Historien om Strandingsmuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om Strandingsmuseet"

Transkript

1 Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400 personer omkom. Også historien om andre strandinger og forlis i Nordsøen fortælles på museet. Museet er det eneste i Danmark, som også fortæller om søkrigen under den første verdenskrig, herunder verdenshistoriens største søslag, Jyllandsslaget, som stod vest for Thorsminde den 31. maj er en anerkendt international seværdighed. Fra de første udgravninger i 80 erne og indtil nu har tilblivelsen og udviklingen af først og fremmest været drevet af lokale borgere, foreninger og firmaer i Midt- og Vestjylland. Bidragene har været mange og spænder fra personer og firmaer, som har ydet økonomisk støtte, over dykkerklubber, som har lagt hundredvis af timer på bunden af Nordsøen, til ildsjæle, som i årevis har drevet konkrete projekter og foreningsarbejde. Det etablerede museumssystems interesse i har derimod været begrænset, og at museet står i dag, er i højere grad på trods af - end på grund af den etablerede museumsverden. Udgravningerne blev startet, udført og finansieret lokalt Et museum vokser op af klitterne Efter at lokale dykkerklubber i samarbejde med Nationalmuseet havde udført de første udgravninger ved St. George i 1984, var der ønske om at få genstandene fra mange museer. Blandt andet Nationalmuseet, Langelands Museum, Ringkøbing Museum og flere engelske museer ønskede dele af genstandene. Undertegnede og mange vestjyder var meget imod, at de genstande, som vi havde bjerget op for lokale midler og vor billige arbejdskraft, skulle spredes på flere museer. Vi havde selv været bagmænd for indsamlingen til udgravningerne i 1984, hvor rigtig mange mennesker i Vestjylland havde givet et beløb. De indsamlede midler til udgravningen løb op i over en halv million kroner, hvilket var mange penge på det tidspunkt. Allerede flere år før udgravningerne arbejdede vi for at få et minimuseum i Thorsminde om de engelske orlogsskibes forlis. Den store lokale interesse og presset fra os resulterede i, at Ringkøbing Museum begyndte at lave planer om at etablere et strandingsmuseum i Thorsminde. Museet blev en realitet i 1992, efter at finansieringen var doneret af Ulfborg-Vemb Kommune, Ringkøbing Amt og EU. 3

2 gav store overskud de første år De første år med Allerede det første år havde et besøgstal på over gæster. Det fik ledelsen på Ringkøbing Museum til at kalde for deres guldæg. På grund af det store besøgstal i de første år gav Strandingdsmuseet et meget stort overskud, som for størstedelens vedkommende blev overført til Ringkøbing Museums kasse. I samme periode glemte man blot at lave aktiviteter og markedsføring på, hvilket resulterede i, at besøgstallet langsomt dalede til omkring gæster om året Nye udgravninger Vi lavede nye udgravninger i 1996 og 1997 finansieret på baggrund af en indsamling, som vi lavede med mit firma som hovedsponsor, og som gav stor tv-dækning, og det resulterede i, at besøgstallet steg igen. På foranledning af Ulfborg- Vemb kommune, s Venner og undertegnede lykkedes det at skaffe midler fra Indenrigsministeriet til en forundersøgelse for en udvidelse af museet med et marinarkæologisk center. Ud fra denne forundersøgelse lykkedes det at få bevilget midler til såvel udbygningen som til ansættelsen af en marinarkæolog og en forvalter på museet, hvilket skulle være starten på det marinarkæologiske center med det marinarkæologiske ansvar for store dele af Nordsøen. Alt igen finansieret af Ulfborg-Vemb Kommune, Ringkøbing Amt og midler fra EU. Overskuddet fra blev overført til Ringkøbing Museum I 2001 stod anden etape af museet færdigt, og det blev åbnet for publikum. Både i den første del af museet og i den nye store tilbygning var alle udstillinger udført i en meget høj kvalitet og stil, hvilket især skyldtes lederen af Ringkøbing Museum, Jens Aarup Jensen. Desværre fortsatte man på Ringkøbing Museum med at overføre midlerne fra til Ringkøbing Museums egen kasse. Dette resulterede i, at der fortsat ikke var råd til aktiviteter eller megen markedsføring for, hvad der igen resulterede i endnu færre gæster. Efter en tid måtte man på grund af besparelser afskedige s forvalter, men stadig overførte man i gennemsnit ca. 0,5 mio. kr. til Ringkøbing Museum hvert år. Fra s Venners side gjorde vi Ringkøbing Museums bestyrelse opmærksom på problemet for, men accepterede tingenes tilstand, da det stod klart for enhver, at Ringkøbing Museum ikke kunne eksistere uden tilskuddet fra. Ringkøbing Museum var på dette tidspunkt, det museum i Danmark som fik mindst kommunalt tilskud, hvilket der i kommunalbestyrelsen ikke var udsigt til at ændre. 4

3 lægges som følge af kommunalreformen under Holstebro Museum Fusion med Holstebro Museum Ved kommunalreformen skulle lægges ind under Holstebro Museum. Her var vi overbevist om, at ville få lov til at beholde de penge, som museet selv genererede. Derved kunne museet få råd til mere markedsføring og flere aktiviteter, ligesom de selv kunne tjene penge til udvikling og forbedringer. Her kom s Venner i modvind med Ringkøbing Museums formand, som havde et flertal i bestyrelsen. blev tvunget til at købe sine egne genstande af Ringkøbing Museum Formanden truede med, at under Holstebro Kommune kunne få et helt tomt museum, idet alle genstande og marinarkæologien ville blive ført ned til Ringkøbing Museum, da det var Ringkøbing Museum, der stod som ejer. Det skal tilføjes, at både formanden og ledelsen oprindeligt ikke ville have haft det marinarkæologiske ansvar i Nordsøen, som først kom i stand efter argumentation og stærkt pres fra medlemmerne af venneforeningens bestyrelse. Vi deltog i flere møder om det samme, også med Skjern-Egvad Museum, hvor vi holdt på, at med alle genstande skulle være hjemmehørende i Thorsminde og i den kommune, som ville blive den fremtidige tilskudsyder. Da det blev klart, at skulle høre under den nye Holstebro Kommune og dermed Holstebro Museum, ville formanden for Ringkøbing Museum sælge genstandene på så dyrt som muligt til Holstebro Museum og Holstebro Kommune. Fra s Venner var vi meget uenige i at sælge, hvorfor vi bad om at være med ved disse forhandlinger. Men flertallet i Ringkøbing Museums bestyrelse nedstemte det, så Venneforeningen blev sat helt uden for indflydelse i disse forhandlinger. Ringkøbing Museums formand kunne derfor egenhændigt og dygtigt til stor ulempe for, men til stor fordel for Ringkøbing Museum styre forhandlingerne med Holstebro Museum. Formanden fik derved forhandlet på plads, at Ringkøbing Museum som kompensation skulle have det statstilskud, som normalt ville være berettiget til i de følgende fire år. På den måde mistede 1,12 mio. kr., som skulle betales til Ringkøbing Museum over fire år, hvilket beløb sig til ca kr. pr. år, som blev taget fra s budget og bogført som ikke fradragsberettigede lokaleudgifter! 5

4 kostede 1.12 mio. kr. Dertil krævede formanden for Ringkøbing Museum, at Holstebro Museum skulle betale for varelageret i museumsbutikken, som butikken ellers selv havde betalt og tjent hjem op til flere gange. Det endte med, at Holstebro Museum skulle betale Ringkøbing Museum kr. for varelageret, penge som også blot blev taget fra s budget. Tiden under Holstebro Museum I de fire år, hvor har været under Holstebro Museum, er næsten al udvikling gået helt i stå, og meget er ikke blevet vedligeholdt på. Holstebro Museum tilsidesætter Flere forslag fra s Venners bestyrelsesrepræsentanter til s udvikling er blevet ignoreret eller nedstemt i Holstebro Museums bestyrelse, og museet har generelt været i forfald og uden væsentlige aktiviteter i hele perioden. kan ikke udvikles som en underafdeling s Venner havde allerede under Ringkøbing Museum i samarbejde med et arkitektfirma udarbejdet planer for at opføre et tårn til det 12 meter høje ror fra St. George, en 400 m/2 ny udstilling om søkrigen under første Verdenskrig, samt et kombineret særudstillingslokale og foredragssal. Ved samme lejlighed kom vi med tilsagn fra en stor fond om 15 mio. kr. til projektet, som sammen med 5 mio. kr. fra Holstebro Kommune var afsat til et tårn til roret. Udbygningen skulle være færdig til 2011, som er 200 året for de tragiske forlis ved Thorsminde. Direktøren for Holstebro Museum gjorde allerede i 2007 s Venner opmærksom på, at der tidligst kunne blive tale om en udbygning af i Med vort klare tilsagn om 15 mio. kr. fra en stor fond var det enten manglende vilje eller stor udygtighed fra direktørens og ledelsens side på Holstebro Museum, at udbygningen ikke blev til noget i I perioden under Holstebro Museum er det blevet fuldstændigt klart for s Venner, at aldrig vil kunne udvikle sig under ledelsen af Holstebro Museum. Ligesom vi også er blevet klar over, at så længe ligger under et andet museum, vil det primært altid være hovedmuseets interesse som varetages. Derfor begyndte vi i 2008 at arbejde for et selvstændigt Strandingsmuseum. 6

5 Bred folkelig og politisk opbakning til Selvstændighed Et selvstændigt Strandingsmuseum Et stort set enigt byråd (26 ud af 27 medlemmer) og et flertal i Holstebro Museums bestyrelse har efterfølgende ansøgt ministeren om, at skal udskilles fra Holstebro Museum, og dermed gøres til et selvstændigt og statsanerkendt museum. Der har været stor opbakning og opmærksomhed om sagen i Vestjylland, med en underskriftindsamling med godt 2000 underskrifter for s selvstændighed. Flere landspolitikere har bakket selvstændigheden op, og endelig er det ad politisk vej blevet til en del af finansloven for Selvstændighed bør afgøres politisk Kulturministeren har meddelt, at sagen nu skal løses af embedsværket i Kulturministeriet. Men jeg mener, at det både er et politisk og demokratisk problem, når sagen igen lander ved embedsværket. Principiel modvilje mod selvstændighed fra embedsværket De uofficielle meldinger, jeg har fået, tyder på, at sagen forplumres mere og mere, ligesom embedsmændene ikke mere har så travlt med at finde en løsning, efter at mit møde med Kulturministeren i slutningen af november er blevet aflyst. Det er en hellig ko, vi rører ved inden for embedsværket, så selv om vi både har den vestjyske befolkning og pressen med os, er jeg ikke sikker på noget som helst. Dette også, selv om muligheden for selvstændighed er vedtaget i finansloven. Hvilken konstruktion eller løsning embedsværket kommer frem til i sidste ende vides ikke. Nu er der bl. a. tale om, at Holstebro Museum i lighed med Ringkøbing Museum skal have kompensation for både ejerskabet af s genstande og marinarkæologien, hvilket embedsmændene i Kulturarvsstyrelsen tilsyneladende mener, er rimeligt. Skal nu for anden gang betale for de genstande, som er på museet. Og som mit firma og jeg har bjerget op, eller genstande, som Venneforeningen eller jeg har købt og betalt på forskellige auktioner? Er blevet en handelsvare? og vi er tilsyneladende blevet en handelsvare mellem personer, som ikke har bidraget med ret meget til, og hvor ingen åbenbart tænker på selve s tarv. GNA. 7

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held 50 år med BETON 1 2 50 år med BETON 50 år med BETON Opskriften på succes Du skal bruge: En tilfældighed Masser af hårdt arbejde En god portion held Ingrediens nr. 1: En tilfældighed krydret med flid og

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene ingenting.

Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene ingenting. 1. maj 2003, en ledig kampdag. De kreatives Uafhængige Andelsselskab. Først vil jeg gerne takke alle tilstede her. Det er enestående at I er mødt op, på det foreliggende grundlag; Nemlig en idé. Det rene

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere