STENHUS GYMNASIUM & H F / 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STENHUS GYMNASIUM & H F 201 6 / 17"

Transkript

1 STENHUS GYMNASIUM & H F / 17

2 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det arbejde og den fremtid du gerne vil have uanset om du vil være læge, jurist, pædagog, betjent eller noget helt femte... FORSTÅ DIN VERDEN Din uddannelse vil give dig forståelse for, hvad der sker i verden. Fra flygtningekrise til klimaproblemer. Fra de nære relationer til den globale udvikling. HVORFOR VÆLGE? STENHUS INDHOLD 8 GODE GRUNDE...3 SÅDAN ER GYMNASIET BYGGET OP FORLØBSOVERSIGT... 4 FAGENE...5 INDEN DU BEGYNDER PÅ GYM...7 STUDIERETNINGER SAMFUNDSVIDENSKAB /SPROG...10 VALGFAG I GYMNASIET...11 KUNSTNERISKE FAG PRE-IB/IB ÅRIG HF-UDDANNELSE...16 VENNER FOR LIVET Tryghed og udvikling skabes for den enkelte gennem gensidig respekt, engagement og en god omgangstone. Det giver grobund for fællesskab og venskaber. FÆLLESSKAB Nye elever får et helt særligt introduktionsprogram, så du hurtigt lærer dine klassekammerater, fagene og skolen at kende. Alle elever kommer på ekskursioner og mindst en studierejse til udlandet. Disse ud-af-huset-arrangementer giver faglig fordybelse på en anderledes måde og styrker sammenholdet i klassen. ARKITEKTUREN De fysiske rammer er helt i top på Stenhus. Skolen er om- og nybygget i en moderne og lys arkitektur, som giver plads til alle former for studieaktivitet. BEVÆGELSE & KREATIVITET Alle elever har idræt og et kunstnerisk fag. Det giver en praktisk dimension i din uddannelse. EFTER SKOLETID Når den almindelige undervisning er forbi, kan du på tværs af klasserne f.eks. lave lektier, deltage i frivillig idræt, billedkunst, en naturvidenskabelig studiekreds eller spille i et band. Der er masser af aktiviteter efter skoletid. STENHUS AFTER DARK Når mørket sænker sig over skolen, skrues der op for lyden til de mange sociale arrangementer, som elever er med til at planlægge. Skolen har ry for at holde nogle rigtig gode fester. SÅDAN ER HF BYGGET OP

3 SÅDAN ER GYMNASIET BYGGET OP 3-ÅRIG GYMNASIEUDDANNELSE FORLØBSOVERSIGT FAGENE ½ ÅRS GRUNDFORLØB 2½ STUDIERETNINGSFORLØB 1 G 2 G 3 G OBLIGATORISKE FAG ALMEN SPROGFORSTÅELSE NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB Gymnasietiden er delt op i 1., 2. og 3.g. De tre år består af et 1/2 års grundforløb i første halvdel af 1.g, efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 1/2 år. I grundforløbet har du, ud over de obligatoriske fag, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Disse to forløb introducerer til sprogvidenskab og naturvidenskab og giver dig et solidt STUDIERETNINGSFORLØB OBLIGATORISKE FAG 3 STUDIERETNINGSFAG OP TIL 3 VALGFAG/NIVEAUER STUDIERETNINGSPROJEKT fundament til det videre arbejde i sprogfagene og de naturvidenskabelige fag. I alle 3 år har eleverne den tværfaglige disciplin almen studieforberedelse. Efter det første halve års grundforløb begynder du på din studieretning. DANSK A HISTORIE A ENGELSK PÅ MINDST B IDRÆT C MATEMATIK PÅ MINDST C SAMFUNDSFAG PÅ MINDST C 2. FREMMEDSPROG BEGYNDER A ELLER FORTSÆTTER B KUNSTNERISK FAG C BIOLOGI C DANSK A HISTORIE A ENGELSK PÅ MINDST B IDRÆT C OLDTIDSKUNDSKAB C RELIGION C 2. FREMMEDSPROG BEGYNDER A ELLER FORTSÆTTER B ( 1 ), ( 2 ) ( 1 ) KEMI C eller NATURGEOGRAFI C I ENTEN 2. ELLER 3.G ( 2 ) Mindst et af fagene: BIOLOGI B, FYSIK B, KEMI B ELLER NATURGEOGRAFI B I ENTEN 2. ELLER 3. G. DANSK A HISTORIE A ENGELSK PÅ MINDST B IDRÆT C FYSIK C 2. FREMMEDSPROG BEGYNDER A ( 1 ), ( 2 )! Oversigten viser, hvilke obligatoriske fag du skal have i din gymnasietid, og hvornår de ligger placeret i det 3-årige forløb. Fagene er delt op i A-B-C- niveau, med A som det højeste. 4 5

4 INDEN DU BEGYNDER PÅ GYMNASIET - SKAL DU FORETAGE 3 VALG VÆLG STUDIERETNING VÆLG ET 2. FREMMEDSPROG A ENTEN ET BEGYNDERSPROG A FRANSK, KINESISK ELLER SPANSK VÆLG ET KUNSTNERISK FAG BILLEDKUNST, DRAMATIK, MEDIEFAG ELLER. I studieretning 6 og 7 skal du ikke vælge et kunstnerisk fag, da det indgår i studieretningerne. B ELLER ET FORTSÆTTERSPROG B FRANSK, TYSK ELLER KINESISK FRA FOLKESKOLEN Studieretningsvalget er ikke bindende. Det endelige valg træffer du i december. Du må dog regne med at skulle gøre en ekstra indsats i forbindelse med et omvalg. Vi udbyder 10 studieretninger, som er delt op i naturvidenskab, samfundsfag, musik og sprog. En studieretning har tre studieretningsfag, som arbejder tæt sammen. På vores website kan du se en grafisk oversigt over netop din fagkombination (under beskrivelsen af hver enkelt studieretning). Du kan også læse om optagelseskravene under ny elev optagelse. Vi udbyder både begynder og fortsætter kinesisk. Vi har gode kontakter i Kina, som vi bl.a. styrker ved hvert år at lave elevudveksling mellem Danmark og Kina. 6 7

5 STUDIERETNINGER NATURVIDENSKAB STUDIERETNINGER SAMFUNDSVIDENSKAB MATEMATIK A FYSIK B KEMI B Science studieretningen er for dig, der har interesse i hvordan verden omkring os hænger sammen, og hvordan vi kan forstå og beskrive naturen ved hjælp af eksperimenter og teorier. Du kan lide at fordybe dig i menneskets beskrivelse af naturens fænomener og grundlæggende erkendelse af verden omkring os. Du skal kunne lide matematik, for vi laver formler og anvender matematikken i de andre fag. I dansk lærer du at formidle naturvidenskabelige emner og se forskel på naturvidenskabelige fakta og religiøse påstande. Du lærer om fysikkens gennembrud i renæssancen i historie, mens vi i fysik undersøger teorien om universets centrum. Vi arbejder med alt fra universets mindste dele til de største. Fra elementarpartikler og atomer til stjerner og galaksehobe. Vi ser på grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner, og industriens fremstilling af nye materialer, lægemidler, fødevarer osv. Laboratorieøvelser og større eksperimentelle projekter, hvor du selv udforsker, spiller en stor rolle på science. Et vigtigt element i naturvidenskab er netop kombinationen af teori og eksperiment. En del af arbejdet kan udføres på uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder, som skolen har kontakt med. Du har mulighed for at opgradere fysik og kemi til A-niveau. 2 MATEMATIK A BIOTEKNOLOGI A FYSIK B Denne studieretning har en bred naturvidenskabelig profil med fokus på bioteknologi. Faget, der indeholder elementer fra både biologi og kemi, retter sig mod moderne naturvidenskabelige uddannelser inden for sundhed, medicin og miljø, der har at gøre med levende teknologi. Undervisningen varierer mellem teori, praktiske forsøg i laboratoriet samt besøg uden for skolen. Vi har tradition for studieture til Edinburgh og Island hvor vi har arbejdet med stamceller, genetik og geotermisk energi. Vi deltager desuden ofte i den naturvidenskabelige udfordring Drughunter. Vi udfører forsøg i laboratoriet med f. eks. ølbrygning, sortkrudt, PCR, elektroforese, enzymkinetik, bioenergi, gensplejsning og syntese af smertestillende lægemidler. 3 BIOLOGI A MATEMATIK B IDRÆT B Denne studieretning henvender sig til dig der er interesseret i natur og miljø, sundhed, idræt og fysisk aktivitet. Studieretningsfagene biologi, idræt og matematik arbejder tæt sammen i små og store tværfaglige forløb, hvorved du får mulighed for at fordybe dig i moderne naturvidenskabelig forskning og dens anvendelse. Du får et godt grundlag for at tage stilling til nogle af de vigtige etiske og samfundsmæssige spørgsmål, som forskningen berører. Undervisningen varierer mellem praktiske eksperimenter, undersøgelser og teori, f.eks. i idrætsfysiologiske tests i vores nye testcenter og teoretiske modeller i samarbejde med matematik. Du vil på egen krop erfare, hvordan nervesystemet og sanserne fungerer, muskler arbejder, mad fordøjes og meget mere. I fagene vil du også komme til at arbejde indgående med forskellige emner relateret til DNA, arv og miljø, livets udvikling og bioteknologi bl.a. når vi besøger videregående uddannelser og virksomheder. Du vil møde eksempler på hvordan fagene måske kan være en del af løsningen på mange af fremtidens udfordringer. SAMFUNDSFAG A MATEMATIK B ERHVERVSØKONOMI C De samfundsfaglige problemstillinger er bærende for denne studieretning. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets umiddelbare omgivelser. Derfra ser vi på, hvordan mennesket påvirkes af økonomi, politik, medier og globalisering. Op igennem gymnasiet vil du kunne tale mere og mere med om det samfund, vi lever i: hvorfor det er, som det er, hvordan samfundet påvirker den enkelte og hvordan det enkelte menneske selv har mulighed for at søge indflydelse. Matematik anvendes som nødvendigt redskab til at forstå nogle af de modeller, der anvendes og erhvervsøkonomi stiller skarpt på erhvervslivet. 5 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B PSYKOLOGI C Fokus på denne studieretning er kultur, samfund og identitet i en globaliseret verden. I takt med at vi rejser mere, kommunikerer internationalt og bosætter os i andre lande, ændrer vilkårene sig for det enkelte menneske og samfundet. Vi arbejder med, hvordan mennesket og grupper påvirkes af økonomi, politik og medier samt personlighedens udvikling og interaktion mellem mennesker. Med engelsk på højt niveau vil du endvidere få styrket dine analytiske evner, udvidet forståelse af engelsksproget kultur og samfundsforhold samt viden om litteraturhistoriske strømninger. ENGELSK A MEDIE B SAMFUNDSFAG B Hvis du er interesseret i at arbejde både teoretisk og praktisk med engelsk sprog og kultur, med medierne og deres rolle og med det samfund, vi er en del af, så er denne studieretning noget for dig. I studieretningsfagene er der fokus på de forskellige medier og deres betydning i samfundet, kulturen og for det enkelte individ. Hvilken rolle spiller medierne i en globaliseret verden? Hvilken betydning har de for den politiske beslutningsproces og for den enkelte borgers mulighed for at påvirke beslutninger? Du kommer til at beskæftige dig med de forskellige film- og TV-genrer, retorik og formidling i ord og billeder. I denne studieretning vil vi lægge vægt på at inddrage journalistikkens forskellige former i fagene. 8 9

6 STUDIERETNINGER VALGFAG I GYMNASIET 7 A - NIVEAU B - NIVEAU C - NIVEAU A ENGELSK A FILOSOFI C Det er vigtigt at understrege, at der ikke er krav om specielle forkundskaber i musik, men du skal have interesse for og lyst til at beskæftige dig med musik både praktisk og teoretisk, hvis du skal vælge denne studieretning. Sang og sammenspil spiller en stor rolle, både i undervisningen, og når vi optræder ved forskellige arrangementer på skolen. SPROG Musik er omdrejningspunktet for en lang række tværfaglige samarbejder om kulturelle, samfundsmæssige og filosofiske elementer i musik. Vi kan f.eks. arbejde med musikkens og kulturens påvirkning af hinanden, engelske og amerikanske subkulturers brug af musik, og mediernes udnyttelse af folks ønsker om berømmelse og rigdom. BIOLOGI ENGELSK FRANSK FORTSÆTTER FYSIK KEMI KINESISK FORTSÆTTER MATEMATIK SAMFUNDSFAG TYSK FORTSÆTTER BILLEDKUNST BIOLOGI DRAMATIK FILOSOFI FYSIK IDRÆT KEMI MATEMATIK MEDIEFAG NATURGEOGRAFI PSYKOLOGI RELIGION SAMFUNDSFAG BILLEDKUNST DRAMATIK ERHVERVSØKONOMI FILOSOFI KEMI MEDIEFAG NATURGEOGRAFI PSYKOLOGI RETORIK ENGELSK A TYSK FORTSÆTTER A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A FRANSK BEGYNDER A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SPANSK BEGYNDER A SAMFUNDSFAG B Studieretning 8, 9 og 10 er humanistiske og samfundsvidenskabelige studieretninger for dig med interesse for moderne sprog, kultur og samfundsforhold. Sprogbeherskelse, sprogforståelse og kommunikation spiller en central rolle, når vi skal studere de enkelte landes samfundsforhold og kultur via sagprosa, litteratur, film og massemedier. Vi kan eksempelvis arbejde med Europas stilling i den globaliserede verden, ungdomskultur, familieformer, immigration og politiske systemer i Danmark og i de engelsk-, tysk-, fransk- eller spansktalende lande. Hvis du ønsker tre fremmedsprog, har du mulighed for at få tysk fortsætter B som valgfag, hvis du vælger studieretning 9 eller

7 KUNSTNERISKE FAG DRAMATIK Dramatik består af tre dele. For det første vil vi skabe og spille dramatik. Vi arbejder med skuespil, instruktion eller scenografi, lyd, lys og kostumer. For det andet lærer du at iagttage og vurdere både de små spil, holdet selv skaber og professionelle forestillinger, vi ser uden for skoletid. Den tredje del er teaterhistorie og teori. Vi skal fordybe os i to teaterhistoriske perioder, f.eks. naturalismen, og arbejde med dramaturgiske modeller. MEDIEFAG Mediefag beskæftiger sig med film og tv. Vi studerer filmhistorie og filmgenrer og lærer i shot to shot-analyser om de filmsproglige virkemidler: kameraarbejde, klipning og lyd. Et filmtema studeres grundigt. Desuden studerer vi tv-historie og tv-genrer, bl.a. faktion - blandingen mellem fakta og fiktion. Også et tv-emne studeres over nogle uger. Det praktiske arbejde foregår i grupper. Grupperne laver små optageøvelser med videokamera, som siden redigeres. Senere i forløbet produceres en kort film. BILLEDKUNST I billedkunst arbejder vi både teoretisk og praktisk, men det er ikke et krav, at du kan tegne eller male; interesse og motivation rækker. Vi arbejder med kunst, arkitektur og kunsthistorie. Vi analyserer forskellige former for kunst, både ældre og helt moderne værker, f.eks. malerier, skulpturer, installationer, bygningsværker og video-kunst. Eksempler på emner er politisk kunst, boligformer gennem tiden og menneskekroppen. IT er en del af faget, og vi arbejder både med billedbehandlings-programmer, internettet og Power Point. I musik lærer du om musik fra nær og fjern og fra forskellige perioder. Du synger og spiller selv og arbejder her specielt med stemmen og basal teknik på trommer, bas, klaver og guitar. Du behøver ikke at kunne spille et instrument. Lyst til at spille og synge er det vigtigste. Teknologi indgår i musik på mange måder. Du kan f.eks. indspille din egen CD, lære at skrive flotte noder, træne hørelære eller spille flot klingende numre. 12! I Gymnasiet kan du komme til eksamen i dit kunstneriske fag, mens du skal til eksamen i det på HF. 13

8 PRE-IB/IB PRE-IB SUBJECTS The Pre-IB curriculum consists of compulsory academic subject areas with a balanced combination of the humanities, sciences, social sciences and the arts. IB Diploma Programme Subjects from 2017/18: GROUP 1 Language A TAG EN INTERNATIONAL UDDANNELSE PÅ STENHUS GYMNASIUM & HF Stenhus Gymnasium & HF glæder sig over muligheden for at tilbyde en international uddannelse fra og med august Skolen har sammen med en række samarbejdspartnere igennem flere år arbejdet på at få den prestigefyldte IB uddannelse (International Baccalaureate Diploma Programme) til byen, og derfor udbyder vi for første gang Pre-IB i skoleåret IB TIL STENHUS GYMNASIUM & HF Muligheden for at kunne udbyde IB Diploma Programme kom inden for rækkevidde med beslutningen om at udvide antallet af IB-skoler i Danmark, og i januar 2015 blev det officielt, at Stenhus Gymnasium & HF får én af de eftertragtede licenser. Fra august 2016 drejer det sig i første omgang om Pre-IB, som er et 1-årigt adgangskursus, der giver adgang til det 2-årige IB Diploma Programme. THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME IB Diploma Programme skal ses som et alternativ til den danske studentereksamen og er for både udenlandske og danske unge, som ser muligheder i et internationalt fremtidsperspektiv. Det gælder både uddannelsesmæssigt og karrieremæssigt. IB-uddannelsen giver direkte adgang til universiteter over hele verden. THE PRE-IB PROGRAMME The Pre-IB is a one-year preparatory programme for Danish and non-danish students prior to the International Baccalaureate Diploma Programme (the IB). It is aimed at students who are interested in an English speaking, international education but who are unable to directly enter the IB Diploma Programme as they have not completed minimum 10 years of schooling. Subjects taught in the Pre-IB year: English Danish German or Spanish Beginners Social Science History Physics Biology Mathematics Visual Arts Physical Education Additional basic courses (autumn term) in: General Linguistics ( AP ) Interdisciplinary Science ( NV ) Interdisciplinary project ( AT ) THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME The two-year International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) is a pre-university course of studies aimed at highly motivated secondary school students. The education is recognized internationally and gives access to universities in Denmark as well as all over the world. GROUP 2 Language B GROUP 4 Experimental Sciences English A HL/SL Danish A HL/SL Self-taught A SL English B HL Danish B HL/SL Spanish B ab initio SL Extented Essay Biology HL/SL Chemistry HL/SL Physics HL/SL Theory of Knowledge Creativity, Action & Service Visual Arts HS/SL Extra subject from group 1, 2, 3 or 4 GROUP 6 The Arts and Electives Economics HL/SL History HL/SL Psychology HL/SL Mathematics HL Mathematics SL Math Studies SL GROUP 3 Individuals and Societies GROUP 5 Mathematics cations is March 1st. You should also download and fill in the Pre-IB application form. For more information, please see here: When applying from abroad or when not currently enrolled in a Danish institution of education, you must download and fill in the Pre-IB application form. Please locate the Pre-IB application form at Students in the Pre-IB class at Stenhus Gymnasium & HF will follow a programme that is equivalent to the 1g in the Danish gymnasium (stx). This makes it possible for a student to change to the Danish system after the autumn term; i.e. after Christmas, or after the completed year. ADMISSION: THE PRE-IB PROGRAMME Admission requirements to the Pre-IB are the Danish 9th or 10th grade leaving exams from Folkeskolen or equivalent international exams. In some cases potential Pre-IB students will need to sit an admissions test in English & Maths. FURTHER INFORMATION If you have any questions about the Pre-IB programme, you are very welcome to contact: IB Coordinator Paul Bjergfelt at or at (45) When applying directly from a Danish school, you must apply through Deadline for appli- Assistant Headmaster Peter Fink at or at (45)

9 2-ÅRIG HF-UDDANNELSE SÅDAN ER HF BYGGET OP OBLIGATORISKE FÆLLESFAG SAMT 2-3 VALGFAG INTRODUKTION OG GODE STUDIEVANER I den første tid på Stenhus vil der blive lagt stor vægt på at sikre et godt studiemiljø og gode studievaner. Der vil ligeledes være stort fokus på, at alle får et godt fagligt udgangspunkt for den videre undervisning. Viser det sig, at du har brug for lidt ekstra støtte i enkelte fag, vil dette også kunne lade sig gøre i introduktionsperioden. PARALLELTEAMS På Stenhus arbejder HF-klasserne sammen to og to i parallelteams i fagene dansk, engelsk og matematik. I praksis betyder det, at de to parallelklasser fagligt følges ad, og at undervisningen i perioder struktureres på tværs af klasserne. Undervisningen opdeles i korte og tydeligt afgrænsede forløb, der altid afsluttes med en evaluering af, hvorvidt du har nået forløbets faglige mål. De elever, der ikke har nået de faglige mål, tilbydes efterfølgende ekstraundervisning i forlængelse af den normale skoledag. NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE (NF) emner i samfundet, som eksempelvis terrorisme eller Kinas udfordringer undersøges af de tre fag i fællesskab. KS afsluttes efter 2. år med én samlet eksamen. STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVER I foråret på 1. år skal du skrive en mindre historieopgave, der træner dig til Større Skriftlig Opgave, SSO. På 2. år er der afsat en uge til, at du skal skrive en SSO på sider. Du kan vælge at skrive opgaven i dine A- og B-niveau fag, og du vælger selv det overordnede tema. KARAKTERER På HF får du vejledende terminskarakterer, der hjælper dig til at blive bevidst om dit faglige standpunkt. Disse karakterer tæller dog ikke med i dit endelige gennemsnit, der kun beregnes ud fra dine eksamenskarakterer. Du skal til eksamen i alle fag, bortset fra obligatorisk idræt. Din karakter for din store skriftlige opgave, (SSO) på 2. år tæller også med i dit gennemsnit. 1 HF OBLIGATORISKE FAG DANSK A ENGELSK B KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPEN (HISTORIE B, SAMFUNDSFAG C, RELIGION C) MATEMATIK C IDRÆT C KUNSTNERISK FAG C NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE: (BIOLOGI C, KEMI C, GEOGRAFI C) VALGFAG HF 2 HF OBLIGATORISKE FAG DANSK A ENGELSK B KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPEN (HISTORIE B, SAMFUNDSFAG C, RELIGION C) 2-3 VALGFAG PÅ NIVEAUERNE A-NIVEAU B-NIVEAU C-NIVEAU NF er en introduktion og indgang til fagene geografi, kemi VALGFAG ENGELSK BILLEDKUNST BILLEDKUNST og biologi. Fagene præsenterer hver deres særfaglige elementer og emner, men undervejs undervises der også i Når du søger om optagelse, skal du samtidig vælge, hvilket BIOLOGI DRAMATIK fællesfaglige forløb, hvor alle tre fag beskæftiger sig med kreativt fag du ønsker på 1. år. Dine øvrige valgfag vælger GEOGRAFI ERHVERVSØKONOMI det samme naturvidenskabelige emne. Dette kunne f. eks. du i begyndelsen af 2. semester i 1.hf. Du vil forinden IDRÆT FILOSOFI være vand, hvor de tre fag bidrager til at give en større modtage en grundig orientering om fagene. KEMI FYSIK MATEMATIK KEMI forståelse for det aktuelle emne. NF afsluttes efter 1. år. MEDIEFAG MEDIEFAG Du får hermed en kort og anvendelsesorienteret undervisning i de tre naturvidenskabelige fag, men skal kun OPTAGELSE PSYKOLOGI OLDTIDSKUNDSKAB til én fælles eksamen. På vores hjemmeside er der et RELIGION PSYKOLOGI link til optagelseskravene. SAMFUNDSFAG RETORIK SPANSK BEG. KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPEN (KS) TYRKISK BEG. TYSK FORTSÆTTER KS er et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie, DRAMATIK samfundsfag og religion på uddannelsens 2. år. Centrale FILOSOFI FRANSK BEG B+B B+C+C A+B A+C+C

10 VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG Vi glæder DU KAN LÆSE MERE OM OPTAGELSESKRAVENE TIL DE FORSKELLIGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ: os til at se dig STENHUS GYMNASIUM & H F 1. HF 18 19

11 STENHUS GYMNASIUM & H F Vil du vide mere? 20 STENHUSVEJ HOLBÆK TLF

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15 8 gode grunde 8 gode grunde Hvorfor vælge? STENHUS Gymnasium & HF 3 Vælg din egen fremtid På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE

8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE 201 8 / 19 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det arbejde og den fremtid du

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F / 18

STENHUS GYMNASIUM & H F / 18 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 7 / 18 8 GODE GRUNDE HVORFOR VÆLGE? STENHUS INDHOLD 8 GODE GRUNDE...3 SÅDAN ER GYMNASIET BYGGET OP FORLØBSOVERSIGT... 4 FAGENE...5 INDEN DU BEGYNDER PÅ GYM... 6 STUDIERETNINGER...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog. Biologi Idræt Matematik Fodbold eller Håndbold

Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog. Biologi Idræt Matematik Fodbold eller Håndbold Studieudbud 2013 2 Indhold Sprog 1 Engelsk Tysk Samfundsfag 4-5 Sprog 2 Musik Natur 1 Natur 2 Natur 3 Sundhed Samfund 1 Samfund 2 Samfund 3 HF Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis

Fakta om htx. 3-årig gymnasieuddannelse. Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus. Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Fakta om htx 3-årig gymnasieuddannelse Naturvidenskabeligt og teknologisk fokus Virkelighedsnær undervisning, som kobler teori og praksis Mindst lige så krævende som de andre gymnasieuddannelser htx (teknisk)

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Indhold. Sprog 1 4-5. Engelsk Tysk Samfundsfag. Sprog 2 6-7. Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog.

Indhold. Sprog 1 4-5. Engelsk Tysk Samfundsfag. Sprog 2 6-7. Engelsk Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog. Studieudbud 2012 Indhold Sprog 1 Tysk 4-5 Sprog 2 Musik Natur 1 Natur 2 Natur 3 Sundhed Samfund 1 Samfund 2 Samfund 3 HF Spansk Psykologi, Billedkunst eller 3. fremmedsprog Musik eller Kemi Bioteknologi

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Billedet til venstre viser et lille stykke af den 27 km lange accelerator LHC på Cern i Genève, hvor man forsøger at genskabe de fysiske egenskaber, som stoffet

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2011 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Kasper, Vindeby

Læs mere