Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010"

Transkript

1 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder nedskæringer i de offentlige udgifter, og det går ud over vores arbejdspladser på sygehusene og i kommunerne. Vi har i år oplevet noget så uvant som massefyringer. Stillinger er blevet nedlagt, mens der samtidig er kommet flere sundhedsprofessionelle ud på arbejdsmarkedet. Det virker uforståeligt, at vi det ene øjeblik planlægger at uddanne flere, mens man måneden efter begynder at fyre folk. Det hænger simpelthen ikke sammen. Vi skal have vendt den negative spiral, ellers risikerer vi om ganske få år at have undermineret hele sundhedssektoren. Alle prognoser peger i retning af, at vi bliver flere ældre i samfundet. Vi lever også længere. Det betyder igen, at presset på sundhedsvæsnet vil stige. Det er der ikke taget hensyn til. De løsninger, som politikerne tyer til, er meget kortsigtede. **** Her i første halvår af 2010 har vi oplevet en væsentlig stigning i ledigheden sammenlignet med sidste år. Særligt hårdt går det ud over vores nyuddannede kolleger. De har rigtig svært ved at finde det første job. Hver tredje af dem, der dimitterede i januar, har stadigvæk ikke fundet arbejde. Det er altså rigtig mange. For ergoterapeuterne er det to ud af tre, der er i den situation. Alle nyuddannede skal have en chance. Hvor frustrerede må det ikke være at stå som ny jordemor! For tre et halvt år siden fik de landets højeste karaktergennemsnit og kom ind på ynglingsuddannelsen. Nu er der ikke længere arbejde til dem. En uddannelse, der altid har været meget attraktiv, og hvor kun de allerdygtigste har haft adgang. Den situation må vi ikke sætte vores nye kollegaer i. De må og skal have mulighed for at arbejde med det fag, de har brugt år på at uddanne sig til. Ellers risikerer vi, at de vender sundhedsvæsnet ryggen og finder job inden for andre sektorer. Så bliver de svære at lokke tilbage, når vi om kort tid kommer til at mangle dem. Bevægelser på arbejdsmarkedet Sygehusene oprettede sidste sommer deres egne vikarbureauer og fik tilknyttet både erfarne kræfter og nyuddannede. Men i dag er den jobmulighed desværre blevet meget begrænset. Vikarbureauer har fyldt deres kapacitet op. Siden januar har flere arbejdsgivere reageret med massive besparelser, som medarbejderne betaler for i form af omstruktureringer og opsigelser. Allerede i opsigelsesperioden begynder de at søge nyt job, og det på trods af, at der er både færre jobåbninger og vikariater. Det kan vi selv konstatere ved at slå op i stillingsannoncerne. 1

2 Men heldigvis er der fortsat høj mobilitet på vores arbejdsmarked. Mange skifter job og hver gang en medarbejder får nyt job, er der en mulighed for, at andre kan komme til. Mange er også kun ledige i en kort periode, og mange søger stillinger med en bred faglig profil. Viljen til at få et arbejde er der tydeligvis. Det er særligt i region Midtjylland og i Syddanmark, at vi ser bevægelse i arbejdsmarkedet. Hovedstaden og Sjælland er stadigvæk hårdt ramt, så her gælder det om at finde nye veje. Lige nu er der et samarbejde i gang mellem DSA, Skåne Universitets hospital, Jobcenter København og Arbejdsformidlingen i Malmø. De mangler sygeplejersker i både Lund og Malmø 19 stillinger i alt. Vi vil i første omgang invitere ledige og nyuddannede sygeplejersker til et informationsmøde om jobbene. Det er naturligvis frivilligt, om man vil deltage, men det er et konkret tilbud, som de kan forholde sig til. Senere er der muligvis også job til radiografer og bioanalytikere, så vi fastholder det nye samarbejdsspor. Selvom tiden er svær, handler det om at bevare optimismen og tro på, at det nytter. Vi har opfordret arbejdsgiverne til at ansætte nyuddannede i sommervikariater, så de kan få deres første joberfaring, og vi opfordrer alle ledige til at bruge deres netværk og søge uopfordret. Alt sammen for at skabe den korteste vej til jobbet. Temamøder til ledige Optimisme gør det dog ikke alene. Derfor har vi skabt et nyt tilbud om temamøder for ledige. Emnerne spænder lige fra positiv psykologi, over karriereafklaring til egentlige redskaber, der kan forbedre jobsamtalen. Også her er det helt frivilligt, om man vil deltage. Det er et tilbud, der kan styrke den enkelte i sin jobsøgning og hjælpe til at danne netværk. Vi har altid prioriteret at være i tæt kontakt med de ledige, men mange af vores samtaler og møder er bundet af krav fra lovgivningen. De nye møder er et supplement, som man selv vælger at deltage i alt efter egne interesser og behov. Pres på de ledige I kølvandet på den usikre situation på arbejdsmarkedet har regeringen nu valgt at gå målrettet efter dem, der er på dagpenge. De kommer til at betale fire mia. til regeringens store genopretningsplan, for dagpengeperioden er halveret med virkning fra 1. juli Det indgreb er kommet som lyn fra en klar himmel som man siger. Uden forudgående forhandling, uden at høre de involverede parter, og uden at have overvejet de længerevarende konsekvenser. Det er simpelthen gennemført over natten. Vores tal viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er medlemmer, der har været ledige i to år. Ingen risikerer lige nu at miste deres dagpenge. Alligevel er vi bekymrede. De ændrede regler udfordrer det samlede arbejdsmarked. Vi oplever et stigende pres på de ledige fra myndighedernes side. Der er hyppigere samtaler, og kravene til de ledige strammes løbende. De mødes med mistro og en forventning om, at de simpelthen ikke ønsker at arbejde. At de ønsker at gå og loppe den af derhjemme på dagpenge. Men det er ikke det billede, vi ser. Er man uddannet radiograf, sygeplejerske eller fysioterapeut, for blot at nævne nogle, har vi alle kompetencer, der gavner det danske arbejdsmarked. I DSA holder vi et vågent øje med medlemmernes jobmarked og finder ud af, hvordan det enkelte medlem bedst og hurtigst kommer i arbejde. Men kaster man et blik ud over regeljunglen, kan man komme i tvivl om, hvorvidt disse regler er skabt for at hjælpe nogen som helst i arbejde. 2

3 Regler bør som udgangspunkt sætter rammerne og fungere som en hjælp. I stedet fungerer mange af dem som en kontrol af de ledige og resulterer derfor i unødig administration og bureaukrati. Spild af tid Væk med bøvlet Inger er beskæftigelsesminister Inger Støjbergs nye kampagne, hvor hun opfordrer medlemmer, jobcentre og a-kasser til at komme med forslag, der kan mindske de administrative opgaver. Kære minister, vi vil ikke være sene til at overbringe dig vores bud. Et eksempel er reglen om, at alle ledige uanset hvad skal til en CV-samtale med a-kassen inden for de første tre ugers ledighed. Samtalen skal sikre, at CV et er rigtigt og fyldestgørende udfyldt. Samtalerne er gode for rigtig mange medlemmer, men problemet er, at alle ledige skal til samtale. Også dem der i mellemtiden har fået arbejde og starter på det nye job ugen efter. Hvis de ikke kommer til samtalen, mister de en del af deres dagpenge. Vi gennemførte i 2009 CV-samtaler med ledige. Af dem var hver fjerde afmeldt efter tre uger. Er det ikke spild af både deres og vores tid? Det virker helt absurd at gennemgå et CV, der allerede har skaffet dem et job. Det er bl.a. dette bøvl, vi gerne vil af med. **** Faglige styrker I DSA har vi en vision om, at vi skal vælges på unikhed og faglige styrker. Det betyder, at vi skal skille os ud, og vi skal være de bedste til netop det, vi gør. For at lære medlemmerne endnu bedre at kende, har vi gang i et spændende innovationsprojekt. Vi følger 20 medlemmer gennem deres arbejdsdag, laver interviews og øvelser. Den nye viden vi får, skal hjælpe os til at tilpasse vores tilbud, så medlemmerne oplever den bedst mulige service. Vores faglige styrker ligger i medarbejderne. Vi har en stærk og aktiv jobformidling med gode resultater. Både i samtaler med de ledige, hvor det bl.a. gælder om at lytte, vejlede og inspirere. Men det stopper ikke her. I fremtiden vil I opleve en jobformidling, der har mere fokus på karriereudvikling og netværk. Vi har også et stærkt hold af socialrådgivere. De oplever, at flere og flere medlemmer har problemer med at få den støtte, de har ret til i kommunerne. Når de henvender sig til os, er de ofte i meget store vanskeligheder. Og vi har dygtige sagsbehandlere. De knokler med at nå de mange sager, at gennemføre efterlønsmøder og med at vejlede medlemmer om regler og muligheder. Oven i det, har vores medlemmer en række faglige styrker, som vi skal være med til at synliggøre på arbejdsmarkedet. Det gælder overblik, omsorg, pleje, professionalitet, omstillingsparathed, villighed til at stille sig i spidsen og tale de svages sag. Ja, der er rigtig mange kvaliteter, som de skal vælges på, og som de kan trække på gennem hele livet. Efterløn I en anden stor medlemsgruppe ser vi ny bevægelse. Udviklingen på efterlønsområdet er meget positiv. Vi har fortsat mange, der vælger at betale til efterlønnen, så de har muligheden for at trække sig tilbage, hvis de skulle få behov for det. 3

4 Det er allerede som 30-årig, at man skal begynde indbetalingerne. Og selvom det typisk er et tidspunkt i livet, hvor der er store udgifter til hjem og børn, vælger de fleste at prioritere efterlønnen. Vores tal viser, at medlemmer benytter alle de forskellige muligheder, der ligger i efterlønsordningen. Der er dem, der vælger at gå på efterløn som 60-årig. De er typisk nedslidte eller har, af andre årsager, behov for at trække sig tidligere tilbage. Det er der 16 pct., der gør. I 2007 var det 25 pct. Så er der dem, der udskyder efterlønnen, Dem er der stadig flere af. Den seneste reform har givet et økonomisk incitament til at vente med efterlønnen, og det har bestemt haft sin virkning. Tendensen viser også, at flere vælger både at arbejde og modtage efterløn. Det giver dem en fleksibilitet i hverdagen og lidt flere penge at gøre godt med. Den tredje gruppe er dem, der bliver på arbejdsmarkedet og arbejder uden at få efterløn. De modtager det fulde udbytte af den skattefri bonus eller skattefri præmie som i dag er på over kr. Det hjælper med de rigtige incitamenter, men også grundig og korrekt information. Derfor kan det også frustrere mig, at efterlønsdebatten bliver ved med at dukke op. For og imod. Igen og Igen. Efterlønsmøder Medlemmer, der skal til at overveje deres efterløn, kan deltage i et efterlønsmøde. Vi holder vores egne rundt om i landet og vi har, som forsøg, holdt et sammen med PKA. Det foregik i Horsens i maj, og der var op til 150 deltagere. Initiativet med et fælles pensionsog efterlønsmøde er blevet taget rigtigt godt imod af medlemmerne. Så godt, at vi gentager mødet til oktober i PKA s lokaler her i København. Jeg er rigtig glad for, at det er lykkes at samarbejde på tværs af vores to foreninger og vise medlemmerne, at der er synergi og dynamik mellem os. Vi har netop evalueret vores egne efterlønsmøder og hørt, hvad medlemmerne får ud af dem. Et af de spændende og lærerrige resultater er, at hver fjerde deltager vælger at udskyde efterlønnen til senere, og hver femte fortæller efter mødet, at de har besluttet benytte den fleksible efterløn og kombinere arbejde og efterløn. Det er nemlig muligt at arbejde og få efterløn for de resterende timer. Der er bare ikke så mange, der kender muligheden. Det er efterlønsmøderne bl.a. med til at rette op på. Netop det med at flere vælger at arbejde, går vores politikere og sukker efter. Herfra skal derfor lyde hold fingrene fra efterlønnen og lad være med at true med at fjerne den. Det er vigtigt, at der er mulighed for at trække sig tilbage, hvis man har behov for det. Andre skal nok blive og arbejde det handler bare om at fremme fleksibiliteten og give de rigtige incitamenter. 4

5 Styrket samarbejde Med jobcentrene I løbet af efteråret har FTF og KL forhandlet en rammeaftale på plads. Den gør det muligt at samarbejde med jobcentrene om at: ledige på mangelområder skal hurtigt i arbejde sygemeldte skal fastholdes på arbejdsmarkedet og at ledige i et fleksjob skal i arbejde Vi har nu sendt en invitation til alle 91 jobcentre om et samarbejde. DSA har i forvejen god erfaring og gode resultater med at få medlemmer hurtigt i arbejde. Projekt Ny Arbejdskraft, som vi gennemførte i 2008 sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen, har hjulpet mange. Modellen er siden blevet kaldt DSA-modellen, og har dannet grundlag for det første tema i samarbejdsaftalen mellem KL og FTF det tema om, at ledige på mangelområder skal hurtigt i arbejde. Med den aftale i hånden ønsker vi mere fokus på en individuel vurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Vi ønsker hyppig kontakt og opfølgning på aftaler, en virksomhedsrettet indsats med fokus på job og eventuelt løntilskudsjob, virksomhedspraktik mv. Vi håber at jobcentrene tager mod denne fremstrakte hånd, og at vi få et konstruktivt samarbejde. Med andre a-kasser Allerede i min tale sidste år kom jeg ind på behovet for at samarbejde med andre faglige a- kasser. På et marked, hvor flere og flere bliver tværfaglige, er det vigtigt, at vi som faglige a- kasser viser, hvad vi kan, og hvordan vi hjælper vores medlemmer. Sammen med Ingeniørernes a-kasse, IAK, og pædagogernes a-kasse, Bupl-a, gik vi her i foråret sammen om en kampagne, der satte fokus på værdierne og kvaliteterne i en faglig a-kasse. Vi kender vores medlemmers arbejdsmarked og deres faglige rødder. Vi taler det samme sprog. Vi er effektive, og vi giver vores medlemmer en god service. Det er alt sammen noget, vi kan gøre, fordi vi ikke breder os over hele arbejdsmarkedet, men fokuserer på ét. Under sloganet Kom på A-Holdet har vi annonceret i aviser og på hjemmesider, på Facebook og ved busstoppestederne. Materialet har også været rundt på alle regions- og kredskontorer, så medlemmerne har kunnet se kampagnen der. Vi er ikke tidligere gået ud på denne måde, og det har været lærerigt. I det store hele er kampagnen blevet taget godt imod og har skabt lidt debat. Og hvor står vi så nu, kan man spørge! Vi mener fortsat, at det er vigtigt at fortælle, at vi er her. Her gælder det lange seje træk. Ellers kommer de tværfaglige til at løbe med dagsordnen. I forbindelse med kampagnen blev en række udsagn om faglige og tværfaglige a-kasser testet på både medlemmer og ikke medlemmer. Testen viser, at vi som faglig a-kasse i befolkningens øjne er dygtige til at rådgive og coache, at vi kender medlemmernes arbejdsmarked, og at vi tilbyder netværk. Omvendt mener de også, at vi er dyre. Det er de tværfaglige, der er billige. Gennem massive reklamekampagner er det altså lykkedes dem at slå det image fast, at det er dem, der er de billige. 5

6 Det billede, mener jeg, at det er vigtigt at bekæmpe. Vi gør en masse godt for vores medlemmer og oven i købet til den billigste pris. Det er nemlig os, der er landets billigste a- kasse uanset hvad de siger, men det er der stadigvæk mange, der ikke er klar over. Det er også her, vi har brug for TR og andre ambassadører til at vise vores varemærke. Vi skal fortsat markere os på forskellige vis. Det er ikke sikkert, at vi går i aviserne igen foreløbigt, men på den ene eller anden måde skal vi være mere synlige. Det er et mål for fremtiden. DSA holder skansen Vi har også en ambition om at være en a-kasse i forreste række. Det gælder i forhold til politiske initiativer, det gælder i forhold til at holde vores position som landets billigste a-kasse, og det gælder i udvikling af nye veje og samarbejder. I en årrække har vi holdt igen med IT investeringer. Mange andre a-kasser har brugt millioner på MODULUS og WINNIE, og hvad de hedder alle sammen. I dag benytter vi et eget-udviklet a-kasse-system. Det har fungeret fint, men tiden er ved at løbe fra det. Derfor er vi i samarbejde med 3F og Dana på vej med et nyt fælles kernesystem, FACILIA, der skal afløse de andre. Ideen er hentet fra Sverige, hvor a-kasserne benytter det samme kernesystem. Det er med til at holde udgifterne nede. FACILIA er et stort udviklingssystem, og indtil nu kan jeg med stolthed sige, at det er forløbet helt efter bogen. Budgettet er overholdt, og tidsplanen er overholdt. Systemet er sat til at være færdigt til september næste år, og til efteråret 2011 vil DSA som den anden a-kasse begynde at bruge systemet. Det er så meningen, at flere a-kasser kommer efter. Flere er også interesserede. Den kommende tid vil vise, hvor mange der så kommer med i første og anden runde. Også politisk har vi taget initiativ. Vi havde møde med beskæftigelsesministeren, hvor vi fik lejlighed til at drøfte de udfordringer, vi møder, når ledige skal tilbage på arbejdsmarkedet. Det er aftalen, at vi vender tilbage med forslag, der kan gøre det enklere at hjælpe sundhedsuddannede i job. Det er primært to forslag. Det ene er at få opblødt den måde, CV-samtalen med alle ledige skal foregå på. Det andet forslag handler om, at der skal være faglige opkvalificeringstilbud i særdeleshed til nyuddannede. Vi havde håbet, at ministeren ville komme her på mødet, så vi kunne drøfte ideerne med hende. Men vi passede desværre ikke ind i en travl ministerkalender. **** Afslutningsvis vil jeg fortælle lidt om arbejdet i DSA. Den markante stigning i ledigheden har betydet, at vi er kommet under pres. Administrationen har oplevet klar stigning i telefoner, mails og post. Det betyder, at medlemmer har oplevet kø på telefonerne, en længere behandlingstid af deres sager, og nogle har ikke fået deres penge til tiden. Det er ikke en situation, vi er vant til eller stolte af, og vi gør alt, hvad vi kan for at komme på ret køl. Der er ansat flere sagsbehandlere, jobkonsulenter og telefonservicen er lagt om. Det giver bedre tid til sagsbehandlingen og skarp prioritering i hverdagen. Medarbejderne har arbejdet ekstra, og nye automatiseringer er på vej. 6

7 Heldigvis går det i den rigtige retning, men at sige, at vi imødeser sommeren med ro, er nok for meget sagt. Til sommer kommer der nemlig igen nyuddannede til DSA og som det ser ud lige nu, vil mange af dem desværre stå uden job. I forbindelse med opsigelserne rundt om i landet har vi haft et rigtigt godt samarbejde med TR erne og organisationerne centralt og regionalt. Vi har lavet ekstra information på hjemmesiden, målrettet brev til afskedigede, og vi har været ude med DSR på møder til fyringstruede. Vi har været i Odder kommune, hvor de har haft en særlig situation med afskedigede tillidsrepræsentanter. I kreds Midtjylland har vi deltaget i et temamøde for alle tillidsrepræsentanterne, og flere aftaler er på vej. Det samarbejde vil vi sige tak for. Jeg vil også takke hovedbestyrelsen for samarbejdet. Vi har haft et godt og begivenhedsrigt år, hvor vi har løst mange forskelligartede opgaver. Også tak til øvrige samarbejdspartnere. Endelig en stor tak til DSAs medarbejdere. Det har været et meget travlt år for travlt. Nu kom dagpengereformen med nye regler lige op til sommeren. Alligevel håber jeg, at vi får flest mulige medlemmer hurtigt i arbejde, så vi kan få mere tid til at yde den individuelle service og plads til at tage os af de medlemmer, vi er her for at hjælpe. Hermed overgiver jeg beretningen til delegeretforsamlingens behandling. 7

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

INGENIØRER SUNDHEDSUDDANNEDE PÆDAGOGER

INGENIØRER SUNDHEDSUDDANNEDE PÆDAGOGER INGENIØRER SUNDHEDSUDDANNEDE PÆDAGOGER 2 VELKOMMEN TIL A-HOLDET (KØR MUSEN OVER OS OG LAD OS FÅ ORDET) René Jette Martin René Truelsen Systemadministrator i og medlem af Ingeniørernes a-kasse Jette Risager

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere