Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010"

Transkript

1 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder nedskæringer i de offentlige udgifter, og det går ud over vores arbejdspladser på sygehusene og i kommunerne. Vi har i år oplevet noget så uvant som massefyringer. Stillinger er blevet nedlagt, mens der samtidig er kommet flere sundhedsprofessionelle ud på arbejdsmarkedet. Det virker uforståeligt, at vi det ene øjeblik planlægger at uddanne flere, mens man måneden efter begynder at fyre folk. Det hænger simpelthen ikke sammen. Vi skal have vendt den negative spiral, ellers risikerer vi om ganske få år at have undermineret hele sundhedssektoren. Alle prognoser peger i retning af, at vi bliver flere ældre i samfundet. Vi lever også længere. Det betyder igen, at presset på sundhedsvæsnet vil stige. Det er der ikke taget hensyn til. De løsninger, som politikerne tyer til, er meget kortsigtede. **** Her i første halvår af 2010 har vi oplevet en væsentlig stigning i ledigheden sammenlignet med sidste år. Særligt hårdt går det ud over vores nyuddannede kolleger. De har rigtig svært ved at finde det første job. Hver tredje af dem, der dimitterede i januar, har stadigvæk ikke fundet arbejde. Det er altså rigtig mange. For ergoterapeuterne er det to ud af tre, der er i den situation. Alle nyuddannede skal have en chance. Hvor frustrerede må det ikke være at stå som ny jordemor! For tre et halvt år siden fik de landets højeste karaktergennemsnit og kom ind på ynglingsuddannelsen. Nu er der ikke længere arbejde til dem. En uddannelse, der altid har været meget attraktiv, og hvor kun de allerdygtigste har haft adgang. Den situation må vi ikke sætte vores nye kollegaer i. De må og skal have mulighed for at arbejde med det fag, de har brugt år på at uddanne sig til. Ellers risikerer vi, at de vender sundhedsvæsnet ryggen og finder job inden for andre sektorer. Så bliver de svære at lokke tilbage, når vi om kort tid kommer til at mangle dem. Bevægelser på arbejdsmarkedet Sygehusene oprettede sidste sommer deres egne vikarbureauer og fik tilknyttet både erfarne kræfter og nyuddannede. Men i dag er den jobmulighed desværre blevet meget begrænset. Vikarbureauer har fyldt deres kapacitet op. Siden januar har flere arbejdsgivere reageret med massive besparelser, som medarbejderne betaler for i form af omstruktureringer og opsigelser. Allerede i opsigelsesperioden begynder de at søge nyt job, og det på trods af, at der er både færre jobåbninger og vikariater. Det kan vi selv konstatere ved at slå op i stillingsannoncerne. 1

2 Men heldigvis er der fortsat høj mobilitet på vores arbejdsmarked. Mange skifter job og hver gang en medarbejder får nyt job, er der en mulighed for, at andre kan komme til. Mange er også kun ledige i en kort periode, og mange søger stillinger med en bred faglig profil. Viljen til at få et arbejde er der tydeligvis. Det er særligt i region Midtjylland og i Syddanmark, at vi ser bevægelse i arbejdsmarkedet. Hovedstaden og Sjælland er stadigvæk hårdt ramt, så her gælder det om at finde nye veje. Lige nu er der et samarbejde i gang mellem DSA, Skåne Universitets hospital, Jobcenter København og Arbejdsformidlingen i Malmø. De mangler sygeplejersker i både Lund og Malmø 19 stillinger i alt. Vi vil i første omgang invitere ledige og nyuddannede sygeplejersker til et informationsmøde om jobbene. Det er naturligvis frivilligt, om man vil deltage, men det er et konkret tilbud, som de kan forholde sig til. Senere er der muligvis også job til radiografer og bioanalytikere, så vi fastholder det nye samarbejdsspor. Selvom tiden er svær, handler det om at bevare optimismen og tro på, at det nytter. Vi har opfordret arbejdsgiverne til at ansætte nyuddannede i sommervikariater, så de kan få deres første joberfaring, og vi opfordrer alle ledige til at bruge deres netværk og søge uopfordret. Alt sammen for at skabe den korteste vej til jobbet. Temamøder til ledige Optimisme gør det dog ikke alene. Derfor har vi skabt et nyt tilbud om temamøder for ledige. Emnerne spænder lige fra positiv psykologi, over karriereafklaring til egentlige redskaber, der kan forbedre jobsamtalen. Også her er det helt frivilligt, om man vil deltage. Det er et tilbud, der kan styrke den enkelte i sin jobsøgning og hjælpe til at danne netværk. Vi har altid prioriteret at være i tæt kontakt med de ledige, men mange af vores samtaler og møder er bundet af krav fra lovgivningen. De nye møder er et supplement, som man selv vælger at deltage i alt efter egne interesser og behov. Pres på de ledige I kølvandet på den usikre situation på arbejdsmarkedet har regeringen nu valgt at gå målrettet efter dem, der er på dagpenge. De kommer til at betale fire mia. til regeringens store genopretningsplan, for dagpengeperioden er halveret med virkning fra 1. juli Det indgreb er kommet som lyn fra en klar himmel som man siger. Uden forudgående forhandling, uden at høre de involverede parter, og uden at have overvejet de længerevarende konsekvenser. Det er simpelthen gennemført over natten. Vores tal viser, at der på nuværende tidspunkt ikke er medlemmer, der har været ledige i to år. Ingen risikerer lige nu at miste deres dagpenge. Alligevel er vi bekymrede. De ændrede regler udfordrer det samlede arbejdsmarked. Vi oplever et stigende pres på de ledige fra myndighedernes side. Der er hyppigere samtaler, og kravene til de ledige strammes løbende. De mødes med mistro og en forventning om, at de simpelthen ikke ønsker at arbejde. At de ønsker at gå og loppe den af derhjemme på dagpenge. Men det er ikke det billede, vi ser. Er man uddannet radiograf, sygeplejerske eller fysioterapeut, for blot at nævne nogle, har vi alle kompetencer, der gavner det danske arbejdsmarked. I DSA holder vi et vågent øje med medlemmernes jobmarked og finder ud af, hvordan det enkelte medlem bedst og hurtigst kommer i arbejde. Men kaster man et blik ud over regeljunglen, kan man komme i tvivl om, hvorvidt disse regler er skabt for at hjælpe nogen som helst i arbejde. 2

3 Regler bør som udgangspunkt sætter rammerne og fungere som en hjælp. I stedet fungerer mange af dem som en kontrol af de ledige og resulterer derfor i unødig administration og bureaukrati. Spild af tid Væk med bøvlet Inger er beskæftigelsesminister Inger Støjbergs nye kampagne, hvor hun opfordrer medlemmer, jobcentre og a-kasser til at komme med forslag, der kan mindske de administrative opgaver. Kære minister, vi vil ikke være sene til at overbringe dig vores bud. Et eksempel er reglen om, at alle ledige uanset hvad skal til en CV-samtale med a-kassen inden for de første tre ugers ledighed. Samtalen skal sikre, at CV et er rigtigt og fyldestgørende udfyldt. Samtalerne er gode for rigtig mange medlemmer, men problemet er, at alle ledige skal til samtale. Også dem der i mellemtiden har fået arbejde og starter på det nye job ugen efter. Hvis de ikke kommer til samtalen, mister de en del af deres dagpenge. Vi gennemførte i 2009 CV-samtaler med ledige. Af dem var hver fjerde afmeldt efter tre uger. Er det ikke spild af både deres og vores tid? Det virker helt absurd at gennemgå et CV, der allerede har skaffet dem et job. Det er bl.a. dette bøvl, vi gerne vil af med. **** Faglige styrker I DSA har vi en vision om, at vi skal vælges på unikhed og faglige styrker. Det betyder, at vi skal skille os ud, og vi skal være de bedste til netop det, vi gør. For at lære medlemmerne endnu bedre at kende, har vi gang i et spændende innovationsprojekt. Vi følger 20 medlemmer gennem deres arbejdsdag, laver interviews og øvelser. Den nye viden vi får, skal hjælpe os til at tilpasse vores tilbud, så medlemmerne oplever den bedst mulige service. Vores faglige styrker ligger i medarbejderne. Vi har en stærk og aktiv jobformidling med gode resultater. Både i samtaler med de ledige, hvor det bl.a. gælder om at lytte, vejlede og inspirere. Men det stopper ikke her. I fremtiden vil I opleve en jobformidling, der har mere fokus på karriereudvikling og netværk. Vi har også et stærkt hold af socialrådgivere. De oplever, at flere og flere medlemmer har problemer med at få den støtte, de har ret til i kommunerne. Når de henvender sig til os, er de ofte i meget store vanskeligheder. Og vi har dygtige sagsbehandlere. De knokler med at nå de mange sager, at gennemføre efterlønsmøder og med at vejlede medlemmer om regler og muligheder. Oven i det, har vores medlemmer en række faglige styrker, som vi skal være med til at synliggøre på arbejdsmarkedet. Det gælder overblik, omsorg, pleje, professionalitet, omstillingsparathed, villighed til at stille sig i spidsen og tale de svages sag. Ja, der er rigtig mange kvaliteter, som de skal vælges på, og som de kan trække på gennem hele livet. Efterløn I en anden stor medlemsgruppe ser vi ny bevægelse. Udviklingen på efterlønsområdet er meget positiv. Vi har fortsat mange, der vælger at betale til efterlønnen, så de har muligheden for at trække sig tilbage, hvis de skulle få behov for det. 3

4 Det er allerede som 30-årig, at man skal begynde indbetalingerne. Og selvom det typisk er et tidspunkt i livet, hvor der er store udgifter til hjem og børn, vælger de fleste at prioritere efterlønnen. Vores tal viser, at medlemmer benytter alle de forskellige muligheder, der ligger i efterlønsordningen. Der er dem, der vælger at gå på efterløn som 60-årig. De er typisk nedslidte eller har, af andre årsager, behov for at trække sig tidligere tilbage. Det er der 16 pct., der gør. I 2007 var det 25 pct. Så er der dem, der udskyder efterlønnen, Dem er der stadig flere af. Den seneste reform har givet et økonomisk incitament til at vente med efterlønnen, og det har bestemt haft sin virkning. Tendensen viser også, at flere vælger både at arbejde og modtage efterløn. Det giver dem en fleksibilitet i hverdagen og lidt flere penge at gøre godt med. Den tredje gruppe er dem, der bliver på arbejdsmarkedet og arbejder uden at få efterløn. De modtager det fulde udbytte af den skattefri bonus eller skattefri præmie som i dag er på over kr. Det hjælper med de rigtige incitamenter, men også grundig og korrekt information. Derfor kan det også frustrere mig, at efterlønsdebatten bliver ved med at dukke op. For og imod. Igen og Igen. Efterlønsmøder Medlemmer, der skal til at overveje deres efterløn, kan deltage i et efterlønsmøde. Vi holder vores egne rundt om i landet og vi har, som forsøg, holdt et sammen med PKA. Det foregik i Horsens i maj, og der var op til 150 deltagere. Initiativet med et fælles pensionsog efterlønsmøde er blevet taget rigtigt godt imod af medlemmerne. Så godt, at vi gentager mødet til oktober i PKA s lokaler her i København. Jeg er rigtig glad for, at det er lykkes at samarbejde på tværs af vores to foreninger og vise medlemmerne, at der er synergi og dynamik mellem os. Vi har netop evalueret vores egne efterlønsmøder og hørt, hvad medlemmerne får ud af dem. Et af de spændende og lærerrige resultater er, at hver fjerde deltager vælger at udskyde efterlønnen til senere, og hver femte fortæller efter mødet, at de har besluttet benytte den fleksible efterløn og kombinere arbejde og efterløn. Det er nemlig muligt at arbejde og få efterløn for de resterende timer. Der er bare ikke så mange, der kender muligheden. Det er efterlønsmøderne bl.a. med til at rette op på. Netop det med at flere vælger at arbejde, går vores politikere og sukker efter. Herfra skal derfor lyde hold fingrene fra efterlønnen og lad være med at true med at fjerne den. Det er vigtigt, at der er mulighed for at trække sig tilbage, hvis man har behov for det. Andre skal nok blive og arbejde det handler bare om at fremme fleksibiliteten og give de rigtige incitamenter. 4

5 Styrket samarbejde Med jobcentrene I løbet af efteråret har FTF og KL forhandlet en rammeaftale på plads. Den gør det muligt at samarbejde med jobcentrene om at: ledige på mangelområder skal hurtigt i arbejde sygemeldte skal fastholdes på arbejdsmarkedet og at ledige i et fleksjob skal i arbejde Vi har nu sendt en invitation til alle 91 jobcentre om et samarbejde. DSA har i forvejen god erfaring og gode resultater med at få medlemmer hurtigt i arbejde. Projekt Ny Arbejdskraft, som vi gennemførte i 2008 sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen, har hjulpet mange. Modellen er siden blevet kaldt DSA-modellen, og har dannet grundlag for det første tema i samarbejdsaftalen mellem KL og FTF det tema om, at ledige på mangelområder skal hurtigt i arbejde. Med den aftale i hånden ønsker vi mere fokus på en individuel vurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale. Vi ønsker hyppig kontakt og opfølgning på aftaler, en virksomhedsrettet indsats med fokus på job og eventuelt løntilskudsjob, virksomhedspraktik mv. Vi håber at jobcentrene tager mod denne fremstrakte hånd, og at vi få et konstruktivt samarbejde. Med andre a-kasser Allerede i min tale sidste år kom jeg ind på behovet for at samarbejde med andre faglige a- kasser. På et marked, hvor flere og flere bliver tværfaglige, er det vigtigt, at vi som faglige a- kasser viser, hvad vi kan, og hvordan vi hjælper vores medlemmer. Sammen med Ingeniørernes a-kasse, IAK, og pædagogernes a-kasse, Bupl-a, gik vi her i foråret sammen om en kampagne, der satte fokus på værdierne og kvaliteterne i en faglig a-kasse. Vi kender vores medlemmers arbejdsmarked og deres faglige rødder. Vi taler det samme sprog. Vi er effektive, og vi giver vores medlemmer en god service. Det er alt sammen noget, vi kan gøre, fordi vi ikke breder os over hele arbejdsmarkedet, men fokuserer på ét. Under sloganet Kom på A-Holdet har vi annonceret i aviser og på hjemmesider, på Facebook og ved busstoppestederne. Materialet har også været rundt på alle regions- og kredskontorer, så medlemmerne har kunnet se kampagnen der. Vi er ikke tidligere gået ud på denne måde, og det har været lærerigt. I det store hele er kampagnen blevet taget godt imod og har skabt lidt debat. Og hvor står vi så nu, kan man spørge! Vi mener fortsat, at det er vigtigt at fortælle, at vi er her. Her gælder det lange seje træk. Ellers kommer de tværfaglige til at løbe med dagsordnen. I forbindelse med kampagnen blev en række udsagn om faglige og tværfaglige a-kasser testet på både medlemmer og ikke medlemmer. Testen viser, at vi som faglig a-kasse i befolkningens øjne er dygtige til at rådgive og coache, at vi kender medlemmernes arbejdsmarked, og at vi tilbyder netværk. Omvendt mener de også, at vi er dyre. Det er de tværfaglige, der er billige. Gennem massive reklamekampagner er det altså lykkedes dem at slå det image fast, at det er dem, der er de billige. 5

6 Det billede, mener jeg, at det er vigtigt at bekæmpe. Vi gør en masse godt for vores medlemmer og oven i købet til den billigste pris. Det er nemlig os, der er landets billigste a- kasse uanset hvad de siger, men det er der stadigvæk mange, der ikke er klar over. Det er også her, vi har brug for TR og andre ambassadører til at vise vores varemærke. Vi skal fortsat markere os på forskellige vis. Det er ikke sikkert, at vi går i aviserne igen foreløbigt, men på den ene eller anden måde skal vi være mere synlige. Det er et mål for fremtiden. DSA holder skansen Vi har også en ambition om at være en a-kasse i forreste række. Det gælder i forhold til politiske initiativer, det gælder i forhold til at holde vores position som landets billigste a-kasse, og det gælder i udvikling af nye veje og samarbejder. I en årrække har vi holdt igen med IT investeringer. Mange andre a-kasser har brugt millioner på MODULUS og WINNIE, og hvad de hedder alle sammen. I dag benytter vi et eget-udviklet a-kasse-system. Det har fungeret fint, men tiden er ved at løbe fra det. Derfor er vi i samarbejde med 3F og Dana på vej med et nyt fælles kernesystem, FACILIA, der skal afløse de andre. Ideen er hentet fra Sverige, hvor a-kasserne benytter det samme kernesystem. Det er med til at holde udgifterne nede. FACILIA er et stort udviklingssystem, og indtil nu kan jeg med stolthed sige, at det er forløbet helt efter bogen. Budgettet er overholdt, og tidsplanen er overholdt. Systemet er sat til at være færdigt til september næste år, og til efteråret 2011 vil DSA som den anden a-kasse begynde at bruge systemet. Det er så meningen, at flere a-kasser kommer efter. Flere er også interesserede. Den kommende tid vil vise, hvor mange der så kommer med i første og anden runde. Også politisk har vi taget initiativ. Vi havde møde med beskæftigelsesministeren, hvor vi fik lejlighed til at drøfte de udfordringer, vi møder, når ledige skal tilbage på arbejdsmarkedet. Det er aftalen, at vi vender tilbage med forslag, der kan gøre det enklere at hjælpe sundhedsuddannede i job. Det er primært to forslag. Det ene er at få opblødt den måde, CV-samtalen med alle ledige skal foregå på. Det andet forslag handler om, at der skal være faglige opkvalificeringstilbud i særdeleshed til nyuddannede. Vi havde håbet, at ministeren ville komme her på mødet, så vi kunne drøfte ideerne med hende. Men vi passede desværre ikke ind i en travl ministerkalender. **** Afslutningsvis vil jeg fortælle lidt om arbejdet i DSA. Den markante stigning i ledigheden har betydet, at vi er kommet under pres. Administrationen har oplevet klar stigning i telefoner, mails og post. Det betyder, at medlemmer har oplevet kø på telefonerne, en længere behandlingstid af deres sager, og nogle har ikke fået deres penge til tiden. Det er ikke en situation, vi er vant til eller stolte af, og vi gør alt, hvad vi kan for at komme på ret køl. Der er ansat flere sagsbehandlere, jobkonsulenter og telefonservicen er lagt om. Det giver bedre tid til sagsbehandlingen og skarp prioritering i hverdagen. Medarbejderne har arbejdet ekstra, og nye automatiseringer er på vej. 6

7 Heldigvis går det i den rigtige retning, men at sige, at vi imødeser sommeren med ro, er nok for meget sagt. Til sommer kommer der nemlig igen nyuddannede til DSA og som det ser ud lige nu, vil mange af dem desværre stå uden job. I forbindelse med opsigelserne rundt om i landet har vi haft et rigtigt godt samarbejde med TR erne og organisationerne centralt og regionalt. Vi har lavet ekstra information på hjemmesiden, målrettet brev til afskedigede, og vi har været ude med DSR på møder til fyringstruede. Vi har været i Odder kommune, hvor de har haft en særlig situation med afskedigede tillidsrepræsentanter. I kreds Midtjylland har vi deltaget i et temamøde for alle tillidsrepræsentanterne, og flere aftaler er på vej. Det samarbejde vil vi sige tak for. Jeg vil også takke hovedbestyrelsen for samarbejdet. Vi har haft et godt og begivenhedsrigt år, hvor vi har løst mange forskelligartede opgaver. Også tak til øvrige samarbejdspartnere. Endelig en stor tak til DSAs medarbejdere. Det har været et meget travlt år for travlt. Nu kom dagpengereformen med nye regler lige op til sommeren. Alligevel håber jeg, at vi får flest mulige medlemmer hurtigt i arbejde, så vi kan få mere tid til at yde den individuelle service og plads til at tage os af de medlemmer, vi er her for at hjælpe. Hermed overgiver jeg beretningen til delegeretforsamlingens behandling. 7

DSA i en brydningstid

DSA i en brydningstid DSA i en brydningstid Vi har kaldt vores årsrapport for DSA i en brydningstid. Og brydningstid vil også være den røde tråd i den mundtlige beretning, for udfordringerne i det forgangne år har været mangfoldige.

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

Nyheder fra DSA direkte til dig

Nyheder fra DSA direkte til dig DSA Nyhedsbrev arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 31-03-08 Nyheder fra DSA direkte til dig Måske kender du i forvejen vores nyhedsbrev DSA Nyt eller måske er det et helt nyt tilbud til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 Faglige styrker og medlemsrettet service

ÅRSRAPPORT 2009 Faglige styrker og medlemsrettet service ÅRSRAPPORT 2009 Faglige styrker og medlemsrettet service Hjælp til de opsagte og nyuddannede 2009 var året, hvor den økonomiske krise for alvor slog igennem i det danske samfund. Efter årtiers økonomisk

Læs mere

TAL OG FAKTA 2016 MEDLEMMERNE LEDIGHED Medlemmer fordelt på faggrupper DSA er a-kassen for bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre, radiogrer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vores medlemmer fordeler

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA GIVER STABILITET I DIN HVERDAG DSA er en sundhedsfaglig a-kasse kun for dig, der er bioanalytikere, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemor, radiograf eller

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Nye medlemmer finder tryghed i DSA

Nye medlemmer finder tryghed i DSA DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 01-04-09 Nye medlemmer finder tryghed i DSA Flere har fra 2007 til 2008 set en fordel i den økonomiske sikring, som

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

INGENIØRER SUNDHEDSUDDANNEDE PÆDAGOGER

INGENIØRER SUNDHEDSUDDANNEDE PÆDAGOGER INGENIØRER SUNDHEDSUDDANNEDE PÆDAGOGER 2 VELKOMMEN TIL A-HOLDET (KØR MUSEN OVER OS OG LAD OS FÅ ORDET) René Jette Martin René Truelsen Systemadministrator i og medlem af Ingeniørernes a-kasse Jette Risager

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Status for akutgruppen uge 6 2013

Status for akutgruppen uge 6 2013 13. februar 2013 Michel Klos Status for akutgruppen uge 6 2013 A-kasserne har siden uge 37 udsendt breve til medlemmer, der er i risikogruppen for at miste deres dagpenge. Målgruppen omfatter personer

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Anni Pilgaard, formand

Anni Pilgaard, formand DSA Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Side 2 Indledning 2013 har været et år med store omvæltninger for DSA. Vi har vendt flere års stigende dimittendledighed, så det nu ser lysere ud for vores nyuddannede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Faglig jobformidling

Faglig jobformidling Faglig jobformidling 1 Indhold 4 7 9 11 Hvilke metoder bruger afdelinger til jobformidlingen og hvordan organiseres samarbejdet internt i afdelingerne? Hvordan organiserer de faglige afdelinger arbejdet

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere