NAVNE PÅ ALLE FUGLE PÅTRUFFET I DEN VESTPALÆARKTISKE REGION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAVNE PÅ ALLE FUGLE PÅTRUFFET I DEN VESTPALÆARKTISKE REGION"

Transkript

1

2 NAVNE PÅ ALLE FUGLE PÅTRUFFET I DEN VESTPALÆARKTISKE REGION Listen er udarbejdet af Navnegruppen repræsenteret ved medlemmer fra ZH Zoologiske Haver; v/flemming Nielsen, ZM Zoologisk Museum; Københavns Universitet, v/jon Fjeldså, DOF Dansk Ornitologisk Forening; v/svend Rønnest, Ivan Olsen, Lars Nørgaard Andersen, Ole Geertz-Hansen og Mogens Behnke-Pedersen. LDF Landsorganisationen Danske Fugleforeninger; v/jørgen Møller Hansen og Henning Pust. Udgangspunktet for denne systematiske liste, er lister, der er udarbejdet af hhv. de engelske, tyske og hollandske ornitologiske unioner. Listen er desuden udarbejdet på grundlag af: 1) Handbook of Birds of the Western Palearctic og ditto Updates 2) Handbook of the Birds of the World. 3) Speciallitteratur i form af de velkendte monografier af taksonomiske grupper (i.e. Herons, Wildfowl, Raptors, Buntings and Sparrows o.a.) er også gennemgået. Ved divergenser er seneste reference fulgt. 4) Tidsskrifter (F.eks. British Birds, Birding World, Dutch Birding, Limicola o.a.) 5) The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World vol 1 (2013) ed. Dickinson, E.C. og J.V. Remsen Jr. og vol 2 (2014) ed. Dickinson, E.C. og L. Christidis. 6) Nye tidsskriftpublikationer og sider fra internettet. Listen er desuden et uddrag fra Navnegruppens bog og netside Danske Navne på alverdens Fugle. Navnene følger Dansk Sprognævns anbefalinger om retskrivning på nær nogle få punkter. Af læsbarhedsmæssige grunde skrives de danske artsnavne med stort begyndelsesbogstav eller fremhæves med fed skrift i ornitologiske tidsskrifter. Slægtsnavne, når de står alene, skrives med lille begyndelsesbogstav. Arten Strandskade markeres med stort begyndelsesbogstav. Slægten strandskade skrives med lille begyndelsesbogstav. Derudover er Ederfugl og Stillits stavet forskelligt fra Dansk Sprognævns anbefalinger. DNA-forskningen har indenfor de seneste år bragt omfattende ny viden om fuglegruppernes indbyrdes slægtskabsforhold, så der nu synes at være bred enighed blandt eksperterne om rækkefølgen af ordener, familier og slægter. Derimod er der langt fra enighed om, hvordan arterne skal defineres, med andre ord, hvorvidt delbestande (underarter eller grupper af underarter) under de bredt definerede biologiske arter skal tildeles artsstatus. Nogle foretrækker at give artsstatus til alle genetisk distinkte bestande, hvilket indebærer at man anerkender mange nye arter, mens andre foretrækker at slå alle bestande sammen, som formodes at ville blande sig (hybridicere), hvis de skulle mødes, og dette giver lister med færre arter. Holland er kendt for det første, mens England er kendt for det sidste, men selv indenfor et enkelt land kan der herske flere forskellige opfattelser. I England f.eks. har Birding World anvendt én tilgang mens British Birds har valgt en anden. Navnegruppen har valgt at følge den taxonomi, som præsenteres i den senest udgivne udgave af The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World (vol 1 [2013] ed. Dickinson, E.C. og J.V. Remsen Jr. og vol 2 [2014] ed. Dickinson, E.C. og L. Christidis). Arternes rækkefølge og placering i ordener, familier og slægter er baseret på moderne DNA-baserede analyser, og dette medfører at der er flyttet en del rundt på rækkefølgen i forhold til tidligere klassifikationer. Der sker rigtig meget på denne front, og efter udgivelsen af Howard & Moore-listen er der allerede udkommet et par meget omfattende analyser af genom-data (det vil sige, mange millioner DNA-baser) som giver grund til at re-vurdere rækkefølgen af nogle af de aller-ældste fuglegrupper. Vi har derfor foretaget et par justeringer i fuglegruppernes rækkefølge, så vi dermed bringer DOF-listen i overensstemmelse med den allernyeste forskning og forhåbentlig sikrer en vis stabilitet fremover. Når det drejer sig om artsniveauet, er Howard & Moore-listen imidlertid forholdsvis konservativ, baseret på det biologiske artskoncept og på koncensus blandt et stort antal eksperter. Denne tilgang betyder at arterne er bredt defineret, så de i mange tilfælde omfatter flere bestande (underarter), som måske i fremtiden vil blive anerkendt som selvstændige arter, og som i mange tilfælde allerede anerkendes som selvstændige arter. Ved at give danske navne til alle underarter i denne liste, har vi allerede fremtidssikret listen, så der foreligger et dansk navn for alle bestande, som har artsstatus i andre klassifikationer, eller som kan formodes at få artsstatus i fremtiden, når deres status er blevet bedre underbygget.

3 Det geografiske område som definerer Vestpalæarktis følger klassikeren Handbook of Birds of the Western Palearctic, og dækker et område i Barentshavet fra Novaya Zemlya, Franz Josef Land og Spitsbergen mod vest til Island. Herfra sydover til de Britiske Øer, Azorerne, Madeira, de Kanariske øer og Kap Verde. Videre i Nordafrika fra Mauritanien gennem Sahara til det Røde Hav, over Sinaihalvøen til Kuwait og Irak, op langs vestkysten af det Kaspiske Hav, og herfra videre nordover langs Uralbjergenes vestskråninger til Novaya Zemlya. Disse grænser er sidenhen blevet udfordret, idet der foreligger forslag (af 1998) til at udvide området til også at omfatte hele den Arabiske Halvø, men også et forslag (2012; baseret på computeranalyser af udbredelser og slægtskab for dyrearter) om at udelukke det meste af Nordafrika og Mellemøsten. Den videnskabelige navngivning er baseret på det bi/(tri)nære navngivningssystem, hvor hver art er kendetegnet ved et slægtsnavn (som deles med andre nært beslægtede arter) og et (unikt) artsnavn. Som noget nyt i denne liste, er der forsøgt at give navn til ikke alene nominatformen (det binære navn), men også til de forskellige underarter (det trinominale navn), der er påtruffet i Vestpalæarktis. Tyskerne har allerede udgivet en liste med navngivne underarter. Englænderne er langt med at navngive underarterne, men har endnu ikke nået til enighed. Navnegruppen har derfor kun anvendt navne, som er i brug enten i British Birds eller (tidligere) i Birding World. Mange flere navne for underarter kan findes på nettet. Navnene på artsniveau er hvad Navnegruppen og de berørte institutioners og foreningers bestyrelser, har kunnet enes om. Navnene på underartsniveau, markeret med en indrykning, er derimod arbejdsnavne og her modtager vi gerne kritik og forslag til anden navngivning. Mange underartsnavne henviser til deres geografiske område. Ifølge dansk retskrivning skal sammensatte navne skrives i et ord, men fordi mange navne med henvisning til geografisk udbredelse bliver meget lange, har vi valgt at indskyde en bindestreg. Som en hjælp til nye forslag henviser vi til principperne for navngivning, som kan ses på DOF s hjemmeside. Listen er desuden et uddrag fra Navnegruppens bog og netside Danske Navne på alverdens Fugle. arter i det vestpalæaktiske - ikke som sådan har noget med Island at gøre. Vi har forsøgt at løse problemet ved fortsat at kalde arten for Islandsk Ryle, men underarten Calidris canutus canutus for Sibirisk Ryle og underarten Calidris canutus islandica for Tundraryle. En meget konservativ løsning. Dels da de to underarter i praksis er umulige at skelne fra hinanden og dels fordi vi bevarer navnet Islandsk Ryle. Nogle fugle har en meget begrænset udbredelse og kan måske opnå en større opmærksomhed gennem et geografisk navn end gennem et beskrivende navn f.eks. Kortnæbbet Gås (foreslået omdøbt til Svalbardgås). Nogle fuglegrupper har et syndigt rod i deres danske navne. Navne som irisk og sisken er tilfældigt spredt ud over slægterne Serinus og Carduelis (i finkefamilien), og i slægten Emberiza (værlinge-familien) hedder arterne noget så blandet som lærke, værling, spurv og Hortulan. Skal vi have orden på det? Når der sker ændringer i taksonomien, hvad skal vi så gøre? Pibesvane består af to populationer/underarter, hvor den amerikanske er nominatformen Cygnus columbianus columbianus og den sibiriske form hedder Cygnus columbianus bewickii. Disse to former bliver i nogen klassifikationer udskilt i to arter, og hvad skal vi så kalde dem? Pibesvane og Tundrasvane er gode bud og er velaccepterede, men hvem skal hedde hvad. Skal den amerikanske hedde Pibesvane og den sibiriske Tundrasvane eller skal de byttes rundt? Hvad med navne der bare ikke er gode? Kittlitz Præstekrave er vi ikke stolte af, men hvad skal den så hedde? Uheldige og fejlagtige navne I vores tidligere VP-liste fra 2009 nævnte vi nogle eksempler på uheldige, problematiske og fejlagtige navne. Vi søgte hjælp og tilkendegivelser for eventuelle løsningsforslag, men har intet modtaget. Vi har derfor taget det temmelig lille skridt at give valgfrihed til enten at bruge de oprindelige navne eller vælge et nyt navn: 1) Korttået Træløber/Parktræløber og Grønbenet Rørhøn/Rørhøne. Islandsk Ryle har været nævnt som et fejlagtigt navn, da arten - som optræder med under- Principperne for vores navngivning kan ses på DOF s hjemmeside: Navnefortegnelsen skal ikke foregive at være endegyldig. Kommende tiders sprogbrug vil uden tvivl frembringe bedre navne for mange af arterne, men hvis fortegnelsen kan lette arbejdet for de mange, som beskæftiger sig med oplysning på dansk om Europas fugleliv, er et vigtigt formål opfyldt.

4 Oversættelse af farvebetegnelser i engelske fuglenavne Som en tilføjelse hertil bør nogle bemærkninger om Farvebetegnelser falde: Det engelske sprog har mange fint nuancerede ord for farvetoner - ofte med hentydning til de stoffer eller materialer, som kendetegnes af de pågældende farver, eller af hvilke de udvindes. Alligevel kan almindelig sprogbrug henholdsvis på engelsk og dansk afvige med hensyn til anvendelsen af visse farveord - ikke mindste om fugles fjerdragt og dette kan medføre en del muligheder for uheldig fortolkning. Man ser især en ret opgivende holdning over for det engelske sprogs mange ord for rød-brune, okkerfarvede og rustgyldne farvetoner, hvor der på dansk er en udbredt tilbøjelighed til blot at benytte betegnelser som brun eller rød. I det følgende er nogle af de mere drilagtige farve-ord på engelsk forklaret, med forslag til passende ordvalg på dansk. Bay Ret mørkt rødbrun eller ravbrun Brun alene er normalt ikke et dækkende ordvalg. Buff Lyse okkerfarver, fra næsten flødehvid til lys rust-okker, men uden tydelig gul nuance. Alligevel vil indtrykket ofte være gulligt, og ordet gul kan i visse tilfælde være et accepteret valgt. Ved mørkere nuancer bør sammensætninger med okker eller rust overvejes. Chestnut Betyder ordret kastanje og kan ofte med held oversættes ved sammensætninger med dette ord, men kunne også betegnes som mørkt rustrød eller rustfarvet. Crimson Betyder ordret karmoisinrød eller karminrød, men benyttes ret smidigt om mange fyldigt røde farvetoner, der ikke er udpræget højrøde. Farven bør ses og benævnes efter sit udseende. Drab Et temmelig smidigt ord med mange anvendelsesmuligheder. Om fugles fjerdragt gælder det i reglen mere eller mindre triste, grå- eller støvgrå farvetoner. Benyttes også om den farvetone, der på dansk kaldes gråbrun. Fawn Forholdsvis grålig orangebrune farvetoner. I nogle tilfælde kan sammensætninger med okker være passende. Ferruginous Gælder varmt rustbrune eller røde farver. Det bedste ordvalg vil være sammensætninger med rust eller i visse tilfælde med rød. Fulvous Okkertoner, der i reglen er mere rigt gyldenbrune end de farver, som kan betegnes buff. Fulvous dækker almindeligvis rust-gule eller - gyldne farvetoner, hvor det kan være en vurderingssag, om indtrykket mest er gulligt eller rustent. Gold/golden På engelsk bruges ordet gold mest i sammensætninger, når det gælder fugles fjerdragt, men i visse tilfælde ses det også som selvstændigt tillægsord ofte som en kort form af golden. I begge tilfælde vil det bedste ordvalg på dansk ofte være gul, fordi det engelske ord sigter til en renere gul farve end de danske ord guld eller gylden, der sigter til lighed med metallet guld eller et gyldent (farveskær) i en (brunlig eller rødlig) farve. Grey/Gray Kan normalt oversættes direkte, men benyttes af og til om gråbrune farvetoner, hvilket tidligere også var almindeligt på dansk. I så fald er grå alene ikke dækkende i moderne danske fuglenavne. Maroon Selve ordet er en engelsk version af det franske ord marron for (ægte) kastanje. Det engelske ord gælder næsten altid en meget mørk og mættet, rødbrun farve og kan udmærket oversættes ved sammensætningermed kastanje. Brun alene er kun dækkende i visse tilfælde. Olive På engelsk både navneord (frugten) og tillægsord (farven). Tillægsordet dækker mange nuancer fra grønt med okkerbrun nuance. På dansk er oliven et navneord, der normalt ikke kan bruges som tillægsord om farver, men må sættes sammen med et tillægsord eller et navneord i tillægsagtig bøjningsform f.eks. olivenbrun eller olivenrygget. Purple Betyder oftest purpur (-farvet) eller (rød-) violet, men afvigende anvendelse kan forekomme. Derfor bør farven ses før oversættelsen. Red Kan oftest oversættes direkte, men benyttes også om rustrøde farvetoner, hvor det vil være godt at se farven og overveje det rette farveord, frem for at oversætte ordret. RuddyBenyttes om forskellige farvetoner i det rustrøde eller -brune område, delvis sammenfaldende med de nuancer, der kaldes ferruginous eller rufous. Det bedste ordvalg på dansk vil være sammen-sætninger med rust eller rød. Brun alene er ikke tilstrækkelig dækkende. Rufous Betyder umiddelbart rødbrun, men benyttes også om farvetoner, der på dansk kaldes rustrød. I danske fuglenavne benyttes ofte blot ordet rød. Ordet brun alene er derimod ikke tilstrækkelig dækkende.

5 Russet En mere eller mindre mørk, varmt brun farve med rødligt anstrøg. Man bør se farven for at afgøre, om brun alene er en dækkende oversættelse. Scarlet Kan oftest oversættes ret direkte til sammensætninger med skarlagen, men afvigende anvendelse kan forekomme, så farven bør ses før oversættelsen. Bemærk, at skarlagen er et navneord på dansk og følger samme regel som oliven, orange og turkis. Tawny Forholdsvis lyse rødbrune eller varmt brune nuancer. Det rødlige anstrøg kan være mere eller mindre tydeligt. Brun er normalt ikke et tilstrækkelig træffende ordvalg. Turquoise Ordet er af samme type som oliven på dansk og bør kun benyttes i sammensætninger med tillægsord eller tillægsagtigt bøjede navneord f.eks. turkisblå eller turkishalet. Vermilion Det bedste danske udtryk er zinnober (der også kan staves med c, men dette ord er ikke altid velvalgt til fuglenavne), og da om dybt rosenrøde farvetoner. Farven skal ses og benævnes efter sit udseende. Violaceous Et ord med ret mange anvendelsesmuligheder. Ofte gælder det en ikke helt ren violet farvetone, men kan også gælde en blåviolet (metal)glans. Violet Ses ikke så ofte i fuglenavne og benyttes ofte mere snævert på engelsk end på dansk. I respekt for de allerede tidligere vedtagne navne forekommer nogle uheldige konstruktioner, som vi gerne så forandret. Navnefortegnelsen skal ikke foregive at være endegyldig. Kommende tiders sprogbrug vil uden tvivl frembringe bedre navne for mange af arterne, men hvis fortegnelsen kan lette arbejdet for de mange, som beskæftiger sig med oplysning på dansk om verdens fugleliv, er et vigtigt formål opfyldt. Navnegruppen Udgave Listen er bygget op på følgende måde: Første kolonne er et indeks til Handbook of Birds of the World, hvor Lxx står for LYNX + vol. nr efterfulgt af sidenummer - artsnummer - og til slut underart. Indekset i anden kolonne er for The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, det indledes med et H for vol 1. Non-passeriformes (Howard) og M for vol 2. Passeriformes (Moore). Og angiver side art-underart. Arter/underarter der ikke er med i det pågældende værk, er markeret med et x i indeksnummeret. 3. kolonne er det videnskabelige navn tryk i fed. Indrykket ses underarternes navne. Uddøde arter eller underarter er markeret med grå halvfed tekst samt et 4. kolonne er artens engelske navn og igen er arten trykt i fed og indrykningerne er underarter. Det samme gentager sig i 5. kolonne med danske navne. Søgefunktionen aktiveres med et klik i Edit og Find i undermenuen, eller ved at taste Ctrl + F. Gør det lettere at læse hele linjen ved at markere den. Anbring curseren ud for den ønskede linje, venstre klik med musen og træk curseren en anelse ned mod næste linje. Highlight en tekst med markeringstuschen. Benyt f.eks. den neon-gule overstregningtusch på et indeksnr, klik 2 x på den gule markering og du får en tekstbox, hvor du kan skrive dine egne data. Boksen lukkes med et klik i øverste højre hjørne.

6 VIDENSKABELIGT NAVN DANSK NAVN STRUTHIONIDAE - OSTRICHES - STRUDSE L H Struthio camelus Struds L x1 H Struthio camelus syriacus Syrisk Struds L H Struthio camelus camelus Struds L H Struthio camelus massaicus Masaistruds ANATIDAE - DUCKS, GEESE and SWANS - ÆNDER, GÆS og SVANER L H Dendrocygna bicolor Okkertræand L H Dendrocygna javanica Lille Træand L H Oxyura jamaicensis Amerikansk Skarveand L H Oxyura leucocephala Hvidhovedet Skarveand L H Cygnus atratus Sortsvane L H Cygnus olor Knopsvane L H Cygnus columbianus Pibesvane L H Cygnus columbianus columbianus Tundrasvane L H Cygnus columbianus bewickii Pibesvane L H Cygnus cygnus Sangsvane L H Branta bernicla Knortegås L H Branta bernicla bernicla Mørkbuget Knortegås L H Branta bernicla hrota Lysbuget Knortegås L H Branta bernicla nigricans Sortbuget Knortegås L H Branta leucopsis Bramgås L H Branta ruficollis Rødhalset Gås L x2 H Branta hutchinsii Dværgcanadagås L H Branta hutchinsii minima Mørk Dværgcanadagås L H Branta hutchinsii taverneri Sump-dværgcanadagås L H Branta canadensis Canadagås L H Branta canadensis parvipes Lille Canadagås L H Branta canadensis canadensis Atlantisk Canadagås L H Anser canagicus Kejsergås L H Anser caerulescens Snegås L H Anser caerulescens caerulescens Blå Snegås L H Anser caerulescens atlanticus Stor Snegås

7 L H Anser rossii Dværgsnegås L H Anser indicus Indisk Gås L H Anser brachyrhynchus Kortnæbbet Gås L H Anser anser Grågås L H Anser anser anser Grågås L H Anser anser rubrirostris Østlig Grågås L H Anser fabalis Sædgås L H Anser fabalis fabalis Tajgasædgås L H Anser fabalis johanseni Sibirisk Sædgås L H Anser fabalis serrirostris Tundrasædgås L H Anser albifrons Blisgås L H Anser albifrons flavirostris Grønlandsk Blisgås L H Anser albifrons albifrons Blisgås L H Anser erythropus Dværggås L H Clangula hyemalis Havlit L H Somateria fischeri Brilleederfugl L H Somateria spectabilis Kongeederfugl L H Somateria mollissima Ederfugl L H Somateria mollissima borealis Arktisk Ederfugl L H Somateria mollissima dresseri Canadisk Ederfugl L H Somateria mollissima faeroeensis Færøsk Ederfugl L H Somateria mollissima mollissima Ederfugl L H Polysticta stelleri Stellersand L H Melanitta perspicillata Brilleand L H Melanitta fusca Fløjlsand L H Melanitta fusca fusca Fløjlsand L H Melanitta fusca stejnegeri Asiatisk Fløjlsand L H Melanitta fusca deglandi Amerikansk Fløjlsand L H Melanitta nigra Sortand L H Melanitta americana Amerikansk Sortand L H Bucephala albeola Bøffeland L H Bucephala clangula Hvinand L H Bucephala islandica Islandsk Hvinand L H Mergellus albellus Lille Skallesluger L H Lophodytes cucullatus Hjelmskallesluger L H Mergus merganser Stor Skallesluger

8 L H Mergus merganser merganser Stor Skallesluger L H Mergus serrator Toppet Skallesluger L H Histrionicus histrionicus Strømand L H Alopochen aegyptiaca Nilgås L H Tadorna tadorna Gravand L H Tadorna ferruginea Rustand L H Marmaronetta angustirostris Marmorand L H Netta rufina Rødhovedet And L H Netta erythrophthalma Rødøjet And L H Aythya ferina Taffeland L H Aythya valisineria Stor Taffeland L H Aythya americana Amerikansk Taffeland L H Aythya nyroca Hvidøjet And L H Aythya collaris Halsbåndstroldand L H Aythya fuligula Troldand L H Aythya marila Bjergand L H Aythya affinis Lille Bjergand L H Spatula querquedula Atlingand L H Spatula clypeata Skeand L H Spatula discors Blåvinget And L H Sibirionetta formosa Sibirisk Krikand L H Mareca falcata Segland L H Mareca strepera Knarand L H Mareca strepera strepera Knarand L H Mareca penelope Pibeand L H Mareca americana Amerikansk Pibeand L H Anas platyrhynchos Gråand L H Anas platyrhynchos platyrhynchos Gråand L H Anas rubripes Sortbrun And L H Anas capensis Kap-and L H Anas erythrorhyncha Rødnæbbet And L H Anas acuta Spidsand L H Anas crecca Krikand L H Anas crecca crecca Krikand L H Anas crecca carolinensis Amerikansk Krikand

9 L H Plectropterus gambensis Sporegås L H Plectropterus gambensis gambensis Sporegås L H Sarkidiornis melanotos Knopgås L H Aix galericulata Mandarin-and L H Aix sponsa Brudeand L H Nettapus coromandelianus Indisk Dværgand NUMIDIDAE - GUINEAFOWL - PERLEHØNS L H Numida meleagris Perlehøne L H Numida meleagris sabyi? Marokansk Perlehøne L H Numida meleagris meleagris Perlehøne ODONTOPHORIDAE - NEW WORLD QUAILS - AMERIKANSKE VAGTLER L H Callipepla californica Californisk Topvagtel L H Colinus virginianus Bobwhite PHASIANIDAE - PARTRIDGES, PHEASANTS and GROUSE - SKOVHØNS, FASANER og RYPER L H Coturnix coturnix Vagtel L H Coturnix coturnix coturnix Vagtel L H Coturnix coturnix inopinata Kap Verde-vagtel L H x1 Coturnix coturnix confisa Azorer-vagtel L H Tetraogallus caucasicus Kaukasisk Kongehøne L H Tetraogallus caspius Kaspisk Kongehøne L x1 H Tetraogallus caspius tauricus Taurus Kongehøne L H Tetraogallus caspius caspius Kaspisk Kongehøne L H Tetraogallus c. semenowtianschanskii Zagros Kongehøne L H Alectoris graeca Stenhøne L H Alectoris graeca saxatilis Alpestenhøne L H Alectoris graeca graeca Stenhøne L H Alectoris graeca whitakeri Siciliansk Stenhøne L x1 H x1 Alectoris graeca orlandoi Appenninsk Stenhøne L H Alectoris chukar Chukarhøne L x1 H Alectoris chukar kleini Sortehavs Chukarhøne L H Alectoris chukar cypriotes Ægæisk Chukarhøne L H Alectoris chukar kurdestanica Kurdistan Stenhøne

10 L H Alectoris chukar sinaica Sinai Chukarhøne L H Alectoris chukar werae Zagros Chukarhøne L H Alectoris barbara Berberhøne L H Alectoris barbara koenigi Kanarisk Berberhøne L H Alectoris barbara spatzi Atlas-berberhøne L H Alectoris barbara barbara Berberhøne L H Alectoris barbara barbata Libysk Berberhøne L H Alectoris rufa Rødhøne L H Alectoris rufa rufa Rødhøne L H Alectoris rufa hispanica Iberisk Rødhøne L H Alectoris rufa intercedens Morena-rødhøne L H Ammoperdix griseogularis Si-si Ørkenhøne L H Ammoperdix heyi Ørkenhøne L H Ammoperdix heyi heyi Ørkenhøne L H Ammoperdix heyi nicolli Gebel-ørkenhøne L H Ammoperdix heyi cholmleyi Nil-ørkenhøne L H Pternistis bicalcaratus Stribet Frankolin L H Pternistis bicalcaratus ayesha Marokansk Stribet Frankolin L H Pternistis bicalcaratus bicalcaratus Stribet Frankolin L H Pternistis erckelii Rødehavs-bjergfrankolin L H Francolinus francolinus Sort Frankolin L H Francolinus francolinus francolinus Sort Frankolin L H Francolinus francolinus arabistanicus Eufrat Frankolin L H Syrmaticus reevesii Kongefasan L H Chrysolophus pictus Guldfasan L H Chrysolophus amherstiae Amherstfasan L H Phasianus colchicus Fasan L H Phasianus colchicus septentrionalis Nordkaukasisk Fasan L H Phasianus colchicus colchicus Sorthalset Fasan L H Phasianus colchicus talischensis Talisch-fasan L H Phasianus colchicus persicus Iransk Fasan L H Phasianus colchicus torquatus Ringfasan L H Phasianus versicolor Grøn Fasan L H Tetrastes bonasia Hjerpe L H Tetrastes bonasia rhenanus Fransk Hjerpe L H Tetrastes bonasia styriacus Jura Hjerpe

11 L H Tetrastes bonasia schiebeli Balkan Hjerpe L H Tetrastes bonasia rupestris Brun Hjerpe L H Tetrastes bonasia bonasia Hjerpe L H Tetrastes bonasia griseonota Laplandsk Hjerpe L H Tetrastes bonasia sibiricus Sibirisk Hjerpe L H x1 Tetrastes bonasia volgensis (urogallus?) Volga-hjerpe L H Lagopus lagopus Dalrype L H Lagopus lagopus scotica Skotsk Dalrype L H Lagopus lagopus variegata Broget Dalrype L H Lagopus lagopus lagopus Dalrype L H Lagopus lagopus rossica Stribet Dalrype L H Lagopus muta Fjeldrype L H Lagopus muta islandorum Islandsk Fjeldrype L H Lagopus muta hyperborea Svalbard Fjeldrype L H Lagopus muta muta Fjeldrype L H Lagopus muta millaisi Skotsk Fjeldrype L H Lagopus muta helvetica Alpe-fjeldrype L H Lagopus muta pyrenaica Pyrenæisk Fjeldrype L H x9 Lagopus muta komensis Uralfjeldrype L H Tetrao urogallus Tjur L H Tetrao urogallus cantabricus Kantabrisk Tjur L H Tetrao urogallus aquitanicus Pyrenæisk Tjur L x2 H Tetrao urogallus crassirostris Tyknæbbet Tjur L H Tetrao urogallus urogallus Tjur L H x1 Tetrao urogallus lonnbergi Kola Tjur L H x2 Tetrao urogallus karelicus Karelsk Tjur L H x3 Tetrao urogallus rudolfi Karpater-tjur L H x4 Tetrao urogallus pleskei Russisk Tjur L H Tetrao urogalloides Sortnæbbet Tjur L H Lyrurus tetrix Urfugl L H Lyrurus tetrix britannicus Britisk Urfugl L H Lyrurus tetrix tetrix Urfugl L H Lyrurus tetrix viridanus Grøn Urfugl L H Lyrurus mlokosiewiczi Sort Urfugl L H Perdix perdix Agerhøne L H Perdix perdix perdix Agerhøne

12 L H Perdix perdix armoricana Armorica-agerhøne L H Perdix perdix sphagnetorum Marsk-agerhøne L H Perdix perdix hispaniensis Iberisk Agerhøne L x1 H Perdix perdix italica Italiensk Agerhøne L H Perdix perdix lucida Nordlig Agerhøne L H Perdix perdix canescens Tyrkisk Agerhøne L H Perdix perdix robusta Østlig Agerhøne PHOENICOPTERIDAE - FLAMINGOS - FLAMINGOER L H Phoenicopterus roseus Stor Flamingo L H Phoeniconaias minor Lille Flamingo PODICIPEDIDAE - GREBES - LAPPEDYKKERE L H Podilymbus podiceps Tyknæbbet Lappedykker L H Tachybaptus ruficollis Lille Lappedykker L H Tachybaptus ruficollis ruficollis Lille Lappedykker L H Tachybaptus ruficollis iraquensis Irak Lille Lappedykker L H Tachybaptus ruficollis capensis Lysvinget Lille Lappedykker L H Podiceps grisegena Gråstrubet Lappedykker L H Podiceps grisegena grisegena Gråstrubet Lappedykker L H Podiceps grisegena holbollii Amerikansk Gråstrubet Lappedykker L H Podiceps cristatus Toppet Lappedykker L H Podiceps cristatus cristatus Toppet Lappedykker L H Podiceps auritus Nordisk Lappedykker L H Podiceps auritus auritus Nordisk Lappedykker L H Podiceps nigricollis Sorthalset Lappedykker L H Podiceps nigricollis nigricollis Sorthalset Lappedykker COLUMBIDAE - PIGEONS - DUER L H Columba livia Klippedue L H Columba livia livia Klippedue L H Columba livia targia Sahara-klippedue L H Columba livia dakhlae Dakhla-klippedue

13 L H Columba livia schimperi Nil-klippedue L H Columba livia palaestinae Palæstina-klippedue L H Columba livia gaddi Turkestan-klippedue L H Columba oenas Huldue L H Columba oenas oenas Huldue L H Columba eversmanni Turkestan-due L H Columba palumbus Ringdue L H Columba palumbus palumbus Ringdue L H Columba palumbus maderensis Madeira-ringdue L H Columba palumbus azorica Azorer-ringdue L H Columba palumbus iranica Iransk Ringdue L H Columba trocaz Madeira-due L H Columba bollii Laurbærdue L H Columba junoniae Hvidhalet Laurbærdue L H Streptopelia turtur Turteldue L H Streptopelia turtur turtur Turteldue L H Streptopelia turtur arenicola Blåvinget Turteldue L H Streptopelia turtur rufescens Egyptisk Turteldue L H Streptopelia orientalis Østlig Turteldue L H Streptopelia orientalis meena Rødbrun Turteldue L H Streptopelia decaocto Tyrkerdue L H Streptopelia roseogrisea Skoggerdue L H Streptopelia roseogrisea roseogrisea Skoggerdue L H Streptopelia roseogrisea arabica Østlig Skoggerdue L H Streptopelia decipiens Guløjet Skoggerdue L H Streptopelia decipiens decipiens Guløjet Skoggerdue L H Streptopelia senegalensis Palmedue L H Streptopelia senegalensis phoenicophila Tunesisk Palmedue L H Streptopelia senegalensis aegyptiaca Egyptisk Palmedue L H Streptopelia senegalensis senegalensis Palmedue L H Streptopelia senegalensis cambayensis Østlig Palmedue L x1 H Streptopelia senegalensis ermanni Turkestan-palmedue L H Zenaida macroura Sørgedue L H Treron waalia Gulbuget Papegøjedue L H Oena capensis Namaqua-due L H Oena capensis capensis Namaqua-due

14 PTEROCLIDAE - SANDGROUSE - SANDHØNS L H Syrrhaptes paradoxus Steppehøne L H Pterocles alchata Spidshalet Sandhøne L H Pterocles alchata alchata Iberisk Spidshalet Sandhøne L H Pterocles alchata caudacutus Spidshalet Sandhøne L H Pterocles exustus Brunbuget Sandhøne L H Pterocles exustus exustus Brunbuget Sandhøne L H Pterocles exustus floweri? Nil-sandhøne L H Pterocles exustus erlangeri Asir Sandhøne L H Pterocles senegallus Plettet Sandhøne L H Pterocles orientalis Sortbuget Sandhøne L H Pterocles orientalis orientalis Sortbuget Sandhøne L H Pterocles orientalis arenarius Turkestan Sandhøne L H Pterocles coronatus Kronet Sandhøne L H Pterocles coronatus coronatus Kronet Sandhøne L H Pterocles coronatus vastitas Sinai-sandhøne L H Pterocles coronatus atratus Ørkensandhøne L H Pterocles lichtensteinii Lichtensteins Sandhøne L H Pterocles lichtensteinii targius Sahel-sandhøne L H Pterocles lichtensteinii lichtensteinii Lichtensteins Sandhøne L H Pterocles lichtensteinii arabicus Arabisk Sandhøne PHAETHONTIDAE - TROPICBIRDS - TROPIKFUGLE L H Phaethon aethereus Rødnæbbet Tropikfugl L H Phaethon aethereus mesonauta Kap Verde-tropikfugl L H Phaethon aethereus indicus Arabisk Tropikfugl L H Phaethon lepturus Hvidhalet Tropikfugl CAPRMULGIDAE - NIGHTJARS - NATRAVNE L H Chordeiles minor Nathøg L H Caprimulgus ruficollis Rødhalset Natravn L H Caprimulgus ruficollis ruficollis Rødhalset Natravn L H Caprimulgus ruficollis desertorum Maghreb-natravn L H Caprimulgus europaeus Natravn

15 L H Caprimulgus europaeus europaeus Natravn L H Caprimulgus europaeus meridionalis Vestlig Natravn L H Caprimulgus europaeus sarudnyi Kazakhstan-natravn L H Caprimulgus europaeus unwini Persisk Natravn L H Caprimulgus aegyptius Ørkennatravn L H Caprimulgus aegyptius saharae Sahara-natravn L H Caprimulgus aegyptius aegyptius Ørkennatravn L H Caprimulgus nubicus Nubisk Natravn L H Caprimulgus nubicus tamaricis Dødehavs-natravn APODIDAE - SWIFTS - SEJLERE L H Chaetura pelagica Skorstenssejler L H Hirundapus caudacutus Tornhalesejler L H Cypsiurus parvus Afrikansk Palmesejler L H Tachymarptis melba Alpesejler L H Tachymarptis melba melba Alpesejler L H Tachymarptis melba tuneti Grå Alpesejler L H Tachymarptis melba archeri Arabisk Alpesejler L H Apus pacificus Orient-sejler L H Apus caffer Kaffersejler L H Apus affinis Lille Sejler L H Apus affinis galilejensis Afrikansk Lille Sejler L H Apus affinis aerobates Mauretansk Sejler L H Apus unicolor Ensfarvet Sejler L H Apus alexandri Kap Verde-sejler L H Apus pallidus Gråsejler L H Apus pallidus brehmorum Nordlig Gråsejler L H Apus pallidus illyricus Adriater-gråsejler L H Apus pallidus pallidus Sydlig Gråsejler L H Apus apus Mursejler L H Apus apus apus Mursejler L H Apus apus pekinensis Østmursejler CUCULIDAE - CUCKOOS - GØGE L H Centropus senegalensis Sporegøg L H Centropus senegalensis aegyptius Egyptisk Sporegøg

16 L H Centropus senegalensis senegalensis Sporegøg L H Clamator jacobinus Jacobinergøg L H Clamator jacobinus pica Stor Jacobinergøg L H Clamator glandarius Skadegøg L H Coccyzus erythropthalmus Sortnæbbet Gøg L H Coccyzus americanus Gulnæbbet Gøg L H Eudynamys scolopaceus Koel L H Chrysococcyx caprius Guldgøg L H Cuculus canorus Gøg L H Cuculus canorus canorus Gøg L H Cuculus canorus bangsi Iberisk Gøg L H Cuculus canorus subtelephonus Østlig Gøg L x1 H Cuculus optatus Orient-gøg RALLIDAE - RAILS and COOTS - RIKSE. RØRHØNS og BLISHØNS L H Rallus aquaticus Vandrikse L H Rallus aquaticus hibernans Islandsk Vandrikse L H Rallus aquaticus aquaticus Vandrikse L H Rallus aquaticus korejewi Lys Vandrikse L H Crex egregia Græsrikse L H Crex crex Engsnarre L H Porzana carolina Sora-rørvagtel L H Porzana porzana Plettet Rørvagtel L H Zapornia parva Lille Rørvagtel L H Zapornia pusilla Dværgrørvagtel L H Zapornia pusilla intermedia Mørk Dværgrørvagtel L H Zapornia pusilla pusilla Dværgrørvagtel L H Amaurornis marginalis Stribet Rørvagtel L H Porphyrio porphyrio Sultanhøne L H Porphyrio porphyrio porphyrio Sultanhøne L H Porphyrio porphyrio madagascariensis Grønrygget Sultanhøne L H Porphyrio porphyrio caspius Kaspisk Sultanhøne L H Porphyrio alleni Lille Sultanhøne L H Porphyrio martinicus Amerikansk Sultanhøne L H Gallinula chloropus Rørhøne (Grønbenet)

17 L H Gallinula chloropus chloropus Grønbenet Rørhøne L H Gallinula angulata Lille Rørhøne L H Fulica cristata Kamblishøne L H Fulica atra Blishøne L H Fulica atra atra Blishøne L H Fulica americana Amerikansk Blishøne GRUIDAE - CRANES - TRANER L H Leucogeranus leucogeranus Snetrane L H Antigone canadensis Prærietrane L H Grus virgo Jomfrutrane L H Grus grus Trane L x1 H Grus grus grus Trane L x2 H Grus grus lilfordi Østlig Trane L H Grus monacha Hættetrane OTIDIDAE - BUSTARDS - TRAPPER L H Ardeotis arabs Arabisk Trappe L H Ardeotis arabs lynesi? Marokko-trappe L H Ardeotis denhami Brunhalset Trappe L H Ardeotis denhami denhami Brunhalset Trappe L H Ardeotis nuba Nubisk Trappe L H Tetrax tetrax Dværgtrappe L H Otis tarda Stortrappe L H Otis tarda tarda Stortrappe L H Chlamydotis undulata Kravetrappe L H Chlamydotis undulata fuertaventurae Kanarisk Kravetrappe L H Chlamydotis undulata undulata Kravetrappe L H Chlamydotis macqueenii Østlig Kravetrappe GAVIDAE - DIVERS or LOONS - LOM er L H Gavia stellata Rødstrubet Lom L H Gavia arctica Sortstrubet Lom L H Gavia arctica arctica Sortstrubet Lom L H Gavia arctica viridigularis Grønstrubet Lom

18 L H Gavia pacifica Stillehavs-lom L H Gavia immer Islom L H Gavia adamsii Hvidnæbbet Lom OCEANITIDAE - AUSTRAL STORM-PETRELS - STORMSVALER L H Oceanites oceanicus Wilsons Stormsvale L H Oceanites oceanicus oceanicus Wilsons Stormsvale L H Pelagodroma marina Fregatstormsvale L H Pelagodroma marina hypoleuca Selvagens-fregatstormsvale L H Pelagodroma marina eadesorum Kap Verde-fregatstormsvale L H Fregetta tropica Sortbuget Fregatstormsvale DIOMEDEIDAE - ALBATROSSES - ALBATROSSER L H Diomedea exulans Vandrealbatros L H Thalassarche chlororhynchos Gulnæbbet Albatros L H Thalassarche chlororh. chlororhynchos Gulnæbbet Albatros L H Thalassarche melanophris Sortbrynet Albatros L H Thalassarche cauta Hvidkronet Albatros L H Thalassarche cauta cauta Hvidkronet Albatros HYDROBATIDAE - NORTHERN STORM-PETRELS - NORDLIGE STORMSVALER L H Hydrobates pelagicus Lille Stormsvale L H Hydrobates castro Madeira-stormsvale L z1 H Hydrobates monteiroi Azorer-stormsvale L H Hydrobates leucorhous Stor Stormsvale L H Hydrobates leucorhous leucorhous Stor Stormsvale L H Hydrobates monorhis Mørkrygget Stormsvale PROCELLARIIDAE - PETRELS and SHEARWATERS - PETRELLER OG SKRÅPER L H Macronectes giganteus Sydlig Kæmpestormfugl L H Fulmarus glacialis Mallemuk L H Fulmarus glacialis glacialis Mallemuk L H Fulmarus glacialis auduboni Arktisk Mallemuk L H Daption capense Kap-petrel L H Pagodroma nivea Snepetrel

19 L H Pterodroma arminjoniana Trindade-petrel L H Pterodroma mollis Fløjlspetrel L H Pterodroma cahow Bermuda-petrel L H Pterodroma hasitata Cariber-petrel L H Pterodroma feae Kap Verde-petrel L x1 H Pterodroma feae feae Kap Verde-petrel L x2 H Pterodroma feae deserta Desertas-petrel L H Pterodroma madeira Madeira-petrel L H Pterodroma incerta Hvidbuget Petrel L H Ardenna pacifica Kilehalet Skråpe L H Ardenna grisea Sodfarvet Skråpe L H Ardenna gravis Storskråpe L H Ardenna carneipes Lysbenet Skråpe L H Calonectris leucomelas Hvidmasket Skråpe L H Calonectris diomedea Skopolis Skråpe L H Calonectris borealis Atlantisk Skråpe L H Calonectris edwardsii Kap Verde-skråpe L H Puffinus bailloni Østlig Tropeskråpe L H Puffinus bailloni persicus Persisk Skråpe L H Puffinus puffinus Almindelig Skråpe L H Puffinus yelkouan Middelhavs-skråpe L H Puffinus yelkouan mauretanicus Balear-skråpe L H Puffinus lherminieri Tropeskråpe L H Puffinus lherminieri baroli Lille Skråpe L H Puffinus lherminieri boydi Dværgskråpe L H Bulweria bulwerii Spidshalet Petrel CICONIIDAE - STORKS - STORKE L H Leptoptilos crumenifer Marabustork L H Mycteria ibis Afrikansk Skovstork L H Anastomus lamelligerus Afrikansk Gabenæb L H Ciconia nigra Sort Stork L H Ciconia ciconia Hvid Stork L H Ciconia ciconia ciconia Hvid Stork

20 PELECANIDAE - PELICANS - PELIKANER L H Pelecanus onocrotalus Hvid Pelikan L H Pelecanus rufescens Rosapelikan L H Pelecanus crispus Krøltoppet Pelikan ARDEIDAE - HERONS - HEJRE L H Botaurus stellaris Rørdrum L H Botaurus stellaris stellaris Rørdrum L H Botaurus lentiginosus Amerikansk Rørdrum L H Ixobrychus exilis Amerikansk Dværghejre L H Ixobrychus minutus Dværghejre L H Ixobrychus minutus minutus Dværghejre L H Ixobrychus minutus payesii Afrikansk Dværghejre L H Ixobrychus sinensis Okkergul Dværghejre L H Ixobrychus eurhythmus Mørk Dværghejre L H Ixobrychus sturmii Pygmæhejre L H Nycticorax nycticorax Nathejre L H Nycticorax nycticorax nycticorax Nathejre L H Nyctanassa violacea Gulkronet Nathejre L H Nyctanassa violacea violacea Gulkronet Nathejre L x5 H Butorides virescens Krabbehejre L H Butorides virescens virescens Krabbehejre L H Butorides striata Mangrove-hejre L H Ardeola ralloides Tophejre L x1 H Ardeola ralloides ralloides Tophejre L H Ardeola grayii Rishejre L H Bubulcus ibis Kohejre L H Bubulcus ibis ibis Kohejre L H Ardea cinerea Fiskehejre L H Ardea cinerea cinerea Fiskehejre L H Ardea cinerea monicae Mauretansk Hejre L H Ardea herodias Stor Blåhejre L H Ardea herodias herodias Stor Blåhejre L H Ardea melanocephala Sorthovedet Hejre L H Ardea goliath Goliathejre

21 L H Ardea purpurea Purpurhejre L H Ardea purpurea purpurea Purpurhejre L x1 H x1 Ardea purpurea bournei Kap Verde-hejre L H Ardea alba Sølvhejre L H Ardea alba alba Sølvhejre L H Ardea intermedia Mellemhejre L H Egretta ardesiaca Skyggehejre L H Egretta tricolor Trefarvet Hejre L H Egretta caerulea Blåhejre L H Egretta thula Snehejre L H Egretta garzetta Silkehejre L H Egretta garzetta garzetta Silkehejre L x1 H Egretta gularis Vestlig Revhejre L H Egretta gularis gularis Vestlig Revhejre L H Egretta gularis schistacea Orient-revhejre THRESKIORNITHIDAE - IBISES - IBISER og SKESTORKE L H Threskiornis aethiopicus Hellig Ibis L H Platalea leucorodia Skestork L H Platalea leucorodia leucorodia Skestork L H Platalea leucorodia balsaci Mauretansk Skestork L H Platalea leucorodia archeri Rødehavs-skestork L H Geronticus eremita Eremitibis L H Plegadis falcinellus Sort Ibis FREGATIDAE - FRIGATEBIRDS - FREGATFUGLE L H Fregata ariel Lille Fregatfugl L H Fregata magnificens Pragtfregatfugl L H Fregata aquila Ascension Fregatfugl SULIDAE - GANNETS AND BOOBIES - SULER L H Morus bassanus Sule L H Sula sula Rødfodet Sule L H Sula leucogaster Brun Sule L H Sula leucogaster leucogaster Brun Sule

22 L H Sula leucogaster plotus Mørkebrun Sule L H Sula dactylatra Maskesule L H Sula dactylatra melanops Vestlig Maskesule PHALACROCORACIDAE - CORMORANTS - SKARVER L H Microcarbo africanus Rørskarv L H Microcarbo pygmeus Dværgskarv L H Phalacrocorax auritus Øreskarv L H Phalacrocorax aristotelis Topskarv L H Phalacrocorax aristotelis aristotelis Topskarv L H Phalacrocorax aristotelis riggenbachi Marokkansk Topskarv L H Phalacrocorax aristotelis desmarestii Middelhavs-topskarv L H Phalacrocorax carbo Skarv L H Phalacrocorax carbo carbo Storskarv L H Phalacrocorax carbo sinensis Mellemskarv L H Phalacrocorax carbo maroccanus Marokko-skarv L H Phalacrocorax carbo lucidus Hvidbrystet Skarv L H Phalacrocorax nigrogularis Socotra-skarv ANHINGIDAE - DARTERS - SLANGEHALSFUGLE L x2 H Anhinga rufa Afrikansk Slangehalsfugl L H Anhinga rufa rufa Afrikansk Slangehalsfugl BURHINIDAE - THICK-KNEES - TRIELER L H Burhinus oedicnemus Triel L H Burhinus oedicnemus oedicnemus Triel L H Burhinus oedicnemus saharae Grå Triel L H Burhinus oedicnemus harterti Turkestan-triel L H Burhinus oedicnemus distinctus Tenerifa-triel L H Burhinus oedicnemus insularum Lanzarote-triel L H Burhinus senegalensis Senegal-triel PLUVIANIDAE - EGYPTIAN PLOVER - KROKODILLEVOGTER L H Pluvianus aegyptius Krokodillevogter

23 HAEMATOPODIDAE - OYSTERCATCHERS - STRANDSKADER L H Haematopus ostralegus Strandskade L H Haematopus ostralegus ostralegus Strandskade L H Haematopus ostralegus longipes Russisk Strandskade RECURVIROSTRIDAE - STILTS and AVOCETS - KLYDER og STYLTELØBERE L H Recurvirostra avosetta Klyde L H Himantopus himantopus Stylteløber L H Himantopus himantopus himantopus Stylteløber CHARADRIIDAE - PLOVERS and LAPWINGS - HJEJLER, PRÆSTEKRAVER og VIBER L H Pluvialis squatarola Strandhjejle L x1 H Pluvialis squatarola squatarola Strandhjejle L H Pluvialis apricaria Hjejle L H Pluvialis apricaria altifrons Nordlig Hjejle L H Pluvialis apricaria apricaria Hjejle L H Pluvialis fulva Sibirisk Hjejle L H Pluvialis dominica Amerikansk Hjejle L H Eudromias morinellus Pomeransfugl L H Charadrius hiaticula Stor Præstekrave L x1 H Charadrius hiaticula psammodromus Arktisk Præstekrave L H Charadrius hiaticula hiaticula Stor Præstekrave L H Charadrius hiaticula tundrae Tundra-præstekrave L H Charadrius semipalmatus Amerikansk Præstekrave L H Charadrius dubius Lille Præstekrave L H Charadrius dubius curonicus Nordlig Lille Præstekrave L H Charadrius vociferus Kildire L H Charadrius pecuarius Kittlitz Præstekrave L H Charadrius tricollaris Trebåndet Præstekrave L H Charadrius alexandrinus Hvidbrystet Præstekrave L H Charadrius alexand. alexandrinus Hvidbrystet Præstekrave L H Charadrius mongolus Mongolsk Præstekrave L H Charadrius mongolus atrifrons Tibetansk Præstekrave L H Charadrius mongolus mongolus Mongolsk Præstekrave L H Charadrius leschenaultii Ørkenpræstekrave

24 L H Charadrius leschenaultii columbinus Vestlig Ørkenpræstekrave L H x1 Charadrius leschenaultii crassirostris Tyknæbbet Ørkenpræstekrave L H Charadrius asiaticus Kaspisk Præstekrave L H Charadrius veredus Gobi-præstekrave L H Vanellus vanellus Vibe L H Vanellus spinosus Sporevibe L H Vanellus tectus Sorttoppet Vibe L H Vanellus tectus tectus Sorttoppet Vibe L H Vanellus indicus Indisk Vibe L H Vanellus indicus aigneri Vestlig Indisk Vibe L H Vanellus gregarius Steppevibe L H Vanellus leucurus Sumpvibe ROSTRATULIDAE - PAINTEED-SNIPES - RIKSESNEPPER L H Rostratula benghalensis Broget Riksesneppe SCOLOPACIDAE - SANDPIPERS - SPOVER, SNEPPER og RYLER L H Bartramia longicauda Bartramsklire L H Numenius phaeopus Småspove L x1 H Numenius phaeopus islandicus Islandsk Småspove L H Numenius phaeopus phaeopus Småspove L H Numenius phaeopus alboaxillaris Steppe-småspove L H Numenius phaeopus hudsonicus Canada-spove L H Numenius minutus Dværgspove L H Numenius borealis Eskimospove L H Numenius tenuirostris Tyndnæbbet Spove L H Numenius arquata Storspove L H Numenius arquata arquata Storspove L H Numenius arquata orientalis Langnæbbet Storspove L x1 H Numenius arquata suschkini Kaspisk Storspove L H Limosa lapponica Lille Kobbersneppe L H Limosa lapponica lapponica Lille Kobbersneppe L x1 H Limosa lapponica taymyrensis Taimyr Kobbersneppe L H Limosa haemastica Canadisk Kobbersneppe L H Limosa limosa Stor Kobbersneppe

25 L H Limosa limosa islandica Islandsk Kobbersneppe L H Limosa limosa limosa Stor Kobbersneppe L H Arenaria interpres Stenvender L H Arenaria interpres interpres Stenvender L H Calidris tenuirostris Storryle L H Calidris canutus Islandsk Ryle L H Calidris canutus canutus Sibirisk Ryle L H Calidris canutus islandica Islandsk Ryle L H Calidris pugnax Brushane L H Calidris falcinellus Kærløber L H Calidris falcinellus falcinellus Kærløber L H Calidris acuminata Spidshalet Ryle L H Calidris himantopus Klireryle L H Calidris ferruginea Krumnæbbet Ryle L H Calidris temminckii Temmincksryle L H Calidris subminuta Langtået Ryle L H Calidris ruficollis Rødhalset Ryle L H Calidris alba Sandløber L x1 H Calidris alba alba Sandløber L H Calidris alpina Almindelig Ryle L H Calidris alpina arctica Grønlandsk Almindelig Ryle L H Calidris alpina schinzii Engryle L H Calidris alpina alpina Nordlig Almindelig Ryle L x1 H Calidris alpina centralis Sibirisk Almindelig Ryle L H Calidris maritima Sortgrå Ryle L H Calidris bairdii Bairdsryle L H Calidris minuta Dværgryle L H Calidris minutilla Amerikansk Dværgryle L H Calidris fuscicollis Hvidrygget Ryle L H Calidris subruficollis Prærieløber L H Calidris melanotos Stribet Ryle L H Calidris pusilla Tyknæbbet Dværgryle L H Calidris mauri Alaska-ryle L H Limnodromus griseus Kortnæbbet Sneppeklire L H Limnodromus scolopaceus Langnæbbet Sneppeklire

26 L H Scolopax rusticola Skovsneppe L H Scolopax minor Amerikansk Skovsneppe L H Gallinago stenura Sibirisk Bekkasin L H Gallinago megala Tajga-bekkasin L H Gallinago media Tredækker L H Gallinago gallinago Dobbeltbekkasin L H Gallinago gallinago faeroeensis Færøsk Dobbeltbekkasin L H Gallinago gallinago gallinago Dobbeltbekkasin L H Gallinago delicata Amerikansk Bekkasin L H Lymnocryptes minimus Enkeltbekkasin L H Xenus cinereus Terekklire L H Actitis hypoleucos Mudderklire L H Actitis macularius Plettet Mudderklire L H Tringa ochropus Svaleklire L H Tringa solitaria Amerikansk Svaleklire L H Tringa brevipes Sibirisk Gråklire L H Tringa semipalmata Willet L H Tringa flavipes Lille Gulben L H Tringa erythropus Sortklire L H Tringa nebularia Hvidklire L H Tringa melanoleuca Stor Gulben L H Tringa totanus Rødben L H Tringa totanus robusta Islandsk Rødben L H Tringa totanus totanus Rødben L H Tringa totanus ussuriensis Østlig Rødben L H Tringa glareola Tinksmed L H Tringa stagnatilis Damklire L H Steganopus tricolor Amerikansk Svømmesneppe L H Phalaropus lobatus Odinshane L H Phalaropus fulicarius Thorshane TURNICIDAE - BUTTONQUAILS - LØBEHØNS L H Turnix sylvaticus Løbehøne L H Turnix sylvaticus sylvaticus Løbehøne L H Turnix sylvaticus lepurana Afrikansk Løbehøne

27 DROMADIDAE - CRAB-PLOVER - KRABBEÆDER L H Dromas ardeola Krabbeæder GLAREOLIDAE - COURSERS and PRATINCOLES - ØRKENLØBERE og BRAKSVALER L H Cursorius cursor Ørkenløber L H Cursorius cursor cursor Ørkenløber L H Cursorius cursor bogolubovi Østlig Ørkenløber L H Cursorius cursor exsul Kap Verde-ørkenløber L H Cursorius temminckii Sortøret Ørkenløber L x1 H Cursorius temminckii temminckii Sortøret Ørkenløber L H Glareola pratincola Rødvinget Braksvale L H Glareola pratincola pratincola Rødvinget Braksvale L H Glareola pratincola fuelleborni Sydlig Rødvinget Braksvale L H Glareola maldivarum Orient-braksvale L H Glareola nordmanni Sortvinget Braksvale ALCODAE - AUKS - ALKE L H Fratercula cirrhata Toplunde L H Fratercula arctica Lunde L H Aethia psittacula Papegøjealk L H Aethia cristatella Toppet Dværgalk L H Brachyramphus perdix Langnæbbet Dværgalk L H Cepphus grylle Tejst L H Cepphus grylle mandtii Arktisk Tejst L H Cepphus grylle arcticus Atlantisk Tejst L H Cepphus grylle islandicus Islandsk Tejst L H Cepphus grylle faeroeensis Færø-tejst L H Cepphus grylle grylle Baltisk Tejst L H Synthliboramphus antiquus Hvidbrynet Dværgalk L H Alca torda Alk L H Alca torda torda Nordlig Alk L H Alca torda islandica Atlantisk Alk L x1 H Pinguinus impennis Gejrfugl L H Alle alle Søkonge

28 L H Alle alle alle Søkonge L H Alle alle polaris Franz Josef-søkonge L H Uria lomvia Polarlomvie L H Uria lomvia lomvia Polarlomvie L H Uria aalge Lomvie L H Uria aalge aalge Nordlig Lomvie L H Uria aalge hyperborea Arktisk Lomvie L H Uria aalge albionis Sydlig Lomvie STERCORARIIDAE - SKUAS or JAEGERS - KJOVER L H Stercorarius longicaudus Lille Kjove L H Stercorarius longic. longicaudus Lille Kjove L H Stercorarius parasiticus Almindelig Kjove L H Stercorarius pomarinus Mellemkjove L H Stercorarius skua Storkjove L H Stercorarius maccormicki Sydpolar-kjove LARIDAE - GULLS and TERNS - MÅGER og TERNER L H Anous stolidus Brun Noddy L H Rynchops flavirostris Afrikansk Saksnæb L H Rissa tridactyla Ride L H Rissa tridactyla tridactyla Ride L H Pagophila eburnea Ismåge L H Xema sabini Sabinemåge L H Chroicocephalus genei Tyndnæbbet Måge L H Chroicocephalus philadelphia Bonapartemåge L H Chroicocephalus brunnicephalus Brunhovedet Måge L H Chroicocephalus ridibundus Hættemåge L H Chroicocephalus cirrocephalus Gråhovedet Måge L H Chroicocephalus cirrocep. poiocephalus Afrikansk Gråhovedet Måge L H Hydrocoloeus minutus Dværgmåge L H Rhodostethia rosea Rosenmåge L H Leucophaeus atricilla Lattermåge L H Leucophaeus pipixcan Præriemåge L H Ichthyaetus melanocephalus Sorthovedet Måge

29 L H Ichthyaetus audouinii Audouinsmåge L H Ichthyaetus relictus Reliktmåge L H Ichthyaetus leucophthalmus Rødehavs-måge L H Ichthyaetus hemprichii Sodfarvet Måge L H Ichthyaetus ichthyaetus Stor Sorthovedet Måge L H Larus canus Stormmåge L H Larus canus canus Stormmåge L H Larus canus heinei Russisk Stormmåge L H Larus dominicanus Tangmåge L H Larus fuscus Sildemåge L H Larus fuscus graellsii Britisk Sildemåge L H Larus fuscus intermedius Nordsø-sildemåge L H Larus fuscus fuscus Baltisk Sildemåge L H Larus argentatus Sølvmåge L H Larus argentatus argenteus Britisk Sølvmåge L H Larus argentatus argentatus Skandinavisk Sølvmåge L H Larus armenicus Armensk Måge L H Larus michahellis Middelhavs-sølvmåge L H Larus michahellis atlantis Atlant-måge L x1 H Larus michahellis michahellis Middelhavs-sølvmåge L H Larus cachinnans Kaspisk Måge L H Larus smithsonianus Amerikansk Sølvmåge L H Larus thayeri Inuitmåge L H Larus glaucoides Hvidvinget Måge L H Larus glaucoides glaucoides Hvidvinget Måge L H Larus glaucoides kumlieni Baffinmåge L H Larus schistisagus Skifermåge L H Larus glaucescens Gråvinget Måge L H Larus hyperboreus Gråmåge L H Larus hyperboreus hyperboreus Gråmåge L H Larus hyperboreus leuceretes Grønlandsk Gråmåge L H Larus marinus Svartbag L H Onychoprion aleuticus Beringsterne L H Onychoprion fuscatus Sodfarvet Terne L H Onychoprion anaethetus Brilleterne L H Onychoprion anaethetus melanopterus Atlantisk Brilleterne

30 L H Onychoprion anaethetus antarcticus Østlig Brilleterne L H Sternula albifrons Dværgterne L H Sternula albifrons albifrons Dværgterne L H Sternula albifrons guineae Vestafrikansk Dværgterne L H Sternula saundersi Persisk Dværgterne L H Sternula antillarum Amerikansk Dværgterne L H Gelochelidon nilotica Sandterne L H Gelochelidon nilotica nilotica Sandterne L H Hydroprogne caspia Rovterne L H Chlidonias hybrida Hvidskægget Terne L H Chlidonias hybrida hybrida Hvidskægget Terne L H Chlidonias leucopterus Hvidvinget Terne L H Chlidonias niger Sortterne L H Sterna dougallii Rosenterne L H Sterna dougallii dougallii Rosenterne L H Sterna hirundo Fjordterne L H Sterna hirundo hirundo Fjordterne L H Sterna repressa Hvidkindet Terne L H Sterna paradisaea Havterne L H Sterna forsteri Prærie-terne L H Thalasseus bengalensis Bengalsk Terne L H Thalasseus bengalensis emigratus Vestlig Bengalsk Terne L H Thalasseus bengalensis bengalensis Bengalsk Terne L H Thalasseus elegans Aztekerterne L H Thalasseus sandvicensis Splitterne L H Thalasseus sandvicensis sandvicensis Splitterne L H Thalasseus sandvicensis acuflavidus Amerikansk Splitterne L H Thalasseus maximus Kongeterne L H Thalasseus maximus albididorsalis Vestafrikansk Kongeterne L H Thalasseus bergii Bergius-terne L H Thalasseus bergii velox Mørkrygget Terne PANDIONIDAE - OSPREYS - FISKEØRNE L H Pandion haliaetus Fiskeørn L H Pandion haliaetus haliaetus Fiskeørn

31 ACCIPITRIDAE - KITES, HAWKS and EAGLES - GLENTER, HØGE og ØRNE L H Elanus caeruleus Blå Glente L H Elanus caeruleus caeruleus Blå Glente L H Elanoides forficatus Svalehaleglente L H Elanoides forficatus forficatus Svalehaleglente L H Pernis apivorus Hvepsevåge L H Pernis ptilorhynchus Østlig Hvepsevåge L H Pernis ptilorhynchus orientalis Sibirisk Hvepsevåge L H Gypaetus barbatus Lammegrib L x1 H Gypaetus barbatus aureus Lammegrib L H Gypaetus barbatus barbatus Atlas Lammegrib L H Gypaetus barbatus meridionalis Østafrikansk Lammegrib L H Neophron percnopterus Ådselgrib L H Neophron percnopterus percnopterus Ådselgrib L x1 H Neophron percnopterus majorensis Kanarisk Lammegrib L H Terathopius ecaudatus Gøglerørn L H Circaetus gallicus Slangeørn L H Necrosyrtes monachus Hættegrib L x1 H Necrosyrtes monachus pileatus Østafrikansk Hættegrib L x2 H Necrosyrtes monachus monachus Hættegrib L H Gyps africanus Hvidrygget Grib L H Gyps rueppelli Rüppells Grib L H Gyps rueppelli rueppelli Rüppells Grib L H Gyps rueppelli erlangeri Lys Rüppells Grib L H Gyps fulvus Gåsegrib L H Gyps fulvus fulvus Gåsegrib L H Aegypius monachus Munkegrib L H Torgos tracheliotos Øregrib L H Torgos tracheliotos negevensis Negev Øregrib L H Torgos tracheliotos tracheliotos Øregrib L H x1 Torgos tracheliotos nubicus Nubisk Øregrib L H Clanga pomarina Lille Skrigeørn L H Clanga clanga Stor Skrigeørn L H Aquila rapax Rovørn L H Aquila rapax vindhiana Asiatisk Rovørn L H Aquila rapax belisarius Sahel Rovørn

32 L H Aquila nipalensis Steppeørn L H Aquila nipalensis orientalis Vestlig Steppeørn L H Aquila nipalensis nipalensis Østlig Steppeørn L H Aquila adalberti Spansk Kejserørn L H Aquila heliaca Kejserørn L H Aquila chrysaetos Kongeørn L H Aquila chrysaetos chrysaetos Kongeørn L H Aquila chrysaetos homeyeri Sydlig Kongeørn L H Aquila verreauxii Verreauxørn L H Aquila fasciata Høgeørn L H Aquila fasciata fasciata Høgeørn L H Hieraaetus pennatus Dværgørn L H Melierax metabates Mørk Sanghøg L H Melierax metabates theresae Marokko Sanghøg L H Micronisus gabar Gabarhøg L H Circus aeruginosus Rørhøg L H Circus aeruginosus aeruginosus Rørhøg L H Circus aeruginosus harterti Atlas-rørhøg L H Circus cyaneus Blå Kærhøg L H Circus cyaneus cyaneus Blå Kærhøg L H Circus cyaneus hudsonius Amerikansk Kærhøg L H Circus macrourus Steppehøg L H Circus pygargus Hedehøg L H Accipiter badius Shikra L H Accipiter badius cenchroides Bjerg-shikra L H Accipiter brevipes Balkan-høg L H Accipiter nisus Spurvehøg L H Accipiter nisus nisus Spurvehøg L H Accipiter nisus wolterstorffi Korsikansk Spurvehøg L H Accipiter nisus punicus Atlas-spurvehøg L H Accipiter nisus granti Makronesisk Spurvehøg L H Accipiter gentilis Duehøg L H Accipiter gentilis buteoides Russisk Duehøg L H Accipiter gentilis gentilis Duehøg L x1 H Accipiter gentilis marginatus Balkan Duehøg L H Accipiter gentilis arrigonii Iberisk Duehøg

33 L H Accipiter gentilis atricapillus Amerikansk Duehøg L H Haliaeetus vocifer Afrikansk Flodørn L H Haliaeetus leucoryphus Pallas Havørn L H Haliaeetus albicilla Havørn L H Haliaeetus leucocephalus Hvidhovedet Havørn L H Milvus milvus Rød Glente L H Milvus milvus milvus Rød Glente L H Milvus milvus fasciicauda Kap Verde-glente L H Milvus migrans Sort Glente L H Milvus migrans migrans Sort Glente L H Milvus migrans lineatus Sortøret Glente L H Milvus migrans aegyptius Gulnæbbet Glente L H Milvus migrans parasitus Afrikansk Sort Glente L H Buteo lagopus Fjeldvåge L H Buteo lagopus lagopus Fjeldvåge L H Buteo buteo Musvåge L H Buteo buteo insularum Kanarisk Musvåge L x1 H Buteo buteo harterti Madeira Musvåge L x2 H Buteo buteo pojana Italiensk Musvåge L H Buteo buteo buteo Musvåge L H Buteo buteo vulpinus Steppevåge L H Buteo buteo menetriesi Østlig Steppevåge L H x1 Buteo buteo rothschildi Azorer-musvåge L H Buteo rufinus Ørnevåge L H Buteo rufinus rufinus Ørnevåge L H Buteo rufinus cirtensis Maghreb Ørnevåge L H Buteo rufinus bannermani Kap Verde-musvåge TYTONIDAE - BARN OWLS - SLØRUGLER L H Tyto alba Slørugle L H Tyto alba alba Hvidbrystet Slørugle L H Tyto alba guttata Mørkbrystet Slørugle L H Tyto alba ernesti Sardinsk Slørugle L H Tyto alba erlangeri Middelhavs-slørugle L H Tyto alba schmitzi Madeira Slørugle L H Tyto alba gracilirostris Kanarisk Slørugle

34 L H Tyto alba detorta Kap Verde-slørugle STRIGIDAE - OWLS - UGLER L H Surnia ulula Høgeugle L H Surnia ulula ulula Høgeugle L H Glaucidium passerinum Spurveugle L H Glaucidium passerinum passerinum Spurveugle L H Athene noctua Kirkeugle L H Athene noctua vidalii Vestlig Kirkeugle L H Athene noctua noctua Kirkeugle L H Athene noctua indigena Stor Kirkeugle L H Athene noctua lilith Ørken-kirkeugle L H Athene noctua bactriana Orient-kirkeugle L H Athene noctua glaux Atlas-kirkeugle L H Athene noctua saharae Sahara-kirkeugle L H Aegolius funereus Perleugle L H Aegolius funereus funereus Perleugle L H Aegolius funereus caucasicus Kaukasisk Perleugle L H Otus scops Dværghornugle L H Otus scops pulchellus Nordlig Dværghornugle L H Otus scops scops Dværghornugle L H Otus scops mallorcae Spansk Dværghornugle L H Otus scops cycladum Tyrkisk Dværghornugle L H Otus scops cyprius Cypern-dværghornugle L H Otus scops turanicus Sydlig Dværghornugle L H Otus brucei Stribet Dværghornugle L H Otus brucei exiguus Gråstribet Dværghornugle L H Otus brucei obsoletus Levant Stribet Dværghornugle L H Asio otus Skovhornugle L H Asio otus otus Skovhornugle L H Asio otus canariensis Kanarisk Skovhornugle L H Asio flammeus Mosehornugle L H Asio flammeus flammeus Mosehornugle L H Asio capensis Kap-ugle L H Asio capensis tingitanus Sump-ugle L H Strix aluco Natugle

35 L H Strix aluco aluco Natugle L H Strix aluco sylvatica Lille Natugle L H Strix aluco mauritanica Atlas-natugle L H Strix aluco siberiae Sibirisk Natugle L H Strix aluco willkonskii Orient-natugle L H Strix aluco sanctinicolai Zagros-natugle L H Strix butleri Ørken-natugle L H Strix uralensis Slagugle L H Strix uralensis macroura Karpater-slagugle L H Strix uralensis liturata Vestlig Slagugle L H Strix uralensis uralensis Slagugle L H Strix nebulosa Lapugle L H Strix nebulosa lapponica Lapugle L H Bubo scandiacus Sneugle L H Bubo bubo Stor Hornugle L H Bubo bubo hispanus Iberisk Stor Hornugle L H Bubo bubo bubo Stor Hornugle L H Bubo bubo interpositus Sortehavs Stor Hornugle L H Bubo bubo ruthenus Brun Stor Hornugle L H Bubo bubo sibiricus Sibirisk Stor Hornugle L H Bubo bubo turcomanus Steppe Stor Hornugle L H Bubo bubo nikolskii Persisk Stor Hornugle L H Bubo ascalaphus Ørkenhornugle L H Ketupa zeylonensis Brun Fiskeugle L H Ketupa zeylonensis semenowi Vestlig Brun Fiskeugle COLIIDAE - MOUSEBIRDS - MUSEFUGLE L H Urocolius macrourus Blånakket Musefugl L H Urocolius macrourus macrourus Blånakket Musefugl UPUPIDAE - HOOPOES - HÆRFUGLE L H Upupa epops Hærfugl L H Upupa epops epops Hærfugl L H Upupa epops major Nil-hærfugl L H Upupa epops senegalensis Sahel-hærfugl

36 PICIDAE - WOODPECKERS - SPÆTTER L H Jynx torquilla Vendehals L H Jynx torquilla torquilla Vendehals L H Jynx torquilla tschusii Mørk Vendehals L H Jynx torquilla mauretanica Maghreb-vendehals L H Picus canus Gråspætte L H Picus canus canus Gråspætte L H Picus viridis Grønspætte L H Picus viridis viridis Grønspætte L H Picus viridis sharpei Iberisk Grønspætte L H Picus viridis karelini Gråkindet Grønspætte L H Picus vaillantii Berber-grønspætte L H Dryocopus martius Sortspætte L H Colaptes auratus Guldspætte L H Sphyrapicus varius Gulbuget Saftspætte L H Dendrocopos minor Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor comminutus Britisk Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor minor Nordlig Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor kamtschatkensis Sibirisk Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor hortorum Sydlig Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor buturlini Romansk Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor danfordi Ægæisk Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor colchicus Kaukasisk Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor quadrifasciatus Lenkoran Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor morgani Iransk Lille Flagspætte L H Dendrocopos minor ledouci Algiersk Lille Flagspætte L H Dendrocopos medius Mellemflagspætte L H Dendrocopos medius medius Mellemflagspætte L H Dendrocopos medius caucasicus Kaukasisk Mellemflagspætte L H Dendrocopos medius anatoliae Anatolsk Mellemflagspætte L H Dendrocopos medius sanctijohannis Zagros Mellemflagspætte L H Dendrocopos leucotos Hvidrygget Flagspætte L H Dendrocopos leucotos leucotos Hvidrygget Flagspætte L x1 H Dendrocopos leucotos uralensis Sibirisk Hvidrygget Flagspætte L H Dendrocopos leucotos lilfordi Grårygget Flagspætte

37 L H Dendrocopos syriacus Syrisk Flagspætte L H Dendrocopos major Stor Flagspætte L H Dendrocopos major major Nordlig Stor Flagspætte L H Dendrocopos major brevirostris Tajga Flagspætte L x1 H Dendrocopos major anglicus Britisk Stor Flagspætte L H Dendrocopos major pinetorum Sydlig Stor Flagspætte L x1 H Dendrocopos major parroti Korsikansk Stor Flagspætte L H Dendrocopos major harterti Sardinsk Stor Flagspætte L x2 H Dendrocopos major italiae Italiensk Stor Flagspætte L H Dendrocopos major hispanus Iberisk Stor Flagspætte L H Dendrocopos major canariensis Tenerife Flagspætte L H Dendrocopos major thanneri Gran Canaria Flagspætte L H Dendrocopos major mauritanus Atlas Stor Flagspætte L H Dendrocopos major numidus Numidisk Flagspætte L x3 H Dendrocopos major candidus Sortehavs Stor Flagspætte L H Dendrocopos major poelzami Turkestan Stor Flagspætte L H Picoides tridactylus Tretået Spætte L H Picoides tridactylus tridactylus Tretået Spætte L H Picoides tridactylus alpinus Stor Tretået Spætte L H Picoides tridactylus crissoleucus Tajga Tretået Spætte MEROPIDAE - BEE-EATERS - BIÆDERE L H Merops orientalis Lille Grøn Biæder L H Merops orientalis viridissimus Sahel-biæder L H Merops orientalis cleopatra Nil-biæder L H Merops orientalis cyanophrys Hijaz-biæder L H Merops orientalis muscatensis Østarabisk Biæder L H Merops orientalis beludschicus Iransk Biæder L H Merops superciliosus Madagaskar-biæder L H Merops superciliosus superciliosus Madagaskar-biæder L H Merops persicus Grøn Biæder L H Merops persicus persicus Grøn Biæder L H Merops persicus chrysocercus Sahara-biæder L H Merops apiaster Biæder

38 CORACIIDAE - ROLLERS - ELLEKRAGER L H Coracias benghalensis Blåkronet Ellekrage L H Coracias benghalensis benghalensis Blåkronet Ellekrage L H Coracias abyssinicus Savanne-ellekrage L H Coracias garrulus Ellekrage L H Coracias garrulus garrulus Ellekrage L H Coracias garrulus semenowi Blåhovedet Ellekrage L H Eurystomus glaucurus Brednæbbet Ellekrage ALCEDINIDAE - KINGFISHERS - ISFUGLE L H Alcedo atthis Isfugl L H Alcedo atthis ispida Vestlig Isfugl L H Alcedo atthis atthis Isfugl L H Megaceryle alcyon Bæltestødfisker L H Ceryle rudis Gråfisker L x1 H Ceryle rudis syriacus L H Ceryle rudis rudis Gråfisker L H Halcyon smyrnensis Smyrnaisfugl L H Halcyon smyrnensis smyrnensis Smyrnaisfugl L H Halcyon leucocephala Gråhovedet Isfugl L H Halcyon leucocephala acteon Kap Verde-isfugl L H Halcyon leucocephala leucocephala Gråhovedet Isfugl L H Halcyon leucocephala semicaerulea Yemen Gråhovedet Isfugl FALCONIDAE - FALCONS and CARACARAS - FALKE og CARACARAER L H Falco naumanni Lille Tårnfalk L H Falco tinnunculus Tårnfalk L H Falco tinnunculus tinnunculus Tårnfalk L H Falco tinnunculus canariensis Makronesisk Tårnfalk L H Falco tinnunculus dacotiae Lanzarote Tårnfalk L H Falco tinnunculus neglectus Antão-tårnfalk L H Falco tinnunculus alexandri Santiago-tårnfalk L H Falco tinnunculus rupicolaeformis Ægyptisk Tårnfalk L H Falco tinnunculus rufescens Sahel-tårnfalk L H Falco sparverius Amerikansk Tårnfalk

39 L H Falco vespertinus Aftenfalk L H Falco amurensis Amurfalk L H Falco eleonorae Eleonorafalk L H Falco concolor Sodfalk L H Falco columbarius Dværgfalk L H Falco columbarius subaesalon Islandsk Dværgfalk L H Falco columbarius aesalon Dværgfalk L H Falco columbarius insignis Sibirisk Dværgfalk L H Falco columbarius pallidus Steppe Dværgfalk L H Falco columbarius columbarius Taiga-dværgfalk L H Falco subbuteo Lærkefalk L H Falco subbuteo subbuteo Lærkefalk L H Falco biarmicus Lannerfalk L H Falco biarmicus feldeggii Europæisk Lannerfalk L H Falco biarmicus erlangeri Maghreb-lannerfalk L H Falco biarmicus tanypterus Libysk Lannerfalk L H Falco biarmicus abyssinicus Tropisk Lannerfalk L H Falco cherrug Slagfalk L H Falco cherrug cherrug Slagfalk L H Falco rusticolus Jagtfalk L H Falco peregrinus Vandrefalk L H Falco peregrinus peregrinus Vandrefalk L H Falco peregrinus calidus Sibirisk Vandrefalk L H Falco peregrinus brookei Lille Vandrefalk L H Falco peregrinus pelegrinoides Berberfalk L H Falco peregrinus madens Kap Verde-vandrefalk L H Falco peregrinus minor Afrikansk Vandrefalk PSITTACIDAE - NEW WORLD PARROTS - AMERIKANSKE PAPEGØJER L H Myiopsitta monachus Munkeparakit L H Aratinga nenday Nandayparakit PSITTACULADAE - OLD WORLD PARROTS - ASIATISKE PAPEGØJER L H Psittacula krameri Alexanderparakit L H Agapornis fischeri Rødhovedet Dværgpapegøje

40 PASSERIFORMES - SPURVEFUGLE SAPAYOIDAE - SAPAYOA - SAPAYOA L M Sapayoa aenigma Sapayoa TYRANNIDAE - TYRANT-FLYCATCHERS - TYRANFLUESNAPPERE L M Tyrannus tyrannus Østlig Kongetyran L M Tyrannus savana Langhalet Kongetyran L M Sayornis phoebe Fibii L M Empidonax virescens Akadien-empidonax L M Empidonax alnorum Elle-empidonax L M Empidonax minimus Lille Empidonax VIREONIDAE - VIREOS - VIREOER L M Vireo griseus Hvidøjet Vireo L M Vireo flavifrons Gulbrystet Vireo L M Vireo philadelphicus Philadelphia-vireo L M Vireo olivaceus Rødøjet Vireo ORIOLIDAE - ORIOLES - PIROLER L M Oriolus oriolus Pirol MALACONOTIDAE - TCHAGRAS - BUSKTORNSKADER L M Tchagra senegalus Krattornskade L M Tchagra senegalus cucullatus Atlas-kratskade DICRURIDAE - DRONGOS - DRONGOER L M Dicrurus leucophaeus Askedrongo LANIIDAE - SHRIKES - TORNSKADER L M Lanius cristatus Brun Tornskade L M Lanius collurio Rødrygget Tornskade L M Lanius isabellinus Isabellatornskade L M Lanius schach Langhalet Tornskade

41 L M Lanius minor Rosenbrystet Tornskade L M Lanius excubitor Stor Tornskade L M Lanius excubitor excubitor Stor Tornskade L M Lanius excubitor homeyeri Boreal Tornskade L M Lanius excubitor koenigi Kanarisk Tornskade L M Lanius excubitor algeriensis Kysttornskade L M Lanius excubitor aucheri Levant Stor Tornskade L M Lanius excubitor pallidirostris Ørkentornskade L M Lanius meridionalis Sydlig Stor Tornskade L M Lanius excubitoroides Grårygget Tornskade L M Lanius senator Rødhovedet Tornskade L M Lanius senator senator Rødhovedet Tornskade L M Lanius senator badius Balearisk Rødhovedet Tornskade L M Lanius senator niloticus Levant Rødhovedet Tornskade L M Lanius nubicus Masketornskade CORVIDAE - CROWS and JAYS - KRAGER og SKADER L M Pyrrhocorax pyrrhocorax Alpekrage L M Pyrrhocorax graculus Alpeallike L M Perisoreus infaustus Lavskrige L M Perisoreus infaustus infaustus Lavskrige L M Cyanopica cyanus Blåskade L M Cyanopica cyanus cooki Iberisk Blåskade L M Garrulus glandarius Skovskade L M Garrulus glandarius rufitergum Engelsk Skovskade L M Garrulus glandarius hibernicus Irsk Skovskade L M Garrulus glandarius glandarius Skovskade L M Garrulus glandarius fasciatus Iberisk Skovskade L M Garrulus glandarius ichnusae Sardinsk Skovskade L M Garrulus glandarius corsicanus Korsikansk Skovskade L M Garrulus glandarius albipectus Adriater-skovskade L M Garrulus glandarius graecus Balkan-skovskade L M Garrulus glandarius ferdinandi Thrakisk Skovskade L M Garrulus glandarius cretorum Kreta-skovskade L M Garrulus glandarius glaszneri Cypern-skovskade L M Garrulus glandarius cervicalis Purpurskovskade

42 L M Garrulus glandarius whitakeri Rif-skovskade L M Garrulus glandarius minor Lille Skovskade L M Garrulus glandarius atricapillus Sortkronet Skovskade L M Garrulus glandarius anatoliae Anatolsk Skovskade L M Garrulus glandarius samios Samos-skovskade L M Garrulus glandarius krynicki Kaukasus-skovskade L M Garrulus glandarius iphigenia Krim-skovskade L M Garrulus glandarius hyrcanus Kaspisk Skovskade L M Pica pica Husskade L M Pica pica fennorum Laplands-husskade L M Pica pica pica Husskade L M Pica pica melanotos Iberisk Husskade L M Pica pica mauritanica Atlas-husskade L M Pica pica bactriana Perm-husskade L M Nucifraga caryocatactes Nøddekrige L M Nucifraga caryocatactes caryocatactes Tyknæbbet Nøddekrige L M Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Tyndnæbbet Nøddekrige L M Corvus dauuricus Sibirisk Allike L M Corvus monedula Allike L M Corvus monedula monedula Almindelig Allike L M Corvus monedula spermologus Vestlig Allike L M Corvus monedula soemmerringii Halsbåndsallike L M Corvus monedula cirtensis Algier-allike L M Corvus frugilegus Råge L M Corvus corax Ravn L M Corvus corax canariensis Kanarisk Ravn L M Corvus corax tingitanus Afrikansk Ravn L M Corvus corax hispanus Iberisk Ravn L M Corvus corax corax Ravn L M Corvus corax varius Islandsk Ravn L M Corvus corax laurencei Orient-ravn L M Corvus ruficollis Ørkenravn L M Corvus albus Broget Krage L M Corvus rhipidurus Korthalet Ravn L M Corvus rhipidurus stanleyi Arabisk Korthalet Ravn L M Corvus corone Krage (Alm.)

43 L M Corvus corone corone Sortkrage L M Corvus corone cornix Gråkrage L M Corvus corone sharpii Sydlig Gråkrage L M Corvus corone pallescens Kazakhstan-gråkrage L M Corvus splendens Huskrage PARIDAE - TITS - MEJSER L M Periparus ater Sortmejse L M Periparus ater britannicus Britisk Sortmejse L M Periparus ater hibernicus Irsk Sortmejse L M Periparus ater ater Sortmejse L M Periparus ater vieirae Iberisk Sortmejse L M Periparus ater sardus Sardinsk Sortmejse L M Periparus ater atlas Atlas-sortmejse L M Periparus ater ledouci Algier-sortmejse L M Periparus ater cypriotes Cypern-sortmejse L M Periparus ater moltchanovi Krim-topmejse L M Periparus ater michalowskii Kaukasus-sortmejse L M Periparus ater derjugini Kurdisk Sortmejse L M Periparus ater phaeonotus Zagros-sortmejse L M Lophophanes cristatus Topmejse L M Lophophanes cristatus scoticus Skotsk Topmejse L M Lophophanes cristatus abadiei Bretagne-topmejse L M Lophophanes cristatus weigoldi Iberisk Topmejse L M Lophophanes cristatus cristatus Nordlig Topmejse L M Lophophanes cristatus baschkirikus Ural-topmejse L M Lophophanes cristatus mitratus Topmejse L M Lophophanes cristatus bureschi Balkan-topmejse L M Poecile lugubris Sørgemejse L M Poecile lugubris lugubris Sørgemejse L M Poecile lugubris lugens Græsk Sørgemejse L M Poecile lugubris anatoliae Anatolien-sørgemejse L M Poecile lugubris dubius Zagros-sørgemejse L M Poecile palustris Sumpmejse L M Poecile palustris dresseri Engelsk Sumpmejse L M Poecile palustris palustris Sumpmejse

44 L M Poecile palustris italicus Alpe-sumpmejse L M Poecile palustris stagnatilis Pusta-sumpmejse L M Poecile palustris kabardensis Kaukasus-sumpmejse L M Poecile montanus Fyrremejse L M Poecile montanus kleinschmidti Britisk Fyrremejse L M Poecile montanus rhenanus Vestlig Fyrremejse L M Poecile montanus montanus Bjerg-fyrremejse L M Poecile montanus salicarius Pilemejse L M Poecile montanus borealis Fyrremejse L M Poecile montanus uralensis Ural-fyrremejse L M Poecile montanus baicalensis Sibirisk Fyrremejse L M Poecile cinctus Lapmejse L M Poecile cinctus lapponicus Lapmejse L M Poecile cinctus cinctus Taiga-mejse L M Cyanistes caeruleus Blåmejse L M Cyanistes caeruleus obscurus Britisk Blåmejse L M Cyanistes caeruleus caeruleus Blåmejse L M Cyanistes caeruleus ogliastrae Iberisk Blåmejse L M Cyanistes caeruleus balearicus Balearisk Blåmejse L M Cyanistes caeruleus calamensis Græsk Blåmejse L M Cyanistes caeruleus orientalis Ural-blåmejse L M Cyanistes caeruleus satunini Tyrkisk Blåmejse L M Cyanistes caeruleus raddei Iransk Blåmejse L M Cyanistes caeruleus persicus Persisk Blåmejse L M Cyanistes teneriffae Kanarisk Blåmejse L M Cyanistes teneriffae palmensis La Palma-blåmejse L M Cyanistes teneriffae ombriosus Hierro-blåmejse L M Cyanistes teneriffae teneriffae Kanarisk Blåmejse L x1 M Cyanistes teneriffae hedwigii Gran Canaria-blåmejse L M Cyanistes teneriffae degener Lanzarote-blåmejse L M Cyanistes teneriffae ultramarinus Atlas-blåmejse L M Cyanistes teneriffae cyrenaicae Libysk Blåmejse L M Cyanistes cyanus Azurmejse L M Cyanistes cyanus cyanus Azurmejse L M Cyanistes cyanus hyperrhiphaeus Sibirisk-azurmejse L M Parus major Musvit

45 L M Parus major newtoni Britisk Musvit L M Parus major major Musvit L M Parus major corsus Korsikansk Musvit L M Parus major mallorcae Balearisk musvit L M Parus major ecki Sardinsk Musvit L M Parus major aphrodite Aphrodite-musvit L M Parus major niethammeri Kreta-musvit L M Parus major karelini Talysh-musvit L M Parus major blanfordi Iransk Musvit L M Parus major terraesanctae Levant-musvit L M Parus major excelsus Atlas-musvit REMIZIDAE - PENDULINE TITS - PUNGMEJSER L M Remiz pendulinus Pungmejse L M Remiz pendulinus pendulinus Pungmejse L M Remiz pendulinus menzbieri Kurdisk Pungmejse L M Remiz pendulinus caspius Kaspisk Pungmejse ALAUDIDAE - LARKS - LÆRKER L M Alaemon alaudipes Hærfuglelærke L M Alaemon alaudipes boavistae Kap Verde-hærfuglelærke L M Alaemon alaudipes alaudipes Hærfuglelærke L M Alaemon alaudipes doriae Østlig Hærfuglelærke L M Ramphocoris clotbey Tyknæbbet Lærke L M Ammomanes cinctura Lille Ørkenlærke L M Ammomanes cinctura cinctura Kap Verde Ørkenlærke L M Ammomanes cinctura arenicolor Afrikansk Ørkenlærke L M Ammomanes deserti Ørkenlærke L M Ammomanes deserti isabellina Isabellaørkenlærke L M Ammomanes deserti cheesmani Khuzestan-ørkenlærke L M Ammomanes deserti annae Lavaørkenlærke L M Ammomanes deserti whitakeri Libysk Ørkenlærke L M Ammomanes deserti algeriensis Algier-ørkenlærke L M Ammomanes deserti payni Marokko-ørkenlærke L M Ammomanes deserti geyri Massif Ørkenlærke L M Ammomanes deserti mya Sahara-ørkenlærke

46 L M Ammomanes deserti deserti Ørkenlærke L M Eremopterix nigriceps Sortisset Lærke L M Eremopterix nigriceps nigriceps Kap Verde Sortisset Lærke L M Eremopterix nigriceps albifrons Sahel Sortisset Lærke L M Eremopterix signatus Brunisset Lærke L M Chersophilus duponti Duponts Lærke L M Chersophilus duponti duponti Duponts Lærke L M Chersophilus duponti margaritae Libysk Lærke L M Eremalauda dunni Eremitlærke L M Eremalauda dunni dunni Eremitlærke L M Eremalauda dunni eremodites Arabisk Eremitlærke L M Alaudala rufescens Dværglærke L M Alaudala rufescens rufescens Dværglærke L M Alaudala rufescens polatzeki Kanarisk Dværglærke L M Alaudala rufescens apetzii Spansk Dværglærke L M Alaudala rufescens minor Ørken-dværglærke L M Alaudala rufescens nicolli Nil-dværglærke L M Alaudala rufescens heinei Russisk Dværglærke L M Alaudala rufescens pseudobaetica Alpin Dværglærke L M Alaudala rufescens aharonii Anatolien-dværglærke L M Alaudala rufescens persica Persisk Dværglærke L M Melanocorypha bimaculata Østlig Kalanderlærke L M Melanocorypha calandra Kalanderlærke L M Melanocorypha calandra calandra Kalanderlærke L M Melanocorypha calandra psammochroa Orient-kalanderlærke L M Melanocorypha calandra gaza Kurdisk Kalanderlærke L M Melanocorypha calandra hebraica Levant-kalanderlærke L M Melanocorypha yeltoniensis Sortlærke L M Calandrella acutirostris Spidsnæbbet Lærke L M Calandrella brachydactyla Korttået Lærke L M Calandrella brachyd. brachydactyla Korttået Lærke L M Calandrella brachydactyla hungarica Ungarnsk Korttået Lærke L M Calandrella brachydactyla rubiginosa Atlas Korttået Lærke L M Calandrella brachydactyla hermonensis Levant Korttået Lærke L M Calandrella brachydactyla woltersi Syrisk Korttået Lærke L M Calandrella brachydactyla artemisiana Kaspisk Korttået Lærke

47 L M Calandrella brachydactyla longipennis Steppelærke L M Eremophila bilopha Ørken-bjerglærke L M Eremophila alpestris Bjerglærke L M Eremophila alpestris atlas Atlas-bjerglærke L M Eremophila alpestris flava Kystlærke L M Eremophila alpestris brandti Kazakhstan-bjerglærke L M Eremophila alpestris balcanica Balkan-bjerglærke L M Eremophila alpestris bicornis Libanon-bjerglærke L M Eremophila alpestris penicillata Kaukasisk Bjerglærke L M Lullula arborea Hedelærke L M Lullula arborea arborea Nordlig Hedelærke L M Lullula arborea pallida Sydlig Hedelærke L M Alauda leucoptera Hvidvinget Lærke L M Alauda razae Razo-lærke L M Alauda arvensis Sanglærke L M Alauda arvensis arvensis Sanglærke L M Alauda arvensis sierrae Sierra-sanglærke L M Alauda arvensis harterti Atlas-sanglærke L M Alauda arvensis cantarella Central-sanglærke L M Alauda arvensis armenica Armensk Sanglærke L M Alauda arvensis dulcivox Steppe-sanglærke L M Alauda gulgula Lille Sanglærke L M Galerida theklae Theklalærke L M Galerida theklae theklae Iberisk Theklalærke L M Galerida theklae erlangeri Rift-theklalærke L M Galerida theklae ruficolor Atlas-theklalærke L M Galerida theklae theresae Antiatlas Theklalærke L M Galerida theklae superflua Algier-theklalærke L M Galerida theklae carolinae Libysk Theklalærke L M Galerida cristata Toplærke L M Galerida cristata pallida Iberisk Toplærke L M Galerida cristata cristata Toplærke L M Galerida cristata neumanni Etruria-toplærke L M Galerida cristata apuliae Apulisk Toplærke L M Galerida cristata meridionalis Balkan-toplærke L M Galerida cristata cypriaca Cypern-toplærke

48 L M Galerida cristata tenuirostris Slavisk Toplærke L M Galerida cristata caucasica Kaukasus-toplærke L M Galerida cristata kleinschmidti Berber-toplærke L M Galerida cristata riggenbachi Casablanca-toplærke L M Galerida cristata carthaginis Karthago-toplærke L M Galerida cristata randonii Algier-toplærke L M Galerida cristata macrorhyncha Atlas-toplærke L M Galerida cristata arenicola Sahara-toplærke L M Galerida cristata festae Cyrenaica-toplærke L M Galerida cristata brachyura Saladin-toplærke L M Galerida cristata helenae Illizi-toplærke L M Galerida cristata nigricans Delta-toplærke L M Galerida cristata maculata Nil-toplærke L M Galerida cristata halfae Nasser-toplærke L M Galerida cristata cinnamomina Levant-toplærke L M Galerida cristata zion Syrisk Toplærke L M Galerida cristata subtaurica Tyrkisk Toplærke L M Galerida cristata magna Kazakhstan-toplærke PANURIDAE - BEARDED REEDLING - SKÆGMEJSE L M Panurus biarmicus Skægmejse L M Panurus biarmicus biarmicus Skægmejse L M Panurus biarmicus kosswigi? Amik Skægmejse L M Panurus biarmicus russicus Østlig Skægmejse CISTICOLIDAE - CISTICOLAS - LØVTIMALIER - CISTICOLAER L M Spiloptila clamans Sahel-sanger L M Cisticola juncidis Cistussanger L M Cisticola juncidis cisticola Vestlig Cistussanger L M Cisticola juncidis juncidis Cistussanger L M Cisticola juncidis neuroticus Levant-cistussanger L M Prinia gracilis Yndefuld Prinia L M Prinia gracilis natronensis Natronprinia L M Prinia gracilis deltae Deltaprinia L M Prinia gracilis gracilis Yndefuld Prinia L M Prinia gracilis palaestinae Palæstina-prinia

49 L M Prinia gracilis irakensis Irak-prinia L M Prinia gracilis akyildizi Tyrkisk Prinia LOCUSTELLIDAE - BUSH WARBLERS - ØST SANGERE L M Locustella fasciolata Stor Græshoppesanger L M Locustella amnicola Sakhalin-græshoppesanger L M Locustella certhiola Pallas Græshoppesanger L M Locustella certhiola certhiola Pallas Græshoppesanger L M Locustella certhiola sparsimstriata Sydsibirisk Græshoppesanger L M Locustella certhiola rubescens Nordsibirisk Græshoppesanger L M Locustella lanceolata Stribet Græshoppesanger L M Locustella lanceolata lanceolata Stribet Græshoppesanger L M Locustella luscinioides Savisanger L M Locustella luscinioides luscinioides Savisanger L M Locustella luscinioides sarmatica Volga-savisanger L M Locustella luscinioides fusca Steppe-savisanger L M Locustella fluviatilis Flodsanger L M Locustella naevia Græshoppesanger L M Locustella naevia naevia Græshoppesanger L M Locustella naevia straminea Østlig Græshoppesanger L M Locustella naevia obscurior Kaukasus-græshoppesanger ACROCEPHALIDAE - BRUSH, REED and SWAMP WARBLERS - RØRSANGERE L M Arundinax aedon Tyknæbbet Sanger L M Iduna caligata Lille Gulbug L M Iduna rama Steppegulbug L M Iduna pallida Bleg Gulbug L M Iduna pallida elaeica Egyptisk Bleg Gulbug L M Iduna pallida reiseri Sahara Bleg Gulbug L M Iduna pallida pallida Afrikansk Bleg Gulbug L M Iduna pallida laeneni Sahel Bleg Gulbug L M Iduna opaca Vestlig Bleg Gulbug L M Hippolais languida Orient-gulbug L M Hippolais olivetorum Olivensanger L M Hippolais polyglotta Spottesanger

50 L M Hippolais icterina Gulbug L M Acrocephalus paludicola Vandsanger L M Acrocephalus melanopogon Tamarisksanger L M Acrocephalus melanop. melanopogon Tamarisksanger L M Acrocephalus melanopogon mimicus Bleg Tamarisksanger L M Acrocephalus schoenobaenus Sivsanger L M Acrocephalus dumetorum Buskrørsanger L M Acrocephalus palustris Kærsanger L M Acrocephalus scirpaceus Rørsanger L M Acrocephalus scirpaceus fuscus Kaspisk Rørsanger L M Acrocephalus scirpaceus avicenniae Mangrove-rørsanger L M Acrocephalus agricola Lille Rørsanger L M Acrocephalus agricola septimus Iransk Rørsanger L M Acrocephalus agricola agricola Lille Rørsanger L M Acrocephalus griseldis Basra-drosselrørsanger L M Acrocephalus brevipennis Kap Verde-rørsanger L M Acrocephalus arundinaceus Drosselrørsanger L M Acrocephalus arundi. arundinaceus Drosselrørsanger L M Acrocephalus arundinaceus zarudnyi Grålig Drosselrørsanger L M Acrocephalus orientalis Østlig Drosselrørsanger L M Acrocephalus stentoreus Papyrussanger L M Acrocephalus stentoreus stentoreus Papyrussanger L x1 M Acrocephalus stentoreus levantinus Levant Papyrussanger L M Acrocephalus stentoreus brunnescens Stentorsanger HIRUNDINIDAE - SWALLOWS - SVALER L M Delichon urbicum Bysvale L M Delichon urbicum urbicum Bysvale L M Delichon urbicum meridionale Sydlig Bysvale L M Petrochelidon fluvicola Indisk Klippesvale L M Petrochelidon pyrrhonota Stensvale L M Cecropis daurica Rødrygget Svale L M Cecropis daurica daurica Rødrygget Svale L M Cecropis daurica rufula Rødnakket Svale L M Hirundo rustica Landsvale L M Hirundo rustica rustica Landsvale

51 L M Hirundo rustica transitiva Libanon-landsvale L M Hirundo rustica savignii Egyptisk Landsvale L M Hirundo rustica tytleri Rødbrystet Landsvale L M Hirundo aethiopica Etioper-svale L M Ptyonoprogne rupestris Klippesvale L x1 M Ptyonoprogne obsoleta Lys Klippesvale L M Ptyonoprogne obsoleta spatzi Sahel-klippesvale L M Ptyonoprogne obsoleta presaharica Sahara-klippesvale L M Ptyonoprogne obsoleta obsoleta Lys Klippesvale L M Ptyonoprogne obsoleta perpallida Hijara-klippesvale L M Ptyonoprogne fuligula Bleg Klippesvale L M Ptyonoprogne fuligula pusilla Brunstrubet Klippesvale L M Ptyonoprogne fuligula fuligula Bleg Klippesvale L M Neophedina cincta Stor Digesvale L M Riparia paludicola Brunstrubet Digesvale L M Riparia paludicola mauritanica Marokko-digesvale L M Riparia paludicola paludicola Brunstrubet Digesvale L M Riparia paludicola chinensis Østlig Brunstrubet Digesvale L M Riparia riparia Digesvale L M Riparia riparia shelleyi Nil-digesvale L M Riparia riparia eilata Eilat-digesvale L M Tachycineta bicolor Træsvale L M Progne subis Purpursvale PYCNONOTIDAE - BULBULS - BULBULER L M Pycnonotus leucogenis Hvidkindet Bulbul L M Pycnonotus cafer Rødgumpet Bulbul L M Pycnonotus xanthopygos Levant-bulbul L M Pycnonotus barbatus Berber-bulbul L M Pycnonotus barbatus barbatus Berber-bulbul L M Pycnonotus barbatus arsinoe Egyptisk Bulbul PHYLLOSCOPIDAE - OLD WORLD LEAF WARBLERS - LØVSANGERE L M Rhadina orientalis Balkan-løvsanger L M Rhadina bonelli Bjergløvsanger

52 L M Rhadina sibilatrix Skovsanger L M Abrornis inornata Hvidbrynet Løvsanger L M Abrornis humei Himalaya-sanger L M Abrornis proregulus Fuglekongesanger L M Phylloscopus fuscatus Brun Løvsanger L M Phylloscopus trochilus Løvsanger L M Phylloscopus trochilus trochilus Almindelig Løvsanger L M Phylloscopus trochilus acredula Nordlig Løvsanger L M Phylloscopus ibericus Iberisk Gransanger L M Phylloscopus collybita Gransanger L M Phylloscopus collybita abietinus Skandinavisk Gransanger L M Phylloscopus collybita collybita Sydlig Gransanger L M Phylloscopus collybita brevirostris Pontisk Gransanger L M Phylloscopus collybita caucasicus Kaukasus Gransanger L M Phylloscopus collybita menzbieri Khorasan Gransanger L M Phylloscopus collybita tristis Sibirisk Gransanger L M Phylloscopus canariensis Kanarisk Gransanger L M Phylloscopus canariensis canariensis Kanarisk Gransanger L M Phylloscopus canariensis exsul? Lanzerote-gransanger L M Phylloscopus sindianus Bjerggransanger L M Phylloscopus neglectus Dværgløvsanger L M Phylloscopus schwarzi Schwarz Løvsanger L M Seicercus coronatus Østlig Kronsanger L M Seicercus nitidus Grøn Sanger L M Seicercus trochiloides Lundsanger L M Seicercus trochiloides viridanus Vestlig Lundsanger L M Seicercus plumbeitarsus Østlig Lundsanger L M Seicercus borealis Nordsanger SCOTOCERCIDAE - BUSH WARBLERS and ALLIES - KRAT- og CETTISANGERE L M Scotocerca inquieta Kratsanger L M Scotocerca inquieta theresae Marokko-kratsanger L M Scotocerca inquieta saharae Sahara-kratsanger L M Scotocerca inquieta inquieta Kratsanger L M Cettia cetti Cettisanger L M Cettia cetti cetti Cettisanger

53 L M Cettia cetti orientalis Turkestan Cettisanger L M Cettia cetti albiventris Lys Cettisanger AEGITHALIDAE - LONG-TAILED TITS - HALEMEJSER L M Aegithalos caudatus Halemejse L M Aegithalos caudatus caudatus Nordlig Halemejse L M Aegithalos caudatus rosaceus Britisk Halemejse L M Aegithalos caudatus europaeus Sydlig Halemejse L M Aegithalos caudatus aremoricus Fransk Halemejse L M Aegithalos caudatus taiti Basker-halemejse L M Aegithalos caudatus macedonicus Makedonsk Halemejse L M Aegithalos caudatus tauricus Krim-halemejse L M Aegithalos caudatus irbii Iberisk Halemejse L M Aegithalos caudatus italiae Italiensk Halemejse L M Aegithalos caudatus siculus Siciliansk Halemejse L M Aegithalos caudatus tephronotus Tyrkisk Halemejse L M Aegithalos caudatus major Kaukasus-halemejse L M Aegithalos caudatus alpinus Grå Halemejse L M Aegithalos caudatus passekii Iransk Halemejse SYLVIIDAE - SYLVIA WARBLERS, PARROTBILLS and ALLIES - L M Sylvia atricapilla Munk L M Sylvia atricapilla gularis Kap Verde-munk L M Sylvia atricapilla heineken Spansk Munk L M Sylvia atricapilla pauluccii Tyrrhensk Munk L M Sylvia atricapilla atricapilla Munk L M Sylvia atricapilla dammholzi Kaukasisk Munk L M Sylvia borin Havesanger L M Curruca nana Asiatisk Ørkensanger L M Curruca deserti Afrikansk Ørkensanger L M Curruca nisoria Høgesanger L M Curruca nisoria nisoria Høgesanger L M Curruca nisoria merzbacheri Østlig Høgesanger L M Curruca leucomelaena Rødehavs-sanger L M Curruca leucomelaena leucomelaena Rødehavs-sanger L M Curruca leucomelaena negevensis Negev-sanger

54 L M Curruca hortensis Mestersanger L M Curruca hortensis hortensis Vestlig Mestersanger L M Curruca hortensis cyrenaicae Libysk Mestersanger L M Curruca crassirostris Østlig Mestersanger L x1 M Curruca crassirostris crassirostris Østlig Mestersanger L M Curruca crassirostris jerdoni Turkestan Mestersanger L M Curruca curruca Gærdesanger L M Curruca curruca curruca Gærdesanger L M Curruca curruca halimodendri Steppegærdesanger L M Curruca curruca althaea Mørk Gærdesanger L M Curruca curruca minula Ørkengærdesanger L M Curruca deserticola Berber-sanger L M Curruca deserticola deserticola Berber-sanger L M Curruca deserticola maroccana Marokko-sanger L M Curruca melanothorax Cypern-sanger L M Curruca mystacea Rosasanger L M Curruca mystacea mystacea Rosasanger L M Curruca mystacea rubescens Vestlig Rosasanger L M Curruca mystacea turcmenica Turkmensk Rosasanger L M Curruca ruppeli Sortstrubet Sanger L M Curruca cantillans Hvidskægget Sanger L M Curruca cantillans cantillans Hvidskægget Sanger L M Curruca cantillans albistriata Rødstrubet Sanger L M Curruca inornata Maghreb-sanger L x1 M Curruca inornata inornata Maghreb-sanger L x2 M Curruca inornata iberiae Iberisk Sanger L x3 M Curruca subalpina Makisanger L M Curruca melanocephala Sorthovedet Sanger L M Curruca melanocephala melanocephala Sorthovedet Sanger L x1 M Curruca melanocephala norrisae? Egyptisk Sorthovedet Sanger L M Curruca melanocephala momus Levant-sanger L M Curruca communis Tornsanger L M Curruca communis communis Tornsanger L M Curruca communis volgensis Turkestan-tornsanger L M Curruca communis icterops Grårygget Tornsanger L M Curruca conspicillata Brillesanger

55 L M Curruca conspicillata conspicillata Brillesanger L M Curruca conspicillata orbitalis Makronesisk Brillesanger L M Curruca sarda Sardinsk Sanger L M Curruca balearica Balear-sanger L M Curruca undata Provence-sanger L M Curruca undata dartfordiensis Atlant-sanger L M Curruca undata undata Provence-sanger L M Curruca undata toni Atlas Sanger L M Sinosuthora webbiana Kanel-papegøjenæb LEIOTHRICHIDAE - BABBLERS, LAUGHING-THRUSHES and ALLIES - LARMDROSLER L M Argya caudata Stribet Larmdrossel L M Argya caudata salvadorii Tigris Stribet Larmdrossel L M Argya altirostris Irak-larmdrossel L M Argya squamiceps Arabisk Larmdrossel L M Argya fulva Gulbrun Larmdrossel L M Argya fulva maroccana Marokko-larmdrossel L M Argya fulva fulva Gulbrun Larmdrossel L M Argya fulva buchanani Ahaggar-larmdrossel L M Argya fulva acaciae Akacie-larmdrossel L M Leiothrix lutea Sangtimalie REGULIDAE - GOLDCRESTS or KINGLETS - FUGLEKONGER L M Regulus calendula Rubinfuglekonge L M Regulus satrapa Amerikansk Fuglekonge L M Regulus regulus Fuglekonge L M Regulus regulus inermis Azorer-fuglekonge L M Regulus regulus azoricus São Miguel-fuglekonge L M Regulus regulus sanctaemariae Santa Maria-fuglekonge L M Regulus regulus teneriffae Kanarisk Fuglekonge L M Regulus regulus ellenthalerae La Palma-fuglekonge L M Regulus regulus regulus Fuglekonge L x1 M Regulus regulus interni Tyrrhensk Fuglekonge L M Regulus regulus buturlini Kaukasus-fuglekonge L M Regulus madeirensis Madeira Fuglekonge L M Regulus ignicapilla Rødtoppet Fuglekonge

56 L M Regulus ignicapilla ignicapilla Rødtoppet Fuglekonge L M Regulus ignicapilla balearicus Balearisk Fuglekonge L M Regulus ignicapilla tauricus Krim Rødtoppet Fuglekonge L M Regulus ignicapilla caucasicus Kaukasisk Rødtoppet Fuglekonge BOMBYCILLIDAE - WAXWINGS - HYPOCOLIUS L M Bombycilla garrulus Silkehale L M Bombycilla garrulus garrulus Silkehale L M Bombycilla cedrorum Cedersilkehale HYPOCOLIIDAE - HYPOCOLIUS and ALLIES - HYPOCOLIUS L M Hypocolius ampelinus Hypocolius CERTHIIDAE - TREECREEPERS - TRÆLØBERE L M Certhia brachydactyla Korttået Træløber / Parktræløber L M Certhia brachydactyla mauritanica Maur-træløber L M Certhia brachydactyla megarhynchos Vestlig Korttået Træløber L M Certhia brachydactyla brachydactyla Korttået Træløber / Parktræløber L x1 M Certhia brachydactyla rossocaucasica Kaukasisk Træløber L M Certhia brachydactyla dorotheae Cypern Korttået Træløber L M Certhia familiaris Træløber L M Certhia familiaris britannica Britisk Træløber L M Certhia familiaris macrodactyla Sydlig Træløber L M Certhia familiaris familiaris Nordlig Træløber L M Certhia familiaris corsa Korsikansk Træløber L M Certhia familiaris caucasica Kaukasisk Træløber L M Certhia familiaris persica Persisk Træpløber SITTIDAE - NUTHATCHES, WALLCREEPER - SPÆTMEJSER L M Sitta europaea Spætmejse L M Sitta europaea europaea Lysbuget Spætmejse L M Sitta europaea caesia Mørkbuget Spætmejse L M Sitta europaea hispaniensis Iberisk Spætmejse L M Sitta europaea cisalpina Adriatisk Spætmejse L M Sitta europaea levantina Levant-spætmejse L M Sitta europaea caucasica Kaukasus-spætmejse

57 L M Sitta europaea persica Zagros-spætmejse L M Sitta europaea rubiginosa Turkmensk Spætmejse L M Sitta europaea asiatica Sibirisk Spætmejse L M Sitta whiteheadi Korsikansk Spætmejse L M Sitta ledanti Kabyler-spætmejse L M Sitta krueperi Krüpers Spætmejse L M Sitta canadensis Amerikansk Spætmejse L M Sitta neumayer Klippespætmejse L M Sitta neumayer tschitscherini L M Sitta tephronota Østlig Klippespætmejse L M Sitta tephronota dresseri Stor Klippespætmejse L M Sitta tephronota obscura Kaspisk Spætmejse L M Tichodroma muraria Murløber L M Tichodroma muraria muraria Murløber TROGLODYTIDAE - WRENS - GÆRDESMUTTER L M Troglodytes troglodytes Gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes islandicus Islandsk Gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes borealis Færø-gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes zetlandicus Shetland-gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes fridariensis Fair Isle-gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes hebridensis Hebrider-gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes hirtensis St. Kilda-gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes indigenus Britisk Gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes troglodytes Gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes koenigi Sardinsk Gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes kabylorum Kabyler-gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes juniperi Libysk Gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes cypriotes Levant Gærdesmutte L M Troglodytes troglodytes hyrcanus Kaukasisk Gærdesmutte MIMIDAE - MOCKINGBIRDS, TRASHERS - SPOTTEDROSLER L M Dumetella carolinensis Kattedrossel L M Mimus polyglottos Nordlig Spottedrossel L M Toxostoma rufum Røddrossel

58 STURNIDAE - STARLINGS - STÆRE L M Sturnus vulgaris Stær L M Sturnus vulgaris faroensis Færø-stær L M Sturnus vulgaris zetlandicus Shetland-stær L M Sturnus vulgaris vulgaris Stær L M Sturnus vulgaris tauricus Taurus-stær L M Sturnus vulgaris caucasicus Kaukasus-stær L M Sturnus vulgaris purpurascens Purpurstær L M Sturnus vulgaris granti Azorer-stær L M Sturnus vulgaris oppenheimi Kurdisk Stær L M Sturnus unicolor Ensfarvet Stær L M Pastor roseus Rosenstær L M Agropsar sturninus Amur-stær L M Acridotheres tristis Maina L M Acridotheres ginginianus Grå Maina L M Acridotheres burmannicus Burma-stær L M Acridotheres cristatellus Topmaina L M Onychognathus tristramii Tristrams Sortstær CINCLIDAE - DIPPERS - VANDSTÆRE L M Cinclus cinclus Vandstær L M Cinclus cinclus hibernicus Hebrider-vandstær L M Cinclus cinclus gularis Britisk Vandstær L M Cinclus cinclus cinclus Vandstær L M Cinclus cinclus aquaticus Kontinental-vandstær L x2 M Cinclus cinclus olympicus? Cypern-vandstær L M Cinclus cinclus minor Atlas-vandstær L M Cinclus cinclus rufiventris Libanon-vandstær L M Cinclus cinclus uralensis Ural-vandstær L M Cinclus cinclus caucasicus Kaukasus-vandstær L M Cinclus cinclus persicus Zagros-vandstær MUSCICAPIDAE - CHATS and FLYCATCHERS - TRÆNATTERGALE L M Cercotrichas podobe Sort Trænattergal L M Cercotrichas galactotes Trænattergal

59 L M Cercotrichas galactotes galactotes Trænattergal L M Cercotrichas galactotes syriaca Osmannisk Trænattergal L M Cercotrichas galactotes familiaris Grå Trænattergal L M Cercotrichas galactotes minor Lille Trænattergal L M Muscicapa striata Grå Fluesnapper L M Muscicapa striata striata Grå Fluesnapper L M Muscicapa striata balearica Balearisk Fluesnapper L M Muscicapa striata tyrrhenica Tyrrhensk Fluesnapper L M Muscicapa striata inexpectata Krim-fluesnapper L M Muscicapa striata neumanni Bleg Fluesnapper L M Muscicapa dauurica Brun Fluesnapper L M Erithacus rubecula Rødhals L M Erithacus rubecula melophilus Britisk Rødhals L M Erithacus rubecula rubecula Rødhals L M Erithacus rubecula tataricus Tatar-rødhals L M Erithacus rubecula valens Krim-rødhals L M Erithacus rubecula hyrcanus Kaspisk Rødhals L M Erithacus rubecula caucasicus Kaukasisk Rødhals L M Erithacus rubecula witherbyi Algiersk Rødhals L M Erithacus rubecula superbus Tenerifa Rødhals L M Larvivora sibilans Dværgnattergal L M Larvivora cyane Blånattergal L M Irania gutturalis Hvidhals L M Luscinia luscinia Nattergal L M Luscinia megarhynchos Sydlig Nattergal L M Luscinia megarhynchos megarhynchos Sydlig Nattergal L M Luscinia megarhynchos africana Kaukasisk Nattergal L M Luscinia svecica Blåhals L M Luscinia svecica svecica Blåhals L M Luscinia svecica namnetum Loire-blåhals L M Luscinia svecica cyanecula Sydlig Blåhals L x1 M Luscinia svecica azuricollis Iberisk Blåhals L M Luscinia svecica volgae Volga-blåhals L x2 M Luscinia svecica luristanica Kaukasus-blåhals L M Luscinia svecica pallidogularis Altai-blåhals L M Calliope calliope Rubinnattergal

60 L M Tarsiger cyanurus Blåstjert L M Ficedula parva Lille Fluesnapper L M Ficedula albicilla Tajga-fluesnapper L M Ficedula speculigera Berber-fluesnapper L M Ficedula semitorquata Balkan-fluesnapper L M Ficedula hypoleuca Broget Fluesnapper L M Ficedula hypoleuca hypoleuca Broget Fluesnapper L M Ficedula hypoleuca iberiae Spansk Broget Fluesnapper L M Ficedula albicollis Hvidhalset Fluesnapper L M Ficedula mugimaki Mugimaki-fluesnapper L M Phoenicuropsis erythronotus Gråhovedet Rødstjert L M Phoenicurus phoenicurus Rødstjert L M Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Rødstjert L M Phoenicurus phoenicurus samamisicus Hvidvinget Rødstjert L M Phoenicurus moussieri Diademrødstjert L M Phoenicurus ochruros Husrødstjert L M Phoenicurus ochruros gibraltariensis Husrødstjert L M Phoenicurus ochruros ochruros Kaukasisk Husrødstjert L M Phoenicurus ochruros semirufus Levant-husrødstjert L M Phoenicurus ochruros phoenicuroides Tien-Shan Husrødstjert L M Phoenicurus ochruros rufiventris Sortvinget Husrødstjert L M Phoenicurus auroreus Amur-rødstjert L M Phoenicurus erythrogastrus Bjergrødstjert L M Monticola saxatilis Stendrossel L M Monticola solitarius Blådrossel L M Monticola solitarius solitarius Blådrossel L M Monticola solitarius longirostris Lys Blådrossel L M Saxicola rubetra Bynkefugl L M Saxicola rubicola Vestlig Sortstrubet Bynkefugl L M Saxicola dacotiae Kanarisk Bynkefugl L x2 M Saxicola dacotiae dacotiae Kanarisk Bynkefugl L x3 M Saxicola dacotiae murielae Alegranza Bynkefugl L M Saxicola maurus Sibirisk Bynkefugl L x3 M Saxicola maurus hemprichii Kaukasus-bynkefugl L M Saxicola maurus variegatus Steppe-bynkefugl L x2 M Saxicola maurus maurus Sibirisk Bynkefugl

61 L M Saxicola caprata Sort Bynkefugl L M Myrmecocichla aethiops Myrepikker L M Oenanthe oenanthe Stenpikker L M Oenanthe oenanthe leucorhoa Grønlandsk Stenpikker L M Oenanthe oenanthe oenanthe Stenpikker L M Oenanthe oenanthe libanotica Sydlig Stenpikker L M Oenanthe oenanthe seebohmi Atlas-stenpikker L M Oenanthe isabellina Isabellastenpikker L M Oenanthe deserti Ørkenstenpikker L M Oenanthe monacha Hættestenpikker L M Oenanthe hispanica Middelhavs-stenpikker L M Oenanthe hispanica hispanica Middelhavs-stenpikker L M Oenanthe hispanica melanoleuca Østlig Middelhavs-stenpikker L M Oenanthe cypriaca Cypern-stenpikker L M Oenanthe pleschanka Nonnestenpikker L M Oenanthe moesta Berber-stenpikker L M Oenanthe melanura Sortstjert L M Oenanthe melanura melanura Sortstjert L M Oenanthe picata Orient-stenpikker L M Oenanthe leucura Sørgestenpikker L M Oenanthe leucura leucura Sørgestenpikker L x1 M Oenanthe leucura riggenbachi Atlas-sørgestenpikker L M Oenanthe albonigra Sorthovedet Stenpikker L M Oenanthe leucopyga Hvidkronet Stenpikker L M Oenanthe leucopyga leucopyga Hvidkronet Stenpikker L M Oenanthe leucopyga ernesti Arabisk Hvidkronet Stenpikker L M Oenanthe finschii Hvidrygget Stenpikker L M Oenanthe finschii finschii Hvidrygget Stenpikker L M Oenanthe finschii barnesi Østlig Hvidrygget Stenpikker L M Oenanthe lugens Klippestenpikker L M Oenanthe lugens halophila Maghreb Stenpikker L M Oenanthe lugens persica Persisk Stenpikker L M Oenanthe lugens warriae Basalt-stenpikker L M Oenanthe chrysopygia Afghan-stenpikker L M Oenanthe xanthoprymna Kurdisk Stenpikker

62 TURDIDAE - THRUSHES - DROSLER L M Zoothera aurea Nordlig / Tajga Gulddrossel L M Zoothera aurea aurea Nordlig Gulddrossel L M Zoothera dauma Gulddrossel L M Ixoreus naevius Flammedrossel L M Hylocichla mustelina Plettet Skovdrossel L M Catharus ustulatus Olivenskovdrossel L M Catharus ustulatus swainsoni Østlig Olivenskovdrossel L M Catharus ustulatus ustulatus Olivenskovdrossel L M Catharus fuscescens Rustrygget Skovdrossel L M Catharus minimus Gråkindet Skovdrossel L M Catharus guttatus Eremitdrossel L M Geokichla sibirica Sibirisk Drossel L M Turdus viscivorus Misteldrossel L M Turdus viscivorus deichleri Mørk Misteldrossel L M Turdus viscivorus viscivorus Misteldrossel L M Turdus viscivorus bonapartei Asiatisk Misteldrossel L M Turdus philomelos Sangdrossel L M Turdus philomelos hebridensis Hebrider-sangdrossel L M Turdus philomelos clarkei Vestlig Sangdrossel L M Turdus philomelos philomelos Sangdrossel L M Turdus iliacus Vindrossel L M Turdus iliacus coburni Islandsk Vindrossel L M Turdus iliacus iliacus Vindrossel L M Turdus merula Solsort L M Turdus merula merula Solsort L M Turdus merula azorensis Azorer-solsort L M Turdus merula cabrerae Makronesisk Solsort L M Turdus merula mauritanicus Maur-solsort L M Turdus merula aterrimus Balkan-solsort L M Turdus merula syriacus Levant-solsort L M Turdus migratorius Vandredrossel L M Turdus unicolor Grådrossel L M Turdus obscurus Gråstrubet Drossel L M Turdus pilaris Sjagger L M Turdus torquatus Ringdrossel

63 L M Turdus torquatus torquatus Ringdrossel L M Turdus torquatus alpestris Alperingdrossel L M Turdus torquatus amicorum Kaukasus-ringdrossel L M Turdus naumanni Rustdrossel L M Turdus eunomus Brundrossel L M Turdus atrogularis Sortstrubet Drossel L M Turdus ruficollis Rødstrubet Drossel NECTARINIIDAE - SUNBIRDS - SOLFUGLE L M Hedydipna platura Lille Solfugl L M Hedydipna metallica Nilsolfugl L M Cinnyris osea Palæstina-solfugl L M Cinnyris osea osea Palæstina-solfugl L M Cinnyris asiaticus Purpursolfugl PRUNELLIDAE - ACCENTORS - JERNSPURVE L M Prunella collaris Alpe-jernspurv L M Prunella collaris collaris Alpe-jernspurv L M Prunella collaris subalpina Bleg Alpe-jernspurv L M Prunella collaris montana Taurus-alpejernspurv L M Prunella montanella Sibirisk Jernspurv L M Prunella modularis Jernspurv L M Prunella modularis occidentalis Britisk Jernspurv L M Prunella modularis modularis Jernspurv L M Prunella modularis obscura Kaukasisk Jernspurv L M Prunella atrogularis Sortstrubet Jernspurv L M Prunella ocularis Kaukasisk Jernspurv L M Prunella ocularis ocularis Kaukasisk Jernspurv PLOCEIDAE - WEAVERS - VÆVERFUGLE L M Euplectes afer Napoleons-væver L M Ploceus cucullatus Stor Maskevæver L M Ploceus melanocephalus Sorthovedet Væver L M Ploceus melanocephalus capitalis Gulhalset Væver L M Ploceus manyar Stribet Væver

64 ESTRILDIDAE - WAXBILLS - AMARANTER og ASTRILDER L M Lagonosticta senegala Amarant L M Lagonosticta senegala senegala Amarant L M Estrilda astrild Helena-astrild L M Amandava amandava Tigerfinke L M Euodice cantans Afrikansk Sølvnæb L M Euodice cantans cantans Afrikansk Sølvnæb L M Euodice malabarica Indisk Sølvnæb L M Lonchura malacca Trefarvet Nonne PASSERIDAE - SPARROWS, SNOWFINSHES - SPURVE L M Passer domesticus Gråspurv L M Passer domesticus domesticus Gråspurv L M Passer domesticus balearoibericus Middelhavs-gråspurv L M Passer domesticus biblicus Levant-gråspurv L M Passer domesticus hyrcanus Kaspisk Gråspurv L M Passer domesticus persicus Persisk Gråspurv L M Passer domesticus tingitanus Maghreb-gråspurv L M Passer italiae Italiensk Spurv L M Passer hispaniolensis Spansk Spurv L M Passer hispaniolensis hispaniolensis Spansk Spurv L M Passer hispaniolensis transcaspicus Lys Spansk Spurv L M Passer moabiticus Dødehavs-spurv L M Passer iagoensis Kap Verde-spurv L M Passer simplex Ørkenspurv L M Passer montanus Skovspurv L M Passer luteus Sahel-spurv L M Carpospiza brachydactyla Lys Stenspurv L M Petronia petronia Stenspurv L M Petronia petronia petronia Stenspurv L M Petronia petronia barbara Maghreb-stenspurv L M Petronia petronia puteicola Levant-stenspurv L M Petronia petronia exigua Anatolsk Stenspurv L M Gymnoris xanthocollis Gulstrubet Stenspurv

65 L M Gymnoris xanthocollis transfuga Vestlig Gulstrubet Spurv L M Montifringilla nivalis Snefinke L M Montifringilla nivalis nivalis Snefinke L M Montifringilla nivalis leucura Tyrkisk Snefinke L M Montifringilla nivalis alpicola Persisk Snefinke MOTACILLIDAE - WAGTAILS and PIPITS - VIPSTJERTER L M Dendronanthus indicus Skovvipstjert L M Anthus gustavi Tundra-piber L M Anthus trivialis Skovpiber L M Anthus trivialis trivialis Skovpiber L M Anthus hodgsoni Tajga-piber L M Anthus cervinus Rødstrubet Piber L M Anthus rubescens Hedepiber L M Anthus pratensis Engpiber L M Anthus spinoletta Bjergpiber L M Anthus spinoletta spinoletta Bjergpiber L M Anthus spinoletta coutellii Turkestan-bjergpiber L M Anthus spinoletta blakistoni Altai-bjergpiber L M Anthus petrosus Skærpiber L M Anthus petrosus petrosus Skærpiber L M Anthus petrosus littoralis Skandia-skærpiber L M Anthus richardi Storpiber L M Anthus godlewskii Mongolsk Piber L M Anthus berthelotii Kanarisk Piber L M Anthus campestris Markpiber L M Anthus similis Langnæbbet Piber L M Motacilla flava Gul Vipstjert L M Motacilla flava flavissima Gulhovedet Vipstjert L M Motacilla flava flava Gul Vipstjert L M Motacilla flava iberiae Spansk Vipstjert L M Motacilla flava cinereocapilla Gråhovedet Vipstjert L M Motacilla flava pygmaea Egyptisk Vipstjert L M Motacilla flava feldegg Sorthovedet Vipstjert L M Motacilla flava thunbergi Nordlig Gul Vipstjert L M Motacilla aguimp Afrikansk Vipstjert

66 L M Motacilla cinerea Bjergvipstjert L M Motacilla citreola Citronvipstjert L M Motacilla citreola citreola Citronvipstjert L M Motacilla citreola werae Grårygget Citronvipstjert L M Motacilla citreola calcarata Sortrygget Citronvipstjert L M Motacilla alba Hvid Vipstjert L M Motacilla alba yarrellii Sortrygget Vipstjert L M Motacilla alba alba Hvid Vipstjert L M Motacilla alba personata Maskevipstjert L M Motacilla alba subpersonata Marokkansk Vipstjert FRINGILLIDAE - FINCHES - FINKER L M Fringilla coelebs Bogfinke L M Fringilla coelebs gengleri Britisk Bogfinke L M Fringilla coelebs coelebs Bogfinke L M Fringilla coelebs solomkoi Krim-bogfinke L M Fringilla coelebs sarda Sardinsk Bogfinke L M Fringilla coelebs syriaca Levant-bogfinke L M Fringilla coelebs alexandrovi Elburz-bogfinke L M Fringilla coelebs transcaspia Iransk Bogfinke L M Fringilla coelebs africana Afrikansk Bogfinke L M Fringilla coelebs spodiogenys Tunis-bogfinke L M Fringilla coelebs moreletti Azorer-bogfinke L M Fringilla coelebs maderensis Madeira-bogfinke L M Fringilla coelebs canariensis Tenerife-bogfinke L M Fringilla coelebs ombriosa Hierro-bogfinke L M Fringilla coelebs palmae Palma-bogfinke L M Fringilla teydea Blå Bogfinke L M Fringilla teydea teydea Blå Bogfinke L M Fringilla teydea polatzeki Kanarisk Blå Bogfinke L M Fringilla montifringilla Kvækerfinke L M Hesperiphona vespertina Aftenkernebider L M Coccothraustes coccothraustes Kernebider L M Coccothraustes coccothr. coccothraustes Kernebider L M Coccothraustes coccothraustes buvryi Atlas-kernebider L M Coccothraustes coccothraustes nigricans Kaukasus-kernebider

67 L M Erythrina erythrina Karmindompap L M Erythrina erythrina erythrina Karmindompap L M Erythrina erythrina kubanensis Tyrkisk Karmindompap L M Carpodacus synoicus Sinai-karmindompap L M Carpodacus rubicilla Stor Rosenfinke L M Carpodacus rubicilla rubicilla Stor Rosenfinke L M Carpodacus sibiricus Langhalet Rosenfinke L M Carpodacus roseus Rosenfinke L M Pinicola enucleator Krognæb L M Pyrrhula murina Azorer-dompap L M Pyrrhula pyrrhula Dompap L M Rhodopechys sanguineus Karmoisinfinke L M Bucanetes githagineus Ørkendompap L M Eremopsaltria mongolica Mongolsk Ørkendompap L M Rhodospiza obsoleta Ørkenfinke L M Chloris chloris Grønirisk L M Chloris chloris harrisoni Britisk Grønirisk L M Chloris chloris chloris Grønirisk L M Chloris chloris muehlei Serbisk Grønirisk L M Chloris chloris aurantiiventris Gulgumpet Grønirisk L M Chloris chloris madaraszi Tyrrhensk Grønirisk L M Chloris chloris vanmarli Atlant-grønirisk L M Chloris chloris voousi Atlas-grønirisk L M Chloris chloris chlorotica Levant Grønirisk L M Chloris chloris bilkevitchi Kaukasisk Grønirisk L M Linaria flavirostris Bjergirisk L M Linaria flavirostris pipilans Britisk Bjergirisk L M Linaria flavirostris flavirostris Bjergirisk L M Linaria flavirostris brevirostris Kaukasus-bjergirisk L M Linaria flavirostris kirghizorum Kirgisisk Bjergirisk L M Linaria cannabina Tornirisk L M Linaria cannabina autochthona Skotsk Tornirisk L M Linaria cannabina cannabina Tornirisk L M Linaria cannabina bella Grå Tornirisk L M Linaria cannabina mediterranea Middelhavs-tornirisk L M Linaria cannabina guentheri Madeira-tornirisk

68 L M Linaria cannabina meadewaldoi Tenerifa-tornirisk L M Linaria cannabina harterti Lanzerote-tornirisk L M Acanthis flammea Gråsisken L M Acanthis flammea cabaret Lille Gråsisken L M Acanthis flammea flammea Nordlig Gråsisken L M Acanthis flammea rostrata Grønlandsk Gråsisken L M Acanthis hornemanni Hvidsisken L M Acanthis hornemanni exilipes Lille Hvidsisken L M Loxia pytyopsittacus Stor Korsnæb L M Loxia scotica Skotsk Korsnæb L M Loxia curvirostra Lille Korsnæb L M Loxia curvirostra curvirostra Lille Korsnæb L M Loxia curvirostra balearica Balearisk Korsnæb L M Loxia curvirostra corsicana Kosikansk Korsnæb L M Loxia curvirostra poliogyna Atlas-korsnæb L M Loxia curvirostra guillemardi Kaukasisk Korsnæb L M Loxia leucoptera Hvidvinget Korsnæb L M Loxia leucoptera bifasciata Eurasisk Hvidvinget Korsnæb L M Carduelis carduelis Stillits L M Carduelis carduelis britannica Britisk Stillits L M Carduelis carduelis carduelis Stillits L M Carduelis carduelis parva Lille Stillits L M Carduelis carduelis tschusii Tyrrhensk Stillits L M Carduelis carduelis balcanica Balkan-stillits L M Carduelis carduelis niediecki Anatolsk Stillits L x1 M Carduelis carduelis brevirostris Kortnæbbet Stillits L M Carduelis carduelis colchica Kaukasus-stillits L M Carduelis carduelis volgensis Volga-stillits L M Carduelis carduelis frigoris Vestsibirisk Stillits L M Carduelis carduelis paropanisi L M Carduelis carduelis subulata L M Carduelis citrinella Citronsisken L M Carduelis citrinella citrinella Citronsisken L M Carduelis citrinella corsicana Brunrygget Citronsisken L M Serinus serinus Gulirisk L M Serinus canaria Kanariefugl

69 L M Serinus syriacus Syrisk Gulirisk L M Serinus pusillus Rødpandet Irisk L M Spinus spinus Grønsisken PLECTROPHENACIDAE - LONGSPURS - VÆRLINGE L M Calcarius lapponicus Lapværling L M Calcarius lapponicus lapponicus Lapværling L x1 M Calcarius lapponicus subcalcaratus Tundra-lapværling L M Plectrophenax nivalis Snespurv L M Plectrophenax nivalis nivalis Snespurv L M Plectrophenax nivalis insulae Islandsk Snespurv L M Plectrophenax nivalis vlasowae Sibirisk Snespurv PASSERELLIDAE - NEW WORLD SPARROWS - VESTSPURVE L M Chondestes grammacus Lærkespurv L M Pipilo erythrophthalmus Rødsidet Buskspurv L M Junco hyemalis Mørkøjet Junco L M Zonotrichia albicollis Hvidstrubet Spurv L M Zonotrichia leucophrys Hvidkronet Spurv L M Passerella iliaca Rævespurv L M Passerculus sandwichensis Savannahspurv L M Melospiza melodia Sangspurv L M Melospiza lincolnii Stribet Sangspurv EMBERIZIDAE - OLD WORLD BUNTINGS - ØSTVÆRLINGE L M Fringillaria striolata Stribet Værling L M Fringillaria striolata sahari Husværling L M Granativora bruniceps Brunhovedet Værling L M Granativora melanocephala Hætteværling L M Emberiza fucata Brunøret Værling L M Emberiza calandra Bomlærke L M Emberiza calandra calandra Bomlærke L M Emberiza calandra buturlini Østlig Bomlærke L M Emberiza cia Klippeværling L M Emberiza cia cia Klippeværling

70 L x1 M Emberiza cia hordei Græsk Klippeværling L x2 M Emberiza cia prageri Taurus-klippeværling L M Emberiza cia par Xagros-klippeværling L M Emberiza buchanani Bjerghortulan L M Emberiza caesia Rustværling L M Emberiza cineracea Gulgrå Værling L M Emberiza cineracea cineracea Gulgrå Værling L M Emberiza cineracea semenowi Iransk Gulgrå Værling L M Emberiza hortulana Hortulan L M Emberiza cirlus Gærdeværling L M Emberiza citrinella Gulspurv L M Emberiza citrinella caliginosa Gælisk Gulspurv L M Emberiza citrinella citrinella Gulspurv L M Emberiza leucocephalos Hvidkindet Værling L M Schoeniclus pallasi Sibirisk Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus schoeniclus Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus pallidior Lys Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus ukrainae Ukrainsk Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus incognitus Kazakhstan-rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus pyrrhuloides Lysrygget Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus witherbyi Iberisk Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus stresemanni Karpater-rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus intermedius Tyknæbbet Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus tschusii Slavisk Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus reiseri Græsk Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus caspius Kaspisk Rørspurv L M Schoeniclus schoeniclus korejewi Baluchistan-rørspurv L M Schoeniclus spodocephala Gråhovedet Værling L M Schoeniclus rusticus Pileværling L M Schoeniclus rutilus Rødværling L M Schoeniclus pusillus Dværgværling L M Schoeniclus aureolus Gulbrystet Værling L M Schoeniclus aureolus aureolus Gulbrystet Værling L M Schoeniclus chrysophrys Gulbrynet Værling

71 PARULIDAE - NEW WORLD WOOD WARBLERS - VESTSANGERE L M Seiurus aurocapilla Brille-vanddrossel L M Parkesia motacilla Sydlig Vanddrossel L M Parkesia noveboracensis Nordlig Vanddrossel L M Vermivora chrysoptera Gulvinget Sanger L M Vermivora cyanoptera Blåvinget Sanger L M Mniotilta varia Sorthvid Sanger L M Protonotaria citrea Blommegul Sanger L M Leiothlypis peregrina Tennessee-sanger L M Geothlypis trichas Gulstrube L M Setophaga citrina Hættesanger L M Setophaga ruticilla Amerikansk Ildstjert L M Setophaga tigrina Brunkindet Sanger L M Setophaga cerulea Cyanblå Sanger L M Setophaga americana Parulasanger L M Setophaga magnolia Magnoliesanger L M Setophaga castanea Brunbrystet Sanger L M Setophaga fusca Ildsanger L M Setophaga petechia Gul Sanger L M Setophaga pensylvanica Brunsidet Sanger L M Setophaga striata Stribet Sanger L M Setophaga caerulescens Blå Sanger L M Setophaga palmarum Mossanger L M Setophaga coronata Myrtesanger L M Setophaga dominica Gulstrubet Sanger L M Setophaga virens Sorthalset Sanger L M Cardellina canadensis Canada-sanger L M Cardellina pusilla Sortkronet Sanger ICTERIDAE - NEW WORLD BLACKBIRDS - PUNGSTÆRE L M Xanthocephalus xanthocephalus Gulhovedet Trupial L M Dolichonyx oryzivorus Bobolink L M Icterus galbula Baltimore-trupial L M Molothrus ater Brunhovedet Kostær L M Quiscalus quiscula Sortgrackel

72 CARDINALIDAE - GROSBEAKS and ALLIES - KARDINALER og KERNEBIDERE L M Pheucticus ludovicianus Rosenbrystet Kernebider L M Spiza americana Dicksissel L M Passerina cyanea Indigofinke L M Passerina caerulea Koboltkernebider L M Habia olivacea Brilletangar L M Piranga rubra Sommertangar 1K. Islandsk Ryle fra Fanø vestkyst den og dermed hørende til den grønlandske bestand Calidris canutus islandica, da denne bestand opholder sig i Vesteuropa i perioderne fra marts til maj og fra september til december med en tendens til at være her hele vinteren. Det traditionelle navn Islandsk Ryle er egentlig misvisende, hvorfor vi har foreslået følgende nye navne på de to nævnte underarter: Tundraryle og Sibirisk Ryle. De sibiriske fugle fra bestanden Calidris canutus canutus opholder sig i landet fra midt i maj til midt i juni og igen i midten af juli-september, og ellers befinder de sig på overvintringslokaliteter i Vestafrika eller på yngleområderne i Nordsibirien. De to bestande er notorisk svære at skelne fra hinanden i vinterdragt (som på billedet), men ser man en fugl der fælder, er der stor sandsynlighed for, at det er en Tundraryle (C.c. islandica). I yngledragt er canutus en smule mørkere (bredere sorte felter på rygfjer og rødbrune felter samme stedsammenlignet med orangebrune hos islandica). Desuden fælder fuglene først i vinterkvartererne.