Teknologi - Teknologihistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologi - Teknologihistorie"

Transkript

1 Roskilde Tekniske Gymnaisum Teknologi - Teknologihistorie Teknologisk udvikling i industrisamfundet Forudsætninger og konsekvenser Klasse 2.4 Louise Andersen Vejledere Kåre Sørensen, Jørn Chr. Bendtsen

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Teknologihistorie... 5 Karakteristik af perioden Forudsætningerne for industrialisering... 5 Den sociale lagdeling... 5 Politisk styre... 5 Masseproduktion... 6 Udviklingen af masseproduktion... 6 Konsekvenserne for masseproduktion... 6 Fordisme og Taylorisme... 6 Telegrafen og telefonnetværket... 7 Den elektriske telegraf... 7 Telefonen... 8 Teknologi... 9 Problemobservation... 9 Første problemformulering... 9 Arbejdsspørgsmål... 9 Tidsplan... 9 Problemtræ Analyse kasse modellen Målgruppe Problemformulering Kriterier Produktionskrav Hårde krav Bløde krav Specifikation Løsningsfase Skitsefase Side 2

3 Skitsefase 2 og produktionsudformning Endelig produktion Afprøvning Litteraturliste Side 3

4 Indledning I forbindelse med Teknologi og Teknologihistorie, arbejder vi med temaet Danmarks Industrialisering. Over dette tema har vi skulle vælge et underemne og problem, og beskæftige os med dette i undervisningen. Dertil har vi skulle udvikle et produkt, og hele projektet har der skulle skrive denne rapport. Vi valgte at beskæftige os med telefoni, og telefonnetværket i al almindelighed, hvilket er et hjælpemiddel, som på grund af industrialiseringen er blevet udbredt til mange mennesker og samfundsgrupper. Denne rapport vil være delt op således at jeg først vil gennemgå de teknologihistoriske aspekter, hvor jeg her ind under vil komme ind på karakteristik af perioden, samt forudsætninger for den teknologiske udvikling og konsekvenser for denne, samt analyse af årsager til udviklingen, og vurdering af fordele og ulemper. Derefter vil koncentrere mig om de teknologiske aspekter der inkluderer analyse af problem og teknologi, redegørelse for den teknologiske udvikling af produktet, samt bearbejdelse af problemløsninger og produktfremstilling. Side 4

5 Teknologihistorie Karakteristik af perioden Forudsætningerne for industrialisering Perioden 1850 til 1950 kaldes industrialiseringen. Industrialiseringen kendetegner den periode hvor udbredelsen og udviklingen af maskiner og masseproduktion begyndte. Forløberen for industrialiseringen var den industrielle revolution hvor man for første gang fik udviklet maskiner der kunne lette arbejdet og produktionen i en mængde praktiske erhverv, heriblandt bomuldsproduktion og dampmaskinen var store for denne periode. Udviklingen af maskiner til produktion gjorde at man valgte at uddanne ingeniører, der kunne forbedre udviklingen yderligere. Hidtil havde den teknologiske udvikling været af empirisk karakter, da man ikke havde ressourcer til at eksperimentere. Tidligere havde det været sådan at man kun kunne overleve ved at fremstille produkterne på en sikker måde, men eftersom samfundet udviklede sig i en retning der gjorde at folk fik stadigt flere penge mellem hænderne, kunne man tillade sig at eksperimentere lidt. En blanding af samfundsmæssig udvikling og dygtige og fantasifulde teknologer, samt ingeniører, gjorde at man kunne udvikle maskiner. Udviklingen startede med at produktionen skete rationelt, således at man fordelte arbejdsprocesserne. Som eksempel kan vi tage knappenålsproduktionen, hvor Adam Smith i sin bog The Wealth of Nations beskriver hvordan denne blev delt op i 18 forskellige delprocesser, hvor hver arbejder stod for en (i nogle tilfælde flere) arbejdsproces, og dermed kunne specialisere sin arbejdsindsats inde for denne, så det kunne gå hurtigere, og mere effektivt. Den deciderede masseproduktion kom dog først til da Henry Ford og hans medarbejdere udviklede den i årene Den sociale lagdeling Eftersom industrialiseringen kom til og folk begyndte at arbejde i større virksomheder frem for eget landbrug og familietiltag, blev befolkningen opdelt yderligere. Førhen havde der også været social lagdeling, dog på en anden måde end den var kendt her. Førhen har man haft både slaver, herremænd, adelige osv., men nu blev befolkningen opdelt efter arbejde. Der var arbejderklassen, mellemklassen, og overklassen. Arbejderklassen var arbejdere i en eller flere virksomheder og var de laveste i samfundet. Disse blev også kaldt lønmodtagere. Mellemklassen var således de lidt bedre stillet og havde typisk et arbejde hvor de fik lov at tænke mere frem for at lave fysisk arbejde. Således var overklassen dem på direktørposter eller over det. Der var meget stor forskel på de tre klasser, i lønningerne. Det var også i denne periode man kunne komme på fattiggården hvis man ikke havde råd til at bo nogen steder, eller heller ikke havde et arbejde. 2 Politisk styre Danmark fik indført demokrati i 1848, men dette var stadig skrøbeligt indtil starten af 1900-tallet. Man gik fra enevældet, monarkiet, til demokrati efter en mindre revolution. Den første stabilitet kom faktisk først i 1870, da Danmark fik en ny regering, og tre venstreorienterede partier der alle var dannede af bønder valgte at slutte sig sammen til et parti; det forenede venstre. I 1875 begyndte arbejderne at blive mere 1 Litteraturliste - A 2 Litteraturliste - A Side 5

6 begejstrede for socialisme, idet de var træt af højreorienterede partier, og med Frankrig som forbillede, begyndte folk at gå ind i kampen for socialisme. Fagforeninger blev dannet i byerne, og selvom dette i starten ikke var velset, fik det senere stor succes. 3 Masseproduktion Udviklingen af masseproduktion Ford blev grundlagt i 1903, og i de første år blev der kun produceret få biler af få modeller årligt. Disse tilhørte den mellemste priskategori og målgruppen var forholdsvis snæver, møntet på et kræsent pengestærkt publikum. Henry Ford havde dog den vision at producere en billig bil til et langt bredere publikum, som arbejderklassen også ville kunne erhverve sig i modsætning til den daværende tilværelse. Denne idé kunne han imidlertid ikke overbevise sine partnere om var god, så derfor opkøbte han gradvist så mange aktier at han havde ubetinget kontrol over selskabet. Henry Ford kunne nu realisere sin idé, der resulterede i udviklingen af Ford T. Det tog noget tid før masseproduktion kom ordentligt op at køre, idet Henry Ford faktisk ikke havde nogle konkrete ideer omkring dette, han ville bare producere mange billige biler. Der var derfor ikke kun ham der kom på ideen, men ideen kom nærmere til ham. 4 Konsekvenserne for masseproduktion Ford udnyttede i lang tid masseproduktionen til sin fordel, da han kunne producere mange biler, og sælge dem billigere end han hidtil havde kunnet. Længe kunne han køre dette, indtil der pludselig skete noget drastisk. Masseproduktionen havde resulteret i at mange af arbejderne blev stressede og udmattede over det hårde fysiske arbejde. Arbejdet havde ingen variation, og skulle gå så hurtigt som muligt for at øge produktionen. Ford havde bl.a. sat tempoet på samlebåndene til en sådan hastighed at det ikke gik for hurtigt for arbejderen at nå at samle tingene, men det var heller ikke så langsomt så han ville spilde noget tid. Det var tilpasset således at arbejderen ikke spildte et eneste sekund af sin tid på arbejde. Ford prøvede så imidlertid at holde på arbejderne ved at sætte mindstelønnen en smule op, og fastsatte den til $2,35 for en hel arbejdsdag. Dette hjalp dog ikke. Det blev rent faktisk så slemt at hvis Ford ønskede at hæve sit arbejderantal med 100 mand, var han nødt til at ansatte 900, grundet det høje frafald. På trods af at arbejdet på Fords fabrikker faktisk var så simpelt at maskinerne kunne betjenes af folk der kom direkte fra gaden, var det hårde fysiske arbejde, blandet med den lave løn, ikke nok til at holde på medarbejderne. Dette resulterede i at Ford måtte tænke drastisk, og indførte derfor sidst i 1914, 5 dollars dagen. Fra den ene dag til den anden blev mindstelønnen for en arbejder på Fords fabrikker hævet til $5 for en arbejdsdag, hvilket var en lønforhøjelse på over 100 %. 5 Fordisme og Taylorisme Fordismens principper var i teorien meget lig Taylorismen, men det ville Henry Ford ikke indrømme. Taylorismens grundprincipper lå i at man ved nøje studier af arbejderens bevægelser og arbejde, kunne forbedre produktionen ved at få ham til at tilrettelægge hans arbejde en lille smule således at der ville være større udbytte af hans arbejde. Ford implementerede dette til hans fabrikker, men kørte det ud i sit yderste, og ville ikke indrømme at det faktisk var Taylorismens principper han benyttede sig af. Han benyttede hver en lejlighed til at pointere at Taylorismen kunne få en arbejder der normalt løftede 12 ton 3 Litteraturliste - B 4 Litteraturliste - A 5 Litteraturliste - A Side 6

7 råjern på en dag, faktisk kunne komme helt op og løfte op til 47,5 ton råjern, dog skulle den arbejder så hæves lidt i løn, men hvad Taylor ikke havde set var at denne mulighed ikke var den eneste til at forbedre arbejdskraften. 6 Telegrafen og telefonnetværket Den elektriske telegraf Den elektriske telegraf var første løsning på vej mod telefonen. Det var det første der blev opfundet til at sende beskeder over lange afstande. Ideen med denne telegraf havde været der siden 1700 tallet, men den kunne ikke realiseres da man ikke havde de rette teknologier. Det var først da det elektriske batteri blev opfundet at ideen kunne begynde at realiseres. Da HC Ørsted så opdagede elektromagnetismen, var det fuldt ud muligt at opfinde den elektriske telegraf. Den elektriske telegraf blev så opfundet af Samuel Morse der så samtidigt opfandt morsesystemet. Telegrafen var bygget sådan at bestemte magnetiske udslag til enten højre eller venstre var forskellige tegn. Der var dog først en del komplikationer med denne telegraf, da den krævede en trænet operatør der kunne morsekoderne, men effektiviteten af denne gjorde det op for komplikationerne. 1 Morsealfabetet rede i 1852 fandtes der over km telegrafledning, ejet af det firma Morse oprettede i 1851 sammen med nogle andre mænd der havde penge nok. I 1856 tog dette firma navneforandring til Western Union Telegraph Company. Det blev så stort at det ikke var til salg selvom der blev budt 10 millioner dollars. Telegrafen blev alt i alt en stor succes. Den blev benyttet i mange erhverv, og mange var afhængige af den deriblandt bankfolk, der var afhængige af at kunne sende beskeder til andre filialer. Morsetelegrafen havde sin storhedstid fra sidste halvdel af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. 7 6 Litteraturliste - A 7 Litteraturliste - A Side 7

8 Telefonen Det første udkast I teorien var det muligt at opfinde telefonen på samme tidspunkt som telegrafen; kort efter opdagelsen af elektromagnetismen, men behovet var der ikke som sådan, faktisk troede størstedelen af folket ikke at det var muligt at overføre egentlig tale. Det først bud på noget der kunne overføre toner var opfundet af den tyske lærer Philip Reis, der opfandt et apparat der kunne overføre en tone fra eksempelvis en stemmegaffel. Han døde så før han nåede at færdigudvikle teknologien, og denne gik så imidlertid i glemmebogen, indtil Alexander Graham Bell begyndte at beskæftige sig med dette. 8 Alexander Graham Bell og telefonen Bells første bekendtskab med telegrafen var i 1872 da han læste et referat af årsmødet fra Western Union Telegraph Company, og fandt ud af de havde puslet med at lave en telegrafledning således at man kunne sende flere signaler gennem samme ledning samtidigt. Bell havde puslet med småideer forinden da der kunne føre til at denne ide kunne realiseres, dog måtte han indse at der var langt fra vision til produkt da han ikke havde råd til at udvikle dette. Dette fik han så hjælp til af en af hans unge kvindelige elever som han af rent tilfælde havde forelsket sig i. Han kom derpå til penge så han kunne arbejde på komplekstelegrafen, men han kunne også ansætte en dygtig assistent, nemlig Thomas Watson. 9 Det var så i 1875 at Bell fik sit første egentlige bekendtskab med noget der kunne mine om en telefon, endda ved et tilfælde. Watson og Bell arbejdede på deres komplekstelegraf, da en af Watsons ståltunger gik i stykker. Han knipsede så til den, og i det samme kunne Bell se at han modtog et signal, med en frekvens svarende til den Watson sendte. Bell havde tidligere puslet med denne ide om at sende frekvenser, men havde skudt den tilbage i baghovedet da han på daværende tidspunkt ikke havde set det som realistisk. 10 I kollision med Bells opfindelse opdagede Elisha Gray imidlertid også mulighederne ved en komplekstelegraf, og legede også med ideen om at lave et apparat der kunne transmittere tale, dog anså hans partnere og flere Western Union folk det ikke som nødvendigt med en sådan, da behovet iflg. Dem ikke var der endnu. Dette betød så at da Gray opfandt en multikomplekstelegraf der kunne transmittere forskellige frekvenser kunne Bell frit arbejde videre på sin egen, der i sidste endnu skulle kunne transmittere tale. Selvom Gray godt viste at Bell i sidste ende ville opfinde telefonapparatet bekymrede, eller interesserede det ham ikke synderligt, da han og hans rådgivere var overbeviste om at det ikke var relevant endnu. Bells telefonapparat var færdigopfundet i 1876, og han fik sin patent udstedt 7. marts samme år. 8 Litteraturliste - A 9 Litteraturliste - A 10 Litteraturliste - A Side 8

9 Teknologi Problemobservation Første problemformulering Før industrialiseringen, var det svært at få fat i folk, udenfor fysisk rækkevidde. Hvis man havde en akut situation, med en besked der skulle langt, var den hurtigste måde at få disse frem, breve. Dette var en meget langsom løsning og der kunne gå flere dage, og uger, endda måneder alt efter afstand, før brevet kom frem. Arbejdsspørgsmål - Hvad skulle der til, før teknikken til at opfinde en telefon, kunne bruges? - Hvem havde mulighed for at bruge en telefon? - Hvad gjorde telefonen for samfundet? - Hvordan blev telefonen brugt i starten kontra i dag? - Hvem opfandt telefonen, på hvilken måde og hvorfor - Hvad blev der gjort før at telefonen og netværket blev taget i brug? Tidsplan Over Aktivitet Indledning Under aktivitet Indholdsfortegnelse Indledning Problemobservation Problemstilling Problemtræ Tidsplan Analyse Projektbeskrivelse Informationssøgning Karakteristik af perioden Knudepunkter for teknologien 3-kasse modellen Delkonklusioner Problemformulering Endelig problemformulering og afgrænsning Ansvars person Uge 3 Kriterier Løsningsforslag Design Miljøovervejelser Vurdering og valg Kravmatrix Værksted Implementering Test og afprøvning Afprøvning Konklusiom Aflevering Kopiering Aflevering Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Side 9

10 Problemtræ Redegørelse for problemtræ Den dårlige infrastruktur gjorde at det var svært at komme i kontakt med folk langt væk. Havde man slægtninge langt væk, var der ikke mange muligheder for at komme i kontakt med dem. Breve var den mest oplagte mulighed for dette, og der kunne ofte gå flere dage før et brev nåede frem. Dette gjorde at information ofte kunne være forsinket, og dermed kunne akutte situationer ikke løses så hurtigt som det ville være optimalt. Et eksempel på dette kan være at læger boede ofte omkring byerne, og boede man selv på landet, kunne der godt gå lang tid før man fik fat i en læge til en akut situation, da man først måtte køre ind til byerne, og derefter fragte lægen tilbage igen, eller fragte patienten hele vejen ind til byen. Der var midlertidig ingen passende teknologi der kunne afhjælpe dette problem. Idet infrastrukturen var så dårlig, isolerede mindre bysamfund sig, da folk ikke havde tid eller råd til at rejse langt. Det var meget normalt at mændene arbejdede på deres egne gårde, og kvinderne passede børn, lavede mad, syede tøj, og alt det man typisk stadig kalder kvindearbejde. Det blev til familietraditioner at man gik i sin faders fodspor og overtog gården når han blev for gammel, og mange fravalgte uddannelse. I de større byer var fabriksarbejde meget almindeligt, og både i landbrugssamfundene og bysamfundene var det også centralt at fravælge uddannelse idet disse var dyre. De mindre samfund var selvforsynende, og man kom hinanden meget ved, dette resulterede så i at hvis der kom konflikter, var det nogle gange svært at håndtere disse i de små samfund. Side 10

11 Analyse 3-kasse modellen Årsager Selve telefonen og telegrafen blev mere eller mindre opfundet tilfældigt. Man havde dog før telegrafens opfindelse leget med ideen om at transmittere beskeder over afstande siden 1700-tallet, da behovet for dette var der rent kulturelt, dog viste det sig så senere at der var store økonomiske fordele i dette også. 11 Teknologi Teknologien i sig selv er baseret på elektromagnetisme og frekvenser. Uden dette kunne hverken telegrafen eller telefonen fungere. Konsekvenser Positive: Det blev muligt at komme i kontakt med folk over lange afstande. Virksomheder kunne sende beskeder mellem filialer hurtigt, og privatpersoner kunne komme i kontakt med bekendte. Negative: Rent miljømæssigt har telefonerne i dag en stor del af ansvaret for verdens CO2 udslip. 12 I dag er det svært at bibeholde privatliv, da folk hele tiden vil i kontakt med en. Og så skal man høre på vildt irriterende mennesker hele tiden Side 6 Den elektriske telegraf det kan ses på diagrammet at privat elforbrug er med til en del af co2 udslip. 13 Citat Louni ekspert i brugen af mobiltelefoner. Side 11

12 Målgruppe Forbrugeren af telegrafen og telefonen er alle mennesker. grader af styrke og koordinationsevne. Dog er det ikke nødvendigt at små børn skal kunne anvende det, da de ikke engang kan kommunikere endnu. Side 12

13 Problemformulering Det er et problem at man ikke kan komme i kontakt med folk virtuelt med det samme. Kriterier Produktionskrav Der er ingen krav fra myndighederne, dog er man underlagt almindelige bestemmelser om produktionsansvar. Hårde krav Materialer: Holdbare ledninger, komponenter og højtaler der kan overlevere toner således at alle med en normal hørelse kan høre dem. Opmåling: Ikke relevant. Dog skal en evt. knap være stor nok til at de fleste vil kunne trykke på den. Bløde krav Design er ikke så vigtigt for telegrafen, udover at den skal være let anvendelig for alle. Specifikation Telegrafen skal være let anvendelig. Man skal kunne trykke på knappen selvom man har store fingre, og som oftest høre tonen på trods af at man er halvdøv. Løsningsfase Skitsefase 1 Vi vil lave en telegraf, med morsefunktion. Man trykker på en knap og i den anden ende vil den sige en tone og en lampe vil blinke så længe knappen er trykket inde. Der sker være signal gennem en ledning så man kan sidde i hver sin ende af rummet. Skitsefase 2 og produktionsudformning. Vi har nu besluttet os at ideen med telegraf med morsesignal er god. Vi vil dog ikke lave den med signal, da det vil være for krævende, og tage meget ledning. Det er heller ikke nødvendigt med en lampe. Vi har besluttet os for at lave den således: Side 13

14 Side 14

15 Endelig produktion Telegrafen blev produceret ud fra tegningerne. Den er sluttet til at batteri, så man ikke behøver bruge en ledning til strømforsyning. Det er muligt at skrue op og ned for tonen, således at folk med dårlig hørelse kan skrue op og få et bedre udbytte. VI havde dog ikke tid til at lodde det hele fast, da vi løb tør for tid til sidst. Vores billeder er forsvundet. Afprøvning Ved første afprøvning skete der en kortslutning som vi måtte finde fejlen ved og reparere. Anden afprøvning: Telegrafen fungerer godt til at morse med. Man kan skrue op og ned for lyden som det var forventet. Det hele fungerer godt. Side 15

16 Litteraturliste A. Keld Nielsen, Henry Nielsen og Hans Siggaard Jensen: Skruen uden ende Den vestlige teknologis historie B. C. - CO2 udslip Side 16

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Arbejdsdeling og masseproduktion

Arbejdsdeling og masseproduktion 1912) havde gjort sig tanker om dette, og den tradition blev fortsat af en lang række andre videnskabsmænd, der kastede sig over videnskabsfilosofiske problemer. Men det blev i anden halvdel af 1900-tallet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller milskov@outlook.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Skater, et elev arbejde fra 2012

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Lønsystem konference. Odense 5/11-2014

Lønsystem konference. Odense 5/11-2014 Lønsystem konference Odense 5/11-2014 Program Præsentation af Sintex Gl. lønsystem, udfordringer og tillæg Ny strategi => Nye krav Arbejdsprocessen Personlige kompetencer Faglige kompetencer. Differentiering

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking.

Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Pensum i forbindelse med DTUsat-II opsendelses event og tracking. Satellitbaner En satellit i bane omkring et andet himmellegeme er i frit fald. Ved hjælp af Keplers love kan baneradius og omløbstid bestemmes.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse EL GENNEM 400 ÅR OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse Dette opgavehæfte lærer dig om elektricitetens historie, sådan som Thrige laboratoriets udstilling fortæller den. I Thrige lab kan du se forskellige

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Projektbeskrivelse RSS Læser

Projektbeskrivelse RSS Læser HTX Roskilde 3.4 Projektbeskrivelse RSS Læser IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 19-03-2013 1. Indledning Vi er i klasse 3.4 blevet introduceret til vores

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere