SOLAR TERM Solvarmebeholdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLAR TERM Solvarmebeholdere"

Transkript

1 SOLAR TERM Solvarmebeholdere Made in EU Varmtvandsbeholdere til brugsvandopvarmning 150, 200, 300, 500, 750 og 1000 liter TEKNISK SPECIFIKATION SAMLE OG DRIFTS MANUAL mærket OBS! Læs manualen omhyggeligt før installering og ibrugtagning af vandvarmeren! 1

2 TEKNISK SPECIFIKATION, INSTALLATIONS OG DRIFTS MANUAL FOR ELEKTRISKE/SOLOPVARMEDE VARMTVANDSBEHOLDERE 150, 200, 300, 500, 750 og 1000 liter OBS! Læs omhyggeligt nærværende manual før installering og ibrugtagning af beholderen! Kære kunde, Vi tilbyder Dem disse varmtvandsbeholdere, til gulv installation. De er designet til produktion af brugsvand til f.eks. enfamiliehuse, mindre hoteller og lignende steder hvor behovet for varmt vand er tilstede. Varmtvandsbeholderne fremstilles i forskellige varianter med ekstra varmespiraler (en eller to- en stor og en mindre), med en temperatur indikator, uden nogen af dem eller med en kombination af dem. Vandbeholderne og varmespiralerne er fremstillet i stål (korrosions beskyttet medet lag emalje samt en magnesium anode) eller af højt legeret krom-nikkel stål. Opvarmningen i beholderne kan foregå på tre måder: - Ved hjælp af elektricitet. - Ved alternativ kilde via den indbyggede varmespiral med centralvarme, - fjern- varme eller solfangere. - En kombination af el opvarmning og varmespiralerne. En betydelig forbedret økonomi på alle årstider kan opnås ved at vælge den rigtige kombination af opvarmnings metoder (om sommeren kan solpaneler bruges som ekstern varmekilde, om vinteren anvendes centralvarme). TEKNISKE DATA Afhængigt af typen, op til to varmespiraler, er der monteret et termometer, der viser temperaturen på brugsvandet. Der er 1/2 muffer med plads til at montere følere. Et sikkerhedsarmatur skal monteres på alle typer beholdere. Armaturet består af en sikkerhedsventil, kontraventil, afspærrings ventil og en aftapnings ventil. Afblæsning fra sikkerhedsventilen skal ledes til kloak. Følgende tegninger samt skema indikerer de forskellige tilslutninger. Figur 1 Vandvarmer uden, med en (S) og to (S2) varmevekslere Figur 2 vandvarmer med to parallelle vandvarmere (S21) 2

3 BEHOLDERKAPACITET (Liter) Nederste varmespiral (emaljeret) (M 2 ) 0,67 0,94 0,86 1,15 Øverste varmespiral (emaljeret) (M 2 ) 0,3 0,41 0,35 0,5 0,89 0,97 1,14 1,38 1,22 1,7 2,08 2,64 To parallelle varmespiraler 0,78+0,52 1,33+1,07 1,7+1,27 S21 (stor+lille; emaljeret) (M 2 ) 1,13+0,66 1,8+1,3 2,32+1,74 UDTAG 1 koldt vand - ind G¾ F G¾ F G¾ F G1 F G1½ F G1½ F 2 varmt vand ud G¾ F G¾ F G¾ F G1 F G1½ F G1½ F 3 Nederste varmespiral G¾ F G¾ F G¾ F G1 F G1 F G1 F 4 øverste varmespiral G¾ F G¾ F G¾ F G1 F G1 F G1 F 5 brugsvands cirkulation G¾ F G¾ F G¾ F G¾ F G¾ F G¾ F 6 Termostat tilslutning G½ F G½ F G½ F G½ F G½ F G½ F 7 ½ muffetilslutning for føler G1½ F G1½ F G1½ F G1½ F G1½ F G1½ F 8 ekstra tilslutning 9 Flange 10 termometer 11 (S21) Store varmespiral, figur 2 G¾ F G¾ F G1 F 12 (S21) Lille varmespiral, figur 2 G¾ F G¾ F G1 F FYSISKE MÅL (mm) D H A B C E I J P K (for S21), fig M (for S21), fig Q (for S21), fig R (for S21), fig ,15 1,29 1,85 2,35 2,08 2,64 2,95 3,61 3

4 Mål 150 L 200 L 300 L 500 L 750 L 1000 L A B C D E F G H J K L OBS! Husk at fjerne alle plastpropper på beholderen, de er kun monteret som beskyttelse med snavs 4

5 MÆRKNING Et bogstav og et tal i modelnummeret, f.eks. "T" står for en vandvarmer med en varmeveksler, "T2" for to varmevekslere. Nedenstående viser betydningen af bogstaverne i modelnummeret: Vandvarmermodellen og dens modifikationer er markeret med et bogstav og nummer som følgende: De første to bogstaver og de efterfølgende fire tal indikerer modellen. - F designet til stående montering* - V lodret montering. - I vandbeholderen er fremstillet af krom nikkel stål. - S, S2, S21 Beholderne er forsynet med en eller to varmespiraler med mulighed for tilslutning af alternative varmekilder, såsom solvarme, fjernvarme, pillefyr etc. *200L, 300L og 500L er alle med 2 spiraler til gulvmontering. På alle varmtvandsbeholdere kan monteres en EL-stav og termostat og overkognings sikring. Isoleringskappen er en formstøbt polyuretanskum. Dækket er af polyester. TILSLUTNING AF VARMTVANDSBEHOLDERNE. De opretstående varmtvandsbeholdere skal installeres på en passende plads hvor temperaturen ikke kommer under 4 C. Der skal være gulvafløb i rummet så beholderen kan tømmes ved et serviceeftersyn, og sikkerhedsventilens afblæsning skal være ført til et afløb. Transportpallerne på l fjernes ved hjælp af en passende løftekran eller lignende. TILSLUTNING AF AFLØB FRA SIKKERHEDSVENTIL Før påfyldning af vand, skal cirkulations studsen (3 4") og termometer (1 2") åbninger monteres eller afproppes. Tømningen af beholderne ved forebyggende vedligeholdelse og reparationer, anbefaler vi at lukke for det kolde vand på den anbefalede sikkerhedsaggregats afspærringsventil og derefter åbne for aftapnings ventilen på aggregater. Samtidig er det nødvendigt at åbne den fjernest beliggende vandhane for en hurtigere tømning af beholderen. Man kan også anvende sikkerhedsventilen som tømmeventil. Rørtilslutningerne til øvre og nedre varmespiral er mærket med sort bånd og mærkater. For at påfylde vand på beholderen: åben den fjernest liggende varmtvandshane og åben for koldtvandstilgangen til beholderen. Vent til der kommer en konstant vandstrøm (uden luft) ud af den varme hane, luk derefter varmtvandshanen. Tilslutningen til vandforsyningen skal foretages af autoriseret vvs-installatør. 5

6 1 Varmt brugsvand ud 2 Afspærringsventil 3 Sikkerhedsventil når trykket overstiger 1,0 MPa 4 Kombiventil 5 Overløb fra sikkerhedsventilen TILSLUTNING TIL EL FORSYNING Vandvarmerne er fremstillet med en beskyttelse mod spændingsskader (klasse 1) Vandvarmeren bør tilsluttes en særskilt EL-gruppe. 1 Terminal 2 Overkogningssikring 3 Termostat 4 Afbryder 5 Varmelegeme 6 Anode 1 Terminal 2 Kombineret thermostat med overkogningssikring 3 Varmelegeme 4 LED diode 5 Anode 6

7 TILSLUTNING AF VANDVARMERENS VARMEVEKSLER TIL DEN ALTERNATIVE VARMEKILDE KREDSLØB Varmespiralen er indikeret med mærker med de passende angivelser. Kun autoriserede vvs-installatører bør installere varmtvandsbeholderen. Væsken i de to spiraler skal tilsluttes til en cirkulationspumpe. I stedet for solvarmevæske, kan vand anvendes med sammensætning og indeksværdier inden for de niveauer, der er fastsat vedrørende vand eller en vandig opløsning, som ikke er aggressiv over for varmevekslermateriale. Solvarmevæskens temperatur bør ikke overstige 85 grader C. Væsketrykket i varmevekslerne må ikke overstige 0,6 MPa. OBS! Det er forbudt at sætte stopventiler på begge ender (indløb og udløb) af varmeveksleren samtidigt. I tilfælde, hvor vandvarmerens varmeveksler ikke skal anvendes og ikke er forbundet med varmekildekredsløbet, skal den fyldes med propylenglycol opløsning, der er egnet til varmesystemer. Det er forbudt at tillade kølemiddelcirkulation gennem varmeveksleren, når enhedens vandbeholder er tom. Tilslutning af vandvarmerens varmeveksler til et alternativt varmekilde kredsløb skal kun udføres af autoriseret vvs-installatører. ANVENDELSE AF VARMTVANDSBEHOLDEREN Før ibrugtagning af varmtvandsbeholderen skal man sikre, at den er fyldt med vand! (kontroller!) For at påbegynde opvarmningen af brugsvandet tændes der for elektriciteten til beholderen. Kontrollampen på beholderens plastiklåg vil lyse. Når den ønskede temperatur i varmtvandsbeholderen er nået, vil termostaten afbryde strømmen og lyset vil slukke. Når vandet er afkølet til under den fastsatte temperatur, tænder termostaten for strømmen og lyset tændes igen, så vandet kan genopvarmes til den fastsatte temperatur. På nogle varianter af varmtvandsbeholderne er der mulighed for at aflæse temperaturen som vandet er opvarmet til, på et indbygget termometer. Tænd og sluk foregår på en ekstern afbryder. OBS! Hvis der strømmer vand ud af sikkerhedsventilen (kan ses i åbningen ved tragten) kan dette betyde fejl på vandvarmeren eller en del af udstyret på denne. Hvis dette sker skal der øjeblikkeligt afbrydes for strømmen til vandvarmeren, lukke for koldvandstilgangen og fremløbet fra centralvarme og sol kredsen. Brug af vandvarmeren er ikke tilladt før fejlen er fundet og udbedret. Der er et område markeret som ECO omkring termostatdrejeknappen. Når termostatdrejeknappen er sat på ECO, vil vandet blive opvarmet til en optimal temperatur med en minimal termisk varmetab og med lavest mulig elforbrug. I tilfælde af at der er behov for større mængde varmt vand, bør termostatdrejeknappen indstilles til maksimal indstilling. Vi anbefaler at den står på ECO i længere perioder, hvor der ingen vandforbrug er eller meget lille vandforbrug, blot for at opbevare det varme vand. Nedenstående billeder viser ECO omkring termostatdrejeknappen: 7

8 PRÆVENTIV OG REGELMESSIG VEDLIGEHOLD I emaljerede beholdere er der monteret en magnesium anode med en levetid på op til 3 år. Anoden skal tilses 1 gang årligt og udskiftes hvis den er synlig aktiv (korroderet). I vandvarmere fremstillet af højt legeret krom - nikkelstål er der ikke monteret anode. Korrosionsbeskyttelsen og den lange levetid er sikret ved at vælge en passende ståltype og rette udformning af vandvarmeren. Det skal sikres at vandets klorinindhold og ledningsevne ikke overstiger de anbefalede værdier: 250 mg/l og en elektrisk konduktivitet for vandet på op til 2000 ms/cm I områder med meget aggressiv vand, bør anoden skiftes mindst en gang årligt. Dette er udenfor garantien. FEJLFINDING Skulle vandvarmeren ikke varme vandet op, tjek da den eksterne enhed for frakobling, og for enkeltfaset enheder, om tænd/sluk knappen er på sluk og/eller om termostatdrejeknappen ikke er indstillet til minimum indstilling. 8

9 Er strømforsyning tilsluttet, er PHFI relæet slået til, og termostatdrejeknappen er i den rette position, men vandet i beholderen er ikke varmet op (lamperne vil muligvis lyse). Træk strømforsyningen ud af stikket, og kontakt en autoriseret tekniker. I tilfælde af at vandtrykket er meget lavt, bør man kontrollere, om der er den nødvendige gennemgang i rørene til vandforsyningen. Er dette ikke tilfældet, bør man tjekke om vandforsyningen (vandværket) leverer den nødvendige vandtryk. I tilfælde af at foregående mulige problemer ikke er årsagen til manglende vandtryk, bør man kontakte en autoriseret tekniker. VIGTIGE REGLER Alle varmtvandsbeholdere skal monteres og anvendes i henhold til gældende regler. Samtidig skal der være plads til og mulighed for at udføre service på beholderen. Der skal være afløb i rummet og overløb fra sikkerhedsventilen skal føres til afløb. OBS! Lad ikke ukyndige personer eller børn betjene udstyret og lad ikke børn lege med udstyret. Tilslutning af vandvarmeren til vandforsyningen og elforsyningen skal udføres af autoriseret teknikere, gem e.v.t. kvittering fra disse som dokumentation. Når vandvarmeren tilsluttes el-nettet skal der sørges for rigtig forbindelse til fase, nul og jord. Der skal foretages en prøvekørsel af anlægget inden det tages i brug. Tilslutning af vandvarmeren til centralvarme, jordvarme, solvarme mm. skal udføres af en autoriseret tekniker. OBS! Vandvarmeren må ikke installeres i omgivelser hvor temperaturen kan komme under frysepunktet. Hvis dette sker skal vandvarmeren tømmes for vand i frostperioder. Hvis der er risiko for at vandvarmeren er frosset, må der ikke tændes for strømmen. OBS! For at vandvarmeren kan fungere sikkert skal sikkerhedsventilen holdes ren og funktionsdygtig. Udløbet skal renses og der bør testes for fri gennemstrømning f.eks. hver 14. dag. Denne test skal også udføres ved opstart af vandvarmeren. Hvis der strømmer vand ud af sikkerhedsventiler konstant er denne defekt, eller der er fejl på en af varmespiralerne. Sørg for at afbryde strømmen hvis denne situation opstår. Reglerne for udskiftning af anoden skal overholdes selv efter ophør af garantiperioden på vandvarmeren. Denne vandvarmer er mærket i henhold til EU direktiv 2002/96/EC 9.(Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)). Ved at sørge for en passende bortskaffelse af denne vandvarmer når den skal kasseres, hjælper De med at forebygge potentiel negative konsekvenser på miljøet og person sundhed, som en uansvarlig bortskaffelse af vandvarmeren ville kunne resultere i. Symbolet affald. på vandvarmeren eller på indpakningen indikerer at dette ikke må behandles som husholdnings I stedet skal det behandles i.h.t. lokale miljøbestemmelser for affaldsbehandling og bortskaffelse. Vandvarmeren afleveres på genbrugspladsen for elektronisk affald eller efter de ansvarlige 9

10 myndigheders anvisninger GARANTI: Der ydes garanti i.h.t. købelovens bestemmelser. Garanti bortfalder hvis vandvarmeren har været udsat for frost, transportskader og fejlanvendelse eller fejlmontering. Endvidere bedes du medbringe dokumentation for, at anoden er skiftet i form af kvittering på indkøbt anode. 10