Afleveringsrapport over projektet: Effektivisering af Nette og Pakkefunktionerne for Juletræer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afleveringsrapport over projektet: Effektivisering af Nette og Pakkefunktionerne for Juletræer."

Transkript

1 Afleveringsrapport over projektet: Effektivisering af Nette og Pakkefunktionerne for Juletræer. Da projektet består af mange delprojekter samlet i et, anvendes Ansøgningen for det oprindelige projekt som grundlag for afrapporteringen. Forløb og resultat af hvert enkelt delprojekt kan dermed ses i sammenhæng med de oprindelige forventninger. For at lette adgangen til konklusionerne er disse skrevet med Kursiv. Baggrund: I udvikledes med støtte fra mange grossister, Den fynske Fordelingsforening og Skov og Naturstyrelsens produktudviklingsordning pakke og læssemaskinen CompacT 1500 til en kombineret pyntegrønts og juletræspalle og dobbelte CC - containere. Løsningen er blevet meget vel modtaget hos både skovdistrikter, speditører, grossister og kunderne på eksportmarkederne. I 1998 blev konceptet videreudviklet til at pakke enkelt CC - ere og EURO - paller, ligesom en arbejdsbesparende halvautomatisk læssefunktion blev monteret. Erfaringerne fra 1997 og 1998 er særdeles gode, der eksporteres store mængder grønt og juletræer med CompacT - konceptet. Den tid der er til rådighed for oparbejdningen at træer og grønt bliver stadig kortere, og arbejdskraften er ligeledes en begrænsende faktor. Kan man sammenkoble flere nødvendige funktioner i en arbejdsgang vil omkostninger reduceres og oparbejdningstiden afkortes. For Producenten er det af afgørende betydning, at det produktionsudstyr, der er til rådighed er af høj kvalitet og at eventuelle reparationer eller erstatningsudstyr kan leveres med få timers varsel. Formål med projektet: Omkostningsreduktion og arbejdslettelser: Delmål 1) - Mekanisk læsning af grøntbundter og pottede træer med Elevatoren: Elevatoren på CompacT `en letter læsningen af juletræerne effektivt. En hæver udformet til grøntbundter vil fremme maskinernes brug i bevoksningerne til gavn for varerne og vil nedbringe omkostningerne til håndtering. Pottede træer er tunge og uhåndterlige.

2 Efter ændringer af Elevatorarmen kan Elevatoren med fordel læsse 9 kg bundter og pottede træer. De der kører med maskinen foretrækker at læsse 5 kg bundter med fork. Delmål 2) - at frembringe tilbehør så elevatoren kan påsættes en lastbil og om muligt drives at dennes lufttrykssystem for læsning uden øvrige hjælpemidler. Elevatorens arbejdslettelse ønskes overført til læsning af lastbiler med løse træer. En enkelt elevatorkøber har bygget elevatoren på en traktor for læsning af løse træer direkte på en lastbil - hurtigt og billigt, en løsning som kunne forbedres og seriefremstilles. Vi har enkle og billige specialbeslag så både den almindelige Elevator, og Elevatorer af speciallængde let kan hægtes på enhver lastbil. Vi havde forventet en efterspørgsel, men palletransporterne er nu så fremherskende, at der simpelthen ikke har været noget ønske fra vore samarbejdspartnere om, at lave elevatoren luftdrevet, siden ønskerne blev fremsat sidste år. Flere har valgt mindre traktorer og små mobile hydrauliske anlæg til at drive elevatorerne langs lastbilens side. Delmål 3) - at nedbryde CompacT i mindre avancerede - og dermed billigere modeller, således at kunderne kan starte med en mindre investering og supplere maskinen op, efterhånden som behovene opstår. Det er som nævnt nødvendigt for eksporten, at transporten effektiviseres med palletransport. I producentleddet er det interessant og nødvendigt at reducere omkostninger. Dersom palletransport kan reducere omkostningerne i producentleddet vil mulighederne for at mekanisere øges, og den afsætningsfremmende virkning slå igennem i salgsleddet. Pt. opfatter producenterne ikke palletering som en rationalisering, de investerer, fordi de tror på ideen og gerne vil servicere deres kunder. CompacT er med alle sine muligheder: læsning af pakkerne, pakning af CT, EURO og CC samt muligheden for at kunne transportere varerne, løst en meget alsidig maskine. Der er imidlertid ikke behov for alle funktioner i alle sammenhænge. Ved køb af maskine nr. to vil det f.eks. være tilstrækkeligt, at den kan pakke CT - pallen, resten er overflødigt. De udenlandske grossister har brug for mindre avancerede maskiner til færdigvarer og andre afgrøder som troldpil og forsytia, der ikke kræver en stor komprimering. Til gengæld har især grossisterne behov for et hurtigt skift mellem de enkelte nævnte enheder, når forskellige kunder skal serviceres fra en plads, og ønsker derfor specialstyr uden andre indstillinger end den anvendte. I forbindelse med den stigende produktion af juletræer, er det naturligt at forsøge at slå flere arbejdsgange sammen og dermed opnå en rationaliseringsgevinst. Ved at slå netning og pakning sammen berøres træerne færre gange, og antallet af overkørsler i kulturerne mindskes.

3 Vi har ændret på opmonteringen af maskinen og på flere detaljer som bevirker, at maskinen kan sælges i moduler. - Efterspørgselen har vist sig meget lille. Det viser sig, at maskinens alsidighed er dens succes. Der er en svag efterspørgsel, men de økonomiske fordelene ved at fravælge muligheder er så små, at folk alligevel vælger hovedmodulerne, med mulighed for via ekstraudstyr at udbygge maskinen helt. Delmål 4) - at fremstille enkle special- pakkekasser, der hurtigt og let skiftes. Der er udviklet 3 enheder, a,b,c. a) Specialløsning til pakning af pyntegrønt. For at billiggøre maskinen, er den avancerede indstillelige kasse erstattet af en betydeligt simplere pakkekasse, der kun kan anvendes til pyntegrønt. Prototypen er solgt til Skov og Naturstyrelsen til fremstillingsprisen. 14 dage inde i sæsonen måtte de erkende, at valget var forkert. Man havde brug for den indstillelige kasse for, at udnytte maskinens potentiale på distriktet. Resultatet er at Skov og Naturstyrelsen ikke i fremtiden vil afvige fra den fleksible standardkasse. b) Specialkasse til pakning af CC - containere. Denne kasse er lavet i tæt samarbejde med Handelsgärtnerei Voss Gmbh i Neumünster. Voss har den almindeligt udstyrede maskine, men har behov for at skifte hurtigt mellem pakkeenhederne og ville gerne være fri for at anvende tid på indstillinger. Resultatet er en meget velfungerende kasse, der kan pakke både en og to CC - containere af gangen. Skift mellem Standard - grønt og juletræskassen til CC -kassen foregår hos Voss flere gange om dagen. - Projektet er en succes. Der har kun været få forespørgsler indtil nu, men de er interessante fordi de vedrører pakning af håndbundter og vil kunne medvirke til at øge afsætningen af grønt. Delmål 5) Specialisering af maskinen til pakning af EURO - paller.

4 Efter nærmere analyse viste det sig, at det mere drejede sig om pallernes håndtering, end om kassens indstilling dersom maskinens funktion som EURO - pallepakker skulle effektiviseres. Vi har i samarbejde med flere distrikter fremstillet rullebaner til både stationær drift på plads og til drift i kultur. - er mildt sagt imponerende. Fra at pakke 3-5 paller i timen stiger præstationerne med rullebanerne til 8-10 paller i timen. De maskiner der er specielt opbyggede til pakning af EURO - paller pakker ca. 4 paller i timen. Delmål 6) - at montere en netmaskine i frontliften på traktoren, der bærer pakkemaskinen. Træerne føres fra frontliften frem til pakkemaskinen bag traktoren med et bånd. Oprindeligt var det meningen, at på bygge en eksisterende nettemaskine i traktorens front og lade et transportbånd bringe træet om i pakkemaskinen bag traktoren. Efter at have prøvet at placere flere typer, blev det tydeligt at køretøjet ville blive alt for langt og at sammenbygningen ville få karakter af nybygning. Min interesse for at bruge noget eksisterende faldt således, samtidig med, at kundegruppen viste meget stor interesse for den mulige gevindst. Efter forarbejdet, inden vi begynder forsøg med tekniske løsninger, får jeg ideer til en helt ny konstruktion, der vil afkorte træets vandring gennem nettemaskinen. Denne konstruktion vil kunne patenteres og for ikke at komme i konflikt med PAF s formål og regler, vælger jeg at afbryde denne sidste del af projektet. Siden har jeg søgt beskyttelse på ideen og fået den. Den videre udvikling af maskinen har kostet ca. 3 mill. Resultatet er efter sæson 2003, at der er solgt 44 maskiner og at besparelsen for producenten ved samtidig netning og pakning ligger på 4 5 kr pr træ. Sikkerhed: Arbejdstilsynet har anmodet om, at der indbygges en ekstra sikkerhedsfunktion ved betjening af CompacT 1500 s pakkelåg. Delmål 7) - at efterkomme Arbejdstilsynets anmodning om ændring af betjeningsfunktionerne fra holdegreb til to - håndsbetjening. Som ventet ville en tohåndsbetjening blive særdeles kostbar - mindst 5000 kr - at påbygge og ikke mindst eftermontere på de solgte maskiner. Sideløbende med Tohåndsbetjeningen arbejdede vi

5 derfor med en mekanisk forskydelig spærring. Vi kom meget langt, men kunne ikke få den monteret, det ville ikke lykkes - indtil en af medarbejderne på Hem Maskinfabrik sagde: " Vi gør da bare lige sådan her!" - gik ind i fabrikken og kom tilbage med beslaget bukket på en specielt fjedrende, klemmende måde. Sådan! De enkle løsninger er oftest de sværeste at finde. Beslaget er eftersendt til alle købere, pris incl. forsendelse 500 kr. Faren for, at nogen kommer til skade ved brug af maskinen, er nu meget begrænset. Beslaget er en succes, der er ikke sket ulykker eller uheld med maskinen i 5 år - mig bekendt. Arbejdstilsynet kræver nu alligevel, at der laves en egentlig tohåndsbetjening. Jeg har lavet et eksemplar færdigt i efteråret 2001, men da jeg opfattede projektet som afsluttet, har jeg ikke lavet registrering af tidsforbrug eller materialer - og agter ikke at gøre det. Service: For at kunne betjene kunderne effektivt, levere maskinerne, igangsætte og demonstrere maskinerne er det nødvendigt, at en ny maskintrailer bygges, så den kan indregistreres. Det er muligt, nu da maskinen kan lægges ned, at adskille den dersom traileren samtidig udstyres med stop og bæreflader for de tunge maskindele. Herved kan maskinerne serviceres i marken - hos kunden - og behøver ikke at komme på værksted. Det er nødvendigt, at de to funktioner adskilles for at traileren kan sælges til flere maskinfabrikker, der har ytret ønske om, at anvende samme koncept til deres maskiner. Delmål 8) - at fremstille en maskintrailer til indregistrering, for levering af maskiner og som forsynet med aftageligt ekstraudstyr gør det muligt at adskille og reparere maskinerne. Montagen af maskinerne produceret på Egedal Maskinfabrik A/S var særdeles mangelfuld, og de faldt simpelthen fra hinanden alle som en. Egedal ønskede ikke at medvirke til afhjælpningen - påstod konstruktionsfejl - og trak sagen i langdrag. Traileren fik første prioritet, en prototype kørte længe på prøveplader, vi rettede til og byggede om med det resultat, at den blev for tung. Aunslev Maskinfabrik fremstillede 4 rammer, så vi i den pressede arbejdsmæssige situation havde flere at arbejde på. Under brugen har chassierne vist sig utilstrækkelige, de revner. Aunslev Maskinfabrik lukkede pludseligt. Hem Maskinfabrik - vor bedste samarbejdspartner - men også de dyreste, har endnu engang tegnet og beregnet og ændret efter vore forskrifter. Indregistreringen er et kapitel for sig, der er mange love og regler at leve op til.

6 Maskintraileren bygget til transport og til hydraulisk drift og adskillelse af maskinerne er nu indregistreret og standardtypegodkendt.. Der er solgt flere eksemplarer, ligesom vore kunder lejer både trailer og os til flytning af maskiner. I 2001 viste det sig, at vi også kunne samle nye maskiner på traileren med fordel. Vi er meget, meget glade for løsningen. I efteråret 2001 lavede jeg nogle ekstraudstyr - også uden for projektet -, der bevirker, at den nye Nettemaskine også kan transporteres på traileren. Forventninger: Forventningerne til projektet er blevet indfriet. Realisering af udviklingsarbejdets resultater: Vi har deltaget i Hagen - messen i Tyskland, på The Royal Show i England og på Langesømessen. Tak til PAF for tålmodigheden med projektets færdiggørelse, Venligst Claus Thomsen

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere FarmTest - Kvæg nr. 16-2003 Strømaskiner og halmspredere 2 Strømaskiner og halmspredere Strømaskiner og halmspredere Af konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere