Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver"

Transkript

1 Når arver

2 Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen. De mange arvesager betyder, at igennem tiden har udviklet en række arbejdsgange i forbindelse med arv. De giver størst mulig sikkerhed for en professionel forvaltning af den opgave, vi bliver betroet, når foreningen arver. I denne brochure kan du læse, hvordan vi gør, når Kræftens Bekæmpelse er arving. Og hvordan vi forvandler en arv med forskellige aktiver til kontante bidrag, der kan bruges til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Du er altid velkommen til at kontakte på tlf , hvis du ønsker flere oplysninger. Orden i tingene. Tingene i orden Du kan regne med Med hensyn til de pårørende De to veje i bobehandlingen Sådan gør vi med Bankindeståender Kontanter Værdipapirer Fast ejendom Biler Indbo og smykker Oprydning Begravelse/bisættelse og gravsted Mere at vide? Tak for din interesse. Med venlig hilsen Udgivet med støtte fra: 1. udgave Trykt maj 2008

3 Du kan regne med Når et menneske vælger at testamentere til Kræftens Bekæmpelse, er det den ultimative tillidserklæring. Vi er bevidste om det store ansvar, vi har, for at leve op til tilliden. Derfor er det vigtigt for os at gennemføre afdødes ønsker, så vidt som det overhovedet er muligt. Det er ganske enkelt den røde tråd i hele vores arbejde med boet. Samtidig vil vi gøre vores til at vise imødekommenhed og fleksibilitet over for andre, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med bobehandlingen. Det kan være familiemedlemmer, venner til afdøde eller købere af afdødes ejendom. Men det er afdødes ønsker, der kommer først. er en professionel samarbejdspartner i forhold til skifteretter og advokater. Og vi er meget opmærksomme på, at sagsbehandlingen skal følge de gældende regler på området. Derfor kan du regne med. Både nu og i fremtiden. 5

4 Med hensyn til de pårørende De to veje i bobehandlingen Når arver, gør vi vores til, at den samlede arv bliver omsat til penge, der så kan bruges til indsatsen mod kræft. Men vi er også imødekommende over for de pårørende, hvis vi mener, at dette vil være i overensstemmelse med afdødes ønsker. Det er nemlig udgangspunktet for hele vores arbejde. Måske har afdøde efterladt et notat, hvor han eller hun ønsker, at bestemte genstande skal tilfalde bestemte personer. Som udgangspunkt respekterer den slags notater også i de tilfælde hvor de måske ikke opfylder alle juridiske krav. Det er straks mere vanskeligt, hvis vi bliver kontaktet af pårørende til afdøde, der fortæller, at det var afdødes ønske, at de skulle arve bestemte ting. Vi vil gerne sige ja til de pårørende, hvis vi føler os sikre på, at det virkelig er afdødes ønske. Vi løber imidlertid den risiko, at afdøde rent faktisk har indsat i sit testamente, fordi den pågældende ikke ønskede, at familien skulle arve. Så vil det være forkert, hvis vi efterfølgende giver familien nogle ting. I nogle tilfælde giver vi familien/ vennerne lov til at købe indbo. Andre gange kan vi tale os til rette, så alle kan være tilfredse. arbejder med to typer af boer. Boer, der bliver behandlet af eksterne advokater. Og boer, som selv behandler. I begge tilfælde tager bobehandlingen typisk måneder Der kan være flere situationer hvor et bo vil blive behandlet af eksterne advokater: Hvis afdøde i sit testamente har ønsket, at en bestemt advokat skal stå for bobehandlingen. Hvis der er flere arvinger. Eller hvis der er tvivl om arveforholdene i boet og dermed risiko for, at sagen kan ende i en retssag. Når er enearving og afdøde ikke har indsat en advokat i sit testamente, behandler vi næsten altid selv boet. Det sker i omkring 30 tilfælde om året. På den måde sparer vi blandt andet udgifter til advokathonorarer og moms. Hvert år bliver det til ca. 1 million kroner, der så kan bruges til kræftsagen i stedet for. 6 7

5 Værd at vide om advokathonorarer Hos er vi opmærksomme på, at advokatens honorar skal svare til det arbejde, der er blevet udført. Hvis vi mener, at honoraret ligger i overkanten, beder vi typisk om at få en timeopgørelse. Som regel viser det sig, at honoraret faktisk er ganske rimeligt, og så gør vi ikke yderligere. Hvis vi imidlertid fortsat mener, honoraret er urimeligt, beder vi skifteretten tage stilling til salærstørrelsen. Når boet bliver behandlet af eksterne advokater s rolle er at fungere som sparringspartner for advokaterne. Vi skal sammen med den eksterne advokat sikre, at sagen bliver behandlet juridisk korrekt og i overensstemmelse med afdødes ønsker. Når er arving, får vi besked om det i et brev fra advokaten. Brevet giver oplysninger om arveforholdene i boet og om boets økonomi. Samtidig sørger vi for at få kopi af testamentet. I alle boer skal der til skifteretten indsendes en opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus). Den beder vi altid om en kopi af, så vi kan følge, hvad der sker med aktiverne under bobehandlingen. Vi beder endvidere om at få sendt en kopi af opgørelse over afdødes formue ved sidste indkomstår. Hvis der er sket meget betydelige bevægelser lige inden dødsfaldet, forsøger vi at klarlægge, om dette er sket efter ønske fra afdøde. Vi deltager i beslutningen om realisiering af aktiverne (se mere på side 10-11). Advokaten udarbejder en boopgørelse, som bliver sendt til. Vi gennemgår opgørelsen, og har vi spørgsmål eller bemærkninger, sørger vi for at få svar, inden vi godkender den. Når boopgørelse er godkendt af skattevæsnet og skifteretten, får udbetalt arven. Vi tjekker, at det modtagne beløb er i overensstemmelse med boopgørelsen. Når boet bliver behandlet af Når behandler et bo, følger vi en fast arbejdsgang. Vi udarbejder de dokumenter, som skal sendes til skifteretten for at få boet udleveret Vi sørger for at realisere alle aktiver (læs mere på side 10-11) Vi opsiger alle løbende abonnementer og aftaler mv. Vi betaler gæld Vi indsender opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus) Når alle ekspeditioner er bragt til ende, udarbejder vi en boopgørelse og sender den til skifteretten. I et skattepligtigt bo udarbejder vi også selvangivelse og sender den til skattevæsenet. Boet afsluttes - ligesom de boer, der bliver behandlet af eksterne advokater - med, at vi udarbejder et bilag til en ekstern revisor. 8 9

6 Sådan gør vi... Fast ejendom, kontanter, dagligstuemøbler eller en personbil: En arv kan have mange forskellige former, og en organisation som skal være klar til at tage sig af dem alle. På de næste sider kan du se, hvordan registrerer og behandler de forskellige aktiver. Målet er at omsætte arven til kontanter, der kan bruges til forskning, forebyggelse og patientstøtte i kræftsagen. Kontanter Kontanter bliver sat ind på henholdsvis klientkonto og projektkonto. Se i øvrigt under Bankindeståender. Værdipapirer Hovedreglen er, at værdipapirer bliver solgt. Overskuddet efter salg indsættes som ved kontanter og bankindeståender. Fast ejendom Bankindeståender Beløbene bliver hævet med det samme med mindre de står på en særlig godt forrentet aftalekonto. I så fald bliver beløbet først hævet, når bindingsperioden udløber. I et bo, der bliver behandlet af en ekstern advokat, bliver beløbet indsat på en særskilt klientkonto hos advokaten. Renterne går til arvingerne, herunder. I et bo, som vi selv behandler, bliver beløbet indsat på en særlig oprettet projektkonto, som først bliver opgjort, når bobehandlingen er slut og opgørelsen godkendt af skattevæsnet og skifteretten. Når en ejendom skal vurderes, indhenter to mæglervurderinger for at få den sikreste vurdering af ejendommens værdi. Ved alle ejendomshandler (bortset for ejerlejligheder) bliver der udarbejdet tilstandsrapport og givet tilbud om betaling af ejerskifteforsikring. Vi kræver også, at aftalen indeholder en fuldstændig ansvarsfraskrivelse. Biler Biler bliver vurderet af eksterne vurderingsmænd f.eks. bilforhandlere og sælges bedst muligt

7 Indbo og smykker Indbo og smykker udgør kun 1 % af de aktiver, Kræftens Bekæmpelse arver. Alligevel er mange meget opmærksomme på håndteringen af dette indbo. Det skyldes blandt andet, at det ofte er her, at vi kommer i kontakt med familien til den afdøde. Og det er her, der kan opstå tvivl om, hvordan afdøde ville have ønsket, at vi skulle gøre. Først danner vi os et indtryk af, hvor værdifuldt indboet er. Det kan ske ved, at en ekstern vurderingsmand, den bobehandlende advokat eller medarbejdere fra tager ud og ser på boet. Når er enearving, vurderer vi ofte selv indboet. Og der er altid to repræsentanter til stede. Umiddelbart efter besigtigelsen bliver der udarbejdet en komplet indboliste, der også er forsynet med en vurderingspris. Listen bliver skrevet under af de to repræsentanter. Oprydning Når selv behandler boet, sørger vi for, at der er pænt og ryddeligt og at evt. personlige papirer bliver destrueret, så de ikke falder i forkerte hænder. Hvis boet bliver behandlet at en ekstern advokat, er det hans eller hendes ansvar. Begravelse/bisættelse og gravsted sørger altid for at betale regningen for begravelse eller bisættelse. Hvis afdøde har ønsket det, sørger vi også for at betale for opretholdelsen af gravstedet og den løbende pasning. Når indboet skal sælges, er målet altid, at vi skal opnå den bedst mulige pris. Hvis der er tale om værdifuldt indbo, sælger vi det på auktion. Når der er tale om almindeligt indbo - hvilket der er i langt de fleste sager - overdrager vi det til s genbrugsbutikker. Her bliver indboet solgt bedst muligt og til fordel for

8 Mere at vide? Vi håber, at denne brochure har givet dig svar på nogle af dine spørgsmål om arv og bobehandling hos. Men måske har du ikke fået svar på alle spørgsmål. Der er nemlig ikke to arvesager, der er ens. Derfor er du velkommen til at kontakte. Hver eneste uge taler vi med mennesker, der ønsker et råd om arv og testamente. Og det kan du også få. Brug svarkortet i denne brochure. Eller ring til os på I brochuren Værd at vide om dit testamente kan du læse, hvordan du kan oprette et testamente, der følger reglerne i arveloven. Få brochuren hos. Strandboulevarden København Ø 15

9 Svarkort Sigvardt & Co Udgivet med støtte fra: Ja tak! Brochure Send mig brochuren Værd at vide om dit testamente fra Opringning Jeg har nogle spørgsmål om oprettelse af testamente og vil gerne ringes op af Medlemskab Jeg vil gerne være medlem af. Kontakt mig venligst. Med venlig hilsen Navn: Gade og nummer: Postnummer og by: Telefon: Træffes bedst mellem kl. og kl. (vælg venligst et tidsrum mandag til fredag mellem kl og kl ) Strandboulevarden København Ø

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere