Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tvivlsom effekt af lavere ølafgift"

Transkript

1 Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne tyder på en mærkbar prisændring for sodavand, mens der er mere tvivl om priseffekten på øl. På trods af afgiftslettelsen steg ølprisen samlet med 0,6 pct. i Før man går i gang med nye afgiftslettelser på f.eks. øl, bør man undersøge om afgiftsreduktionerne har haft de ønskede effekter. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen 3. marts 2014 Analysens hovedkonklusioner De reducerede afgifter på sodavand er kommet forbrugerne til gode i form af lavere sodavandspriser, mens billedet er langt mere uklart for ølpriserne. Priserne på sodavand faldt samlet med 1,7 pct. fra og i januar 2014, hvor afgiften forsvandt helt, er der målt et fald på 7,3 pct. Afskaffelsen af sodavandsafgiften skønnedes at medføre prisfald på 14½ pct. på almindelige sodavand. Faldet på light sodavand er dog mindre, hvilket kan være en årsag til at sodavand ikke er faldet mere i pris. På trods af afgiftslettelsen steg forbrugernes ølpriser med 0,6 pct. fra 2012 til Kun i 3 ud af 7 måneder efter afgiftsreduktionen kan der registreres billigere øl målt på inflationen. Beregninger fra skatteministeriet viste ellers, at afgiftslettelsen burde reducere prisen på en kasse helt almindelig øl med 5 kroner og 63 øre svarende til 3,2 pct. Afgiftslettelserne på øl og sodavand er vurderet til umiddelbart at koste statskassen ca. ¾ mia. kr. i Der er tale om et anseeligt beløb, og derfor bør man undersøge, om afgiftsreduktionerne har haft de ønskede virkninger, før man går i gang med nye afgiftslettelser. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Afgifter og priser på øl og sodavand Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret pr. 1. juli 2013 jf. Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen, så flere vil placere deres indkøb i Danmark. Aftaleparterne bag aftalen blev således enige om at halvere sodavandsafgiften med virkning fra 1. juli 2013 og afskaffe den med fuld med virkning fra Samtidig blev de enige om at reducere ølafgiften med 15 pct. med virkning fra 1. juli 2013 samt at afskaffe indeksering af ølafgiften frem til Danmarks Statistik opgør forbrugerpriserne månedligt. Her kan man se, hvordan afgifterne har påvirket priserne på øl og sodavand. Hver måned måles både forbrugerpriserne (FP), som er de priser forbrugerne betaler inklusive moms og afgifter. Danmarks Statistik måler ligeledes den såkaldte nettopris (NP), der måler de priser forbrugerne betaler, når man ser bort fra de indirekte skatter og afgifter 1. Nettoprisen er således den underliggende pris, som der tages ude i butikkerne, når man ser bort fra skatter og afgifter. Figur 1 viser forbruger- og netto-prisudviklingen, som de opgøres af Danmarks Statistik for sodavand, mineralvand og juice. Selvom prisen på sodavand mv. underliggende steg noget i pris efter aftalen frem mod tiden for afgiftslettelsen, var der et mærkbart fald i sodavandsprisen fra juni til juli Den underliggende pris svingede derefter lidt op og ned, men selvom den steg igen i januar 2014, ser man igen et fald i forbrugerprisen i forbindelse med, at sodavandsafgiften blev fjernet. Figur 1. Prisudvikling på sodavand mv aftale indgås afgiften afgiften sænkes fjernes Sodavand, mineralvand og juice FP Sodavand, mineralvand og juice NP Kigger man på år til år prisudviklingen (inflationen) i tabel 1 kan man se, at den underliggende nettopris steg med 1,5 pct. i juni, den faldt 1,7 pct. i juli, mens der i månederne derefter generelt har været en mindre stigning. At prisen på sodavand er faldet måned efter måned og i januar med 7,3 pct. må således ses i lyset af afgiftsændringerne. 1 Se hvor det også fremgår, at nettoprisen dog indeholder eventuelle tilskud som sænker prisen. 2

3 Således er prisen på sodavand målt i forhold til samme måned året før faldet i alle måneder efter afgiften blev ændret, og samlet faldt priserne på sodavand mv. 1,7 pct. fra Tabel 1. Inflation på sodavand mv. (år til år) juni januar 2014 Sodavand, mineralvand og juice (FP) Sodavand, mineralvand og juice (NP) jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 hele ,0-5,0-2,8-2,8-1,5-3,5-4,4-7,3-1,7 1,5-1,7 0,9 0,8 2,1 0,0-1,1 1,0-0,1 Afskaffelsen af sodavandsafgiften skønnedes umiddelbart at medføre, at en 1½ liter cola bliver godt 3 kr. billigere i Det fremgår af tabel 2 med priseksempler fra Skatteministeriet. Tabel 2. Priseksempler fra Skatteministeriet Før pris inkl. moms, kr. 1½ l cola 20,95 20,95 1½ l cola light 19,95 19,95 Efter pris inkl. moms, kr. 1½ l cola 19,41 17,88 1½ l cola light 19,4 18,84 Ændring i priser inkl. moms, kr. 1½ l cola -1,54-3,08 1½ l cola light -0,55-1,11 Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet: En 1½ liters cola skulle være faldet med kr. 3,08 i normalpris. Det svarer til et isoleret prisfald på 14,7 pct. Cola Light falder kun 1,11 kr., hvilket svarer til 5,6 pct. Kombinationen af større prisfald på almindelig sodavand sammenlignet med light kan være en årsag til, at prisen på sodavand ikke er faldet mere i Danmarks Statistiks opgørelse og måske burde priserne være faldet mere. Usikker effekt af lavere øl-afgift Kigger man på prisen på øl, er det noget sværere at få øje på afgiftslettelsen, jf. figur 2. Det skal bemærkes, at det er de samme varer Danmarks Statistik måler på måned efter måned. Det betyder, at et ændret forbrugsmønster ikke påvirker prisopgørelsen. Ligeledes er tilbudspriser med i det omfang, der er tilbud på måledagen. Der er igen en tendens til, at den underliggende pris blev øget i månederne lige efter aftalen blev indgået og ikke mindst i juli måned 2013, var der en så stor en underliggende prisstigning, at det er svært at se en nævneværdig effekt på den pris, som forbrugerne betalte på trods af, at afgiften blev sat ned. 3

4 Figur 2. Prisudvikling på øl ølafgiften øges ølafgiften sænkes aftale indgås Øl FP Øl NP Som det fremgår af figur 2, er den underliggende pris efterfølgende faldet lidt tilbage igen med indvirkning på den pris, forbrugerne betaler. Som det fremgår af tabel 3, er prisen på øl målt i forhold til samme måned året før (inflationen) kun faldet i 3 ud af de 7 måneder, hvor afgiftsreduktionen har virket. Det skyldes, at den underliggende nettopris er steget mærkbart de fleste månederne. På trods af afgiftslettelsen steg ølprisen samlet med 0,6 pct., når man måler fra 2012 til Det fremgår af tabel 3. Tabel 3. Inflation på øl juni januar 2014 jun-2013 jul-2013 aug-2013 sep-2013 okt-2013 nov-2013 dec-2013 jan-2014 hele 2013 Øl (FP) 1,6 1,0-0,1 1,8-3,0 0,6 0,2-1,7 0,6 Øl (NP) 0,7 5,5 3,7 6,5-0,9 4,4 3,8 3,1 1,9 Samlet er det altså svært at se nogen vedvarende priseffekt fra den lavere ølafgift. Som det fremgår af figur 2, gik det ellers hurtigt med få sat prisen op, sidste gang afgiften steg per 1. januar Samtidig viste beregninger fra skatteministeriet, da pakken blev lanceret, at afgiftslettelsen isoleret set burde reducere prisen på en kasse helt almindelig øl med 5 kroner og 63 øre, jf. tabel 4. I forhold til skatteministeriets opgørelse svarer det til en prisreduktion på 3,2 pct. Så stor prisændring har vi ikke set på ølprisen i nogen måned efter afgiften blev sat ned, om end vi i oktober 2013 kom tæt på. I tillæg til de officielle tal fra Danmarks Statistik viser vores egen interne prismåling, at den pris AE betaler for en kasse helt almindelig øl hos vore leverandør, er steget med 1,40 kroner (inkl. moms) det seneste år, på trods af at afgiftsreduktionen. 4

5 Tabel 4. Priseksempler fra Skatteministeriet 2013* 2014 Førpris inkl. moms, kr. 1 kasse øl med alkoholindhold på 4,6 pct. 174,95 174,95 Efterpris inkl. moms, kr. 1 kasse øl med alkoholindhold på 4,6 pct. 169,32 169,32 Ændring i priser inkl. moms, kr. 1 kasse øl med alkoholindhold på 4,6 pct. -5,63-5,63 Anm: *) Prisændring efter 1. juli 2013 Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet: Skatteministeriet vurderer, at afgiftslettelserne på øl og sodavand umiddelbart koster statskassen ¾ mia. kr. i Efter pengenes tilbageløb og eventuelle adfærdsændringer hos forbrugerne herunder mindre grænsehandel vurderes tabet til godt ½ mia. kr. Det sidste forudsætter dog, at priserne falder som ventet. Uanset hvad er der tale om anselige beløb, hvorfor man bør man undersøge, om afgiftsreduktionerne har haft de ønskede effekter, før man går i gang med nye afgiftslettelser. 5

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere