Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer"

Transkript

1 Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer 6. Dansk Røde Kors Favrskov Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Hedensted Ja Nej Ja Nej Ja Nej Herning Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Holstebro Ja Nej Nej Nej Ja Nej Horsens Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ikast-Brande Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Lemvig* Nordjurs* Odder Ja Ja Randers Ja Ja Ring-Skjern Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Samsø Ja Nej Nej Nej Ja Ja Silkeborg Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Skanderborg Nej Nej Skive Nej Nej Struer Ja Nej Nej Ja Ja Ja Syddjurs Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Viborg Ja Ja Aarhus Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja * Kommunerne har ikke oplyst om deres eventuelle samarbejde med frivillige organisationer Kortlægningen af kommunernes samarbejde med organisationerne viser følgende: Hovedparten af kommunerne i Region Midtjylland samarbejder med frivillige organisationer. Det er forskelligt hvilke organisationer, de enkelte kommuner samarbejder med. 1

2 Alzheimerforeningen samarbejder med Herning Kommune om aflastning af pårørende i hjemmet om dagen og om aftenen. Folkekirkens Samvirke, herunder Kirkernes Besøgstjeneste og Samvirkende Menighedsplejere, samarbejder med Hedensted, Herning, Ringkøbing-Skjern og Århus kommuner om aflastning af pårørende i hjemmet om dagen og om aftenen og støtte- og netværksgrupper. Hjerteforeningen samarbejder med fire kommuner. Samarbejdet omfatter aflastning af pårørende i hjemmet i dagtiden (Horsens Kommune), støtte- og netværksgrupper (Syddjurs Kommune), forløbsprogrammer (Ikast-Brande Kommune) samt løbende og ad hoc samarbejde (Struer Kommune). Kræftens Bekæmpelse samarbejder med ti kommuner. Samarbejdet omfatter aflastning af pårørende i hjemmet (Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg, Struer, Syddjurs og Århus kommuner), støtte- og netværksgrupper (Favrskov, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer, Syddjurs og Århus kommuner), mulighed for at henvise patienter og pårørende til tilbud i Kræftens Bekæmpelse (Hedensted Kommune), rehabiliteringsforløb (Ikast-Brande Kommune) og gratis rådgivning ved psykolog (Silkeborg Kommune). Lungeforeningen samarbejder ikke med kommuner i Region Midtjylland om tilbud til patienter i palliative forløb. Dansk Røde Kors samarbejder med seks kommuner. Samarbejdet omfatter aflastning af pårørende i hjemmet (Favrskov, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Syddjurs kommuner), støtte- og netværksgrupper (Favrskov og Århus kommuner) og vågetjeneste (Ikast-Brande og Syddjurs kommuner). Scleroseforeningen samarbejder med Ikast-Brande Kommune ved at henvise borgere til foreningen og et ad hoc samarbejde. Ældre Sagen samarbejder med otte kommuner. Samarbejdet omfatter aflastning af pårørende i hjemmet (Favrskov, Herning, Ringkøbing-Skjern, Syddjurs og Århus kommuner), støtte- og netværksgrupper (Favrskov og Århus kommuner), fælles kursusforløb og debatarrangementer (Favrskov Kommune), telefonkæde og tryghedsopkald (Ringkøbing-Skjern Kommune) og vågekonetjeneste (Horsens, Samsø og Silkeborg kommuner). Derudover samarbejder en række kommuner med andre foreninger: Favrskov, Samsø og Silkeborg kommuner samarbejder med en vågetjeneste. Herning Kommune samarbejder med Blå Kors, Kirkernes Besøgstjeneste, Kirkens Korshærs Besøgstjeneste, Aflastningstjenesten og Ældremobiliseringens Besøgstjeneste. Holstebro Kommune samarbejder med Tryghedstjeneste i forhold til aflastning i hjemmet og Vågetjeneste. Ikast-Brande Kommune samarbejder med Diabetesforeningen, Gigtforeningen og Dansk Handicaporganisation. Odder Kommune samarbejder med vågetjenesten. Randers Kommune samarbejder med et frivillighedsnetværk, som har kontakt til mange frivillige organisationer. Derudover har kommunen et hospice, hvor der er tilknyttet frivillige. Ringkøbing-Skjern og Silkeborg kommuner samarbejder med selvhjælpsgrupper. Struer Kommune samarbejder med aflastningstjenesten. Viborg Kommune samarbejder med forskellige organisationer, som har vågekoner og tilbyder aflastning af pårørende, bl.a. Valgmenigheden. Århus Kommune samarbejde med et netværk for foreninger, der arbejder med sorg, livsmod, vågetjenester mv. 2

3 Oversigt over Hospitalsenheden Vests samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Afdeling Kirurgisk Afdeling Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja 6. Røde Kors Nej Nej Nej Ja Ja Onkologisk Afdeling Nej Nej Nej Ja Ja Urinvejskirurgisk Afdeling Nej Nej Nej Ja Nej Kortlægningen af Hospitalsenheden Vests samarbejde med frivillige organisationer om palliative tilbud viser følgende: De fire afdelinger samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om støtte- og netværksgrupper for patienter og pårørende, psykologhjælp og frivillige på onkologisk sengeafdeling. Kirurgisk Afdeling samarbejder med Dansk Røde Kors om patientstøtter. Patientstøtter er personer fra Dansk Røde Kors, der besøger afdelingen nogle timer hver dag. Kirurgisk Afdeling samarbejder endvidere med Aflastningstjenesten om aflastning af pårørende hele døgnet. Det Palliative Team og Onkologisk Afdeling samarbejder med Tryghedstjenester om aflastning til terminalt syge patienter, der passes i hjemmet. 3

4 Oversigt over Regionshospitalet Horsens samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Afdeling 6. Røde Kors Nej Nej Nej Ja Nej Kortlægningen af Regionshospitalet Horsens samarbejde med frivillige organisationer om palliative tilbud viser følgende: Det Palliative Team samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Samarbejdet omfatter støtte- og netværksgrupper for patienter og pårørende. Derudover har Regionshospitalet Horsens tilknyttet et korps af frivillige, som er på sengeafdelingerne og i forhal/modtageområder. 4

5 Oversigt over Regionshospitalet Randers samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Afdeling Børneafdelingen 6. Røde Kors Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Gynækologisk Afdeling Nej Medicinsk Afdeling Nej Kortlægningen af Regionshospitalet Randers samarbejde med frivillige organisationer om palliative tilbud viser følgende: Det Palliative Team samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og Dansk Røde Kors. Samarbejdet omfatter støtte- og netværksgruppe for ægtefæller (Kræftens Bekæmpelse) og aflastning af pårørende hele døgnet (Dansk Røde Kors). 5

6 Oversigt over Regionshospitalet Viborg-Silkeborgs samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Afdeling Kirurgisk Afdeling Nej Nej Nej Ja Nej Silkeborg Nej Nej Nej Ja Nej Medicinsk Afdeling Nej Nej Nej Ja Nej Neurologisk Afdeling Nej Gynækologisk Afdeling Nej 6. Røde Kors Børneafdelingen Nej Viborg Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Kortlægningen af Regionshospitalet Viborg-Silkeborgs samarbejde med frivillige organisationer om palliative tilbud viser følgende: Fire afdelinger samarbejder med Kræftens Bekæmpelse. Det Palliative Team i Silkeborg samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om aflastning af pårørende i hjemmet i dagtiden. Kirurgisk Afdeling, Medicinsk Afdeling Det Palliative Team i Viborg samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om støtte- og netværksgrupper til patienter og pårørende. Det Palliative Team i Viborg henviser endvidere patienter til samtaler med en psykolog i Kræftens Bekæmpelse. Det Palliative Team i Viborg samarbejder med Dansk Røde Kors om aflastning af pårørende i hjemmet hele døgnet. 6

7 Oversigt over Aarhus Universitetshospitals samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Afdeling Hjerte-lungekarkirurgisk Afd Nej 6. Røde Kors Kirurgisk Afd Onkologisk Afd Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Hjertemedicinsk Afd Nej Nej Ja Nej Nej Neurologisk Afd Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Kortlægningen af Aarhus Universitetshospitals samarbejde med frivillige organisationer om palliative tilbud viser følgende: Hjertemedicinsk Afdeling samarbejder ad hoc med Hjerteforeningen og henviser patienterne til foreningen. Neurologisk Afdeling samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og Scleroseforeningen om aflastning af pårørende i hjemmet og støtte- og netværksgrupper. Det Palliative Team samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om aflastning af pårørende i hjemmet i dagtiden. Derudover samarbejder Det Palliative Team med Kræftens Bekæmpelse om samtaler med den syge og pårørende, støtte i hverdagslivet m.m. 7

8 Oversigt over hospicernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Tilknyttet frivillige i eget regi 6. Dansk Røde Kors Anker Fjord Hospice Hospice Djursland Hospice Limfjorden Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Hospice Søholm Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Kortlægningen af hospicernes samarbejde med frivillige organisationer om palliative tilbud viser følgende: De fire hospicer i Region Midtjylland har alle tilknyttet frivillige i eget regi. Anker Fjord Hospice og Hospice Djursland samarbejder ikke med frivillige foreninger om patienter i palliativ behandling. Hospice Limfjorden samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og Dansk Røde Kors. Samarbejdet omfatter støtte- og netværksgrupper for pårørende (Kræftens Bekæmpelse) og aflastning af pårørende (Dansk Røde Kors). Hospice Søholm samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen og Rådgivnings- og Videnscentret Børn, Unge og Sorg. Samarbejdet omfatter støtte- og netværksgrupper for pårørende (Kræftens Bekæmpelse), ad hoc samarbejde (Ældre Sagen) og tilbud til børn og unge som pårørende (Rådgivnings- og Videnscentret Børn, Unge og Sorg). 8

9 Oversigt over foreningernes tilbud til borgere i palliative forløb Forening Tilbud til patienter og pårørende i palliative forløb Tilbud om aflastning af pårørende i hjemmet Tilbud om støtte og netværksgrupper Andre palliative tilbud Alzheimerforeningen Folkekirkesamvirket Hjerteforeningen Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Kræftens Bekæmpelse Århus Ja Ja Ja Ja Kræftens Bekæmpelse Herning Ja Ja Ja Ja Kræftens Bekæmpelse Viborg Ja Nej Ja Ja Ældresagen Grenaa Ældresagen Ikast- Brande Ældresagen Hedensted Ældresagen Silkeborg Ældresagen Karup Ældresagen Aulum Ældresagen Skive Ældresagen Ryomgård Ældresagen Rougsø- Sønderhald Ja Ja Nej Nej Lungeforeningen 9

10 Kortlægningen af de frivillige organisationers tilbud ved palliativ indsats viser følgende: Alzheimerforeningen oplyser, at foreningen ikke har tilbud til patienter i palliative forløb. Folkekirkesamvirket i Århus samarbejder med Århus Kommune om aflastning af pårørende i hjemmet i dagtiden. Hjerteforeningen samarbejder med 11 kommuner i regionen om støtte- og netværksgrupper til patienter og pårørende. Derudover tilbyder foreningen rådgivning, samtaler, kursusforløb og motion. Kræftens Bekæmpelses afdelinger i Århus og Herning tilbyder aflastning af pårørende i hjemmet i dagtiden (samt om aftenen i Herning-afdelingen). Alle tre afdelinger tilbyder støtteog netværksgrupper til patienter og pårørende. Afdelingerne i Herning og Viborg samarbejder med de omkringliggende kommuner og hospitaler om dette tilbud. Derudover tilbyder Kræftens Bekæmpelse samtaler med og rådgivning af patienter og pårørende. Lungeforeningen oplyser, at de ikke har tilbud, der retter sig mod patienter i palliative forløb. Foreningen har netværksgrupper og chat-forums, hvor palliation kan blive drøftet. Ældresagen i Rougsø-Sønderhald oplyser, at de tilbyder aflastning af pårørende i hjemmet i dagtiden. De øvrige afdelinger i Ældresagen har ikke tilbud til patienter i palliative forløb. 10

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Viden som forudsætning for medbestemmelse

Viden som forudsætning for medbestemmelse Artikkel Vinnie Andersen og Helle Timm Viden som forudsætning for medbestemmelse Hvad ved borgerne om palliation og vil de vide mere? palliation, vidensformidling, borgere, patientforeninger Medbestemmelse

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Spørgsmålet Kan og skal frivillige indgå som en ressource i en Hospitalsafdeling?

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere