Forretninger i Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretninger i Tyskland"

Transkript

1 Forretninger i Tyskland Udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen Udgivet af Danske Bank

2 Forord Forretninger i Tyskland er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål, der typisk opstår i forbindelse med en dansk virksomheds ønske om bearbejdning af det tyske marked - det være sig i forbindelse med salgsaktiviteter eller ved en etablering. I det følgende gøres der først et par bemærkninger om den tyske erhvervskultur, derefter gennemgås de centrale problemer, der opstår ved direkte salg til tyske kunder (2). For det tilfælde at man ønsker at engagere en fast repræsentant i Tyskland, kan der hentes nyttige oplysninger i afsnittet om salg via andre (3). De mest centrale spørgsmål i forbindelse med en selvstændig etablering behandles i afsnittet om etablering (4). Når personale udstationeres eller ansættes, er der visse regler, man skal være opmærksom på (5). Særlige overvejelser knytter sig til leje eller køb af fast ejendom i Tyskland (6) og til byggeri (7). For alle virksomhedsaktiviteter gælder lige som i Danmark en omfattende erhvervslovgivning, hvoraf enkelte, vigtige områder belyses (8). Skattemæssige regler har naturligvis også betydning (9). Afslutningsvis forsøges det at give et overordnet overblik over den juridiske jungle, man står overfor når man er aktiv i Tyskland (10) Danske Bank er udgiver af Forretninger i Tyskland, der er udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen (København- Hamburg-Berlin) (www.br-law.com), som alene er ansvarlig for indholdet. Det er naturligvis ikke hensigten at afdække samtlige problemer, der opstår i forbindelse med aktiviteter i forhold til Tyskland. Det er imidlertid vores håb, at der gives et vist overblik over de typiske spørgsmål, og at der ved læsningen tændes et antal "røde lamper". Uafhængig professionel rådgivning af juridisk, skattemæssig, finansiel eller markedsføringsmæssig karakter vil aldrig kunne undværes og er som regel en god investering. 1

3 Danske Bank i Tyskland Danske Bank koncernen er Danmarks største bank og samtidig en betydende bank på det nordeuropæiske finansielle marked. Vi opererer i Norge, Sverige, Finland, Rusland, de baltiske lande, Polen, UK, Den Irske Republik og Nordirland. Koncernen består af Danske Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension og yderligere en række datterselskaber. Siden 1985 er vi i Tyskland repræsenteret med en filial i Hamburg, som er ansvarlig for bankens tyske aktiviteter. På det tyske marked servicerer vi alene erhvervskunder. Vi kan tilbyde en bred palette af bankprodukter til finansiering af drift og investeringer, risk management, trade finance, cash management m.m. Vi er integreret i alle tyske clearingsystemer og udfører alle former for lokale og internationale betalinger. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte os direkte i Hamborg eller via en af bankens skandinaviske filialer. Se side 61. 2

4 1. Erhvervskultur Direkte salg Bedømmelse af kunderne Juridisk konstruktion Økonomi Kreditoplysninger Offentliggjorte regnskaber Den internationale købelov Salgs- og leveringsbetingelser Check som betalingsmiddel Ejendomsforbehold Renteberegning ved forsinket betaling Inddrivelse af fordringer Konkurs Virksomheders konkurs Enkeltpersoners konkurs Forældelse Salg via andre Handelsagent (Handelsvertreter) Kommerciel betydning Hvad er en handelsagent Gældende lovgivning/afgørelse af tvister Hvilke bestemmelser gælder Eneagent for området Handelsagentens og virksomhedens generelle pligter Provision Opsigelse Goodwillerstatning (Ausgleichsanspruch) Konkurrenceklausul Stikord for forhandlingerne Eneforhandler (Vertragshändler) Kommerciel betydning Hvad er en eneforhandler Gældende lovgivning/afgørelse af tvister Hvilke bestemmelser gælder Eneforhandlerens og producentens generelle pligter Vederlag Opsigelse Goodwillerstatning (Ausgleichsanspruch) Stikord for forhandlingerne Etablering Generelle overvejelser Etableringsområder Nødvendige registreringer Erhvervstilsynet (Gewerbeamt) Handelsregistret/Kaufmann Skattemyndighederne og momsregistrering Industri- og handelskamre Virksomhedens handelsbøger, bogføring m. v Repræsentationskontor (Zweigstelle) Filial (Zweigniederlassung) Brevpapiret Egen selvstændig virksomhed Stiftelse eller skuffeselskab Hæftelsesregler for ledelsen Andre virksomhedsformer Enkeltmandsvirksomheder (Einzelunternehmen, Einzelkaufmann) Handelsselskab (offene Handelsgesellschaft, OHG) Kommanditselskab (Kommanditgesellschaft, KG)

5 Særformen GmbH & Co. KG Særformer og blandingsformer Navne Personale Udsendte danske medarbejdere Hvilket lands lov gælder for kontrakten Hvilket lands lov gælder for skatten Hvilket lands lov gælder for sociale bidrag mv Opholds- og arbejdstilladelse Bil Egen bil Firmabil Direkte ansatte tyske medarbejdere Hvilket lands lov gælder for kontrakten Kontrakten Opsigelse Bortvisning (außerordentliche Kündigung) Lov om ansættelsesbeskyttelse (Kündigungsschutzgesetz) Lønforhold Konkurrenceklausuler Arbejdsgivers pligter med hensyn til skatten Arbejdsgivers pligter med hensyn til sociale bidrag Alderspension Arbejdsløshedsforsikring Sygeforsikring Plejeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ferieregler/arbejdstidsregler Lønmodtagermedbestemmelse Fast ejendom Leje Lovgivning Særskilte driftsomkostninger (Nebenkosten) Indeksklausuler Mæglere Lejeforhold Investering Byggeri Retsgrundlag (VOB) Aftaleparter Hovedentreprenør Underentreprenør Konsortium Arkitekter/ingeniører Stikord for forhandlingerne Særligt om sikkerhedsstillelse Kaution (Bürgschaft) Deponering (Hinterlegung) Tilbageholdelse af betalinger (Einbehalt) Momsregler Syn og skøn Skatteforpligtelser Ordregiverens forpligtelser Fritagelsesmulighed Anbefaling til danske virksomheder Erhvervslovgivning i øvrigt Erhvervsstøtte Regulering af enkelterhverv Detailhandel Transporterhverv Mæglere Hotel- og restaurationserhverv

6 8.2.5 Industri Håndværk Liberale erhverv Reklameregler Markedsføringsregler Markedsføringsloven (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, UWG) Konkurrenceloven (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) Patent-, varemærke og mønsterbeskyttelse Produktansvar Skattemæssige regler (Undgåelse af) Dobbeltbeskatning Driftsstedet Virksomheder Selskabsbeskatning Selskabsskat (Körperschaftssteuer) Virksomhedsskat (Gewerbesteuer) Personbeskatning Andre skatter og afgifter Solidaritetsskat (Solidaritätszuschlag) Formueskat (Vermögenssteuer) Den juridiske jungle Hvilket lands lov gælder/international privatret BGB Handelslovgivning (HGB) Kreditsikringsmuligheder Statslige Delstatsmyndigheder Domstole Handelsregistret Rådgivere Advokater Honorarberegning Notarer Revisorer Valg af tvistested (værneting) Kontaktadresser:

7 1. Erhvervskultur Formålet med nærværende brochure er at give et overblik over de vigtigste juridiske overvejelser, en dansk virksomhed bør gøre sig, når den påtænker at gøre forretninger i Tyskland. Herudover må man imidlertid ikke overse, at der er en del forskelle på erhvervskulturen i Danmark og Tyskland. Der findes egentlige kurser i erhvervsopførsel i Tyskland (se f.eks. og det er vel efterhånden sjældent, at danske erhvervsdrivende ikke husker grundreglerne: Påklædningen under forretningsmøder bør altid være korrekt. Du-formen med forretningsforbindelser er bandlyst, indtil man er kommet meget tæt på hinanden det er den ældre, der tilbyder det. Det er også usædvanligt at være dus med sine medarbejdere. Det er en forudsætning for professionelt arbejde, at man behersker tysk på et højt niveau. Det er i denne sammenhæng en fornuftig ting, at man har sat sig ind i den nye tyske retskrivning. Det er en god idé at ansætte en tysker, som kender skik og brug, til at lede aktiviteterne i Tyskland. Det, der gælder for påklædningen og omgangsformen, gælder også med hensyn til de juridiske forhold. Formkravene er større, og der findes adskillige eksempler på disse i lovgivningen. Inden for en del retsområder kræves der notarbekræftelse af aftaler, hvilket er ukendt i Danmark. Dette er f.eks. tilfældet, når der oprettes selskaber (4.4) eller erhverves fast ejendom (6.2). Endvidere er det meget sædvanligt at bekræfte mundtlige aftaler skriftligt, og det er vigtigt, at man nøje gennemlæser den tyske kontraktparts skriftlige bekræftelse af en mundtlig aftale. EU-harmoniseringen har medført en gradvis tilnærmelse af danske og tyske retsforhold, f.eks. for områderne handelsagenter (3.1) og regnskabsforhold (4.1.2). Det vil dog være farligt bare at gå ud fra, at forskrifterne nok er ens, når de minder om hinanden. Der er en del danske håndværkere og entreprenører, der har måttet udrede betydelige erstatninger, fordi de ikke var helt fortrolige med de tyske byggetekniske forskrifter. Der må således opfordres til, at man omhyggeligt sætter sig ind i de gældende regler for det område, som man ønsker at arbejde med i Tyskland. Ordnung muss sein også hvad angår juridiske spørgsmål. Siden 1. januar 1999 er EUROen Tysklands valuta. I overgangstiden frem til 1. januar 2002 eksisterede EUROen kun som regnskabs-valuta. DEM var stadigvæk eneste gyldige betalingsmiddel - dog kun som fast møntenhed bundet til EUROen. DEM-sedler og mønter blev accepteret af banker og handlende son led i en frivillig ordning frem til den , herefter er EUROen eneste gyldige betalingsmiddel i Tyskland. 6

8 DEM-sedler og -mønter kan i en tidsmæssig ubegrænset periode veksles gratis i alle filialer af Deutsche Bundesbank. Der er også mulighed for at sende DEM-sedler og -mønter til Deutsche Bundesbanks filial i Mainz: Deutsche Bundesbank SZ BLog Hegelstraße 65 D Mainz Afsendere fra udlandet får tilsendt en ordrecheck på EURO-beløbet (www.bundesbank.de/bargeld/bargeld_faq_banknotendm.php#dm_umtausc h) 2. Direkte salg 2.1 Bedømmelse af kunderne Inden der indgås aftaler med en ny forretningsforbindelse, bør der foretages en vurdering af forretningspartneren, der ikke begrænser sig til dennes visitkort eller farvestrålende brochurer. Man må aldrig være i tvivl om ens kontraktparts juridiske konstruktion. Endvidere bør der foreligge oplysninger om kontraktpartens økonomi Juridisk konstruktion Den retsform, som ens tyske kontraktpart driver virksomhed i, er nærmere beskrevet nedenfor under de mulige etableringsformer (4.4). Såfremt der er tale om en juridisk person, bør man inden underskrift på en større kontrakt sikre sig, at pågældende virkelig kan tegne virksomheden (10.6.4). Dette sker ved at indhente en bekræftet udskrift fra det pågældende handelsregister. Aftaler, der falder ind under den pågældende virksomheds almindelige drift, kan også indgås af personer, der har stillingsfuldmagt hertil, dvs., at de i forretningslivet almindeligvis må antages at være berettiget til at indgå aftaler på det pågældende område Økonomi En bankoplysning kræver kundens samtykke. Ønsker man ellers at komme tættere på kundens økonomi, kan der indhentes kreditoplysninger via et kreditoplysningsbureau eller søges indsigt i kundens offentliggjorte regnskaber Kreditoplysninger Det er muligt via Internettet at indhente kreditoplysninger fra de kendte større kreditoplysningsbureauer som f.eks. Creditreform (www.creditreform.de) eller Dun & Bradstreet (http://dbgermany.dnb.com/german/default.htm). Sidstnævnte forudsætter 7

9 ikke noget abonnement, idet oplysninger kan indhentes ved online-betaling med kreditkort Offentliggjorte regnskaber Tyskland har ikke noget effektivt system med hensyn til kapitalselskabers indlevering af regnskaber, der svarer til det system, der i Danmark administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ligesom man hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via Internettet(www.publi-com.dk) kan indhente et selskabs seneste officielle regnskab, er dette også muligt i Tyskland (www.handelsregister.de), selvom selskabsregistreringerne i Tyskland foretages decentralt ved de lokale handelsregistre (10.6.4). I fortiden var det dog sådan, at tyske selskaber, selvom de officielt er forpligtet til at indsende deres årsregnskaber, ikke reelt har gjort det, da manglende indlevering ikke har haft nogen konsekvens. Reglerne er nu efter at forholdet er blevet påtalt af EU-domstolen blevet strammet, men der må antages at gå lang tid, før systemet bare antydningsvis har samme effektivitet som det danske. 2.2 Den internationale købelov Hvilken lovgivning, der finder anvendelse ved et salg mellem en dansk og en tysk virksomhed, afgøres af den såkaldte internationale privatret (10.1). Parterne kan også aftale, at det ene eller andet lands retssystem skal finde anvendelse mellem parterne. Medmindre der konkret er aftalt andet, gælder DEN INTERNATIONALE KØBELOV imidlertid for dansk-tyske købsaftaler (www.cisg.dk). Denne regulerer de mest vigtige spørgsmål, som f.eks. sælgers pligter vedrørende varens beskaffenhed og rettidig levering, samt købers pligter med hensyn til købesummens betaling og erstatning ved misligholdelse. Bestemmelserne i denne lov, der gælder både i Danmark og Tyskland, findes på begge sprog. Den internationale købelov gælder også i tilfælde, hvor man måtte have aftalt, at dansk ret finder anvendelse. En tysk udgave af loven findes hos 2.3 Salgs- og leveringsbetingelser Såfremt man ønsker at anvende sine egne salgs- og leveringsbetingelser, bør man være opmærksom på, at Tyskland i BGB (borgerlige lovbog) har særlige bestemmelser om almindelige forretningsbetingelser. Bestemmelsen regulerer meget detaljeret, hvad der er tilladt at aftale i sådanne forretningsvilkår. Det er meget vigtigt, at man undersøger, om ens tyske salgs- og leveringsbetingelser i givet fald overholder de lovmæssige krav, da enkelte vilkår og i værste fald hele sættet kan ende med at blive erklæret ugyldige. 8

10 2.4 Check som betalingsmiddel Checkbetalinger forstås som regel således, at overgivelsen af checken ikke har den virkning, at den endelige betaling anses for at være sket (zahlungshalber). Man bør derfor ikke udstede en kvittering samtidig med modtagelsen af en check. En tysk check, der skal indfries af en tysk bank, skal søges indløst i denne bank inden 8 dage efter udstedelsen. Overholdes fristen ikke, mister man muligheden for, at checken kan tjene som fuldbyrdelsesgrundlag i den særlig hurtige tyske checkproces. Modtager man mange tyske checks, er det derfor en god idé at oprette en bankkonto i en tysk bank eller en dansk bank med tysk filial, da det ellers kan være vanskeligt at overholde indløsningsfristen. 2.5 Ejendomsforbehold I Danmark er det vanskeligt at aftale et ejendomsforbehold, når varer sælges til videresalg. Man må i givet fald aftale et egentligt konsignationsforhold. I Tyskland kræves der derimod ikke meget for at aftale et gyldigt ejendomsforbehold og ejendomsforbehold er et standardvilkår i stort set alle tyske leveringsbetingelser. Ejendomsforbeholdet medfører, at sælgeren kan kræve varerne tilbage, også fra køberens konkursbo, såfremt købesummen ikke er betalt. Et ejendomsforbehold kan efter tysk ret aftales som et udvidet ejendomsforbehold (erweiterter Eigentumsvorbehalt), hvilket betyder, at alle leverede varer tjener til sikkerhed for samtlige krav mellem parterne. Et sådant ejendomsforbehold er umuligt efter dansk ret. Man kan også aftale et ejendomsforbehold som et forlænget ejendomsforbehold (verlängerter Eigentumsvorbehalt). I dette tilfælde tjener ikke bare de leverede varer til sikkerhed for køberens fordring, men også færdigprodukter, som er fremstillet ved hjælp af de leverede varer. Endvidere kan ejendomsforbeholdet kombineres med en transport i de fordringer, som vil opstå ved videresalg af varerne (Vorausabtretungsklausel). I tilfælde af køberens konkurs har sælgeren herefter sikkerhed enten i de varer, der stadig måtte være hos køberen, eller i de fordringer, som er opstået ved varernes videresalg. Der er dog ikke sikkerhed i allerede indgåede betalinger, da disse som regel ikke kan individualiseres fra andre beløb. De tyske regler om ejendomsforbehold medfører, at tyske konkursboer tømmes af varekreditorerne. De eneste varekreditorer, der ikke kan udtage deres varer, er som regel de danske kreditorer, idet disse ikke har aftalt noget ejendomsforbehold. Det må derfor stærkt anbefales, at man aftaler et ejendomsforbehold med sine tyske købere. 9

11 2.6 Renteberegning ved forsinket betaling Hvilke renter, der kan beregnes ved forsinket betaling, er i første omgang afhængig af, om renteberegningen og renternes størrelse på forhånd er aftalt mellem køber og sælger. En rentebestemmelse på en fremsendt faktura er hverken efter dansk eller tysk ret nogen aftale. Derimod vil en ordrebekræftelse, hvor rentebestemmelserne er anført som regel være tilstrækkelig til at blive betragtet som en aftale om renteberegning. Hvis der ikke er aftalt noget om renter, er det afgørende, om dansk eller tysk ret finder anvendelse mellem parterne (10.1). Dog er forskellene minimale, da både Tyskland og Danmark har implementeret Europaparlaments og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Hvis ikke andet er aftalt, forfalder en regning automatisk til betaling senest 30 dage efter den er modtaget. Morarentesatsen svarer i Danmark til den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis per 1. januar og 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 % (for tiden: 10,00 %). I Tyskland svarer morarentesatsen til den specielle Basiszins, som ligeledes fastsattes henholdsvis per 1. januar og 1. juli det pågældende år alt efter Den Europæiske Centralbanks nyfastsættelse af renten med et tillæg på 5 % (for tiden: 6,95 %). Efter tysk ret er der i mange tilfælde mulighed for at få erstattet de kassekreditrenter, sælger selv har måttet betale til sin egen bank, og som beviseligt skyldes manglende betaling fra debitor. Denne mulighed for at få sit rentetab erstattet, findes fortsat ikke i dansk ret. 2.7 Inddrivelse af fordringer Når debitor ikke betaler, opstår spørgsmålet om, hvordan man bedst inddriver penge hos en tysk debitor. Man bør i denne forbindelse være opmærksom på, at det i mange tilfælde vil være muligt at anlægge retssag både i Danmark og i Tyskland. Det er en grundlæggende retsregel, at man kun kan anlægge retssag mod en anden person eller virksomhed på det sted, hvor pågældende hører hjemme, og det vil derfor formentlig være en overraskelse for mange, at en dansk virksomhed oftest kan anlægge retssag mod sin tyske kunde i Danmark. Dette skyldes, at der i den såkaldte EU-domskonvention findes en regel om, at man kan anlægge retssag på det sted, hvor ens modpart skal opfylde sin forpligtelse (opfyldelsesværnetinget). Da en tysk køber efter DEN INTERNATIONALE KØBELOV skal opfylde sin betalingsforpligtelse på sælgerens forretningssted, kan danskeren derfor anlægge sag mod sin tyske køber ved eget hjemting (den ret, hvor danskeren har sit forretningssted). Alternativt kan danskeren imidlertid også anlægge sag i Tyskland ved tyskerens bopæl. Efter tysk ret der ydermere mulighed for en forkortet inkassoprocedure (Mahnverfahren), dvs. at der kan opnås en dom 10

12 (Mahnbescheid) uden en egentlig retssag. Efter denne procedure falder der automatisk dom, hvis debitor ikke inden visse frister svarer på en betalingsopfordring, som retten sender til ham. Rejser debitor derimod indsigelser mod betalingsopfordringen, vil der også efter tysk ret skulle gennemføres en egentlig retssag. Hvilken af de to muligheder, man skal vælge, er ikke nemt at afgøre på forhånd. En dansk retssag har naturligvis den fordel, at den tyske modpart tvinges til at forsvare sig i det for ham fjerne udland. Imidlertid må stævningen og dokumenter oversættes til tysk og forkyndes i Tyskland, hvilket kan være en besværlig affære. Falder der dom i Danmark til fordel for den danske sælger, kan denne dom fuldbyrdes i Tyskland, men også dette kan tage en del tid. En tysk inkassoprocedure er i første omgang ganske enkel og omkostningsfri. Rejser den tyske modpart imidlertid indsigelser, er der fare for, at man herefter skal gennemføre hele sagen uden hjemmebanefordelen. Det må være de konkrete omstændigheder, der afgør, hvilken løsning man vælger. Som tommelfingerregel gælder det, at man bør anlægge sagen i Tyskland, hvis man ikke forventer indsigelser mod kravet. Ved man på forhånd, at der vil komme indsigelser, bør sagen typisk anlægges i Danmark. 2.8 Konkurs Forudsætningen for, at en debitor tages under konkursbehandling, er, at man har et dokumenterbart krav mod debitor, og at denne ikke er i stand til at betale fordringen, f.eks. fordi der allerede forgæves har været forsøgt udlæg. I Tyskland behøver kreditor ikke stille sikkerhed for konkursbehandlingen. Kan boets midler imidlertid ikke dække bobehandlingsomkostningerne, kan kreditoren påtages sig at betale sagsomkostninger, hvis han alligevel ønsker konkursbehandlingen gennemført. Reglerne herom findes i den tyske konkurslov (Insolvenzordnung) (www.gesetze-im-internet.de/inso/index.html) Virksomheders konkurs For en simpel kreditor (10.4) vil det som regel ikke kunne svare sig at foranledige en konkursbehandling. Som nævnt (2.5) vil de privilegerede kreditorer have tømt konkursboet, så der ikke bliver noget tilbage til de privilegerede kreditorer Enkeltpersoners konkurs 11

13 Er der tale om privatpersoner, kan konkursbehandlingen først gennemføres, efter en udenretslig bobehandling har fundet sted (außergerichtliche Schuldenbereinigung). Kun hvis debitor og kreditorerne ikke kan enes om en gældssaneringsplan kan debitor tages under konkursbehandling ved en domstol, hvorved formueværdierne bliver fordelt mellem kreditorerne. Derefter er der mulighed for, at debitor i seks år stiller en del af sin indkomst til rådighed for sine kreditorer, hvorefter han er frigjort for restgælden (Restschuldbefreiung). Reglerne minder om de danske regler om gældssanering. 2.9 Forældelse For ikke at miste sit krav mod en tyske debitor, skal man være opmærksom på forældelsesreglerne. Forældelsesreglerne i dansk og tysk ret er ret forskellige. Man bør derfor først overveje, om det er dansk eller tysk ret, der finder anvendelse (10.1.). Efter dansk ret forældes almindelige fordringer ved køb og salg 5 år efter købet. Siden 1. januar 2002 andrager den almindelige forældelsesfrist efter tysk ret 3 år. Forældelsesfristen udløber ved årets udgang. Dette er baggrunden for, at der som regel hersker stor travlhed på tyske advokatkontorer omkring juletid. Det er vigtigt, at man noterer sig, at man efter tysk ret mister sin ret til at påberåbe sig mangler ved købte varer allerede 2 år efter salget. Såfremt det drejer sig om byggematerialer, som har medført mangler på en bygning, er forældelsesfristen 5 år. For at afbryde forældelsesfristen skal der efter begge landes ret begyndes retslige skridt, idet kravet ellers fortabes. 3. Salg via andre 3.1 Handelsagent (Handelsvertreter) Kommerciel betydning Antagelse af en handelsagent vil være det første skridt til en mere intensiv bearbejdning af det tyske marked. Den danske producents økonomiske forpligtelser i forbindelse hermed er som regel til at overse, da den eneste omkostning er provisionen til handelsagenten og denne forfalder jo kun, hvis bliver solgt noget. Ved antagelse af en handelsagent bør man overveje, om det er hensigtsmæssigt at nøjes med en handelsagent for hele Tyskland, da landet i de fleste tilfælde nok ikke kan dækkes af en enkelt agent. Det vil derfor typisk være bedre at begrænse agentens område til en eller flere delstater. 12

14 De danske generalkonsulater og eksportstipendiater i Tyskland (www.ambberlin.um.dk/da/menu/eksportraadgivning/) kan mod betaling bistå med at finde egnede emner til handelsagenter. Problemerne ved en handelsagentaftale viser sig som regel først, når agenten har været så succesfuld, at virksomheden mener bedre selv at kunne betjene markedet ved egen etablering. I denne situation har agenten krav på et opsigelsesvarsel, samt krav på erstatning for mistet fremtidig omsætning. Man bør allerede fra starten være opmærksom herpå, da man ikke kan aftale sig ud af disse erstatninger. Opsigelse af en handelsagent koster penge. Tyske handelsagenter er meget velorienterede om deres rettigheder og tøver ikke med at søge dem gennemført ad rettens vej Hvad er en handelsagent En handelsagent er en selvstændig erhvervsdrivende, som på en anden virksomhed vegne forestår salg af dennes produkter. Det vil sige han sælger for denne virksomheds regning og i dennes navn. Det er virksomheden, der bærer risikoen for, at der sælges til kunder, som ikke betaler, og virksomheden hæfter direkte over for kunden ved eventuelle reklamationer. Handelsagentens forhold er derfor anderledes end eneforhandlerens (3.2). Det forhold, at en handelsagent skal være selvstændig erhvervsdrivende, betyder, at denne ikke må være så integreret i virksomhedens organisation, at han i virkeligheden er ansat af denne. I dette tilfælde finder de tyske ansættelsesretlige bestemmelser anvendelse, der ofte vil være mere byrdefulde for virksomheden end handelsagentreglerne Gældende lovgivning/afgørelse af tvister Det er ikke sandsynligt, at en tysk handelsagent vil acceptere, at det aftales, at dansk ret finder anvendelse på forholdet mellem parterne. Selvom han måtte acceptere dette, findes der i tysk ret en del regler, der beskytter handelsagenten og som ikke kan fraviges, selvom dansk ret i øvrigt er aftalt. Man må derfor gå ud fra, at en tysk handelsagents retsstilling bedømmes efter tysk lovgivning og retspraksis. Som udgangspunkt vil eventuelle tvister ligeledes blive afgjort af de tyske domstole. Det forekommer dog, at en tysk handelsagent accepterer, at stedet for afgørelsen af eventuelle tvister (værnetinget) er en dansk domstol, især Sø- og Handelsretten i København Hvilke bestemmelser gælder Reglerne i den tyske handelslovbog (Handelsgesetzbuch = HGB, har været forbillede for EUdirektivet om handelsagenter, som også Danmark har gennemført. Den nuværende danske og tyske lovgivning minder derfor meget om hinanden, og 13

15 for så vidt angår hovedreglerne kan man derfor orientere sig i den danske lov. Der er dog som altid forskelle i detaljen. Der er ikke specielle formkrav til handelsagentaftaler. Hvis ikke der er aftalt andet, gælder lovens bestemmelser Eneagent for området En handelsagent vil typisk forlange, at han har retten til eneforhandling (Alleinvertretung) af produkterne i sit område. I dette tilfælde har handelsagenten ret til provision af salget af alle produkter i sit område, uanset om han har været med til at formidle salget af disse eller ej Handelsagentens og virksomhedens generelle pligter Det er ikke overraskende, at handelsagenten automatisk har visse pligter, uden at dette skal aftales særskilt. Hertil hører naturligvis pligten til at søge salget af produkterne fremmet (Vermittlungs-/Abschlusspflicht), pligten til at overvåge markedet og pligten til at underrette om aktuelle udviklinger (Marktbeobachtungspflicht, Informationspflicht). Herudover er handelsagenten forpligtet til at bevare tavshed om forretningshemmeligheder. Denne tavshedspligt rækker ud over varigheden af kontraktforholdet (Verschwiegenheitspflicht). Mens handelsagenten uden videre er afskåret fra at måtte sælge konkurrerende produkter under kontraktens varighed, gælder dette ikke efter kontraktens ophør. Et forbud mod salg af konkurrerende produkter efter kontraktens ophør kræver i givet fald en udtrykkelig aftale (Wettbewerbsverbot). Virksomheden er forpligtet til at forsyne handelsagenten med det nødvendige salgsmateriale, såsom kataloger, vareprøver etc., og er ligeledes forpligtet til at informere handelsagenten om aktuelle udviklinger, samt at bevare tavshed om handelsagentens forretnings-hemmeligheder Provision Provision bliver typisk beregnet af omsætningen, men kan også beregnes efter antallet eller mængden af solgte produkter. Provisionen afregnes hver måned, dog kan der aftales en afregningsperiode på op til 3 måneder. Handelsagenten har ikke krav på godtgørelse af øvrige udgifter, medmindre dette er aftalt særskilt Opsigelse Medmindre kontrakten er indgået for et fast åremål, kan virksomheden efter tysk ret opsige handelsagenten med følgende varsler: 14

16 1 måned varsel inden for det 1. år 2 måneders varsel inden for det 2. år 3 måneders varsel inden for år 6 måneders varsel ved kontrakter, der har varet over 5 år Hvis man har aftalt dansk ret, er varslerne lidt anderledes: 1-5 måneders varsel inden for år 6 måneders varsel ved kontrakter, der har varet over 5 år Endvidere kan begge parter ophæve kontrakten ved misligholdelse (Kündigung aus wichtigem Grund), hvilket dog som regel forudsætter en forudgående advarsel (Abmahnung). Misligholdelse fra handelsagentens side kan bl.a. være for ringe salgsaktivitet. Misligholdelse kan fra virksomhedens side bl.a. være undladelse af betaling af skyldig provision Goodwillerstatning (Ausgleichsanspruch) Ved kontraktens ophør har handelsagenten en ufravigelig ret til goodwillerstatning (Ausgleichsanspruch), som skal kompensere ham for den fremtidige mistede omsætning. Efter dansk og tysk ret beregnes erstatningen efter bestemmelser, som har den samme ordlyd. Her bestemmes, at der maksimalt kan tilkendes en erstatning svarende til 1 års bruttoprovision beregnet som et gennemsnit af de sidste 5 års provisioner (Ausgleichshöchstgrenze). Domstolenes praksis i de to lande med hensyn til beløbets udregning er imidlertid grundlæggende forskellig. Medens de danske domstole tilkender en erstatning efter et skøn, som typisk ligger mellem 3 og 6 måneders provision, foretager de tyske domstole en skematisk beregning ved hjælp af en formel. Efter denne formel ses der på den forventede fremtidige omsætning med de kunder, som handelsagenten har skaffet som nye kunder eller som er blevet genaktiveret. Det er en forudsætning ved beregningen, at de nævnte kunder må forventes fortsat at ville købe produkterne. Der indregnes yderligere, at visse kunder alligevel på længere sigt vil købe andetsteds (Abwanderung), samt at betalingen af en omgående erstatning medfører en tidligere betaling af provisionsbeløb end under et løbende kontraktforhold (Abzinsung). I de fleste tilfælde medfører denne formel, at en tysk domstol vil tilkende større erstatninger end en dansk domstol i tilsvarende sager Konkurrenceklausul Ifølge tysk ret kan der ikke pålægges en handelsagent en konkurrenceklausul, medmindre der samtidig gives en kompensation (Karenzentschädigung). Denne kompensation må ikke være urimelig lille Stikord for forhandlingerne 15

17 Nøjagtig betegnelse af handelsagentens område Handelsagentens og virksomhedens pligter Provisionens størrelse og afregning Opsigelsesfrister og ekstraordinære ophævelsesgrunde Goodwillerstatning Erstatning ved konkurrenceklausul Lovvalg og værneting 3.2 Eneforhandler (Vertragshändler) Kommerciel betydning Ved salg til almindelige kunder i Tyskland gælder det, der er anført ovenfor under afsnittet om direkte salg (2). Indgår man imidlertid en aftale med en eneforhandler, er der tale om et intensiveret salg til én enkelt kontraktpart, som man har en særlig tæt relation til. Her gælder særlige regler. Fordelen ved ikke at sælge til flere enkeltkunder er naturligvis, at man kan koncentrere sig om forholdet til denne ene kontraktpart, herunder om pågældende kan opfylde sine forpligtelser. Ulempen i forhold til en handelsagent er, at man som regel ikke har adgang til oplysninger om, hvem de egentlige tyske slutkunder er Hvad er en eneforhandler Eneforhandleren er juridisk karakteriseret ved, at han i eget navn og for egen regning sælger varerne, og er integreret i producentens salgsorganisation. Forhandleren behøver ikke automatisk at være en eneforhandler, men vil typisk være det. Man kan aftale eneforhandlingsret for hele Tyskland eller for enkelte dele af landet Gældende lovgivning/afgørelse af tvister Det er ikke sandsynligt, at en tysk eneforhandler vil acceptere, at man aftaler, at dansk ret finder anvendelse på forholdet mellem parterne. Skulle man imidlertid have mulighed for at aftale dansk ret, kan dette få stor betydning i forbindelse med en eventuel tvist, da man i tysk ret - modsat dansk ret - anvender en del af handelsagentreglerne på eneforhandlerne (www.gesetzeim-internet.de/hgb/index.html). Efter dansk ret er der således frihed til at aftale vilkårene, mens tysk ret lægger visse begrænsninger. Man bør også søge at aftale, at stedet for afgørelsen af eventuelle tvister - værnetinget - er en dansk domstol, f.eks. Sø- og Handelsretten i København. 16

18 3.2.4 Hvilke bestemmelser gælder De tyske domstole anvender en del af reglerne i den tyske handelslovbog (Handelsgesetzbuch = HGB), som egentlig er beregnet på handelsagenter, tilsvarende på eneforhandlere. Dette gælder ikke mindst reglerne om opsigelsesfristerne og reglerne om goodwillerstatning (Ausgleich) Eneforhandlerens og producentens generelle pligter Forhandleren skal naturligvis varetage producentens interesser, herunder at søge at fremme salget af producentens produkter. Der bør aftales en pligt for forhandleren til at aftage en mindsteomsætning, således at kontrakten eventuelt kan opsiges før tid, hvis omsætningsmålet ikke opnås. Producenten er forpligtet til at underrette eneforhandleren om udviklinger vedrørende produktet Vederlag Eneforhandlerens vederlag består som udgangspunkt af den avance, som denne opnår ved videresalg af produkterne. Denne avance fastsættes af eneforhandleren selv Opsigelse Der gælder ikke nogen lovregler om, hvorledes opsigelsesfristerne skal være. De aftalte frister må dog ikke være urimelige. Er der ikke aftalt opsigelsesvarsler, vil man efter tysk ret anvende reglerne for handelsagenter tilsvarende, mens anvendelse af dansk ret vil føre til et varsel af passende varighed. Efter tysk ret er producenten - også uden udtrykkelig aftale - forpligtet til ved kontraktens ophør at tage leverede varer tilbage Goodwillerstatning (Ausgleichsanspruch) Tysk ret giver i modsætning til dansk ret mulighed for, at en eneforhandler kan få goodwillerstatning. Dette gælder i hvert fald, når eneforhandleren har været en meget integreret del af producentens salgssystem, og producenten efterfølgende fortsat kan have glæde af forhandlerens kontakter, fordi producenten er blevet bekendt med disse Stikord for forhandlingerne Nøjagtig betegnelse af kontraktgenstanden og kontraktområdet Konkurrenceforbud 17

19 Forpligtelser til service- og garantiydelser Opsigelsesfrister og ekstraordinære ophævelsesgrunde Tilbagetagelse af varer ved kontraktens ophør Lovvalg og værneting 4. Etablering 4.1 Generelle overvejelser Etableringsområder Tyskland er inddelt i 16 delstater (Bundesländer) med egne lovgivningsbeføjelser. Tyskland har også en meget decentraliseret erhvervsstruktur. Der er 10 store erhvervsområder i den vestlige og 3 i den østlige del af landet. Fra den vestlige del kan nævnes Hamborg, området omkring Stuttgart, München og Ruhrdistriktet. Fra den østlige del bør nævnes Berlin såvel som områderne omkring Leipzig, Dresden og Chemnitz. Der er store forskelle på disse erhvervsområder, hvad angår den personlige indkomst pr. indbygger, antallet af udlændinge, antallet af arbejdsløse etc. Strukturen i det tyske erhvervsliv er ikke homogen. Det anslås almindeligvis, at der for tiden findes omkring 1000 danske etableringer af større eller mindre karakter i Tyskland. Når det gælder danske investorer, har hovedinteressen oprindeligt været rettet mod Nordtyskland, især områderne omkring Flensborg og Hamborg. Senere er andre områder blevet populære, f.eks. Frankfurt/Main for danske banker og området omkring Stuttgart og München for danske hightech-virksomheder. Efter genforeningen er også Mecklenburg-Vorpommern og Berlin blevet interessante. Det anslås, at godt 2/3 af de danske datterselskaber er etableret i den nordlige del af Tyskland Nødvendige registreringer I Tyskland gælder princippet om næringsfrihed. Den, som vil drive virksomhed i Tyskland behøver som udgangspunkt ikke have nogen særlig tilladelse hertil. I erhvervsmæssig henseende ligestilles danskere med tyskere. Forskrifter, som er særlig henvendt til udlændinge, som vi f.eks. kender dem i Danmark i forbindelse med udlændinges køb af fast ejendom, findes ikke i Tyskland. Dog kræves det i visse situationer - f.eks. i forhold til tyske skattemyndigheder - at udlændinge har en repræsentant, som er bosat i Tyskland. Pengeoverførsler fra Danmark til Tyskland kræver ikke nogen tilladelse, men beløb over en vis beløbsgrænse skal af statistiske grunde indberettes til Nationalbanken. Dette sørger ens egen bank normalt for. Uanset virksomhedens retsform skal følgende krav overholdes: 18

20 virksomheden skal anmeldes til erhvervstilsynet (Gewerbeamt ), virksomheden skal registreres hos handelsregistret ved byretten (Amtsgericht ) i den kommune, hvor virksomheden har sit hjemsted, de lokale skattemyndigheder (Finanzamt )(www.finanzamt.de) skal underrettes. der kræves medlemskab i det lokale industri- og handelskammer (Industri- und Handelskammer )(www.ihk.de) Erhvervstilsynet (Gewerbeamt) Enhver form for erhvervsvirksomhed i Tyskland kræver, at virksomheden anmeldes til Erhvervstilsynet (Gewerbeamt). De forskellige delstatslovgivninger udpeger selv den myndighed, som anmeldelsen skal indgives til. Ofte er det Gewerbeamt, i visse delstater er det Gewerbe- und Aufsichtsamt, der begge er kommunale myndigheder. I forbindelse med registreringen betales en mindre afgift. For visse virksomheder kræves særlig tilladelse (8.2). Anmeldelsespligten gælder også, når virksomheden/driftsstedet flyttes til et andet sted, eller når virksomhedens art ændres eller udvides. Endelig skal der indgives anmeldelse, såfremt virksomheden ophører. En dansker, som vil drive virksomhed i Tyskland, skal indlevere en bekræftet kopi af sit pas. En dansk virksomhed skal indlevere en udskrift fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen med bekræftet oversættelse. Oversættelser skal være foretaget af statsautoriserede translatører Handelsregistret/Kaufmann En virksomhed, som er indrettet med henblik på forretningsmæssig drift, har efter tysk ret status som "Kaufmann" (som intet har at gøre med den danske "købmand"!). En sådan virksomhed skal lade sig registrere i handelsregistret (10.6.4). Det er altså ikke kun kapitalselskaber, der skal registreres i handelsregistret, men også enkeltmandsvirksomheder. Status som Kaufmann har alle erhvervsdrivende virksomheder, såfremt virksomhedens størrelse kræver en forretningsmæssig drift. Er en virksomhed registreret i handelsregisteret har det uanset dennes størrelse status som Kaufmann. Derfor har virksomheder, som skal registreres i handelsregisteret såsom GmbH, OHG og KG, altid status som Kaufmann. Virksomheder med status som Kaufmann har i mange henseender en særlig retlig status både i forbindelse med indgåelse af kontrakter med andre og over for det offentlige, og disse virksomheder skal ved indgåelse af kontrakter ikke bare være opmærksom på bestemmelserne i den store borgerlige lovbog (BGB) (10.2), men herudover også den tyske handelslovbog (Handelsgesetzbuch = HGB) (10.3). 19

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel

10 punkter omkring entrymuligheder. succes den faktuelle vinkel 10 punkter omkring entrymuligheder og den langsigtede succes den faktuelle vinkel Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49

Læs mere

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15

ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERING I TYSKLAND... 1... 10... 11 TYSKLAND SOM ETABLERINGSLAND... 12 OVERVEJELSER VED DIREKTE ETABLERING... 15 ETABLERINGSFRIHED... 15 Handelsagenten... 16 Godtgørelse... 16 Forhandleren... 18 Checkliste

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Stiftelse af anpartsselskabet

Stiftelse af anpartsselskabet Stiftelse af anpartsselskabet 1. Anpartshaverer Der er ikke foreskrevet noget minimum- eller maksimum-antal af anpartshaverere. Også etablering af et anpartsselskab af en enkelt person er muligt. Stifterne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Jura ved eksport, opstart og ansættelse i Tyskland Kolding, 30.04.2015

Jura ved eksport, opstart og ansættelse i Tyskland Kolding, 30.04.2015 Jura ved eksport, opstart og ansættelse i Tyskland Kolding, 30.04.2015 Hvem er jeg? Dr. Christina Meß HOECK SCHLÜTER VAAGT Rechtsanwälte Partnerschaft mbb Flensburg www.hsv-fl.de 28.04.2015 Seite 2 HOECK

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Eksport og Etablering i Tyskland

Eksport og Etablering i Tyskland Eksport og Etablering i Tyskland 10. september 2015, Århus Hauke Wulf Rechtsanwalt 1 BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN full-service advokatvirksomhed med speciale i virksomhedsret i alt ca. 120 personer, heraf 40

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN

ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN Søren Skibsted Partner Jakob Sonne Rydahl Advokatfuldmægtig PÅ HJEMMEBANE I UK ETABLERING AF VIRKSOMHED I STORBRITANNIEN På hjemmebane i UK

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bindende tilmelding :

Bindende tilmelding : Bindende tilmelding : Business Trip 9 til Kazan (Rusland), 07 10. oktober 2013 Firma/sektor: Deltager 1: Titel: Adresse: Postnr./By: Tlf.: e-mail: Navne og e-mail på evt. yderligere deltagende kolleger:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere