GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed."

Transkript

1 GS1 standarden og kødsporbarhed - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed. Version Marts 2015

2 Denne quickguide beskriver, hvordan GS1 standarden kan anvendes til at opfylde EU direktiver omhandlende kødsporbarhed med hensyn til angivelse af informationer på karton- og pallelabel. Quickguiden beskriver, hvilke data stregkodelabelen på oksekød, svinekød, fjerkræ og fåre- og gedekød skal indeholde med reference til følgende EU regulativer: Art. 5 (Reg. (EU) n 1337/2013): Labelling Art. 3 (Reg. (EU) n 931/2011) Traceability requirements Article 26 (2) Reg. (EC) No. 1169/2011 Art. 9 (Reg. (EU) n 1169/2011) Mandatory Consumer Information Art. 3 (Reg. (EU) n 931/2011) Traceability requirements Art. 9 (Reg. (EU) n 1169/2011) Mandatory Consumer Information Art. 13 (Reg. (EC) n 1760/2000) Labelling Annex (Reg. (EU) n 16/2012) of the term production (Reg. (EU) n 853/2004) Hygiene during and after production Guiden vil ikke omhandle EANCOM. For yderligere information GS1 Denmark. GS1 Denmark Vesterbrogade København V Tel.: Fax: Bemærk! GS1 Denmark fralægger sig ethvert ansvar for fejl og mangler med hensyn til opfyldelse af EU Forordningen. Version 1.0, Mar GS1 Denmark 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Sporingsmodel: Forsyningskæden af kød... 4 Sporing mellem på hinanden følgende led i forsyningskæden... 5 af et batch/referencenummer... 5 Sporingsværktøjer... 5 Hvilke informationer kan udtrykkes i GS1-128 stregkoden?... 6 AI beskrivelse:... 8 Serial Shipping Container Code GTIN GTIN for bestillingsenhed anvendt på palleniveau Batch/referencenummer Produktionsdato Pakkedato Minimums holdbarhedsdato Sidste anvendelsesdato Primært serienummer Variabel mængde n Nettovægt Antal Reference til kildeoprindelse Produktets oprindelsesland Land hvor proces igangsættes Land hvor dyret er slagtet Dyrets opskæringsland Land for hele procesforløbet (n) Nettovægt UN/ECE standard S ISO landekode og Autorisationsnummer Første indfrysningsdato Slagtedato Version 1.0, Mar GS1 Denmark 3

4 Introduktion Forbrugersikkerhed, og hermed også sporbarhed, er et meget vigtigt element i kødforsyningskæden. Indsatsen for at undgå, at kødprodukter indeholder sygdomsfremkaldende bakterier er stor, men alligevel er det svært helt at eliminere. Ved at implementere et effektivt og omkostningseffektivt sporingssystem, kan det inficerede kød spores tilbage til et specifikt område, et landbrug, tilbage til det enkelte dyr, et slagteri eller en opskæringsvirksomhed. Ved at kunne indsnævre det potentielle problem betydeligt, kan de negative økonomiske indvirkninger for forsyningskædens aktører, mindskes betydeligt. Set fra et sundhedsmæssigt synspunkt vil en øget hastighed og nøjagtighed af at kunne spore det inficerede kød øge forbrugersikkerheden. En hurtig og effektiv sporing kan også minimere unødvendige omkostninger, som benyttes til at forsikre forbrugerne om, at det inficerede kød er fjernet fra kølediskene. Desuden vil en effektiv sporing af inficerede fødevarer betyde større sandsynlighed for, at kilden til infektionen kan findes og elimineres. Sporing er essentiel i situationer, som omhandler fødevaresikkerhed og har en væsentlig indvirkning på, hvordan en sådan situation indvirker på forbrugere, virksomheder og international handel. Implementering af offentlige og private sporingssystemer ved hjælp af automatiseret datafangst, elektronisk databehandling og elektronisk datakommunikation forbedrer nøjagtigheden og hastigheden for adgang til produkt- og oprindelsesinformation og reducerer risiko og usikkerhed i forsyningskæden. På grund af forskelle i arbejdsprocesserne i nationale kødforsyningskæder er det meget vigtigt, at aktørerne samarbejder på et internationalt niveau om at udvikle teknologier og standarder, som muliggør sporing af dyr fra producenten til slagteri fra slagteri til opskæringsvirksomheder fra opskæringsvirksomhed til detailhandel fra detailhandel til forbruger og den modsatte vej GS1 standarden er en international standard, der gør det muligt at udføre denne sporing ved hjælp af stregkoder og elektronisk dataoverførsel. GS1 standarden mindsker de handelsbarrierer, som opbygges, når der er tale om nationale løsninger. Aktørerne i forsyningskæden undgår at skulle implementere forskellige sporingsløsninger for hver kunde, virksomhed, region eller land. Ved implementering af GS1 standarden opnås effektive sporingssystemer, som er omkostningseffektive, og som både kan opfylde de forskellige aktørers behov og de givne lovkrav. Automatisering øger produktiviteten betydeligt og reducerer den papirbaserede administration og de tilhørende omkostninger. Automatisering eliminerer også de uundgåelige fejl, som opstår ved manuel indtastning og bearbejdning af data. Automatisk datafangst ved hjælp af stregkoder gør det muligt for virksomheder bedre at kunne lede og kontrollere deres virksomheds arbejdsprocesser, og gør det samtidigt muligt at kunne afgrænse deres leverancer og hermed risikoen. Dette bidrager til at sikre forbrugernes tillid i en situation, hvor der er tale om tilbagekaldelse af fødevarer. Sporingsmodel: Forsyningskæden af kød Formålet med denne model er at vise, hvordan sporing i forsyningskæden kan foregå ved hjælp af GS1 standarden, og fastlægge de relevante informationer som skal anvendes for at opfylde ovenstående Regulativer. Sporing kræver en verificerbar metode til at identificere kødprodukter i alle omsætningsled. Referencenumre skal tildeles og registreres korrekt for at kunne sikre en sammenhæng mellem leddene. Version 1.0, Mar GS1 Denmark 4

5 Det er vigtigt at skelne mellem lovkrav til at kunne spore kød i forsyningskæden og GS1 standarden. GS1 standarden gør det muligt at indføre et effektivt system til at sikre sporbarhed og dermed øge fødevaresikkerhed, men det er op til den individuelle virksomhed i forsyningskæderne at anvende standarden. Ordet sporing omfatter i denne sammenhæng både tracking and tracing, hvor tracking betyder, at man følger produktets vej gennem forsyningskæden fra det enkelte dyr eller en gruppe af dyr til detailhandleren. Tracing betyder, at man kan spore tilbage til kødets oprindelse - fra detailhandleren til det enkelte dyr eller en gruppe af dyr. Sporing mellem på hinanden følgende led i forsyningskæden Sporing kræver, at kødprodukterne mærkes med referencenummer, som kan anvendes til at spore et individuelt produkt fra det sidste led i forsyningskæden forbrugeren til det individuelle dyr eller en gruppe af dyr, som det stammer fra. For at kunne opfylde dette krav skal de slagtede dyr og udskæringerne mærkes med referencenumre gennem hele forsyningskæden fra slagteri, gennem opskæringsvirksomhederne og emballering til udgangskassen i detailhandlen. Referencenumre skal være korrekt tildelte og registreret for at kunne garantere sporing. Det er den enkelte virksomheds ansvar at kunne dokumentere og opretholde den krævede sporing mellem, hvad der er leveret fra deres leverandører, hvad der er blevet bearbejdet i virksomheden, og hvad der leveres videre til deres kunder. af et batch/referencenummer Se de respektive EU direktiver for definition af batchnummer. Sporingsværktøjer Sporing af kød i forsyningskæden kræver, at kødet mærkes med flere informationer end et GTIN. Det anbefales, at GS1 128 standarden bruges, da den giver mulighed for at udtrykke yderligere informationer, såsom batch/referencenummer, autorisationsnummer, øremærkenummer og oprindelsesoplysninger. Ethvert dataelement som f.eks. GTIN og batch/referencenummer identificeres af en unik Application Identifier (AI). En AI identificerer såvel datatype som dataformat. Eksempelvis angiver AI (01) et GTIN og dataformatet er i dette tilfælde fastsat til 14 cifre, som angives efter parentesen. Nedenstående stregkode indeholder GTIN-varenummer og øremærkenummer. (01) (251) AI Data AI Data Version 1.0, Mar GS1 Denmark 5

6 Hvilke informationer kan udtrykkes i GS1-128 stregkoden? I nedenstående tabel vises de oftest forekommende AI ere i forhold til dyreart. I kolonne længst til højre findes henvisning til lovgivningskravene. Tekst Applicatio n Identifier Okse Gris, fjerkræ, ged og får Format Regulativ SSCC 1 00 X X n2 + n18 GTIN 01 eller 02 X X n2 + n14 Art. 5 (Reg. (EU) n 1337/2013): Labelling Batch/lot 10 X X n2 + an..20 Art. 5 (Reg. (EU) n 1337/2013): Bedst før (MHT) 15 X X n2 + n6 (ÅÅMMDD) (c): the identification number of each lot Art. 3 (Reg. (EU) n 931/2011) (g): a reference identifying the lot, batch, or consignment, as appropriate Article 26 (2) Reg. (EC) No. 1169/2011 Art. 9 (Reg. (EU) n 1169/2011) (f) The date of minimum durability Født i land 422 X n3 + n3 Art. 13 (Reg. (EC) n 1760/2000) Labelling (a) Member State or third country of Birth Art. 26 (Reg. (EU) n 1169/2011) (a) Place of Birth Opvokset i land 423 X X n3 + n3 + n..12 Art. 13 (Reg. (EC) n 1760/2000) Labelling (a) Member States or third countries where fattening took place Art. 26 (Reg. (EU) n 1169/2011) b) Place of rearing Art. 5 (Reg. (EU) n 1337/2013) Slagtet i land 424 X X n3 + n3 Art. 13 (Reg. (EC) n 1760/ Ved logistisk enhed Version 1.0, Mar GS1 Denmark 6

7 (a) Member States or third countries where slaughter took place Art. 26 (Reg. (EU) n 1169/2011) (a) Place of Slaughter Art. 5 (Reg. (EU) n 1337/2013) (b) Member States or third countries where slaughter took place Opskåret i land 425 X X n3 + n3 Art. 13 (Reg. (EC) n 1760/2000) Hele forarbejdning i et land UN//ECE Meat Class Autorisationsnr. og landekode for Slagteri/forarbejdn ingsvirksomhed (er) Første indfrysningsdato 426 X X n3 + n X X n4 + an s X n4 + n3 + an X X n4 + n6 (ÅÅMMDD) Slagtedato 7007 X X n4 + n6..12 (ÅÅMMDD) Produktionsdato 11 X X n2+n6 Nettovægt 2 310(n) X X n2+n6 Sidste anvendelsesdato 17 X X n2+n6 Pakkedato 13 X X n2+n6 Serienummer 21 X X n2 + an..20 Antal 3 30 X X n2+n..8 (c) Member States or third countries where cutting/processing took place Art. 13 (Reg. (EC) n 1760/2000) Labelling 2: appropriate labelling (b) Approval number of the slaughterhouse (c) Approval number of cutting hall Annex (Reg. (EU) n 16/2012) 2: info for frozen food of animal origin intended for human comsumption (b) Date of freezing, if different from date of production Annex (Reg. (EU) n 16/2012) - (a) Date of production OBS: Iflg. Forordningerne er det for gris, fjerkræ, ged og får ikke krævet at oplyse fødeland der skal angives oprindelsesland efter nærmere retningslinjer. 2 Ved mængdevariabelt produkt 3 Ved mængdevariabelt produkt Version 1.0, Mar GS1 Denmark 7

8 AI beskrivelse: Serial Shipping Container Code Application Identifier 00 Serial Shipping Container Code n2+n18 Serial Shipping Container Code (SSCC) anvendes til at identificere den enkelte forsendelsesenhed. Hvilket betyder, at to nøjagtig ens forsendelsesenheder, f.eks. to paller med samme produkt, identificeres unikt ved hver sit SSCC. Strukturen for SSCC er følgende : Virksomhed s styret præfiks Virksomhedspræfiks Fortløbende nummer Kontrol - ciffer Vs1 P 1 P2 R3 R4 R5 R6 R7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F 8 F9 K Første ciffer (Vs1) angiver et virksomhedsstyret præfiks og kan antage værdier fra 0 til 9. De efterfølgende 7 cifre (P1-R7) angiver virksomhedspræfiks, hvilket er GS1-præfiks og virksomhedsreferencenummer. De næste 9 cifre (F1-F9) råder virksomheden over og angiver et fortløbende nummer. Sidste ciffer (K) er et kontrolciffer. Kontrolcifret udregnes ved modulus 10. Tilsammen giver alle 18 cifre et unikt fortløbende forsendelsesnummer. 01 GTIN Application Identifier 01 GTIN n2+n14 Application Identifier 01 anvendes til identifikation af en enhed med et GTIN: GTIN 8, GTIN 13, GTIN 14 eller UPC. Ved identifikation med GTIN 8, GTIN 13 og UPC foranstilles 0 er, da datafeltet skal være 14 karakterer. AI 01 anvendes primært i følgende situationer på kolli/handelsenheder på paller/logistiske enheder, der indeholder et fast defineret antal kolli/handelsenheder, hvor pallen er bestillingsenheden. Eksempel : (01) Et 9-tal foranstillet GTIN angiver, at produktet er mængdevariabelt, hvilket ofte er tilfældet ved kødudskæringer. Version 1.0, Mar GS1 Denmark 8

9 Eksempel: (01) GTIN for bestillingsenhed anvendt på palleniveau Application Identifier 02 GTIN for bestillingsenhed anvendt på palleniveau n2+n14 Application Identifier 02 anvendes til at angive GTIN på bestillingsenheden ved mærkning på pallen eller anden logistisk enhed. AI 02 må kun anvendes i forbindelse med mærkning af paller/logistiske enheder. Anvendes AI 02 skal antallet af indeholdte kolli/handelsenheder i den logistiske enhed angives. AI 37 anvendes til angivelse af antal indeholdte kolli/handelsenheder. Anvendes AI 02 skal GTIN svare til det GTIN, hvorpå der bestilles, leveres og faktureres. Såfremt AI 02/AI 37 anvendes, skal AI 00 også anvendes. Et 9-tal foranstillet GTIN angiver, at produktet er mængdevariabelt, hvilket ofte er tilfældet ved kødudskæringer. Eksempel: 28 kolli på en palle: (02) (37)28 NB! Det typiske bestillingsniveau i dansk dagligvarehandel er på kolli/handelsenhedsniveau. 10 Batch/referencenummer Application Identifier 10 Batch/referencenummer n2+an..20 Application Identifier 10 anvendes til at angive en enheds batch/referencenummer. Et batch/referencenummer kan indeholde forskellige informationer, f.eks. produktionslinjenummer, produktionstidspunkt og blandingsnummer. Fælles for disse informationer er, at et givent produkt kan spores ved dette batch/referencenummer. Det kræves ikke, at det anvendte batch/referencenummer kan anvendes af andre virksomheder end virksomheden, som danner batch/referencenummeret, men det er vigtigt at andre virksomheder kan anvende hele batch/referencenummeret til at spore det givne produkt. Eksempel: (10)35HX2 Application Identifiers til datoer Application Identifiers 11, 13, 15 og 17 anvendes til at angive forskellige datoer. Når datoerne er angivet på en forsendelsesenhed, refererer datoerne til enheder indeholdt i forsendelsesenheden. Version 1.0, Mar GS1 Denmark 9

10 Alle datoer har et fast dataformat på n2 + n6, og formatet på n6 er ÅÅMMDD. Eksempel: 1. januar 1997 angives som Eksempel: 26. november 2001 angives som Eksempel: slutningen af august 1997 angives som Produktionsdato Application Identifier 11 Produktionsdato n2+n6 Application Identifier 11 angiver produktionsdato af et produkt. 13 Pakkedato Application Identifier 13 Pakkedato n2+n6 Application Identifier 13 angiver den dato, produktet er pakket. 15 Minimums holdbarhedsdato Application Identifier 15 Bedst før n2+n6 Application Identifier 15 angiver den dato som produktet mindst er holdbart til. Hvis en logistisk enhed indeholder produkter med forskellige Bedst før datoer, skal angivelse af datoen Bedst før på labelen være den for køber mest gunstige første udløbsdato. 17 Sidste anvendelsesdato Application Identifier 17 Sidste anvendelsesdato n2+n6 Application Identifier 17 angiver den dato, som er produktets sidste anvendelsesdato. AI 17 fortæller noget om sikkerhed ved anvendelse af produktet. 21 Primært serienummer Version 1.0, Mar GS1 Denmark 10

11 Application Identifier 21 Primært serienummer n2+an..20 Application Identifier 21 anvendes til at angive et primært serienummer. Serienummeret er et entydigt nummer, som tildeles produktet for at blive anvendt i hele dets cyklus. Serienummeret skal være entydigt for et specifikt produkt, hvilket betyder, at samme serienummer kan tildeles flere forskellige produkter. Sammen med GTIN nummeret giver serienummeret en entydig identifikation af det enkelte produkt. AI 21 skal optræde sammen med AI 01. Eksempel: GTIN nummer + primært serienummer: (01) (21)1234BC 30 Variabel mængde Application Identifier 30 Variabelt antal i stk. n2+n..8 AI 30 anvendes til at angive et antal styk i en mængdevariabel bestillingsenhed, hvor styk antallet varierer. AI 30 skal altid anvendes sammen med AI 01 for GTIN nummer. Det vægtvariable produkt skal identificeres ved et GTIN-14 begyndende med cifferet 9. Eksempel: GTIN nummer + variabel mængde: (01) (30)28 I eksemplet indeholder enheden , 28 stk. 310n Nettovægt Application Identifier 310n Nettovægt i kilo N4+n6 AI 310n består af 4 cifre, hvor værdien af det 4. ciffer (n) angiver antal decimaler Eksempel: (3100) = 35 kg (3103) = 0,035 kg Det 4. ciffer (n) kan være fra 0-9, hvilket betyder, at mindste enhed, man kan angive, er : (3109) = 0, kg GS1 anbefaler det metriske system (SI-systemet - International System of Units). Hvis der anvendes andre systemer, skal der gøres opmærksom på, at der kan være forskel på mål i USA og Storbritannien. 37 Antal Application Identifier 37 Antal n2+n..8 Version 1.0, Mar GS1 Denmark 11

12 Application Identifier 37 angiver antal i en logistisk enhed. Ved anvendelse af AI 37 skal AI 02 for GTIN indeholdt i den logistiske enhed angives. Kombination af AI 02 og AI 37 må kun anvendes på den logistiske enhed typisk på palleniveau. 251 Reference til kildeoprindelse Application Identifier 251 Reference til kildeoprindelse n3+an..30 Application Identifier 251 anvendes til at angive øremærkenummeret. 422 Produktets oprindelsesland Application Identifier 422 Produktets oprindelsesland n3+n3 Application Identifier 422 angiver produktets oprindelsesland, det vil sige landet hvor dyret er født. Landekoden som skal anvendes for oprindelsesland er en 3 cifret landekode defineret i ISO standard Land hvor proces igangsættes Application Identifier 423 Land hvor proces igangsættes n3+n..15 Application Identifier 423 anvendes til at angive landene, hvor dyret er opvokset i. Der kan angives op til 5 forskellige lande. Landene skal udtrykkes ved hjælp af 3 cifret landekoder defineret i ISO standard Eksempel: (423) Dyret er opvokset i Peru, Belgien, Danmark. 424 Land hvor dyret er slagtet Application Identifier 424 Land hvor dyret er slagtet n3+n3 Application Identifier 424 anvendes i denne sammenhæng til at angive landet, hvor dyret er slagtet. Landet angives med en 3 cifrede landekode defineret i ISO standard 3166 Eksempel: Dyret er opvokset i Danmark, slagtet i Tyskland på slagteri med angivelse af autorisationsnummer Version 1.0, Mar GS1 Denmark 12

13 425 Dyrets opskæringsland Application Identifier 425 Dyrets opskæringsland n3+n3 Application Identifier 425 anvendes i denne sammenhæng til at angive landet, hvor en opskæring/videreforarbejdning finder sted. Landet angives med en 3 cifrede landekode defineret i ISO standard Eksempel: (425)208: Produktet er opskåret/videreforarbejdet i Danmark 426 Land for hele procesforløbet Application Identifier 426 Land for hele procesforløbet n3+n3 Application Identifier 426 anvendes til at angive det land, hvor dyret både er født, opvokset, slagtet og opskåret. Landet skal udtrykkes ved hjælp af en 3 cifret landekode defineret i ISO standard AI 426 kan angives i alle led i forsyningskæden. Eksempel: (426)208: Dyret er født, opvokset, slagtet, opskåret/videreforarbejdet i Danmark 310(n) Nettovægt Application Identifier 310(n) Nettovægt i kilogram n2+n6 Den variable nettovægt relateret sig til mængdevariable enheder. Sidste ciffer i AI 310(n) angiver antal decimaler. Ved kolli angiver nettovægten handelsenhedens nettovægt Version 1.0, Mar GS1 Denmark 13

14 Ved paller svarer nettovægt til summen af nettovægt for de indeholdte kolli. Eksempel: (3100)000035= 35kg (3101)000035=3,5kg (3102)000035=0,35kg 7002 UN/ECE standard Application Identifier 7002 UN/ECE meat carcasses and cuts classification n4+an..30 Application Identifier 7002 anvendes til at angive UN/ECE standard klassifikationen for slagtekroppe og opskæringer for kvæg, svin, får og vildt. Klassifikationskoderne er udarbejdet af UN/ECE. 703S ISO landekode og Autorisationsnummer Application Identifier 703S ISO landekode+autorisationsnummer n4+n3+an..27 Application Identifier 703S anvendes til at angive ISO landekode for landet, hvor den givne virksomhed er placeret+autorisationsnummer for virksomheden. Sidste ciffer angiver hvilket nummer i slagte- og forarbejdningsforløbet den pågældende virksomhed har. Det vil sige, at 7030 er slagteri, 7031 er 1. opskæringsvirksomhed, 7032 er 2. opskæringsvirksomhed m.v. Eksempel på dansk slagteri: 7006 Første indfrysningsdato Application Identifier 7006 Første indfrysningsdato N4+n6 Application Identifier 7006 angiver den dato, hvor kødet første gang blev nedfrosset efter slagtning/udskæring Slagtedato Application Identifier 7007 Slagtedato N4+n6..12 Version 1.0, Mar GS1 Denmark 14

15 Application Identifier 7007 angiver den dato, hvor dyret rent faktisk blev slået ihjel. Grunden til at formatet er variabelt er, at AI eren også anvendes ved fisk, hvor der er behov for at angive en periode, hvor skibet er på havet. Ved andre dyr angives slagtedato i formatet n4 + n6 (ÅÅMMDD) Se for komplet liste over Application Identifiers Version 1.0, Mar GS1 Denmark 15

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

Datastruktur for Application Identifiers

Datastruktur for Application Identifiers I de følgende to eksempler ses, hvordan formatet for en information skal læses. For datafelter med et fast antal cifre/bogstaver, er den faste feltlængde angivet. For datafelter med variabel længde, er

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til kurset Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation af produkter

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Teknisk vejledning 1. juni 2011

Teknisk vejledning 1. juni 2011 Teknisk vejledning 1. juni 2011 Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Forord Denne tekniske vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at påføre

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

før efter Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

før efter Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indhold 1. Teknisk vejledning til mærkning af primær- og sekundærpakningen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Definition af primær og sekundærpakning... 2 1.3 Spørgsmål der kan opstå, når man skal mærke sine produkter...

Læs mere

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering Lynkursus i GS1 Healthcare Fokus på serialisering Agenda GS1 Systemet Pakkehierarki og GTIN tildeling NTIN/GTIN Serialisering og aggregering Stregkoder (GS1-128 og GS1 DataMatrix) Pallemærkning GS1-128

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 Standarder What s in it for me? Et sprog Standarder er aftaler som strukturerer aktiviteter eller industri - regler alle følger ü Åbne ü Neutrale

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel

Mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel Mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel Version 2.4, august 2007 Indholdsfortegnelse Introduktion..... 3 1 Om Mærkningskonceptet og dets implementering.... 3 2 Information... 5 2.1 Indholdet/enheden/produktet/pakkeniveau

Læs mere

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Stregkoder sådan virker de

Stregkoder sådan virker de Stregkoder sådan virker de Vi bliver ofte stillet spørgsmål omkring stregkoder. Hvilke stregkoder kan man bruge. Hvordan fungerer en stregkode. Hvad skal man være opmærksom på ved valg af stregkode. En

Læs mere

E-handel Version 1b. Region Hovedstaden. E-handel. Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv.

E-handel Version 1b. Region Hovedstaden. E-handel. Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv. E-handel Version 1b Region Hovedstaden E-handel Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv. Sagsnr. Kontraktnr. Dato [Sagsnr.] [Kontraktnr.] [Dato] Indhold 1. Parterne... 3 2. Formål... 3 3. Definitioner

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790002259159 - Ejer af varemærke D8346 5790002259159 - Er produktet mærket med RFID D8093 ALDRIG Er produktet mærket med Batchnummer D8020 Er produktet en kombinationsvare

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 05701105513253 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-01-23 09:00:25 Publikationsdato

Læs mere

AMU syd, Kolding 3. marts 2008

AMU syd, Kolding 3. marts 2008 AMU syd, Kolding 3. marts 2008 Jette Aamann, Bureau Veritas Certification Denmark For the benefit of business and people AGENDA 1 Hvad er Bureau Veritas Certification 2 Lovgivningens krav til sporbarhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Vejledning om mærkning af oksekød - UDKAST!

Vejledning om mærkning af oksekød - UDKAST! Vejledning om mærkning af oksekød - UDKAST! Afsnit I Generelt om mærkning af oksekød Ordningen for mærkning af oksekød er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000. Forordningen

Læs mere

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. APRIL 2013 TEMA Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet Sporbarhed af fødevarer - hver dag side 4 Case: Sporbarhed og forbrugertillid med GS1 Standarder i forsyningskæden

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180)

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180) ADD Hovedin formation Dataleverandør D8241 5790000000180 - Er produktet genmodificeret Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-04 10:33:52 Publikationsdato D8355 2012-03-27

Læs mere

LOGISTIKGUIDE. Version a Dansk version

LOGISTIKGUIDE. Version a Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2016-1a Dansk version Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 03033710065622 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790001870676 Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste ændring D8260 2015-04-06 12:10:48 Publikationsdato

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( )

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-10 08:36:46 Publikationsdato D8355

Læs mere

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702)

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000859702 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-20 11:32:53 Publikationsdato D8355 2014-10-03 Producent identifikation,

Læs mere

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-11 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-11 12:03:38 Publikationsdato D8355

Læs mere

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. 05701105513253 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2014-03-31 16:09:45 Publikationsdato

Læs mere

DANSK TRANSPORTLABEL. S S C C ÆCg7MÆÆÆÆ/- (00) 3 57 12345 000000001 5

DANSK TRANSPORTLABEL. S S C C ÆCg7MÆÆÆÆ/- (00) 3 57 12345 000000001 5 SSCC DANSK TRANSPORTLABEL En vejledning for udfærdigelse og anvendelse af den danske transportlabel baseret på den europæiske MITL standard med SSCC som identifikation. S S C C ÆCg7MÆÆÆÆ/- (00) 3 57 12345

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 05601001007873 - Nestlé Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Start gyldighedsdato D8286 2015-10-26 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-26 13:22:58 Publikationsdato D8355 2015-10-26 Producent

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2015-09-07 Dato for sidste ændring D8260 2015-09-23 10:30:31 Publikationsdato D8355 2015-09-07 Producent identifikation,

Læs mere

Sporbarhed som et værktøj for dokumentation og kommunikation

Sporbarhed som et værktøj for dokumentation og kommunikation Sporbarhed som et værktøj for dokumentation og kommunikation Thorkild Nielsen TechnicalUniversity of Denmark DTU Management Christian Coff, Ankerhus Kommunikere Fødevarer og Etik Ethical Traceability and

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

National dyrevelfærdsindkøbspolitik

National dyrevelfærdsindkøbspolitik National dyrevelfærdsindkøbspolitik Version: September 2016 ALD Nord har udviklet en international dyrevelfærds-indkøbspolitik, som danner de overordnede retningslinjer for dyrevelfærd i ALD Nord. Med

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 07610211050409 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000302 - Køberinformation D8070 5790000050000 Ejer af varemærke D8346 5790000000302 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste

Læs mere

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet etrace hvorfor Elektronisk sporbarhedssystemer baseret på programmer og automatiske data samling er den mest effektive løsning

Læs mere

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000681556 Start gyldighedsdato D8286 2014-04-22 Dato for sidste ændring D8260 2014-11-26 12:13:03 Publikationsdato D8355

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

07622300512347 - Daim PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622300512347 - Daim PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) 07622300512347 - Daim Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-08 Dato for sidste ændring D8260 2014-11-24 09:51:40

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer 24. august 2016 Nummer Spørgsmål Svar Vi er interesseret i at læse jeres udbud på fødevarer.

Læs mere

1/ DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2015-09-07 Dato for sidste ændring D8260 2015-09-23 10:39:30 Publikationsdato D8355 2015-09-07 Producent identifikation,

Læs mere

Danæg ( ) Hådkogte, kølede og pillede æg i lage.

Danæg ( ) Hådkogte, kølede og pillede æg i lage. 05709176049022 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-06-17 13:16:53 Publikationsdato

Læs mere

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. 05701105521524 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2013-05-21 16:09:45 Publikationsdato

Læs mere

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2015-03-06 Dato for sidste ændring D8260 2015-03-06 12:48:39 Publikationsdato D8355

Læs mere

Danæg (5790000012428) Helæg STANDARD er kølede pasteuriserede helæg med mælkebestandele

Danæg (5790000012428) Helæg STANDARD er kølede pasteuriserede helæg med mælkebestandele 05709176003291 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2013-12-05 16:09:51 Publikationsdato

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Guideline til attributter. Version 2.0

Guideline til attributter. Version 2.0 Guideline til attributter Version 2.0 Introduktion Hos GS1 Denmark vil vi gerne gøre det lettere for vores medlemmer at arbejde med Global Data Synchronization Network (GDSN). Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( )

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790000000852 Start gyldighedsdato D8286 2012-11-12 Dato for sidste ændring D8260 2014-05-26 18:23:53 Publikationsdato D8355

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Agenda Anvendelse af standarder skaber værdi Hvorfor er standarder vigtige? Hvem er GS1? Udvikling i anvendelse af

Læs mere

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2.

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2. 05701259000661 - Dansukker Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790001220846 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-12 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-21 11:00:49 Publikationsdato D8355 2012-08-02

Læs mere

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Forkortelser mv. Engelsk Dansk Annex Bilag Regulation Forordning DOC Declaration of Conformity Overensstemmelseserklæring

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Smart cabinet med RFID teknologi

Smart cabinet med RFID teknologi Smart cabinet med RFID teknologi Hvad er et DYANE smartcabinet? Et DYANE smartcabinet er et skabssystem baseret på RFID teknologi, hvor adgangen er begrænset til håndtering af kostbare produkter eller

Læs mere

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Isonit Tagmaling glans 12 alle kulører Isonit Roof Coating Gloss 12 all colors Nr. 1001 1. Varetypens unikke identifikationskode: Unique identification code

Læs mere

04000417110305 - RitterSport PRODUKTINFORMATION - ADD. A/S Nordana (5790000703050)

04000417110305 - RitterSport PRODUKTINFORMATION - ADD. A/S Nordana (5790000703050) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000703050 - Ejer af varemærke D8346 5790000703050 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-31 10:39:29 Publikationsdato D8355

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

Teknisk info. Generelt. Forpakning: Gravure

Teknisk info. Generelt. Forpakning: Gravure 18-02-2015 M 65 låg-2 klar/apet Varenummer 6500005015 Generelt Varenummer: 6500005015 Hovedstykliste: 7900 Tilhørende låg: Form: Farve: Materiale: Diameter (mm): Rektangulær Klar APET Længde (mm): 185,2

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA

GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA Denmark HELDIGE KARTOFLER SCANNES GODT PÅ VEJ side 3 OPDATERINGER OG CASES MED GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR side 8-9 TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA KOSTER DAGLIGVAREBRANCHEN MILLIONER side 10-12 BREVKASSEN:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2015 COM(2015) 205 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for mælk, mælk

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Juli 2006 Kontor for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring (6. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte i perioden 1. september til 31.

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000703050 - Ejer af varemærke D8346 5790000703050 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-28 10:41:12 Publikationsdato D8355

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015 DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I DANISH CROWN SESAM, 26. FEBRUAR 2015 Jens Barfred, Danish Crown Lars Bjerre-Harpøth, Frontmatec International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK nr 1333 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1703063 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0 GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 IKKE-forbrugerenheder... 3 2.1 Fastsættelse af den naturlige bund (fundament)... 3 2.2 Når ikke

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Workshop 3. Koder og skjulte udregninger. Poul Græsbøll & Trine Nyvang

Workshop 3. Koder og skjulte udregninger. Poul Græsbøll & Trine Nyvang Workshop 3 Koder og skjulte udregninger Poul Græsbøll & Trine Nyvang PROGRAM - en kort præsentation af indholdet i årets bog - en teoretisk og historisk indføring i koders brug - en præsentation af et

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790001900809 - Ejer af varemærke D8346 5790001900809 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-02 10:15:17 Publikationsdato D8355

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere