Brugervejledning. KSM-Multistoker Tuxedo P-line PCT400 iltstyring. Der er penge at spare ved At installere en KSM-Stoker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. KSM-Multistoker Tuxedo P-line PCT400 iltstyring. Der er penge at spare ved At installere en KSM-Stoker."

Transkript

1 Brugervejledning. KSM-Multistoker Tuxedo P-line PCT400 iltstyring Der er penge at spare ved At installere en KSM-Stoker Forhandler: 1

2 Indholdsfortegnelse for PCT400 Ilt-styring manual. 1.0 Introduktion Brændsel Brugerflade Display Trykknapper Opstart af kedel Nedlukning af kedel Program instruktioner Drift Kedeltemperatur Kedeltemperatur C Skift til pause +C Ud af pause -C Max. ydelse % Min. ydelse % Stokersnegl Cyklus tid Max. brændsel s Min. brændsel s Ilt Iltset ved 100% ydelse Iltset ved 0% ydelse Stop dosering ilt % < Opstart Stokersnegl Start portion Start portion Max. Brændsel s Ilt Skift til opstart % Ilt differens Opstarts tid m Ydelse % Tænding Tændings forsinkelse s Brændsels forsinkelse s Tændings timeout m

3 Tændings blæser Lux grænse: Ingen Auto m/tomkørsel Pause Stokersnegl Pause brændsel s Pausetid m Tomkørsel m Blæser Ydelse % Blæsertid s Ilt skift til pause Brændsel Tilbehør Transportsnegl Efterløb stokersnegl % Efterløb i pause s Brændsels forbrug Afvejning Brændsel kg Brændsel div Brændsel s Reset brændsels tæller Skrab Skrabetid før pause s Skrab køretid s Pause v/min ydelse m Pause v/max ydelse m Blæser Cyklus tid Ydelse Kedelrensning Røgrørsrenser Køretid s Pause m Blæser rens Køretid s

4 Pause m Røgsuger Opstart s Forsinket stop m Røgsuger 100, 60, 40, 30, 20 og Røgsuger Vacuum SP Røgsuger PID:P Røgsuger PID:I Røgsuger minimum ydelse Analog signaler Vac. gain Vac. offset Varmestyring Cirk. pumpe start C Kedel shunt SP Kedel shunt PID Varmekreds Varmekreds 1 eller Fremløbs temp Max. temp C PID:P PID:I Varmvands priotering Varmvand SP C Temp. diff. C Min. Ydelse ved prio.% VVB på varmekreds 1: Ja/Nej Komfort regulering Komfort reg.: Ja/Nej Kedel / Varmekreds Brugsvandspumpe Vejrkomopensering Vejrkompensering.: Ja/Nej Kedel / Varmekreds reg. fakt Ude temp Akku tank Akku tank styring Ja/Nej Temp. start kedel

5 Temp. stop kedel Shunt lukketid m Kaskade Kaskade Start slave ydelse Stop slave ydelse Forsinkelse start/stop m Timer som Master Drift form Port IP IP IP IP Vis pumpe info Test Dato Service Modul Funktion Kedel Transport Varmestyring Tilbehør Modul nr. fra Modul nr. til Aktivere alarm Deaktivere alarm Omdøb modul Service display Info Konfig Gem på USB Opdatere fra USB IP Logfilen Kalibrere O Reset kalibrering

6 6.9.8 Reset start portion Max Kedeltemp Alarm lav temp. C Max røg temp C Konstant ydelse Sprog Pause skærm Trykknap menu Tids Zone (+12) Aktivere alarm PID Ydelses reg PID Brændsels reg Varm stoker Modbus SMS test Alarm list Automatisk tænding Typer af tænding Startbrændsel Tænding trin for trin Tændings alarm Tændings genstart Kedel shunt Akkumuleringstank styring Kaskade drift Opsætning Opsætning Ip og port nr Driftsform Slave start / stop Master eller Slave Master rolle skift Akkumuleringstank Skærm info Brændselsforbrug Ekstern Pille lager Ekstern modul kontrol Web interface, opsætning Kedelopbygning Brændeskål Skrab

7 18.0 Automatisk kedelrensning Sikkerhedsanordninger Brandsikring, termisk Brandsikring, smelteslange Elektrisk sikring Overkognings sikring Vedligeholdelse Iltsonde Gear Lufthuller Sneglerøret Blæseren Røgsuger Tætningslister Serviceplan Driftsforstyrrelser Uforbrændt brændsel i aske Kedlen bliver sodet Sort display Blæser eller anden motor kører ikke Sneglen kører ikke Tilbagebrænding Slagger Generende røg Kondens i røgafgang Alarmliste Monteringsvejledning Fyrrummet Stoker Placering Røgafgang Rørinstallation Frostsikring Opstart Tilbehør Rørdiagram El-diagram Målskitser

8 1.0 Introduktion. Tuxedo P-line modellerne produceres fra 15 til 20 kw. Tuxedo modellen lever op til myndighedernes krav vedrørende sikkerhed på maskiner, og er derfor også CE-mærket i henhold til maskindirektivet 98/37/EF. Tuxedo P-line modellerne er godkendt af prøvestationen for mindre biobrændselskedler. Tuxedo P-line modellerne har en meget stor varmeflade, som er med til at give en god røgafkøling. Kedlen er opbygget af kraftige plader med masser af kropafstivninger. Tuxedo P-line modellerne leveres som standard med en silo. Pillefyret kan også leveres med automatisk brændsels håndtering fra ekstern lagersilo. Tuxedo P-line modellerne leveres altid med Iltstyring og motordrevet mekanisk røgrørsrensning. Disse 2 elementer er med til at sikre en kontinuerlig høj udnyttelsesgrad af træpillerne. Tuxedo P-line modellernes iltstyring er opbygget efter gældende regler, og betjeningen heraf er beskrevet på de efterfølgende sider. Fordelen ved den fuldt modulerende iltstyring, er at denne altid sørger for at pillefyret altid har en ydelse der svarer til forbruget. Luftmængden og brændselsmængden reguleres i forhold til modtagne signaler fra iltsonden, således at Pillefyret altid har en korrekt forbrænding. Tuxedo P-line modellerne Brændehoved er lavet i rustfri stål for en lang levetid. Der er mere beskrivelse af kedlens opbygning i afsnit Brændsel. KSM Tuxedo P-line er konstrueret til at forbrænde træpillerne bedst muligt. Træpiller bliver efterhånden fremstillet mange steder her i landet, de er alle lige anvendelige. Der kan dog være forskel på størrelsen fra de forskellige leverandører. Derfor bør man, hvis man skifter leverandør, kontrollere at doseringen af brændslet er korrekt, og at der bliver tilført den rette luftmængde. Træpillerne bør opbevares et tørt sted, da de ellers smuldre let, og kan give en del savsmuld. 8

9 3.0 Brugerflade. PCT400 iltstyring fra KSM-Stoker A/S er en fuld modulerende styring, med intrigeret PID regulator. PID regulatoren, vil under normale forhold hele tiden tilpasse kedlens ydelse efter behovet i det tilsluttede anlæg. Hvis behovet bliver så lav, at det er mindre end minimumsydelsen på kedlen, vil kedlen gå I pause, og vente på at der bliver et behov igen. Hvis kedlen er udstyret med automatisk tænding vil den stoppe helt, og ikke starte op igen før der bliver et behov igen. Styringen er udstyret med farveskærm, og har indbygget WEB server, som giver muligheden for at overvåge og justere kedlen via internettet med alle former for udstyr, der kan gå på internettet, smartphones, tablet eller computer. 3.1 Display. På farveskærmen, vises et billede af kedlen hvor alle funktioner er vist tydelig. Alle vigtige motorer og føler er vist på kedlen, og når disse er aktiveret, bliver de grønne. Hvis der trykkes STOP til stoker sneglen, blive den rød. Herunder er vist et skærmbillede med en forklaring på de enkelte informationer. Drift status Lågeswitch Røg temp. O2 værdi Tændpistol Kedel temp. Kedel set temp. Askesnegl Cyklus tid Snegl tid Cirk. Pumpe Stokersnegl Brændelstype Kedel ydelse Blæser Skrab 3.2 Trykknapper. Betjeningspanelet er udstyret med 3 trykknapper, Menu, pil op og pil ned. Har 3 funktioner: 1. Langt tryk: Starter kedlen. (hvis kedlen er i stop) 2. Kort eller langt tryk, når kedlen kører, aktiverer stoker sneglen. 3. Justere værdien op på den valgte parameter. Menu Bruges til at gå ind i menuen med og som vælge knap. Har 3 funktioner: 1. Langt tryk: Stopper kedlen 2. Kort tryk: Stopper stoker sneglen 3. Justere værdien ned på den valgte parameter. 9

10 4.0 Opstart af kedel Når kedlen skal starts op første gang, gøres det nemmeste på følgende måde. 1. Tænd for styringen 2. Gå ned i menuen Test/Transport/Transport 1 3. Tryk menu for at starte transportsneglen 4. Når man kan høre at pillerne starter med at rasle ned i slangen, stoppes transport sneglen. 5. Start kedlen, ved at give et langt tryk på og kedlen vil gå i drift. 6. Efter en tid med høj ilt vil, vil start portionen blive tilført. 7. Tænd elementet aktiveres, og der vil stå tænding i displayet. 8. Når flammesensoren ser at der er flammer, går opstartsprocessen videre. 9. Når Ilten er faldet 2-3% går kedlen i drift, 10

11 5.0 Nedlukning af kedel Ønsker man at stoppe kedel, bør man lade styringen fortage nedlukningen, så det forgår korrekt. For at stoppe kedlen, trykkes der på STOP (pil ned) indtil der står Nedlukning i displayet, herefter vil kedlen fortage en nedlukning ganske automatisk, som beskrevet herunder. Før kedlen går i pause eller stopper, efter en nedlukningsfase, er der 2 betingelser der skal være opfyldt før kedlen lukker ned. 1. Tomkørselstiden beskrevet i afsnit Tomkørsel m., skal være udløbet 2. Ilten skal være højere end værdien, der er står i afsnit Ilt skift til pause, da dette indikere at ilden er brændt helt ud. Er kedlen udstyret med skrab i brændehovedet, vil den ved korrekt indstilling som forklaret i kapitel Skrabetid før pause s., sørge for at de sidste gløder skubbes ud af brændehovedet, for at undgå at der trækker varme tilbage i faldrøret Ønsker man kedlen stoppet med det samme, trykke der en gang mere på stop, indtil der står STOP på skærmen. 11

12 6.0 Program instruktioner 6.1 Drift Menu / Drift Dette afsnit I menuen indeholder alle de parametre der har indflydelse på kedlen, når den er I drift Kedeltemperatur Menu / Drift / Kedeltemperatur Denne undermenu indeholder parameter der har indflydelse på kedlens drifts temperatur Kedeltemperatur C Menu / Drift / Kedeltemperatur / Kedel temperatur C (75 C) Den ønskede temperatur, som man ønsker at køre kedlen på Skift til pause +C Menu/ / Drift / Kedeltemperatur / Skift til pause +C (5 C) Når kedlen er gået de angivet antal grader over kedeltemperaturen, vil kedlen gå i pause og blive der indtil det er nødvendigt at producere mere varme. Hvis værdien er for lille, vil kedlen ikke have tid nok til at modulere ydelsen ned før den går i pause, og der vil derfor ligge en del brændsel i brænderen, som vil udvikle uønsket røg når der skiftes til pause Ud af pause -C Menu / Drift / Kedeltemperatur / Ud af pause C (0 C) Dette er antallet af grader, som temperaturen på kedlen, skal gå under kedel set temperatur, før den starter op igen Max. ydelse % Menu / Drift / Kedeltemperatur / Max ydelse % (100%) Standardværdien er 100%, men for at få mindst mulige start / stop på kedlen, bør max. output ikke være større end det der skal til for at få det nødvendige varme i huset Min. ydelse % Menu / Drift / Kedeltemperatur / Min ydelse % (20%) Den laveste ydelse som kedlen kan fungere med. Den optimale indstilling afhænger af brændsels type og kedel installation. Som udgangspunkt anbefales det at anvende 20 %, herved vil styringen modulere kedel output fra 20 % til indstillede max. ydelse Stokersnegl Menu / Drift / Stokersnegl Dette afsnit indeholder parametre der kontrollere stoker sneglen i drift. 12

13 Cyklus tid Menu / Drift / Stokersnegl / Cyklus tid (6) Tidsindstillingen kan justeres frit. Vi anbefaler at den indstilles til mellem 4 og 10 sek. Cyklustiden er den tid der går fra stokersneglen starter indtil den starter igen Den nemmeste måde at opnå en stabil O2 værdi, ved at tilføre små mængder af brændsel med korte mellemrum, i stedet for store mænger med lange mellemrum Max. brændsel s. Menu / Drift / Stokersnegl / Max. Brændsel s. (2,0) For undgå at brænderhovedet bliver overfyldt, er det muligt at sætte en max. køretid for stokersneglen, det er specielt en stor hjælp ved dårligt brændsel. Den optimal værdi for max brændsel, indstilles bedst når kedlen har kørt et stykke tid. Når kedlen har kørt på max. ydelse over en længere periode, aflæses stokerens aktuelle køretid, og tiden tillægges ca. 20%, som sættes ind som max. Brændsel. Er der problemer med overfyldning, sættes værdien blot længere ned Min. brændsel s. Menu / Drift / Stokersnegl / Min. Brændsel s. (0,1) Det er også muligt at justere minimumsgrænsen for brændsels indføring. Standard er værdien sat til minimum, på 0,1 sek. I tilfælder med meget let brændsel, kan man med fordel sætte den noget højere Ilt Menu / Drift / Ilt Ilt målingen er en af de vigtige parametre der er med til at sikre en god forbrænding. Den målte ilt, er det der er tilbage til røggassen, efter forbrændingen. Ved høj kedel ydelse, vil rest iltindholdet være lavere, end den er ved lav ydelse, på grund af at en kraftig flamme kan bedre udnytte det tilførte forbrændings luft Iltset ved 100% ydelse Menu / Drift / Ilt / Iltset ved 100% ydelse (8%) En ilt på 8% er normalt den perfekte indstilling for de fleste tørre biobrændsler. Ved benyttelse af træpiller af dårlig kvalitet, kan man med fordel vælge en højere ilt setpunkt. Herved til føres mindre piller til den samme luft, og dårlige piller kan bedre brændes af uden store slagge dannelser Iltset ved 0% ydelse Menu / Drift / Ilt / Iltset ved 0% ydelse (14%) Standard indstilling for ilten, ved lav ydelse er 14 %. Men hvis der er ploblemer med sort røg, ved lav kedel ydelse, kan det være en fordel, at vælge en højere ilt setpunk Stop dosering ilt % < Menu / Drift / Ilt / Stop dosering ilt %< (6%) Hvis brændeskålen skulle blive overfyldt, vil indførslen af piller automatisk stoppe, hvis ilten kommer under grænsen, og ikke begynde tilførsel af flere piller før ilten igen er kommet over stop grænsen. 13

14 6.2 Opstart Menu / Opstart Når kedlen går fra Stop til Drift eller fra Pause til Drift, er der flere parameter der har betydning. I afsnittet Opstart i menuen ligger alle de parametre der styrer forløbet Der er en mere dybdegående instruktioner omkring funktionen af automatisk tænding, i afsnit Stokersnegl Menu / Opstart / Stokersnegl Når kedlen skal starter op, er det vigtigt at mængden af det indførte brændsel er korrekt, det sørger de næste par parameter for, hvis de er korrekt indstillet Start portion Menu / Opstart / Stokersnegl / 1. Start portion Når kedlen skal i gang efter pause eller stop, skal der køres noget brændsel ind for at den har noget at tænde op med, vi kalder det 1. start portion. Den korrekte start mængde er til stede når pillerne ligger lige op under kanten af snegl røret, bag i brændehovedet, når tændingen aktiveres. Fyldes der for meget ind, vil der blive uønsket røgudvikling, i forbindelse med opstarten. Modsat vil tænd legemet blive overbelastet, hvis der er kørt for lidt brændsel ind, da den skal varme for lang tid, før der flamme nok, til at lyssensoren kan registrere den Start portion Menu / Opstart / Stokersnegl / 2. Start portion. 2. Start portion sættes normalt til det halve af 1. start portion. Hvis kedlen er gået ud på tændings fejl, og skal genstartes, bruges denne funktion, for ikke at overfylde, og derved få megen røg efter opstart Max. Brændsel s. Menu / Opstart / Stokersnegle / Max. brændsel s. I forbindelse med opstart skal der startes stille og roligt op uden røgudvikling, og derfor er det muligt at begrænse mængden af den indførte brændsel, under opstart, med denne parameter Grund indstillingen er 75 % af Max. brændsel i drift, som beskrevet i afsnit Max. brændsel s., sætter man værdien for lav, kommer kedlen ikke over i drift, før man får en alarm der siger Opstarts timeout Ilt Menu / Opstart / Ilt I forbindelse med opstart, er det ilten, der styrer hvilken tilstand kedlen er i. Værdien i de næste 2 parameter, styrer disse forhold Skift til opstart % Menu / Opstart / Ilt / Skift til opstart % (16%) Styringen kan bruger ilt målingen eller signalet fra fotosensoren til at bestemme om om kedlen skal fortsætte I Drift, eller skifte til tænding. Er kedlen udstyret med fotosensor, er det manglende Lux, der sætter tændingen i gang. 14

15 Skulle man være så uheldig, at fotosensoren er blevet defekt, kan den kobles fra i service menuen, og styringen vil anvende den målte ilt til at styre processen. Hvis ilten har været højere end den indsatte værdi, i længere tid end beskrevet i ,vil kedlen skifte til tænding Ilt differens Menu / Opstart / Ilt / Ilt differens (1%) Når kedlen er i opstart eller tænding, skal vi være sikker på at der er ordentlig gang i bålet, inden der skiftes til drift. Grund indstillingen sættes til 1-1,5%. Som tidligere nævnt, er der i afsnit 7 er der en meget grundig forklaring af hvordan det virker, når kedlen er udstyret med automatisk tænding Opstarts tid m. Menu / Opstart / Opstarts tid m. (10 min.) I forbindelse med opstart af kedel, er der grænser for hvor lang tid vi kan acceptere der går inden kedlen kommer i drift. Opstarts tid m. bruges til at styre dette. Så hvis det ikke lykkedes at få ilten under grænsen som beskrevet I afsnit Ilt differens, inden udløb af opstartstiden, vil kedlen stoppe med en alarm på skærmen som siger Startup timeout. Hvor lang tiden skal være, er afhængig af pille kvaliteten, men det er vigtigt at sneglen ikke bare fortsætter med at fylde piller på, selv om der ikke er ordentlig gang i bålet Ydelse % Menu / Opstart / Ydelse % (30%) Når kedlen skifter til opstart, er det vigtigt at lufttilførslen ikke er for kraftig, da dette vil køle bålet. Hvor hårdt der skal blæses i forbindelse med opstart, er lidt afhængig af pille kvaliteten, ved dårlige piller, skal der blæses mere, for at få gang i bålet Tænding Menu / Opstart / Tænding I kapitel 7 er der en dybdegående forklaring på hele tændings processen er bygget op, men i dette afsnit gennemgår vi alle parametrene der har indflydelse på tændingen Tændings forsinkelse s. Menu / Opstart / Tænding / Tændings forsinkelse s. (60 sek.) Når kedlen skal over i drift fra stop eller pause, ønsker vi at give eventuelle gløder en chance for at få gang i bålet, så vi ikke behøver at slide på varmelegemet hver gang. Dertil har vi parameteret Tændings forsinkelse, som styrer at kun hvis vi efter X antal sekunder stadig ikke har registreret lys med fotosensoren, eller hvis ílt målingen anvendes, har en ilt der ligger over det angivne værdi i afsnit Skift til opstart %, vil tændingen blive aktiveret Brændsels forsinkelse s. Menu / Opstart / Tænding / Brændsels forsinkelse s. (30 sek) Mens varmelegemet er i gang med at varme brændslet op for at antænde det, er det vigtigt at der ikke bliver indført mere brændsel før vi er sikker på at der ordentlig gang i bålet. 15

16 Nå lux måleren registrerer lys, eller ilten gået ned, vil sneglen starte med at påfylde flere piller brændsel, når forsinkelsen er udløbet Tændings timeout m. Menu / Opstart / Tænding / Tændings timeout m. (4 min) For ikke at overbelaste varmelegemet, er der en grænse for hvor lang tid, tændingen må bruge på at få tændt op. Men er tiden sat for kort vil man få for mange alarmer, der siger Tændings timeout. Ved dårlige piller kan man med fordel sætte tiden lidt op Tændings blæser. Menu / Opstart / Tænding / Tændings blæser (15) % Når varmelegemet er tændt, skal den opvarmede luft føres ind i pillerne. Mængden af luft styres med dette parametre. Det er meget lidt, der skal blæses, så blæserens ydelse børe ikke være over 25%, da luften så vil køle mere en varmelegemet varmer Lux grænse: Menu / Opstart / Tænding / Lux grænse (10) % Kedlen er udstyret med en lyssensor, som benyttes til at fortælle styringen at nu er der gang i bålet, og opstartsprocessen kan køre videre. Man kan frit stille hvor meget lysstyrke man ønsker skal sættes som grænse for hvornår der er bål. Er sensoren blevet dårlig, kan den kobles fra, og det er ilt målingen, der fortæller styringen, hvornår der er gang i bålet. Begge forhold er beskrevet yderlig i afsnittet for automatisk tænding Ingen Menu / Opstart / Tænding / Ingen Er tændingen defekt, kan stille om til alm pause drift, ved at vælge indstillingen Ingen og kedlen vil benytte pause drift Auto m/tomkørsel Menu / Opstart / Tænding / Auto m/tomkørsel For at undgå at der kan ligge piller i sneglen, når kedlen stopper, køres sneglen tom, det er derfor vi kalder funktionen, Auto m/ tomkørsel. 6.3 Pause Menu / Pause Hvis kedlen har nået dette temperaturen, der er angivet i kapitel Skift til pause +C, vil den gå i pause, eller lukke ned. Mens kedlen er I pause, er der forskellige parameter man skal være opmærksomme på. En del af disse parametre anvendes ikke hvis kedlen er udstyret med automatisk tænding Stokersnegl Menu / Pause / Stokersnegl Hvis man ikke ønsker at benytte den automatisk tænding, må stokersneglen køre er gang imellem, mens kedlen står i pause, og det er der 2 grunde til.: Der må tilføres brændsel nok til at holde gløderne i live. 16

17 Pause brændsel s. Menu / Pause / Stokersnegl / Pause brændsel s. (2 sek.) Hvor meget brændsel der skal køres ind hver gang der er en pause kørsel bestemmes af dette parameter. Grundindstillingen der anbefales, er den samme tid, som er indført i afsnit Max. Brændsel s Pausetid m. Menu / Pause / Stokersnegl / Pausetid m. (10 min.) I pause skal sneglen som sagt, køre en gang imellem. Hvis tiden er indstillet til 10 vil sneglen starte hvert 10. minut. Det kan være nødvendigt at ændre tiden, det er afhængig af brændsel og hvor meget træk der er i skorstenen Tomkørsel m. Menu / Pause / Stokersnegl / Tomkørsel m. (0 min.) Hvis man har valgt at tændings typen Auto m/tomkørsel, skal den tid det tager at køre stokersneglen tom, sættes ind. Man skal, når kedlen er gået i pause kontrollere om sneglen er hel tom, hvis ikke skal tomkørsel tiden sættes op. Det er vigtigt at sneglen er helt tom, så vi undgår at der kan ligge noget materiale i stokersneglen som kan ligge og brænde tilbage Blæser. Menu / Pause / Blæser Hver gang der bliver foretaget en pause kørsel med stoker sneglen, skal blæseren ogsåå køre for lige at puste liv i gløderne Ydelse %. Menu / Pause / Blæser / Ydelse % (10%) Hvor kraftig der skal blæses i pause, er afhængig af brændslet. Mest brugt er 10%, men ved brændsel der giver problemer med at vil brænde tilbage i stokersneglen kan man med fordel sætte blæseren meget ned så der kun er gløder, og ingen flammer Blæsertid s. Menu / Pause / Blæser /Blæsertid s. (10 sek.) Hvor lang tid der skal blæses i pause, er ligesom ydelsen på blæseren, afhængig af brændslet. Grundindstillingen er 10 sek Ilt skift til pause Menu / Pause / Ilt skift til pause (15 %) For at undgå at kedlen skal give sort røg, når den går i pause eller lukker ned, bør der være mindst muligt brændsel i brænderhovedet, ved overgang til pause. Ved at lade blæseren køre indtil at ilten er kommet over den angivende grænse vil der ikke være så meget brændsel tilbage, at det vil give generende røg. 17

18 6.4 Brændsel Menu / Brændsel Styringen har 5 forskellige programmer, som kan anvendes til forskellige typer piller. Man har herved mulighed for at fin justere programmerne til de enkelte pille typer der bliver brugt, så det er meget nemmere at skifte imellem de forskellige typer, uden at skulle foretage store justeringer. De forskellige programmer er listet op herunder. Program 1: Træpiller 8mm vinter Program 2: Træpiller 8mm sommer Program 3: Træpiller 6mm vinter Program 4: Træpiller 6mm sommer Program 5: Test I program 5, kan man indlægge de værdier, man ønsker at køre med i forbindelse med det årlige test, som der kræves i nogle lande. 6.5 Tilbehør Menu / Tilbehør Kedlerne fra KSM-Stoker A/S, kan udstyres med mange forskellige typer tilbehør, og derfor kræves det selvfølgelig også at styringen er udstyret, med forskellige parameter til at styre dette tilbehør. Disse tilbehør og tilhørende parameter, vil blive beskrevet i følgende afsnit Transportsnegl Menu / Tilbehør / Transportsnegl Transportsneglen anvendes til at bringe brændsel fra siloen og op til faldrøret. P-linen er det også denne snegl der doserer brændselsmængden Efterløb stokersnegl % Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Efterløb stokersnegl % (204%) Når transporten anvendes som doseresnegl, skal stokeren køre så meget at brændslet ikke bygger op i faldrøret. Hvis der indsættes 150, vil stokeren køre 1,5 så lang tid som transporten, og hvis man vælger en værdi over 200%, vil tallet over 200 svare til efterløb i sekunder. Den korrekte indstilling, er når stokersneglen næsten er tom, når man kigger ned i faldrøret. Der må under ingen omstændigheder, stå piller op i røret, hvis det er tilfældet skal efterløbs % sættes op Efterløb i pause s. Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Efterløb i pause s. (15 sek.) Når kedlen er i pause, kan vi ved hjælp af efterløbs funktionen tømme sneglen helt, hver gang der har været en pause fødning Brændsels forbrug Hvis kedlen kører på et ensartet brændsel (piller) er det muligt for styringen nogenlunde at beregne hvor meget brændsel der er brugt. For at kunne lave denne beregning, skal styringen bruge nogle informationer, som skal indtastes under de næste 3 menuer. Yderlig beskrivelse af denne function kan finds i afsnit

19 Afvejning Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Afvejning (Nej/Ja) Ved aktivering af dette menu punkt, kører transporten i tiden, der er angivet under punkt Brændsel kg. Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Brændsel kg. (1) Den afvejede mængde kan indtastes fra Brændsel div. Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Brændsel div. (10) Antal decimaler for indtastede vægt 1 = kg, 10 = 0,1-25,5 kg og 100 = 0,01-2,55 kg Brændsel s. Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Brændsel s. (0 sek.) Tiden som transport sneglen vil køre når afvejningen aktiveres Reset brændsels tæller. Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Reset brændsels tæller (Nej) Med denne funktion er muligt at resetter tælleren, det kan man evt. gøre hver gang man har fyldt piller på så har man lidt styr på hvor meget man har brugt Skrab Menu / Tilbehør / Skrab Brænderen er udstyret med skrabebund, som med passende mellemrum kører, denne bevægelse vil rense brænderen for evt. slagger / tung aske, der kan ligger i bunden af skålen evd benyttelse af piller af tvivlsom kvalitet Skrabetid før pause s. Menu / Tilbehør / Skrab / Skrabetid før pause s. (10 sek.) Før kedlen lukker ned, er det muligt at lade skraberen køre lidt ekstra, for at rense ekstra ud før kedlen lukkes ned Skrab køretid s. Menu / Tilbehør / Skrab / Skrab køretid s. (2sek.) Skrabebunden bør ikke køre mere en højst nødvendigt, kører den for meget er der risiko for at pillerne skubbes ud, inden de er ordentlig forbrændte. Køretiden er som standard sat til 2 sek. Denne tid justerer man normalt ikke på, men foretager reguleringen ved at ændre på pausen i stedet Pause v/min ydelse m. Menu / Tilbehør / Skrab / Pause v/min ydelse m. (90) Hvor ofte skrabet kører er afhængig er afhængig af kedlens ydelse. Når kedlen kører med lave ydelse, skal skrabet selvfølgelig ikke køre så ofte som ved høj ydelse. 19

20 Pause v/max ydelse m. Menu / Tilbehør / Skrab / Pause v/max ydelse m. (30) Pausen ved høj ydelse, er meget afhængig af brændsels type. Ud fra de 2 angivne pause tider beregner styringen så selv hvor lang pausen skal være hvis kedlen kører med 50% ydelse. Er der uforbrændte piller i asken, bør pause tiden sættes op, og hvis der er tendens til ophobning af aske / slagge sættes pausen ned. Juster ikke tiden mere end omkring 20% af gangen og vent minimum en 8-10 timer på at vurdere effekten, før der foretages yderlig justering Blæser Menu / Tilbehør / Blæser Cyklus tid Menu / Tilbehør / Blæser / Cyklus tid (0.5) Hvor hurtigt man ønsker blæseren skal pulse, kan frit justeres. Vi anbefaler at den indstilles til mellem 0,4 og 1 sek. Cyklustiden er den tid der går fra blæser pulsen starter til den starter igen Den nemmeste måde at opnå en stabil forbrænding, er ved at tilføre små mængder af luft med korte mellemrum, i stedet for store mænger med lange mellemrum Ydelse Menu / Tilbehør / Blæser / Ydelse Blæserens ydelse kan justeres i forhold til kedlen ydelse, grund indstillingerne er som vist her under. Menu / Tilbehør / Blæser / Blæser Menu / Tilbehør / Blæser / Blæser Menu / Tilbehør / Blæser / Blæser Menu / Tilbehør / Blæser / Blæser Menu / Tilbehør / Blæser / Blæser Menu / Tilbehør / Blæser / Blæser Ved laveste ydelse 0, skal der indsættes værdien 1, ellers stopper blæserne helt når ydelsen kommer under 20% Kedelrensning Menu / Tilbehør / Kedelrensning For kedler udstyret med automatisk rensesystemer, er styrings parametrene for disse funktioner beskrevet i dette afsnit Røgrørsrenser Menu / Tilbehør / Kedelrensning / Røgrørsrenser Den automatiske rensning af røgrørene styres af de efterfølgende 2 parameter, hvor ofte og hvor meget renseren på den enkelte kedel skal køre, er afhængig af anvendte brændsel Køretid s. Menu / Tilbehør / Kedelrensning / Røgrørsrenser / Køretid s. (20 sek.) Hvis renseren kører for lidt, vil kedlen ikke blive holdt ordentlig ren, med en høj røg temperature til følge, men den skal ikke køre alt for meget da det jo slider på det hele systemet. Grund indstillingen er 20 sekunder. 20

21 Pause m. Menu / Tilbehør / Kedelrensning / Røgrørsrenser / Pause m. (240) (Bemærk i styringer fra før 2018 er pausen i timer) Hvor ofte renseren skal køre, er også afhængig af brændslet, men grund indstillingen er sat til rensning en gang hvert 4. time Blæser rens Menu / Tilbehør / Kedelrensning / Blæser rens Hvor ofte blæser rens skal køre er afhængig af kvaliteten på brændslet. Når blæser renset aktiveres kører blæseren op på fuld ydelse i en kort periode, hvorved at asken løsnes, og lufthullerne renses ud Køretid s. Menu / Tilbehør / Kedelrensning / Blæser rens / Køretid s. (4 sek.) Hvis blæser rens kører for lidt, er der risiko for at lufthullerne kan lukke til, og dette går ud over forbrændingen. Kører den renset derimod for meget er der risiko for at der blæses uforbrændte piller ned i askeskuffen. Grund indstillingen er 4 sekunder Pause m. Menu / Tilbehør / Kedelrensning / Blæser rens / Pause m. (30) Hvor ofte blæser rens skal køre, er også afhængig af brændslet, men som grund indstilling er sat til en gang hvert 30 min Røgsuger Menu / Tilbehør / Røgsuger Hvis kedlen er udstyret med røgsuger, er der forskellige parameter til at kontrollere denne. Røgsugeren hjælper til at give røggasserne en god flow igennem kedlen, og hindre at røgen trænger bagud gennem stokersneglen Opstart s. Menu / Tilbehør / Røgsuger / Opstart s. (5 sek.) For at undgå røggener i forbindelse med opstart af kedlen, startes røgsugeren før alle de andre funktioner, så det er muligt at opbygge en passende undertryk i kedlen, før forbrændingen begynder at udvikle røggasser. Som udgang punkt starter vi røgsugeren op 5 sekunder før de andre funktioner Forsinket stop m. Menu / Tilbehør / Røgsuger / Forsinket stop min. (1 min.) Når kedlen skal stoppe eller gå i pause, er der efterløb på røgsugeren, for at undgå ophobning af røggasser i kedlen. Efterløbet skal ikke være længere end nødvendig, da for lang tid kan give øget risiko til tilbage brand i stokeren Røgsuger 100, 60, 40, 30, 20 og 0. Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger 0-100% Hastigheden på røgsugeren kan reguleres på 2 forskellige måder. 21

22 Med ydelse der reguleres efter de tilbage meldinger der kommer fra en vakuummåler, så der hele tiden forefindes det ønskede undertryk i kedlen. Eller hastigheden på røgsugeren ligger fast i forhold med indtastede værdier i tabellen herunder. Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger Hvis røgsugeren er styret af vakuum måler, er det vigtigt at alle værdierne er sat til Røgsuger Vacuum SP Menu / Tilbehør / Røgsuger / Vacuum SP (10 til 50) Pa Når kedel styring er med indbygget vakuum måler, justeres hastigheden på røgsugeren, med dette og de efterfølgende 3 parameter. Vacuum SP, er det undertryk i Pa, man ønsker der skal være tilstede i kedlen. Man skal aldrig køre med mere undertryk, end nødvendigt, laveste værdi for små kedeler (10kw) og størst for de store kedler. En god indikator er hvis der kommer røg ud, når man løsner brænderen eller døren foran, så er der behov for mere undertryk Røgsuger PID:P Menu / Tilbehør / Røgsuger / PID:P P leddet er en af faktoren til at justere PID regulatoren, således den rammer det ønskede niveauv bedst muligt. Der er en uddybende forklaring af hvordan en PID regulerer i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Røgsuger PID:I Menu / Tilbehør / Røgsuger / PID:I I leddet er det anden faktor til at justere PID regulatoren, således den rammer det ønskede niveau bedst muligt. Der er også en mere uddybende forklaring af hvordan I leddet i PID påvirker reguleringen, i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Røgsuger minimum ydelse. Menu / Tilbehør / Røgsuger / Minnimum ydelse For at undgå at røsugeren via PID regulatoren, justeres helt ned på 0, har man under dette menupunkt, mulighed for at sætte en minimums ydelsen på røgsugeren Analog signaler. Menu / Tilbehør / Analog signaler Når et analog signal læsers, skal den omsættes / kalibreres, til at vise den rigtige værdi på skærmen. Til dette formål har man parameteret Gain og offset. De aktuelle funktioner beskrives i de næste afsnit. 22

23 Vac. gain Menu / Tilbehør / Analog signaler / Vac. gain (57) Gain anvendes til at kalibrere den målte 0-10v signal fra pressostaten,, så visningen bliver den samme på displayet, som på pressostaten Vac. offset Menu / Tilbehør / Analog signaler / Vac. offset (100) Offset, anvendes til at forskyde den målte 0-10v signal der kommer fra pressostaten, så visningen bliver den samme på displayet, som på pressostaten Varmestyring Menu / Varmestyring I dette kapitel, findes alle de funktioner og parameter der har noget med de eksterne funktioner som er tilknyttet varmeinstallation at gøre Vi taler om pumper, 3-vejs ventiler, akku. tank og Kaskade styring af flere kedler osv Cirk. pumpe start C Menu / Varmestyring / Cirk. pumpe start C (60 C) Når kedlens temperature, kommer over denne værdi, vil cirkulationspumpen blive sat i gang Kedel shunt SP. Menu / Varmestyring / Boiler shunt SP (62 C) For at undgå tæring af kedlen, er det vigtigt at returen til kedlen ikke kommer under 62 C. Ved at placere en temperatur sensor i returen, kan styringen med en 0-10V signal, styre enten en 3-vejs ventil eller en mixer pumpe til at holde den korrekte temperatur på kedel returen. I kapitel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., er der en mere detaljeret beskrivelse af kedel shunt funktionen Kedel shunt PID Menu / Varmestyring / Kedel shunt PID ( P=100 I=100 ) Kedel shunten, reguleres af en PID regulator. PID regulatoren vil ved korrekt justering sørge for at kedlens retur temperatur ligger så tæt på det ønskede værdi, som muligt. PID regulatoren er beskrevet detaljeret i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Varmekreds. Menu / Varmestyring / Varmekreds Under dette menupunkt, kan man styre temperaturen på 2 varme kredse. Fordelen ved 2 varmekredse, er at man kan køre med forskellige temperaturer på kredsen til gulvarmen og kredsen til radiatorene Varmekreds 1 eller 2 Menu / Varmestyring / Varmekreds / Varmekreds 1 eller 2 Parameterne til de 2 varmekredse er identiske, og er beskrevet i de følgende afsnit 23

24 Fremløbs temp. Menu / Varmestyring / Varmekreds / Varmekreds 1 / Fremløbs temp. Dette er grund temperaturen man ønsker på den aktuelle varmekreds. Denne temperatur reguleres efter behov, hvis man benytter faciliteterne i vejrkompensering eller komfort reguleringen Max. temp C. Menu / Varmestyring / Varmekreds / Varmekreds 1 / Max. temp. C. For at undgå at vejrkompenseringen, kan justere temperaturen så højt at det kan blive ubehagelig eller skadelig for gulvbelægningen, er det muligt at sætte en max. temperatur PID:P. Menu / Varmestyring / Varmekreds / Varmekreds 1 / PID:P. Med P parameteret har man mulighede at at bestemme bremse shuntventilens bevægelser før den ønskede sæt temperatur er nået. Stor værdi giver stor bremse effekt, og modsat vil en lille værdi give begrænset bremse effekt, og ventilen vil overstyre PID:I. Menu / Varmestyring / Varmekreds / Varmekreds 1 / PID:I Med I parameteret har man mulighede at at bestemme shuntventilens bevægelser så den ønskede sæt temperatur er nås hurtigt. Effekten af I er propertionalt med afstanden til SP. En stor værdi giver en aggresiv ventil styring, modsat vil en lille værdi give en langsom reaktion på ventilen Varmvands priotering. Menu / Varmestyring / Varmvands priotering For at spare på energiforbruget, kan man med fordel styre hvor meget og hvornår man ønsker at varme på sin varmvandsbeholder. Parameterne til at styre varmvandsbeholderen med findes alle under dette menupunkt Varmvand SP C Menu / Varmestyring / Varmvands priotering / Varmvand SP C (55 C) Temperaturen på sit varmevand kan man selv vælge, men man bør ikke sætte den lavere end 55 C af hensyn til risikoen for salmonella i vandet Temp. diff. C Menu / Varmestyring / Varmvands priotering / Temp diff. C (5 C) Varmvands prioteringen vil starte opvarmningen, når temperaturen er mere end Temp diff under SP, og blive ved med at varme indtil temperaturen på det varmevand, er Temp diff over SP Min. Ydelse ved prio.% Menu / Varmestyring / Varmvands priotering / Min.ydelse ved prio.% Når Varmvands prioteringen slår til nytter det jo ikke at kedlen står at køre på 10% ydelse, da det jo så vil tage alt for lang tid at vandet bliver varm. Derfor har man mulighed at indsætte minimum kedel ydelse, som man ønsker kedlen skal køre på mens vandet varmes op. 24

25 VVB på varmekreds 1: Ja/Nej Menu / Varmestyring / Varmvands priotering / VVB på varmekreds 1: Ja/Nej Varmvands beholderen skal have min 60 C, for at sikre en bakterie fri beholder. Dette kan dog være problematisk, hvis varmvands beholderen er koblet på varmekredsen, efter anlægshunten. Det er der i styringen taget højde for, hvis man svarer JA til at den er monteret på en shuntet varmekreds, vil shunten automatisk åbne helt, når varmvands prioteringen slår til, og skifte til normal drift igen, når beholderen er varmet op Komfort regulering. Menu / Varmestyring / Komfort regulering Ønsker man at spare på energiforbruget, kan man regulere temperaturene på kedel og varmekredse ned, når der ikke er brug for den samme varme. Parameterne til at styre komfortreguleringen med findes alle i dette menu punkt. De har samme funktion, når det gælder kedel og Varmestyring Komfort reg.: Ja/Nej Menu / Varmestyring / Komfort regulering / Komfort regulering: (Nej) Det er muligt hurtigt at slå komfort regulereingen til eller fra, blot ved at vælge Ja eller Nej Kedel / Varmekreds Menu / Varmestyring / Komfort regulering / Kedel eller Varmekreds Man kan vælge at reducere kedlens eller varmekredsene s temperatur i perioder hvor der ikke er det store varmebehov. Det er muligt at foretage en sådan regulering op til 3 gange i døgnet Ugedag. Menu / Varmestyring / Komfort regulering / Kedel eller Varmekreds / Ugedag. Komfort reguleringen er delt op i 2 grupper. I 1. gruppe indstilles værdierne der gælder fra Mandag til Fredag, mens man i 2. gruppe kan indstiller værdierne for Lørdag Søndag Start periode 1. Menu / Varmestyring / Komfort regulering / Kedel eller Varmekreds / Start periode 1. Man angiver her i hvilken time på døgnet, man ønsker af reguleringen skal begynde. Det er muligt at indsætte tid i timer, fra 0 til 23. Uden for disse perioder, vil kedlen benytte den normalt indstillede temperatur, eller den temperatur, der er tilpasset ude temperatueren, hvis denne funktion benyttes Temp. sænkning 1. Menu / Varmestyring / Komfort regulering / Kedel eller Varmekreds / Temp. sænkning 1. Man angiver her hvor mange grader man ønsker temperaturen skal sænkes i det angivne tidsrum. Hvis man ansætter værdien 100, vil kedlen eller aktuelle varmekreds slukke helt ned, i den angivne periode. 25

26 Stop periode 1. Menu / Varmestyring / Komfort regulering / Kedel eller Varmekreds / Start periode 1. Man angiver her i hvilken time på døgnet, man ønsker af reguleringen, skal stoppe. Det er muligt at indsætte tid i timer, fra 0 til 23. Der er mulighed regulerer 3 gange i døgnet Brugsvandspumpe Menu / Varmestyring / Komfort regulering / Brugsvandspumpe. Hvis man har installeret brugsvandspumpe, har man mulighed for at vælge i hvilke perioder man ønsker pumpen skal køre. Ved at stoppe pumpen mens der ingen er hjemme i huset kan man spare en del energi. Man kan lige som for kedlen og varmekredsene vælge forskellige mønstre i løbet af ugen, og man har også her mulighed for at definerer op til 3 perioder i døgnet, hvor man ønsker pumpen skal køre. Hvis komfortreguleringen er sat på Nej, vil pumpen blot køre hele tiden Vejrkomopensering. Menu / Varmestyring / Vejrkompensering For yderlig at kunne spare på energien, er det muligt at regulere kedlen og varmekredsenes fremløbs temperaturer i forhold til temperaturen udenfor. For at det er muligt, skal man selvfølgelig havde en udendørs temperatur føler monteret. Parametrene til at styre kompenseringen, findes alle i dette menu punkt. De har samme funktion, når det gælder kedel og varmekreds Vejrkompensering.: Ja/Nej Menu / Varmestyring / Vejrkompensering / Vejrkompensering: (Nej) Det er muligt hurtigt at slå vejrkompenseringen til eller fra, blot ved at vælge Ja eller Nej Kedel / Varmekreds reg. fakt Menu / Varmestyring / Vejrkompensering / Kedel eller Varmekreds reg. fakt. (1) Reguleringsfaktoren er et udtryk for hvor meget man ønsker fremløbs temperaturen skal reguleres når udetemperaturen ændre sig. Er reguleringsfaktoren sat til 1, og udetemperaturen falder 1 grad, vil temperaturen på den aktuelle kreds reguleres 1 grad op. Og ved en faktor 0,5 vil den kun reguleres 0,5 grad når ude temperaturen ændre sig 1 grad. Og modsat hvis faktoren er 2, vil temperaturen reguleres 2 grader, hver gang udetemperaturen ændre sig 1 grad Ude temp. Menu / Varmestyring / Vejrkompensering / Ude temp. (15) Når vejrkompenseringen skal beregne en regulering, gør den det i forhold til ude temperatur der er indtastet i dette menupunkt, eksempel vis 15 C Akku tank Menu / Varmestyring / Akku tank Hvis de nødvendige temperatur føler er monteret i akkumuleringstanken, og funktionen aktiveret, vil kedlen starte og stoppe af sig selv, i henhold til de ønskede temperaturer. I kapitel 11, er der en mere detaljeret beskrivelse af Akku. tank styringen. 26

27 Akku tank styring Ja/Nej Menu / Varmestyring / Akku tank / Akku tank styring (Ja) Man kan vælge om man ønsker at det er temperaturen på akku. tank, der skal starte og stoppe kedlen. Hvis der vælges Nej vil det være kedeltemperaturen der styres efter, men temperaturen på akku. tanken vil stadig vises, hvis der er temperatur føler er tilsluttet Temp. start kedel Menu / Varmestyring / Akku tank / Temp. start kedel (50 C) Når toppen af akku. tanken kommer under den angivne temperatur, vil kedlen og cirk. pumpen starte. Og når den korrekte temperatur på returen er opnået, vil 3-vejs ventilen mellem kedel og tank begynde at åbne til tanken Temp. stop kedel Menu / Varmestyring / Akku tank / Temp. stop kedel (60 C) Når bunden af akku. tanken kommer over den angivne temperatur, vil 3-vejs ventilen mellem kedel og tank begynde at lukke, og kedlen vil lukke ned Shunt lukketid m. Menu / Varmestyring / Akku tank / Shunt lukketid m. (25 min.) For at undgå at kedlen bliver for varm, når der lukkes til akku. tanken, sker denne nedlukning over en længere tid så kedlen har tid til at regulere ydelsen ned. Når ventilen er lukket helt, stopper cirkulationspumpen mellem akku. tank og kedel også, så varmetab undgås Kaskade Menu / Varmestyring / Kaskade Hvis flere kedler er installeret i samme fyrrum, kan man ved hjælp af kaskade styringen, fordele belastningen imellem kedlerne efter behov. I kapitel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., er der en mere detaljeret beskrivelse af Kaskade styringen Kaskade Menu / Varmestyring / Kaskade / Kaskade (NA.) Hvis vi ønsker at aktivere en kaskade styring på flere kedler, er vi nødt til at vælge en af dem til at være master fra starten, alle de andre sættes så til at være slave. Herefter klarer systemet det selv. Forklaringen på de 3 mulige tilstande ses herunder. NA: MSTR: SLV: Ikke aktiv Master Slave Start slave ydelse Menu / Varmestyring / Kaskade / Start slave ydelse (90) Hvis ydelsen i en periode, har været over denne værdi, ønsker vi at Masteren skal indkoble en slave til at hjælpe. 27

28 Stop slave ydelse Menu / Varmestyring / Kaskade / Stop slave ydelse (40) Hvis ydelsen i en periode, har været under denne værdi, ønsker vi at Masteren skal koble en slave ud Forsinkelse start/stop m. Menu / Varmestyring / Kaskade / Forsinkelse start/stop m. (30) Når Masteren har været over eller under de valgte ydelser i en periode, startes eller stoppes en Slave. Men da vi ikke ønsker dette sker, blot fordi ydelsen har ændret sig i kortere tid, er der indlagt denne forsinkelse Timer som Master Menu / Varmestyring / Kaskade / Timer som master (168) Med en indstilling på 168 timer, vil Masteren videre give master rollen til næste kedel i kæden efter at have været Master i 7 dage. Hvis værdien sættes til 0, vil Master rollen aldrig blive givet videre, f. eks hvis det er en fremmed kedel, på olie, gas eller Biobrændsel, som startes og stoppes med et relæ Drift form Menu / Varmestyring / Kaskade / Drift form Der er flere måder hvordan de enkelte kedler i kaskade kæden kan startes på. Og for at vide hvordan det skal foregå, er det kodet. Drift form Beskrivelse 1 KSM kedel med tænding som bare starter og stopper når de får kommandoen. 2 KSM kedel uden tænding, som vil stå i pause når de ikke bruges 3 KSM kedel type 1. som har en relæ udgang, som starter og stopper en fremmed kedel, olie, gas eller biokedel. 4 KSM kedel type 2. som har en relæ udgang, som starter og stopper en fremmed kedel, olie, gas eller biokedel Port Menu / Varmestyring / Kaskade / Port Port nr. på den kedel der står næst i kaskade rækken IP 1 Menu / Varmestyring / Kaskade / IP 1 Ip adresse 1 på den kedel der står næst i kaskade rækken IP 2 Menu / Varmestyring / Kaskade / IP 2 Ip adresse 2 på den kedel der står næst i kaskade rækken IP 3 Menu / Varmestyring / Kaskade / IP 3 Ip adresse 3 på den kedel der står næst i kaskade rækken 28

29 IP 4 Menu / Varmestyring / Kaskade / IP 4 Ip adresse 4 på den kedel der står næst i kaskade rækken Vis pumpe info. Menu / Varmestyring / Vis pumpe info. (Nej) Hvis denne parameter er sat til Ja, vil alle værdierne for aktive eksterne temperature føler og 3-vejsventiler blive vist på skærmen i det ene side. 6.7 Test. Menu / test Under dette menupunkt, har man mulighed for at tvangskøre / teste hver eneste motor og funktion. Man kan med pilene bladre ned til den funktion, man ønsker at afprøve. Når cursoren står på funktionen, trykke blot Menu (vælg) for at aktivere, og der vil stå ON efter funktionen. Ønsker man at stoppe trykke blot endnu engang på Menu og der vi stå OFF efter funktionen og den stopper. Funktioner er delt op i 5 hovedgrupper, som er vist herunder. Menu / Test / Kedel Menu / Test / Transport Menu / Test / Varmestyring Menu / Test / Tilbehør 6.8 Dato Menu / Dato Hvis kedlen ikke har kontakt til internettet, skal uret indstilles manuelt, bemærk at ved strøm udfald, skal den justeres igen. Menu / Dato / Minut Menu / Dato / Time Menu / Dato / Dag Menu / Dato / Dato Menu / Dato / Måned Menu / Dato / År Efter at uret er indstillet, skal det aktiveres med menuen punktet i sidste linie. 29

30 6.9 Service. Menu / Service Indstillingerne i service menuen bør kun ikke ændres uden at have modtaget instruction fra en tekniker hos KSM-Stoker A/S. For komme ind i menuen for service, skal man trykke på menu tasten 5 gange Modul Menu / Service / Modul PCT400 styringen, kan styre og kontrollere mange forskellige funktioner. Styringen er meget fleksibel, og ønskes en ekstra snegl eller føler tilsluttet, skal man blot indsætte adressen på det modul funktionen skal køre på. I kapitel 20 er der mere dybdegående instruktioner, vedrørende moduler og dets muligheder Funktion Menu / Service / Modul / Funktion Da der er så mange muligheder, er de forskellige funktioner delt op i 5 afsnit, så den ønskede funktion er lettere at finde. De 5 afsnit er Kedel, Transport, Cyklon/Posefilter, Varmestyring og Tilbehør. De enkelte afsnit er her efterfølgende beskrevet Kedel Menu / Service / Modul / Funktion / Kedel Alle funktioner der er tilknyttet selve kedlen er listet op i dette afsnit. Ilt: AI Røg temperatur: AI Kedeltemperatur: AI Retur temp.: DO Varm stoker temp.: DO Stokersnegl 1: DO Blæser 1: DO Tændings blæser: DO Skrab: DO Røgrørsrenser: DO Røgsuger: DO Vac. input: DO Tænding 1: DO Fotocelle input: DO Transport Menu / Service / Modul / Funktion / Transport Alle funktioner der er tilknyttet brændsels transport er listet op i dette afsnit. Transport 1: DO Føler ekstern snegl: DIH Ekstern transport snegl: DO Varmestyring Menu / Service / Modul / Funktion / Varmestyring 30

31 Alle funktioner der er tilknyttet styring af varmeanlægget er listet op i dette afsnit. Cirk. Pumpe on/off: DO Kedel shunt PID: AO1 Kedel shunt on/off: DO Akku top temp C.: AI Akku bund temp C.: 32.2.AI Varmekreds temp. 1: AI Varmekreds shunt 1: AO1 Varmekreds Pumpe on/off 1: DO Varmekreds temp. 2: AI Varmekreds Shunt 2: AO1 Varmekreds Pumpe on/off 2: DO VVB Temp. føler: AI VVB ventil: DO Brugsvandspumpe: DO Ude temp.: AI Kaskade: DO Kw puls: DO Kwh puls: DO Tilbehør Menu / Service / Modul / Funktion / Tilbehør In denne sidste sektion, er alle funktioner der ikke tilhører de andre faste grupper, dette er blandt andet forskellige alarmer mm. Remote On/Off: DIH Drift signal: DO Alarm udgang: DO Silo føler bund: DIH Alarm 1: DIH Alarm 2: DIH Alarm 3: DIH Alarm 4: DIH Alarm 5: DIH Alarm 6: DIH Alarm 7: DIH Alarm 8: DIH Alarm 9: DIH Alarm 10: DIH Modul nr. fra Menu / Service / Modul / Modul nr. fra Hvs man ønsker at omdøbe et modul, skal men her angive det nuværende ID nr. På modulet. Hvis man ønsker at aktivere alarm function for nogle moduler, angives nummeret på det første modul man ønsker at aktivere alarm på Modul nr. til Menu / Service / Modul / Modul nr. til Når man ønsker at omdøbe et modul, skal her angives det ID nr. man ønsker modulet skal have. 31

32 Hvis man ønsker at aktivere alarm function for nogle moduler, angives nummeret på det sidste modul i rækken, man ønsker at aktivere alarm på Aktivere alarm Menu / Service / Modul / Aktivere alarm Efter at de ønskede moduler modul numre er intastet, aktiveres alarmerne på modulerne, blot ved at trykke på dette menu punkt Deaktivere alarm Menu / Service / Modul / Del alarm Ønsker man at slå alrmerne fra på en række moduler, anvendes dette menu punkt Omdøb modul Menu / Service / Modul / Omdøb modul Efter at de ønskede moduler modul numre er intastet, ændres ID for for modulet, blot ved at trykke på dette menu punkt. Man skal blot bekræfte valget med et Ja. Før man begynder med at omdøbe moduler, bør man læse afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. omhyggelig Service display Menu / Service / Service display Funktionen af dette menupunkt er beskrevet i Service manualen Info Menu / Service / Info Dette menupunkt er beskrevet i service manualen Konfig Menu / Service / Konfig Dette menuafsnit anvendes I forbindelse med Software opdatering og opsætningen af WEB modulet. Der er en detaljeret beskrivelse af disse funktioner i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. i servicemanualen Gem på USB Menu / Service / Konfig / Gem på USB Men denne funktion kan alle data i styringen, gemmes på en USB pen til senere brug. Der er en detaljeret beskrivelse af disse funktioner i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. i servicemanualen Opdatere fra USB Menu / Service / Konfig / Opdatere fra USB For at indlæse parameter fra USB pen, anvendes dette menu punkt. Der er en detaljeret beskrivelse af disse funktioner i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. i servicemanualen. 32

33 IP Menu / Service / Konfig / IP Dette afsnit indeholder alle parameter, som er nødvendigt for at tilslutte kedlen til internettet. Der er en mere detaljeret beskrivelse af denne function i kapitel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Logfilen Menu / Service / Logfile Med dette menupunkt, er det mulig at læse loggen direkte på skærmen, men ønsker man et store overblik anbefales det at læse loggen over internettet, eller ved at gemme data på USB pen som beskrevet i kapitel Gem på USB, og logfilen kan derefter åbnes ved at sætte USB pennen i en PCer Kalibrere O2 Menu / Service / Kalibrere O2 Hvis iltsonden ikke registrerer 20-21%, når den har lagt i fri luft I mere end 3 minutter, bør man kaliberer den, det er blot at trykke på MENU og den er kalibreret. Hvis afvigelsen er for stor, kan den ikke kalibreres, og sonden bør skiftes Reset kalibrering Menu / Service / Reset kalibrering Før en ny inlt sonde installers, anbefales det at resette kalibreringen, og derefter fortage en ny kalibrering, når den nye sonde har været tilsluttet i mindst 3 minutter Reset start portion Menu / Service / Reset start portion Af sikkerheds årsager er kan styringen kun anvende 1. start portion i forbindelse med tænding. Dette kan give problemer med hensyn til indkøring af anlægget, så det er derfor mulig at annulere denne blokering, så det er muligt at indstille start portionen korrekt. Dybdegående forklaringen på opsætningen ag den automatiske tænding, er nøje beskrevet I afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Max Kedeltemp Menu / Service / Max Kedeltemp (95 C) Hvis kedel af en eller anden årsag, over stiger temperature, some r angivet her, vil kedlen stoppe og en alarm vil på skærmen informere om at Max kedel temperature er overskredet Alarm lav temp. C Menu / Service / Alarm lav temp C (50 C) Hvis kedeltemperaturen kommer under den angivne grænse, vil kedlen stoppe, og alarmen for dette vil blive vist på skærmen. Funktionen sættes ud af drift, ved at sætte værdien til Max røg temp C Menu / Service / Max røg temp C 33

34 Hvis røg temperaturen overskrider den angivne grænse, vil kedlen stoppe, og alarmen for dette vil blive vist på skærmen. Årsagen til den ekstra høje røg temperatur, vil typisk være at kedlen trænger til en grundig rensning. Funktionen sættes ud af drift, ved at sætte værdien til Konstant ydelse Menu / Service / Konstant ydelse ( 0 ) PCT400 styringen kan modulere kedlens ydelse I pricippet fra 0-100%. Der kan være situationer, hvor man ønsker kedlen køre med en fast ydelse, når den er i drift, denne ydelse kan sættes under dette menu punkt. Ønskes modulerende drift, sættes værdien til Sprog Menu / Service / Language PCT400 har som standard 11 forskellige sprog, og den ønskede sprog vælges under dette menupunkt. Sprogene der i dag er tilgængelige, er: Dansk (DK) English (EN) German (D) French (FR) Swedish (SE) Finnish (FI) Norwegian (N) Polish (PL) Spanish (SP) Dutch (NL) Slovak (SK) Pause skærm Menu / Service / Pause skærm (20 sek.) Hvis man ikke har benyttet skærmen i en periode på for eksempel 20 sek. vil den slukkes, men tænde igen straks en trykknap aktiveres Trykknap menu Menu / Service / Trykknap menu (No) De ældre PCT400 styringen har sort folie, for at gøre betjeningen af disse lettere, bør trykknap menuen aktiveres Tids Zone (+12) Menu / Service / Time Zone (+12) Da styringen, når den er tilkoblet internettet, henter dato og tid fra Google, skal der korrigeres for hvilken tidszone kedlen står i. Dette gøres ved at tidszonen sættes ind +12, det vil sige i Danmark skal der sættes værdien 13 ind. 34

35 Aktivere alarm. Menu / Service / Aktivere alarm (255 ) Under tilbehør i funktioner, er der 10 alarm indgange til rådig for specialfunktioner, man kan bruge dem blot til at informere om et følers tilstand, men man kan også selv vælge hvilke indgange der skal sende en alarm i tilfælde af fejlmelding, dette styre ved at angive summen af den binære værdi, for de indgange man ønsker skal sende en alarm. Værdien af indgangene 1 til 8 er angivet på næste side. Alarm 1 = 1 Alarm 2 = 2 Alarm 3 = 4 Alarm 4 = 8 Alarm 5 = 16 Alarm 6 = 32 Alarm 7 = 64 Alarm 8 = 128 Ønsker man at modtage alarm fra Alarm 2, 3 og 7, indtastes blot summen af de enkelte alarmer, = 70, de resterende alarmer vil ikke sende SMS alarm, hvis de falder, men blot vises på skærmen. Alarm 9 og 10 er specielle, da de lukker kedlen ned hvis de meleder alarm i mere end 15 minutter PID Ydelses reg. Menu / Service / PID Ydelses reg. ( P=100 I=100 ) Den modulerende kedel ydelse kontrolleres af en PID regulator. En korrekt justering af PID regulatoren vil bevirke at kedlen vil arbejde så tæt på den ønskede kedel temperatur, som muligt. PID regulatoren er beskrevet detaljeret i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet PID Brændsels reg. Menu / Service / PID Brændsels reg. ( P=100 I=100 ) For at kunne opnå den bedste O2 i alle situationer, må brændselstilførslen tilføres nøjagtig. Dette tager PID regulatoren sig af. PID regulatoren vil ved korrekt justering sørge for at O2 nievauet ligger så tæt på det ønskede værdi, som muligt. PID regulatoren er beskrevet detaljeret i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet Varm stoker Menu / Service / Varm stoker ( 70 ) For at undgå kedelige situationer, med tilbage brand i faldrøret og deraf følgende smeltning af flexslange er der monteret en temperatur føler, på faldrøret, som overvåger temperaturen. Hvis temperaturen overstiger den indstillede max. Temperatur, vil der komme en sort advarsel op på skærmen, og hvis kedlen er tilsluttet SMS service, vil brugeren modtage en SMS Varm stoker. Årsagen til at dette kan ske, kan være dårligt skorstenstræk, brænderen eller kedlen trænger til en rensning. 35

36 Modbus Menu / Service / Modbus PCT400 kontrolleren kan konfigureres som Modbus Master eller Slave. Protokollen er kombatibel med Modbus RTU. Kommunikationen foregår via RS485 (half duplex) For mere instruktion omkring Modbus funktionen, kan der hos KSM-Stoker A/S rekvireres en komplet Modbus manual. For vores egen SCADA system benytter vi protokollen for Modbus TCP, så dette er også mulig SMS test Menu / Service / SMS test PCT400 styringen kan, når den er forbundet til internettet, kommunikerer med alarm serveren hos KSM-Stoker A/S. Når styringen er har forbindelse til SMS serveren, vil kunden modtage en SMS for enhver alarm, der vil opstå på kedlen, på sin mobil telefon. Der er en list over alle SMS alarmer beskrevet i næste afsnit. Hvis man sender en alarm kode 100, vil man modtage en SMS Test og se om sms systemet virker korrekt. 36

37 7.0 Alarm list. Alarm Tekst Årsag Løsning Startup timeout Høj O2 i længere tid, end der er opgivet, i startup menuen, som max tilladelig tid i opstart. Kontrollere hvorfor kedlen ikke får den nødvendige mængde brændsel. Det kan være at max. Brændsel under opstart er sat for lav, eller tilladte opstarts Module alarm Kedel temp. > Max. Motorværnet er udløst, eller en sikring er sprunget. Kedeltemperaturen er blevet for høj. tid er for kort. Undersøg hvor der er blokering eller kortslutning, og fjern problemet. Drifts temperaturen er sat for høj. PID ydelse er sat for aggressiv, så den ikke når at drosle ydelsen ned. Overkog Kedlen er overophedet Kontrollere at circulations pumpe kører. Check om der er vand nok på anlægget Silo alarm Brændsels silo er næsten tom Påfyld brændsel O2 Alarm O2 Sonden er defekt Installer ny O2 sonde Transport timeout Transport systemet har kørt Påfyld brændsel for længe, brændsels mangel Alarm røgsuger Fejl på røgsuger Check røgsuger og sikring. Module comm alarm Canbus kabel eller modul fejl Check modul og kabler Blæser alarm Fejl på blæser Kontrollere blæser, og udskifte hvis der er nødvendig. Vac. alarm Tændings timeout Alarm kedel temp. lav Alarm røg temp. høj Undertrykket i kedlen er mindre end 5 Pa, i mere end 15 sek. Ilten er ikke faldet 1. Gang inden ud løb af tiden angivet i parameteren Tændings timeout Kedlens temperatur er kommet under nederste grænseværdi. Kedlen trænger til rensning, eller yder for meget. Luk døren ind i kedlen. Rens røgsuger Kedlen trænger til at blive renset. Check at start portionen er korrekt. Tindings timeout tiden, kan være sat for lav, normalt sættes den til 4-5 min. Mere ydelse på kedlen, eller mindre belastning på kedlen. Rens kedlen, eller sæt ydelsen ned. For enhver fejl eller alarm der kan fremkomme på kedlen, vil der komme en alarm boks på skærmen, sort eller gul. Det er vigtigt at man læser hvad der står i boksen, da den informerer om den konkrete fejl. Stoker snegl 1 Modul 10 (P1) :10:00 37

38 Som skrevet i alarmboksen herover, er problemet her Stokersnegl 1 tilkoblet modul nr. 10, og tidspunktet for alarmen er også at se. P1 som står i parantesen, fortæller os at første registreret, var manglende strøm på fase 3 (Phase 3), denne type alarm, kommer typisk hvis motorværnet er faldet ud. Alarme i sorte bokse skal der kvitteres for og kedlen manuel starts igen, mens gule alarme, typisk vil forsvinde af sig selv, når fejlen er rettet (som overkog herunder) Overkog :35:15 38

39 8.0 Automatisk tænding Alle P-Line kedler fra KSM-Stoker A/S er leveres med automatisk tænding, men det er meget vigtigt at vide hvordan og hvornår tænding kan anvendes. 7.1 Typer af tænding I styringen er der 2 forskellige indstillinger for tænding. Ingen: Med denne indstilling, bruges tænding overhovedet ikke, og kedlen vil når den er over den ønskede temperature, blot bruge pause fødning, som holder gang i ilden. Auto m/ tomkørsel: Med Auto m/tomkørsel, herved vil transportsneglen stoppe, når temperaturen er nået, mens stokersneglen fortsætte til den kørt tom og ilten blevet høj, før kedlen stopper. Kedlen vil herefter først starte op igen når temperaturen kræver det. VIGTIGT: Hvis kedlen skal starts op for første gang, er det vigtigt at man følger anvisningen beskrevet i kapitel 4, og ikke lade kedlen starte op selv. 39

40 7.2 Startbrændsel For at den Automatiske tænding kan fortage en korrekt og hurtig tænding af brændslet, er det MEGET vigtigt at den indførte mængde af brændsel der skal antændes er korrekt. (se også afsnit ) Startportionen er korrekt, når brændslet lige kommer op og rører underkanten på sneglrøret, bag i brænderen. 7.3 Tænding trin for trin Herunder er et diagram der viser hvordan tændingen foregår trin for trin Forklaring for de forskellige trin i en tændingsforløb, beskrives i de næste punkter. 1. Kedlen s temperature er faldet, eller kedlen startet fra stop. 2. Kedlen går i drift. Hvis fotosensoren ikke ser lys i mere end tiden Tændings forsinkelse går vi til trin 3, men hvis ilten falder, er det tegn på at der er ild, og kedlen vil fortsætte i drift. 3. Start portion 1 køres ind, tændingen aktiveres. Og den aktuelle ilt værdi, gemmes i hukommelsen. 4. Når brændslet antændes, vil Fotosensoren se lys, og blæser 1 blive aktiveret, og styringen skifte til Tænding/Opstart. Blæseren vil kun køre med den ydelse der er beskrevet under opstart. Hvis ikke ilten falder, vil kedlen gå i Tændings timeout beskrevet under alarm A. 5. Efter udløb af brændsels forsinkelse, vil stokeren begynde at tilføre brændsel. 6. Når ilten igen er faldet det der svarer til Ilt differens, vil blæser 2 starte, og tænd pistolen stopper. Styringen skifter til Opstart 7. Når så ilten til sidst 3. Gang falder mere end Ilt deferens starts de sidste blæser og kedlen går i drift. Hvis ikke det sker, kommer der en alarm, som beskrevet under alarm B. 40

41 7.4 Tændings alarm A. Tændings timeout 8. Hvis fotosensoren ikke ser lys, før udløb af tiden Tændings timeout 9. Vil alarmen Tændings timeout komme på skærmen, og en SMS alarm sendes til brugeren, hvis denne funktion er tilvalgt. 10. Blæserne vil starte og vil fortsætte med at køre sammen med røgsugeren, i tiden Forsinket stop af røgsugeren. Dette er for at undgå at der står brandfarlige røggasser i kedlen, når den skal genstartes. B. Startup timeout. 11. Hvis ilten ikke er faldet nok til at kedlen kan skifte til Drift inden udløb af tiden Opstarts timeout 12. Vil alarmen Opstarts timeout komme på skærmen, og en SMS alarm vil blive sendt til brugeren, hvis denne funktion er tilvalgt. 13. Blæserne vil starte og vil fortsætte med at køre sammen med røgsugeren, i tiden Forsinket stop af røgsugeren. Dette er for at undgå at der står brandfarlige røggasser i kedlen, når den skal genstartes. 7.5 Tændings genstart 14. Det er først mulig at genstarte kedlen, når den er færdig med udluftningen, beskrevet i foregående kapitel. 15. Hvis tændingen genstartes, uden at kedlen har været i Drift i mere end 15 min, vil kun 2. Start portion blive benyttet. 16. For at genstarte kedlen, skal man blot med et langt tryk starte kedlen, og 2. start portion vil blive indført. 17. Herefter starter processen igen i trin 3. 41

42 8.0 Kedel shunt Det er meget vigtigt, at beskytte kedlen mod at få kold vand tilbage i returen, da det vil forsage tæring på kedlen. Med en temperatur sensor monteret i returen på kedlen, har styringen mulighed for at styre temperaturen på vandet der kommer tilbage til kedlen. Styresignalet er 0-10V, som kan styre en 3-vejs motorventil, eller en elektronisk pumpe. Er det en simpel pumpe kan vi også styre den med en on/off signal. Kedel shunten konfigureres på 3 forskellige måder. 1. ON/OFF i forhold til valgte set temperatur. Hysteresen er 5 gr. 2. ON/OFF og med PID regulator til at styre pumpehastigheden i forhold til den målte og den ønskede temperatur, ved hjælp af 0-10V 3. PID regulator til at styre en 3-vejs ventil, som vil åbne og lukke i forhold til den målte og den ønskede temperatur, ved hjælp af 0-10V Da der er flere typer 3-vejs ventiler, er det muligt at vælge 2 typer analoge udgange, AO1 som er for ventiler der er NC på B-AB og AO2 som er for ventiler der er NO på B-AB. Kedlen skal have monteret en føler i returen, for at kedelshunten kan virke, er vist på diagrammet herunder. 42

43 9.0 Akkumuleringstank styring Den foretrukne tilslutning af akkumuleringstank, med 2 temperatur føler i tanken, en i toppen og en i bunden, 3-vejs ventil som kedelshunt og cirk. pumpe. Et eksempel på dette er vist herunder. Akkumuleringstank styringen, sørger for at starte og stoppe kedlen, afhængig af temperatuerne i tanke. I styringen er der 3 parameter, hvormed funktionen indstilles. Menu / Varmeanlæg / Akku tank / Start kedel temp. C (50 C) Menu / Varmeanlæg / Akku tank / Stop kedel temp. C (60 C) Menu / Varmeanlæg / Akku tank / Shunt lukketid m. (25 min.) Virkemåde Stop af kedel: Når bundføleren i tanken er højre en set temp. Starter lukning af shuntventilen, Shuntens lukketid, kan frit justeres. Det er vigtigt, at tiden er så lang at kedlen kan når at modulere ydelsen ned inden ventilen er fuld lukket. Når ventilen er lukket stoppes cirkulations pumpen, så energitabet er så lille som muligt. Hvis kedlen er installeret med tænding, begynder nedlukning af kedlen samtidig med at ventilen begynder at lukket. Start af kedel: Når temperaturen på top føleren er under set temperaturen, starter kedlen og cirkulations pumpen startes. Når temperaturen i kedlens retur er høj nok, starter shuntventilen at åbne og der lades på tanken igen. På diagrammet herunder, ses hvordan en 199kw kedel, der er tilsluttet akkumulerings tank, starter og stopper hvert 5-6 time. 43

44 Sikkerhed funktion: Hvis shuntventilen lukker for hurtigt, er der risiko for at kedlen ikke kan når at modulere ydelsen ned, før shuntventilen er lukket og pumpen er stoppet, og derved er der risiko for at kedlen bliver overophedet. Men hvis kedlen bliver varmere end Max kedel temp. 10 C, vil shuntventilen åbne og cirkulationspumpen starts, hvorved nedkøling af kedlen vil ske. Når kedel temperaturen, er faldet 5 C igen, starte nedlukning af shuntventilen igen, hvorefter pumpen igen stoppes Kaskade drift Når der installeres flere kedler i et fyrrum, kan man med kaskade styringen, automatisk starte og stoppe antallet af kedler der er behov for, og skifte belastningen på kedlerne, så det ikke en den samme der kører på fuld ydelse hele tiden. 44

45 Dette fungerer ved at de skiftes til at være Master, men de resterende så er Slaver. For at systemet kan virke, skal kedlerne være koblet op på et netværk, vedhjælp af LAN, og hver tildeles IP adresse og et port nr. Kaskade styringen fra KSM kan styre lige så mange KSM kedler man ønsker, men det er også muligt at tilkoble fremmede kedler, bio, olie eller gas kedler. De fremmede kedler kalder vi Hjælper og vil altid fungere som slaver, og startes ved hjælp af en potentiale fri relæ Opsætning. Der er en del forskellige parameter, der skal configureres, for at Kaskade driften kan fungere, alle disse findes under Menu / Varmeanlæg / Kaskade 10.2 Opsætning Ip og port nr. I hver kedel skal Ip adressen samt port nr. på den efterfølgende kedel indtastes i menuen: Menu / Varmeanlæg / Kaskade, og som beskrevet herunder. På 1. kedel sættes IP adresse og port nr. på kedel 2 På 2. kedel sættes IP adresse og port nr. på kedel 3 På 3. kedel sættes IP adresse og port nr. på kedel 1 Osv Driftsform. Der er flere måder hvordan de enkelte kedler i kaskade kæden kan startes på. For at vide hvordan den aktuelle kedel skal startes, er det kedlens egen driftsform, der skal tastes ind, vedhjælp af Menu / Varmeanlæg / Kaskade Koderne er beskrevet herunder. Drift form Beskrivelse 1. KSM kedel med tænding som bare starter og stopper når de får kommandoen. 2. KSM kedel uden tænding, som vil stå i pause når de ikke bruges 3. KSM kedel type 1. som har en relæ udgang, som starter og stopper en fremmed kedel, olie, gas eller biokedel. 4. KSM kedel type 2. som har en relæ udgang, som starter og stopper en fremmed kedel, olie, gas eller biokedel Slave start / stop. For at der kan skiftes imellem hvor mange kedler der skal køre, må man angive ydelses grænserne for hvornår man ønsker en ekstra kedel skal startes eller stoppes. 1. Start kedel hvis ydelse > %: Hvis denne ydelse overskrides sendes startsignal til næste slave i kæden. Er alle slaver startet, og der stadig er behov for mere ydelse, vil evt. tilsluttede hjælpe kedler blive startet. 2. Stop kedel hvis ydelse < %: Hvis ydelsen kommer under denne grænse, sendes Stopsignal til sidste kedel i kæden, og der startes altid med at stoppe evt. tilsluttede hjælpe kedel. 3. Forsinket start/stop af ekstra kedel: Forsinkelsen bruges fordi det ikke er optimal at starte/stoppe slaverne, hvis blot ydelsen i kæden, kun kortvarig har været over eller under angivne værdier. 45

46 10.5 Master eller Slave. Når kedlerne skal startes op, er vi nødt til at vælge en af dem til at være master fra starten, alle de andre sættes så til at være slave. Herefter klarer systemet det selv. Forklaringen på de 3 tilstande der kan vælges, ses herunder. NA: MSTR: SLV: Kaskade styring er Ikke aktiv Master Slave 10.6 Master rolle skift. For ikke at samme kedel skal være mest belastet hele tiden, er det muligt at skifte Master rollen. Timer som master styrer dette, og med en indstilling på for eksempel 168 timer, vil Masteren videre give master rollen til næste kedel i kæden efter at have været Master i 7 dage. Hvis værdien sættes til 0, vil Master rollen aldrig blive givet videre, denne funktion bruges hvis der kun er en fremmed kedel, på olie, gas eller Biobrændsel tilsluttet, og som startes og stoppes med et relæ Akkumuleringstank. Hvis kedlerne i Kaskade kæden er tilkoblet akkumuleringstank, skal alle kedler have monteret temperatur føler i tanken, og disse skal konfigureres ganske normalt. Det er dog kun Masterens akkumuleringstank styring der er aktiv. Når der køres på akkumuleringstank, skal man være opmærksom på at forsinkelsen for start/stop, skal være betydelig længere Skærm info. Mens kaskade drift anvendes, skrives der forskellige koder i nederste venstre hjørne ag skærmen, som fortæller lidt om hvad der sker, en forklaring til disse, er beskrevet herunder. 1. S : Kedlen er slave. 2. [M]H:120: Kedlen har kørt 120 timer som master 3. SS Slave kommando status A: Slave ON eller Off B: Master I: OFF (ingen kommando er sendt til slave) II: DON (venter på at forsinket start slave) III: ON (slaven er startet) IIII: DOFF (venter på at forsinket stop slave) 4. R: Antal af modtagne kommandoer 5. S Antal af sendte kommandoer 46

47 11.0 Brændselsforbrug. Når kedlen kører på piller er det muligt for styringen nogenlunde at beregne hvor meget brændsel der er brugt. For at kunne lave denne beregning, skal styringen bruge nogle informationer, som skal indtastes i punkterne herunder "Brændsel kg." Afvejede mængde kan skrives med værdi fra 1 til 255 "Brændsel div." 1, 10 eller 100 Vægt decimaler 1 =1-255 kg, 10 = 0,1-25,5 kg 100 = 0,01-2,55kg "Brændsel sec." sec. Tiden sneglen har kører, i forbindelse med afvejningen. Afvejning: Slangen tages af transportsneglen og ned i en sæk. Transportsneglen aktiveres under i menuen Afvejning og sneglen vil herefter køre i tiden indsat under "Brændsel sec." Mængden af piller afvejes, og sætte ind under "Brændsel kg.", samtidig skal "Brændsel div" vælges i forhold til afvejede mængde. Lagering af forbrug: Beregnede forbrug, gemmes i styringen, og kan ses i loggen, men kan også udlæses på en USB stik. Nulstilling af forbrugsmålingen: Menu / Tilbehør / Transportsnegl / Reset brændsels tæller: Ja Med denne funktion er muligt at resetter tælleren, det kan man evt. gøre hver gang man har fyldt piller på så har man lidt styr på hvor meget man har brugt. 47

48 12.0 Ekstern Pille lager P-Line kedlen er forberedt for tilkobling af snegl fra ekstern silo. Når siloføleren som er standard monteret i siloen, giver signal er der mangler piller vil sneglen der henter pillerne i den eksterne silo, starte og køre i 5 min. Det eneste udstyr der skal til købes, er relæboksen , som er vist på skitsen herunder. Da siloføleren først sender en SMS når der ikke har været registreret piller i mere end en halv time, vil kunden ikke modtage en silo alarm, da sneglen har fyldt piller på igen, før den halve time, er udløbet. 48

49 13.0 Ekstern modul kontrol Med PCT400 styringen er det muligt at flere kedler kan benytte samme motor modul, til fælles funktioner. Der kan kobles op til 7 kedler sammen til at benytte samme modul. Funktionen er anvendelig i installationer hvor kedlerne i samme fyrrum, anvender samme brændsels forsyning, eller en fælles askesnegl der går til en askecontainer, som kan stå uden for fyrrummet. For at benytte funktionen, skal kedlerne være koblet op på internettet, og hver kedel skal være tildelt engen IP adresse og port, til kommunikation. Der er en af kedlerne, der skal tildeles rollen som indehaver af de fælles funktioner. Herunder vil der være en beskrivelse af hvordan man skal sætte flere kedler op til at benytte en fælles askesnegl. Askesnegl 3: Tildeles normalt adressen 18.1 DO Modul nr.: 18 I/O: 1 Type: DO På kedlen der skal bruge et modul der er placeret i en anden kedel, skal I/O sættes specielt op. I/O: 41, 4 tallet indikerer at funktionen findes på en anden kedel. Men for at kedlen kan benytte en ekstern funktion, skal adressen sættes op så den ved hvor den findes. Masteren skal også tildeles en adresse, og benyttes WEB overvågning, på kedlen anbefales det at bruge samme adresse til funktionen Eksempel på opsætning af kedlene til at benyttes fælles funktioner, er beskrevet herunder. Opsætningen foregår i service menuen. Hovedmenu dk Service o Ekstern modul kontrol ID:... 1 Klienten kan gives valgfri nummer mellem 2 og 7. Port: IP 1: IP 2: IP 3: IP 4: Alle kedler i kredsen, skal tildeles egen ID nummer, og normalt gives masteren ID nummer 1 Klienten skal vide hvor den finder den eksterne modul, og skal derfor oplyses Masteren s IP adresse og Port nr., men have sin egen ID nummer. 49

50 14.0 Web interface, opsætning. Følgende oplysninger vedr. jeres netværk skal bruges i forbindelse med opsætningen. 1. Ekstern IP adresse: (findes ved at skrive i jeres browser) 2. Stokerens tildelte IP adresse: Sub mask: Gateway: DNS: PASS: Port: Deres router, skal sættes op til at forwarde port 90, til stokerens IP adresse. (bør udføres af IT kyndig person) Opsætning af PCT400 styring til remote forbindelse Gå til opsætning ag IP 1. Gå til Menu / Service / Konfig / IP 2. Indtast stokeren tildelte IP adresse 3. Indtast Sub mask adresse 4. Indtast Gateway adresse 5. Indtast DNS adresse (gerne ) 6. Under port sætte ind det port nr der er forwardet til stokeren normalt Ønskede Password, indtastes på de sidste 4 pladser Når alt er indtastet, genstartes styringen, og den er klar til brug. Fungerer LAN forbindelsen korrekt, skal uret nederst i højre side af skærmen, angive dato og tid korrekt. For at få forbindelse til stokeren via internettet, skal man i browseren skrive: ip:port nr f.eks Ved specielle opsætninger, bruges stokerens interne IP adresse direkte, men dette er kun for IT fagfolk. 50

51 15.0 Kedelopbygning. Kedlen P-line fra KSM er opbygget således at vedligeholdelse er minimeret, til absolutte minimum. Når kedlen leveres, er alt udstyret monteret og afprøvet, lige som styringen er indstillet til vores normale standard indstillinger Herunder er der en nærmere beskrivelse af de enkelte komponenter på jeres nye kedel, fra KSM-Stoker A/S Låg over kedel del Røgafgang Silo låg Rensedæksel Pillemagasin Transportsnegl Betjeningspanel Flexslange El-Skab Pillebrænder Silo føler Askeskuffe 51

52 16.0 Brændeskål. Luften til forbrændingen tilføres gennem hullerne i brændeskålen, og det er derfor vigtigt at disse huller holdes rene, og at brændeskålen afmonteres efter behov, for at rense rummet under skålen. Hvis skålen har været afmonteret, er det vigtigt at den monteres korrekt igen, hvis ikke skålen sættes helt ned på plads igen, er der risiko at der tilføres falsk luft uden omkring forbrændingen. Falsk luft uden omkring forbrændingen, vil bevirke at iltstyringen ikke vil regulere korrekt, med en dårlig forbrænding til følge. Før rensning af brænderen, skal kedlen lukkes ned på normal vis, og brænderen have lov til at køle af, som man ikke brænder sig i forbindelse med service arbejdet. For at rense brændeskålen, skal brænderen trækkes ud af kedlen, men dette er et forholdsvis let job, da brænderen sidder på en svingarm, så der er ikke behov for at løfte på den. Beskrivelse af dette følger herefter. Snaplås på brænder løsnes på begge sider. Flexslangen afmonteres oppe på transportsneglen. Herefter kan brænderen trækkes tilbage og svinges rundt. Hullerne der skal renses, er samtlige huller der ses her på billedet. Hvis man vil rense under skålen, løftes den blot op i for, og trækkes ud. 52

53 17.0 Skrab. KSM-Multistoker model P-Line er monteret med selvrensende brænder, så rensning af brændeskålen foregår automatisk, vil i fremtiden kunne leveres med automatisk rensning af brændeskål. Skraberen, der ligger i bunden af brændeskålen, sørger for at slagger i brænderen, som kan dannes af dårlige piller, stille og roligt skubbes ud af brænderen. En gang om året bør man afmontere skraberen helt, så evt. aflejringer kan blive renset af.. En korrekt indstilling af skraberen er når at alle piller er fuldstændigt forbrændte, og kun aske kommer ned i askespanden. Ved en megen dårlig pille kvalitet, kan der være behov for at køre mere med skraberen. Justeringen foregår, som beskrevet i afsnit

54 Automatisk kedelrensning. I forbindelse med udviklingen af KSM-Tuxedo P-Line, er det blevet nemmere at vedligeholde sin kedel. Kedlen er som standard udstyret med mekanisk røgrørsrenser, bevægelig bund i brænder. Asken fra røgrørs renseren og brænderen falder direkte ned i askespanden Selvom kedlen, er udstyret med denne automatiske indretning, bør rense sin kedel manuel, minimum 1 gang om året. Når man tilser sin kedel, har man også mulighed for at se, om forbrændingen er i orden, asken fra træpiller skal helst være let og lysegråt støv, hvorimod det ved korn er mørkere og grovere. I alle røgrør, er der monterede spiraler, som har to funktioner. De renser røgrørene, og bremser røgen op, hvorved den roterende røg afgiver mere varme til vandet, før den forsvinder ud i skorstenen. Rensedæksel Rensedæksel til Indvendige kedelkammer Indvendige kedelkammer Brænder Askespand Indstilling af røgrørsrenser, foretages som beskrevet i afsnit

55 19.0 Sikkerhedsanordninger. P-Line opfylder alle gældende sikkerhedsregler, for Biobrændselsanlæg, og er udstyret med forskellige former for sikkerhedsanordninger Brandsikring, termisk. P-line har på faldrøret en temperatur føler monteret. Hvis temperaturen på faldrøret, overstiger den tilladte grænse, der er sat inde i servicemenuen punkt , vil tilførslen af brændslet stoppe, og der vil komme en alarm op på skærmen. Er kedlen tilsluttet internettet, med SMS service, vil brugeren modtage en SMS alarm, om det pågældne problem Brandsikring, smelteslange. P-line har mellem transport og pillebrænder en flex slange monteret, som vil smelte hvis der af en eller anden årsag skulle ske at der bliver tilbagebrand, op igennem faldrøret Elektrisk sikring. P-Line har i styringen en sikring monteret, på hver motor, som udløser hvis den enkelte motor skulle blive udsat for overbelastning. I styringen er monteret sikringer til beskyttelse af selve styringen og dets øvrige komponenter Overkognings sikring. KSM-Stokeren er udstyret med en føler, som afbryder styringen hvis kedlen har været over 95 Celsius Hvis denne har været aktiveret, skal den manuel genindkobles, med på den lille trykknap. På skærmen vil der dukke en gul advarselsrude op, med teksten OVERKOG, den forsvinder af sig selv igen når overkogstermostaten genindkobles. 55

56 20.0 Vedligeholdelse P-Line er konstrueret på en sådan måde, at der er så lidt vedligeholdelse som muligt, der er dog enkelte ting man bør være opmærksom på Iltsonde. Iltsonden, er monteret i toppen af røgkassen, bag på kedlen. da iltmålingen er alt afgørende for en god forbrænding, er det vigtigt at den måler og viser korrekt. Sonden bør afmonteres og renses, minimum hvert år ved hoved eftersyn. Hvis man imellem hovedeftersynene, synes målingerne ikke stemmer, bør man afmontere sonden, og rense den med en børste og svag trykluft. Som kontrol af sonde, skal den i fri luft vise %, og er dette helt ved siden af, kan man i menuen "SERVICE Kalibrerer iltsonde". Blot ved at trykke på "MENU". VIGTIG:Sonden skal have ligget i fri luft, med styringen tændt i minimum 5 minutter, før kalibreringen fortages. Kan sonden stadig ikke vise korrekt %, bør den udskiftes Gear. De monterede gear er påfyldt smøremiddel fra fabrikken, og skal ikke efterfyldes. Dog skal man være opmærksom hvis, der kommer oliepletter på gulvet, som kunne stamme fra gearet. I sådanne tilfælde bør man kontakte sin leverandør Lufthuller. Før starten på en ny fyringssæson, skal man sikre sig at lufthullerne er rensede som beskrevet i afsnit 16. Man bør sikre sig at alle hullerne er åbne, man kan evt. rense dem med et bor. Hvis hullerne ikke er helt ok, vil man få en dårlig forbrænding Sneglerøret Sneglerøret, bør alt efter behov rensens for slagger en til to gange pr. fyringssæson, hvor denne udmunder i brændehovedet. Det er specielt slaggen i knaten der skal fjernes, da dette ellers kan hindre brændslet i at komme frem, og sneglen derved kan blokeres Blæseren. Hvis stokeren står i støvede omgivelser, bør blæseren afmonteres for rensning, før starten på ny fyringssæson. Der samler sig støv på blæserens vinger, dette støv nedsætter blæserens effektivitet, støvet fjernes nemmest med en blæserpistol der er tilsluttet en kompressor Røgsuger. Alle P-Line kedlerne er udstyret med røgsuger, som sidder bag på kedlen. Billedet på næste viser hvor. 56

57 Den røde skjold over røgsugeren, afmonteres først. Herefter kan røgsugeren let afmonteres med de 4 små skruer, der holder den på plads. Røgsugerens vinger skal renses omhyggeligt, men uden at være for voldsom, da vingen ikke må blive skæv, da det vil give rystelser når den kører Tætningslister. Samtlige tætningslister ved låger og askeskuffe skal slutte tæt, for at undgå røgudslip og falsk træk. Beskadigede lister bør udskiftes. Dårlige lister kan også være en af grundene til at røgsugeren har svært ved at holde det korrekte undertryk i kedlen. Og O2 målingen vil heller ikke blive korrekt. 57