Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? Åbyen - en By i Byen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen"

Transkript

1 Nyhedsbrev Oktober 2014 nr årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

2 Kursusoversigt Nr. Titel Underviser Dato 4 Generationsskifte Hans Nielsen og Søren Lyager Forbrugsregnskaber Louise Kaczor, Søren Lyager og Techem Bedre lejekontrakter Erik Aagaard Poulsen Vedligehold og forbedringer Hans A. Nielsen og Jan Mehlsen Lejens størrelse og regulering Søren Lyager og Louise Kaczor Småhusejendomme Erik Aagaard Poulsen INFORMATION Max. deltagerantal til alle kurser: 50. Aftenkurser starter kl og slutter senest kl Alle kurser består af 3 x 50 min. Hvert medlem har ret til 2 deltagere på hvert kursus uden deltagergebyr. For ekstra deltagere og ikke medlemmer betales kr. 250,- pr. kursus. TILMELDING! Din kursustilmelding foretages via vores hjemmeside: ALLE KURSER AFHOLDES PÅ NEDENSTÅENDE ADRESSE Scandic Hotel Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus. Telefon AFBUD Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret skal du sende afbud. Det er der mange der gør, men også mange som glemmer. VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME 2 VI ER LØSNINGEN TIL DIN NÆSTE EJENDOMSHANDEL Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuarer og chartered surveyors Aarhus: København: Udlejerforeningen Aarhus kurser er en Filial af Danske Udlejeres kursusvirksomhed. KURSUSBEVIS Efter vore kurser udstedes deltagerbeviser til alle som ønsker det. Advokater og revisorer vil således kunne lade vore kurser indgå i deres faglige forpligtelser til kursusdeltagelse. Alle kurser er på 3 lektioner og giver 3 kursuspoint. AFBUD Har du tilmeldt dig et kursus og senere bliver forhindret skal du sende afbud. Det vil give andre mulighed for at deltage i kurset eller modsætningsvis spare foreningen for omkostninger. Bestyrelsen har derfor truffet en principbeslutning om at kurserne fortsat skal være gratis, men at de som bliver forhindret i at møde op og som glemmer at melde afbud vil blive opkrævet et gebyr på kr. 250,- Gældende fra 1. januar BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME I AARHUS C Sdr. Ringgade 2 16 boliger samt 2 erhvervslejemål I alt m² til kr /m² Afkast 3,21% Salgspris kontant kr ENERGIMÆRKE Rudolph Wulffs Gade 11 9 velindrettede boliglejemål Boligareal i alt 659 m² Gulstensejendom opført 1953 Afkast 3,30% Salgspris kontant kr D ENERGIMÆRKE D Nyhedsbrev 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Forsiden: Banegårdspladsen i Aarhus Festuge Foto: Karin Press UDLEJERFORENINGEN AARHUS Fredensgade 30, 8000 Aarhus C Telefon: UDGIVES AF Udlejerforeningen Aarhus, Redaktionsudvalget TRYK CS Grafisk A/S ANNONCESALG Gert Hald: Hans Jespersen: / ANNONCEPRISER 1/4 side: kr ,- 1/2 side: kr ,- 1/1 side: kr ,- Yderligere information vedr. deadlines, formater, tekniske specifikationer mv. kan rekvireres hos Gert Hald eller Hans Jespersen. ANSVARSHAVENDE DETTE NUMMER Lars H. Rasmussen Telefon: REDAKTIONSUDVALGET Claus Jespersen, formand Lars H. Rasmussen, redaktør Mogens Weinreich, journalist Hans Jespersen, annoncer Karin Press, foto Niels Meldahl Ole Mathorne Niels Lucassen Oktober 2014 nr årgang Åbyen - en By i Byen Redaktionen er afsluttet d Oplag: stk. Næste nummer: November 2014 Udlejerforeningen Aarhus Nyhedsbrev sendes til samtlige medlemmer af foreningen. ÅBNINGSTIDER Telefonen besvares: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Medlemmerne er ALTID meget velkomne på kontoret. Aftal tid i forvejen. TIL LYKKE! Byrådet har indgået en ny aftale om kommunens budget. Hvorfor siger vi som udlejerorganisation så til lykke med det? Jo - Aarhus Kommune halter langt bagefter andre kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed. Mange organisationer, os selv inklusiv, har fremført forskellige synspunkter og holdninger på områder, hvor der virkelig er brug for forbedringer. Et af de områder er arbejdsindsatsen eller manglen på samme i Bygningsinspektoratet, nu Center for Byudvikling og Mobilitet. Ja, flot skal det lyde! Mange af vores medlemmer har virkelig mærket den langsommelige arbejdsproces med at få en byggesag igennem. Selv simple sager har givet store udfordringer for os udlejere og mange har følt, at Aarhus Kommune slet ikke var interesseret i en flottere by, hvor håndværkerne var i beskæftigelse. Jeg har talt med flere medlemmer, der har mindre byggeprojekter med 2-10 lejligheder liggende ved kommunen i måneder og år, og det vel at mærke på samme tid som politikerne taler om manglen på lejligheder. Det er nærmest en Molbohistorie. Men i den nye budget aftale er der bevilget kr. til Bygningsinspektoratet. Pengene er, over en 2 årig periode, øremærket til at nedbringe byggesagsbehandlingstiderne. Hurra for det, det er noget vi alle kan glæde os over, både udlejeren som gerne vil investere, håndværkerne som gerne vil arbejde og lejerne som gerne vil have bedre boligforhold. Men uden at tage glæden fra nogen, så står der en lille mand med en trefork på min skulder og hvisker at mantraet flere penge, flere penge, flere p.. desværre tidligere har vist sig ikke rigtig at bære frugt, og at den ønskede effekt måske kunne have været opnået med andre ledelsesmæssige værktøjer i stedet for. Byrådet skal dog også have ros for at man vil oprette en Mobilitets- og Vejfond, som på længere sigt vil sikre over en milliard (! ) til investeringer i kommunens meget kritiserede infrastruktur. Hvor pengene helt konkret kommer fra og med hvilken sikkerhed, fortaber sig dog lidt i tågerne. Det var vist noget med provenu fra tilbagekøb af hjemfaldsklausuler på grunde. Men skulle disse penge ikke bruges til sænkning af dækningsafgiften? Eller var det til betaling for en Marselis tunnel? Men jeg krydser fingre og håber på at vitamin - indsprøjtningerne virker! Med venlig hilsen Claus Jespersen Formand 3

3 Af advokat Helge Find Rasmussen, Advokaterne i Jyllandsgården A/S I forhold til problematikken om overdragelse af lejemål lejere imellem risikerer man som udlejer, at den længstboende lejer ved lejemålets ophør påstår, at han ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, og derfor ikke skal aflevere det nyistandsat. Overdragelse af lejemål uden istandsættelse Foto: Lars H. Rasmussen Som udlejer oplever man ofte, at en stor lejlighed deles mellem et par studerende, således at en person står på lejekontrakten og efterfølgende fremlejer et værelse eller to til nogle kammerater. Det giver af og til problemer i en opsigelsessituation, når den oprindelige lejer skal fraflytte, enten for at flytte sammen med en kæreste eller flytte efter job, når de tilbageværende ønsker at overtage lejemålet. Det er selvfølgelig muligt at tvinge de tilbageværende lejere til at gennemføre et flyttesyn, således lejligheden kan istandsættes, men dette forekommer for alle parter som en ualmindelig bureaukratisk fremgangsmåde. Som oftest har lejerne aftalt, at den tilbageværende lejer kan overtage depositum og forudbetalt leje, og betale for den fulde istandsættelse ved lejemålets aflevering. Det kan lade sig gøre som udlejer at acceptere denne fremgangsmåde, men man skal som udlejer være meget opmærksom på formuleringen af aftalen lejerne imellem, for ikke at blive fanget af reglen i Lejelovens 98, stk , stk. 1. Ikke forpligtes til at aflevere i bedre stand end overtaget Det er velkendt, at lejere ikke kan aftale at aflevere et lejemål i bedre stand end det er overtaget. Derfor anvendes som oftest muligheden for at aftale, at et lejemål er overtaget nyistandsat og skal afleveres nyistandsat. Bestemmelsen i 98, stk. 1 kan ikke fraviges til skade for en lejer, og det er fx. ikke lovligt at aftale, at en lejer, der er flyttet ind i et uistandsat lejemål skal betale for nyistandsættelse ved fraflytning. I forhold til problematikken om overdragelse af lejemål lejere imellem risikerer man som udlejer, at den længstboende lejer ved lejemålets ophør påstår, at han ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, og derfor ikke skal aflevere det nyistandsat. Det er derfor ikke muligt, blot at lade den efterfølgende lejer indtræde i rettigheder og pligter. Overdragelse af depositum og rettigheder Såfremt den efterfølgende lejer betaler den fraflyttende lejer for overtagelse af depositum og herefter indtræder i rettighederne er det lovligt at overdrage rettigheder og pligter. Det beløb, den fraflyttende lejer skal have udbetalt skal svare til depositum og eventuelt forudbetalt leje fratrukket omkostninger til den fraflyttende lejers andel af istandsættelsesomkostningerne på tidspunktet for hans fraflytning. Dette vil sige, at det er nødvendigt at foretage et skøn over, hvor store istandsættelsesomkostningerne er for hele lejligheden. Dette beløb skal så deles mellem lejerne i forhold til, hvor stor en del af lejligheden de har rådet over. Såfremt lejerne har delt lejligheden 50-50%, skal den fraflyttende lejer således betale for 50% af omkostningerne til istandsættelse. Har den fraflyttende kun benyttet 1 ud af 3 værelser, er hans andel formentlig 33%. Det er et krav, at denne aftale udarbejdes skriftligt, og der udarbejdes en allonge til den eksisterende lejekontrakt, hvori aftalen anføres. Det er ikke et krav, at udlejer udfærdiger aftalen, men udlejer bærer risikoen for, at aftalen skrives forkert. Hvis udlejer laver aftalen, kan der ikke kræves gebyr for dette, idet dette formentlig er at sammenligne med ulovlig dusør. Forholdet kan sammenlignes med, at det ikke er lovligt at opkræve gebyr for at skrive lejekontrakten til lejer. Det er et krav, at beløbene til istandsættelse, og den fraflyttende lejers andel af istandsættelsesudgifterne angives med eksakte beløb. Dette er nødvendigt for efterfølgende at kunne bevise, at der er foretaget en faktisk vurdering af disse forhold, og at der derfor ikke blot er forsøgt at omgå lejelovens generelle forbud mod, at en lejer afleverer et lejemål i bedre stand end det er overtaget. Aftalens bedømmelse i praksis Huslejenævnet i Aarhus har netop bedømt en sådan aftale. Lejer havde påstået det indbetalte depositum tilbagebetalt, idet lejeren anførte, at lejemålet ikke var nyistandsat ved lejerens indflytning. Udlejer krævede omkostningerne til nyistandsættelse betalt af lejeren. Nævnet kom frem til, at aftalen principielt var lovlig, idet beløbene var anført. Huslejenævnet anførte herudover, at idet lejemålet ikke kunne besigtiges på tidspunktet for aftalens indgåelse, havde nævnet ikke mulighed for at vurdere, om de angivne beløb var rigtige. Nævnet afviste herefter at behandle sagen, hvilket i øvrigt svarer til den praksis Huslejenævnet har, når et lejemål er istandsat inden nævnet kan nå at besigtige lejemålet. Udlejer havde dog opkrævet et gebyr for udfærdigelsen af allongen til lejekontrakten, hvilket blev betragtet som ulovlig dusør i lejeforhold. Udlejer skulle derfor tilbagebetale dette gebyr. Det skal bemærkes, at lejerne altid vil have mulighed for at indbringe spørgsmålet for Boligretten, såfremt de mener at kunne dokumentere at der ikke er hold i de angivne beløb for hhv. istandsættelse og fraflyttende lejers pligter. Konklusion Såfremt ovenstående retningslinjer for aftalens udfærdigelse anvendes, vil Huslejenævnet som nævnt formentlig ikke tilsidesætte aftalen, og den længstboende lejer vil således skulle betale for den fulde istandsættelse af lejemålet efter fraflytning. Dette gælder også, selvom istandsættelsesomkostningerne måtte overstige depositum mv., idet aftalens gyldighed alene vurderes ud fra forudsætningerne på tidspunktet for aftalens indgåelse og dermed istandsættelsespligtens størrelse på tidspunktet hvor den første lejer fraflytter lejemålet

4 Luftsteg og vindfrikadeller? Administration 2000 Samsøgade Hinnerup Tlf Mail: Den 22/ indgik regeringen en aftale med Venstre, DF, Enhedslisten og De Konservative om den danske energipolitik for med henblik på energibesparelser blandt andet gennem øget energieffektivisering i alle sektorer. Viby El-værk hedder nu AURA Installation og vores gule biler er blevet hvide. Men vores 45 elektrikere udfører stadig alle former for elektriker- og installationsarbejde, og vi gør det stadig ordentligt. Med 100 års østjysk erfaring i ryggen er vi et trygt valg som din autoriserede elinstallatør. Ring allerede i dag på tlf og lad os give et bud på din opgave. AURA Installation l Skanderborgvej Viby J aura.dk Af advokat (H) Erik Aagaard Poulsen, Advokaterne i Jyllandsgården A/S I de indledende bemærkninger til loven er det oplyst, at driften af bygninger tegner sig for 40% af det samlede energiforbrug i Danmark og det vurderes at boligområdet forbruger ¾ heraf, hvorfor der er behov for en reduktion af energiforbruget med deraf følgende reduktion i CO 2 udledningen. Denne effektivisering er i vidt omfang gennemført for så vidt angår de skærpede krav til nybyggeriet, og loven sigter således på at energieffektivisere den ældre boligmasse. Paradoks problem I lovforslagets bemærkninger beskrives herefter det som lovgiver kalder et paradoksproblem der er et ukendt begreb i udlejerkredse som går ud på følgende: Det er udlejeren der beslutter, om der skal foretages energiforbedringer i ejendommen, og udlejeren der foretager investeringen, men det er lejeren der opnår besparelsen og den eventuelle komfortforbedring. Omvendt betaler lejeren for energiforbedringerne gennem en lejeforhøjelse, og hvis lejerens energibesparelse overstiger lejeforhøjelsen opnår lejeren en økonomisk nettobesparelse. Dette kaldes paradoksproblemet, hvorefter man tilføjer, at konsekvensen heraf er, at umiddelbare rentable investeringer i energibesparelser ofte ikke bliver udført på grund af udlejerens usikkerhed overfor, hvilke afkast han vil få af investeringen. Efter min opfattelse er det en til lejligheden opfunden dårlig undskyldning for at lave dårlig lovgivning, idet retspraksis gennem mange år har fastslået rimeligt fast, at alle former for forbedringer, der har at gøre med isolering og energibesparende foranstaltninger, typisk berettiger til en lejeforhøjelse på grundlag af de samlede udgifter til investeringen og herunder også de sædvanlige følgeudgifter, der er forbundet med sådanne forbedringer. Dette gælder f.eks. al isolering af varmefordelingsmålere, vandfordelingsmålere, termostatventiler, forsatsvinduer, gulvvarme, glasoverdækning, lydisolering HPFI-relæer, natsænkningsanlæg og varmeautomatik m.v. Herudover har det været fast praksis i mange år, at udskiftes almindelige ruder med termoruder anses 75% af udgifterne som forbedring og 25% af udgifterne som vedligeholdelse, fordi udlejeren ved at skifte de gamle vinduer slipper for vedligeholdelsesudgiften til disse. Fortsættes næste side

5 Fortsat fra forrige side De vise sten Energipakken sælges herefter med trylleformularen totaløkonomiske rentable forbedringer som en eller anden formentlig økonom - på Christiansborg har opfundet. Genistregen bygger på følgende argument: For at styrke udlejerens incitament til at gennemføre energisparende foranstaltninger indføres en ny måde at beregne forbedringstillægget på, nemlig ved at udlejeren må medtage alle udgifterne herunder både følgeudgifter og udgifter, der ellers skulle betegnes som rene vedligeholdelsesudgifter. Herved opnås et højere beregningsgrundlag for lejeforhøjelsen og dermed en højere lejeforhøjelse. Omvendt indeholder samme regel en forpligtelse til, at udlejeren hos en af Boligministeriet godkendt energikonsulent skal indhente en beregning af, hvilken besparelse lejeren opnår ved gennemførelse af projektet. Herefter skal den beregnede lejeforhøjelse nedsættes til samme beløb som lejeren opnår i besparelse. Dette kaldes totaløkonomisk rentable forbedringer og er det rene hokus pokus, hvorefter en beregning af forbedringsforhøjelsen efter de nye regler medfører et forbedringsbeløb på kr ,00 årligt, men energikonsulentens beregning medfører kun en besparelse på kr ,00 årligt, hvorefter udlejeren ikke kan varsle større lejeforhøjelse end de samme kr ,00, som lejeren opnår i besparelse. Hvor blev herefter udlejerens incitament af til at gennemføre nye energibesparende foranstaltninger? Nye beregningsregler De nye beregningsregler, som blev indført fra 1/7 2014, er rent teknisk sket ved, at der i den eksisterende bestemmelse om beregningen af forbedringsforhøjelser i lejelovens 58 er indført et nyt stykke 3. Herefter har vi 2 regler i lejeloven om beregningen af forbedringsforhøjelser, hvor der er valgfrihed Det er tankevækkende, at Boligministeriet efter regeringens indgåelse af energiaftalen med de øvrige partier 2 gange tidligere har fremsat. det samme lovforslag. fra udlejeren til selv at bestemme, om man vil bruge den gamle regel i lejelovens 58, stk. 2 eller de nye regler i 58, stk. 3. Den nye og valgfri regel for beregning af lejeforhøjelser for energibesparende foranstaltninger i LL 58, stk. 3 har følgende ordlyd: for arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen, kan udlejeren forlange en lejeforhøjelse på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, dog højest svarende til den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om krav til dokumentation, om betingelserne for at kræve lejeforhøjelse og om forhøjelsens beregning. Det skal oplyses, at de forudsatte nærmere regler om kravet til dokumentation for forhøjelsens beregning, som skal komme i form af en bekendtgørelse eller en vejledning og/eller nogen blanketter, endnu ikke findes, således at de nye regler ikke kan bruges, selv om de er trådt i kraft den 1/ Begrænsning af BRL 5, stk. 2 En af de mest succesfulde ændringer af lejelovgivningen i nyere tid var indførelsen af reglen om gennemgribende modernisering fra 1/7 1996, hvorefter den gamle og umoderne lejlighed efter at have gennemgået en gennemgribende modernisering indenfor 2 år med udførelse af forbedringer for minimum kr ,00 pr. m² (kr. 2,167,00 pr. m² i 2014) medførte ret til at genudleje lejligheden til det lejedes værdi. Denne regel har medført, at i tusindvis gamle og umoderne boliger er blevet moderniseret op til en standard der svarer til moderne byggeri. Succesen har således været en fordel både for ejer og lejer, men har altid været en torn i øjet på lejerorganisationerne, fordi udlejerne herved typisk opnår en større lejeforhøjelse end der kunne have været varslet og tillagt lejen efter de hidtidige regler om omkostningsbestemt leje. Dette sætter energisparepakken nu også en effektiv stopper for, idet en udlejer fremover ikke kan modernisere en lejlighed og genudleje denne til det lejedes værdi, hvis ejendommen ikke har et energimærke i den gode ende under A-D. Hvis ejendommens energimærke er ringere (E, F og G), er det en betingelse for fremover at anvende BRL 5, stk. 2, at udlejeren enten gennemfører energibesparende foranstaltninger, således at han opnår et energimærke A-D eller indenfor 2 år udfører energibesparende foranstaltninger for mindst kr. 410,00 pr. m² (i 2014) på hele ejendommens boligareal. Først herefter kan udlejeren gå i gang med at modernisere en enkelt lejlighed. Det skal præciseres, at de kr. 410,00 pr. m² kun må være anvendt til forbedringsarbejder, og at der ikke må indregnes vedligeholdelsesarbejder i de arbejder der udføres til energibesparende foranstaltninger. Har udlejeren en ejendom på 1000 m², hvoraf de 200 m² er udlejet til erhverv og 800 m² til boliger, skal der således først udføres forbedringsarbejder til energibesparende foranstaltninger for kr ,00 inden udlejeren går i gang med at afholde udgifterne til gennemførelse af gennemgribende modernisering af den enkelte lejlighed. Hvorfor ikke i stedet for have stillet krav til udførelse af specifikke energibesparende foranstaltninger til den lejlighed der moderniseres, således at efterhånden som lejlighederne moderniseres og genudlejes opfylder de byggelovgivningens skærpede krav til isolering og andre energibesparende foranstaltninger? Grøn byfornyelse Endelig indeholder energisparepakken gennemførelse af et nyt kapitel 6a til byfornyelsesloven. Efter disse bestemmelser kan udlejeren indgå en aftale med flertallet af lejerne i en ejendom om udførelse af energibesparende foranstaltninger, hvorved byfornyelseslovens kendte regler bringes i spil. Systemet er således, at hvis der indgås aftale med mere end halvdelen af ejendommens lejere kan samme energiforbedring varsles overfor mindretallet, således at de gennemføres for hele ejendommen. Medfører arbejderne ved energibesparende foranstaltninger, at det bliver nødvendigt at foretage genhusning af lejerne i en periode, er det forudsat, at kommunen sørger for genhusning og afholder omkostningerne herved. Det er ligeledes forudsat, at lejerne kan opnå indfasningsstøtte, således at den første års lejeforhøjelse betales af kommunen med 2/3 af beløbet og herefter aftrappes lejeforhøjelsen over 10 år for de lejere der boede i ejendommen ved arbejdernes udførelse og bliver boende i ejendommen de næste 10 år. Efterhånden som lejerne flytter, bortfalder indfasningsstøtten til den enkelte lejlighed, således at den nye lejer, der flytter ind, skal betale fuld lejeforhøjelse. Til brug for beregning af lejeforhøjelsen i sager om grøn byfornyelse er der indført en ny beregning som varslingsregel som lejelovens 58a. Indholdet heraf medfører, at lejeforhøjelsen kan beregnes på grundlag af de samlede udgifter, dvs. også følgeudgifter og de dele heraf der måtte være vedligeholdelsesudgifter, således at der ikke er noget loft over beregningen. Det skal tilføjes, at udover muligheden for at opnå indfasningsstøtte og dermed tilskud til nedsættelse af lejen i 10 år er det også forudsat, at lejerne kan opnå boligsikring til lejestigningen, hvorved man fraviger og gennemhuller det selvopfundne guldæg kaldet totaløkonomisk rentable forbedringer. Luftkasteller Imidlertid har regeringen og de øvrige forslagsstillere ingen realitetssans. Det fremgår nemlig af lovteksten, at det er kommunerne selv der bestemmer, om de vil bruge penge på genhusning, og om de vil give tilskud til en indfasning. Det vil en række kommuner ganske enkelt ikke, og i landets næststørste kommune, Aarhus har man oplyst, at byfornyelseskontoret blev nedlagt i 2013, og at der ikke er afsat nogen midler til byfornyelse og heller ikke grøn byfornyelse, hverken i 2014 eller 2015 og uden tilskud og indfasningsstøtte vil ingen lejere naturligvis indgå nogen aftaler om nogen frivillig lejeforhøjelse. Tankespind og luftkasteller Det er tankevækkende, at Boligministeriet efter regeringens indgåelse af energiaftalen med de øvrige partier 2 gange tidligere har fremsat det samme lovforslag. Begge gange har både Danske Udlejere og Ejendomsforeningen Danmark forsøgt at forklare ministeriet, at lovforslaget hverken er gennemtænkt eller genialt, og der er ikke meget tvivl om, at lovændringen ikke får nogen tilsigtet konsekvens. Det ligger helt klart, at den hidtidige praksis om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger medfører en større lejeforhøjelse, end der med nogenlunde sikkerhed kan beregnes i lejerens besparelser. Disse afhænger jo i vidt omfang af lejernes forbrugsmønster og nogen er energisparer mens andre er energifråsere. Der vil derfor ikke være nogen grund til at bruge de nye regler, der blot stiller udlejere dårligere med hensyn til lejeforhøjelsens størrelse. Muligheden for at gennemføre besparelserne frivilligt gennem den grønne byfornyelse vil heller ikke få nogen effekt, allerede fordi at tilskudsordning er en frivillig sag for kommunerne, som ikke har lyst til frivilligt at putte penge ned i hverken udlejerens eller lejernes lommer. Tilbage er der kun de nye hindringer der er lagt i vejen for brugen af BRL 5, stk. 2 om gennemgribende moderniseringer. Effekten heraf vil naturligvis kun være, at den hidtidige moderniseringsbølge bremses op, - og til glæde for hvem? Det er ugennemtænkt lovgivning som ingen får glæde af! 8 9

6 Boligudlejningsmarkedet i Aarhus er i top! Det går strygende for boligudlejningsmarkedet i Aarhus. Efterspørgslen på boligudlejningsejendomme er steget og ligger nu på et niveau, der matcher Hos Nybolig Erhverv Aarhus har vi gennemført flere succesfulde handler, og hver dag har vi kontakt til interesserede købere af boligudlejningsejendomme i Aarhus og omegn. Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Solgt Marselis Boulevard, 8000 Aarhus C Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Solgt Tordenskjoldsgade, 8200 Aarhus N erhvervssiden.dk Nybolig Erhverv Grenaa Bavnehøjvej 20 Grenaa Tlf nyboligerhverv.dk/grenaa Nybolig Erhverv Aarhus Europaplads Aarhus C Tlf nyboligerhverv.dk/aarhus Heine Jensen, Salgschef Solgt Høegh Guldbergsgade, 8000 Aarhus C erhvervssiden.dk Varslinger Satser i lejelovgivningen for 2014/2015 Med offentliggørelsen først i juli af juninettoprisindekset kan reguleringssatsen for 2015 beregnes. Denne udgør 1,0% i forhold til 2014, hvor den var 1,6%. Nettoprisindekset benyttes til den årlige justering af diverse beløb i lejelovgivningen. Vi viser her de vigtigste satser for varslingen af omkostningsbestemt husleje 2015, Boliglovgivningen: Sats-/indexregulering...0,8% 1,0% Indvendig vedligeholdelse, LL 22 stk Udvendig vedligeholdelse 18 og 18B... Gebyr for kommunens udlæg vedr. el, vand og varme, LL 45, stk. 5, 46 b, stk. 2 og 46 q, stk Godtgørelse ved råderet, LL 62 a, stk. 5: Egenbetaling Maksimal godtgørelse Minimum godtgørelse Konto for forbedring, LL 63 a Beb. rep. godkendelse af forbedringsarbejder maksimalt, LL 66 a Påkravsgebyr LL 93 stk Forbedringsbeløb min. pr. m² BRL 5 stk Forbedringsbeløb min. pr. lejemål BRL 5. stk Energiforbedring pr. m² BRL 5 stk Erstatningsboligpligt, ML 7, stk Forbedringsgrænse I BRL 23 stk Forbedringsgrænse II BRL 26 stk Huslejenævnsgebyr BRL 39 stk Forhåndsgodkendelse af leje BRL 39 stk samt andre satser. Tallene er foreløbige, da ministeriets vejledning endnu ikke er udsendt. Denne foreligger normalt først i løbet af efteråret. Hele listen vises på Danske Udlejeres hjemmeside: Vedr. forbrugsafgifter henvises til følgende hjemmesider: Ankenævnsgebyr BRL 44 stk Maksimalt beboerrepræsentationskontingent Påkravsgebyr erhvervslejemål (ELL 69 stk. 3) Huslejenævnet i Aarhus: Pr. beboelseslejlighed årligt: Honorar for egen administration , ,00 Honorar for fremmed administration, incl. moms , ,50 Honorar for eget viceværtarbejde , ,00 Honorar for fremmed viceværtarbejde dokumenterede udgifter Diverse poster...100,00 75,00 Varmeregnskab dokumenterede udgifter Fradrag for sparet vedligeholdelse, vinduer...25% 25% Forbedringsforhøjelse, egen finansiering *...8 % 8% Forbedringsforhøjelse, optagelse af lån ydelse på sædvanlige lån. * Satsen har virkning fra 1. september Satserne, der baseres på Lejelovene, er medtaget i henhold til udlejerforeningens beregninger, idet Socialministeriets vejledning for 2015 satserne endnu ikke er udkommet. El: Renovation: Vand: Varmeforsyning: Udarbejdet af Udlejerforeningen Aarhus. Benyttes på eget ansvar. Senest opdateret den 24/ Der tages forbehold for trykfejlog senere ændringer. Hvad vil du helst være....til salg - eller helt solgt? Oplev forskellen på TIL SALG og! Ejer du en boligudlejningsejendom, så sælger vi den for dig. Timingen er rigtig nu. Vi har mange kunder, der efterspørger boligudlejningsejendomme. Det betyder, at vi hurtigt sælger de ejendomme, vi får til salg. Ring til os og lad os få en snak om salg af din ejendom: Vores styrker er Dine fordele: Du får Danmarks største og mest solide ejendomsmæglerfirma i ryggen Salget bliver varetaget af erfarne specialister i salg af boligudlejningsejendomme Stort landsdækkende kartotek med interesserede købere Frederiks Allé 60, Aarhus Mejlgade 17, Aarhus Klostergade 52, Aarhus Ny Munkegade 28, Aarhus C Kære udlejer, er du dækket godt nok? Som udlejer er det særligt vigtigt at være rigtigt dækket, så du kan få hurtig og relevant hjælp, hvis dine bygninger bliver beskadiget ved brand, storm, indbrud m.m. Det skyldes, at du kan risikere store huslejetab oveni beskadigelserne, hvis udbedringerne trækker ud. Din lokale Alm. Brand assurandør er specialist i forsikring af netop udlejningsejendomme. Mail eller ring og få en uforpligtende snak om, hvordan du og Alm. Brand kan passe rigtig godt på dine interesser. Midt- og østjylland Erhvervsassurandør Henrik Andersen Telefon

7 Hvordan skal lejerne se deres forbrugsmåling? AARHUS NYT september 2014 Når det nye EU-direktiv bliver til dansk lovgivning, vil lejerne efter stor sandsynlighed have krav på online adgang til forbrugsværdier. Meget mere end fordelingsregnskaber Nemt og enkelt - Energivisualisering i øjenhøjde Telefonisk medlemsservice tilbydes gratis uafhængigt af kontorets åbningstid Lejeret og ejendomsjura Søren Lyager, Advokat Erik Aagaard Poulsen, Advokat Skat Hans Anton Nielsen, Statsaut. revisor Salg, vurdering og administration Peter Lautrup, Direktør, EA Gert Sauer Lars H. Rasmussen, Direktør Flemming Mørk Pedersen, Statsaut. ejend.mægler, MDE Praktiske og tekniske grundejerforhold Michael Due, Rådgivende ingeniør Hans Jespersen, Direktør Henning Poulsen, Civilingeniør Jørgen Stounberg, Ingeniør Medlemsfordele Magasinet, Danske Udlejere 10x årligt Nyhedsbrevet, Udlejerforeningen Aarhus 6x årligt Aktuelle kurser og møder Telefonisk rådgivning Lejekontrakter og blanketter mv. - gratis til kopiering Tilskud til principielle retssager Fordelagtig forsikringsordning med retshjælpsdækning. Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag: kl / fredag: kl for telefoniske og personlige henvendelser. Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Kontakt valuar Gunnar Broholm for en drøftelse af mulighederne for et optimalt salg. Retningslinjer for gratis rådgivning Har du et spørgsmål til en af eksperterne i vores spørgepanel, kan du få et gratis råd ved enten at ringe eller maile det til Udlejerforeningen eller den pågældende direkte. Spørgsmålet skal kunne besvares umiddelbart uden gennemgang af bilag og egentlig sagsbehandling, idet man ellers må påregne at blive henvist til at søge betalt rådgivning. Hvis du kontakter en af eksperterne direkte, skal du med det samme oplyse, at henvendelsen sker som medlem af Udlejerforeningen Aarhus. Dine spørgsmål bliver besvaret hurtigst muligt og normalt inden forløbet af 5 arbejdsdage bortset fra ferieperioder, hvor svartiden kan være længere. Under hensyn til at besvarelsen af dit spørgsmål er gratis, og at det udelukkende gives på grundlag af de kortfattede oplysninger, som du selv giver rådgiveren fraskriver både Udlejerforeningen og rådgiveren sig ethvert ansvar som følge af svaret. Fredensgade Aarhus C Tlf uafhængig erhvervsmægler tlf Aarhus Byråd indgår bredt budgetforlig Et bredt politisk flertal i Aarhus Byråd har i dag indgået forlig om næste års budget med fokus på vækst, beskæftigelse og forbedret infrastruktur samtidig med, at også indsatsen for udsatte grupper bliver styrket. Partierne er enige om at oprette en Mobilitets- og vejfond, som på længere sigt vil sikre over 1 milliard kr. til investeringer. - Rådmand er begejstret for penge til bedre mobilitet Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, er klar til at trykke på speederen i arbejdet for bedre mobilitet i Aarhus Kommune efter et budgetforlig, der sikrer flere penge til den trafikale infrastruktur. Rådmanden glæder sig over, at der nu er bred politisk enighed om at reservere 1,1 mia. kr. ekstra over de kommende år til at skabe bedre mobilitet i Aarhus. Helt konkret oprettes der en mobiltets- og vejfond, som skal sikre, at der er penge til at gennemføre markante trafikale investeringer. Aarhus vokser og er hastigt på vej til at blive en storby. Nu kan vi for alvor tage fat på at bygge en infrastruktur, der matcher behovet og understøtter væksten. Vi bliver stadig flere i myldretidstrafikken, og det er økonomisk og miljømæssigt en fordel, når trafikken glider bedre, siger Kristian Würtz. Det forventes, at fonden ud af den samlede ramme alene de kommende fire år vil bidrage med sammenlagt 286 mio. kr. til at skabe bedre mobilitet. Nu gælder det om at få så meget mobilitet som muligt for pengene. Jeg glæder mig til at sende de første forslag frem til byrådet inden årets udgang. Vi sætter blandt andet fokus at forbedre fremkommeligheden på Viborgvej og Ringgaden, sætter gang i en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Viborgvej og viderefører ITS-indsatsen. Desuden skal vi søge staten om bidrag til tilslutningsanlæg til motorveje, supercykelstier og cykelparkering, siger rådmanden. Byrådet har med en ekstra bevilling på 30 mio. kr. årligt til at vedligeholde kommunens vejnet også sikret, at det nuværende vedligeholdelsesniveau bevares. - Ny chef for Byggeri i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, har pr. 1. november ansat Ann Hamborg som chef for Byggeri. Hun kommer fra en stilling som chef for Byggeri i Viborg Kommune. Aarhus er Danmarks hurtigst voksende storby og er vækstcenter nummer ét målt på indbyggertal og jobskabelse gennem de seneste 10 år. Byggeri er i gang med en større forbedring af serviceydelserne, hvor borgere og erhvervslivet i endnu højere grad sættes i fokus i myndighedsarbejdet. Ann Hamborg kommer fra en stilling i Viborg Kommune, hvor hun siden 2007 har været chef for Byggeri. Forud for dette var Ann teknisk chef i Bjerringbro Kommune i en årrække, og hun har gennem sin karriere gjort sig en række værdifulde erfaringer, der er brug for i Byggeri. Min drivkraft for mit virke som chef i en offentlig administration har gennem de sidste mange år været at skabe værdi og tilfredshed hos de interessenter, der modtager de kommunale kerneydelser, siger Ann Hamborg. Netop den vinkel har været af stor betydning i valget af Ann Hamborg. Den øgede kompleksitet i byggeansøgningerne har udfordret Byggeri gennem de seneste år. Den 1. juni 2014 gennemførte Teknik og Miljø en omfattende reorganisering, som betyder, at hele myndighedsapparatet omkring byggeri nu er samlet i ét center, Center for Miljø og Energi, som ledes af Claus Nickelsen. Der er igangsat en helhedsorienteret indsats på området. Byggeri er bl.a. tilført større ledelseskraft og er flyttet fysisk tættere på centerets andre afdelinger, og nu er der en chef på plads. - Aarhus nomineret som City of the Year Anset engelsk akademi med fokus på arkitektur og byudvikling har nomineret Aarhus til The European City of the Year Award Aarhus er nu i konkurrence med Torino og Rotterdam, og en delegation fra The Academy of Urbanism besøger Aarhus for at vurdere byens kvaliteter. Aarhus står midt i den største udbygning og omdannelse nogensinde, og et moderne Aarhus skyder frem med fokus på bæredygtighed, sammenhængskraft og kvalitet i byarkitekturen. Det er baggrunden for, at det ansete, uafhængige engelske Academy of Urbanism nu har nomineret Aarhus til The European City of the Year Award 2015, hvor Aarhus er i konkurrence med Torino i Italien og hollandske Rotterdam. Akademiet har siden 2006 arbejdet for at danne netværk og dele viden mellem fagfolk med interesse for byers sociale, kulturelle, økonomiske, politiske og fysiske udvikling. I de seneste år har akademiet kåret en række fremtrædende europæiske byer til The European City of the Year Award, blandt andet Oslo, Göteborg, Hamborg, Marseilles, Valencia og Istanbul. Udvalgt af Niels Lucassen SØGES 12 Boligudlejningsejendomme søges i Aarhus til konkrete 13

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4.

RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL. Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. «Lejer_Sel»«ejer_Afd» RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN OG RUGKOBBEL Indholdsfortegnelse: Hvad er råderet? 2. Positivlisten. 2 3. Afdelingens udvidede positivliste. 3 4. Igangsætning/godkendelse af råderetssag.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Efterårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev August 2014 nr. 4 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt -

Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele. Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - Nyhedsbrev Februar 2014 nr. 1 15. årgang Du har brug for os - Vi har brug for dig! Læs om dine medlemsfordele Interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme - også lokalt - 4-5 Letbanen skal fastholde

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

SALGSOPSTILLING Boligudlejning

SALGSOPSTILLING Boligudlejning SALGSOPSTILLING Boligudlejning Kildemarksvej 52 4700 Næstved 4.450.000 kr. Boligudlejningsejendom INDHOLD BESKRIVELSE 3 Beskrivelse og billeder FAKTA 5 Ejendommen 5 Offentlig vurdering 5 Tekniske installationer

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

D_4_ bm_1_EB962D32-921D-41FB-A01F-66DC9D7F2768 Kallemosen Aabenraa Tlf Fax

D_4_ bm_1_EB962D32-921D-41FB-A01F-66DC9D7F2768 Kallemosen Aabenraa Tlf Fax D_4_20160407073249571bm_1_EB962D32-921D-41FB-A01F-66DC9D7F2768 Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 RÅDERET AFDELING 40 KALLEMOSEN

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME ,, FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendommen er beliggende på Frederiksbjerg, der er kendetegnet ved hyggelige caféer og spændende specialbutikker Ejendommen Frederiks Allé 75 ligger

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Investeringsejendom med 4 lejemål

Investeringsejendom med 4 lejemål Salgsopstilling Investeringsejendom med 4 lejemål Sag 2103 Løngang 20, 6400 Sønderborg Gode, store lejligheder Central beliggenhed Lejepotentiale i 2.+3. sals lejlighed Kontantpris kr. 2.375.000 / Startforrentning

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Fra: By- og Miljødirektøren Sendt: 28. oktober 2011 12:14 Til: 'jjtand@tdcadsl.dk' Emne: Byfornyelse af ejendommen Nyelandsvej 21 A-C. Kære Jørgen Jensen. I forlængelse af borgmester Jørgen Glenthøjs mail

Læs mere

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Klassisk Frederiksbjergejendom på hjørnet af Marselisborg Allé og Skt. Pauls Gade Hermed et nyt ejendomsprojekt med en meget flot beboelsesejendom. Ejendommen er beliggende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Lejeopstilling Butikslokaler Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Mølleå 10, st., 9000 Aalborg Beliggende i hjertet af Aalborg Regulært butikslokale Kan anvendes til mange former for detailforretning eller klinik

Læs mere

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Lejeopstilling Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Holme Møllevej 11, 8260 Viby J God beliggenhed og velholdt lejemål Lyse og venlige lokaler Gode parkeringsmuligheder Attraktive offentlige transportmuligheder

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEOPSTILLING Kontor

LEJEOPSTILLING Kontor Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10 www.frihedengruppen.dk, info@frihedengruppen.dk LEJEOPSTILLING Kontor Dortheavej 59, 3. sal Årlig leje 2400 København NV 211.165 kr. Charmerende indflytningsklart

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere