Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tunge løft. Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Industriens Branchearbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Tunge løft Gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles forum for arbejdsmiljø. Indholdet er udtryk for parternes fælles holdning til emnet. Dette er et generelt materiale. Der kan derfor være forhold i virksomheden, som gør at virksomheden bør tage kontakt til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver Dette materiale og andre udgivelser i regi af Industriens Branchearbejdsmiljøråd findes også i elektronisk form på hjemmesiden Alle aktuelle udgivelser fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades fra eller de kan købes i Arbejdsmiljøbutikken hos Videncenter for Arbejdsmiljø, Tlf.nr Bestillingsnr Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Dplus Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. Januar 2015 ISBN

3 Indhold 4 Indledning 4 Hvad kan vi opnå med ergonomiske forbedringer? Hvor er der typisk tunge løft i industrivirksomheder?... 6 Tunge løft og ondt i ryggen... 6 Hvordan kan man løse problemer med tunge løft? Eksempler på gode løsninger Løft af metalplader med vacuumsug fra reoler på glideskinner... 8 Løft af opspændingsværktøj med elektrisk højdeløfter... 9 Indretning af stanglager og transport af lange stænger på rullevogn Løft og vending af emner med kran og løfteaggregat Montering og løft af aktuator ved arbejdsstationer med vacuumløfter Automatisk bortfjernelse af metalspåner Løft og vending af pumpehuse med håndteringsværktøj til kran Løft af opspændingsværktøj med elektrisk højdeløfter Pakning af varer på højdeindstillelige bånd med rullebaner Løft af motorer med minilift Automatisk palletering Løft af emner med løftekran med gribeanordning Løft og flytning af metalplader med vakuumsug Løft og montering af maskiner med løftevogn Løft af gearkasser og elektromotorer med løftestang Løft og transport af emnekasser med elektrisk højdeløfter Pakning i dybe kasser ved skråtstillet løftebord Løft og flytning af vognfjedre med svingkran og kædeophæng Løft og vending af slibesten med gribeklo Automatisk løft af kasser til vaskemaskine med robot Løft og fremtagning af hjælpeværktøjer til brug i Presse Løft af motorer med anhugningsværktøj Løft fra forskellige hyldehøjder med løftevogn Løft og transport af kabelruller Obligatorisk kursus i løfteteknik for nyansatte Ondt i ryggen Få mere at vide 3

4 Indledning Tunge løft er stadig et af væsentlige arbejdsmiljøproblemer i industrivirksomheder. Formålet med denne pjece er, at præsentere konkrete eksempler på gode løsninger, der afskaffer eller nedbringer belastningen ved tunge løft. Pjecen indeholder 25 eksempler på konkrete løsninger af tunge løft. Eksemplernes overskrift fortæller, hvilken type arbejdsopgave, og hvilken løsning, det enkelte eksempel drejer sig om. Alle de valgte eksempler fungerer i praksis på en virksomhed indenfor Jern- og Metalindustrien. Hvert eksempel indeholder navn og telefonnummer på den virksomhed, der har indført løsningen samt eventuelt navn på den leverandør, der har leveret løsningen. I kan således ringe og få yderligere oplysninger om de konkrete løsninger og eventuelt aftale et besøg på virksomheden. Pjecen er på den måde med til at sprede gode erfaringer med løsning af tunge løft-problemer mellem virksomhederne. Pjecen indledes af en kort fortælling om fordelene ved at begrænse eller afskaffe tunge løft, hvor i branchen de tunge løft forefindes, samt løsningsprincipper. Endelig er der nogle enkle gode råd, som du kan følge, hvis du har fået ondt i ryggen. Pjecen afsluttes med en oversigt over, hvor du kan få yderligere oplysninger. Pjecen er tænkt som inspiration til arbejdsmiljørepræsentanter, ledelse og andre ansatte i branchen, som ønsker at nedbringe belastningerne fra tunge løft. Pjecen findes også i elektronisk form. Den ligger på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Pjecen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter inden for industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Hvad kan vi opnå med ergonomiske forbedringer? Eksemplerne i pjecen viser, at der er mange fordele ved at afskaffe elle begrænse belastninger ved tunge løft, både for de ansatte og for virksomheden som helhed. De ansatte og ledelsen peger på følgende gevinster: Færre personer udfører tunge løft, og de ansattes arbejdsstillinger er forbedret De ansatte føler sig mindre belastede, og de er mindre trætte efter arbejdet Ulykkesrisikoen er mindsket. Der er færre arbejdsskader og mindre sygefravær Produktiviteten er forbedret blandt andet fordi: Det enkelte emne løftes færre gange En bedre planlægning giver en mere glidende produktion Oprydning og hensigtsmæssig indretning reducerer behovet for lagerplads Desuden peges der på, at mange af de ergonomiske løsninger er relativt billige. 4

5 5

6 Hvor er der typisk tunge løft i industrivirksomheder? Mange arbejdsfunktioner i industrivirksomheder kan være forbundet med tunge løft, mange løft eller bæring af tunge emner. Typisk ses de tunge løft og bæringer i forbindelse med: Ilægning og fratagning af emner fra maskiner Bearbejdning af emner, hvor emnet og/eller værktøjet er tungt eller uhåndterligt Løft og bæring af emner fra palle/reoler til maskiner og mellem forskellige maskiner Løft af emner til og fra lager Pakkearbejde, hvor eksempelvis emner skal pakkes i store kasser og stables på paller Løft og bæring af emner og udstyr fra og til arbejdsbord eller bånd Tunge løft og ondt i ryggen Der er forskellige grunde til at man får ondt i ryggen. Nogle årsager kender man, andre er ukendte. I arbejdslivet kan tunge og mange gentagne løft være medvirkende eller udløsende årsag ved rygsmerter, især hvis ryggen udsættes for en uventet belastning, eller løftene foregår i dårlige arbejdsstillinger. Har man fået ondt i ryggen, kan det være vanskeligt at udføre tunge løft i en periode. Hvordan kan man løse problemer med tunge løft? Tunge løft kan løses på flere måder. Pjecen indeholder eksempler på løsninger i forhold til: Automatisering Indretning af arbejdspladsen Tekniske hjælpemidler Planlægning og organisation Instruktion Arbejdsstillinger og vaner Der findes eksempler på de forskellige løsningsmuligheder i pjecen. 6

7 EKSEMPLER PÅ GODE LØSNINGER 7

8 Løft af metalplader med vakuumsug fra reoler på glideskinner CFS Slagelse laver produktionslinjer og maskiner til fødevareindustrien og har et stort marked i og udenfor Danmark. Der produceres hovedsageligt i rustfrit stål. I værkstedet mellemlagres store plader i 2 mm 15 mm stål i reoler, hvorefter de transporteres til viderebearbejdning i saks-, bukke- eller vandskæremaskiner. Tidligere stod stålpladerne i et stativ, hvor pladerne var placeret lodret op ad hinanden. Ved hjælp af en pladeklo ophængt i en kran blev pladerne løftet og transporteret hen til den maskine, som skulle bearbejde materialet. For at få fat om pladerne med pladekloen, måtte medarbejderen presse de lodretstående plader fra hinanden enten med håndkraft eller med et koben. Derefter klemte medarbejderen sig ind i stativet for at fæstne pladekloen midt på stålpladen. Arbejdet var tungt og besværligt. Der forekom en del uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, der belastede både ryg, skuldre og arme. For nogle år siden blev der indkøbt et system, som forbedrede den samlede arbejdsproces med løft af pladerne. Et reolsystem med vandrette hylder og et vacuumsug med 8 sugehoveder blev installeret. Hylderne har glideskinner, så de lettere kan trækkes ud, og vakuumsuget placeres derefter let på pladen, se billede. Vakuumsuget kan løfte op til 960 kg og er enkelt at betjene. Håndgrebet med betjeningspanel er fleksibelt, så arbejdshøjden kan indstilles efter, om man skal løfte fra de høje eller de lave hylder. Vakuumsuget er ophængt i en kran, og denne er fjernbetjent, se billede. Nye medarbejdere skal have en kort instruktion i betjening af vacuumsuget. Det er driftsikkert og meget let af anvende. De fysiske belastninger ved at skulle presse pladerne fra hinanden, samt de dårlige arbejdsstillinger, når kloen skulle sættes på, er helt væk. Arbejdet er blevet meget lettere, og medarbejderne er meget glade for denne løsning. Den måde at løfte plader på nu tåler ingen sammenligning med den tidligere metode. Medarbejderne rør ikke pladerne, og den risiko, der tidligere var for at tabe pladen under transporten, er ikke længere til stede. en har desuden en række andre gevinster. Der spares tid. Løft og transport af stålpladerne foregår hurtigere nu end tidligere. Pladekloen og kobenet satte mærke på stålpladerne, som efterfølgende skulle slibes af. Det gav smedene ekstra arbejde og i forhold til arbejdsmiljøet også en risiko for støvpåvirkning. Efterslibningen er nu begrænset til et minimum. Endelig er reolsystemet i forhold til den tidligere mellemlagring pladsbesparende. 8

9 Løft og opspænding af hydrauliske motorer med tryklufthejs Sauer-Danfoss Aps er en virksomhed, der laver hydraulik til industrien. De hydrauliske motorer kvalitetstestes, inden de forlader virksomheden. Pumperne kommer til kvalitetsafdelingen på paller. Derefter skal de spændes op på en plade og kvalitetstestes i en maskine. Pumperne, der vejer 44 kg, blev tidligere løftet og håndteret manuelt. Fra palle til maskine skulle pumperne vendes manuelt fra lodret til vandret. en på lænderyggen ved dette arbejde var stor. Emnerne blev løftet og drejet manuelt i dårlige arbejdsstillinger. Opspænding i bænk/maskine foregik ved, at pumpen blev løftet med én hånd og med lang rækkeafstand, mens den anden hånd blev brugt til at spænde pumpen fast med. Der er anskaffet en tryklufthejs, se billede. Via et kontrolpanel kan tryklufthejsen løfte og vende emnerne fra kasse til bænk. Emnerne drejes undervejs fra lodret til vandret. Derefter påsættes en plade, og denne spændes op i maskinen, der afprøver og tester pumpen, se billede. Der bliver på denne måde ingen manuelle løft. For at få så lidt træghed som muligt er hejsen monteret i en aluminiumtravers. Hejsen dækker fint hele arbejdsområdet. Instruktion i brug af hejs og påspænding af emnet i bænk og maskine. Plads til traverskranen. Der forekommer ikke længere manuelle løft af pumperne i forbindelse med kvalitetskontrollen. Arbejdet foregår i bedre arbejdsstillinger og med færre belastninger. Hejsen er let at betjene og arbejde med. Sauer-Danfoss Aps Nordborgvej 6430 Nordborg Tlf Leverandør: Movomech System AB SE Kristianstad Sverige Dansk importør: Vojens Tovværk Trekanten Vojens Tlf.:

10 Indretning af stanglager og transport af lange stænger på rullevogn PUMAC laver alle former for avanceret udstansning og forarbejdning af metalemner. På stanglageret leveres stængerne på gulv eller lav rullevogn, hvorfra de primært løftes manuelt op på reol eller skubbes/trækkes på lav vogn til sav. Der forekommer tunge og lave løft af stænger fra paller til bånd ved save samt skub/ træk i foroverbøjet arbejdsstilling. Der anvendes truck i det omfang, det er muligt med den begrænsede manøvreplads. Stængerne løftes manuelt fra gulvhøjde eller fra lav rullevogn (30 cm over gulvniveau). Stængernes vægt varierer afhængig af dimensioner og antal i bundter fra under 10 kg til 60 kg. De tungeste løft foretages af to mand. Stængerne er uhåndterlige på grund af længden. Ved transport af stængerne skubbes og trækkes i foroverbøjede arbejdsstillinger på grund af vognenes lave højde. Når stængerne skal løftes fra palle til bånd ved sav, sker løftet med meget lang rækkeafstand. Virksomheden har lavet en række tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. Der er nu fremstillet et rullebord til transport af stænger, som har en god arbejdshøjde, og der stilles krav til aflæsseren om kun at levere stænger på rulleborde. Der er ryddet kraftigt op på stanglageret og savene er flyttet. Alt i alt har det resulteret i, at der nu er opnået tilstrækkelige køre- og manøvrearealer til brug af truck og el-stabler ved stangreoler og begge save. Resultatet er, at antallet af manuelle løft er kraftigt reduceret, og løft/ træk af stænger på rulleborde foregår i en god arbejdsstilling. Ved opskæring kan stængerne nu trækkes fra rullebord til bånd ved sav i stedet for som tidligere, hvor stængerne blev løftet. Den samlede løsning kræver orden og disciplin hos medarbejdere i det daglige arbejde og en grundig opfølgning fra virksomhedens side. Arbejdsgangen skal planlægges. Den, der leverer stængerne, skal melde sin ankomst, så stængerne afleveres på det korrekte sted (ved rulleborde eller direkte ved sav). Endvidere skal man være opmærksom på, om der skal iværksættes en særlig indsats for at sikre en konsekvent brug af truck/el-stabler. en ved de manuelle løft i foroverbøjede arbejdsstillinger er reduceret. Bæring af stænger er reduceret. Stænger på rullevogne kan skubbes/trækkes i en opret arbejdsstilling. en ved håndtering af stænger i forbindelse med opsavning er reduceret, idet løft er afløst af træk af stænger. Medarbejderne oplever, at arbejdet er mindre belastende for ryggen og at arbejdet glider bedre. Fra virksomhedens side er gennemstrømningen i stanglageret som helhed blevet bedre. Lageret er minimeret, der satses i højere grad på, at varerne går direkte fra leverandør til produktion, hvorfor løsningen alt i alt har været med til at øge produktiviteten på stanglageret. Desuden har løsningen været billig. Pumac Stanseværk A/S Jellingvej Svenstrup Tlf

11 Løft og vending af emner med kran og løfteaggregat Grundfos GBJ A/S udvikler og producerer pumper. Hovedprodukterne er cirkulationspumper, dykpumper og centrifugalpumper. Derudover laver Grundfos elektromotorer og avanceret elektronik til styring af pumper og pumpeanlæg. Det følgende eksempel er fra afdelingen, der producerer motorer. Her løftes og bæres motorerne mellem de forskellige arbejdsprocesser. Motorerne ankommer til afdelingen stående lodret i bakker. Motorerne, der vejer 8-18 kg, bæres fra bakke til drejemaskine, vendes til vandret og fastgøres i maskinen. Efter bearbejdning bæres motorerne til de udgående bakker, hvor de stilles vandret. Tidligere foregik dette arbejde manuelt uden brug af hjælpemidler. Det indebar, at hver motor skulle løftes og bæres flere gange. Ved opspænding i drejemaskine foregik løftene med lang rækkeafstand. Emnerne skulle drejes og fastspændingen krævede præcision samtidigt med, at motoren skulle holdes. Arbejdet var derfor belastende for både ryg, skuldre og arme. Virksomheden har nu anskaffet et løfteaggregat, en kran med svingarm, som klarer alle løft og bæringer. Motorerne fastgøres til en krog placeret på svingarm, der er monteret i loftet. Kranen er fleksibel og let at bevæge rundt mellem de forskellige arbejdsprocesser, se billede. Løfteaggregatet kan endvidere let vende og dreje motorerne uden brug af medarbejdernes kræfter, se billede. Der skal instrueres i den tekniske betjening af løfteaggregatet samt i arbejdsteknik. Endvidere kan der være behov for en løbende opfølgning i forhold til arbejdsteknikken. Løft og bæring af motorerne undgås, og belastningen nedsættes betydeligt på ryg, skuldre og arme. Virksomheden vurderer, at løsningen er med til at reducere sygefravær på grund af smerter i muskler og led. Grundfos GBJ A/S Poul Due Jensens vej Bjerringbro Leverandør af Quiklift: Kalmann Kranen AB Landrode Åbenrå 11

12 Montering og løft af aktuator ved arbejdsstationer med vakuumløfter Linak laver aktuatorer til blandt andre hospitalsvæsenet, kontormøbelbranchen og industrien. Aktuatorer bruges til hæve-sænkefunktioner i hospitalssenge, lejer, personlifte, hjælpemidler, kontorborde og stole mm. Montering af aktuatorer til hospitalssenge foregår ved to arbejdspladser, hvor de forskellige monteringsprocesser udføres. Det færdige produkt skal herefter sluttestes i en maskine. Tidligere blev aktuatorer samlet på et almindeligt højdestilbart bord og løftet til maskinen, der sluttester produktet. De færdige aktuatorer vejer 17 kg. Der forekom adskillige løft af aktuatorerne undervejs i processen, dels mellem de to arbejdsstationer, dels til og fra sluttest-maskinen. Arbejdet var tungt og trættende i skuldre og arme. Der er blevet designet en ny arbejdsstation med rullebaner til at forbinde de to arbejdspladser, hvor aktuatorerne bliver monteret. Aktuatorerne kan nu let skubbes mellem de to arbejdspladser. I midten af arbejdsstationen er der monteret en løftearm med et vakuumsug. Når den færdige aktuator skal til og fra sluttest-maskinen, bruges suget - se billede. Efter sluttesten bliver aktuatorerne anbragt i en kasse på palleløfteren, hvilket også kan ske ved hjælp af vakuumløfterne. Sugehovedet kan løfte emner op til 30 kg, og det er udviklet til netop denne arbejdsproces. Selve løftearmen kan løfte op til 80 kg. Styringen af emne og sug foregår med meget lidt aktivering af håndtaget. Det kan styres ved brug af en enkelt finger. Der skal instrueres i brug af vakuumsuget, men det er meget let at betjene. Ved den nye arbejdsstation er de tunge løft af aktuatoren fjernet og løftene undervejs i processen reduceret betydeligt. Det har mindsket belastningen på medarbejdernes skuldre og arme meget. Der er stor tilfredshed med den nye arbejdsstation, og medarbejderne føler sig mindre trætte efter en endt arbejdsdag. Alle operationer udføres i dag af en enkelt person, men arbejdsstationen er indrettet til to personer. LINAK A/S Guderup 6430 Nordborg Produktionstekniker Ove Lorenzen Tlf Leverandør af vakuum-løft: AL-Materiel A/S Transportvej Lemvig Tlf

13 Automatisk bortskaffelse af metalspåner Yuksel TurnTech A/S er en metalvirksomhed, der producerer mindre komponenter til blandt andet tv-kabler, telekommunikation og sprinkleranlæg. Komponenterne er drejet af messing, rustfrit stål eller aluminium. En væsentlig del af produktionsprocessen består af spåntagende bearbejdning, hvorfra et biprodukt er en stor mængde metalspåner. Spånerne opsamles og sendes til genanvendelse. Tidligere blev spånerne opsamlet i kasser, og disse blev manuel løftet fra opsamlingsstedet ved drejemaskinerne. Kasserne vejede kg og var placeret lavt, så man skulle løfte kasserne op med foroverbøjet ryg. Løftene forekom hyppigt, og den manuelle håndtering var en væsentlig del af arbejdet for flere operatører. Løftene medførte belastninger på operatørernes ryg, skuldre og arme. Arbejdsprocessen er nu blevet automatiseret. Fra drejemaskinen føres metalspånerne til en kværn/spiral, som skubber spånerne til et rørsystem, se billede. Via et centralt vakuumsug transporteres spånerne til store beholdere placeret i varemodtagelsen, se billede. Beholderne bliver afhentet med gaffeltrucks og metalspånerne genbrugt. Der skal foretages investering i det tekniske anlæg og dette skal vedligeholdes. ens effekt Der foregår ikke længere manuelle løft i forbindelse med bortskaffelse af metalspåner. Automatiseringen har betydet en reduktion af virksomhedens driftsomkostninger. Sammen med de øvrige tiltag, som virksomheden har foretaget for at øge produktiviteten, er sygefraværet faldet. Operatørerne er glade for at være sluppet for de mange løft. Yuksel TurnTech A/S Oldenvej Kvistgaard Tlf

14 Løft og vending af pumpehuse med håndteringsværktøj til kran Alfa Laval Kolding fremstiller underkomponenter til ventiler og pumper til bryggerier og mejerier. Der arbejdes i rustfrit stål. Pumpehusene skal fræses. De kommer til afdelingen på paller, hvorefter de sættes i fræsemaskine. Pumpehusene vejer 7-10 kg og er placeret lodretstående på pallen. Fra pallen løftes og vendes hvert enkelt pumpehus til vandret, hvorefter det placeres i fræsemaskinen. Efter endt bearbejdning placeres pumpehuset igen på pallen. Denne arbejdsgang blev tidligere udført manuelt med belastning på skuldre, arme og håndled til følge. Der er nu installeret en lofthængt kran med påsat håndteringsværktøj, se billede. Værktøjet er designet, så det er muligt at tage pumpehusene lodret, og via en løbegang på siden af værktøjet vende dem til vandret, hvorefter de sættes i maskinen for bearbejdning, se billede. Der skal instrueres i brug af værktøjet. Det er nu muligt at håndtere pumpehusene uden belastning på skuldre og arme. Desuden er det belastende vrid i håndleddet væk. Alfa Laval Kolding Albuen Kolding Leverandør: AA Smede og Maskinfabrik Aps. Tlf Unitchef og Arbejdsmiljøleder Ole Alsted Tlf

15 Løft af opspændingsværktøj med elektrisk højdeløfter Saur-Danfoss Aps er en virksomhed, der laver køle- og varmeautomatik, vandventiler, hydraulik mv. til industrien og privatkunder. Ved fremstilling af de hydrauliske motorer skal motoren bearbejdes i en fræsemaskine. Inden fræsningen skal et opspændingsværktøj til fastgørelse af emnet udskiftes. Opspændingsværktøjet vejer kg og skal udskiftes en gang dagligt. Værktøjet blev tidligere udskiftet manuelt. Det foregik i foroverbøjede arbejdsstillinger med lang rækkeafstand og et tungt løft ind i maskinen, hvor man både skulle holde værktøjet med den ene hånd og samtidig spænde med den anden. Der er blevet indkøbt en elektrisk højdeløfter, der kan bruges til hele udskiftningsprocessen, se billede 1 (018). Højdeløfteren anvendes til at køre opspændingsværktøjet hen til maskinen, hvor pladen med værktøjet højdeindstilles, så den kan køres i maskinen, og værktøjet spændes fast uden den store fysiske belastning, se billede. Højdeløfteren er specielt tilrettet denne arbejdsfunktion. Blandt andet er der påsat kontravægte ved de bageste hjul. Instruktion i brug af højdeløfteren, som dog er nem at betjene. De tunge løft i akavede arbejdsstillinger er fjernet. Arbejdsfunktionen er derfor meget mindre belastende at udføre, og med mindre risiko for løfteskader. Desuden er det blevet hurtigere at udskifte opspændingsværktøjet. Sauer Danfoss Aps Nordborgvej 6430 Nordborg Tlf Produktionstekniker Jan Kjeldsen Tlf Leverandør TRANSLYFT A/S Tlf

16 Pakning af varer på højdeindstilleligt bånd med rullebane Stelton laver brugskunst i funktionelt design. Produkterne, der udføres i rustfrit stål, er kaffekander, salt/ peber kværne, skåle, bestik og meget andet. Sidste led i produktionen er pakning og forsendelse. De færdige produkter ankommer på rullevogn, hvorfra de pakkes i kasser, vejes og sendes til forhandlerne. Pakkearbejdet medførte tidligere mange tunge løft. I pakkeriet plukker medarbejderne varer fra rullevogne og lægger dem i kasser. Førhen løftede medarbejderne de fyldte kasser fra pakkebord til vægt og derefter fra vægt til palle. Hver kasse blev således løftet manuelt flere gange, og for den enkelte medarbejder betød det mange gentagne løft, undertiden med vrid i arbejdsstillingerne. Det var belastende for både ryg, arme og skuldre. Der er nu opsat et transportbånd, som har fjernet en del af løftene i pakkeriet. Transportbåndet kan højdeindstilles, så medarbejderen får en god arbejdsstilling, både i forhold til medarbejderens egen højde og i forhold til størrelsen på den varer, som skal pakkes, se billede. Højdeindstillingen sker ved hjælp af et håndsving, se billede. Når kassen er pakket, rulles den over på en automatisk vægt, hvorefter rullebåndet aktiveres med en fodpedal, således at kassen transporteres op på det automatiske rullebånd og hen til forsendelsespallen. Derved undgås de mange tunge løft. Transportbåndet kræver ikke den store vedligeholdelse, men skal dog smøres en gang årligt. Dette foretages af medarbejderne. Der var en kort periode med indkøringsvanskeligheder, idet kasserne har forskellige størrelser, men det løste sig hurtigt. I dag kører båndet uden driftsforstyrrelser. Mange løft i pakkeriet er afskaffet med indførelse af transportbåndet. De medarbejdere, der arbejder ved transportbåndet er tilfredse med løsningen. I dag er de mindre trætte i kroppen, særligt i ryggen, end tidligere. Fra virksomhedens side betyder løsningen, at der bruges mindre tid på pakkearbejdet, idet det manuelle arbejde med løft af kasser er minimeret. Vil du vide mere Stelton A/S Skolevej Fårevejle Tlf Logistikchef Kenneth Petersen Leverandør af transportsystem: Soco System Taastrup Tlf

17 Løft af motorer med minilift Grundfos GBJ A/S udvikler og producerer cirkulationspumper, dykpumper og centrifugalpumper. Endvidere laves elektromotorer og avanceret elektronik til styring af pumper og pumpeanlæg. I kvalitetsafdelingen foregår der blandt andet opmåling af emner. Emnerne, der vejer 25 kg eller mere, løftes fra palle eller kasser, hvorefter de anbringes i en opmålingsmaskine. Tidligere blev emnerne løftet manuelt enten som enmandsløft eller som tomands løft. Emnerne blev løftet fra palle og anbragt i maskinen. Løftene kunne også foregå til rullebord og derefter fra rullebord til maskine. I dag bruges en minilift med løfteplade, se billede. Liften køres hen til emnet, og løftepladen indstilles let i højde, så emnet kan skubbes over på pladen, hvorefter liften køres hen til maskinen og skubbes på plads. Medarbejderen skal instrueres i hensigtsmæssig arbejdsteknik ved brug af liften for at undgå dårlige arbejdsstillinger og vrid i ryggen, når emnet skal over på liften og igen ind i maskinen. Der kan være behov for opfølgning på denne instruktion. Ved brug af mini-liften kan tunge løft undgås. Medarbejderne er glade for liften. Det er nu muligt at håndtere tungere emner end tidligere, og miniliften er tidsbesparende at bruge. Grundfos GBJ A/S Poul Due Jensensvej Bjerringbro Leverandør: Minilift H.C. Hovmand A/S Tlf

18 Automatisk palletering Irwin Industrial Tools producerer håndsave. Savene monteres med håndtag og blad, hvorefter de pakkes i kasser til videreforsendelse. Da virksomheden for nogle år siden skulle nytænke produktionen, blev alle arbejdsprocesser gennemtænkt ud fra princippet om lean produktion, dvs. trimning af produktionen ved at minimere spild i produktionsprocesserne, herunder også manuel transport og håndteringer. Det førte til omfattende ændringer i produktionslayoutet til gavn for arbejdsmiljøet. Tidligere foregik arbejdet manuelt. Montering og pakning af savene indebar mange gentagne løft. Ved pakningen blev de færdige save samlet manuelt i stakke og lagt i papkasser. Kasserne blev sat på paller og kørt væk med en palleløfter/truck. Arbejdsprocesserne var kendetegnet ved mange gentagne løft med vægt på 7-8 kg. Ved pakning stod pallerne tidligere på gulvet, og arbejdshøjderne varierede derfor fra under knæhøjde til over skulderhøjde. Nu kan arbejdshøjden reguleres ved hjælp af et løftebord. Arbejdet var således ensidigt gentaget arbejde, der en del af tiden foregik i dårlige arbejdsstillinger med belastning af hhv. ryg, skuldre og arme. Trimningen af produktionen tog udgangspunkt i at begræning af spild ved overproduktion, ventetid, fejl, transport, håndteringer, processpild og lager. Det førte blandt andet til, at virksomheden anskaffede et fuldautomatisk palleteringsanlæg, se billede. Flere funktioner er blevet samlet i ét anlæg, som automatisk varetager alle opgaver fra montering af håndtag på savbladet, til savene ligger pakket og stablet på paller lige til at køre ud til videreforsendelse. For at det skal kunne betale sig at investere i et sådant anlæg, skal produktionsvolumen være tilstrækkelig stor. Endvidere skal produktionen være af en sådan karakter, at anlægget ikke skal omstilles for ofte. Væsentligst er, at det ensidige og gentagne arbejde er blevet begrænset. Der er færre forflytninger af produktet fra start til slut både manuelt og maskinelt. Medarbejderne oplever, at arbejdet er mere varieret både fysisk og mentalt. Jobbet ved anlægget indebærer et bredere ansvarsfelt svarende til en hel proceslinie. Der er større tilfredshed med arbejdet generelt. Virksomheden vurderer, at investeringen i palleteringsanlægget er givet godt ud. Der vil også fremover ske lignende forandringer andre steder i produktionen. Ved trimning af produktionen forventede man blandt andet en besparelse i forbindelse med mindre lagerplads, færre fejl pga. korrekte og tilstrækkelige instruktioner, mindre materialespild og mindre manuel transport og løft. Samlet set vurderer virksomheden, at både arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet er blevet forbedret ved investeringen. Vil du vide mere Irwin - Industrial Tools A/S Storegade 43B 4550 Asnæs Tlf Dennis Bjørstorp Production Manager Tlf DAN Palletiser Borgergade 17 DK-4241 Vemmelev Tlf

19 Løft af emner med løftekran med gribeanordning Arbejdsproces Sauer-Danfoss Aps er en virksomhed, der laver hydraulik til industrien. I forbindelse med slutmontage løftes delemner på kg fra palle til bånd. Denne funktion blev tidligere udført manuelt, og arbejdet var kendetegnet af ensidige gentagne bevægelser med stor løftemængde. I dag er denne funktion afløst af en løftekran på svingarm, se billede. Kranen bliver betjent ved hjælp af et joystick. En specielt konstrueret emnebestemt gribeanordning tager fat om emnet, løfter og placerer det i kassen, se billede. Kranen er let at anvende. Forudsætning Der skal instrueres i brug af løftekran. Der forekommer ingen manuelle løft ved denne funktion længere. Arbejdsstillingerne er forbedret og belastningerne fra de mange løft er reduceret. Sauer Danfoss Aps Nordborgvej 6430 Nordborg Tlf Produktionstekniker Bo Martin Hansen, Sauer- Danfoss Aps Tlf Levenrandør: Movomech System AB SE Kristianstad, Sverige Dansk importør: Vojens Tovværk Trekanten Vojens Tlf

20 Løft og flytning af metalplader med vakuumsug Hougaard og Koefoed A/S har specialiseret sig i pladebearbejdning med store krav til præcision. Virksomheden fremstiller kabinetter, chassiser, apparatdele mv., og produktionsprocesserne består blandt andet i udstansning, laserskæring, bukning af plader, svejsning og montage. Råmaterialet er store metalplader, som ankommer til produktionsområdet med en gaffeltruck. Pladerne lægges på fralægningsborde. Metalplader, som skal bearbejdes i laserskæringsmaskinen, blev tidligere løftet manuelt fra bord til laserskæringsmaskinen. Pladerne blev løftet af en eller to mand, hvorefter de blev båret hen til og lagt tilrette i laserskæringsmaskinen. Det var et tungt løftearbejde, der ofte foregik i dårlige arbejdsstillinger. Pladerne vejer mellem kg pr styk afhængigt af pladernes tykkelse. Pladerne har skarpe kanter, og deres størrelse og facon gør, at det var svært at få et ordentlig greb om pladen. Endvidere medfører tomandsløft altid en øget risiko for uventet stor belastning, fordi den ene person kan miste grebet, hvorved den anden står med hele pladens vægt. Løftene var belastende for ryg og arme. Der er nu opsat vakuumsug på svingkran, se billede. Pladerne lægges på en transportvogn i en god arbejdshøjde. Arbejdshøjden regulerer medarbejderen selv ved at lægge europaller på transportvognen, til den har den ønskede højde. Vacuumsuget sættes på pladen, og den løftes hen til laserskæringsmaskinen, hvor den lægges i. Vakuumsuget har seks sugehoveder. Afstanden mellem sugehovederne kan manuelt tilpasses i længde og bredde, så de passer til forskellige pladestørrelser. I dag findes nyere modeller af vakuumsuget, hvor afstandsindstillingen foregår elektronisk. Ved anskaffelse af vakuumsuget skal man være opmærksom på, hvilke plads- og styrkekrav, ophæng af vakuumksuget stiller. Vakuumsuget er her på virksomheden ophængt i en svingkran, som kræver friplads i dens operationsradius. Vakuumsuget er let at bruge, og kræver minimal instruktion. Vigtigst er, at tjekke trykket på suget via en måler. Vakuumsuget får lovpligtigt eftersyn en gang årligt. Det har fungeret optimalt uden driftsforstyrrelser og bliver derfor af virksomheden vurderet som meget driftsikkert. Manuelle løft og dårlige arbejdsstillinger ved løft og placering af plader i laserskæringsmaskinen er fjernet. Den medarbejder, der betjente vakuumsuget, er tilfreds med løsningen. Fra virksomhedens side betyder løsningen mindre driftsomkostninger. Der skal ikke længere være to mand om dele af arbejdet ved laserskæringsmaskinen. Siden anskaffelse af vakuumsuget er der ikke sket arbejdsskader ved dette arbejde. Hougaard & Koefoed A/S 2600 Glostrup Tlf Produktionchef Klaus Willendrup. Leverandør af vacuumsug Busch Vakuumteknik A/S, 8680 Ry Tlf

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder

TUNGE LØFT TUNGE LØFT. i lager- og transportvirksomheder. i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder TUNGE LØFT i lager- og transportvirksomheder Vejledning om Tunge løft er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde!

Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde! Nogle bygger broer, andre bygger motorveje... Vi bygger hæve-sænke borde! Vi bygger hæve-sænke borde, fordi mennesker er skabt forskelligt Vi bygger arbejdsborde der hæver humøret. Ergotec ønsker kun at

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er:

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er: WE LIFT YOU WE LIFT YOU Vores fokus er: Partnerskab Helstøbt oplevelse Høj kvalitet Økonomisk fordel for dig Direktør Allan Laursen, +45 4089 4478 Industri 2014 Allan Laursen, direktør for AL-LIFT, har

Læs mere

Tunge løft i støberier

Tunge løft i støberier Tunge løft i støberier VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: i-bar@i-bar.dk www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen

Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen Lagerarbejde i beklædnings- og tekstilbranchen Indhold Forord...................................... 4 Hvordan bruges vejledningen?......................... 5 Del 1 Generelt om belastninger........................

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Kortlægning af rækkeafstanden

Kortlægning af rækkeafstanden Kortlægning af rækkeafstanden Fra ryg til forkanten af kroppen: 15 cm Fra ryg til overgangen mellem grønt og gult område: 30 cm Fra ryg til overgangen mellem gult og rødt område: 45 cm Den maksimale rækkeafstand:

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Arbejdsstedets indretning

Arbejdsstedets indretning Indretningen og inventaret i butikken har betydning for, om medarbejderne kan arbejde forsvarligt med at løfte, trække og skubbe, og om de kan undgå unødige belastninger. Indretningen er god, når medarbejderne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde

Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vaculex og Microlex Effektive, alsidige vakuumløftere, der er lette at vedligeholde Vores vakuumløftere er konstrueret til at løfte mellem 5 og 200 kg. De er enkle at installere, meget enkle at betjene

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER. Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer

DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER. Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer Specialister i at specialisere Viggo Hansen A/S har i over 50 år specialiseret sig indenfor produktion

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere