MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK"

Transkript

1 MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

2 SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

3 GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER Gudfav: 85% so, 60% so, 100% hvid 85% so Fo-family: Vdaa, Aial, Hlvica, Sas-sif CSS uls (udval): Wapp: 950 x auo, mai-ih, mai-lf auo Mu: Hih 65 px, widh 380 px, floa lf Lf: Hih 450 px, widh 309 px, floa lf A:lik: Colo #4D4D4D, x-dcoaio o.syl1:bod-boom-widh hick, bod-boom-syl solid, bod-boom-colo #F90 60% so 60% so GRAFISK DESIGN Dois fooafi fikiv hjmmsid, som j ha val a lav, da j dsvæ ikk bskæfi mi md wb på mi abjdsplads. Da j a dl billd sys j, a d ku væ spædd udfodi a udabjd wbsi il fmvisi af billd. J vill hold hjmmsid kl o silfuld, så dfo val j a hold mi il hvid o å uac. All billd i fisk fav, så j sys, a d vill iv ii od koas. D føs j jod va a fid ud af, hvad mi wbsi skull idhold. H æk j udmu o billdkaoi. J lavd hui skis o flowcha, o da j alld havd idé il dsi ku j saks å i a. J fald ov poam, d hdd»simplviw«li pæcis d look j sø. D j od ka lid vd»simplviw«, a alli så mm a avi ud i samidi sys j, a d s ii silfuld ud. Fo-famili som j ha val Vdaa, Aial, Hlvica, Sas-sif, da diss fo l a læs på skæm.

4 GRAFISK DESIGN Mi loo ha j val a plac i opp il vs, da j vil hav, a loo o af d føs ma læ mæk il, å ma komm id på sid. D billd s ma som d føs o hf loo o såda sys j oså d bø væ. Mu ha j plac il høj o j ha så vid muli pøv a bæs aall af klik, å ma skal avi ud på sid. Som bu sys j slv, a d ii iid, hvis ma skal im mass klik, fø ma komm il d sid, som ma li vill id på. Sid ka i øvi ss på

5 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

6 Skud på Samm Tak il : Chisia Gøbæk, sdkfa Jom W læ, ijs, sdk falæ, Tokl Mill i, sdk falæ, Jacob Uli ch, SKP-is ukø, s Hik Fas dk, i, væks dsassis J Jochums på sdk, falæ fa, fo boli Kai Cha moi, lo Evold s, falæ P Ha s, foofa fo boli moi læ, Thokild Js, foofa læ (po Nils Ulich dukiosfo Has, foo o afi), falæ (po Hi S dukfooa islv, udd alssld fi), Bo Jüs,, udda lssld, Hik Va Jøs, uddals Claus Bojs sld, Pds, udda Las Hild, lssld, falæ, o wb SKP, sdk dakø på, Tæbyv Skud på Sam j Gafisk SKP m, Julius Tho mss Gad SKP, idusi kik, Tub ovj Cas Pd s, md iafik-fa Mik Fay, læ, SKP-isuk ø, mdi Hidi Ca afik, m Johas so, SKP-is ukø, md iafik, 2011 S Ad s, md iafik-fa Hik Bo læ, søm, md iafik-fa Ai P læ, sso, md iafik-fa læ, Rdakø : Thsa Vid Gafisk dsi o layou : Lia Doi Fooaf : Michal Vi ø : sid 6, 24, 31, 36 Mai Dau åd : sid 6, 24, 31, Joas Da 36 hol : sid 6, 23, 24, Sh Nicolas 31, 36, 39 : sid 8, 11 Dail Uh øj : 13, 33, 41 Aa Mai : sid 16, 42 Adas M. Has : sid 18 Fida G s : sid 21, 34 Bobby Jam s : sid 33 Maco Po i : sid 26 E sæli so ak il d ha do 2 m 3 bæ dyi aho Oså ak il PæMa æ l, idusil Fobo aki, H lv Glams So o Sø A/S Kvada A/S, d ha lv ksil Rholz, Tysk lad Pojk sø af mid l fa o føld i mfø ss : s i samab Sdk jd mllm s Udda ls Købh avs Tkis k Skol o øvi sd kskol i D Tykki amak : Fdiksb Boyk ki Skud på Sam m is Købhav vamæk, s Tkisk Skol d ilhø Damsbo Sko vdisik, Idhold FORORD EN PiEDESTAL SPUNKy GRiD BENCH ST L FERRARi LOW SEAT TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SPROUT ikke KUN ET BORD V-BORD ARCH KLODS HANS ETCETERA FOLDEBORDE KLiP-KLAP BORD LOONG BEENCH POiNT BARSTOL NEST CHAiR COLLAGE/GALLERi PORTRæTTER»Skud på samm«va valfi spcial fa, som j val a ilmld mi, da j sys d lød ii spædd. Samidi va d kokuc, hvo vid vill få si bodsi yk i ksmpla. Spou d ød åd fa d idli»skud på samm«-bø. J val a dsi skull væ 3-spal o md fas baka, da d så ms hamoisk ud. Pojk løb ov 4 u, hvo d føs u bl.a. ik på lid opfiski af IDsi.»Skud på samm«samabjd mllm fl af d kisk skol o sålds ha d væ ol kav, som skull ovholds. Edvid ha j val, a mi bo skal fyld 48 sid. D vii a husk, a aall af sid skal væ dlli md sid pass il 3 ykak md 16 sid på hv, o havd j f.ks. ku val 46 sid, vill j ikk udy plads odli, o d vill dfo komm 2 blak sid i mi bo. Nol af d kav, d blv sill va bl.a., a bos foma skull væ i væfoma dfo ha j val, a mi foma skull væ 300 x 200 mm fodi j sys, a d passd bds il skis af mi dsi, o samidi vill d bva Til a sa md fik j udabjd idd o hf o j silli il, hvoda mi mai skull væ. Hf idsilld j oddli o jusi o j fik dfi d føs paaaph syls. SPROUT møblfam ili, d a»fa fø il «afsæ i å. s ma Båd dik o symbolsk pojk o d maf billd på oldihd af fø liv, d spi D ydliø o voks d s vd, a all fa. familis md yp abu, bod lmm fl o sumj samm bas all ha, d symbol d is fø. fomiv, så All d li d uds ld s bb op- o udadå væks md d fom. H d s idivid : kom udov d vid fosklli pak o lav, lufi o E hylds il høj. liv o ds mafoldih d spi o d il al, hva o d Dsi : To 20 ls Gum- Schws Hådvæk : Las Ba fld Ha Nia Es s, Hl ass, Eic Casps Tisa Bo Høi, B msad, Las ia Rav s Mos Jøss aad Has,

7 OPLYSNINGER Papi: Coad. 100 Foma: 300 x 200 mm Mai: Top: 10,5 mm, bud: 30,198 mm idvdi: 10,5 mm, udvdi: 20 mm Gudfav: 100% so & 100% hvid Fo: Fuua Sd & Palaio LT Sd TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Paaaph syls (udval): Ovskif: Palaio LT Sd, bold, 65 p. Udovskif: Palaio LT Sd, bold, 22 p. Bødks: Fuua Sd, book, 10/13 p. Bødks il food: Fuua Sd, book, 8/11 Billdks: Fuua Sd, book & bold, 10/13 p. Paia: Palaio LT Sd, bold, 37 p. Mi foval d md Fuua Sd & Palaio LT Sd. Fl havd j opp il ovvjls, m mi val skylds (Fuua), a d l o ovskuli a læs o j sys, a d ha uoli sæk udyk. J ha val Palaio fodi j sys, a d va vii a få ovskif fmhæv, o d fo havd pæcis d look j sø. Paia dfi på massid, o h ha j oså bu Palaio. J val a hold mi dsi imli ual, da d fls af billd fa fooaf va i so/hvid. J bhadld all billd i Phooshop o idsilld lys o sky j sød fo a billd lå i CMYK o jkkd, a d va idsill il d ii favpofil, ISO Coad v2 (ECI). J ha bu Lvls fo a ø ol af billd lys ll møk. FONTE Fuua Sd / Book: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Fuua Sd / Book Obliqu: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Fuua Sd / Bold: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Palaio LT Sd / Bold: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ BASISFARVER 100% so 100% hvid

8 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

9 Dask Bilfi jsbuau, som li i Glosup. I ds kaalo ha d ma iko, som symbolis ol fosklli i. Mi opav ik i d fobidls ud på a skab y iko fo saua o spismulihd. D aml iko va illkylli, m Dask Bilfi øskd y o m modis iko o d skull væ o md kiv o affl. Mål va samidi, a iko skull fu båd i so o lill søls, såda så dalj sadi ku ss. Taspo il Sadii: Fly: Ryaai.com dik Billud Alho Nowia.com dik Købhav Olbia Kø slv: Sjl fa Gova ll Livoo md moby.i ITALIEN SAdINIEN LukSuScAmpIN D føs j jod, da j fik d opav va a sø ispiaio på i. J fad billd af o bsik som j vill a udaspuk i. J m billd o bu d som aspa baud i Illusao. J byd a ov på md P Tool, m udvjs ædd j i, så j fik sa mi pæ. J lad fav i, fo a ø d m hamoisk a s på. Da j skull allk sad j md a cikl. J pøvd a læ fosklli fav på, m uas, hvad j jod sys j ikk, a d lid allk. J sø i lid ispiaio, o d ik ikk la id fø j fad ud af, a d s d skull il ku va bi små dalj, fø d lid allk. J pøvd mi fm vd bl.a. a l md sok-fukio. Campi L Du D vyli»cosa Ri«ud vivl d smukks kysæki på hl Sadii md d faasisk hav o d smukk sadsad. Sad s do fo m bøvli, id vad bliv lasom dyb. Cosa Ri sålds ikk blo d idll fidsiaio fo sadlsk oså vadhud d yd a sokl o dykk vil fid d kla vad uimodsåli. Omåd omki Campi L Du byd oså på oplvls; Sadii i på adiio o i kulu, hvilk ma vil oplv hvis ma f.ks. bsø d chamd by Muava ll Caliai. Rsidc Boo dli Ulivi Rsidc Boo dli Ulivi ilbyd skø o soli fi på føsklasss blihd! Rsidc luksuiøs o la id md yby pool, hvo du ka yd lækk ialisk cappuccio md coissa ud ov d vli amosfæ på sd du oså æ på d fis o hvids sad sad på ø. Om af ka I sl m ad ll spis i d hy li Tooli ll Abaax, som li li i æhd. Fo bø d, udov pool, djli lplads o mass af is! Omiv af fd, komfo, sjf af luksus o od amosfæ ka du yd skø fi h. GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING Nu havd j så bsiksæ o allk. Gafl il vs, allk i mid o kiv il høj, m j va sadi ikk hl ilfds. J sad o ld o pøvd mi fm o pludsli, så va d d ba. Iko blv sd af sd il Dask Bilfi, o d va ii ilfds md sula. Efføld skull j sæ sid op il kaalo o j havd få layou, som j skull føl. D ms af idhold va kokulæsi sam copy-pas. D søs udfodi vd opsæi af sid va abll d skull mli ilpasss, så d så pæ ud. J sys li, a j klad mi opav fi. Dask Bilfi va ilfds md sula o d jo d viis. Pais 1214 Rom 2010 Afsad fa Hambu 1880 km. Fælls ill. Swimmipool, bøpool. Sad 200 m. Supmakd, saua/pizzia, ak-away, ba md TV (soskæm). Buikk o saua 1 km. Fodboldba, bachvolly, is, vadymasik, udflu. Cykludlji, idba, dykkskol, bådudlji, widsuf o sjlskol o faldskæmsudspi idfo ko afsad af plads (ka bsills på campiplads). Rcpio (./fask/ysk/spask), vaskmaski. I Muava-Cosa Ri, bus o o 1 km, Muava 20 km, Caliai 55 km, Olbia 200 km. Kompl udsyd Camp2Rlax mobilhoms il 6 ps., d all åd ov aicodiio sam havmøbl. Ny lodl il 5 ps. md bad o oil sam ass o havmøbl. Luksusl il 5 ps. md havmøbl. Pis p. u p. boli. Akomsda løda, isda o osda Ps. Campi L du ikod i-09043/1q Afsad fa Hambu km. Swimmipool, 1 km il sadsad. Ba. 2 km il saua o idkøb. Mulihd fo idi, is, cykludlji. Widsufi, sokli, sjlads o dyki i æhd. Rcpio, WIFI (i), vaski. Tooli 2 km, Abaax 5 km, Caliai 131 km, Olbia 163 km. 2 yp ljlihd il 4 o 6 ps. md balko ll ass. All ljlihd ha aicodiio o TV. Ljlihd Ljlihd OBS! Ekskl. ksp.by & sydomsafb.fosiki (5%, mi. k. 250,-) Campi L Du åb i piod Rsidc Boo dli Ulivi åb i piod Bsil dø ud på daskbilfi.dk ll i på Pais 1214 Rom Mobilhom Lodl Luksusl sidc boo dli ulivi ikod i 08048/

10 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING J ha val a lav sammkopii af o billd, da j sys d afspjl imli od, hvad billdbhadli ka væ. Billd skal bus il yk o d skal dfo kovs il CMYK. J sad md a åb billd af slo, hvo j lavd ol fosklli jusisla. D alid od idé a lav kopi af baudsbilld, da ma så alid ha mulihd fo a vd ilba il, hvo ma sad. J bu bl.a. Slciv Colo, Colo Balac o Hu/Sauaio, da j vill hav fisk fav på himl, vad o æ. Hf åbd j billd af y, som j filad md P Tool o df lavd j mask. Da j va fædi md a bhadl b billd kopid j billd af y ov på slo, o placd y såda, så j sys d så auli ud.

11 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

12 Hos Saco Gafisk sa u føs såda ii om isda, hvo vi moda ks o aoc. Foløb ku f.ks. foå sålds: Tisda moda j -mail fa Svd (j af Ima), hvo ha skiv, hvilk ilbud ha vil hav md i us aoc il avis Daø Ny. J å id på hjmmsid o h d billd, som j skal bu il aoc. J bhadl billd i Phooshop via bach. Bach sø fo, a all billd få d ii søls, bliv lys sam a d li i 200 ppi. Ud ov d skal j slvfølli sø fo, a d d ii ICC-pofil d val. D øs vd a å id i Edi Cov o Pofil o væl d pofil som ma skal bu. D dask avisbach avd é fælls ICC-pofil, som skal avds il all CMYKkovi. Daø, Kovj 20 Åbisid: Mada fda , løda , søda Tilbudd æld il o md løda d 10. dcmb. Åb all da fm il jul S åbisid på ima.dk GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW D kd fæom, a billd i d fædi yk ikk li d ma fovd, hvilk skylds, a d foå foøls (pukbdi) i ykpocss. D pukbdi ikk ødvdivis s fa maski il maski fakisk ka d vai o å hl d il 9%, hvoimod pukbdi i avisoaio ka komm op på 35%, hvo d i ali bud li på 26%. Nå ma bu ICC-pofil d a hsy il diss i. Vd avisyk svæisad/ykfavæs maks. 220%. Vd a avd ICC-pofil sik ma, a svæisad ikk bliv fo høj. E fo høj svæisad vil ydli foi di billd o d isiko fo afsmii. Nå billd kla ka j å i a md aoc. J føl skablo, som ka hs samm sd som billd. J plac d fosklli ilbud sam ks d, hvo j sys d iv bds mi. Ud pocss ha j mi Pflih-fukio slå il, så j hl id ka føl md o s, hvis d skull opså poblm udvjs. D ku f.ks. væ mald liks, fok favum, skjul ks, mald fo osv. BORGO SENA MONTEPULCIANO 6 x 75 cl Li-pis 33,33 Iali 6 FLASKER SPAR HALV PRIS SAGRANTINO DI MONTEFALCO 6 x 75 cl Li-pis 66,67 Iali FLOT ROASTBEEF Mi. 900 K-pis maks. 111,11 6 FLASKER SPAR P. sk. BÆR JULEN MED HJEM 1 STK. DEJLIG SIMREMAD OSSO BUCCO K-pis 45,00 100,- 150,- 150,- 295,- 297,- 300,- WEEKEND- TILBUD GÆLDER FRA TORDAG DEN 8/12 TIL LØRDAG DEN 10/12 DANSK UNGOKSE-FILET Ca K-pis maks. 173, FLASKER SPAR GAVI DI GAVI 2 x 75 cl Li-pis 59,67 Iali P. ½ k D as fobhold fo pis- o afifædi, ykfjl, mald lvac sam udsol va.

13 ANNONCER SAT PÅ SIDERNE l avis d loka Tlfo apil 53 Fax R T K S P E A N T E D I A M Daø y N ø Da li Til sam Vi fj 3 ås a fødslsd bl.a. Ma. os.: Tos. f.: Løda.30 kl kl kl svj PRIS Kovj E N AF REP.: Gsomm dæ Daø Ny: 4, 2791 Daø Kovj ik.dk 30 Tlf , Lø.10 Hvda: sofa.dk uss Sv. E. Mac Mobil: 40 på Bøvald Hav vj 66 32Rsa16 ua22 ad.dk d s vos ilbu Klik id o B idl fo BRFkd låfom d o cham Åb all us A i Auois Hyli L v adss aaki hjm på C D 88 MØLLEVE CYKEL & DRAGØRERVICE MOTORSHas E 2791 Daø s Allé ERDAGE ALLE HVm/p sillsovs Daø,k. 98 k. 139,- G ba LØRDAkalv fil m/ov l GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW -kaof Hls, kyddu odfu uc o ødvissa fa kl. 12 hl u Vi ha åb a il kl. 17 sød as ab mod fo slsk All fom ud af hus mad Oså dk Tlf sps Tlf.: Tam oso fo Damak d Hadyma Daø c STOR svi Lill fima sæls s i Blom fa il udpla j 54 øv Nd. Da Gai Åb all da Foo: Ja Gofds VVS Nauas S Købhav Taabjd j 30, AmAlAdv KAsup lf /09/10 16/09/10 16/09/10 15:04:49 15:04:49 15:04:49 isk Vi : Mdlm af CAD Godk d omsy sviksomhd Ud løbd koo af Tko loisk Isiul Åbis id: Mada kl osda Fda kl Fokos D fls ha i øjbl ikk uol i ø hud. Dfo vil d o p u væ lækk fuivd muli a få sam sup lækk asisbhad li Dmaloi ca il sæp fumask fa is: 685, Vi ss på Naukl iikk Fohadl aukli... ikk Kovj S m 18, 1. sal id b alac yd s køh på www Daø Tlf d.aukliikk.ifo Tlf dK Klov 3535 www. s aiaf Gol ko klimaalæ vd svicjd! Vædi abidil K. 998,Gæld 2011 d 1/7 amoll.dk lf Kisihøj Amaboad Fax m øj 15 Kisih 2770 Kasup 6000 lf afikskol is åby v 5 a ibø Tåby To 40 udlåcd-afomdopøo vdvd m A/S smussoso Kovj Tlf Bil Bil bjd Al i lamsa D FORLANG TILBU k. 1 s k. 2 s,400, : kl. kl os 0 1 Ma. f.: kl. 9.3 s. To da Lø A NN DO Ho Lo 32 j 8 53 Tåby Bavl ss foi R E N DENS TRAN SYDS TER SLAG Rasmuss8 him vj v/joacudås10 41 K : lf. ma 1 k hakk fisk ød k 70,- oks I F R T E D I T k. E K R : ø Ny Da Sa lad s di kæ Gø vl ssfo i 40% Sla lill D Mo Dy Mdlm foko im KLER A. CY somm-zumba 99 Tho si Toal pis dk på vald Bø Hav kommd all på Hvo ki sal o il fobi vi ha hus D Læ ww.d w RE G VO 1. SAL BESØ ILLING clæ UDST Po DkE bl s Badmø Bu Al lam s abjd au Kov udfø Am s il il bad j 11, al foi 2791 Ama ilb ma s vos MED NYT HYGGELIGT.a OG CHARMERENDE KOLONIHAVEHUS o TERRASSE. Hus ødmaww KØKKEN OVERDÆKKET wstort k id i Åb Ep ø Åb Moa Rpaa Køkk Malbylud&Hav sa BS ios & ys 89 ali. Flid & sa BS77 bad abjd Skillvæ Gulv & lof Cap Vid u & dø o & ds Buiksid kabssku i Gud m2: skol o I bo kab. Hav ampoli kvidd od abos plads il båd vj md h odld! 00 m, oa fodbo / o / Opf: 1959 Gud m2: P PLADSEN 307 Opf: ø Gud m2: FORAN DET ER ,- Boli/m2: 40 3.dk Boli/m2: d fofæ li as 1971 DGud livsk Gud m2:valihd. 300 Opf: 1950 vic.d k m2: Ov all k skoms md ommu Ko Ma.-f. sulaio: 55 Su/væ.: 318 Opf: Mdlm NER SØNDAG D. 1. MAJ FRA KL.N14 OGTØM ETRERPAR TIMER FREM. D TORS s osavvic MO MossHa d mo lipps vj Spjl Opspædi af plaka Vilao ad Alumiiumsfac Hæd lasdød Skafo odk A. P R DER PÅ LAGE BUTIKSRU HAVES I ALLE MÅL MMER SKIFTERA s Allé Møll 7 Lill fima ls siæ s fa j 54 pla Daøv Blom il ud. Kov j Da ø 232 v/m Tilskæ i Åbisid dsik ad 55/blikkENsl 995,Klikbla am Ma.-f. : md pakisk abjds- Løs AE Id G.upMaDC HVOR DER KOMMER E /fosu s FLERE OPLYSNINGER. k. 7. vj lad AmA 30, up KAs lf Lø plads il pc ll alaiv il skabsvæ. Mdl Glamsl m af au Dam ak Opholdssu md pakulv. ks afi by åby Tov 5 d ss S a, å så i ovb ofl Tå Daø d Ny DAG m/ -ka 5ø Ny LØR kalvfil 61 2 du SE MERE PÅ k/ på 3.d yd 75 k ls 03 ko E Tlf. al Udbali: o fællsudif m lav, da d DAG uasfy 95 AlKIGl-a diss o ljlihd i jdomm. KOM OG - ET UNIKT Buo: HVER sillsovstilbud bjd udfø,med EGEN No: s ALLEflæsk m/p 39HAVE. k. 1 : Ja Foo /afikskol 12, H u uc fa kl. odf dvissa u hl kl. 17 o ø as åb a il mod Vi ha sød ab slsk af hus fo ud fom så mad 48 All O dk ps caf-s. Tlf www. ds Gof Rø Ryb Allé Doi Ri få ilbud ud bidi j lukk lys id Lvis All 32, ol 2791 Daø ApS Tlf Gud m2: -.amatlf: udføs fo Au. l-i Huslj h.h.v. k , 2.200TIK p.rum + fo- o blikk 0 32 lf. BU o slhør sallaø www OG 32 HA i ME a NÆRMERE. Ma Koapis: 53 13RING Su/væ.: Eisibøbu. 4 måds dposium lf.2325 Mob høj 15il: DAG 5 l ERAM Oo i PÅ aps El-isal o s 82 d Wul Kis afffam Udbali: SKIFT Opf:laio 2009 Hadv 77 EN TIL PRIS Bads GTæl oså uv aob SOL lå -om oøvs i skib lf.:ud32 lik.dk p 2791 Da 8 cd 53 Au. as ø Mobil: md Cas o va Schwa oa dms A/S z kol folløsi id Læs Da Blikk 40 afiks mal o bsø o-y.dk Po di loka li Vidu l viduspuds il supspudsi pis Ri o Bu 15 Kos. f afal aps fa fo m ifom sam aio od ilbud Bjlav 3 owh.dk 2791 Da ø ORLA HA NSEN &S ØN Badvæslaab jd Vad ls Nau Vam as Klo ak - ku få KLAR TIL PDF UPLOADET OG GODKENDT li lau ESTER vis.dk 80 lf. 26 Spjl di Ny køkk m. opvam klikulv, oil m. hådvask pæ a IHC sy l m. db ski oval. Tkikum m. db o VVS Ops af plak o d ila msfaca Blik omsilli. V k iiusla dø Tlf. 32 GAS las isaflams abjd d ab CAlum jd o mulihd fo ksa laa KLUBVÆRELSER/DELELEJLIGHED Hæd 75 vj 11 odk God pakisfohold lva 62 Ga køkk md blakmu væ. ov Mdl. af DKF Ko Skafo m ab Fjv ol Åb Au. LOFT TIL KIP, 279 STOR sk. md plads. 53LEJE jd 1-3 FÅ MINUTTER FRA TÅRNBY TORV OG STATIONEN. NYOPFØRT LYS OG LÆKKER LEJLIGHED æee allaø mal I TÅRNBY ClausMED l-is sys ko vj. 32TIL 17 Na ami iki Bohs Tlf Fæ ALTAN OG EGEN HAVE - TÆT PÅ BUS OG CA. 10 MIN. TIL METROEN. Ljlihd li på lys o m chamd aal 781. sal : sa lla Wik Sovvæls o mid væls. im Subvæ Tåby æ saio på i lill hvvsjdom. u id iak 15 kl iobliv asi høj iss føssal md kvis md udsi il solda. Ejdomm hl yopfø o ljlihd ha ikk væ bbo. Hvid vic Facad12-17 o ådsplads ov. i Bilpå. 40 Sa Åb 76o9620 kvm. Kis Kasup di 3 væls h.h.v.13 10, 10 Mobil d afs! a-fda alla 26på fil, hadaø io isa køkk md al i håd hvidva. Ljlihd ha lof il kipnd o syli habåd, ual El-i d hvidmal clausb v MaVæ il ass salla 998, jd Uda Bil. 40 umbl. K.l bjd Tisd lisallaio, a o isik, so kvis,i busbadvæls mdda hæd oil o kombi Løda bj.dk ab idil K.d fobu. 6 måds dposium. fimfa all um. lf l a Fælls køkk, badvæls sam opholdssu Møbl, d E alø d Gæl Gaskø lad Lys malakd askæsulv o lys su md åb 2011 D. Sa D aø LAGER MÅL lams 1/7 svj 401 Busbadvæls. om ll dlvis saks.,åb d Al i møbl. TILBU bliikk køkk 9 sam8 sovvæls. Hudov dls 277 isol o Koapis: Boli/m2: LE Au. VVS ER PÅ G Ldi Al mal dk 0 Kas sla KAN OGSÅ KØBES EJENDOMMEN k. vlby udhus md udbo. H hl y abjd S AL ll. m a- up kol llaø SRUD isave FORLAN mo k 0534 af Jo,- p. Sal vic plæ 3253 K. 75 Tlf. s p.: ø Nøl./lv. af ø 1 Da Afh 1 Da 279 Viduspo Tlf. Billf S. Kold i avs Tøm TTT... ØR Osda...Da økl. 8Ny TALLAT am Ad id... kl. 8-16a oc AKINSas v av S.dk Fj f afalklo18 & h u VVS- Na 2300 Køb ssoso jd smu Auab 135 ww w.a. Kliisk Ta -by 7 boad GLARM Tlf.: ViNDuEsp OlEiN us up øm sdk- o fima skivs 2791 da æd 3 ø af Købh Tilslu miu væk! au. as- o vad ms Nauas Solvam Badvæ ls Skifa Nauas svic VVS ab jd Nauas udsilli Ri o du ka hø, hva få i ilsk d ud Hov 2770 Kasj 13 up low Hovdad 36, So Mal by, 2791 Daø Claus j 6 Tlf. 32 Radio Kov All kd mæk Sal o moi Rpaaio væk på sd Au. B&O svicvæ ksd, Tlf. 32 Fælldvj Fax Bsy Fak Js Tlf.: T TLF dk A/S N POU Fax: LSENs sø ff. svic ad Tåbyhøj All, Kasup sa BS84 - Eimæk71 B 67 Søbvæ sa BS89 NYT PÅ TRAPPERNE up k lv Tmoud Ama Vi ud.dk Kim Ras 7 Faxik Glos ud iis Fosasud Buiksud fø al muss d da il 40 a EDCREKØB RpaSYDVESTVENDT Tlf VÆRELSES Tilslu 38 olramm MED LEJLIGHED STOR BUTIK, KONTOR, KLINIK opav i æ iø aio HØJ sk STUELEJLIGHED Tå ÆLD o.y by To o ømm dym FEKT FOR Fosiki Spjl id v 7 md hl y alaudsu md udsi køgårdhave på Kudåsvj sofa sskad EL. LIGN ov ElEkik ø Rs Ha fo TIL LEJE I TÅRNBY L &PER.dk l i af pakk 08vad. lo E 50 Ljlihd m vlhold md flo EE a mal 124 kvm. hvvsjljlihd på Tåby s bds sø. K i Di a D ud Smuk fa 1979 i foskud i ulssbyi æulv o y køkk. Malvæ øm dk pla 32pakisaal, Thmo io fa limd fælls Klov. 55 wwwfællsvaski R CYVICE sam aa. 11 A/S vic Kio Ø od Rp ud Amab kvm. buik md 2 so vidu o 31 kvm.tøm ø kæld. m 27 s pa G las as Ko lill pulum. af kis Da fima oad SøVVs øum - ka m opdls i k KliPÅ &HJEMMESIDEN Sø 26 KOMMER OM Fos FÅ DAGE Rø ER STOR RA 2 ulæ R Jø Khus SØ / NEDK ER SEN & STAJNER FÆLLESHUS. PÅ GENSYN USBRITTA V / THOMAS MOBIL Fax 32 HOL RASM FIN a l avis SORTE E smuk smil Opf: ANNONc E Daø V/ADiO ANENN E mål G-MONT AGE.DK bc 2791 Da h, P P s ø, lf..: s Allé E ima Pd Al sdk s ømab/ udføs. f Bjø Guld af Købhavs TILSLUTTET Tømlau Ba Ev æl Tlfo: Daø 40 Fax: i.dk i.dk Sdk -ømf 12.0 io o dlas Lys oalækk y so spiskøkk al i da håd hvidgdi o chamd, højlof fiidshus md ovdækk Hus faasiskfuk hyli af so lys su md Lys opholdssu md åb køkk md askæsbodplad o Bolæmd høj bså Lø i sk Mdl hvid i fobidls va obuda il sydvd ass ådhav ca. 42 kvm. om sommhusisol. åb køkk, sovvæls sam y håd hvidva, 2 sovvæls, hvoaf d ha hms. sva bad md busich o Udlji ass mod øs. Hus Glam sæ i læy Lv slau af 17.3 i af poc s.dk C d 45o i.fobidls md l md apapa. D ma hyko o BRF udhus md ovdækk æass du a afd idhold md uda il ass, oil. Lækk idbo, som al Bd mdføl Uoli flo bæddulv oval. Lækk usik busbadmask kdmd Dam md coa Fda md d skøs so i djli opholdssu ak Toalløs i D Glams ssvæls spjl. ass Rovi å i mapå 19 kvm. vaskmaski o øumbl. Gæshus mdfo mulihd fo v adlill md ada il busbadvæls m. oil. So Asfa sovvæls køkk busbad md su d soo ovdækk mdi vivæls md ulvvam. Hus isol md 200 mm i ulv idl limd hms, hyli ssam fom E Al øm id Kom Fås os. af Døva aaki lå foo hådvask. Fa cm.ka au pa køj. su - opidli 2, od mulihd fo a id ksa sovkøkk d uda il bahav. du. D udsu v. iddas i boli.o s vo o lof.h Ama o movidu oval. fo halolys i lof F is på! D l. am Sydi v o kloak sdk - o Auo Hi hl«s show øm- o Ladvj 279 Eksk G sa hjm sd o sal il»d No, bus, oom Abj ad kfen o fo ækpris udføs md md TjøI i åafsad, Føx i a TIL o Nd. Da d Koapis: Koapis: Koapis: GTdø il afal id So Koapis: Koapis: SOL o cha m: GLARM H bobydl, hav li lukk villagoodmas m id o pis vidu på lukk o Hyli vic øvj 11 3 Da EST cla koa Boli/m2: 52 Su/væ.:aml o m3milmdboli/m2: 50 Su/væ.: Boli/m2: 36 Su/væ.: 2 Kli AGE Tøm- Mdlm SCHMID T Ama OG SØN Ladvj Billf BG-MO BOLIGER FRA DRAGØRMÆGLEREN BRITTA STAJNER NT o Ri il: Da Kh ø lf Hav piva Malbylud Hav 29 sa BS84 Malbylud Hav sa samobil: BS BS Malbylud o / 22Malbylud Hav Jsp mobil: s-b dmad sko.dk o 45d idll o å Døva os QbikkE klin A sø od d 45 hllida Ko-lu bolæ Qbo hva d l.dk NiN ua løsi,il d mi il Rsa/ENEpEN 53 ll Daø d ls Tlf. 32ø kolu små Gla badvæ hus. Dpo som Poul Møll ms d.dk o.dk slskab so somm på kom d dsk s a å Jsp Sill ff l ikk olu hvk da fo ma : la ud all us mis mddsi llflo isid Tlf Søda af MURE...RF&IRMA i Påskfokos i pisvj Las lækk Sø af l Daø Mass il ills udva Ka Nys -m vo Bavl sup ail: o s ss Smuk ådsv j Bisæls 125 åb f fa 12.0 afa Eksklusiv 00,- ikl. mom l avsd s SÅ ER DER IGEN daø ø Da 2791 j 4, sopik.dk Kov Tlf. 32 Lø , da: Hv båd Film i Daø mbio m-a EDEMAN sv då Ku z Soma d 4 87 Dø va Billf ØENS B VI MØDES PÅ.dk Tisda-fda Løda KOM MED PÅ HAVEVANDRING d loka Ny Thmoud Rpaaio Fosasud af las Tilskæi Idami Åbisid: j lushø la: Udb..363 sfos Pis/ ii /10 5/4 S-,. B./N. fias RTL1 Flis5 /Væo AlæRum sfi Bolæ /196 Alaiv i 1952 m². Afda 121 Pljo Opf. B./N 1063 m² pav Bskæ Boli d i Gu Sydi o æfæ osali ldi Kloak-dæ Sa b AsfalCa Sam & ild 244 æsi ail: Ha E-m Fuda m k v/mal Ndivi Dama 43 Tlf.: fo Tam so Tlf. 32 dspo hov Mob 15 Fda moda vi dummis, hvilk iv os ovblik ov, hvad vi skal hav md i avis. Aoc sæs på sid i IDsi, o å all sid sa op md aoc bs d, hvo m plads, d ilba il ks. Aviss foma hdd boadsh o bliv yk på 45 ubsø avispapi. Boadsh ypisk avisfoma, som mål 395 x 560 mm o da vi pi o sæ sid op i A3-foma skal d dfo divids md 70% fo a få d ii sula. Tisda mo upload j avis il vos hjmmsid: o d bu j issuu il. Skjo Mobil Nå udkas il aoc fædi o Pflih vis 0 fjl, lav j pdf af aoc o sd d il kud. Nå j skal kspo pdf å j id i Fil Expo... o væl d pofil, som hdd Dao_Ny. Daø Ny pofil, som vi bu il koku-aoc. Nå aoc odkd d kla il bu. Nå pdf kla uploads d il OTM s sv. s pia J ll La au blus Si ll : DUMMIES Mada d dadli, hvo al ombydi på sid skal lavs. Oså h Pfli-fukio slå il. Nå dakio ha odkd all sid d kla il a bliv kspo. J væl ICC-pofil, ISOwspap26v4 d ovhold d ødvdi kav. F.ks. a billd il avisyk skal li i 200 ppi, a d ikk må væ skæmæk på o all fil skal væ klsid, da ykki ikk ha mulihd fo a lav adskillls. Gud il, a billd skal li i 200 ppi pa., a avis bliv yk i 40 lpi (lis p. ich). md Ny ma aio som bd d mad ls & bisæls Afal od æffs s ov al. i hjm m. R T P E K S T E A N A M D I Tlf. 32 Foåsopvisi 80 ås fødslsda bu Sv. E. GLARMESTE Sø G. Mads & 55 Doisad 80 Tlf j Vi f ås 3 lsda.a., bl s fød d ilbudks o Daø 53 08Bav v/bø på B adiio sk RT EKO KØR Macuss s akus skol i a pakk Kom odli k , 1 SØNR NER & LLATØ NINSTA RASMUSSE & KLOAK Fjvam l kø Di loka Kva Ov.idd 995,- a Cab Haild & v/mal 1 Ku k. Bu mas k pa di hud vil lsk a om u di fo d! Tlf F D»d hl«! bus, åafsad il G H bo I i hav, Føx o No, ækaml bydl, m li idfo villa lukk skol o m o I bo ilmd på kvidd o aboskab. Hav lukk vj md od od plads il båd ampoli m, o h o a fodbold! EDC hovdsp s Mo sav d moo svic Sal af Jos klipp plæ p. vj Nølsvicaf p.: K. 75,0534 Afh./lv. Tlf S flæsk 4-hjuls -udmåli Aico svicalæ Bms pøv ECU s/u sad lsilli Rø- o 4-as Udvos s Øs bds bhadli folk Hovda d Da Tlf ø Jasmi, Nadja, løsi, mid Isabl, J d il d o Diaa ll il badvæls D sommhus. på kompo ikk å d mis md hvk ll ys dsi E flo fukioali. højlas sæ i hvid svask poclæ md 45 o spjl. Bdd i maso. cm. Fås oså. Ekskl. amau Tjø Tisso - R HUD 1 al mka TLF: SALGQbo d idll : Qbo 09 hvad da fo slskab Åbisid: Søda Løda Fda Pis/Udb. sfosla: B./N. fiasii / Alaiv RTL1 5/4 B./N. Afdasfim² Rum/Væ /1965 Boli 695 m² Opf. Gud Sa Glosup Fævj 1.995,- 09 Pocl Åbi Badmøbl Bus Mada f sid : u Ama da kl bad Ell f - al il afal sauosho p.dk / /19 A. P. Møll Vi ha: PRISER Vi udfø kaossi al i udskif : abø Ny på, plad jd sam.dk- o fosiki Læs Da Rpaaio o-y sskad af all bilmæ k S Køb o sal BESØG VORE SAL af bil: Koak lf. UDST ILLING æ 2791 DRAG J 6 57 ØR Tlf koludsko små dsko.dk so som -plal komm Hvo all d ki på fobi o il sal hus vi ha a1909 Koludsko Ao Kva Ov.idd 67 ApS T KØREKOR LC Haisy KNASTØ Kva Ov.idd Tisso Ba løda lukk s.dk Tisso - 51 mada o Vi lav BRIN k GODE TIL fa ikl. 3ER HENT OG ITETSCYKL ås aa GSTIDER i Lø NYE KVAL Ri om ÅBNIN lukk Tos.il pis di bil s.-os.-f. 70, fo 32 Tl Daø 9 14 LS NICOL HOVE DGAD PR. VEJ V/ TROE 4 Viki KR. 25, okskød k Lø Tis-f , osda -fda 9-19, KÆRE T R 32 EBY V. GADE J. A. CYENKLE 20, ST. MAGL AISEN 1 k ma k fiskhak D I T K R E s vo Fasavæ 32 Tisda-osda ab kom o NS Rasmuss v/joachim j 8 Kudåsv lf.: I T E F R AR ER SYDSTRANDE SLAGTER hus T-TOUCH Fa 4900,- d 30. apil lækki Mass af il ill s udval Hi DONNA Kudå 4 æld il Mada Fda Søda Løda 10 14Daø ia.dk Kovj l Sla D lilfal : 400,600,- R Tilbudd ALLE V x 32 FaD lokal bd I PÅ ll Skjo 2 sk. Guldhj d o uldkæ RANT GA I bu Js pia La ll u Sia blus kæs lad Gø di s 0%, uldko 27. apil 2011»Tu Gi«. Daø Fo blo ma d pa sid, hudd u havd va Ad a lv å pob fyli d fls das m, i. foal a lm. k va æs ovoisk d uif øs kuk så komm. D iv om aviell m la ma fæom ikk d di, byll posi- bliv id d skull pi, hvo a ø ha ikk udom, idom! dy v adfæ up o if. ikk kui au, som ll som m D va oså på a ds d, å d usympaisk u sa Båd od a vasl ma E, o, som si 27. apil dobb ylplj komm... ud, a hvis ma dm, da af. y foæl l så so il o dåli ka Hvis D va. fa d kd æ, hvoi ø sod læ kald d Hvis ma ilsvad 1. ma slvf vasl, ma ik op i d. Gø appi. o md d a, kuk ml s il 31. få øsk o mass ov ølli oså foku så i si Fid ø d ful komm så ku ma o ky æ i a opfyl ku ma pla, s på ækk maj, s d o foå i æpp På ll am d. il m li da adopivfo, o så må d Hvoå blad som l a dy o almid- d oså kukmad, ø- ma Djuslad fokl ad kd, ud a mød blv kald som md dda ø ad abjd md æld kla il Dam akomm ø ø humlbi hvid vasl ak, o u. a opfo s adfæ. Isæ a læ o lads amo, dom, kæ om død,mids svis kuk sa hvoå ka s ø- k d op d O æ i ad ls d val, o faa hos sso syo m i di ladsdl? duk- biv si bida md fu- Så sa øku øu l m vo fofæd. si i D o p vd ma m., a aal u m sakkls fuls kukk - kuk Novil au D www fud på hjm a id kom- Fid Foå : sys ud af æ l ø li foa af.obs ja så havd msid øs, skub ElEkik l, hvo avl md hav au.dk på. mmaisk Ama Fid d EE ma d ad b d sva å æ ikk slv kua kukk, a u ud af I Fid æ o bjd Foå (ovfo Ladvj 49 d. ud. ma måsk u Foå, mllm sama Tåby H ka si Tæffid Filufsåd al som va- Fola CoD Rådhus) 2770 Kasup jalousi»th Touis«. : Ma Ehv, i yds om søskd& Ud idac o d. o foælds om. kos Fidu Nau DØGNVA sd.: 9 16 Uas maid adop s imidl kvs? bua, fd.: Hail Sifld i d fovadl Rao il d hvad fokl ivfoæld 9 15 ds bud på hl, ha idli ku udav id hovdoll GT fid åd ai ku, a, skam mad il é skal 425,-om hæv, si fo a væ. wsdama 87id mdsølv v/ Buc Bs af Fa oså ili u. D hha muee moal o kælihd på æ»rao«isu il sdysk di, fo d ølki s mllm civilisaio o Go Vbiski (»Pias of»tu Gi«viss fosa fa Tu Gi Lapladmohha d.dk dll k fa sopp vildmak. D, hvo mæd h Caibba«-iloi). osda d 27. apil il sø- k Lov vd Fo o Di hos: Ib ou fav da d 1. maj kl. 20, uda- ma Smih. Hvis d 14-åi Ma- vis, om d ha d, d skal dahl & i vil s fædihd sk il... om Th Touis løda. MuMs sø dkos d ha»u i«. ul pø I»Th Touis«amikaAimaiosfilm»Ra- fylds, må hu slv bal fo, byisko l dhj Edih Ho Gul dkædrao 30. api Fak (Johy Dpp) på o«viss fda d 29. apil, d. su Jæv.30 kø il d Lo j 9 o ul z 10 17»Rao«sill o oli bsø i Iasøda d 1. maj, fda d Md od sakkøj, ældi aimaiosfilm Tlf lf Daø dd s ff. Fda da Ama MuM ANT Tilbu læ Dpp fo a lk komm si.: ov si 6. maj sam søda d 8. maj vilj A afr sål o dusø da 14Johy -mail: 53 05smm lie s Sø 32 Ko vj påmada ik ø kamælo il 10 uhldi d kskæs. kl. 16. killid,ikval s.l. Bavl 50$ få hu d ldaisk la Lø dk 19j 11 Da maia.d i o Mdlm s o af md ilsyladd ud på a slå ham ihjl fo - s wup øk. I o ilfældi.dk»th Touis«viss fa o skydlad od mød bisæ US Mashal, vodamikask Købha svichailm Am.babaa vs hv pis. Rao ha lv a bskyd m smukk, hm- mli uskyldi mød ls oild mada d 2. maj il søda Roos Cobu, a Ko på- www Elk Mulau bliv Billf. mdl. ha 66 65! hui il livsfali ik Elis id s oval Vi æ v»th Touis«isu liv som kældy, m (Ad 8. maj kl. 20, uda apsi bi hds fas af ELF mlihdsfuld Å Aa ffs LE Lf ojoli), ilba kosaaf Floia Hackl vo voldsom løda. Tlfo mod a bfid si i Tilk Tkd y ELFOlia al Do ilafa flis-, i yby iq. oval ham y, fo id læsøb O s 32 l på idiskis. aa i skæk, a smack, d sod o basøb d muhvoiola il a a md hd il V- Fak il si omby o hæi i 53 06i Fo Smih. di ilby pa 29 Ra aio ækk skuplløs mod Osca-vidd»D adsudfø liv«.abjd skal ma li å fo a di. i M oså Txas & ak Dø klik flis æv. s va pjs hvidi pass id? LaBouf ud f mod by a s fo a få ham hæ i si MyDihD sassyi Fly Ha hav vd uhld i d ma : by Søv,EFi md llhjmsa. B poj sbhadli dl bask lovløse/ Så i slskab md d fa kfo av sla d fm kuv ls b flækk bfolk af øks ANspO foduk Cobu o ia koa mø æ i il ivbisæ d ipald md d All afal ls ms su o lisi skabi va kuc kæ dko. Spcial: af H llabouf pås, o pludsli skill d biv Mai si bø æff k BAD Foo: S od fas a- bak al oså o d. si E. Js hjm sam EVÆRELSER idiaioi i ja- kap så modi øl si ud. mud dk j al bøopmaasi Ikk a oalløs. hos Dm DJpå hæv. Dm si iv i A ill Blushø lok dl Rao bliv moda bliv j-. Ri fo i Flyvo i lod 4 ufob d ad fo ma md åb am, o som bys s, d vil æd hds liv... øme 10 havd foæld Lø 9 1 Bi idd ilbud. 54 m 3 a 3 21 /snedke diio ili. ha fosø D o bød Eha o y shif må Sa pallplads idda d dao dbak Las: k 21 s-ff bds Klimaasp fam da fom mli 2791 oll Jol Co ha kas si ov udfyld si Ti Daø.dk 83 Sø som li ma o Amawsklassik Claus boad omsædivam»tu v. sæ 53 88Li idil Køl Løda d 30. apil 2011dkl.æs Tlf. md ol i Las TLF Fos Gi«, o 155 iv md T Nd- o jjff hd o mød i Hollædhallvj isp 15 Fax psolihbids, Ma Damo 55 DØG KÆRE Klav udpaki Kov o d- ask favi DE - o fly GA05 NVAGT V. 80 All m vlkom las Køs EBY EN VEJ l fo D Ko po MAGLvo AIS fi é! Ufobid PR.»å li OL d ST. R,Mu i«d mad ilbud 20,. 25 Tøm LS NIC ivs _mic PR ISE ADEN TROE P.: sdk- o RE2. Tøm Vi læd os il a vis j, vidg sav/mada d maj 3.00 SNE AF ail.co HO VE TIL la ms v/ 0 1 DKE m Al øm me Sø Rib TØMRER ING (ilmldi ikk ødvdi) hvad vi ha abjd md RsDER KLER E Lø Tilbyd Mal sdka- o OG BR TSCY Ejdom ARBEJDE i løb af sæso! hjælp NTd. lukk INGSTI ITE vlkom! Kom o HE pøv all Dø o bjd udføs: AL ÅBN Tos I På sy.30daø Skol Fosikispaaio Taab E KV på Amail bisæls Mød op mada kl i ymasiksal 17på Køkkvidusudskif fo små 9.00 Glam o b NY jd ss : o Ch i o ulv Gymas, æ o bsyls Ny- o s Ma Gulvafsl kad s.-f. Pisisia k. 30,- p. a (balss.-o fø udvisi sa) av Afal æf ombyi K. 270, Ufoplid ls koa på.-i ibi shav ds ViylCapo k & Sø a s ii Ma ma zumbalad msk. - + mom.d fs vi håb Ny o lio s p. ma ilbud ivs Ejdomso aa i hjm Ma hils o på sy Bsyls abjdliumsaø o-y dim paaio øme Silfuld m D s a S /sne JAN Løj & ikk o bu På Fa 425,- Lapla Dik fa o modll ma fav ilbud, md od ks 1 sk. Sid 3 åd sølvåd md Sam-amb d, sdyskid ko sad, N beav ElsE vis al Badmadsfoi Nå ø kukk lok d»rao«. o Ny 11 il ap 55. å. Daø Ny. 17 Sid 8 a osdak da/ m is Pos Da m m om Udkuddl Sid 6 PRISG hussa Til samli 27. apil 2011 å. N l udd RER sda a/o ak isd Dam mm m Pos Udko buikk VA y Daø N o d, koo 59.dk Filow o svivvs A/S kvali c m 40 å Daø Ny: Fax

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere