Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise B: Råhusentreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken København Telefon

2 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit J. Elevator-entreprise. Kontrakt for udførelse af entreprise J: Eæevator entreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: ThyssenKrupp Elevator A/S Erhversvej 7, Glostrup 2600 København Telefon

3 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit I. El- og sikringsanlæg- entreprise. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit I. El- og sikringsanlægentreprise. CPV: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Telefon

4 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit K. CTS entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit K. CTS entreprisen. CPV: Schneider Electric Buildings Danmark A/S Hørkær 2B 2730 København Telefon

5 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit H. Sprinkler-entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit H. Sprinkler-entreprisen. CPV: Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby Telefon

6 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGIONHOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Udstyr "Immunstainer" og Forbrugsartikler. Udstyr "Immunstainer" og Forbrugsartikler. CPV: , , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre Telefon

7 DK-Grindsted: Personbiler BILLUND KOMMUNE Hjemmeplejebiler til ældreplejen. Levering af hjemmeplejebiler til Billund Kommune. CPV: Hyundai/Ejvind Larsen Hyundai/Ejvind larsen

8 DK-København: Transformatorer med væskeisolation BANE 2 stk. 32/27,5 kv. 23 MVA banetransformere Projektet omfatter levering, opstilling og idriftsættelse af 2 stk. 2-faset 32/27,5 kv. banetransformere på 23 MVA. CPV: CG Power System Antwerpsesteenweg Mechelen BELGIEN

9 DK-Frederiksværk: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support HALSNÆS KOMMUNE Aftale om IT-platforme. Etablering og drift (hosting) af en central it-platform til løsning af Kommunens administrative opgaver. Leverandøren vil herunder have ansvaret for drift af softwaren på platformen og vil være ansvarlig for tilvejebringelsen af dele af softwaren. Etablering og housing (serverhotel) af en central it-platform til løsning af Kommunens ikke-administrative opgaver (skole it). Kommunen vil selv stå for administrationen af den ikke-administrative platform samt for tilvejebringelsen og drift af softwaren på den ikke-administrative platform. For begge it-platforme gælder, at udstyret til de centrale platforme vil være leverandørejet. CPV: , , , , , , , , Fujitsu A/S

10 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler Ingeniørrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende bekendtgørelse vedrører ingeniørrådgivning i de situationer, hvor opgaven alene kræver assistance fra en ingeniør. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Alectia Teknikerbyen Virum Lyngkilde A/S Præstøvej Næstved Rambøll Danmark A/S Bag Haverne Køge Skude & Jacobsen A/S Næstvedvej 4760 Vordingborg Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Klosterisvej København Ø

11 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM Arkitektbistand til og projektkoordinering af ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet. Rådgivning og projektkoordinering i forbindelse med ny permanent udstilling på. sal i Tøjhusmuseet (THM), Tøjhusgade 3, 24 København K. Udstillingsrummet på. sal er på ca m2, og den nye permanente udstilling kommer til at optage omkring halvdelen af dette, dvs. ca. 600 m2, hvor dimensionerne udgør ca. 60 m * 0 m. Design/konstruktionsdesign/arbejdstegninger på elementer som skal indgå i udstillingen: I. Design: SFHM ønsker en helhedsløsning, hvor alle designs harmonerer med hinanden og med bygningen. Design af den nye permanente udstilling på. sal i THM.. Design af 2 udstillingsafsnit (Danmarks krige), de såkaldte hvirvler, der hver består af seks vægge på ca. 275x275 cm, og som har et grundareal på ca. 8 m2. Der vil i alt indgå ca. 375 genstande og et tilsvarende antal illustrationer. 2. Design af 6-8 samlingsmontrer (Tøjhusmuseets samlinger), der hver bliver ca. 7 m lange, 3-4 m høje og 70 cm dybe. I gennemsnit kommer hver montre til at indeholde omkring 45 genstande. 3. Design af introduktionsområde på ca. 225 m2. 4. Design af 2-3 mindre pauseområder, herunder udvælgelse af møblement. 5. Design af skoletjenesteområde på ca. 30 m2, der udgør en del af introduktionsområdet. 6. Design af trappeopgang til. sal. Vindeltrappe i tårn. 7. Layout af udstillingskataloger på hhv. dansk og engelsk, samt levering af trykklare filer. 8. Layout af folder på hhv. dansk og engelsk samt levering af trykklare filer. 9. Layout af en serie postkort og levering af trykklare filer. 0. Levering af farvekoder, typografi og grafik fra udstillingen i relevante formater til brug for ny hjemmeside m.v.. Layout af markedsføringselementer som plakater, facadebanner, annoncer o.l. samt levering af trykklare filer. II. Projektstyring: Desuden projektstyring i forbindelse med opbygning af den nye udstilling,. sal i THM. CPV: , , , , Jacta Stefansgade 5 A st tv 2200 København N. Telefon Internet:

12 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler arkitektrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende bekendtgørelse vedrører arkitektrådgivning i de situationer, hvor opgaven alene kræver assistance fra en arkitekt. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Creo arkitekter A/S Buchwaldsgade Odense C HS rådgivning A/S Hjorthøjvej Slagelse MOCS A/S Dyrehavevej Klampenborg White Arkitekter A/S Vester Kaj 2,. sal 4700 Næstved Aarhus arkitekterne A/S Europaplads 6 Postbox Aarhus C

13 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler totalrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører totalrådgivning. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Creo arkitekter A/S Buchwaldsgade Odense C HS rådgivning A/S Hjorthøjvej Slagelse Friis & Moltke A/S Galoche Allé Køge White Arkitekter A/S Vester Kaj 2,. sal 4700 Næstved Aarhus arkitekterne A/S Europaplads 6 Postbox Aarhus C

14 DK-Middelfart: Aviser MIDDELFART KOMMUNE Generel borgerinformation. Kontrakten omfatter informationsannoncer for forvaltninger, afdelinger og institutioner. Kontrakten omfatter som hovedregl ikke stillingsannoncer. CPV: Ugeavisen Vestfyn Møllevænget Ejby Telefon Internet: Fax

15 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit G. VE entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit G. VE entreprisen. CPV: E. Klink A/S Meterbuen Skovlunde Telefon

16 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit C. Lukningsentreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise C: Lukningsentreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: Eiler Thomsen Alufacader A/S Ivar Lundgaards Vej Holstebro Telefon

17 DK-Viby: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE De Bynære Havnearealer i Århus - Infrastruktur, 2. etape. Kontrakten omfatter anlægsarbejder på Århus Nordhavn som led i etapevis byggemodning af De Bynære Havnearealer. Arbejdet omfatter blandt andet anlæg af nye veje, ledningsanlæg, anlæg af kanal inkl. spunsning, udgravning og aptering samt anlæg af bugtpromenade. CPV: Arkil A/S Hvidemøllevej Randers NV

18 DK-København: Generatoraggregater med gnisttændingsmotor DANISH RED CROSS CPV: Generatoraggregater med gnisttændingsmotor. ATEK Lykkegårdsvej Roskilde Telefon ATEK Lykkegårdsvej Roskilde Telefon

19 DK-Aars: Madudbringning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Madservice med udbringning til plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. Produktion og udbringning af madservice til plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. CPV: Det Danske Madhus A/S Vestergade 2, 7700 Thisted

20 DK-Herning: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt HERNING KOMMUNE Rammeaftale om danskuddannelse mv i Herning og Ikast-Brande Kommune. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) samt kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. CPV: Dansk Flytningehjælp Borgergade 0, 3. sal 300 København Telefon

21 DK-København: Sociale foranstaltninger med institutionsophold KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Kontrakt om levering af tøjvaskordning til beboere på Plejecenter Sølund. Levering af tøjvaskordning til beboere på Plejecenter Sølund. CPV: De Forenede Dampvaskerier A/S Mesterlodden Gentofte Telefon

22 DK-Hobro: Tømning af sivebrønde eller septiktanke MARIAGERFJORD KOMMUNE - NATUR & MILJØ Tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet herfra. Mariagerfjord Kommune har indgået kontrakt på følegende: Udbud vedr. tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet herfra. Den udbudte tjenesteydelse omfatter tømning af bundfældningstanke på alle ejendomme i Mariagerfjord. Kommune som i Bygnings- og Boligregistret, BBR, er registreret med bundfældningstank. Endvidere består tjenesteydelsen i den videre håndtering og bortskaffelse af slammet. Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsen og krav hertil fremgår af udbudsmaterialet. Udvælgelse af tjenesteyder er baseret på laveste pris. CPV: Midtjyllands Kloak-Vedligeholdelse A/S 8940 Randers SV Telefon

23 DK-Herning: Transport af affald L90 Transport af forbrændingsegnet affald. Transport af affald fra 0 omlastestationer i Jylland. CPV:

24 DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ALABU BOLIG PÅ VEGNE AF ADMINISTREREDE BOLIGORGANISATIONER Alabu Bolig - Rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftaler med 3 arkitekter og 2 ingeniører om teknisk rådgivning og bistand ved de kommende 4 års projekter. Rammeaftalen med den enkelte aktør indgås under eet med de administrerede 5 boligorganisationer, dog vil den for Boligforeningen Fjordblink kun gælde opgaver, hvorom der ikke er indgået rådgiveraftale inden CPV: KPF Arkitekter A/S Ved Stranden Aalborg arkitektfirmaet NORD as Ladegårdsgade Aalborg Arkitekterne Bjørk & Maigaard ApS Gasværksvej 30 C, 2. sal 9000 Aalborg Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Stenvej Højbjerg Rambøll Danmark S/S Prinsensgade 9000 Aalborg

25 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed LEJERBO, CVR. NR Rammeaftaler om teknisk rådgivning som totalrådgivning. 20 rammeaftaler om teknisk rådgivning som totalrådgivning er opdelt i to sæt parallelle rammeaftaler, dels 0 parallelle rammeaftaler med arkitekter som totalrådgivere og dels parallelle 0 rammeaftaler med ingeniører som totalrådgivere. Rammeaftalerne udformes således, at ordregiver i nogle tilfælde tildeler konkrete opgaver til et arkitektfirma som totalrådgiver fra arkitektrammeaftalerne og tildeler underådgiveropgaven til et ingeniørfirma fra ingeniørrammeaftalerne, og i nogle tilfælde omvendt. Rammeaftalerne skal anvendes til rådgivning i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaver, såvel nybyggeri som renoveringsopgaver samt ved udarbejdelse af konkurrenceprojekter ved bygherrekonkurrencer. Fordelingstallene er anført nedenfor under pkt. V. betegnelse. tilstræber, at hver rådgiver, der får rammeaftale, får en andel af de samlede opgaver målt på entrepriseudgifter i rammeaftalernes løbetid (48 måneder), der svarer til den pågældendes fordelingstal. Afvigelse må dog påregnes. CPV: : Arkitekter Amager Strandvej 62b, København Telefon Internet: Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S A. C. Hansensvej Frederikssund Telefon Internet: Karl Henning Sørensen Arkitekter A/S Frederiksborgvej Helsinge Telefon Internet: White Arkitekter A/S Nyhavn 6 05 København Telefon Internet: Nova5 Arkitekter A/S

26 DK-København: Affaldscontainere KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ Levering af affaldsbeholdere. Levering af 2,2 m3 glaskuber. CPV: Dansk Rotations Plastic ApS Kalvehave Havnevej Kalvehave Telefon Fax

27 DK-København: Rammekontrakt om layout og design til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA) Rammekontrakt om layout og design til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram. Sigtet med rammekontrakten er at støtte Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram ved udførelse af layout (parti ) og design (parti 2). Parti omfatter layout af EEA's publikationer, der hovedsageligt benytter skabeloner i Adobe InDesign leveret af EEA, der skal resultere i PDF-filer til tryk og i weboptimerede PDF-filer. Parti 2 omfatter støtte til videreudvikling af EEA's udgivelsesprogram ved udformning og udvikling af nye skabeloner til udgivelse på såvel papir som web. CPV: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Herstedvang Albertslund Telefon Internet: Fax Page in Extremis avenue Wielemans Ceuppens 90 Bruxelles BELGIEN Telefon Internet: Fax

28 DK-København: Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje A/S ØRESUND Øresundsmotorvejen, Sikkerhedsopgradering 20. Opgaven omfatter opgradering af Øresundsmotorvejen i form af forlængelse af vestvendte ramper fra Tårnbytunnelen til Ørestad, mm. CPV: , , , Arkil A/S Geminivej Greve

29 DK-Tønder: Ganghjælpemidler TØNDER KOMMUNE Levering af genbrugshjælpemidler til Sydjysk Kommuneindkøb. Levering af genbrugshjælpemidler til Sydjysk Kommuneindkøb (Tønder og Varde Kommuen). Aftalen omhandler bade-/toiletstol, Rollator/smal, vekseltrykmadras og sengeborde. CPV: , , INVACARE A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon Mobilex A/S Nørskovvej 8660 Skanderborg Telefon ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Zealand Care A/S Ved Faurgården 5D 4300 Holbæk Telefon

30 DK-Tønder: Møbler TØNDER KOMMUNE Gen EU-udbud Levering af kontormøbler og arbejdspladsbelysning til Tønder. Levering af kontormøbler og arbejdspladsbelysning til Tønder Kommune. For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: permalink.mercell.com/ aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter du har meldt din interesse skal du oprettes i Mercell dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på. My Mercell for at se/downloade alle informationer. Tilbudsgiver opfordres til at fremsætte sine skriftlige spørgsmål til materialet samlet og senest den Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen. Spørgsmål skal stilles under fanen "Kommunikation". Svar fra ordregiver kan ses under fanen Kommunikation / "Ekstra Info" efter at ordregiver har publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk, at der til afsendelse af den krævede dokumentation kan anvendes digital signatur. Hvis du ikke har digital signatur, kontakt da 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Tilbud/anmodning om prækvalifikation modtaget på andre måder end gennem Mercell Danmark A/S vil ikke blive taget med i vurderingen. CPV: Reick Møbler A/S Østermarkvej Højer

31 DK-Sorø: Øjenplejeprodukter og korrigerende linser REGION SJÆLLAND EU udbud af øjenlinser og visco elasticum. Region Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler inden for øjenlinser og visco elasticum til regionens øjenafdelinger på Roskilde sygehus samt Næstved sygehus. CPV: Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE New Order Medical ApS Bredevej 2 C DH 2830 Virum Alcon Danmark A/S Rødovre Parkvej Rødovre Alcon Danmark A/S Rødovre Parkvej Rødovre Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS Kanalv 3A 6fl SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS Kanalv 3A 6fl SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Zeiss / Brock & Michelsen A/S Blokken Birkerød

32 DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri UDENRIGSMINISTERIET Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt kancelli for den danske ambassade i Indien. Samlet etageareal ca. 730 m2 + ca. 60 m2 kælder. Desuden 3-4 medarbejderboliger. CPV:

33 DK-København: Indsamling af affald MILJØSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Indsamling, trasport og behandling af erhvervsaffald til forbrænding, genanvendelse og specialbehandling. Afhentning, transport og behandling af erhvervsaffald til genanvendelse, forbrænding og specialbehandling. Det drejer sig om 0 affaldsfraktioner og kontrakten er fordelt over hele landet. CPV: , , , M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

34 DK-Taastrup: Brandkøretøjer HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Opbygning af 4 brandkøretøjer til Beredskabet i Ishøj, Vallendsbæk og Høje-Taastrup kommuner. Opbygning af 4 brandkøretøjer til Beredskabet i Ishøj, Vallendsbæk og Høje-Taastrup kommuner. CPV: , GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: Hauberg Technique A/S Finlandsgade 29 A 4690 Haslev Telefon Internet: Fax GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet:

35 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support UDENRIGSMINISTERIET Website til det danske formandskab for EU i 202. Der er indgået kontrakt om etablering og vedligeholdelse af et formandskabs-website samt ydelser i tilknytning hertil til brug for Danmarks varetagelse af formandskabet for EU (EU 202). CPV: , , , , , Pentia A/S Store Kongensgade 66, baghuset 264 København K Telefon

36 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support UDENRIGSMINISTERIET Hosting af websites. Der er indgået kontrakt om hosting af webportefølje på ca. 40 websites, herunder ministeriets hovedsiteum.dk samt lande- og kampagnesites. Hostingopgaven omfatter hosting af test- og produktionsmiljø, samt overvågning og rapportering. CPV: , , , TDC Hosting Olof Palmes Allé Århus N

37 DK-Århus: Uorganiske og organiske basiskemikalier AARHUS UNIVERSITET CPV: , , , , , Uorganiske og organiske basiskemikalier. Reagenser og kontrastmidler. Polymerase-kædereaktion (PCR). Enzymer. Isotopreagenser. Reagenser til elektroforese. Th Geyer Industrivej 6A 4000 Roskilde Promega Biotech AB Finnboda Varvsväg 6 SE-3 73 Nacka SVERIGE VWR - Bie & Berntsen A/S Transformervej Herlev Sigma-Aldrich Denmark A/S Kirkebjerg Allé 84, 2. tv 2605 Brøndby In Vitro as Kratbjerg Fredensborg Kem-En-Tek A/S Kuldyssen Taastrup DNA Technology A/S Voldbjergvej Risskov Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre Qiagen Danmark, part of Qiagen AB Sverige Fruebjergvej Købehanv Ø

38 AH Diagnostics as Runetoften Aarhus V Fisher Scientific Industrivej Slangerup Invitrogen A/S, part of Life Technologies Thistedgade 6, stuen 2630 Taastrup PerkingElmer Danmark A/S Tonsbakken Skovlunde 2

39 DK-Sønderborg: Møbler EUC SYD EUC Syd - Levering af møbler og indretning. Inventarleverance og indretningsydelse i relation til nyindretning af delområder i forbindelse med ombygning og nybyggeri for EUC Syd i Sønderborg. EUC Syd Sønderborg ombygger, nybygger og renoverer i øjeblikket Hilmar Finsensgade 4-6 med henblik på at lokalisere hovedparten af sine aktiviteter i Sønderborg på denne adresse. Der er tale om i alt ca m² nybyggeri samt ombygning og renovering af en større del af det eksisterende byggeri. Udbuddet omfatter indretning og levering af inventar i relation hertil, i hovedgrupper og estimerede mængder som angivet i II.2.). Der skal påregnes en nærmere detaljerings- og indretningsproces, som kan medføre justeringer i de estimerede mængder og specifikationer. Inventarleverandøren skal kunne tilbyde og håndtere denne ydelse i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet. Det skal være muligt for udbyder at foretage løbende supplerende indkøb på alle de af udbuddet omfattede produkter. Tilbudsgiver skal derfor skulle give en suppleringsgaranti på min. 4 år regnet fra leveringsdato. CPV: Danfurn A/S Ellehammersvej Vejle Telefon Internet:

40 DK-Brøndby: Opsætning af udsmykning DANSKE SPIL A/S 20/Montage af friser. 20/Montage af friser hos Danske Spils forhandlere CPV: , Skiltemontøren Håndværkervej 55C 4000 Roskilde

41 DK-Valby: Bygge- og anlægsarbejder LEJERBO Gyldenrisparken blok 3 børnehus. Udførelse af ombygning af tidligere plejehjem til børnehus. CPV: GVL Entreprise Oldvej Farum

42 DK-København: Oplagring og pakhusvirksomhed MÆRSK OLIE OG GAS A/S CPV: , , , Oplagring og pakhusvirksomhed. Lagring og genfinding. Datalagrings- og -udlæsningsenheder. Datalagring.

43 DK-Kalundborg: Energimålere KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning. Indkøb af energimålere til fjernvarme. Levering af energimålere, radionetværk og kommunikationsudstyr til netværket. CPV: Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg

44 DK-Sorø: Programpakker og informationssystemer REGIONALT DIGITALT EKG Regionalt digitalt EKG. Region Sjælland ønsker leveret et IT-system til etablering og drift af en central database indeholdende EKG originaldata, med tolninger, persondata samt bemærkninger tilknyttet under optagelse, vurdering, revurdering samt Øvrige bemærkninger til data. EKG data skal i videst muligt omfang opsamles fra regionens eksisterende udstyr fra forskellige leverandører. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning og drift med høj oppetid. Vedligeholdelse, uddannelse af helpdesk og driftspersonale samt superbrugere er inkluderet. CPV: , General Electric Healthcare A/S Park Allé Brøndby Telefon Fax

45 DK-Århus: Supercomputer AARHUS UNIVERSITET Indkøb af compute noder. har indkøbt en række compute noder, multisocket noder og GUP noder. CPV: Ways IT ApS Tonsbakken Skovlunde

46 DK-København: Tryksager og beslægtede produkter SKATTEMINISTERIETS KONCERCENTER (SKAT) Selvklæbende ark af folie til prøvemærker. Rammeaftalen vedrørende indkøb af selvklæbende ark af folie til brug for prøvemærker. Prøvemærkerne benyttes på køretøjer til midlertidig og lejlighedsvis kørsel på færdselslovens område. CPV: CCL Label A/S Nyager Brøndby

47 DK-Ryslinge: Legetøj FÆLLESINDKØB FYN Rammeaftale på levering af legetøj. Indkøb af indendørs legetøj, udendørs legetøj og institutionskøretøjer til institutionerne i kommunernen under Fællesindkøb Fyn: Assens, Faaborg- Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg Kommuner. CPV: , , Leika Danmark A/S Borupvang Allerød Max Horsens A/S Gl. Egebjergvej Horsens av form as Hammerhusvej 8a 7400 Herning Dica A/S Industrikrogen Rønnede Lekolar A/S Industriparken Fakse Tress A/S Danmarksvej Skanderborg Bos Cykelservice A/S Mallevej Ranum Legetøjsmekanikeren IS Ølundgyden Ølund

48 DK-Fredericia: Behandling af slam FREDERICIA SPILDEVAND A/S Håndtering af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg. Håndtering af afvandet spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg i form af afhentning, transport, evt. oplagering, behandling og afsætning af slammet inkl. administration (tilsyn og indberetning til myndigheder) samt drifts- og miljøredegørelse. Entreprenøren skal selv forestå indgåelse af alle aftaler med aftagere af slammet. Deponering af slammet accepteres ikke. Undtaget herfor er i de særlige tilfælde, hvor slammets kvalitet ikke lever op til de stillede og aftalte krav. Det er et grundlæggende krav, at den tilbudte håndteringsmetode skal basere sig på en afprøvet og almindeligt anvendt teknisk løsning/teknologi, således at ordregiver sikres en driftssikker og økonomisk robust løsning, hvor slammet altid kan håndteres. CPV: , , HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J

49 DK-Hillerød: Nåle til radiologiske procedurer REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI-INDKØB Aftale om levering af produkter til ultralydvejledt intervention. Aftale om levering af produkter til ultralydvejledt intervention. CPV: , , , , Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Telefon Fax Angiotech Danmark A7S Knud Bro Alle Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Telefon Internet: Fax Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Bard Denmark AB Sudersgade 35 B 3000 Helsingør Bard Denmark AB Sudersgade 35 B 3000 Helsingør Mermaid Medical A/S

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere