Lønstatistik INDHOLD. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik INDHOLD. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2"

Transkript

1 Reallønsnedgang på 0,4% i gennemsnit for ansatte DJ-medlemmer fra okt okt Den gennemsnitlige lønfremgang var på 2,1% i en periode, hvor forbrugerpriserne steg med 2,5%. Lønniveauet på arbejdspladserne under ét steg dog kun 1,9% pga. udskiftning i arbejdsstyrken og tilgang af nyuddannede. Gennemsnitslønnen ligger nu på kr. om måneden eller kr. hvis arbejdsgiverens pensionsbidrag medregnes. INDHOLD Hovedtal se tabel side 2 Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2 Lønniveauet læs om udviklingen i gennemsnitslønnen side 4 Stillings-statistik se tabel side 4 Løngennemsnit i kredse, medier og store overenskomster - se tabel side 8 Løngennemsnit på arbejdspladser med mere end fem se tabel side 10 Løn er ikke alt. Læs om andre relevante ansættelsesvilkår side 14 Sådan læses statistikken. Forklaring på begreberne side 23 Lønstatistik

2 Hovedtal (ex. pension) 2 3 Okt Okt Gennem- Antal Nedre Median Øvre Gennem- Antal Beregn. Reel Antal snitsløn Anc. med- kvartil kvartil snitsløn Anc. med- løn- løn- medl. i alt gns. lemmer i alt gns. lemmer stign. stign. (reel) 5 Løn- og prisudvikling pct. pr. oktober ,7 4,4 Hele landet Mand , , ,0% 2,0% Kvinde , , ,8% 2,3% Alle , , ,9% 2,1% Provinsen Mand , , ,0% 2,0% 957 Kvinde , , ,4% 2,4% 468 Alle , , ,7% 2,2% København Mand , , ,0% 1,9% 901 Kvinde , , ,1% 2,1% 554 Alle , , ,0% 2,0% Sådan læses statistikken Se side ,8 3,9 3,9 3,7 3,4 3,4 3,3 3,4 2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,2 2,2 2,0 2,2 2,0 2,0 1,7 1,8 1,4 3,8 2,8 2,1 1,5 3,8 3,7 1,8 1,7 3,8 3,7 2,6 3,0 2,6 1,9 2,6 2,5 2,1 1,9 Reel lønstigning for DA-funktionærer Udvikling i forbrugerpris-indeks Reel lønstigning for DJ Hele landet Beregnet stigning i gennemsnitsløn DJ Hele landet 1 1,0 Lønudviklingen den reelle lønstigning Lønudvikling på 2,1 % DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2009 og oktober 2010, har i gennemsnit opnået en lønstigning på 2,1 % i den faste løn. Det er lidt mindre end sidste år, hvor lønstigningen var 3,0 %. Årets lønstigning er endvidere lidt lavere end på det øvrige private arbejdsmarked. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i deres lønstatistik for 3. kvartal 2010 beregnet, at privatansatte funktionærer generelt har haft en lønstigning på 2,6 % i samme periode. Forskelle i den reelle lønstigning Geografisk set er der kun en beskeden forskel mellem København og Provinsen. Medlemmerne i København er steget med 2,0 %, mens man i Provinsen er steget med 2,2 %. Kvinderne har igen i år en lidt større reel lønstigning end mændene. Kvinderne er steget med 2,3 %, mens mændene er steget 2,0 %. Kvinderne haler fortsat ind på mændene, men det går meget langsomt. Som det fremgår af grafen på side 3, har forbundets medlemmer nogle år haft en reel lønstigning over det øvrige private arbejdsmarked og nogle år en lønstigning under. Samlet set over såvel en 5-årig som en 10-årig periode, har DJs medlemmer haft en reel lønstigning helt på niveau med det øvrige arbejdsmarked. De tre stillingsgrupper, som har klaret sig bedst, er Producenter, Studieværter og Informationschefer/Pressechefer med stigninger på 3,5-4,0 % i den reelle løn. I modsatte ende finder vi Tilrettelæggere/TV-instruktører, Bladtegnere og Lokalredaktører alle med stigninger på blot 0,5-1,0 %. Første reallønsnedgang i mange år Forbrugerprisindekset er siden sidste lønstatistik steget med 2,5 % og det betyder, at der i perioden har været en gennemsnitlig reallønstilbagegang på 0,4%. Det er et væsentligt dårligere resultat end sidste år, hvor medlemmerne kunne notere en reallønfremgang på 2,0 %. Faktisk er det første gang, siden vi i 1997 begyndte at beregne den reelle lønstigning, at vi oplever en reallønstilbagegang. Som grafen på side 3 viser, har reallønsfremgangen de fleste år ligget omkring 1,5-2,0 %. Ansatte inden for Net-medier og Kommunikationsgruppen offentlig ansatte ligger i top med gennemsnitlige stigninger på 3,5-4,5 %, mens ansatte ved Dagblade, Ugeblade/Magasiner og Nyhedsbureauer/Nyhedstjenester ligger i bunden med stigninger på 1,5 %.

3 4 Lønniveauet udvikling i gennemsnitslønnen Gennemsnitslønnen er steget 1,9 % I oktober 2010 var gennemsnitslønnen for alle fastansatte medlemmer af forbundet kr mod kr året før en stigning på knap kr Gennemsnitslønnen er således steget med 1,9 % (den beregnede lønstigning), hvilket er præcis det samme som i sidste års lønstatistik. Stigningen i gennemsnitslønnen er i år næsten på niveau med den reelle lønstigning (2,1 %), hvilket er noget nyt. Gennem mange år har vi set, at arbejdsgiverne har givet en fortsat lavere løn til nyansatte, således at et gennemsnitsmedlem af forbundet gradvist er blevet billigere for arbejdsgiverne. Men den udvikling er i år næsten stoppet. Medianlønnen Medianlønnen er opgjort til kr , hvilket er godt kr.750 mindre end gennemsnitslønnen. At medianlønnen er mindre end gennemsnitslønnen er udtryk for, at nogle (få) medlemmer tjener markant mere end det store flertal. Men forskellen mellem medianlønnen og gennemsnitslønnen er mindre, end vi har set de sidste par år. Medlemmerne af forbundet er altså i år blevet lidt mere homogene lønmæssigt set. Mænd og kvinders gennemsnitsløn Mændene har haft en lidt større procentvis stigning i gennemsnitslønnen end kvinderne. Mændene har nu passeret kr og tjener i gennemsnit kr , hvilket er en stigning på 2,0 % i forhold til sidste år, mens kvinderne tjener kr , hvilket er en stigning på 1,8 %. Det er specielt kvinderne i provinsen, som trækker ned, mens det sidste år var omvendt.. Forskellen mellem mænd og kvinder er knap kr Opgjort i procent tjener mændene 5,7 % mere end kvinderne, hvilket er på niveau med sidste år. Ikke hele m/k-lønforskellen kan forklares Det indsamlede lønmateriale kan kun forklare en lille del af forskellen mellem mænd og kvinders gennemsnitsløn, men følgende forhold kan dog konstateres. Kvinderne har en lavere gennemsnitsanciennitet end mændene på godt 2 år, nemlig 12,1 år mod 14,2 år. Men der er ingen grund til at tro, at anciennitet er specielt afgørende for lønnen. Efter de første ansættelsesår er det i højere grad personlige kvalifikationer, uddannelse, relevant 5 Okto ber 2010 Okt Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf Arbejdsgi- Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal Gennem- Ancien- Antal snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- verens pen- incl. kvartil Median kvartil nitet med- snitsløn nitet medi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg sionsbidrag pension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer i alt gns. lemmer Alle stillinger , , Journalist/Reporter , , Redaktionssekretær , ,4 542 Lokalredaktør , ,6 116 Redaktør/Fagredaktør , ,4 292 Redaktionschef , ,1 54 Pressefotograf/Fotojournalist , ,2 165 Billedredaktør , ,1 30 Layouter, grafiker, designer, AD er , ,9 190 Layoutchef , ,5 17 Visualizer, nyhedsgrafiker , ,6 21 Bladtegner , ,6 14 Informationsmedarb./Komm.konsulent , ,7 406 Informationschef/Pressechef , ,3 128 Fotograf (reklame, portræt, klinisk) , ,2 116 Webredaktør/Multimedieproducer , ,4 96 Webmaster/IT-konsulent , ,5 24 Underviser i medier og journalistik , ,8 71 Forlagsredaktør , ,9 12 Researcher , ,4 13 Programmedarbejder/Journalist , ,1 208 Tilrettelægger/TV-instruktør , ,2 33 Prod.medarbejder (lyd, lys, mix, afvikl.) , ,1 71 Studievært , ,2 85 Producer , ,9 71 Producent , ,2 8 TV-/Film-/Video-/Reporter-fotograf , ,1 48 Tekster, Versionist , ,0 14 Redigeringstekniker/Klipper/Editor , ,1 110 Andet , ,8 117

4 6 erhvervserfaring og speciel fagindsigt samt evnen til at forhandle sin personlige løn, der bestemmer lønnen. Det personlige tillæg udgør en stor del af lønnen - også på arbejdspladser med skalatrin. Det kan endvidere konstateres, at kvinderne er klart overrepræsenterede, hvad angår deltidsstillinger. 12 % af kvinderne er på deltid, mens det tilsvarende tal for mændene blot er 5 %. Deltidsansatte har en lavere teknisk fuldtidsløn end fuldtidsansatte. Forskellen er knap kr , så en lille del af m/k-lønforskellen kan forklares her. Kvinderne udgør endvidere en relativt større andel af de nytilkomne i statistikken end mændene. Der er ca. 220 nye DJ-medlemmer (dimittender) med i årets lønstatistik og næsten halvdelen er kvinder, men kvinderne udgør kun 39 % af alle deltagere i statistikken. Tallene viser endvidere, at kvindernes startlønninger er mindre end mændenes knap kr Kvinderne starter altså generelt på et lavere lønniveau end mændene og meget tyder på, at de gennem karrieren aldrig får indhentet dette efterslæb. Dette synes særligt at være gældende i provinsen. Af de 793 kvinder i provinsen var de 468 gengangere i samme stilling, som gennemsnitligt steg 2,4% i løn. Men de 225 i nye stillinger bevirkede, at provinskvindernes gennemsnitsløn samlet kun steg 1,4%. Kvinderne er ikke, som man måske kunne tro, underrepræsenterede i de mere vellønnede stillinger. Isolerer vi f.eks på de 5 højest lønnede stillingsgrupper, udgør kvinderne her 42 %. Kvinderne udgør kun 39 % af alle deltagere i statistikken, så kvinderne er endda svagt overrepræsenterede i de vellønnede stillinger. Men også i disse stillinger tjener kvinderne mindre end mændene. De 3 største stillingsgruppers lønniveau Stillingsgruppen Journalist/Reporter udgør 44 % af alle deltagere i statistikken og gruppens gennemsnitsløn er kr Det er knap kr. 900 mindre end gennemsnittet for samtlige medlemmer (kr ). Næststørste gruppe er Redaktionssekretærer. De udgør 10 % og tjener i gennemsnit kr , hvilket er godt kr mere end et gennemsnitsmedlem. Herefter følger Informationsmedarbejdere/Kommunikationskonsulenter (9 %) og deres gennemsnitsløn er kr , eller knap kr mindre end gennemsnittet. Producenter og Informationschefer lønførende De to bedst lønnede stillingsgrupper er Producenter med kr og Informationschefer/ Pressechefer med kr begge gengangere fra sidste år. Herefter kommer Studieværter med kr og Bladtegnere med kr De tre lavest lønnede stillingsgrupper er Fotografer (reklame, portræt, klinisk) med en gennemsnitsløn på kr , Researchere med kr og endelig Webmastere/IT-konsulenter med kr Lønniveau fordelt på medie Igen i år er Organisationsblade klart lønførende med kr Herefter kommer fire medier med godt kr Det er Undervisning (kr ), Radio og TV (kr ), Privat Kommunikation (kr ) og endelig Nyhedsbureauer og Nyhedstjenester (kr ). De to lavest lønnede medier er, som i de tidligere år, Offentlig fotografisk virksomhed med en gennemsnitsløn på kr og Privat fotografisk virksomhed med kr Tredje sidst kommer Distriktsblade med kr Størst stigning i København Sidste år havde Provinsen en større lønstigning end København, men i år er rollerne byttet om. I København (kreds 1) er gennemsnitslønnen steget med 2,0 % til kr , mens den i Provinsen (øvrige kredse) er steget med 1,7 % til kr , primært fordi provinskvindernes løngennemsnit kun steg 1,4%. I København tjener man godt kr mere end i Provinsen, eller 8 %. Som de tidligere år, kan en del af forskellen forklares med, at København har flere af de lønmæssigt attraktive stillinger. Isolerer vi de 5 bedst lønnede stillingsgrupper, er 66 % af stillingerne placeret i København, men der burde relativt set kun være 60 %. Endvidere viser tallene, at inden for de 5 bedst lønnede stillingsgrupper er lønforskellen mellem København og Provinsen større end 8 % - den er 10 %. Og ser vi på de 5 stillingsgrupper med de laveste gennemsnitlige lønninger, er billedet det samme. København har relativt set færre af de dårligt lønnede stillingerne og tillige tjener man markant mere i København end i Provinsen - hele 16 %. Antal deltagere i statistikken Der deltager medlemmer i årets lønstatistik, hvilket er 21 flere end sidste år. Den lille fremgang skyldes primært flere kommunikationsansatte i statistikken, mens beskæftigelsen på trykte medier er faldende. Deltidsansatte Medlemmer på deltid indgår også i lønstatistikken. De deltidsansattes månedsløn er omregnet til en teknisk fuldtidsløn via deres månedlige timetal. Der er en lille usikkerhed på den tekniske fuldtidsløn, da vi ikke i alle tilfælde ved, hvordan arbejdsgiveren oprindelig beregningsmæssigt har reduceret medlemmets løn. Men det vurderes, at usikkerheden er beskeden og at statistikken samlet set styrkes af, at deltidsansatte indgår. De deltidsansatte udgør godt knap 8 % af deltagerne i lønstatistikken (422 medlemmer). Andelen har været svagt stigende de senere år. Undersøgelsens svarprocent Knap 77 % af statistikkens oplysninger kommer direkte fra arbejdspladsernes lønbogholderier, indsamlet kollektivt via tillidsrepræsentanterne. På disse arbejdsplader er svarprocenten meget tæt på 100 %. Tilbage står en gruppe medlemmer ansat på mindre arbejdspladser uden tillidsrepræsentant, der selv skal udfylde et lønspørgeskema til forbundet via internettet. Vi kan konstatere, at der fra denne gruppe blot deltager % i statistikken. Men vi ved ikke præcist, hvor stor en del af frafaldet på % der skyldes medlemmer, der i DJs medlemsregister står opført som ansatte, men som viser sig at være ledige, på orlov/uddannelse eller freelancere, og som derfor ikke skal indgå i statistikken. Med andre ord kender vi ikke det korrekte antal manglende besvarelser. Undersøgelsens svarprocent kan derfor ikke præcist beregnes, men den samlede svarprocent ligger formentlig omkring %. Dette er en særdeles høj svarprocent og tallene i indstikket har derfor en meget høj troværdighed. Dataindsamlingen varetages af Dansk Journalistforbund, men databehandlingen og statistikkens konklusioner udarbejdes af UNI C, Statistik & Analyse. 7

5 8 Oktober 2010 Oktober 2010 Okt Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal inkl. kvartil Median kvartil nitet medpension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDSENE Hele landet , , Kreds 1 København og Bornholm , , Kreds 2 Sjælland og øerne , ,6 337 Kreds 3 Sydjylland , ,1 288 Kreds 4 Østjylland , ,8 625 Kreds 5 Midt- og Vestjylland , ,0 185 Kreds 6 Nordjylland , ,6 247 Kreds 7 Grønland , ,7 25 Kreds 9 Fyn , ,6 490 SÆRLIGE OVERENSKOMSTER Fællesoverenskomsten , , Berlingske Hus , ,7 320 Politikens Hus , ,3 312 Egmont Magasiner , ,5 21 Aller Media , ,7 181 DR , ,0 818 TV 2/Danmark , ,2 344 TV 2/Regionerne , ,2 353 Statsoverenskomsten , ,7 121 Danske Regioner ,9 101 Kommunernes Landsforening ,4 82 DAGBLADE Hele landet , , Kreds , ,2 805 Kreds , ,4 219 Kreds , ,3 182 Kreds , ,4 363 Kreds , ,9 64 Kreds , ,9 180 Kreds , ,0 176 DISTRIKTSBLADE Hele landet , ,4 103 UGEBLADE OG MAGASINER Hele landet , ,0 404 ORGANISATIONSBLADE Hele landet , ,8 243 NET-MEDIER Hele landet , ,0 37 NYHEDSBUREAUER OG -TJENESTER Hele landet , ,0 115 RADIO OG TV Hele landet , , OFFENTLIG KOMMUNIKATION Hele landet , ,2 310 PRIVAT KOMMUNIKATION Hele landet , ,9 413 UNDERVISNING Hele landet , ,2 90 PRIVAT FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,6 41 OFFENTLIG FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,1 28 FORLAG Hele landet , ,4 33 GRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,1 47

6 10 Oktober 2010 Oktober 2010 Okt Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal inkl. kvartil Median kvartil nitet medpension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer Kreds 1 - Hele kredsens gennemsnit , , Aller Magasiner , ,1 31 Allers TV-Redaktion , ,7 16 ALT for damerne , ,3 9 Altinget.dk , ,3 8 Avisen.dk , ,2 6 B.T , ,6 82 Benjamin Media , ,6 14 Berlingske Lokalaviser , ,8 30 Berlingske Tidende , ,3 188 Beskæftigelsesministeriet ,6 5 Billed-Bladet , ,5 29 Bonnier Publications , ,3 89 Bornholms Tidende , ,6 14 BUPL/Børn & Unge , ,8 13 Børsen , ,9 76 Dagens Medicin , ,1 10 Danmarks Jægerforbund , ,3 7 Danmarks Lærerforening , ,5 7 Danmarks Tekniske Universitet , ,7 6 Danske Bank ,5 5 Danske Fagmedier , ,6 10 DR , ,0 818 DSB , ,7 10 DSR/Sygeplejersken , ,1 10 Ekstra Bladet , ,2 153 Eyeworks Denmark , ,7 5 Fagbladet 3F , ,1 8 Familie Journalen , ,3 22 FDB/Samvirke , ,3 5 Femina , ,9 13 FOA Fag & Arbejde , ,0 8 Folkekirkens Nødhjælp , ,8 8 Forbrugerrådet/TÆNK , ,8 9 Forlaget Gyldendal , ,4 7 Her & Nu ,6 7 HK s Magasiner , ,3 25 Hvidovre Hospital ,1 6 IDG Danmark , ,2 10 Infomedia ,5 5 Information , ,7 33 Ingeniøren , ,6 26 Journalisten , ,1 6 Kig Ind ,4 5 KL/Danske Kommuner , ,0 15 Kristeligt Dagblad , ,8 32 Kræftens Bekæmpelse , ,6 7 Københavns Kommune , ,8 7 Københavns Universitet ,0 6 Landbrug og Fødevarer ,2 6 LandbrugsMedierne , ,6 25 Lederne ,4 5 - Mastiff ,3 5 Mediaprovider , ,9 9 Metronome Productions ,6 6 metroxpress/24timer , ,9 19 Monday Production ,7 5 - Motor , ,9 5 Nordisk Film Valby , ,4 9 Nyhedsbureauet Newspaq , ,6 11 Oxygen ,6 5 Politiken , ,4 159 Politikens Lokalaviser , ,6 22 Ritzaus Bureau , ,9 83 SBS TV ,2 5 Scanpix Danmark , ,3 12 Se & Hør , ,1 30

7 12 Oktober 2010 Oktober 2010 Okt Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Bruttoløn Nedre Øvre Ancien- Antal inkl. kvartil Median kvartil nitet medpension ex. pension ex. pension ex. pension gns. lemmer Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer SL/Socialpædagogen , ,2 6 Søndag , ,9 16 Søndagsavisen , ,5 9 Tips-Bladet , ,4 12 TV2/Sport , ,4 6 TV2/Bornholm , ,6 39 TV2/Danmark, København , ,3 146 TV2/Lorry , ,8 50 Ude & Hjemme , ,3 20 Udenrigsministeriet , ,0 9 Urban , ,5 13 Vejdirektoratet , ,3 5 Viasat Sport ,3 5 Weekendavisen , ,2 23 Kreds 2 - Hele kredsens gennemsnit , ,6 337 Helsingør Dagblad , ,3 13 Holbæk Amts Venstreblad , ,6 35 Kalundborg Folkeblad , ,5 19 Lolland-Falsters Folketidende , ,1 29 Region Sjælland , ,6 6 Sjællandske Medier , ,9 123 TV2/Øst , ,4 51 Kreds 3 - Hele kredsens gennemsnit , ,1 288 Der Nordschleswiger , ,3 10 JydskeVestkysten , ,1 122 Region Syddanmark , ,4 12 TV2/Syd , ,8 45 Vejle Amts Folkeblad , ,1 50 Kreds 4 - Hele kredsens gennemsnit , ,8 625 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole , ,2 46 Dansk Handelsblad ,3 5 Horsens Folkeblad , ,0 47 Jyllands-Posten , ,4 157 Midtjyllands Avis , ,9 29 Midtjyske Medier , ,9 129 Randers Kommune ,4 5 TV2/Østjylland , ,5 46 Århus Kommune , ,7 28 Århus Sygehus , ,0 6 Århus Universitet , ,7 5 Kreds 5 - Hele kredsens gennemsnit , ,0 185 Herning Folkeblad , ,8 31 Medieskolerne , ,5 7 Morsø Folkeblad , ,5 11 Region Midtjylland , ,4 26 Skive Folkeblad , ,4 22 TV2/Midt-Vest , ,2 43 Vestas Wind Systems ,4 5 Kreds 6 - Hele kredsens gennemsnit , ,6 247 Nordjyske Medier , ,9 180 Region Nordjylland , ,4 5 TV2/Nord , ,1 40 Kreds 7 - Hele kredsens gennemsnit , ,7 25 KNR , ,4 11 Sermitsiaq/AG ,2 5 Kreds 9 - Hele kredsens gennemsnit , ,6 490 Esoft Systems , ,2 5 Fyens Stiftstidende , ,2 136 Fyns Amts Avis , ,7 39 Odense Kommune ,2 6 Odense Universitetshospital ,3 6 STV , ,5 5 Syddansk Universitet , ,8 17 TV2/Danmark, Odense , ,0 199 TV2/Fyn , ,5 42

8 Løn er ikke alt! 14 på en overenskomst med afspadsering/betaling i forholdet 1:1,5 for timer ud over ugentligt. Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af enhver art hviler altid på et sæt forudsætninger, som man er nødt til at kende, hvis man vil undgå at komme til at bruge tallene til noget, de ikke kan bruges til og blive beskyldt for at manipulere! Løn er jo ikke alt. Så lønstatistikken kan for eksempel ikke sige noget om, hvor det er fedt at være ansat. For sammen med lønnen hører jo en lang række øvrige ansættelsesvilkår, der i meget høj grad har betydning for, om lønnen kan betragtes som høj eller lav. Og mulighederne for et godt job med spændende indhold og udfordringer i et velfungerende samarbejde med gode kolleger, kan man ikke slå op i nogen statistikker. Og det er jo ikke mindre væsentligt end lønnen. Faktisk siger lønstatistikken kun, hvad arbejdsgiverens gennemsnitlige lønudgift pr. fuldtidsansat medarbejder var i oktober måned. DJ s lønstatistik bygger som andre lønstatistikker på arbejdsgiverens direkte lønudgifter altså alle udbetalte løndele og arbejdsgiverens pensionsbidrag. 80 % af lønindberetningerne (nemlig hovedparten af det overenskomstdækkede område) kommer direkte fra arbejdsgivernes lønbogholderier, mens 20 % kommer fra mindre arbejdspladser og individuelt kontraktansatte, der selv udfylder lønskema. Hvis denne medarbejder i stedet ansættes på individuel kontrakt uden betaling af overarbejde eller uden øvre arbejdstid og måske i konsekvens heraf! får en faktisk arbejdsuge på 45 timer (det er blot en time ekstra dagligt + tre timer hjemme i weekenden), ja så skulle månedslønnen faktisk være kr., hvis timerne ud over 37 skal betales i sammen forhold 1:1,5. ARBEJDSTID: 1 OVERTIME = 4% LØN Fra DJ s overenskomster: Hver gennemsnitlig ARBEJDSTIDEN I MEDIERNE SVARER GENERELT TIL 37 T. PR. UGE INKLUSIV BETALT FROKOST. arbejdstime ud over 37 timer ugentligt DER ER DOG ENKELTE ARBEJDSPLADSER MED ANDEN ARBEJDSTID: koster 4 % af lønnen, 35 t. pr. uge: BUPL, FOA, SL og Socialrådgiverforeningen. hvis man skal have lige 36 t. pr. uge: Politikens Hus, Sygeplejersken/DSR. så meget i løn for dem som en medarbejder, 37,5 t. pr. uge: NNF, Bonnier Publications. der kan afspadsere dem 38,5 t. pr. uge: Egmont Magasiner. i forholdet 1:1,5. (1,5 x Ingen aftalt arbejdstid: HKs magasiner. 100 : 37 = 4,05 %) Ferie ferie ferie! Tid er penge pas på din arbejdstid Tid er stadig den eneste objektive målestok for arbejdets værdi. Selv om den anvendte tid ikke siger noget om hverken mængden af det udførte arbejde eller dets kvalitet, er der ingen andre objektive måder at værdisætte kreativt mediearbejde efter. Fleksibilitet betyder bøjelighed, smidighed, tilpasningsevne. Så når arbejdsgiverne i kor råber om mere fleksibilitet, mener de i virkeligheden, at mere tid = mere arbejde skal være billigere. For der er intet i DJ s overenskomster, der forhindrer en arbejdsgiver i at få udført et hvilket som helst arbejde på et hvilket som helt tidspunkt af døgnet eller ugen. Men der er regler i overenskomsten for, hvad det koster! Både af hensyn til de ledige og for at undgå unødigt misbrug, man bliver syg af. Stort set hele den overenskomstdækkede trykte presse har en 37 timers arbejdsuge og afspadsering i forholdet 1:1,5 og i nogle tilfælde 1:2 for timer ud over de 37. I de elektroniske og enkelte andre medier dog først for timer ud over 160 månedligt. At arbejdsgiverne går efter guldet, når de prøver at fjerne overarbejdsbetalingen, viser nedenstående lille regnestykke for en medarbejder med en månedsløn på kr., ansat 5 ugers ferie har alle ret til efter ferieloven. Men på alle DJ s overenskomster er dette minimum forbedret til 6, 7 eller 8 ugers ferie mange steder dog med den ekstra uge i form af 5 feriefridage. Lovens minimum på 5 uger findes typisk kun på ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser, mens der i det offentlige samt Fællesoverenskomsten (20 dagblade uden for København, hvoraf flere dog har forbedringer i husaftaler) er lagt 5 feriefridage til. 6 ugers ferie findes typisk blandt organisationer og magasiner. 7 og 8 ugers ferie findes typisk i nyhedsmedier og dagsaktuelle medier med usystematisk arbejdstid med aften- og weekendarbejde og uden daglig eller blot påregnelig arbejdstid, hvor arbejdsgiveren bestemmer fra dag til dag, uge til uge eller måned til måned, hvornår medarbejderne skal arbejde og hvornår de skal have fri. Ansatte på individuel kontrakt vil med mindre de selv forhandler sig til mere normalt kun have ferielovens minimum. En ferieuge kan omregnes til et 2,5 % løntillæg, hvis man over lønnen skal sikre sig ligestilling med kolleger med ekstra ferieuger, svarende til det, man ved fratræden får indbetalt til FerieKonto pr. ferieuge. Fra DJ s overenskomster: ANTAL FERIEUGER PR. ÅR INKL. KAOS-UGE OG FERIEFRIDAGE, MEN EKSKL. LØSE FRIDAGE: 5 uger: Ingen!

9 16 6 uger: Altinget, Blad-bureauet, Bonnier Publications, BUPL, Dansk Handelsblad, DI Fotografer, FOA, Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet, Fællesoverenskomsten, HKs magasiner, Infopaq, Mediaprovider, metroxpress, Muskelsvindsfonden, Newspaq, NNF, Producenterne, Radio Als, Regioner og Kommuner, SL, Staten, Sygeplejersken/DSR og TV 2. 7 ugers ferie: Aller Media, Avisen.dk, Berlingske Media, Bibliotekarforbundet, Dagbladenes Bureau, DR, Egmont Magasiner, Information, Ingeniøren, Kristeligt Dagblad, Landbrugsmedierne, LFS, PolFoto, Politiforbundet, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, TV2/Regionerne. 8 ugers ferie: Børsen, Chili Foto & Arkiv, Dagens Medicin, Jyllands-Posten. Lønnet orlov og sabbat tages typisk i forbindelse med ferie og evt. opsparet afspadsering, så der skabes en periode på 2-3 måneder, hvor medarbejderen alt efter behov kan rejse, læse bøger, videreuddanne sig eller passe køkkenhave og derefter vende tilbage til jobbet udhvilet, genopladet og med ny energi og inspiration. På nogle overenskomster kan opsparet orlov medtages forholdsvist ved fratræden, og på en enkelt DR ydes et kontant tilskud til orloven på kr. i forbindelse med de 8 ugers sabbat hvert 6 år UGES FRIHED MED LØN = 2,5% En ferieuge kan groft omregnes til 2,5 % af lønnen. En sabbat/orlovs uge med løn koster tilsvarende, mens en efteruddannelsesuge skønsmæssigt koster 5 %, fordi der også hører betaling af kursusudgifter til. Kontant ferie-tillæg Efter ferieloven udbetales 1 % af forrige års ferieberettigende løn i forbindelse med ferieafholdelse. I praksis dog de fleste steder samlet med april- eller maj-lønnen forud for ferieåret, der starter 1. maj. I mange overenskomster er dette forbedret væsentligt. Mange steder, hvor det ikke er aftalt, udbetales pr. kutyme 1,5 % i ferietillæg. Fra DJ s overenskomster: DET KONTANTE FERIETILLÆG I % AF LØNNEN: 1,5 % ferietillæg: Aller Media, Berlingske Media, Bonnier Publications, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, DR, Egmont Magasiner, FOA, Forbrugerrådet, Infopaq, Ingeniøren, Kristeligt Dagblad, Landbrugsmedierne, Muskelsvindfonden, PolFoto, Politikens Hus, Regioner og Kommuner, Ritzaus Bureau, Staten, Sygeplejersken/DSR. 1,6 % ferietillæg: Jyllands-Posten. 2 % ferietillæg: Avisen.dk, Blad-bureauet, Børsen, Dagens Medicin, Newspaq, Politiforbundet, Radio Als. 3 % ferietillæg: LFS, SL. 3,5 % ferietillæg: Bibliotekarforbundet, NNF. 3,7 % ferietillæg: BUPL. 4,5 % ferietillæg: Socialrådgiveren. 5 % ferietillæg: HKs Magasiner. Orlov og sabbat med løn På en række overenskomster opsparer medarbejderen årligt ekstra frihed med løn, der udløses sammenhængende som lønnet orlov eller sabbat efter en aftalt årrække typisk hvert fjerde eller hvert sjette år. Tanken bag dette gode er, at medarbejdere med stærkt svingende arbejdstider og højt tempo med periodiske mellemrum kan få et samlet pusterum for at undgå nedslidning og udbrændthed. Fra DJ s overenskomster: OPTJENING AF SABBAT/ORLOV MED LØN: 1 uges orlov pr. år: Bonnier Publications, Information (2 års anc.), Landbrugsmedierne, Newspaq, TV 2. 1 uge og 2 dages orlov pr. år: Børsen, DR, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad. 2 ugers orlov pr. år: HKs Magasiner, Information (efter 10 års anc.) 2 uger og 2 dages orlov pr. år: Politiken/EB, Jyllands-Posten (12 års anc.) Efteruddannelse med løn og kursusudgifter betalt I 1979 indførtes på dagbladsområdet en løbende efteruddannelses-ordning, hvor medarbejderen optjener ret til 1 uges efteruddannelse årligt med løn og kursusudgifter betalt til relevant journalistisk efteruddannelse. Der er mulighed for at opspare efteruddannelsesretten i op til 6 år til afvikling af evt. længerevarende efteruddannelse. En medarbejder, der anvender årets efteruddannelse på Update eller tilsvarende anerkendte institutioner, kan søge frit i udbuddet af efteruddannelseskurser herfra, idet såvel DJ som mediernes arbejdsgivere via Updates bestyrelse er garant for, at kurserne er journalistisk relevante. Der er således tale om en journalistisk relevant efteruddannelse, som ikke nødvendigvis er arbejdspladsrelevant, idet meningen med efteruddannelse bl.a. er at kvalificere medarbejderen til også at kunne påtage sig andet journalistisk arbejde end lige netop det job eller det stofområde, medarbejderen pt. er ansat til. Efteruddannelsesretten anvendes ofte til andre selv-komponerede kurser, der dog forudsætter aftale med arbejdsgiveren. På en lang række arbejdspladser uden overenskomstaftalt efteruddannelsesret bevilges tilsvarende efteruddannelse med løn, som dog forudsætter ansøgning og godkendelse fra arbejdsgiveren i hvert enkelt tilfælde. Arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen anvendelse af opsparet efteruddannelse.

10 Fra DJ s overenskomster: 10,0-11,9 %: DR, Forbrugerrådet, Information, Politiforbundet. 18 MÅNEDSLØN OG 19 RET TIL EFTERUDDANNELSE MED LØN OG KURSUSUDGIFTER BETALT: %: Bibliotekarforbundet, BUPL, Chili Foto & Arkiv, FOA, Ingeniøren, LFS, NNF, SL. TIMELØN ER TO TING: 1 uge årligt: Aller Media, Avisen.dk, Altinget, Berlingske Media, Bibliotekarforbundet, Over 15 %: HKs Magasiner, Regioner og Kommuner, Socialrådgiveren, Staten. Pas på med at Bonnier Publications, BUPL, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dagens Medicin, Dansk Handelsblad, DI Fotografer, Fællesoverenskomsten, Jyllands-Posten, Landbrugsmedierne, LFS, Mediaprovider, metroxpress, Muskelsvindfonden, Newspaq, NNF, Politiforbundet, Politikens Hus, Producenterne, Ritzaus Bureau, SL, Socialrådgiverforeningen, Sygeplejersken/DSR, TV 2, TV2/ Regionerne. Pensionsopsparing og forsikring Alle DJ s overenskomster (på nær én) rummer bestemmelser om arbejdsgiverens og evt. også medarbejderens indbetaling af pensionsbidrag ud over lønnen. Arbejdsgiverens og medarbejderens pensionsbidrag sendes samlet månedligt til Danica, som trækker præmien til gruppelivsforsikringen (pt. 481 kr.), som på standardforsikringen giver medarbejderen kr. skattefrit ved dødsfald, kr. årligt ved 1/2 invaliditet, samt kr. udbetalt ved kritisk sygdom. Ordningen er fleksibel, så man individuelt kan vælge en ringere/billigere dækningsgrad (ned til 341 kr.) eller en højere/dyrere dækning (op til kr.) end standardordningen. Efter fradrag af forsikringspræmien videresendes resten af midlerne til det forsikringsselskab eller pengeinstitut, hvor medarbejderen efter eget valg ønsker at have sin pensionsopsparing. DJ s pensionsfond indeholder altså ingen penge, men blot en administrationsaftale med Danica, og ordningen er solidarisk, så de raske betaler for de syge, og de arbejdende betaler for de arbejdsløse. I nogle overenskomster betaler arbejdsgiveren hele bidraget, i andre er der både arbejdsgiver- og egetbidrag. I nogle overenskomster beregnes pensionsbidragene af den fulde løn, i andre er der sat en årlig maksimumsløn, bidragene beregnes af. Fra DJ s overenskomster: ARBEJDSGIVERENS BIDRAG TIL PENSION UD OVER LØNNEN, BEREGNET AF DEN FULDE, FASTE LØN: 3,0-6,9 %: Altinget, Blad-bureauet, DI-fotografer, Infopaq, Radio Als. 7,0-7,9 %: Bonnier Publications, Mediaprovider, Producenterne,. 8,0-9,9 %: Aller Media, Avisen.dk, Berlingske Media, Dagbladenes Bureau, Dansk Handelsblad, Egmont Magasiner, Fotografer på sygehuse, Fællesoverenskomsten, Kristeligt Dagblad, Landbrugsmedierne, metroxpress, Muskelsvindfonden, Newspaq, PolFoto, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, Sygeplejersken/DSR. PENSIONSBIDRAG AF EN ÅRLIG MAKSIMUMSLØN: 11 % af kr.: TV 2. (3.245 kr. pr. måned) 11 % af kr.: TV2/Regionerne. (3.300 kr. pr. måned) 15 % af kr.: Dagens Medicin. (3.997 kr. pr. måned) 15 % af kr.: Børsen kr. pr. måned) 15 % af kr.: Jyllands-Posten. (4.288 kr. pr. måned) Fuld løn under barselsorlov og frihed med løn på barns 1. sygedag Efter lovgivningen har kvindelige lønmodtagere ret til orlov 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har moderen ret til orlov i 14 uger de 2 første uger har moderen pligt til fravær. Faderen har ret til 2 ugers fravær i umiddelbar forlængelse af fødslen eller ved modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren indenfor de første 14 uger efter fødslen. Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til orlov i 32 uger. Der er dog kun ret til dagpenge i tilsammen 32 uger. Forældrene kan holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at faderen kan påbegynde de 32 ugers forældreorlov sideløbende med moderens 14 ugers barselsorlov. Ret til løn under barselsorlov Funktionærloven giver kun kvinden ret til halv løn i forbindelse med uarbejdsdygtighed i 3 måneder før og 3 måneder efter fødslen dog højst 5 måneder i alt. Resten af kvindens orlov samt hele mandens orlov skal ske på dagpenge (pt kr. månedligt før skat). Inden for det offentlige område har kvinder ret til barselsorlov med løn i 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til 2 ugers orlov med fuld løn indenfor de første 14 uger efter fødslen. Efter udløbet af den 14. uge har forældrene forudsat de begge er offentligt ansatte tilsammen ret til 18 ugers orlov med fuld løn, 6 til moderen og 6 til faderen og 6, som de frit kan dele mellem sig. Faderen har derudover ret til fædreorlov med fuld løn i 2 uger inden 46. uge efter fødslen. Pr. 1. oktober 2006 trådte en ny lov om en barselsudligningsfond i kraft, som alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af andre barselsfonde, forpligtes til at forsikre deres medarbejdere i. Fonden skal finansiere differencen mellem de ca. 100 kr. i timen, dagpengerefusionen giver, og drage forhastede konklusioner, når du sammenligner lønninger i lønstatistikken. Kigger du eksempelvis på et gennemsnit for et organisationsblad eller en informationsafdeling med 5 medlemmer, kan den ene godt være redaktør uden højeste arbejdstid. Er der samtidig individuel kontraktansættelse uden de sædvanlige overenskomstgoder, kan timelønnen godt vise sig at være lav sammenlignet med en arbejdsplads med et væsentligt lavere løngennemsnit.

11 en max. timeløn på 142 kr. før skat i maksimalt 27 uger. Det svarer til en månedsløn på Ret for kvinder til fuld løn 8 uger før fødsel: Bibliotekarforbundet, BUPL, DR, Regioner og 20 LØNNIVEAU? 21 kr. Arbejdsgiveren har siden 1. juli 2009 også fået refunderet 12,5 % i feriepenge, dvs. i alt Kommuner, SL, Socialrådgiveren, TV2. Jeg skal til 159,74 kr. pr. time. 2 omsorgsdage pr. år pr. barn: BUPL, Chili Foto & Arkiv, Regioner og kommuner, SL, Staten. lønforhandling i X stilling Mange forbedringer i overenskomsterne På dagbladsområdet i overenskomsterne med DMA og en række andre er der aftalt en variant af den offentlige ordning. Her har kvinderne kun lovgivningens 4 uger før, men til gengæld har både mænd og kvinder 12 ugers forældreorlov med fuld løn efter den 14. uge i perioden uge og under forudsætning af fuld dagpengerefusion. I DJ s overenskomster med Avisen.dk og Mediaprovider er det aftalt, at en medarbejder uanset køn maksimalt kan få fuld løn i op til 30 uger. Kvindelige og mandlige journalister i HK kan få fuld løn i hhv. 50 uger og 34 uger med dagpengerefusion. I metroxpress overenskomst er det aftalt, at begge køn har ret til fuld løn under 16 ugers forældreorlov, så hele forældreorloven kan dækkes med løn (hvis begge er omfattet af bestemmelsen), hvis manden tager halvdelen. Avisen.dk og Mediaprovider overenskomsterne sikrer også, at evt. yderligere orlov uden løn, men på dagpenge, ikke får virkning på medarbejderens opsparing til pension eller optjening af ferieret med løn. LØNSTIGNING? Jeg har ikke fået nogen Medarbejderen er under orloven berettiget til sin normale løn. De offentlige ydelser, der synlig lønforhøjelse i snart fire år! Hvor meget udbetales i henhold til Dagpengeloven, tilfalder virksomheden. Det betyder, at arbejdsgiveren bør jeg kræve nu? supplerer op fra dagpengeniveau til medarbejderens normale løn i hele den periode, man Log dig ind som medlem har ret til at være på orlov. Den normale løn indeholder også et gennemsnit af, hvad man på DJs hjemmeside og klik på Løn-udviklingsberegner. Tast din normalt oppebærer i genetidsbetaling. månedsløn ind og den Barns første sygedag måned/år, den sidst blev reguleret og Ret til frihed med løn på barns første sygedag er i modsætning til hvad mange tror et rent vupti får du fire svar på, aftalespørgsmål. Er man ikke omfattet af en overenskomst med denne ret eller har man ikke hvad din løn skulle være fået det med i ens individuelle kontrakt må man finde sig i, at man både skal spørge om lov i dag, hvis den skulle og muligvis også får dagene trukket i ferie eller løn. DJ har i alle overenskomster sørget for at være steget i takt med 1)forbrugerpriserne, aftaledække dette problem for børnefamilierne, og i en del overenskomster er vilkårene endda 2) DJ-medlemmernes forbedret. løngennemsnit, 3) den reelle lønudvikling for fastansatte DJmedlemmer, eller 4) Fuld løn i hele barselsperioden: Landbrugsmedierne. Fra DJ s overenskomster: lønudviklingen på det Fuld løn i 50 uger (k) og 34 uger (m): HKs Magasiner. store arbejdsmarked. Præsenteret i en lille Fuld løn i op til 30 uger for begge køn samt pensions- og feriepenge under yderligere grafik lige til at lægge orlov på dagpenge: Avisen.dk, Mediaprovider. på arbejdsgiverens bord. Ret for kvinder til fuld løn 6 uger før fødsel: Sygeplejersken, Staten. på Y arbejdsplads. Hvad 10 omsorgsdage pr. barn: Bibliotekarforbundet, Politiforbundet, Sygeplejersken. er løngennemsnittet Fri med løn på barns 2 første sygedage: Altinget, Chili Foto & Arkiv, DR, HKs Magasiner, der? Landbrugsmedierne, Politiforbundet, Producenterne, Radio Als, Regioner og kommuner, SL, Log dig ind som medlem Socialrådgiveren, Staten. på DJs hjemmeside og klik på Lønberegneren. Fri med løn ved barns sygdom: Avisen.dk, Information, Newspaq. Også det kan du nu Fuld vikardækning og frihed til at dele orlov som man vil: Information. selv finde svaret på uden at skulle have fat i en faglig konsulent. I Arbejdsredskaber og andre goder På en lang række arbejdspladser er der forskellige former for kontante tilskud til eller betaling af nødvendige arbejdsredskaber. Telefon-ordninger er ofte begrundet i, at medarbejderen skal kunne træffes og evt. indkaldes til arbejde uden for normal arbejdstid, eller at medarbejderen uden for normal arbejdstid skal kunne udføre telefonisk research eller foretage pc-opkobling til arbejdsgivers computer. Nogle får stillet fri telefon, pc og ADSL til rådighed. Jo flere goder jo bedre, for blot ét udløser multimedieskat af kr. årligt. Avis- og tidsskriftsabonnementer betalt af arbejdsgiveren indebærer den fordel for arbejdsgiveren, at medarbejderen holder sig nyhedsmæssigt og fagligt ajour med døgnets begivenheder uden for arbejdstiden. Avisabonnementer er skattefrit for medarbejderen, hvis de supplerer husstandens egen avis, som man selv betaler. Mange fotografer, der stiller eget udstyr og evt. bil til rådighed for arbejdsgiveren, modtager tilskud hertil. Derudover findes andre lokale og individuelle aftaler om eks. transporttilskud begrundet i den enkeltes arbejdsforhold, ligesom der kan være andre lokale aftaler. Disse aftaler fremgår sjældent af selve overenskomsten, så det er en god idé at spørge til evt. lokale aftaler om arbejdsredskaber. Derimod indeholder flere overenskomster væsentlige goder for medarbejderne, som også er penge værd ud over de ovenfor beskrevne områder: Eksempler fra DJ s overenskomster: TRYGHED I ANSÆTTELSEN: Avisen.dk betaler i tilfælde af afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneders løn ved 2 års anciennitet op til, 7 mdrs. løn ved 18 års anciennitet. BUPL betaler fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked med 1 måneds løn pr. ansættelsesår dog højst 6 måneders løn. Lønberegneren kan du nemlig i en dropdownmenu også vælge mellem de ca. 800 arbejdspladser, hvor ansatte DJ-medlemmer afleverede lønoplysninger for oktober 2010, og krydse den med en af de 29 stillingskategorier i 14 mediegrupper og 8 kredse, der er med i statistikken.

12 22 Børsen kan efter et års ansættelse kun afskedige en medarbejder, hvis der er tvingende grunde. Afskedigelser uden tvingende grund koster et års løn i erstatning. Sådan læses statistikken 23 Socialrådgiverforeningen betaler ved afsked 1 måneds løn efter 5 års ansættelse op til 5 mdrs. løn efter 25 års ansættelse. Ændringer i statistikken Der er i år blevet ændret i indsamlingsproceduren for lønstatistik- handlingsterminer endnu ikke er udbetalt i oktober måned, indgår selvsagt ikke i statistikken. Derfor kan der på nogle arbejdspladser HKs Magasiner betaler ved fratræden efter 10 års ansættelse en fratrædelsesgodtgørelse på 3 mdrs. løn. Jyllands-Posten betaler ved opsigelse begrundet i bladets forhold en fratrædelsesgodtgørelse ken. Der anvendes ikke længere spørgeskemaer på papir. Lønspørgeskemaet ligger nu kun tilgængeligt på internettet. Medlemmer, der selv skal udfylde et lønspørgeskema og som har oplyst deres til forbundet, har modtaget i alt to invitationer til at opleves, at lønstigningerne registreres forskudt, ligesom nogle arbejdspladser har lavet lønaftaler der betyder, at der f.eks. er store lønstigninger i første overenskomstår og tilsvarende mindre stigninger det sidste overenskomstår. Endvidere indgår DR ikke i på 3 måneders løn til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50-årige med 10 års ansættelse. deltage i lønstatistikken. Invitationerne indeholdt et link til det elektroniske spørgeskema, som medlemmerne blot skulle klikke på. De medlemmer, som ikke har oplyst en til forbundet eller som denne del af statistikken pga. omfattende ændringer i organisationsstrukturen. ikke reagerede på de to invitationer, modtog efterfølgende Beregnet lønstigning OVERSKUDSDELING: Aller Media, Bonnier Publications, samt enkelte aviser. et brev med en invitation fra forbundet. I invitationen var angiver internetadressen på det elektroniske spørgeskema. Stigningen i gennemsnitslønnen, eller den beregnede løn stigning, er identisk med den lønstigning, vi gennem alle årene har beskrevet i indstikket. Den beregnes på baggrund af alle medlemmer. Vi Sådan hænger løndelene sammen finder først den samlede gennemsnitlige løn (grundløn/skalaløn + SENIORPOLITIK: Bonnier Publications, DR, Jyllands-Posten, Landbrugsmedierne, Bibliotekarforbundet og TV2 har Gennemsnitsløn i alt (1. søjle) er sammensat af grund løn/ skalaløn + personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg. Læg ger man arbejdsgiverens pensionsbidrag til gennemsnitsløn i alt, får man personligt tillæg + funktions tillæg + genetillæg) i hver af de to år og udregner herefter den procentvise stigning i gennemsnitslønnen. Den beregnede lønstigning ud regnes altså på gruppe-niveau og NÅR DU SØGER JOB: Søg oplysning om arbejdspladsen under Overenskomster på aftaler om nedsat tid for 50 eller 60-årige uden nedgang i pensionsbidragene og med mindre lønkompensation samt ret til fuldt pensionsbidrag frem til pensionsalderen og 200 timers årlig beskæftigelse, hvis man går på efterløn. Fællesoverenskomsten giver tre ekstra feriedage til medarbejdere over 45 år, mans DR og BUPL giver 5 ekstra feriedage til medarbejdere over 55 år. bruttoløn inkl. pension. Bemærk at tallene er afrunde de, og at regnestykket derfor nødvendigvis ikke går helt op. En del offentligt ansattes personlige lønandele er stadig op delt i kvalifikationstillæg, ansvarstillæg, men disse indfø jes nu i rubrikkerne personligt tillæg og funktionstillæg. Af plads mæssige hensyn har vi i indstikket samlet kvalifikationstillæg og varigt lokallønstillæg i søjlen personligt tillæg, og an svarstillæg i søjlen funktionstillæg. det be tyder, at et højtlønnet medlem fylder relativt mere i beregningen end et lavtlønnet, ligesom tilgang og fragang fra gruppen i årets løb får stor betydning for sammenligningen. Den beregnede lønstigning siger noget om, hvad et gennemsnitsmedlem har kostet arbejdsgiverne i løn stigninger. Da forbundets medlemsprofil ændres en del i disse år, skal den beregnede lønstigning anvendes med varsomhed. DJs hjemmeside. Her kan du se et resumé af overenskomstens økonomiske dele og du kan læse eller downloade hele overenskomsten. Under Tillidsfolk kan du finde oplysninger om tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen og under Lønstatistik kan du se det seneste lønstatistiske gennemsnit. Hvis der NEDSAT ARBEJDSTID: Informations medarbejdere har ret til 20 % arbejdstidsreduktion med tilsvarende lønreduktion med fuld vikardækning. Jyllands-Postens medarbejdere med børn under 9 år og Landbrugsmediernes medarbejdere med børn under 6 år har ret til nedsat arbejdstid svarende til reglerne for medarbejdere over 60 år. TV2s medarbejdere har ret til nedsat arbejdstid i op til 3 år. Egmont Magasiner giver ret til 20% arbejdstidsnedsættelse efter 55 år. BUPL: Ret til nedsat arbejdstid efter aftale mellem år Offentligt ansattes løndele Offentligt ansatte har fået nettoficeret deres løn på lønsedlerne, så deres tidligere egetbidrag til pension er flyttet til den arbejdsgiverbetalte pension. For stadig at kunne sammenligne lønniveauet med flertallet af privatansatte, hvis egetbidrag til pension fortsat indgår i lønnen, er en tredjedel af de offentligt ansattes pension tilbageført som løn i statistikken. Endvidere opføres ansatte på overenskomsterne for Danske Regioner og KL fra i år hver for sig. Reel lønstigning Siden 1997 har det været muligt at beregne den reelle løn stigning, der kan sammenlignes med lønudviklingen i samfundet som sådan. Den reelle lønstigning er beregnet på de medlemmer, som har Definition af kvartiler Ved beregningen af de 3 kvartiler har vi anvendt gennemsnitsløn i alt (arbejdsgiverens pensionsbidrag er altså ikke medtaget). Nedre kvartil er den løn, der skiller den lavest lønnede fjerdedel fra resten. Medianlønnen deler medlemmerne i 2 lige store grupper. Øvre kvartil skiller den højest lønnede fjerdedel fra resten. Gennemsnitsløn eller median Studerer man lønstatistikken, vil man i langt de fleste tilfælde se, at gennemsnitslønnen er højere end medianen. Dette skyldes, at der er nogle (få) medlemmer, som tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) medlemmer trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på medianen. Derfor er medianen ofte et mere altså er en overenskomst, tillidsrepræsen- flexløn eller FRITVALGSORDNING: været ansat på samme arbejdsplads og i sam me jobfunktion, siden forrige lønstatistik blev udarbejdet. For hvert medlem beregnes ærligt tal for lønniveauet i en gruppe eller på en arbejdsplads end gennemsnittet. tant og lønstatistik for arbejdspladsen! Besøg også Lønforhandling, løn- og medlemsstatistik og se de detaljerede notater ved at logge ind på medlemsområdet på DJs hjemmeside Avisen.dk, Bonnier Publications, HK, Mediaprovider, metroxpress: Valg mellem kortere arbejdsuge, fridage, ferietillæg, merindbetaling af pension eller arbejdsredskaber DR: Ferieforlængelse uden løn stigningen kun af grundløn/skalaløn + personligt tillæg, så de variable funktions- og genetillæg ikke forrykker billedet. Den reelle lønstigning er således beregnet på individ-niveau og det betyder, at et lavtlønnet og et højtlønnet medlem vægter lige meget i beregningen. Den reelle lønstigning udtrykker populært sagt, hvad man bør være steget i løn det sidste år, såfremt man ikke har skiftet arbejdssted eller har gjort karriere. Der ligger væsentligt færre personer til grund for denne beregning, da enhver tvivl om, hvor- Gennemsnittet er dog godt, hvis man ønsker at se, hvad det i gennemsnit koster arbejdsgiverne at have forbundets medlemmer ansat. Nye arbejdspladser I arbejdspladsstatistikken (side 4-9) optræder der ikke arbejdspladser med mindre end 5 medlemmer/besvarelser. Derfor er der igen i år sket ændringer i hvilke arbejdspladser, der er nævnt. 12 arbejdspladser fra sidste år er lukket, fusioneret eller har færre end vidt individerne har skiftet stilling internt i virksomheden medfører 5 besvarelser, mens 21 nye er kommet til i kraft af 5 eller flere udelukkelse fra denne del af statistikken. besvarelser. Lønstigninger, der pga. af udskudte eller forskudte lønfor-

13 Lønstatistik udgivet af Dansk Journalistforbund, februar 2011 Redaktion: Faglig konsulent Flemming Reinvard journalistforbundet.dk København: Gammel Strand 46, DK-1202 København K Århus: Fiskergade 41, 4., DK-8000 Århus C

Lønstatistik 2010-2011

Lønstatistik 2010-2011 Hovedtal se tabel side 2 Lønstatistik 2010-2011 Reallønsnedgang på 0,7 % i gennemsnit for ansatte DJ- fra okt. 2010 okt. 2011. Den gennemsnitlige lønfremgang var på 2,1 % i en periode, hvor forbrugerpriserne

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2012-2013 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2012 og 2013 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,9% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Lønstatistik. Indhold. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2

Lønstatistik. Indhold. Hovedtal se tabel side 2. Lønudviklingen læs om den reelle lønstigning side 2 Reallønsfremgang på 2,3%. Det er det glædelige facit på Dansk Journalistforbunds lønstatistik for ansatte for oktober måned 2006. Det gennemsnitlige medlem oplevede fra oktober 2005 til oktober 2006 en

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Lønstatistik 2003-2004

Lønstatistik 2003-2004 Tillæg til JOURNALISTEN nr. 2 / 2005: Lønstatistik 2003-2004 % 6 5 4 3 Løn- og prisudvikling okt.1999 - okt. 2004 3,3% 2,7% LØNUDVIKLINGEN DEN REELLE LØNSTIGNING Lønudvikling på 3,3% DJ-medlemmer, der

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Januar 2016 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af enhver

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte 2015-2016 DJ-, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2015 og 2016 har opnået en lønstigning på 2,0% i den faste løn. Lønniveauet på arbejdspladserne under

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte 2016-2017 2,1% var den gennemsnitlige lønstigning i den faste løn til DJ-, ansat i samme stilling på samme virksomhed i oktober 2016 og oktober 2017. 0,6% var den gennemsnitlige

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017

FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 28 mar 17 Notat FILM&TVGRUPPEN Lønundersøgelse 2017 DJ gennemførte i marts 2017 en særskilt lønundersøgelse for de af FILM&TVGRUPPENS medlemmer, der i løbet af 2016 havde været ansat i et privat TV-produktionsselskab.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Betalte hverdagsaviser

Betalte hverdagsaviser Betalte hverdagsaviser 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2. halvår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Landsdækkende B.T. 111.795 101.882 96.240 92.735 88.214 82.024

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Endnu et fald i start-lønnen

Endnu et fald i start-lønnen Endnu et fald i start-lønnen Startlønnen for dimittender er for anden gang på 9 år faldet, viser DJ s dimittendstatistik for oktober 2016. Den gennemsnitlige startløn faldt med godt 1.000 kr. til 30.664

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Ligestilling blandt dimittender

Ligestilling blandt dimittender Feb 09 Notat Ligestilling blandt dimittender For andet år i træk viser DJs dimittendstatistik, at der i praksis er ligestilling blandt nyuddannede. Lige mange mænd og kvinder får næsten det samme i løn.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL Medlemsmøder 21. 23. marts NYE LØNBÅND Arkitekter/designere Bygningskonstruktører 1. marts 2017 udgør den garanterede minimalløn: Arkitekt/designer

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 De nye læsertal for 4. kvartal 2006 + 1. kvartal 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene sammenlignet med 4. kvartal 2005 + 1.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2007 De nye læsertal for 1. halvår 2007 er nu frigivet. Oversigten viser tallene, sammenlignet med 1. halvår samt 2. halvår 2006. Søndagsaviser B.T. 515.000

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2017 De nye læsertal for 1. halvår 2017 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2016 og 2. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2017. Bemærk at fra 1. halvår 2017 indgår læsning af mediernes

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal kvartal 2017 De nye læsertal for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal 2017 + 3. kvartal 2017 sammenlignet med 4. kvartal 2016 + samt 2. kvartal + 3. kvartal 2016.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere