Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. kurser. Efteruddannelser forår Ejendomsforeningen Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark"

Transkript

1 NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark

2 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver trykt på svane mærket papir og er en CO 2 -neutral produktion

3 Velkommen Ejendomsforeningen Danmark byder velkommen til foreningens uddannelseskatalog for foråret Ejendomsforeningen Danmarks uddannelser er opdelt i halvdags- og heldagskurser samt i semesterkurser. Kurserne er målrettet primært mod ejere og administratorer af ejendomme, advokater og revisorer samt disses medarbejdere. En række af kurserne opfylder kravene til advokaters efteruddannelse. Der er kurser til medarbejdere uden og med erfaring fra ejendomsbranchen. Programmet dækker kurser inden for ejendomsjura og ejendomsøkonomi. Udover kursusprogrammet kan vi tilbyde skræddersyede kurser til medlemmer eller grupper af medlemmer. Foreningens semesterkurser (tidligere Diplomuddannelsen) er, som hidtil, bygget op i 4 juramoduler og 1 regnskabsmodul. Semesterkurserne kan f.eks. indgå som en del af eller supplement til den grundlæggende uddannelse for ejendomsadministratorer. Vi har fornyet semesteruddannelsen, og fra efteråret 2010 vil den nye uddannelse, kaldet Ejendomsadministratoruddannelsen/Property manager programme, starte op. Den nye uddannelse er opdelt i obligatoriske og valgfri fag. Mindstekravet for gennemførelse af hele uddannelsen er gennemførelse af 4 obligatoriske fag og 2 valgfri fag. Der indføres et nyt obligatorisk fag med introduktion til ejendomsadministration samt et nyt valgfrit fag om ejendomsinvesteringer og finansiering. Vi håber, at uddannelsesprogrammet vækker interesse, og at det omfatter alle vore medlemmers forskellige interesser og behov. Velkommen til uddannelserne i foråret Advokat Sven Westergaard Bestyrelsesformand Administratorsektionen Ejendomsforeningen Danmark 3

4 Efteruddannelseskurser introduktion 5 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 6 Grundkursus Lejeret II 6 Andelsboliger pant og udlæg 7 Introduktion til investering i fast ejendom 8 Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 8 Indgåelse af erhvervslejekontrakter NYHED 9 Fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål 10 Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse 11 Forbedringer i boliglejemål 12 Markedsleje i erhvervslejemål 13 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 14 Heldagskurser Ejerforeninger praktisk håndtering 15 Moms i relation til udlejning af fast ejendom 16 Omkostningsbestemt leje I og II 17 Semesterkurser Semesterkurser Introduktion 18 Boliglejeret II Hold- og fjernundervisning 19 Erhvervslejeret Hold- og fjernundervisning 20 Ejendomsregnskab Hold- og fjernundervisning 21 Praktiske oplysninger 22 Ejendomsforeningen Danmarks uddannelsesafdeling 22 Priser 23 4

5 Efteruddannelseskurser introduktion Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskurser for foråret 2010 spænder vidt fra grundlæggende emner inden for boliglejeretten og erhvervslejeretten, over foreningsretten til økonomiske kurser. Der er lagt vægt på, at Ejendomsforeningen Danmark udbyder kurser både i København og i Århus. Kurserne i København gennemføres i Ejendomsforeningen Danmarks egne lokaler med kombination af interne og eksterne undervisere. Kurserne i Århus gennemføres i Nykredits lokaler, ligeledes med kombination af interne og eksterne undervisere. Der udbydes både halvdagsog heldagskurser. Kursusbevis Der udstedes et kursusbevis til deltagere på efteruddannelseskurserne. I relation til reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige bemærkes, at det af kursusbeviset for de kurser, der opfylder reglerne, vil fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen, kursets navn og antallet af undervisningslektioner, således som det er defineret i bkg. nr af 12. december Ifølge reglerne skal alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet, svarende til 18 lektioner om året. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder kvalitetskravene, herunder undervisernes faglige kompetence. 5

6 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I et med kurset er at give deltagerne et grund læggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset baseres udover gennemgang af lovgivningssystemet i meget vidt omfang på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Kurset består af to dele. Se om del II nedenfor. Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng Forholdet mellem lejelovene og parternes aftale Lejeaftalen Lejelovens 5 Typeformular A, 8. udgave Individuelle vilkår og aftaler Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Opsigelse og ophævelse i tilfælde af betalingsmisligholdelse, husordensovertrædelser mv. Behandling ved huslejenævn af husordensovertrædelser Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 15. januar 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Del II afholdes fredag den 22. januar Den 22. december gang det udbydes Grundkursus Lejeret II et med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset baseres udover gennemgang af lovgivningssystemet i meget vidt omfang på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset består af to dele. Se om del I ovenfor. Forbedring og vedligeholdelse Adgang til lejligheden Brugsrettens overgang ved fremleje, bytte, dødsfald etc. Varme- og vandregnskabet Lejemålets stand ved ind- og udflytning Beboerrepræsentation Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme. Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 22. januar 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Del I afholdes fredag den 15. januar Den 4. januar gang det udbydes 6

7 Halvdagskurser Andelsboliger pant og udlæg 5. gang det udbydes Kurset består i en indføring af reglerne om pant og udlæg i andelsboliger og samler op på de erfaringer, der er gjort siden reglerne blev indført. Kurset går i dybden med administrators opgaver generelt i forhold til andelsboligforeninger, og orienterer specifikt om administration af de nye regler om pant og udlæg. Reglerne om pant og udlæg i andelsboliger Adkomsterklæring Afregning af salg Tvangssalg Overtagelse af administration Administrators ansvar Nyheder Ejere og administratorer af andelsboligejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Advokat Anders Scheel Frederiksen, Rebernik & Scheel Advokatanpartsselskab. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Mandag den 11. januar 2010, kl i København. Tirsdag den 12. januar 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 21. december 2009 for kurset i København. Den 22. december 2009 for kurset i Århus. 7

8 Halvdagskurser Introduktion til investering i fast ejendom 7. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne indblik i de økonomiske analyser, der foretages ved investering i ejendomme. Det inkluderer måling af afkast, værdiansættelse og principperne bag IPD Dansk Ejendomsindeks. Desuden gennemgås afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktivklasser, inkl. forholdet mellem risiko og forventet afkast. Også værdien og indholdet af benchmarkanalyser gennemgås. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås. Investorer og ejendomsinvesteringer Måling af afkast IPD Dansk Ejendomsindeks Prisdannelsen på fast ejendom Risiko, afkast og porteføljeteori At skabe og pleje en portefølje Investering i aktier, obligationer eller ejendomme? Indirekte investeringer i ejendomme Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere Revisorer Alle med interesse for investering i fast ejendom Økonomisk konsulent Sofie Jensen, Ejendomsforeningen Danmark. Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 5. marts 2010, kl i København. Den 12. februar Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer Alle, der investerer i ejendomme, bør være opmærksom på de skatte- og momsregler, der findes på området. Udlejningsejendomme er et område med komplicerede momsfradragsregler og følgelig med relativt stor risiko for fejltagelser. En enkelt udlejningsejendom kan have op til fem forskellige momsfradragsprocenter. Ligeledes er der en række skattemæssige faldgruber ved erhvervelse af investeringsejendomme, fradragsregler for vedligeholdelse mv. og ved efterfølgende salg. Hensigten med kurset er at give deltagerne forståelse for skatte- og momsforhold ved ejendomsinvesteringer. Skatte- og momsforhold ved køb og salg af ejendomme ejendomsdrift for forskellige typer af ejendomme I momsdelen vil følgende emner blive behandlet: Registrering med henblik på optimering af momsforhold Momsfradrag Reguleringsforpligtelse Energiafgifter I skattedelen vil følgende emner blive behandlet: Erhvervelse af investeringsejendomme Vedligeholdelse kontra forbedring Afskrivninger Beskatning ved salg af investeringsejendomme Administratorer Investorer Ansatte hos institutionelle investorer Director Jacob Alstrup Lie, KPMG. Director Heidi Lundsgaard Udsen, KPMG. 6. gang det udbydes Torsdag den 18. marts 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 25. februar

9 Halvdagskurser Indgåelse af erhvervslejekontrakter NYHED et med kurset er at give deltagerne kendskab til, hvorledes en erhvervslejekontrakt kan udformes, således at kursisterne får et grundlag for selv at udarbejde erhvervslejekontrakter. Kurset baseres i vidt omfang på Ejendomsforeningen Danmarks standarderhvervslejekontrakter. Der vil blive redegjort for, hvilke vilkår en erhvervslejekontrakt bør indeholde samt givet forslag til særlige vilkår om eksempelvis anvendelse, forbrugsregnskaber, uopsigelighed m.v., som en erhvervslejekontrakt kan indeholde. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede lejemål og ikke-erhvervsbeskyttede lejemål, men hovedvægten vil blive lagt på henholdsvis butikslejemål og kontorlejemål. Det forudsættes, at kursisterne har et generelt kendskab til erhvervslejeloven. Fastsættelse af lejemålets størrelse Lejemålets anvendelse Erhvervsbeskyttelse Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler Vedligeholdelse af lejemålet Fraflytning af lejemålet Genforhandling Tinglysning af lejekontrakter Administratorer og ejere af erhvervsejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere Advokat Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 23. marts 2010, kl i København. Tirsdag den 13. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 2. marts 2010 for kurset i København. Den 23. marts 2010 for kurset i Århus. Betal for to kurser Deltag i tre 9

10 Halvdagskurser Fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål 9. gang det udbydes Kurset giver deltagerne et samlet overblik over reglerne vedrørende lejernes adgang til at overlade brugen af det lejede til andre. Der redegøres endvidere for, hvorledes udlejer skal forholde sig, når lejeren ønsker at fremleje, bytte m.v., eller når lejeren dør. Det forudsættes, at kursisterne har et vist kendskab til reglerne i lejelovgivningen. Fremleje af en del af lejemålet Fremleje af hele lejemålet Bytteret Separation/skilsmisse Ophør af samliv Plejehjemsoptagelse Lejers død Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsen Ejendomsadministration (Århus). Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Torsdag den 22. april 2010, kl i København. Onsdag den 28. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 1. april 2010 for kurset i København. Den 7. april 2010 for kurset i Århus. 10

11 Halvdagskurser Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse 6. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne kendskab til de erhvervslejeretlige regler, som gælder i forbindelse med lejeforholdets ophør. Der lægges vægt på, kursisterne får et indblik i reglerne om opsigelse og ophævelse, samt fraflytning af lejemålet, herunder hvilken stand lejemålet skal afleveres i samt afregning af depositum mv. Endvidere gennemgås det inden for hvilke frister, de enkelte krav skal være gjort gældende og hvilke krav lejer kan rejse over for udlejer. Endelig gennemgås reglerne om fremleje, afståelse og genforhandling i hovedtræk. Det forudsættes, at kursisterne har et overordnet kendskab til de generelle regler i lejelovgivningen. Opsigelse Ophævelse Fraflytning og istandsættelse Mangler eller slid og ælde Vedligeholdelsesfordeling Flyttesyn Fremsættelse af krav Afregning af depositum/garanti Lejers krav imod udlejer Kontraktlig regulering af flytteopgøret Fremleje (hovedtræk) Afståelse og genindtræden (hovedtræk) Genforhandling af vilkår (hovedtræk) Administratorer og ejere af erhvervsejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Revisorer og erhvervsmæglere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Lægdommere Advokat Jeppe Holt, Plesner Advokatfirma. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 27. april 2010, kl i København. Tirsdag den 4. maj 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 6. april 2010 for kurset i København. Den 13. april 2010 for kurset i Århus. Betal for to kurser Deltag i tre 11

12 Halvdagskurser Forbedringer i boliglejemål et med kurset er at belyse de muligheder, der er for at forhøje lejen, når der udføres forbedringer i udlejningsejendomme. Forbedringsbegrebet og reglerne om beregning af forbedringsforhøjelser gennemgås. Endvidere gennemgås reglerne om varsling af adgang, varsling af iværksættelse og varsling af forbedringsforhøjelse. Eksempler på varslingsskrivelser vil indgå i kursusmaterialet. Endelig vil reglerne om gennemgribende forbedring ved genudlejning af boliglejemål og erhvervslejelovens regler om forbedringer blive gennemgået i hovedtræk. Det lejeretlige forbedringsbegreb Forhåndsgodkendelse Varsling af adgang til det lejede Varsling af iværksættelse Inddragelse af beboerrepræsentation Beregning af forbedringsforhøjelser Varsling af forbedringsforhøjelse i regulerede/uregulerede kommuner Gennemgribende forbedring af boliglejemål (hovedtræk) Forbedringer i erhvervslejemål (hovedtræk) 10. gang det udbydes Ejere og administratorer af boligudlejningsejendomme Advo kater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Rådgivende ingeniører og arkitekter Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 11. maj 2010, kl i København. Tirsdag den 18. maj 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 20. april 2010 for kurset i København. Den 27. april 2010 for kurset i Århus. 12

13 Halvdagskurser Markedsleje i erhvervslejemål 6. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne overblik over samt praktisk indsigt i de regler, der gælder for fastsættelse af markedsleje og varsling af markedslejeforhøjelser i henhold til erhvervslejelovens regler. Erhvervslejelovens regler gennemgås, ligesom processen vedrørende forberedelse og gennemførelse af varslingen gennemgås. Markedsleje Begrebet markedsleje, herunder betydningen af Forbedringer Lejers branche Lejemålets fysiske udformning Lejevilkårene osv. Varsling af forhøjelse eller nedsættelse Formkrav Syn og skøn Udmeldelse af skønsmand Formulering af skønstema Materiale til skønsmand Sammenligningslejemål Varslingshindringer Aftalt fredning Aftalt lejeregulering Aftalt uopsigelighed Varslingsintervaller Væsentlighedskravet Behandling af tvister Ejere og administratorer af ejendomme med erhvervslejemål Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer erhvervslejemål Advokat Kristin Jonasson, Bech-Bruun Advokat Andreas Antoniades, Bech-Bruun Onsdag den 12. maj 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 21. april Betal for to kurser Deltag i tre 13

14 Halvdagskurser Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere Kurset er et basiskursus, og formålet med kurset er derfor at give deltagerne en helt grundlæggende indføring i, hvad der forstås ved omkostningsbestemt leje og hvorledes der udarbejdes et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom. Kurset vil blive baseret på en gennemgang af en række fakturaer på forskellige driftsudgifter, herunder en skattebillet, og Ejendomsforeningen Danmarks blanket til brug ved udarbejdelse af et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom samt varslingsblanketten. Med hensyn til problemstillinger vedrørende omkostningsbestemt leje, som ligger ud over det basale, henvises til Ejendomsforeningen Danmarks øvrige kurser i omkostningsbestemt leje, der afholdes i efteråret På kurset vil følgende emner blive berørt: Ejendomme med omkostningsbestemt leje (grundlæggende regler) Fordeling mellem bolig og erhverv (grundlæggende regler) Fordeling mellem boliger (grundlæggende regler) Beregning af henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Afgrænsning og beregning af udgifter, som kan indgå i driftsbudgettet Beregning af afkast (grundlæggende regler) Administrationshonorarer Udfyldelse af varslingsblanketten (hovedtræk) 3. gang det udbydes Med hensyn til mere komplicerede problemstillinger vedrørende ovennævnte emner henvises til de kommende kurser i omkostningsbestemt leje, der forventes afholdt i efteråret På kurset berøres ikke emner som beregning af 18- og 18 b-satser, indregning af forbedringstillæg, spise-op-princippet, varslingsprocedure og beboerrepræsentationer, ejerlejligheder og andelsboliger samt tvister. Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokatsekretærer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Generelt for målgruppen gælder, at kurset retter sig mod personer uden kendskab til omkostningsbestemt leje eller med begrænset kendskab hertil. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Torsdag den 20. maj 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 29. april

15 Heldagskurser Ejerforeninger praktisk håndtering 2. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne et godt kendskab til den praktiske håndtering af ejerforeninger i det daglige. Ejerforeninger er per definition ikke det, som fylder mest rent tidsmæssigt i den daglige administration, men når problemer opstår, er der ofte tale om komplicerede problemstillinger, som rækker langt ind i grundlæggende formueret, og som de ofte kortfattede vedtægter ikke tager stilling til. Kurset søger at give et overblik over dels ejerforeningers placering i det juridiske hierarki, rettigheder og pligter som medlem af en ejerforening, samt relaterede problemstillinger såsom opsigelse af udlejede ejerlejligheder og retsstillingen angående omdannelse af andelsboligejendomme til ejerlejlighedsejendomme (sidstnævnte dog kun i hovedtræk). Ejerforeningers placering i det juridiske hierarki. Vedtægter Hvad er en ejerforening rent juridisk? Ejerskab af ejendommen/enkelte lejligheder I forhold til lejeretten/lejeboliger I forhold til andelsboligforeninger Normalvedtægten i loven ctr. alm. vedtægter Afstemningsregler, begrænsninger af samme Beslutningsstruktur. E/F ctr. den enkelte ejer. Hvilke beslutninger kan træffes? Rettigheder og pligter som medlem af E/F Rettigheder og pligter for ejer og E/F Råderet over fælles- og særejendom, fremleje, pantsætning etc. Vedligeholdelse og forbedring Hæftelse og fællesudgifter Eksklusion og inddrivelse af fællesudgifter. Ejerpantebreve Relaterede emner Opsigelse af lejer af en ejerlejlighed. Formkrav mv. E/F s reaktionsmuligheder overfor lejere af ejerlejligheder Hvilke ejendomme kan omdannes til ejerlejligheder. Form-/minimumskrav Ejerlejligheder i tagboliger i udlejnings- og andelsboligejendomme Varmeregnskaber i ejerforeninger Administratorer af ejerforeninger Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, Advokatfirmaet C.E. Jensen. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 9. februar 2010, kl i København. Torsdag den 11. februar 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 19. januar 2010 til kurset i København. Den 21. januar 2010 til kurset i Århus. 15

16 Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom 2. gang det udbydes et med kurset er at give kursisterne en grundlæggende indføring i de momsretlige regler, som har relevans for udlejning og administration af fast ejendom. Kurset vil indeholde en afgrænsning af momspligten / momsfritagelsen for relevante ydelser vedrørende udlejning af fast ejendom mv. Derudover vil kurset indeholde en gennemgang af betingelserne for frivillig registrering af udlejning og opførelse af fast ejendom og de pligter og rettigheder, som følger med registreringen. Der vil i denne forbindelse blive taget udgangspunkt i de leverancer af varer og ydelser, som typisk forekommer i lejeforholdet fra lejeaftalens indgåelse til dennes ophør. Momsens grundbegreber, herunder Afgiftspligtige personer Momspligt / fritagelser Registreringspligt /valgfri registrering Leveringssted Momspligtige /momsfrie transaktioner efter ML 13, stk. 1, nr. 8 Momsmæssige overvejelser ved indgåelse af lejeaftalen Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom / opførelse af fast ejendom, herunder Afgrænsning heraf og betingelser herfor Administrative pligter Momsbelagte transaktioner og beregning af afgiftsgrundlaget herfor Fradragsret for moms Investeringsgoder og regulering af moms herfor Salg / udtagning af virksomhedens øvrige aktiver Moms ved lejeaftalens ophør Ejere og administratorer af ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i realkreditinstitutter, pensionsselskaber og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Advokat (L) Tom Kári Kristjánsson, Plesner Advokatfirma. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 16. marts 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 23. februar

17 Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II 19. gang det udbydes et med kurset er at indføre deltagerne i en række af de udvalgte problemstillinger, man kan komme ud for ved varsling af omkostningsbestemt leje. Der redegøres bl.a. for, hvorledes man skal varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse i ejendomme, hvor lejen ikke har været reguleret løbende, og hvor der generelt er uvished om lejens sammensætning. Endvidere gennemgås den seneste udvikling i huslejenævnenes og domstolenes praksis på området. Der lægges op til diskussion og erfaringsudveksling deltagerne imellem og med underviserne. Det forudsættes, at kursisterne har et grundlæggende kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje. Omkostningsbestemte ejendomme Fordelingsprincipper Henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Driftsudgifter, afkast og indtægter Hensættelser til vedligeholdelse Udarbejdelse af driftsbudget Spise-op-princippet Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi Varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser Konsekvenser ved indretning af tagboliger Ejerforeninger og andelsboliger Tvister i huslejenævnet Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Advokat Ulla Andersson, Egemar & Clausen. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Torsdag den 29. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 8. april

18 Semesterkurser Semesterkurser Introduktion Semesterkurserne er opdelt i 4 moduler vedrørende lejeret og foreningsret samt 1 regnskabsmodul. Emnerne på de 4 førstnævnte moduler er forskellige, men niveauet for undervisningen er ens. De første to moduler er Boliglejeret I og II. Disse moduler supplerer hinanden, hvorfor det er nødvendigt at følge begge moduler for at få kendskab til alle aspekter af boliglejeretten. Det anbefales at følge Boliglejeret I og II i den nævnte rækkefølge. Det tredje modul er Andelsboligforeninger og Ejerforeninger, mens det fjerde er Erhvervslejeret. Modulet Grundlæggende bogføring og regnskab er en introduktion til modulet Ejendomsregnskab. Hensigten med modulet er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden herom, således at de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendomsregnskab. Det er ikke et krav, at man skal gennemføre Grundlæggende bogføring og regnskab for at kunne påbegynde kurset i Ejendomsregnskab. Kursusbevis Der udstedes et bevis til deltagere på holdundervisningen, hvis den studerende har været til stede 80 procent af undervisningstimerne og har fået godkendt 2/3 af de stillede opgaver. Der udstedes et bevis til deltagere på fjernundervisningen, hvis den studerende har afleveret og fået godkendt 80 procent af de stillede opgaver. Eksamen Ejendomsforeningen Danmark tilbyder eksamen på semesterkurserne i henhold til følgende eksamensplan: Eksamensformen er en 4 timers skriftlig eksamen. Det præciseres, at eksamen efter gennemførelse af Boliglejeret II er baseret på pensum fra både Boliglejeret I og II. Ved bestået eksamen udstedes eksamensbevis Re-eksamen Mod et gebyr på kr. 400,00 er der mulighed for at gå til re-eksamen ved næste eksamen i det pågældende fag. De studerende, der ønsker at gå til re-eksamen, er naturligvis meget velkomne til at deltage i spørgetime, hvis det udbydes på det enkelte fag. Semesterkursus Eksamensdag Boliglejeret I Modulet afsluttes ikke med eksamen Boliglejeret II Den 29. april 2010 Andelsboligforeninger og Ejerforeninger Efteråret 2010 Erhvervslejeret Den 4. maj 2010 Grundlæggende bogføring og regnskab Modulet afsluttes ikke med eksamen Ejendomsregnskab Den 14. juni 2010 Ny uddannelse Fra efteråret 2010 starter en ny ejendomsadministratoruddannelse, se side 3. 18

19 Semesterkurser Boliglejeret II Hold- og fjernundervisning et med modulet er at give de studerende et indgående kendskab til en del af de regler, som ligger bag praktisk ejendomsadministration af boliglejemål. Der lægges vægt på at orientere om baggrunden for reglerne og at belyse, hvordan man skal forholde sig i en række praktiske situationer. Boliglejeret II vil bl.a. omfatte følgende emneområder: forbedringer, opsigelse, ophævelse, vedligeholdelse, fraflytning, istandsættelse og forbrugsregnskaber. Undervisningsmateriale Der undervisses ud fra ED s nye håndbog om ejendomsadministration, lejeloven, boligreguleringsloven samt en af Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet materialesamling, som indeholder supplerende materiale, herunder spørgsmål og opgaver, som har til formål at øge indlæringen af stoffet. Før første undervisningsgang får de studerende tilsendt pensumplan og den del af materialesamlingen, der vedrører første undervisningstime. Faglig baggrund Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på deltagere med et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagere uden denne baggrund vil også kunne deltage, men må forvente øget forberedelsestid. Det anbefales at følge Boliglejeret I før Boliglejeret II, idet de emner, der er gennemgået i Boliglejeret I, forudsættes kendte ved undervisningen i Boliglejeret II. Undervisere Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Holdundervisning Varighed 36 lektioner. Der må forventes en forberedelsestid mindst svarende til undervisningstiden. Tidspunkt og sted Fredage kl i København. Start fredag den 29. januar 2010 og slut fredag den 23. april Fjernundervisning Fjernundervisning tilrettelægges således, at de studerende forbereder sig hjemme til de tre undervisningsdage. Tilegnelsen af stoffet sikres gennem krav om løsning af opgaver, der jævnligt sendes til de studerende. Varighed Der afholdes tre hele kursusdage. Første kursusdag er en introduktion til faget og de to sidste kursusdage finder sted midt i modulet. Tidspunkt og sted Første kursusdag afholdes den 13. januar 2010, hvor undervisningsforløbet starter. De sidste kursusdage afholdes den 10. marts 2010 og den 11. marts Undervisningen finder sted i Århus. 19

20 Semesterkurser Erhvervslejeret Hold- og fjernundervisning et med modulet er at sætte de studerende i stand til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administration af erhvervslejemål. Undervisningen vil tillige omfatte områder, hvor reglerne for erhvervslejemål svarer til reglerne for boliglejemål, men gennemgangen vil være relativt summarisk ud fra en forudsætning om, at de studerende har gennemført modulerne Boliglejeret I og II eller på anden måde har kendskab til reglerne for boliglejemål. Dette modul vil primært omfatte følgende emneområder: erhvervslejelovens baggrund og formål, erhvervslejelovens område, lejekontrakter, parterne og det lejede, overtagelse af lejemålet, lejens størrelse og regulering, forbrugs- og ejendomsregnskaber, vedligeholdelse i lejeperioden, gennemførelse af arbejder på ejendommen, udlejers forandringer, lejers forandringer, vilkårsændringer, lejemålets overgang til andre, opsigelse, ophævelse, andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse. Undervisningsmateriale Der undervises på grundlag af bogen Erhvervslejeret, erhvervslejeloven samt en materialesamling, indeholdende supplerende materialer bl.a. i form af spørgsmål og opgaver, der har til formål at øge indlæringen af stoffet. Det forventes, at de studerende i løbet af kurset også læser en række relevante domme, som udleveres i kopi. Faglig baggrund Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på deltagere, der har gennemgået Boliglejeret I og II og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagere uden denne baggrund vil også kunne deltage, men må forvente øget forberedelsestid. Holdundervisning Varighed 40 lektioner. Pensum vil i sidetal være større end til modulerne Boliglejeret I og II, og der må derfor påregnes længere forberedelsestid end til disse moduler. Tidspunkt og sted Onsdage kl i København, dog tirsdag i uge 10. Start onsdag den 27. januar 2010 og slut onsdag den 21. april Fjernundervisning Fjernundervisning tilrettelægges som hjemmeundervisning med netadgang til fagets undervisere. Tilegnelsen af stoffet sikres gennem krav om løsning af opgaver, der jævnligt sendes til de studerende. Varighed Der afholdes tre hele kursusdage. Første kursusdag er en introduktion til faget og de to sidste kursusdage finder sted midt i modulet. Tidspunkt og sted Første kursusdag afholdes den 20. januar 2010, hvor undervisningsforløbet starter. De to sidste kursusdage afholdes den 7. april 2010 og den 8. april Undervisningen finder sted i Århus. Undervisere Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 20

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere