Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Oktober 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Oktober 2018"

Transkript

1 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Oktober 2018 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4

2 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4 Entydig forsendelsesreference... 4 Forsendelsesflow... 5 Opbygning af vejledningen... 6 Skemaer... 6 Udeladte segmenter... 6 Ignorering af felter... 6 Servicesegmenter (niveau A) i PAYMUL... 7 Oversigt over servicesegmenter (niveau A)... 7 PAYMUL niveau B og... 9 Betalingstyper... 9 Oversigt over hver enkelt betalingstype Adresser Betalingstyper Indenlandsk overførsel med kort meddelelse [PAI = IBB - UKA] Løn- og pensionsoverførsler [PAI = IBL - xxx] Koncernoverførsel via Nationalbanken [PAI = IBB - NAT] Standard overførsel [PAI = IBB - UUA] Sammedags-overførsel [PAI = IBB DK1] Indbetalingskort/girobetaling [ PAI = IBK - Axx] Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea DK) [PAI = IBB - VAL] Udenlandsk overførsel (standard) [PAI = UBB - ALO] Finansiel betaling [PAI = UBB - FIN] Udenlandsk overførsel (ekspres) [PAI = UBB - EXP] Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut [PAI = UBB - KON] Koncernbetaling til Nordea enheder [PAI = UBB - NOR] Request for Transfer [PAI = MTA - xxx] Sikkerhedsmeddelelse AUTAK MA-beregning Inputkvittering ONTRL Format for ONTRL Noter til BANSTA Referencer Status på meddelelser Format for BANSTA Multipel debetadvisering DEBMUL Bemærk venligst, at hecks til Danmark og udlandet er udfaset. 2

3 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Nordea har opbygget EDIFAT version 4 via Unitel EDI. Beskrivelsen tager udgangspunkt i Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT, 1996, der er udgivet af Finansrådet, i det følgende kaldet Finansrådets vejledning. Du skal derfor være opmærksom på, at denne vejledning ikke kan stå alene, men udelukkende skal opfattes som et tillæg til Finansrådets vejledning. Har du behov for yderligere informationer omkring Unitel EDI EDIFAT version 4 er du velkommen til at kontakte: ash Management Implementation & ustomer Support 3

4 Anvendelse Det er muligt at sende betalingsmeddelelser til Nordea i det internationale EDIFAT format, samt at modtage tilhørende status-, fejl- og debetadviseringer. Strukturen følger Finansrådets vejledning, hvor den danske tolkning af den generelle struktur og dataindhold er beskrevet. Denne vejledning er Nordeas tillæg til Finansrådets vejledning, og skal anvendes som specifikation til bestemte dele af indholdet. Typisk vil det være specifikationer af det egentlige dataindhold, som beskrives. Det er ikke tanken, at beskrivelsen skal anvendes som den eneste dokumentation for udveksling af data i EDIFAT med Nordea. Finansrådets vejledning er også nødvendig. Vejledningen er delt i to: Først en oversigt over de servicesegmenter (niveau A), som Nordea benytter i EDIFAT version 4. Derefter en beskrivelse af niveau B og for hver enkelt betalingstype. Entydig forsendelsesreference Nordea kræver, at forsendelsesreferencen UNB(0020) er entydig for den pågældende afsender. Hvis en reference, der har været anvendt inden for de seneste 350 dage, benyttes igen, bliver forsendelsen afvist. 4

5 Forsendelsesflow Betalingsafsender Nordea Unitel EDI EDIFATkonverter Økonomisystem Betalingsforslag Fejladvis Betalingsafsender skal selv hente DEBMUL i sin postkasse. Det kan normalt ske dagen efter betalingsdagen. PAYMUL Inputkvittering/ 1. ONTRL 2. ONTRL + BANSTA Validering Afstemning DEBMUL Betaling Betalingsafsender sender en forsendelse, der indeholder meddelelserne AUTAK og PAYMUL, til Nordea. Ved host-to-host kommunikation skal meddelelsen være opdelt i blokke på 80 karakterer. Nordea kvitterer umiddelbart for forsendelsen med en inputkvittering. Host-to-host kunder modtager en første ONTRL. Det er Nordeas kvittering for, at banken har modtaget en forsendelse fra betalingsafsender. Denne inputkvittering/ontrl returneres automatisk og skal derfor ikke hentes i postkassen (kan fravælges, hvis der ikke er behov for den). Når forsendelsen er valideret, danner Nordea endnu en meddelelse til betalingsafsender. Denne ONTRL/BANSTA indeholder: ONTRL, der angiver, om forsendelsen er accepteret eller afvist. Hvis forsendelsen er accepteret, indeholder meddelelsen også: BANSTA med en bekræftelse af betalingsordren Hvis der er fejl i forsendelsens meddelelser/betalingsordrer, indeholder meddelelsen også: BANSTA med specifikation af fejl i forsendelsens meddelelser/betalingsordrer. Den første BAN- STA, som afsendes i forbindelse med modtagelse af PAYMUL, sendes fra den postkasse, som modtager PAYMUL , eller Den anden BANSTA, som bl.a. sendes i forbindelse med betalinger med fremtidig udførselsdato, som er accepteret ved modtagelse af PAYMUL og efterfølgende tilbagekaldt/annulleret, sendes fra postkasse Betalingsafsender skal selv hente ONTRL/BANSTA i sin postkasse. Det kan normalt ske minutter efter betalingen er afsendt til banken. Hvis betalingsafsender i PAYMUL har bedt om advisering af udførte betalinger, danner Nordea: DEBMUL med advisering om de udførte betalinger. 5

6 Opbygning af vejledningen Skemaer Oversigterne på de følgende sider viser servicesegmenter (niveau A) samt segmenter på niveau B og for hver betalingstype i den rækkefølge, som de vil optræde i EDIFAT-meddelelsen PAY- MUL. Forklaring til kolonnerne i oversigterne: Niveau AB Hvert felt har et bogstav for niveau. Segm. Feltnr. Segmentnavn. Feltets nummer indenfor segmentet iflg. Finansrådets vejledning. Segm.gruppe Segmentgruppe. Beskrivelse F/V Indhold Beskrivelse iflg. Finansrådets vejledning. Viser om indholdet i feltet er fast eller variabelt. Indhold vist i (anførselstegn) er fast indhold, der er givet på forhånd efter vejledningerne. Indhold markeret i parentes er et eksempel på den værdi, feltet kan indeholde. /M, N, AN Disse tre kolonner viser, om feltet er onditional () eller Mandatory (M), numerisk (N) eller alfanumerisk (AN). I kolonnen N og AN er længden af feltet vist (antal karakterer). Udeladte segmenter Følgende segmenter benyttes ikke: Segmentgruppe 1 (Niveau A) Segmentgruppe 3 (Niveau A) DTM segmentet i Segmentgruppe 8 (Niveau B) Segmentgruppe 14 (Niveau ) Segmentgruppe 23 (Niveau ) Ignorering af felter Hvis der benyttes segmenter eller felter, der ikke er medtaget i denne vejledning eller er relevante for den pågældende betalingstype, læses disse felter ikke af Nordea, og indholdet af felterne vil blive ignoreret. Eksempler Alle eksempler er for læsevenlighedens skyld skrevet med ét segment på hver linje. Hvis et segment fylder mere end én linje, er der anvendt indryk på den del af segmentet, som ikke kan vises på første linje. 6

7 Servicesegmenter (niveau A) i PAYMUL I oversigten vises de servicesegmenter, der kan forekomme i en PAYMUL, i den rækkefølge, som de vil optræde i en meddelelse. Disse servicesegmenter er uafhængige af de valgte betalingstyper. Oversigt over servicesegmenter (niveau A) AB Segm. Felt Nr. Segm. gruppe Beskrivelse Eksempel på F/V indhold N AN Bemærkninger S UNB 0001 Service Syntaks-identifikation F UNO 4 S UNB 0002 Service Syntaks-versionsnummer F 2 1 Værdien 3 kan også benyttes S UNB 0004 Service Afsenderidentifikation F XXXX 35 Postkassenummer tildeles af Nordea. EAN nr. kan også benyttes efter aftale med Nordea S UNB 0007 Service Identifikations-kvalifikator F ZZ 4 kodet S UNB 0010 Service Modtager-identifikation F Oplyses af Nordea ved oprettelse S UNB 0007 Service Kvalifikator-identifikator kodet F ZZ 4 S UNB 0017 Service Dato for udfærdigelse af segmentet S UNB 0019 Service Tidspunkt for udfærdigelse af segmentet S UNB 0020 Service Forsendelses referencenummer V (000625) 6 Datoen benyttes ikke af Nordea V (2008) 4 V ( ) 14 Skal være unik. Min. 3, max. 10 karakterer anbefales. A UNH 0062 Start Meddelelsesreference V (1) 14 Fortløbende/stigende nummer indenfor forsendelsen A UNH 0065 Start Meddelelsens type F "PAYMUL" 6 A UNH 0052 Start Version F "D" 3 A UNH 0054 Start Release F "96A" 3 A UNH 0051 Start Ansvarlig organisation F "UN" 2 A BGM 1001 SG 0 Meddelelsens navn, kodet F "452" 3 A BGM 1004 SG 0 Meddelelsesnummer, Betalingsafsenders eget nr. V (65436) 35 Valgfri kundedefineret reference A BGM 1225 SG 0 Meddelelsens funktion, kodet F "9" 3 Nordea modtager kun originale betalingsordrer. A BGM 4343 SG 0 Svartype, kodet V (AA2) =DEBMUL 3 Uanset værdi vil der altid returneres en ONTRL og en BANSTA A DTM 2005 SG 0 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator F "137" 3 A DTM 2380 SG 0 Dato/tidspunkt/periode V ( ) 35 Datoen har ingen betydning for Nordea A DTM 2379 SG 0 Dato/tidspunkt/periode, F "102" 3 format, kvalifikator A BUS 3279 SG0 Geografisk område, kodet F (DO) 3 DO=Indenlandsk bet. IN=Udenlandsk bet. Her beskrives niveau B og for hver enkelt betalingstype 7

8 S UNT 0074 Slut Antal segmenter i meddelelsen S UNT 0062 Slut Meddelelsens referencenummer V (variabel) 6 S UNZ 0036 Service Forsendelsens kontroltal V 6 S UNZ 0020 Service Forsendelsens referencenummer V (som UNH 0062) 14 Samme referencenummer som i UNH V (som UNB 0020) 14 Samme referencenummer som i UNB Eksempel: UNA:+,? ' UNB+UNO: :ZZ :ZZ :1608+EXAM-16' UNH+1+PAYMUL:D:96A:UN' BGM+452+EXAM-16+9+AA2' DTM+137: :102' LIN UNT+338+1' UNZ+1+EXAM-16' 8

9 PAYMUL niveau B og Betalingstyper Unitel EDI, EDIFAT version 4, understøtter disse betalingstyper: Betalingstype PAI(4461) PAI(4435) Indenlandske overførsler Indenlandsk overførsel med kort meddelelse IBB UKA (se bemærkninger vedr. konvertering nedenfor) Løn- og pensionsoverførsler, se nedenfor IBL Default 099 Standard overførsel IBB UUA Sammedags-overførsel IBB DK1 Indbetalingskort/girobetaling IBK A01-A99 Valutakontooverførsel i Nordea Danmark IBB VAL Udenlandske overførsler Udenlandsk overførsel (standard) UBB ALO Udenlandsk overførsel (ekspres) UBB EXP Koncernbetaling til Nordea-enheder UBB NOR Koncernbetaling til øvrige pengeinstitutter UBB KON Finansiel betaling UBB FIN Særlige betalingstyper (kræver særskilt aftalegrundlag) Koncernoverførsel via Nationalbanken IBB NAT Request for Transfer MTA Særlig aftalt kode Konvertering af "Indenlandsk overførsel med kort meddelelse" Indenlandsk overførsel med kort meddelelse (PAI 4435=UKA) kræver angivelse af UDUStekstkode, hvilket der ikke er taget højde for i Finansrådets vejledning. Betalingstypen konverteres derfor ved modtagelsen til "Standard overførsel", hvilket medfører, at betalingsmodtager i nogle tilfælde vil modtage særskilt advisering om betalingen. Løn- og pensionsoverførsler (IBL) For at sikre at beløbsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller i andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal overførslerne indeholde en bestemt tekstkode. Beskrivelser af tekstkoderne kan ses i Integration med Unitel og orporate Netbank - Generel vejledning. Tekstkoden angives i PAI Hvis ingen tekstkode anføres, benyttes default 099 (Løn) Udenlandsk overførsel, SEPA-betalinger ordregivers reference: (PAI = UBB-ALO) Ordregivende kundes unikke tekniske identifikation af transaktionen. Denne identifikation videregives uændret gennem hele betalingskæden fra ordregivende kunde til betalingsmodtager. Ordregivers reference, der er sendt videre til betalingsmodtager, kan benyttes til afstemning eller til at kæde betalingen sammen med andre ting relateret til transaktionen. Her tænkes på f.eks. servicemeddelelser, adviseringsmeddelelser og kontoudtog. Yderligere kan den benyttes ved fejlhåndtering. NB! Informationen videregives kun, hvis modtagerbank kan modtage SEPA-betalinger. 9

10 Udenlandske overførsler Vi anbefaler, at feltet Fri tekst (FTX 4440 i SG 16) altid udfyldes med nøjagtige oplysninger om betalingens formål. Manglende oplysninger om betalingens formål kan medføre forsinkelser eller afvisninger, da modtagerbanken skal kontrollere modtagne betalinger i henhold til regler for hvidvaskning og antiterrorlovgivning. Det er blot muligt at udføre et -niveau pr. B-niveau. Oversigt over hver enkelt betalingstype Kolonnerne F/V (Fast/Variabel) og /M (onditional/mandatory) ændres, således at værdien gælder for betalingstypen, og værdien er derfor ikke direkte sammenlignelig med Finansrådets Vejledning. Ingen værdier er dog i konflikt med denne vejledning. Adresser Kan leveres i både struktureret og ustruktureret form. Struktureret form Når der skal angives en adresse i NAD-segmentet, benyttes følgende dataelementer: DELTAGERNAVN første dataelementer (3036) GADE første dataelementer (3042) BYNAVN 3164 POSTNUMMER 3251 LAND, KODET 3207 BYNAVN, POSTNUMMER og LAND, KODET sammenstilles til én adresselinie som: LAND, KODET + POSTNUMMER + BYNAVN fx DK-8900 Randers. Af disse = 7 adresselinier benyttes kun udfyldte linier. Antallet af udfyldte linier må ikke overstige det antal linier, der benyttes til de enkelte felter: Modtagernavn Alternativt afsendernavn 4 linier 3 linier Muligheder for brug af alternativ afsender er beskrevet i Integration med Unitel og orporate Netbank - Generel vejledning. Antallet af benyttede linier + to overskriftslinier, reducerer det samlede antal meddelelseslinier (41 tekstlinier). Dvs. at man kun har 36 tekstlinier a 35 karakterer til rådighed, hvis man har udfyldt alle tre linier i alternativ afsender. Leveres data i felterne 080 Deltagernavn og 059 Gade, vil betalingen altid blive håndteret som struktureret format Ustruktureret form Alternativt kan Nordea modtage navn og adresse i ustruktureret form. Dvs at kun 058 Navn og Adresse er udfyldt. Der kan leveres op til 4 linier a 35 karakterer. Eventuelt indhold vedrørende alternativ afsender i NAD-segment på -niveau vil overskrive eventuelt indhold på B-niveau. 10

11 Betalingstyper Indenlandsk overførsel med kort meddelelse [PAI = IBB - UKA] AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold /M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 B LIN 1229 SG 4 Handlings- F 3 Benyttes ikke forespørg- sel/beskrivelse B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator F "203" M 3 B DTM 2380 SG 4 Dato/tids punkt/periode V ( ) M 35 B DTM 2379 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "102" M 3 format, kvalifikator B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til eget kontoudskrift) 35 Retur på eget kontoudtog (fx FINSTA) B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "R2" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN- STA) B BUS 3279 SG4 Geografisk område, kodet 35 Retur på BANSTA & DEBMUL F "DO" 3 Indenlandsk betaling B BUS 4383 SG4 Bankfunktion, Kodet F "1" 1 Ønskes konkurrenceneutral dispositionsdagbenyttes dette felt B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet F (DKK) M 3 DKK B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonummer V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på afsenders konto B PR 7187 SG 10 Procestypeidentifikation F "ATK" M PR+FTX i SG 10 på B-niveau er kun mandatory hvis RFF 1153/R og 1154 på -niveau ikke udfyldes. B PR 1131 SG 10 Kodeliste kvalifikator F "ZZZ" M B PR 3055 SG 10 Ansvarlig organisation F "130" M B FTX 4451 SG 10 Kvalifikator, der angiver F "PMD" M funktion af tekst B FTX 4440 SG 10 Fri tekst V ( kort advis) M 20 Gælder for alle efterfølgende betalinger. SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Fortløbende MOA 5025 SG 11 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 MOA 5004 SG 11 Beløb V M 18 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R" 3 Overskriver PR+FTX i SG 10 på B-niveau RFF 1154 SG 11 Reference V (Kort advis) 20 Overskriver PR+FTX i SG 10 på B-niveau RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R3" 3 11

12 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til BAN- STA) /M N RFF 1153 SG11 Reference, kvalifikator F "DEB" 3 AN Bemærkninger 35 Retur på BANSTA & DEBMUL RFF 1154 SG11 Reference V (Debitors identifikation) PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBB" M 3 PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig F "130" M 3 for kodeliste PAI 4435 SG 11 Betalingskanal F "UKA" M 3 FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F BF eller NK eller NKV M 35 Debitors identifikation af betalingen 3 Kvalifikator for Modtagerkonto identifikation. Se forklaring i FII, felt FII 3194 SG 12 Kontonummer V M 35 Kvalifikator BF: Modtagerkonto: 1. IBAN, eller 2. 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr., eller 3. NemKonto betaling: Reg.nr og 10 cifre PR nr., eller 4. NemKonto betaling: Reg.nr og 10 cifre VR nr. (incl. 2 foranstillede nuller) Ex Kvalifikator NK: NemKonto betaling 10 cifret PR nr., fx Kvalifikator NKV: NemKonto betaling: 8 cifret VR nr. fx NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "BE" 3 Betalingsmodtager NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 Bemærkning Betalingstypen konverteres til "Standard overførsel" som tidligere beskrevet. 12

13 Eksempel: LIN+1' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/01' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/01-IBB-UKA' BUS++DO' MOA+9:45,01:DKK' MOA+9:45,01' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/01-IBB-UKA' PAI+::IBB:ZZZ:130:UKA' FII+BF+DK ' NAD+BE+++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' Løn- og pensionsoverførsler [PAI = IBL - xxx] I overskriften angiver xxx den aktuelle tekstkode, fx 099. Format for denne betalingstype er identisk med formatet for "Indenlandsk overførsel med kort meddelelse. Dog angives PAI-segmentet sådan, jvf. side 9: PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBL" M 3 PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig for kodeliste F "130" M 3 PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "099", "103", "156", "157" M 3 Hvis ej udfyldt anvendes default=099 Eksempel: LIN+2' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/02' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/02-IBL-099' BUS++DO' MOA+9:45,02:DKK' MOA+9:45,02' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/02-IBB-UKA' PAI+::IBL:ZZZ:130:099' FII+BF+DK ' NAD+BE+++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' Koncernoverførsel via Nationalbanken [PAI = IBB - NAT] Format for denne betalingstype er identisk med formatet for "Indenlandsk overførsel med kort meddelelse. Dog angives PAI-segmentet sådan: PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBB" M 3 PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig F "130" M 3 for kodeliste PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "NAT" M 3 13

14 Standard overførsel [PAI = IBB - UUA] AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold /M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 B LIN 1229 SG 4 Handlings- F 3 Benyttes ikke forespørg- sel/beskrivelse B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator F "203" M 3 B DTM 2380 SG 4 Dato/tids punkt/periode V ( ) M 35 B DTM 2379 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "102" M 3 format, kvalifikator B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til eget kontoudskrift) 35 Retur på eget kontoudtog (fx FINSTA) B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "R2" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN- STA) B BUS 3279 SG4 Geografisk område, kodet 35 Retur på BANSTA & DEBMUL F "DO" 3 Indenlandsk betaling B BUS 4383 SG4 Bankfunktion, kodet F "1" 1 Ønskes konkurrenceneutral dispositionsdag benyttes dette felt B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet F (DKK) M 3 DKK B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonummer V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på afsenders konto B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. B NAD 3036 SG 7 Deltagernavn V (Navn) 35 B NAD 3042 SG 7 Gade og postnummer V (Adr.) 35 B NAD 3164 SG 7 Bynavn V (By) 35 B NAD 3251 SG 7 Postnummer V (2900) 9 B NAD 3207 SG 7 Land, kodet V (DK) 3 B PR 7187 SG 10 Procestypeidentifikation F "ATK" B PR 1131 SG 10 Kodeliste kvalifikator F "ZZZ" M B PR 3055 SG 10 Ansvarlig organisation F "130" M B FTX 4451 SG 10 Kvalifikator, der angiver F "PMD" M funktion af tekst B FTX 4440 SG 10 Fri tekst V (kort advis) M 20 Gælder for alle efterfølgende betalinger. SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Fortløbende MOA 5025 SG 11 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 MOA 5004 SG 11 Beløb V M 18 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F 3 3 RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til primært dokument) 35 Fx Oprindelig fakturanummer RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R" 3 Overskriver PR+FTX i SG 10 på B-niveau 14

15 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold RFF 1154 SG 11 Reference V 1. (Kort advis) eller /M N AN Bemærkninger Overskriver PR+FTX i SG 10 på B-niveau 2. (RF Kreditor reference) RF Kreditor reference: Følgende felter ignoreres ved brug af RF Kreditor reference: FTX+PMD i SG10 RFF+3 i SG11 NAD+KUN i SG13 FTX+PMD i SG16 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R3" 3 RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til BAN- 35 Retur på BANSTA & STA) DEBMUL RFF 1153 SG11 Reference, kvalifikator F "DEB" 3 RFF 1154 SG11 Reference V 35 Debitors identifikation af betalingen RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "PQ" 3 Ordregivers ref. RFF 1154 SG 11 Reference V (EndToEndId. ) 35 EndToEnd Id PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBB" M 3 PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig F "130" M 3 for kodeliste PAI 4435 SG 11 Betalingskanal F "UUA" M 3 FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F BF eller NK eller NKV M 3 Kvalifikator for Modtagerkonto identifikation. Se forklaring i FII, felt FII 3194 SG 12 Kontonummer V M 35 Kvalifikator BF: Modtagerkonto: 1. IBAN, eller 2. 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr., eller 3. NemKonto betaling: Reg.nr og 10 cifre PR nr., eller 4. NemKonto betaling: Reg.nr og 10 cifre VR nr. (incl. 2 foranstillede nuller) Ex Kvalifikator NK: NemKonto betaling 10 cifret PR nr., fx Kvalifikator NKV: NemKonto betaling: 8 cifret VR nr. fx NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "BE" 3 Betalingsmodtager 15

16 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold NAD 3039 SG 13 Deltager identifikation V (Beløbsmodtagers identifikation af afsender) /M N AN Bemærkninger 35 Fx afsenders kundenummer hos modtager NAD 1131 SG 13 Kodeliste kvalifikator F "KUN" 3 NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. Overskriver evt. indhold af NAD 3035 i SG 7 på B-niveau. NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 PR 7187 SG 16 Procestype identifikation F "11" 17 Benyttes til lang advisering FTX 4451 SG 16 Tekstemne kvalifikator F "PMD" 3 FTX 4440 SG 16 Fri tekst - segmentet kan gentages V (fri tekst) Gentag 10 linier 2. Gentag 10 linier 3. Gentag 10 linier 4. Gentag 10 linier 5. Gentag 1 linie Alle linier à 35 karakterer Bemærkning Anvendes feltet RFF (RF Kreditor reference) og referencen starter med RF, gennemføres betalingen som en referencebetaling. Følgende felter vil blive ignoreret: FTX+PMD i SG10 RFF+3 i SG11 NAD+KUN i SG13 FTX+PMD i SG16 Eksempel med debitors identifikation af betalingen i RFF-segmentet: LIN+3' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/03' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/03-IBB-UUA' BUS++DO' MOA+9:45,03:DKK' MOA+9:45,03' RFF+R:Brief advice' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/03-IBB-UUA' RFF+DEB:Debtors identification of payment' PAI+::IBB:ZZZ:130:UUA' FII+BF+DK ' NAD+BE+reditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++ 16

17 Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02: Long advice to Beneficiary line 03 Long advice to Beneficiary line 04: Long advice to Beneficiary line 05 Long advice to Beneficiary line 06: Long advice to Beneficiary line 07 Long advice to Beneficiary line 08: Long advice to Beneficiary line 09 Long advice to Beneficiary line 10' FTX+PMD+++ Long advice to Beneficiary line 11 Long advice to Beneficiary line 12: Long advice to Beneficiary line 13 Long advice to Beneficiary line 14: Long advice to Beneficiary line 15 Long advice to Beneficiary line 16: Long advice to Beneficiary line 17 Long advice to Beneficiary line 18: Long advice to Beneficiary line 19 Long advice to Beneficiary line 20' Eksempel med konkurrenceneutral dispositionsdato i BUS-segmentet: LIN+4' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/04' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/04-IBB-UUA' BUS++DO++1' MOA+9:45,04:DKK' MOA+9:45,04' RFF+R:Brief advice' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/04-IBB-UUA' RFF+DEB:Debtors identification of payment' PAI+::IBB:ZZZ:130:UUA' FII+BF+DK ' NAD+BE+reditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02' Eksempel med NemKonto betalinger: LIN+5' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/05' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/05-IBB-UUA' BUS++DO' MOA+9:45,05:DKK' MOA+9:45,05' RFF+3:Reference to primary document' RFF+R:Brief advice' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/05-IBB-UUA' PAI+::IBB:ZZZ:130:UUA' FII+BF ' NAD+BE+reditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++Long advice to Beneficiary line 01 ' LIN+6' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/06' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/06-IBB-UUA' BUS++DO' MOA+9:45,06:DKK' MOA+9:45,06' RFF+3:Reference to primary document' RFF+R:Brief advice' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/06-IBB-UUA' PAI+::IBB:ZZZ:130:UUA' FII+BF ' 17

18 NAD+BE+reditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++Long advice to Beneficiary line 01 ' LIN+7' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/07' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/07-IBB-UUA' BUS++DO' MOA+9:45,07:DKK' MOA+9:45,07' RFF+3:Reference to primary document' RFF+R:Brief advice' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/07-IBB-UUA' PAI+::IBB:ZZZ:130:UUA' FII+NK ' NAD+BE+reditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++Long advice to Beneficiary line 01 ' LIN+8' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/08' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/08-IBB-UUA' BUS++DO' MOA+9:45,08:DKK' MOA+9:45,08' RFF+3:Reference to primary document' RFF+R:Brief advice' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/08-IBB-UUA' PAI+::IBB:ZZZ:130:UUA' FII+NKV ' NAD+BE+reditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++Long advice to Beneficiary line 01 ' Sammedags-overførsel [PAI = IBB DK1] AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold /M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 B LIN 1229 SG 4 Handlings- F 3 Benyttes ikke forespørg- sel/beskrivelse B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator F "203" M 3 B DTM 2380 SG 4 Dato/tids punkt/periode V ( ) M 35 B DTM 2379 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "102" M 3 format, kvalifikator B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til eget kontoudskrift) 35 Retur på eget kontoudtog (fx FINSTA) B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "R2" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN- STA) 35 Retur på BANSTA & DEBMUL 18

19 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse B BUS 3279 SG4 Geografisk område, kodet Forslag til indhold F/V /M N AN Bemærkninger F "DO" 3 Indenlandsk betaling B BUS 4383 SG4 Bankfunktion, kodet F "1" 1 Ønskes konkurrenceneutral dispositionsdag benyttes dette felt B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet F (DKK) M 3 DKK B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonummer V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på afsenders konto B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. B NAD 3036 SG 7 Deltagernavn V (Navn) 35 B NAD 3042 SG 7 Gade og postnummer V (Adr.) 35 B NAD 3164 SG 7 Bynavn V (By) 35 B NAD 3251 SG 7 Postnummer V (2900) 9 B NAD 3207 SG 7 Land, kodet V (DK) 3 B PR 7187 SG 10 Procestypeidentifikation F "ATK" B PR 1131 SG 10 Kodeliste kvalifikator F "ZZZ" M B PR 3055 SG 10 Ansvarlig organisation F "130" M B FTX 4451 SG 10 Kvalifikator, der angiver F "PMD" M funktion af tekst B FTX 4440 SG 10 Fri tekst V (kort advis) M 20 Gælder for alle efterfølgende betalinger. SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Fortløbende MOA 5025 SG 11 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 MOA 5004 SG 11 Beløb V M 18 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F (3) 3 RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til primært dokument) 35 Fx Oprindelig faktura nummer RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R" 3 Overskriver PR+FTX i SG 10 på B-niveau RFF 1154 SG 11 Reference V 1. (Kort advis) Overskriver PR+FTX i SG 10 på eller B-niveau 2. (RF Kreditor reference) RF Kreditor reference: Følgende felter ignoreres ved brug af RF Kreditor reference: : FTX+PMD i SG10 RFF+3 i SG11 NAD+KUN i SG13 FTX+PMD i SG16 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R3" 3 RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til BAN- 35 Retur på BANSTA & STA) DEBMUL 19

20 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold /M N RFF 1153 SG11 Reference, kvalifikator F "DEB" 3 AN Bemærkninger RFF 1154 SG11 Reference V 35 Debitors identifikation af betalingen RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "PQ" 3 Ordregivers ref. RFF 1154 SG 11 Reference V (EndToEndId. ) 35 EndToEnd Id PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBB" M 3 PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig F "130" M 3 for kodeliste PAI 4435 SG 11 Betalingskanal F "DK1" M 3 FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F BF eller NK eller NKV M 3 Kvalifikator for Modtagerkonto identifikation. Se forklaring i FII, felt FII 3194 SG 12 Kontonummer V M 35 Kvalifikator BF: Modtagerkonto: 1. IBAN, eller 2. 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr., NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "BE" 3 Betalingsmodtager NAD 3039 SG 13 Deltager identifikation V (Beløbsmodtagers identifikation af afsender) 35 Fx afsenders kundenummer hos modtager NAD 1131 SG 13 Kodeliste kvalifikator F "KUN" 3 NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. Overskriver evt. indhold af NAD 3035 i SG 7 på B-niveau. NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 PR 7187 SG 16 Procestype identifikation F "11" 17 Benyttes til lang advisering FTX 4451 SG 16 Tekstemne kvalifikator F "PMD" 3 FTX 4440 SG 16 Fri tekst - segmentet kan gentages V (fri tekst) Gentag 10 linier 2. Gentag 10 linier 3. Gentag 10 linier 4. Gentag 10 linier 5. Gentag 1 linie Alle linier à 35 karakterer 20

21 Bemærkning Anvendes feltet RFF (RF Kreditor reference) og referencen starter med RF, gennemføres betalingen som en referencebetaling. Følgende felter vil blive ignoreret: FTX+PMD i SG10 RFF+3 i SG 11 NAD+KUN i SG13 FTX+PMD i SG16 Eksempel med debitors identifikation af betalingen i RFF-segmentet: LIN+3' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/03' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/03-IBB-DK1' BUS++DO' MOA+9:45,03:DKK' MOA+9:45,03' RFF+R:Brief advice' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/03-IBB-DK1' RFF+DEB:Debtors identification of payment' PAI+::IBB:ZZZ:130:DK1' FII+BF+DK ' NAD+BE+reditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++ Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02: Long advice to Beneficiary line 03 Long advice to Beneficiary line 04: Long advice to Beneficiary line 05 Long advice to Beneficiary line 06: Long advice to Beneficiary line 07 Long advice to Beneficiary line 08: Long advice to Beneficiary line 09 Long advice to Beneficiary line 10' FTX+PMD+++ Long advice to Beneficiary line 11 Long advice to Beneficiary line 12: Long advice to Beneficiary line 13 Long advice to Beneficiary line 14: Long advice to Beneficiary line 15 Long advice to Beneficiary line 16: Long advice to Beneficiary line 17 Long advice to Beneficiary line 18: Long advice to Beneficiary line 19 Long advice to Beneficiary line 20' 21

22 Indbetalingskort/girobetaling [ PAI = IBK - Axx] I overskriften angiver "Axx" en identifikation af den aktuelle kortartkode, fx "A71" ved betaling af Indbetalingskort med kortartkode 71. Brugen af kortartkoder, OR-linie, alternativ afsender og fri tekst er beskrevet i Integration med Unitel og orporate Netbank - Generel vejledning. AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 B LIN 1229 SG 4 Handlingsforespørgsel/beskrivelse F 3 Benyttes ikke B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "203" M 3 kvalifikator B DTM 2380 SG 4 Dato/tidspunkt/periode V ( ) M 35 B DTM 2379 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "102" M 3 format, kvalifikator B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til eget kontoudskrift) 35 Retur på eget kontoudtog (fx FINSTA) B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "R2" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN- STA) 35 Retur på BANSTA & DEBMUL B BUS 3279 SG4 Geografisk område, F "DO" 3 Indenlandsk betaling kodet B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet F "DKK" M 3 SKAL UDFYLDES MED DKK B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonummer V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på afsenders konto B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. B NAD 3036 SG 7 Deltagernavn V (Navn) 35 B NAD 3042 SG 7 Gade og postnummer V (Adr.) 35 B NAD 3164 SG 7 Bynavn V (By) 35 B NAD 3251 SG 7 Postnummer V (2900) 9 B NAD 3207 SG 7 Land, kodet V (DK) 3 SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Fortløbende MOA 5025 SG 11 Beløbstype, kvalifikator F "9" M 3 MOA 5004 SG 11 Beløb V M 18 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R" M 3 RFF 1154 SG 11 Reference V (OR-linie) M 35 Hvis betalingskanal i PAI 4435 er "A04", "A15" eller "A75" skal angives 16 karakterer. Er PAI 4435 "A71" skal angives 15 karakterer RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R3" 3 RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til BAN- STA) PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBK" M 3 35 Retur på BANSTA & DEBMUL 22

23 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig F "130" M 3 for kodeliste PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "A01", "A04", M 3 "A15", "A71", "A73" el. "A75" NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "BE" M 3 Betalingsmodtager NAD 3039 SG 13 Deltager identifikation V (Kreditornr.)1 M 35 NAD 1131 SG 13 Kodeliste kvalifikator F "KRE" M 3 NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. Overskriver evt. indhold af NAD 3035 i SG 7 på B-niveau. PR 7187 SG 16 Procestype identifikation F "11" 17 Benyttes til lang advisering FTX 4451 SG 16 Tekstemne kvalifikator F "PMD" 3 FTX 4440 SG 16 Fri tekst - segmentet kan gentages V (fri tekst) Gentag 10 linier 2. Gentag 10 linier 3. Gentag 10 linier 4. Gentag 10 linier 5. Gentag 1 linie Alle linier à 35 karakterer. Udfyldes kun når PAI 4435 er udfyldt med A73 el A75 samt A01, hvor der max. kan anføres 4 linier 23

24 Eksempel FI-betaling med kortartkode 71: LIN+10' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/10' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/10-IBK-A71' BUS++DO' MOA+9:46071,10:DKK' MOA+9:46071,10' RFF+R: ' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/10-IBK-A71' PAI+::IBK:ZZZ:130:A71' NAD+BE :KRE++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' Eksempel FI-betaling med kortartkode 73: LIN+11' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/11' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/11-IBK-A73' BUS++DO' MOA+9:46073,11:DKK' MOA+9:46073,11' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/11-IBK-A73' PAI+::IBK:ZZZ:130:A73' NAD+BE :KRE++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++ Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02: Long advice to Beneficiary line 03 Long advice to Beneficiary line 04' Eksempel FI-betaling med kortartkode 75: LIN+12' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/12' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/12-IBK-A75' BUS++DO' MOA+9:46075,12:DKK' MOA+9:46075,12' RFF+R: ' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/12-IBK-A75' PAI+::IBK:ZZZ:130:A75' NAD+BE :KRE++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++ Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02: Long advice to Beneficiary line 03 Long advice to Beneficiary line 04: Long advice to Beneficiary line 05 Long advice to Beneficiary line 06: Long advice to Beneficiary line 07 Long advice to Beneficiary line 08: Long advice to Beneficiary line 09 Long advice to Beneficiary line 10' 24

25 Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea DK) [PAI = IBB - VAL] AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 B LIN 1229 SG 4 Handlings- F 3 Benyttes ikke forespørg- sel/beskrivelse B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "203" M 3 kvalifikator B DTM 2380 SG 4 Dato/tidspunkt/periode V ( ) M 35 B DTM 2379 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "102" M 3 format, kvalifikator B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til eget kontoudskrift) 35 Retur på eget kontoudtog (fx FINSTA) B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "R2" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN- STA) 35 Retur på BANSTA & DEBMUL B BUS 3279 SG4 Geografisk område, kodet V "DO" 3 Indenlandsk betaling B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifikator V "9" eller "57" M 3 Hvis kode 57 - modværdi benyttes, skal overførselsvaluta angives i UX 6345 i SG 5 i B-segmentet. Hvis det er modværdi af DKK, angives DKK i felt MOA 6345 i SG 5 i B- segmentet B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) 3 B UX 6347 SG 5 Valuta-detaljer, kvalifikator F "3" 3 B UX 6345 SG 5 Valuta, kodet V (USD) 3 B UX 5402 SG 5 Valutakurs V (758,69) 12 B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator V "FX" eller "1" 3 FX = Terminskontrakt. 1 = Aftalekurs B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V 35 Kursaftalens nr. B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonr. V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på afsenders konto B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. B NAD 3036 SG 7 Deltagernavn V (Navn) 35 B NAD 3042 SG 7 Gade og postnummer V (Adr.) 35 B NAD 3164 SG 7 Bynavn V (By) 35 B NAD 3251 SG 7 Postnummer V (2900) 9 B NAD 3207 SG 7 Land, kodet V (DK) 3 B INP 3301 SG 8 Udfører af instruktion F "OR" 17 B INP 3285 SG 8 Modtager af instruktion F "OR" 17 B INP 4403 SG 8 Instruktion, kvalifikator F "1" 3 B INP 4401 SG 8 Instruktion, kodet F "3" 3 B FTX 4451 SG 8 Tekst-emne, kvalifikator F "AAG" 3 25

26 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe B FTX 4440 SG 8 Fri tekst V (medd. til banken) Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger 70 Må ikke benyttes til angivelse af hvem der skal betale omkostning. SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Fortløbende MOA 5025 SG 11 Beløbstype, kvalifikator V "9" eller "57" M 3 MOA 5004 SG 11 Beløb V M 18 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F (R3) 3 RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til BAN- STA) 35 Retur på BANSTA & DEBMUL PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBB" M 3 PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig F "130" M 3 for kodeliste PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "VAL" M 3 FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "BF" M 3 Betalingsmodtagers pengeinstitut FII 3194 SG 12 Kontonummer V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på modtagers konto i Nordea NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator V "BE" M 3 Betalingsmodtager NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V (Navn) 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V (Adr.) 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V (By) 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V (2900) 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V (DK) 3 NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. Overskriver evt. indhold af NAD 3035 i SG 7 på B-niveau. NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 PR 7187 SG 16 Procestype identifikation F "11" 17 Benyttes til lang advisering FTX 4451 SG 16 Tekstemne kvalifikator F "PMD" 3 FTX 4440 SG 16 Fri tekst - segmentet kan gentages V (fri tekst) 70 Første gentagelse af max 4 linier a 35 karakterer 26

27 Eksempel på Valutakontooverførsel i Nordea: LIN+14' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/14' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/14-IBB-VAL' BUS++DO' MOA+9:56,14:EUR' UX++3:USD+575,69' RFF+FX: ' FII+OR ' INP+OR:OR+1:3' FTX+AAG+++Instruction to Nordea' MOA+9:56,14' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/14-IBB-VAL' PAI+::IBB:ZZZ:130:VAL' FII+BF ' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity dk' NAD+BE+++Beneficiary Name+Street and no.+ity dk' PR+11' FTX+PMD+++ Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02: Long advice to Beneficiary line 03 Long advice to Beneficiary line 04' 27

28 Udenlandsk overførsel (standard) [PAI = UBB - ALO] AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 B LIN 1229 SG 4 Handlings- F 3 Benyttes ikke forespørg- sel/beskrivelse B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "203" M 3 kvalifikator B DTM 2380 SG 4 Dato/tidspunkt/periode V ( ) M 35 B DTM 2379 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "102" M 3 format, kvalifikator B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til eget kontoudskrift) 35 Retur på eget kontoudtog (fx FINSTA) B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "R2" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN- STA) 35 Retur på BANSTA & DEBMUL B BUS 3279 SG4 Geografisk område, kodet F "IN" 3 Udenlandsk betaling B FA 4471 SG 4 Opkrævningsmåde, kodet B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifikator V "14" el "15" 3 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Alle gebyrer betales af betalingsafsender V "9" eller "57" M 3 Hvis kode 57 - modværdi benyttes, skal overførselsvaluta angives i felt UX 6345 i SG 5 på B- niveau. Hvis det er modværdi af DKK, angives DKK i felt MOA 6345 i SG 5 på B-niveau B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) 3 B UX 6347 SG 5 Valuta-detaljer, kvalifikator F "3" 3 B UX 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) 3 B UX 5402 SG 5 Valutakurs V (744,00) 12 feltet skal være blankt, hvis der IK- KE er indgået en aftale med Nordea B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator V "FX" eller "1" 3 FX = Terminskontrakt. 1 = Aftalekurs B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V 35 Kursaftalens nr.; feltet skal være blankt, hvis der IK- KE er indgået en aftale med Nordea B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonr. V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på afsenders konto B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. B NAD 3036 SG 7 Deltagernavn V (Navn) 35 B NAD 3042 SG 7 Gade og postnummer V (Adr.) 35 28

29 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger B NAD 3164 SG 7 Bynavn V (By) 35 B NAD 3251 SG 7 Postnummer V (2900) 9 B NAD 3207 SG 7 Land, kodet V (DK) 3 B INP 3301 SG 8 Udfører af instruktion F "OR" 17 B INP 3285 SG 8 Modtager af instruktion F "OR" 17 B INP 4403 SG 8 Instruktion, kvalifikator F "1" 3 B INP 4401 SG 8 Instruktion, kodet F "3" 3 B FTX 4451 SG 8 Tekst-emne, kvalifikator F "AAG" 3 B FTX 4440 SG 8 Fri tekst V (medd. til banken) 70 Må kun benyttes hvis andet segment anvendes. Må ikke benyttes til angivelse af hvem der skal betale omkostningerne. SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Princippielt fortløbende MOA 5025 SG 11 Beløbstype, kvalifikator V "9" eller "57" M 3 MOA 5004 SG 11 Beløb V M 18 RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "R3" 3 Teknisk ref. og evt. ordregivers ref.; se fodnote RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til BAN- STA) 35 Retur på BANSTA & DEBMUL RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "PQ" 3 Teknisk ref. og evt. ordregivers ref.; se fodnote RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. ) 35 Ordregivers reference PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "UBB" M 3 PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3 PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig F "130" M 3 for kodeliste PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "ALO" M 3 FA 4471 SG 11 Opkrævningsmåde, kodet V 14" el "15" M 3 Kan alternativt anføres på B-niveau Default=14 FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "BF" M 3 BI code /SWIFT adr. eller navn på bank skal som minimum angives FII 3194 SG 12 Kontonummer V 35 Udenlandske kontonumre har variabel længde og kan indeholde bogstaver. FII 3433 SG 12 Navn på pengeinstitut, kodet V (BI code/ SWIFTadr.) 11 FII 1131 SG 12 Kodeliste - kvalifikator F "25" 3 FII 3055 SG 12 Organisation ansvarlig F "17" 3 for kodeliste FII 3434 SG 12 Afdelingsnummer V (Bankkode) 17 Fx BLZ eller S kode. Kun tallene FII 1131 SG 12 Kodeliste kvalifikator V (BL) 3 Landebetegnelse for bankkoden FII 3055 SG 12 Organisation ansvarlig F "130" 3 for kodeliste FII 3432 SG 12 Modtagerbank V 70 Dette samt det næste felt opfattes som 4 linier 29

30 AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger FII 3436 SG 12 Placering af afdeling V 70 FII 3207 SG 12 Land, kodet V (DE) M 3 Landekode modtagerbank FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "I1" M 3 BI code /SWIFT adr. eller navn på viabank skal angives FII 3194 SG 12 Kontonummer V 35 Kontonummer for via-bank FII 3433 SG 12 Navn på pengeinstitut, kodet V (BI code / SWIFTadresse) 11 SKAL være BI code eller SWIFTadresse FII 1131 SG 12 Kodeliste - kvalifikator F "25" 3 FII 3055 SG 12 Organisation ansvarlig F "17" 3 for kodeliste NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator V "BE" M 3 Betalingsmodtager NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V (Navn) 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V (Adr.) 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V (By) 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V (2900) 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V (DK) 3 FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "I1" M 3 BI code /SWIFT adr. eller navn på Intermediary Bank skal angives FII 3194 SG 12 Kontonummer V 35 Kontonummer for Intermediary Bank FII 3433 SG 12 Navn på pengeinstitut, kodet V (BI code / SWIFTadresse) 11 SKAL være BI code eller SWIFTadresse FII 1131 SG 12 Kodeliste - kvalifikator F "25" 3 FII 3055 SG 12 Organisation ansvarlig F "17" 3 for kodeliste NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. Overskriver evt. indhold af NAD 3035 i SG 7 på B-niveau. NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V 35 NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V 35 NAD 3164 SG 13 Bynavn V 35 NAD 3251 SG 13 Postnummer V 9 NAD 3207 SG 13 Land, kodet V 3 PR 7187 SG 16 Procestype identifikation F "11" 17 Benyttes til lang advisering FTX 4451 SG 16 Tekstemne kvalifikator F "PMD" 3 FTX 4440 SG 16 Fri tekst - segmentet kan gentages V (fri tekst) 70 Første gentagelse af max 4 linier a 35 karakterer Bemærkning: 1. Hvis RFF+PQ anvendes i PAYMUL en, vil indholdet ikke længere blive medsendt i SEPAbetalinger som ordregivers ref. idet SEPA betalinger ikke længere uderstøttes 2. Hvis RFF+PQ ikke anvendes PAYMUL, vil indholdet i RFF+R3 ikke længere blive medsendt i SEPA-betalinger som ordregivers ref. idet SEPA betalinger ikke længere uderstøttes For yderligere information se side 9. 30

31 Eksempler på standard Udenlandsk overførsel: Betaling til udlandet med brug af modværdi LIN+16' DTM+203: :102' RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/16' RFF+R2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/16-UBB-UALO' BUS++IN' FA+14' MOA+57:49,16:DKK' UX++3:USD' INP+OR:OR+1:3' FTX+AAG+++Instruction to Nordea' MOA+57:49,16' RFF+R3:T.ref.--Level-EXAM-16/16-UBB-ALO' RFF+PQ:SEPA identification' PAI+::UBB:ZZZ:130:ALO' FII+BF ::: :FW::Beneficiary Bank - Name+US' NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+ity us' NAD+BE+++Beneficiary Name+1234 Street and no.+ity us' PR+11' FTX+PMD+++ Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02: Long advice to Beneficiary line 03 Long advice to Beneficiary line 04' 31

32 Finansiel betaling [PAI = UBB - FIN] AB Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold /M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 B LIN 1229 SG 4 Handlings- F 3 Benyttes ikke forespørg- sel/beskrivelse B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "203" M 3 kvalifikator B DTM 2380 SG 4 Dato/tidspunkt/periode V ( ) M 35 B DTM 2379 SG 4 Dato/tidspunkt/periode, F "102" M 3 format, kvalifikator B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til eget kontoudskrift) 35 Retur på eget kontoudtog (fx FINSTA) B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "R2" 3 B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN- STA) 35 Retur på BANSTA & DEBMUL B BUS 3279 SG4 Geografisk område, kodet F "IN" 3 Udenlandsk betaling B FA 4471 SG 4 Opkrævningsmåde, kodet B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifikator V "14" el "15" 3 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Alle gebyrer betales af betalingsafsender V "9" eller "57" M 3 Hvis kode 57 - modværdi benyttes, skal overførselsvaluta angives i felt UX 6345 i SG 5 på B- niveau. Hvis det er modværdi af DKK, angives DKK i felt MOA 6345 i SG 5 på B-niveau B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) 3 B UX 6347 SG 5 Valuta-detaljer, kvalifikator F "3" 3 B UX 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) 3 B UX 5402 SG 5 Valutakurs V (744,00) 12 feltet skal være blankt, hvis der IK- KE er indgået en aftale med Nordea B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator V "FX" eller "1" 3 FX = Terminskontrakt. 1 = Aftalekurs B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V 35 Kursaftalens nr.; feltet skal være blankt, hvis der IK- KE er indgået en aftale med Nordea B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonr. V M 35 IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. på afsenders konto B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" 3 Alternativ afsender. B NAD 3036 SG 7 Deltagernavn V (Navn) 35 B NAD 3042 SG 7 Gade og postnummer V (Adr.) 35 32