KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- Første halvår TILBud fra SRF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF"

Transkript

1 KURSUS oversigt Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF

2 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf Mobil SRF DagSkuRSuS Skat i en krisetid 1 et med kurset er at give deltagerne et overblik over en række af de regler og den praksis, der er relevant i en tid med finanskrise og begyndende tegn på recession. Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson Skat er om noget et videnstungt fagområde og vi lever i en tid med stadig stigende behov for at efteruddanne sig for at kunne løse de daglige arbejdsopgaver. Modsat fylder de daglige opgaver stadig mere. At have tid til efteruddannelse kræver derfor meget af såvel den enkelte medarbejder som arbejdsgiver. At tage sig tid til efteruddannelse kræver derfor, at man aktivt vælger efteruddannelse til, og ikke lader det vente, til der igen»bliver ro«. Jo længere tid man udskyder sin efteruddannelse, des vanskeligere bliver det at komme i gang. Til skade for alle. Et godt råd er derfor: Tag hånd om din efteruddannelse! Uddannelsesudvalget håber du starter allerede med nærværende kursuskatalog i hånden. Din fremtid er dit eget ansvar. Vi har mange kurser på hylderne her i foråret, og vi håber du vil få en masse inspiration til at arbejde med din efteruddannelse. Vi har lyttet til medlemmernes ønsker og har sammensat et bredt udvalg af emner, som både er nytænkende og ikke mindst aktuelle. Vi går endvidere en skattereforms tid i møde og det vil vi selvsagt løbende forholde os til i løbet af Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for en dialog om dine ønsker og behov. Endelig kan vi allerede her løfte sløret for et meget spændende samarbejde, som SRF har indgået med Københavns Universitet. Vi har etableret en fælles kursusvirksomhed under navnet SkatteAkademiet. Det vil du høre meget mere om i starten af Følgende emner vil blive behandlet på kurset: Konsekvenserne af rekonstruktion i henhold til kursgevinstloven og ligningslovens 15 Konkursskatteloven Konsekvenserne af betalingsstandsning, tvangsopløsning og gældssanering Tab på aktier Tab på fast ejendom Tab efter afskrivningsloven Tab på fordringer Skattefrie tilskud Alle der beskæftiger sig med selskabs- eller personbeskatning. Vil blive udmeldt senere. FFu-timer Kreds 1, 2 og 3 på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 29. januar Kreds 4 og 5 i Roskilde Kongrescenter den 26. januar undervisere Partner, advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma Partner, advokat Karina Hejlesen Jensen, Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Vi glæder os til at se dig i det nye år. På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand Kim Tolstrup, Formand for Uddannelsesudvalget

3 SRF Dagskursus 2 SRF Dagskursus 3 Skat Ajour et med kurset er at give deltagerne en ajourføring i den seneste udvikling på skatteområdet omfattende hovedpunkter i ny lovgivning fra 2008, aktuelle og relevante domme og afgørelser samt en gennemgang af aktuelle områder indenfor skatteforvaltning og skattekontrol. tag hånd om din efteruddannelse med dagskurser fra srf Pensionsbeskatning, en gennemgang af de vigtigste områder At give deltagerne et overblik over pensionsbeskatningen med hovedvægt på reglerne om ind- og udbetalinger. Endvidere fokuseres på valg af pensionsform og valgkriterier for opsparingsform. På kurset gennemgås udvalgt praksis og økonomiske beregninger af de forskellige opsparingsformer. Kurset omhandler 3 hoveddele: 1) Ny lovgivning fra Folketingsåret , som forventes vedtaget i december 2008, herunder: L 20 Forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. L 21 Forslag til lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) L 22 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven. (Smidiggørelse af 60-dages-reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler) L 23 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.) L 42 Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven. (Beskatning af fast ejendom i udlandet) L 63 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove. (Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier) L71 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love. (Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto) L 72 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) 2) Aktuelle og relevante domme og afgørelser fra domstolene, Landsskatteretten og Skatterådet. Blandt de mange hundrede afgørelser vil gennemgangen navnlig koncentrere sig om afgørelser vedr. fast ejendom (herunder afgørelser vedr. parcel- og sommerhusreglen), selskabs- og aktionærbeskatning, aktieavancebeskatning, omkostningsdækning m.v. 3) Aktuelle spørgsmål vedr. skatteforvaltning og skattekontrol. Denne del af kurset sætter fokus på skatteforvaltningslovens regler om sagsfremstilling,»agterskrivelser«og ansættelsesfristerne med en gennemgang af seneste praksis herom, navnlig i henseende til om fejl og mangler medfører ansættelsens ugyldighed. Endvidere gennemgås reglerne for skattemyndighedernes kontrolarbejde, herunder i henseende til Retssikkerhedslovens krav og betingelser og adgangen til at foretage»dataspejling«. Der udleveres materialesamling med relevant materiale. Vil evt. blive meddelt senere. Kreds 1, 2 og 3 i Brædstrup den 3. marts Kreds 4 og 5 i Roskilde Kongrescenter den 26. februar Underviser Professor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.dk De forskellige former for pensionsordninger i et skatteretligt perspektiv Behovet for pensionsopsparing Sondring mellem arbejdsgiver- og private ordninger, herunder maskeret udbytte og fradragsfordeling Indbetalinger Placering af pensionsmidler Deling af pensioner Ophørspension ved salg af virksomhed 30% opfyldningsfradrag for selvstændige Udbetalinger Samspillet mellem pensionsopsparing og sociale ydelser Pensionsordninger i arveretlig belysning Udenlandske pensionsordninger Valgkriterier for opsparingsform - opsparing i virksomhed eller på pensionsordning Skattekommissionens forslag og deres eventuelle konsekvenser for pensionsopsparingen Alle der arbejder med skatteret. Vil blive udmeldt senere. Kreds 1, 2 og 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 12. marts Kreds 4 og 5, i Roskilde Kongrescenter den 10. marts Undervisere Jens Larsen, investeringsdirektør, Vestjysk Bank Hanne Søgaard Hansen, partner, Grant Thornton

4 SRF Dagskursus 4 SRF Dagskursus Landbrugsbeskatning hele vejen rundt et med kurset er for det første at give overblik over en række af de særlige skatteforhold for landbrug. For det andet vil kurset gennem konkrete eksempler give deltageren redskaber til at analysere et landbrugs skatteregnskab. Det vil ske med hensyn til de særlige skatteregler og den præsentation, der knytter sig til Dansk Landbrugsrådgivnings økonomisystem Ø90. For det tredje vil kurset kort behandle de særlige problemstillinger omkring deltidslandbrug. Kurset vil gennemgå Et landbrugs skatteregnskab. Hvordan læser man et skatteregnskab? Hvilke særlige forhold knytter sig til præsentationen i Dansk Landbrugsrådgivnings økonomisystem Ø90? Hvilke særlige skatteregler afspejler sig i regnskabet? Hvordan analyserer man et landbrugsregnskab? Ejendomsavancebeskatning. En stor del af et landbrugs aktiver er bundet i fast ejendom, og der er et væld af særlige forhold knyttet til opgørelsen og beskatningen af ejendomsavancer i landbruget. Regelgrundlaget vil blive gennemgået med en række eksempler, herunder også om genvundne afskrivninger. Deltidslandbrug. Der knytter sig en række særlige problemstillinger til deltidslandbrug. Hvornår er et landbrug erhvervsmæssigt drevet, og hvornår er det en hobbyvirksomhed? Hvilke særlige regler gælder for landbrug i retspraksis? Og hvad er sammenhængen mellem virksomhedens driftsresultat og det teknisklandbrugsfaglige aspekt af driften? Søren Harrild Eriksen er 37 år og uddannet HD i Regnskab fra Syddansk Universitet. Søren har det faglige ansvar på Landscentret for udvikling og vedligeholdelse af ejendomsavanceprogrammet Avance Han varetager derudover rådgivning og fører skattesager primært inden for ejendomsavance og virksomhedsordningen. Endelig bruger han sin store erfaring til undervisning af konsulenter og assistenter i en række skattemæssige problemstillinger. Søren har tidligere arbejdet som porteføljemanager og har i perioden været økonomikonsulent hos LandbrugsRådgivning Østjylland. Søren er gift og har to børn på 4 og 7 år. Alle, der beskæftiger sig med landbrugsvirksomheder og deres regnskaber f.eks. i forbindelse med indsatsarbejde og sagsbehandling i SKAT eller som rådgivere. - du har noget at se frem til! Der vil være en række tekster og afgørelser, der med fordel kan være læst inden kurset. Meddelelse herom følger senere. Kreds 1, 2 og 3 på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 2. april Kreds 4 og 5 i Roskilde Kongrescenter den 31. marts 2009 Undervisere Søren Hjorth er 56 år og er uddannet skatterevisor. Søren arbejder primært med deltidslandbrug, skattestrategi og ejendomsavance, hvor han er blandt landets absolut stærkeste profiler. Derudover har han med sin lange og brede erfaring et indgående kendskab til alle aspekter af landbrugets skatteforhold. Søren har tillige fungeret som redaktør på bogen Skat for landmænd. Et samarbejde mellem Det Juridiske Fakultet - Københavns Universitet og Skatterevisorforeningen

5 Hos srf har vi ingen dyre nr. 6 december 2008 indpakninger på kontingent Overførsel fra kontonummer Overførsel fra kontonum 8 7 Indbetaler Indbetaler I år får du ekstra store fordele ved dit medlemskab af srf 8 7 Beløbsm alt dette får du for kun 400 kr.! GRATIS SKATTEREVISOREN (værdi 600 kr.) Billigere kurser i SRF og SkatteAkademiet Billigere Ligningsvejledninger GRATIS SRF Revisormanual SRF har indgået et samarbejde med Forlaget Thomson som betyder, at SRF fra 2009 kan tilbyde alle medlemmer et GRATIS eksemplar af den eftertragtede Revisormanual, der udkommer halvårligt (værdi 400 kr.) Diverse andre medlemsfordele i SRF, fx billigere sundhedsforsikring, bogkøb og rejser. Faglig identitet og en del af en synlig og dynamisk skattefaglig forening. Nyhed! nyhed! Er du revisoruddannet, jurist, skatteråd- Meddelelser vedr. betalingen kan kun Meddelelser anføres i dette vedr. felt. betalingen kan kun anføres i Undersk dette fe NAVN: NAVN: giver eller lign. kan du TJENESTESTED: TJENESTESTED: nu også blive medlem MYND. NR. MYND. NR. af SRF. Kravet om offentlig ansættelse er MEDL. NR. Betales MEDL. senest NR. d. 30. januar Betales 2009 senest d Kroner Kroner Øre Betaling Ør afskaffet fra i år. Læs mere på Dag M Til maskinel aflæsning Undgå venligst Til at maskinel skrive i aflæsning nedenstående Undgå felt venligst at skrive i nede Du kan +01< betale via netbank: +01< h. C. ørstedsvej 10, 3. th Frederiksberg C

6 SRF Dagskursus 5 SRF Dagskursus 6 SRF Dagskursus 7 Immaterielle aktiver og skat, med særlig fokus på varemærker og patenter Skat ved ind- og udstationering Aktieavancebeskatning, en opdatering På kurset gives kursisterne en generel oversigt over og forståelse af den grundlæggende immaterialret og på basis heraf behandles de skatteretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt særligt giver anledning til overvejelser på området. På kurset behandles bl.a.: Introduktion til immaterialretten Immaterialrettens grundstruktur herunder de internationale konventioner på området Et overblik over de immaterielle rettigheder Varemærkeretten Hvordan opnås varemærkebeskyttelse? Hvad beskyttes? Hvornår foreligger der en krænkelse? Hvad er varigheden af et varemærke? Patentretten Hvordan opnås patentbeskyttelse? Hvad beskyttes? Hvornår foreligger der en krænkelse? Hvad er varigheden af et patent? Øvrige rettigheder, herunder design, ophavsret og knowhow Immaterialretlige kontraktsforhold Sanktionslæren - forbud, bevissikring, straf og erstatning Immaterielle aktiver og skat Det skatteretlige immaterialretsbegreb De enkelte immaterielle aktiver Afgrænsning over for»goodwill«beskatning ved udvikling og erhvervelse Beskatning ved afståelse Særlige beskatningsregler Licensering Værdiansættelse Transfer pricing International beskatning, kildeskat og CFC Udviklingsaftaler/cost sharing m.v. Skatteplanlægning eksempler på strukturer Alle der arbejder med skatteret kombineret med immaterialretten, f.eks. indenfor selskabsbeskatningen og transfer pricing. Meddeles senere. At give deltagerne et grundlæggende kendskab til de subjektive skattepligtsforhold m.v. herunder bopælens betydning ved indtræden og ophør af fuld skattepligt, regler om dobbeltbeskatning samt fraflytterskat m.v. Endvidere at give deltagerne et grundlæggende kendskab til reglerne om social sikring, herunder påligning af arbejdsmarkedsbidrag, samt arbejdsmarkedsbidragets forhold til EU retten (Forordning ), samt konventionslande. Subjektiv skattepligt for fysiske personer, indtræden og ophør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, dobbeltbeskatningsoverenskomster samt lempelse, fraflytterbeskatning, forskerbeskatning (25% / 33% s beskatning), arbejdsudleje, Social sikring og arbejdsmarkedsbidrag. Personer der i daglige er beskæftiget med udlandsbeskatning, og som har et vist kendskab til dobbeltbeskatning. Deltagerne bør på forhånd have kendskab til kildeskattelovens bestemmelser om subjektiv skattepligt ( 1, 2, 7, 8, 9 og 10) samt 48E og F (Forskerbeskatning). Endvidere forudsættes et vist kendskab til OECD s modeloverenskomst, samt Arbejdsmarkedsbidragslovens 7 og 8. Kreds 1, 2 og 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 14. maj Kreds 4 og 5, i Roskilde Kongrescenter den 12. maj Underviser Per Lundbæk Christensen, Partner, Cand.jur. Ernst & Young. Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr. Det overordnede formål er at blive opdateret på ABL s område. Kursus vil dels bestå i genopfriskning og en opdatering, hvor der kommer fokus på de ændringer, der er sket bl.a. fraflytterbeskatningen og det verserende lovforslag om fradragsret på børsnoterede aktier, som formentlig vedtages inden længe. Endvidere vil der blive sat fokus på tabssituationerne i almindelighed kombineret med hvilken beholdning/aktie man står med, herunder også de forskellige muligheder for modregnings- og fremførselsadgang. Ligeledes vil de nye og komplicerede regler om overgangssaldo i ABL 45 A blive gennemgået. På selskabsområdet vil der blive sat fokus på de ændringer, der kom i ABL som følge af elevatordommen og dermed også på sammenhængen mellem kapitalforhøjelser og -nedsættelser og ABL. Alle der som led i deres arbejde beskæftiger sig med rådgivning eller kontrol omkring aktiegevinster og -tab. Vil blive udmeldt senere. Kreds 1, 2 og 3 på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 9. juni 2009 Kreds 4 og 5 i Roskilde Kongrescenter den 11. juni Underviser Tax Manager Martin K. Jensen fra Revitax Finn Sørensen»PLIGTEN KALDER«www.finnsorensen.dk Kreds 1, 2 og 3, på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 30. april Kreds 4 og 5, i Roskilde Kongrescenter den 28. april Undervisere Introduktion til immaterialretten: Michael Pitzner-Bruun, advokat (L), LL.M, advokat i Kromann Reumerts immaterialretsafdeling. Skat: Arne Møllin Ottosen, advokat (H), LL.M, partner i Kromann Reumert og leder af Kromann Reumerts skatteafdeling. Medlemmer: kr. Ikke-medlemmer: kr.

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004 På vej til udlandet Kontakt Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor, partner Leder af Ernst & Young Health Sciences, Danmark benny-lynge.soerensen@dk.ey.com

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere