EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014"

Transkript

1 EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award januar februar 2014

2 Introduktion Kære underviser I perioden 17 januar til 24 februar 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en stor soloudstilling med den danske kunstnergruppe A Kassen. A Kassen arbejder med konceptkunst og til denne udstilling har de lavet et stort samlet koncept som stiller spørgsmål ved tankerne om originale kunstværker og kopier. Nemlig en komplet kopi af den prestigefyldte Carnegie Art Award udstilling fremstillet på en kunstfabrik i Kina. A Kassen er en af den yngre danske samtidskunsts mest markante navne, som i de senere år har profileret sig på meget konceptuelle værker. Gruppen består af de fire kunstnere Christian Bretton- Meyer, Morten Steen Hebsgaard, Søren Petersen og Tommy Petersen. I efteråret 2013 vandt de tredjeprisen i Carnegie Art Award 2014 som er en af kunstverdens største priser. I deres soloudstilling har de med en egen underspillet stil valgt at genskabe Carnegie Art Award 2014 i et stort samlet konceptuelt værk. I stedet for de originale kunstværker har de fået kopieret alle værkerne fra udstillingen i en såkaldt painting village i Kina, hvor tusindvis af kinesiske kunstnere laver kopier af originale kunstværker til hotelkæder, lufthavne mm. Med udstillingen udpeger A Kassen centrale problemstillinger for kunsten, hvor forholdet imellem den kunstneriske ide, udførelsen og kunstneren er konstant til stede. Den Frie har i dette undervisningsmateriale tilrettelagt nogle forløb, som åbner op for emnerne bag koncepterne. Undervisningsmaterialet lægger ved hjælp af indsigt, spørgsmål og gruppeøvelser op til, at eleverne aktivt forholder sig til emner som forholdet imellem originale kunstværker og kopier. Samtidig er spørgsmål om overførsel af emner på tværs af medier til stede. Materialet er derfor relevant for alle fag der taler om adaptation, medier og udtryk, men samtidig også bredere samfundsmæssige emner som Vestens forhold til Østen, hvor elevernes egen hverdag bliver hevet ind i det kunstneriske koncept. Den Frie tilbyder undervisningsforløb i udstillingen som varetages af vores erfarne formidlere. Formidlerne kan altid tilpasse og tilrettelægge forløbenes tematikker, spørgsmål og opgaver efter klassens forudsætninger og behov. Vi håber på at se jer i Den Frie Udstillingsbygning.

3 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er målrettet en række fælles faglige mål tilpasset udskolingen, gymnasiet og HF. UNDERVISNINGSFORLØB: Det skal tjene til at styrke elevernes evne til at: Analysere og perspektivere medier og værker og sætte dem i relation til sig selv og verden Blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel Undervisningsmaterialet stimulerer, via spørgsmål og øvelser, elevernes kritiske sans ved hjælp af forholden sig til kreative emner og medier. Undervisningsmaterialet kan både bruges på egen hånd i udstillingen eller som udgangspunkt for et undervisningsforløb med en af Den Fries undervisere. Vores erfarne formidlere tilrettelægger forløb med øvelser og dialogbaseret undervisning alt efter klassens ønsker og behov. I dette undervisningsmateriale findes 3 forløb, der kan afvikles uafhængigt af hinanden eller sammen. Forløbene tager udgangspunkt i et besøg på Den Frie, men omfatter ofte også øvelser i klassen før og/eller efter besøget. For spørgsmål eller booking af forløb kontakt formidlingsansvarlig Kristian Rasmussen på tlf eller FRA KUNSTNER TIL MEDIE TIL KUNSTNER IGEN MADE IN CHINA A Kassens total værk er en lang række originale malerier overført til digital foto, som derefter er blevet overført til oliemaleri i en kinesisk kopi. Men hvad sker der i overførelsen fra et medie til et andet? Hvem kan siges at være ophavsmand til det enkelte medie? I dette forløb skal eleverne forholde sig til emner som remediering og forholdet imellem ide og udførsel med udgangspunkt i de kinesiske kopier i A Kassens total værk. Den billige kinesiske kopi er hverdag for mange af de produkter, vi omgiver os med. Med A Kassens værk inddrages den hverdag i kunstens verden, hvor forholdet imellem original og kopi er en hjørnesten. Men hvordan genkender man en kopi? Kan de kinesiske kunstnere genskabe de særligt nordiske malerier, så de bliver ved med at være særligt nordiske? I dette forløb skal eleverne udpege og undersøge de små forskelle og ligheder imellem de kinesiske kopier og de nordiske originaler. Dette kobles til deres egen forståelse af kopi og original og sætter kunsten i relief til de kinesiske kopivarer, vi alle efterhånden har stiftet bekendtskab med.

4 Om udstillingen A Kassen Carnegie Art Award 2014 Carnegie Art Award er en af kunstverdens største priser til moderne nordisk maleri, hvor hovedpræmien er en million svenske kroner. Bag prisen står Carnegie Investment Bank og prisen uddeles traditionen tro på en udstilling i Stockholm. På udstillingen var der over 100 malerier af danske, svenske, norske og finske kunstnere repræsenteret. Deriblandt A Kassen som vandt tredjeprisen på 400,000 SEK for deres maleriserie The Colour of Things. Herefter har udstillingen tidligere rejst rundt i de nordiske lande for at promovere de nordiske kunstnere. Grundet økonomiske omstændigheder blev Carnegie Art Award nød til at aflyse turneen i Udstillingen skulle have besøgt Den Frie Udstillingsbygning i januar 2014, så da der opstod et hul i udstillingsprogrammet valgte Den Frie at invitere A Kassen til at lave en soloudstilling i stedet. I tråd med A Kassens tidligere praksis har de valgt at samle et stor koncept i et totalværk i form af en hel udstilling. Med udgangspunkt i udstillingskataloget fra Carnegie Art Award 2014 har de genskabt hele udstillingen ved hjælp af kopier produceret i Kina. I december 2013 sendte A Kassen digitale billeder fra udstillingskataloget til Xiamen Painting Village i Sydkina, hvor tusindvis af kinesiske kunstnere har specialiseret sig i at kopiere digitale billeder til oliemaleri. Fra digitale fotos til oliemaleri Til hverdag genskaber disse painting village s kopier af store mesterværker som Mona Lisa ogkendte værkeraf Van Gogh, men A Kassen gav dem som en del af deres koncept kun de digitale billeder fra Carnegie Art Awards udstillingskatalog. De kinesiske kunstnere har overført alle de digitale billeder til traditionelle oliemalerier i mange forskellige størrelser og resultatet hænger nu i salene i Den Frie Udstillingsbygning. De kinesiske kunstnere har altså ikke haft de originale kunstværker at forholde sig til, men blot digitale fotos fra et udstillingskatalog. Som en kigkasse er Den Frie Udstillingsbygnings sale nu blevet til det samlede kunstværk A Kassen Carnegie Art Award, hvor man kan se kinesiske kopier af repræsentanter for moderne nordisk maleri. Med udstillingen sætter A kassen fokus på kulturelle mekanismer og en række globale processer. A Kassen beskæftiger sig med overførsler af betydninger fra en ting til et andet f.eks. i deres værk The Colour of Things, hvor en brun kajak blev pulveriseret og brugt som maling i et brunt maleri. For A Kassen selv er det især det faktum, at kinesiske kunstnere overfører særligt nordiske kunstværker til oliemalerier i en kinesisk masseproduktion som interesserer dem. Noget somsker hver dag for hundredevis af mærkevarer indenfor alt fra sko til elektronik. Men hvad sker der egentlig når kineserne fortolker de nordiske originaler? Hvad bliver tilbage og hvad bliver tilført? Samtidig peger hele udstilling på en generelt vestlig problemstilling, idet at Carnegie Art Award af finansielle årsager blev nød til at aflyse turneen. Når ting bliver for dyrt at producere i den vestlige verden, rykker fabrikker til Kina, hvor de kan lave det hurtigere og billigere. I A Kassens kunstværk er den kunstneriske hånd blevet erstattet af billig kinesisk arbejdskraft. I en lettere absurd sammenhæng stiller A Kassen Carnegie Art Award spørgsmål ved hele vores forhold til original og kopi. Et spørgsmål som er en hjørnesten i hele tanken om kunst og kunstens værdi og vores forhold til kopivarer og global outsourcing af produktion. Booking og praktisk information Oplev udstillingen A Kassen Carnegie Award 2014 på egen hånd eller book et undervisningsforløb med en af Den Fries formidlere. Et undervisningsforløb varer ca. 1 time og koster 450 kr. (+ entré). Max. 30 elever. Henvendelse vedrørende bestilling af undervisningsforløb, spørgsmål eller specielle ønsker kan ske hos formidlingsansvarlig; Kristian Rasmussen Tlf Vi glæder os meget til at se jer i Den Frie til spændende og lærerige oplevelser med kunsten!

5 Om konceptkunst I 1917 pillede franskmanden Marcel Duchamp et pissoir ned fra toiletvæggen og udstillede det på en kunstudstilling. Pissoiret vakte stor opstand, da kunst indtil da havde handlet om dygtigt håndværk og æstetik. Pissoiret satte hele kunstverden på den anden ende, da Marcel Duchamp var kunstner og udstillede pissoiret på et kunstmuseum Var det så et kunstværk? På den måde blev det mere idéen bag kunstværket, der blev det centrale frem for selve udførelsen. Pissoiret blev optakten til det, som vi dag kalder konceptkunst, da det her var et koncept som var det bærende, og ikke om det var smukt håndværk. Op igennem Marcel Duchamp: Pissoir Foto: ukendt. århundredet blev konceptet en større og større del af kunstnernes arbejde. Samtidig blev det normalt at inddrage ting som allerede var færdiglavet i selve kunstværkerne. De blev kaldt Readymades, da de var already made - altså allerede lavet - inden kunstnerne inddragede dem i deres værker. I 1960 erne udtænkte kunstneren Andy Warhol en række billeder af en dåse Campbell s Soup. Han brugte en masseproduceret hverdagsting som en dåse suppe som motiv og betydning i sit kunstværk, og ophøjede det dermed til kunst. I Warhols værk var konceptet bag værket det dominerende. Et kunstsyn som videreudvikledes i 1980 erne, hvor kunstnerne endda begyndte at stjæle fra hinanden. Kunstnerne inddrog hinandens kunstværker i deres egne værker for at fremme deres egne idéer. F.eks kunne de tage et billede af et maleri og udstille fotografiet som deres eget kunstværk. Det kaldte det Appopriation som betyder tilegnelse. På den måde fik de originale værker tilført nye betydninger. De blev nærmest kidnappet til at betyde noget andet. Andy Warhol: Campbell s Soup Cans Foto: ukendt I dag er konceptkunst en integreret del af kunstverden og til tider kan koncepter være kunstværket i sig selv. I 2005 lagde den danske kunstnergruppe Superflex en opskrift på øl op på internettet den såkaldte Free Beer. Kunstværket blev ikke udstillet på noget museum, men var blot tilstede på internettet til fri afbenyttelse for alle. Men i og med, at de var kunstnere var Free Beer et kunstværk. Free Beer kunne kopieres og bruges frit af alle. Samtidig blev alle der downloadede Free Beer pludselig til kunstnere, da de producerede kunstværket i uendelige kopier. A Kassens skriver sig ind i den lange tradition for konceptkunst, hvor forholdet imellem idé og udførsel kan være uafhængige og næsten opløst i forholdet til kunstneren. Med værket A Kassen Carnegie Art Award 2014 har gruppen ikke selv udført malerierne, men blot kopieret, eller approprieret, en hel udstilling som en del af deres koncept. Superflex: Free Beer Photo: Superflex

6 Undervisningsforløb 1 FRA KUNSTNER TIL MEDIE TIL KUNSTNER IGEN A Kassen Carnegie Art Award 2014 består udelukkende af oliemalerier, men alle oliemalerierne er lavet ud fra digitale billeder. Og de digitale billeder er blevet taget af kunstværker der er lavet af oliemaling, stof og printede billeder. Men hvad sker der når A Kassen overfører de originale værker til billige kinesiske kopier? Ændrer det kunstværket eller forbliver det det samme? I KLASSEN Når man remedierer overfører man noget fra et medie til et andet. I billedkunsten kan man f.eks. overføre et fotografi til maleri eller lave en skulptur ud fra en figur på et maleri. Så er værket blivet Derved bliver værket ved hjælp af en overførsel af noget fra et kunstværk til et andet. PÅ BESØG I UDSTILLINGEN Forklar A Kassens rolle i de forskellige led i overførelsen. Hvor er de kunstnere? Hvor er de noget andet? I sal 6 hænger en række meget små malerier. Malerierne er malet af en kinesisk kunstner ud fra billeder i en digital fil. Diskutér hvordan man kan se, at billederne er malet ud fra en digital fil. Hvilke udfordringer tror I, den kinesiske kunstner har mødt? Hvor tæt er værkerne på de originale? (I kan låne et katalog i billetten og se originalen) Hvad er gået tabt i overførelsen fra et medie til andet? Og hvad er blevet tilføjet? A Kassen definerer hele udstillingen som et totalværk. Det vil sige at hele udstillingen er et samlet kunstværk. Når nu I kender til remediering, hvad er det så A Kassen remedierer med deres totalværk? Afsluttende øvelse i udstillingen: Det er ikke kun i billedkunst, at ting bliver remedieret. Find to eksempler på andre historier, fænomener eller udtryk der bliver overført fra et medie til et andet. Overvej om der er noget i oplevelsen af historien eller den konkrete ting som er markant anderledes i de to medier, der fortæller om det samme. Find kopierne af A Kassens egne værker i sal 1. Det originale værk er et foto af en kajak og ved siden af fotografiet var malet en firkant på væggen. Firkanten var malet med en maling lavet af den pulverisede kajak. Værket hedder The Colour of Things. I sal 1 hænger to kinesiske oliemalerier som er kopier af billeder fra Carnegie Art Award kataloget. Vejen fra A Kassens værk til oliemalerierne i sal 1 kan beskrives sådan: Kajak Pulveriseret kajak brugt som maling på væggen Fotografi i Katalog Carnegie Art Award 2014 Kinesisk oliemaleri af billedet fra kataloget Del jer op i grupper. Skriv tre positive ting ned, som A Kassen tilfører Carnegie Art Award Skriv derefter tre negative ting, som A Kassen tilfører Carnegie Art Award Inddrag overvejelser om remediering, overførsel, tilførsel etc. Til slut skal I vælge hvilken side, I selv mest hælder til. Den positive eller den negative? Hvad synes I om A Kassens udstilling? Giver det overhovedet nogen mening?

7 Undervisningsforløb 2 MADE IN CHINA På denne udstilling har kunstnergruppen A kassen skabt et værk som stiller spørgsmålstegn ved forholdet mellem original og kopi. I Kina produceres en stor mængde kopivarer af Guccitasker, Rolex-ure og sportsmærker. Det samme sker med kunst, som masseproduceres og ender i Vesten. A-kassen har taget det næste skridt og genskabt en hel udstilling. I KLASSEN Søg efter A kassen på Google og prøv at finde nogle af deres tidligere værker. Hvad kendetegner A Kassens kunstværker? Lever de op til jeres forventninger om kunst? Når et kunstværk skabes, ligger der en process bag det. Kunstneren får en ide, som videreudvikles og omsættes til et værk. Diskuter forholdet mellem et værks ide og materielle udførelse. Hvad synes du er vigtigst for et kunstværk? At det er smukt udført eller har en gennemtænkt ide? Kan et kunstværk eksistere udelukkende som ide og ikke et fysisk værk, man kan købe? PÅ BESØG I UDSTILLINGEN Kunstværkerne på udstillingen er alle kopier af originale værker fra Carnegie Art Award 2014, malet på en kunstfabrik i Kina. De kinesiske malere har kun haft et billede fra det oprindelige udstillingskataloget at male efter, og kender ikke den bagvedliggende ide. I salene ligger udstillingskataloget til den originale udstilling, som I kan bruge til sammenligning. Gå rundt i udstillingen og find tre kunstværker, som I synes man kan se er kopier. Kig på materialerne og udførelsen. Hvad afslører at værkerne ikke er originale? Bliver de overhovedet afsløret? Hvordan kan man genkende en kopi? F.eks. kan du måske se, at en falsk Guccitaske er en kopi, selvom du aldrig har haft en ægte udgave i hånden. Gælder det samme i kunst? Synes du det er i orden at kopiere kunst? Betyder det noget for dig at et kunstværk er originalt og ikke en kopi? Den originale Carnegie Art Award 2014 udstilling viser den bedste nye nordiske malerkunst. Stil jer foran kopien af vinderværket Balance of Painters af Dag Erik Elgin. Hvad gør værket særligt nordisk? Kan I udpege det et sted i værket? Sammenlign med nogle af de andre værker. Hvilke fællestræk er der? Repræsenterer udstillingen stadig nordisk kunst, selvom alle kopierne er malet af kinesiske kunstnere? Hvorfor/Hvorfor ikke?det kan være svært, at afgøre hvem der kunstneren bag dette værk. Grænserne mellem ide, original og kopi flyder sammen. Er det A kassen der er kunstneren, de kinesiske malere som har malet billederrne eller kunstnerne bag de originale værker? Er ideen eller udførelsen af denne udstilling det vigtigste? Giv tre grunde for og imod at A Kassen har lavet deres eget kunstværk. ØVELSE Del jer ind i grupper. To personer i hver gruppe skal lave et rollespil. Forestil jer at den ene ikke kender baggrundshistorien for udstillingen og få den anden til at forklare, hvad udstillingen går ud på.

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere