Artikel fra HFB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel fra HFB 29-2000"

Transkript

1 Etagehuse af træ Af NOVA 5 arkitekter a/s v/anders Dragheim og Jørgen Kreiner-Møller Artikel fra HFB Med de nye brandbestemmelser er det i Danmark blevet muligt at udføre byggeri med bærende konstruktioner af træ i op til fire etager. Denne artikel skal derfor forsøge at give en præsentation af mulighederne med denne byggeteknik. Træhuse har i mange år indtaget en beskeden plads i dansk byggeri, men i andre lande har de i de seneste år vundet stor udbredelse. I nogle lande har træhuse en lang og stærk tradition. Ud over lande som Sverige og Norge er det særligt i Nordamerika, hvor 90% af boligerne op til fire etager bygges med bærende konstruktioner i træ. I Danmark har tegl i flere hundrede år været det fremherskende materiale til facader og tage, i de seneste 30 års industrialiserede byggerier dog fortrængt af betonelementer. Bortset fra byggeri af pavilloner i ét plan og typesommerhuse har vi kun få eksempler på nyere træbaserede byggesystemer. Espansiva I 1970 kunne Jørn Utzon præsentere et byggesystem til et-etages boligbyggeri, Espansiva, som desværre aldrig fik større udbredelse. Utzon udviklede en række forskellige projekter ud fra en fælles overordnet planlægningsfilosofi om et additivt byggeri. Et af disse projekter var netop byggesystemet Espansiva. Med dette system kunne mange forskellige boligtyper opføres, og senere omog tilbygninger kunne ubesværet udføres. Systemet var et forsøg på en konsekvent anvendelse af industrielt fremstillede bygningsdele. Bygningsdelene kunne adderes til bygninger, uden at komponenterne på nogen måde skulle beskæres eller tilpasses. Arbejdet på byggepladsen blev derved en ren montageproces, hvor elementerne blev sammenboltet. Systemet var udviklet i samarbejde med en gruppe af leverandører, og det var tanken, at man hos den lokale trælasthandel skulle kunne indkøbe den bærende konstruktion i form af limtræsrammer og plane lette facadeelementer. Systemet fik kun beskeden udbredelse og bortset fra en prototype, en gårdhavebolig til Utzon-familien, er der kun få opførte eksempler. Ud fra en aktuel materialeøkonomisk og økologisk betragtning er systemets konsekvente addition af limtræssøjler ikke rimelig, da der er et unødigt stort materialeforbrug. Systemets gennemreflekterede tektoniske idégrundlag er dog enestående og til stor inspiration for alle husbyggere. Modulent Arkitektfirmaet Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen udarbejdede samtidig i begyndelsen af 70'erne et fint tænkt byggesystem til rumstore færdigapterede containere i træ. Grundelementet i dette system er en skotøjsæskeformet kasse, umiddelbart med meget begrænsede muligheder for at skabe gode boliger. Altså et helt andet udgangspunkt end Espansivas forholdsvis små, plane byggeelementer, der kunne sammenbygges med mange muligheder. Ved at sammenkoble, stable og forskyde de kasseformede elementer kunne der skabes variation og forskellige størrelser boliger. Samtidig blev det forudsat, at boligarealet i de præfabrikerede elementer skulle suppleres med terrasse- og altantilbygninger udført på stedet. Det lykkedes Gunnløgsson & Nielsen at skitsere fine velfungerende boligtyper i en og to etager, og i Sortemosen ved Herlev nordvest for København blev der opført en større bebyggelse med flere hundrede boliger, samlet i mindre overskuelige boliggrupper. Denne bebyggelse er meget fint disponeret med et organisk rumforløb, og med et forbilledligt samspil mellem facetterede kubiske rækker af to-etagers rækkehuse og de omgivende grønne rum. CASA NOVA I maj 1994 udskrev Erhvervsfremme Styrelsen og Boligministeriet en konkurrence om Proces- og produktudvikling i byggeriet. Formålet med konkurrencen var at øge produktiviteten i byggeriet og styrke nye samarbejdsformer med længerevarende strategiske alliancer. Der var fire vinderforslag: to som primært beskæftigede sig med byggeproces, samarbejde og logistik samt to forslag, der primært drejede sig om byggesystemer. Herunder det nyskabende CASA NOVA-projekt til etagehuse med bærende konstruktioner af træ. Forslaget var udarbejdet af entreprenørfirmaet Skanska, ingeniørfirmaet COWI og NOVA 5 arkitekter. CASA NOVA-projektet er det danske træhus-koncept, der på nuværende tidspunkt er længst fremme. Projektets hovedidé er at overføre principper fra det industrialiserede betonbyggeri til træ. Det første byggeri, Mariehøj, med 36 boliger blev gennemført i Hørsholm under vanskelige planmæssige forudsætninger. Det største projekt, der er opført på nuværende tidspunkt er bebyggelsen på Thrigesvej i Herning. Bebyggelsen består af tre blokke i tre etager med i alt 72 boliger, placeret i en vifte i et tidligere industriområde. s. 775

2 Artikel fra HFB Byggeteknisk beskrivelse af CASA NOVA Byggesystemet er baseret på plane, rumstore, præfabrikerede elementer med høj færdiggørelsesgrad. Det statiske system er opbygget med bærende tværvægge og dækbjælker i husets længderetning. Der anvendes bjælker og stolper med en tykkelse på 45 mm og højder efter placeringen: 120 mm i indre bærende vægge, 195 mm i ydervægge (af hensyn til isoleringstykkelsen) og 220 mm i bjælkelag. Alle trækonstruktioner beklædes med gipsplader i overensstemmelse med brandkravene. I de stabiliserende vægge anvendes alene gipsplader, når belastningerne ikke er for store, Internet og der er udviklet elementer til yder- og indervægge samt etageadskillelser. Tagelementerne er udført som kompakte elementer uden udluftning, men kan i øvrigt erstattes af traditionelle træspær. Bade- og vådrum tilstræbes udført som rumstore units, da man vurderer at denne løsning giver den bedste kvalitet i udførelsen og den største sikkerhed for vandtætheden. På grund af brandkrav udføres de bærende konstruktioner i trapper og reposer af ubrændbare materialer som stål og beton. Dækelementernes modulære bredde er 2400 mm, og spændvidden kan blive op til 4 m med konstruktionstræ med limtræ dog op til 5-6 m. Figur 1. CASA NOVA byggesystem, 72 boliger på Thrigesvej i Herning. Figur 2. CASA NOVA, etageplan. s. 776

3 Internet Artikel fra HFB Vægelementerne er etagehøje, mens længden af hensyn til udførelse og montage højst kan være 5 m. Byggesystemet er udformet, så der kun skal anvendes let grej ved montagen i hovedsagen en let kran, en sømpistol og en skruemaskine. En mere detaljeret beskrivelse af Herning-projektet kan findes i Byggeindustrien nr. 1, Aktuelt planlægger konsortiet byggerier i Hald Ege ved Viborg, Randers, Ikast, Silkeborg, Odense og Kolding. I 1996 udarbejdede en arbejdsgruppe under Miljøog Energiministeriet en rapport om etagehuse med bærende konstruktioner af træ og brandtekniske forhold. Grønland I Grønland har der siden byggeriet af kolonihavnene været en tradition for at bygge enfamilie- og rækkehuse i træ. For Grønlands Tekniske Organisation blev der udviklet en række typehuse, bl.a. gennemførte Fællestegnestuen en meget fin serie. Flere firmaer, herunder Roslev Huse, byggede i en årrække typehuse i flere kvarterer i Nuuk samt i øvrige byer på Grønland. Figur 3. CASA NOVA. Lodret snit i etagekryds/bærende tværvæg. Figur 4. CASA NOVA. Vandret snit i facade/tværvæg. Figur 5. CASA NOVA. Plan over stabiliserende gipsskiver med forankringer markeret med boller. s. 777

4 Artikel fra HFB Internet Roslev Huses bygninger blev produceret på en fabrik i Skive som plane elementer tilpasset containermål. Baderum blev udført som kabiner, og de blev fyldt med køkkenelementer, beslag, søm og skruer under transporten. På en pladsstøbt sokkel blev elementerne monteret og forsynet med yderbeklædning samt indvendig finish, et arbejde der var ret uafhængigt af vejret. I den seneste årrække er træhusbyggeriet stort set blevet erstattet af store etagebebyggelser opført i betonelementer, men dette byggeri er ikke populært i Grønland. Konstruktionsmetoder Bjælkehytten eller det knudetømrede hus Den simpleste konstruktion, der stadig anvendes i forbindelse med feriehusproduktion, er det knudetømrede hus, hvor bjælker stables i hele længder og skarres sammen i hjørnerne. I sin oprindelige form er bjælkerne stadig runde afbarkede træstammer, men normalt er de groft afrettet og fællet i samlingerne. Denne byggemetode har et meget stort forbrug af træ og efter dagens krav til isolering en for ringe isoleringsværdi. Platform framing I Nordamerika bygges stadig langt de fleste træhuse ved platform framing. Træskelet til vægge og facader samles liggende på gulvet af det hus, der er under opførelse, derefter rejses de og beklædes. Der lægges låg på i form af etageadskillelse hvorefter processen gentages etagevis indtil huset har nået rejsehøjden. Halvfems procent af boligbyggeriet i op til fire etager bygges på denne måde i det nordlige USA og Canada. Denne konstruktionsmetode er baseret på en gennemført håndværksmæssig produktion på byggepladsen, med de produktionsmæssige problemer det ofte medfører (logistik, vejrlig m.m.). Balloon framing En variant af platform framing er balloon framing. Forskellen på de to metoder er primært, at ved platform framing produceres en etage helt færdig, hvorefter den næste etage bygges på den nyligt færdige platform/etagedæk. Ved balloon framing er der gennemgående lodrette stolper fra fundament til rejsehøjde. Balloon framing giver bedre stabilitet og mindre forbrug af træ. Begrænsningen er praktisk tilgængelige trælængder, og metoden anvendes derfor kun i op til tre etager. Søjle/dragerkonstruktioner Et udbredt princip til dansk småhusbyggeri er udførelse af et bærende skelet i form af søjler og dragere, der efterfølgende udfyldes med isolering og beklædes Bjælkehytte. Bindingsværk. Platform frame. Balloon frame. Søjle/drager. Plane elementer. Figur 6. Traditionelle konstruktionsmetoder ved træhusbyggeri. s. 778

5 Internet Artikel fra HFB med forskellige materialer som brædder eller plader. Træskeletkonstruktionen forudsætter en håndværksmæssig produktion på byggepladsen uden mulighed for præfabrikation. Metoden giver stor frihed under planlægningen og ved senere ændringer. Ulempen er først og fremmest, at man ikke udnytter bæreevnen i de udfyldende elementer. Forbruget af træ og andre materialer er derfor relativt højt. Elementbyggeri af plane elementer stress-skin I Danmark har vi en 30 år lang tradition for byggeri med vægskiver og etagedæk i betonelementer. Denne teknologi er uhyre gennemarbejdet, og erfaringer opsamlet fra produktion af mange tusinde boligenheder har givet en betydelig almen byggeteknisk viden. I samme periode har træindustrien udviklet industrielt fremstillede plane træelementer, såkaldte stressskin elementer, baseret på et træskelet med en pålimet krydsfinerplade. Elementerne anvendes fortrinsvis til tagkonstruktioner som erstatning for traditionelle tømmerkonstruktioner med spær, lægter, undertag og færdig tagbeklædning. Fordelen ved at anvende tagkassetter er en hurtig udført tagkonstruktion, hvilket minimerer vandproblemer i konstruktionerne under udførelsen. Den industrielle produktion af tagkassetter kan uden problemer anvendes til fremstilling af vægskiver og etagedæk som basis for huse med samtlige bærende konstruktioner af træ. Elementerne kan leveres med varierende færdiggørelsesgrad fra rå elementer, som får den færdige beklædning påsat på byggepladsen til helt færdige vægelementer med facade- og vægbeklædning, vinduer og døre. Massivtrækonstruktioner Et af de seneste og mere kuriøse forsøg på at udvikle et nyt byggesystem i træ er de såkaldte massivholzsystemer, hvor man bygger både vægge og etagedæk af massivt træ. Metoden giver udmærkede lyd- og brandforhold, men bortset fra områder med stor overskudsproduktion af træ er den ret kostbar. Rumstore elementer Det amerikanske system med mobile homes er udført som rumstore enheder helt færdigproduceret på fabrik med al indvendig aptering. I øvrigt tilsvarende det tidligere omtalte Modulent byggesystem fra 70'erne. Kasserne kan stables og sammenbygges, den største begrænsning er, at rummene ikke kan være større, end at de kan transporteres på landevejen. Brandforhold Træ er et brændbart materiale. Derfor er man nødt til at tage en række forholdsregler for at opnå brandsikre bygningskonstruktioner. Den primære brandsikkerhed i moderne træhuse er den samme som i andet byggeri. Reglerne sikrer at en eventuel brand ikke spreder sig i rummene og derfra til konstruktionen og til nabobygninger. I Middelalderen blev grundene inden for bymurene ekstremt tæt bebyggede, og en brand kunne få katastrofale følger. Københavns historie er også en historie om gentagne brande, og ildebrandshuse er et begreb i hovedstadens historie. Med udviklingen af byggelovgivningen i Danmark, blev der opstillet regler for afstande, højder og konstruktive brandtekniske forhold. Brandmæssigt blev konstruktionerne delt op i BSbygningsdele, der består helt af ubrændbart materiale, og BD-bygningsdele, der kan indeholde brændbart materiale herunder træ. Den gældende byggelovgivning indeholder regler for brandbeskyttelse af trækonstruktioner i fx 30 og 60 minutter, ligesom der findes regler for hindring af brandsmitte. Hvert land i Europa har sine egne regler til sikring mod brand, og de er ret forskellige. I de seneste år har man søgt at harmonisere reglerne, men der er stadig meget store forskelle fra land til land. Passiv brandsikring Brandsikkerhed kan opnås ved at beskytte de brandbare bygningsdele, herunder træ, med materialer som gipsplader og mineraluld. Med gipsplader og mineraluld kan man opnå at konstruktioner i træ ikke påvirkes af branden i et vist tidsrum. Aktiv brandsikring I Amerika har man i mange år beskyttet bygninger mod brand ved sprinkling. Det mest udbredte er de såkaldte boligsprinklere, der er et forenklet system med tomme plastrør, der i givet fald vil forsynes med vand direkte fra forsyningsnettet. Denne type sprinklere er derfor langt billigere end de sprinklersystemer man normalt kender i Danmark med vandfyldte stålrør og egen separat vandforsyning. I Finland anvendes også boligsprinklere. Ny dansk lovgivning om træhuse Bygningsreglementets nye bestemmelser for etagehuse med bærende konstruktioner i træ sikrer at sikkerheden i træhuse er den samme som i andet byggeri (Tillæg 1). Bygninger med bærende konstruktioner af træ opdeles i to grupper med henholdsvis over og under to etager: s. 779

6 Artikel fra HFB For bygninger op til to etager ændres kravene til de bærende konstruktioner, så det bliver muligt generelt at anvende BD-bygningsdele i stedet for BSbygningsdele. For bygninger i tre og fire etager indføres den samme lempelse, dog suppleret med et krav om, at de bærende konstruktioner til og med gulv i øverste etage skal udføres med et brandbeskyttelsessystem eller at bygningen forsynes med boligsprinklere. For bygninger med bærende konstruktioner i træ skærpes overfladekravene generelt til klasse 1 beklædning, under visse betingelser dog klasse 2 beklædning. Der er endvidere lempelser så brandsektionsadskillelser kan udføres som BD-bygningsdel 60, hovedtrapper (flugtveje) kan udføres i træ og altaner kan udføres i træ i op til fire etager. Det er herefter muligt at udføre etagehuse af træ i op til fire etager uden dispensationer! Fugtforhold Træ er fugtfølsomt, og ved længere tids påvirkning vil fugtindholdet i træet stige. Hvis træ har et vandindhold på 20% eller derover, vil betingelserne for udvikling af råd og svamp være til stede, og de fleste træarter har øget risiko for at blive nedbrudt. Træarterne har forskellige egenskaber, nogle kan klare længere tids vandpåvirkning og træfugtighed bedre end andre. Et studie af tidligere perioders byggeteknik viser, at der var en stor forståelse for en økonomisk rigtig anvendelse af de forskellige træarter og træsorteringer til forskellige bygningsdele. Et studie i træskibsbyggeteknik dokumenterer også, at der tidligere har været et stort kendskab til træarternes materialekvaliteter og herunder også egenskaber i forbindelse med vandpåvirkning. Til eksempel var det udbredt at bygge skibe lærk på eg, altså beklædning af lærketræ monteret på køl og spanter af egetømmer. Naturlig træbeskyttelse Der findes træarter der har et naturligt indhold af svampedræbende stoffer, der gør træet holdbart selvom det befinder sig i et fugtigt miljø, der for gængse træsorter er nedbrydende. Det drejer sig bl. a. om de artsbeslægtede Western Red Cedar og Thuja. Andre træarter indeholder megen naturlig olie, som er beskyttende mod fugt. Det drejer sig primært om de arter man ofte på grund af voksestedet kalder regnskovstræ: fx teak, mahogni og azobe. Disse træsorter er så at sige selvimprægnerende. Der findes også nordiske træsorter med naturlig Internet beskyttelse, fx egetræ, som er beskyttet af et stort indhold af garvesyre. Dette naturlige indhold af beskyttelsesstoffer gør disse træarter særlig velegnede til fugtpåvirkede konstruktioner, fx ved havnebygning og kontakt med jord. Kemisk træbeskyttelse De selvimprægnerede træsorter er ret kostbare og flere af dem skal importeres fra lande uden for Europa, så de søges erstattet af billigere træsorter, hvor det er muligt. Der er her opstået et oplagt marked for at forbedre holdbarheden af primært nåletræer som fyr, lærk og gran. Tidligere beskyttede man udelukkende træet med overfladebehandling, og klassiske malerbehandlinger er udviklet igennem generationer; men der var mange miljøproblemer forbundet med disse malingstyper (blyhvidt, blymønje o.a.), og de krævede meget tid og en stor arbejdsindsats. Det klassiske eksempel er de fine hollandske malinger, som samlet tog syv år inden døren eller vinduet var færdigbehandlet! Siden slutningen af 50'erne er det blevet normalt at imprægnere træet under tryk eller ved vakuum, hvorved en større del af træet bliver beskyttet. Det har været en udbredt opfattelse, at trykimprægneret træ holdt stort set evigt uden vedligehold. Men ændringen af trykimprægneringsmetoder og -midler, ikke mindst af miljøhensyn, nødvendiggør en overfladebehandling hvor træet er udsat for vejrlig. Trykimprægneringsmidlerne består primært af kobber og kemisk udviklede pesticider på vandbasis. Imprægneringsmidlerne er godkendt af Miljøstyrelsen og effektiviteten er kontrolleret af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR). Konstruktiv træbeskyttelse Det handler først og fremmest om at beskytte træet konstruktivt og at anvende de enkelte træarter til det, de er egnede til. På traditionelle træhuse kan man studere en stor del af de regler, man bør overholde, når træ anvendes til udvendig beklædning. De anvendte detaljer er udviklet ud fra mange års erfaringer med hvor problemerne opstår, og hvordan man bedst undgår dem. Træet skal beskyttes mod konstant opfugtning, og det skal sikres mulighed for hurtig udtørring. Store udhæng og høje sokler er en forudsætning for at træ har en rimelig levetid i vort klima, men også de enkelte dele af bygningen skal udformes med stor omtanke, så konstruktionen afviser vandet. Lydforhold Lette konstruktioner er ligesom tunge konstruktioner følsomme for banke- og trinlyd. Lette bygningsdele s. 780

7 Internet Artikel fra HFB er yderligere følsomme over for luftlyd. Det er derfor nødvendigt at foretage særlige tiltag for at opnå god lydisolation. Etagedæk Etagedæk skal have tilført vægt for at reducere luftlyd. I traditionelle etageadskillelser med træbjælker klarede man dette problem ved lerindskud mellem bjælkerne. I moderne træhuse gør man ofte noget lignende, men nu anvender man sædvanligvis ovntørret sand i kombination med gipsplader. I visse nyere træhuse arbejder man med en kompositkonstruktion, hvor man kombinerer beton eller selvnivellerende afretningslag med dragere af træ. Ud over at indbygge tyngde i etagedæk er det en fordel at adskille den bærende konstruktion fra loftet i det underliggende lejemål, fx ved at ophænge dette i akustikprofiler. Trinlydsisolationen kan forbedres med svømmende gulve eller strøgulve på bløde brikker. Lejlighedsskel Vertikale lejlighedsskel lydisoleres mest effektivt ved at udføre helt adskilte konstruktioner. Der opstilles to selvstændige vægge, og hvis begge vægge er tætte giver dette den nødvendige lydadskillelse. I de aktuelle danske projekter er den vertikale lydisolering målt til 58 db, den horisontale til 59 db og trinlydsniveauet til ca. 50 db. BR 95 kræver i etageboliger mindst en luftlydisolation på 53 db vertikalt og 52 db horisontalt, desuden må trinlydsniveauet højst være 58 db. Det er altså en klar forbedring, som beboerne også har registreret. Indeklima Træhuse er opført i en helt tør byggeteknik, som i modsætning til byggeri med beton eller mursten ikke indbygger vand i konstruktionen. Et træhus opsuger ikke og afgiver ikke fugt i tilnærmelsesvis det omfang, som et beton- eller et muret hus gør. Det er væsentligt billigere at udføre et velisoleret og tæt træhus end et hus i de fleste andre materialer. Huset vil derfor føles lunere og mere fri for træk end traditionelle byggerier. Det tørre indeklima mindsker risiko for luftvejsinfektioner, ligesom det hæmmer generne ved allergi, astma og lignende. Levetidsbetragtninger Træ holder ubegrænset, hvis man anvender de rette træarter, udfører korrekte konstruktioner og vedligeholder dem. Norske stavkirker står der endnu efter 800 år og har det stadigvæk godt. Mange midlertidige barakker og krisehjælpsbyggerier står også endnu, medmindre de har stået i vejen for byudviklingen. Her kan nævnes Kanonbådsskurene på Holmen, krigsfangelejrene fra 1. Verdenskrig i Horserød og Hald Ege, husvildebarakker på Lersø Park Allé (nedrevet for at give plads til betonlejekaserner), Nødskolen i Husum, Ballonparken på Islands Brygge, Finnebyerne i Århus og Svenskehusene i Nexø og Rønne, opført efter 2. Verdenskrig. Træ er ikke vedligeholdelsesfrit, hvilket ingen materialer er. Det afgørende er hvilken vedligeholdelse der er nødvendig, hvor ofte den skal udføres og om den kan udføres. Træ kan altid vedligeholdes. Mange nyere, mere eller mindre syntetiske materialer kan ikke altid vedligeholdes. De må kasseres, når de ikke længere har et acceptabelt udseende eller funktion. Det er et stort problem for meget industrialiseret byggeri, hvor man i disse år renoverer og udskifter for milliarder af kroner. Bortset fra de træarter, der har et naturligt indhold af beskyttende midler, skal alt udvendigt træ vedligeholdes. Vedligeholdsintervallerne kan dog øges væsentligt ved at udføre gennemtænkte konstruktioner og korrekt overfladebehandling, som svarer til det miljø konstruktionen befinder sig i. Økologiske forhold Træhuse har fået en velfortjent renæssance i moderne byggeri. Træ som byggemateriale har da også mange økologiske fordele: Træ er et naturligt og rigt forekommende materiale, der indgår i det biologiske kredsløb. Træ er let at forarbejde og kræver kun et lille energiforbrug til fremstilling, transport og montage. Træ giver mulighed for et fleksibelt byggeri med varierende boligformer og rig arkitektur. Byggeri med træ giver et godt og tørt indeklima. Byggeri med træ giver optimale muligheder for høje isoleringsværdier. Træ har ved den rette anvendelse og vedligehold en lang levetid. Træ er enkelt at genanvende og kan bortskaffes uden væsentlige miljømæssige omkostninger. Træ modvirker drivhuseffekten ved at der i træet opbevares CO2. Træ har et positivt energiregnskab, idet der udvindes mere energi ved forbrænding af træet efter brug end der medgik til fremstilling af træproduktet. s. 781

8 Artikel fra HFB Internet Erfaringer De etagehuse i træ, der i de seneste år er blevet opført i Europa, er udført efter forskellige byggetekniske koncepter (se litteraturlisten). Disse er søgt udviklet ved nye konstruktive systemer og en ny rationel byggeproces. Uanset disse forskelligheder i produktion og proces er der for de opførte eksempler nogle fælles positive tendenser: Det er karakteristisk at byggetiden er kortere end for traditionelt byggeri. Priserne synes at bevæge sig nedad, især forsøgene i Bayern har vist endog meget lave priser. Beboerne er generelt glade for at bo i træhuse og hævder, at der er et meget godt indeklima. I Sverige har afprøvning af de forskellige byggemetoder vist at Platform framing giver den bedste økonomi. Det danske CASA NOVA konsortium mener dog at det mest fornuftige er at udføre mest muligt af produktionen på fabrik og levere elementerne på byggepladsen med størst mulig færdiggørelsesgrad. I de to første forsøgsprojekter er dækelementer leveret alene som den bærende konstruktion, der på stedet er forsynet med akkustikloft og gulvopbygning. Vægelementer er leveret uden indergips og facadebeklædning. I de kommende projekter er det planen at forøge færdiggørelsen af elementer, fx ønskes facader leveret isat vinduer og med færdig beklædning. Den danske tradition med at flytte en større del af byggeriets produktion over på værksted eller fabrik under optimale forhold med henblik på optimering af kvalitet og kvalitetsstyring, kan med fordel udnyttes til en produktion af elementer til etagehuse i træ. Mange års positive erfaringer med trækassetteproduktion dokumenterer denne mulighed for industriel produktion. Dette kan også begrundes med byggepladsforholdene i vort regnfulde klima. Afdækning af træbaserede byggekomponenter under og efter montering mod vejrlig på byggepladsen er vigtig og må indgå som et væsentligt planlægningsparameter. Her vil den industrielle produktion, hvor aktiviteten på pladsen i det væsentlige kun er montage, betyde en minimering af byggetiden, og dermed også af problemer med og udgifter til afdækning. Dette taler for en så høj præfabrikationsgrad som overhovedet muligt, når der skal bygges etageboliger i træ. Når man både i Sverige og Tyskland fortsat ønsker en håndværksmæssig produktion efter platform framing metoden eller lignende, tages det som udtryk for disse byggemarkeders generelt manglende erfaring med mere industriel byggeproduktion. Sammenligningen med betonbyggeri ligger lige for. Mange af de betonkonstruktioner i boliger, der i Danmark helt indiskutabelt bliver produceret som elementer, vil i Tyskland med samme sikkerhed blive udført som pladsstøbte konstruktioner. Markedsforholdene betyder fortsat små serier og et fastholdt krav om stor fleksibilitet til boligernes og dermed til byggekomponenternes udformning. Byggevareproducenter, der ønsker at indgå i en produktion af træbaserede elementer, skal forholde sig til denne realitet og tilrettelægge produktionsforholdene efter dette. Forsøgene med massivt træ forekommer umiddelbart spændende, men materialeforbruget er stort i forhold til ønsker om materialeminimering og begrænsning af ressourceforbrug. Anbefalinger At bygge med træ kræver kendskab til træets særlige egenskaber, idet nedbrydning af organiske konstruktioner sker hurtigere end uorganiske konstruktioner, hvis ikke man respekterer de elementære regler for træhusbyggeri. Byggeprocessen skal gennemtænkes man kan med fordel bygge lodret i stedet for som ved betonbyggeri vandret, så bygningen hurtigt bliver lukket og med tag. Bygningskroppen bør planlægges med henblik på at undgå komplicerede geometriske former og materialeskift, der øger risikoen for sammenbygningsfejl og skader. Sokler skal holde facadens træ fri for opsprøjt og snedriver. Højden skal være minimum 20 cm, gerne større. Belægningen omkring husene bør reducere opsprøjt, fx er søsten eller grus velegnet. Facadekonstruktionerne skal udføres med naturlig ventilation og indbyggede drypnæser. Ved høje facader bør der også være etagevis vandafvisning, øjenbryn. Træ skal beskyttes mod konstant opfugtning, og det skal have mulighed for at tørre hurtigt ud. Fugtindholdet skal holdes under 20%. Skråtskæring, friholdelse og forsegling af endetræ øger levetiden. Tage bør være sammenhængende og med så få gennembrydninger som muligt og altid med hældning. Store tagudhæng reducerer effektivt slagregn på facader. Træarter skal anvendes svarende til deres naturlige egenskaber naturligt bestandigt træ kan anvendes selv hvor der er konstant fugt, hvorimod almindelige nordiske træarter skal beskyttes. Af miljømæssige grunde skal konstruktiv træbeskyttelse prioriteres fremfor kemisk træbeskyttelse, og alle detaljer skal udformes ud fra dette. s. 782

9 Internet Artikel fra HFB Installationer skal være tilgængelige med uhindret mulighed for inspektion, reparation og tilføjelse af ny installationer. Sikkerhed for tæthed i vådrum er endnu vigtigere i et hus opført i organiske materialer end i et betonhus. Fabriksfremstillede badekabiner giver bedst mulighed for korrekte udførelser og kontrol af vandtætningssystemer. Arkitektonisk udtryk At bygge et etagehus med bærende konstruktioner i træ eller beton er overordnet den samme arkitektopgave. Opgaven er altid at forme veldisponerede rummelige boliger med smukke rum og med optimale boligfunktionelle kvaliteter ud fra den økonomiske ramme, der er til rådighed. Der er i den sammenhæng hele tiden brug for et kvalificeret udviklingsarbejde med etageboligens udformning, således at boligen og de nære omgivelser modsvarer tidens krav, samtidig med at den fleksibelt kan tilpasse sig nye behov. De svenske byggerier er gennemgående romantiske og aflæses som en nytolkning af svensk træhusarkitektur; men svensk arkitektur er ofte mere romantisk end hovedtendensen i nordeuropæisk arkitektur. Og den svenske konkurrence Trähus 2001 blev en skuffelse i arkitektonisk henseende. Her blev det nutidige arkitektoniske billede på et moderne hus præmieret, ukarakteristisk og helt uden forståelse for at det var et moderne træhus, det var opgaven at tegne. I Finland er der naturligvis eksempler på etagehuse i træ opført i en helt moderne arkitektur, og den finske åbenhed og vilje til ny form og design slår igennem. De sydtyske byggerier er præget af fremsyn og med en spændende arkitektur, som konsekvent signalerer moderne træhuse. Eneste malurt i bægeret må være, at de tydeligvis ikke tager problemerne med konstruktiv træbeskyttelse alvorligt allerede få år efter opførelsen er flere af byggeriernes facader misfarvede, og træet er truet af nedbrydning. Det er muligt at få et etagehus i træ til at ligne alt muligt andet end et træhus, ligesom det i den danske typehusproduktion er lykkedes at få det skalmurede træskelethus til at ligne et traditionelt muret hus. Ud fra en opfattelse af, at der på et eller andet niveau må være en sammenhæng mellem form og indhold, er der brug for at arbejde med det arkitektoniske udtryk af etagehuse i træ. Det lette, industrielt producerede træelementhus skal udformes arkitektonisk med respekt for de bygningsfysiske realiteter! Et industrialiseret hus, der udtrykker kvalitet og ikke barak og billigt byggeri et byggeri, der naturligt passer ind i både en bymæssig og i en mere åben landskabelig sammenhæng. Træet skal bruges med omtanke. Træets store materialemæssige kvaliteter, dets varme stoflighed skal artikuleres og være inden for rækkevidde. Træet skal ikke kun pakkes ind bag gipsplader, men bruges synligt, hvor det af brandmæssige og klimamæssige grunde er muligt. Træets mangfoldighed i overfladetekstur og bearbejdningsgrad skal udnyttes fra den rå ubehandlede træstamme, den uhøvlede bjælke og det ru bræt over laminerede søjler og bjælker og glatte høvlede brædde- beklædninger til fine snedkermæssige detaljer med vindues- og dørindfatninger med lysets spil i udsøgte profilforløb. På samme måde skal de mange forskellige overfladebehandlinger og farveholdninger medtænkes, og de skal anvendes bevidst i udformningen af det arkitektoniske billede lige fra det ubehandlede træ, den laserende malerbehandling og til den fuldt dækkende glatte, blanke malerbehandling. Litteratur Riberholt, Hilmer: CASA NOVA træbaserede etagehuse. Byggeindustrien nr. 1, 1999, p Etagehuse af træ i Europa en eksempelsamling. Udarbejdet for By- og Boligministeriet oktober 1999 af NOVA 5 arkitekter a/s. Kbh s. s. 783

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Træarbejde med systemudvikling

Træarbejde med systemudvikling PERFEKTION I TRÆ Træarbejde med systemudvikling målfast fabrikation af massivt materiale magnum board sikrer lynhurtigt byggeri materialet sikrer sund og økologisk levevis fremstilles individuelt og er

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier

Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong - god økonomi og enkle, rene linier Massivbyggeri med Ytong understøtter moderne arkitektur med rene linier Enkelt og fleksibelt byggeri med massive ydervægge Nye, skærpede krav

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Højisolerede betonelementer

Højisolerede betonelementer Højisolerede betonelementer En ny måde at opnå lavenergi på Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger Elements of Vision PAROC -elementløsninger Panel System 2.00 DK August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIVER MULIGHED FOR STOR ARKITEKTONISK FRIHED OG INDIVIDUALITET. DE PRAKTISKE, SPECIALDESIGNEDE

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Etageadskillelsens udvikling1850-1950 Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Perioden 1850-1890 (type 1) Tagfod Langsgående detalje Overlukning af kældervindue Konstruktionsopbygning

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN

Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg FT SYSTEMHEGN Frøslev Træ Systemhegn FT Systemhegn Der er utroligt mange muligheder, når du vælger et Frøslev Træ Systemhegn Valget er dit - men det er ikke svært Hegnet

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Arkitektonik og Husbygning 1

Arkitektonik og Husbygning 1 Arkitektonik og Husbygning 1 Program lektion 7 9.00-9.45 U-værdi, Fugt- og dampspærre 9.45 10.00 Pause 10.00 10.45 Bygningsmaterialer (træ). Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons

Byggelovsdage 2012. Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger. v/ teknisk chef Jens Dons Byggelovsdage 2012 Bygningsmæssige udfordringer grundet klimaændringer samt energibesparende foranstaltninger v/ teknisk chef Jens Dons Er byggerierne disponeret for ændrede klimaforhold? Krystalkuglen

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem rammekonstruktioner i træ BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem kerto rammerne omfatter HELE løsningen DE ENKELTE KERTO DELE SAMLES FRA FABRIKKEN SÅLEDES, AT DE LEVERES SOM ET

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk, det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere