Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. kurser. Efteruddannelser forår Ejendomsforeningen Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark"

Transkript

1 NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark

2 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver trykt på svane mærket papir og er en CO 2 -neutral produktion

3 Velkommen Ejendomsforeningen Danmark byder velkommen til foreningens uddannelseskatalog for foråret Ejendomsforeningen Danmarks uddannelser er opdelt i halvdags- og heldagskurser samt i semesterkurser. Kurserne er målrettet primært mod ejere og administratorer af ejendomme, advokater og revisorer samt disses medarbejdere. En række af kurserne opfylder kravene til advokaters efteruddannelse. Der er kurser til medarbejdere uden og med erfaring fra ejendomsbranchen. Programmet dækker kurser inden for ejendomsjura og ejendomsøkonomi. Udover kursusprogrammet kan vi tilbyde skræddersyede kurser til medlemmer eller grupper af medlemmer. Foreningens semesterkurser (tidligere Diplomuddannelsen) er, som hidtil, bygget op i 4 juramoduler og 1 regnskabsmodul. Semesterkurserne kan f.eks. indgå som en del af eller supplement til den grundlæggende uddannelse for ejendomsadministratorer. Vi har fornyet semesteruddannelsen, og fra efteråret 2010 vil den nye uddannelse, kaldet Ejendomsadministratoruddannelsen/Property manager programme, starte op. Den nye uddannelse er opdelt i obligatoriske og valgfri fag. Mindstekravet for gennemførelse af hele uddannelsen er gennemførelse af 4 obligatoriske fag og 2 valgfri fag. Der indføres et nyt obligatorisk fag med introduktion til ejendomsadministration samt et nyt valgfrit fag om ejendomsinvesteringer og finansiering. Vi håber, at uddannelsesprogrammet vækker interesse, og at det omfatter alle vore medlemmers forskellige interesser og behov. Velkommen til uddannelserne i foråret Advokat Sven Westergaard Bestyrelsesformand Administratorsektionen Ejendomsforeningen Danmark 3

4 Efteruddannelseskurser introduktion 5 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 6 Grundkursus Lejeret II 6 Andelsboliger pant og udlæg 7 Introduktion til investering i fast ejendom 8 Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 8 Indgåelse af erhvervslejekontrakter NYHED 9 Fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål 10 Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse 11 Forbedringer i boliglejemål 12 Markedsleje i erhvervslejemål 13 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 14 Heldagskurser Ejerforeninger praktisk håndtering 15 Moms i relation til udlejning af fast ejendom 16 Omkostningsbestemt leje I og II 17 Semesterkurser Semesterkurser Introduktion 18 Boliglejeret II Hold- og fjernundervisning 19 Erhvervslejeret Hold- og fjernundervisning 20 Ejendomsregnskab Hold- og fjernundervisning 21 Praktiske oplysninger 22 Ejendomsforeningen Danmarks uddannelsesafdeling 22 Priser 23 4

5 Efteruddannelseskurser introduktion Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskurser for foråret 2010 spænder vidt fra grundlæggende emner inden for boliglejeretten og erhvervslejeretten, over foreningsretten til økonomiske kurser. Der er lagt vægt på, at Ejendomsforeningen Danmark udbyder kurser både i København og i Århus. Kurserne i København gennemføres i Ejendomsforeningen Danmarks egne lokaler med kombination af interne og eksterne undervisere. Kurserne i Århus gennemføres i Nykredits lokaler, ligeledes med kombination af interne og eksterne undervisere. Der udbydes både halvdagsog heldagskurser. Kursusbevis Der udstedes et kursusbevis til deltagere på efteruddannelseskurserne. I relation til reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige bemærkes, at det af kursusbeviset for de kurser, der opfylder reglerne, vil fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen, kursets navn og antallet af undervisningslektioner, således som det er defineret i bkg. nr af 12. december Ifølge reglerne skal alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet, svarende til 18 lektioner om året. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder kvalitetskravene, herunder undervisernes faglige kompetence. 5

6 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I et med kurset er at give deltagerne et grund læggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset baseres udover gennemgang af lovgivningssystemet i meget vidt omfang på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Kurset består af to dele. Se om del II nedenfor. Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng Forholdet mellem lejelovene og parternes aftale Lejeaftalen Lejelovens 5 Typeformular A, 8. udgave Individuelle vilkår og aftaler Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Opsigelse og ophævelse i tilfælde af betalingsmisligholdelse, husordensovertrædelser mv. Behandling ved huslejenævn af husordensovertrædelser Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 15. januar 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Del II afholdes fredag den 22. januar Den 22. december gang det udbydes Grundkursus Lejeret II et med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset baseres udover gennemgang af lovgivningssystemet i meget vidt omfang på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset består af to dele. Se om del I ovenfor. Forbedring og vedligeholdelse Adgang til lejligheden Brugsrettens overgang ved fremleje, bytte, dødsfald etc. Varme- og vandregnskabet Lejemålets stand ved ind- og udflytning Beboerrepræsentation Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme. Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 22. januar 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Del I afholdes fredag den 15. januar Den 4. januar gang det udbydes 6

7 Halvdagskurser Andelsboliger pant og udlæg 5. gang det udbydes Kurset består i en indføring af reglerne om pant og udlæg i andelsboliger og samler op på de erfaringer, der er gjort siden reglerne blev indført. Kurset går i dybden med administrators opgaver generelt i forhold til andelsboligforeninger, og orienterer specifikt om administration af de nye regler om pant og udlæg. Reglerne om pant og udlæg i andelsboliger Adkomsterklæring Afregning af salg Tvangssalg Overtagelse af administration Administrators ansvar Nyheder Ejere og administratorer af andelsboligejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Advokat Anders Scheel Frederiksen, Rebernik & Scheel Advokatanpartsselskab. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Mandag den 11. januar 2010, kl i København. Tirsdag den 12. januar 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 21. december 2009 for kurset i København. Den 22. december 2009 for kurset i Århus. 7

8 Halvdagskurser Introduktion til investering i fast ejendom 7. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne indblik i de økonomiske analyser, der foretages ved investering i ejendomme. Det inkluderer måling af afkast, værdiansættelse og principperne bag IPD Dansk Ejendomsindeks. Desuden gennemgås afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktivklasser, inkl. forholdet mellem risiko og forventet afkast. Også værdien og indholdet af benchmarkanalyser gennemgås. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås. Investorer og ejendomsinvesteringer Måling af afkast IPD Dansk Ejendomsindeks Prisdannelsen på fast ejendom Risiko, afkast og porteføljeteori At skabe og pleje en portefølje Investering i aktier, obligationer eller ejendomme? Indirekte investeringer i ejendomme Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere Revisorer Alle med interesse for investering i fast ejendom Økonomisk konsulent Sofie Jensen, Ejendomsforeningen Danmark. Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 5. marts 2010, kl i København. Den 12. februar Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer Alle, der investerer i ejendomme, bør være opmærksom på de skatte- og momsregler, der findes på området. Udlejningsejendomme er et område med komplicerede momsfradragsregler og følgelig med relativt stor risiko for fejltagelser. En enkelt udlejningsejendom kan have op til fem forskellige momsfradragsprocenter. Ligeledes er der en række skattemæssige faldgruber ved erhvervelse af investeringsejendomme, fradragsregler for vedligeholdelse mv. og ved efterfølgende salg. Hensigten med kurset er at give deltagerne forståelse for skatte- og momsforhold ved ejendomsinvesteringer. Skatte- og momsforhold ved køb og salg af ejendomme ejendomsdrift for forskellige typer af ejendomme I momsdelen vil følgende emner blive behandlet: Registrering med henblik på optimering af momsforhold Momsfradrag Reguleringsforpligtelse Energiafgifter I skattedelen vil følgende emner blive behandlet: Erhvervelse af investeringsejendomme Vedligeholdelse kontra forbedring Afskrivninger Beskatning ved salg af investeringsejendomme Administratorer Investorer Ansatte hos institutionelle investorer Director Jacob Alstrup Lie, KPMG. Director Heidi Lundsgaard Udsen, KPMG. 6. gang det udbydes Torsdag den 18. marts 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 25. februar

9 Halvdagskurser Indgåelse af erhvervslejekontrakter NYHED et med kurset er at give deltagerne kendskab til, hvorledes en erhvervslejekontrakt kan udformes, således at kursisterne får et grundlag for selv at udarbejde erhvervslejekontrakter. Kurset baseres i vidt omfang på Ejendomsforeningen Danmarks standarderhvervslejekontrakter. Der vil blive redegjort for, hvilke vilkår en erhvervslejekontrakt bør indeholde samt givet forslag til særlige vilkår om eksempelvis anvendelse, forbrugsregnskaber, uopsigelighed m.v., som en erhvervslejekontrakt kan indeholde. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede lejemål og ikke-erhvervsbeskyttede lejemål, men hovedvægten vil blive lagt på henholdsvis butikslejemål og kontorlejemål. Det forudsættes, at kursisterne har et generelt kendskab til erhvervslejeloven. Fastsættelse af lejemålets størrelse Lejemålets anvendelse Erhvervsbeskyttelse Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler Vedligeholdelse af lejemålet Fraflytning af lejemålet Genforhandling Tinglysning af lejekontrakter Administratorer og ejere af erhvervsejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere Advokat Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 23. marts 2010, kl i København. Tirsdag den 13. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 2. marts 2010 for kurset i København. Den 23. marts 2010 for kurset i Århus. Betal for to kurser Deltag i tre 9

10 Halvdagskurser Fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål 9. gang det udbydes Kurset giver deltagerne et samlet overblik over reglerne vedrørende lejernes adgang til at overlade brugen af det lejede til andre. Der redegøres endvidere for, hvorledes udlejer skal forholde sig, når lejeren ønsker at fremleje, bytte m.v., eller når lejeren dør. Det forudsættes, at kursisterne har et vist kendskab til reglerne i lejelovgivningen. Fremleje af en del af lejemålet Fremleje af hele lejemålet Bytteret Separation/skilsmisse Ophør af samliv Plejehjemsoptagelse Lejers død Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsen Ejendomsadministration (Århus). Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Torsdag den 22. april 2010, kl i København. Onsdag den 28. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 1. april 2010 for kurset i København. Den 7. april 2010 for kurset i Århus. 10

11 Halvdagskurser Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse 6. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne kendskab til de erhvervslejeretlige regler, som gælder i forbindelse med lejeforholdets ophør. Der lægges vægt på, kursisterne får et indblik i reglerne om opsigelse og ophævelse, samt fraflytning af lejemålet, herunder hvilken stand lejemålet skal afleveres i samt afregning af depositum mv. Endvidere gennemgås det inden for hvilke frister, de enkelte krav skal være gjort gældende og hvilke krav lejer kan rejse over for udlejer. Endelig gennemgås reglerne om fremleje, afståelse og genforhandling i hovedtræk. Det forudsættes, at kursisterne har et overordnet kendskab til de generelle regler i lejelovgivningen. Opsigelse Ophævelse Fraflytning og istandsættelse Mangler eller slid og ælde Vedligeholdelsesfordeling Flyttesyn Fremsættelse af krav Afregning af depositum/garanti Lejers krav imod udlejer Kontraktlig regulering af flytteopgøret Fremleje (hovedtræk) Afståelse og genindtræden (hovedtræk) Genforhandling af vilkår (hovedtræk) Administratorer og ejere af erhvervsejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Revisorer og erhvervsmæglere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Lægdommere Advokat Jeppe Holt, Plesner Advokatfirma. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 27. april 2010, kl i København. Tirsdag den 4. maj 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 6. april 2010 for kurset i København. Den 13. april 2010 for kurset i Århus. Betal for to kurser Deltag i tre 11

12 Halvdagskurser Forbedringer i boliglejemål et med kurset er at belyse de muligheder, der er for at forhøje lejen, når der udføres forbedringer i udlejningsejendomme. Forbedringsbegrebet og reglerne om beregning af forbedringsforhøjelser gennemgås. Endvidere gennemgås reglerne om varsling af adgang, varsling af iværksættelse og varsling af forbedringsforhøjelse. Eksempler på varslingsskrivelser vil indgå i kursusmaterialet. Endelig vil reglerne om gennemgribende forbedring ved genudlejning af boliglejemål og erhvervslejelovens regler om forbedringer blive gennemgået i hovedtræk. Det lejeretlige forbedringsbegreb Forhåndsgodkendelse Varsling af adgang til det lejede Varsling af iværksættelse Inddragelse af beboerrepræsentation Beregning af forbedringsforhøjelser Varsling af forbedringsforhøjelse i regulerede/uregulerede kommuner Gennemgribende forbedring af boliglejemål (hovedtræk) Forbedringer i erhvervslejemål (hovedtræk) 10. gang det udbydes Ejere og administratorer af boligudlejningsejendomme Advo kater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Rådgivende ingeniører og arkitekter Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 11. maj 2010, kl i København. Tirsdag den 18. maj 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 20. april 2010 for kurset i København. Den 27. april 2010 for kurset i Århus. 12

13 Halvdagskurser Markedsleje i erhvervslejemål 6. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne overblik over samt praktisk indsigt i de regler, der gælder for fastsættelse af markedsleje og varsling af markedslejeforhøjelser i henhold til erhvervslejelovens regler. Erhvervslejelovens regler gennemgås, ligesom processen vedrørende forberedelse og gennemførelse af varslingen gennemgås. Markedsleje Begrebet markedsleje, herunder betydningen af Forbedringer Lejers branche Lejemålets fysiske udformning Lejevilkårene osv. Varsling af forhøjelse eller nedsættelse Formkrav Syn og skøn Udmeldelse af skønsmand Formulering af skønstema Materiale til skønsmand Sammenligningslejemål Varslingshindringer Aftalt fredning Aftalt lejeregulering Aftalt uopsigelighed Varslingsintervaller Væsentlighedskravet Behandling af tvister Ejere og administratorer af ejendomme med erhvervslejemål Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer erhvervslejemål Advokat Kristin Jonasson, Bech-Bruun Advokat Andreas Antoniades, Bech-Bruun Onsdag den 12. maj 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 21. april Betal for to kurser Deltag i tre 13

14 Halvdagskurser Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere Kurset er et basiskursus, og formålet med kurset er derfor at give deltagerne en helt grundlæggende indføring i, hvad der forstås ved omkostningsbestemt leje og hvorledes der udarbejdes et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom. Kurset vil blive baseret på en gennemgang af en række fakturaer på forskellige driftsudgifter, herunder en skattebillet, og Ejendomsforeningen Danmarks blanket til brug ved udarbejdelse af et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom samt varslingsblanketten. Med hensyn til problemstillinger vedrørende omkostningsbestemt leje, som ligger ud over det basale, henvises til Ejendomsforeningen Danmarks øvrige kurser i omkostningsbestemt leje, der afholdes i efteråret På kurset vil følgende emner blive berørt: Ejendomme med omkostningsbestemt leje (grundlæggende regler) Fordeling mellem bolig og erhverv (grundlæggende regler) Fordeling mellem boliger (grundlæggende regler) Beregning af henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Afgrænsning og beregning af udgifter, som kan indgå i driftsbudgettet Beregning af afkast (grundlæggende regler) Administrationshonorarer Udfyldelse af varslingsblanketten (hovedtræk) 3. gang det udbydes Med hensyn til mere komplicerede problemstillinger vedrørende ovennævnte emner henvises til de kommende kurser i omkostningsbestemt leje, der forventes afholdt i efteråret På kurset berøres ikke emner som beregning af 18- og 18 b-satser, indregning af forbedringstillæg, spise-op-princippet, varslingsprocedure og beboerrepræsentationer, ejerlejligheder og andelsboliger samt tvister. Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokatsekretærer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Generelt for målgruppen gælder, at kurset retter sig mod personer uden kendskab til omkostningsbestemt leje eller med begrænset kendskab hertil. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Torsdag den 20. maj 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 29. april

15 Heldagskurser Ejerforeninger praktisk håndtering 2. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne et godt kendskab til den praktiske håndtering af ejerforeninger i det daglige. Ejerforeninger er per definition ikke det, som fylder mest rent tidsmæssigt i den daglige administration, men når problemer opstår, er der ofte tale om komplicerede problemstillinger, som rækker langt ind i grundlæggende formueret, og som de ofte kortfattede vedtægter ikke tager stilling til. Kurset søger at give et overblik over dels ejerforeningers placering i det juridiske hierarki, rettigheder og pligter som medlem af en ejerforening, samt relaterede problemstillinger såsom opsigelse af udlejede ejerlejligheder og retsstillingen angående omdannelse af andelsboligejendomme til ejerlejlighedsejendomme (sidstnævnte dog kun i hovedtræk). Ejerforeningers placering i det juridiske hierarki. Vedtægter Hvad er en ejerforening rent juridisk? Ejerskab af ejendommen/enkelte lejligheder I forhold til lejeretten/lejeboliger I forhold til andelsboligforeninger Normalvedtægten i loven ctr. alm. vedtægter Afstemningsregler, begrænsninger af samme Beslutningsstruktur. E/F ctr. den enkelte ejer. Hvilke beslutninger kan træffes? Rettigheder og pligter som medlem af E/F Rettigheder og pligter for ejer og E/F Råderet over fælles- og særejendom, fremleje, pantsætning etc. Vedligeholdelse og forbedring Hæftelse og fællesudgifter Eksklusion og inddrivelse af fællesudgifter. Ejerpantebreve Relaterede emner Opsigelse af lejer af en ejerlejlighed. Formkrav mv. E/F s reaktionsmuligheder overfor lejere af ejerlejligheder Hvilke ejendomme kan omdannes til ejerlejligheder. Form-/minimumskrav Ejerlejligheder i tagboliger i udlejnings- og andelsboligejendomme Varmeregnskaber i ejerforeninger Administratorer af ejerforeninger Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, Advokatfirmaet C.E. Jensen. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 9. februar 2010, kl i København. Torsdag den 11. februar 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 19. januar 2010 til kurset i København. Den 21. januar 2010 til kurset i Århus. 15

16 Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom 2. gang det udbydes et med kurset er at give kursisterne en grundlæggende indføring i de momsretlige regler, som har relevans for udlejning og administration af fast ejendom. Kurset vil indeholde en afgrænsning af momspligten / momsfritagelsen for relevante ydelser vedrørende udlejning af fast ejendom mv. Derudover vil kurset indeholde en gennemgang af betingelserne for frivillig registrering af udlejning og opførelse af fast ejendom og de pligter og rettigheder, som følger med registreringen. Der vil i denne forbindelse blive taget udgangspunkt i de leverancer af varer og ydelser, som typisk forekommer i lejeforholdet fra lejeaftalens indgåelse til dennes ophør. Momsens grundbegreber, herunder Afgiftspligtige personer Momspligt / fritagelser Registreringspligt /valgfri registrering Leveringssted Momspligtige /momsfrie transaktioner efter ML 13, stk. 1, nr. 8 Momsmæssige overvejelser ved indgåelse af lejeaftalen Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom / opførelse af fast ejendom, herunder Afgrænsning heraf og betingelser herfor Administrative pligter Momsbelagte transaktioner og beregning af afgiftsgrundlaget herfor Fradragsret for moms Investeringsgoder og regulering af moms herfor Salg / udtagning af virksomhedens øvrige aktiver Moms ved lejeaftalens ophør Ejere og administratorer af ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i realkreditinstitutter, pensionsselskaber og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Advokat (L) Tom Kári Kristjánsson, Plesner Advokatfirma. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 16. marts 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 23. februar

17 Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II 19. gang det udbydes et med kurset er at indføre deltagerne i en række af de udvalgte problemstillinger, man kan komme ud for ved varsling af omkostningsbestemt leje. Der redegøres bl.a. for, hvorledes man skal varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse i ejendomme, hvor lejen ikke har været reguleret løbende, og hvor der generelt er uvished om lejens sammensætning. Endvidere gennemgås den seneste udvikling i huslejenævnenes og domstolenes praksis på området. Der lægges op til diskussion og erfaringsudveksling deltagerne imellem og med underviserne. Det forudsættes, at kursisterne har et grundlæggende kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje. Omkostningsbestemte ejendomme Fordelingsprincipper Henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Driftsudgifter, afkast og indtægter Hensættelser til vedligeholdelse Udarbejdelse af driftsbudget Spise-op-princippet Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi Varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser Konsekvenser ved indretning af tagboliger Ejerforeninger og andelsboliger Tvister i huslejenævnet Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Advokat Ulla Andersson, Egemar & Clausen. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Torsdag den 29. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 8. april

18 Semesterkurser Semesterkurser Introduktion Semesterkurserne er opdelt i 4 moduler vedrørende lejeret og foreningsret samt 1 regnskabsmodul. Emnerne på de 4 førstnævnte moduler er forskellige, men niveauet for undervisningen er ens. De første to moduler er Boliglejeret I og II. Disse moduler supplerer hinanden, hvorfor det er nødvendigt at følge begge moduler for at få kendskab til alle aspekter af boliglejeretten. Det anbefales at følge Boliglejeret I og II i den nævnte rækkefølge. Det tredje modul er Andelsboligforeninger og Ejerforeninger, mens det fjerde er Erhvervslejeret. Modulet Grundlæggende bogføring og regnskab er en introduktion til modulet Ejendomsregnskab. Hensigten med modulet er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden herom, således at de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendomsregnskab. Det er ikke et krav, at man skal gennemføre Grundlæggende bogføring og regnskab for at kunne påbegynde kurset i Ejendomsregnskab. Kursusbevis Der udstedes et bevis til deltagere på holdundervisningen, hvis den studerende har været til stede 80 procent af undervisningstimerne og har fået godkendt 2/3 af de stillede opgaver. Der udstedes et bevis til deltagere på fjernundervisningen, hvis den studerende har afleveret og fået godkendt 80 procent af de stillede opgaver. Eksamen Ejendomsforeningen Danmark tilbyder eksamen på semesterkurserne i henhold til følgende eksamensplan: Eksamensformen er en 4 timers skriftlig eksamen. Det præciseres, at eksamen efter gennemførelse af Boliglejeret II er baseret på pensum fra både Boliglejeret I og II. Ved bestået eksamen udstedes eksamensbevis Re-eksamen Mod et gebyr på kr. 400,00 er der mulighed for at gå til re-eksamen ved næste eksamen i det pågældende fag. De studerende, der ønsker at gå til re-eksamen, er naturligvis meget velkomne til at deltage i spørgetime, hvis det udbydes på det enkelte fag. Semesterkursus Eksamensdag Boliglejeret I Modulet afsluttes ikke med eksamen Boliglejeret II Den 29. april 2010 Andelsboligforeninger og Ejerforeninger Efteråret 2010 Erhvervslejeret Den 4. maj 2010 Grundlæggende bogføring og regnskab Modulet afsluttes ikke med eksamen Ejendomsregnskab Den 14. juni 2010 Ny uddannelse Fra efteråret 2010 starter en ny ejendomsadministratoruddannelse, se side 3. 18

19 Semesterkurser Boliglejeret II Hold- og fjernundervisning et med modulet er at give de studerende et indgående kendskab til en del af de regler, som ligger bag praktisk ejendomsadministration af boliglejemål. Der lægges vægt på at orientere om baggrunden for reglerne og at belyse, hvordan man skal forholde sig i en række praktiske situationer. Boliglejeret II vil bl.a. omfatte følgende emneområder: forbedringer, opsigelse, ophævelse, vedligeholdelse, fraflytning, istandsættelse og forbrugsregnskaber. Undervisningsmateriale Der undervisses ud fra ED s nye håndbog om ejendomsadministration, lejeloven, boligreguleringsloven samt en af Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet materialesamling, som indeholder supplerende materiale, herunder spørgsmål og opgaver, som har til formål at øge indlæringen af stoffet. Før første undervisningsgang får de studerende tilsendt pensumplan og den del af materialesamlingen, der vedrører første undervisningstime. Faglig baggrund Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på deltagere med et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagere uden denne baggrund vil også kunne deltage, men må forvente øget forberedelsestid. Det anbefales at følge Boliglejeret I før Boliglejeret II, idet de emner, der er gennemgået i Boliglejeret I, forudsættes kendte ved undervisningen i Boliglejeret II. Undervisere Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Holdundervisning Varighed 36 lektioner. Der må forventes en forberedelsestid mindst svarende til undervisningstiden. Tidspunkt og sted Fredage kl i København. Start fredag den 29. januar 2010 og slut fredag den 23. april Fjernundervisning Fjernundervisning tilrettelægges således, at de studerende forbereder sig hjemme til de tre undervisningsdage. Tilegnelsen af stoffet sikres gennem krav om løsning af opgaver, der jævnligt sendes til de studerende. Varighed Der afholdes tre hele kursusdage. Første kursusdag er en introduktion til faget og de to sidste kursusdage finder sted midt i modulet. Tidspunkt og sted Første kursusdag afholdes den 13. januar 2010, hvor undervisningsforløbet starter. De sidste kursusdage afholdes den 10. marts 2010 og den 11. marts Undervisningen finder sted i Århus. 19

20 Semesterkurser Erhvervslejeret Hold- og fjernundervisning et med modulet er at sætte de studerende i stand til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administration af erhvervslejemål. Undervisningen vil tillige omfatte områder, hvor reglerne for erhvervslejemål svarer til reglerne for boliglejemål, men gennemgangen vil være relativt summarisk ud fra en forudsætning om, at de studerende har gennemført modulerne Boliglejeret I og II eller på anden måde har kendskab til reglerne for boliglejemål. Dette modul vil primært omfatte følgende emneområder: erhvervslejelovens baggrund og formål, erhvervslejelovens område, lejekontrakter, parterne og det lejede, overtagelse af lejemålet, lejens størrelse og regulering, forbrugs- og ejendomsregnskaber, vedligeholdelse i lejeperioden, gennemførelse af arbejder på ejendommen, udlejers forandringer, lejers forandringer, vilkårsændringer, lejemålets overgang til andre, opsigelse, ophævelse, andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse. Undervisningsmateriale Der undervises på grundlag af bogen Erhvervslejeret, erhvervslejeloven samt en materialesamling, indeholdende supplerende materialer bl.a. i form af spørgsmål og opgaver, der har til formål at øge indlæringen af stoffet. Det forventes, at de studerende i løbet af kurset også læser en række relevante domme, som udleveres i kopi. Faglig baggrund Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på deltagere, der har gennemgået Boliglejeret I og II og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagere uden denne baggrund vil også kunne deltage, men må forvente øget forberedelsestid. Holdundervisning Varighed 40 lektioner. Pensum vil i sidetal være større end til modulerne Boliglejeret I og II, og der må derfor påregnes længere forberedelsestid end til disse moduler. Tidspunkt og sted Onsdage kl i København, dog tirsdag i uge 10. Start onsdag den 27. januar 2010 og slut onsdag den 21. april Fjernundervisning Fjernundervisning tilrettelægges som hjemmeundervisning med netadgang til fagets undervisere. Tilegnelsen af stoffet sikres gennem krav om løsning af opgaver, der jævnligt sendes til de studerende. Varighed Der afholdes tre hele kursusdage. Første kursusdag er en introduktion til faget og de to sidste kursusdage finder sted midt i modulet. Tidspunkt og sted Første kursusdag afholdes den 20. januar 2010, hvor undervisningsforløbet starter. De to sidste kursusdage afholdes den 7. april 2010 og den 8. april Undervisningen finder sted i Århus. Undervisere Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 20

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Version 8 Lejekontrakter

Version 8 Lejekontrakter Version 8 Lejekontrakter Erhvervslejekontrakter i 4 versioner C&B Systemer har distributionsaftale med Ejendomsforeningen Danmark og stiller 4 forskellige standardlejekontrakter til erhvervslejemål til

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorer fra 264 m² 10.095 m² fordelt på 10 gode lejemål Information Ejendommen er centralt placeret og meget nemt tilgængelig med 2 min gåafstand til Vesterport station og 5 min gåafstand til Hovedbanegården,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 LEJEPROSPEKT Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 Stor hjørneforretning med bedste beliggenhed. Mægler: Carsten Schou Dato: 18. februar 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse Store Torv 17,

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Optimering af lejen i erhvervslejemål

Optimering af lejen i erhvervslejemål Optimering af lejen i erhvervslejemål Markedsleje/forbedringsforhøjelser 19. november 2014 Real Estate, Hospitality & Construction Hvem er vi EY har den største integrerede ejendomspraksis af alle revisionsfirmaer

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere