Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet"

Transkript

1 B L I K BLIK R Ø OG R RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Medlemsblad Blik & Rør for Blik Sydjylland-Fyn, & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk d Blik & Rørs afdeling i Syddanmark i Nr. 40 Syddanmark. Juni 2013 Årg. 12 Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve på vej ned Kredsens arbejdsløshedskurve på vej ned Læs om bl.a. Stillingsopslag Læs om bl.a.: Stillingsopslag OK at være fra udlandet OK at være fra udlandet Kredsen på på byggepladsbesøg Aktivitet i afdelingne Svigestur - Nyudlærte svende Ledige ug i vores sommhuse Ledige ug i vores sommhuse

2 BLIK OG RØR Sydjylland-Fyn Kurven knækket Så s det endeligt ud til at ledighedstallene i vores kreds på vej nedad. Som i kan se på kurven på forsiden, så ledighedstallet i uge 20 det laveste de seneste 3 år, og jeg sikk på at kurven vil falde endnu me når vi komm længe hen på året. Hvis vi s på hvad d sk i vores region, de fremtidige beskæftigelsesmulighed fornuftige, med milliardinvesting i 3-kantsområdet med sygehusbyggi, boligrenoving og store nybyggi und projekting. Milliardinvesting i Odenseområdet med udvidelse af sygehus og univsitet som de 2 store byggi. Citycent VIVO, nyt boligbyggi og store renoving. I Syd- og Vestjylland s det måske knap så så godt ud, men også h d mange projekt på vej indenfor sundhedsområdet, blot ikke helt så store, men samlet vil d også h være stor behov for arbejdskraft. Noget som imidltid giv arbejde til hele regionen en undsøgelse fra Dansk Fjnvarme som vis at d alene i år sat gang i projekt for 5 mia., som vil give job til ca. 6000, og invisting for ca. 80 mia. ov de næste 10 år. D vil i forbindelse med projektne også være en masse følgejobs i forbindelse med om konvting, solvarmeanlæg og varmeværk. Man forvent at d indenfor de næste år skal kobles ca fle bolig på nettet. Investingne komm bl.a. som følge af regingens engiaftale. Vores budskab skal være: D vil snart være behov for hænd, men skal vi stå os i konkurrencen med den billige arbejdskraft, det vigtigt at vi har kompetencne. Dfor opfordringen, at i når det muligt, udnytt mulighedne for eftuddannelse. Og så vi jo allede gode til at flytte os eft arbejdet, på trods af at vi altid får at vide at vi ikke fleksible. Vi vil hele tiden prøve at holde j opdatet omkring behovet for arbejdskraft, og så håbe på at de firma som ikke har betalt en ordentlig løn und krisen, komm til at mangle dygtige medarbejde. Desværre har den lange piode med dårlig beskæftigelse betydet at vi har en del unge svende som ikke rigtigt kommet i gang. Og for at de ikke skal stå tilbage når toget kør, skal d lyde en kraftig opfordring til j som måske komm til at mangle en kollega, at i giv en hjælpende hånd og kontakt kredsen. Indfasning af dagpengeformen Regingen sammen med Enhedslisten blevet enige om en ekstra indsats for de som stod til at falde ud af dagpengesystemet. Aftalen består af 2 dele. En forlængelse af den særlige uddannelsesordning så den gæld året ud, og en midltidig arbejdsmarkedsydelse som man har ret til frem til juli Den samlede piode kan max udgøre 4 år, og forudsætt at man medlem af en A-kasse. Ydelsne 60 % af dagpengesatsne for ikkeforsørge og 80 % for forsørge, uafhængig af familie- ell formueindkomst. Ordningen bestemt ikke optimal, men sikr dog en minimal indtægtsgrundlag. D dog ingen tvivl, om at d fra borglig side ikke havde været nogen form for hjælp til de udfaldstruede. Des tilbud var at de ledige blot kunne tage arbejde til polske lønning. Ank Danielsen KREDS SYDJYLLAND-FYN Tlf , Fax ****************************** Kredskontor: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Henvendelse A-kassen: Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kontortid på kredskontorne: Hvdage mellem kl Telefontid: Mandag-torsdag og fredag Faglig sekretær/formand: Ank Danielsen Tlf Mobil: Faglig sekretær/næstformand: Niels Braaby Tlf Mobil: Faglig konsulent/a-kasse: Steen Hansen Tlf Mobil Faglig konsulent/kass: Jørgen Jakobsen Tlf Mobil: Faglig konsulent/opmål: Mette Jørgensen Tlf Mobil: Faglig Konsulent/opmål: Jim Lorentzen Tlf Mobil Kontorassistent: Mie Haycock Mathiasen Tlf Kontorassistent: Helle Tkelsen Tlf

3 Valg af kredstillidsmænd I henhold til kredens vedtægt 5 d valg af 3 kredstillidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet d. 28. novemb. Valget drej sig om flg. 3 post: Næstformand/Faglig sekretær Næstformanden har det ovordnede ansvar for organising, uddannelsesområdet, Blik & RørUngdom m.m. Valg af kredstillidsmænd Stillingen d.d. tilknyttet Odensekontoret. I henhold til kredens vedtægt 5 d valg af 3 Faglig konsulent kredstillidsmænd / Økonomi på kredsrepræsentantskabsmødet Ansvaret d. for 28. kredsens novemb. økonomi, Valget drej regnskab sig om flg. og 3 budget, post: samt behandling Næstformand/Faglig af arbejdsskad sekretær. m.m. Næstformanden har det ovordnede ansvar for Stillingen organising, d.d. tilknyttet uddannelsesområdet, Koldingkontoret. Blik & RørUngdom m.m. Faglig konsulent/opmål Primære Stillingen opgav d.d. at sikre tilknyttet medlemskontakt Odensekontoret. gennem opsøgende Faglig arbejde, konsulent foretage / Økonomi opmåling, vejlede i ovenskomstspørgsmåget, samt behandling samt sikkheds- af arbejdsskad og miljøarbejde. m.m. Ansvaret for kredsens økonomi, regnskab og bud- Stillingen Stillingen d.d. tilknyttet d.d. tilknyttet Odensekontoret. Koldingkontoret. Faglig konsulet/opmål. For alle post Primære gæld opgav i øvrigt, at at sikre man medlemskontakt skal være fleksibel gennem opsøgende arbejde, foretage opmåling, vejlede til øvrige i ovenskomstspørgsmål arbejdsområd i kredsen. samt sikkheds- Det forven- og i forhold tes desuden miljøarbejde. at ansøgne: Har Stillingen medlemskab d.d. i tilknyttet Blik & Rør. Odensekontoret. For alle post gæld i øvrigt, at man skal være Har gennemgået relevante FIU kurs fleksibel i forhold til øvrige arbejdsområd i kredsen. grundlæggende Det forventes desuden EDB viden at ansøgne: Har Har faglig/politisk Har medlemskab engagement. i Blik & Rør. Har lyst til Har at bruge gennemgået sin tid relevante på aften FIU og kurs weekend Har grundlæggende EDB viden mød. Har faglig/politisk engagement. Har kørekort Har og lyst egen til at bil bruge til rådighed. sin tid på aften og Ansøgning skal weekend være formand mød. Ank Danielsen, Blik & Har kørekort og egen bil til rådighed. Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Stigårdsvej 1, 6000 Kolding i Ansøgning skal være formand Ank Danielsen, hænde senest Blik & den Rør 8. Kreds novemb Sydjylland-Fyn, D Stigårdsvej skal i ansøgningen præcises 6000 Kolding hvilken i hænde stilling senest man den søg. 8. novemb 1, D skal i ansøgningen præcises hvilken Valgpioden 2 år. Alle valg med ikrafttræden pr. stilling man søg Valgpioden Alle ansøge 2 år. har Alle ret valg til at ovvære med ikrafttræden valghandlingen pr med talet. Alle ansøge har ret til at ovvære valghandlingen med talet. Til orienting kan oplyses, at de nuværende lønnede Til orienting kan oplyses, at de nuværende lønnede tillidsmænd i kredsen, Niels Braaby, Jørgen Ja- tillidsmænd i kredsen, Niels Braaby, Jørgen Jakobsen og Jim Lorentzen, kobsen og alle Jim har Lorentzen, meddelt alle at har de meddelt genopstill at de til valg. genopstill til valg. Ydlige oplysning kan fås ved henvendelse til Ydlige oplysning kan fås ved henvendelse til undtegnede. Ank undtegnede. Danielsen Tyske på ak- Tyske på akkordarbejdekordarbejde, Vvs Søbg i gang med den helt store renoving på Snlevej i Kolding. I i 2011 gang valgte med Mrild den helt kaffe store nemlig at flytte pro- Vvs Søbg duktionen til en af des andre fabrikk i Europa renoving årsagen på Snlevej var for store i Kolding. omkostning, I 2011 valgte til bl.a. Mrild dansk kaffe nemlig ovenskomstmæssig at flytte produktionen løn! Ca. til en 1. af august des andre rykk fabrikk Brødrene i Europa årsagen Dahl ind i var des for nye store kontor omkostning, og Vvs håndværkbutik. til bl.a. dansk ovenskomstmæssig løn! Ca. 1. august rykk Brødrene Dahl ind i des nye kontor og Vvs håndværkbutik. Arbejdet udføres på akkord og i sjakket arbejd Bnd Holling. Bnd Tysk statsborg og bor i Oströnfeld som ligg ca. 70 km fra den Danske grænse og 125 km fra firma adressen. Bnd fortæll: Jeg har arbejdet i Danmark Arbejdet i snart udføres 7 år, på jeg akkord og i sjakket arbejd kør Bnd gne Holling. den Bnd lange grænse vej frem og 125 og km tilbage fra firma adressen. Tysk statsborg og bor i Oströnfeld som ligg ca. 70 km fra den Danske hv Bnd dag, fortæll: for i Danmark Jeg har d arbejdet styr på i løn Danmark i snart 7 og arbejdsforhold, i år, jeg kør gne har den lange et fantastisk vej frem arbejdsmarked og tilbage hv (Den dag, Danske Model) som aftales mellem for i Danmark lønmodtag (Blik og Rør) og arbejdsgiv (Tekniq-DS). d styr på løn og I arbejdsforhold, Tyskland d i ingen forhandlingsret, staten fastsætt har et minimums fantastisk løn, dfor det i dag meget svært arbejdsmarked at leve af at arbejde som håndværk, den almindelige (Den Danske Model) som aftales mellem lønmodta- lønmodtage (Blik og Rør) må og arbejdsgiv dfor dobbeltjobbe, (Tekniq-DS) for at få det til at I Tyskland løbe rundt! d ingen forhandlingsret, staten fastsætt Tyskland minimums tjen løn, en VVS/blikkenslag dfor det i dag ca. meget 100 kr. i ti- I svært at leve af at arbejde som håndværk, den men, almindelige dvs. at lønmodtage lønnen i Danmark må dfor dobbeltjobbe, knap 2,5 gange så høj for at i forhold få det til at til løbe hvad rundt! jeg kan tjene d hjemme, i hvt fald I Tyskland når d tjen arbejdes en VVS/blikkenslag på akkord, som ca. jo 100 også kr. i et godt timen, dvs. at lønnen i Danmark knap 2,5 gange system, så høj i forhold du får til den hvad løn jeg du kan tjen, tjene så d både hjemme, jeg og i mest hvt tilfreds! fald når d arbejdes på akkord, som jo også Selvfølgelig et godt system, jeg du medlem får den løn af du Blik tjen, og Rør, så både for det jo jeg og mest tilfreds! dem Selvfølgelig d hold jeg styr medlem på det af Blik hele! og Rør, for det Uden jo dem dem, d hold ingen styr ordnet på det løn hele! og arbejdsforhold, ingen pension, Uden dem, ingen ovarbejdstillæg, ordnet løn og arbejdsforhold, ingen barsel, ingen pension, ingen ovarbejdstillæg, ingen barsel, ingen løn ingen und løn und sygdom, sygdom, ingen ingen barnets barnets første første sygedag, sygedag, ingen eftuddannelse, ingen tillidsmand, ingen tillidsmand, ingen opsyn med ingen eftuddannelse, sikkheden, ingen opsyn med ingen sikkheden, tjek af udenlandskes ingen tjek af firma udenlandskes firma / medarbejde osv. osv. / medarbejde Sammenhold osv. osv. særdeles vigtigt. I Tyskland slaget tabt, for mange særdeles kunne ikke vigtigt. se fordelen I Tyskland ved fæl- slaget Sammenhold tabt, les kamp/sammenhold, for mange kunne så ikke fagbevægelsen fordelen ved i Tyskland desværre næsten død og lønmodtagen fælles kamp/ sammenhold, har i dag ingen så rettighed, fagbevægelsen samtidig i Tyskland de ekstremt desværre næsten pressede død at og Russe-Lette-Litau lønmodtagen har i m dag m. ingen som rettighed, tilbyd samtidig des billige de arbejdskraft. ekstremt pressede af Russe-Lette-Litau Vvs Søbgs m andre m. som afdeling, tilbyd begge des to billige medlem- arbejdskraft. Bnd har 2 tyske kollega, d dog arbejd i en af Bnd m af Blik har og 2 tyske Rør og kollega, s fordelen! d dog arbejd i en af Vvs Søbgs Hvad andre med afdeling, dig, du begge OK? to medlemm af Blik og Rør og Har s du fordelen! en kollega, d ikke OK? Hvad Er d med tyske dig, i jes du OK? firma? Og de OK? Husk at Blik og Rør, det dig! Har du en kollega, d ikke OK? Husk at alle nyd godt af fælles ovenskomst! tyske i jes firma? Og de OK? Husk Husk at at Blik få og meldt Rør, din det kollega dig! ind! Er d Har du Husk spørgsmål at alle nyd ell kommentar, godt af fælles så send ovenskomst! en mail til Husk at få meldt din kollega ind! Har du spørgsmål ell God kommentar, Somm til alle så send Mette. en mail til God Somm til alle Mette. 3

4 4 Licitation Licitation Licitation H H listen listen med med de de største licitation som som afholdt afholdt siden vi siden bragte vi listen bragte sidste listen gang. sidste Vi har H Som listen noget nyt med vil vi fremov de største vise en ovsigt licitation ov offentliggjorte som licitation afholdt af siden vi bragte listen sidste gang. valgt Vi har ikke valgt at bringe ikke de at ca. bringe 100 sag de ca. med 100 bygge sag sum med und bygge 20 mill. sum kron, und da det 20 vil mill. være kron, H skal da for tages det omfattende. listen vil med være et med vist forbehold, Husk alt de for at største omfattende. da start byggine og licitation slut ofte tid Husk bliv kun som udskudt. at start vejledende. Ovsigten afholdt og slut siden tid kun vi bragte vejledende listen sidste alt gang. en Vi vis har størrelse valgt i vores ikke region. at bringe Det skal bemærkes de ca. 100 at start sag og sluttidspunkt med bygge sum und 20 mill. kron, da det vil være alt omfattende. Husk at start og slut tid kun vejledende gang. ment Vi som har et ekstra valgt værktøj ikke at i forbindelse bringe med de ca. jobsøgning/jobskifte, 100 sag med og evt. bygge sum und 20 mill. kron, også Beliggenhed da i forbindelse det vil være med lønforhandling. alt omfattende. Postnr. Byggesum Husk at start Firma og slut - VVS tid kun vejledende Start-slut Byggeprojekt Beliggenhed Postnr. Byggesum Firma - VVS Start-slut Byggeprojekt VUC Byggeprojekt Fyn Beliggenhed Kottesgade 6, Postnr. Odense Beliggenhed Postnr. Byggesum Firma - VVS Start-slut Byggesum 5000 Firma - VVS 180 mill Start-slut Brøndum 06/12-02/14 VUC Skibhusparken Fyn Egebæksvej, Kottesgade Odense 6, 5000 Odensretning 45 mill 5000 Aarup Entreprenørfor- 180 mill 03/13-14 Brøndum 06/12-02/14 Byggeprojekt SDU, VUC Ombyg. ombygning Fyn Kollegium af Jagtvej Campusvej 59-61, Kottesgade Odense 55, , Oden- 46 mill Bravida mill 09/12-08/13 L Brøndum & H Rørbyg 06/12-02/14 11/12-04/14 SDU, VUC ombygning Fyn af Kottesgade Campusvej 6, Odense 55, mill mill 06/12-02/14 Rørbyg 11/12-04/14 bibliotek Odense Bravida vent bibliotek Ombyg. kollegium Landbrugsvej, Odense mill Blikkenslagnes A/S 08/12-06/13 SDU, Nord Atlantisk ombygning Hus Odense af Odense Havn Campusvej , 48 mill 5230 L&H Rørbyg 85 Bravida 08/ L & H Rørbyg vent Nyt golfklubhus Damgårdsvej, Kteminde mill Th. Jensen 11/12-04/14 04/13 04/14 Nyt golfklubhus bibliotek Damgårdsvej, Laboratoriefacilitet SDU, Odense Odense Kteminde mill Th mill Ribe VVS 12/12-12/13 Bravida Jensen vent 04/13 04/14 Renoving 93 boligedelfart Grønvangen, Lange mill Hybel VVS 02/13-11/13 Behrendtsgade Mid mill. Kirkebjg Kolding 10/12-09/14 Nyt golfklubhus Ny børnehave Damgårdsvej, Kteminde Lange mill Hybel VVS 02/13-11/ mill Th. Jensen 04/13 04/14 Ny børnehave Grønvangen, Renov. Retpsykisk Østre Hougsvej, skov Middelfarskov mill Trap VVS 01/ Ny børnehave Produktionsskole Grønvangen, Langeskov mill Dansk Inst. Teknik 05/13-02/ mill Hybel VVS 02/13-11/13 Vestfyns Gymnasium Glamsbjg Langbygaardsvej, Skaboeshusevej mill 5800 Blikkenslagnes 23 mill A/S 08-12/09-13 Dansk Inst. Teknik 05/13-02/14 Produktionsskole Skaboeshusevej Påfuglen Nyborg GK ventilation Påfuglen Produktionsskole Ombyg. Idrætshall Tallupvej Nyborg Skaboeshusevej 85, Tommup Møllvangen, Nyborg mill Gk Danmark 11/12-04/ mill 5800 Trap VVS 23 mill GK Dansk ventilation Renoving af rækkehuse SG-Hallen Ryttvej, Svendborg mill Gunnar Kristensen 10-12/08-13 Inst. Teknik 05/13-02/14 Renoving Påfuglen af rækkehuse Renoving Ombyg. Nordag af ræk- Rolighedsvej Møllvangen, 16, Rin Nyborg 32,5 mill 5800 Dansk Installations 80 mill 09-12/08-13 Gk Danmark 11/12-04/14 Møllvangen, Nyborg Nyborg mill Gk GK Danmark ventilation 11/12-04/14 Kolding kehuse Skolen HF & VUC ge Kolding Åpark 6000 Teknik 60 mill Bravida/Wicotek 07/13-11/14 Kolding HF VUC Kolding Åpark mill Bravida/Wicotek 07/13-11/14 Bygma Renoving Aabenraa Sprotoften, Tøndvej Nyborg mill 6200 VVS Kurt 50 Hansen mill 09-12/06-13 Søgård VVS 02/13-12/13 Bygma Kolding SDU, Aabenraa Kolding HF & VUC Østbrogade Tøndvej Kolding 14 Åpark mill Brøndum 5060 mill mill 04-12/05-14 Søgård Bravida/Wicotek VVS 02/13-12/13 07/13-11/14 Aabenraa Bygma Psykiatisk Statsskole Aabenraa Sygehus Kr. Phillipsens Forstallé Tøndvej Vej, mill YIT mill mill 10-12/11-13 VVS Søgård Søbg VVS 02/13-12/13 06/13-12/14 Aabenraa Statsskole Forstallé mill VVS Søbg 06/13-12/14 Tandlæge Åbenrå Aabenraa klinik Opf. Senior bolig Statsskole Skolegade, Barsøvænget, Forstallé Brørup 6650 Åbenrå YIT 35 mill mill HE 12-12/12-13 VVS Vand Søbg og Engi 06/13-12/14 05/13-05/14 Tandlæge klinik Skolegade, Brørup mill HE Vand og Engi 05/13-05/14 Firma Tandlæge 45 bolig Domicil klinik Gruntvigs Skippgade, Allé Skolegade, 1-47, 6400 Esbjg Brørup 60 mill VVS Søbg 2032 mill mill 09-12/09-13 Bork Firma Domicil Skippgade, Esbjg mill Bork HE Vand Hemmet Hemmet og Engi VVS VVS 04/13-12/13 05/13-05/14 04/13-12/13 Esbjg Søndborg Esbjg Firma Psykiatri Slagti Psykiatri Domicil Gl. v/engivej, Gl. Skippgade, Vardevej Vardevej Holsted 6670 Esbjg mill TRE-FOR/Gunn mill mill mill Star 08-12/02-14 Star Bork VVS VVS Hemmet VVS 01/ /13-12/13 01/ Korskærparken, Esbjg Psykiatri Ullupdalsvej, Gl. Vardevej Kristensen 160 Korskærparken, Ullupdalsvej, mill mill mill Bravida Bravida Star VVS 04/13-04/14 01/ /13-04/14 renoving Plejecent v/ydikvej, Tistrup mill Gaarde Smede- og 09-12/06-13 renoving Korskærparken, Fredicia Fredicia Ullupdalsvej, mill Bravida 04/13-04/14 maskinforretning Søndparken, renoving Kræftrådgivning renoving Søndparken, re- Bidbakken Afd. Fredicia 12, 9, Fredicia mill 7000 CV Christensen 160 mill 09-12/09-13 Ribe VVS 04/13-10/14 Søndparken, renoving Afd. 12, Fredicia mill Ribe VVS 04/13-10/14 Vejle Afd. 12, Fredicia mill Ribe VVS 04/13-10/14 Ombyg. Ejlstrupholm Skole strupholm v/boulevarden, Vejle mill VVS P. Hmansen 09/12-09/14 Grønningen 3, Ejl mill Gunnar Kristensen 08-12/06-13 Sundhedshuset noving Sundhedshuset v/boulevarden, Vejle mill VVS P. Hmansen 09/12-09/14 Spindihallne, Sundhedshuset Renov. Teknink Kollegievænget, Spindigade, v/boulevarden, Horsens Spindigade, Vejle mill Installations Gruppen 04/13-08/ Vejle Vejle 60 mill 7100 Chr. Beck 29 og 270 Søn mill 09-12/09-14 Installations VVS P. Hmansen Gruppen 09/12-09/14 04/13-08/14 Spindihallne, Kollegium ombygning Spindihallne, Spindigade, Vejle mill Installations Gruppen 04/13-08/14 ombygning De 5 ombygning Søstre Rørprislistekurs Åkæret 5, Vejle Kurs mill Bravida 05/13-02/14 De Søstre Åkæret 5, Vejle mill Bravida 05/13-02/14 Nørre De Torv 5 Søstre Etape Vil 2 du vide, Nørre hvad Åkæret Torv, du 5, værd? Grindsted Vejle Fra mandag den februar 66 mill til fredag den Knud Bravida 8. februar Østgaard 05/13-02/14 03/13-12/13 Nørre Nørre Torv Torv Etape Etape 2 Nørre Nørre Torv, Torv, Grindsted Grindsted 7200 på Metalskolen mill i Jørlunde. mill Sidste Knud Knud frist Østgaard Østgaard 03/13-12/13 03/13-12/13 Fordelene ved akkordarbejde mange. Lønnen genelt høje end timelønnen, man bliv god til at arbejde i team og man lær at kende sit eget værd. Blik- og Rørarbejdforbundet dækk alle omkostning ved kurset. Rørprislistekurs Rørprislistekurs for tilmelding d. 7. dec Vil du vide, hvad du værd? Vil Vil du Vil du vide, du vide, vide, hvad hvad hvad du du du værd? værd? Fordelene ved akkordarbejde værd? mange. Lønnen Fordelene Fordelene ved ved akkordarbejde mange. mange. Lønnen Lønnen genelt Fordelene høje ved akkordarbejde end timelønnen, mange. bliv Lønnen god til genelt arbejde høje i team end timelønnen, og man lær man at bliv kende god sit til eget genelt genelt høje høje end end timelønnen, man man bliv bliv god god til at til at arbejde at arbejde i team i team og man og man lær lær at kende at kende sit at arbejde værd. i team og man lær at kende sit eget værd. sit eget værd. eget værd. På På På vores vores rørprislistekurs vil vil d d vil være være d tid være til tid at tid komme til at På vores rørprislistekurs vil d være tid til til at at komme i dybden med rørprislisten, de almindelige bestemmel- i komme dybden komme i med dybden i rørprislisten, med med rørprislistensten, bestemmels de almindelige og bestemmel- det s og det fagretslige system. fagretslige de almindelige system. s s og Kursne og det det fagretslige find sted system. på Kursne Metal- Kursne find find sted sted på på Metalskolen i Jørlunde. Metal- Kursne skolen i find sted på Metalskolen i Jørlunde. i Jørlunde. Blik- Blik- og Rørarbejdforbundet dækk Blik- og og Rørarbejdforbundet alle Blik- omkostning og Rørarbejdforbundet dækk ved kurset. dækk dækk alle alle alle omkostning omkostning ved ved ved kurset. kurset. kurset. Kurs 2013 Kurs Kurs 2013: 2013: Fra Kurs den Fra : Fra den den 28. oktob 28. oktob til den til til 1. den novemb den Fra den 28. Sidste oktob frist for til tilmelding den 1. novemb Sidste frist frist for for novemb Sidste frist for d. tilmelding 2. sept d. d sept.. sept tilmelding d. 2. sept Kontakt Kontakt din din kreds din kreds kreds for for tilmelding. for tilmelding. Kontakt din kreds for tilmelding. Fra mandag den 28. oktob til fredag den 1. novemb 2013 på Metalskolen i Jørlunde. Sidste frist for tilmelding d. 2. sept Kontakt din kreds ell afdeling for tilmelding. Ny tillidsmand Kåre Kåre Kåre B. B. B. Hansen Hansen Ny tillidsmand valgt valgt som som tillidsmand tillidsmand Kåre B. Hansen valgt ved ved som tillidsmand ved VVS VVS VVS Søbg Søbg A/S A/S Vojens. Vojens. Ny arbejdsmiljørepræsentant Ny Ny Ny arbejdsmiljørepræsentant arbejdsmiljørepræsentant Jonas Jonas Jonas Østbg Østbg Østbg Egeskov Egeskov Egeskov valgt som valgt valgt AMR som som ved V/Ottup AMR AMR Bad ved ved & Engi V/Ottup V/Ottup Bad Bad & Engi Engi Kredsen ønsk tillykke med valget. Kredsen Kredsen ønsk ønsk tillykke tillykke med med valget valget

5 Tjek af udenlandske kollega Torsdag den 23. maj 2013 deltog Blik og Rør Kreds Sydjylland-Fyn i en landsdækkende kampagne sammen med de andre fagforbund som samlet i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. Formålet med byggepladsbesøgene var at konstate og kortlægge graden af Social Dumping blandt udenlandske virksomhed og udenlandske arbejdstage i den danske bygge- og anlægsbranche. Møde for alle i Kampagnedagen Ventilationsbranchen blev en stor succes. Den aktivitet, Som jeg skrev i sidste numm af OVERBLIK som de mange så har ventilationsudvalget besluttet at invite tillidsfolk lagde alle d arbejd med ventilation på Fyn og i for dagen, og det Sydjylland til møde i ventilationsbranchen. fælles engagement i Mødet forgår: at være med til at løse udfordringne Torsdag den 19. april 2012 med dårlige lønkl og arbejdsvilkår På kredskontoret, Cikorievej 3, 5220 for vores udenlandske kolleg, Odense SØ. en afgørende Indhold forudsætning på mødet: for, Oplæg at vi kan om holde engioptiming af Ventilationsanlæg V/ Claus Ødum fra NOVENCO. problemet nede. Hvorfor være medlem af en fagforening v/ Selv om aktionsdagen ikke var offentliggjort på forhånd, næstformand Henrik W. Petsen Blik og Rørarbejdforbundet. så oplevede rigtig mange på des byggepladsbesøg, at byggeplads var forladt i huj og hast. Det vidn om, at jungletrommne fung blandt platuglne, når en sådan besøgskampagne går i gang. Det således vigtigt, at vi alle sammen med til at gøre en forskel i kampen mod Social Dumping, en indsats som ikke færdig, men som en vedvarende faglig kamp på alle landets byggeplads. På landsplan d lavet en fagopdeling af den udenlandske arbejdskraft, som afslør, at 36,5 % arbejd inden for snedk- og tømmfaget, 27% arbejd med jord & beton, 36,3% mure, medens 24,4% male. Blandt installationsfagene tallene meget mindre, 11,2 % vurdes til at arbejde inden for Blik & Rør, medens El har 7,8 %. Det skræmmende tal, og vis med alt tydelighed nødvendigheden af, at alle OBS på problemet, og hvis i hør, s ell arbejd sammen med kollega Kom fra udlandet, og få en og god i i tvivl snak om med de dine OK, kollega så giv os et om kald nogle på kredskontoret. spændende emn som røre sig inden for ventilationsbranchen. Blik og Rør Niels Braaby vært med en tår at drikke og en sandwich. 5 HUSK! at tage din kollega med også selv Eftuddannelse Som nævnt i forrest i bladet, det vigtigt med de rigtige kompetenc til de fremtidige udfordring. Og d rig mulighed for at komme på eftuddannelse, og fordi du OK, har du ret til 2 ugs eftuddannelse om året. Alt afhængig af hvor du bor, kan du gå ind på hvvsskolnes hjemmesid: Ny sikkhedspjece. Odense på: Kolding på: Forbundets populære sikkhedspjece Aabenraa på: blevet Esbjg opdatet. på: Således afsnittene om Kan du virksomhednes ikke finde kurs du har behov for i dit lokalområde, kan du gå ind på Jobportalen. H kan du sikkhedsorganisation ændret, også finde ligesom stort set de alt nye hvad d udbudt af eftuddannelseskurs krav om årlig drøftelse i hele landet, og du kan søge både på af arbejdsmiljøet og fagområd og geografiske områd. Linket find du supplende arbejdsmiljøuddannelse ved at gå ind på til vores alle hjemmeside i hvor arbejdsmiljøorganisationetuddannelseskurs. også medtaget. du også kan finde lidt oplysning om deltagelse på ef- Endelig de nyeste krav PÅ vores til uddannelsessekretariats passende arbejdstempatur gå ind og se hvad d udbydes og af kurs indenfor VVS- hjemmeside kan du særlig området vintbeklædning med en god beskrivelse til medarbejdne af indholdet og også hvad medtaget i den opdatede vsion af sikkhedspjecen. d af krav til de enkelte kurs. Du find ovsigten Hvis på I har brug for et eksemplar, kan den afhentes på kredskontoret i henholdsvis Kolding og Odense. Den Har du kan spørgsmål ligeledes vedr. læses ret og til downloades eftuddannelse, fra forbundetding, hjemmeside. kursusgodtgørelse m.m., du naturligvis velkom- tilmelmen til at kontakte kredskontoret. Dødsfald Dødsfald Kurt Leif Voxen Svend-Aage Måre Byvej 1, Jensen Ørbæk Aastrup Allé 78, Hadslev Død d. 22. marts 2013, 64 år Død d. 23. novemb 2011, 78 år Anton Karl Heinz Møll Asmussen Henriksen Brunebjg Huholt 7, Søndborg 65, Kolding Død d. d januar marts 2012, 2013, år Lars Preben Friis Karstensen Pedsen Agsnapvej 17, Ølgod Blåbærvej 11, Grindsted Død d. 2. januar 2012, 52 år Død d. 02. April 2013, 62 år Ein Kai Fahnøe Munke Æret Mose være Allé 4 des B, st. minde 7, Odense C Død d. 24. januar 2012, 88 år Niels Jørgen Jørgensen Borggade 15 A, 4. Horsens

6 6 Nyt fra afdelingne Nyt Nyt fra fra Afdelingne Nyt fra Afdelingne Da dette sidste blad før fien, vil vi allede nu gne re- Da dette sidste blad blad før før fien, fien, vil vi vil allede vi allede nu gne nu gne reklame reklame Da vores dette årlige for vores sidste fiskekonkurrence årlige blad før fiskekonkurrence fien, som vil arranget vi allede som af nu de arranget klame for vores årlige fiskekonkurrence som arranget for af de sydjyske afdeling. gne sydjyske reklame sydjyske for vores afdeling. afdeling. Tidspunktet lørdag årlige d. 28. fiskekonkurrence septemb 2013 som kl arranget ved Rødekro Fiskesø, Østmarkvej 3, Rødekro. H har vi fore- Tidspunktet Tidspunktet af de sydjyske lørdag lørdag afdeling. d. 28. d. 28. septemb septemb kl kl ved Rødekro ved Rødekro Fiskesø, Tidspunktet Fiskesø, Østmarkvej Østmarkvej lørdag 3, Rødekro. d. 28. septemb 3, Rødekro. H har vi 2013 H foreningssø kl. har vi foreningssningssø nr. 5 for os selv. nr. ved 5 for Rødekro Fiskesø, nr. 5 for Østmarkvej os selv. os selv. Kørselsvejledning kan rekvires 3, på Rødekro. kredskontoret. H har vi foreningssø nr. 5 for os kan selv. rekvires på kredskontoret. Kørselsvejledning Konkurrencen Kørselsvejledning Kørselsvejledning start kan kl. kan rekvires rekvires og på slutt kredskontoret. på kl. kredskontoret For de som Konkurrencen start kl og slutt kl For de som ønsk Konkurrencen det, vil start d være kl mulighed og slutt for kl. at fiske vide For som til kl. ønsk det, ønsk Konkurrencen det, vil d start være kl. mulighed og for slutt at fiske kl vide For til kl. de som Prisen vil d være mulighed for at fiske vide til kl ønsk 50,00 det, vil kr. d for være medlemm mulighed og for børn at fiske og vide børnebørn til kl fra 12 - Prisen 50,00 kr. for medlemm og børn og børnebørn fra Prisen år. Prisen Børn 50,00 op 50,00 kr. til for 12 kr. medlemm år for komm medlemm og gratis børn og med. og børnebørn fra år. 20 år. Børn op til 12 år komm gratis med. børn og børnebørn fra 12 - Det Børn 20 op år. også til Børn 12 år muligt op komm til 12 at år invite gratis komm med. en gratis ven/kollega med. med for en pris af Det også muligt at invite en ven/kollega med for en pris af 100,- Det Det kr.. også Samme også muligt muligt pris at invite at gældende invite ven/kollega for ven/kollega børn med ov for en med 20 pris år. 100,- kr.. Samme pris gældende for børn ov 20 år. for en pris af Med af 100,- i prisen kr.. kr.. Samme Samme sv pris pris vores gældende gældende grillmest for børn for børn ov som ov 20 år. 20 år. Med i prisen sv vores grillmest som sædvanlig Med Med i prisen i prisen grillpøls sv sv vores og grillmest vores brød grillmest ad som libitum sædvanlig sædvanlig grillpøls Øl og og grillpøls brød vand ad kan libitum og købes brød til middagen. på ad stedet libitum Øl til som til sædvanlig grillpøls og brød ad libitum til middagen. middagen. Øl og vand kan købes på stedet og til til meget vand middagen. kan rimelige købes Øl pris. meget rimelige på pris. og stedet vand til kan meget købes rimelige på stedet pris. til meget rimelige pris. Præmi: Præmi: D D Præmi: præmi til til de de som som fang fang de 3 de største 3 største fisk. De D på D hhv. præmi 600 præmi kr., 400 til de til kr. de og som som 200 fang fang kr. Vinden 3 største fisk. på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 af største vores kr. Vinden af vores fisk. fisk. De De på på den hhv. hhv. af vores kr., medlemm, kr., kr. kr. og som og fang kr. kr. Vinden Vinden af af vores vores vandrepokal den af vores medlemm, som fang den største den vandrepokal vandrepokal største fisk. den den af af vores vores medlemm, medlemm, som som fang fang den den største største fisk. fisk. Konkurrencegl: fisk. Konkurrencegl: 1. Konkurrencegl: D må kun fiskes med én stang pr. deltag. 1. D må kun fiskes med én stang pr. deltag D Alle D må fisk må kun indvejes kun fiskes fiskes uanset med med størrelse. én én stang pr. deltag. 2. Alle fisk indvejes uanset størrelse Alle For Alle fisk fisk fisk med indvejes uanset størrelse. 3. For fisk med ens vægt, det den korteste som som vind. vind For For fisk fisk med med ens ens vægt, det den korteste som vind Fisk 4. Fisk som som skal i betragtning til til præmie, præmie, skal være skal kroget være kroget 4. Fisk Fisk som som skal skal i betragtning i til til præmie, skal være get foran gællne. kroget foran gællne Badning Badning i søen i i søen betyd i bortvisning. betyd bortvisning. Tilmelding Tilmelding Tilmelding nu: nu: nu: Du Du Du må må må meget meget gne gne tilmelde tilmelde dig dig allede allede nu, nu, så du så ikke du ikke glemm Du må meget det. det. gne Vi skal Vi tilmelde skal have dig din din allede tilmelding nu, så senest du ikke fredag glemm d. glemm det. Vi skal have din tilmelding senest fredag 20. d. 20. septemb. det. Vi skal have Betaling din tilmelding find find sted senest sted kontant fredag ved d. 20. fiskesøen. septemb septemb. Betaling find sted kontant ved fiskesøen. Betaling Vores find sted kontant ved fiskesøen. Vores Vores venn venn fra fra fra de de de fynske fynske afdeling afdeling Vores naturligvis venn fra de fynske afdeling til at naturligvis naturligvis velkomne velkomne til velkomne til at deltage til at at deltage deltage Hvis Hvis du du har du har problem har problem med med transport, transport, så kontakt så så kontakt din din ell afdeling kredsen. ell ell Hvis kredsen. d behov, Hvis vil d blive betakt din afdeling ell kredsen. Hvis d be- Hvis du har problem med transport, så din kon- afdeling takt forsøgt hov, hov, vil at vil d arrange d blive blive fællestransport. forsøgt at at arrange fælleshov, vil d blive forsøgt at arrange fællestransporttransport. Vel Vel mødt mødt Vel mødt Vel Aktivitetsudvalget mødt Sydjylland Aktivitetsudvalget Sydjylland Aktivitetsudvalget Sydjylland Odense afdeling: Odense afdeling: Kontortid: Se kredskontoret Formand: Torben Kontortid: Nielsen Se HB medlem kredskontoret Formand: Odense Afdelingne: Torben Nielsen afdeling: Tlf. privat HB medlem 14. Kontortid: Tlf. privat. Se 71 kredskontoret Formand: E mail: ****************************** Torben E mail: Nielsen HB medlem Tlf. Odense privat. afdeling: Syd/Vest Kontortid: Syd/Vest Se Fyns Fyns kredskontoret afdeling: afdeling: Kontortid: E mail: Formand: Torben 1. mandag Nielsen HB-medlem i måneden kl Tlf. Kontortid: Syd/Vest privat Fyns v/3f 25 mandag afdeling: 14. Priorensgade i måneden 12A, kl. Fåborg, Kontortid: tlf v/3f mandag Priorensgade 12A, i måneden kl. Formand: Fåborg, tlf Syd/vest Pet 40 Fyns afdeling: v/3f Kristiansen Priorensgade 12A, Tlf. Formand: Fåborg, Kontortid: privat: tlf Pet 40 mandag Kristiansen i måneden Tlf. privat: Formand: kl Pet Kristiansen Svendborg v/3f Priorensgade afdeling: Tlf. 12A, 5600 Fåborg Svendborg privat: afdeling: Kontortid: Tlf Hv 77 torsdag i Vestgade Svendborg Formand: Kontortid: Pet 120, Hv afdeling: Kristiansen 5700 torsdag Svendborg i Kl. Kontortid: Tlf. Vestgade privat: Hv , 67 torsdag Tlf i Svendborg Formand: Vestgade Kl Svendborg Frank 120, afdeling: Clausen, 5700 Tlf. Svendborg Tlf. Kl. Formand: Kontortid: privat: Hv Frank 50 torsdag 17 Tlf. Clausen, 2262 i Formand: Vestgade Tlf. privat: Frank 120, Clausen, 17 Svendborg 22 Skorstensfejnes Tlf. Kl privat: Tlf Skorstensfejnes Søndjylland/Fyns Formand: Frank Clausen, afdeling: Skorstensfejnes Tlf. Søndjylland/Fyns privat: afdeling: Formand: Johannes Rennebg Rådyrløkken Søndjylland/Fyns Formand: Johannes Skorstensfejnes 169, 5210 Rennebg afdeling: Odense NV Formand: Johannes Rennebg Tlf. Rådyrløkken Søndjylland/Fyns privat , afdeling: 40. Odense NV Rådyrløkken 169, 5210 Odense NV E mail: Formand: Tlf. privat. Johannes Rennebg 40. Tlf. Rådyrløkken E mail: privat Odense NV Horsens E mail: Tlf. privat. afdeling: Horsens afdeling: Kontor: Horsens Robt afdeling: Holmsvej 1, Horsens Formand: Kontor: Robt Kontor: Horsens Robt Bent V. Holmsvej afdeling: Holmsvej Andsen. 1, Horsens 1, Horsens Kontortid Formand: Formand: Kontor: Robt torsdag Bent V. Bent Holmsvej V. Andsen. fra Andsen , Horsens Tlf. Kontortid Kontortid Formand: privat: Bent torsdag 27 torsdag 50 V. Andsen. 78 fra 06 fra Kontortid: Tlf. privat: torsdag fra Vejle Tlf. privat: Tlf. privat: afdeling: Vejle afdeling: Formand: Vejle afdeling: Kaj Hansen Tlf. Vejle Formand: afdeling: Formand: privat: Kaj 61 Kaj 33 Hansen Hansen Formand: Kaj Hansen E mail: Tlf. privat: Tlf. privat: E mail: E mail: Fredicia/Middelfart afdeling: Fredicia/Middelfart Fredicia/Middelfart afdeling: afdeling: afdeling: Formand: Erik Kofod Tlf. Formand: Formand: privat: Erik 64 Erik 41 Kofod Kofod E mail: Tlf. Tlf. privat: privat: E mail: Kolding afdeling: Kolding afdeling: Kontortid: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 1, 1, Kolding. 1. Kontortid: 1. onsdag i måneden Stigårdsvej fra fra , Kolding. Formand: onsdag i fra Nicolai i måneden Frediksen fra privat: Tlf. Formand: Nicolai Frediksen Tlf. Tlf E mail: 16 E mail: Esbjg afdeling: Kontortid: Esbjg Fredensgade afdeling: 1, 6705 Esbjg Ø, Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjg mandag Kontortid: , Fredensgade torsdag 1, , Esbjg Ø, Esbjg Ø, Tlf. mandag mandag , Ø, mandag , , torsdag torsdag torsdag Formand: Tlf. Tlf. Morten Frøsig Formand: Tlf privat: Tlf Morten Frøsig Tlf. Formand: Morten Frøsig Tlf. privat: E mail: Tlf. privat: Aabenraa/Hadslev E mail: afdeling: Kontor: H.P.Hanssens Gade 21, st. Aabenraa/Hadslev 6200 Aabenraa. (hos 3F) Afdeling: Aabenraa/Hadslev Afdeling: Kontor: Kontortid: H.P. ulige Hanssens ug onsd Gade 21, st. st. Aabenraa Formand: Kontor: (hos Allan H.P. 3F) Petsen Hanssens Gade 21, st. Kontortid Tlf. Aabenraa privat: ulige 61 (hos 31 ug 26 3F) 53 onsdag Kontortid Formand: Allan ulige Petsen ug onsdag Tlf. Formand: Søndborg privat: 61 Allan afdeling: Petsen 53 E mail: Tlf. privat: Formand: Jacob P. Nielsen Tlf. E mail: privat: Søndborg afdeling: Søndborg afdeling: Formand: Jacob P. Nielsen Tlf. Tlf. Formand: privat: privat: Jacob P. 26 Nielsen E mail: E mail: Tlf. privat: E mail:

7 7 Blik & Rør Odense afdeling indbyd alle d var medlem af den gamle Kreds Fyn til: Blik Blik & Blik Rør Rør Odense & Rør Odense Odense afdeling afdeling afdeling indbyd indbyd alle d alle alle d d var Blik medlem & Rør var var medlem medlem af Odense den af den af gamle afdeling den Kreds indbyd gamle gamle Fyn Kreds Kreds til: alle d Fyn Fyn til: til: var medlem af den gamle Kreds Fyn til: Familiedag i Familiedag i Løveparken Familiedag i Løveparken Givskud Løveparken Zoo Givskud Givskud Zoo Zoo Zoo Familiedag i Løveparken Givskud Zoo Løveparkvej 3 Givskud 7323 Give Løveparkvej Løveparkvej 3 Givskud 3 Givskud Give Give Løveparkvej Søndag 3 Givskud den 7323 Løveparkvej 19. Give 3 august Givskud Give Søndag den 18. august 2013 Søndag Søndag den den den august august august Arrangementet for medlemm og des hjemmeboende børn Program: børn Arrangementet for medlemm for medlemm og des og des hjemmeboende børn børn Arrangementet Kl for Program: medlemm Program: og des hjemmeboende børn Givskud Program: Program: Zoo åbn. Kl Kl Kl Kl. Givskud Givskud Zoo åbn. Zoo åbn. Vi mødes Givskud ved grillen. Zoo åbn. Kl Kl Vi mødes Vi mødes ved grillen. ved grillen. Vi mødes ved grillen. (Ved P3) Kl Kl Vi mødes ved grillen. Kl P3) (Ved P3) (Ved P3) Givskud (Ved Zoo P3) lukk. Kl Kl Givskud Zoo lukk. Blik & Rør betal indgangen Kl. og Givskud vært ved pøls fra grillen. Du skal selv medbringe/købe drikkevar Givskud m.v. Zoo lukk. Zoo lukk. Givskud Zoo lukk. Blik & Rør betal indgangen og vært ved pøls fra grillen. Du skal selv medbringe/købe drikkevar m.v. Tilmelding: Blik Blik Rør & betal Rør betal indgangen indgangen og og vært vært ved pøls ved pøls fra grillen. fra grillen. Du Du Ring Blik Tilmelding: skal til Kredskontoret & skal selv Rør selv betal medbringe/købe tlf. 36 indgangen drikkevar ell og indsend drikkevar vært denne m.v. ved tilmelding m.v. pøls til Blik fra & grillen. Rør, Du Cikorievej Ring skal til 3, selv Kredskontoret 5220 medbringe/købe Odense tlf. SØ senest onsdag ell drikkevar indsend den denne 1. august m.v. tilmelding til Blik & Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ senest Tilmelding: Tilmelding: fredag den 2. august Tilmelding: Når Ring vi har til Ring modtaget Kredskontoret til Kredskontoret din tilmelding tlf. 36 tlf. 38 vil du få 35 tilsendt ell 50 indsend ell billett indsend denne til Givskud denne tilmelding tilmelding Zoo. Blik til & Blik Rør, & Rør, Ring Når Cikorievej til vi har Cikorievej Kredskontoret modtaget 3, 5220 din 3, Odense 5220 tlf. tilmelding Odense SØ vil du senest få SØ 35 tilsendt senest 50 onsdag ell billett onsdag indsend den til Givskud 1. den august denne 1. Zoo. august tilmelding til Blik & Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ senest onsdag den 1. august Når vi Når har vi modtaget har Eft modtaget tilmeldingsdatoen tilmelding tilmelding d. 2. august vil du vil vil få du du tilsendt få få tilsendt billett billett til Givskud til Givskud til Zoo. Givskud Zoo. Zoo. Tilmelding Når til vi familiedagen har modtaget i Givskud din tilmelding Zoo vil du få tilsendt billett til Givskud Zoo Navn: Tilmelding Tilmelding til familiedagen til familiedagen i Givskud i Givskud Zoo Zoo Adresse Tilmelding til til familiedagen i Givskud i Givskud Zoo Zoo Navn: Navn: Post Navn: nr.: By: Antal: Adresse Voksne: Adresse (max 2)... Børn ov 12 år: Børn 3-11 år Børn und 3 år: Post nr.: nr.: Post nr.: By: By: Post nr.: By: Antal: Antal: Voksne: (max Voksne: (max 2)... Børn 2)... (max ov 2)... Børn 12 år: ov Børn... Børn 12 ov år: år år:... Børn Børn und år år:... år Børn... und Børn und 3 år: 3 år: Antal: Voksne: (max 2)... Børn ov 12 år:... Børn 3-11 år... Børn und 3 år:

8 Sensommudflugt Med Blik og Rør Svendborg Afdeling Gode Kollega. Blik og Rør Svendborg afdeling invit dig og din kone/kæreste ell sammenlev med på en hyggelig tur til den Gamle By i Århus Lørdag den 7. septemb. Dagens program: Afgang med bus fra Blik og Rør, Vestgade 120, 5700 Svendborg Rundvisning i den gamle by i Århus Afgang fra den gamle by Frokost på restaurant Bryggiet SCT. Clemens i Århus Århus på egen hånd. Sensommudflugt Afgang fra Århus Med Blik og Rør Svendborg Afdeling Middag på Kryb-i-Ly Kro V/Fredicia Gode Kollega Hjemkomst til Svendborg Blik og Rør Svendborg afdeling invit dig og din kone/kæreste ell sammenlev med på en hyggelig tur til den Gamle By i Århus Lørdag den 7. septemb. D vil være et deltaggebyr på 150,00 kr. pr. voksen. De 150 kr. vil I få tilbage når vi ankomm til Århus. I kan så bruge dem til en kop eftmiddagskaffe, når I går rundt på egen hånd i Århus. 120, 5700 Svendborg Tilmeldingen bindende. Beløbet skal indbetales på konto nr Først når pengene registret man tilmeldt. Dagens program: Afgang med bus fra Blik og Rør, Vestgade Rundvisning i den gamle by i Århus Afgang fra den gamle by Frokost på restaurant Bryggiet SCT. Clemens i Århus Århus på egen hånd Afgang fra Århus Middag på Kryb-i-Ly Kro V/Fredicia Hjemkomst til Svendborg Kom og få en hyggelig dag sammen med gode kollega. Vi håb at mange af vores medlemm vil bakke op om vores arrangement D 50 plads i bussen, dfor gæld først til mølle princippet. Tilmelding hurtigst muligt til kredskontoret på dog seneste fredag d. 9. august D vil være et deltaggebyr på 150,00 kr. pr. voksen. De 150 kr. vil I få tilbage når vi ankomm til Århus. I kan så bruge dem til en kop eftmiddagskaffe, når I går rundt på egen hånd i Århus. Tilmeldingen bindene. Beløbet skal indbetales på konto nr Først når pengene registret man tilmeldt. Kom og få en hyggelig dag sammen med gode kollega. Vi håb at mange BLIK af vores medlemm vil bakke op om vores arrangement OG D 50 plads RØR i bussen, dfor gæld først til mølle princippet. Tilmelding hurtigst muligt til kredskontoret på dog seneste fredag d. 9. august Blik & Rør Søndborg Blik & Rør Søndborg Vil hmed gne invite alle vore medlemm med på tur til Ærø Solcellepark lørdag d. 31. august. Vil hmed gne invite alle vore medlemm med på tur til Ærø Solcellepark lørdag d. 31. august. Ærø skulle have Europas største solcelleanlæg, og på sigt det meningen at øen skal blive 100 % selvforsynende med vedvarende engi. På en guidet rundvisning vil vi se nærme på anlægget. Kursne for medlemm af Blik- og Rørarbejdforbundet, og de holdes på Metalskolen i Jørlunde. Fælles for alle kurs: Landsdækkende faringsudveksling og netværk Mød med forbundets daglige ledelse og kred- Ærø skulle have Europas største solcelleanlæg, og på sigt det meningen at øen skal blive 100 % selvforsynende med vedvarende engi. På en guidet rundvisning sene vil vi se nærme på anlægget. D naturligvis også indlagt lidt forplejning på turen. D naturligvis også indlagt lidt forplejning på turen. Skulle du have lyst til at deltage på denne hyggelige tur kan du allede nu sætte et kryds i kalenden. D vil først i august blive udsendt en invitation med nærme information om tilmelding m.m. Skulle du have lyst til at deltage på denne hyggelige tur kan du allede nu sætte et kryds i kalenden. D vil først i august blive udsendt en invitation med nærme information om tilmelding m.m. God somm - Bestyrelsen. God somm - Bestyrelsen. Frank Clausen - Afdelingsformand Grundkurs for tillidsfolk Kursne Frank Clausen for - Afdelingsformand medlemm af Blik- og Rørarbejdforbundet, og de holdes på Metalskolen i Jørlunde. Fælles for alle kurs: Grundkurs for tillidsfolk Landsdækkende faringsudveksling og netværk Mød med forbundets daglige ledelse og kred- -sene Psonlig og faglig udvikling af deltagne Forståelse, respekt og accept af menneskets forskel- -lighed Tilladt at dumme sig, uden det kost noget N.B. Deltagelse gratis Arbejdstab, fie- og SH-betaling udbetales eft gældende regl Forbundet betal rejseudgift med billigste offentlige transportmiddel Psonlig og faglig udvikling af deltagne Forståelse, respekt og accept af menneskets forskellighed Tilladt at dumme sig, uden det kost noget N.B. Deltagelse gratis Arbejdstab, fie- og SH-betaling udbetales eft gældende regl Forbundet betal rejseudgift med billigste offentlige transportmiddel Kursusdatone i 2013 : G-1 uge 43: Fra den 21. til den 25. oktob G-2 uge 47: Fra den 18. til den 22. novemb Kursusdatone i 2013 : G-1 uge 43: Fra den 21. til den 25. oktob G-2 uge 47: Fra den 18. til den 22. novemb 2013.

9 9 Fejnyt Fejnyt Betaling for fiedage for fie- Betaling dage Omkring 1. april modtog 1. alle april skorstens- modtog Omkring alle skorstensfeje opgørelse en opgørelse fra fiekonto, fra fiekonto, som har ovtaget har ovtaget admi- som administrationen af vores af vores fiepenge eft fiepenge eft den den gamle ordning blev opsagt gamle i Sydbank. ordning blev Af fiekortet opsagt fremgår i Sydbank. det hvor Af mange fiekortet penge fremgår dage det hvor man mange har til og antal rådighed, ligesom vi plej. penge og antal dage man Det som har til for rådighed, alle skorstensfeje, ligesom vi plej. har været andledes Det som denne for gang, alle skorstensfeje, at det fremgår har at været vi kun andldes har 25 dage til rådighed, på trods af at vi har haft en høje denne gang, at det fremgår at vi kun har 25 dage til fieprocent (2,5 %), til at dække de sidste 5 fiefridage, så på vi trods samlet af at har vi har 30 haft dage. en høje fieprocent rådighed, (2,5 Mig %), bekendt til at dække har alle de sidste skorstensfeje 5 fiefridage, da så også vi samlet fået har korrekt 30 dage. afregning til at holde 30 dage. Problemet Mig så at bekendt fiekonto har alle kun skorstensfeje kan administre da også eft fået fieloven, afregning som foreskriv til at holde 25 dage. 30 dage. Problemet så at korrekt fiekonto Det et problem kun kan at administre det ikke eft muligt fieloven, at hæve som dagene 1 til 1, foreskriv 25 i dage. takt med at man hold fie henov året. Som situation nu, beløbet til den enkelte Det et problem at det ikke muligt at hæve dagene fiedag lidt for stort, da d hæves til 1,2 dag hv 1 gang til 1, man i takt hæv med at for man 1 dag. hold fie henov året. Som situation Da vi und nu, sidste beløbet ovenskomstforhandling til den enkelte fiedag lavede lidt for aftalen stort, med da d Lauget hæves om til 1,2 ændring dag hv af gang vores man fiepengeordning, 1 dag. var d ingen af partne d var op- hæv for Da mærksomme vi und sidste på ovenskomstforhandling at dette problem kunne lavede opstå og aftalen dfor med det Lauget i sagens om ændring natur vanskeligt af vores fiepengeordning, var d ingen af partne d var opmærksomme at gøre noget ved i indeværende fieår. Dfor arbejd vi i øjeblikket på at få ændret den på måde at dette vi får problem vores fiefridage kunne opstå administret og dfor det på, i lige sagens hvordan natur det vanskeligt bliv skruet at gøre sammen noget ved kan i indeværende jeg for nuværende ikke sige, men vi skal igen have mulighed fieår. Dfor at holde arbejd vores vi i øjeblikket fiefridage på at og få kunne ændret få den korrekt måde vi betaling får vores for fiefridage det. administret på, lige hvordan det Fiefridagene bliv skruet sammen ikke omfattet kan jeg af for fieloven, nuværende men ikke et sige, resultat men som vi skal igen opnået have gennem mulighed forhandling for at holde mellem vores os og Lauget, ligesom mange af de andre gode ting fiefridage og kunne få korrekt betaling for det. vi kan opnå, ved at stå stærkt i et fagligt fællesskab. Fiefridagene ikke omfattet af fieloven, men et resultat Aktivitet som opnået gennem forhandling mellem os og Som Lauget, mange ligesom af j mange nok ved, af de andre vi i afdelingen gode ting i vi gang kan opnå, med at ved indsamle at stå stærkt adress i et fagligt og mails fællesskab. mv. på alle vores medlemm, det et værktøj vi vil prøve at Aktivitet bruge både til organising, men også til at sende Som noget mange ud på af mail j nok fra ved, tid til vi anden, i afdelingen det i gang jo noget med at nemme indsamle (og adress billige), og mails end at mv. sætte på alle frimærk vores medlemm, det et værktøj vi vil prøve at bruge både til på så mange breve. organising, men også til at sende noget ud på mail fra tid Hvis til anden, mailen det ikke jo noget allede nemme kommet (og billige), når du end læs at sætte dette, frimærk komm d på så snart mange en breve. invitation Hvis til at mailen besøge ikke brændeovnsproducenten når du Hwam, læs som dette, sidste komm år allede kommet d lancede snart en med invitation det såkaldte til at besøge Ihs brændeovnsproducenten til brændeovnen, hvor Hwam, d montet iltstyring direkte i som sidste år lancede med det røgrøret som vi allede kend såkaldte fra en del Ihs til stokfyr. brændeovnen, Datoen hvor d endnu montet ikke fastlagt, iltstyring men direkte jeg forvent i at det bliv røgrøret ultimo august. som vi allede kend fra en del stokfyr. Datoen D vil endnu jo naturligvis ikke fastlagt, være rig men mulighed jeg forvent at at kigge det bliv nærme ultimo på august. de forskellige typ af ovne, samt at D stille vil spørgsmål jo naturligvis ell være komme rig med mulighed gode for råd, at direkte kigge til producenten. Så tag kollegane med i bilen, og nærme på de forskellige typ af ovne, samt at stille kom til en spændende dag hos en af Danmarks spørgsmål mest innovative ell komme brændeovnsproducent med gode råd, direkte til producenten. Så tag kollegane med i bilen, og kom til en spændende dag hos en af Danmarks På afdelingens mest innovative vegne Johannes Rennebg brændeovnsproducent På afdelingens vegne Johannes Rennebg 40 års jubilæum 40 års jubilæum Den Skorstensfejsvend Bjarne Fensholt Platz, Hadslev Tillykke med jubilæet Den som skorstensfejsvend i Hadslev skorstensfej distrikt. Skorstensfejsvend Bjarne ovvejede Bjarne at starte Fensholt som mekanik, Platz, Hadslev Tillykke men opdagede med jubilæet at det som gav skorstensfejsvend beskidte fingre. i Hadslev Dfor skorstensfej startede han distrikt. i 1973 i lær hos Fridthjof Bjarne Nielsen. ovvejede Inden Bjarne at starte blev som udlært mekanik, i 1977, men ovtog Mogens at det gav Nielsen beskidte distriktet fingre. og Bjarne blev opdagede Dfor den første startede lærling, han i 1973 d blev i lær udlært hos Fridthjof hos Mogens. Bjarne blev udlært i 1977, ovtog Mogens Niel- Nielsen. Inden sen Bjarne distriktet har været og Bjarne i samme blev den distrikt første lærling, i alle sine d blev 40 udlært år i branchen hos Mogens. arbejd nu und skorstensfejemest har været Finn i samme Nielsen, distrikt d i ovtog alle sine 40 distriktet år i bran- Bjarne chen eft og Mogens. arbejd nu und skorstens-fejemest Finn Nielsen, d ovtog distriktet eft Mogens. Ønskes du af Kollega Mads Ønskes F. Platz du af Kollega Mads F. Platz

10 Blik & Rør Ungdom Velovstået Svigestur Blik og Rør-ungdom har været på tur til Svige. H lidt billed fra turen. D lidt billed fra Gymnasiet i Malmö, og lidt sightseeing i det svenske land. Vi var på gymnasiet i Svige, for at høre lidt om hvordan uddannelsen foregår i Svige. Adgangskravene noget strenge end i Danmark. Man start med, at gå 3 år i skole, og deft 2 år i praktik. og tænkte på i det det daglige. Vi nåede da også lige at hilse på Formand Max Mey, da vi ventede på bussen, som skulle køre os til hotel Absalon i København. Da vi ankom til hotellet i Kbh., fik vi vores værels, og lidt slappe af tid, inden vi skulle ud at spise. Vi var på Pizza-buffet ved banegården, deft var det tid til at se Kbh s aften/natteliv. Så resten af turen, bør man nok ikke skrive om, da den indehold promill... :-) Men tak alle sammen for en god tur. Og tak til Jørgen Jakobsen og Niels Braaby for at tage os løml med på sådan en fed tur. We do it again! Martin Finnup Nye svende på EUC-Vest Eft besøget på gymnasiet, tog vi på turisttur rundt i Malmö, vi så på speciel bygning, som man mente drejede rundt. :-) men det betød nu bare at bygningen var twistet en kvart omgang. D eft var vi en tur i et 3 etags shopping cent, som ligg lige ved Malmö Ishockeyarena, hvor vi ells gne ville have været ind at kigge lidt. Men d var MEGET strenge vagt, som sørgede for at INGEN kunne komme ind... Og dog Tilbage i Danmark, var vi på besøg i forbundshuset, hvor vi fik en rundvisning af næstformand Henrik W. Petsen. Han fortalte en masse spændende om, hvordan det at arbejde for forbundet, og hvad arbejdet går ud på. Og vi fik rig lejlighed til at spørge om alt hvad man gik På EUC-vest i Esbjg har flg. unge mennesk bestået svendeprøven som VVS og Blikkenslage. Fra venstre: Niels A. Knudsen E. Skov Jørgensen A/S Esbjg Sebastian Sillasen Porsholdt Andreasen A/S Brørup Kjeld M. Hansen Tommy Jørgensen Aps Esbjg Christoph N. J. Thøgsen Vejen VVS-Svice Aps Vejen Søren A. Christensen Star VVS A/S Esbjg Thomas V. Jensen Star VVS A/S Esbjg Casp Wamm Finn Hansen VVS A/S Esbjg Damien A. Kuczynski Star VVS A/S Esbjg Kasp T. Pedsen Svend Schmidt VVS Aps Esbjg desværre ikke med på billedet. Kjeld Hansen og Sebastian Sillasen fik begge særdeles veludført for des flotte opgav 10

11 Nye svende på SDE Odense Flg. bestået svendeprøven som Engispecialist Fra venstre: Simon Rene Pedsen - Sørens s Blikkenslag forretning ApS, Slagelse Kenneth R. Thomsen - SDE, Odense Kasp Nielsen - Trap VVS, Middelfart Simon K. Pedsen - Ole Nielsen, Odense Christian H. Hansen - H.P. Smeide & VVS, Odense Christoff Duus - Hauge Gruppen, Odense Jonas A: Kaufmann - Blikkenslagnes A/S, Odense Michael Thomsen - Ribe VVS, Ribe Mathias K. Tønnesen - Blikkenslagnes A/S, Odense Kenneth Andsen - Krüg VVS, Odense Silas B. Petsen - Skov VVS, Svendborg Søren H. Pedsen - Byens VVS, Odense Partick D Lausen - Vejstrup Blik- VVS, Svendborg Mads B. Henriksen - Bravida, Odense Steffen A. N. Stenn - VVS Comfort Sydfyn, Rudkø-bing Thomas P. Lund - Elnegaard VVS, Lohals Flemming R. Jensen - VVS Expten, Odense Palle J. Poulsen - Laust VVS og Blik, Odense Mathias Tønnesen, Silas Petsen, Thomas Lund og Flemming Jensen fik alle særdeles veludført for des svendeprøv Nye svende på SDE Odense Flg. bestået svendeprøven som VVS og Blikkenslage: Nye svende på EUC Syd Aabenraa Fra venstre: VVS-I, Thomas Kawal - Jürgensen VVS ApS Tønd VVS-I, Marck Engelbreth Kaad - Broag VVS ApS, VVS, GVU-elev Daniel Fritz - EUC-Syd, VVS-I, David Kasprik - Günth Bred VVS A/S Kruså VVS, Majed Al Aad - EUC-Syd, VVS Blik, Leo Lche Schmidt - VVS-Pedsen ApS Rødekro VVS Blik, Aleks Nielsen Egtsen - Paul Petsen Arnum VVS ApS, VVS Blik, Thomas Hvid Bruhn Håndværkgaarden Søndborg VVS-I, Ands Steenbg Hansen fra Padborg VVS Fra venstre: Christoff L. Broe - Freddy Hansen, Odense Sune J.H. Knudsen - Håndværkgården, Odense Andreas N. Christensen - Chr. Fentz, Fåborg Jacob Hovgaard - TH. Jensen, Odense Mads W Kongsted - VVS Specialisten, Nyborg Patrick K.W. Larsen - Skovhavens VVS, Odense Rene B. Nørregård - Kaj V. Jensen, Odense Chresten M., Mose - Blikkenslagnes A/S, Odense Sussane E. Madsen - Nordisk Klima, Odense Allan K. Jørgensen - Hybel VVS, Svendborg Martin S. Olsen - Ole Nielsen, Odense Ands Hansen fik særdeles veludført for sin svendeprøve Fra kredsen skal d lyde et stort tillykke til j alle med de flotte resultat, og vi ønsk j god vind fremov. Skulle i få brug for råd og vejledning står din fagforening naturligvis til rådighed. 11

12 ... B B L I K BLIK OG R Ø R RØR Sydjylland-Fyn OVERBLIK udgives af: Blik & Rør, Sydjylland-Fyn. Kreds Sydjylland-Fyn dige Kreds ug i kredsens Sydjylland-Fyn sommhuse Ledige ug i kredsens sommhuse Nu start udlejningen af sommhusene i Houstrup og Bork Havn Husene stilles til rådighed for alle medlemm af Kreds Sydjylland-Fyn til meget rimelige pris, Så det ved at være sidste mod at de d lej husene værn om husene og klipp græsset hvis det nødvendigt Blik-Rør udkald, Fyn hvis vi Huset i Houstrup på 91 OVERBLIK OVERBLIK m2. (med 6 udgives voksne soveplads af: skal Blik Blik & Rør, have & Sydjylland-Fyn. fordelt Rør, dine Sydjylland-Fyn. forslag/krav med til ovenskomstforhandlingne i Bork Havn på 65 m (med 6 Og sove- det gæld på 3 sovum,) med opvaskemaskine, enkelte vaskemaskine, ledige tørretumbl ug i og vores sauna. Huset r fortsat plads fordelt i to sovum og en alkove,) med opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbl. huse, hvis Ledige du og din ug familie i har kredsens lyst såvel sommhuse prislistne, OK samt VVSovenskomsten, DS-ovenskomsten, COindustriovenskomsten og ovenskom- Hvor ligg Houstrup og Bork Havn? Houstrup ligg ved vestkysten Så det ved mellem at være Henne sidste Strand udkald, og hvis Nymindegab vi skal have dine forlænget Hvis ikke du ret weekend lang og din fra Nr. familie ell Nebel. har et Bork ugeophold. lyst Havn til en ligg forlænget i den sydlige weekend ende af Ringkøbing ell et ugeophold Fjord ca. 5 km. uden fra Nr. for forslag/krav med til ovenskomstforhandlingne ne ligg Nebel. hovedfien D fortsat i Houstrup d enkelte ledige og forsat Bork mulighed. ug i vores Havn. Husene sommhuse, Og ligg det gæld i Houstrup såvel prislistne, og Bork samt Havn. VVS-ovenskomsten, med DS-ovenskomsten, Dansk Byggi. CO-industriovenskomsten hvis du Udlejnings og din familie pris har lyst for til år en 2012/13 forlænget følgende: weekend el-stel et ugeophold. Husene ligg i Houstrup og Bork Havn. og ovenskomsten med Dansk Byggi. r ingsprisne udlejningen Uge 25 stadig 34 (begge ydst inkl.) rimelige, og uge 42 og pris pr. uge kr. nfor sæsonen Øvrige følgende: ug pris pr. uge kr. Houstrup Weekend og Bork (torsdag Havn kl søndag kl ) Det h i har direkte mulighed 800 kr. for at søge indflydelse e med Udlejningsprisne skiftedag fredag Mellemdage stadig kl. (søndag ydst 16, kl. rimelige, og kr. af Kreds Sydjylland-Fyn til meget pris, torsdag udenfor sæsonen græsset kl. 16 følgende: hvis - søn. det kl. nødvendigt. 16, og mellem- kl ) på jes egne ovenskomst. 800 kr. end e og klipp tors. Som nogle måske bemærk, prisne steget lidt, men for at lette administrationen for alle part, prisne Pr. kl. uge, 16 søn. ne soveplads nu skiftedag - inkl. tors. fordelt Elforbrug, kl. fredag på 16, 3 men sovum,) kl I skal stadigvæk pris med pr. 800 opvaskeuna. ne Huset Weekend inkl. i Bork elforbrug. (torsdag Havn kl søndag kl ) 800 kr. uge oplyse kr om kr. forbruget Vi skal når have i send jes nøglen forslag retur. i hænde senest d. 12. august, Ansøgning sendes Houstrup på 65 m2 (med 6 soved opvaskemaskine, så vi får tid til at behandle forslagene i såvel kreds som til kontoret i Odense senest den 15. januar Bork Havn D foretages Mellemdage (søndag vaskemaskine kl og torsdag tørretumbl. kl ) 800 kr. forbund, og evt. koordine med andre forbund. rk! lodtrækning blandt alle ansøge for pioden 1. februar 2012 til 31. januar Prisne Leje af Udlejnings inkl. huset elforbrug. pris bliv for opkrævet år 2012/13 følgende: i koordine Forslagene kan med sendes andre til undtegnede forbund. på , ell ligg ved vestkysten mellem Henne Strand og Nymind delse i den sydlige med ende fremsendelse af Ringkøbing Fjord af ca. bekræftel- 5 km. fra Nr. til kredskontoret. Ansøge med skolesøgende Uge (begge børn komm inkl.) i og første uge lodtrækningsrunde 42 for de ug som pris dækk pr. uge skolefine kr. Bemærk! Vi sørg Leje for af Øvrige huset at alle bliv ansøge ug opkrævet vil få i besked forbindelse så hurtigt med som muligt eft den 2. februar, pris pr. uanset uge om de kr. har ed en fået huset ell ej. Ledige piod udlejes deft eft først til mølle princippet. fremsendelse betalingsfrist af Weekend bekræftelse, på (torsdag 1 med mdr. en kl. betalingsfrist søndag på , kl ) ell til kredskontoret. Ank Danielsen 800 kr. ende: D 1 mdr. skiftedag Mellemdage fredag kl (søndag Weekend kl kan - torsdag kun lejes kl ) hvis huset ikke lejet ud i hele 800 ugen. kr. pris pr. uge kr. Prisne inkl. Houstrup Elforbrug. pris pr. uge kr. kl ) Houstrup ledig ledig i følgene 800 i kr. følgende ug: *-41*-45* dag kl ) I ug market med ug: *, 800 huset kr. kun ledig fra søndag til torsdag. Bork Havn ledig i følgene ug: , samt julen. dt, men for at lette administrationen Fredag for alle part, til fredag: priyse om forbruget Begge når huse i send også nøglen ledige retur. i januar 2013, huset i Bork dog pånær 1. januar I 2014 ugne 1 8. nse senest Hvis den ovennævnte 15. januar skulle D have foretages din intesse, så ring til Mie Mathiasen på tlf. nr ioden 1. februar Huset 2012 i til Houstrup 31. januar hed for mellemdage søn.-tors. i ug- Huset i Bork te lodtrækningsrunde Houstrup ledig for de i følgene ug som ug: dækk skolefiå -47. hurtigt Fredag som muligt til fredag: eft den februar, uanset om har Forbundets grundkurs r eft først I 2014 til ugne mølle princippet Ansøgning Bork Havn om SOMMERHUS 2012/13. kan kun Mulighed Så lejes start hvis for mellemdage huset forbundet ikke igen ledig søn.-tors. lejet op ud i med følgende hele i ug-ne G kurs, ugen men Undtegnede ønsk at leje sommhuset i Houstrup i Bork Havn. som noget nyt forløbet ug: på 2 ug, i stedet for PÅ grundkurset komm man bl.a. ind på følgende: 1. som ønske: tidlige.. 3 ug. Kursusstedet også 2. ønske: flyttet.. fra Taleteknik Fredag til fredag: Helsingør til Metalskolen i Jørlunde, og bliv afholdt i ugne 45 og Forbundets Kredsen struktur og ønsk love Navn: Sikkhed Kredsen og Miljø ønsk Skolen I 2014 beliggende ugne 1 i naturskønne 8. omgivels, og dig og din familie en god fie. Adresse: Ovenskomst hed for fritidsfacilitetne mellemdage, på Jørlunde søn.-tors. også i ug- rigtig gode, dig og din familie en god fie. Det fagretlige system Post med nr. svømmehal, motionsrum, By: robåde, fiskeudstyr Psonlig Tlf. nr udvikling og meget me. Huset i Bork Kredskontorne har åbent i hele fiepioden, men d Skolesøgende Bork Havn ledig børn i und følgene 14 ug: år: (skriv antal og ald) Møde og forhandlingsteknik Vi har desuden mulighed for at nyde fordelene af vil i piod være begrænset bemanding. Så det en ovennævnte Fredag til fredag: Medi og sprog Dato: skolens I undvisningsfaring, skulle have din ugne 1 8. Undskrift:.. samt inte- ringe transport god og ide få og ringe en aftale og få en før aftale du før komm du forbi. Besøg i forbundshuset. OMMERHUS, så ring mulighed til Mie fra 2012/13. dels Mathiasen lufthavnen og på fra tlf. Høje nr. Taastrup Mulighed for mellemdage, søn.-tors. i ugne oustrup station i forbindelse med kursus start og afslutning. Afdelingskontorne kar lukket i juli måned i Bork Havn. nske: Hvis.. ovennævnte skulle have din intesse, så ring til Mie Mathiasen på tlf. nr B Blik-Rør Fyn OK Blik-Rør Fyn Det h i har direkte mulighed for at søge indflydelse på jes egne ovenskomst. Vi skal have jes forslag i hænde senest d. 12. august, så vi får tid til at behandle forslagene i såvel kreds som forbund, og evt. Forslagene kan sendes til undtegnede på Ank Danielsen Kredskontorne har åbent i hele fiepioden, men d vil i piod være begrænset bemanding. Så det en god ide og Afdelingskontorne kar lukket i juli måned.

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13.

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13. B L I K R Ø R OVERBLIK BLIK OG RØR Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark. Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 36 Juni 2012 Årg. 11 Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer Læs

Læs mere

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6 BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 38 December 2012 Årg. 11 Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse Se side 5 6 Læs

Læs mere

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 46 Juli 2015 Årg. 14 Blik og Rør Kreds Sydjylland Fyn bakker op om kampen mod social dumping her ved

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

OVERBLIK. Forhandlingerne er ikke lette i år. Læs om bl.a.

OVERBLIK. Forhandlingerne er ikke lette i år. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 35 Marts 2012 Årg. 11 Max Meyer Forhandlingerne er ikke lette i år Læs om bl.a. Lønstatistik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2014. for jagtforeninger på Fyn. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2014 for jagtforeninger på Fyn www.holdturneringfyn.dk Odense-Midtfyn 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager ung. Østrup 1 Hindevad/Hårslev Strandager 1 Mester-rækken Udebane År

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116.

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116. PROGRAM FORÅR 2015 Besøg på Industrimuseet i Horsens Der vil være rundvisning kl 11:00 med to rundvisninger. Vi kan igen komme på besøg i den gamle skolestue

Læs mere

OVERBLIK. Kredsen fik en danmarksmester i VVS og Energi Mike Dethlefsen, Vejen. Læs om bl.a.

OVERBLIK. Kredsen fik en danmarksmester i VVS og Energi Mike Dethlefsen, Vejen. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 39 Marts 2013 Årg. 12 Kredsen fik en danmarksmester i VVS Energi Mike Dethlefsen, Vejen

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk DM for Mixedhold Sundhedsundersøgelse Juniorlandshold til Nordiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk)

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Hovedentrepriser Byg A/S - 21829579 Bent Nielsen & Søn A/S - 29407312 Bertels Entreprise - 33847696 Bredsten

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere