Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr M.1 EUROCAT 271 classic (Model PSM 3542 : ) EUROCAT 311 classic (Model PSM 3552 : ) Skiveslåmaskine

2 Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed. For at kunne imødekomme behovet for slid- og reservedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer. Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/ udviklinger. Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter. Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget. - Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger. - Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, og - kunden modtager dokument C. I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervsdrivende. Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-). Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produktansvarsloven udelukket. OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine. Pöttinger-Infobrev Aktuel faglig information, nyttige links og underholdning ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående: Sæt kryds X Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftoverføringsaksel og alle betjeningsdele forefindes. Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen. Dækkene er checket for korrekt tryk. Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding. Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde. Korrekt power-take-off hastigheds indikation. Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget. Testkørsel foretaget og der blev ikke fundet fejl og mangler. Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget. Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået. Information om ekstraudstyr blev givet. Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget. For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig. Med henblik herpå, bedes De gøre følgende: - underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger eller send via Internet ( - Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen. - Dokument C opbevares af kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet...5 Advarselssymbolernes betydning...5 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Generel tilkobling...6 Kraftoverføringsaksel...6 Tilkoblingsproblemer...6 Teleskop-topstang...6 Sidebeskyttelse...7 Hydraulisk afskærmning...7 Transportbredde...8 Vejtransport...8 Arbejdsposition...8 Justering af tryk på knivbjælke...8 Vær særlig opmærksom forinden første tilkobling til traktoren!...9 Hurtig tilkobler (1)...10 PÅBEGYND ARBEJDET Sikkerhedsanvisninger...11 Tærsketromlernes rotationsretning...12 Betjening...12 PÅBEGYND ARBEJDET Slåning...13 Central justering af skærehøjden...13 Justering af skærehøjden...13 SKÅRFORMER Funktionsmåde...15 Indstillingsmuligheder...15 Indstillingsmuligheder for skårbredden...16 Ekstra udstyr...16 Service...16 Montering af transportbøjler...17 Montering af transportlister indvendigt...17 VEDLIGEHOLDELSE Sikkerhedsforskrifter...18 Generelle tips til vedligeholdelse...18 Rengøring af maskindelene...18 Udendørs parkering...18 Vinter parkering...18 Kraftoverføringsaksler...18 Hydraulikken...18 Holder til hurtigt skift af knivene...19 Check af de roterende knives spænding...19 Udskiftning af knivene...19 Knive...20 Slåtallerkener...20 Større snithøjde med højsnit-slåtallerkener...21 Vinkelgear...21 TEKNISKE DATA Tekniske data...22 Ekstra udstyr...22 Nødvendige forbindelser...22 Den definerede anvendelse af slåmaskinen...23 Placering af maskinens ID-plade...23 BILAG Kraftoverføringsaksel...28 Smøreplan...30 Smøringsdiagram...32 Forkortning af topstangen...34 Reparation af knivbjælken...35 KONISKE BØSNINGER Monteringsvejledning for koniske bøsninger...36 Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab...37 Bemærk venligst de gode råd om sikkerhed i tillægget! 1200_-Inhalt_

5 ADVARSELSSYMBOLER CE-symbolet CE-symbolet påsættes af producenten og indikerer, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver. EU-Overensstemmelseserklæring (se bilag) Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, der tages ibrug, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Anbefalinger for arbejdssikkerhed Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol. Advarselssymbolernes betydning bsb Fare flyvende objekter. Hold en sikker afstand fra maskinen, mens den kører. Hold dig udenfor maskinens sving-/løfteområde. Vent til alle maskinens dele er stoppet helt, forinden du rører ved dem. Luk afskærmingen i begge side forinden PTO-akslen slås til Hold dig uden for knivens bevægelsesområde så længe PTO-akslen snurrer. Ræk aldrig ind i maskineriet, så længe der er dele, der bevæger sig. Sluk for motoren og fjern nøglen forinden vedligeholdelseseller reparationsarbejde. 9700_-Warnbilder_

6 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Generel tilkobling 1. Gennemgå sikkerhedsanvisninger i Bilag A. 2. Afmærk redskabet på traktorens frontlift. Sørg for, at der er splitter i liftboltene. Kraftoverføringsaksel Forinden maskinen tages i drift den første gang, skal kraftoverføringsakslen checkes og om nødvendigt tilpasses. Se også afsnittet Tilpasning af kraftoverføringsakslen i Bilag B. Tilkoblingsproblemer På lifte med en bom (Q) mellem liftarmene, kan der opstå skader på kraftoverføringsakslen, når maskinen tilkobles. Trækkende redskaber, hvis TO-udtag er placeret langt fremad, må have kraftoverføringsakslen afkortet. Når redskabet slås til, er der for lidt plads til akslen Max. vigevinkel på universal-tilkoblingen vil muligvis blive overskredet (se også Bilag B). I dette tilfælde vil et ekstraudstyrskit være nødvendigt - således at redskabet placeres ca. 200 mm fremad. I et sådanne tilfælde, kontakt venligst vor kundeservice afdeling. Teleskop-topstang Teleskop-topstangen giver en god tilpasning af tærsketromlerne til de ujævnheder på jorden, der går på tværs af kørselsretningen. - Pendulområdet (L) kan reguleres ved at dreje på spindelen. - Forkortning af topstangen, se tillæg - D OBS! Ved dobbeltvirkende medfrontløftesystem ved traktoren findes følgende risikomoment: Den maksimale sænkedybde for slåmaskinen er indstillet ved hjælp af begrænsningskæder. Hvis den indstillede maksimale sænkedybde overskrides med løftesystemet, opstår der en belastning af kæderne. Dette kan medføre brud på kæden eller ringstiften, og personer i farezonen risikerer at komme til skade. For at forhindre skader kan man montere en ekstra løfteenhed mellem A-rammen og liften. I sådanne tilfælde, kontakt venligst vor kundeserviceafdeling. Advarsel: Slåmaskiner med skårformer behøver ingen støttefod til sikker parkering af redskaber! ANBAU

7 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Sidebeskyttelse I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde kan sidebeskyttelsen klappes op i venstre og højre side. Af sikkerhedshensyn er det nødvendigt at vente, til de roterende tallerkner stopper helt, forinden man hæver og sikrer beskyttelsesskærmene. 1. Løsn lukkemekanismen (1) og vip skærmen (2) op. 1 2 Hydraulisk afskærmning OBS! Sidebeskyttelsen klappes op ved hjælp af hydraulik, og der er derfor fare for at blive mast! Som ekstraudstyr er det også muligt at klappe sidebeskyttelsen op hydraulisk ved hjælp af styreapparatet i traktoren. I dette tilfælde skal ingen låsemekanisme løsnes og afskærmningen behøver ikke placeres i holderen. Hjælp mod problemer med hydrauliktilslutningen Den hydrauliske sidebeskyttelse kræver et dobbeltvirkende system. Har traktoren ikke nogen hydrauliktilslutning foran, skal der flyttes to hydraulikslanger fra traktorens bagende op foran OBS! Før du begynder med at arbejde med maskinen, skal sidebeskyttelsen være klappet ned! OBS! Inden hvert arbejdsopgave påbegyndes, skal beskyttelsesanordningerne kontrolleres for korrekt funktion, arbejdsposition og beskaffenhed. - Sæt beskyttelsesrammen i holderen (3) Ved fejl på beskyttelsesanordninger skal de pågældende dele udskiftes. - venstre og højre På nogle traktorer kan det være nødvendigt at skifte mellem den forreste løfteanordning (HW) og det forreste styreapparat (SG) ved hjælp af en tregangshane. HW SG Ved manipulation og ukorrekt anvendelse af beskyttelsesudstyr frafalder producentens ansvar, 3 OBS! Beskyttelsesanordningerne må ikke betrædes! ANBAU

8 TILKOBLING TIL TRAKTOREN Transportbredde Når begge beskyttelseselementer (2) er svinget op og placeret i holderen (3), er bredden som følger: EUROCAT 271 Type 3542 EUROCAT 311 Type 3552 Bredde (X) 2,65 m 3 m Justering af tryk på knivbjælke Justeringstips - Knivbjælken skal (under optimale betingelser) lægge 150 kg på jorden (75kg venstre og højre). Da tærskeværkets samlede vægt er større, skal der ske en tilsvarende justering af vægten, så den bliver mindre For at justere denne vægt kan fjederen med kæden, flyttes til et andet hul. Indstilling af fjederspænding 1. Løft maskinen 2. Trækfjedrene monteres på tilkoblingsanordningens arm (1) og på konsollen til aflastningsfjedrene (2) på traktoren Vejtransport Vær opmærksom på trafikregulativerne, der gælder i dit land. Kørsel på offentlig vej må alene foretages som beskrevet i afsnittet Transportposition. Fastgør liftarmene, således at redskabet ikke kan svinge til siderne. 1 2 Arbejdsposition Forinden arbejdet påbegyndes: Slå først PTO en til, når alle sikkerhedsenheder (skærme, beskyttelsesskørter, kasser, etc.) er i korrekt stand og fastgjort til maskinen i de korrekte beskyttelsespositioner. Af sikkerhedshensyn må slåning kun udføres i denne position. 3. Sænk maskinen. 4. Indstil fjederspændingen med kæden, indtil knivbjælken udøver et tryk på jorden med ca. 150 kg (ca. 75 kg på venstre og højre side). 5. Det er ikke muligt at opretholde den optimale vinkel på til fordeling af kraft, hvis fjedrene er fastgjort til en konsol. TD29/93/ Specielle tilbygningssæt til forskellige traktore er vist I afsnittet om Tilbygningssæt. Disse Tilbygningssæt er relativt simple og lette at montere selv. For at holde kæderne I deres rette position, kan der som en sikring monteres et spændebånd således at kæderne ikke kan falde af ANBAU

9 HURTIG TILKOBLER Vær særlig opmærksom forinden første tilkobling til traktoren! Bemærk! Med front-løftesystem med dobbeltvirkende hydraulikkreds (risiko for skader)! Afhjælpning: - Omkobling af styreventilen til enkeltvirkende - Ombygning af front-løftesystemet til enkeltvirkende funktion (bypassledning) ved et specialværksted. ST Når slåmaskinen er tilkoblet traktoren, må den hydrauliske kontrol (ST) ikke indstilles på Sænk. Efter en sådanne betjeningsfejl, skal man øjeblikkelig reset den justerbare plade (P1). Udskift ødelagte dele forinden. Følgende kan ske efter en betjeningsfejl: - Indstillingen af pladen (P1) har ændret sig i notgangen; afstanden til låsekrogen er derfor for stor, OBS! - Låsekrogen (V) brækker, - begge arme på vægtudligningsenheden bliver ødelagte. - Kæderne kan springe. Reset den justerbare plade (P1) 1. Forskruningen (SK) skal løsnes så meget, at pladens position (P1) kan ændres ved hjælp af klemskruen (ST) 2. Tilkobl slåmaskinen til traktorens lift 3. Indstil den justerbare plade (P1), således at låsekrogen (V) stadig er ulåst. Afstanden til krogen skal være så lille som mulig 4. Frakobl slåmaskinen fra traktorens lift. 5. Spænd skruerne (SK) med 65 Nm SK V P1 ST Ved dobbeltvirkende medfrontløftesystem ved traktoren findes følgende risikomoment: Den maksimale sænkedybde for slåmaskinen er indstillet ved hjælp af kæder. Hvis den indstillede maksimale sænkedybde overskrides med løftesystemet, opstår der en belastning på kæderne. Dette kan medføre brud på kæden eller ringstiften, og personer i farezonen risikerer at komme til skade WEISTEANBAU

10 HURTIG TILKOBLER Hurtig tilkobler (1) 1 1. Monter hurtig tilkoblingen (A-rammen) på frontliften i lodret position eller let fremad lænende. TD28/91/28 2. Fastlås liftens bolte (2), således at de er fastgjorte. 3. Tilslut og løft slåmaskinen (H2). 4. Tilsikr låseklampen (V) med splitten. V - Check indstillingen af den justerbare plade (P1). Afstanden til krogen skal være så lille som mulig. V P1 5. Sæt kraftoverføringen på WEISTEANBAU

11 PÅBEGYND ARBEJDET Sikkerhedsanvisninger Ved påkørsel af fremmedlegeme 1. Check Stop omgående og sluk pto-en. Undersøg omhyggeligt maskinen for skade. De roterende tallerkner og deres tallerkenhuse skal checkes særlig omhyggeligt. Lad om nødvendigt også en fagmand checke maskinen. - Kontrollér, om knivbolten (31) er slidt. Har bolten en tykkelse på mindre end 9 mm skal knivholderen udskiftes! - Kontroller knivholderen (30) for skader. - Hvis det kan høres, at klingeholderen og klingen skærer mod hinanden, undersøg da, om knivholderen (30) er bøjet, og at klingen derfor ikke længere sidder korrekt. 2. Slå kun maskinen til, når den er i arbejdsposition og overskrid ikke den foreskrevne omdrejningshastighed (for eksempel maks. 540 omdr./min.). Efter enhver kontakt med fremmedlegemer Check knivenes og knivholdernes tilstand (se afsnittet Vedligeholdelse og service ). Efterspænd alle knivenes skruer o.l. Check omhyggeligt maskinen for skader. De roterende tallerkner og deres huse skal i særdeleshed efterses. Lad om nødvendigt en fagmand checke maskinen. 5. Hold dig væk fra maskinen, mens motoren kører. - Hold folk væk fra farezonen - Fremmedlegemer som maskinen kan kaste, kan ske at skade dem. Pas især på nærved og på stenede marker. En label placeret nær ved gearkassen anviser, hvilken p.t.o.-hastighed den pågældende slåmaskine er beregnet til. Slå kun p.t.o.-en til når alle sikkerhedsdele (inddækninger, beskyttelsesskørter, kasser mv.) er i ok stand og sidder på maskinen i de korrekte beskyttelsespositioner. 6. Anvend høreværn bsb Vær særlig opmærksom på korrekt p.t.o. omdrejningsretning! TD8/95/6 Lydniveauet i arbejdsområdet kan afvige fra den målte værdi (se Tekniske data) bl.a. pga. de forskellige kabinetyper på de forskellige traktorer. 4. Beskyttelse mod skader! Marken, der skal slås, skal være fri for ujævnheder og fremmedlegemer. Sådanne objekter (fx store sten, træstykker, skelsten mv.) kan ødelægge maskinen. Hvis lydniveauet ligger på 85 db (A) eller over, skal landmanden have adgang til høreværn. iht. regulativet (UVV 1.1 2). Hvis lydniveauet ligger på 90 db (A) eller over, skal landmanden bære høreværn jf. regulativet (UVV ) EINSATZ_

12 PÅBEGYND ARBEJDET Tærsketromlernes rotationsretning Generelt For rotation, skal kraftoverføringsakseldrevet aktiveres til at køre venstre om. TD40/94/16 Tærsketromlernes rotationsretning fungerer korrekt, når de yderste tærsketromler - set forfra - drejer indad Betjening OBS! Kontrollér alle beskyttelsesanordningerne! Ved slåning kan sten eller andre genstande samles op og slynges væk. Personer skal forvises fra fareområdet. Afskærmningerne skal svinges korrekt i og sikres! 1. Indstil skærehøjden ved at montere eller fjerne afstandsskiver. 2. For at slå, øg gradvis p.t.o.-omdrejningerne, forinden der køres ud i afgrøden og få slåtallerknerne op i fuld rotation. Øg gradvist pto-omdrejningerne, for at undgå lyde fra crimperens overbelastningskobling. - Afpas fremdriftshastigheden til terrænet og afgrøden. Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes Gode råd om sikkerhed: se tillæg A1 punkt 1.-7.) Efter de første drifttimer Efterspænd alle knivdelene. TD28/91/21 L R Afhjælpning, hvis ikke traktorens kraftoverføringsaksel kan aktiveres til at køre venstre om: - afmonter gearkassen (G2), roter den 180 grader og monter den igen. G2 TD 79/98/ EINSATZ_

13 PÅBEGYND ARBEJDET Slåning Juster skærehøjden ved at dreje på topstangens spindel (maks. 5 hældning på slåtallerkenerne). Central justering af skærehøjden Skærehøjden kan indstilles trinløst fra 35 til 60 mm ved at ændre på glidepladens position. Justering af skærehøjden Sikkerhedsanvisninger Sluk for motoren, når du justerer på, vedligeholder og reparerer maskinen. Lad være med at arbejde under maskinen uden at foretage en sikker understøtning. - Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. TD 79/99/05 Afstandsskiver Skærehøjden indstilles ved brug af afstandsskiver (4 mm, 6 mm) 2 stk. (4 mm, 6 mm) følger med maskinen. 1. Løft maskinen med en løftemekanisme (- 5 cm). Ekstraudstyr: 8 stk. afstandsskiver (6 mm) Ekstraudstyr: Højsnit-slåtallerkener (H1) TD 79/99/10 ~ 5cm 2. Sæt skruenøglen (W) på firkant- eller sekskantskruen og drej, indtil den ønskede skærehøjde er indstillet. 1 omdrejning = 1,5 mm Der skal monteres det samme antal afstandsskiver på hver tærsketromle. Montering af afstandsskiver 1. Afmonter de to glideplader (S1, 1a). 2. Sæt afstandsskiverne (6 mm) på. 3. Monter de to glideplader igen. Erstat nedslidte og beskadigede fjederringe med nye. Gør det samme med nedslidte skruer og møtrikker. Spænd alle forskruninger godt fast! 4. Kontroller, at forskruningerne stadigvæk sidder godt fast efter 1 driftstime Schnitthoehe_

14 PÅBEGYND ARBEJDET Schnitthoehe_

15 SKÅRFORMER Funktionsmåde Med skårtallerknerne formes der et smalt skår under tærskningen. Derved undgås det, at man kører hen over det tærskede materiale med de brede traktorhjul. 1 Sikkerhedsanvisning: Læs og overhold driftsvejledningen og især sikkerhedsanvisningerne, inden du tager maskinen i drift. 2 Betegnelser: 3 (1) Skårtallerkener (2) Holder til skårtallerken (3) Styreenhed til indstilling af skårtallerkenens arbejdsområde Indstillingsmuligheder Arbejdsområde: 1. Højden på skårformeren kan indstilles ved hjælp af langhullerne (1). Optimal indstilling: Skiverne er monteret i en højde, der befinder sig 5-10 mm over slåtallerkenernes underkant. 2. Afstanden til tærsketromlen kan indstilles ved hjælp af skruerne (2). 3. Skårtallerkenernes hældning kan indstilles ved hjælp af skruerne (3). I den neutrale position er næserne (4) lige bag ved hinanden, som det fremgår af illustrationen Advarsel! Roterende komponenter, fare for at blive trukket ind i valsen. Du må aldrig åbne eller fjerne sikkerhedsindretninger, når motoren kører mm 5-10mm 1201-_SCHWADFORMER_

16 SKÅRFORMER Indstillingsmuligheder for skårbredden Indstilling af skårbredden: Det høstede materiale formes til den ønskede skårbredde med skårtallerkenerne. Skårtallerkenerne indstilles individuelt i venstre og højre side med indstillingsarmen (E). E Indstilling af skårtallerkenernes position Indstillingerne, der er beskrevet nedenfor, skal forstås som grundindstillinger. På grund af de forskellige fodertyper er det muligt, at en optimal indstilling af skårtallerkenerne først kan opnås, når maskinen er i brug. Bredspredning - Drej skårtallerkerne helt ud i den yderste position - Position (B) Skårlægning - Drej skårtallerkerne ind i den inderste position - Position (L) B L Forsigtig! Stands motoren og fjern tændingsnøglen, inden der udføres vedligeholdelsesarbejde og reparationer. Ekstra skårtallerken Ekstra udstyr Indstilling af begge trækfjedre: A = Ved høje, tætte foderafgrøder. B = Standardindstilling. C = Ved korte foderafgrøder. Service Skårformeren er servicefri, men skal dog rengøres _SCHWADFORMER_

17 SKÅRFORMER Montering af transportbøjler For at undgå tilstopninger i forbindelse med tungt foder kan der monteres ekstra transportbøjler på de indvendige slåtromler. Indstilling "8-10 cm" OBS! Transportbøjlerne kan ikke anvendes sammen med en slåmaskine! Montering af transportlister indvendigt (Fås kun til Eurocat 311 classic) For at undgå tilstopninger i forbindelse med tungt foder kan der monteres ekstra transportlister. OBS! Transportlisterne kan ikke anvendes sammen med en slåmaskine! 1201-_SCHWADFORMER_

18 VEDLIGEHOLDELSE Generelle tips til vedligeholdelse For at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves: - Efterspænd samtlige skruer efter de første driftstimer. Vær særlig opmærksom på boltene til i knivene. - Overhold vedligeholdelsesanvisningerne for vinkelgearet og knivbjælken. Reservedele: Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. b. Vi gør det hermed helt klart, at komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Installation og/eller brug af sådanne produkter kan derfor have negativ effekt eller indflydelse på maskinens konstruktion/ydelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget ved brug af uoriginale dele. d. Ændringer og brug af uoriginale dele, der ikke anbefales af forhandleren gør, at al erstatningspligt bortfalder. Rengøring af maskindelene OBS! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. - Fare for rust! - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagrammet og en kort test gennemføres. - Rengøring med for stort tryk kan skade lakken. Udendørs parkering Når maskinen parkeres udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. Vinter parkering Hydraulikken TD 49/93/2 FETT - Rens maskinen grundigt forinden den stilles ind. - Sørg for presenning eller tag. - Skift eller påfyld olie på gearkasse. - Beskyt udsatte dele mod rust - Smør alle nipler iht. smøringsdiagram. Kraftoverføringsaksler - se bilagene. Vær opmærksom på følgende i forbindelse med vedligeholdelse! Anvisningerne i denne instruktionsbog skal principielt overholdes. Hvis der ikke står nogen specielle anvisninger her, gælder anvisningerne i den medfølgende vejledning fra producenten af den pågældende kraftoverføringsaksel. PAS PÅ! Risiko for tilskadekomst eller infektion! Under højt tryk kan flydende væsker trænge ind i huden. Sker dette - søg omgående lægehjælp! Før du tilslutter hydrauliledningerne, skal du være sikker på, at hydraulikenheden passer til traktorenheden. Efter de første 10 driftstimer og så for hver 50 driftstimer - Check hydraulikenheden og koblingerne for lækage og efterspænd evt. skueforbindelserne. Dagligt forinden arbejdet påbegyndes - Check de hydrauliske slanger for slitage. Udskift omgående slidte eller ødelagte slanger. De nye slanger skal opfylde producentens tekniske krav. Slangeledninger er udsat for naturlig ældning, de bør ikke anvendes længere end 5-6 år. Sikkerhedsforskrifter Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service eller reparationsarbejde. Arbejd aldrig under maskinen, hvis ikke den står på støtteben. Efterspænd samtlige skruer efter de første arbejdstimer. Maskinen må kun parkeres på en jævn og fast overflade. Vejledning i reparationer Se venligst reparationsvejledningen i bilagene (hvis de er tilgængelige) Sikkerhedsforskrifter Før enhver sammenkobling rengøres hydraulikslangernes koblingsstik og oliestikdåser. Pas på med at skure og vær opmærksom på steder med klemningsrisiko. 1201_-Allgemeine-Wartung_BA 18

19 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE Holder til hurtigt skift af knivene OBS! For din egen sikkerhed Udskiftning af knivene 1. Lad håndtaget (29) hvile på valsens nederste kant, og tryk den flytbare holder (30) ned. - Kniven (M) er fastgjort til bolten (31). - Check jævnligt knivene, og om de er godt fastspændte! - Knivene på en slåtallerken skal være slidt ens (fare for ubalance). I modsat fald skal de skiftes ud med nye knive (udskiftes parvis). - Bøjede eller beskadigede knive må ikke anvendes. Bøjede, beskadigede og/eller slidte knivholdere (30) må ikke anvendes. 14 Check af de roterende knives spænding - Normalt check for hver 50 timer. - Check oftere, når der køres i stenet terræn eller under andre svære driftsbetingelser. - Check dem øjeblikkeligt, efter du har kørt over en hård genstand (f.eks. sten, træstykker osv.) Foretag check - som beskrevet i afsnittet "Udskiftning af knive" OBS! 2. Fjern kniven (14). 3. Fjern rester af foder og snavs - omkring bolten (31). 4. Check knivbolten (31) for skader og slid, og vær sikker på, at den sidder godt fast knivholderen (30) for skader, forandring 31 TD i position, og vær sikker på, at den sidder godt fast. 5. Monter kniven og fjern håndtaget (29) Sæt håndtaget (29) ind i de to u-bøjler. 30 Beskadigede, bøjede og meget slidte dele må ikke bruges længere (fare for ulykke) WARTUNG_

20 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE Knive Knivene på et rulleskær være slidt ens (fare for ubalance). TD28/91/21 I modsat fald skal de skiftes ud med nye knive. Vær opmærksom på korrekt montering! - Monter kun knive mærket med et "L" på venstredrejende tærsketromler - Monter kun knive mærket med et "R" på højredrejende tærsketromler. L R Slåtallerkener Hvis slåtallerkenerne omkring knivene er slidte, skal du foretage dig følgende: Fjern de to nederste glideplader (S1, S2). Skruerne løsnes fra knivholderne (30). Drej knivholderne til 60. Spænd skruerne godt fast (120 Nm) - check efter nogle enkelte driftstimer, om skruerne stadigvæk sidder ordentligt fast. Monter igen de to nederste glideplader korrekt S2 M S1 120 Nm (12 kpm) WARTUNG_

21 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE Større snithøjde med højsnit-slåtallerkener Afstandsskiver (standardudstyr) Som standard kan maskinens snitlængde indstilles ved brug af afstandsskiver. - se kapitlet Påbegynd arbejdet Højsnit-slåtallerkener (ekstraudstyr) Ved at anvende en højsnitstallerkenskive forøges snithøjden med 23 mm. Og ved at fjerne nogle enkelte afstandsskiver kan snithøjden tilsvarende gøres mindre. kontrollér. Skift til højsnit-slåtallerkener 1. Fjern møtrikkerne (M) 2. Monter højsnit-slåtallerkenerne (H1) - De sekskantede afstandsstykker (SK) skrues først på gevindboltene og herefter solidt fast. - Højsnit-slåtallerkenerne (H1) monteres ved hjælp af sekskantskruerne M10 x 16 og låseringen (F). 3. Check efter nogle enkelte driftstimer, om alle forskruninger sidder ordentligt fast. Skift fra højsnit-slåtallerken (H1) tilbage til standardglideplade (S1) sker på tilsvarende måde, men i omvendt rækkefølge. Vinkelgear - Olien skal skiftes efter de første 50 driftstimer. Under normale driftsbetingelser skal der fyldes olie på gearkassen én gang om året (OIL LEVEL). - Skift olien senest efter 100 ha. 1 Oliemængde: 0,7 liter SAE Öleinfüllschraube, Ölmessstab und Entlüfter 2... Ölablassschraube WARTUNG_

22 TEKNISKE DATA Tekniske data Betegnelse Tilkobling EUROCAT 271 Type 3542 Trepunktsophæng (Weiste på fronten) Kat. II EUROCAT 311 Type 3552 Trepunktsophæng (Weiste på fronten) Kat. II Arbejdsbredde 2,7 m 3,05 m Transportbredde 2,65 m 3 m Skårbredde (maskiner uden forberedere) uden skårtallerkener med 2 skårtallerkener med 4 skårtallerkener 2,1 m 1,8 m 1,4 m 2,1 m 1,8 m 1,4 m Antal tærsketromler 4 4 Antal knive Slåareal 2,7 ha/h 3,2ha/h Maks. p.t.o.-hastighed (o/min) Nødvendig HK uden forbereder 40 kw (55 PS) 44 kw (60 PS) Vægt 650 kg 780 kg Permanent lydniveau 91,6 db (A) 91,6 db (A) Justering af snithøjden Afstandsskiver Afstandsskiver Uforbindende data Ekstra udstyr Lygtebom / advarselstrekant hydraulisk opklappelig sidebeskyttelse Nødvendige forbindelser Til normal drift uden ekstraudstyr er det ikke nødvendigt med elektriske eller hydrauliske tilslutninger: 1 dobbeltvirkende hydrauliktilslutning (kun til maskine med ekstraudstyr: hydraulisk opklappelig sidebeskyttelse) Tryk min.: 140 bar Tryk maks.: 200 bar 7-polet stik til lygtebom (12 Volt) kun til maskine med ekstraudstyr: lygtebom) 1) Vægt: Afhængigt af maskinens udstyr kan vægten variere Techn-Daten_

23 TEKNISKE DATA Placering af maskinens ID-plade Chassisnummeret er indgraveret på det her viste typeskilt. Garantikrav, spørgsmål og bestilling af reservedele kan ikke behandles uden angivelse af chassisnummeret. Skriv venligst dette nummer umiddelbart efter overtagelsen af køretøjet / apparatet på forsiden af brugsanvisningen. Den definerede anvendelse af slåmaskinen Slåmaskinerne "EUROCAT 271 classic (Type PSM 3542)" og "EUROCAT 311 classic (Type PSM 3552)" er er alene beregnet til normal anvendelse inden for landbruget. Slåning af græs og kortstænglet matriale. Anvendelse herudover må anses for udefineret. Fabrikanten kan ikke tage ansvar for skader opstået under udefineret brug. Risikoen påhviler alene brugeren. Overholdelse af drifts-, service og vedligeholdelsesforskrifterne fra producenten henhører under overskriften Defineret anvendelse Techn-Daten_

24 BILAG -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

25 Det originale kan ikke kopieres Det køre bedre med originale Pöttinger dele kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug. Stabil i brug. Holder længere - Bedre økonomi Garanteret leveringssikkerhed gennem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning. En beslutning skal tages, original eller uoriginal? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan billige priser være et meget dyrt valg. Vær sikker at du køber Original, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

26 Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed BILAG-A Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed Samtlige punkter i manualen, som vedrører arbejdssikkerhed vil være indikeret med dette symbol. 1. Betjeningsvejledning a. Betjeningsvedledningen er en vigtig del af apparatet. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen inden for rækkevidde på det sted, hvor redskabet benyttes. b. Opbevar betjeningsvejledningen i hele redskabets levetid. c. Giv betjeningsvejledningen videre sammen med apparatet, når du sælger det, eller når redskabet skal anvendes af en anden bruger. d. Lad alle sikkerhedsinstruktioner og advarsler blive på apparatet, og sørg for, at de er fuldt ud læselige. Advarslerne giver vigtig information om, hvordan redskabet betjenes uden farer, og tjener til din sikkerhed. 2. Kvalificeret personale a. Alt arbejde på redskabet skal foretages af personer over den lovmæssige lavalder, der er i den rette fysiske og psykiske form, og som har taget en passende uddannelse eller modtaget relevant undervisning. b. Brugere af redskabet, der endnu ikke har modtaget undervisning eller instruktioner, eller som er under oplæring, må kun arbejde på redskabet, når de permanent er under opsyn af en erfaren person. c. Redskabet må kun undersøges, indstilles og repareres af autoriseret fagpersonale. 3. Vedligeholdelsesarbejde a. Arbejdet med pleje, vedligeholdelse og reparationer, der er beskrevet i denne vejledning, må udføres af brugeren på egen hånd. Alt arbejde herudover må kun udføres på et autoriseret værksted. b. Reparationer på elektrisk udstyr og hydraulik, forspændte fjedre, trykakkumulatorer osv. forudsætter særligt kendskab, monteringsværktøj i overensstemmelse med forskrifter og beskyttelsestøj og må derfor kun finde sted hos et autoriseret værksted. 5.) Reservedele a. De originale reservedele og tilbehør er designet specielt til disse maskiner og anordninger. b. Vi ønsker at gøre det helt klart, at dele og udstyr, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os. c. Montering og anvendelse af sådanne produkter kan derfor have en negativ effekt på maskinens konstruktion og egenskaber. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af brug af uorginale dele og udstyr, som ikke er leveret af os. d. Ændringer og anvendelse af uorginale dele, som ikke er tilladte af fabrikanten medfører, at garantien bortfalder. 6.) Beskyttelsesanordninger a. Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og skal holdes i god stand. Det er essentielt, at man udskifter slidte og ødelagte skærme o.l. 7.) Forinden arbejdet påbegyndes a. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren være bekendt med alle funktioner og betjeningen. Indlæringen af disse er for sent, når maskinen er idrift! b. Redskabet skal checkes for traffik- og betjeningssikkerhed forinden hver arbejdsproces. 8.) Asbest a. Visse komponenter fra underleverandører indeholder af tekniske årsager asbest. Bemærk advarslen på reservedelene. 4.) Defineret anvendelse a. Se Tekniske data. b. Krav vedrørende betjening, service og vedligeholdelse, fastsat af fabrikanten, henhører ligeledes under overskriften Defineret anvendelse. 1200_-ANHANGA_SICHERHEIT

27 BILAG-A 9.) Persontransport er forbudt a. Persontransport på maskinen er forbudt. b. Maskinen må kun køres med på offentlige veje, når den er slået ind i transportposition. 10.) Køreegenskaber med redskaber a. Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten eller bagpå for at garantere optimal styre og bremsekapacitet Kg (minimum 20% af 20% køretøjets taravægt på være på forakslen). b. Køreegenskaberne er under indflydelse af underlaget og redskabet. Kørslen skal tilpasses forholdene - terræn og underlaget. c. Ved kørsel gennem sving med et bugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse. d. Ved kørsel gennem sving med et ophængt eller halvbugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse! 11.) Generelt a. Forinden et redskab tilkobles 3-pkt. ophænget, flyt lifthåndtaget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan lade sig gøre! b. Tag dig i agt for skader, når redskabets kobles til traktoren! c. Fare for knusning for at skære sig kan opstå indenfor lift- ophængningsområdet! d. Stå aldrig imellem traktoren og redskabet, når liften hæves! e. Til-.og afkobling af kraftoverføringsakslen må kun ske, når motoren er stoppet. f. Ved transport med hævet redskab, sørg for at sikre liften imod sænkning! g. Forinden traktoren forlades, sænk redskabet og fjern traktorens nøgle! h. Der må aldrig stå personer imellem traktoren og redskabet, medmindre at traktoren er sikret imod at rulle vha. parkeringsbremsen eller/og hjulklodser! i. Gældende for alt vedligeholdelse, service og ombygningsarbejde sluk for motoren og fjern kraftoverføringen. 12.) Rensning af maskinen a. Anvend aldrig højtryksrenser til rengøring af lejer og hydrauliske dele. 1200_-ANHANGA_SICHERHEIT

28 Bilag - B KRAFTOVERFØRINGSAKSEL Tilslut kraftoverføringsaksel til traktoren Arbejdsregler Hold de to halvdele op ved siden af hinanden for at bestemme længden. Overgå aldrig maks. PTO-omdr. når redskabet er i brug. - Når PTO-en er stoppet, må man ikke regne med, at den ophængte maskine omgående stopper. - Gå ikke hen til maskinen forinden samtlige dele er holdt med at rotere. Først da kan man arbejde på den. - Når maskinen er parkeret skal man enten fjerne akslen eller sikre den med en kæde (anvend ikke låsekæden (H) hertil). Vigtigt! Anvend kun den viste eller medleverede kraftoverføringsaksel, ellers bortfalder retten til at reklamerer under garantien. Arbejdsgang ved forkortning af aksler: - For at bestemme den nødvendige længde sættes redskabet i den tætteste arbejdsposition (L2) på traktoren, hold de to halvdele ved siden af hinanden og marker længden. Vidvinkel akselled: Maks. frigang under drift og stilstand: 70 Vigtigt! Bemærk den maks. driftslængde (L1) - Prøv at opnå størst mulig akseloverlap (min 1/2 X). Afkort inder- og yderrør med samme længde. Fastgør akslens moment-begrænser (2) til traktoren. Standard akselled: Maks. akselfrigang under parkering: 90 Maks. frigang når maskinen arbejder: 35 Check altid, at akslen er sikkert fastgjort forinden start. Sikkerhedskæde: - Anvend kæde for at forhindre beskyttelsesrøret i at rotere. - Pas på at kæden ikke påvirker akslens rotation. VEDLIGEHOLDELSE Udskift slidte afdæknin-ger/skærme med det samme! - Smør med en mærkevare fedt for hver 150. driftstime - Forinden maskinen skal stå stille i en længere periode skal man rense og smøre kraftoverføringsaksel. Ved vinterdrift skal beskyttel-sesrørene smøres, således at de ikke fryser fast. 150 h FETT 1100_ -Gelenkwelle_BA-ALLG-150h - B1 -

29 Bilag - B KRAFTOVERFØRINGSAKSEL Således arbejder en kardanakselkobling Denne kardanakselkobling er en overbalastningskobling. Ved overbelastning slår den over på nul. For at vende tilbage til normal drift, stop PTO-en et kort øjeblik. Koblingen slår til igen ved en hastighed på under 200 omdr./min VIGTIGT! Genindkobling er også mulig ved sænkning af kraftoverføringsakslens omdrejningstal. BEMÆRK! Overbelastningskoblingen er ikke en fyldt-op indikator. Det er kun en overbelastningssikring, der er konstrueret til at forhindrer maskinen i at blive ødelagt. Ved at køre fornuftigt vil man ikke opleve at overbelastningskoblingen slår til ret ofte, hvormed man forhindrer unødigt slitage på maskinen. Smøringsinterval: 500 h (specialfedtstof) Vigtigt for kraftoverføringsaksel med friktionskobling Ved overbelastning og kortvarige spidsværdier for drejningsmomentet begrænses drejningsmomentet og overføres ensartet i sliptiden. Check friktionskobling for, om den fungerer korrekt, forinden maskinen tages i brug efter en længere tids pause, a.) Mål (L) ved trykfjedren på K90, K90/4 og K94/1 eller ved trykstiften (L) på K92E og K92/4E. b.) Løsn skruerne for at slippe trykket på friktionsskiven. Drej koblingen rundt. c.) Spænd skruerne til mål (L). Koblingen er klar til anvendelse. K90,K90/4,K94/1 L K92E,K92/4E L 1100_ -Gelenkwelle_BA-ALLG-150h - B1 -

30 FETT CZ FIN Voitelukaavio X h X käyttötunnin välein 40 F 40 kuorman välein 80 F 80 kuorman välein 1 J kerran vuodessa 100 ha 100 ha:n välein FETT RASVA = Voitelunippojen lukumäärä = Voitelunippojen lukumäärä (IV) Katso liite Polttoaineet Liter Litraa * Versio N MazacÌ pl n X h každých X hodin 40 F každých 40 vozů 80 F každých 80 vozů 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha FETT TUK = Počet mazacích hlaviček = Počet mazacích hlaviček (IV) Viz kapitola Mazací prostředky vydání Litre litru * Varianta viz. příručka výrobce Katso valmistajan ohjeet Smøreplan X h Hver X. arbeidstime 40 F Hvert 40. lass 80 F Hvert 80. lass 1 J 1 x årlig 100 ha Totalt 100 Hektar FETT FETT = Antall smørenipler = Antall smørenipler (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Liter * Unntak Se instruksjon fra produsent Smøreplan X h Hver X. driftstime 40 F Hvert 40. læs 80 F Hvert 80. læs 1 J 1 gang årligt 100 ha For hver 100 hektar FETT Fedt = Antal smørenipler = Antal smørenipler (IV) Se smørediagrammet Liter Liter * Udstyrsvariant LV Se producentens anvisninger Eļļošanas plāns X h ik pēc katrām X darba stundām 40 F ik pēc katrām 40 piekabēm 80 F ik pēc katrām 80 piekabēm 1 J 1 x gadā 100 ha ik pēc katriem 100 hektāriem FETT smērviela = ziežvārstu skaits = ziežvārstu skaits (IV) skatīt pielikumu "Ekspluatācijas materiāli" Liter litri * varianti skatīt ražotāja instrukciju PL Plan smarowania X h smarowaê co X roboczogodzin 40 F smarowaê co 40 przejazdûw 80 F smarowaê co 80 przejazdûw 1 J smarowaê raz w roku 100 ha smarowaê co 100 ha FETT smar = iczba punktûw smarowania = iczba punktûw smarowania (IV) Litre litr * Wariant Zobacz instrukcjí obs ugi producenta S Määrimisplaan EE X h iga X töötunni järel 40 F iga 40 laadimiskorra järel 80 F iga 80 laadimiskorra järel 1 J 1 x aastas 100 ha iga 100 ha järel FETT MÄÄRE/ÕLI = määrdeniplite arv = määrdeniplite arv (IV) vt Lisa - määrdeained Liter liiter * variant LT valmistaja kasutusjuhendit Tepimo planas X h kas X eksploatacijos valandas 40 F kas 40 važiavimų 80 F kas 80 važiavimų 1 J 1 kartą per metus 100 ha kas 100 hektarų TEPALAS TEPALAS = slėginių tepalinių skaičius = slėginių tepalinių skaičius (IV) Žr. priedą Eksploatacinės medžiagos Liter Litrai * Variantas Žr. gamintojo instrukciją Smörjschema X h Varje X:e driftstimme 40 F Varje 40: e lass 80 F Varje 80: e lass 1 J 1 x årligen 100 ha Varje 100:e ha FETT FETT = Antal smörjnipplar = Antal smörjnipplar (IV) Se avsnitt Drivmedel Liter liter * Utrustningsvariant Se tillverkarens anvisningar 9900-NORDEN_LEGENDE-SCHMIERPL / BA/EL ALLG

31 FETT 50 h 1 J (100 ) Variante EUROCAT 311 classic EUROCAT 271 classic 1-1,5 cm (III) 0,7 Liter (III) 13 Liter EUROCAT 311 classic (III) 11 Liter EUROCAT 271 classic (IV) FETT 1200-SCHMIERPLAN_

32 Smøringsdiagram 2013 UDGAVE Landbrugsmaskinens ydeevne og holdbarhed afhænger meget af, om maskinen er blevet korrekt vedligeholdt, efterset og smurt. Dette smøringsdiagram gør det nemt at vælge blandt de egnede produkter. De brugbare smøremidler er vist med nedenstående symboler fx III. Ud fra smøremidlets kodenummer, varedeklaration, kvalitet og varemærke er det nemt at afgøre, hvem der er producent. Listen over producenter af olie er ikke komplet. - Gearolier påfyldes iht. manualen, dog minimum 1 gang årligt. - Fjern oliehætten, lad olien løbe ud og afskaf olien på behørig vis. Forinden maskinen køres ind (for vinteren) skal der foretages et olieskift og smøring af samtlige nipler. Ydersider af ubeskyttede metaldele (samlinger etc.) skal beskyttes mod rust med en gruppe IV fedttype, som det er angivet herunder. Korrosionsbeskyttelse: FLUID 466 Smøremiddel-kode ÖL I (II) FETT III (IV) V VI VII Kvalitetskrav Hydraulikolie HLP DIN Teil 2 Motorolie SAE 30 gemäß API CD/SF Gearolie, SAE 90 svarende til SAE 85 W-140 iht. API-GL 4 eller API-GL 5 Litium fedt (DIN , KP 2K) Transmissionsfedt (DIN :GOH Komplex fedt (DIN : KP 1R) Gearolie SAE 90 svarende til SAE 85 W-140 iht. API-GL 5 Se bemærkninger. * ** *** 1400_DA-BETRIEBSSTOFFE

33 (II) FETT ÖL Firma Company Société Societá I III (IV) V VI VIII Bemærkninger: AGIP OSO 32/46/68 ARNICA 22/46 ARAL VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46 AVIA AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 BAYWA Hydraulikolie HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * Hydraulikolie MC 530 ** PLANTOHYD 40N *** MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30 SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30 MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30 SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30 BP ENERGOL SHF 32/46/68 VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30 CASTROL HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46 ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90 GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140 SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140 GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 GR MU 2 GR SLL GR LFO - ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 ARALUB HL 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 GETRIEBEÖL HYP 90 AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N A V I A GETRIEBEFLIESSFETT GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N ENERGREASE LS-EP 2 FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO A V I A L U B SPEZIALFETT LD CASTROLGREASE LM IMPERVIA MMO CASTROLGREASE LMX GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W- 140 EP RENOPLEX EP 1 HYPOID 85W-140 OLEX PR 9142 HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 * Når der arbejdes med traktor med vådbremsesystem gælder de inter-nationale specifikationer J 20 A. ** Hydraulikolie HLP-(D) + HV *** Hydraulikolie, hvis vegetabilske oliebase HLP + HV er biologisk nedbrydelig og derfor er særlig miljøvenlig. ELAN HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46 MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30 GETRIEBEÖL MP 85W- 90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90 LORENA 46 LITORA 27 RHENOX 34 - GETRIEBEÖL B 85W- 90 GETRIEBEÖL C 85W-140 ELF OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68 PERFORMANCE 2 B SAE TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 GA O EP POLY G O MULTIMOTIVE 1 TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90 ESSO NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68 PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30 GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140 MULTI PURPOSE GREASE H FIBRAX EP 370 NEBULA EP 1 GP GREASE GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140 EVVA ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68 SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER HYPOID GA 90 HYPOID GB 90 HOCHDRUCKFETT LT/ SC 280 GETRIEBEFETT MO 370 EVVA CA 300 HYPOID GB 90 FINA HYDRAN 32/46/68 DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL MARSON EP L 2 NATRAN 00 MARSON AX 2 PONTONIC MP 85W- 140 FUCHS TITAN HYD 1030 AGRIFARM STOU MC 10W-30 AGRIFARM UTTO MP PLANTOHYD 40N *** AGRIFARM STOU MC 10W-30 TITAN UNIVERSAL HD AGRIFARM GEAR 80W90 AGRIAFRM GEAR 85W-140 AGRIFARM GEAR LS 90 AGRIFARM HITEC 2 AGRIFARM PROTEC 2 RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 PLANTOGEL 2-N AGRIFARM FLOWTEC 000 RENOLIT SO-GFO 35 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N RENOLIT DURAPLEX EP 1 AGRIFARM GEAR 8090 AGRIFARM GEAR 85W-140 AGRIFARM GEAR LS90 GENOL Hydraulikolie HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * Hydraulikolie 520 ** PLANTOHYD 40N *** MULTI TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N RENOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 MOBIL DTE 22/24/25 DTE 13/15 HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 MOBILGREASE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W- 140 RHG RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30 MEHRZWECKGETRIEBEÖlSAE90 HYPOID EW 90 MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP RENOSOD GFO 35 RENOPLEX EP 1 HYPOID EW _DA-BETRIEBSSTOFFE

34 (II) FETT ÖL Firma Company Société Societá I III (IV) V VI VIII Bemærkninger: SHELL TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46 TOTAL AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68 VALVOLINE ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 *** AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40 RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20 SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40 SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140 TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90 VEEDOL ANDARIN 32/46/68 HD PLUS SAE 30 M U LTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140 WIN TERS HALL WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID * MOTOREX COREX HLP ** COREX HLPD ** COREX HV ** OEKOSYNT *** MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30 EXTRA SAE 30 FARMER TRAC 10W/30 HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90 GEAR OIL UNIVERSAL 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL 85W/140 RETINAX A ALVANIA EP 2 SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140 MULTIS EP 2 MULTIS EP 200 MULTIS HT 1 TOTAL EP B 85W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000 DURAPLEX EP 1 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 MULTIPURPOSE - - MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 FETT 176 GP FETT 190 EP FETT 3000 FETT 174 FETT 189 EP FETT 190 EP FETT 3000 GEAR OIL UNIVERSAL 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL 85W/140 * Når der arbejdes med traktor med vådbremsesystem gælder de inter-nationale specifikationer J 20 A. ** Hydraulikolie HLP-(D) + HV *** Hydraulikolie, hvis vegetabilske oliebase HLP + HV er biologisk nedbrydelig og derfor er særlig miljøvenlig. 1400_DA-BETRIEBSSTOFFE

35 BILAG LIITE VEDLEGG BILAGA FIN N S Forkortning af topstangen Yliohjaimen lyhentäminen Forkorte toppstangen (N) Avkorta den övre styrarmen 1. Maskinen skal tilkobles løftemekanismens trækstænger. 2. Anbring toprammen i lodret position (90 ). 3. Afmonter gevindspindelen - Fjern spændebøsningen - Drej gevindspindelen af 4. Mål afstanden "A1" 5. Forkort gevindspindelen (find målet "A2" i tabellen) 6. Monter gevindspindelen - Fastgør med spændebøsningen 1. Kytke laite nostolaitteiston aliohjaimeen. 2. Aseta asennusyksikkö pystysuoraan (90 ). 3. Irrota kierrekara - Irrota kiristysholkki - Pyöritä kierrekara ulos 4. Mittaa välimatka A1 5. Katkaise kierrekara (mitta A2 löytyy taulukosta) 6. Asenna kierrekara - Varmista kiristysholkin avulla 1. Koble redskapen til løfteverkets toppstang. 2. Still den påmonterte rammen loddrett (90 ). 3. Demonter gjengespindelen - Ta ut spennhylsen - Skru ut gjengespindelen 4. Mål avstanden "A1" 5. Forkort gjengespindelen (se tabellen for mål A2 ) 6. Sett inn gjengespindelen - Sikre med spennhylsen 1. Anslut maskinen till lyftverkets nedre styrarmar. 2. Flytta påbyggnadsbocken till vertikalt läge (90 ). 3. Demontera gängspindeln. - Avlägsna spännhylsan. - Skruva ut gängspindeln. 4. Mät avståndet A1. 5. Avkorta gängspindeln (måttet A2 framgår av tabellen). 6. Montera gängspindeln. - Säkra med spännhylsan. A1 A mm 0 mm mm 100 mm mm 170 mm A2 170 mm A2 100 mm A1 90 TD10/96/1a 9600 KÜRZEN OBERLENKER_

36 REPARATIONSVEJLEDNING Reparation af knivbjælken Markeringer flugtende (K1, K2) Skru kun møtrikken (M) på, når der er tilstrækkelig gevindlængde (L), således at skader undgås. Sikring af møtrikken (M) mod at løsne sig. - anvend Loctite 242 eller et tilsvarende produkt - og bank med dorn (2x) REP. HINWEISE_397.P

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.DK.80K.

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.DK.80K. 99 375..80K.0 NOVACAT 266 F (Model PSM 375 : +.. 01001) NOVACAT 306 F (Model PSM 376 : +.. 01001) NOVACAT 356 F (Model PSM 381 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 389.DK.80I.0. NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 389..80I.0 NOVADISC 400 (Type PSM 389 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0

NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3904.DK.80I.0 99 3904..80I.0 NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : +.. 01001) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har

Læs mere

NOVADISC 640 NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80L.

NOVADISC 640 NOVADISC 730 NOVADISC 900. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr DK.80L. 99 3904..80L.0 NOVADISC 640 (Model PSM 3901 : +.. 01001) NOVADISC 730 (Model PSM 3902 : +.. 01001) NOVADISC 900 (Model PSM 3904 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +..

NOVACAT 305 ED NOVACAT 350. Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 379.DK.80I.0. (Type PSM 379 : +.. 99 379..80I.0 NOVACAT 305 ED (Type PSM 379 : +.. 01001) NOVACAT 350 (Type PSM 380 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I.

HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 2171.DK.80I. 99 2171..80I.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +.. 01001) Høvender Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

99 360.DK.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 360.DK.80I.0 CAT NOVA 360 T. (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 360..80I.0 CAT NOVA 360 T (Model PSM 360 : +..01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

.R DK.80I.0 NOVADISC

.R DK.80I.0 NOVADISC 99 385..80I.0 NOVADISC 225 (Model PSM 385 : +.. 01001) NOVADISC 265 (Model PSM 386 : +.. 01001) NOVADISC 305 (Model PSM 387 : +.. 01001) NOVADISC 350 (Model PSM 388 : +.. 01001) Skiveslåmaskine Ihre /Your

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 8751..80N.0 LION 252.8 WG (Type 8735: +.. 01001) LION 302.10 WG (Type

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2861..80K.0 EUROTOP 851 A multitast (Type SK 2861 : +.. 01001) Dobbelt

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Gear type HI, HN, HQ

Gear type HI, HN, HQ Dansk Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Generel information om HE-VA Front-PTO Specifik manual til hver traktormodel kan rekvireres ved henvendelse til He-Va Gear type HI, HN, HQ HE-VA Front-PTO

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

99 353.DK.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 353.DK.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 353..80I.0 CAT NOVA 310 T ED (Type PSM 353 : +..01001) Slåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Model Taarup 2524-2528

Model Taarup 2524-2528 1 Model Taarup 2524-2528 Brugsanvisning Nr. 19.030.601 / Index 109-11 5 Indholdsfortegnelse Side Tekniske data (krav til traktor)... 7 Maskinidentifikation... 8 Introduktion... 9 Sikkerhed... 11 Generelle

Læs mere

Rotorklipper. Efterhængt MANUAL

Rotorklipper. Efterhængt MANUAL Rotorklipper Efterhængt MANUAL Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSINFORMATION 2 SIKKERHEDS LABELS 3 SAMLE INSTRUKTION 5 BETJENING AF ROTORKLIPPER 6 VEDLIGEHOLDELSE 8 FEJLFINDING 11 DIAGRAM 14 RESERVEDELE -

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 384.DK.80I.0. NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 384..80I.0 NOVACAT 8600 (Model PSM 384 : +.. 01403) Skiveslåmaskine Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 288.DK.80I.0 EUROTOP 701 A. (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 288..80I.0 EUROTOP 701 A (Type SK 288 : +.. 01436) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

TOP 800 multitast. EUROTOP 800 multitast EUROTOP 801 A. Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 286..80I.0 TOP 800 multitast (Type SK 286 : +.. 01001) EUROTOP 800 multitast (Type SK 286 : +.. 01441) EUROTOP 801 A (Type SK 286 : +.. 01541) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning Nr. 99 2191..80M.0 HIT 810 N ( Type 2191 : +01001 ) HIT 810 NZ ( Type 2191

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Tvangsblander traktormonteret

Tvangsblander traktormonteret Brugsanvisning Varenr.: 9048919 Tvangsblander traktormonteret Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varenr. 9048919 - Tvangsblander PTO Beskrivelse: Tvangsblander

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

TÅRNMIXER februar 2011

TÅRNMIXER februar 2011 februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE Fremstillingsår: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 2. Monteringsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

99 250.DK.80I.0. EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 250.DK.80I.0. EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 250..80I.0 EUROTOP 881 A (Type SK 250 : +.. 01001) Dobbelt rotorrive Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

T 120 PLANMIXER februar 2011

T 120 PLANMIXER februar 2011 T 120 PLANMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PLANMIXER, T 120 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere