Grundlæggende pædagogiske mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende pædagogiske mål"

Transkript

1 Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt for at udforske omgivelserne og styrkelse af det enkelte barns selvværd. Spiren skal give mulighed for at børnene udvikler sig socialt, og det enkelte barn skal opleve sig som en del af et større fællesskab, hvor der vises respekt for hinandens forskelligheder og gives plads til alle. Barnet modtages hver dag af en voksen i vuggestuen, som får at vide, hvordan dagen er startet for barnet, og om der er noget, der skal tages højde for. Den voksne viser nærvær, giver gerne knus og kram, har øje for det enkelte barn og søger på den måde at skabe kontakt. Det enkelte barn skal føle sig elsket og værdsat, for det barn det er. Når barnet er trygt ved sine primære støttepersoner, vil vi støtte det i at udvikle sig, så det på sigt kan indgå i større sammenhæng med andre børn og voksne. Vi vil se det enkelte barn og møde det der, hvor det er. Den voksne viser nærvær og har øje for det enkelte barn. Barnet lærer på den måde medfølelse og gensidig respekt. Vi vil vise barnet at det har værdi i sig selv, ikke for det det gør og kan, men for det menneske det er. Barnet støttes i at indgå i større sammenhænge og grupper, hvor der er flere børn. I samspillet med andre lærer barnet at engagere sig, og få erfaringer med modstand, frustration, konkurrence og respekt. Sociale kompetencer Vi arbejder for at børnene skal opleve tryghed, omsorg, anerkendelse og respekt, som det barn det er. Der skal skabes gode relationer mellem børn og voksne i et forpligtende og ansvarligt samvær. Barnet skal have mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov og samtidig lære at andre også har følelser og behov. Vi har en fast dagsrytme, der er med til at skabe struktur og overskuelighed. Vi vil give os tid til det enkelte barn og skabe grobund for relationer mellem børnene og mellem børn og voksne fx gennem leg. Børnene skal have mulighed for at lege sammen i mindre grupper, skal opleve sig selv og andre i et fællesskab og have mulighed for udvikle sig gennem rollelege. Børnene skal opleve tillid og omsorg fra nærværende voksne, der vil involvere sig og bruge sig selv. De voksne skal sætte grænser og handle aktivt i forhold til børn og forældre, også når et barn ikke trives. Hverdagen er sammensat både i tid og rum, så det giver en struktur, overskuelighed og genkendelig rytme for barnet. Det kan være i form af faste grupper, samling omkring måltider og rundkreds. Der skal skabes plads til at børnene kan fortælle om egne oplevelse, de skal øve sig i at vente på tur, lytte, spille drama og i at have et samspil omkring lege og opgaver. Der skal være mulighed for leg i mindre grupper, 11

2 hvor betingelserne for fordybelse og udvikling af venskaber er til stede. I disse relationer får de en forståelse af sig selv og hinanden. Som voksne er vi rollemodeller, og vi skal være nærværende voksne, der viser, at vi vil involvere os og bruge os selv. Vi vil sætte grænser og handle aktivt både i forhold til børn og forældre, også når et barn ikke trives. Dette er en del af vores forståelse af ordene tillid og omsorg. Sproglig udvikling Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. De skal opfordres til sproglig kreativitet og støttes i at udvikle ordforråd og begreber. Børnene skal kunne bruge sproget i forskellige sammenhænge og støttes i at udvikle deres interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal. Vi snakker med og lytter til børnene, både når de bruger lyde, mimik, gestikulationer, og når de begynder at mestre det verbale sprog. Børnene skal udvikle deres sprog ved at blive præsenteret for forskellige udtryksformer fx kropssprog, mimik, sang, sanglege, rim og remser, højtlæsning og samtale. Børnene skal på forskellig måde have mulighed for at møde tegn, symboler, bogstaver og tal i vuggestuen. Fx som det skrevne ord i bøger, når voksne skriver på tavlen, når vi læser, og når vi er på ture i nærområdet og ser skilte, reklamer og anvisninger. Vi vil tale med og ikke til det enkelte barn, så der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og svares. Vi vil give barnet mulighed for at skabe kontakt til omverdenen og give udtryk for egne behov, oplevelser og følelser, lser, så sproget også kan bruges som et middel til problem- og konfliktløsning. Vi vil bruge forskellige udtryksformer, kropsprog, mimik mm. De forskellige udtryksformer skal integreres i hverdagen så børnene kan udvikle sproglig kreativitet gennem sang, sanglege, rim og remser, rollelege, højtlæsning, fortælling og dramatisering fx i forbindelse med bibelfortælling. Børnene skal have mulighed for at møde tegn, symboler, bogstaver og tal på forskellige måder. Fx som det skrevne ord i bøger, når vi voksne skriver på tavlen, læser, og når vi på ture i nærområdet ser skilte, reklamer og anvisninger. Børnene skal have mulighed for at eksperimentere med selv at legeskrive og tegne, for på den måde at udvikle en forståelse af sprogets sammenhæng. Krop og bevægelse Vi vil i arbejdet give børnene mulighed for at opleve livsglæde, psykisk velvære og energi ved deres krop gennem fysisk aktivitet. De skal have mulighed for at stimulere sanserne og udvikle deres grov- og finmotorik. De skal aktivt tilegne sig viden ved hjælp af sanserne. 12

3 Vi sørger for, der er fysiske rammer, der inspirerer til store og små bevægelser. Sanserne stimuleres gennem forskellige lege: Kimsleg, sanglege, rytmik. Når vi samler puslespil, bager boller eller leger med saltdej. Når vi går ture på fortov eller leger i skoven med ujævnt terræn, og når vi er i gymnastiksalen. Børnene får mulighed for at krybe, kravle, klatre og styrke balancen. Legepladsen giver mulighed for mange grovmotoriske udfoldelser: gynge, cykle, klatre i træer, spille bold, bygge huler, bruge legehus, rutsje, gå på line, løbe og meget andet. Vi giver børnene mulighed for at spise og drikke selv, tegne, samle puslespil, lege med dukker, duplo, i sandkassen og andre lege, der udviklende for finmotorikken. Vi sørger for, der er fysiske rammer, der inspirerer til store og små bevægelser. Vi styrker sanserne gennem forskellige lege: Kimsleg, sangleg, rytmik. Når vi samler puslespil, bager boller eller leger med saltdej. Når vi går ture på fortov eller leger i skoven med ujævnt terræn, og når vi er i gymnastiksalen. Børnene får mulighed for at krybe, kravle, klatre og styrke balancen. Legepladsen giver mulighed for mange grovmotoriske udfoldelser: gynge, cykle, klatre i træer, spille bold, bygge huler, bruge legehus, rutsje, gå på line, løbe og meget andet. Vi giver børnene mulighed for at tegne, samle puslespil, lege med dukker, perler, sømbrædt, duplo, i sandkassen, arbejde i værkstedet og andre aktiviteter, der udviklende for finmotorikken. Natur og naturfænomener I Spiren lægges der op til, at børnene skal lære at undres og glædes over storheden i Guds skaberværk. De skal lære naturen at kende med alle sanser og blive inspireret til leg, nysgerrighed og viden. Børnene skal komme tæt på naturen og få føling med den, ved at komme ud hver dag. De skal opleve årstiderne. Vi giver børnene mulighed for at se og opleve naturen og lærer dem at vise respekt overfor alt levende. De voksne fortæller om Gud, så børnene får kærlighed til skaberværket. Vi synger sange, der handler om Guds skaberværk fx Vor gud er så stor og Hvem skabte stjernerne? Når vi er ude med børnene, prøver vi at vække deres opmærksomhed og nysgerrighed ved at vise dem og snakke om det vi ser. Vi lærer dem til at lytte, se, lugte, smage og røre. Fx lytte til fuglene, se på skyerne, røre ved sneglen, lugte om vi snart er henne ved hestene, smage på brombær osv. Vi finder pinde, sten og blade og plukker blomster. Vi bruger naturen omkring børnehaven men kommer også længere væk på ture. Vi har mulighed for at opleve vand, skov og strand. Vi giver børnene mulighed for at se og opleve naturen og lærer at vise respekt overfor alt levende. De voksne fortæller om Gud, så børnene får kærlighed til skaberværket. Vi synger sange, der handler om Guds skaberværk fx Vor gud er så stor og Hvem skabte stjernerne? Når vi er ude sammen med børnene, prøver vi at få dem til at bruge deres sanser: Lytte til fuglene og frøerne, lugte til skovens muld og have, mærke tyngden af fx en sten og et stykke træ. Iagttage ting på afstand og meget tæt ved gennem et forstørrelsesglas. De voksne viser indlevelse og interesse og forsøger at udfordre børnene. Vi køber og låner 13

4 opslagsbøger, klipper billeder ud og tegner om naturen. Børnene e kommer de sammen steder hen gentagne gange, så de tør at engagere sig på stedet, kravle og klatre i træerne og røre ved dyr og jord, finde insekter, sten, sneglehuse og strandskaller. Vi taler om årstiderne og lærer om vejret. Kulturelle udtryksformer og værdier Vi vil formidle de kristne grundværdier til børnene og gøre børnene bekendte med den danske kultur og fremmede kulturer. Vi vil fremme de kulturelle udtryksformer og skabe rammer, som kan være udviklende for fantasi og kreativitet. Vi synger kristne sange med børnene og markerer årets højtider dels på stuen og dels ved at medvirke ved bl.a. påske- og julegudstjenester for børn. Vi går på biblioteket, ser og laver teater, ser udstillinger på museet. Deltager i børnegudstjenester i Domkirken. Vi vil tale om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert og dermed danne grundlaget for, hvad der er acceptabelt i vores samfund. Vi bager og bruger forskellige materialer papir, maling og naturens materialer. Vi går på sportspladsen og i gymnastiksalen, fordi sport og idræt også er en del af vores kultur. Børnene lærer om andre kulturer ved at møde venner der kommer fra en anden del af verden, eller som er tosprogede. Vi læser og fortæller om andre lande. Ser billeder, synger og hører musik, som er kulturelt bestemt. Vi er af den holdning, at det er selve processen, der udvikler kreativitet og fantasi. Vi lægger derfor mere vægt på processen end på produktet. Gennem og sang og musik formidler vi det kristne budskab. Gennem bibelfortælling, dramatisering eller dukketeater videregiver vi bibelens fortællinger. Ligeledes deltager vi også i Domkirkens påske- og julegudstjenester for børn. Vi går på biblioteket, i teater og på museum. Deltager i børnegudstjenester i Domkirken. Opfører påske- og juleoptrin. Vi taler om, hvad der er tilladt og ikke tilladt, acceptabelt og ikke acceptabelt. Ved hjælp af mange forskellige materialer kan børnene udtrykke sig. Fx ler, pap, papir, maling og naturmaterialer. Vi bager og laver mad nogle gange over bål. I værkstedet kan børnene eksperimentere med træ, hammer og sav. I skoven ved vores skurvogn er der også mulighed for at snitte og save. Vi går på sportspladsen og i gymnastiksalen, fordi sport og idræt også er en del af vores kultur. Vi arbejder med projekter om H. C. Andersen, Afrika eller Her bor jeg (om børn i forskellige lande). I bøger læser og ser vi billeder fra andre kulturer og samtaler om disse. Kunst og udsmykning af fx bygninger vil også give et indblik i andres kulturer. Vi får besøg af personer der repræsenterer andre kulturer. Børnehaven skaber rammer, hvor der er plads til fantasi og kreativitet, og i dette arbejde er processen lærende. Konkrete læringsmål De forskellige stuer har udarbejdet årsplaner, hvor der er taget udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. For hvert tema er der opstillet konkrete læringsmål. Nedenstående viser et udsnit af årsplanerne for henholdsvis ældstegruppen, en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe. 14

5 Det er vores erfaring, at et læringsmål oftest vil rumme flere temaer. er. Når vi eksempelvis arbejder overordnet med et læringsmål indenfor det sproglige område, så vil fx det kulturelle, det sociale og det Har man ikke sat sig et mål, ved man ikke, hvornår man er ved målet eller om man overhovedet er på rette vej Gabriella Fromholt motoriske område også berøres. Så temaerne hænger sammen, og arbejdet med børnene udvikler sig og tager somme tider en anden drejning den, vi lige havde valgt. Så selv om læringsmålet umiddelbart kun er rettet mod et tema, vil det i praksis blive flettet ind i flere temaer. Dette understreger blot det faktum, at læring er mange-dimensionel. Bilag 2 synliggør denne betragtning. Årsplan for ældstegruppen September: Sociale kompetencer og alsidig personlig udvikling Læringsmål 1: At skabe relationer og nye venskaber i gruppen Læringsmål 2: At få en forståelse for hvem jeg er, og hvordan min familie ser ud sammenlignet med de andres familier Oktober: Naturen og naturfænomener Læringsmål 1: At få en forståelse for, hvad der hører til de forskellige årstider Læringsmål 2: At lære om forskellige produkters vej fra jord til bord November: Krop og bevægelse og alsidig personlig udvikling Læringsmål 1: At lære om regler og skilte i trafikken Læringsmål 2: At blive mere sikker på en cykel og tage cykelkørekort December: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål 1: At lære om danske, kristne juletraditioner Januar: Krop og bevægelse Læringsmål: At få en viden om, hvordan kroppen ser ud, og hvad den kan 15

6 Februar: Sproglig udvikling Læringsmål: Vi leger med tal Marts: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål 1: Vi tager på museum og hører om gamle dage Læringsmål 2: Vi får en viden om højtider og fokuserer på påskens budskab April: Sproglig udvikling Læringsmål: Vi leger med bogstaver, og lærer rim og remser Maj: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: Vi besøger Trapholt og forsøger os efterfølgende som kunstnere Årsplan for børnehavegruppen August september: Alsidig personlig udvikling Læringsmål: At lære om mig selv, hvem jeg er og hvor jeg bor September oktober: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på efteråret November december: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: At lære om danske, kristne advents- og juletraditioner Januar februar: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på vinteren Marts: Sproglig udvikling Læringsmål: At udvikle de sproglige kompetencer med fokus på sang April: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på foråret Maj Juni: Sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: Vi arbejder med et tema om ild og sol, hvor vi samarbejder omkring kreative udtryk og udsmykning til stuen. Hele året: Krop og bevægelse 16

7 legepladsen. Læringsmål: Vi vil udfordrer kroppen i leg, når vi er i gymnastiksalen, på ture og på Et trygt og legende miljø giver de bedste forudsætninger for at styrke den enkeltes selvværd. Gabriella Fromholt Årsplan for vuggestuegruppen Hele året: Naturen og naturfænomener, Læringsmål 1: Vi vil bruge naturen som et ekstra rum, hvor vi lærer om og oplever årstiderne, hvordan årstiderne skifter og forandrer, og hvordan farverne skifter. Læringsmål 2: Vi vil lære om dyr, og om hvordan man passer på naturen August september: Alsidig personlig udvikling Læringsmål: At børnene lærer at rumme egne følelser, og oplever/mærker anerkendelse fra de voksne og accept i at det er i orden at være ked af det/vred, glad. At børnene lærer at sætte ord/ lyd på deres følelser, og med hjælp fra en voksen at navigere rundt i følelserne. At børnene oplever, at der er andre børn, som også skal være her. Fx vente på tur. At de mærker, at der er andre børn, at de er en del af et fællesskab i forskellige aktiviteter, der har med høsten at gøre. At børnene får sat ord på deres følelser gennem de aktiviteter vi laver. At lære at beskeder også gælder dem. Oktober november: Sproglig udvikling Læringsmål: At børnene oplever, at vi tager naturen ind og sætter ord på tingene. At børnene oplever, at der er sange vi kan synge om efteråret. 17

8 At børnene bliver inddraget i samtale omkring naturens gang og oplever at kunne genkende og fortælle om det. At børnene får glæden ved at opdage, at det er gennem sproget vi kommunikerer. At børnene finder ud af, at munden kan bruges ved sang og leg. At børnene oplever, at de trygt kan bruge sproget i vuggestuen. December: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: At børnene gennem gentagelser lærer om julens budskab og traditioner. At børnene oplever at naturen inddrages i julens traditioner. At børnene oplever at det er værdifuldt at give. At børnene oplever, at december er noget særligt, og at det pga. julens budskab. At børnene oplever en julegudstjeneste, stemningen og fællesskabsfølelsen i det. Januar februar: Sociale kompetencer Læringsmål: At børnene oplever, at det er dejligt at lege sammen. At børnene lærer at deles om kælkene At børnene inviterer børn til at være med i legen med sneen og oplever, at det er sjovt. At børnene oplever at ved at de leger, vil de andre også gerne lege med. At børnene oplever, at også dyrene har brug for at vi giver dem foder. At børn oplever, at det er værdifuldt at være en del af et fællesskab, både blandt børn og voksne. At børnene lærer, at man i fællesskab skal være stille, inden vi kan synge til bords. Marts april: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At børnene oplever dyrene i naturen og naturens gang. At børnene oplever, hvordan frø spirer og gror At børnene oplever påskefrokost fra jord til bord At børnene oplever, at naturen vågner efter vinteren At børnene får begejstring for naturen Maj juni: Krop og bevægelse 18

9 Læringsmål: At børnene oplever, at det er dejligt at bruge kroppen i naturen. At børnene mærker naturen med kroppen At børnene oplever glæden ved at bruge kroppen At børnene oplever gangen i at det såede vokser, og at børnene vokser Pædagogiske metoder og aktiviteter I det følgende kommer der et udpluk af de metoder og aktiviteter, som vil vi benytte os af i år, for at nå vores mål indenfor hvert af de 6 temaer Alsidig personlig udvikling. Vi vil arbejde konkret med dette emne, ved at synliggøre det enkelte barn i gruppen. Vi vil arbejde med temaet Hvem er jeg, hvor bor jeg?, hvor vi dels vil besøge de forskellige hjem enten på gåture eller på vores busture. Der skal tages billeder af det enkelte barn foran deres hjem, og billederne skal hænges på en stor tavle på stuen, hvor en kort over Haderslev og omegn også er. Det enkelte barns placering i familien skal også flettes ind. Den personlige udvikling sker ofte sideløbende med andre aktiviteter. En udvikling ses ofte, når der arbejdes med nye og uprøvede ting, og når disse gentages. Barnet vil dermed også selv opleve en udvikling i de mange andre aktiviteter der foregår. Et eksempel er et barn, som nærmest har virket panisk, når vi har været i nærheden af dyr. Ved et bondegårdsbesøg en dag vovede e hun at klappe en ko og sidde på en pony. Denne pige fortalte storsmilende sine forældre om episoden, og hun har uden tvivl selv oplevet en personlig udvikling. Barnet er i legen, mens læringen er i barnet Kjetil Steinsholt Sociale kompetencer. Ved opstart efter en sommerferie er der nye sammensætninger i grupperne. Nye og gamle børn bliver sat sammen, og det kan i starten være svært at finde sig rigtig til rette. Derfor afsættes der meget tid til, at alle børn lærer hinanden at kende. På mange stuer har børnene faste pladser ved bordene og til samling. De bliver delt op i mindre grupper, og der laves småopgaver, som skal løses sammen. Skovgruppen tager hvert år i september måned på koloni. Denne oplevelse er med til at give en fællesskabsfølelse lse og skaber nye relationer og venskaber. 19

10 Sproglig udvikling. 2 af Spirens personale har i år været på sprogkursus. Det har givet nye ideer til sprogarbejdet på stuerne. Bl.a. er dialogisk læsning et nyere tiltag, som ofte bliver benyttet. Det giver et godt udgangspunkt for samtale og kommunikation mellem barn og voksen og børnene imellem. Især i vuggestuegrupperne er eventyrfortælling populære. En af de voksne har fremstillet adskillige fortællekasser, hvor indholdet af små figurer og rekvisitter skaber en levende og visuel oplevelser for børnene, som hjælper dem til en forståelse af eventyret. Fortællekasserne har især givet vuggestuepersonalet en forståelse for, at konkret sprogarbejde har en effekt og kan leges ind. Sang, rim og remser har en stor plads i Spiren. Hver dag afsætter alle stuerne tid til, at der synges og rimes. I børnehavegrupperne er der som regel et dagstema, som der snakkes og synges om. Flere af stuerne har Sproget er adgangsbilletten til livet Else Vig Jensen afsat små tema forløb, hvor der fokuseres konkret på sproget. Her er bl.a. dramatisering også en mulighed. De ældste leger med tal og bogstaver og andre symboler fx i trafikken. Krop og bevægelse. I januar måned er der afsat nogle uger til et tema om kroppen. Her skal kroppen tegnes, der skal snakkes om de forskellige funktioner vores lemmer og organer har, og så skal kroppen bruges dels i idrætscentret og på ture, hvor der kan klatres i træer og på skrænter, og dels skal hjernen sættes i gang, når der skal tegnes og fortælles. Det fantastiske mesterværk lyder overskriften, hvilket også hentyder til, at vi alle er skabt fantastiske og unikke. Naturen og naturfænomener. De fleste grupper fokuserer meget på temaer med naturen i løbet af året. Der skal fokuseres på de forskellige årstider, og hvad der hører til hvor. Det er selvfølgelig oplagt at være meget udenfor, så årstiderne kan opleves, føles og ses. Når vi arbejder med dette tema, er det vigtigt, at vi griber de chancer naturen giver os: Når der er sne, skal der kælkes. Når mirabellerne er modne, skal de plukkes og spises. Når blomsterne blomstrer, skal de lægges mærke til og plukkes. Når bladene falder, skal der leges med dem osv. Vejrudsigten er også blevet et fast punkt på dagsordenen i flere grupper. Her vurderer et barn på skift, hvordan vejret er, hvilke symboler der kan sættes på vejrkortet og hvilket tøj, der passer til. Kulturelle udtryksformer og værdier. Vi har et stort ønske om, at give børnene indsigt i de kristne værdier og i det budskab, der ligger ger bag. Derfor er bibelfortælling en ugentlig tilbagevendende begivenhed. 20

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Nørholm Jensen Frodesvej 3 6670 Holsted Tlf.: 40 20 38 58 Mail: lindadagplejer@gmail.com Hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/dejlige_unger

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Helle s dagpleje Helles dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade 6 6650 Brørup Tlf.: 81258760 Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.:

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.: Ketty s dagpleje Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade 35 6650 Brørup Tlf.: 75382821 Ketty Marie Askou Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) føler sig set, værdsat og mødt ligeværdigt, der hvor de er. anerkendes som de kærlige, nysgerrige og eksperimenterende væsner, de er. har

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Læreplaner. Dagplejen

Læreplaner. Dagplejen Læreplaner Dagplejen Marts 2012 Læreplaner og børnemiljø i dagplejen I Dagplejen arbejder vi med de 6 læreplanstemaer og børnemiljø i legestuegrupperne og hos den enkelte dagplejer. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere