Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018"

Transkript

1 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer Hvad betyder formulerings og staveevner for bedømmelsen Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter 10 Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [2: 12]

3 1. Indledning Dette katalog for eksaminer og prøver er en del af den gældende studieordning for professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling med studiestart efterår 2018 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Du kan i dette katalog finde beskrivelser af: - alle uddannelsens eksaminer, herunder eksamensform indhold adgangskrav formkrav bedømmelsesform - oversigt over obligatoriske læringsaktiviteter For alle generelle eksamensregler henvises til Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne ved på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole som ligger på eal.dk og til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser på retsinformation.dk. Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Afmelding kan ikke finde sted. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre De studerende udprøves i uddannelseselementerne gennem et antal prøver. Skematisk fremstilling af sammenhæng mellem prøver, uddannelsens bestanddele og deres tidsmæssige placering Semester 1. studieår Efterår 1. studieår Forår Prøvens navn (intern/ekstern) Prøven i Udvikling af store systemer (ekstern) Prøven i Databaser for udviklere (intern) Uddannelseselement ECTS Anføres på eksamensbevis Udvikling af store systemer 10 En samlet karakter Databaser for udviklere 10 En samlet karakter Prøven i Test (intern) Test 10 En samlet karakter Prøven i Systemintegration (ekstern) Systemintegration 10 En samlet karakter Valgfagsprøve 1 (intern) Valgfag 10 En samlet karakter Valgfagsprøve 2 (intern) Valgfag 10 En samlet karakter 2. studieår Praktikprøve (intern) Praktik 15 En samlet karakter Bachelorprojekt (ekstern) Bachelorprojekt 15 En samlet karakter Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [3: 12]

4 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer de enkelte eksaminer Prøvens navn: Prøven i Udvikling af Store Systemer ECTS: 10 Ekstern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af efterårssemesteret Eksamensform: Individuel mundtlig prøve 1. Den studerende trækker et spørgsmål inden for det konkrete fag. 2. Spørgsmålene er kendte på forhånd og formidles til de studerende senest 4 uger før eksamen. 3. Eksaminationen foregår i 30 minutter inkl. votering. 4. Spørgsmålene dækker pensum bredt. Kun skrevne noter, ca 1 A4 side pr. spørgsmål må medbringes i eksamenslokalet. PC, tablet eller smartphone må ikke medbringes i eksamenslokalet. Adgangsgrundlag: ingen Prøvens navn: Prøven i Databaser for udviklere ECTS: 10 Intern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af efterårssemesteret Eksamensform: Individuel mundtlig prøve 1. Den studerende trækker et spørgsmål inden for det konkrete fag. 2. Spørgsmålene er kendte på forhånd og formidles til de studerende senest 4 uger før eksamen. 3. Eksaminationen foregår i 30 minutter inkl. votering. 4. Spørgsmålene dækker pensum bredt. Kun skrevne noter, ca 1 A4 side pr. spørgsmål må medbringes i eksamenslokalet. PC, tablet eller smartphone må ikke medbringes i eksamenslokalet. Adgangsgrundlag: ingen Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [4: 12]

5 Prøvens navn: Prøven i Test ECTS: 10 Intern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af efterårssemesteret Eksamensform: Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis Synopsis processen indeholder følgende trin: 1. Valg af emne 2. Godkendelse af emne 3. Udarbejdelse af synopsis 4. Aflevering af synopsis 5. Klargøring til eksamen 6. Eksamen 1) Valg af emne: Den studerende vælger et emne indenfor faget, som den studerende ønsker at forske i. Det er et krav at emnet indeholder implementering evt. en spike 2) Godkendelse af emne Senest 3 uger før aflevering af synopsen skal emnet være godkendt. Dette sker ved at den studerende udfylder skemaet Synopsis emnebeskrivelse (publiceres i Fronter/ItsLearning), og afleverer dette til godkendelse af fagets lærer. Formålet med denne godkendelse er, dels at den studerende i samarbejde med læreren får en diskussion om emnet, og dels at underviseren sikrer at emnet ligger inden for fagets rammer. Det den studerende har skrevet i sin emnebeskrivelse skal opfattes som vejledende. Dvs. man gerne må ændre undervejs mens man arbejder med sin synopsis man har jo lov til at blive klogere. Man er som studerende således ikke bundet af emnebeskrivelsen. 3) Udarbejdelse af synopsis Når problemformuleringen er udarbejdet, er den styrende for uddybningen. Uddybningen sker i hovedpunkter med inddragelse af praksiserfaringer og faglig viden, som belyser problemformuleringen. Kort sagt udforsker man sit emne. En synopsis er på 4 8 normalsider, ekskl. forside, henvisninger og evt. bilag. En synopsis indeholder: a. Forside med synopsens titel og studerendes navn(e) b. Indholdsfortegnelse c. Afgrænsning og Problemformulering d. Indledning Uddybning af emnet i hovedpunkter e. Sammenfatning f. Problemstillinger til drøftelse g. Kilder h. Evt. bilag Uddybning af de enkelte punkter: Afgrænsning og problemformulering Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [5: 12]

6 Opgave emnet afgrænses således man inden for synopsen kan vise kan komme i bredden og dybden med emnet. Inden for afgrænsningen formuleres et eller flere problemer. Uddybning af emnet i hovedpunkter Selve uddybningen kan bestå i en kort beskrivelse af de begrundelser, der førte til afgrænsningen og begrundelser for de valgte problemer. Yderligere skal der være en uddybning af problemerne i hovedpunkter. Det er her man beskriver sin udforskning af emnet. Sammenfatning (konklusion) Her sammenfattes udbyttet af emnet i forhold til problemformuleringen. Sammenfatningen er afslutningen af forberedelsesarbejdet og skal altså ikke foregribe fremlæggelsen. Problemstillinger til drøftelse Der oplyses 1 3 problemstillinger, som den studerende vil bearbejde i sin præsentation under eksaminationen. Kilder Her angives anvendt litteratur, artikler, interviews m.m. 4) Aflevering af synopsis Synopsen afleveres iht. de oplysninger, der fremgår dels af semesterplanen og/eller ugesedlerne. Oplysningerne på ugesedlerne har forrang for oplysninger i semesterplanen. 5) Klargøring til eksamen I perioden fra synopsis er afleveret og indtil eksaminationen arbejdes med at undersøge de valgte problemstillinger yderligere, og der forberedes en eksamenspræsentation, der inkluderer de valgte problemstillinger til drøftelse, samt det implementerede produkt/spike. 6) Eksamen a. Den efterfølgende mundtlige eksamen har en varighed af 30 minutter inkl. votering. b. Eksaminationen foregår med udgangspunkt i en studenter præsentation af de spørgsmål til drøftelse som synopsen er mundet ud i, og de svar den studerende er nået frem til. I forbindelse med præsentationen fremvises det implementerede produkt/spike. c. Efterfølgende drøftes teorier og begreber fra faget. Diskussionen kan berøre hele fagets pensum. d. Den studerende disponerer over ca. 15 minutter af eksamenstiden til sin præsentation af de spørgsmål til drøftelse som synopsen er mundet ud i og de svar man er nået frem til. e. Den resterende eksamenstid styres af eksaminator og censor og anvendes til at diskutere synopsen, præsentationen samt stille spørgsmål i pensum. Bemærk at synopsen ikke i sig selv er karaktergivende. Det er den mundtlige præstation, der tæller. Adgangsgrundlag: Aflevering af synopsis skal være foretaget som beskrevet ovenfor. Se endvidere afsnit 4 om obligatoriske læringsaktiviteter. Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [6: 12]

7 Prøvens navn: Prøven i Systemintegration ECTS: 10 Ekstern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af forårssemesteret Eksamensform: Individuel mundtlig prøve 5. Den studerende trækker et spørgsmål inden for det konkrete fag. 6. Spørgsmålene er kendte på forhånd og formidles til de studerende senest 4 uger før eksamen. 7. Eksaminationen foregår i 30 minutter inkl. votering. 8. Spørgsmålene dækker pensum bredt. Adgangsgrundlag: ingen Prøvens navn: Valgfagsprøve 1 (Projektledelse) ECTS: 10 Intern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af forårssemesteret Eksamensform: Individuel mundtlig prøve Den studerende trækker et spørgsmål inden for det konkrete fag. Spørgsmålene er kendte på forhånd og formidles til de studerende senest 4 uger før eksamen. Eksaminationen foregår i 30 minutter inkl. votering. Spørgsmålene dækker pensum bredt. Adgangsgrundlag: ingen Prøvens navn: Valgfagsprøve 2 (Kontraktbaseret udvikling) ECTS: 10 Intern Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [7: 12]

8 Tidsmæssig placering: Ved udgangen af forårssemesteret Eksamensform: Individuel mundtlig prøve Den studerende trækker et spørgsmål inden for det konkrete fag. Spørgsmålene er kendte på forhånd og formidles til de studerende senest 4 uger før eksamen. Eksaminationen foregår i 30 minutter inkl. votering. Spørgsmålene dækker pensum bredt. Den studerende kan vælge at inddrage emner/aspekter fra de opgaver og eksempler, der er arbejdet med undervejs i semestret. Adgangsgrundlag: Der vil være én obligatorisk læringsaktivitet i form af online test. Se beskrivelsen af obligatoriske læringsaktiviteter nedenfor. Prøvens navn: Praktikprøve ECTS: 15 Intern Tidsmæssig placering: Midtvejs i 3. semester Eksamensform: Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af en individuel præsentation baseret på en praktik rapport. Præsentationen skal vise: Kort beskrivelse af praktikstedet/virksomheden En beskrivelse af opgaven/opgaverne og refleksion over disse i relation til de teorier den studerende er blevet undervist i på uddannelsen og læringsmålene for praktikken også de individuelle læringsmål Refleksion over praktikforløbet og udbyttet Praktikrapport Der skal afleveres en skriftlig rapport, som skal indeholde: En forside Kort beskrivelse af praktikstedet/virksomheden En beskrivelse af opgaven/opgaverne og refleksion over disse i relation til de teorier den studerende er blevet undervist i på uddannelsen og læringsmålene for praktikken også de individuelle læringsmål Refleksion over praktikforløbet og udbyttet Man kan eventuelt vedlægge resultat/delresultater af de løste opgaver som bilag til rapporten. Dette er udenfor bedømmelse. Rapportens omfang skal være mindst 4 normalsider og maksimum 6 normalsider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag og lign.). Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [8: 12]

9 En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Bedømmelsen foretages på baggrund af de generelle læringsmål og den studerendes individuelle læringsmål, der, forud for praktikforløbet, er fastsat af den studerende i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og Erhvervsakademiet. Adgangsgrundlag: En forudsætning for at gå til prøven er, at der er gennemført et praktikforløb, som er godkendt af såvel praktikstedet som EAL (ved praktikkoordinator). Der vil være én obligatorisk læringsaktivitet i form af en aflevering. Se beskrivelsen af obligatoriske læringsaktiviteter nedenfor. Prøvens navn: Bachelorprojekt ECTS: 15 Ekstern Tidsmæssig placering: Ved udgangen af 3. semester Eksamensform: Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve. Projektet kan gennemføres i grupper på højst fire studerende. Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt. Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven, må maksimalt have et omfang på 20 normalsider + 20 normalsider pr. studerende. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Til den mundtlige del af prøven præsenteres projektet af projektgruppen, 10 min. pr. studerende dog højst 30 minutter i alt. Herefter eksamineres gruppens medlemmer. Der afsættes ½ time pr. eksaminand inkl. votering. Bedømmelse: Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af det skriftlige projekt. Der gives én individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøven bedømmes efter 7 trinsskalaen. Adgangsgrundlag: Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [9: 12]

10 3.1 Hvad betyder formulerings og staveevner for bedømmelsen Ved bedømmelse af bachelorprojektet indgår den studerendes stave og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, uanset hvilket sprog projektet er skrevet på, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. eksamensbekendtgørelsen 35, stk Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter Det er fastsat af uddannelsen, at en studerende skal opfylde nogle forudsætningskrav for at kunne deltage i en eksamen. Disse forudsætningskrav kaldes obligatoriske læringsaktiviteter. Nedenfor vises sammenhængen mellem de enkelte obligatoriske læringsaktiviteter og de tilknyttede eksaminer, samt konsekvenserne af ikke at gennemføre en konkret obligatorisk læringsaktivitet og herunder mulighed for at opfylde obligatoriske læringsaktiviteter i andet forsøg. Obligatorisk læringsaktivitet Knyttet til eksamen Frister Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivitet ikke gennemføres i første forsøg Konsekvenser hvis den obligatoriske læringsaktivitet ikke gennemføres i andet forsøg Aflevering Synopsis emnebeskrivelse Test Fremgår af Fronter/ ItsLearning Hvis du ikke har afleveret og fået afleveringen godkendt, skal du fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Afleveringsfrist publiceres på Fronter/ItLearning. Hvis du ikke har afleveret og fået afleveringen godkendt, kan du ikke gå til eksamen, og du har brugt et eksamensforsøg. Du skal fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Aflevering af synopsis Test Fremgår af Fronter/ ItsLearning Hvis du ikke har afleveret og fået afleveringen godkendt, skal du fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Afleveringsfrist publiceres på Hvis du ikke har afleveret og fået afleveringen godkendt, kan du ikke gå til eksamen, og du har brugt et eksamensforsøg. Du skal fortsat gennemføre den Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [10: 12]

11 Fronter/ItLearning obligatoriske læringsaktivitet. Hvis du ikke har afleveret og fået afleveringen godkendt, kan du ikke gå til eksamen, og du har brugt et eksamensforsøg. Du skal fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Praktikrapport Der skal afleveres en skriftlig rapport, som skal indeholde: En forside Kort beskrivelse af praktikstedet/vi rksomh eden Praktikprøven 5/11 kl. 12 Hvis du ikke har afleveret og fået afleveringen godkendt, skal du fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Afleveringen skal være sket inden den 19/11 kl. 12. En beskrivelse af opgaven/opgaverne og refleksion over disse i relation til de teorier den studerende er blevet undervist i på uddannelsen og læringsmålene for praktikken også de individuelle læringsmål Refleksion over praktikforløbet og udbyttet Man kan eventuelt vedlægge resultat/delresultater af de løste opgaver som bilag til rapporten. Rapportens omfang skal være mindst 4 normalsider og maksimum 6 normalsider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, bilag og lign.). En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [11: 12]

12 Eksamensdatoer og frister Eksamenskalender for efterårssemester 2018 Semester Prøvens navn Eksamensdato Dato for evt omprøve (herunder afleveringsfrist og frist for evt. obligatorisk læringsaktivitet) Efterår 2018 Prøven i Udvikling af store systemer (ekstern) Januar 2019 Januar/Februar Offentliggøres i Fronter/ItsLearning Prøven i Databaser for udviklere (intern) Januar 2019 Januar/Februar Offentliggøres i Fronter/ItsLearning Prøven i Test (intern) Januar 2019 Januar/Februar Offentliggøres i Fronter/ItsLearning 3. semester Praktikprøve 5/ kl / Hvis den obligatoriske læringsaktivitet knyttet til prøven (se ovenfor) ikke er gennemført, skal den afleveres senest 19/ kl. 13. Hvis du ikke har afleveret og fået afleveringen godkendt, kan du ikke gå til eksamen, og du har brugt et eksamensforsøg. Du skal fortsat gennemføre den obligatoriske læringsaktivitet. Bachelorprojekt Januar 2019 Januar/Februar Offentliggøres i Fronter/ItsLearning Eksamenskatalog. Efterår 2018 PBA Softwareudvikling. [12: 12]