Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. kurser. Efteruddannelser forår Ejendomsforeningen Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark"

Transkript

1 NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark

2 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver trykt på svane mærket papir og er en CO 2 -neutral produktion

3 Velkommen Ejendomsforeningen Danmark byder velkommen til foreningens uddannelseskatalog for foråret Ejendomsforeningen Danmarks uddannelser er opdelt i halvdags- og heldagskurser samt i semesterkurser. Kurserne er målrettet primært mod ejere og administratorer af ejendomme, advokater og revisorer samt disses medarbejdere. En række af kurserne opfylder kravene til advokaters efteruddannelse. Der er kurser til medarbejdere uden og med erfaring fra ejendomsbranchen. Programmet dækker kurser inden for ejendomsjura og ejendomsøkonomi. Udover kursusprogrammet kan vi tilbyde skræddersyede kurser til medlemmer eller grupper af medlemmer. Foreningens semesterkurser (tidligere Diplomuddannelsen) er, som hidtil, bygget op i 4 juramoduler og 1 regnskabsmodul. Semesterkurserne kan f.eks. indgå som en del af eller supplement til den grundlæggende uddannelse for ejendomsadministratorer. Vi har fornyet semesteruddannelsen, og fra efteråret 2010 vil den nye uddannelse, kaldet Ejendomsadministratoruddannelsen/Property manager programme, starte op. Den nye uddannelse er opdelt i obligatoriske og valgfri fag. Mindstekravet for gennemførelse af hele uddannelsen er gennemførelse af 4 obligatoriske fag og 2 valgfri fag. Der indføres et nyt obligatorisk fag med introduktion til ejendomsadministration samt et nyt valgfrit fag om ejendomsinvesteringer og finansiering. Vi håber, at uddannelsesprogrammet vækker interesse, og at det omfatter alle vore medlemmers forskellige interesser og behov. Velkommen til uddannelserne i foråret Advokat Sven Westergaard Bestyrelsesformand Administratorsektionen Ejendomsforeningen Danmark 3

4 Efteruddannelseskurser introduktion 5 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 6 Grundkursus Lejeret II 6 Andelsboliger pant og udlæg 7 Introduktion til investering i fast ejendom 8 Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 8 Indgåelse af erhvervslejekontrakter NYHED 9 Fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål 10 Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse 11 Forbedringer i boliglejemål 12 Markedsleje i erhvervslejemål 13 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 14 Heldagskurser Ejerforeninger praktisk håndtering 15 Moms i relation til udlejning af fast ejendom 16 Omkostningsbestemt leje I og II 17 Semesterkurser Semesterkurser Introduktion 18 Boliglejeret II Hold- og fjernundervisning 19 Erhvervslejeret Hold- og fjernundervisning 20 Ejendomsregnskab Hold- og fjernundervisning 21 Praktiske oplysninger 22 Ejendomsforeningen Danmarks uddannelsesafdeling 22 Priser 23 4

5 Efteruddannelseskurser introduktion Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskurser for foråret 2010 spænder vidt fra grundlæggende emner inden for boliglejeretten og erhvervslejeretten, over foreningsretten til økonomiske kurser. Der er lagt vægt på, at Ejendomsforeningen Danmark udbyder kurser både i København og i Århus. Kurserne i København gennemføres i Ejendomsforeningen Danmarks egne lokaler med kombination af interne og eksterne undervisere. Kurserne i Århus gennemføres i Nykredits lokaler, ligeledes med kombination af interne og eksterne undervisere. Der udbydes både halvdagsog heldagskurser. Kursusbevis Der udstedes et kursusbevis til deltagere på efteruddannelseskurserne. I relation til reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige bemærkes, at det af kursusbeviset for de kurser, der opfylder reglerne, vil fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen, kursets navn og antallet af undervisningslektioner, således som det er defineret i bkg. nr af 12. december Ifølge reglerne skal alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet, svarende til 18 lektioner om året. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder kvalitetskravene, herunder undervisernes faglige kompetence. 5

6 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I et med kurset er at give deltagerne et grund læggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset baseres udover gennemgang af lovgivningssystemet i meget vidt omfang på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Kurset består af to dele. Se om del II nedenfor. Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng Forholdet mellem lejelovene og parternes aftale Lejeaftalen Lejelovens 5 Typeformular A, 8. udgave Individuelle vilkår og aftaler Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Opsigelse og ophævelse i tilfælde af betalingsmisligholdelse, husordensovertrædelser mv. Behandling ved huslejenævn af husordensovertrædelser Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 15. januar 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Del II afholdes fredag den 22. januar Den 22. december gang det udbydes Grundkursus Lejeret II et med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset baseres udover gennemgang af lovgivningssystemet i meget vidt omfang på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset består af to dele. Se om del I ovenfor. Forbedring og vedligeholdelse Adgang til lejligheden Brugsrettens overgang ved fremleje, bytte, dødsfald etc. Varme- og vandregnskabet Lejemålets stand ved ind- og udflytning Beboerrepræsentation Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme. Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 22. januar 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Del I afholdes fredag den 15. januar Den 4. januar gang det udbydes 6

7 Halvdagskurser Andelsboliger pant og udlæg 5. gang det udbydes Kurset består i en indføring af reglerne om pant og udlæg i andelsboliger og samler op på de erfaringer, der er gjort siden reglerne blev indført. Kurset går i dybden med administrators opgaver generelt i forhold til andelsboligforeninger, og orienterer specifikt om administration af de nye regler om pant og udlæg. Reglerne om pant og udlæg i andelsboliger Adkomsterklæring Afregning af salg Tvangssalg Overtagelse af administration Administrators ansvar Nyheder Ejere og administratorer af andelsboligejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Advokat Anders Scheel Frederiksen, Rebernik & Scheel Advokatanpartsselskab. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Mandag den 11. januar 2010, kl i København. Tirsdag den 12. januar 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 21. december 2009 for kurset i København. Den 22. december 2009 for kurset i Århus. 7

8 Halvdagskurser Introduktion til investering i fast ejendom 7. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne indblik i de økonomiske analyser, der foretages ved investering i ejendomme. Det inkluderer måling af afkast, værdiansættelse og principperne bag IPD Dansk Ejendomsindeks. Desuden gennemgås afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktivklasser, inkl. forholdet mellem risiko og forventet afkast. Også værdien og indholdet af benchmarkanalyser gennemgås. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås. Investorer og ejendomsinvesteringer Måling af afkast IPD Dansk Ejendomsindeks Prisdannelsen på fast ejendom Risiko, afkast og porteføljeteori At skabe og pleje en portefølje Investering i aktier, obligationer eller ejendomme? Indirekte investeringer i ejendomme Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere Revisorer Alle med interesse for investering i fast ejendom Økonomisk konsulent Sofie Jensen, Ejendomsforeningen Danmark. Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Fredag den 5. marts 2010, kl i København. Den 12. februar Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer Alle, der investerer i ejendomme, bør være opmærksom på de skatte- og momsregler, der findes på området. Udlejningsejendomme er et område med komplicerede momsfradragsregler og følgelig med relativt stor risiko for fejltagelser. En enkelt udlejningsejendom kan have op til fem forskellige momsfradragsprocenter. Ligeledes er der en række skattemæssige faldgruber ved erhvervelse af investeringsejendomme, fradragsregler for vedligeholdelse mv. og ved efterfølgende salg. Hensigten med kurset er at give deltagerne forståelse for skatte- og momsforhold ved ejendomsinvesteringer. Skatte- og momsforhold ved køb og salg af ejendomme ejendomsdrift for forskellige typer af ejendomme I momsdelen vil følgende emner blive behandlet: Registrering med henblik på optimering af momsforhold Momsfradrag Reguleringsforpligtelse Energiafgifter I skattedelen vil følgende emner blive behandlet: Erhvervelse af investeringsejendomme Vedligeholdelse kontra forbedring Afskrivninger Beskatning ved salg af investeringsejendomme Administratorer Investorer Ansatte hos institutionelle investorer Director Jacob Alstrup Lie, KPMG. Director Heidi Lundsgaard Udsen, KPMG. 6. gang det udbydes Torsdag den 18. marts 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 25. februar

9 Halvdagskurser Indgåelse af erhvervslejekontrakter NYHED et med kurset er at give deltagerne kendskab til, hvorledes en erhvervslejekontrakt kan udformes, således at kursisterne får et grundlag for selv at udarbejde erhvervslejekontrakter. Kurset baseres i vidt omfang på Ejendomsforeningen Danmarks standarderhvervslejekontrakter. Der vil blive redegjort for, hvilke vilkår en erhvervslejekontrakt bør indeholde samt givet forslag til særlige vilkår om eksempelvis anvendelse, forbrugsregnskaber, uopsigelighed m.v., som en erhvervslejekontrakt kan indeholde. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede lejemål og ikke-erhvervsbeskyttede lejemål, men hovedvægten vil blive lagt på henholdsvis butikslejemål og kontorlejemål. Det forudsættes, at kursisterne har et generelt kendskab til erhvervslejeloven. Fastsættelse af lejemålets størrelse Lejemålets anvendelse Erhvervsbeskyttelse Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler Vedligeholdelse af lejemålet Fraflytning af lejemålet Genforhandling Tinglysning af lejekontrakter Administratorer og ejere af erhvervsejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere Advokat Leif Djurhuus, Plesner Advokatfirma. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 23. marts 2010, kl i København. Tirsdag den 13. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 2. marts 2010 for kurset i København. Den 23. marts 2010 for kurset i Århus. Betal for to kurser Deltag i tre 9

10 Halvdagskurser Fremleje, bytte, samlivsophævelse og dødsfald i boliglejemål 9. gang det udbydes Kurset giver deltagerne et samlet overblik over reglerne vedrørende lejernes adgang til at overlade brugen af det lejede til andre. Der redegøres endvidere for, hvorledes udlejer skal forholde sig, når lejeren ønsker at fremleje, bytte m.v., eller når lejeren dør. Det forudsættes, at kursisterne har et vist kendskab til reglerne i lejelovgivningen. Fremleje af en del af lejemålet Fremleje af hele lejemålet Bytteret Separation/skilsmisse Ophør af samliv Plejehjemsoptagelse Lejers død Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsen Ejendomsadministration (Århus). Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Torsdag den 22. april 2010, kl i København. Onsdag den 28. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 1. april 2010 for kurset i København. Den 7. april 2010 for kurset i Århus. 10

11 Halvdagskurser Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse 6. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne kendskab til de erhvervslejeretlige regler, som gælder i forbindelse med lejeforholdets ophør. Der lægges vægt på, kursisterne får et indblik i reglerne om opsigelse og ophævelse, samt fraflytning af lejemålet, herunder hvilken stand lejemålet skal afleveres i samt afregning af depositum mv. Endvidere gennemgås det inden for hvilke frister, de enkelte krav skal være gjort gældende og hvilke krav lejer kan rejse over for udlejer. Endelig gennemgås reglerne om fremleje, afståelse og genforhandling i hovedtræk. Det forudsættes, at kursisterne har et overordnet kendskab til de generelle regler i lejelovgivningen. Opsigelse Ophævelse Fraflytning og istandsættelse Mangler eller slid og ælde Vedligeholdelsesfordeling Flyttesyn Fremsættelse af krav Afregning af depositum/garanti Lejers krav imod udlejer Kontraktlig regulering af flytteopgøret Fremleje (hovedtræk) Afståelse og genindtræden (hovedtræk) Genforhandling af vilkår (hovedtræk) Administratorer og ejere af erhvervsejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Revisorer og erhvervsmæglere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Lægdommere Advokat Jeppe Holt, Plesner Advokatfirma. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 27. april 2010, kl i København. Tirsdag den 4. maj 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 6. april 2010 for kurset i København. Den 13. april 2010 for kurset i Århus. Betal for to kurser Deltag i tre 11

12 Halvdagskurser Forbedringer i boliglejemål et med kurset er at belyse de muligheder, der er for at forhøje lejen, når der udføres forbedringer i udlejningsejendomme. Forbedringsbegrebet og reglerne om beregning af forbedringsforhøjelser gennemgås. Endvidere gennemgås reglerne om varsling af adgang, varsling af iværksættelse og varsling af forbedringsforhøjelse. Eksempler på varslingsskrivelser vil indgå i kursusmaterialet. Endelig vil reglerne om gennemgribende forbedring ved genudlejning af boliglejemål og erhvervslejelovens regler om forbedringer blive gennemgået i hovedtræk. Det lejeretlige forbedringsbegreb Forhåndsgodkendelse Varsling af adgang til det lejede Varsling af iværksættelse Inddragelse af beboerrepræsentation Beregning af forbedringsforhøjelser Varsling af forbedringsforhøjelse i regulerede/uregulerede kommuner Gennemgribende forbedring af boliglejemål (hovedtræk) Forbedringer i erhvervslejemål (hovedtræk) 10. gang det udbydes Ejere og administratorer af boligudlejningsejendomme Advo kater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Rådgivende ingeniører og arkitekter Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 11. maj 2010, kl i København. Tirsdag den 18. maj 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 20. april 2010 for kurset i København. Den 27. april 2010 for kurset i Århus. 12

13 Halvdagskurser Markedsleje i erhvervslejemål 6. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne overblik over samt praktisk indsigt i de regler, der gælder for fastsættelse af markedsleje og varsling af markedslejeforhøjelser i henhold til erhvervslejelovens regler. Erhvervslejelovens regler gennemgås, ligesom processen vedrørende forberedelse og gennemførelse af varslingen gennemgås. Markedsleje Begrebet markedsleje, herunder betydningen af Forbedringer Lejers branche Lejemålets fysiske udformning Lejevilkårene osv. Varsling af forhøjelse eller nedsættelse Formkrav Syn og skøn Udmeldelse af skønsmand Formulering af skønstema Materiale til skønsmand Sammenligningslejemål Varslingshindringer Aftalt fredning Aftalt lejeregulering Aftalt uopsigelighed Varslingsintervaller Væsentlighedskravet Behandling af tvister Ejere og administratorer af ejendomme med erhvervslejemål Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer erhvervslejemål Advokat Kristin Jonasson, Bech-Bruun Advokat Andreas Antoniades, Bech-Bruun Onsdag den 12. maj 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som NB! Rabat ved samlet tilmelding til kurserne Indgåelse af erhvervslejekontrakter, Markedsleje i erhvervslejemål samt Erhvervslejemåls ophør, herunder fraflytning og istandsættelse. Betal for to og deltag i tre kurser. Den 21. april Betal for to kurser Deltag i tre 13

14 Halvdagskurser Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere Kurset er et basiskursus, og formålet med kurset er derfor at give deltagerne en helt grundlæggende indføring i, hvad der forstås ved omkostningsbestemt leje og hvorledes der udarbejdes et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom. Kurset vil blive baseret på en gennemgang af en række fakturaer på forskellige driftsudgifter, herunder en skattebillet, og Ejendomsforeningen Danmarks blanket til brug ved udarbejdelse af et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom samt varslingsblanketten. Med hensyn til problemstillinger vedrørende omkostningsbestemt leje, som ligger ud over det basale, henvises til Ejendomsforeningen Danmarks øvrige kurser i omkostningsbestemt leje, der afholdes i efteråret På kurset vil følgende emner blive berørt: Ejendomme med omkostningsbestemt leje (grundlæggende regler) Fordeling mellem bolig og erhverv (grundlæggende regler) Fordeling mellem boliger (grundlæggende regler) Beregning af henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Afgrænsning og beregning af udgifter, som kan indgå i driftsbudgettet Beregning af afkast (grundlæggende regler) Administrationshonorarer Udfyldelse af varslingsblanketten (hovedtræk) 3. gang det udbydes Med hensyn til mere komplicerede problemstillinger vedrørende ovennævnte emner henvises til de kommende kurser i omkostningsbestemt leje, der forventes afholdt i efteråret På kurset berøres ikke emner som beregning af 18- og 18 b-satser, indregning af forbedringstillæg, spise-op-princippet, varslingsprocedure og beboerrepræsentationer, ejerlejligheder og andelsboliger samt tvister. Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokatsekretærer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Generelt for målgruppen gælder, at kurset retter sig mod personer uden kendskab til omkostningsbestemt leje eller med begrænset kendskab hertil. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Torsdag den 20. maj 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4 (af de 54 lektioner, som Den 29. april

15 Heldagskurser Ejerforeninger praktisk håndtering 2. gang det udbydes et med kurset er at give deltagerne et godt kendskab til den praktiske håndtering af ejerforeninger i det daglige. Ejerforeninger er per definition ikke det, som fylder mest rent tidsmæssigt i den daglige administration, men når problemer opstår, er der ofte tale om komplicerede problemstillinger, som rækker langt ind i grundlæggende formueret, og som de ofte kortfattede vedtægter ikke tager stilling til. Kurset søger at give et overblik over dels ejerforeningers placering i det juridiske hierarki, rettigheder og pligter som medlem af en ejerforening, samt relaterede problemstillinger såsom opsigelse af udlejede ejerlejligheder og retsstillingen angående omdannelse af andelsboligejendomme til ejerlejlighedsejendomme (sidstnævnte dog kun i hovedtræk). Ejerforeningers placering i det juridiske hierarki. Vedtægter Hvad er en ejerforening rent juridisk? Ejerskab af ejendommen/enkelte lejligheder I forhold til lejeretten/lejeboliger I forhold til andelsboligforeninger Normalvedtægten i loven ctr. alm. vedtægter Afstemningsregler, begrænsninger af samme Beslutningsstruktur. E/F ctr. den enkelte ejer. Hvilke beslutninger kan træffes? Rettigheder og pligter som medlem af E/F Rettigheder og pligter for ejer og E/F Råderet over fælles- og særejendom, fremleje, pantsætning etc. Vedligeholdelse og forbedring Hæftelse og fællesudgifter Eksklusion og inddrivelse af fællesudgifter. Ejerpantebreve Relaterede emner Opsigelse af lejer af en ejerlejlighed. Formkrav mv. E/F s reaktionsmuligheder overfor lejere af ejerlejligheder Hvilke ejendomme kan omdannes til ejerlejligheder. Form-/minimumskrav Ejerlejligheder i tagboliger i udlejnings- og andelsboligejendomme Varmeregnskaber i ejerforeninger Administratorer af ejerforeninger Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, Advokatfirmaet C.E. Jensen. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 9. februar 2010, kl i København. Torsdag den 11. februar 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 19. januar 2010 til kurset i København. Den 21. januar 2010 til kurset i Århus. 15

16 Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom 2. gang det udbydes et med kurset er at give kursisterne en grundlæggende indføring i de momsretlige regler, som har relevans for udlejning og administration af fast ejendom. Kurset vil indeholde en afgrænsning af momspligten / momsfritagelsen for relevante ydelser vedrørende udlejning af fast ejendom mv. Derudover vil kurset indeholde en gennemgang af betingelserne for frivillig registrering af udlejning og opførelse af fast ejendom og de pligter og rettigheder, som følger med registreringen. Der vil i denne forbindelse blive taget udgangspunkt i de leverancer af varer og ydelser, som typisk forekommer i lejeforholdet fra lejeaftalens indgåelse til dennes ophør. Momsens grundbegreber, herunder Afgiftspligtige personer Momspligt / fritagelser Registreringspligt /valgfri registrering Leveringssted Momspligtige /momsfrie transaktioner efter ML 13, stk. 1, nr. 8 Momsmæssige overvejelser ved indgåelse af lejeaftalen Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom / opførelse af fast ejendom, herunder Afgrænsning heraf og betingelser herfor Administrative pligter Momsbelagte transaktioner og beregning af afgiftsgrundlaget herfor Fradragsret for moms Investeringsgoder og regulering af moms herfor Salg / udtagning af virksomhedens øvrige aktiver Moms ved lejeaftalens ophør Ejere og administratorer af ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i realkreditinstitutter, pensionsselskaber og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Advokat (L) Tom Kári Kristjánsson, Plesner Advokatfirma. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Tirsdag den 16. marts 2010, kl i København. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 23. februar

17 Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II 19. gang det udbydes et med kurset er at indføre deltagerne i en række af de udvalgte problemstillinger, man kan komme ud for ved varsling af omkostningsbestemt leje. Der redegøres bl.a. for, hvorledes man skal varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse i ejendomme, hvor lejen ikke har været reguleret løbende, og hvor der generelt er uvished om lejens sammensætning. Endvidere gennemgås den seneste udvikling i huslejenævnenes og domstolenes praksis på området. Der lægges op til diskussion og erfaringsudveksling deltagerne imellem og med underviserne. Det forudsættes, at kursisterne har et grundlæggende kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje. Omkostningsbestemte ejendomme Fordelingsprincipper Henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Driftsudgifter, afkast og indtægter Hensættelser til vedligeholdelse Udarbejdelse af driftsbudget Spise-op-princippet Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi Varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser Konsekvenser ved indretning af tagboliger Ejerforeninger og andelsboliger Tvister i huslejenævnet Ejere og administratorer af ejendomme med boliglejemål Advokater og advokatfuldmægtige Ejendomsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnsmedlemmer og -sekretærer Advokat Ulla Andersson, Egemar & Clausen. Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Torsdag den 29. april 2010, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6 (af de 54 lektioner, som Den 8. april

18 Semesterkurser Semesterkurser Introduktion Semesterkurserne er opdelt i 4 moduler vedrørende lejeret og foreningsret samt 1 regnskabsmodul. Emnerne på de 4 førstnævnte moduler er forskellige, men niveauet for undervisningen er ens. De første to moduler er Boliglejeret I og II. Disse moduler supplerer hinanden, hvorfor det er nødvendigt at følge begge moduler for at få kendskab til alle aspekter af boliglejeretten. Det anbefales at følge Boliglejeret I og II i den nævnte rækkefølge. Det tredje modul er Andelsboligforeninger og Ejerforeninger, mens det fjerde er Erhvervslejeret. Modulet Grundlæggende bogføring og regnskab er en introduktion til modulet Ejendomsregnskab. Hensigten med modulet er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden herom, således at de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendomsregnskab. Det er ikke et krav, at man skal gennemføre Grundlæggende bogføring og regnskab for at kunne påbegynde kurset i Ejendomsregnskab. Kursusbevis Der udstedes et bevis til deltagere på holdundervisningen, hvis den studerende har været til stede 80 procent af undervisningstimerne og har fået godkendt 2/3 af de stillede opgaver. Der udstedes et bevis til deltagere på fjernundervisningen, hvis den studerende har afleveret og fået godkendt 80 procent af de stillede opgaver. Eksamen Ejendomsforeningen Danmark tilbyder eksamen på semesterkurserne i henhold til følgende eksamensplan: Eksamensformen er en 4 timers skriftlig eksamen. Det præciseres, at eksamen efter gennemførelse af Boliglejeret II er baseret på pensum fra både Boliglejeret I og II. Ved bestået eksamen udstedes eksamensbevis Re-eksamen Mod et gebyr på kr. 400,00 er der mulighed for at gå til re-eksamen ved næste eksamen i det pågældende fag. De studerende, der ønsker at gå til re-eksamen, er naturligvis meget velkomne til at deltage i spørgetime, hvis det udbydes på det enkelte fag. Semesterkursus Eksamensdag Boliglejeret I Modulet afsluttes ikke med eksamen Boliglejeret II Den 29. april 2010 Andelsboligforeninger og Ejerforeninger Efteråret 2010 Erhvervslejeret Den 4. maj 2010 Grundlæggende bogføring og regnskab Modulet afsluttes ikke med eksamen Ejendomsregnskab Den 14. juni 2010 Ny uddannelse Fra efteråret 2010 starter en ny ejendomsadministratoruddannelse, se side 3. 18

19 Semesterkurser Boliglejeret II Hold- og fjernundervisning et med modulet er at give de studerende et indgående kendskab til en del af de regler, som ligger bag praktisk ejendomsadministration af boliglejemål. Der lægges vægt på at orientere om baggrunden for reglerne og at belyse, hvordan man skal forholde sig i en række praktiske situationer. Boliglejeret II vil bl.a. omfatte følgende emneområder: forbedringer, opsigelse, ophævelse, vedligeholdelse, fraflytning, istandsættelse og forbrugsregnskaber. Undervisningsmateriale Der undervisses ud fra ED s nye håndbog om ejendomsadministration, lejeloven, boligreguleringsloven samt en af Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet materialesamling, som indeholder supplerende materiale, herunder spørgsmål og opgaver, som har til formål at øge indlæringen af stoffet. Før første undervisningsgang får de studerende tilsendt pensumplan og den del af materialesamlingen, der vedrører første undervisningstime. Faglig baggrund Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på deltagere med et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagere uden denne baggrund vil også kunne deltage, men må forvente øget forberedelsestid. Det anbefales at følge Boliglejeret I før Boliglejeret II, idet de emner, der er gennemgået i Boliglejeret I, forudsættes kendte ved undervisningen i Boliglejeret II. Undervisere Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. Holdundervisning Varighed 36 lektioner. Der må forventes en forberedelsestid mindst svarende til undervisningstiden. Tidspunkt og sted Fredage kl i København. Start fredag den 29. januar 2010 og slut fredag den 23. april Fjernundervisning Fjernundervisning tilrettelægges således, at de studerende forbereder sig hjemme til de tre undervisningsdage. Tilegnelsen af stoffet sikres gennem krav om løsning af opgaver, der jævnligt sendes til de studerende. Varighed Der afholdes tre hele kursusdage. Første kursusdag er en introduktion til faget og de to sidste kursusdage finder sted midt i modulet. Tidspunkt og sted Første kursusdag afholdes den 13. januar 2010, hvor undervisningsforløbet starter. De sidste kursusdage afholdes den 10. marts 2010 og den 11. marts Undervisningen finder sted i Århus. 19

20 Semesterkurser Erhvervslejeret Hold- og fjernundervisning et med modulet er at sætte de studerende i stand til at løse de særlige problemer, der knytter sig til administration af erhvervslejemål. Undervisningen vil tillige omfatte områder, hvor reglerne for erhvervslejemål svarer til reglerne for boliglejemål, men gennemgangen vil være relativt summarisk ud fra en forudsætning om, at de studerende har gennemført modulerne Boliglejeret I og II eller på anden måde har kendskab til reglerne for boliglejemål. Dette modul vil primært omfatte følgende emneområder: erhvervslejelovens baggrund og formål, erhvervslejelovens område, lejekontrakter, parterne og det lejede, overtagelse af lejemålet, lejens størrelse og regulering, forbrugs- og ejendomsregnskaber, vedligeholdelse i lejeperioden, gennemførelse af arbejder på ejendommen, udlejers forandringer, lejers forandringer, vilkårsændringer, lejemålets overgang til andre, opsigelse, ophævelse, andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse. Undervisningsmateriale Der undervises på grundlag af bogen Erhvervslejeret, erhvervslejeloven samt en materialesamling, indeholdende supplerende materialer bl.a. i form af spørgsmål og opgaver, der har til formål at øge indlæringen af stoffet. Det forventes, at de studerende i løbet af kurset også læser en række relevante domme, som udleveres i kopi. Faglig baggrund Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på deltagere, der har gennemgået Boliglejeret I og II og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagere uden denne baggrund vil også kunne deltage, men må forvente øget forberedelsestid. Holdundervisning Varighed 40 lektioner. Pensum vil i sidetal være større end til modulerne Boliglejeret I og II, og der må derfor påregnes længere forberedelsestid end til disse moduler. Tidspunkt og sted Onsdage kl i København, dog tirsdag i uge 10. Start onsdag den 27. januar 2010 og slut onsdag den 21. april Fjernundervisning Fjernundervisning tilrettelægges som hjemmeundervisning med netadgang til fagets undervisere. Tilegnelsen af stoffet sikres gennem krav om løsning af opgaver, der jævnligt sendes til de studerende. Varighed Der afholdes tre hele kursusdage. Første kursusdag er en introduktion til faget og de to sidste kursusdage finder sted midt i modulet. Tidspunkt og sted Første kursusdag afholdes den 20. januar 2010, hvor undervisningsforløbet starter. De to sidste kursusdage afholdes den 7. april 2010 og den 8. april Undervisningen finder sted i Århus. Undervisere Advokat Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Juridisk konsulent Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 20

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Tilmeld. program efterår dig kurserne på.

Tilmeld. program efterår dig kurserne på. Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program efterår 2008 Indhold Velkommen 5 Efteruddannelseskurser introduktion 6 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 7 Grundkursus Lejeret II 8 Omkostningsbestemt

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Efteruddannelse Efterår 15

Efteruddannelse Efterår 15 Efteruddannelse Efterår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 22 Kommunikation og ledelse 27 EA-uddannelsen 29 Velkommen til efterårssæsonen 2015 Uddannelse er

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Version 8 Lejekontrakter

Version 8 Lejekontrakter Version 8 Lejekontrakter Erhvervslejekontrakter i 4 versioner C&B Systemer har distributionsaftale med Ejendomsforeningen Danmark og stiller 4 forskellige standardlejekontrakter til erhvervslejemål til

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Efteruddannelse Forår 17

Efteruddannelse Forår 17 Efteruddannelse Forår 17 Foreninger 4 Erhvervslejemål 5 Boliglejemål 8 Investering og finansiering 13 Kommunikation og ledelse 14 EA-uddannelsen 16 1 Tilmelding og afbestilling Tilmeldingsfrister og oprettelse

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 Februar

KURSUSKATALOG 2017 Februar KURSUSKATALOG 2017 Februar 2017 1 KURSUSKATALOG 2017 Kurser foråret 2017... 3 Grundejernes Investeringsfond (GI) 1. marts 2017 kursus 01/2017... 3 Finansiering af udlejningsejendomme 14. marts 2017 kursus

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 4. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 4. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 4. udgave Indhold 1. Indledning...5 2. Generelt om Ejendomsadministrator- uddannelsen (EA)..6 2.1. Læringsmål for uddannelsen...6 2.2. Uddannelsens struktur og opbygning...8

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme (1) GD 2013/45 Ø(U HAVDE ADGANG TIL AT OPKRÆVE FORBEDRINGSTILLÆG

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Moms- og afgiftsspecialisterne

Moms- og afgiftsspecialisterne KURSUS: Moms- og afgiftsspecialisterne På kurset i 2017 vil undervisere fra KPMG Acor Tax, SKAT, DLA Piper og SEGES sætte fokus på aktuelle emner for moms- og afgiftsspecialister i DLBR, som har et højt

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere