Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9"

Transkript

1 2

2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? Din gave rækker langt Det bruger vi vores midler på Rådgivning om arv og testamente Huskeliste

3 4

4 Afklaring og omtanke - et smukt træk Der er mange gode grunde til at oprette et testamente. Det giver dig mulighed for selv at bestemme og er din bedste garanti for, at der ikke opstår misforståelser i forbindelse med arv. Det at skrive testamente er et udtryk for omtanke og respekt for dine nærmeste. I 2008 blev arveloven ændret, så den giver dig langt større indflydelse på, hvem der skal arve dig. Men hvis du vil udnytte mulighederne, kræver det, at du opretter et testamente. Denne guide rummer ikke hele arveloven, men den giver svar på en række af de spørgsmål, som vi af erfaring ved, mange stiller sig selv, når de overvejer at oprette testamente. Guiden beskriver også, hvordan du kan støtte en organisation, du har sympati for uden det behøver at koste dine arvinger noget. Har du behov for yderligere oplysninger, kan du via skoleskak.dk/arv finde en mere detaljeret gennemgang af arveloven. Du er også meget velkommen til at kontakte Dansk Skoleskaks advokat. God læselyst Med venlig hilsen Dansk Skoleskak 5

5 Om Dansk Skoleskak Dansk Skoleskak er en frivillig børne- og ungdomsorganisation, der siden 1960 har organiseret skoleskak på landets skoler. Det gør vi ud fra en grundidé om, at skoleskak styrker børn og unges faglige, intellektuelle og sociale udvikling. I Danmark er vi i dag over 150 skoleskakklubber, og på verdensplan er der skoleskak på tusindvis af skoler. I Dansk Skoleskak vejleder vi kommuner, skoler, skolebestyrelser, -lærere, og -ledere i, hvorledes skoleskak er et relevant undervisningstilbud og laver spændende events for børn og unge. I skoleskakkens fællesskab er der plads til alle typer børn og unge. Her mødes ressourcestærke elever med de, der oplever særlige udfordringer. Fælles er, at alle børn og unge i skoleskak kan hente netop de succesoplevelser og den anerkendelse, som alle mennesker har brug for. I et aktivt fællesskab bidrager skoleskak således til et rummeligt skolemiljø, samtidig med at deltagerne får et kompetenceløft og bliver bedre i skolen. Skoleskak styrker børn og unges koncentration. Derfor er skoleskak en stadig mere udbredt pædagogisk metode, når det drejer sig om at lære eleverne at koncentrere sig og bevare fokus - samtidigt med at de har det sjovt. Skoleskak lærer børn og unge at tænke sig om en ekstra gang, overveje muligheder, udvise tålmodighed og - vigtigst af alt - respektere deres medspillere. 6

6 Skoleskak anvendes med stor succes på tværs af etnicitet, religion og social baggrund, da det ældgamle spil er anerkendt over hele verden. Skoleskak udvikler desuden børn og unge med særlige behov, fx elever med ADHD, indlæringsvanskeligheder, eller de med særligt udviklet intelligens. Alle har ret til en god uddannelse. Når du støtter Dansk Skoleskak, hjælper du os med: At støtte unges udvikling af tanke, strategi og analytiske evner At tilbyde skoleskak til flere børn og unge At skabe kurser for frivillige ledere At udvikle børn og unges strategiske og analytiske evner samt sociale kompetencer 7

7 Hvorfor skal jeg oprette testamente? I 2008 blev arveloven ændret, så den i højere grad matcher de nye familiemønstre såsom ugifte par, familier med sammenbragte børn osv. Den nye arvelov betyder, at du ved at skrive testamente kan disponere over en større del af din formue end tidligere. Fordelen ved at oprette testamente er, at du sikrer dig selv og dine efterladte juridisk, så din arv bliver fordelt efter dit ønske. Går du med overvejelser om at testamentere til fordel for en velgørende organisation som eksempelvis Dansk Skoleskak skal du oprette testamente. Hvis du ikke opretter testamente, vil arven altid gå til din familie - eller til staten, hvis du ikke har nogen arvinger. 8

8 Hvordan kan jeg testamentere? Jeg synes efterhånden, at jeg gerne vil bruge penge på den fritidsinteresse, der har fyldt og stadig fylder så meget i mit liv. Her tænker jeg ikke på at købe skakbøger eller nyt software. Skoleskak handler jo om de kommende skakgenerationer. Bjarne Sønderstrup, formand for Aalborg Skakforening om hvorfor han har valgt at støtte Dansk Skoleskak Alt efter om du efterlader dig ægtefælle, børn mv., kan du vælge at testamentere hele din arv til Dansk Skoleskak. Du kan også vælge at lade Dansk Skoleskak arve et bestemt beløb efter dig, mens dine øvrige arvinger får resten. Det kaldes et legat. Har du ikke børn eller andre arvinger i nærmeste led, men ønsker at betænke en nevø eller niece, kan det betyde en afgiftsmæssig fordel at testamentere et beløb til en velgørende organisation. Du kan også vælge at testamentere et beløb til Dansk Skoleskak mod, at vi betaler boafgiften for din nevø eller niece. Derved kan du støtte børn og unges uddannelse, samtidig med at dine arvinger modtager mindst samme beløb, som hvis de selv skulle betale boafgiften. 9

9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? Hvis du ikke opretter testamente, fordeles dine efterladte værdier efter arveloven. Den inddeler dine slægtninge i tre arveklasser: Første, anden og tredje arveklasse. Har du ingen slægtninge i første arveklasse, går arven videre til anden arveklasse og derefter til tredje arveklasse. Har du ingen arvinger efter loven, overgår arven til staten, medmindre du opretter testamente. I 2010 efterlod afdøde danskere, der ikke havde oprettet testamente, op mod 20 mia. kr. til statskassen. En eventuel partner, som du har levet papirløst sammen med, er ikke arveberettiget efter arveloven, uanset hvor længe I har levet sammen. Ønsker I at sikre hinanden, kræver det, at I opretter testamente. Det samme gælder, hvis I ønsker at ligestille eventuelle fælles og sammenbragte børn eller begunstige venner, organisationer eller andre, der ikke er omfattet af de tre arveklasser. Første arveklasse Anden arveklasse Tredje arveklasse Børn, adoptivbørn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger) Ægtefælle eller registreret partner Forældre Søskende Nevøer, niecer samt deres livsarvinger Bedsteforældre Mostre, morbrødre, fastre, farbrødre 10

10 11

11 Din gave rækker langt At indsætte Dansk Skoleskak i dit testamente koster ikke dine arvinger noget. Pga. organisationens gode formål er vi fritaget for at betale boafgift. Vælger du at betænke os i dit testamente, kommer din gave derfor mange børn og unge til gode. Dansk Skoleskaks arbejde bygger i høj grad på frivillige kræfter, og i det nationale arbejde baserer vi indsatsen på lokale ledere. Det betyder, at vi kan holde udgifterne nede på et minimum og komme langt for få midler. Arving, fx niece ,25 Afgifter til staten ,75 Arving, fx niece ,25 Afgifter til staten ,83 12 Dansk Skoleskak ,92

12 Situation 1 En person uden livsarvinger ønsker at begunstige sin niece. Arven udgør i dette eksempel 1 mio. kr. I sit testamente bestemmer han eller hun, at niecen skal være universalarving. Afgiften beregnes som følger: Niece arver (bruttoarv) , ,00 Bundfradrag (2010) ,00 Boafgift 15% af , ,00 Tillægsboafgift 25% af (bruttoarv boafgift) , ,75 Bo- og tillægsboafgift i alt = , ,75 Nettoarv til niece ,25 Situation 2 Personen bestemmer, at niecen skal arve samme beløb som ovenfor, men en velgørende organisation indsættes som universalarving til resten af formuen og betaler afgiften for niecen. Afgiften beregnes som følger: Nettobobeholdning ,00 Niece arver fri for afgifter , ,25 Bundfradrag (2010) ,00 Boafgift 15% af , ,69 Tillægsboafgift 25% af (nieces arv boafgift) , ,14 Bo- og tillægsboafgift i alt = , ,83 Nettoarv til velgørende organisation ,92 Resultat Niecen modtager det samme beløb som i situation 1, idet den velgørende organisation betaler afgiften for hende. Organisationen modtager ,92 kr., da denne ikke er afgiftspligtig. 13

13 14

14 Det bruger vi vores midler på Når Dansk Skoleskak modtager donationer i forbindelse med arv & testamente, går midlerne direkte til at hjælpe børn og unge med skoleskak. Dansk Skoleskak er en frivillig social børne- og ungdoms organisation, hvilket gør, at vi holder vores udgifter nede på et minimum, således at så mange børn og unge som muligt får glæde af skoleskak. Nedenfor ses, hvordan midlerne bruges i Dansk Skoleskak. Vi når langt med din hjælp! 79% går til aktiviteter for børn og unge i Danmark og Grønland 3% går til administration 7% går til at fortælle om skoleskakkens gavnlige effekter 4% går til vores internationale aktiviteter 7% går til uddannelse af skolelærere 15

15 Rådgivning om arv og testamente Hvis du overvejer at oprette testamente, er det vigtigt at søge professionel rådgivning omkring hvilken løsning, der passer bedst til dig. Dansk Skoleskak anbefaler altid, at testamentet udarbejdes af en advokat. Mange har en forventning om, at det er dyrt at søge rådgivning hos en advokat. Det er dog erfaringen, at de fleste oplever, at omkostningerne opvejes af den tryghed, et testamente giver. Hvis ikke testamentet er klart og entydigt samt tager højde for alle tænkelige arveretlige situationer, vil du ikke have sikkerhed for, at dine ønsker bliver efterkommet. Advokatens honorar afhænger naturligvis af, hvor kompliceret testamentet er, men det vil ofte ligge omkring kr. inkl. moms. Det er en god ide at forberede sig til mødet med advokaten. Se huskelisten på næste side. Advokaten kan hjælpe dig med at afklare dine spørgsmål og gøre opmærksom på ting, som du måske ikke har overvejet. Hvis du ønsker, at en bestemt advokat skal forestå skiftet af dit bo, kan du indsætte advokaten som bobestyrer. m Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Skoleskaks generalsekretær, Mads Jacobsen, eller tlf: for spørgsmål til arv, testamente og Dansk Skoleskaks arbejde. Se også skoleskak.dk/arv.en bistår gerne 16

16 Huskeliste Blandt de spørgsmål, du formentlig vil blive bedt om at svare på hos advokaten, er: Hvordan er din familiesituation? Har du tidligere oprettet testamente? (medbring kopi) Er du eller har du tidligere været gift? Sidder du i uskiftet bo? (medbring kopi af skifteretsattest) Hvis du er gift har I fælleseje eller særeje? (medbring kopi af evt. ægtepagt) Oplysning om navn, cpr-nummer og adresse på arvinger (børn, børnebørn, evt. andre) Hvordan skal arven fordeles? Skal modtagerens arv være særeje? Ønsker du at begunstige en velgørende organisation? Hvem skal betale afgiften af arven og af eventuelle legater? Ønsker du at bestemme, hvem der skal arve indbo, smykker, fast ejendom og andet? Ønsker du, at en bestemt advokat forestår bobehandlingen? 17

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt!

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Skoleskak.dk/start Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Børn og unge er udfordret på koncentration og læring. Skoleskak er en af løsningerne! Er du interesseret i skoleskak

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere