FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab"

Transkript

1 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Forår 2009

2 FORANTIK 6 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf Hjemmeside: CVRNummer Bankforbindelse: Andelskassen MidtVest Ree. Nr Konto: Bestyrelse: Formand: Benny Boysen, Ølbyvej 15,7600 Struer Tlf Næstformand: Leif Bech, Grøndalvej 14, Hvidbjerg 7790 Thyholm Tlf Kasseren Nina Bemth-Andersen, Lucernemarken 17, Resen 7600 Struer T f.9786 l9ll Sekretær: Louise Westenholz, Marievej 3,7752 Snedsted Tlf Øvr'tge medlemmer: Niels Høy Jørgensen, Kastanievæn get 40,7800 Skive Tlf. 975 I 1356 Mogens Markusen, Poul Gerness Yej22,7430Ikast Tlt l Andrd Ebbesen, Spøttrupvej 3 I, 1j ørrin g, 7400 Herning Tlf Antik-Historisk Selskab er oprettet maj 2006 på initiativ af en række antikvitetsinteresserede mennesker i Midt- og Vestjylland. I selskabets vedtægter er anført, at selskabets virkeområde primært er det midt- og vestjyske område, og "Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afuikles der ekskursioner med samme formåi". Nye medlemmer optages i selskabet ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Det årlige kontingent udgør kr for et fuldt medlemskab. I forbindelse med et fuldt medlemskab kan også optages associerede medlemmer til halvt kontingent - Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men deltager på lige fod med andre i selskabets arrangementer. FORANTIK redigeres af et udvalg med formanden sorn ansvarshavende redaktør, som også har skrevet alle usignerede artikler, men bladets spalter er åbne for indlæg fra medlemmerne. Udkommer mindst 2 gange brligt. FORANTIK: ISSN I (Papir-udgaven) FORANTIK: ISSN I (Online-udgaven)

3 $erde årgangr. Antik-Historisk Selskab er nu kommet ind i sit ferde leveår, og vores medlemstal har med stor geografisk spredning stabiliseret sig på godt hundrede. Med yderpunkter i Hanherred og Vejle har flere langt at køre for at deltage i selskabets arrangementer. I denne 6. udgave af vores medlemsblad FORANTIK præsenterer vi resten af prograrnmet for indeværende sæson, ligesom vi løfter lidt afsløret for enkelte afde ting, som vi allerede ved, at efteråret vil komme til at byde på. Et selskab som AHS er lidt afen sjældenhed. V har kun kendskab til et i København, som dog mest arrangerer museumsbesøg, rejser m.v. men ikke egentlig kwsusvirksomhed for de hungrende. At interessen for antikviteter imidlertid er meget stor, kan vi bl. a. konstatere ved at se på spredningen i vores medlemskreds og af de flere end , som har klikket sig ind på vores hjemmeside i de to år, vi har haft siden. Vi har derfor besluttet at gøre mere ved deryre elektroniske side af selskabets profil. Det er kun en snes stykker af vore medlemmer, som ikke har en PC og derfor må holde sig orienteret om arrangementeme i FORANTIK. Vores næstformand Leif Bech har været flink til at udsende mails for at minde om forestående begivenheder, og det har haft ør tydelig indflydelse på deltagerantallet. Sørg for at vi har en opdateret mailadresse, så vi kan nå jer på denne lette og billige måde. Vores kursusvirksomhed denne vinter gennemføres med vekslende deløgerantal mellem 10 og 20 pr. aftgn alt efter emne. Det er fortrinsvis interesserede ikkemedlemmer, som kommer på disse kurser og ved kursusafslubring tegner flere af dem sig som nye medlemmer. Velkommen til! Det er en glæde og lettelse for formanden, at nogle af vore medlemmer med specialviden har indvilliget i at overtage enkelte undervisningsaftener. Tak for det! Imidlertid vil vi geme give endnu flere lejlighed til at lufte deres interesser og specialer. På selskabets dagseminar i marts har vi tidligere haft specielt indbudte til at holde små l5-minutters introduktioner om deres antik-emner. I år indbyder vi de afjer, som skulle have lyst at komme med en introdukion, til at medvirke. Vi skal bruge 4-5 ernner, og vil geme have disse indlæg fra medlemmeme. Vær ikke genert eller nervøs - det er kun 15 minutter det drejer sig om. Kontakt formanden inden 9. marts, så vi kan fii det helt rigtige og detaljerede program sendt ud i god tid. Vi glæder os meget til at gense jer her i foråret. Foreløbig ses vi vel til Antikvitetsudstillingen i Tinghallen i Viborg i dagene februar, hvortil vi endnu en gang har fiiet stillet fribilleuer til rådighed for selskabets medlemmer. Til antikudstillingen i Dovedodde i august skaffer vi ligeledes gratis adgang for vore medlemmer, men herom kan I jo læse længere fremme i bladet.

4 Forårets program Mandag 19. januar 2009 kl. 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Ginsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Bornholmsk industrikeramik. AHS bestyrelsesmedlem ktmsthistorikeren Nina Bernth-Andersen giver indblik i historien og produltionen i de bornholmske keramiske værksteder, som udviklede sig til egentlige industrier, f. eks. Hjorth, Søholm og Michael Andersen og søn i Rønne. Man er meget velkommen til at medbringe eksempler fra egne samlinger. Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Mandag 2. februar kl. 19: Kursusrækken Artikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Porcelæn. Her gennemgås en generel porcelænshistorie i store træk, hvorefter vi koncentrerer os om de danske fabrikker som Den kongelige Porcelænsfabrilq B&G, Dahl Jensen og Lyngby (I(øbenhavns porcelænsmaleri) Der vil blive præsenteret litteratur til fortsat selvshrdium. Det er vigtigt selv at medbringe, hvad man evt. gerne vil vide mere om - også gerne noget, som er produceret i udlandet. Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Weekenden Februar: Antilads ti I I ing i Tin ghall en Disse tre dage afholdes antikudstilling i Tinghallen, Tingvej 2, Viborg. Meget generøst har Tinghallen igen i år foræret gratis fribilletter til alle medlemmer afantik -Historisk Selskab. Der er i dette nummer af FORANTIK indlagt fribillet til udstillingen. Husk at udfylde billetten med navn posmummer/by inden aflevering ved indgangen. Det er igen i år muligt lørdag og søndag kl gratis at fii vurderevbestemt medbragte genstande. Mandag 16. februar 2009 kl 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: De uædle metaller. Metaller som messing, kobber og tim er kommet lidt bagud i interesse for antikviteter. Det er en skam, for det er rigtig gode studieobjekter, som indeholder en masse stil- og kulturhistorie. Tag med hvad I kan bære. Kursuslederen påtager sig gerne lidt hjemmearbejde, hvis det er nødvendigt for at finde et facit. Deltagerbeøling kr Medbring selv kaffe. Uge : Her er mulighed for at blive introduceret på to af de største antikmarkeder i London nemlig Sunbury Antiques Market 24. februar og Ardingly Antiques fair 25. februar. Det sker efter forudgående kontakt til formanden - se FORANTIK nr. 3 eller nr. 5.

5 Mandag 2. marts 2009 kl 19: Kursusrækken Antikvitetskompetence på Gimsinghoved Kunst- og kulturcenter i Struer: Malerier. Hvorledes identificerer man en kunstner, og hvor findes der oplysninger om, hvorvidt netop denne kunstner er noget værd rent økonomisk? Der gives eksempler på litteratursøgning, og en professionelt arbejdende malerikonservator om f. eks. rensning, opbevaring og restaurering. Hvad kan man selv gøre, og hvad skal man absolut holde sig fra? Deltagerbetaling kr Medbring selv kaffe. Søndag 29. marts 2009 kl. 9-17: Hel dagslatrsus om antikv it et er AHS aftrolder igen i år et dagseminar om antikviteter. Det sker på Borbjerg Mølle Kro øst for Holstebro. Seminaret er også åbent for ik&e-medlemmer. Programmet ser således ud: KL IDOO: Kursusbureau åbner. Deltagerliste, kørselsvejledning og endeligt program for dagen er forud tilsendt alle tilmeldte. Deltageme ankommer, betaler for kurset og fiir udleveret kongresmærker. Man er derefter velkommen til at deltage i kroens store morgenbuffet frem til kursusstart. Kl. 1000: Velkomst og første foredrag afvikles: Museumsinspektør Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot: Sønderjyslre antikviteter - et broget og spændenddfelt. Der er næppe mange, som har så tæt indsigt i Sønderjyllands materielle kulturhistorie som Inge Adriansur, der er forfatter til mange bøger om området. Netop i Søndet'ylland har mange materielle genstande indgået i den nationale kamp, og hvem er ikke blevet præsenteret for den generelle vending, når talen er om antikviteter: Den stammer fra Sønderjylland? Er der noget om snakken? Inge Adriansen kender mange af svarene. Afrikles i samarbejde med Folkeuniversitetet. Kl. 1200: En god alsidig Ta-se1v-frokost-buffet i kroens lokaler. KL 1300: Introduktioner Afvikling af en række korte introduktionsoplag fra nogle af selskabets medlemmer. Indlæggene der højst må være af et kvarters varighed skal forinden - senest 17- marts - være aftalt med formanden, så de kan fremgå af det endelige tilsendte program for dagen. Vi opfordrer stærkt medlemmerne til at benytte sig af denne mulighed for atintroducere et interesseområde. Den eneste anmeldte introduktion på nuværende tidspunkt er:

6 Benny Boysen: Sømandens uartige hunde Søffordshirehundene var en populær gave til sømandens kæreste, men holder myterne om traditionerae også vand? Kl Kaffepause Kursisterne kan her deltage i kroens store og berømte søndagskaffebord, der har op til 10 forskellige slags hjemmebagt brød og kager. Det kan sagtens hamle op med et gammeldag sønderjysk kaffebord. KL 15{10: Andet foredrag afr ikles: Konservator Tina Kramer, firma Kramer Moltke restaurering & konservering: Hvordan passer jeg på mine antikviteter? Tine Kramer, der som professionel konservator, er vant til at omgås skrøbelige og kostbare antikviteter og museumsgenstande, vil øse af sin store viden om pleje og handtering af vore ting og i øwigt give gode råd om, hvad hun selv finder, vil være nyttigt for et antikvitetsinteresseret publikum at have kendskab til. Har man særlige problemer mht. antikviteter er det her man får gode råd. Aftikles i samarbejde med Folkeuniversitetet. Kr 1700: Dagseminaret slutter med en kort evalueri4g af dagens forløb Deltagelse: Deløgelse i AHS's dagseminar søndag 29. marts 2009 kræver tilmelding senest 16. marts til formanden eller via hjemmesiden (se adresser m.v. på omslagets inderside). Deløgerpris: Medlemmer afahs kr. 480,-. Ikke-medlemmer kr. 600,- Beølingen dækker ud over foredragene deltagelse i kroens store morgenbuffet, frokost og kroens søndagskaffebord. Drikkevarer er for egen r gning, men der vil under foredragene være adgang til frisk vand i mødelokalet under hele seminaret. Bemærk at datoen er den dag, hvor sommertiden begynder, og der bliver en times mindre søvn, og tænk så på hvor herligt det el at man bare kan stå op og tage på kroen for at deløge i en lækker og alsidig morgenbuffet, for slet ikke at tale om de gode tilbud resten afdagen. Onsdag 15. aprit kl. 19: Generalforsamling Antik-Historisk Selskab holder i år generalforsamling i mødelokalet på Hjerl Hede frilandsmuseum ved Vinderup. Dagsorden vil være ifølge lovene. Indkaldelse med

7 endelig dagsorden vil til alle med mailadresse ske elektronisk og til andre ved almindeligt brev. Vær opmærksom på at spørgsmål eller forslag, som et medlem ønsker behandlet på selskabets generalforsamling skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 1. marts, således forslagene og en evt. pftdsenøtion afkandidaterne kan fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil en medarbejder fra museet give en aktuel orientering om frilandsmuseet situation i Der serveres kaffe - kr pr. deltager - og det vil derfor være nødvendigt med tilmelding til bestyrelsen senest dagen før. Det kan ske ved henvendelse til et besfyrelsesmedlem, eller via eller "kontakt os" menuen på hjemmesiden. Weekenden august: Antilvnarked i D overo dde Købmands gård Lørdag og søndag kl er der igen antikmarked i Limfiordscenteret den gamle købmandsgård i Doverodde i Sydthy. Medlemmer af Antik-Historisk Selskab har gratis adgang, men billetter skal være forudbestilt senest dagen før hos selskabets næstformand Leif Bech, telefon Har man ikke besøgt stedet før, er det en oplagt mulighed for at se centeret i de skønne omgivelser. Billetten giver også adgang til udstillingerne og udsigtstårnet. Registreringskursus Vi har i FORANTIK nr. 5 omtalt muligheden for at arr,rngere et minikursus med titlen "Hvorfor og hvordan registrerer jeg min samling", og vi har fået kontakt til en tidligere kursusarrangør og instrultør inden for arkivregistrering, som vil medvirke, hvis der er interesse for at sådant kursus, som forventeligt kan aftroldes enlørdag formiddag. Da der er en del forarbejde og omkostninger med at udarbejde materiale til et sådant specialkursus vil vi gerne have en fomemmelse af, om der blandt AHS's medlemmer er interesse for at deltage i et sådant kursus, der kun vil blive gennemførtmed minimum 10 deltagere. Kontakt selskabet inden l. augus! hvis du har interesse i at deløge i et sådant kursus, som vil blive arr{rngeret i efterårssæsonen. På nuværende tidspunkt kender vi ikke dato og pris. Prisen forventes at ligge omkring kr inclusive kaffe og en lettere frokost.

8 En "morterlig" historie! AfBenny Boysen I et stort antikcenter i den lille engelske by Clare spottede jeg er messingmorter på en hylde. Morteren så både gammel og interessant ud og havde en fin reliefudsmykning og et tekstbånd foroven. Den var reduceretil at være urtepottes$uler for en plastikbregne. Bregnen kostede 15f,, og det giorde morteren også. Det var helt uhørt billigt for en garnmel messingmorter, som så blev taget ned til nænnere undersøgelse. Henryck ter Horst mefecit /6J8 stod der i skriftbåndet, altså var den lavet det angivne år og sandsynligvis boede ham Henrik i Holland, som på dette tidspunkt var et europæisk centrum for produktion af messingvarer. Morteren havde gode, men atypiske brugsspor, og min nysgerrighed var vakt - var det her virkelig et af de fund som vi alle drømmer om at gøre, og havde plastikbregnen blot skræmt alle andre før mig langt væk? Tilfældigt og helt uventet kom ejeren af denne stand i Centeret til stede, og jeg spurgte ham, om hvad han vidste om morteren. Faktisk ingenting. Han havde fundet den i bunden afen kasse med "old brass-ware", som han havde købt på auktion og ikke gjort sig særlige tanker om den. Fint nok! Jeg købte morteren og betalte de ca.150 kr. ved skranken. Hjemme igen gik den vilde jagt på Intemettet, for om jeg kunne å verificeret mit lykkelige fund, og minsandten, om ikke det lykkedes. I USA var der to forskellige antikvitetshandlere, som havde tilsvarende mortere på deres hjemmeside lavet af sarnme Henrik og med samme årsøi, og det var der selvfølgelig ikke noget mistænkeligt i, for sådanne fremstilledes i en støbeform og i mange eksemplarer. Men deres priser lå i et ganske andet leje. Den ene handlende forlangte $ og den anden 3.200, og selv med vore dages lave dollarkurs havnede det et sted mellem danske kroner. Det var altså et rigtigt kup,jeg havde giort, selv om det ikke ville være muligt at opnå så høje priser i Danmark. Jeg fik et års tid til at prale og glæde mig i.

9 Så var jeg på auktion i byen Diss i Suffolh England og her blev min mistænksomhed vakt, da jeg så endnu en morter af samme gedigne slags smidt i bunden af en kasse med "old brass-ware", som fik hammerslag for omkring 50,. Nu var jeg kommet i tvivl, og fra Holland hjemkøbte jeg den store bognederlandse vijzels, som er et af hovedværkerne om gamle hollandske mortere, og minsandten om ikke min morter var omtalt heri. Den står på side 123 og er afbilledet på side 56. Overskriften på side 723 er Vemalsingen.Ntt er jeg godt nok ikke ret god til hollandsk, men jeg ved da, at et sådant V udtales som var det et F, og så er det jo ret let at slutte sig til en konklusion. Se nu kommer den faglige samvittigheds gnavende orm. Skal man nu sætte morteren til salg med en oplysning om, at stykket er omtalt i det store hollandske værk Nederlandse Vijzels og så forlange en god pris for den. Det er sådan noget,jeg har set andre giøre. Nej det går nok ikke, men det er jo også historien, der er noget værd, og den alene er rigeligt de 150 kroner værd. Så foreløbig harjeg en morter, som ikke er til salg, men jeg kan overveje at tage den næste gang, jeg skal til USA. Fra vinterens antikvitets -kursus på Gimsinghoved i Struer Der er altid stor interesse for emner omkring gamle glas. Asger Andersen giver her gode rad til de interesserede. Hvordan ser rnan, at et glas er gammelt? Kan man med sikkerhed vide, at et glas er fra et ganske bestemt glasværk? Spørgsmålener mange og svarene er ikke altid entydige.

10 Centertanken En nylig gennemført rejse til Nebraska i USA gav et indblik i, hvorledes antikvitetsbranchen er organiseret overthere, og hvad der er på markedet. j:, q"4 nordeuropæiske øjne er det åbenbart, at ordet skrammel bliver stavetan- TIQUE. Således står der i hyert fal! på de mange henvisende skilæ. Man skal dog ikke have for store forventninger til varerne indendørs og slet ikke til præsentatio_ ne-n af dem eller hygiejnen g.f"g dem. Til gengæld eimaoge af tiniene ganske billige - igen set med nordiske øjne. og lad dei være slået fast med det-samme; der er ingen mangel på danske juleplatter i et område, hvor det stort set er eftertommere af en dansk bedsteforældregeneration, der bor. Forretringeme sælger de store argange fra l970erne for mindre, end de findes til i hjemlige!'enbrugsu'utitker. {v1 man har den opfattelse, at amerikanerne e. hortigjtllat kas-sere, så er den måske rigtig nolq men de er ikke hurtige til at smide væk-. Forretningemå bugner af kasseret køkkentøj, alverdens keramiske mærkværdigheder, farvet glas, indrammede fawetyk og farvestrålende metaldåser med reklametryk, so- de--ure er et stort samlerområde, og med et uøl af saltbøsser, som med bunden i vejret afslører et beskedent "Made in Japan" selv om de er ganske flotte og se, gamle ud. Til det mere kuriøse finder man en ligkiste i juniorstørrelse betrukket ried sort tyl og - only used once! fleste forretringer har størrelse som et mindre -De dansk superrnarked og er for det meste skabt til at indeholde noget helt andet, som tiden er Lt"t tu - deåære f. eks. smedeværksted, autogarag eller kommagasin. selve handelen er organiseret efter det engelske rnønster som antikcentre. Det vil sige, at der er flere dealere i hver enkelt center, og de har hver deres egen lille stand hvorfra man selv tager tingene og bringer aem tit en salgsdisk" hvoider afre_gnes og indpakkes, og der er en fast aftale om, at der kan ydes op al laoå rabat. I den lille by med godt 900 indbyggere walnut i staten Iowa, som tiden for rængst e1 lølet forbi, har indbyggeme - frem for at se en langsom død i møde - besluttet siq for at gøre byen til Iowas største antikcenter. Her hgger 2l antikcenke side om side på byens frontstree! og da der ermange dealere i hvert center, vil det sige, at næsten hver eneste familie i området har en stand der, og her havner så det overflødige fra hjemmet, så her skal man ikke skrue forventningeme for højt op m.h.t. egentlige antikviteter. ved at stå sammen om annoncering og skilte ved motorvejen m.v. har de handlende stor fordel afhinanden, og byen har fiiet en ide at overleve på. Man kan ganske simpelt nøjes med at markedsføre bynavnet, så ved alle, hvad dåt drejer sig å. Ideen minder om den, som Richard Booth fik i den lille walisiske ly nu on wye om at gøre den lille dødstruede by til et center for handel med antikvariske bøger. J{" o. flere {.I end 40 boghandlere i byen, som har besøgende fra here verden, selv i en tid, hvor mange antikvariske bøger sælges over IntJmettet. Bogideen fra Hay on wye er en så fastslaet succes, at ideen er begyndt at brede sig til indre lande. l0

11 Det er en stor oplevelse at besøge Hay on Wye, som også rummer noget så kuriøst som et specialmuseum for knapper. En dag ser vi vel også et museum for knappens afløser lynlåsen! Med hensyn til seriøsitet har Walnut i Iowa endnu meget at lære, men byen har sikret sig et eksistensgrundlag, som i bedste fald er mere end livsforlængende terapi. I England har byen Long Melford i Suffolk en god times kørsel fra London for længst bevist ideens levedygtighed. Her er ikke mindre end 18 antikforretninger langs byens hovedgade og flere heraf er egentlige centre. Her har seriøsitet og specialisering i forskellige fagområder og emner for længst indfundet sig sammen med en købedygtig kundekreds. Måske en eller anden hjemlig borgerforening i en dødstruet dansk landsby kan hente en brugbar ide i Walnut, Hay on Wye eller Long Melford. Benny Boysen Andelskassen er tæt på når du har behov for det Ring og få en aftale, for sammen kan vi mere Andelskassen MidtVest Vilhelmsborgvej 38, Linde,7600 Struer tlf. B7gg3735

12 Skriften på væggen "Fattigmands-billeder" kalder englænderne "Wall plaques" - vægplatter - som fra slutningen af 1700-årene fabrikeredes på engelske fabrikker: Potteries, som er det engelske navn for keramiske produktionssteder. Disse vægplatter, som ikke havde andet end en dekorativ eller opbyggelig funktion, produceredes fortrinsvis i egnen omking Sunderland ved floden Wear syd for Newcastle. Området her er specielt kendt for en lyserød lustreglasur, som ligefrem kaldes Sunderlandlustre. Den anvendtes især til kander og drikkekrus og gennem det meste af 1800-årene også til disse vægplatter med forskellige religiøse skriftsteder eller billeder med nogle af tidens nye tekniske frembringelser: Lokomotiver, dampskibe, jembroer og lignende. Det der med,'fattigmands" er for længst gået fløjten. For trods en masseproduktion på mange forskellige fabrikker i området, så er vægplatterne for iængst blevet et samlerobjekt, der ikke just appellerer til fattige folk. Dyrest er de billedlige motiver. Her må man i England ofte ryste op med, hvad der ligner tusinde danske kroner.. Skriftstederne når endnu ikke helt derop. Selve billedet og teksten er ikke malet på, men overført fra nogle transfers trykt på papir, så handarbejdet ved produktionen er minimalt. Dog er teksten i "Glæd dig i Herren"- platten herunder omringet af en håndmalet blomsterkrans og har desuden en kobberlustret randbotl, så den tælles blandt de mere usædvanlige. Netop denne type henføres blandt samlere til John Carrs "Low Light Pottery" i North Shields ved Newcastle, skønt man ikke kender fabriksstemplede eksemplarer herfra. Virksomheden eksisterede fra ca frem til år I 900. Og nu kommer det bed. ste af det hele: Den er fundet i en dansk genbrugsbutik til kr Så holder man sig inden for Danmarks grænser, kan fattigfolk altså fortsat være med.

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORAITTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Efterår 2009 FORANTIK 7 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97 568181 E-mail:benny.boysen@mail.dk Hj emmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-"15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':'

FORANTTK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Efterår 2008. .e,..,.# *.:-15;$i? ::.: : li. \ ::tr:.':' FORANTTK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab ::tr:.':' ::.: : -3 =: I ea lr li. \.e,..,.# *.:-"15;$i? l' Efterår 2008 FORAI{TIK 5 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Ølbyvej 15, 7600 Struer Tlf.97

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2015 Tirsdag den 13. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 27. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Underholdning: V/ Kjeltringe Truppen. Kaffe

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

FORANTIK. 13 Efterår 2013. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Det fine hårkunstværk lå gemt i denne uanselige velouræske.

FORANTIK. 13 Efterår 2013. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Det fine hårkunstværk lå gemt i denne uanselige velouræske. FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Det fine hårkunstværk lå gemt i denne uanselige velouræske. 13 Efterår 2013 FORANTIK 13 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 24 Nr.9/2015. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Næste møde Torsdag den 3.december 2015 kl. 14.00 Månedens emne: Julefesten NB. Hvis du kommer efter

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 10 ÅRGANG 2 NR. 5 OKTOBER

MEDLEMSBLADET NR. 10 ÅRGANG 2 NR. 5 OKTOBER MEDLEMSBLADET NR. 10 ÅRGANG 2 NR. 5 OKTOBER 2011 Vi har denne gang valgt at placere et stort og flot ti-tal på forsiden af Medlemsbladet. Det skyldes, at det aktuelle blad er det 10. i rækken af blade.

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 14 Forår 2014 FORANTIK 14 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten

Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Vedtægter og medlemskontingent for foreningen Kunst i midten Medlemskontingent 2015 = årligt kr. 600,- Medlemskontingent 2016 = årligt kr. 600,- 1. Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 23 / Februar 2013 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Flemming Nissen Holmetoften

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nordisk kunst & wegner Fra kunstmuseet ved Ove Mogensen Velkommen til et 2017 hvor der venter mange spændende oplevelser for Venner

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 21. maj Farm Festival SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 24. maj Sommerudflugt 28. juni Aftenudflugt 31. august Cirkusrevyen 2. september Anders Agger 19. september Inger Støjberg 3. november Henrik Stubkjær 22.

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer Holbæk Arkæologiklub Bent Andersen fortæller Nyhedsbrev sommer 2013 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt sit seneste møde den 3. juli, hvor man kunne se tilbage på de tilbud, som foråret havde budt på, lige

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Tønder, 20. august 2011 Preben Rasmussen/formand

Tønder, 20. august 2011 Preben Rasmussen/formand Flere af vore medlemmer har spurgt mig, hvordan i al verden det kan lade sig gøre, at vi som gave til vore medlemmer kan udlevere en bog (den ny meget flotte bog om Kehnet Nielsen), der koster mere end

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Program for sæsonen

Program for sæsonen Program for sæsonen 2015-2016 Til opslagstavlen. Vi har igen sammensat en buket af forskellige aktiviteter og arrangementer, så der er noget for enhver smag. Vi håber at I vil møde op, og dermed vise at

Læs mere

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Invitation Er du 5 eller 10 års jubilar - får du en særlig rabat og fordele. Men ALLE kan deltage! Jubilarstævne 2014 Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Dagens Program:

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere