MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK"

Transkript

1 MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

2 SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

3 GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER Gudfav: 85% so, 60% so, 100% hvid 85% so Fo-family: Vdaa, Aial, Hlvica, Sas-sif CSS uls (udval): Wapp: 950 x auo, mai-ih, mai-lf auo Mu: Hih 65 px, widh 380 px, floa lf Lf: Hih 450 px, widh 309 px, floa lf A:lik: Colo #4D4D4D, x-dcoaio o.syl1:bod-boom-widh hick, bod-boom-syl solid, bod-boom-colo #F90 60% so 60% so GRAFISK DESIGN Dois fooafi fikiv hjmmsid, som j ha val a lav, da j dsvæ ikk bskæfi mi md wb på mi abjdsplads. Da j a dl billd sys j, a d ku væ spædd udfodi a udabjd wbsi il fmvisi af billd. J vill hold hjmmsid kl o silfuld, så dfo val j a hold mi il hvid o å uac. All billd i fisk fav, så j sys, a d vill iv ii od koas. D føs j jod va a fid ud af, hvad mi wbsi skull idhold. H æk j udmu o billdkaoi. J lavd hui skis o flowcha, o da j alld havd idé il dsi ku j saks å i a. J fald ov poam, d hdd»simplviw«li pæcis d look j sø. D j od ka lid vd»simplviw«, a alli så mm a avi ud i samidi sys j, a d s ii silfuld ud. Fo-famili som j ha val Vdaa, Aial, Hlvica, Sas-sif, da diss fo l a læs på skæm.

4 GRAFISK DESIGN Mi loo ha j val a plac i opp il vs, da j vil hav, a loo o af d føs ma læ mæk il, å ma komm id på sid. D billd s ma som d føs o hf loo o såda sys j oså d bø væ. Mu ha j plac il høj o j ha så vid muli pøv a bæs aall af klik, å ma skal avi ud på sid. Som bu sys j slv, a d ii iid, hvis ma skal im mass klik, fø ma komm il d sid, som ma li vill id på. Sid ka i øvi ss på

5 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

6 Skud på Samm Tak il : Chisia Gøbæk, sdkfa Jom W læ, ijs, sdk falæ, Tokl Mill i, sdk falæ, Jacob Uli ch, SKP-is ukø, s Hik Fas dk, i, væks dsassis J Jochums på sdk, falæ fa, fo boli Kai Cha moi, lo Evold s, falæ P Ha s, foofa fo boli moi læ, Thokild Js, foofa læ (po Nils Ulich dukiosfo Has, foo o afi), falæ (po Hi S dukfooa islv, udd alssld fi), Bo Jüs,, udda lssld, Hik Va Jøs, uddals Claus Bojs sld, Pds, udda Las Hild, lssld, falæ, o wb SKP, sdk dakø på, Tæbyv Skud på Sam j Gafisk SKP m, Julius Tho mss Gad SKP, idusi kik, Tub ovj Cas Pd s, md iafik-fa Mik Fay, læ, SKP-isuk ø, mdi Hidi Ca afik, m Johas so, SKP-is ukø, md iafik, 2011 S Ad s, md iafik-fa Hik Bo læ, søm, md iafik-fa Ai P læ, sso, md iafik-fa læ, Rdakø : Thsa Vid Gafisk dsi o layou : Lia Doi Fooaf : Michal Vi ø : sid 6, 24, 31, 36 Mai Dau åd : sid 6, 24, 31, Joas Da 36 hol : sid 6, 23, 24, Sh Nicolas 31, 36, 39 : sid 8, 11 Dail Uh øj : 13, 33, 41 Aa Mai : sid 16, 42 Adas M. Has : sid 18 Fida G s : sid 21, 34 Bobby Jam s : sid 33 Maco Po i : sid 26 E sæli so ak il d ha do 2 m 3 bæ dyi aho Oså ak il PæMa æ l, idusil Fobo aki, H lv Glams So o Sø A/S Kvada A/S, d ha lv ksil Rholz, Tysk lad Pojk sø af mid l fa o føld i mfø ss : s i samab Sdk jd mllm s Udda ls Købh avs Tkis k Skol o øvi sd kskol i D Tykki amak : Fdiksb Boyk ki Skud på Sam m is Købhav vamæk, s Tkisk Skol d ilhø Damsbo Sko vdisik, Idhold FORORD EN PiEDESTAL SPUNKy GRiD BENCH ST L FERRARi LOW SEAT TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SPROUT ikke KUN ET BORD V-BORD ARCH KLODS HANS ETCETERA FOLDEBORDE KLiP-KLAP BORD LOONG BEENCH POiNT BARSTOL NEST CHAiR COLLAGE/GALLERi PORTRæTTER»Skud på samm«va valfi spcial fa, som j val a ilmld mi, da j sys d lød ii spædd. Samidi va d kokuc, hvo vid vill få si bodsi yk i ksmpla. Spou d ød åd fa d idli»skud på samm«-bø. J val a dsi skull væ 3-spal o md fas baka, da d så ms hamoisk ud. Pojk løb ov 4 u, hvo d føs u bl.a. ik på lid opfiski af IDsi.»Skud på samm«samabjd mllm fl af d kisk skol o sålds ha d væ ol kav, som skull ovholds. Edvid ha j val, a mi bo skal fyld 48 sid. D vii a husk, a aall af sid skal væ dlli md sid pass il 3 ykak md 16 sid på hv, o havd j f.ks. ku val 46 sid, vill j ikk udy plads odli, o d vill dfo komm 2 blak sid i mi bo. Nol af d kav, d blv sill va bl.a., a bos foma skull væ i væfoma dfo ha j val, a mi foma skull væ 300 x 200 mm fodi j sys, a d passd bds il skis af mi dsi, o samidi vill d bva Til a sa md fik j udabjd idd o hf o j silli il, hvoda mi mai skull væ. Hf idsilld j oddli o jusi o j fik dfi d føs paaaph syls. SPROUT møblfam ili, d a»fa fø il «afsæ i å. s ma Båd dik o symbolsk pojk o d maf billd på oldihd af fø liv, d spi D ydliø o voks d s vd, a all fa. familis md yp abu, bod lmm fl o sumj samm bas all ha, d symbol d is fø. fomiv, så All d li d uds ld s bb op- o udadå væks md d fom. H d s idivid : kom udov d vid fosklli pak o lav, lufi o E hylds il høj. liv o ds mafoldih d spi o d il al, hva o d Dsi : To 20 ls Gum- Schws Hådvæk : Las Ba fld Ha Nia Es s, Hl ass, Eic Casps Tisa Bo Høi, B msad, Las ia Rav s Mos Jøss aad Has,

7 OPLYSNINGER Papi: Coad. 100 Foma: 300 x 200 mm Mai: Top: 10,5 mm, bud: 30,198 mm idvdi: 10,5 mm, udvdi: 20 mm Gudfav: 100% so & 100% hvid Fo: Fuua Sd & Palaio LT Sd TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Paaaph syls (udval): Ovskif: Palaio LT Sd, bold, 65 p. Udovskif: Palaio LT Sd, bold, 22 p. Bødks: Fuua Sd, book, 10/13 p. Bødks il food: Fuua Sd, book, 8/11 Billdks: Fuua Sd, book & bold, 10/13 p. Paia: Palaio LT Sd, bold, 37 p. Mi foval d md Fuua Sd & Palaio LT Sd. Fl havd j opp il ovvjls, m mi val skylds (Fuua), a d l o ovskuli a læs o j sys, a d ha uoli sæk udyk. J ha val Palaio fodi j sys, a d va vii a få ovskif fmhæv, o d fo havd pæcis d look j sø. Paia dfi på massid, o h ha j oså bu Palaio. J val a hold mi dsi imli ual, da d fls af billd fa fooaf va i so/hvid. J bhadld all billd i Phooshop o idsilld lys o sky j sød fo a billd lå i CMYK o jkkd, a d va idsill il d ii favpofil, ISO Coad v2 (ECI). J ha bu Lvls fo a ø ol af billd lys ll møk. FONTE Fuua Sd / Book: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Fuua Sd / Book Obliqu: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Fuua Sd / Bold: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Palaio LT Sd / Bold: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ BASISFARVER 100% so 100% hvid

8 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

9 Dask Bilfi jsbuau, som li i Glosup. I ds kaalo ha d ma iko, som symbolis ol fosklli i. Mi opav ik i d fobidls ud på a skab y iko fo saua o spismulihd. D aml iko va illkylli, m Dask Bilfi øskd y o m modis iko o d skull væ o md kiv o affl. Mål va samidi, a iko skull fu båd i so o lill søls, såda så dalj sadi ku ss. Taspo il Sadii: Fly: Ryaai.com dik Billud Alho Nowia.com dik Købhav Olbia Kø slv: Sjl fa Gova ll Livoo md moby.i ITALIEN SAdINIEN LukSuScAmpIN D føs j jod, da j fik d opav va a sø ispiaio på i. J fad billd af o bsik som j vill a udaspuk i. J m billd o bu d som aspa baud i Illusao. J byd a ov på md P Tool, m udvjs ædd j i, så j fik sa mi pæ. J lad fav i, fo a ø d m hamoisk a s på. Da j skull allk sad j md a cikl. J pøvd a læ fosklli fav på, m uas, hvad j jod sys j ikk, a d lid allk. J sø i lid ispiaio, o d ik ikk la id fø j fad ud af, a d s d skull il ku va bi små dalj, fø d lid allk. J pøvd mi fm vd bl.a. a l md sok-fukio. Campi L Du D vyli»cosa Ri«ud vivl d smukks kysæki på hl Sadii md d faasisk hav o d smukk sadsad. Sad s do fo m bøvli, id vad bliv lasom dyb. Cosa Ri sålds ikk blo d idll fidsiaio fo sadlsk oså vadhud d yd a sokl o dykk vil fid d kla vad uimodsåli. Omåd omki Campi L Du byd oså på oplvls; Sadii i på adiio o i kulu, hvilk ma vil oplv hvis ma f.ks. bsø d chamd by Muava ll Caliai. Rsidc Boo dli Ulivi Rsidc Boo dli Ulivi ilbyd skø o soli fi på føsklasss blihd! Rsidc luksuiøs o la id md yby pool, hvo du ka yd lækk ialisk cappuccio md coissa ud ov d vli amosfæ på sd du oså æ på d fis o hvids sad sad på ø. Om af ka I sl m ad ll spis i d hy li Tooli ll Abaax, som li li i æhd. Fo bø d, udov pool, djli lplads o mass af is! Omiv af fd, komfo, sjf af luksus o od amosfæ ka du yd skø fi h. GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING Nu havd j så bsiksæ o allk. Gafl il vs, allk i mid o kiv il høj, m j va sadi ikk hl ilfds. J sad o ld o pøvd mi fm o pludsli, så va d d ba. Iko blv sd af sd il Dask Bilfi, o d va ii ilfds md sula. Efføld skull j sæ sid op il kaalo o j havd få layou, som j skull føl. D ms af idhold va kokulæsi sam copy-pas. D søs udfodi vd opsæi af sid va abll d skull mli ilpasss, så d så pæ ud. J sys li, a j klad mi opav fi. Dask Bilfi va ilfds md sula o d jo d viis. Pais 1214 Rom 2010 Afsad fa Hambu 1880 km. Fælls ill. Swimmipool, bøpool. Sad 200 m. Supmakd, saua/pizzia, ak-away, ba md TV (soskæm). Buikk o saua 1 km. Fodboldba, bachvolly, is, vadymasik, udflu. Cykludlji, idba, dykkskol, bådudlji, widsuf o sjlskol o faldskæmsudspi idfo ko afsad af plads (ka bsills på campiplads). Rcpio (./fask/ysk/spask), vaskmaski. I Muava-Cosa Ri, bus o o 1 km, Muava 20 km, Caliai 55 km, Olbia 200 km. Kompl udsyd Camp2Rlax mobilhoms il 6 ps., d all åd ov aicodiio sam havmøbl. Ny lodl il 5 ps. md bad o oil sam ass o havmøbl. Luksusl il 5 ps. md havmøbl. Pis p. u p. boli. Akomsda løda, isda o osda Ps. Campi L du ikod i-09043/1q Afsad fa Hambu km. Swimmipool, 1 km il sadsad. Ba. 2 km il saua o idkøb. Mulihd fo idi, is, cykludlji. Widsufi, sokli, sjlads o dyki i æhd. Rcpio, WIFI (i), vaski. Tooli 2 km, Abaax 5 km, Caliai 131 km, Olbia 163 km. 2 yp ljlihd il 4 o 6 ps. md balko ll ass. All ljlihd ha aicodiio o TV. Ljlihd Ljlihd OBS! Ekskl. ksp.by & sydomsafb.fosiki (5%, mi. k. 250,-) Campi L Du åb i piod Rsidc Boo dli Ulivi åb i piod Bsil dø ud på daskbilfi.dk ll i på Pais 1214 Rom Mobilhom Lodl Luksusl sidc boo dli ulivi ikod i 08048/

10 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING J ha val a lav sammkopii af o billd, da j sys d afspjl imli od, hvad billdbhadli ka væ. Billd skal bus il yk o d skal dfo kovs il CMYK. J sad md a åb billd af slo, hvo j lavd ol fosklli jusisla. D alid od idé a lav kopi af baudsbilld, da ma så alid ha mulihd fo a vd ilba il, hvo ma sad. J bu bl.a. Slciv Colo, Colo Balac o Hu/Sauaio, da j vill hav fisk fav på himl, vad o æ. Hf åbd j billd af y, som j filad md P Tool o df lavd j mask. Da j va fædi md a bhadl b billd kopid j billd af y ov på slo, o placd y såda, så j sys d så auli ud.

11 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

12 Hos Saco Gafisk sa u føs såda ii om isda, hvo vi moda ks o aoc. Foløb ku f.ks. foå sålds: Tisda moda j -mail fa Svd (j af Ima), hvo ha skiv, hvilk ilbud ha vil hav md i us aoc il avis Daø Ny. J å id på hjmmsid o h d billd, som j skal bu il aoc. J bhadl billd i Phooshop via bach. Bach sø fo, a all billd få d ii søls, bliv lys sam a d li i 200 ppi. Ud ov d skal j slvfølli sø fo, a d d ii ICC-pofil d val. D øs vd a å id i Edi Cov o Pofil o væl d pofil som ma skal bu. D dask avisbach avd é fælls ICC-pofil, som skal avds il all CMYKkovi. Daø, Kovj 20 Åbisid: Mada fda , løda , søda Tilbudd æld il o md løda d 10. dcmb. Åb all da fm il jul S åbisid på ima.dk GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW D kd fæom, a billd i d fædi yk ikk li d ma fovd, hvilk skylds, a d foå foøls (pukbdi) i ykpocss. D pukbdi ikk ødvdivis s fa maski il maski fakisk ka d vai o å hl d il 9%, hvoimod pukbdi i avisoaio ka komm op på 35%, hvo d i ali bud li på 26%. Nå ma bu ICC-pofil d a hsy il diss i. Vd avisyk svæisad/ykfavæs maks. 220%. Vd a avd ICC-pofil sik ma, a svæisad ikk bliv fo høj. E fo høj svæisad vil ydli foi di billd o d isiko fo afsmii. Nå billd kla ka j å i a md aoc. J føl skablo, som ka hs samm sd som billd. J plac d fosklli ilbud sam ks d, hvo j sys d iv bds mi. Ud pocss ha j mi Pflih-fukio slå il, så j hl id ka føl md o s, hvis d skull opså poblm udvjs. D ku f.ks. væ mald liks, fok favum, skjul ks, mald fo osv. BORGO SENA MONTEPULCIANO 6 x 75 cl Li-pis 33,33 Iali 6 FLASKER SPAR HALV PRIS SAGRANTINO DI MONTEFALCO 6 x 75 cl Li-pis 66,67 Iali FLOT ROASTBEEF Mi. 900 K-pis maks. 111,11 6 FLASKER SPAR P. sk. BÆR JULEN MED HJEM 1 STK. DEJLIG SIMREMAD OSSO BUCCO K-pis 45,00 100,- 150,- 150,- 295,- 297,- 300,- WEEKEND- TILBUD GÆLDER FRA TORDAG DEN 8/12 TIL LØRDAG DEN 10/12 DANSK UNGOKSE-FILET Ca K-pis maks. 173, FLASKER SPAR GAVI DI GAVI 2 x 75 cl Li-pis 59,67 Iali P. ½ k D as fobhold fo pis- o afifædi, ykfjl, mald lvac sam udsol va.

13 ANNONCER SAT PÅ SIDERNE l avis d loka Tlfo apil 53 Fax R T K S P E A N T E D I A M Daø y N ø Da li Til sam Vi fj 3 ås a fødslsd bl.a. Ma. os.: Tos. f.: Løda.30 kl kl kl svj PRIS Kovj E N AF REP.: Gsomm dæ Daø Ny: 4, 2791 Daø Kovj ik.dk 30 Tlf , Lø.10 Hvda: sofa.dk uss Sv. E. Mac Mobil: 40 på Bøvald Hav vj 66 32Rsa16 ua22 ad.dk d s vos ilbu Klik id o B idl fo BRFkd låfom d o cham Åb all us A i Auois Hyli L v adss aaki hjm på C D 88 MØLLEVE CYKEL & DRAGØRERVICE MOTORSHas E 2791 Daø s Allé ERDAGE ALLE HVm/p sillsovs Daø,k. 98 k. 139,- G ba LØRDAkalv fil m/ov l GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW -kaof Hls, kyddu odfu uc o ødvissa fa kl. 12 hl u Vi ha åb a il kl. 17 sød as ab mod fo slsk All fom ud af hus mad Oså dk Tlf sps Tlf.: Tam oso fo Damak d Hadyma Daø c STOR svi Lill fima sæls s i Blom fa il udpla j 54 øv Nd. Da Gai Åb all da Foo: Ja Gofds VVS Nauas S Købhav Taabjd j 30, AmAlAdv KAsup lf /09/10 16/09/10 16/09/10 15:04:49 15:04:49 15:04:49 isk Vi : Mdlm af CAD Godk d omsy sviksomhd Ud løbd koo af Tko loisk Isiul Åbis id: Mada kl osda Fda kl Fokos D fls ha i øjbl ikk uol i ø hud. Dfo vil d o p u væ lækk fuivd muli a få sam sup lækk asisbhad li Dmaloi ca il sæp fumask fa is: 685, Vi ss på Naukl iikk Fohadl aukli... ikk Kovj S m 18, 1. sal id b alac yd s køh på www Daø Tlf d.aukliikk.ifo Tlf dK Klov 3535 www. s aiaf Gol ko klimaalæ vd svicjd! Vædi abidil K. 998,Gæld 2011 d 1/7 amoll.dk lf Kisihøj Amaboad Fax m øj 15 Kisih 2770 Kasup 6000 lf afikskol is åby v 5 a ibø Tåby To 40 udlåcd-afomdopøo vdvd m A/S smussoso Kovj Tlf Bil Bil bjd Al i lamsa D FORLANG TILBU k. 1 s k. 2 s,400, : kl. kl os 0 1 Ma. f.: kl. 9.3 s. To da Lø A NN DO Ho Lo 32 j 8 53 Tåby Bavl ss foi R E N DENS TRAN SYDS TER SLAG Rasmuss8 him vj v/joacudås10 41 K : lf. ma 1 k hakk fisk ød k 70,- oks I F R T E D I T k. E K R : ø Ny Da Sa lad s di kæ Gø vl ssfo i 40% Sla lill D Mo Dy Mdlm foko im KLER A. CY somm-zumba 99 Tho si Toal pis dk på vald Bø Hav kommd all på Hvo ki sal o il fobi vi ha hus D Læ ww.d w RE G VO 1. SAL BESØ ILLING clæ UDST Po DkE bl s Badmø Bu Al lam s abjd au Kov udfø Am s il il bad j 11, al foi 2791 Ama ilb ma s vos MED NYT HYGGELIGT.a OG CHARMERENDE KOLONIHAVEHUS o TERRASSE. Hus ødmaww KØKKEN OVERDÆKKET wstort k id i Åb Ep ø Åb Moa Rpaa Køkk Malbylud&Hav sa BS ios & ys 89 ali. Flid & sa BS77 bad abjd Skillvæ Gulv & lof Cap Vid u & dø o & ds Buiksid kabssku i Gud m2: skol o I bo kab. Hav ampoli kvidd od abos plads il båd vj md h odld! 00 m, oa fodbo / o / Opf: 1959 Gud m2: P PLADSEN 307 Opf: ø Gud m2: FORAN DET ER ,- Boli/m2: 40 3.dk Boli/m2: d fofæ li as 1971 DGud livsk Gud m2:valihd. 300 Opf: 1950 vic.d k m2: Ov all k skoms md ommu Ko Ma.-f. sulaio: 55 Su/væ.: 318 Opf: Mdlm NER SØNDAG D. 1. MAJ FRA KL.N14 OGTØM ETRERPAR TIMER FREM. D TORS s osavvic MO MossHa d mo lipps vj Spjl Opspædi af plaka Vilao ad Alumiiumsfac Hæd lasdød Skafo odk A. P R DER PÅ LAGE BUTIKSRU HAVES I ALLE MÅL MMER SKIFTERA s Allé Møll 7 Lill fima ls siæ s fa j 54 pla Daøv Blom il ud. Kov j Da ø 232 v/m Tilskæ i Åbisid dsik ad 55/blikkENsl 995,Klikbla am Ma.-f. : md pakisk abjds- Løs AE Id G.upMaDC HVOR DER KOMMER E /fosu s FLERE OPLYSNINGER. k. 7. vj lad AmA 30, up KAs lf Lø plads il pc ll alaiv il skabsvæ. Mdl Glamsl m af au Dam ak Opholdssu md pakulv. ks afi by åby Tov 5 d ss S a, å så i ovb ofl Tå Daø d Ny DAG m/ -ka 5ø Ny LØR kalvfil 61 2 du SE MERE PÅ k/ på 3.d yd 75 k ls 03 ko E Tlf. al Udbali: o fællsudif m lav, da d DAG uasfy 95 AlKIGl-a diss o ljlihd i jdomm. KOM OG - ET UNIKT Buo: HVER sillsovstilbud bjd udfø,med EGEN No: s ALLEflæsk m/p 39HAVE. k. 1 : Ja Foo /afikskol 12, H u uc fa kl. odf dvissa u hl kl. 17 o ø as åb a il mod Vi ha sød ab slsk af hus fo ud fom så mad 48 All O dk ps caf-s. Tlf www. ds Gof Rø Ryb Allé Doi Ri få ilbud ud bidi j lukk lys id Lvis All 32, ol 2791 Daø ApS Tlf Gud m2: -.amatlf: udføs fo Au. l-i Huslj h.h.v. k , 2.200TIK p.rum + fo- o blikk 0 32 lf. BU o slhør sallaø www OG 32 HA i ME a NÆRMERE. Ma Koapis: 53 13RING Su/væ.: Eisibøbu. 4 måds dposium lf.2325 Mob høj 15il: DAG 5 l ERAM Oo i PÅ aps El-isal o s 82 d Wul Kis afffam Udbali: SKIFT Opf:laio 2009 Hadv 77 EN TIL PRIS Bads GTæl oså uv aob SOL lå -om oøvs i skib lf.:ud32 lik.dk p 2791 Da 8 cd 53 Au. as ø Mobil: md Cas o va Schwa oa dms A/S z kol folløsi id Læs Da Blikk 40 afiks mal o bsø o-y.dk Po di loka li Vidu l viduspuds il supspudsi pis Ri o Bu 15 Kos. f afal aps fa fo m ifom sam aio od ilbud Bjlav 3 owh.dk 2791 Da ø ORLA HA NSEN &S ØN Badvæslaab jd Vad ls Nau Vam as Klo ak - ku få KLAR TIL PDF UPLOADET OG GODKENDT li lau ESTER vis.dk 80 lf. 26 Spjl di Ny køkk m. opvam klikulv, oil m. hådvask pæ a IHC sy l m. db ski oval. Tkikum m. db o VVS Ops af plak o d ila msfaca Blik omsilli. V k iiusla dø Tlf. 32 GAS las isaflams abjd d ab CAlum jd o mulihd fo ksa laa KLUBVÆRELSER/DELELEJLIGHED Hæd 75 vj 11 odk God pakisfohold lva 62 Ga køkk md blakmu væ. ov Mdl. af DKF Ko Skafo m ab Fjv ol Åb Au. LOFT TIL KIP, 279 STOR sk. md plads. 53LEJE jd 1-3 FÅ MINUTTER FRA TÅRNBY TORV OG STATIONEN. NYOPFØRT LYS OG LÆKKER LEJLIGHED æee allaø mal I TÅRNBY ClausMED l-is sys ko vj. 32TIL 17 Na ami iki Bohs Tlf Fæ ALTAN OG EGEN HAVE - TÆT PÅ BUS OG CA. 10 MIN. TIL METROEN. Ljlihd li på lys o m chamd aal 781. sal : sa lla Wik Sovvæls o mid væls. im Subvæ Tåby æ saio på i lill hvvsjdom. u id iak 15 kl iobliv asi høj iss føssal md kvis md udsi il solda. Ejdomm hl yopfø o ljlihd ha ikk væ bbo. Hvid vic Facad12-17 o ådsplads ov. i Bilpå. 40 Sa Åb 76o9620 kvm. Kis Kasup di 3 væls h.h.v.13 10, 10 Mobil d afs! a-fda alla 26på fil, hadaø io isa køkk md al i håd hvidva. Ljlihd ha lof il kipnd o syli habåd, ual El-i d hvidmal clausb v MaVæ il ass salla 998, jd Uda Bil. 40 umbl. K.l bjd Tisd lisallaio, a o isik, so kvis,i busbadvæls mdda hæd oil o kombi Løda bj.dk ab idil K.d fobu. 6 måds dposium. fimfa all um. lf l a Fælls køkk, badvæls sam opholdssu Møbl, d E alø d Gæl Gaskø lad Lys malakd askæsulv o lys su md åb 2011 D. Sa D aø LAGER MÅL lams 1/7 svj 401 Busbadvæls. om ll dlvis saks.,åb d Al i møbl. TILBU bliikk køkk 9 sam8 sovvæls. Hudov dls 277 isol o Koapis: Boli/m2: LE Au. VVS ER PÅ G Ldi Al mal dk 0 Kas sla KAN OGSÅ KØBES EJENDOMMEN k. vlby udhus md udbo. H hl y abjd S AL ll. m a- up kol llaø SRUD isave FORLAN mo k 0534 af Jo,- p. Sal vic plæ 3253 K. 75 Tlf. s p.: ø Nøl./lv. af ø 1 Da Afh 1 Da 279 Viduspo Tlf. Billf S. Kold i avs Tøm TTT... ØR Osda...Da økl. 8Ny TALLAT am Ad id... kl. 8-16a oc AKINSas v av S.dk Fj f afalklo18 & h u VVS- Na 2300 Køb ssoso jd smu Auab 135 ww w.a. Kliisk Ta -by 7 boad GLARM Tlf.: ViNDuEsp OlEiN us up øm sdk- o fima skivs 2791 da æd 3 ø af Købh Tilslu miu væk! au. as- o vad ms Nauas Solvam Badvæ ls Skifa Nauas svic VVS ab jd Nauas udsilli Ri o du ka hø, hva få i ilsk d ud Hov 2770 Kasj 13 up low Hovdad 36, So Mal by, 2791 Daø Claus j 6 Tlf. 32 Radio Kov All kd mæk Sal o moi Rpaaio væk på sd Au. B&O svicvæ ksd, Tlf. 32 Fælldvj Fax Bsy Fak Js Tlf.: T TLF dk A/S N POU Fax: LSENs sø ff. svic ad Tåbyhøj All, Kasup sa BS84 - Eimæk71 B 67 Søbvæ sa BS89 NYT PÅ TRAPPERNE up k lv Tmoud Ama Vi ud.dk Kim Ras 7 Faxik Glos ud iis Fosasud Buiksud fø al muss d da il 40 a EDCREKØB RpaSYDVESTVENDT Tlf VÆRELSES Tilslu 38 olramm MED LEJLIGHED STOR BUTIK, KONTOR, KLINIK opav i æ iø aio HØJ sk STUELEJLIGHED Tå ÆLD o.y by To o ømm dym FEKT FOR Fosiki Spjl id v 7 md hl y alaudsu md udsi køgårdhave på Kudåsvj sofa sskad EL. LIGN ov ElEkik ø Rs Ha fo TIL LEJE I TÅRNBY L &PER.dk l i af pakk 08vad. lo E 50 Ljlihd m vlhold md flo EE a mal 124 kvm. hvvsjljlihd på Tåby s bds sø. K i Di a D ud Smuk fa 1979 i foskud i ulssbyi æulv o y køkk. Malvæ øm dk pla 32pakisaal, Thmo io fa limd fælls Klov. 55 wwwfællsvaski R CYVICE sam aa. 11 A/S vic Kio Ø od Rp ud Amab kvm. buik md 2 so vidu o 31 kvm.tøm ø kæld. m 27 s pa G las as Ko lill pulum. af kis Da fima oad SøVVs øum - ka m opdls i k KliPÅ &HJEMMESIDEN Sø 26 KOMMER OM Fos FÅ DAGE Rø ER STOR RA 2 ulæ R Jø Khus SØ / NEDK ER SEN & STAJNER FÆLLESHUS. PÅ GENSYN USBRITTA V / THOMAS MOBIL Fax 32 HOL RASM FIN a l avis SORTE E smuk smil Opf: ANNONc E Daø V/ADiO ANENN E mål G-MONT AGE.DK bc 2791 Da h, P P s ø, lf..: s Allé E ima Pd Al sdk s ømab/ udføs. f Bjø Guld af Købhavs TILSLUTTET Tømlau Ba Ev æl Tlfo: Daø 40 Fax: i.dk i.dk Sdk -ømf 12.0 io o dlas Lys oalækk y so spiskøkk al i da håd hvidgdi o chamd, højlof fiidshus md ovdækk Hus faasiskfuk hyli af so lys su md Lys opholdssu md åb køkk md askæsbodplad o Bolæmd høj bså Lø i sk Mdl hvid i fobidls va obuda il sydvd ass ådhav ca. 42 kvm. om sommhusisol. åb køkk, sovvæls sam y håd hvidva, 2 sovvæls, hvoaf d ha hms. sva bad md busich o Udlji ass mod øs. Hus Glam sæ i læy Lv slau af 17.3 i af poc s.dk C d 45o i.fobidls md l md apapa. D ma hyko o BRF udhus md ovdækk æass du a afd idhold md uda il ass, oil. Lækk idbo, som al Bd mdføl Uoli flo bæddulv oval. Lækk usik busbadmask kdmd Dam md coa Fda md d skøs so i djli opholdssu ak Toalløs i D Glams ssvæls spjl. ass Rovi å i mapå 19 kvm. vaskmaski o øumbl. Gæshus mdfo mulihd fo v adlill md ada il busbadvæls m. oil. So Asfa sovvæls køkk busbad md su d soo ovdækk mdi vivæls md ulvvam. Hus isol md 200 mm i ulv idl limd hms, hyli ssam fom E Al øm id Kom Fås os. af Døva aaki lå foo hådvask. Fa cm.ka au pa køj. su - opidli 2, od mulihd fo a id ksa sovkøkk d uda il bahav. du. D udsu v. iddas i boli.o s vo o lof.h Ama o movidu oval. fo halolys i lof F is på! D l. am Sydi v o kloak sdk - o Auo Hi hl«s show øm- o Ladvj 279 Eksk G sa hjm sd o sal il»d No, bus, oom Abj ad kfen o fo ækpris udføs md md TjøI i åafsad, Føx i a TIL o Nd. Da d Koapis: Koapis: Koapis: GTdø il afal id So Koapis: Koapis: SOL o cha m: GLARM H bobydl, hav li lukk villagoodmas m id o pis vidu på lukk o Hyli vic øvj 11 3 Da EST cla koa Boli/m2: 52 Su/væ.:aml o m3milmdboli/m2: 50 Su/væ.: Boli/m2: 36 Su/væ.: 2 Kli AGE Tøm- Mdlm SCHMID T Ama OG SØN Ladvj Billf BG-MO BOLIGER FRA DRAGØRMÆGLEREN BRITTA STAJNER NT o Ri il: Da Kh ø lf Hav piva Malbylud Hav 29 sa BS84 Malbylud Hav sa samobil: BS BS Malbylud o / 22Malbylud Hav Jsp mobil: s-b dmad sko.dk o 45d idll o å Døva os QbikkE klin A sø od d 45 hllida Ko-lu bolæ Qbo hva d l.dk NiN ua løsi,il d mi il Rsa/ENEpEN 53 ll Daø d ls Tlf. 32ø kolu små Gla badvæ hus. Dpo som Poul Møll ms d.dk o.dk slskab so somm på kom d dsk s a å Jsp Sill ff l ikk olu hvk da fo ma : la ud all us mis mddsi llflo isid Tlf Søda af MURE...RF&IRMA i Påskfokos i pisvj Las lækk Sø af l Daø Mass il ills udva Ka Nys -m vo Bavl sup ail: o s ss Smuk ådsv j Bisæls 125 åb f fa 12.0 afa Eksklusiv 00,- ikl. mom l avsd s SÅ ER DER IGEN daø ø Da 2791 j 4, sopik.dk Kov Tlf. 32 Lø , da: Hv båd Film i Daø mbio m-a EDEMAN sv då Ku z Soma d 4 87 Dø va Billf ØENS B VI MØDES PÅ.dk Tisda-fda Løda KOM MED PÅ HAVEVANDRING d loka Ny Thmoud Rpaaio Fosasud af las Tilskæi Idami Åbisid: j lushø la: Udb..363 sfos Pis/ ii /10 5/4 S-,. B./N. fias RTL1 Flis5 /Væo AlæRum sfi Bolæ /196 Alaiv i 1952 m². Afda 121 Pljo Opf. B./N 1063 m² pav Bskæ Boli d i Gu Sydi o æfæ osali ldi Kloak-dæ Sa b AsfalCa Sam & ild 244 æsi ail: Ha E-m Fuda m k v/mal Ndivi Dama 43 Tlf.: fo Tam so Tlf. 32 dspo hov Mob 15 Fda moda vi dummis, hvilk iv os ovblik ov, hvad vi skal hav md i avis. Aoc sæs på sid i IDsi, o å all sid sa op md aoc bs d, hvo m plads, d ilba il ks. Aviss foma hdd boadsh o bliv yk på 45 ubsø avispapi. Boadsh ypisk avisfoma, som mål 395 x 560 mm o da vi pi o sæ sid op i A3-foma skal d dfo divids md 70% fo a få d ii sula. Tisda mo upload j avis il vos hjmmsid: o d bu j issuu il. Skjo Mobil Nå udkas il aoc fædi o Pflih vis 0 fjl, lav j pdf af aoc o sd d il kud. Nå j skal kspo pdf å j id i Fil Expo... o væl d pofil, som hdd Dao_Ny. Daø Ny pofil, som vi bu il koku-aoc. Nå aoc odkd d kla il bu. Nå pdf kla uploads d il OTM s sv. s pia J ll La au blus Si ll : DUMMIES Mada d dadli, hvo al ombydi på sid skal lavs. Oså h Pfli-fukio slå il. Nå dakio ha odkd all sid d kla il a bliv kspo. J væl ICC-pofil, ISOwspap26v4 d ovhold d ødvdi kav. F.ks. a billd il avisyk skal li i 200 ppi, a d ikk må væ skæmæk på o all fil skal væ klsid, da ykki ikk ha mulihd fo a lav adskillls. Gud il, a billd skal li i 200 ppi pa., a avis bliv yk i 40 lpi (lis p. ich). md Ny ma aio som bd d mad ls & bisæls Afal od æffs s ov al. i hjm m. R T P E K S T E A N A M D I Tlf. 32 Foåsopvisi 80 ås fødslsda bu Sv. E. GLARMESTE Sø G. Mads & 55 Doisad 80 Tlf j Vi f ås 3 lsda.a., bl s fød d ilbudks o Daø 53 08Bav v/bø på B adiio sk RT EKO KØR Macuss s akus skol i a pakk Kom odli k , 1 SØNR NER & LLATØ NINSTA RASMUSSE & KLOAK Fjvam l kø Di loka Kva Ov.idd 995,- a Cab Haild & v/mal 1 Ku k. Bu mas k pa di hud vil lsk a om u di fo d! Tlf F D»d hl«! bus, åafsad il G H bo I i hav, Føx o No, ækaml bydl, m li idfo villa lukk skol o m o I bo ilmd på kvidd o aboskab. Hav lukk vj md od od plads il båd ampoli m, o h o a fodbold! EDC hovdsp s Mo sav d moo svic Sal af Jos klipp plæ p. vj Nølsvicaf p.: K. 75,0534 Afh./lv. Tlf S flæsk 4-hjuls -udmåli Aico svicalæ Bms pøv ECU s/u sad lsilli Rø- o 4-as Udvos s Øs bds bhadli folk Hovda d Da Tlf ø Jasmi, Nadja, løsi, mid Isabl, J d il d o Diaa ll il badvæls D sommhus. på kompo ikk å d mis md hvk ll ys dsi E flo fukioali. højlas sæ i hvid svask poclæ md 45 o spjl. Bdd i maso. cm. Fås oså. Ekskl. amau Tjø Tisso - R HUD 1 al mka TLF: SALGQbo d idll : Qbo 09 hvad da fo slskab Åbisid: Søda Løda Fda Pis/Udb. sfosla: B./N. fiasii / Alaiv RTL1 5/4 B./N. Afdasfim² Rum/Væ /1965 Boli 695 m² Opf. Gud Sa Glosup Fævj 1.995,- 09 Pocl Åbi Badmøbl Bus Mada f sid : u Ama da kl bad Ell f - al il afal sauosho p.dk / /19 A. P. Møll Vi ha: PRISER Vi udfø kaossi al i udskif : abø Ny på, plad jd sam.dk- o fosiki Læs Da Rpaaio o-y sskad af all bilmæ k S Køb o sal BESØG VORE SAL af bil: Koak lf. UDST ILLING æ 2791 DRAG J 6 57 ØR Tlf koludsko små dsko.dk so som -plal komm Hvo all d ki på fobi o il sal hus vi ha a1909 Koludsko Ao Kva Ov.idd 67 ApS T KØREKOR LC Haisy KNASTØ Kva Ov.idd Tisso Ba løda lukk s.dk Tisso - 51 mada o Vi lav BRIN k GODE TIL fa ikl. 3ER HENT OG ITETSCYKL ås aa GSTIDER i Lø NYE KVAL Ri om ÅBNIN lukk Tos.il pis di bil s.-os.-f. 70, fo 32 Tl Daø 9 14 LS NICOL HOVE DGAD PR. VEJ V/ TROE 4 Viki KR. 25, okskød k Lø Tis-f , osda -fda 9-19, KÆRE T R 32 EBY V. GADE J. A. CYENKLE 20, ST. MAGL AISEN 1 k ma k fiskhak D I T K R E s vo Fasavæ 32 Tisda-osda ab kom o NS Rasmuss v/joachim j 8 Kudåsv lf.: I T E F R AR ER SYDSTRANDE SLAGTER hus T-TOUCH Fa 4900,- d 30. apil lækki Mass af il ill s udval Hi DONNA Kudå 4 æld il Mada Fda Søda Løda 10 14Daø ia.dk Kovj l Sla D lilfal : 400,600,- R Tilbudd ALLE V x 32 FaD lokal bd I PÅ ll Skjo 2 sk. Guldhj d o uldkæ RANT GA I bu Js pia La ll u Sia blus kæs lad Gø di s 0%, uldko 27. apil 2011»Tu Gi«. Daø Fo blo ma d pa sid, hudd u havd va Ad a lv å pob fyli d fls das m, i. foal a lm. k va æs ovoisk d uif øs kuk så komm. D iv om aviell m la ma fæom ikk d di, byll posi- bliv id d skull pi, hvo a ø ha ikk udom, idom! dy v adfæ up o if. ikk kui au, som ll som m D va oså på a ds d, å d usympaisk u sa Båd od a vasl ma E, o, som si 27. apil dobb ylplj komm... ud, a hvis ma dm, da af. y foæl l så so il o dåli ka Hvis D va. fa d kd æ, hvoi ø sod læ kald d Hvis ma ilsvad 1. ma slvf vasl, ma ik op i d. Gø appi. o md d a, kuk ml s il 31. få øsk o mass ov ølli oså foku så i si Fid ø d ful komm så ku ma o ky æ i a opfyl ku ma pla, s på ækk maj, s d o foå i æpp På ll am d. il m li da adopivfo, o så må d Hvoå blad som l a dy o almid- d oså kukmad, ø- ma Djuslad fokl ad kd, ud a mød blv kald som md dda ø ad abjd md æld kla il Dam akomm ø ø humlbi hvid vasl ak, o u. a opfo s adfæ. Isæ a læ o lads amo, dom, kæ om død,mids svis kuk sa hvoå ka s ø- k d op d O æ i ad ls d val, o faa hos sso syo m i di ladsdl? duk- biv si bida md fu- Så sa øku øu l m vo fofæd. si i D o p vd ma m., a aal u m sakkls fuls kukk - kuk Novil au D www fud på hjm a id kom- Fid Foå : sys ud af æ l ø li foa af.obs ja så havd msid øs, skub ElEkik l, hvo avl md hav au.dk på. mmaisk Ama Fid d EE ma d ad b d sva å æ ikk slv kua kukk, a u ud af I Fid æ o bjd Foå (ovfo Ladvj 49 d. ud. ma måsk u Foå, mllm sama Tåby H ka si Tæffid Filufsåd al som va- Fola CoD Rådhus) 2770 Kasup jalousi»th Touis«. : Ma Ehv, i yds om søskd& Ud idac o d. o foælds om. kos Fidu Nau DØGNVA sd.: 9 16 Uas maid adop s imidl kvs? bua, fd.: Hail Sifld i d fovadl Rao il d hvad fokl ivfoæld 9 15 ds bud på hl, ha idli ku udav id hovdoll GT fid åd ai ku, a, skam mad il é skal 425,-om hæv, si fo a væ. wsdama 87id mdsølv v/ Buc Bs af Fa oså ili u. D hha muee moal o kælihd på æ»rao«isu il sdysk di, fo d ølki s mllm civilisaio o Go Vbiski (»Pias of»tu Gi«viss fosa fa Tu Gi Lapladmohha d.dk dll k fa sopp vildmak. D, hvo mæd h Caibba«-iloi). osda d 27. apil il sø- k Lov vd Fo o Di hos: Ib ou fav da d 1. maj kl. 20, uda- ma Smih. Hvis d 14-åi Ma- vis, om d ha d, d skal dahl & i vil s fædihd sk il... om Th Touis løda. MuMs sø dkos d ha»u i«. ul pø I»Th Touis«amikaAimaiosfilm»Ra- fylds, må hu slv bal fo, byisko l dhj Edih Ho Gul dkædrao 30. api Fak (Johy Dpp) på o«viss fda d 29. apil, d. su Jæv.30 kø il d Lo j 9 o ul z 10 17»Rao«sill o oli bsø i Iasøda d 1. maj, fda d Md od sakkøj, ældi aimaiosfilm Tlf lf Daø dd s ff. Fda da Ama MuM ANT Tilbu læ Dpp fo a lk komm si.: ov si 6. maj sam søda d 8. maj vilj A afr sål o dusø da 14Johy -mail: 53 05smm lie s Sø 32 Ko vj påmada ik ø kamælo il 10 uhldi d kskæs. kl. 16. killid,ikval s.l. Bavl 50$ få hu d ldaisk la Lø dk 19j 11 Da maia.d i o Mdlm s o af md ilsyladd ud på a slå ham ihjl fo - s wup øk. I o ilfældi.dk»th Touis«viss fa o skydlad od mød bisæ US Mashal, vodamikask Købha svichailm Am.babaa vs hv pis. Rao ha lv a bskyd m smukk, hm- mli uskyldi mød ls oild mada d 2. maj il søda Roos Cobu, a Ko på- www Elk Mulau bliv Billf. mdl. ha 66 65! hui il livsfali ik Elis id s oval Vi æ v»th Touis«isu liv som kældy, m (Ad 8. maj kl. 20, uda apsi bi hds fas af ELF mlihdsfuld Å Aa ffs LE Lf ojoli), ilba kosaaf Floia Hackl vo voldsom løda. Tlfo mod a bfid si i Tilk Tkd y ELFOlia al Do ilafa flis-, i yby iq. oval ham y, fo id læsøb O s 32 l på idiskis. aa i skæk, a smack, d sod o basøb d muhvoiola il a a md hd il V- Fak il si omby o hæi i 53 06i Fo Smih. di ilby pa 29 Ra aio ækk skuplløs mod Osca-vidd»D adsudfø liv«.abjd skal ma li å fo a di. i M oså Txas & ak Dø klik flis æv. s va pjs hvidi pass id? LaBouf ud f mod by a s fo a få ham hæ i si MyDihD sassyi Fly Ha hav vd uhld i d ma : by Søv,EFi md llhjmsa. B poj sbhadli dl bask lovløse/ Så i slskab md d fa kfo av sla d fm kuv ls b flækk bfolk af øks ANspO foduk Cobu o ia koa mø æ i il ivbisæ d ipald md d All afal ls ms su o lisi skabi va kuc kæ dko. Spcial: af H llabouf pås, o pludsli skill d biv Mai si bø æff k BAD Foo: S od fas a- bak al oså o d. si E. Js hjm sam EVÆRELSER idiaioi i ja- kap så modi øl si ud. mud dk j al bøopmaasi Ikk a oalløs. hos Dm DJpå hæv. Dm si iv i A ill Blushø lok dl Rao bliv moda bliv j-. Ri fo i Flyvo i lod 4 ufob d ad fo ma md åb am, o som bys s, d vil æd hds liv... øme 10 havd foæld Lø 9 1 Bi idd ilbud. 54 m 3 a 3 21 /snedke diio ili. ha fosø D o bød Eha o y shif må Sa pallplads idda d dao dbak Las: k 21 s-ff bds Klimaasp fam da fom mli 2791 oll Jol Co ha kas si ov udfyld si Ti Daø.dk 83 Sø som li ma o Amawsklassik Claus boad omsædivam»tu v. sæ 53 88Li idil Køl Løda d 30. apil 2011dkl.æs Tlf. md ol i Las TLF Fos Gi«, o 155 iv md T Nd- o jjff hd o mød i Hollædhallvj isp 15 Fax psolihbids, Ma Damo 55 DØG KÆRE Klav udpaki Kov o d- ask favi DE - o fly GA05 NVAGT V. 80 All m vlkom las Køs EBY EN VEJ l fo D Ko po MAGLvo AIS fi é! Ufobid PR.»å li OL d ST. R,Mu i«d mad ilbud 20,. 25 Tøm LS NIC ivs _mic PR ISE ADEN TROE P.: sdk- o RE2. Tøm Vi læd os il a vis j, vidg sav/mada d maj 3.00 SNE AF ail.co HO VE TIL la ms v/ 0 1 DKE m Al øm me Sø Rib TØMRER ING (ilmldi ikk ødvdi) hvad vi ha abjd md RsDER KLER E Lø Tilbyd Mal sdka- o OG BR TSCY Ejdom ARBEJDE i løb af sæso! hjælp NTd. lukk INGSTI ITE vlkom! Kom o HE pøv all Dø o bjd udføs: AL ÅBN Tos I På sy.30daø Skol Fosikispaaio Taab E KV på Amail bisæls Mød op mada kl i ymasiksal 17på Køkkvidusudskif fo små 9.00 Glam o b NY jd ss : o Ch i o ulv Gymas, æ o bsyls Ny- o s Ma Gulvafsl kad s.-f. Pisisia k. 30,- p. a (balss.-o fø udvisi sa) av Afal æf ombyi K. 270, Ufoplid ls koa på.-i ibi shav ds ViylCapo k & Sø a s ii Ma ma zumbalad msk. - + mom.d fs vi håb Ny o lio s p. ma ilbud ivs Ejdomso aa i hjm Ma hils o på sy Bsyls abjdliumsaø o-y dim paaio øme Silfuld m D s a S /sne JAN Løj & ikk o bu På Fa 425,- Lapla Dik fa o modll ma fav ilbud, md od ks 1 sk. Sid 3 åd sølvåd md Sam-amb d, sdyskid ko sad, N beav ElsE vis al Badmadsfoi Nå ø kukk lok d»rao«. o Ny 11 il ap 55. å. Daø Ny. 17 Sid 8 a osdak da/ m is Pos Da m m om Udkuddl Sid 6 PRISG hussa Til samli 27. apil 2011 å. N l udd RER sda a/o ak isd Dam mm m Pos Udko buikk VA y Daø N o d, koo 59.dk Filow o svivvs A/S kvali c m 40 å Daø Ny: Fax

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Østergade FERSK OKSEMØRBRAD PR. 1/2 KG. i Italien - D.O.C.G egnelse. komplimenterer ag frugt og sødme. MARTINI ASTI SPUMANTE Italien 75 cl.

Østergade FERSK OKSEMØRBRAD PR. 1/2 KG. i Italien - D.O.C.G egnelse. komplimenterer ag frugt og sødme. MARTINI ASTI SPUMANTE Italien 75 cl. od yå! STOR AFPUDSET OKSEMØRBRAD UDEN BIMØRBRAD 89 RØGET LAKS I SKIVER 19 139 Væ k 8 1,4-1, h vid 200 P. pakk OKSEMØRBRAD a s d i Yd i fohod i! bochu! biis Bys Max. 10 pk. p. kud. Hf pis 39, 23,00 i 40,-

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Tema DEN FØRSTE LÆSNING 12 GODE SERIER TIL DIG DER ER I GANG MED AT KNÆKKE LÆSEKODEN

Tema DEN FØRSTE LÆSNING 12 GODE SERIER TIL DIG DER ER I GANG MED AT KNÆKKE LÆSEKODEN Tema DEN FØRSTE LÆSNING 12 GODE SERIER TIL DIG DER ER I GANG MED AT KNÆKKE LÆSEKODEN At lære at læse er hurtig og nemt for nogle børn, mens andre skal igennem mange kampe for at nå dertil. Der er flere

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere