DOM. Dansk Industri som mandatar for ISS har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Dansk Industri som mandatar for ISS har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb."

Transkript

1 DOM Afsagt den 16. januar 2015 F f som mandat for A (advokat Rune Asmussen) mod 1) ISS Facility Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) 2) Claus Tingstrøm A/S (advokat Judy Jakobsen) Indledning Sagen handler om, hvorvidt ISS Facility Services A/S overtagelse af en kantinedrift, der samtidig flyttede lokaler, er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og om afskedigelsen af A som følge heraf er i sket i strid med lovens 3. Påstande 3F som mandatar for A har nedlagt påstand om, at ISS Facility Services A/S (herefter ISS) og Claus Tingstrøm A/S (herefter Tingstrøm A/S) tilpligtes til solidarisk eller alternativt hver for sig at betale ,86 kr. til sagsøger med tillæg af procesrente fra 11. april Dansk Industri som mandatar for ISS har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb. Tingstrøm A/S har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

2 - 2 - Tingstrøm A/S har endvidere overfor ISS nedlagt påstand om, at denne skal bære og friholde Tingstrøm A/S for ethvert krav fra sagsøger. ISS har overfor Tingstrøm A/S påstand nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Parterne og forløbet i sagen Ved ansættelsesbevis af 5. januar 2004 blev A ansat hos Meyer og Tingstrøm Personalerestauranter A/S. A havde ansættelsesanciennitet fra den 1. august 1994, og det er ubestridt, at A har været ansat siden anciennitetsdatoen. Af ansættelsesbeviset fremgår, at A var ansat som smørrebrødsjomfru, og at ansættelsesstedet var KPMG kantinen, Borups Allé 177, 2400 København NV. Efterfølgende delte Meyer og Tingstrøm Personalerestauranter A/S sig op i 2 selskaber, og A fortsatte hos Meyer, der overtog kantinedriften hos KPMG på Borups Allé. Af et tillæg til ansættelsesaftale af 17. marts 2010 fremgår, at driften af KPMG s kantine på Borups Allé pr. 1. april 2010 overgik til Tingstrøm A/S, og at As ansættelsesaftale overgik til Tingstrøm A/S på uændrede vilkår. I løbet af 2011 blev KPMGs kantine på ny sendt i udbud, og KPMG valgte ISS som fremtidig kantineleverandør pr. 8. december KPMG s kantine flyttede samtidig lokaler fra Borups Allé til Flintholm. Korrespondance mellem ISS og Tingstrøm Da Tingstrøm A/S blev gjort bekendt med, at KPMG havde valgt ISS som fremtidig kantineleverandør, skrev Claus Tingstrøm et brev til ISS af 11. november 2011, hvori han gjorde opmærksom på, at det var hans opfattelse, at ISS overtagelse af kantinedriften var omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Ved mail af 16. november 2011 meddelte Claus Overbye fra ISS til Tingstrøm A/S, at ISS ikke var enige i, at overtagelsen af kantinedriften var omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og meddelte samtidig, at ISS ikke ønskede at overtage kantinemedarbejdernes ansættelsesforhold. Tingstrøm A/S fastholdt sit synspunkt om virksomhedsoverdragelse i et brev af 17. november 2011 fra advokat Judy Jakobsen til ISS.

3 - 3 - Afskedigelsen og genansættelsen af A Ved brev af den 24. november 2011 blev A opsagt fra sin stilling hos Tingstrøm A/S. Det fremgår af As lønseddel for perioden 1. november 2011 til 30. november 2011, at hun på afskedigelsestidspunktet modtog ,55 kr. i månedsløn. Ved ansættelsesbevis af 10. maj 2012 blev A på ny ansat hos Tingstrøm A/S. Ansættelsesdatoen var den 1. juni 2012, men A bevarede sin anciennitet fra 1. august Hendes ansættelsessted var KU-LIFE, Dyrlægevej 7-13, 1870 Frederiksberg C, og hendes månedsløn udgjorde kr. Af et tillæg til kontrakten fremgår endvidere, at hun ydes ret til to ugers ekstra ferie årligt. Andre oplysninger Der er forud for hovedforhandlingen afsagt kendelse om, at der ikke var grundlag for en præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen. Begæring herom var fremsat af A og Tingstrøm A/S. Forklaringer A har forklaret, at hendes ansættelse oprindeligt startede i 1989 hos Meyer, inden denne fusionerede med Tingstrøm A/S. Der blev imidlertid først indgået en egentlig ansættelseskontrakt i I 1995 startede hun med at arbejde i kantinen hos KPMG. Fra var hun ansat som leder for tjenerenheden. KPMG var et meget stort hus, hvor der var en del mødeservice. KPMG havde store arrangementer og mange klienter. Hun og en anden medarbejder var de eneste fastansatte i tjenerenheden. Der havde tidligere været ansat yderligere to medarbejdere, men man valgte fremover i stedet at have ansatte vikarer i spidsbelastningsperioder. I kantinen var der ansat en køkkenchef, to-tre kokke, en smørebrødsjomfru og en opvasker. Tjenerenheden havde deres eget lokale, hvorfra de styrede serveringen. Det var hende, der var tovholder. Hun havde direkte kontakt med receptionen og partnersekretærerne. Hun fik derfor ca kr. mere i løn om måneden end de andre tjenere. Det er hendes opfattelse, at tjenerenheden fortsatte i det nye KPMG hus, men måske med lidt mindre bemanding. Da Meyer og Tingstrøm Personalerestauranter A/S blev opdelt, fortsatte hun hos Meyer. Da Tingstrøm A/S efterfølgende vandt licitation over kantinen hos KPMG blev hun virksomhedsoverdraget til Tingstrøm A/S. I november 2011 blev hun opsagt. Det var hun meget overasket over og blev ked af det og gik hjem. Hun havde regnet med, at hun ville blive virksomhedsoverdraget til ISS. Samme

4 - 4 - aften ringede Claus Tingstrøm og sagde, at han godt kunne forstå, hun var ked af det. Hun fik derfor lov til at gå hjemme i 14 dage med løn. Hun tog kontakt til 3F, der rettede henvendelse til ISS. Der var herefter nogle møder mellem 3F og ISS. I opsigelsesperioden blev hun tilbudt at komme ud på KU-LIFE, hvor Tingstrøm A/S manglede en kassemedarbejder. Hun startede det nye sted sidst i december. I begyndelsen vidste hun ikke, hvor længe hun skulle være der. Hun skulle arbejde i kantinen og sidde ved kassen. Hun havde ingen ledelsesbeføjelser. Hun valgte at blive og samtidig søge væk. Der var ingen aftenarbejde hos KU-LIFE. I maj 2012 sagde hun ja til at blive fastansat hos KU-LIFE, da hun ikke havde fået andet arbejde. Hun forsøgte ikke at få en bedre løn, da hun ikke regnede med, at hun i så fald kunne få jobbet. Hun fik formentlig mere i løn end de øvrige kassemedarbejdere. Det var aftalt, at hun skulle holde 2 ugers ekstra ferie uden løn, da der var meget stille i kantinen i sommerperioden. I dag er hun fortsat ansat hos Tingstrøm A/S og er beskæftiget hos i deres kantine på Amager. Hun får samme løn dog med den overenskomstmæssige lønstigning. I dag får hun kr. pr. måned. Hun var ikke klar over, at der også blev udtaget stævning i hendes navn mod Tingstrøm A/S. Claus Tingstrøm har forklaret, at han er direktør og eneejer af Tingstrøm A/S. Han er uddannet kok og startede sit eget firma for 7 år siden. Aktiviteten i selskabet er kantinedrift, som han kalder personalerestauranter. Selskabet har årligt mellem 115 og 120 mio. kr. i omsætning. Der er ansat 171 medarbejdere, hvoraf nogle er på deltid. For så vidt angår kantinen hos KPMG blev driften heraf sendt i udbud i foråret Han vandt ikke udbuddet, hvorfor aftalen med hans selskab blev opsagt til udløb i december Da ISS vandt udbuddet, gjorde han ISS opmærksom på virksomhedsoverdragelsesloven, da han havde en mistanke om, at ISS ville krybe uden om lønnen. ISS mente ikke, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, og ISS ville derfor ikke overtage medarbejderne i KPMGs kantine. Han stod derfor med medarbejdere fra KPMGs kantine og kaffekøkken, som han skulle finde arbejde til. På det tidspunkt var kantinen på den gamle KPMG-adresse halveret. Han fandt job til alt køkkenpersonalet. Han kunne dog ikke finde job til de medarbejdere, som havde været ansat i kaffekøkkenet, da Tingstrøm A/S ikke havde kaffekøkkener andre steder. Ca. 80 % af kantinens omsætning forsvandt. KPMGs kantine havde en omsætning på ca. 10 mio. kr. årligt, og der var spisende medarbejdere. Den

5 - 5 - anden tjener i kaffekøkkenet søgte job hos ISS til en lavere løn. Som han husker det, gik vedkommende et par tusinde kroner ned i løn. Han fik oplyst, at A var blevet ked af, at hun var blevet afskediget og derfor var gået hjem. Han ringede til A om aftenen og gav hende fri med løn. De aftalte, at hun skulle blive hjemme, til KPMG var flyttet, og hun kom herefter tilbage på arbejde. Efter et stykke tid havde han ikke mere arbejde til hende. Tingstrøm A/S havde været meget glade for A, som var meget værdsat af både kollegaer og kunder. Han ville derfor gerne finde noget arbejde til hende, indtil den rigtige stilling dukkede på. A startede hos KU- LIFE i begyndelsen af januar. Det var et andet arbejde, end det hun tidligere havde haft. A havde imidlertid et ønske om ikke bare at gå derhjemme, hvorfor hun var fleksibel og accepterede dette. Da fratrædelsestidspunktet nærmere sig, tilbød han hende fastansættelse til en noget lavere løn og med den særlige aftale om ekstra ferie. Da en medarbejder fratrådte hos kantine, tilbød de A jobbet. A har været ved kantine siden midten af april. Han kan bekræfte, at As nuværende løn er kr. En kassemedarbejder hos Tingsstrøm A/S får i omegnen af kr., som er lidt over konkurrenternes. De ville gerne holde på en god medarbejder, og derfor ville de gerne give hende lidt ekstra. Han følte sig forurettet, da han modtog stævningen fra 3F. Han kunne ikke se, at han kunne have handlet anderledes. Han havde ingen anden mulighed end at opsige en medarbejder, som han ikke havde arbejde til. Han kunne forstå på sin advokat, at det var praksis, at man stævnede begge selskaber i sådan en sag som denne. Han overvejede ikke at sikkerhedsopsige sine medarbejdere i forbindelse med udbuddet i 2011, da han var sikker på, at virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Han kan ikke huske, om han tidligere har været med til, at en kantine flytter i forbindelse med en licitation. Den røremaskine, som de anvendte i køkkenet på Borups Alle, blev flyttet til KPMGs nye kantine. KPMG hentede også en fødevareautomat. Alice Meilgaard Asmussen har forklaret, at hun er kundechef hos ISS. Hun havde ansvaret for kantinen hos KPMG, da den åbnede den 9. december ISS ansatte 8 medarbejdere til kantinens drift og kun en medarbejder til selve tjenerfunktionen. Tjenerfunktionen servicerer blandt andet mødelokaler. Hun vidste ikke, hvor mange der var ansat i KPMG s kantine på Borups Allé. Da KPMG flyttede, lavede de nogle cafesteder, hvor der var selvbetjening. Det gik imidlertid ikke som forventet, og de måtte indse, at det var nødvendigt med yderligere personale. I første omgang ansatte de vikarer, og senere ansatte de en tjener mere, som tidli-

6 - 6 - gere havde været på Borups Alle. Der var to, der søgte tjenerstillingen, som tidligere havde været ansat i kantinen på Borups Alle. Herefter var der ni medarbejdere i kantinefunktionen. Røremaskinen fra Borups Alle blev brugt i køkkenet. En fødevareautomat til nedkøling af sandwich og drikkevarer blev placeret på tredje sal, hvor der ikke var kantine. Der blev ikke opbevaret mad i automaten, og der gik et par måneder, før den blev taget i anvendelse. Den havde strengt taget ikke noget med kantinedriften at gøre. Parternes synspunkter 3F har i det væsentligste procederet i henhold til påstandsdokument af 3. november 2014, hvori følgende anbringender er anført: 8. Til støtte for sagsøgers påstand gøres der i relation til spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse i hovedtræk det følgende gældende. 9. Kantinedrift er utvivlsomt omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Ordregiver KPMG stillede køkkenfaciliteter m.m. til rådighed for den kantinedrift som Claus Tingstrøm A/S forestod for at servicere ansatte i KPMG. Der er fortsat medarbejdere, der bespises i kantinen af KPMG, og det er fortsat KPMG, der stiller køkkenfaciliteter til rådighed. 10. Virksomhedens-identiteten ved drift af kantinen består i netop driften af kantinen og bespisning af de medarbejdere. 11. Langt hover(d)formålet med kantinedriften på Borups Allé var bespisning af de ansatte i KPMG. Formålet med kantinedriften på Flintholm var (og er) bespisning af de ansatte i KPMG. 12. Derfor er der tale om økonomisk identitet i virksomhedsoverdragelseslovens forstand mellem kantinedriften på Borups Allé og kantinedriften på Flintholm. 13. Sagsøgte 1, ISS, har gjort gældende, at der forhold at ordregiveren, KPMG, rent fysisk er flyttet fra Borups Allé til Flintholm burde gøre en forskel i relation til spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse. 14. Dette forhold ses imidlertid ikke at gøre nogen forskel i relation til spørgsmålet om identitet i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Hvis dette forhold tillægges vægt af retten, vil det konstituere en arbitrær retstilstand med omgåelsesrisiko.

7 Dernæst gør sagsøgte 1 gældende, at der ikke tale om identitet i virksomhedsoverdragelseslovens forstand mellem den ydelse som Claus Tingstrøm A/S udførte for KPMG og den ydelse som ISS udfører for KPMG, idet de driftmidler som KPMG stillede til rådighed for Claus Tingstrøm A/S i al væsentlighed ikke er de samme driftmidler som KPMG stiller til rådighed for ISS. 16. I relation til denne del er det afgørende, at driftmidlerne ikke tilhører hverken Claus Tingstrøm A/S eller ISS, men derimod ordregiveren (KPMG). Det afgørende er, at rådigheden over køkkenfaciliteterne overgik fra overdrager (Claus Tingstrøm A/S) til erhverver (ISS). Det forhold at der var tale om rådighed over nye driftmidler er i og med at der under alle omstændigheder kun er tale om rådighed og ikke ejerskab ikke afgørende. 17. Denne pointe understreges af, at der ikke ville have været tale om virksomhedsoverdragelse, hvis køkkenfaciliteterne var blevet udskiftet på Borups Allé, men kantinedriften i øvrigt var fortsat uanfægtet på adressen på Borups Allé. 18. Sagsøgers påstand er, at der er tale om identitet i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Sagsøger lægger vægt på følgende momenter: At der skete overdragelse af selve opgaven (en kontrakt på anslået 10 mio. i årlig værdi), At der skete overdragelse af den specifikt definerede og i sagens natur faste kundekreds, At ydelsen som overdrager og erhverver levererede/leverer for KPMG er den samme, At ydelsen ikke eller kun ganske kortvarigt har været indstillet i forbindelse med overtagelsen, og At overdrager (Claus Tingstrøm A/S) tillige er af opfattelse, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse. 19. Til støtte for sagsøgers påstand gøres der i relation til spørgsmålet om afskedigelse i strid med virksomhedsoverdragelsesloven i hovedtræk det følgende gældende. 20. A blev opsagt den 24. november Opsigelsen var utvivlsomt begrundet i, at ISS fik licitationen af drift i af kantinen for KPMG s ansatte.

8 Denne opsigelse var ikke begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medførte beskæftigelsesmæssige ændringer. Dette er åbenbart derved, at parterne er enige om, at erhverver (ISS) nyansatte 8 personer til at varetage kantinedriften for KPMG (og at ISS i øvrigt kort tid efter opstart ansatte endnu mere personale til varetagelse af denne opgave). 22. Til støtte for sagsøgers påstand gøres der i relation til spørgsmålet om sagsøgers berettigelse til en godtgørelse i hovedtræk det følgende gældende. 23. Det er (som udgangspunkt) usagligt at opsige en medarbejder pga. virksomhedsoverdragelse, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk Loven hjemler imidlertid ikke en mulighed for godtgørelse. 25. Godtgørelse kræver derfor, at sagsøger finder hjemmel til godtgørelse for usaglig afskedigelse på andet grundlag. 26. Sagsøger var omfattet af hovedaftalen, der hjemler godtgørelse for usaglig afskedigelse, hvorfor sagsøger er berettiget til en godtgørelse efter virksomhedsoverdragelseslovens 3, jf. hovedaftalens 4, Til støtte for sagsøgers påstand gøres der i relation til spørgsmålet om hvorvidt der tale om en afskedigelse eller ej i hovedtræk det følgende gældende. 28. Sagsøgte 1 og 2 har påstået, at fordi A fik tilbudt en stilling hos erhverver næsten 6 mdr. efter hendes opsigelse og hun takkede ja til denne stilling, så er hun de facto aldrig blevet opsagt af sagsøgte En opsigelses saglighed skal vurderes på opsigelsestidspunktet og ved denne vurdering spiller det ikke nogen rolle, hvorvidt man næsten 6 mdr. efter tilbydes en anden stilling hos samme arbejdsgiver. Det skal bemærkes, at allerede på tidspunktet for opsigelsen havde ISS gjort gældende, at loven ikke fandt anvendelse. 30. Derudover gøres det gældende, at sagsøgers stilling både i relation til den væsentlige lønnedgang og i relation til beføjelser/stillingsbetegnelse (fra leder af kaffekøkken til menig kassemedarbejder ) er tale om væsentlige vilkårsændringer, hvorfor A reelt blev opsagt i november Hvis sådanne væsentlige vilkårsændringer viser sig at være blevet iværksat/tilbudt på usagligt grundlag, så er det spørgsmålet om usagligheden uvedkommende, om den pågældende ansættes i anden mindre attraktiv stil-

9 - 9 - ling, jf. fx ØLD af 8. november Dette forhold må især gøres sig gældende, når der går næsten 6 mdr. fra opsigelsen til tilbud om genansættelse på i øvrigt væsentligt ringere vilkår. 32. Det kan ikke komme A til skade i relation til at påberåbe sig usagligheden af en opsigelse, at hun næsten 6 mdr. efter denne opsigelse, accepterer et tilbud om ansættelse på ringere vilkår. 33. Hvis retten finder, at de sagsøgte er ansvarlige i relation til opsigelsen af A, kan de sagsøgte ikke få en bedre retsstilling, fordi overdrager (Claus Tingstrøm A/S) næsten 6 mdr. efter opsigelsestidspunktet tilbyder en stilling på væsentlig ringere vilkår og det viser, at den ansatte tilfældigvis tager imod dette tilbud. Dette synspunkt gøres gældende overfor begge sagsøgte, der er særligt belæg for synspunktet overfor ISS, der i hvert fald ikke kan få en bedre retsstilling, fordi Claus Tingstrøm A/S vælger at tilbyde ansættelse på væsentligt ringere vilkår til A. 34. I relation til denne problemstilling har sagsøgte 1 blandt andet anført, at sagsøger fik sin anciennitet med over i stillingen som kassemedarbejder. Det ville være lidt absurd at forestille sig, at ancienniteten ikke skulle gå med over i en sådan situation, men dette forhold har ikke relevans i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de væsentlige ringere vilkår blev indført på usagligt grundlag næsten 6 mdr. forinden denne anciennitetsoverførsel. 35. Til støtte for spørgsmålet om solidarisk hæftelse gøres det under henvisning til fx UfR V gældende, at de to sagsøgte skal hæfte solidarisk. Alternativt må retten tage stilling til hvem af de to sagsøgte, der er nærmest til at være ansvarlig for afskedigelsen. 36. Til støtte for spørgsmålet om godtgørelsens størrelse gøres det overfor sagsøgte 1 og 2 gældende, At At A havde anciennitet fra 1994 ved opsigelsen, og den stilling A blev ansat i efter hendes opsigelse utvivlsomt var en væsentlig vilkårsændring både på baggrund af den nedsatte løn og beføjelser/stillingsbetegnelse. 37. Til støtte for spørgsmålet om godtgørelsens størrelse gøres det overfor sagsøgte 1 gældende, At hvis retten anser ISS (sagsøgte 1) for at være ansvarlig i relation til afskedigelsen af sagsøger, så skal ISS ikke kunne opnå en bedre retsstilling,

10 fordi A 6 mdr. efter opsigelsen tilfældigvis ansættes på øvrigt forringede vilkår hos overdrager. OPGØRELSE AF KRAVET 38. Hverken sagsøgte 1 eller sagsøgte 2 er kommet med beregnings- eller opgørelsesmæssige indsigelser overfor kravet. 39. Retten kan derfor lægge følgende månedsløn til grund ved opgørelse af en eventuel godtgørelse til sagsøger. 40. Sagsøgers krav udgør; 6 måneders løn á ,31 kr.(månedsløn på ,55 kr.+ 8 % arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 2.593,76 kr.) = ,86 kr. Claus Tingstrøm A/S har i det væsentligste procederet i henhold til påstandsdokument af 3. november 2014, hvori følgende anbringender er anført: For så vidt angår spørgsmålet om virksomhedsoverdragelsesloven: Det gøres gældende, at at at at at at overdragelsen af kantinedriften for KPMG fra Tingstrøm AIS til 155 er en overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet kantinedrift utvivlsomt er omfattet af loven, jfr. f.eks. afgørelse fra EU-domstolen fremlagt som bilag 11, kundekredsen, der udgør mellem personer, der er ansat i KPMG, er identiske med de kunder, der hidtil har været betjent af Tingstrøm A/S, det fortsat er KPMG, der stiller alle faciliteter til rådighed for kantinedriften, der de facto er overdraget enkelte driftsmidler i forbindelse med overdragelsen, det er uden betydning, at KPMG som udbyder af opgaven er flyttet til en ny adresse, idet virksomheden fortsætter uændret, og idet det fortsat er KPMG, der som udbyder stiller driftsmidler og inventar m.m. til rådighed, at der er fuld identitet i mellem virksomheden med kantinedrift på Borups Alle og nu på Flintholm, ISS har overtrådt virksomhedsoverdragelsesloven ved at nægte at fortsætte ansættelsesforholdet med sagsøger A samt at sagsøgte 2 (herefter Tingstrøm) i forbindelse med KPMGs udbud af kantinedriften udtrykkeligt på KPMGs forespørgsel meddelte, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse i sagen,

11 For så vidt angår opsigelsen af A gøres det gældende, at opsigelsen at A og en række andre medarbejdere er saglig og var nødvendig, idet den skyldtes, at 80 % af virksomhedens omsætning i KPMG kantinen forsvandt med kort varsel, efter at KPMG valgte ISS som ny leverandør til kantinedriften, at Tingstrøm har overholdt samtlige sine forpligtelser, herunder forpligtelsen til på forhånd at oplyse, at ansættelsesforholdet i henhold til loven overgik til JSS, såfremt A ønskede dette, og at opsigelsen er sket med aftalt varsel, og at samtlige krav fra A i relation til ansættelsesforholdet rettidigt er betalt, samt at opsigelsen må betragtes som bortfaldet! annulleret, idet A før opsigelsens udløb valgte at acceptere Tingstrøms tilbud om at fortsat ansættelse i selskabet med uændret anciennitet, og at parterne i den forbindelse forhandlede ansættelses vilkårene, herunder således at Tingstrøm accepterede hendes ønske om ekstra ferie, Overfor ISS gøres det gældende, at ISS skal bære og friholde Tingstrøm A/S for ethvert krav fra sagsøger, idet ISS er eneansvarlig for sagsøgers erstatningskrav som følge af ISS s nægtelse af at videreføre ansættelsesforholdet, hvilket kan sidestilles med en ulovlig bortvisning, samt at ISS på forhånd var gjort opmærksom, at selskabet i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven var forpligtet til at overtage ansættelsesaftalen.... ISS har i det væsentligste procederet i henhold til påstandsdokument af 3. november 2014, hvori følgende anbringender er anført: Det gøres gældende, at sagsøgte 1, ISS Facility Services A/S (herefter ISS), skal frifindes for det første, fordi A ikke fratrådte som følge af Tingstrøm A/S opsigelse af hende den 24. november 2011, og for det andet fordi virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse på KPMG s overdragelse af kantinedriften fra Tingstrøm A/S til ISS. Ikke fratrådt A blev opsagt af Tingstrøm A/S, men opsigelsen blev senere efter aftale mellem parterne annulleret, og A fortsatte sin ansættelse hos Tingstrøm A/S uden nogen form for afbrydelse. Ganske vist efter en forhandling mellem parterne i en anden stilling til en lidt lavere løn, men hvor hun fik sin anciennitet i virksomheden med i det nye ansættelsesforhold. A er således aldrig fratrådt sin stilling hos Tingstrøm A/S.

12 På denne baggrund gøres det gældende, at A ikke har noget krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse, da opsigelsen efter aftale blev annulleret. Kravet kan under alle omstændigheder ikke rettes mod ISS, da de ikke har opsagt hende. A kan højst rette et krav mod Tingstrøm A/S, der opsagde hende. Derfor gør ISS gældende, at A ikke har en retlig interesse i at få vurderet, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand i forbindelse med overgangen af kantinedriften for KPMG fra Tingstrøm A/S til ISS. Tingstrøm A/S har af denne årsag heller ikke en retlig interesse i at få vurderet, hvorvidt der var tale om virksomhedsoverdragelse. Det følger desuden generelt af Sø- og Handelsrettens afgørelse af 2. april 2009 (Gate Gourmet A/S mod LSG Sky Chefs Danmark A/S) refereret i UfR 2009, side 1941 S, at en arbejdsgiver, der mister en kunde (i denne sag Tingstrøm A/S) ikke kan påberåbe sig, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, da formålet med virksomhedsoverdragelsesloven er at sikre hensynet til arbejdstagere, ikke kontraktlige relationer mellem virksomheder. Tingstrøm A/S vil således heller ikke kunne henvise til, at andre medarbejdere hos Tingstrøm A/S skulle have været virksomhedsoverdraget. Såfremt andre tidligere medarbejdere mener, at de skulle have været virksomhedsoverdraget, gøres det gældende, at disse medarbejdere selv skulle have rejst et krav efter virksomhedsoverdragelsesloven mod ISS. Dette er ikke muligt for Tingstrøm A/S. Virksomhedsoverdragelsesloven finder ikke anvendelse Hvis Sø- og Handelsretten finder, at A som udgangspunkt kan gøre et krav om fratrædelsesgodtgørelse gældende over for ISS, gør ISS gældende, at EU-domstolen og de danske domstole klart har angivet, hvorledes spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse skal afgøres. Det er således fast EU-praksis, at det, når det skal bedømmes, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse, i første omgang skal vurderes, om der er tale om en virksomhed, der hovedsageligt hviler på arbejdskraft (dvs. medarbejderne i virksomheden) eller driftsmidlerne (dvs. aktiverne i virksomheden). Det gøres gældende, at det allerede er afgjort i EU-domstolens dom af 20. november 2003 i sag C-340/01 (Abler/Sodexho), om det er medarbejderne eller driftsmidlerne, der er afgørende i et storkøkken eller som her en kantine.

13 Som det fremgår af dommen, er det afgørende, om aktiverne i storkøkkenet (kantinen) overdrages fra den ene virksomhed til den anden. I denne sag er der imidlertid hverken overdraget aktiver (i et relevant omfang) eller medarbejdere fra ISS til Tingstrøm A/S. Der overføres alene aktiver til en samlet anslået værdi af kr. i form af en røremaskine på 3 liter og en vendingmaskine, og der er i kantinen ved Flintholm tale om et køkken i millionklassen med nyindkøbte aktiver. ISS har alene ansat en medarbejder, der tidligere var beskæftiget hos Tingstrøm A/S, men dette skete efter en uopfordret ansøgning fra medarbejderen, og denne startede hos ISS næsten en måned efter opstarten af kantinen ved Flintholm. ISS er enig i, at det ikke er en betingelse for, at der kan foreligge virksomhedsoverdragelse, at ejerskabet til driftsmidlerne eller den økonomiske interesse i driftsmidlerne (f.eks. et kantinekøkken) overgår fra overdrager til erhverver. Det følger af en lang række domme fra EU-domstolen. Der er dog som minimum krav om, at brugen af driftsmidlerne skal overgå fra overdrager til erhverver, når der f.eks. er tale om et kantinekøkken. Det afgørende i denne sag er netop, at kantinen blev flyttet, og at kantinekøkkenet, der blev brugt af Tingstrøm, ikke efterfølgende blev brugt af ISS. Sø- og Handelsretten skal derfor ikke tage stilling til den hypotetiske situation, at kantinen ikke fysisk blev flyttet, da der i så fald ville foreligge en helt anden situation end i nærværende sag. Der sker netop ikke overførsel af driftsmidler i nærværende sag, fordi kantinen flyttes. Det gøres derudover gældende, at det ligeledes fremgår af EU-domstolens praksis, at det ikke er tilstrækkeligt, at tjenesteydelsen, der udføres, er den samme. Der er således ikke tale om overførsel af en økonomisk enhed, blot fordi den tjenesteydelse, der udføres af den gamle og den nye ordremodtager, er den samme. Overførsel af en økonomisk enhed er en betingelse for, at der overhovedet er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. Det er derfor ikke, som anført af sagsøger, relevant - eller tilstrækkeligt til at udgøre virksomhedsoverdragelse - at der er tale om bespisning af de samme medarbejdere hos KPMG (tjenesteydelsen), når der ikke samtidig overføres aktiver af relevant omfang. Værdien af kontrakten er derfor heller ikke relevant for sagen. Derudover gør ISS gældende, at spørgsmålet i denne sag allerede er afgjort i dansk ret.

14 Der kan her henvises til ovennævnte Sø- og Handelsretsafgørelse (optrykt i UfR 2009, side 1941 S), hvor Sø- og Handelsretten nåede frem til, at det var ligegyldigt, at eller om de af LSG leverede ydelser er mere eller mindre identiske med de af Gate Gourmet leverede ydelser. Der henvises endvidere til Sø- og Handelsrettens kendelse af 11. november 2013 i nærværende sag. Endelig var der ikke tale om overdragelse af hele kundemassen på Borups Alle men udelukkende en andel svarende til 80 % af kundemassen, idet det kun var KPMG, der flyttede til Flintholm, og ikke de øvrige lejere. Det underbygges tillige af, at der fortsat var ansat en fuldtidsansat kok og en 32 timers kantineassistent i Tingstrøm A/S kantine på Borups Alle. Tillige af denne grund var der ikke tale om overdragelse af en økonomisk enhed, der havde bevaret sin identitet. Det bestrides, at ISS var forpligtet til at foretage omplacering af A uanset om der var tale om virksomhedsoverdragelse af A eller ej. Såfremt der var tale om en situation omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvor ISS var forpligtet til at overtage A, skulle ISS have beskæftiget A i kantinen i Flintholm og ikke andre steder. Men da der ikke var tale om virksomhedsoverdragelse i denne sag, skal der allerede derfor ikke ske en omplacering af A i ISS-regi. På denne baggrund gør ISS gældende, at da der ikke er tale om en situation omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, er ISS ikke ansvarlig for afskedigelsen af A uanset om denne er saglig eller ej foretaget af Tingstrøm A/S. Til støtte for den subsidiære påstand om betaling af et mindre beløb gør ISS gældende, at en eventuel godtgørelse kun skal udgøre et langt mindre beløb. Sø- og Handelsrettens afgørelse Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at ISS overtog driften af KPMG s kantine på en ny adresse, hvor der var indrettet et helt nyt køkken til brug for driften, og hvor denne skulle ske efter et lidt ændret koncept. Retten lægger endvidere til grund, at ISS ikke ved driftens påbegyndelse overtog medarbejdere fra Tingstrøm A/S, ligesom det lægges til grund, at der fortsat blev drevet kantine på den oprindelige adresse af Tingstrøm A/S, om end for et betydeligt færre antal medarbejdere.

15 Under disse omstændigheder finder retten, at der ikke er sket overførsel af en økonomisk virksomhed med uændret identitet fra Tingstrøm A/S til ISS, og at der derfor ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. Da sagsøgeren ikke har gjort gældende, at Tingstrøm A/S skal betale godtgørelse, såfremt virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse, vil begge de sagsøgte være at frifinde. Som følge heraf vil ISS ligeledes være at frifinde overfor den af Tingstrøm A/S nedlagte påstand. Efter sagens udfald og omfang skal 3F som mandatar for A inden 14 dage betale sagsomkostninger med kr. til ISS og med kr. til Tingstrøm A/S. I forholdet mellem ISS og Tingstrøm A/S ophæves sagens omkostninger. Thi kendes for ret: ISS Facility Services A/S og Claus Tingstrøm A/S frifindes. Inden 14 dage fra dato skal 3F som mandatar for A betale sagsomkostninger til ISS Facility Services A/S med kr. og til Claus Tingstrøm A/S med kr. Beløbene forrentes efter rentelovens 8 a. I forholdet mellem ISS Facility Services A/S og Claus Tingstrøm A/S ophæves sagens omkostninger.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere foreningen af offentlige indkøbere 15. september 2011 Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse Reglerne på området v/advokat Lise Høy Falsner PLESNER 2 Punkterne i dag 1. Generelt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 228/2014 3F som mandatar for A m.fl. (advokat Jesper Schäfer Munk) mod DI som mandatar for Brande Buslinier ApS (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere