Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise B: Råhusentreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken København Telefon

2 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit J. Elevator-entreprise. Kontrakt for udførelse af entreprise J: Eæevator entreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: ThyssenKrupp Elevator A/S Erhversvej 7, Glostrup 2600 København Telefon

3 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit I. El- og sikringsanlæg- entreprise. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit I. El- og sikringsanlægentreprise. CPV: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Telefon

4 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit K. CTS entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit K. CTS entreprisen. CPV: Schneider Electric Buildings Danmark A/S Hørkær 2B 2730 København Telefon

5 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit H. Sprinkler-entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit H. Sprinkler-entreprisen. CPV: Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby Telefon

6 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGIONHOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Udstyr "Immunstainer" og Forbrugsartikler. Udstyr "Immunstainer" og Forbrugsartikler. CPV: , , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre Telefon

7 DK-Grindsted: Personbiler BILLUND KOMMUNE Hjemmeplejebiler til ældreplejen. Levering af hjemmeplejebiler til Billund Kommune. CPV: Hyundai/Ejvind Larsen Hyundai/Ejvind larsen

8 DK-København: Transformatorer med væskeisolation BANE 2 stk. 32/27,5 kv. 23 MVA banetransformere Projektet omfatter levering, opstilling og idriftsættelse af 2 stk. 2-faset 32/27,5 kv. banetransformere på 23 MVA. CPV: CG Power System Antwerpsesteenweg Mechelen BELGIEN

9 DK-Frederiksværk: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support HALSNÆS KOMMUNE Aftale om IT-platforme. Etablering og drift (hosting) af en central it-platform til løsning af Kommunens administrative opgaver. Leverandøren vil herunder have ansvaret for drift af softwaren på platformen og vil være ansvarlig for tilvejebringelsen af dele af softwaren. Etablering og housing (serverhotel) af en central it-platform til løsning af Kommunens ikke-administrative opgaver (skole it). Kommunen vil selv stå for administrationen af den ikke-administrative platform samt for tilvejebringelsen og drift af softwaren på den ikke-administrative platform. For begge it-platforme gælder, at udstyret til de centrale platforme vil være leverandørejet. CPV: , , , , , , , , Fujitsu A/S

10 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler Ingeniørrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende bekendtgørelse vedrører ingeniørrådgivning i de situationer, hvor opgaven alene kræver assistance fra en ingeniør. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Alectia Teknikerbyen Virum Lyngkilde A/S Præstøvej Næstved Rambøll Danmark A/S Bag Haverne Køge Skude & Jacobsen A/S Næstvedvej 4760 Vordingborg Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Klosterisvej København Ø

11 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM Arkitektbistand til og projektkoordinering af ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet. Rådgivning og projektkoordinering i forbindelse med ny permanent udstilling på. sal i Tøjhusmuseet (THM), Tøjhusgade 3, 24 København K. Udstillingsrummet på. sal er på ca m2, og den nye permanente udstilling kommer til at optage omkring halvdelen af dette, dvs. ca. 600 m2, hvor dimensionerne udgør ca. 60 m * 0 m. Design/konstruktionsdesign/arbejdstegninger på elementer som skal indgå i udstillingen: I. Design: SFHM ønsker en helhedsløsning, hvor alle designs harmonerer med hinanden og med bygningen. Design af den nye permanente udstilling på. sal i THM.. Design af 2 udstillingsafsnit (Danmarks krige), de såkaldte hvirvler, der hver består af seks vægge på ca. 275x275 cm, og som har et grundareal på ca. 8 m2. Der vil i alt indgå ca. 375 genstande og et tilsvarende antal illustrationer. 2. Design af 6-8 samlingsmontrer (Tøjhusmuseets samlinger), der hver bliver ca. 7 m lange, 3-4 m høje og 70 cm dybe. I gennemsnit kommer hver montre til at indeholde omkring 45 genstande. 3. Design af introduktionsområde på ca. 225 m2. 4. Design af 2-3 mindre pauseområder, herunder udvælgelse af møblement. 5. Design af skoletjenesteområde på ca. 30 m2, der udgør en del af introduktionsområdet. 6. Design af trappeopgang til. sal. Vindeltrappe i tårn. 7. Layout af udstillingskataloger på hhv. dansk og engelsk, samt levering af trykklare filer. 8. Layout af folder på hhv. dansk og engelsk samt levering af trykklare filer. 9. Layout af en serie postkort og levering af trykklare filer. 0. Levering af farvekoder, typografi og grafik fra udstillingen i relevante formater til brug for ny hjemmeside m.v.. Layout af markedsføringselementer som plakater, facadebanner, annoncer o.l. samt levering af trykklare filer. II. Projektstyring: Desuden projektstyring i forbindelse med opbygning af den nye udstilling,. sal i THM. CPV: , , , , Jacta Stefansgade 5 A st tv 2200 København N. Telefon Internet:

12 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler arkitektrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende bekendtgørelse vedrører arkitektrådgivning i de situationer, hvor opgaven alene kræver assistance fra en arkitekt. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Creo arkitekter A/S Buchwaldsgade Odense C HS rådgivning A/S Hjorthøjvej Slagelse MOCS A/S Dyrehavevej Klampenborg White Arkitekter A/S Vester Kaj 2,. sal 4700 Næstved Aarhus arkitekterne A/S Europaplads 6 Postbox Aarhus C

13 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler totalrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører totalrådgivning. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Creo arkitekter A/S Buchwaldsgade Odense C HS rådgivning A/S Hjorthøjvej Slagelse Friis & Moltke A/S Galoche Allé Køge White Arkitekter A/S Vester Kaj 2,. sal 4700 Næstved Aarhus arkitekterne A/S Europaplads 6 Postbox Aarhus C

14 DK-Middelfart: Aviser MIDDELFART KOMMUNE Generel borgerinformation. Kontrakten omfatter informationsannoncer for forvaltninger, afdelinger og institutioner. Kontrakten omfatter som hovedregl ikke stillingsannoncer. CPV: Ugeavisen Vestfyn Møllevænget Ejby Telefon Internet: Fax

15 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit G. VE entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit G. VE entreprisen. CPV: E. Klink A/S Meterbuen Skovlunde Telefon

16 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit C. Lukningsentreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise C: Lukningsentreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: Eiler Thomsen Alufacader A/S Ivar Lundgaards Vej Holstebro Telefon

17 DK-Viby: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE De Bynære Havnearealer i Århus - Infrastruktur, 2. etape. Kontrakten omfatter anlægsarbejder på Århus Nordhavn som led i etapevis byggemodning af De Bynære Havnearealer. Arbejdet omfatter blandt andet anlæg af nye veje, ledningsanlæg, anlæg af kanal inkl. spunsning, udgravning og aptering samt anlæg af bugtpromenade. CPV: Arkil A/S Hvidemøllevej Randers NV

18 DK-København: Generatoraggregater med gnisttændingsmotor DANISH RED CROSS CPV: Generatoraggregater med gnisttændingsmotor. ATEK Lykkegårdsvej Roskilde Telefon ATEK Lykkegårdsvej Roskilde Telefon

19 DK-Aars: Madudbringning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Madservice med udbringning til plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. Produktion og udbringning af madservice til plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. CPV: Det Danske Madhus A/S Vestergade 2, 7700 Thisted

20 DK-Herning: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt HERNING KOMMUNE Rammeaftale om danskuddannelse mv i Herning og Ikast-Brande Kommune. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) samt kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. CPV: Dansk Flytningehjælp Borgergade 0, 3. sal 300 København Telefon

21 DK-København: Sociale foranstaltninger med institutionsophold KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Kontrakt om levering af tøjvaskordning til beboere på Plejecenter Sølund. Levering af tøjvaskordning til beboere på Plejecenter Sølund. CPV: De Forenede Dampvaskerier A/S Mesterlodden Gentofte Telefon

22 DK-Hobro: Tømning af sivebrønde eller septiktanke MARIAGERFJORD KOMMUNE - NATUR & MILJØ Tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet herfra. Mariagerfjord Kommune har indgået kontrakt på følegende: Udbud vedr. tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet herfra. Den udbudte tjenesteydelse omfatter tømning af bundfældningstanke på alle ejendomme i Mariagerfjord. Kommune som i Bygnings- og Boligregistret, BBR, er registreret med bundfældningstank. Endvidere består tjenesteydelsen i den videre håndtering og bortskaffelse af slammet. Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsen og krav hertil fremgår af udbudsmaterialet. Udvælgelse af tjenesteyder er baseret på laveste pris. CPV: Midtjyllands Kloak-Vedligeholdelse A/S 8940 Randers SV Telefon

23 DK-Herning: Transport af affald L90 Transport af forbrændingsegnet affald. Transport af affald fra 0 omlastestationer i Jylland. CPV:

24 DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ALABU BOLIG PÅ VEGNE AF ADMINISTREREDE BOLIGORGANISATIONER Alabu Bolig - Rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftaler med 3 arkitekter og 2 ingeniører om teknisk rådgivning og bistand ved de kommende 4 års projekter. Rammeaftalen med den enkelte aktør indgås under eet med de administrerede 5 boligorganisationer, dog vil den for Boligforeningen Fjordblink kun gælde opgaver, hvorom der ikke er indgået rådgiveraftale inden CPV: KPF Arkitekter A/S Ved Stranden Aalborg arkitektfirmaet NORD as Ladegårdsgade Aalborg Arkitekterne Bjørk & Maigaard ApS Gasværksvej 30 C, 2. sal 9000 Aalborg Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Stenvej Højbjerg Rambøll Danmark S/S Prinsensgade 9000 Aalborg

25 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed LEJERBO, CVR. NR Rammeaftaler om teknisk rådgivning som totalrådgivning. 20 rammeaftaler om teknisk rådgivning som totalrådgivning er opdelt i to sæt parallelle rammeaftaler, dels 0 parallelle rammeaftaler med arkitekter som totalrådgivere og dels parallelle 0 rammeaftaler med ingeniører som totalrådgivere. Rammeaftalerne udformes således, at ordregiver i nogle tilfælde tildeler konkrete opgaver til et arkitektfirma som totalrådgiver fra arkitektrammeaftalerne og tildeler underådgiveropgaven til et ingeniørfirma fra ingeniørrammeaftalerne, og i nogle tilfælde omvendt. Rammeaftalerne skal anvendes til rådgivning i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaver, såvel nybyggeri som renoveringsopgaver samt ved udarbejdelse af konkurrenceprojekter ved bygherrekonkurrencer. Fordelingstallene er anført nedenfor under pkt. V. betegnelse. tilstræber, at hver rådgiver, der får rammeaftale, får en andel af de samlede opgaver målt på entrepriseudgifter i rammeaftalernes løbetid (48 måneder), der svarer til den pågældendes fordelingstal. Afvigelse må dog påregnes. CPV: : Arkitekter Amager Strandvej 62b, København Telefon Internet: Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S A. C. Hansensvej Frederikssund Telefon Internet: Karl Henning Sørensen Arkitekter A/S Frederiksborgvej Helsinge Telefon Internet: White Arkitekter A/S Nyhavn 6 05 København Telefon Internet: Nova5 Arkitekter A/S

26 DK-København: Affaldscontainere KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ Levering af affaldsbeholdere. Levering af 2,2 m3 glaskuber. CPV: Dansk Rotations Plastic ApS Kalvehave Havnevej Kalvehave Telefon Fax

27 DK-København: Rammekontrakt om layout og design til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA) Rammekontrakt om layout og design til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram. Sigtet med rammekontrakten er at støtte Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram ved udførelse af layout (parti ) og design (parti 2). Parti omfatter layout af EEA's publikationer, der hovedsageligt benytter skabeloner i Adobe InDesign leveret af EEA, der skal resultere i PDF-filer til tryk og i weboptimerede PDF-filer. Parti 2 omfatter støtte til videreudvikling af EEA's udgivelsesprogram ved udformning og udvikling af nye skabeloner til udgivelse på såvel papir som web. CPV: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Herstedvang Albertslund Telefon Internet: Fax Page in Extremis avenue Wielemans Ceuppens 90 Bruxelles BELGIEN Telefon Internet: Fax

28 DK-København: Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje A/S ØRESUND Øresundsmotorvejen, Sikkerhedsopgradering 20. Opgaven omfatter opgradering af Øresundsmotorvejen i form af forlængelse af vestvendte ramper fra Tårnbytunnelen til Ørestad, mm. CPV: , , , Arkil A/S Geminivej Greve

29 DK-Tønder: Ganghjælpemidler TØNDER KOMMUNE Levering af genbrugshjælpemidler til Sydjysk Kommuneindkøb. Levering af genbrugshjælpemidler til Sydjysk Kommuneindkøb (Tønder og Varde Kommuen). Aftalen omhandler bade-/toiletstol, Rollator/smal, vekseltrykmadras og sengeborde. CPV: , , INVACARE A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon Mobilex A/S Nørskovvej 8660 Skanderborg Telefon ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Zealand Care A/S Ved Faurgården 5D 4300 Holbæk Telefon

30 DK-Tønder: Møbler TØNDER KOMMUNE Gen EU-udbud Levering af kontormøbler og arbejdspladsbelysning til Tønder. Levering af kontormøbler og arbejdspladsbelysning til Tønder Kommune. For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: permalink.mercell.com/ aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter du har meldt din interesse skal du oprettes i Mercell dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på. My Mercell for at se/downloade alle informationer. Tilbudsgiver opfordres til at fremsætte sine skriftlige spørgsmål til materialet samlet og senest den Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen. Spørgsmål skal stilles under fanen "Kommunikation". Svar fra ordregiver kan ses under fanen Kommunikation / "Ekstra Info" efter at ordregiver har publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk, at der til afsendelse af den krævede dokumentation kan anvendes digital signatur. Hvis du ikke har digital signatur, kontakt da 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Tilbud/anmodning om prækvalifikation modtaget på andre måder end gennem Mercell Danmark A/S vil ikke blive taget med i vurderingen. CPV: Reick Møbler A/S Østermarkvej Højer

31 DK-Sorø: Øjenplejeprodukter og korrigerende linser REGION SJÆLLAND EU udbud af øjenlinser og visco elasticum. Region Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler inden for øjenlinser og visco elasticum til regionens øjenafdelinger på Roskilde sygehus samt Næstved sygehus. CPV: Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE New Order Medical ApS Bredevej 2 C DH 2830 Virum Alcon Danmark A/S Rødovre Parkvej Rødovre Alcon Danmark A/S Rødovre Parkvej Rødovre Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS Kanalv 3A 6fl SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS Kanalv 3A 6fl SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Zeiss / Brock & Michelsen A/S Blokken Birkerød

32 DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri UDENRIGSMINISTERIET Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt kancelli for den danske ambassade i Indien. Samlet etageareal ca. 730 m2 + ca. 60 m2 kælder. Desuden 3-4 medarbejderboliger. CPV:

33 DK-København: Indsamling af affald MILJØSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Indsamling, trasport og behandling af erhvervsaffald til forbrænding, genanvendelse og specialbehandling. Afhentning, transport og behandling af erhvervsaffald til genanvendelse, forbrænding og specialbehandling. Det drejer sig om 0 affaldsfraktioner og kontrakten er fordelt over hele landet. CPV: , , , M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

34 DK-Taastrup: Brandkøretøjer HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Opbygning af 4 brandkøretøjer til Beredskabet i Ishøj, Vallendsbæk og Høje-Taastrup kommuner. Opbygning af 4 brandkøretøjer til Beredskabet i Ishøj, Vallendsbæk og Høje-Taastrup kommuner. CPV: , GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: Hauberg Technique A/S Finlandsgade 29 A 4690 Haslev Telefon Internet: Fax GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet:

35 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support UDENRIGSMINISTERIET Website til det danske formandskab for EU i 202. Der er indgået kontrakt om etablering og vedligeholdelse af et formandskabs-website samt ydelser i tilknytning hertil til brug for Danmarks varetagelse af formandskabet for EU (EU 202). CPV: , , , , , Pentia A/S Store Kongensgade 66, baghuset 264 København K Telefon

36 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support UDENRIGSMINISTERIET Hosting af websites. Der er indgået kontrakt om hosting af webportefølje på ca. 40 websites, herunder ministeriets hovedsiteum.dk samt lande- og kampagnesites. Hostingopgaven omfatter hosting af test- og produktionsmiljø, samt overvågning og rapportering. CPV: , , , TDC Hosting Olof Palmes Allé Århus N

37 DK-Århus: Uorganiske og organiske basiskemikalier AARHUS UNIVERSITET CPV: , , , , , Uorganiske og organiske basiskemikalier. Reagenser og kontrastmidler. Polymerase-kædereaktion (PCR). Enzymer. Isotopreagenser. Reagenser til elektroforese. Th Geyer Industrivej 6A 4000 Roskilde Promega Biotech AB Finnboda Varvsväg 6 SE-3 73 Nacka SVERIGE VWR - Bie & Berntsen A/S Transformervej Herlev Sigma-Aldrich Denmark A/S Kirkebjerg Allé 84, 2. tv 2605 Brøndby In Vitro as Kratbjerg Fredensborg Kem-En-Tek A/S Kuldyssen Taastrup DNA Technology A/S Voldbjergvej Risskov Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre Qiagen Danmark, part of Qiagen AB Sverige Fruebjergvej Købehanv Ø

38 AH Diagnostics as Runetoften Aarhus V Fisher Scientific Industrivej Slangerup Invitrogen A/S, part of Life Technologies Thistedgade 6, stuen 2630 Taastrup PerkingElmer Danmark A/S Tonsbakken Skovlunde 2

39 DK-Sønderborg: Møbler EUC SYD EUC Syd - Levering af møbler og indretning. Inventarleverance og indretningsydelse i relation til nyindretning af delområder i forbindelse med ombygning og nybyggeri for EUC Syd i Sønderborg. EUC Syd Sønderborg ombygger, nybygger og renoverer i øjeblikket Hilmar Finsensgade 4-6 med henblik på at lokalisere hovedparten af sine aktiviteter i Sønderborg på denne adresse. Der er tale om i alt ca m² nybyggeri samt ombygning og renovering af en større del af det eksisterende byggeri. Udbuddet omfatter indretning og levering af inventar i relation hertil, i hovedgrupper og estimerede mængder som angivet i II.2.). Der skal påregnes en nærmere detaljerings- og indretningsproces, som kan medføre justeringer i de estimerede mængder og specifikationer. Inventarleverandøren skal kunne tilbyde og håndtere denne ydelse i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet. Det skal være muligt for udbyder at foretage løbende supplerende indkøb på alle de af udbuddet omfattede produkter. Tilbudsgiver skal derfor skulle give en suppleringsgaranti på min. 4 år regnet fra leveringsdato. CPV: Danfurn A/S Ellehammersvej Vejle Telefon Internet:

40 DK-Brøndby: Opsætning af udsmykning DANSKE SPIL A/S 20/Montage af friser. 20/Montage af friser hos Danske Spils forhandlere CPV: , Skiltemontøren Håndværkervej 55C 4000 Roskilde

41 DK-Valby: Bygge- og anlægsarbejder LEJERBO Gyldenrisparken blok 3 børnehus. Udførelse af ombygning af tidligere plejehjem til børnehus. CPV: GVL Entreprise Oldvej Farum

42 DK-København: Oplagring og pakhusvirksomhed MÆRSK OLIE OG GAS A/S CPV: , , , Oplagring og pakhusvirksomhed. Lagring og genfinding. Datalagrings- og -udlæsningsenheder. Datalagring.

43 DK-Kalundborg: Energimålere KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning. Indkøb af energimålere til fjernvarme. Levering af energimålere, radionetværk og kommunikationsudstyr til netværket. CPV: Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg

44 DK-Sorø: Programpakker og informationssystemer REGIONALT DIGITALT EKG Regionalt digitalt EKG. Region Sjælland ønsker leveret et IT-system til etablering og drift af en central database indeholdende EKG originaldata, med tolninger, persondata samt bemærkninger tilknyttet under optagelse, vurdering, revurdering samt Øvrige bemærkninger til data. EKG data skal i videst muligt omfang opsamles fra regionens eksisterende udstyr fra forskellige leverandører. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning og drift med høj oppetid. Vedligeholdelse, uddannelse af helpdesk og driftspersonale samt superbrugere er inkluderet. CPV: , General Electric Healthcare A/S Park Allé Brøndby Telefon Fax

45 DK-Århus: Supercomputer AARHUS UNIVERSITET Indkøb af compute noder. har indkøbt en række compute noder, multisocket noder og GUP noder. CPV: Ways IT ApS Tonsbakken Skovlunde

46 DK-København: Tryksager og beslægtede produkter SKATTEMINISTERIETS KONCERCENTER (SKAT) Selvklæbende ark af folie til prøvemærker. Rammeaftalen vedrørende indkøb af selvklæbende ark af folie til brug for prøvemærker. Prøvemærkerne benyttes på køretøjer til midlertidig og lejlighedsvis kørsel på færdselslovens område. CPV: CCL Label A/S Nyager Brøndby

47 DK-Ryslinge: Legetøj FÆLLESINDKØB FYN Rammeaftale på levering af legetøj. Indkøb af indendørs legetøj, udendørs legetøj og institutionskøretøjer til institutionerne i kommunernen under Fællesindkøb Fyn: Assens, Faaborg- Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg Kommuner. CPV: , , Leika Danmark A/S Borupvang Allerød Max Horsens A/S Gl. Egebjergvej Horsens av form as Hammerhusvej 8a 7400 Herning Dica A/S Industrikrogen Rønnede Lekolar A/S Industriparken Fakse Tress A/S Danmarksvej Skanderborg Bos Cykelservice A/S Mallevej Ranum Legetøjsmekanikeren IS Ølundgyden Ølund

48 DK-Fredericia: Behandling af slam FREDERICIA SPILDEVAND A/S Håndtering af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg. Håndtering af afvandet spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg i form af afhentning, transport, evt. oplagering, behandling og afsætning af slammet inkl. administration (tilsyn og indberetning til myndigheder) samt drifts- og miljøredegørelse. Entreprenøren skal selv forestå indgåelse af alle aftaler med aftagere af slammet. Deponering af slammet accepteres ikke. Undtaget herfor er i de særlige tilfælde, hvor slammets kvalitet ikke lever op til de stillede og aftalte krav. Det er et grundlæggende krav, at den tilbudte håndteringsmetode skal basere sig på en afprøvet og almindeligt anvendt teknisk løsning/teknologi, således at ordregiver sikres en driftssikker og økonomisk robust løsning, hvor slammet altid kan håndteres. CPV: , , HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J

49 DK-Hillerød: Nåle til radiologiske procedurer REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI-INDKØB Aftale om levering af produkter til ultralydvejledt intervention. Aftale om levering af produkter til ultralydvejledt intervention. CPV: , , , , Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Telefon Fax Angiotech Danmark A7S Knud Bro Alle Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Telefon Internet: Fax Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Bard Denmark AB Sudersgade 35 B 3000 Helsingør Bard Denmark AB Sudersgade 35 B 3000 Helsingør Mermaid Medical A/S

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Balle: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder RENO DJURS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Deponeringsanlæg Etape 2. Entreprisen omfatter etablering

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere