Fattigdommens kasser vokser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdommens kasser vokser"

Transkript

1 februar 2014 nr 54 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Fattigdommens kasser vokser Flere danskere oplever fattigdom i disse år, og med regeringens reformer vil tendensen blot blive værre, frygter en række fagfolk. Rød+Grøn sætter fokus på den øgede fattigdom og årsagerne bag. Side 12-17

2 indhold Dette nummer Måneden i tal, ord og billeder s3 Nye tider i psykiatrien? s4 Kort nyt fra Folketinget s5 Landbruget i historisk vadested s6 Havmiljøet sejler s7 Kongres i European Left s8 Frihandel truer demokratiet s10 WTO-aftale plyndrer u-lande s11 Nyt fra Hovedbestyrelsen s19 Debat og annoncer s20-29 Kalender s30-31 Over stregen s Tema: Fattigdommen vokser s12-17 Flere rammes af fattigdom i disse år, og med regeringens reformer af bl.a. kontanthjælp vil tendensen blot blive værre. Rød+Grøn sætter fokus på den øgede fattigdom og årsagerne bag. Vagtskifte i Bruxelles s8 I februar overlader Søren Søndergaard sit mandat i EU-parlamentet til Rina Ronja Kari, der er Folkebevægelsens spidskandidat til EU-valget. Livlig programdebat s18 Der er fuld damp på programdiskussionen op til årsmødet. Rød+Grøn har mødt tre hovedbestyrelsesmedlemmer til en snak om principprogrammet. Redaktør: Simon Halskov Redaktion: Lole Møller, Mikael Hertoft, Linda Hansen, Karl Vogt-Nielsen, Jeppe Rohde, Lars Hostrup, Anne Burlund, Tobias Clausen, Sarah Glerup, Iðunn Haraldsdóttir, Rune Lund Art Director: Maria Prudholm Kontakt: ISSN: Abonnementspris: Uden medlemskab af Enhedslisten: 150 kr/år Institutioner: 250 kr/år Medlemmer modtager automatisk bladet. Administration/ abonnement: Næste deadline: 14. februar kl Debatindlæg: må højst fylde tegn (inkl. mellemrum). Sendes til: eller i brev til: Enhedslisten, att: Rød+Grøn Christiansborg, 1240 Kbh K Udgives af: Enhedslisten Forsidefoto: istock Oplag: Tryk: KLS Grafisk Hus RETNING Nej til kapitalens Europa EU er inde i en rivende udvikling i den gale retning. Gigantiske bankpakker har fået den offentlige gæld i eurozonen til at eksplodere, og svaret fra EU har været en barsk nedskæringspolitik. Det er ikke de rigeste og bankerne, der har fået regningen for krisen, men almindelige lønmodtagere. Tempoet er ikke taget af. Bare inden for de seneste måneder har Ministerrådet diskuteret forslag om kontrakter for økonomisk politik, der skal få medlemslandene til at gå hårdere til værks over for fagbevægelsen for at presse lønnen ned. Ministerrådet har også vedtaget en bankunion, som hverken vil forhindre nye kriser eller nye dyre bankredningspakker. Samtidig forhandler EU en frihandelsaftale med USA, der kan ende med at give store amerikanske virksomheder magt til at underminere forbrugerbeskyttelse, fødevarestandarder, miljøregulering og faglige rettigheder. Dét Europa, der tegner sig, er et rædselsscenario, Enhedslisten har advaret mod længe. Det er et projekt uden folkelig opbakning, båret frem af den politiske elite i EU-institutionerne og erhvervslivets lobbyorganisationer. 2 Rød+Grøn Februar 2014 Den nuværende kurs, som støttes entydigt af den danske regering, mødes allerede af massiv modstand andre steder i store dele af Europa. Men skal den modstand vendes til solidariske landvindinger, må vi arbejde for progressive svar, der kan imødegå den reaktionære og nationalistiske bølge, krisen også har fremprovokeret. Enhedslisten vil fortsat søge at præge den danske holdning i Ministerrådet. Vi vil styrke arbejdet i fagbevægelsen for et svar på EU s angreb, hvor høj arbejdsløshed og massive forringelser for de arbejdsløse er nøgleelementer er en strategi for øget løntrykkeri. Vi vil sammen med venstrefløjspartier og sociale bevægelser i Europa gennemføre fælles kampagner for et socialt Europa. Enhedslisten stiller ikke op ved EU-parlamentsvalget men anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU, hvis politik klart imødegår den strategi, EU-eliten lægger for dagen. Enhedslisten har allerede et veludviklet samarbejde med Folkebevægelsen om EU-politikken og ser frem til, at det kan forbedres og udbygges i en ny valgperiode.»dét Europa, der tegner sig, er et rædselsscenario, Enhedslisten har advaret mod længe. Et projekt uden folkelig opbakning, båret frem af den politiske elite i EU-institutionerne og erhvervslivets lobbyorganisationer.«lole Møller Medlem af Forretningsudvalget

3 Billedet Inden juleferien var der fakkeloptog mod kontanthjælpsreformen i 14 byer landet over. Her ses optoget i København. Foto: Filip Stadler Måneden der gik Tallet kr. Så mange penge uddeler regeringen og højrefløjen i skatte- og afgiftssænkninger til erhvervslivet i 2014, som følge af vækstplanen og den blå finanslov. 3 mia. kr. findes ved nedskæringer i den offentlige sektor. Den gode nyhed Retshjælp og juridisk rådgivning. En ny aftale mellem Enhedslisten og regeringen sikrer 7,5 mio. kr. til gratis retshjælp og 2,5 mio. kroner til rådgivning af asylansøgere hvert eneste år fremover. Det sikrer, at retshjælpsinstitutionerne ikke mister en tredjedel af deres midler, og at juridisk rådgivning til asylansøgere ikke må lukke. Den dårlige nyhed Flere begår selvmord. Nye tal viser, at antallet af selvmord steg med 12 procent i 2012, hvor 680 mennesker tog deres eget liv. Enhedslisten har reageret ved at fremsætte forslag om en handlingsplan, der skal forebygge selvmord. Citatet»Hun har været med i bevægelsen i mange år og har et enormt kendskab til EU. Hun er ikke en, der kommer fra dansk politik og er blevet udstationeret, fordi vedkommende har trukket en nitte i lotteriet på Christiansborg.«Søren Søndergaard om Rina Ronja Kari, der fra februar overtager hans plads i EU-parlamentet. Rød+Grøn Februar

4 Aktuel politik? Nye tider på vej i psykiatrien? Regeringens psykiatriudvalg har fremlagt sin rapport om, hvordan man forbedrer psykiatrien. Rød+Grøn har bedt med fire medlemmer, der kender det psykiatriske system og dets brugere godt, om at vurdere rapporten. Psykiatri Lole Møller, Rød+Grøn Bodil Øster. 4 Rød+Grøn Februar 2014 Baggrunden for psykiatriudvalgets rapport er dyster. Overmedicinering, overdødelighed og en brug af tvang, som ligger på samme niveau som for ti år siden, opremser Bodil Øster, der er faglig leder på botilbuddet Slotsvænget. Rapporten er meget bredt formuleret, så udmøntningen af de hele 88 anbefalinger og forslag kan tage mange forskellige retninger, forklarer farmaceut Bertel Rydinger med et suk. Men der sendes et godt signal, bemærker Pernille Jensen, der er udviklingskonsulent i bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Der bliver ryddet op i terminologien. Væk er betegnelsen psykisk syg og beskrivelser af mennesker med afsæt i diagnoser som skizofrene, fortæller hun. Pernille Jensen. Udvalget har i sin sammensætning været domineret af embedsværket. Derfor er meget kommet til at handle om myndighedernes behov for styring, koordinering og standardisering, påpeger Pernille. Åben dialog Der er stadig alt for lidt opmærksomhed på stressfaktorer i hverdagslivet og de høje krav på arbejdsmarkedet, understreger Bodil og uddyber: Psykiske og sociale problemer bunder ofte i de omgivelser, som det enkelte menneske er en del af og kan aldrig forstås alene som private og individuelle problemer. Hele 19 gange slår rapporten fast, at der skal satses på åben dialog og netværksbaseret behandling. Og der er også meget at vinde med åben dialog, hvor indsatsen bygger på åbenhed og tæt samarbejde med den enkelte, familien og netværket, forklarer psykolog Olga Runciman. Meget tyder på, at metoden kan medvirke til færre sengedage, færre psykotiske symptomer og nedsættelse i brugen af antipsykotisk medicin, siger hun og suppleres af Bertel Rydinger: Det er så vigtigt, at borgeren inddrages aktivt i tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet og at den enkeltes selvbestemmelsesret respekteres. Der skal lyttes mere til menneskers egne erfaringer og ønsker til hjælp og støtte, mener han. Det vil kræve stor forandringsvilje, hvis der skal sættes ny retning

5 »Det er så vigtigt, at borgeren inddrages aktivt i tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet og at den enkeltes selvbestemmelsesret respekteres. Der skal lyttes mere til menneskers egne erfaringer og ønsker til hjælp og støtte«. Bertel Rydinger. Illustration: istock og R+G Fotos: R+G Fokusområder i rapporten Forebyggelse og tidlig indsats Styrket sammenhæng i indsatsen Høj kvalitet i den faglige indsats Inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund Nedbringelse af tvang Bedre styring og ressourceanvendelse for psykiatrien, og den skal kunne levere en moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser, fastslår Pernille. Og så skal man ikke være så hurtig til at slynge diagnoser i hovedet på folk, bemærker Bodil. Mennesker kan have symptomer på angst, de kan være kede af det, livet kan gøre rigtig ondt, men det betyder ikke, at de skal ind i psykiatrien. Der er tværtimod Bertel Rüdinger. brug for et psykosocialt kriseberedskab og steder, hvor man bliver mødt af et menneske, der lytter, siger hun. Mindre tvang Spørgsmålet om anvendelse af tvang har fået et selvstændigt afsnit i rapporten. Og det er en kæmpesejr, pointerer Pernille. Frem til 2020 er bevilget kr. 50 millioner årligt til at halvere brugen af tvang. De skal nok få ben at gå på, smiler Olga. Personalet skal uddannes, så de bedre kan håndtere konflikter og komplekse forløb, ligesom etablering af fikseringsfrie og tvangsfrie afdelinger er en god begyndelse, uddyber hun. Målet er en halvering af tvangsanvendelsen. Det vil kræve flere ansatte og flere ressourcer. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Forslagene i rapporten skal, som der skrives, ses i lyset af den økonomiske situation. Der skal således lægges vægt på bedre styring, bedre ressourceanvendelse og omkostningseffektivitet. Olga Runciman. Enhedslistens psykiatripolitiske program: artikel/psykiatri-politiskprogram-visionerpsykosocial-sundhed Psykiatripolitisk udvalg: kontakt/psykiatri-politisk% 20udvalg Kort nyt DONG på afveje I februar vil regeringen sælge 19 procent af aktierne i DONG Energy til Goldman Sachs. Enhedslisten er det eneste parti, der er imod salget til den amerikanske investeringsbank. Goldman Sachs helt uhæmmede grådighed medvirkede til at udløse finanskrisen. De går kun ind i noget for at tjene flest muligt penge og sætter alle andre hensyn i anden række, siger finansordfører Frank Aaen. Enhedslisten har stillet 32 skriftlige spørgsmål til finansministeren om salget. Vi ønsker bl.a. svar på, hvorfor man vil give Goldman Sachs vetoret på en lang række områder, om man har solgt DONG for billigt, om man kunne have foretaget kapitaludvidelsen på en anden måde og hvilken sikkerhed man har for, at Goldman Sachs vil betale skat af sit overskud i DONG, forklarer Frank Aaen. Kritik af Thorning Statsminister Helle Thorning-Schmidt får kritik af Enhedslisten for ikke at have levet op til sin tilsynspligt med den afgåede justitsminister, Morten Bødskov, da han gav en løgnagtig begrundelse for at aflyse et besøg på Christiania. Statsministeren satte sig ikke i tilstrækkelig grad ind i sagen, da hun fik at vide, at der er noget at beklage. Og så er det kritisabelt, at hun ikke efterfølgende reagerede, da hun så, at den beklagelse, hun selv havde foreslået, var røget ud, siger retsordfører Pernille Skipper. Togfond på plads Enhedslisten, regeringen og Dansk Folkeparti har lavet en aftale om den såkaldte togfond, der vil tilføre 28,5 mia. til den kollektive transport. Aftalen er et markant løft af den kollektive trafik. Det er vi rigtigt glade for. Vi har sikret, at togfonden ikke bare kommer de største byer til gavn, men også løfter den regionale togtrafik, siger trafikordfører Henning Hyllested og tilføjer: Det er også positivt, at regeringen har lyttet til vores ønske om et løft af godstransporten. Det er godt for både miljøet og binder Danmark bedre sammen. Rød+Grøn Februar

6 Klima og miljø Landbruget i historisk vadested Profitorienterede kapitalfonde truer med at overtage landbrugssektoren, der i 130 år har været forankret i andelsbevægelse. Enhedslisten vil vende udviklingen med en jordbrugerfond. Landbrug Karl Vogt-Nielsen, energi- og klimapolitisk rådgiver Landbruget har i løbet af få årtier udviklet sig fra en alsidig produktion til en omsiggribende monokultur. Størstedelen af arealet anvendes til foder, og den animalske produktion koncentreres om svin. Der tegner sig et billede af en stadig mere ensidig satsning på mere af det samme, som igen underkastes voldsomme krav om effektivisering. Den tidligere forsyningskæde, forankret i andelstanken fra smågriseproducent via slagtesvineproducent til et dansk slagteri, er brudt. Fokus er nu industrilignende masseproduktion, der er drevet af en stadig større effektivisering, hvor fokus er at producere lavværdiprodukter gennem konkurrence på lønvilkår med udlandet. Beskæftigelsen halveret På 20 år er antallet af beskæftigede halveret i det primære jordbrug. Hver fjerde nyfødte pattegris dør inden fire uger, og under 10 procent af de nyfødte grise skaber arbejdspladser i den fødevareforarbejdende industri efter slagteriet. Vi udnytter vore hjemlige råvarer på linje med ulande, der eksporter bomuld uden værdiforøgelse. Landbrugssektoren bryster sig af en fødevareeksport på 148 mia. kr. et voldsomt oppustet tal, da det dækker alt fra fisk og maskiner til enzymer og tobak. Tallet knyttes ofte til svineproduktionen, men fersk og frosset svinekød, der udgør langt den største del af svineeksporten, udgør kun 20 mia. kr. Samtidig importeres fødevarer for 40 mia. kr., hvilket er langt mere end de fleste andre EU-lande. Og landmændenes gæld er vokset til 360 mia. kr. Fra andel til aktier Er det den almindelige landmand, der har ønsket denne udvikling? Næppe, men landbruget har selv skabt de monstre, som gen- Hver fjerde nyfødte pattegris dør inden fire uger, og under 10 procent af de nyfødte grise skaber arbejdspladser i den fødevareforarbejdende industri efter slagteriet. Vi udnytter vore hjemlige råvarer på linje med ulande, der eksporter bomuld uden værdiforøgelse. Fotos: James Michael Hill og Peter Pearson/Flickr 6 Rød+Grøn Februar 2014

7 Naturen i havet er presset fra mange sider, bl.a. fiskeri, landbrug, industri og energiudvinding. Foto: Funchy/Flickr nem øget centralisering har samlet magten over sektorens udvikling på få hænder. Tidligere var sektoren forankret i andelstanken med fokus på danske interesser. Det er nu samlet i Danish Crown, MD Foods og DLG, der agerer som multinationale selskaber, hvis fokus ikke er danske interesser, men bundlinjen på et internationalt marked. Formelt er selskaberne ejet af danske landmænd efter andelsprincippet, men de er nu aktieselskaber med magtfulde direktioner, der satser på profitmaksimering. Senest udtrykt med lukningen af Fåborg Slagteri. Selskaberne har klare interesser i, at kapitalstærke interesser overtager landbrugssektoren og viger heller ikke tilbage for at lokke deres egne ansatte til at overdrage en del af deres løn til investeringerne et tilbud, som de ansatte fornuftigt nok klart har afvist, da det på ingen måde afhjælper udviklingen. Jordbrugerfonden Som alternativ ønsker Enhedslisten en national jordbrugerfond, som ved gældsanering overtager ejerskabet af jorden, men hvor landmanden bevarer en evig forpagtningsret til at dyrke sin jord. Fonden skal samtidig arbejde for omstilling, hvor sigtet er økologisk drift og samfundshensyn som naturbeskyttelse, dyrevelfærd og grundvandssikring. Vi skal have mere gang i øget selvforsyning og en alsidig lokalproduktion, hvortil der genetableres mindre, lokale fødevarevirksomheder. Vi skal stoppe eksport af levende og halve svin og i stedet opbygge en forædling af svinekødet inden eksport, som målrettes højkvalitetsmarkeder. Det kræver omlægning af udviklingsprogrammer og eksportbistand. Denne strategi kan med langt færre svin give samme eller bedre samfundsværdi. Havmiljøet sejler i Danmark Danmarks havareal er over dobbelt så stort som vores landareal, og de danske farvande er fyldt med utallige dyrearter og sjælden natur. Men naturen i havet presses af fiskeri, landbrug og industri, og beskyttelsen af havet er meget ringe. Miljø Rune Lund, Rød+Grøn Der er brug for en samlet planlægning, som tilgodeser både en bæredygtig udnyttelse og beskyttelsen af havmiljøet i Danmark. Naturen i havet er nemlig presset fra mange sider, blandt andet af fiskeri, brugen af bundslæbende redskaber som trawl, store udledninger af næringssalte fra landbruget, forurening fra industrien, udvinding af gas og olie og klimaforandringer. Og så længe der ikke er en samlet plan for, hvor naturen skal være særligt beskyttet, hvor vindmøllerne skal være, hvor skibene skal sejle og hvor der kan bores efter olie, så bliver det en vurdering fra sag til sag hvor havmiljøet og den biologiske mangfoldighed har vist sig at være den store taber. Havets kampagner Eksemplerne på, at naturen kommer bagerst i køen, er utallige. Nogle steder i Nordsøen bliver der trawlet fire-fem gange om året, og det tager 7-15 år at genoprette dyresamfundene på havbunden igen. Bestanden af torsk i Kattegat er én procent af, hvad den var for år siden. I hele EU er det kun 14 procent af fiskebestandene, der fiskes bæredygtigt. Resten er på jævnt dansk ved at blive fisket op. Verdensnaturfonden kører i øjeblikket kampagnen Beskyt dansk havnatur. Tjek og læs mere om stenbider, søpindsvin, dødningehånd og de mange andre planter og dyr i vores hav. Miljøorganisationen Oceana er også meget aktive i forhold til kampen for havene, herunder i Østersøen. Læs mere på Havnatur i verdensklasse Mange tror det måske ikke, men selvom de danske farvande har det hårdt, har Danmark stadig unik natur i havet. For eksempel har Danmark en lang række stenrev, hvor der lever tusindvis af dyr fordelt på hundrede af arter: stenbider, rejer, muslinger, krabber, søstjerne, søanemoner, søpindsvin, dødningehånd og mange flere. Disse dyr lever blandt massevis af store flotte tangplanter på havets bund. Danmark har også såkaldte boblerev, som stort set kun findes i de danske farvande. Disse rev består af søjler, der rejser sig fra havbunden. Søjlerne er sandsynligvis opstået ved, at mikroorganismer har ædt den metangas, der bobler op fra havbunden, hvorved der laves kalkholdige krystaller i en kemisk proces. I boblerevene, der kan sammenlignes med de farverige koralrev, vi kender fra andre og mere varme dele af verden, er der også et væld af planter og dyr. Masser af ting, vi kan gøre Den gode nyhed er, at hvis vi bare lader havnaturen være, så vil den i høj grad være i stand til at genoprette sig selv. Et bæredygtigt hav er derfor udelukkende et spørgsmål om politisk vilje er året, hvor der skal tages en række politiske diskussioner i forhold til den kommende Naturplan Danmark, EU s havstrategidirektiv og nye naturplaner for de såkaldte danske Natura 2000-områder, der er områder beskyttet af lovgivning, men som kun dækker en brøkdel af det danske havareal. Der er mange ting, der kan gøre havmiljøet bedre. For eksempel kan vi oprette beskyttede områder for kystnært fiskeri. Vi kan lave havnaturparker, som Verdensnaturfonden har foreslået, vi kan styrke overvågningen af fiskeriet, vi kan arbejde for større maskestørrelser, så de små fisk ikke bliver fanget, og vi kan skånsomme fiskemetoder frem for dem, der ødelægger havbunden. Rød+Grøn Februar

8 Internationalt Nyt blod til Bruxelles Selvom det først er i maj, der er valg til EU-parlamentet, begynder Folkebevægelsens spidskandidat Rina Ronja Kari allerede arbejdet i Bruxelles i februar. Her overtager hun pladsen i parlamentet fra Søren Søndergaard, der forlader parlamentet. EU Annemette Knokgaard, Enhedslisten Brønshøj-Vanløse Jeg vil starte med at stille mistillid til EU-Kommissionen. Nu er det tredje gang i træk, at fejlraten i EU s regnskab er steget, og så er det jo vores opgave i parlamentet at stille dem til ansvar. Rina Ronja Kari har en klar strategi, når hun i februar overtager Søren Søndergaards udvalgsposter og ordførerskaber i Bruxelles. Og som medlem af Udvalget for Budgetkontrol, lægger hun altså ud med at ytre mistillid til selve EU-kommissionen, der i sidste ende har ansvaret for EU s regnskab. Hvis det var den danske regering, der havde fremlagt det her overfor Folketinget, havde hele salen skreget af grin og væltet regeringen med det samme, mener Rina. Ti gange idiot Når Folkebevægelsens spidskandidat begynder sit arbejde i parlamentet allerede nu, er det fordi, Søren Søndergaard har valgt at tnedlægge sit mandat og vende hjem til Danmark. Og han vender ikke tilbage til EU-parlamentet. Det er vigtigt, at man ikke bliver siddende det samme sted for længe også for de bevægelser, man repræsenterer, forklarer Søren. Og så er der den lallende EU-positive ånd, der konstant møder én i Bruxelles. Den trænger Søren til en pause fra. Som han siger, er medlemmerne af EU-parlamentet de mest EU-positive af alle politikere, og man bliver set som en idiot, hvis man er kritisk overfor EU-projektet. Når man ti gange har åbnet munden, og hver gang er blevet mødt med Aaaaaargh!, så begynder man at overveje, om man skal gemme den 11. gang til i morgen. Derfor er det vigtigt, at der kommer friske folk ned og tager kampen hver eneste gang, påpeger Søren. En tikkende bombe Rina, der kommer fra et arbejde i fagbevægelsen og har været aktiv i Folkebevægelsen gennem mange år, er 28 år, gift og har en datter. Hun forventer dog ikke, at omstillingen til et arbejdsliv i Bruxelles vil blive en stor omvæltning for familien, da hun kan flyve hjem på halvanden time. Og så er der nogle politiske sager, der er så vigtige, at man må omprioritere i sit liv, mener hun. En af de vigtige sager er den frihandelsaftale, som EU og USA forhandler i øjeblikket (læs mere om forhandlingerne på side 10). Hvis frihandelsaftalen bliver vedtaget, får det katastrofale konsekvenser, blandt andet i forhold til social dumping i hele EU og USA, spår Rina. Søren mener, at Europas udbredte arbejdsløshed og fattigdom bliver et afgørende tema i den kommende tid. Der er over 25 millioner ar-»hvis frihandelsaftalen bliver vedtaget, får det katastrofale konsekvenser, blandt andet i forhold til social dumping i hele EU og USA«. Rina Ronja Kari, spidskandidat for Folkebevægelsen Foto: Folkebevægelsen mod EU 8 Rød+Grøn Februar 2014

9 Kom til overdragelsesreception Når Søren Søndergaard overlader sin plads i EU-parlamentet til Rina Ronja Kari, inviterer de til overdragelsesreception fredag den 7. februar kl i Huset i Magstræde (København). bejdsløse i EU og næsten 125 millioner, som lever på eller under fattigdomsgrænsen. Det er en fjerdedel af EU s befolkning, påpeger Søren og uddyber: Det er sådan i dag, at Røde Kors uddeler mere nødhjælp i Europa, end de uddeler i Afrika. Fattigdommen i Europa er en tikkende bombe, der kommer nærmere og nærmere en eksplosion. Valgkamp forude Når Søren vender hjem efter syv år i Bruxelles, skal de første måneder bruges på at føre valgkamp for Folkebevægelsen. Jeg skal blandt andet rundt i en lang række Enhedsliste-afdelinger og fortælle om EU og diskutere den kommende valgkamp, forklarer han. Hvad Søren derefter skal lave er uvist. Et godt bud er, at han inden længe vender tilbage til Enhedslistens folketingsgruppe, da han stiller op til valget af spidskandidater. Den slags tør han ikke selv spå om. Lige nu er jeg selvforskyldt arbejdsløs, så jeg får lov at prøve det vidunderlige danske arbejdsløshedssystem, griner Søren. For Rina venter en hæsblæsende valgkamp, hvor hun skal debattere med hærdede folk som Morten Messerschmidt, Ellen Trane Nørby, Jeppe Kofoed og Margrethe Auken. Der er ingen tvivl om, at jeg er den mest ukendt af de otte spidskandidater. Men jeg tror ikke, det nødvendigvis er en ulempe, at jeg ikke er en klassisk politiker. Det betyder bare, at jeg skal gøre lidt ekstra for, at folk lærer mig at kende inden valgdagen, konstaterer Rina. Du kan følge Rina Ronja Kari på Se info om Søren Søndergaards EUtour på side 29. Alexis Tsipras fra græske Syriza er udpeget som European Lefts formandskandidat til EU-Kommissionens formandspost. Til kongres med søsterpartierne I december samledes Europas venstrefløjpartier i European Left til kongres i Madrid. Enhedslisten havde sendt en stor delegation af sted. Europa Mikael Hertoft, Rød+Grøn Som optakt til EU-parlamentsvalget vedtog kongressens 211 delegerede et politisk dokument, der er stærkt kritisk overfor EU men er tvetydigt omkring alternativet. Parolen Genopbyg Europa er således meget uklar. Skal det ske indenfor EU gennem en reformproces eller gennem et brud med EU? I den platform, man går til valg på, hedder det: Et socialt og økologisk bæredygtigt, demokratisk og solidaritetsbaseret Europa kan ikke»european Left er et mødested for europæiske venstrefløjspartier og udviklingen af deres politik i en europæisk og international sammenhæng. Per Bregengaard»Vi fik et godt indblik i de centrale politiske konflikter og prioriteringer, som venstrefløjspartier i andre dele af Europa står overfor«. Anne Rehder Sagt af Enhedslistens deltagere på kongressen bygges på de eksisterende EU-traktater. Vi er nødt til at genopbygge Europa for at vinde magten for folkene, arbejderne og borgerne. Enhedslisten ønsker, at Danmark skal melde sig ud af EU og i sidste ende at få EU opløst. Andre partier forestiller sig en omdannelse af EU i demokratisk og social retning, gradvist eller som et radikalt brud med de nuværende strukturer. Græske Syriza er klart tilhængere af, at løsningen på den græske økonomiske krise skal ske indenfor Eurozonen og i forhandling med EU s strukturer. Kongressen vedtog at opstille Syrizas leder, Alexis Tsipras, som kandidat til formand for EU-Kommissionen. Enhedslisten var imod opstillingen af Tsipras, da vi mener, at EU-Kommissionen er en udemokratisk, autoritær struktur. Kommissionen baserer sig på Lissabon-traktaten, som er uden demokratisk legitimitet, da den ikke har været til folkeafstemninger. Traktaterne binder EU-kommissionen til at føre en neoliberal politik, som støtter de store selskaber og de rige og bekæmper de fattige og arbejderne. Desuden kan EU-parlamentet slet ikke udpege formanden for EU-Kommissionen. Kommissionen inklusive dens formand bliver foreslået af rådet dvs. statslederne i EU. Parlamentet kan kun godkende eller nægte at godkende forslaget. Enhedslisten er på den yderste og kritiske venstrefløj i European Left«. Camilla Holst»Kongressen var en fremragende mulighed for at få dugfriske analyser fra socialister i lande som Egypten, Iran, Colombia, Brasilien og Kurdistan«. Peter Andreas Nielsen Rød+Grøn Februar

10 Internationalt En pistol rettet mod demokratiet I juli startede USA og EU forhandlingerne om det, der tegner til at blive verdens største frihandelsaftale. Med få undtagelser har medierne udelukkende bragt positive historier om aftalen. Vi har set nærmere på, hvad forhandlingerne bag de lukkede døre egentlig går ud på. Fakta om forhandlingerne Forhandlingerne foregår på skift i Bruxelles og i Washington. De næste forhandlingsrunder vil være i marts (Bruxelles), maj (Washington), juli (Bruxelles) og oktober (Washington). Researchorganisationen Corporate Europe Observatory har udgivet en række rapporter om konsekvenserne af aftalen læs mere på Frihandel Mads Christian Barbesgaard og Henrik Bang Andersen I forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA den såkaldte Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er der langt mere på spil end prisen på iphones og Nike sko, som fortalerne hævder. Det handler ganske enkelt om styrkeforholdet mellem demokrati og kapital, og får erhvervslivet og dets lakajer i EU-Kommissionen sin vilje, vil udfaldet af forhandlingerne selvsagt ikke gavne demokratiet, men tværtimod medføre en omfattende skævvridning til fordel for kapitalinteresser. 10 Rød+Grøn Februar 2014 Et eksempel på denne skævvridning er aftalens såkaldte investorstat tvistbilæggelsesmekanisme. Mekanismen medfører, at investorer får mulighed for at sagsøge nationalstater, såfremt investorer mener, at en national lovgivning underminerer deres indtjeningsmuligheder. Enhedslisten har haft handelsministeren i samråd om aftalen, stillet en byge af skriftlige spørgsmål og har tæt kontakt til kritiske civilsamfundsorganisationer. Vil du tage del i arbejdet eller have yderligere information, så skriv til Kontroversielle sager En af mange kontroversielle sager muliggjort af en sådan mekanisme er det svenske energiselskab Vattenfalls sag mod Tyskland i forlængelse af landets beslutning om at reducere sin afhængighed af atomkraft. Det vil betyde dalende profit for de to atomkraftanlæg Vattenfall driver, og selskabet kræver derfor erstatning fra den tyske statskasse. Sådanne søgsmål er i gang verden over, hvor investorer føler sig uretfærdigt behandlet af reguleringstiltag, foretaget i befolkningens interesse. Som en af deltagerne til et nyligt TTIP-strategimøde i Bruxelles udtalte det, udgør denne mekanisme de multinationales skarpladte pistol rettet mod demokratiet. Transatlantisk klassekamp Erhvervslobbyen har sat massivt ind for at påvirke forhandlingsprocessen, og som altid har EU-Kommissionen stået med åbne arme for at høre, hvad erhvervslivet kunne tænke sig. Af Kommissionens 127 forberedende møder var 119 af dem

11 Global frihandelsaftale plyndrer u-lande Collage: R+G således med erhvervsorganisationer, mens faglige organisationer og andre NGO er måtte nøjes med de sidste otte. På den måde har EU-Kommissionen på systematisk vis prioriteret erhvervsinteresser op til forhandlingerne. Siden er forskellige modstandsbevægelser så småt begyndt at røre på sig, og en pan-europæisk alliance, der arbejder tæt sammen med ligesindede på den anden side af Atlanten, er ved at tegne sig. Et lovende startskud for samarbejdet var strategimødet i Bruxelles, hvor vi deltog på vegne af Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU. Her var over 60 repræsentanter fra miljø-, solidaritets- og forbrugerorganisationer samt fagforeninger og venstrefløjspartier på tværs af medlemslandene til stede for at koordinere modstandskampagner. Og her var budskabet klart: nej til et transatlantisk slaraffenland for de multinationale! I december blev den første globale frihandelsaftale i næsten 20 år vedtaget på en konference på Bali. Aftalen kan, trods oppustede tal og store ord, blive en rigtig dyr omgang for de fattige lande. Frihandel Mads Christian Barbesgaard og Henrik Bang Andersen Frihandelsaftalen er blevet hyldet bredt som en historisk aftale for vækst, globalt samarbejde og u-landenes fødevaresikkerhed. Ifølge de mest jubeloptimistiske tal kan aftalen betyde et boost til det globale bruttonationalprodukt for et beløb mellem 400 milliarder og en billion dollars. Men bag de svulstige tal gemmer sig en dyr aftale for u-landene, en skidt aftale for fødevaresikkerheden og genbrug af gamle løfter fra de rige lande til de mindst udviklede lande. Fakta om WTO Fri bevægelighed for transnationale Med aftalen forpligter WTO-lande sig til at effektivisere og harmonisere deres toldprocedure, samt at reducere bureaukrati ved grænserne. Denne handelsfacilitering skal sikre de rige lande let adgang til naturressourcer og mulighed for at flytte produktionen rundt mellem lande, hvor arbejdet og produktionsomkostningerne er billigst. Naturressourcer, mineraler og halvfabrikata eksporteres fra et kontinent (f.eks. Afrika) forarbejdes på et andet kontinent (helst et sted med dårlige betingelser for faglig organisering, og hvor myndighederne ser stort på menneskerettigheder, f.eks. Østasien) og sælges som forarbejdede varer til verdensmarkedet herunder til de lande, hvor naturressourcerne oprindeligt blev importeret fra. For u-landene er aftalen blot en ny byrde. De rige lande har ikke givet konkrete løfter om teknisk assi- I Verdenhandelsorganisationen (WTO) forhandler medlemslandene reglerne for den internationale frihandel. Hovedformålet med WTO er at fjerne alle former for barrierer for handel. Alle nationale og regionale love kan betragtes som barrierer for den frie handel også love, der skal sikre kapital kontrol, beskytte arbejdstagere, sikre staten toldindtægter eller sikre kontrol med import/eksport af mineraler og naturressourcer. Der er i dag 159 medlemmer af WTO. Det er EU-kommissionen, som forhandler WTO-aftaler på vegne af Danmark og de andre EU-lande. stance, toldsamarbejde eller kapacitetsopbygning. U-landene må selv betale for implementeringen af nye regler, institutioner og infrastruktur samt uddannelse af personale. Det er omkostninger, som kan beløbe sig til 100 millioner dollars. I værste fald kan det betyde, at u-landene må afsætte en betydelig del af u- landsbistanden fra de rige lande til at implementere toldreglerne. Lex-Indien Et af de store slagsmål under forhandlingerne var Indiens støtteopkøb af indiske bønders landbrugsproduktion, der skal sikre bønderne en rimelig indkomst og tilstrækkelig mad. Under forhandlingerne blev Indien hårdt kritiseret af EU og USA for at forvride verdensmarkedspriserne. Der blev vedtaget en fredsklausul, så Indien kan forsætte støtteopkøbene over en fireårig periode. Andre u-lande må dog ikke indføre tilsvarende programmer. Mange u-lande vil derfor forsætte med at være underlagt svingene priser på verdensmarkedet og være dumpingmarked for EU, USA, Indien og andre landbrugsgiganter. EU s og USA s massive subsidier til egne landmænd var selvfølgelig ikke til forhandling. Som trøst har u-landene fået et løfte om en eliminering af de rige lands eksportstøtte. Men det løfte fik u-landene allerede på WTO-topmødet i Hong Kong 2005, hvor EU lovede at udfase sin eksportstøtte senest i Inden udgangen af 2013 vedtog EU en ny reform af sin landbrugsstøtte, som fortsat tillader støtteopkøb og eksportstøtte i tilfælde af faldende priser på europæiske landbrugsvarer. Rød+Grøn Februar

Flugten fra land til by

Flugten fra land til by Oktober 2014 nr 61 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Flugten fra land til by Mens de store byer har vokseværk, lukker skoler og busruter i provinsen. Er det en udvikling, vi kan og skal modarbejde og

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution Nr. 1 Jan - feb 2014 18. årg. Tunesien 14. januar 2014. Demonstration markere tre års dagen for revolutionen der væltede diktaturet. Foto:Albadil.org TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat Perspektiverne

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010

Fattigdommens mange ansigter. dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010 dokumentation alternative konferencer mod fattigdom og social eksklusion 2. og 3. november 2010 foto: Hans Christian Hansen Flygtninge- og indvandrerfamilier på starthjælp eller kontanthjælp er blandt

Læs mere

Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage

Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage Af Dorte Grenaa Oktober Forlag Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage 3 Tidligere udkommet i pjeceserien: Danmarks og EU s militarisering 2013 Kvindekamp:

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte 21.-22. november 2013 FORORD Forord v. Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte I september 2013 præsenterede regeringen sit udspil

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort h u sfo r bi nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Peters jul Folk med dårlige tænder snydt Frivilligt arbejde syltes Ingen hjælp til udlændinge

Læs mere