Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28"

Transkript

1 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban

2 Christian Mariegaard formand i Boligforeningen Ringgården En hel ny bydel er planlagt til at skyde op i Lisbjerg i de kommende år. Og Ringgården står for opførelsen af den første bebyggelse, og vil dermed være med til at definere bymiljøvisionerne for hele den nye bydel. Der bliver tale om attraktive boliger på Lisbjerg Bakke på sydskråningen tæt på det eksisterende landsbymiljø. Den nye bydel i Lisbjerg For nogle år siden vedtog Aarhus byråd, at der skal bygges en hel ny bydel i Lisbjerg. Planen er en blandet bebyggelse, der også skal rumme almene boliger samt en bred vifte af erhvervsvirksomheder, offentlig service og handel. Lisbjergområdet er uden sammenligning det vigtigste byudviklingsområde i Aarhus Kommune i de næste mange år, og vil fuldt udbygget komme til at huse op mod indbyggere. Ambitionerne for den nye bydel er fra kommunens side tårnhøje. Det er tanken, at hele bydelen skal opføres efter bæredygtige principper i bred forstand, herunder fysisk/miljømæssig og social/kulturelbæredygtighed. Desuden bliver den nye bydel let tilgængelig i kraft af den nye nærbane. Ringgårdens står for den første bebyggelse i den nye bydel på Lisbjerg Bakke... Områdets natur- og landskabsmæssige kvaliteter skal fastholdes i forbindelse med byudviklingen, idet der bevidst arbejdes med grønne kiler, skov og søer til regnvandsopsamling. Ringgården var allerede i 2005/2006 på banen med planerne om et avanceret højhusprojekt sammen med AAB. Projekt høje ambitioner var planlagt til at bestå af to højhuse med 100 boliger i hver. Men finanskrisen satte en brat stopper for byudviklingsplanen, og indtil nu er der stort set intet sket i Lisbjerg. Men nu vil kommunen have gang i Lisbjerg. Plusenergi Ringgårdens målsætning med denne bebyggelse er maksimal satsning på arkitektur samt sunde og funktionelle boliger. Bebyggelsen skal samtidig have mindst mulig miljøbelastning under såvel opførelse som drift og vedligehold. For at fremme denne tankegang skal der anvendes ikke miljø-eller sundhedsfarlige materialer, og materialer, der i videst mulig omfang kan indgå i fødekæden til nye materialer, når de engang skal udskiftes (Cradle to Cradle tænkning). Desuden bliver der tale om en plusenergibebyggelse, der kan dække en stor del af de kommende beboeres samlede energibehov. For at realisere denne målsætning har vi indbudt til en totalentreprisekonkurrence, og fire teams, bestående af entreprenører, arkitekter og ingeniører, har i slutningen af november alle afleveret deres bud på et projektforslag. Inden årets udgang har vi fundet en vinder af konkurrencen, og i begyndelsen af det nye år vil såvel vinderprojektet samt de øvrige projekter være tilgængelig på hjemmesiden Redaktionen vil sige tak for året der er gået og samtidig benytte lejligheden til at ønske alle vore læsere glædelig jul og et godt nytår. Indhold Interview Lokale kræfter skal på banen i Møllevangen Og vindernavnet blev Vulkanen Voxpop Miljøhistorie nye vinduer i Præsteager Julekonkurrence Beboerbesøg Hvem bor her? TV2oj kom forbi afd. 1 Og vinderen blev Vulkanen Ringgårdens nomineringer og priser gennem årene Udsigten fra mit vindue Opslagstavlen Råderetshistorie Tjek dit toilet ikke løber HB Zoom Det er vigtigt, at afd. bestyrelserne deltager i kurser Studietur til Sydtyskland Kort Nyt? Voxpop Redskaber Afdelingsmøde

3 En vigtig spiller på det boligsociale område Lige nu udarbejdes nye boligsociale helhedsplaner i en række boligområder i Aarhus heraf også i flere af Ringgårdens afdelinger. Update har talt med Bertil Mahs, der som leder af Det Boligsociale Fællessekretariat, har fingrene i de fleste. Bertil Mahs blev ansat som leder af det Boligsociale Fællessekretariat for et år siden. Alle de aarhusianske boligorganisationer står bag Fællessekretariatet, der indgår som en væsentlig spiller på det boligsociale område. Fællessekretariatet har netop fået bevilliget 5,2 mio. fra kommunen og 2 mio. fra boligorganisationer til at fortsætte arbejdet de næste fire år. Interview Med de boligsociale helhedsplaner, som typisk strækker sig over fire år, tilføres mange penge til at forbedre boligmiljøet i de udsatte boligområder. Bertil forklarer, at økonomien i en helhedsplan er skruet sammen, så Landsbyggefonden støtter med 75%, mens kommunen og boligorganisationen og/eller boligafdelingen tilsammen bidrager med de sidste 25%. Noget der batter Landsbyggefondens støtte batter altså virkelig økonomisk og giver mulighed for at gøre noget ude i boligområderne, siger Bertil. Men man får ikke bare lige en helhedsplan. Det Boligsociale Fællessekretariat, som er alle aarhusianske boligorganisationers fællessekretariat, tilbyder derfor assistance, både når der skal ansøges om, og når der skal udarbejdes boligsociale helhedsplaner. Først skal der laves en prækvalifikation til Landsbyggefonden. Får man positivt feedback på denne, kan man gå i gang med selve helhedsplanen. Indsatser dikteres ovenfra Rammerne for hvilke indsatsområder der skal indgå i helhedsplanen, kommer faktisk helt oppefra. Når beskæftigelse er et af regeringens fokusområder, så indgår beskæftigelse også naturligt som indsatsområde i helhedsplanerne for de udsatte boligområder, siger Bertil. Det samme gælder forebyggende arbejde for børn og unge, udsatte grupper, sundhed, frivillighedsområdet m.m. Indsatserne varierer fra sted til sted, naturligvis afhængigt af de udfordringer der er i det enkelte område. Holder øje med udviklingen Fællessekretariatet har et redskab til at holde øje med udviklingen i de aarhusianske boligområder og dermed hvilke aktuelle udfordringer, der er i det enkelte boligområde. Redskabet hedder BoSocData, et datasystem, som er udviklet i samarbejde mellem aarhusianske boligorganisationer, Fællessekretariatet og Aarhus Kommune. BoSocData rummer en række nøgletal på alder, køn, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning, udsatte børn og unge og uddannelse. Herudover indgår data fra boligorganisationerne omkring hærværk, udsættelser og fraflytning. Herved har fællessekretariatet og boligorganisationerne et godt udgangspunkt, når der skal tages stilling til, hvilke indsatser der skal indgå i helhedsplanerne. Skarpere fokus I modsætning til de nuværende helhedsplaner, som er ved at blive afsluttet rundt om i boligområderne, har de nye helhedsplaner skarpere fokus på samfundsorienterede indsatser, forklarer Bertil. Landsbyggefondens midler er ikke længere tiltænkt udflugter og enkeltstående aktiviteter der skal være et tydeligt og klart boligsocialt sigte. Man kan sige, at de nye boligsociale helhedsplaner skal supplere det arbejde stat og kommune gør for at løfte samfundsmæssige problemer, eksempelvis i forhold til beskæftigelse, ungdomskriminalitet, udsatte børn, unge og familier m.m. Aftaler med kommunen Bertil mener, at det er samarbejdet mellem det normale system og den boligsociale helhedsplan, som kan gøre en forskel. Han fortæller, at Fællessekretariatet bl.a. har forhandlet gode aftaler på plads med kommunen omkring en fremskudt indsats på beskæftigelsesområdet. Kommunen ansætter jobkonsulenter, som får deres daglige arbejdsplads ude i boligområdet. Samtidig har de adgang til det normale kommunale system, hvilket de boligsociale medarbejdere ikke har. Status på Ringgårdens helhedsplaner Lige nu arbejdes der på boligsociale helhedsplaner i tre boligområder i Ringgården: Frydenlund, Herredsvang og Trigeparken. I de to førstnævnte, hvor der samarbejdes med andre boligorganisationer, går man pr. 1. januar 2014 i gang med nye helhedsplaner. Trigeparken forventes først at starte på ny helhedsplan den 1. april I Rundhøj og Møllevangen, har man fået afslag på nye helhedsplaner, hvilket man kan sige er både godt og skidt. Godt fordi boligområderne er blevet socialt bæredygtige, skidt fordi man i områderne naturligt bekymrer sig om den fremtidige udvikling. Læs mere om Møllevangen på næste side. Herudover er Bertil og hans medarbejdere på Fællessekretariatet lige nu involveret i at få helhedsplanerne for Gellerup-Toveshøj og Vandtårnsomområdet på plads. En menneskelig forskel Bertil tror, de fremskudte indsatser kommer til at betyde en menneskelig forskel, fordi det bliver kommunale medarbejdere, som lærer både området og beboerne at kende. Han peger på, at beboere i de udsatte områder måske føler, at der er langt ind til socialforvaltningen eller jobcenteret. De oplever mange forskellige sagsbehandlere, en meget begrænset åbningstid og måske føler de sig mest af alt som et cpr-nummer. Jeg tror, at det, at komme ud hvor menneskene er ikke kun i forhold til beskæftigelse, men også i forhold til forebyggende indsatser for børn og unge vil medvirke til en mere positiv oplevelse af det offentlige system, siger Bertil. Han slår fast, at det ikke er de boligsociale medarbejdere, der skal lege jobkonsulenter og få folk i arbejde. Det har de ikke bemyndigelse til. De skal stå for gode sunde aktiviteter, som får folk uden for dørene og er med til at skabe tryghed i området. Det er i samarbejdet mellem de mange parter, de boligsociale medarbejdere, beboerdemokrater og beboere, institutioner i området og kommunen, at den gode helhedsplan bliver til, slutter Bertil. 4 Ringgården Update Ringgården Update 5 lulu

4 Lokale kræfter skal på banen i Møllevangen Det går godt i Møllevangen så godt at man fra 1. januar 2014 ikke længere får støtte fra Landsbyggefonden til det boligsociale arbejde....der er ikke nogen objektiv grund til, at Møllevangen skal have en bevilling, da kvarteret er socialt bæredygtigt. Sådan lød begrundelsen, da Møllevangen fik afslag på ansøgningen til Landsbyggefonden om midler til det boligsociale arbejde. Bøllevangen nu velfungerende Det skal vi ikke begræde det skal vi være stolte over siger Søren Høgsberg, som har været boligsocial medarbejder i Møllevangen siden Møllevangen blev i en årrække kaldt for Bøllevangen, men de mange indsatser der er gennemført i området, har båret frugt, og Møllevangen er i dag et velfungerende kvarter. Møllevangen gik tidligere på året sammen med et par af de andre bebyggelser Charlottehøj og Frydenlund om en samlet ansøgning til Landsbyggefonden. Det gjorde man i erkendelse af, at det var problematisk at hente en bevilling alene til Møllevangen. Ved at slå sig sammen med Frydenlund, som har de største udfordringer i området, håbede man på, at der fortsat ville være mulighed for at holde et skarpt øje med Møllevangen. Men det lykkedes desværre ikke helt Frydenlund fik tilskud men ikke Møllevangen. Det vil få konsekvenser Nogle beboere udtrykker, at de er kede af, at de ikke længere får penge fra Landsbyggefonden. De er bekymrede for den fremtidige udvikling i kvarteret. Søren gør et stort stykke arbejde for de unge mennesker i området, og de kan kontakte ham døgnet rundt, siger en mor, som er urolig over, at Søren stopper med at arbejde på byggelegepladsen. Søren er da også bekymret for konsekvenserne. Han peger især på det arbejde, som ikke er så særligt synligt, men som hjælper kvarteret i den rigtige retning: det tætte samarbejde han har haft med skole, institutioner og politi i forhold til kvarterets udsatte unge. Han peger også på, at klubben for udsatte voksne givetvis vil lukke pga. økonomi. Men han håber, at nogle af hans opgaver fremover vil blive varetaget af skole, klub, socialforvaltningen, viceværter, boligorganisationerne, og i sidste ende af beboerne selv. Byggeren vil overleve Pengene kommer fremover alene fra beboerne i området. De mange boligafdelinger i Møllevangen betaler ca. 250 kr. pr lejemål, og det vil man fortsat gøre. Det svarer til ca kr. årligt, og for de penge vil man fortsat kunne aflønne en flex-ansat. Det betyder, at huset ved byggelegepladsen i Møllevangen stadig kan være åbent i et vist omfang. Det betyder også, at der vil være opsyn med byggelegepladsen en del af dagen og mulighed for at komme ind og få en snak med den ansatte. Der vil også fortsat være mulighed for at holde høstfest, fastelavn, sommerudflugt, og måske er der penge nok til lidt kaninhold. Ja, forhåbentlig vil de lokale kræfter stå sammen og ved fælles hjælp få denne gode udvikling i Møllevangen til at fortsætte. heidi, formand i afd. 10 Møllevangen 6 Ringgården Update Ringgården Update 7

5 Og vinderen blev Vulkanen...? Voxpop Trigeparkens boligsociale helhedsplan, som blev påbegyndt i 2009, tilbyder en række aktiviteter til beboerne. Da helhedsplanen nærmer sig afslutningen, synes vi det er oplagt at spørge fire beboere, hvilke aktiviteter de har deltaget i, og hvad det har betydet for dem. Bill Sandberg, afdeling 19 Jeg har lige været på kursus og er arbejdssøgende, så jeg bruger Finn i Jobcaféen rigtig meget. Min kone, vores to små børn og jeg har været med på børneudflugten til Djurs Sommerland, til fastelavn, Sankt Hans fest og kagekonkurrencen. Og så prøvede vi også sundhedscaféen her i sommer, da den var rundt i Trigeparken. De tilbød måling af blodtryk og sådan noget. Jobcafeen var også med rundt. Vi er rigtig glade for alle de muligheder, der er her, og vil gerne have at det forsætter. Fra venstre: Maria Tyndeskov, Palle Jørgensen og Julie som var stand-in for sin kæreste Mads. Anna Björg Samuelsdottir, afdeling 20 Jeg bruger især de forskellige motionstilbud bl.a. zumba, løbe- og cykeltræning og gåklubben (stavgang). Jeg kommer også en del i Kvindeklubben. I Sundhedscafeen har jeg fået gode ideer til kostomlægning. De sidste par år har været lidt svære pga. skilsmisse og flytning, og så er jeg blevet ledig for nylig. Jeg bruger jobcaféen for at finde et nyt job, og har også en aftale om økonomisk rådgivning. Her i sommer deltog jeg i den store internationale bagedag med en islandsk skyr ostekage. Havnens til dato mindste ungdomsboligbyggeri har for nylig fået sit nye navn, Vulkanen. Dermed står huset ikke blot størrelsesmæssigt i slående kontrast til en af nabogiganterne med det kuldevækkende navn Isbjerget. Det ildspruttende navn har beboerne selv fundet på. Ligesom hos sin storebror i afd. 36 fik beboerne i afd. 37 også muligheden for at komme med deres personlige bud på et navn til afdelingen. Dette skete igennem en udskrevet navnekonkurrence, hvor resultatet blev 20 gode forslag. Men der var ét forslag, der sprang dommerkomiteen i øjnene nemlig Vulkanen. Det var der hele tre beboere, der havde foreslået, og alle havde gode og fantasifulde begrundelser. Følelsen af at stå i en vulkans midte omgivet af de varme farver når man kigger op og kan skimte himlen gennem krateret. På afstand ligner huset også en lille vulkan i udbrud, når solen rammer de gyldne farver på terrasserne. Desuden passer det godt til Isbjerget, som også sender referencer til elementerne. Dommerkomiteen valgte at præmiere dem alle og trække lod om 1. præmien, som var en ipad. Vinderen blev Maria Tyndeskov, mens den delte 2. plads gik til Mads Aastrup og Lauge Hjertmann, der hver fik to biografbilletter. 3. pladsen gik til Nanna Christensen, som fik to flasker vin for forslaget Løchtehuset. Hun valgte navnet pga. gadenavnet og fordi huset og farverne minder om en stor lanterne. På husets tagterrasse, med udsigt over lystbådehavnen, overrakte direktør Palle Jørgensen gaverne til de heldige vindere. Karina Karí Østerø, afdeling 19 Både min kone og jeg læser, så jeg har brugt jobcafeen omkring deltidsjob. Jeg er i bestyrelsen for bokseklubben, og er med i Mandeklubben eller Mandemad. Den er for mænd i alle aldre og vi vil gerne have flere med. Vi hygger os med at lave maden Kasia Major, afdeling 20 Jeg har boet her i ca. 4 år kommer oprindelig fra Polen. Kvindeklubben giver mig et godt netværk. Der er plads til alle uanset nationalitet, og vi laver en masse. Jeg har også været i sundhedscafeen, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville være zumbainstruktør. og spise den. I sommer var der et fint arrangement på plænen herude med bl.a. skakklubben, bokseklubben, sundhedscafeen, grønlandsk kaffemik mm. Min kone vil gerne med til julemarked. Hun strikker benvarmere, og der skal laves julegodter. Dengang var jeg ikke klar, men det er jeg nu, hvis de spørger. Min kæreste og jeg går til fællesspisning i Oasen det er hyggeligt og ikke så dyrt. Og så har jeg brugt Finn i Jobcafeen en del. Her kan jeg få svar på en masse spørgsmål. 8 Ringgården Update Ringgården Update 9

6 Bedre boliger at bo i og en mindre varmeregning Vinduerne i afd. 24 Præsteager trængte til udskiftning. Beboerne valgte A-mærkede vinduespartier, som har vist sig at være en win-win løsning. Jette blev noget bekymret, første gang hun oplevede dug på ydersiden af de sydvendte vinduer. Heldigvis sker det ikke så tit, for hun holder meget af den fantastiske udsigt til Aarhus Bugten, Lystrup Engsø og byen. Dug på ydersiden af ruden er faktisk et tegn på lavenergirudens effektivitet hvor godt de holder varmen inde og kulden ude. Der opstår typisk dug i april og september, når der er kolde nætter. Rudens yderside køles ned om natten, og når temperaturen stiger om morgenen, bliver luften hurtigere varmere end ruden, og så opstår der dug. Den forsvinder, når solen varmer ruden op. Efter den lange kolde vinter i modtog afdelingsbestyrelsen i afd. 24, Præsteager, adskillige henvendelser fra beboere, som klagede over vinduerne. Dels på grund af fugt og mug omkring vinduerne, dels på grund af voldsomt kuldenedslag der føltes som træk især hvis man sad i karnappen. Og de fleste af beboerne i Præsteager, der ligger højt på Lisbjergbakken, har netop en stol placeret i karnappen, hvor de kan sidde og nyde den fantastiske udsigt over Lystrup Engsø og Aarhus Bugten. Flere ønsker til de nye vinduer Vinduerne, som er de oprindelige fra 1990, burde ret beset kunne have holdt 10 år længere. Men et er beregninger og forventninger, noget andet virkeligheden. Vinduesproblemerne blev taget op på afdelingsmødet i 2011, hvor afdelingsbestyrelsen fik bred opbakning til at indhente tilbud om nye vinduer og havedøre. Der var flere ønsker til nye vinduer, fortæller Bjarke Mortensen, som er inspektør i Ringgården. De nye vinduer skulle så vidt muligt ligne de eksisterende, for ikke at ændre afdelingens flotte arkitektur, som ikke uden grund blev præmieret af Aarhus Kommune i Der var også ønsker om flere oplukkelige vinduer, for at kunne lufte bedre ud i boligerne. Sidst, men ikke mindst, var det oplagt at opgradere vinduesparterne til energivinduer. De isolerer bedre, giver besparelser på beboernes varmeregning og så er de til gavn for miljøet, forklarer Bjarke. Danmark går forrest I samarbejde med inspektøren fandt man frem til et Velfac vindue med træ indvendigt og alu udvendigt. Det er et A-mærket energivindue, som ligner de oprindelige, så man faktisk ikke kan se forskel på før og nu, siger Bjarke. Danmark har faktisk som det eneste land i EU vedtaget at energimærke vinduer. Vinduer skal som minimum være C- mærkede, når man skifter vinduer eller bygger nyt, et krav som er skrevet ind i Bygningsreglementet. Baggrunden for at den danske regering har besluttet sig for at gå forrest med energimærkning af vinduer, at helt op til 7% af vores samlede energiforbrug ryger direkte ud af utætte og dårligt isolerede vinduer. Hvis man vælger A-mærkede vinduer, kan dette tal blive et stort flot nul. Mindre varmeregning Som en udløber af den endelige beslutning på et ekstraordinært afdelingsmøde i foråret 2012, blev der på baggrund af de indhentede tilbud beregnet, hvor meget beboerne ville spare på varmen i forhold til den huslejeforhøjelse, som de nye vinduer ville medføre. Ex. vil en bolig på 69 kvm. kunne spare ca kr. om året på varmen mod en huslejeforhøjelse på 212 kr. om måneden. Altså betaler besparelsen på varmen knapt halvdelen af udgiften til de nye vinduer. Forslaget blev vedtaget med stort flertal, og vinduerne i Præsteager blev udskiftet i sommeren Langt bedre at bo her Jette, som bor i en af gavlene mod syd, fortæller, at det er meget lettere at opvarme boligen nu, ligesom hun heller ikke længere oplever træk. Lejligheden er helt klar bedre at bo i nu. Men jeg må indrømme, at jeg blev overrasket og bekymret, første gang jeg oplevede dug på ydersiden af de nye sydvendte vinduer, fortæller hun. Nok var Jette klar over, at den udvendige dug givetvis hang samme med, de energieffektive vinduer. Men hun var hun bekymret over at miste sin fantastiske panoramaudsigt mod tre verdenshjørner. Heldigvis sker det ikke så ofte, og duggen forsvinder, så snart solen får magt, fortæller hun. Jette synes, ligesom inspektøren Bjarke, at det var en rigtig god beslutning med den valgte vinduesløsning en ren win-win. Boligerne er blevet meget bedre at bo i, og tilsammen sparer afdelingens beboerne kwh varme pr. år. Du kan læse mere om energimærkningen på lulu 10 Ringgården Update Ringgården Update 11

7 Julekonkurrence find 5 nisser KLIP Sæt ring om de 5 nisser der gemmer sig på tegningen Du kan klippe tegningen ud og sende den pr. post, eller du kan scanne tegningen og sende den pr. mail senest den 7. januar Mail: Post: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A, 8210 Aarhus V. Vind 1. præmie: Et gavekort der gælder for 2 personer til biografen, inkl. popcorn og sodavand 2. præmie: 3 flasker vin 3. præmie: 1 æske chololade Navn: Adresse: HUSK! At skrive dit navn og adresse på tegningen.

8 Skizofreni med humor Livet er som en stjerne, der er en vej til os alle Beboerbesøg Sådan lyder titlen på filmen, der skildrer Hanne Nedbos liv, som psykisk syg og hvordan hun har kæmpet sig vej ud af en psykose ved hjælp af humor. Hanne Nedbo bor i Ringgårdens afdeling 28 i Lystrup, hvor hun dagligt tilbringer meget af sin tid foran sit husalter, som hun kalder sit skrivebord med hendes computer og printer. Hanne er en kvinde med fuld fart på og med rigtig mange jern i ilden. Hanne har altid elsket at skrive og tegne, og er nu aktiv med alt lige fra satiriske revytekster til filmatisering af flere af hendes musicals. Sådan har det dog ikke altid været. Indlagt og fejlmedicineret Hanne har diagnosen skizofreni, ikke af den type der ser og hører stemmer, men hun var været dybt psykotisk i perioder af sit liv. I 1997 blev hun indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor hun i første omgang udskrev sig selv efter et par måneder, da hun ikke kunne holde ud at være der. Det resulterede dog i en genindlæggelse ganske kort tid efter. Efter 3 måneders indlæggelse blev Hanne udskrevet og har ikke været der siden. Selvom Hanne nu var udskrevet, var hun ikke rask. De efterfølgende 9 år levede Hanne som en zombie. Den medicin hun fik, gjorde, at hun blev sløv og ikke kunne mærke livet udenfor. Det resulterede i, at hun tilbragte det meste af tiden sovende på sin mors sofa. I 2006 prøvede Hanne noget nyt medicin, som blev det store vendepunkt i hendes liv. Efter ni år i dvale kunne hun nu pludselig mærke livet. Det gav hende lysten til at finde skrivegrejet frem igen. Hanne har altid elsket at tegne karikaturtegninger og skrive tekster om karikerede figurer (se næste side). For Hanne er dét at skrive og tegne terapi, hendes egen medicin. Det at sidde ved computeren og skrive, hjælper mig med at holde livet ud, det nytter ikke noget bare at sætte sig hen og sige: jeg er skizofren og kan ingenting, siger Hanne. Hun mener, at alt for mange psykiske syge bare sætter sig hen og regner med, at medicinen gør dem raske, det er ikke nok for Hanne, og det er derfor hun skriver og tegner. Mange jern i ilden Hanne har lavet rigtig mange ting, efter hun har fået livet tilbage. Hun har blandt andet udgivet tre bøger, udgivet en film om sit liv og virke, der sælges her i Danmark og snart også i Sverige. De sidste fire år har hun skrevet satiriske tekster til Byens Revy og i år også sendt revytekster afsted til blandt andet Cirkusrevyen. Lige nu skriver Hanne på en Advents julekalender i fire afsnit som hun kalder Et kugleeventyr, der kommer langt omkring, fra det norskeog svenske kongehus, Anders Breivik og Elvira Madigan og Sixten Sparre. Hun skriver også på en julekalender, en pendant til matador, der hedder SKAK, hvor alle rollerne er skakbrikker. Hannes Hjertensbarn Hannes store hjertensbarn er dog musicalen Gundes Gods, der handler om den første godsejer på Skaarupgaard, Gunde Rosenkrantz (se faktaboks). Det er en musical, hun har skrevet i Morten Korch stil, som skal filmatiseres i det nye år. I den forbindelse er Hanne meget aktiv i foreningen Gundes venner, hvor Hanne sammen med andre interesserede i projektet, forsøger at udbrede budskabet om musicalen og historien om Gunde Rosenkrantz og hvad der skete på Skaarupgaard for mange hundrede år siden, i håbet om at skaffe midler nok til at produktionen af musicalen kan gennemføres. Man kan le sig rask Hanne beskriver sig selv som karrikatør og provokatør, hun tager sine sketches og tegninger lige til grænsen og nogen gange måske også over. Men jeg har det sjovt med det, siger Hanne. Mit liv er humor, for mig går vejen til at blive rask gennem humor. Jeg tror på, at humor kan hjælpe mig til at blive rask, man kan le sig rask siger Hanne med et stort smil. Det vigtigste Når Hanne ikke skriver eller tegner, kan man finde hende i staldene på Skaarupgaard, hvor hun har to miniature heste, Laura og Kaj Holger. Hanne elsker dyr, og har også en norsk skovkat, Margrethe, som holder hende med selskab i lejligheden på Ellebrinken. Det vigtigste for Hanne, efter at have oplevet både nedtur og optur i livet, er at leve livet med 250 km. i timen og indhente alt det hun er gået glip af i de 9 år, hun har ligget på sofaen som zombie. Jeg vil ikke sidde som 80-årig på et plejehjem og sige: Jeg skulle have gjort det og det, da jeg var 46 år. Der er ikke noget værre end at fortryde den slags. Af samme grund har Hanne valgt børn fra i sit liv. Børn er en velsignelse, bare ikke for mig, siger Hanne og understreger, at hendes liv ikke er til børn, da hun hellere vil koncentrere sig om sine skriverier og i øvrigt elsker sit liv, som det er lige nu. mette SKAARUPGAARD Skaarupgaard, er et stort moderne landbrug, der ligger lige uden for Lystrup. Stedet har aner helt tilbage til middelalderen. I Kong Christian II s tid, tilhørte stedet kronen, men overgik siden til Rigsråd Gunde Rosenkrantz. I dag består Skaarupgaard af en hovedbygning med park, skov og haveanlæg, der er offentligt tilgængeligt. Skaarupgaard huser også Skaarupgaards Sportsrideklub, der har to ridehaller, og en udendørs dressurog springbane. 14 Ringgården Update Ringgården Update 15

9 Fuld fart på i afd. 1 renovering af de sidste blokke Det er dejligt, at der igen er gang i renoveringen i afd. 1. Vi forventer, at de to sidste blokke er færdige og klar til indflytning, i henholdsvis sommeren og efteråret Det bliver dejligt for beboerne i de fire første blokke, når de endelig slipper for maskineri, byggestøj og -støv. Vi annoncerer på når udlejningen går i gang. Hvem bor her? TV2oj på besøg i afd. 1 I tv-programmet Hvem bor her den 16. oktober 2013, fik Ringgårdens nyrenoverede afd. 1 den bedste reklame, den overhovedet kunne få. Søs Kjeldsen fra TV2oj besøgte nemlig Nora og Dagny, som har været naboer i afd. 1 i mere end 60 år. Efter renoveringen bor de to kvinder, som begge har rundet de 90 år, ikke længere dør om dør. De er havnet på forskellige etager, men i samme opgang, så de ses fortsat dagligt for at vende verdenssituationen. Nora og Dagny viser stolt deres nye boliger frem for Søs Kjeldsen. De har begge fået store lejligheder med masser af lys og store terrasser. Nora har endda fået to, hvor hun tilbringer meget tid, når vejret tillader det. De fortæller levende om livet i de gamle boliger. Selv om boligerne var små, og selv om der var bad i kælderen, så er de enige om, at de havde det godt. Det var en fornøjelse at se udsendelsen, og Ringgården har da også kvitteret med tak og en gave for den gode reklame til de to stjerner. Nora og Dagny optræder også i Ringgårdens 75 års jubilæumsskrift, hvor de bliver interviewet af den tidligere chefredaktør på JP Aarhus, Jens Kaiser. Se interviewet i nyhedsboksen på mia 16 Ringgården Update Ringgården Update 17

10 Og vinderen er VULKANEN Hvis du vil læse mere så scan koden... Aarhus Kommunes Arkitekturpris Havnens mindste byggeri Vulkanen blev i oktober måned kåret som vinder af Aarhus Kommunes Arkitekturpris. Ifølge bedømmelseskomiteen blev Vulkanen præmieret for at tænke spændende løsninger hele vejen rundt, lige fra facadeudformning, farvesætning til bæredygtighed. Det fremhæves også, at det lille kompakte bygningsvolumen løsnes op med store farvede udskæringer, som rummer velplacerede fællesterrasser, og at huset åbner sig imødekommende mod omverdenen og vækker ens nysgerrighed. Aarhus Kommune har i 25 år sat fokus på arkitekturen ved at præmiere kvalitetsbyggeri med særlige arkitektoniske kvaliteter. Fra venstre: Gerard Reinmuth fra Terroir APS, Peter Dalsgaard fra Cubo Arkitekter, Palle Jørgensen direktør for Boligforeningen Ringgården, og Teknik og Miljø rådmand Bünyamin Simsek, som overrakte prisen. Præmieringen skal være med til at øge opmærksomheden på den arkitektoniske kvalitet og give bygherrerne incitament til at vægte arkitekturen højt, når de planlægger og opfører deres byggeri, sagde Teknik og Miljø rådmand Bünyamin Simsek ved præmieoverrækkelsen. karina Det synlige bevis på arkitekturprisen er en plakette lavet af kunstneren Jørn Rønnau. Han kom forbi afdelingen for at sikre sig, at plaketten kom til at pryde Vulkanens facade. Direktør Palle Jørgensen, afdelingsbestyrelse m.fl. var mødt op for at overvære begivenheden og give sit besyv med om placeringen, og der var lige så mange meninger, som mennesker. karina 18 Ringgården Update Ringgården Update 19

11 Ringgårdens Nomineringer & priser gennem årene Lærkehaven Afd. 33, Lærkehaven Tæt/lav træbyggeri i 1 og 2 plan, opført i stk. 2-3 vær. Vulkanen Afd. 37 Grete Løchtes Gade 7 Højhus i 6 etager, opført stk. 2 vær. Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2013 Det Store Havnehus Afd. 36 Grete Løchtes Gade 1 Højhus i 12 etager, opført stk. 2 vær. Nomineret til Bæredygtig Betonprisen 2013 Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2010 Den lokale Kloge kvadratmeter pris, Realkredit Danmark, 2009 BEX international Best overall project Award, Valencia 2008 Kaserneboulevarden Afd. 3, Kaserneboulevarden Etagebyggeri i 2 etager opført 1943 i gul mursten. 32 stk. 2-4 vær. Hvis du vil læse mere så scan koden... Aarhus Kommunes Byfornyelsespris 2008 Lærkehaven Afd. 35, Lærkehaven 3-65 Tæt/lav træbyggeri med delvis hvidpudset facader, opført 2009/ stk. 3-4 vær. NBOs Bostadspris 2012, Oslo Nomineret til Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2010 Lærkehaven Afd. 33, 34, 35, Lærkehaven 2-102, , 3-65 World Habitat Award 2008 Hele SHE projektet (Sustainable Housing in Europe) som Lærkehaven er en del af, blev kvalificeret til finalen om den prestigefyldte pris. Sustainable Energy Europe (EU-kommissionens pris for bæredygtig energi) 2007 Hele SHE-projektet (Sustainable Housing in Europe) som Lærkehaven indgår i. Energispareprisen 2005 Blev tildelt for projektforslaget til den samlede bebyggelse i Lærkehaven Hjortshøj Afd. 30, Hjortshøj Møllevej Rækkehuse med trækonstruktioner i facader, tag og skillevæg. Opført stk. 2-5 vær. Nomineret til Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2002 Økohuset Afd. 29, Skejbytoften Tæt/lav byggeri opført 1999 i beton med rockletplader. 38 stk. 2-4 vær. Hædrende omtale, præmieret af Statens Kunstfond 1999 Nomineret til Aarhus Kommunes Arkitekturpris 1999 Ellebrinken Afd. 28, Ellebrinken Tæt/lav byggeri i 2 plan opført 1998 i let beton + mursten. 61 stk. 2-4 vær. Nomineret til Aarhus Kommunes Arkitekturpris 1998 og 1999 Møllevangen Afd. 5, Paludan Müllers Vej mfl. Etagebyggeri i 4 etager opført 1947 i rød mursten. 216 stk. 1-5 vær. Aarhus Kommunes Byfornyelsespris 1998 Præsteager Afd. 24, Præsteager Tæt/lav i 2 plan opført 1990 i let beton + mursten. 25 stk. 2-3 vær. 5 stk. ungdomsboliger. 20 Ringgården Update Aarhus Kommunes Arkitekturpris 1990 Hvis du vil læse mere så scan koden...

12 Udsigten fra mit vindue I sidste nummer af Update opfordrede vi vores læsere til at sende et foto af deres yndlingsudsigt. I hvert nummer af Update bringer vi de to bedste billeder som præmieres med en biograftur for to. Konkurrencen er stadig i gang, så find et gyldent øjeblik og send det til os. Vi takker for alle de flotte billeder, vi har fået indtil nu og håber, at der kommer mange flere... Tillykke Sigrid Saabye afd. 5 Sigrids billede er en slags kollage med billeder taget ved aftentid hen over året fra vinduet i den taglejlighed, hun har sammen med sin kæreste: Det, jeg allerbedst kan lide ved vores udsigt er, hvordan farverne og lyset hele tiden skifter med vejret og med sæsonerne. Der er både regnfulde dage, klare solnedgange, frosthimmel og dunkle skyformationer, og alle er smukke på hver deres måde. Og så er det hyggeligt at kunne kigge på, hvordan de mange vinduer blinker fra lejlighederne overfor og fra det høje boligkompleks i baggrunden når lys tændes og slukkes, når fjernsynene flimrer i mange farver, og gardiner trækkes for ved sovetid. Det er rart at mærke, at der er mennesker og liv omkring én. Savannetræet Tillykke Dorthe Prip Pedersen afd. 28 Når jeg kigger ud af mit stuevindue eller går ud på min altan så ser jeg derude et så naturligt og kraftfuldt træ en rejse sydpå er for mig ingenting når man ser hvor smuk Danmark ligger hen havet er derude Aarhus Bugt Tunø og Samsø det er så smukt Send et billede af din udsigt og vind en biograftur for to Måske har du en yndlingsudsigt et lille udsnit af verden som du holder særligt meget af at se på. Et udsnit som forandrer sig med årstiderne, som indkapsler både sol, regn og snevejr på den helt specielle måde. Måske er det en udsigt til skov og marker, udover byens tage eller måske en gade så fuld af liv, at du ikke behøver et fjernsyn for at få underholdning. Husk! Billedet I sender skal være i en høj opløsning, da det er en nødvendighed for, at det kan trykkes i bladet. Skriv også dit navn, hvilken afdeling du bor i og gerne en kort tekst der fortæller lidt om, hvorfor du har valgt netop denne udsigt. Dit billede skal sendes til: Mia Løvkvist Hvis du vil have chancen for at få din udsigt med i næste nummer af Update, skal vi have dit billede senest den 1. februar Ringgården Update Ringgården Update 23

13 Åbningstider jul og nytår Administrationen holder lukket fra fredag den 20. december 2013 kl Vi åbner igen torsdag den 2. januar 2014 kl telefonerne fra kl Jeannette Venderby Jeannette er ansat som ny servicemedarbejder i Salen på Paludan Müllers Vej. Hun overtager den daglige drift efter Eva Drægert, som efter eget ønske er stoppet. Jeannette er beboer i afdeling 12, og hun glæder sig til samarbejdet med lejere og medarbejdere i Ringgården. HUSK Vedligeholdelseskonto Så snart du opsiger din bolig hos os, har du ikke længere mulighed for at bruge pengene på din vedligeholdelseskonto. Kontoen lukkes automatisk, da pengene følger boligen. Velkommen til tre nye medarbejdere Henriette er ansat som projektmedarbejder på Helhedsplanen for Trigeparken. Hun står bl.a. for at lave aktiviteter for kvinder, iværksætte mentoraktiviteter for familier og så laver hun interviews og artikler til Triges borgerportal, Abdi Jabbar Mohamed Henriette Wedel Nielsen Abdi er vores nye ejendomsfunktionærelev. Uddannelsen varer 3 år og 3 mdr., hvor Abdi skiftevis vil være på skole og rundt i afdelingerne. Redaktion: Christian Mariegaard, ansv. Kirsten Andersen Annie Svejgaard Nielsen Heidi Christensen Ivan Søndergård Jensen Mette Broager Lauritzen Karina Mulvad Lulu Grønlund Mia Løvkvist Oplag: eksemplarer Forside: Afd. 37 Vulkanen Foto: Martin Schubert Arkitema (s. 10) Lulu & Mia Layout: Mia Løvkvist Tryk: Silkeborg Bogtryk Eftertryk tilladt med kildeangivelse Stof til bladet sendes til: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V. Synspunkter, der fremkommer i bladet, behøver ikke nød ven digvis at være udtryk for hovedbestyrelsens holdning Glædelig jul & godt nytår Nyt medlem af hovedbestyrelsen Bjarke indtrådte som ny medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen den 11. juni Bjarke arbejder som inspektør i teknisk afdeling. Bjarke Mortensen Ved du hvad der sker i din bydel? Tre aarhusianske bydele er gået sammen om at lave en bydelsportal med alt fra nyheder, portrætter, sjove arrangementer til vigtige informationer m.m. Bor du i enten Herredsvang, Frydenlund eller Møllevangen er denne portal en god mulighed, hvis du vil vide mere om, hvad der sker i dit lokalområde. Besøg denne beboerportal på aarhusvest.dk Ligeledes findes 8380.dk, som er rettet mod borgerne i Trige. Her finder du et væld af fritidsaktiviteter for både unge og voksne, artikler om livet i Trige og meget mere. Portalen administreres af medarbejderne i Helhedsplanen i Trige, og de opfordrer alle med en spændende historie til at kontakte dem.

14 Vi vil også have lov at bestemme ligesom dem der bor i ejerbolig Efter en juleaften mellem flyttekasser flyttede Twister, Majbritt og Preben den 28. december 2012 ind i deres nye bolig i afd. 23, Solbærhaven. En bolig der endte med at blive deres drømmebolig, da de har gjort brug af råderetten. Det var ikke just kærlighed ved første blik, da Majbritt og Preben fik tilbudt rækkehuset i Solbærhaven. Boligen var voldsomt vandskadet, og køkkenet var langt fra Majbritts drømmekøkken. De havde ellers haft kig på netop denne bolig og stået på venteliste til den et stykke tid. Vel havde de en fin bolig i afd. 14B på Hedeskovvej, men stuen var så lille, at de ikke kunne have alle børn og børnebørn på besøg på én gang. Men Preben kunne se muligheder: Hvad hvis man nu lagde bryggerset sammen med det lille køkken? Han og svigersønnen, som er tømrer, skulle overbevise Majbritt om, at det kunne blive godt, før der blev sagt ja til tilbuddet. Held i uheld Vandskaden var én ting, noget andet var, at der var revner i murværket, så væggene, ligesom i de øvrige boliger i afdelingen, skulle renoveres. Det var sådan set lidt held i uheld for os, siger Majbritt og Preben. Når der nu alligevel skulle gang i den helt store istandsættelse, var det jo oplagt at benytte sig af råderetten og få lavet nogle forbedringer af boligen. Blandt andet et nyt køkken, nyt badeværelse, gulvarme i køkkenet, nye gulvbelægninger m.m. En spritny bolig Trægulvet i køkkenet var temmelig medtaget på grund af vandskaden, så det skulle brækkes op. Preben og Majbritt besluttede sig for at få fjernet alt indmad inklusiv væggene til bryggerset. Samtidigt var det oplagt at få lagt gulvvarme, så der ikke var irriterende radiatorer i vejen. Resultatet er, at det tidligere trange vinkelformede køkken nu er et regulært rum med direkte udgang til haven. Det nye køkken er indrettet med et passende antal skuffeskabe og en fin spiseplads med et lille bord og to stole. Der er ovenikøbet plads til både opvaskemaskine og vaskemaskine. På gulvet er der lagt store lyse fliser, som på grund af gulvvarmen er dejligt varme at gå på. Badeværelset er ligeledes totalrenoveret. Der er nyt klinkegulv i gangen, nye parketgulve i stue og soveværelse og nymalede vægge og lofter. Ja, den godt 25 år gamle bolig på 82 kvm fremstår som spritny. Ikea køkkenet til debat Istandsættelsen tog næsten to måneder, og det krævede mange beslutninger og et tæt samarbejde med både håndværkere og inspektøren, Bjarke, undervejs. Selv om man som lejer har fri råderet, skal råderetsarbejderne godkendes. Preben fortæller, at Ikea køkkenet affødte diskussioner med inspektøren, som var usikker på kvaliteten. Men da Preben fortalte, at der er 25 års garanti, accepterede Bjarke det flotte grå køkken i højglans fra Ikea. Med en heldig rabat kostede køkkenelementerne kr. Og så har Preben i øvrigt brugt en masse tid på at finde tingene billigst muligt. Bordpladen i hvidolieret eg, som han syntes var for dyr i Ikea, fandt han på tilbud i Silvan. Ligesom han fandt ud af, at sokler til køkkenelementerne var billigst i HTH. Og så videre. Det har man jo tid til, når man er pensionist, siger Preben med et grin. Meget for pengene Majbritt og Preben har fået rigtig meget for pengene, fordi de fik lavet deres forbedringer samtidig med den omfattende udbedring af vandskaden og vægrenoveringen, skulle finde sted. Ved at lægge bryggerset sammen med det tidligere vinkelformede køkken, fik Majbritt og Preben et rummeligt køkken med spiseplads. De har fået et praktisk køkken med skuffeskabe fra Ikea i højglans grå, som står flot til de llyse farver og træbordpladerne. Twister, Majbritt og Preben i det hyggelige rækkehus i afd. 23, Solbærhaven, som de ved hjælp af råderetten har gjort til deres drømmebolig. 26 Ringgården Update Ringgården Update 27

15 Vidste du, at dit toilet kan komme til at koste dig mange penge, hvis det får lov at løbe... Det er ikke altid til at se, om et toilet løber. Men det kan du nemt teste. Når toilettet har stået ubrugt i nogle timer, bør kummen gerne være tør. Det kontrollerer du ved at holde et stykke toiletpapir ind på bagerste del af kummen. Bliver papiret vådt, er det tegn på, at dit toilet løber. Den store stue, hvor Majbritt og Preben har plads til at samle hele familien, er nyistandsat med blandt andet nye parketgulve samt nymalede vægge og lofter. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte varmemesteren for at få det ordnet. Løber det bare en lille smule, risikerer du at skylle flere tusinde kroner ud i afløbet på et år. Noget blev jo dækket af forsikringen på grund af vandskaden, noget blev dækket af den vægrenovering, der skulle udføres. Desuden tømte de vedligeholdelseskontoen til maling af vægge og lofter. Hertil kommer så den del de selv finansierer via den kollektive råderet og afdrager over 20 år. Normalt vil et råderetsarbejde, i det omfang som Majbritt og Preben har fået lavet, ikke kunne gennemføres inden for det lovbestemte maksimumbeløb på kr. Lejeren har naturligvis ret til at bruge endnu flere penge på at forbedre sin bolig, men så er det for lejerens egen regning. Eventuelt ved hjælp af håndværkerfradraget, som du kan læse om i faktaboksen. Herre i eget hus Som næstformand i Ringgårdens hovedbestyrelse er fri råderet en af Prebens mærkesager. Lejere har ligesom ejere ret til at være herre i eget hus, siger Preben. Han og Majbritt har boet 30 år i Lystrup i fire forskelllige af Ringgårdens afdelinger. De har også tidligere lavet om på deres boliger for at få det, som som de gerne vil have det dog ikke i samme omfang som i den nye bolig i Solbærhaven. Men her vil de blive boende, tror de begge. Ikke mindst fordi de har fået boligen, som de gerne vil have den. Majbritts drøm var en stor stue og et godt køkken og begge dele har hun fået opfyldt i Solbærhaven. Jeg tror, at det er det nærmeste, jeg nogensinde kommer min drøm om et fransk landhus, siger Preben, der i mange år kørte bus til de sydlige himmelstrøg. Inspirationen viser sig blandt andet i de rustikke klinker på gulvene og en fransk dør med glasruder mellem køkkenet og stuen. Og bestemt også i indretningen af terrassen ved husets indgang. Haven på den anden side er Majbritt og Prebens næste projekt. Også puddelhunden Twister ser ud som om, han trives i det lille rækkehus, hvor han frit kan gå ud i den afskærmede have. heidi og lulu Håndværkerfradrag også til almene beboere Som lejer i en almen bolig har du mulighed for at få håndværkerfradrag, hvis du af egen lomme betaler for en forbedring af din bolig. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller af boligorganisationens midler. Det betyder i praksis, at arbejder, der falder inden for den individuelle råderet, kan give fradrag mens arbejder, der finansieres over huslejen f.eks kollektive råderetsarbejder eller forbedringsarbejder, ikke kan trækkes fra. Ifølge loven kan du altid få tilladelse til at lave nyt køkken eller bad og til andre forbedringer, som ligger inden for din råderet og er aftalt skriftligt med Ringgården. Det er vigtigt, du gør håndværkeren opmærksom på, du vil søge tilskud. Fakturaen skal være opdelt i løn og materialer, da det kun er løn, du kan få fradrag for. Du kan maksi mum få et fradrag på kr. pr. person over 18 år i husstanden pr. år. Firmaet skal være momsregistreret og have et CVR nr. Du kan læse mere på Vand i dag i Aarhus Kommune koster 40,03 kr. for 1 m 3 svarende til 1000 liter. Hvis toilettet løber...så det er svært at se, mister du ca. 270 liter/11 kr. pr. døgn...så det giver uro på overfladen, mister du ca liter/44 kr. pr. døgn...så vandet løber i en jævn strøm, mister du ca liter/328 kr. pr. døgn 28 Ringgården Update Ringgården Update 29

16 HB ZOOM De to uger i september hvor årets afdelingsmøder afholdes i Ringgårdens 44 afdelinger er den mest hektiske periode på året for både hovedbestyrelsen og administrationen. De syv hovedbestyrelsesmedlemmer forsøger så vidt muligt at deltage i de afdelinger, som de er kontaktpersoner for. Men 45 afdelingsmøder fordelt over ti aftener kan dog medføre, at der er afdelinger, som ikke får besøg af deres kontaktperson. Heldigvis kan vi trække på de tre inspektører. Hvis der er større opgaver på bedding eller i gang, deltager typisk enten den tekniske chef eller direktøren. 118 forslag giver travlhed Noget af det der giver travlhed i administrationen, er de mange forslag, der skal sendes ud rettidigt, og mange af dem kræver efterfølgende behandling. I år blev der indsendt i alt 118 forslag, som handlede om alt fra tilføjelser/ændringer til ordensreglement, husdyrhold, ændringer til anvendelse af indvendig vedligeholdelseskonto, ændringer/ tilføjelser til opgaver for ejendomsfunktionærerne, parkeringstilladelser osv. Hvad sker der, når et budget forkastes Et vigtigt punkt på dagsordenen er afdelingsmødets godkendelse af budgettet for det kommende år. I én afdeling blev budget 2014 forkastet, fordi man ikke ville acceptere en huslejeforhøjelse. Når dette sker, er proceduren, at Ringgårdens administration sender budgettet til Tilsynet med støttet byggeri hos Aarhus Kommune, som må afgøre sagen. Tilsynet henvender sig til afdelingsbestyrelsen for at få en begrundelse for, hvorfor budgettet er forkastet og behandler herefter sagen. I den konkrete sag Redskabe blev budgettet godkendt i Tilsynet uden anmærkninger. Men da sagsbehandlingen tager et stykke tid, var det i den konkrete sag ikke muligt at udsende varsling om huslejeforhøjelse pr. 1. januar rettidigt til beboerne. Det betyder, at huslejeforhøjelserne først træder i kraft en måned senere. Den månedlige huslejestigning bliver derfor højere, da den vil blive fordelt på 11 mdr. i stedet for 12. Ekstraordinære møder I enkelte afdelinger har vi efterfølgende været nødt til at ind- kalde til ekstraordinært afdelingsmøde, fordi der ikke var kandidater nok til afdelingsbestyrelsen. Det hænder også, at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Det blev der i oktober måned, fordi fire af vores afdelinger var omfattet af en såkaldt hjemfaldsklausul i Aarhus Kommune. De fire afdelinger er bygget på jord, der var underlagt en klausul, der gav kommunen ret til at tilbagekøbe grunden med det tilhørende byggeri 100 år efter salget af grunden. Samme klausul kunne have forhindret låntagning til en eventuel renovering af afdelingerne. Repræsentantskabet vedtog de foreslåede frikøbsaftaler med kommunen. Så nu er der ikke flere afdelinger i Ringgården, der vil blive udsat for det. annie 30 Ringgården Update Ringgården Update 31

17 At dygtiggøre sig, eller ikke at dygtiggøre sig? Når man stiller op og siger ja tak til at blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen, gør de fleste det ud fra et ønske om at være med til at gøre en forskel i den afdeling, man bor i samtidig med, at man vil gøre det bedste, man kan. At være afdelingsbestyrelsesmedlem er et stort stykke arbejde, der er frivilligt og ulønnet. De beboervalgte rundt om i Ringgårdens afdelinger har alle forskellige baggrunde og uddannelser med i baggagen. Der er dem der ved, hvad bestyrelsesarbejde indebærer, og så er der dem, der er helt på bar bund, men gerne vil dygtiggøre sig, så de lever op til forventningerne fra afdelingens øvrige beboere. Fra boligforeningens side lægges der op til, gennem de arrangementer som uddannelsesudvalget afholder, at gøre det muligt, for såvel nye som garvede bestyrelsesmedlemmer, at blive endnu bedre til at varetage afdelingens interesser. Lige som der i høj grad også opfordres til, at der netværkes på tværs af afdelingerne Uddannelsesudvalget De arrangementer som uddannelsesudvalget står for, henvender sig til både garvede og nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ønsker at blive endnu bedre til at varetage de øvrige beboers interesser. Specielt sættes der fokus på de nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke ved så meget om, hvad det indebærer at være en del af en afdelingsbestyrelse. Derfor afvikles der hvert år, umiddelbart efter afvikling af de årlige afdelingsmøder, en introaften for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor man kan høre mere om, hvad der forventes af en, nu hvor man er valgt ind i en afdelingsbestyrelse. Der afholdes også et årligt fyraftensarrangement, med forskellige temaer. Det kan være af lovgivningsmæssig art, eller noget der rører sig i flere afdelinger. Hvert andet år i februar måned afholdes der et arrangement om budget og regnskab, hvor afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kan blive klogere på, hvordan et budget og et regnskab er stykket sammen. Dette kan være med til at ruste afdelingsbestyrelsesmedlemmerne til selv at fremlægge budget og regnskab på de årlige afdelingsmøder i september måned. Ligeledes hvert andet år, gerne i slutningen af marts måned, afholdes der en weekendkonference for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i Ringgården. Konferencens program fastlægges ud fra ønsker fra afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelsen og uddannelsesudvalget. Som udgangspunkt er alle i Boligforeningen velkommen til at komme med idéer til kurser, arrangementer m.v., men der afholdes dog ikke arrangementer for menige beboere, da boligforeningen ikke er økonomisk gearet til det. Det økonomiske dilemma De arrangementer uddannelsesudvalget afholder, er ikke gratis, og der er kun ét sted regningen kan sendes hen til afdelingerne. Det kan godt skabe et dilemma hos nogle afdelingsbestyrelser, da man kan være splittet mellem gerne at ville deltage i arrangementer, der kan ruste en til bedre at kunne varetage afdelingens interesser samtidig med, at man kan være nødt til at tænke på afdelingens samlede budget. Uddannelsesudvalget oplever ofte, at der skæres ned på udgifterne til uddannelse, når der skal spares på det samlede budget. Derfor vil Uddannelsesudvalget gerne slå et slag for, at der bliver prioriteret penge til uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne. I nogle afdelinger er der stor sandsynlighed for, at man bliver ved med at gøre tingene, som man altid har gjort. Det er ikke nødvendigvis forkert, men i mange tilfælde kan nytænkning være en god ide, siger Diana Jensen, der er formand for uddannelsesudvalget. Diana understreger også, at det er vigtigt for bestyrelsesmedlemmer at vidensdele og udveksle erfaringer med bestyrelsesmedlemmer fra andre afdelinger. Hvorfor hun især anbefaler bestyrelsesmedlemmer at deltage i fyraftensmøder samt weekendkonferencen, (se faktaboks). Tilslutning Generelt er Uddannelsesudvalget tilfreds med opbakningen til de afholdte kurser. Fyraftensarrangementer, introaftener, budget-/regnskabsmøder er godt besøgt, her deltager omkring 30 personer hver gang. Det samme gælder for weekendkonferencerne, hvor der deltager omkring 50 afdelingsbestyrelsesmedlemmer foruden medarbejdere fra Ringgården. Uddannelsesudvalget er af den generelle opfattelse, at kurserne er gode og brugbare, det er i hvert fald det, deltagerne giver udtryk for, når de giver feedback. mette Hvad er uddannelsesudvalget Udvalget består af to repræsentanter fra hovedbestyrelsen samt to afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der vælges for en 2-årig periode på det årlige repræsentantskabsmøde. Ligeledes er der to administrative medarbejdere fra Ringgården tilknyttet som henholdsvis sekretær og konsulent/sparringspartner. Uddannelsesudvalget mødes 3-4 gange årligt, med henblik på at få stablet arrangementer på benene, der kan være med til at gøre hvervet som afdelingsbestyrelsesmedlem nemmere. Arrangementer i 2014 Marts: November: Weekendkonference i Grenå Introaften for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer 32 Ringgården Update Ringgården Update 33

18 Grønt er godt for øjnene og humøret Ringgårdens hovedbestyrelse besøgte i august bydelen Vauban i Freiburg i Sydtyskland en bydel der er grøn på flere måder. Selv om der var mere ukrudt, end vi normalt bryder os om, var det et opløftende og inspirerende besøg. Grønt er godt for øjnene, mente andemor i H.C. Andersens eventyr Den grimme ælling: Rap! rap! sagde hun, og saa rappede de sig alt hvad de kunde, og saae til alle Sider under de grønne Blade, og Moderen lod dem see saa meget de vilde, for det Grønne er godt for Øinene. Bydelen Vauban er opstået på de tidligere franske militære arealer i Freiburg, et område på ca. 38 Ha som blev forladt af militæret i Herefter er det gradvist omdannet til tæt bydel i samarbejde mellem aktive beboergrupper og kommunale myndigheder. Beboernes ønsker for bydelen Beboergrupperne ønskede en bydel for mennesker. Hvor bilerne måtte underordne sig plads til legende børn, gående, cyklende og en letbane. En bydel, hvor husenes størrelse, gader og fortove skulle passe til menneskelige proportioner og opleves i gåtempo. Fokus på miljøet og naturen, var også et stort ønske god plads til planter og dyreliv, masser af beplantning i såvel fællesarealer som private haver. Og så ønskede man at bevare de mange store gamle træer fra militærkasernens dage. Varieret og frodigt Efter en halv dag i bydelen Vauban med ca beboere, kunne vi ved selvsyn konstatere, at beboernes ønsker til fulde var opfyldt. Vi gik rundt i smalle gader, primært beregnet til gående. Langs gaderne lå forskellige typer af huse rækkehuse i 2 og 3 etager, etagehuse og altangangshuse i en skønsom blanding af leje-, ejer-, og andelsboliger. Det var huse i forskellige farver, og materialer med varierede arkitektoniske udtryk som dannede ramme om oplevelsesrige gaderum. Mellem gader og bygninger var der små forhaver. Alle forskellige, alle små fortællinger om smag og behag, og hvad beboerne holder af at komme hjem til. Der var alt fra velplejede skue-haver med fine blomsterbede til frodige opholdshaver, hvor bord og bænk gemmer sig mellem blomstrende buske. Og atter andre var som urskove hvor blåregn og caprifolium fik lov at kravle som lianer op ad søjler og altangange. Krav til miljøet På turen rundt i Vaubans gader var det synligt, at beboerne har stillet krav til bydelens miljøkvaliteter. Der var både lavenergihuse, passivhuse og huse med solceller på tagene. Regnvandet blev ledt langs gaderne i åbne grønne render, så det kan sive ned til grundvandsdepoterne og medvirke til at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer. Beboerne i Vauban sparer penge ved ikke at lave nedgravede regnvandsrør, og samtidig er det en løsning, som skaber et mere grønt byområde. Skepsis blev til opløftethed Det vi mødte i Vauban, var en frodighed som ikke lod sig trimme, klippe og slå hver uge. I begyndelsen var flere lidt skeptiske over ukrudt, urskovsagtige haver og store træer tæt på boligerne. Og det endda i Tyskland, som vi tænkte slog os danskere, når det handler om orden og pænhed. Men det skeptiske fortog sig, og der bredte sig en opløftet stemning. Her var jo så højt til himmelen, at både naturen og beboerne kunne folde sig ud. Hvorfor er der ikke meget mere af denne frodighed i vore bebyggelser i vore byer? Er vi bange for, at det skal se rodet ud? Tror vi, at naboen synes, vi er nogle sjusker, hvis vi ikke har klippet og trimmet omgivelserne. Der blev talt meget og ingen tvivl om, at hovedbestyrelsen fik lyst til at slippe naturen fri! Grønt er sundt Adskillige undersøgelser viser, at kontakt med naturen og oplevelsen af årstidernes skiften har positiv betydning for menneskers fysiske og psykiske velbefindende. Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 gennemgår en lang række undersøgelser som f.eks. dokumenterer, at patienter, der efter operation 34 Ringgården Update Ringgården Update 35

19 Et dødt træ, eller et træ der skal fældes, kan få lov at leve videre her som en sjov skulptur med grønt hår og briller. er indlagt på en sygestue med en grøn udsigt, har behov for mindre medicin, restituerer sig hurtigere og bliver hurtigere udskrevet end dem, som har udsigt til en mur. Grønne omgivelser er også godt for humøret og helbredet siger 93 pct. af danskerne i en anden undersøgelse Danskernes brug af grønne områder i et sundhedsperspektiv. De store gamle træer fra militærkassernens dage står meget tæt på husene. De tager jo både udsigten og sollyset fra boligerne, talte vi om. Men faktisk fungerer de løvfældende træer som en form for naturlig solafskærmning, der helt sikkert er velkommen når man bor ca km sydligere end vi gør. Om sommeren forhindrer de overophedning, og om vinteren, når bladene er væk, lader de mere lys komme ind. I bydelen er der også et bofællesskab for handicappede, hvor beboerne har udsigt til dette frodige haverum fra deres boliger. Behov for grøn planlægning Og det er jo ikke kun de bløde værdier, det handler om. Det handler også om klimaændringer med stigende temperaturer og voldsomme regnmængder i byerne flere storme og efterhånden også stigende havvandstand. Alt sammen påvirkninger som en fornuftig grøn og blå planlægning kan være med til at afbøde. Og måske endda vende til fordele for byen og menneskene, hvis vi vel at mærke vælger at tænke mere helhedsorienteret grønt, når vi planlægger og driver vores boligområder. Der er behov for diskussioner om, hvordan vi vil videreudvikle vores boligområder, og hvordan vi vil prioritere i Ringgårdens nye bebyggelser, og når vi laver helhedsplaner for renoveringer. Vi vil opfordre til, at man tager diskussionerne ude i afdelingerne. I Ringgårdens hovedbestyrelse vil diskussionerne helt sikkert fortsætte, for besøget i bydelen Vauban gjorde et uudsletteligt indtryk: et boligområde der med al tydelighed var skabt af mennesker for mennesker. Friskdyrkede grøntsager og jord under neglene er goder, de fleste nok forbinder med landet. Men urban gardening er ikke kun et fænomen, vi så i Vauban, det breder sig også i Danmark. Det handler ikke kun om at dyrke sine grøntsager, men også om de sociale og terapeutiske aspekter i at plante et frø og se det gro. Og så er det en måde at engagere sig i klimakrisen på. 36 Ringgården Update Ringgården Update 37

20 Altaner i afd. 5 Bestyrelsen i afd. 5 har ved en urafstemning vedtaget, at der skal etableres altaner i afdelingen. Ny hjemmeside Som mange af jer sikkert har set, har Ringgården har fået ny hjemmeside, så gå ind på: Siden udvikles løbende, og der er stadig en ikke-offentlig del som mangler at blive tilføjet. Her vil det være muligt for dig som beboer, at logge ind og se relevante oplysninger om netop din bolig. Det kan være oplysninger om din husleje, B-ordning, afdelingsregnskaber m.m. Sms-service Den 1. august lancerede Ringgården den nye sms-service. Meningen med denne service er, at kunne komme hurtigt ud med meddelelser til beboerne. Disse meddelelser kan både være akutte, som eksempelvis et sprængt vandrør, eller mere generelle informationer vedrørende afdelingerne eller beboerne. Hvis du endnu ikke er tilmeldt vores service, kan du gå ind på vores hjemmeside og melde dig til under Jeg har en bolig sms-service. Flexibel udlejning Boligforeningen Ringgården og Aarhus Kommune har indgået aftaler om fleksibel udlejning. Kort Nyt Udlejningsaftalerne gælder i fire år for følgende afdelinger: Afd. 14C Lystruplund Afd. 18 Bogfinkevej Afd. 19 Trige Centervej Afd. 20 Trige Parkvej Afd. 21 Rydevænget/Fjældevænget Der gives fortrin for ansøgere, der opfylder følgende prioriterede kriterier: 1. Ansøgere som er i beskæftigelse eller under uddannelse 2. Par uden hjemmeboende børn eller +55 ere uden hjemmeboende børn Beboere i de nævnte afdelinger har dog fortsat fortrinsret, når de søger bolig i egen afdeling. Den fantastisk blåregn i samspil med den udvendige trappe gør det ordinære hus helt ekstraordinært. rie & lulu 38 Ringgården Update Ringgården Update 39

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtighed i byggeriet Bæredygtighed i byggeriet Erfaringer fra driftspraksis Lærkehaven som case Bjarke Mortensen Inspektør Boligforeningen Ringgården Præmieringer Lærkehaven 2012 NBOs Bostadspris, Oslo afd, 35 Lærkehaven 2010

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 18. FEBRUAR 2015 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede : Christian Mariegaard, Preben Karlson, Bjarke Mortensen, Annie Axelsen, Annie Svejgaard, Diana Jensen, Palle Jørgensen og

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 Afsnit 5. RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 BYAGER VÆNGE, 3460 BIRKERØD Hvad er råderet? Råderetten blev indført ved lov i 1993 og ændret i 2005. Råderetten gælder kun de individuelle lejemål, dvs. ikke fællesarealerne.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015

Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Beretning 2015 Køkkener: Der sættes Invita køkken op i nr 19. Når boligen er synet ca. den 15.9.2015 Og det forventes at der bliver " Åbent hus " arrangement Torsdag den 8.10.2015 fra kl 19 - til ca.21

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere