Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på . Tlf.nr. : Web-a-kassen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta."

Transkript

1 Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Vi har koncentreret os om de vigtigste regler, men selvom vi kommer ind på det meste, er denne pjece ikke udtømmende, og du er derfor velkommen til at kontakte STA, hvis du savner nogle emner, eller hvis du ønsker noget uddybet. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på . Tlf.nr. : Web-a-kassen: Du kan sende dagpengekort, efterlønskort og en række andre skemaer elektronisk i web-a-kassen. Du skal bruge en pinkode, som du kan bestille på - klik på Selvbetjening i øverste menubjælke Tilmelding til Jobcentret Den første ledige dag efter arbejdsophør skal du henvende dig til det lokale Jobcenter, og melde dig ledig og arbejdssøgende. Du kan melde dig ledig ved at møde personligt frem i Jobcentret, eller du kan anvende elektronisk tilmelding på Møder du personligt frem i Jobcentret, får du udleveret et dagpengekort med en udløbsdato. Dagpengekortet skal udfyldes og sendes til STA, når perioden er slut den næstsidste søndag i hver måned. Er Jobcentret lukket på den første ledige dag, skal du henvende dig den første dag herefter, hvor Jobcentret er åbent. Tilmelder du dig elektronisk på skal du sikre dig, at tilmeldingen til Jobcentrets EDBsystem er gennemført. Du modtager en elektronisk kvittering, som du bør udskrive, som din egen dokumentation for tilmeldingen. Du kan selv hente dagpengekort på Arbejdsdirektoratets hjemmeside og sende det med Postvæsnet til STA. Selvbetjening Ved at anvende det elektroniske dagpengekort på STAs hjemmeside kan du dog slippe for alt papirarbejdet. Du kan nemlig udfylde og indsende dagpengekortet på vores hjemmeside. Det kræver en pinkode, som bestilles på hjemmesiden. Få en pjece om Selvbetjening i STA. 1

2 Afmelding på Jobcentret Du skal afmelde dig på Jobcentret, når du får arbejde af mindst 14 dages varighed, bliver syg i mindst 14 dage, eller hvis du af andre årsager ikke ønsker at stå tilmeldt som ledig. Jobcentret afmelder og underretter dig om afmelding når: Du formidles ustøttet arbejde Du er syg i mindst 14 dage Jobcentret ikke kan få oplyst din adresse Du ikke har indlagt dit CV i Jobnet ( se senere ) senest en måned efter du er tilmeldt Jobcentret A-kassen afmelder dig i Jobcentret når: Du meddeler os, enten telefonisk eller via dit dagpengekort, at du ikke længere vil stå tilmeldt Jobcentret enten telefonisk eller via dit dagpengekort. Du ikke har åbnet dit CV, som derfor er inaktivt. Er du blevet afmeldt i Jobcentret eller i A-kassen, skal du straks tilmelde dig igen, den første dag, hvis du igen bliver ledig. Gentilmelding er en betingelse for at kunne modtage dagpenge igen. CV skal på Det er vigtigt, at du lægger dit CV ind på senest en måned efter, du er tilmeldt Jobcentret. Efter reglerne er dit CV en del af at være arbejdssøgende og stå til rådigheder for arbejdsmarkedet. CVet skal indeholde følgende oplysninger: Tidligere beskæftigelsesforhold Uddannelse og kurser Kvalifikationer f.eks. PC-kvalifikationer, sprog, kørekort mm. Personlig beskrivelse Jobønsker Du kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge, hvis dit CV ikke er lagt på inden en måned efter, du er tilmeldt Jobcentret. Og først når CV ligger på Jobnet kan der udbetales dagpenge igen. Bemærk: Du skal finde et password, som du nemt kan huske, når du lægger CVet ind. Derudover vil du få et kundenummer, som du skal huske at skrive ned. Du skal bruge kundenummeret, hver gang du skal åbne dit CV. Kundenummeret skal også afleveres til Jobcentret, A-kassen eller anden aktør Du skal løbende undersøge om der er kommet henvendelser fra arbejdsgivere og vedligeholde oplysningerne i CVét. Du skal, efter anmodning, gøre det tilgængeligt for Jobcentret, A-kassen eller anden aktør. Jobcentret og A-kassen skal sørge for, at dine oplysninger er fyldestgørende. Hvis du ikke videregiver de nødvendige oplysninger, skal Jobcentret underrette A-kassen og afmelde dig som ledig. 2

3 Bekræfte fortsat jobsøgning på Min side Som ledig får du oprettet Min side på Jobnet. Som en væsentlig del af at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du mindst hver 7. dag bekræfte, at du fortsat er jobsøgende. Det gøres på Min side. Får du ikke bekræftet, at du fortsat er jobsøgende rettidigt, modtager du påmindelse fra Jobcentret, med en ny frist på 7 dage til at få bragt bekræftelsen i orden. Undlader du fortsat at bekæfte din jobsøgning, bliver du uden yderligere afmeldt som ledig, og kan ikke modtage dagpenge, før du igen er tilmeldt Jobcentret. Det er vigtigt, at du husker at afmelde dig, hvis du har fået job, eller hvis du af anden grund ikke ønsker ydelser i en periode, da din manglende bekræftelse vil blive registreret, og kan have konsekvenser for din ret til dagpenge på et senere tidspunkt. Du kan afmelde dig ved at ringe til jobcenteret, a-kasse eller på Min side på Jobnet.dk. Kontakt med Jobcenter, anden aktør og A-kassen Du skal altid møde til de aktiviteter, som Jobcentret, anden aktør og A-kassen indkalder dig til, ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Kontaktforløb i A-kassen og Jobcentret Inden du har været ledig i en måned, skal du til en CV-samtale i A-kassen. A-kassen skal godkende dit CV og sørge for, at det er fyldestgørende. Herefter skal du til en vejledningssamtale hver 3. måned, hvor der vil være særlig fokus på din jobsøgning. Senest 3 måneder efter du er blevet ledig, skal du til en jobsamtale i Jobcentret. Du vil herefter blive indkaldt til jobsamtaler i Jobcentret med ca. 3 måneders mellemrum. I vores pjece om aktivering kan du læse om rettigheder og pligter under aktivering. Rådighed for arbejdsmarkedet For at kunne få dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder at du skal Kunne overtage arbejde, søge arbejde og deltage i kurser mv. Være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende og have bopæl og ophold i Danmark Lægge dit CV ind i Job-net, og ugentligt åbne dette for at holde dig orienteret om nogen har reflekteret på det. Give besked til Jobcentret og a-kassen ved sygdom og ved ferie. Møde til samtaler i Jobcentret, A-kassen og anden aktør. Hvis a-kassen bliver i tvivl, om du er til rådighed, vil dine udbetalinger blive stoppet, indtil vi har vurderet, at du igen er til rådighed. Dette kan medføre En begrænset dagpengeret på op til 3 måneder, hvor du skal bevise at du er til rådighed. Bl.a. ved jobsøgning, kurser el. En karantæne I værste fald et arbejdskrav, hvor du skal arbejde i mere end 300 timer i ustøttet arbejde inden for en periode på 10 uger. 3

4 Dokumentation ved ledighed A-kassen skal bruge dokumentation for din dagpengeret. Dokumentationen skal være: Lønsedler for de sidste 14 måneder Ledighedserklæring AR 251 eller Ledighedserklæring for nyuddannede og værnepligtige, AR265. Bemærk har du på ledighedserklæringen oplyst, at du modtager pension, driver selvstændig virksomhed mv. skal du udfylde blanket AR 259. Du kan hente blanketten på Arbejdsdirektoratets hjemmeside eller få den ved at henvende dig til a-kassen. Oversigt over din pension, hvis du modtager pension, samt din første pensionslønseddel. Fraværserklæring AR 256, men kun hvis du har haft fravær i de sidste 14 måneder eller mere. F.eks. sygdom, ferie, afspadsering, fri for egen regning, anden frihed mm. Skema til opgørelse af overskydende timer AR 232, hvis du har haft arbejde ud over den overenskomstmæssige arbejdstid i de sidste 3 måneder, eller 12 uger ved ugelønnede, før du blev tilmeldt Jobcentret. Alle overskydende timer skal afspadseres, inden der kan udbetales dagpenge. Opsigelse sammen med supplerende oplysninger om årsagen til arbejdsophøret. Skattekort, bikort eller frikort ellers trækkes der 60% Oplysningerne skal indsendes så hurtigt som muligt, for at du kan forvente af få dagpenge til tiden. Betingelser for at få dagpenge Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge, at du inden du blev ledig har været medlem af en a-kasse i 1 år, og at du har haft arbejde (ustøttet) som lønmodtager på fuldtid /deltid i 52/34 uger inden for de sidste 3 år. Det svarer til 1924 timer for fuldtidsforsikrede og 1258 timer for deltidsforsikrede. Støttet arbejde f.eks. Jobtræning og vikar i et rotationsprojekt kan ikke medregnes som lønmodtagerarbejde. Er du optaget som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning, hvis du har meldt dig ind i a-kassen senest 14 dage efter du færdiggjorde uddannelsen. Blanketter kan hentes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside Husk at udfylde alle rubrikker. Oplysninger ved udbetaling af dagpenge mv. Ud over de nævnte oplysninger, hvor dokumentationen er obligatorisk, skal A-kassen have yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Grundlaget for udbetaling af ydelser skal være korrekt. Det betyder bl.a. at du skal oplyse om alle forhold, der har indflydelse på din ret til dagpenge eller andre ydelser. Har du ved en fejl givet forkerte oplysninger om f.eks. arbejdstimer mv. på dagpengekort, og har sendt det til a-kassen, så ring eller skriv straks til os. 4

5 Arbejdsdirektoratet er tilsynsmyndighed for a-kasserne og foretager med mellemrum stikprøvekontrol af ansøgningsblanketter, dagpengekort eller kontrol af skatteoplysninger, som bliver sammenhold med udbetalte ydelser. Findes der fejl f.eks. for meget udbetalt, så skal pengene betales tilbage, og derudover kan det medføre en sanktion (karantæne). Dagpengesatsen Dimittendsats Nyuddannede, der bliver ledige lige efter uddannelsen, får en fast sats (dimittendsats), der pr. 1. januar 2009 er kr. 595/396 pr. dag. ( fuldtids-/deltidsforsikrede) Du kan få udbetalt dagpenge med ny dagpengesats hvis: Der er gået 6 måneder efter, du har fået ret til dagpenge og Du har haft mindst 3 måneders arbejde med mindst 2/3 af fuld tid. Individuel sats A-kassen beregner dagpengesatsen, og den kan maksimalt være 90% af din skattepligtige løn i de sidste 3 måneder ( 12 uger ved uge og 14-dageslønnede ). Der er dog et maksimum dagpengemaksimum som pr. 1. Januar 2009 er kr. 725/ 483 pr. dag. ( for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede ) Hvis din bruttoløn har været mindre end ca. kr vil du få mindre en maksimumssatsen. Eksempler på beregning af dagpengesats: Månedsløn kr x kr Minus arbejdsmarkedsbidrag på 8% kr Gennemsnitlig dagløn :65 dage kr % af gennemsnitlig dagløn kr. 642 Da beløbet ikke overstiger dagpengemaksimum, udbetales kr. 642 i 5 dage om ugen. Maksimumssatser pr. 1. januar 2009 Pr dag Pr. uge Pr. år Fuldtidsforsikret Kr. 725 Kr Kr Deltid Kr. 483 Kr Kr Dimittend fuldtid Kr. 595 Kr Kr

6 Dimittend deltid Kr. 396 Kr Kr Dagpengekort Du skal hver måned udfylde og indsende dagpengekort til a-kassen. Dagpengekortet skal først sendes til STA, når perioden er slut. Perioden slutter den næstsidste søndag i hver måned. Du modtager et nyt dagpengekort sammen med oplysningerne om udbetalingen. Du får også et nyt dagpengekort, selvom du anvender web-a-kassen. Følgende felter skal altid udfyldes, ellers bliver udbetalingen forsinket: Cpr.nr.i øverste højre hjørne Antal arbejdstimer ( dag for dag og også lørdag og søndag ) og navn og adresse på arbejdsgiver Lønindtægt / timeløn Antal selvstændige virksomhedstimer Ferie, sygdom, deltagelse i undervisning og andre forhold, der har betydning for din ret til dagpenge. (læs bagsiden af dagpengekortet inden du udfylder det ) Kryds af for ønsket om fortsat at være tilmeldt Jobcentret ( du får hermed et nyt dagpengekort ) eller Kryds af hvis du skal afmeldes i Jobcentret. Du kan så først få dagpenge, når du personligt eller elektronisk tilmelder dig igen. Sidst men ikke mindst dato og underskrift. Arbejdsgiverens betaling for og 3. ledighedsdag Dagpengegodtgørelse kaldet g-dag træder i stedet for dagpenge, som du ellers ville være berettiget til for den 1., 2. og 3. ledige dag. Din arbejdsgiver skal maksimalt betale g-dage 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes hele såvel som halve g-dage. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse, hvor mange g-dage der er udbetalt i lønperioden og samlet for hele året. Beløbet for hele g-dag er i 2009 kr Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver betale g-dage, når du sammenlagt har haft arbejde i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger før 1. ledighedsdag. Det gælder ved: Afskedigelse, hjemsendelse Ophør af opgave og tidsbestemt akkord og lignende. Variabel beskæftigelse f.eks. vikar, hvor arbejdets omfang ikke er kendt på forhånd. Her betragtes du som afskediget hver dag, og derfor skal du have g-dage, når du er ledig mellem arbejdsopgaverne. Din arbejdsgivers pligt til at betale dagpengegodtgørelse bortfalder hvis Du opnår fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag 6

7 Du skriftligt tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal, og du afslår tilbuddet Du modtager sygedagpenge eller holder ferie på 1. og 2. ledighedsdag Du selv er skyld i afskedigelsen, eller arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure Du stopper i ulønnet arbejde, eller du som tjenestemand overgår til rådighedsløn Du modtager ikke dagpenge for dage med arbejdsgivergodtgørelse. Supplerende dagpenge Får du arbejde på nedsat tid kan du få supplerende dagpenge under forudsætning af: Din arbejdsgiver vil give dig en frigørelsesattest, eller En erklæring, hvoraf de fremgår, at du ikke har et opsigelsesvarsel. Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver ser bort fra dit opsigelsesvarsel, så du kan begynde et nyt arbejde med flere arbejdstimer med en dags varsel. Frigørelsesattesten eller erklæringen fra arbejdsgiver skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, du er blevet ansat. Hvis deltidsarbejdet i en uge udgør mere end 29,6 timer, kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for denne uge. Tidsbegrænsning Du kan kun få supplerende dagpenge i 30 uger i en periode på 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge indtil du har haft 26 ugers arbejde i mere end 30 timer om ugen inden for 12 måneder. Du kan læse mere om supplerende dagpenge i STAs pjece Supplerende dagpenge, som du kan få udleveret i STA eller her. Dagpengeperiode Som hovedregel kan du få dagpenge i 4 år ( 208 uger ) indenfor en periode på 6 år (312 uger referenceperioden). Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan betales ydelser. Du bruger en uge af perioden, uanset om du kun har fået dagpenge for en dag eller for hele ugen. Når du har haft 52/34 ugers arbejde svarende til 1924/1258 timer inden for 3 år, og siden seneste indplacering i dagpengeperioden, starter du forfra på en ny dagpengeperiode. Har du opbrugt retten til dagpenge ( dvs. først efter de 4 år ) har du ret til en ny dagpengeperiode efter 26/17 ugers arbejde ( 962/629 løntimer) inden for 3 år. Forbrug af dagpengeperioden Du bruger af dagpengeperioden, når du får udbetalt Dagpenge Feriedagpenge Aktiveringsydelse Sygedagpenge, men den del af perioden, der er under 6 uger. VEU-godtgørelse SVU-godtgørelse 7

8 Når du har karantæne Karantæne Hvis du selv opsiger dit arbejde uden gyldig grund, får du 3 ugers karantæne. En karantæne på 3 uger svarer for et fuldtidsforsikret medlem til, at du ikke kan modtage dagpenge eller andre ydelser i 111 timer. Karantæne forældes efter 3 måneder fra den dag, du ophøret med dit arbejde, og kan kun afvikles i perioder, hvor du ellers har ret til dagpenge fra a-kassen. Karantænen forældes også, hvis du har haft 185 timers arbejde, efter du blev idømt karantænen. Du vil få en karantæne, hvis du uden gyldig grund. Selv siger op eller selv er skyld i afskedigelsen Går ned i arbejdstid med henblik på at få udbetalt supplerende dagpenge Afslår et formidlet arbejde Afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan Afslår eller ophører i et tilbud i en jobplan Ophører i tilbud om omskoling Reglen gælder afslag, ophør og jobskifte inden for de seneste 12 måneder. Du vil få 2 ugers karantæne hvis du Melder afbud, ikke møder til en formidlingssamtale i Jobcentret eller hos anden aktør. Det samme gælder også, hvis du melder afbud, ikke møder til en samtale om eller revision af jobplan, eller et tilbud efter en jobplan på grund af ferie, som du ikke har givet besked om 14 dage før ferien starter. Også sygdom som ikke er meddelt inden mødetidspunktet er omfattet. Melder afbud, ikke møder til formidlingssamtale, CV-samtale eller en rådighedssamtale i a- kassen. To karantæner inden for 12 måneder medfører, at du ikke kan få udbetalt dagpenge, før du har haft mere end 300 timer ustøttet arbejde inden for 10 uger. Gælder for fuldtidsforsikrede. Gyldige grunde til at afslå eller opsige arbejde mm. Der er en række gyldige grunde til at opsige eller afslå arbejde: Helbred Transport Pasning af familie Ændring af deltidsforsikredes arbejdstid Tab af supplerende dagpenge Ingen frigørelsesattest fra arbejdsgiver Arbejde i udlandet Problemer på arbejdspladsen Ægtefælleflytning 8

9 Fysisk vold Overtagelse af andet arbejde Overtagelse af formidlet arbejde Manglende færdigheder Flere arbejdsforhold Aftjene værnepligt Det er vigtigt, at du kontakter STA, inden du opsiger dit arbejde med henvisning til de gyldige grunde. Ferie Som hovedregel kan du holde din ferie efter eget ønske, men du skal altid give a-kassen og Jobcentret ( anden aktør ) besked senest 14 dage før ferien begynder. Har du ikke givet besked om ferien rettidigt, og du op til eller under ferien afslår et arbejde/tilbud fordi du har planlagt ferie, vil du få en effektiv karantæne. Du skal huske at skrive ferie på dagpengekortet. Du optjener feriedagpenge på grundlag af udbetalte ydelser fra a-kassen minus efterløn, og syge/barselsdagpenge fra kommunen. Feriedagpenge vil som hovedregel blive udbetalt med den samme sats, som er beregnet for dine dagpenge. Retten til feriedagpenge er betinget af, at du er dagpengeberettiget i tilfælde af ledighed, herunder er til rådighed for arbejdsmarkedet, samt at du holder ferie, er ledig eller lønmodtager og at du har afholdt optjent ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven. Du kan læse mere om feriedagpenge i Arbejdsdirektoratets pjece om ferie. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse skal være i så begrænset omfang, at den ikke udgør din hovedbeskæftigelse. Det betyder at den skal kunne udføres ved siden af fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Den tid du anvender på driften af virksomheden, skal fradrages i dine dagpenge. Derudover vil du blive omfattet af begrænsning på dagpenge på 78 uger. Beskæftigelsen kan også have en så begrænset karakter, at den af den grund ikke kan betragtes som bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Det er f.eks. hobby eller fritidsaktiviteter, hvor der ikke foreligger erhvervsmæssige elementer, og hvor formålet ikke er at opnå en økonomisk gevinst. Der kan være tale om dyreopdræt eller kunstneriske aktiviteter. Det er dog i så fald afgørende, at du ikke har tilrettelagt aktiviteten som en egentlig erhvervsvirksomhed. Fradrag for pensioner Løbende udbetalte pensioner, som er et led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i dagpengene. Fradraget sker ved at omregne indtægten til arbejdstimer med omregningssatsen. I 2009 er omregningssatsen 195,05 kr. Hvis din pension bliver ændret, skal du straks meddele dette til a-kassen. Arbejde i udlandet Du kan søge arbejdet i et andet EØS-land med dagpenge. Du skal anvende en attest E 303, hvis du vil ansøge om at få dagpenge udbetalt i udlandet. 9

10 Jobcentret og a-kassen må først udfylde blanketten 4 uger inden du rejser til udlandet for at søge arbejde, og a-kassen skal have attesten senest 14 dage før, for at nå at godkende den inden afrejsen. Du kan højst få dagpenge i 3 måneder, og du skal være tilmeldt arbejdsformidling i det andet EØSland senest 7 dage efter attestens startdato. Husk at betale dit kontingent til os, indtil du eventuelt får arbejde og bliver forsikret i det andet land. Får du ikke arbejde, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Jobcentret inden attestens udløb, ellers får du først ret til dagpenge efter 8 ugers fuldtidsarbejde. STA er tværfaglig Er du klar over at STA er en tværfaglig a-kasse, som kan forsikre alle lønmodtagere uanset hvilken uddannelse eller hvilket job, de har. Det betyder, at din familie og dine bekendte også kan få glæde af STAs gode service og fordelagtige pris. STA er billig STA er blandt Danmarks billigste a-kasse. Det er ikke, fordi vi sparer på ydelserne, for de er fastsat af Folketinget, og er ens i alle a-kasser, men vi ser det som vores fornemmeste opgave at servicere medlemmerne bedst muligt med de lavest mulige omkostninger. STA er i top I STA giver vi dig bedre råd, og det er ikke kun fordi, vi er den billigste tværfaglige a-kasse, men også fordi kvaliteten af vores vejledning er i top. Det ved vi, fordi vores vejledning af ledige medlemmer scorer topkarakter i Arbejdsdirektorates undersøgelser af alle Danmarks a-kasser. Mere end medlemmer har allerede valgt at forsikre sig i STA, og der kommer hele tiden flere til. Vi har kontorer i Århus, Aalborg, Middelfart og København. Se mere på 10

11 Adresser: STA Øst Ramsingsvej 28a, 1. sal 2500 Valby tlf fax STA Nord Hasselager Centervej 13, stuen, 8260 Viby J. Tlf , ved opkald fra mobiltelefon fax STA Syd Odensevej Middelfart Tlf , ved opkald fra mobiltelefon fax STA Aalborg Kattesundet Aalborg Tlf , ved opkald fra mobiltelefon fax Åbningstider : Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Januar

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige

Jeg er nyledig. Vejledning til dagpengesystemet. side 1 - Vejledning for nyledige Jeg er nyledig Vejledning til dagpengesystemet side 1 - Vejledning for nyledige Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indhold Min A-kasse er tværfaglig... 4 Min A-kasse lavt kontingent og høj service... 4 Min A-kasse har tilfredse medlemmer... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret...

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere