synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen"

Transkript

1 ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: Sagsnr.: GSJ/KD Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Borgerforening med hjemsted i Brønderslev Kommune 2. Borgerforeningens formål Borgerforeningens formål er, ved hjælp af de midler der står til dens rådighed samt ved frivilligt borgerarbejde, at styrke Brønderslev byområde med et kulturelt, socialt og praktisk fællesskab, der gør Brønderslev til et attraktivt sted at bo. Foreningen er uaf- hængig af partipolitiske forhold. Foreningens opgaver er udførende, koordinerende og rådgivende i henseende til: aktiviteter og arrangementer forskønnelse af byen information og kommunikation synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen fælles kontaktflade for Borgerne, foreningerne og virksomhederne i Brønderslev By over for offentlige myndigheder og andre instanser. 3. Medlemskab af Borgerforeningen Enhver borger, der er fyldt 18 år, og enhver virksomhed og forening med postadresse i Brønderslev Kommune, kan blive medlem af Brønderslev Borgerforening. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Valgbarhed til bestyrelsen har Side 1 af 5

2 kun personlige medlemmer. Kontingentet betales forud for et år og fastsættes af generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 5. Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerer sig for 1 år ad gangen på det efterfølgende bestyrelsesmøde med: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Hvis et konstitueret medlem erstattes af en suppleant, skal bestyrelsen konstituere sig på ny. 6. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning, eller når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen ved henvendelse til formanden ønsker mødet afholdt. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med mindst 1 uges varsel og med angivelse af, hvilke sager der vil blive behandlet. Der føres skriftligt referat af bestyrelsesmøder, og beslutningsreferat offentliggøres på Borgerforeningens hjemmeside og i lokale medier. Side 2 af 5

3 Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Stk. 5 Ved uenighed afgøres sager ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed genoptages sagen på det efterfølgende møde. 7. Ansvar og kompetence Foreningen tegnes juridisk af formanden eller næstformanden sammen med et besty- relsesmedlem. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og ejendele. Bestyrelsen må ikke købe, sælge, bygge eller overdrage nogen form for fast ejendom uden generalforsamlingens godkendelse. 8. Uddelegering Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg, udpege kontaktpersoner og bemyndige andre til at varetage nærmere beskrevne opgaver med reference til formand eller næst- formand. Faste udvalg nedsættes af generalforsamlingen. 9. Generalforsamling Generalforsamlingen er Borgerforeningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Generalforsamlingen skal varsles offentligt senest 3 uger før afholdelsen med angivelse af tid og sted. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 4 Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres endvidere ved, annoncering i lokale medier og om muligt på Borgerforeningens hjemmeside. Stk. 5 Indkomne forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen i lokale medier og på Borgerforeningens hjemmeside. Side 3 af 5

4 Stk. 6 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges for et år ad gangen Eventuelt (punkter under eventuelt kan ikke sættes til afstemning) Stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlem- mer. Der henvises endvidere til 9, stk. 9. Stk. 8 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Fremmødte medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 9 Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 0 Sekretæren udarbejder referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. Herefter offentliggøres dette på Borgerforeningens hjemmeside og i lokale medier. 10. Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne kan indgive begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker af bestyrelsen med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling. Antallet af medlemmer offentliggøres på hjemmesiden. 11. Økonomi Regnskabsåret følger kalenderåret, i det første år fra stiftelsen til Side 4 af 5

5 Regnskabet revideres af 2 af foreningen valgte revisorer inden generalforsamlingen. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Der vælges hvert år 1 re- visor og 1 suppleant. 12. Opløsning af Borgerforeningen Beslutning om opløsning af Borgerforeningen forudsætter vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Hvis forslag om opløsning af foreningen er vedtaget på første generalforsamling, er be- styrelsesmedlemmernes mandat automatisk fastlåst. Det betyder, at de ikke kan udtræ- de af bestyrelsen, før beslutningen enten er omgjort på en følgende generalforsamling, eller afviklingsforretning er endelig afsluttet. I tilfælde af, at Borgerforeningen opløses, kan midlerne i Borgerforeningen ikke deles mellem medlemmerne, men midler og ejendom skal administreres af en af Borgerfor- eningens bestyrelse udpeget advokat, indtil der dannes en ny Borgerforening. Såfremt der ikke inden 6 måneder efter endelig opløsning af Borgerforeningen, er stiftet en ny forening, skal advokaten overgive formuen til Brønderslev Kommune, med henblik på indkøb af kunst til placering i Brønderslev By. Vedtaget på generalforsamlingen den 30. september Side 5 af 5

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere