MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK"

Transkript

1 MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

2 SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

3 GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER Gudfav: 85% so, 60% so, 100% hvid 85% so Fo-family: Vdaa, Aial, Hlvica, Sas-sif CSS uls (udval): Wapp: 950 x auo, mai-ih, mai-lf auo Mu: Hih 65 px, widh 380 px, floa lf Lf: Hih 450 px, widh 309 px, floa lf A:lik: Colo #4D4D4D, x-dcoaio o.syl1:bod-boom-widh hick, bod-boom-syl solid, bod-boom-colo #F90 60% so 60% so GRAFISK DESIGN Dois fooafi fikiv hjmmsid, som j ha val a lav, da j dsvæ ikk bskæfi mi md wb på mi abjdsplads. Da j a dl billd sys j, a d ku væ spædd udfodi a udabjd wbsi il fmvisi af billd. J vill hold hjmmsid kl o silfuld, så dfo val j a hold mi il hvid o å uac. All billd i fisk fav, så j sys, a d vill iv ii od koas. D føs j jod va a fid ud af, hvad mi wbsi skull idhold. H æk j udmu o billdkaoi. J lavd hui skis o flowcha, o da j alld havd idé il dsi ku j saks å i a. J fald ov poam, d hdd»simplviw«li pæcis d look j sø. D j od ka lid vd»simplviw«, a alli så mm a avi ud i samidi sys j, a d s ii silfuld ud. Fo-famili som j ha val Vdaa, Aial, Hlvica, Sas-sif, da diss fo l a læs på skæm.

4 GRAFISK DESIGN Mi loo ha j val a plac i opp il vs, da j vil hav, a loo o af d føs ma læ mæk il, å ma komm id på sid. D billd s ma som d føs o hf loo o såda sys j oså d bø væ. Mu ha j plac il høj o j ha så vid muli pøv a bæs aall af klik, å ma skal avi ud på sid. Som bu sys j slv, a d ii iid, hvis ma skal im mass klik, fø ma komm il d sid, som ma li vill id på. Sid ka i øvi ss på

5 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

6 Skud på Samm Tak il : Chisia Gøbæk, sdkfa Jom W læ, ijs, sdk falæ, Tokl Mill i, sdk falæ, Jacob Uli ch, SKP-is ukø, s Hik Fas dk, i, væks dsassis J Jochums på sdk, falæ fa, fo boli Kai Cha moi, lo Evold s, falæ P Ha s, foofa fo boli moi læ, Thokild Js, foofa læ (po Nils Ulich dukiosfo Has, foo o afi), falæ (po Hi S dukfooa islv, udd alssld fi), Bo Jüs,, udda lssld, Hik Va Jøs, uddals Claus Bojs sld, Pds, udda Las Hild, lssld, falæ, o wb SKP, sdk dakø på, Tæbyv Skud på Sam j Gafisk SKP m, Julius Tho mss Gad SKP, idusi kik, Tub ovj Cas Pd s, md iafik-fa Mik Fay, læ, SKP-isuk ø, mdi Hidi Ca afik, m Johas so, SKP-is ukø, md iafik, 2011 S Ad s, md iafik-fa Hik Bo læ, søm, md iafik-fa Ai P læ, sso, md iafik-fa læ, Rdakø : Thsa Vid Gafisk dsi o layou : Lia Doi Fooaf : Michal Vi ø : sid 6, 24, 31, 36 Mai Dau åd : sid 6, 24, 31, Joas Da 36 hol : sid 6, 23, 24, Sh Nicolas 31, 36, 39 : sid 8, 11 Dail Uh øj : 13, 33, 41 Aa Mai : sid 16, 42 Adas M. Has : sid 18 Fida G s : sid 21, 34 Bobby Jam s : sid 33 Maco Po i : sid 26 E sæli so ak il d ha do 2 m 3 bæ dyi aho Oså ak il PæMa æ l, idusil Fobo aki, H lv Glams So o Sø A/S Kvada A/S, d ha lv ksil Rholz, Tysk lad Pojk sø af mid l fa o føld i mfø ss : s i samab Sdk jd mllm s Udda ls Købh avs Tkis k Skol o øvi sd kskol i D Tykki amak : Fdiksb Boyk ki Skud på Sam m is Købhav vamæk, s Tkisk Skol d ilhø Damsbo Sko vdisik, Idhold FORORD EN PiEDESTAL SPUNKy GRiD BENCH ST L FERRARi LOW SEAT TYPOGRAFI OG OMBRYDNING SPROUT ikke KUN ET BORD V-BORD ARCH KLODS HANS ETCETERA FOLDEBORDE KLiP-KLAP BORD LOONG BEENCH POiNT BARSTOL NEST CHAiR COLLAGE/GALLERi PORTRæTTER»Skud på samm«va valfi spcial fa, som j val a ilmld mi, da j sys d lød ii spædd. Samidi va d kokuc, hvo vid vill få si bodsi yk i ksmpla. Spou d ød åd fa d idli»skud på samm«-bø. J val a dsi skull væ 3-spal o md fas baka, da d så ms hamoisk ud. Pojk løb ov 4 u, hvo d føs u bl.a. ik på lid opfiski af IDsi.»Skud på samm«samabjd mllm fl af d kisk skol o sålds ha d væ ol kav, som skull ovholds. Edvid ha j val, a mi bo skal fyld 48 sid. D vii a husk, a aall af sid skal væ dlli md sid pass il 3 ykak md 16 sid på hv, o havd j f.ks. ku val 46 sid, vill j ikk udy plads odli, o d vill dfo komm 2 blak sid i mi bo. Nol af d kav, d blv sill va bl.a., a bos foma skull væ i væfoma dfo ha j val, a mi foma skull væ 300 x 200 mm fodi j sys, a d passd bds il skis af mi dsi, o samidi vill d bva Til a sa md fik j udabjd idd o hf o j silli il, hvoda mi mai skull væ. Hf idsilld j oddli o jusi o j fik dfi d føs paaaph syls. SPROUT møblfam ili, d a»fa fø il «afsæ i å. s ma Båd dik o symbolsk pojk o d maf billd på oldihd af fø liv, d spi D ydliø o voks d s vd, a all fa. familis md yp abu, bod lmm fl o sumj samm bas all ha, d symbol d is fø. fomiv, så All d li d uds ld s bb op- o udadå væks md d fom. H d s idivid : kom udov d vid fosklli pak o lav, lufi o E hylds il høj. liv o ds mafoldih d spi o d il al, hva o d Dsi : To 20 ls Gum- Schws Hådvæk : Las Ba fld Ha Nia Es s, Hl ass, Eic Casps Tisa Bo Høi, B msad, Las ia Rav s Mos Jøss aad Has,

7 OPLYSNINGER Papi: Coad. 100 Foma: 300 x 200 mm Mai: Top: 10,5 mm, bud: 30,198 mm idvdi: 10,5 mm, udvdi: 20 mm Gudfav: 100% so & 100% hvid Fo: Fuua Sd & Palaio LT Sd TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Paaaph syls (udval): Ovskif: Palaio LT Sd, bold, 65 p. Udovskif: Palaio LT Sd, bold, 22 p. Bødks: Fuua Sd, book, 10/13 p. Bødks il food: Fuua Sd, book, 8/11 Billdks: Fuua Sd, book & bold, 10/13 p. Paia: Palaio LT Sd, bold, 37 p. Mi foval d md Fuua Sd & Palaio LT Sd. Fl havd j opp il ovvjls, m mi val skylds (Fuua), a d l o ovskuli a læs o j sys, a d ha uoli sæk udyk. J ha val Palaio fodi j sys, a d va vii a få ovskif fmhæv, o d fo havd pæcis d look j sø. Paia dfi på massid, o h ha j oså bu Palaio. J val a hold mi dsi imli ual, da d fls af billd fa fooaf va i so/hvid. J bhadld all billd i Phooshop o idsilld lys o sky j sød fo a billd lå i CMYK o jkkd, a d va idsill il d ii favpofil, ISO Coad v2 (ECI). J ha bu Lvls fo a ø ol af billd lys ll møk. FONTE Fuua Sd / Book: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Fuua Sd / Book Obliqu: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Fuua Sd / Bold: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ /! #%& Palaio LT Sd / Bold: abcdfhijklmopqsuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ BASISFARVER 100% so 100% hvid

8 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

9 Dask Bilfi jsbuau, som li i Glosup. I ds kaalo ha d ma iko, som symbolis ol fosklli i. Mi opav ik i d fobidls ud på a skab y iko fo saua o spismulihd. D aml iko va illkylli, m Dask Bilfi øskd y o m modis iko o d skull væ o md kiv o affl. Mål va samidi, a iko skull fu båd i so o lill søls, såda så dalj sadi ku ss. Taspo il Sadii: Fly: Ryaai.com dik Billud Alho Nowia.com dik Købhav Olbia Kø slv: Sjl fa Gova ll Livoo md moby.i ITALIEN SAdINIEN LukSuScAmpIN D føs j jod, da j fik d opav va a sø ispiaio på i. J fad billd af o bsik som j vill a udaspuk i. J m billd o bu d som aspa baud i Illusao. J byd a ov på md P Tool, m udvjs ædd j i, så j fik sa mi pæ. J lad fav i, fo a ø d m hamoisk a s på. Da j skull allk sad j md a cikl. J pøvd a læ fosklli fav på, m uas, hvad j jod sys j ikk, a d lid allk. J sø i lid ispiaio, o d ik ikk la id fø j fad ud af, a d s d skull il ku va bi små dalj, fø d lid allk. J pøvd mi fm vd bl.a. a l md sok-fukio. Campi L Du D vyli»cosa Ri«ud vivl d smukks kysæki på hl Sadii md d faasisk hav o d smukk sadsad. Sad s do fo m bøvli, id vad bliv lasom dyb. Cosa Ri sålds ikk blo d idll fidsiaio fo sadlsk oså vadhud d yd a sokl o dykk vil fid d kla vad uimodsåli. Omåd omki Campi L Du byd oså på oplvls; Sadii i på adiio o i kulu, hvilk ma vil oplv hvis ma f.ks. bsø d chamd by Muava ll Caliai. Rsidc Boo dli Ulivi Rsidc Boo dli Ulivi ilbyd skø o soli fi på føsklasss blihd! Rsidc luksuiøs o la id md yby pool, hvo du ka yd lækk ialisk cappuccio md coissa ud ov d vli amosfæ på sd du oså æ på d fis o hvids sad sad på ø. Om af ka I sl m ad ll spis i d hy li Tooli ll Abaax, som li li i æhd. Fo bø d, udov pool, djli lplads o mass af is! Omiv af fd, komfo, sjf af luksus o od amosfæ ka du yd skø fi h. GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING Nu havd j så bsiksæ o allk. Gafl il vs, allk i mid o kiv il høj, m j va sadi ikk hl ilfds. J sad o ld o pøvd mi fm o pludsli, så va d d ba. Iko blv sd af sd il Dask Bilfi, o d va ii ilfds md sula. Efføld skull j sæ sid op il kaalo o j havd få layou, som j skull føl. D ms af idhold va kokulæsi sam copy-pas. D søs udfodi vd opsæi af sid va abll d skull mli ilpasss, så d så pæ ud. J sys li, a j klad mi opav fi. Dask Bilfi va ilfds md sula o d jo d viis. Pais 1214 Rom 2010 Afsad fa Hambu 1880 km. Fælls ill. Swimmipool, bøpool. Sad 200 m. Supmakd, saua/pizzia, ak-away, ba md TV (soskæm). Buikk o saua 1 km. Fodboldba, bachvolly, is, vadymasik, udflu. Cykludlji, idba, dykkskol, bådudlji, widsuf o sjlskol o faldskæmsudspi idfo ko afsad af plads (ka bsills på campiplads). Rcpio (./fask/ysk/spask), vaskmaski. I Muava-Cosa Ri, bus o o 1 km, Muava 20 km, Caliai 55 km, Olbia 200 km. Kompl udsyd Camp2Rlax mobilhoms il 6 ps., d all åd ov aicodiio sam havmøbl. Ny lodl il 5 ps. md bad o oil sam ass o havmøbl. Luksusl il 5 ps. md havmøbl. Pis p. u p. boli. Akomsda løda, isda o osda Ps. Campi L du ikod i-09043/1q Afsad fa Hambu km. Swimmipool, 1 km il sadsad. Ba. 2 km il saua o idkøb. Mulihd fo idi, is, cykludlji. Widsufi, sokli, sjlads o dyki i æhd. Rcpio, WIFI (i), vaski. Tooli 2 km, Abaax 5 km, Caliai 131 km, Olbia 163 km. 2 yp ljlihd il 4 o 6 ps. md balko ll ass. All ljlihd ha aicodiio o TV. Ljlihd Ljlihd OBS! Ekskl. ksp.by & sydomsafb.fosiki (5%, mi. k. 250,-) Campi L Du åb i piod Rsidc Boo dli Ulivi åb i piod Bsil dø ud på daskbilfi.dk ll i på Pais 1214 Rom Mobilhom Lodl Luksusl sidc boo dli ulivi ikod i 08048/

10 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING J ha val a lav sammkopii af o billd, da j sys d afspjl imli od, hvad billdbhadli ka væ. Billd skal bus il yk o d skal dfo kovs il CMYK. J sad md a åb billd af slo, hvo j lavd ol fosklli jusisla. D alid od idé a lav kopi af baudsbilld, da ma så alid ha mulihd fo a vd ilba il, hvo ma sad. J bu bl.a. Slciv Colo, Colo Balac o Hu/Sauaio, da j vill hav fisk fav på himl, vad o æ. Hf åbd j billd af y, som j filad md P Tool o df lavd j mask. Da j va fædi md a bhadl b billd kopid j billd af y ov på slo, o placd y såda, så j sys d så auli ud.

11 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE MARTS 2012 PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO

12 Hos Saco Gafisk sa u føs såda ii om isda, hvo vi moda ks o aoc. Foløb ku f.ks. foå sålds: Tisda moda j -mail fa Svd (j af Ima), hvo ha skiv, hvilk ilbud ha vil hav md i us aoc il avis Daø Ny. J å id på hjmmsid o h d billd, som j skal bu il aoc. J bhadl billd i Phooshop via bach. Bach sø fo, a all billd få d ii søls, bliv lys sam a d li i 200 ppi. Ud ov d skal j slvfølli sø fo, a d d ii ICC-pofil d val. D øs vd a å id i Edi Cov o Pofil o væl d pofil som ma skal bu. D dask avisbach avd é fælls ICC-pofil, som skal avds il all CMYKkovi. Daø, Kovj 20 Åbisid: Mada fda , løda , søda Tilbudd æld il o md løda d 10. dcmb. Åb all da fm il jul S åbisid på ima.dk GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW D kd fæom, a billd i d fædi yk ikk li d ma fovd, hvilk skylds, a d foå foøls (pukbdi) i ykpocss. D pukbdi ikk ødvdivis s fa maski il maski fakisk ka d vai o å hl d il 9%, hvoimod pukbdi i avisoaio ka komm op på 35%, hvo d i ali bud li på 26%. Nå ma bu ICC-pofil d a hsy il diss i. Vd avisyk svæisad/ykfavæs maks. 220%. Vd a avd ICC-pofil sik ma, a svæisad ikk bliv fo høj. E fo høj svæisad vil ydli foi di billd o d isiko fo afsmii. Nå billd kla ka j å i a md aoc. J føl skablo, som ka hs samm sd som billd. J plac d fosklli ilbud sam ks d, hvo j sys d iv bds mi. Ud pocss ha j mi Pflih-fukio slå il, så j hl id ka føl md o s, hvis d skull opså poblm udvjs. D ku f.ks. væ mald liks, fok favum, skjul ks, mald fo osv. BORGO SENA MONTEPULCIANO 6 x 75 cl Li-pis 33,33 Iali 6 FLASKER SPAR HALV PRIS SAGRANTINO DI MONTEFALCO 6 x 75 cl Li-pis 66,67 Iali FLOT ROASTBEEF Mi. 900 K-pis maks. 111,11 6 FLASKER SPAR P. sk. BÆR JULEN MED HJEM 1 STK. DEJLIG SIMREMAD OSSO BUCCO K-pis 45,00 100,- 150,- 150,- 295,- 297,- 300,- WEEKEND- TILBUD GÆLDER FRA TORDAG DEN 8/12 TIL LØRDAG DEN 10/12 DANSK UNGOKSE-FILET Ca K-pis maks. 173, FLASKER SPAR GAVI DI GAVI 2 x 75 cl Li-pis 59,67 Iali P. ½ k D as fobhold fo pis- o afifædi, ykfjl, mald lvac sam udsol va.

13 ANNONCER SAT PÅ SIDERNE l avis d loka Tlfo apil 53 Fax R T K S P E A N T E D I A M Daø y N ø Da li Til sam Vi fj 3 ås a fødslsd bl.a. Ma. os.: Tos. f.: Løda.30 kl kl kl svj PRIS Kovj E N AF REP.: Gsomm dæ Daø Ny: 4, 2791 Daø Kovj ik.dk 30 Tlf , Lø.10 Hvda: sofa.dk uss Sv. E. Mac Mobil: 40 på Bøvald Hav vj 66 32Rsa16 ua22 ad.dk d s vos ilbu Klik id o B idl fo BRFkd låfom d o cham Åb all us A i Auois Hyli L v adss aaki hjm på C D 88 MØLLEVE CYKEL & DRAGØRERVICE MOTORSHas E 2791 Daø s Allé ERDAGE ALLE HVm/p sillsovs Daø,k. 98 k. 139,- G ba LØRDAkalv fil m/ov l GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW -kaof Hls, kyddu odfu uc o ødvissa fa kl. 12 hl u Vi ha åb a il kl. 17 sød as ab mod fo slsk All fom ud af hus mad Oså dk Tlf sps Tlf.: Tam oso fo Damak d Hadyma Daø c STOR svi Lill fima sæls s i Blom fa il udpla j 54 øv Nd. Da Gai Åb all da Foo: Ja Gofds VVS Nauas S Købhav Taabjd j 30, AmAlAdv KAsup lf /09/10 16/09/10 16/09/10 15:04:49 15:04:49 15:04:49 isk Vi : Mdlm af CAD Godk d omsy sviksomhd Ud løbd koo af Tko loisk Isiul Åbis id: Mada kl osda Fda kl Fokos D fls ha i øjbl ikk uol i ø hud. Dfo vil d o p u væ lækk fuivd muli a få sam sup lækk asisbhad li Dmaloi ca il sæp fumask fa is: 685, Vi ss på Naukl iikk Fohadl aukli... ikk Kovj S m 18, 1. sal id b alac yd s køh på www Daø Tlf d.aukliikk.ifo Tlf dK Klov 3535 www. s aiaf Gol ko klimaalæ vd svicjd! Vædi abidil K. 998,Gæld 2011 d 1/7 amoll.dk lf Kisihøj Amaboad Fax m øj 15 Kisih 2770 Kasup 6000 lf afikskol is åby v 5 a ibø Tåby To 40 udlåcd-afomdopøo vdvd m A/S smussoso Kovj Tlf Bil Bil bjd Al i lamsa D FORLANG TILBU k. 1 s k. 2 s,400, : kl. kl os 0 1 Ma. f.: kl. 9.3 s. To da Lø A NN DO Ho Lo 32 j 8 53 Tåby Bavl ss foi R E N DENS TRAN SYDS TER SLAG Rasmuss8 him vj v/joacudås10 41 K : lf. ma 1 k hakk fisk ød k 70,- oks I F R T E D I T k. E K R : ø Ny Da Sa lad s di kæ Gø vl ssfo i 40% Sla lill D Mo Dy Mdlm foko im KLER A. CY somm-zumba 99 Tho si Toal pis dk på vald Bø Hav kommd all på Hvo ki sal o il fobi vi ha hus D Læ ww.d w RE G VO 1. SAL BESØ ILLING clæ UDST Po DkE bl s Badmø Bu Al lam s abjd au Kov udfø Am s il il bad j 11, al foi 2791 Ama ilb ma s vos MED NYT HYGGELIGT.a OG CHARMERENDE KOLONIHAVEHUS o TERRASSE. Hus ødmaww KØKKEN OVERDÆKKET wstort k id i Åb Ep ø Åb Moa Rpaa Køkk Malbylud&Hav sa BS ios & ys 89 ali. Flid & sa BS77 bad abjd Skillvæ Gulv & lof Cap Vid u & dø o & ds Buiksid kabssku i Gud m2: skol o I bo kab. Hav ampoli kvidd od abos plads il båd vj md h odld! 00 m, oa fodbo / o / Opf: 1959 Gud m2: P PLADSEN 307 Opf: ø Gud m2: FORAN DET ER ,- Boli/m2: 40 3.dk Boli/m2: d fofæ li as 1971 DGud livsk Gud m2:valihd. 300 Opf: 1950 vic.d k m2: Ov all k skoms md ommu Ko Ma.-f. sulaio: 55 Su/væ.: 318 Opf: Mdlm NER SØNDAG D. 1. MAJ FRA KL.N14 OGTØM ETRERPAR TIMER FREM. D TORS s osavvic MO MossHa d mo lipps vj Spjl Opspædi af plaka Vilao ad Alumiiumsfac Hæd lasdød Skafo odk A. P R DER PÅ LAGE BUTIKSRU HAVES I ALLE MÅL MMER SKIFTERA s Allé Møll 7 Lill fima ls siæ s fa j 54 pla Daøv Blom il ud. Kov j Da ø 232 v/m Tilskæ i Åbisid dsik ad 55/blikkENsl 995,Klikbla am Ma.-f. : md pakisk abjds- Løs AE Id G.upMaDC HVOR DER KOMMER E /fosu s FLERE OPLYSNINGER. k. 7. vj lad AmA 30, up KAs lf Lø plads il pc ll alaiv il skabsvæ. Mdl Glamsl m af au Dam ak Opholdssu md pakulv. ks afi by åby Tov 5 d ss S a, å så i ovb ofl Tå Daø d Ny DAG m/ -ka 5ø Ny LØR kalvfil 61 2 du SE MERE PÅ k/ på 3.d yd 75 k ls 03 ko E Tlf. al Udbali: o fællsudif m lav, da d DAG uasfy 95 AlKIGl-a diss o ljlihd i jdomm. KOM OG - ET UNIKT Buo: HVER sillsovstilbud bjd udfø,med EGEN No: s ALLEflæsk m/p 39HAVE. k. 1 : Ja Foo /afikskol 12, H u uc fa kl. odf dvissa u hl kl. 17 o ø as åb a il mod Vi ha sød ab slsk af hus fo ud fom så mad 48 All O dk ps caf-s. Tlf www. ds Gof Rø Ryb Allé Doi Ri få ilbud ud bidi j lukk lys id Lvis All 32, ol 2791 Daø ApS Tlf Gud m2: -.amatlf: udføs fo Au. l-i Huslj h.h.v. k , 2.200TIK p.rum + fo- o blikk 0 32 lf. BU o slhør sallaø www OG 32 HA i ME a NÆRMERE. Ma Koapis: 53 13RING Su/væ.: Eisibøbu. 4 måds dposium lf.2325 Mob høj 15il: DAG 5 l ERAM Oo i PÅ aps El-isal o s 82 d Wul Kis afffam Udbali: SKIFT Opf:laio 2009 Hadv 77 EN TIL PRIS Bads GTæl oså uv aob SOL lå -om oøvs i skib lf.:ud32 lik.dk p 2791 Da 8 cd 53 Au. as ø Mobil: md Cas o va Schwa oa dms A/S z kol folløsi id Læs Da Blikk 40 afiks mal o bsø o-y.dk Po di loka li Vidu l viduspuds il supspudsi pis Ri o Bu 15 Kos. f afal aps fa fo m ifom sam aio od ilbud Bjlav 3 owh.dk 2791 Da ø ORLA HA NSEN &S ØN Badvæslaab jd Vad ls Nau Vam as Klo ak - ku få KLAR TIL PDF UPLOADET OG GODKENDT li lau ESTER vis.dk 80 lf. 26 Spjl di Ny køkk m. opvam klikulv, oil m. hådvask pæ a IHC sy l m. db ski oval. Tkikum m. db o VVS Ops af plak o d ila msfaca Blik omsilli. V k iiusla dø Tlf. 32 GAS las isaflams abjd d ab CAlum jd o mulihd fo ksa laa KLUBVÆRELSER/DELELEJLIGHED Hæd 75 vj 11 odk God pakisfohold lva 62 Ga køkk md blakmu væ. ov Mdl. af DKF Ko Skafo m ab Fjv ol Åb Au. LOFT TIL KIP, 279 STOR sk. md plads. 53LEJE jd 1-3 FÅ MINUTTER FRA TÅRNBY TORV OG STATIONEN. NYOPFØRT LYS OG LÆKKER LEJLIGHED æee allaø mal I TÅRNBY ClausMED l-is sys ko vj. 32TIL 17 Na ami iki Bohs Tlf Fæ ALTAN OG EGEN HAVE - TÆT PÅ BUS OG CA. 10 MIN. TIL METROEN. Ljlihd li på lys o m chamd aal 781. sal : sa lla Wik Sovvæls o mid væls. im Subvæ Tåby æ saio på i lill hvvsjdom. u id iak 15 kl iobliv asi høj iss føssal md kvis md udsi il solda. Ejdomm hl yopfø o ljlihd ha ikk væ bbo. Hvid vic Facad12-17 o ådsplads ov. i Bilpå. 40 Sa Åb 76o9620 kvm. Kis Kasup di 3 væls h.h.v.13 10, 10 Mobil d afs! a-fda alla 26på fil, hadaø io isa køkk md al i håd hvidva. Ljlihd ha lof il kipnd o syli habåd, ual El-i d hvidmal clausb v MaVæ il ass salla 998, jd Uda Bil. 40 umbl. K.l bjd Tisd lisallaio, a o isik, so kvis,i busbadvæls mdda hæd oil o kombi Løda bj.dk ab idil K.d fobu. 6 måds dposium. fimfa all um. lf l a Fælls køkk, badvæls sam opholdssu Møbl, d E alø d Gæl Gaskø lad Lys malakd askæsulv o lys su md åb 2011 D. Sa D aø LAGER MÅL lams 1/7 svj 401 Busbadvæls. om ll dlvis saks.,åb d Al i møbl. TILBU bliikk køkk 9 sam8 sovvæls. Hudov dls 277 isol o Koapis: Boli/m2: LE Au. VVS ER PÅ G Ldi Al mal dk 0 Kas sla KAN OGSÅ KØBES EJENDOMMEN k. vlby udhus md udbo. H hl y abjd S AL ll. m a- up kol llaø SRUD isave FORLAN mo k 0534 af Jo,- p. Sal vic plæ 3253 K. 75 Tlf. s p.: ø Nøl./lv. af ø 1 Da Afh 1 Da 279 Viduspo Tlf. Billf S. Kold i avs Tøm TTT... ØR Osda...Da økl. 8Ny TALLAT am Ad id... kl. 8-16a oc AKINSas v av S.dk Fj f afalklo18 & h u VVS- Na 2300 Køb ssoso jd smu Auab 135 ww w.a. Kliisk Ta -by 7 boad GLARM Tlf.: ViNDuEsp OlEiN us up øm sdk- o fima skivs 2791 da æd 3 ø af Købh Tilslu miu væk! au. as- o vad ms Nauas Solvam Badvæ ls Skifa Nauas svic VVS ab jd Nauas udsilli Ri o du ka hø, hva få i ilsk d ud Hov 2770 Kasj 13 up low Hovdad 36, So Mal by, 2791 Daø Claus j 6 Tlf. 32 Radio Kov All kd mæk Sal o moi Rpaaio væk på sd Au. B&O svicvæ ksd, Tlf. 32 Fælldvj Fax Bsy Fak Js Tlf.: T TLF dk A/S N POU Fax: LSENs sø ff. svic ad Tåbyhøj All, Kasup sa BS84 - Eimæk71 B 67 Søbvæ sa BS89 NYT PÅ TRAPPERNE up k lv Tmoud Ama Vi ud.dk Kim Ras 7 Faxik Glos ud iis Fosasud Buiksud fø al muss d da il 40 a EDCREKØB RpaSYDVESTVENDT Tlf VÆRELSES Tilslu 38 olramm MED LEJLIGHED STOR BUTIK, KONTOR, KLINIK opav i æ iø aio HØJ sk STUELEJLIGHED Tå ÆLD o.y by To o ømm dym FEKT FOR Fosiki Spjl id v 7 md hl y alaudsu md udsi køgårdhave på Kudåsvj sofa sskad EL. LIGN ov ElEkik ø Rs Ha fo TIL LEJE I TÅRNBY L &PER.dk l i af pakk 08vad. lo E 50 Ljlihd m vlhold md flo EE a mal 124 kvm. hvvsjljlihd på Tåby s bds sø. K i Di a D ud Smuk fa 1979 i foskud i ulssbyi æulv o y køkk. Malvæ øm dk pla 32pakisaal, Thmo io fa limd fælls Klov. 55 wwwfællsvaski R CYVICE sam aa. 11 A/S vic Kio Ø od Rp ud Amab kvm. buik md 2 so vidu o 31 kvm.tøm ø kæld. m 27 s pa G las as Ko lill pulum. af kis Da fima oad SøVVs øum - ka m opdls i k KliPÅ &HJEMMESIDEN Sø 26 KOMMER OM Fos FÅ DAGE Rø ER STOR RA 2 ulæ R Jø Khus SØ / NEDK ER SEN & STAJNER FÆLLESHUS. PÅ GENSYN USBRITTA V / THOMAS MOBIL Fax 32 HOL RASM FIN a l avis SORTE E smuk smil Opf: ANNONc E Daø V/ADiO ANENN E mål G-MONT AGE.DK bc 2791 Da h, P P s ø, lf..: s Allé E ima Pd Al sdk s ømab/ udføs. f Bjø Guld af Købhavs TILSLUTTET Tømlau Ba Ev æl Tlfo: Daø 40 Fax: i.dk i.dk Sdk -ømf 12.0 io o dlas Lys oalækk y so spiskøkk al i da håd hvidgdi o chamd, højlof fiidshus md ovdækk Hus faasiskfuk hyli af so lys su md Lys opholdssu md åb køkk md askæsbodplad o Bolæmd høj bså Lø i sk Mdl hvid i fobidls va obuda il sydvd ass ådhav ca. 42 kvm. om sommhusisol. åb køkk, sovvæls sam y håd hvidva, 2 sovvæls, hvoaf d ha hms. sva bad md busich o Udlji ass mod øs. Hus Glam sæ i læy Lv slau af 17.3 i af poc s.dk C d 45o i.fobidls md l md apapa. D ma hyko o BRF udhus md ovdækk æass du a afd idhold md uda il ass, oil. Lækk idbo, som al Bd mdføl Uoli flo bæddulv oval. Lækk usik busbadmask kdmd Dam md coa Fda md d skøs so i djli opholdssu ak Toalløs i D Glams ssvæls spjl. ass Rovi å i mapå 19 kvm. vaskmaski o øumbl. Gæshus mdfo mulihd fo v adlill md ada il busbadvæls m. oil. So Asfa sovvæls køkk busbad md su d soo ovdækk mdi vivæls md ulvvam. Hus isol md 200 mm i ulv idl limd hms, hyli ssam fom E Al øm id Kom Fås os. af Døva aaki lå foo hådvask. Fa cm.ka au pa køj. su - opidli 2, od mulihd fo a id ksa sovkøkk d uda il bahav. du. D udsu v. iddas i boli.o s vo o lof.h Ama o movidu oval. fo halolys i lof F is på! D l. am Sydi v o kloak sdk - o Auo Hi hl«s show øm- o Ladvj 279 Eksk G sa hjm sd o sal il»d No, bus, oom Abj ad kfen o fo ækpris udføs md md TjøI i åafsad, Føx i a TIL o Nd. Da d Koapis: Koapis: Koapis: GTdø il afal id So Koapis: Koapis: SOL o cha m: GLARM H bobydl, hav li lukk villagoodmas m id o pis vidu på lukk o Hyli vic øvj 11 3 Da EST cla koa Boli/m2: 52 Su/væ.:aml o m3milmdboli/m2: 50 Su/væ.: Boli/m2: 36 Su/væ.: 2 Kli AGE Tøm- Mdlm SCHMID T Ama OG SØN Ladvj Billf BG-MO BOLIGER FRA DRAGØRMÆGLEREN BRITTA STAJNER NT o Ri il: Da Kh ø lf Hav piva Malbylud Hav 29 sa BS84 Malbylud Hav sa samobil: BS BS Malbylud o / 22Malbylud Hav Jsp mobil: s-b dmad sko.dk o 45d idll o å Døva os QbikkE klin A sø od d 45 hllida Ko-lu bolæ Qbo hva d l.dk NiN ua løsi,il d mi il Rsa/ENEpEN 53 ll Daø d ls Tlf. 32ø kolu små Gla badvæ hus. Dpo som Poul Møll ms d.dk o.dk slskab so somm på kom d dsk s a å Jsp Sill ff l ikk olu hvk da fo ma : la ud all us mis mddsi llflo isid Tlf Søda af MURE...RF&IRMA i Påskfokos i pisvj Las lækk Sø af l Daø Mass il ills udva Ka Nys -m vo Bavl sup ail: o s ss Smuk ådsv j Bisæls 125 åb f fa 12.0 afa Eksklusiv 00,- ikl. mom l avsd s SÅ ER DER IGEN daø ø Da 2791 j 4, sopik.dk Kov Tlf. 32 Lø , da: Hv båd Film i Daø mbio m-a EDEMAN sv då Ku z Soma d 4 87 Dø va Billf ØENS B VI MØDES PÅ.dk Tisda-fda Løda KOM MED PÅ HAVEVANDRING d loka Ny Thmoud Rpaaio Fosasud af las Tilskæi Idami Åbisid: j lushø la: Udb..363 sfos Pis/ ii /10 5/4 S-,. B./N. fias RTL1 Flis5 /Væo AlæRum sfi Bolæ /196 Alaiv i 1952 m². Afda 121 Pljo Opf. B./N 1063 m² pav Bskæ Boli d i Gu Sydi o æfæ osali ldi Kloak-dæ Sa b AsfalCa Sam & ild 244 æsi ail: Ha E-m Fuda m k v/mal Ndivi Dama 43 Tlf.: fo Tam so Tlf. 32 dspo hov Mob 15 Fda moda vi dummis, hvilk iv os ovblik ov, hvad vi skal hav md i avis. Aoc sæs på sid i IDsi, o å all sid sa op md aoc bs d, hvo m plads, d ilba il ks. Aviss foma hdd boadsh o bliv yk på 45 ubsø avispapi. Boadsh ypisk avisfoma, som mål 395 x 560 mm o da vi pi o sæ sid op i A3-foma skal d dfo divids md 70% fo a få d ii sula. Tisda mo upload j avis il vos hjmmsid: o d bu j issuu il. Skjo Mobil Nå udkas il aoc fædi o Pflih vis 0 fjl, lav j pdf af aoc o sd d il kud. Nå j skal kspo pdf å j id i Fil Expo... o væl d pofil, som hdd Dao_Ny. Daø Ny pofil, som vi bu il koku-aoc. Nå aoc odkd d kla il bu. Nå pdf kla uploads d il OTM s sv. s pia J ll La au blus Si ll : DUMMIES Mada d dadli, hvo al ombydi på sid skal lavs. Oså h Pfli-fukio slå il. Nå dakio ha odkd all sid d kla il a bliv kspo. J væl ICC-pofil, ISOwspap26v4 d ovhold d ødvdi kav. F.ks. a billd il avisyk skal li i 200 ppi, a d ikk må væ skæmæk på o all fil skal væ klsid, da ykki ikk ha mulihd fo a lav adskillls. Gud il, a billd skal li i 200 ppi pa., a avis bliv yk i 40 lpi (lis p. ich). md Ny ma aio som bd d mad ls & bisæls Afal od æffs s ov al. i hjm m. R T P E K S T E A N A M D I Tlf. 32 Foåsopvisi 80 ås fødslsda bu Sv. E. GLARMESTE Sø G. Mads & 55 Doisad 80 Tlf j Vi f ås 3 lsda.a., bl s fød d ilbudks o Daø 53 08Bav v/bø på B adiio sk RT EKO KØR Macuss s akus skol i a pakk Kom odli k , 1 SØNR NER & LLATØ NINSTA RASMUSSE & KLOAK Fjvam l kø Di loka Kva Ov.idd 995,- a Cab Haild & v/mal 1 Ku k. Bu mas k pa di hud vil lsk a om u di fo d! Tlf F D»d hl«! bus, åafsad il G H bo I i hav, Føx o No, ækaml bydl, m li idfo villa lukk skol o m o I bo ilmd på kvidd o aboskab. Hav lukk vj md od od plads il båd ampoli m, o h o a fodbold! EDC hovdsp s Mo sav d moo svic Sal af Jos klipp plæ p. vj Nølsvicaf p.: K. 75,0534 Afh./lv. Tlf S flæsk 4-hjuls -udmåli Aico svicalæ Bms pøv ECU s/u sad lsilli Rø- o 4-as Udvos s Øs bds bhadli folk Hovda d Da Tlf ø Jasmi, Nadja, løsi, mid Isabl, J d il d o Diaa ll il badvæls D sommhus. på kompo ikk å d mis md hvk ll ys dsi E flo fukioali. højlas sæ i hvid svask poclæ md 45 o spjl. Bdd i maso. cm. Fås oså. Ekskl. amau Tjø Tisso - R HUD 1 al mka TLF: SALGQbo d idll : Qbo 09 hvad da fo slskab Åbisid: Søda Løda Fda Pis/Udb. sfosla: B./N. fiasii / Alaiv RTL1 5/4 B./N. Afdasfim² Rum/Væ /1965 Boli 695 m² Opf. Gud Sa Glosup Fævj 1.995,- 09 Pocl Åbi Badmøbl Bus Mada f sid : u Ama da kl bad Ell f - al il afal sauosho p.dk / /19 A. P. Møll Vi ha: PRISER Vi udfø kaossi al i udskif : abø Ny på, plad jd sam.dk- o fosiki Læs Da Rpaaio o-y sskad af all bilmæ k S Køb o sal BESØG VORE SAL af bil: Koak lf. UDST ILLING æ 2791 DRAG J 6 57 ØR Tlf koludsko små dsko.dk so som -plal komm Hvo all d ki på fobi o il sal hus vi ha a1909 Koludsko Ao Kva Ov.idd 67 ApS T KØREKOR LC Haisy KNASTØ Kva Ov.idd Tisso Ba løda lukk s.dk Tisso - 51 mada o Vi lav BRIN k GODE TIL fa ikl. 3ER HENT OG ITETSCYKL ås aa GSTIDER i Lø NYE KVAL Ri om ÅBNIN lukk Tos.il pis di bil s.-os.-f. 70, fo 32 Tl Daø 9 14 LS NICOL HOVE DGAD PR. VEJ V/ TROE 4 Viki KR. 25, okskød k Lø Tis-f , osda -fda 9-19, KÆRE T R 32 EBY V. GADE J. A. CYENKLE 20, ST. MAGL AISEN 1 k ma k fiskhak D I T K R E s vo Fasavæ 32 Tisda-osda ab kom o NS Rasmuss v/joachim j 8 Kudåsv lf.: I T E F R AR ER SYDSTRANDE SLAGTER hus T-TOUCH Fa 4900,- d 30. apil lækki Mass af il ill s udval Hi DONNA Kudå 4 æld il Mada Fda Søda Løda 10 14Daø ia.dk Kovj l Sla D lilfal : 400,600,- R Tilbudd ALLE V x 32 FaD lokal bd I PÅ ll Skjo 2 sk. Guldhj d o uldkæ RANT GA I bu Js pia La ll u Sia blus kæs lad Gø di s 0%, uldko 27. apil 2011»Tu Gi«. Daø Fo blo ma d pa sid, hudd u havd va Ad a lv å pob fyli d fls das m, i. foal a lm. k va æs ovoisk d uif øs kuk så komm. D iv om aviell m la ma fæom ikk d di, byll posi- bliv id d skull pi, hvo a ø ha ikk udom, idom! dy v adfæ up o if. ikk kui au, som ll som m D va oså på a ds d, å d usympaisk u sa Båd od a vasl ma E, o, som si 27. apil dobb ylplj komm... ud, a hvis ma dm, da af. y foæl l så so il o dåli ka Hvis D va. fa d kd æ, hvoi ø sod læ kald d Hvis ma ilsvad 1. ma slvf vasl, ma ik op i d. Gø appi. o md d a, kuk ml s il 31. få øsk o mass ov ølli oså foku så i si Fid ø d ful komm så ku ma o ky æ i a opfyl ku ma pla, s på ækk maj, s d o foå i æpp På ll am d. il m li da adopivfo, o så må d Hvoå blad som l a dy o almid- d oså kukmad, ø- ma Djuslad fokl ad kd, ud a mød blv kald som md dda ø ad abjd md æld kla il Dam akomm ø ø humlbi hvid vasl ak, o u. a opfo s adfæ. Isæ a læ o lads amo, dom, kæ om død,mids svis kuk sa hvoå ka s ø- k d op d O æ i ad ls d val, o faa hos sso syo m i di ladsdl? duk- biv si bida md fu- Så sa øku øu l m vo fofæd. si i D o p vd ma m., a aal u m sakkls fuls kukk - kuk Novil au D www fud på hjm a id kom- Fid Foå : sys ud af æ l ø li foa af.obs ja så havd msid øs, skub ElEkik l, hvo avl md hav au.dk på. mmaisk Ama Fid d EE ma d ad b d sva å æ ikk slv kua kukk, a u ud af I Fid æ o bjd Foå (ovfo Ladvj 49 d. ud. ma måsk u Foå, mllm sama Tåby H ka si Tæffid Filufsåd al som va- Fola CoD Rådhus) 2770 Kasup jalousi»th Touis«. : Ma Ehv, i yds om søskd& Ud idac o d. o foælds om. kos Fidu Nau DØGNVA sd.: 9 16 Uas maid adop s imidl kvs? bua, fd.: Hail Sifld i d fovadl Rao il d hvad fokl ivfoæld 9 15 ds bud på hl, ha idli ku udav id hovdoll GT fid åd ai ku, a, skam mad il é skal 425,-om hæv, si fo a væ. wsdama 87id mdsølv v/ Buc Bs af Fa oså ili u. D hha muee moal o kælihd på æ»rao«isu il sdysk di, fo d ølki s mllm civilisaio o Go Vbiski (»Pias of»tu Gi«viss fosa fa Tu Gi Lapladmohha d.dk dll k fa sopp vildmak. D, hvo mæd h Caibba«-iloi). osda d 27. apil il sø- k Lov vd Fo o Di hos: Ib ou fav da d 1. maj kl. 20, uda- ma Smih. Hvis d 14-åi Ma- vis, om d ha d, d skal dahl & i vil s fædihd sk il... om Th Touis løda. MuMs sø dkos d ha»u i«. ul pø I»Th Touis«amikaAimaiosfilm»Ra- fylds, må hu slv bal fo, byisko l dhj Edih Ho Gul dkædrao 30. api Fak (Johy Dpp) på o«viss fda d 29. apil, d. su Jæv.30 kø il d Lo j 9 o ul z 10 17»Rao«sill o oli bsø i Iasøda d 1. maj, fda d Md od sakkøj, ældi aimaiosfilm Tlf lf Daø dd s ff. Fda da Ama MuM ANT Tilbu læ Dpp fo a lk komm si.: ov si 6. maj sam søda d 8. maj vilj A afr sål o dusø da 14Johy -mail: 53 05smm lie s Sø 32 Ko vj påmada ik ø kamælo il 10 uhldi d kskæs. kl. 16. killid,ikval s.l. Bavl 50$ få hu d ldaisk la Lø dk 19j 11 Da maia.d i o Mdlm s o af md ilsyladd ud på a slå ham ihjl fo - s wup øk. I o ilfældi.dk»th Touis«viss fa o skydlad od mød bisæ US Mashal, vodamikask Købha svichailm Am.babaa vs hv pis. Rao ha lv a bskyd m smukk, hm- mli uskyldi mød ls oild mada d 2. maj il søda Roos Cobu, a Ko på- www Elk Mulau bliv Billf. mdl. ha 66 65! hui il livsfali ik Elis id s oval Vi æ v»th Touis«isu liv som kældy, m (Ad 8. maj kl. 20, uda apsi bi hds fas af ELF mlihdsfuld Å Aa ffs LE Lf ojoli), ilba kosaaf Floia Hackl vo voldsom løda. Tlfo mod a bfid si i Tilk Tkd y ELFOlia al Do ilafa flis-, i yby iq. oval ham y, fo id læsøb O s 32 l på idiskis. aa i skæk, a smack, d sod o basøb d muhvoiola il a a md hd il V- Fak il si omby o hæi i 53 06i Fo Smih. di ilby pa 29 Ra aio ækk skuplløs mod Osca-vidd»D adsudfø liv«.abjd skal ma li å fo a di. i M oså Txas & ak Dø klik flis æv. s va pjs hvidi pass id? LaBouf ud f mod by a s fo a få ham hæ i si MyDihD sassyi Fly Ha hav vd uhld i d ma : by Søv,EFi md llhjmsa. B poj sbhadli dl bask lovløse/ Så i slskab md d fa kfo av sla d fm kuv ls b flækk bfolk af øks ANspO foduk Cobu o ia koa mø æ i il ivbisæ d ipald md d All afal ls ms su o lisi skabi va kuc kæ dko. Spcial: af H llabouf pås, o pludsli skill d biv Mai si bø æff k BAD Foo: S od fas a- bak al oså o d. si E. Js hjm sam EVÆRELSER idiaioi i ja- kap så modi øl si ud. mud dk j al bøopmaasi Ikk a oalløs. hos Dm DJpå hæv. Dm si iv i A ill Blushø lok dl Rao bliv moda bliv j-. Ri fo i Flyvo i lod 4 ufob d ad fo ma md åb am, o som bys s, d vil æd hds liv... øme 10 havd foæld Lø 9 1 Bi idd ilbud. 54 m 3 a 3 21 /snedke diio ili. ha fosø D o bød Eha o y shif må Sa pallplads idda d dao dbak Las: k 21 s-ff bds Klimaasp fam da fom mli 2791 oll Jol Co ha kas si ov udfyld si Ti Daø.dk 83 Sø som li ma o Amawsklassik Claus boad omsædivam»tu v. sæ 53 88Li idil Køl Løda d 30. apil 2011dkl.æs Tlf. md ol i Las TLF Fos Gi«, o 155 iv md T Nd- o jjff hd o mød i Hollædhallvj isp 15 Fax psolihbids, Ma Damo 55 DØG KÆRE Klav udpaki Kov o d- ask favi DE - o fly GA05 NVAGT V. 80 All m vlkom las Køs EBY EN VEJ l fo D Ko po MAGLvo AIS fi é! Ufobid PR.»å li OL d ST. R,Mu i«d mad ilbud 20,. 25 Tøm LS NIC ivs _mic PR ISE ADEN TROE P.: sdk- o RE2. Tøm Vi læd os il a vis j, vidg sav/mada d maj 3.00 SNE AF ail.co HO VE TIL la ms v/ 0 1 DKE m Al øm me Sø Rib TØMRER ING (ilmldi ikk ødvdi) hvad vi ha abjd md RsDER KLER E Lø Tilbyd Mal sdka- o OG BR TSCY Ejdom ARBEJDE i løb af sæso! hjælp NTd. lukk INGSTI ITE vlkom! Kom o HE pøv all Dø o bjd udføs: AL ÅBN Tos I På sy.30daø Skol Fosikispaaio Taab E KV på Amail bisæls Mød op mada kl i ymasiksal 17på Køkkvidusudskif fo små 9.00 Glam o b NY jd ss : o Ch i o ulv Gymas, æ o bsyls Ny- o s Ma Gulvafsl kad s.-f. Pisisia k. 30,- p. a (balss.-o fø udvisi sa) av Afal æf ombyi K. 270, Ufoplid ls koa på.-i ibi shav ds ViylCapo k & Sø a s ii Ma ma zumbalad msk. - + mom.d fs vi håb Ny o lio s p. ma ilbud ivs Ejdomso aa i hjm Ma hils o på sy Bsyls abjdliumsaø o-y dim paaio øme Silfuld m D s a S /sne JAN Løj & ikk o bu På Fa 425,- Lapla Dik fa o modll ma fav ilbud, md od ks 1 sk. Sid 3 åd sølvåd md Sam-amb d, sdyskid ko sad, N beav ElsE vis al Badmadsfoi Nå ø kukk lok d»rao«. o Ny 11 il ap 55. å. Daø Ny. 17 Sid 8 a osdak da/ m is Pos Da m m om Udkuddl Sid 6 PRISG hussa Til samli 27. apil 2011 å. N l udd RER sda a/o ak isd Dam mm m Pos Udko buikk VA y Daø N o d, koo 59.dk Filow o svivvs A/S kvali c m 40 å Daø Ny: Fax

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere