Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen."

Transkript

1 2-1 2 Chaufførens ABC 2.1 Afgang, tidspunkt for Du skal sørge for at være i bussen så tidligt før afgang, at du kan nå at billettere før planmæssig afgang. Ved opstart om morgenen og efter pause skal du være klar til at billettere senest 5 minutter før afgang. Kør aldrig tidligere fra et stoppested end det tidspunkt, der står i køreplanen. Inden du kører, skal du se efter, om nogen er på vej til stoppestedet, vent hvis du kan, især hvis det varer længe, inden der er en ny tur på ruten. Vær også opmærksom på, om tilslutninger fra tog og andre busser er ankommet, før du kører. Hvis forbindelserne er forsinkede, venter du som hovedregel i 5 minutter. Dog skal du ikke vente, hvis det vil betyde, at andre væsentlige forbindelser glipper. Du skal i situationen afveje, om du ved at vente generer flere, end du hjælper. 2.2 Afvisning Du har ret til at sætte personer af bussen, hvis de er til alvorlig gene for dig og/eller dine kunder. Du har også ret til at afvise personer, som du har grund til at tro, vil blive til alvorlig gene. Du kan også afvise kunder, som ikke har eller ikke vil anskaffe gyldig billet eller kort. Hvis du mener, politiet skal hjælpe, bør du tilkalde dem. Du skal dog vise forståelse overfor børn. Hvis barnet generer andre i bussen, skal det i første omgang påtales overfor barnet, forældrene og skolen (hvis barnet har skolekort). Tal derfor med din vognmand, hvis der er problemer. Du må dog aldrig efterlade mindre børn. Chaufførhåndbog, november 2012

2 2-2 Hvis du skønner, at et dyr kan være til gene for de øvrige rejsende, kan det afvises. Blinde skal dog altid have lov til at medtage førerhund. Når du kører bussen, er det din afgørelse, der gælder. Kunden kan bagefter klage til. 2.2 Aldersgrænser og dokumentation Alder Børn 0-11 år Takster Børnetakst I tvivlstilfælde mod forevisning af dokumentation for alder. Medtages gratis 2 børn kan medtages gratis på en voksen- eller pensionistbillet, klippekort, rejsekort eller periodekort. Dette gælder dog ikke på skolekort. 1 barn kan medtages gratis på en børnebillet, -klippekort eller periodekort dog ikke på skolekort. Børn år Børnetakst I tvivlstilfælde kræves dokumentation for alder (sygesikringsbevis el. lign.). Hvis der er tvivl om alderen, og hvis den unge ikke kan dokumentere, at han/hun er under 16 år, skal der opkræves voksentakst.

3 2-3 Voksne år Pensionist 65 år og derover Førtids- og invalidpensionister år. Blinde Bevægelseshæmmede og psykisk handicappede Voksentakst Pensionisttakst for periodekort Du kan forlange dokumentation for alder (kørekort, sygesikringsbevis el. lign.). Der gives pensionistrabat uanset nationalitet. Pensionisttakst for periodekort Retten til rabat skal dokumenteres ved at kunden viser DSB s legitimationskort (kortet skal medbringes under rejsen). Den blinde og evt. ledsager kan rejse på billetter til børnetakst mod at forevise medlemskort til Dansk Blindesamfund. Førerhunde forsynet med Røde Kors emblem medtages gratis. Billet til børnetakst mod forevisning af gyldigt legitimationskort udstedt af Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Evt. ledsager kan få samme rabat. 2.3 Alkohol Du må ikke drikke alkohol umiddelbart før eller under tjenesten. Af hensyn til kundens tryghed må du heller ikke lugte af alkohol, når du kører bus, og du må heller ikke drikke alkohol på offentlige steder, så længe du bærer uniform. 2.4 Bagage Se Rejsegods afsnit Chaufførhåndbog, november 2012

4 Barnevogne Kunden kan gratis medtage en barnevogn, klapvogn eller kørestol som rejsegods i bussen, hvis der er plads. Du har ikke pligt til at hjælpe med af- og pålæsning. I lavgulvsbusser kan kørestolsbrugeren sidde i kørestolen under kørslen. Kørestolen skal være fastspændt. En barnevogn el. lign. skal under kørslen være fastlåst og under opsyn, så ingen kommer til skade. Det er kundens ansvar at sørge for, at kørestol eller barnevogn er fastlåst. 2.6 Billetkontrol Kunden skal købe eller fremvise gyldig billet eller kort ved påstigning af bussen. Kunden har selv ansvar for at være korrekt billetteret, men du bør vejlede kunden. Hvis du har forladt bussen, skal du, når du kommer tilbage, spørge om alle har billetteret. Trafikkontrollørerne udfører også billetkontrol. Trafikkontrolløren skal straks ved påstigningen orienteres hvis: du har ladet en passager køre med i bussen uden gyldig billet/kort der er andre forhold, hvor du har gjort en undtagelse i forhold til rejsereglerne. Du skal overfor trafikkontrolløren begrunde, hvorfor du evt. har dispenseret fra reglerne. Hvis der er en fejl i billetteringen, som er kundens ansvar, kan kunden blive afkrævet en kontrolafgift.

5 Blinde Blinde rejser til børnetakst på billetter mod at vise medlemskort til Dansk Blindesamfund. Der er ikke rabat på andre billettyper. Førertil børne- hund medtages gratis. En evt. ledsager kan ogsåå købe billet takst. Se evt. også Handicappede, afsnit Cykler Kunden kan tage sin cykel med i bussens bagagerum, hvis der er plads. Busser uden bagagerum eller cykelstativ (f.eks. bybusser) medtager ikke cykler. Kunden skal købe en cykelbillet (udover billettenn til sig selv). Billetten gælder for hele rejsen, inklusive omstigning. Hvis kunden i forbindelse med omstigning (eller evt. returrejse) køber ny billet til sig selv eller foretager ny afstempling af klippekort, skal kunden også købe ny cy- til kelbillet. Hvis kunden rejser på periodekort, gælder cykelbilletten busrejser hele dagen. 2.9 Dokumentation for rabat Pensionister under 65 år Pensionister under 65 år skal dokumentere retten til pensionistrabat ved at vise DSB s legitimationskort. Kortet er gratis og fås hos DSB og på Aabenraa og Haderslev Rutebilstationer. Ved bestillingen skal kun- den medbringe pasfoto og kopi af seneste pensions- meddelelse. Chaufførhåndbog,, november 2012

6 2-6 Personer over 65 år og børn under 16 år Hvis du er i tvivl om at en kunde har ret til aldersrabat, kan du bede om dokumentation på fødselsdato med f.eks. et sygesikringsbevis, IDkort eller lignende. Du kan ikke kræve billedlegitimation Driftsforstyrrelser Når der sker større forsinkelser i busdriften skal der gives besked til s Trafikoplysning, der bl.a. sætter oplysningen på s hjemmeside og modtager klager fra kunder, der venter på bussen. Derfor skal du hurtigst muligt give din vognmand besked, hvis du oplever forsinkelser, som din vognmand ikke har kendskab til. Din vognmand giver anvisninger om, hvordan det skal ske. Når du er ude at køre, er det dig, der afgør, om det fortsat er forsvarligt at køre videre, hvis det f.eks. er meget dårligt vejr. Du skal altid straks give vognmanden besked, hvis en tur ikke kan fortsættes. Ved driftsforstyrrelser på din egen rute, skal du før og under kørslen give passagererne besked. Informationen kan vedrøre: afvigende ankomstforhold oplysning om årsager til afvigelser fra køreplanen afledte konsekvenser af driftsforstyrrelser, det kan f.eks. være svigtende korrespondance i forhold til andre ruter. Denne information er vigtig, fordi kunderne har større forståelse for driftsforstyrrelser, hvis de kender årsagen Drikkevarer Mad og drikkevarer må kun indtages i bussen, hvis det kan sikres at det ikke indebærer risiko for at bussen eller andre passagerer bliver smudset til.

7 Dyr Små hunde, katte og andre mindre dyr, der er anbragt i transportkasse, håndtaske eller lignende egnet beholder kan rejse gratis med, hvis dyret er i transportkassen m.v. under hele rejsen. Hunde, der ikke er i transportkasse m.v., kan medtages til børnetakst, hvis de holdes i snor under hele rejsen. Du kan afvise dyr, der skønnes at være til gene for de øvrige passagerer, f.eks. hvis dyret er vådt eller snavset. Andre dyr, der ikke transporteres i en transportkasse m.v., kan ikke medtages i bussen. Hvis en kunde er blind, skal du dog altid medtage førerhunden gratis i alle busser DSB Lejrskolebilletter De gratis skolerejsebilletter (Lejrskolebilletter) gælder ikke i bussen. Til rejse i bussen kan lejrskolegrupper købe rekvisitioner, se evt. Rekvisitioner, afsnit Erstatning af rejsegods Rejsegods, som kunden tager med ind i bussen kan kun erstattes, hvis der er tale om fejl eller sløseri fra chaufførens side, eller hvis der er svigt ved selve bussen. Hvis rejsegods bliver beskadiget eller forsvinder under transport i bussens bagagerum, kan kunden søge erstatning Det er dog en betingelse, at skaden ikke er sket på grund af utilstrækkelig emballering eller sløseri fra kundens side. Kunden kan ikke få erstatning for småskrammer på cykler, barnevogne eller lignende, der transporteres uemballeret. udbetaler højest kr. i erstatning pr. rejsegodsgenstand. Chaufførhåndbog, november 2012

8 Forbikørsel Hvis der i din bus er så mange passagerer, at du ikke kan få plads til flere, skal du henvise til evt. dubleringsbus, til anden rute eller til næste afgang, hvis det for kunderne ikke medfører forsinkelser på mere end 20 minutter. Hvis ingen af ovennævnte løsninger er mulig, skal du henvise kunderne til rejsegarantiordningen (se evt. Rejsegaranti afsnit 2.31). Folder om rejsegaranti skal udleveres. Uanmeldte grupper kan dog ikke gøre brug af rejsegarantiordningen. Hvis du forventer, at der bliver pladsproblemer længere fremme på ruten, skal du give vognmanden besked, så der evt. kan indsættes dublering længere fremme, og så vognmanden kan give besked Fundne sager Hvis du efter en tur finder glemte ting i bussen, skal du aflevere dem til vognmanden, som opbevarer dem i ca. 14 dage. Herefter afleverer vognmanden tingene til hittegodskontoret Førerhund Førerhunde med Røde Kors emblem medtages altid gratis Glemte kort Skolekort: Overordnet gælder at du altid skal tage hensyn til barnets alder. Du må aldrig efterlade et lille barn alene. Hvis et barn har glemt sit skolekort, skal du lade barnet køre med uden køb af billet, hvis du ved, at barnet har skolekort. Hvis det sker gentagne gange, skal du informere din vognmand, som sammen med tager kontakt til skolen eller forældrene. kan deref-

9 2-9 ter meddele skolen og forældrene at manglende skolekort kan betyde, at eleven fremover kan blive afvist. Vognmanden vil i sådanne tilfælde få en kopi af brevet. Øvrige kort: Der skal altid købes billet. Hvis kunden ikke har nogen penge og ikke kan låne af andre passagerer, kan du som chauffør vælge undtagelsesvis at lade kunden køre med alligevel, men det er så vigtigt, at du gør kunden opmærksom på, at det er på eget ansvar og med risiko for at få udstedt en kontrolafgift Handicappede Giv positiv særbehandling til handicappede. En kørestolsbruger skal ved egen eller ledsagers hjælp selv kunne komme ind i bussen og placere sig på sædet. I lavgulvsbusser kan kørestolsbrugeren sidde i kørestolen under kørslen. Kunden eller ledsageren skal selv sørge for, at kørestolen er fastspændt. Ledsagerkort Bevægelseshæmmede, psykisk udviklingshæmmede og blinde kan rejse på billet, sms- eller mobilbillet til børnetakst, hvis de kan vise et gyldigt ledsagerkort eller et legitimationskort. En ledsager kan også rejse på billet til børnepris (der er ikke speciel rabat til handicappede på klippekort eller periodekort). Chaufførhåndbog, november 2012

10 2-10 Udover ledsagerkortet findes også et legitimationskort, der giver ret til børnebillet til både den handicappede og ledsageren (vist til højre). Derudover findes der et blindekort, som gradvist vil blive erstattet af ledsagerkortet. Legitimationskort Blindekort

11 Inddrage kort Hvis du bliver præsenteret for et kort, der er ugyldigt, skal kunden købe en billet. Du skal inddrage både stamkort og værdikort og aflevere det til vognmanden, som sender det til. Du skal altid inddrage periodekort som er: Forfalsket Ikke er kundens eget Værdikort, der ikke har samme nummer som stamkortet Udløbet Ugyldigt i en af de zoner, hvor kunden er rejst Ustemplede klippekort inddrages også. sender brev til den kunde, der har forsøgt at rejse på kortet. Her spørger kunden, hvor klippekortet er købt. behandler sagen, og vognmanden får besked om det videre forløb. Sagen kan også i nogle tilfælde overgives til politiet. Hvis du inddrager en billet eller et kort, skal du oplyse følgende: Hvorfor er kortet inddraget Hvornår kortet er inddraget - dato og evt. klokkeslæt På hvilken rute er kortet inddraget Fra hvem er kortet inddraget (navn og adresse - hvis dette er oplyst) Har kunden kørt på det ugyldige kort, eller er der købt billet til turen Der findes en standardblanket, som du kan skrive oplysningerne på. Blanketten afleveres til din vognmand, som videresender det til. Chaufførhåndbog, november 2012

12 2-12 sender opkrævning af kontrolafgift samt opkrævning for betaling for den periode, hvor kortet kunne have været brugt. Kopi af brev sendes til vognmanden. overdrager altid forfalskede kort til politiet. Falske sms- og mobilbilletter Får du vist en SMS billet eller en mobilbillet, som ser ud til at være falsk, må du dog ikke inddrage telefonen. Noter i stedet dagskoden på 11 cifre vist øverst på billetten og +koden nederst på billetten (10 cifret omgivet af + før og efter koden). De to felter er markeret med rødt på figuren til højre. Det letteste er at tage et foto af billetten, hvis du har mulighed for det. Giv din vognmand dette sammen med øvrige oplysninger (som ved inddragelse af kort). Til kunden siger du, at han/hun skal købe en ny billet, fordi du ikke kan godkende billetten. Hvis kunden er utilfreds med din afgørelse, kan kunden klage til, som efterfølgende kan tjekke billetten i det bagvedliggende system. Hvis der er sket en fejl, vil kunden få ekstraudgiften refunderet Klagevejledning Driftsforstyrrelser Prøv selv i første omgang at forklare årsagen. Hvis kunden ikke er tilfreds med din forklaring, kan du henvise til vognmanden. Ved forsinkelser på mere end 20 minutter, som skyldes fejl fra s eller vognmandens side, kan du henvise til rejsegarantiordningen og evt. tilbyde kunden at tilkalde en taxa. Husk at udlevere folderen om rejsegarantien.

13 2-13 Takster og rejseregler Ved klager over takstsystemet eller rejsereglerne henviser du til. Køreplaner Hvis kunden klager over køreplanen, f.eks. over manglende tog/bus forbindelser henviser du til. Overholdelse af køreplan Hvis kunden ikke er tilfreds med din forklaring, skal du henvise til Kontrolafgift Hvis du inddrager et kort (se evt. afsnit 2.20), vil idømme en kontrolafgift, hvis er enige med dig i din afgørelse. Der kan også udskrives kontrolafgift, hvis du pågriber en kunde, der bevidst rejser i en zone, som der ikke er løst billet til. Din vognmand vil modtage en kopi af s afgørelse. Hvis en af s trafikkontrollør ser, at en kunde rejser uden gyldig billet eller kort, bliver der straks udstedt en kontrolafgift Kundeservice, vognmændene og chauffører arbejder sammen for at skabe det bedst mulige produkt for vores kunder, så kunderne føler sig godt tilpas i bussen. Når du kører for, er du s ansigt over for vores kunder. Den måde du modtager kunderne på, er afgørende for, hvordan kunderne opfatter. Vær derfor altid venlig og hjælp kunderne i det omfang, det er nødvendigt. Chaufførhåndbog, november 2012

14 2-14 Hold bedst mulig ro og orden i bussen og vær også klar til at håndtere vanskelige situationer. Bliver du uenig med en kunde om f.eks. billettering, er din afgørelse gældende. Hvis kunden ikke vil acceptere dette, kan du opfordre kunden til at klage til. Sørg for at forbudet mod rygning bliver overholdt af alle (se evt. Rygning, afsnit 2.35) Ledsager Ledsagere til blinde, bevægelseshæmmede eller psykisk udviklingshæmmede kan få samme rabat som den handicappede. Dvs. at ledsageren kan rejse på billetter til børnetakst (se evt. Handicappede, afsnit 2.19) Materiale i bussen Følgende informationsmateriale skal altid ligge i bussen: Køreplaner Sæson/områdebestemte køreplan Rejseregler Takstfolder Rejsegarantifolder Udleverede hængeskilte, foldere, plakater o.l. skal være i bussen i den periode, anviser Mobilbilletter Mobilbilletter har samme gyldighed som papirbilletter Mobiltelefon Mange kunder føler sig utrygge, hvis chaufføren taler i telefon under kørslen. Begræns derfor brug af mobiltelefon til et minimum. Når der er passagerer i bussen, må mobiltelefonen kun bruges til tjenstlige opkald. Ifølge Færdselsloven må du ikke tale i håndholdt telefon, mens du kører.

15 Pakker medtager ikke pakker for private. Der medtages dog tjenstlige forsendelser mellem og vognmændene Politi Uniformeret politi kan køre gratis med busser og Vestbanetog. Der skal ikke vises legitimation Radio Du må kun spille radio eller musik i bussen, hvis du tager hensyn til kunderne. Der må aldrig spilles højt i bussen Rejsegaranti Rejsegarantien gælder for alle s, Midttrafiks og NTs busser. Hvis bussen er skyld i, at kunden vil komme mindst 20 minutter for sent til det sted, hvor kundens planlagte rejse med, Midttrafik eller NT slutter, kan kunden i stedet tage en taxa eller køre i egen bil. Efterfølgende kan kunden søge om at få sine udgifter til kørsel i egen bil eller taxi refunderet, hvis kunden har konstateret, at det ikke er muligt at bruge en anden forbindelse. Øvrige omkostninger refunderes ikke. Kunden kan få refunderet udgifterne for op til 50 kilometers kørsel enten i taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Rejsegarantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som ikke har indflydelse på, eller hvis har informeret om ændret kørsel før rejsen. Rejsegarantien gælder ikke grupper over 8 personer med mindre gruppen er anmeldt senest fem dage i forvejen hos. Chaufførhåndbog, november 2012

16 2-16 Rejsegarantien gælder heller ikke til rejser videre med tog, fly eller færge. DSB og Arriva Tog har deres egne rejsegarantiordninger. Kunden skal planlægge sin rejse, så der altid er mindst 4 minutter til at skifte bus. skal have modtaget ansøgningen senest 14 dage efter, kunden har brugt rejsegarantien. Hvis ansøgningsfristen overskrides, kan kunden ikke forvente at få kompensation. Du har ikke altid mulighed for at gennemskue, om kunden har ret til at få rejsegaranti. Det kan i nogle tilfælde kræve en længere sagsbehandling. Derfor kan du ikke garantere, at taxien bliver refunderet, men opfordre kunden til at læse folderen. Kunden kan ringe til trafikoplysningen på telefon Her kan kunden bl.a. få afklaret, om vognmanden har indmeldt forsinkelser eller en udgået tur. Sørg altid for at have Rejsegarantifolderen i bussen Rejsegods Rejsegods er genstande, der følger kunden fra på- til afstigning. Rejsegods medtages gratis (undtagen cykler), hvis det ikke generer de andre passagerer, og hvis der er plads i bussen. Som hovedregel må kunden dog kun have så meget bagage med, som vedkommende selv kan bære. Cykler medtages i bussens bagagerum, hvis der er plads. Kunderne kan ikke få cykler med i bybusser og i busser uden bagagerum. Taksten for cykler som rejsegods, kan du finde på takstfolderen, der ligger i bussen (en trehjulet barnecykel er rejsegods, som der ikke skal betales for).

17 Rekvisition Skoler og andre institutioner kan bestille og udskrive en rekvisition på s hjemmeside, der gælder som billet. Kunden skal aflevere rekvisitionen ved påstigningen, og du skal give den til din vognmand, som videresender den til. Se evt. også afsnit Rulleskøjter Rulleskøjter må ikke være påspændt under kørslen Rygning Rygning er aldrig tilladt i bussen. Du må heller ikke ryge i bussen under tomkørsel, rengøring eller i pauser. Du eller passagererne må heller ikke ryge el-cigaret i bussen Skolekort, første og sidste skoledag Da nogle skoleelever først får udleveret skolekortet på første skoledag efter sommerferien, skal eleverne den dag ikke vise skolekort på vej til skolen. På sidste skoledag har eleverne heller ikke noget kort, da det er afleveret på skolen Tilkaldetaxi På nogle tidspunkter er der ikke passagerer nok til almindelig buskørsel. I stedet køres efter behov med tilkaldetaxi. Tilkaldetaxien kører den almindelige busrute efter den almindelige køreplan. Tilkaldetaxien skal bestilles pr. telefon senest en time inden kørslen. Telefonnummeret fremgår af den enkelte køreplan. Ved omstigning mellem tilkaldetaxi og bus skal der købes ny billet. Man kan rejse i tilkaldetaxi på billet og på alle typer periodekort. Der er ikke omstigningsret mellem tog og busser på billetter, så hvis kun- Chaufførhåndbog, november 2012

18 2-18 den rejser på billet, skal der købes ny billet ved skift mellem bus og teletaxi. Der kan ikke rejses på klippekort i tilkaldetaxi Uniform Når du kører for, har du pligt til at have uniform på. Uniformen får du udleveret hos din vognmand senest efter 12 ugers ansættelse. Sørg for at din uniform altid er præsentabel. Hvis du har uniform på, når du kører i bussen som passager, f.eks. hvis du skal oplære en ny chaufførkollega, skal du ikke billettere. Uniformeret politi kan også rejse med bussen uden at billettere, hvis de har en tjenstlig opgave i bussen.

19 10-3 Rejseregler Rekvisition ; 4-42 Ringzonesystem Rulleskøjter ; 3-18 Rygning ; 2-17 Skolekort 2-1; 2-2; 2-17; 3-8; 4-2; 4-36; 4-37 Skolerejsebillet SMS billet ; 4-13 SMS-billetter og mobilbilletter. 3-3 Soldaterkort Springe stoppested over Stamkortnummer ; 4-32 SVP Sygesikringsbevis Takster ; 2-13; 3-2 Takster for grupper Takstområde SYD Takstområde VEST Takstområde ØST Tastatur, DC Taxi TCP Tidsgyldighed ; 5-2 Tilbagebetaling af billet Tilbagebetaling af klippekort Tilbagebetaling af periodekort. 7-3 Tilbagebetaling af periodekort på mobil Tilbagebetaling og erstatning Tilkaldetaxi Tilkøb ; 4-7; 4-18; 4-20; 5-5; 8-41; 8-51 Tilslutningsbus Tjek ind Tjek ud TOG+ billetter Togbillet ; 6-8 Togstation Trafikoplysningen Tro og love erklæring Turvalg Uddannelseskort Uniform ; 2-18 Ustemplede klippekort Værnepligtige Zonegyldighed Zoneoptælling Zoner Øvrige rejseregler Årskort Chaufførhåndbog, november 2012

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Selv om du har kørekort, er det ikke sikkert, du må køre bil. Videnscenter for Hjerneskade 2006 Selv om du har kørekort, må du ikke altid køre bil Har du fået en hjerneskade,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere