Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise B: Råhusentreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken København Telefon

2 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit J. Elevator-entreprise. Kontrakt for udførelse af entreprise J: Eæevator entreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: ThyssenKrupp Elevator A/S Erhversvej 7, Glostrup 2600 København Telefon

3 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit I. El- og sikringsanlæg- entreprise. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit I. El- og sikringsanlægentreprise. CPV: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Telefon

4 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit K. CTS entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit K. CTS entreprisen. CPV: Schneider Electric Buildings Danmark A/S Hørkær 2B 2730 København Telefon

5 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit H. Sprinkler-entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit H. Sprinkler-entreprisen. CPV: Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby Telefon

6 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGIONHOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Udstyr "Immunstainer" og Forbrugsartikler. Udstyr "Immunstainer" og Forbrugsartikler. CPV: , , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre Telefon

7 DK-Grindsted: Personbiler BILLUND KOMMUNE Hjemmeplejebiler til ældreplejen. Levering af hjemmeplejebiler til Billund Kommune. CPV: Hyundai/Ejvind Larsen Hyundai/Ejvind larsen

8 DK-København: Transformatorer med væskeisolation BANE 2 stk. 32/27,5 kv. 23 MVA banetransformere Projektet omfatter levering, opstilling og idriftsættelse af 2 stk. 2-faset 32/27,5 kv. banetransformere på 23 MVA. CPV: CG Power System Antwerpsesteenweg Mechelen BELGIEN

9 DK-Frederiksværk: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support HALSNÆS KOMMUNE Aftale om IT-platforme. Etablering og drift (hosting) af en central it-platform til løsning af Kommunens administrative opgaver. Leverandøren vil herunder have ansvaret for drift af softwaren på platformen og vil være ansvarlig for tilvejebringelsen af dele af softwaren. Etablering og housing (serverhotel) af en central it-platform til løsning af Kommunens ikke-administrative opgaver (skole it). Kommunen vil selv stå for administrationen af den ikke-administrative platform samt for tilvejebringelsen og drift af softwaren på den ikke-administrative platform. For begge it-platforme gælder, at udstyret til de centrale platforme vil være leverandørejet. CPV: , , , , , , , , Fujitsu A/S

10 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler Ingeniørrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende bekendtgørelse vedrører ingeniørrådgivning i de situationer, hvor opgaven alene kræver assistance fra en ingeniør. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Alectia Teknikerbyen Virum Lyngkilde A/S Præstøvej Næstved Rambøll Danmark A/S Bag Haverne Køge Skude & Jacobsen A/S Næstvedvej 4760 Vordingborg Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Klosterisvej København Ø

11 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed STATENS FORSVARSHISTORISKE MUSEUM Arkitektbistand til og projektkoordinering af ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet. Rådgivning og projektkoordinering i forbindelse med ny permanent udstilling på. sal i Tøjhusmuseet (THM), Tøjhusgade 3, 24 København K. Udstillingsrummet på. sal er på ca m2, og den nye permanente udstilling kommer til at optage omkring halvdelen af dette, dvs. ca. 600 m2, hvor dimensionerne udgør ca. 60 m * 0 m. Design/konstruktionsdesign/arbejdstegninger på elementer som skal indgå i udstillingen: I. Design: SFHM ønsker en helhedsløsning, hvor alle designs harmonerer med hinanden og med bygningen. Design af den nye permanente udstilling på. sal i THM.. Design af 2 udstillingsafsnit (Danmarks krige), de såkaldte hvirvler, der hver består af seks vægge på ca. 275x275 cm, og som har et grundareal på ca. 8 m2. Der vil i alt indgå ca. 375 genstande og et tilsvarende antal illustrationer. 2. Design af 6-8 samlingsmontrer (Tøjhusmuseets samlinger), der hver bliver ca. 7 m lange, 3-4 m høje og 70 cm dybe. I gennemsnit kommer hver montre til at indeholde omkring 45 genstande. 3. Design af introduktionsområde på ca. 225 m2. 4. Design af 2-3 mindre pauseområder, herunder udvælgelse af møblement. 5. Design af skoletjenesteområde på ca. 30 m2, der udgør en del af introduktionsområdet. 6. Design af trappeopgang til. sal. Vindeltrappe i tårn. 7. Layout af udstillingskataloger på hhv. dansk og engelsk, samt levering af trykklare filer. 8. Layout af folder på hhv. dansk og engelsk samt levering af trykklare filer. 9. Layout af en serie postkort og levering af trykklare filer. 0. Levering af farvekoder, typografi og grafik fra udstillingen i relevante formater til brug for ny hjemmeside m.v.. Layout af markedsføringselementer som plakater, facadebanner, annoncer o.l. samt levering af trykklare filer. II. Projektstyring: Desuden projektstyring i forbindelse med opbygning af den nye udstilling,. sal i THM. CPV: , , , , Jacta Stefansgade 5 A st tv 2200 København N. Telefon Internet:

12 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler arkitektrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende bekendtgørelse vedrører arkitektrådgivning i de situationer, hvor opgaven alene kræver assistance fra en arkitekt. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Creo arkitekter A/S Buchwaldsgade Odense C HS rådgivning A/S Hjorthøjvej Slagelse MOCS A/S Dyrehavevej Klampenborg White Arkitekter A/S Vester Kaj 2,. sal 4700 Næstved Aarhus arkitekterne A/S Europaplads 6 Postbox Aarhus C

13 DK-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SJÆLLAND Rammeaftaler totalrådgivning. Region Sjælland har indgået 5 parallelle rammeaftaler om hhv. totalrådgivning, arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning på regionens bygningsmasse. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører totalrådgivning. Rammeaftalerne kan blive anvendt ved rekvirering af totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger. Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i PAR/FRI/PLR's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, december 2009". Alle organisatoriske enheder i Region Sjælland kan rekvirere ydelser via rammeaftalerne. CPV: , , Creo arkitekter A/S Buchwaldsgade Odense C HS rådgivning A/S Hjorthøjvej Slagelse Friis & Moltke A/S Galoche Allé Køge White Arkitekter A/S Vester Kaj 2,. sal 4700 Næstved Aarhus arkitekterne A/S Europaplads 6 Postbox Aarhus C

14 DK-Middelfart: Aviser MIDDELFART KOMMUNE Generel borgerinformation. Kontrakten omfatter informationsannoncer for forvaltninger, afdelinger og institutioner. Kontrakten omfatter som hovedregl ikke stillingsannoncer. CPV: Ugeavisen Vestfyn Møllevænget Ejby Telefon Internet: Fax

15 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA2. Byggeafsnit G. VE entreprisen. Kontrakt for udførelse af KUA2. Byggeafsnit G. VE entreprisen. CPV: E. Klink A/S Meterbuen Skovlunde Telefon

16 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit C. Lukningsentreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise C: Lukningsentreprisen i byggesagen KUA 2. Byggeafsnit. CPV: Eiler Thomsen Alufacader A/S Ivar Lundgaards Vej Holstebro Telefon

17 DK-Viby: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE De Bynære Havnearealer i Århus - Infrastruktur, 2. etape. Kontrakten omfatter anlægsarbejder på Århus Nordhavn som led i etapevis byggemodning af De Bynære Havnearealer. Arbejdet omfatter blandt andet anlæg af nye veje, ledningsanlæg, anlæg af kanal inkl. spunsning, udgravning og aptering samt anlæg af bugtpromenade. CPV: Arkil A/S Hvidemøllevej Randers NV

18 DK-København: Generatoraggregater med gnisttændingsmotor DANISH RED CROSS CPV: Generatoraggregater med gnisttændingsmotor. ATEK Lykkegårdsvej Roskilde Telefon ATEK Lykkegårdsvej Roskilde Telefon

19 DK-Aars: Madudbringning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Madservice med udbringning til plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. Produktion og udbringning af madservice til plejecentre i Vesthimmerlands Kommune. CPV: Det Danske Madhus A/S Vestergade 2, 7700 Thisted

20 DK-Herning: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt HERNING KOMMUNE Rammeaftale om danskuddannelse mv i Herning og Ikast-Brande Kommune. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) samt kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. CPV: Dansk Flytningehjælp Borgergade 0, 3. sal 300 København Telefon

21 DK-København: Sociale foranstaltninger med institutionsophold KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Kontrakt om levering af tøjvaskordning til beboere på Plejecenter Sølund. Levering af tøjvaskordning til beboere på Plejecenter Sølund. CPV: De Forenede Dampvaskerier A/S Mesterlodden Gentofte Telefon

22 DK-Hobro: Tømning af sivebrønde eller septiktanke MARIAGERFJORD KOMMUNE - NATUR & MILJØ Tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet herfra. Mariagerfjord Kommune har indgået kontrakt på følegende: Udbud vedr. tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet herfra. Den udbudte tjenesteydelse omfatter tømning af bundfældningstanke på alle ejendomme i Mariagerfjord. Kommune som i Bygnings- og Boligregistret, BBR, er registreret med bundfældningstank. Endvidere består tjenesteydelsen i den videre håndtering og bortskaffelse af slammet. Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsen og krav hertil fremgår af udbudsmaterialet. Udvælgelse af tjenesteyder er baseret på laveste pris. CPV: Midtjyllands Kloak-Vedligeholdelse A/S 8940 Randers SV Telefon

23 DK-Herning: Transport af affald L90 Transport af forbrændingsegnet affald. Transport af affald fra 0 omlastestationer i Jylland. CPV:

24 DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ALABU BOLIG PÅ VEGNE AF ADMINISTREREDE BOLIGORGANISATIONER Alabu Bolig - Rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftaler med 3 arkitekter og 2 ingeniører om teknisk rådgivning og bistand ved de kommende 4 års projekter. Rammeaftalen med den enkelte aktør indgås under eet med de administrerede 5 boligorganisationer, dog vil den for Boligforeningen Fjordblink kun gælde opgaver, hvorom der ikke er indgået rådgiveraftale inden CPV: KPF Arkitekter A/S Ved Stranden Aalborg arkitektfirmaet NORD as Ladegårdsgade Aalborg Arkitekterne Bjørk & Maigaard ApS Gasværksvej 30 C, 2. sal 9000 Aalborg Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Stenvej Højbjerg Rambøll Danmark S/S Prinsensgade 9000 Aalborg

25 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed LEJERBO, CVR. NR Rammeaftaler om teknisk rådgivning som totalrådgivning. 20 rammeaftaler om teknisk rådgivning som totalrådgivning er opdelt i to sæt parallelle rammeaftaler, dels 0 parallelle rammeaftaler med arkitekter som totalrådgivere og dels parallelle 0 rammeaftaler med ingeniører som totalrådgivere. Rammeaftalerne udformes således, at ordregiver i nogle tilfælde tildeler konkrete opgaver til et arkitektfirma som totalrådgiver fra arkitektrammeaftalerne og tildeler underådgiveropgaven til et ingeniørfirma fra ingeniørrammeaftalerne, og i nogle tilfælde omvendt. Rammeaftalerne skal anvendes til rådgivning i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaver, såvel nybyggeri som renoveringsopgaver samt ved udarbejdelse af konkurrenceprojekter ved bygherrekonkurrencer. Fordelingstallene er anført nedenfor under pkt. V. betegnelse. tilstræber, at hver rådgiver, der får rammeaftale, får en andel af de samlede opgaver målt på entrepriseudgifter i rammeaftalernes løbetid (48 måneder), der svarer til den pågældendes fordelingstal. Afvigelse må dog påregnes. CPV: : Arkitekter Amager Strandvej 62b, København Telefon Internet: Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S A. C. Hansensvej Frederikssund Telefon Internet: Karl Henning Sørensen Arkitekter A/S Frederiksborgvej Helsinge Telefon Internet: White Arkitekter A/S Nyhavn 6 05 København Telefon Internet: Nova5 Arkitekter A/S

26 DK-København: Affaldscontainere KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR MILJØ Levering af affaldsbeholdere. Levering af 2,2 m3 glaskuber. CPV: Dansk Rotations Plastic ApS Kalvehave Havnevej Kalvehave Telefon Fax

27 DK-København: Rammekontrakt om layout og design til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA) Rammekontrakt om layout og design til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram. Sigtet med rammekontrakten er at støtte Det Europæiske Miljøagenturs udgivelsesprogram ved udførelse af layout (parti ) og design (parti 2). Parti omfatter layout af EEA's publikationer, der hovedsageligt benytter skabeloner i Adobe InDesign leveret af EEA, der skal resultere i PDF-filer til tryk og i weboptimerede PDF-filer. Parti 2 omfatter støtte til videreudvikling af EEA's udgivelsesprogram ved udformning og udvikling af nye skabeloner til udgivelse på såvel papir som web. CPV: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Herstedvang Albertslund Telefon Internet: Fax Page in Extremis avenue Wielemans Ceuppens 90 Bruxelles BELGIEN Telefon Internet: Fax

28 DK-København: Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje A/S ØRESUND Øresundsmotorvejen, Sikkerhedsopgradering 20. Opgaven omfatter opgradering af Øresundsmotorvejen i form af forlængelse af vestvendte ramper fra Tårnbytunnelen til Ørestad, mm. CPV: , , , Arkil A/S Geminivej Greve

29 DK-Tønder: Ganghjælpemidler TØNDER KOMMUNE Levering af genbrugshjælpemidler til Sydjysk Kommuneindkøb. Levering af genbrugshjælpemidler til Sydjysk Kommuneindkøb (Tønder og Varde Kommuen). Aftalen omhandler bade-/toiletstol, Rollator/smal, vekseltrykmadras og sengeborde. CPV: , , INVACARE A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon Mobilex A/S Nørskovvej 8660 Skanderborg Telefon ArjoHuntleigh A/S Vassingerødvej Lynge Telefon Zealand Care A/S Ved Faurgården 5D 4300 Holbæk Telefon

30 DK-Tønder: Møbler TØNDER KOMMUNE Gen EU-udbud Levering af kontormøbler og arbejdspladsbelysning til Tønder. Levering af kontormøbler og arbejdspladsbelysning til Tønder Kommune. For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: permalink.mercell.com/ aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter du har meldt din interesse skal du oprettes i Mercell dette sker indenfor normal arbejdstid og er ikke en automatisk proces. Herefter modtager du login koder til Når du er logget ind skal du trykke på. My Mercell for at se/downloade alle informationer. Tilbudsgiver opfordres til at fremsætte sine skriftlige spørgsmål til materialet samlet og senest den Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen. Spørgsmål skal stilles under fanen "Kommunikation". Svar fra ordregiver kan ses under fanen Kommunikation / "Ekstra Info" efter at ordregiver har publiceret svar. Alle dokumenter i tilbuddet til indkøber skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for leverandører. Bemærk, at der til afsendelse af den krævede dokumentation kan anvendes digital signatur. Hvis du ikke har digital signatur, kontakt da 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din . Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til eller ring på Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Tilbud/anmodning om prækvalifikation modtaget på andre måder end gennem Mercell Danmark A/S vil ikke blive taget med i vurderingen. CPV: Reick Møbler A/S Østermarkvej Højer

31 DK-Sorø: Øjenplejeprodukter og korrigerende linser REGION SJÆLLAND EU udbud af øjenlinser og visco elasticum. Region Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler inden for øjenlinser og visco elasticum til regionens øjenafdelinger på Roskilde sygehus samt Næstved sygehus. CPV: Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE New Order Medical ApS Bredevej 2 C DH 2830 Virum Alcon Danmark A/S Rødovre Parkvej Rødovre Alcon Danmark A/S Rødovre Parkvej Rødovre Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS Kanalv 3A 6fl SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics / AMO Denmark ApS Kanalv 3A 6fl SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Zeiss / Brock & Michelsen A/S Blokken Birkerød

32 DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri UDENRIGSMINISTERIET Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt kancelli for den danske ambassade i Indien. Samlet etageareal ca. 730 m2 + ca. 60 m2 kælder. Desuden 3-4 medarbejderboliger. CPV:

33 DK-København: Indsamling af affald MILJØSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Indsamling, trasport og behandling af erhvervsaffald til forbrænding, genanvendelse og specialbehandling. Afhentning, transport og behandling af erhvervsaffald til genanvendelse, forbrænding og specialbehandling. Det drejer sig om 0 affaldsfraktioner og kontrakten er fordelt over hele landet. CPV: , , , M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej Brøndby Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

34 DK-Taastrup: Brandkøretøjer HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Opbygning af 4 brandkøretøjer til Beredskabet i Ishøj, Vallendsbæk og Høje-Taastrup kommuner. Opbygning af 4 brandkøretøjer til Beredskabet i Ishøj, Vallendsbæk og Høje-Taastrup kommuner. CPV: , GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet: Hauberg Technique A/S Finlandsgade 29 A 4690 Haslev Telefon Internet: Fax GKV Brandmateriel ApS Kirkegårdsvej Gråsten Telefon Internet:

35 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support UDENRIGSMINISTERIET Website til det danske formandskab for EU i 202. Der er indgået kontrakt om etablering og vedligeholdelse af et formandskabs-website samt ydelser i tilknytning hertil til brug for Danmarks varetagelse af formandskabet for EU (EU 202). CPV: , , , , , Pentia A/S Store Kongensgade 66, baghuset 264 København K Telefon

36 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support UDENRIGSMINISTERIET Hosting af websites. Der er indgået kontrakt om hosting af webportefølje på ca. 40 websites, herunder ministeriets hovedsiteum.dk samt lande- og kampagnesites. Hostingopgaven omfatter hosting af test- og produktionsmiljø, samt overvågning og rapportering. CPV: , , , TDC Hosting Olof Palmes Allé Århus N

37 DK-Århus: Uorganiske og organiske basiskemikalier AARHUS UNIVERSITET CPV: , , , , , Uorganiske og organiske basiskemikalier. Reagenser og kontrastmidler. Polymerase-kædereaktion (PCR). Enzymer. Isotopreagenser. Reagenser til elektroforese. Th Geyer Industrivej 6A 4000 Roskilde Promega Biotech AB Finnboda Varvsväg 6 SE-3 73 Nacka SVERIGE VWR - Bie & Berntsen A/S Transformervej Herlev Sigma-Aldrich Denmark A/S Kirkebjerg Allé 84, 2. tv 2605 Brøndby In Vitro as Kratbjerg Fredensborg Kem-En-Tek A/S Kuldyssen Taastrup DNA Technology A/S Voldbjergvej Risskov Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre Qiagen Danmark, part of Qiagen AB Sverige Fruebjergvej Købehanv Ø

38 AH Diagnostics as Runetoften Aarhus V Fisher Scientific Industrivej Slangerup Invitrogen A/S, part of Life Technologies Thistedgade 6, stuen 2630 Taastrup PerkingElmer Danmark A/S Tonsbakken Skovlunde 2

39 DK-Sønderborg: Møbler EUC SYD EUC Syd - Levering af møbler og indretning. Inventarleverance og indretningsydelse i relation til nyindretning af delområder i forbindelse med ombygning og nybyggeri for EUC Syd i Sønderborg. EUC Syd Sønderborg ombygger, nybygger og renoverer i øjeblikket Hilmar Finsensgade 4-6 med henblik på at lokalisere hovedparten af sine aktiviteter i Sønderborg på denne adresse. Der er tale om i alt ca m² nybyggeri samt ombygning og renovering af en større del af det eksisterende byggeri. Udbuddet omfatter indretning og levering af inventar i relation hertil, i hovedgrupper og estimerede mængder som angivet i II.2.). Der skal påregnes en nærmere detaljerings- og indretningsproces, som kan medføre justeringer i de estimerede mængder og specifikationer. Inventarleverandøren skal kunne tilbyde og håndtere denne ydelse i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet. Det skal være muligt for udbyder at foretage løbende supplerende indkøb på alle de af udbuddet omfattede produkter. Tilbudsgiver skal derfor skulle give en suppleringsgaranti på min. 4 år regnet fra leveringsdato. CPV: Danfurn A/S Ellehammersvej Vejle Telefon Internet:

40 DK-Brøndby: Opsætning af udsmykning DANSKE SPIL A/S 20/Montage af friser. 20/Montage af friser hos Danske Spils forhandlere CPV: , Skiltemontøren Håndværkervej 55C 4000 Roskilde

41 DK-Valby: Bygge- og anlægsarbejder LEJERBO Gyldenrisparken blok 3 børnehus. Udførelse af ombygning af tidligere plejehjem til børnehus. CPV: GVL Entreprise Oldvej Farum

42 DK-København: Oplagring og pakhusvirksomhed MÆRSK OLIE OG GAS A/S CPV: , , , Oplagring og pakhusvirksomhed. Lagring og genfinding. Datalagrings- og -udlæsningsenheder. Datalagring.

43 DK-Kalundborg: Energimålere KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning. Indkøb af energimålere til fjernvarme. Levering af energimålere, radionetværk og kommunikationsudstyr til netværket. CPV: Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg

44 DK-Sorø: Programpakker og informationssystemer REGIONALT DIGITALT EKG Regionalt digitalt EKG. Region Sjælland ønsker leveret et IT-system til etablering og drift af en central database indeholdende EKG originaldata, med tolninger, persondata samt bemærkninger tilknyttet under optagelse, vurdering, revurdering samt Øvrige bemærkninger til data. EKG data skal i videst muligt omfang opsamles fra regionens eksisterende udstyr fra forskellige leverandører. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning og drift med høj oppetid. Vedligeholdelse, uddannelse af helpdesk og driftspersonale samt superbrugere er inkluderet. CPV: , General Electric Healthcare A/S Park Allé Brøndby Telefon Fax

45 DK-Århus: Supercomputer AARHUS UNIVERSITET Indkøb af compute noder. har indkøbt en række compute noder, multisocket noder og GUP noder. CPV: Ways IT ApS Tonsbakken Skovlunde

46 DK-København: Tryksager og beslægtede produkter SKATTEMINISTERIETS KONCERCENTER (SKAT) Selvklæbende ark af folie til prøvemærker. Rammeaftalen vedrørende indkøb af selvklæbende ark af folie til brug for prøvemærker. Prøvemærkerne benyttes på køretøjer til midlertidig og lejlighedsvis kørsel på færdselslovens område. CPV: CCL Label A/S Nyager Brøndby

47 DK-Ryslinge: Legetøj FÆLLESINDKØB FYN Rammeaftale på levering af legetøj. Indkøb af indendørs legetøj, udendørs legetøj og institutionskøretøjer til institutionerne i kommunernen under Fællesindkøb Fyn: Assens, Faaborg- Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg Kommuner. CPV: , , Leika Danmark A/S Borupvang Allerød Max Horsens A/S Gl. Egebjergvej Horsens av form as Hammerhusvej 8a 7400 Herning Dica A/S Industrikrogen Rønnede Lekolar A/S Industriparken Fakse Tress A/S Danmarksvej Skanderborg Bos Cykelservice A/S Mallevej Ranum Legetøjsmekanikeren IS Ølundgyden Ølund

48 DK-Fredericia: Behandling af slam FREDERICIA SPILDEVAND A/S Håndtering af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg. Håndtering af afvandet spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg i form af afhentning, transport, evt. oplagering, behandling og afsætning af slammet inkl. administration (tilsyn og indberetning til myndigheder) samt drifts- og miljøredegørelse. Entreprenøren skal selv forestå indgåelse af alle aftaler med aftagere af slammet. Deponering af slammet accepteres ikke. Undtaget herfor er i de særlige tilfælde, hvor slammets kvalitet ikke lever op til de stillede og aftalte krav. Det er et grundlæggende krav, at den tilbudte håndteringsmetode skal basere sig på en afprøvet og almindeligt anvendt teknisk løsning/teknologi, således at ordregiver sikres en driftssikker og økonomisk robust løsning, hvor slammet altid kan håndteres. CPV: , , HedeDanmark A/S Jens Juuls Vej Viby J

49 DK-Hillerød: Nåle til radiologiske procedurer REGION HOVEDSTADEN KONCERNØKONOMI-INDKØB Aftale om levering af produkter til ultralydvejledt intervention. Aftale om levering af produkter til ultralydvejledt intervention. CPV: , , , , Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Telefon Fax Angiotech Danmark A7S Knud Bro Alle Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Telefon Internet: Fax Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Mermaid Medical A/S Frydensbergvej Stenløse Bard Denmark AB Sudersgade 35 B 3000 Helsingør Bard Denmark AB Sudersgade 35 B 3000 Helsingør Mermaid Medical A/S

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere