ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG"

Transkript

1 ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG SIKKERHED IMMA TERIALRET INFRASTRUKTUR INSOLVENS IT OG DIGITALI SERING KONKURRENCERET KONTRAKTER OG UDBUD MIL JØ OG ENERGI OFFENTLIG ORGA NISERING SELSKABSRET SKAT TER OG AFGIFTER SOCIALRET SUNDHED, VELFÆRD OG INNOVA TION STATS- OG FORVALTNINGS RET SØ- OG TRANSPORTRET TELE RET UDLÆNDINGERET VOLDGIFT

2 Årsberetning 2012

3 Kammeradvokatens årsberetning 2012 OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at et advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver. Siden 2004 har Karsten Hagel-Sørensen haft hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten har valgt side til fordel for staten og det offentlige Danmark. Dermed sikres det, at alle statens institutioner til enhver tid har adgang til advokatbistand på et højt kvalificeret niveau og fra et advokatfirma, der er uafhængigt af andre interesser. Ved siden af staten betjener advokatfirmaet også offentlige virksomheder, kommuner og regioner inden for den ramme, der er fastlagt i virksomhedens habilitetspolitik. Samarbejdet mellem staten og kammeradvokaten reguleres i en aftale med Finansministeriet. For yderligere oplysninger Tal i denne årsberetning vedrører udelukkende sager, der er omfattet af kammeradvokataftalen. Oplysninger om medarbejdere er imidlertid for hele firmaet.

4 3 INDHOLD 05 / Forord 07 / En relevant rolle i samfundet 08 / Vores klienter / Faglig sparring er nødvendig 12 / Brugen af kammeradvokatordningen / Vi skal finde de rigtige resultater 16 / En banebrydende sag 18 / Udvikling i timepriser / Vi bringer en anden kvalitet med 22 / Det var vigtigt at blive frifundet 24 / Udvikling i salærer / Sagsområder / Retssagsstatistik / Effektivisering og transparens 29 / Danske Advokaters Innovationspris 30 / Kompetenceudvikling 32 / Social ansvarlighed 34 / Skal en sag vindes for enhver pris? 36 / Vi er ordentlige over for hinanden 38 / Advokatfirmaet 39 / Medarbejderfordeling

5 Kammeradvokatens årsberetning 2012

6 5 FORORD KAMMERADVOKATEN 2012 Ordentlighed er nøgleordet for årets beretning. I vores forretningsområder, som er sat i front på forsiden, fordi de er essensen af alt vores arbejde. I vores indbyrdes forhold, og ikke mindst i relationen til klienter og omverdenen iøvrigt. Herunder især også klienternes modparter, hvor vi gerne vil være med til at sikre den retssikkerhed, der ligger i ligebehandling og ordentlighed uanset de beløb eller principper, der måtte være tvist om. Ordentligheden er essentiel. For at vise bredden i vores sager fortæller et udvalg af vores klienter og samarbejdspartnere i en række interviews om henholdsvis to mindre og to større sager i årets beretning. Vi bringer også en række interviews med forskellige medarbejdere, hvor de fortæller om sagsarbejdet og motivationen i deres arbejdsdag, og hvorfor ordentlighed er et nøgleord for dem. Udvikling og forandringer har i 2012 fyldt meget hos Kammeradvokaten. Ikke bare internt, hvor vi har arbejdet på at styrke vores virksomhed og vores medarbejdere for fortsat at være en attraktiv virksomhed for medarbejdere og klienter. Men også hos vores eksterne interessenter, i den offentlige debat og i medierne har der været øget interesse for vores virksomhed. Moderniseringsstyrelsen offentliggjorde i december 2012 undersøgelsen Statens køb af juridiske tjenesteydelser. Undersøgelsen konkluderer, at der er en lang række fordele ved den nuværende kammeradvokatordning: Høj kvalitet i rådgivning og i retssager, tværgående videnopbygning og ensartethed i sagsbehandlingen til gavn for retssikkerheden, hvilket understøttes af udbredt tilfredshed med ordningen. Udsagn, som gentages i Retsudvalgets beretning fra februar Men der er også et ønske om forbedringer, herunder mere gennemsigtighed, budgetsikkerhed og muligheden for at øge brugen af andre advokatfirmaer, hvor de særlige synergier ikke gør sig gældende det medvirker vi selvsagt gerne til. I årsberetningen for 2012 giver vi et indblik i, hvad vi gør for at imødekomme efterspørgslen fra staten, og hvordan vi arbejder for fortsat at sikre, at vi lever op til de fordele, som staten oplever i dag. Ordentligheden er både en vision, mission og motivation. Eller som kammeradvokat Karsten-Hagel Sørensen udtrykker det i sit interview på de næste sider: Ordentligheden er et krav, vi stiller til os selv at vi kan levere en ydelse med ordentlighed til vores kunder. Tomas Ilsøe Andersen Managing Partner Maj 2013

7 Karsten Hagel-Sørensen, kammeradvokat Kammeradvokatens årsberetning 2012

8 7 INTERVIEW MED KAMMERADVOKAT KARSTEN HAGEL-SØRENSEN En relevant rolle i samfundet I overensstemmelse med Kammeradvokatens anbefaling vil SKAT ændre praksis, og på eget initiativ gennemgå samtlige afgjorte genoptagelsessager 10 år tilbage ( ), skriver skatteminister Holger K. Nielsen i en orientering til Folketingets Skatteudvalg den 25. januar Praksisændringen betyder, at SKAT må genoptage sager om fradrag for forbedringer i grundværdien, hvor borgere uretmæssigt har fået afvist en genoptagelse af deres sager. Skatteministeriets beslutning understreger, hvordan Kammeradvokaten er gået fra at føre retssager for staten til i højere grad at være statens rådgiver på juridiske problemstillinger. Kammeradvokaten holder sin klare profil og troværdighed i hvilken som helst sag, uanset fokus eller størrelse. Kammeradvokatens rådgivning betyder, at både staten og borgerne slipper for mange ressourcekrævende og dyre retssager. Vi opsamler en viden fra vores retssager og rådgivningsområder og giver videre til vores klienter i staten. Man kan hjælpe ved at lave den enkelte sag, eller man kan hjælpe klienten ved at tilrettelægge nogle procedurer, så håndteringen af bestemte sager bliver nemmere. Ordentligheden består i at fortælle klienten, hvilke handlemuligheder der er, på det grundlag man nu har. Man må være sin autoritet bekendt, vurdere, hvordan sagen er, og så rådgive ud fra det. Rådgivningen skal være transparent. Du må ikke præsentere en sag for klienten med falske lodder. Klienten skal kunne se samtlige lodder, når de bliver sat op på vægten. Karsten Hagel-Sørensen ser tilbage på 2012 som et år, hvor Kammeradvokaten har måttet forklare og forsvare sin status som statens advokatfirma. Den proces har styrket firmaet. Vores virksomhed har været gennem en fase, hvor vi har forberedt os på en konkurrenceudsættelse, som, vi har regnet med, ville komme. Vi er blevet gennemlyst både eksternt og internt. Det kan man tage som en udfordring, eller man kan blive ubehageligt berørt ved alt det rampelys. Vi tog det som en udfordring. Det er også min grundlæggende vurdering, at hvis du har en relevant rolle i samfundet, så er det helt legitimt, at der er interesse for, hvad du gør. Hvis vi var en virksomhed, der lavede natpotter, ville ingen interessere sig for os. Når du ved, at du vil blive målt og vejet, så kan det ikke nytte noget blot at trække maven ind og skyde brystet frem. Man må koncentrere sig om substansen. Vores vigtigste ressource, medarbejderne, bliver opgraderet, så vi får en større variation på paletten. Både fagligt, forretningsmæssigt og på de personlige kompetencer. Tillid ER ikke NOGET, MAN HAR krav PÅ. DET MÅ MAN GØRE SIG fortjent TIL. MAN FÅR IKKE tillid VED AT HVI- LE PÅ LAURBÆRRENE Forretningsudviklingen og det øgede fokus på medarbejderne har været vigtig for den vækst og kvalitetsforøgelse, Kammeradvokaten har oplevet. Karsten Hagel-Sørensen fremhæver firmaets forandringsvillighed som uhyre vigtig for firmaets succes. Det er ikke nok at slå sig på brystet og kalde sig værdiskabende, de dygtigste og de bedste. Det skal vi også leve op til. Vi har været klar over, at der var støv og gamle procedurer, der skulle rettes op på. Derfor startede vi som de eneste i branchen i 2007 med at lave kundetilfredshedsundersøgelser, som er offentligt tilgængelige. De har vist, hvor vi med fordel kan lave ændringer og tilpasninger i produktionen, fremgangsmåder og rutiner, så vi leverer et bedre produkt. Medarbejderne er for eksempel meget, meget dygtige, når vi ansætter dem, men de skal blive endnu skarpere i deres arbejde her. Det har givet udslag i vores arbejde i Kammerakademiet og vores præstationsledelse. Vores grundlag er at samle den viden, firmaet har opbygget, og sørge for, at den formidles til både medarbejdere og klienter via Kammerakademiet, kurser og faglige arrangementer. Det har gjort, at vi helt uventet vandt Danske Advokaters Innovationspris. Det var en vigtig milepæl for os. Kvaliteten og ordentligheden i Kammeradvokatens arbejde står fast. Det samme gør ambitionen om tillid mellem Kammeradvokaten og staten. Tillid er ikke noget, man har krav på. Det må man gøre sig fortjent til. Man får ikke tillid ved at hvile på laurbærrene. Ordentligheden er et krav, vi stiller til os selv at vi kan levere en ydelse med ordentlighed til vores kunder.

9 Kammeradvokatens årsberetning 2012 Vores klienter 2012 OMSÆTNING I / KR Skatteministeriet 2012 / (35 %) 2011 / (34%) 2010 / (33 %) Forsvarsministeriet Social- og Integrationsministeriet Justitsministeriet Miljøministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Transportministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udenrigsministeriet Kulturministeriet Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Øvrige 2012 / (4%) 2011 / (4 %) 2010 / (3 %) 2012 / (3%) 2011 / (2 %) 2010 / (1%) 2012 / (2%) 2011 / (2 %) 2010 / (2 %) 2012 / (2%) 2011 / (1 %) 2010 / (2 %) (1%) 2011 / (1 %) 2010 / (2 %) 2012 / (1%) 2011 / (1 %) 2010 / (1 %) 2012 / (6%) 2011 / (7 %) 2010 / (6 %) 2012 / (6%) 2011 / (5 %) 2010 / (7 %) 2012 / (6%) 2011 / (5 %) 2010 / (5 %) 2012 / (3%) 2011 / (4 %) 2010 / (2 %) 2012 / (5%) 2011 / (7 %) 2010 / (5 %) 2012 / (4%) 2011 / (6 %) 2010 / (5 %) 2012 / (9%) 2011 / (7 %) 2010 / (5 %) 2012 / (9%) 2011 / (7 %) 2010 / (10 %) 2012 / (5%) 2011 / (7 %) 2010 / (10 %)

10 9 Skatteministeriet var også vores største klient i Hovedparten af sagerne inden for Skatteministeriets område er retssager, som anlægges af virksomheder og borgere, men i 2012 bestod den største sag for Skatteministeriet i et udbud af driften af SKATs IT-systemer. Herudover udgør transfer pricingsager en stigende andel af de større sager for Skatteministeriet. Skatteministeriet står normalt for cirka en tredjedel af omsætningen i statslige sager. I 2012 var billedet det samme, og omsætningen af skattesager udgjorde således 113 mio. kr. svarende til godt 35 % af den samlede omsætning under kammeradvokatordningen. Når vi opgør vores statslige omsætning på ministerier, skal man ved sammenligning mellem årene være opmærksom på, at der efter valget i september 2011 skete en omfattende ændring af resortfordelingen. Integrationsministeriet blev nedlagt som selvstændigt ministerområde, og opgaverne blev fordelt mellem fire ministerier. Det gør det vanskeligt at sammenligne vores aktuelle omsætning i 2012 for enkelte ministerier og medfører i praksis, at den viste omsætning ikke er helt retvisende i alle tilfælde. Omsætningen på de enkelte ministerområder i 2010 og 2011 skal derfor tages med disse forbehold in mente. Social- og Integrationsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Miljøministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet er andre store statslige klienter, som i 2012 alle hver især stod for 6 % eller mere af omsætningen. På Social- og Integrationsministeriets område føres blandt andet en række følsomme sager om børns anbringelse samt en række erstatningssager vedr. arbejdsskader. Forsvarsministeriets sager domineres af udbuds- og kontraktsrådgivning i forbindelse med større statslige anskaffelser af militært udstyr, som i 2012 blandt andet omfattede bistand til indkøb af pansrede køretøjer og helikoptere. Samarbejdet med Justitsministeriet omfattede i 2012 blandt andet rådgivning i forbindelse med udbud af systemer til automatisk trafikkontrol og til håndtering af fingeraftryk. På Miljøministeriets område føres ikke mindst en lang række natur- og miljøbeskyttelsessager for Natur- & Miljøklagenævnet, og derudover leverer Kammeradvokaten juridisk bistand til primært Naturstyrelsen, hvilket i 2012 bl.a. involverede en sag vedr. det lovmæssige grundlag for vandplanerne. Samarbejdet med Erhvervs- & Vækstministeriet omfattede i 2012 blandt andet en række sager i tilknytning til Finansiel Stabilitet og for Forbrugerombudsmanden.

11 Kammeradvokatens årsberetning 2012 INTERVIEW MED HENRIK ØE, FORBRUGEROMBUDSMAND Faglig sparring er nødvendig For Forbrugerombudsmanden Henrik Øe er Kammeradvokaten en meget værdifuld medspiller. Især i de finansielle sager, hvor der er opstået mange nye juridiske spørgsmål. Har bankerne rådgivet kunderne godt nok om de produkter, der blev solgt op til finanskrisen? Det er et af de store spørgsmål, Forbrugerombudsmanden har samarbejdet med Kammeradvokaten om at få en afgørelse på. Lige før finanskrisen for alvor satte ind, var der nemlig gang i salget af diverse komplicerede investeringsprodukter, og ifølge Henrik Øe var det bestemt ikke alle produkter, som folk selv efterspurgte: Der er formentlig ikke mange almindelige mennesker, der er gået ind i banken og har sagt, at de gerne ville have en Kalvebod-obligation. Der har været et kraftigt salg af nogle helt nye produkter, som vi ikke har kendt tidligere. Og der er ikke i alle tilfælde blevet informeret korrekt om produkternes risici, forklarer Henrik Øe. Store sager, som Kammeradvokaten har assisteret i, har været Jyske Banks salg af Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) og Bonusbankens salg af Scandinotes-obligationer, hvor begge sager blev sluttet med forlig. Derudover er der ført retssag mod DiBa bank vedrørende salg af Kalvebod- og Scandinotes-obligationer i pengeplejeaftaler, og der er en undersøgelse i gang vedrørende Roskilde Banks salg af egne aktier inden sammenbruddet. Jeg er yderst tilfreds med Kammeradvokatens bistand i disse sager. Både med hensyn til service og kvalitet. Det er nogle store sager, og det er nye stier, vi betræder, med mange komplicerede juridiske spørgsmål. Det har været en kæmpe hjælp for mig at have den sparringspartner, som Kammeradvokaten også er, siger Henrik Øe og fortsætter: Jeg er jo ikke en advokat, jeg repræsenterer en myndighed. Når jeg siger, at Kammeradvokaten har frit spil til at føre en sag, ved de, hvad det er for nogle rammer, der gælder for en myndighed. Det er de helt fortrolige med. Jeg kan enten forhandle en samlet løsning eller føre en retssag. Så retssagen skal naturligvis udgøre et reelt alternativ, hvis vi skal kunne få forhandlingsløsninger igennem. Og når vi fører en retssag, så gør vi det ikke med den ene arm på ryggen. Vi gør det med de muligheder, vi har, men inden for de grænser, som passer til, at det er en myndighed, der kører sagen. Jeg behøver ikke forklare Kammeradvokaten, hvad det betyder. Det ved de. Og det bliver gjort ordentligt, slår Henrik Øe fast, og NÅR JEG SIGER, AT KAMMERADVOKA- TEN HAR frit spil TIL AT FØRE EN SAG, VED DE, HVAD DET ER FOR NOGLE rammer, der gælder FOR EN myndighed forklarer, at samarbejdet med Kammeradvokaten blandt andet har handlet om at lægge en linje, hvor det undersøges, om folk er blevet snydt, eller de bare er blevet skuffede. Vi tager jo ikke sager op, hvor man er blevet skuffet over, at markedet er vendt, og man har tabt penge på noget, man godt vidste var risikabelt. Vi tager sager op, hvor informationen har været for dårlig, forklarer han og understreger, at i store sager som Jyske Bank-sagen ligger djævlen i detaljen. Der har jeg brug for ekstern bistand, således at vi kan komme helt til bunds i sagen. Min opgave er jo at beslutte, hvad der skal ske, men jeg skal have rådgivningen. Jeg har en masse dygtige medarbejdere, men der er sager, der er så store og vigtige, at det er nødvendigt med en ekstern sparringspartner for at se, om vi vurderer tingene rigtigt. Det handler grundlæggende om at se på sagerne med andre øjne. Skyder vi os ind på det samme resultat, er der større chance for, at det er det rigtige. Vi bruger Kammeradvokaten som juridiske rådgivere til at træffe de rigtige beslutninger, og det har været et meget værdifuldt samarbejde, understreger Henrik Øe.

12 Henrik Øe, Forbrugerombudsmand 11

13 Kammeradvokatens årsberetning 2012 Brugen af kammeradvokatordningen AFREGNEDE TIMER DIFF Interessenter Advokater med mindst 3 års anciennitet Advokater med under 3 års anciennitet Advokater i alt Advokatfuldmægtige Studenter og juridiske assistenter I alt De seneste år er der sket store samfundsmæssige ændringer, som har medført et stigende behov for juridisk bistand i både den private og offentlige sektor. Drivkræfterne for dette stigende behov skal findes i samfundets stigende kompleksitet, den tiltagende internationalisering og den voksende bevidsthed hos borgere og virksomheder om mulighederne for at afprøve egen sag. De seneste års krise har betydet, at der har været en stigning i juridisk rådgivning især i tilknytning til konkurser, igangsætning af forøgede statslige investeringer i infrastruktur for at afbøde de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af krisen samt til udvikling af det juridiske grundlag for rækken af bankpakker mv. Konjunkturerne kan i de enkelte år dæmpe efterspørgslen på nogle juridiske sagsområder og accelerere den på andre, men den langsigtede trend har afspejlet sig i en større beskæftigelse og omsætning i advokatbranchen end for nogle år tilbage. Det stigende behov for juridisk bistand udmøntede sig i 2012 i en stigning i timeforbruget i sager for staten på 13,9 % i forhold til Det er en stigning, der er væsentligt højere end i 2011, som omvendt lå under niveauet for den generelle stigningstakt i perioden på 9,2 %. Note 1 De anførte timetal er baseret på hver partners og medarbejders daglige opgørelse over anvendt, effektiv arbejdstid på hver enkelt sag, registreret pr. interval à 6 minutter. Da studenters arbejde med kildesøgning ikke i alle tilfælde registreres på den enkelte sag, er som supplement til deres tidsregistrering anvendt deres løn-/timeopgørelse med fradrag af skønnet indsats i sager for andre end staten. Note 2 Timeopgørelsen tager afsæt i den enkelte jurists status (f.eks. fuldmægtig versus advokat) i forbindelse med tidspunktet for sagens afregning, snarere end juristens status på det (tidligere) tidspunkt, hvor timerne blev registreret på sagen.

14 13 PROCENTVIS UDVIKLING I AFREGNEDE TIMER GNS Interessenter 9,2 % -1,0 % 3,4 % -4,7 % -5,9 % 0,0 % Advokater med mindst 3 års anciennitet -0,1% 3,3 % 12,8 % 3,8 % 24,3 % 8,5 % Advokater med under 3 års anciennitet 41,7 % 15,6 % 12,9 % -4,5 % 9,5 % 14,1 % Advokater i alt 11,9 % 5,2 % 10,0 % -1,2 % 11,6 % 7,4 % Advokatfuldmægtige -9,6 % 13,8 % 32,8 % 40,3 % 22,8 % 18,7 % Studenter og juridiske assistenter 5,1 % 4,7 % 8,1 % 3,2 % 11,4 % 6,5 % I alt 7,1 % 6,2 % 12,7 % 6,5 % 13,9 % 9,2 %

15 Kammeradvokatens årsberetning 2012 INTERVIEW MED SUSANNE LEHRER, ADVOKAT HOS KAMMERADVOKATEN Vi skal finde de rigtige resultater Susanne Lehrer var med til at vinde Lissabon-sagen, der har haft en enorm betydning for staten. Hun finder det udfordrende og spændende at arbejde med klienter, der ofte ved rigtig meget om det juridiske. Lissabon-sagen har været en fantastisk oplevelse. Sagen har jo handlet om hele grundlaget for Danmarks EU-medlemskab og om, hvorvidt den fortolkning, vi har haft af Grundloven de sidste 40 år, er rigtig. Det er den tolkning, som regeringen og Folketinget har lagt til grund, hver gang man har skulle tage stilling til en ny EU-traktat. Men der var mange ubesvarede spørgsmål, for der har ikke tidligere været en dom. Vi har derfor været med til at udvikle en lang række argumenter fra bunden. Jeg synes, EU-ret og forfatningsret er spændende, og jeg føler mig meget privilegeret over at have været med i den proces og føler, jeg har haft et stort ansvar, da jeg lagde første hånd på tingene. Det har stor betydning, at staten vandt sagen. Det havde faktisk haft helt uoverskuelige konsekvenser, hvis ikke vi fik medhold. Dommen viser, at den fortolkning, vi har haft af Grundloven, siden vi trådte ind i EU, har været rigtig. Højesteret har samtidig benyttet lejligheden til at sætte nogle grænser op, og det har stor betydning fremadrettet, når der kommer en ny EU-traktat, og hvorvidt man skal bruge den særlige procedure, hvor man udskriver folkeafstemning. Det er jo det, der er kernen i sagen: Har man snydt folket for en folkeafstemning eller ej? Hver en sten bliver vendt. Det har også været en af grundene til, at jeg overhovedet søgte ind hos Kammeradvokaten. Vi skal finde de rigtige resultater og kommer til bunds i tingene især i de store sager. Der er meget fokus på, at vi er ordentlige, og det kommer til at smitte af på den stemning, der er herinde. Det er en del af kulturen. VI KAN ikke BARE skære et hjørne AF, FOR VO- RES KLIENTER forventer kvalitet, OG DET VILLE ramme os selv I SIDSTE ENDE Hvad skal vi kunne bidrage med, som de ikke selv kan? Dét er spændende. Og det betyder, at vi er omgivet af en masse mennesker, som er meget kompetente. Det er meget motiverende. Vi kan ikke bare skære et hjørne af, for vores klienter forventer kvalitet, og det ville ramme os selv i sidste ende. Vi har jo også vores egen troværdighed at passe på. Det gør det sjovt at være her. Jeg føler, at vi udfører et vigtigt stykke arbejde og gør en forskel. Som med Lissabon-sagen. Vores klienter stiller høje krav og er tit rigtig interesserede i det juridiske. Vores klienter ved ofte meget mere om lovgivningen på deres område, end vi gør, for de har siddet og arbejdet med det i mange år og spørger så om vores hjælp til et eller andet. Det gør arbejdet meget udfordrende, men også rigtigt spændende, fordi vi selv lærer noget undervejs. Desuden bliver man jo efterhånden bevidst om, hvad ens egen rolle er.

16 15 Susanne Lehrer, advokat hos Kammeradvokaten

17 Kammeradvokatens årsberetning 2012 INTERVIEW MED MICHAEL SLOT, SAGSBEHANDLER HOS SKAT En banebrydende sag En sag om køb af luksusbiler er endt som en principiel sag i Højesteret. En vigtig og principiel sag, lyder det fra SKAT, da den vil vise, hvem der hæfter for afgiften ved køb af biler. Man skal være lavet af et specielt stof for at arbejde i SKATs afdeling for økonomisk kriminalitet. Det indrømmer sagsbehandler Michael Slot gerne. Det var nemlig Michael Slots nysgerrighed og retfærdighedssans, som fik ham til at reagere, da han under en gåtur med sin familie tilbage i 2006 spottede en luksusbil med nummerplader, der ikke så helt rigtige ud. Det startede som en tilfældighed og som et udspring af min egen nysgerrighed, fortæller Michael Slot. Dermed rullede hele sagen om bilforhandleren Auto Deluxe og deres svindel med luksusbiler, afgiftsberigtiget på falske fakturaer og solgt ekstremt billigt til private købere i Danmark og med svindel for i alt 33 mio. kr. Ejerne bag Auto Deluxe blev meldt til politiet og idømt en bøde på 33 mio. kr. samt 3 ½ år i fængsel. Vi kunne jo godt se, at vi ikke ville få en krone af de penge, for de havde ingen. Hvad kunne vi gøre? Registreringsafgiftsloven siger, at hvis du køber en bil, så er det dig, der skal betale afgiften til SKAT. Du køber som forbruger ikke kun bilen, men hæfter også for betaling af den dertil knyttede afgift. Du får formentlig forhandleren til at betale den for dig, men den er reelt et anliggende mellem dig og SKAT, og det er derfor dig, der hæfter for den, forklarer Michael Slot og tilføjer, at forhandleren kan have en toldkredit, hvor han stiller en sikkerhed for SKAT og dermed overtager den hæftelse fra forbrugeren. Men Auto Deluxe var ikke registreret med den fornødne sikkerhedsstillelse til at opnå en sådan toldkredit. Og dermed var det altså køberne af luksusbilerne, der hæftede uanset om de var i god tro eller i ond tro, da de købte bilen. Derfor rettede SKAT kravet mod køberne af bilerne. Men én sag stak ud. Her havde bilen nemlig nået at skifte hænder, så SKAT rettede hæftelsen mod den første registrerede ejer. Det mente Landskatteretten dog var forkert, således at SKAT kun kunne rette kravet mod den nuværende ejer. DET startede SOM EN tilfældighed OG SOM ET UDSPRING AF MIN EGEN nysgerrighed Det var der noget dybt forkert i. Den første ejer købte bilen for 1,5 mio. kr. Han kørte i den i seks måneder og solgte den for 2,1 mio. kr. Det virker ikke helt rigtigt, vel? Vi satte derfor Kammeradvokaten på sagen, fortæller Michael Slot. Sagen blev kørt som prøvesag ved Østre Landsret, hvor SKAT vandt i Den er nu anket til Højesteret. Så får vi svar på, hvem der hæfter for registreringsafgiften. Det er på mange måder en banebrydende sag, fordi den bliver principiel i forhold til mange af de andre sager, der er blevet kørt ved byretten, og hvor enkelte ejere har stævnet Skatteministeriet, forklarer Michael Slot, der gennem hele sagen har arbejdet tæt sammen med Kammeradvokaten. Vores arbejde har været at fodre dem med alt det materiale, vi har haft i sagen, og samtidig forsøgt at være med til alle retsmøder, hvis der skulle komme nye oplysninger, hvor vi kunne være behjælpelige med at korrigere. Det er jo os, der er eksperterne på området. Men jeg må indrømme, at de har været ekstremt gode. Og grundige. De har været helt tilbage til dengang, man indførte noget, der mindede om registreringsafgift i starten af 1920 erne og til lovændringer i starten af 70 erne. Jeg har været virkelig imponeret, fastslår Michael Slot og tilføjer: Men det bør man måske også være, når det er statens advokat. Det kræver ordentlighed.

18 Michael Slot, sagsbehandler hos SKAT 17

19 Kammeradvokatens årsberetning 2012 Udvikling i timepriser VEDERLAG PR. TIME / KR. (AFREGNEDE SAGER) DIFF Interessenter Advokater med mindst 3 års anciennitet Advokater med under 3 års anciennitet Advokater i alt Advokatfuldmægtige Studenter og juridiske assistenter I alt PROCENTVIS UDVIKLING I TIMEVEDERLAG GNS Interessenter 5,9 % 6,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 4,0 % Advokater med mindst 3 års anciennitet 5,9 % 6,7 % 2,3 % 2,6 % 2,5 % 4,0 % Advokater med under 3 års anciennitet 6,0 % 6,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 4,0 % Advokater i alt 4,8 % 5,7 % 1,7 % 2,5 % 1,5 % 3,2 % Advokatfuldmægtige 5,9 % 6,6 % 2,3 % 2,6 % 2,5 % 4,0 % Studenter og juridiske assistenter 11,9 % 6,7 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 5,1 % I alt 7,3 % 5,6 % 1,3 % 0,3 % 1,2 % 3,1 %

20 19 De gennemsnitlige timepriser for advokater steg med 1,5 % i For alle personalegrupper under ét udgjorde stigningstakten 1,2 %. Timeprisstigningen i 2012 er ligesom i 2010 og 2011 væsentligt lavere end den gennemsnitlige stigningstakt siden 2007 på henholdsvis 3,2 % for advokater og 3,1 % for personalegrupperne samlet set. Stigningstakterne på 3,2 % for advokater og 3,1 % for personalegrupperne samlet set over hele perioden siden 2007 kan tilsvarende sættes i kontekst af en gennemsnitlig inflationsudvikling (nettoprisindekset) i perioden på 2,3 %. Note Den samlede procentuelle udvikling i timevederlag for advokater i alt og for personalegrupperne i alt afviger fra den udvikling, man generelt ser i de enkelte personalekategorier. Dette skyldes forskydninger fra år til år mellem de enkelte personalegruppers andel af den samlede mængde timer. Når den gennemsnitlige advokattimepris f.eks. i blot steg med 1,7 % og ikke 2,3-2,4 %, som for de enkelte personalekategorier isoleret betragtet, skyldes det, at der var større vækst i det præsterede antal timer blandt unge advokater med under 3 års anciennitet, end blandt interessenter i Denne udvikling har altså øget andelen af timer fra unge advokater til en lavere timesats og omvendt reduceret andelen af interessenttimer til en højere timesats i opgørelsen af den samlede gennemsnitlige advokattimepris. Tilsvarende har der i de fleste år været en højere vækst i mængden af advokatfuldmægtigtimer til en lavere timesats end for advokattimer. Dette gør den samlede timeprisstigning for alle personalekategorier lavere end timeprisstigningerne for de enkelte personalekategorier; f.eks. i ,2 % sat i forhold til 2,4-2,5 %.

21 Kammeradvokatens årsberetning 2012 INTERVIEW MED MARTIN LEVI STRØM NIELSEN, ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG HOS KAMMERADVOKATEN Vi bringer en anden kvalitet med Som erhvervsjuridisk fuldmægtig hos Kammeradvokaten er Martin Levi Strøm Nielsen en lidt anderledes rådgiver. Han mener selv, at han bringer noget nyt til bordet med en mere kommerciel tilgang til sagerne. Jeg er den nye dreng i klassen. Som den første cand.merc.jur. i firmaet har jeg været lidt af en sær snegl, men nu er der kommet flere af os. Det har i virkeligheden været meget uproblematisk, for der har været en stor åbenhed for vores kompetencer og det, vi bringer med os. Jeg har forhørt mig lidt om, hvordan folk opfatter os, og kvaliteten af vores arbejde er den samme, men det er et andet arbejde, vi udfører, og nogle andre ting vi fremhæver. Vi cand.merc.jur.er ser måske sagerne fra et mere kommercielt synspunkt frem for et strengt juridisk synspunkt, og det giver nogle dynamikker i de opgaver, vi løser. Det øger kvaliteten at kunne trække på en anden faglighed. Nogen kunne måske frygte, at kvaliteten daler, og det er klart, at vi ikke er lige så dygtige til jura, som nogle af vores andre kolleger, der trods alt har læst dobbelt så meget jura. Vi bringer bare en anden kvalitet med, og ordentligheden i vores arbejde er naturligvis stadig i højsædet. Vi er trænet i at arbejde tværfagligt, og det falder os naturligt at sætte os ind i klientens behov og få belyst problemstillingerne fra forskellige vinkler, hvilket jeg i høj grad tror er en kompetence, som vores klienter efterspørger og værdsætter. Dermed supplerer vi også hinandens kompetencer her i huset. Vi bringer noget nyt til bordet, hvilket er vigtigt. Vi skal ikke gøres til de andre. Vi skal blive ved med at fremavle de ting, der adskiller os fra de andre advokater, og vi skal blive ved med at nurse den kommercielle side, så den del også kommer med i rådgivningen. F.eks. er de erhvervsøkonomiske fuldmægtige blevet rost for en særlig kompetence til at analysere økonomiske sammenhænge i et juridisk perspektiv. Mit arbejde har stor samfundsmæssig relevans. Den sag med det klart største format, som jeg har arbejdet med, og som også er et godt eksempel på den kommercielle tilgang til sagerne, er forsvarets indkøb af pansrede mandskabsvogne. Det er en stor kontrakt, og da det er skatteborgernes penge, der skal forvaltes, skal de naturligvis forvaltes på en fornuftig måde. Desuden er det en sag, der har stor betydning for vores tilstedeværelse i internationale missioner og derved også vores udenrigspolitik. VI cand.merc.jur.er SER MÅSKE sagerne FRA ET MERE kommercielt synspunkt FREM FOR ET strengt juridisk synspunkt, OG DET GIVER NOGLE dynamikker I DE opgaver, VI LØSER Der har været stort fokus på Afghanistan og soldater, der kommer til skade i forbindelse med vejsidebomber, og det er klart, at når vi går ud og efterspørger et nyt produkt, så er vi nødt til at sikre os, at det kan håndtere de situationer, soldaterne bliver udsat for i krig. Et stort fokus har derfor været, at de pansrede mandskabsvogne skal have et højt beskyttelsesniveau, så soldaterne sikres bedst muligt, hvis de kører over en vejsidebombe. Det er enormt vigtigt, og som al ny teknologi er det rasende dyrt, og virksomhederne skal have dækket deres udviklingsomkostninger. Derfor har man i udbudsprocessen valgt at skærpe konkurrencen ved at invitere flere leverandører til en test. Det kræver en masse forberedelse, da det er en langvarig proces med et stykke meget kompliceret teknologi. Det er vigtigt, at vi gennem udbudsprocessen får skabt en optimal konkurrencesituation mellem leverandørerne, så vi får mest muligt for pengene. Og det er det, vi hjælper med i denne proces. Det skal naturligvis gøres grundigt, for resultatet skal være af høj kvalitet, så soldaternes sikkerhed varetages bedst muligt.

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. OVERBLIK OVER STATENS SAMLEDE FORBRUG 3. FORBRUG FORDELT PÅ. MINISTEROMRÅDER 4. FORDELING

Læs mere

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017 Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug 01 Februar 017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Statens samlede forbrug af Kammeradvokaten Forbrug fordelt på ressortområder Forbrug fordelt på retssager

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN 1 Årsberetning 2013 Kammeradvokatens årsberetning 2013 OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at et privatejet advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig 3 Din karriere, din udvikling Vi tilbyder dig en af branchens bedste fuldmægtiguddannelser og unikke muligheder

Læs mere

karriere hos kammeradvokaten

karriere hos kammeradvokaten karriere hos kammeradvokaten 1 dine mål, din karriere indhold Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 19 Side 25 Forord Karriere hos Kammeradvokaten Dine mål, dine kompetencer Feedback og anerkendelse Karriere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN 1 Løft blikket TM ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS - SAGERNE IRAK-SAGEN SIGNALPROGRAMMET LD-SAGEN

GENNEMSTRØMNINGS - SAGERNE IRAK-SAGEN SIGNALPROGRAMMET LD-SAGEN GENNEMSTRØMNINGS - SAGERNE IRAK-SAGEN SIGNALPROGRAMMET LD-SAGEN Årsberetning 2010 Kammeradvokatens Årsberetning 2010 KAMMERADVOKAT- ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at ét advokatfirma, Advokatfirmaet

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten

Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten NOTAT Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten Oktober 2015 J. nr. 12/01837 I dette notat beskrives BYGSTs interne procedure for rekvirering mv. af juridisk bistand fra Kammeradvokaten. 1. Henvendelsen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Rapport 19. december 2014 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 1 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Kammeradvokatens rolle i den offentlige sektor... 4

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Respektfor borgeren LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Forslag 1) Omlæg Skatteministeriet til en Styrelse under Finansministeriet 2) Udarbejd etisk kodeks for Skats ageren og definition

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden

KAMMERAKADEMIET din vej til viden KAMMERAKADEMIET din vej til viden FORÅR 2016 Velkommen til KAMMERAKADEMIET Vi har samlet et udvalg af s faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger i løbet af foråret 2016. Aktiviteterne dækker

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Råd fra Kammeradvokaten kostede Skat 144 mio.

Råd fra Kammeradvokaten kostede Skat 144 mio. Berlingske.dk Politiko.dk C20 CAP 0,11% 13 RÅDGIVNING Råd fra Kammeradvokaten kostede Skat 144 mio. Tirsdag d. 12. april 2016, kl. 06.26 SENESTE NYT 13 TOPNYHEDER Peer Kølendorf fejrede med blandt andre

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

statens køb af juridisk bistand

statens køb af juridisk bistand Beretning til statsrevisorerne om statens køb af juridisk bistand Oktober 2006 RB A103/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Baggrund, formål og afgrænsning...

Læs mere

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Løft blikket TM Årsberetning 2011 Kammeradvokatens årsberetning 2011 OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at et advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere