BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. i Kulturby 96."

Transkript

1 22. juni årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen. Selve pladsen er belagt med sten i et smukt geometrisk mønster, og på kajgaden står det gamle træskib Pinen. Kære borgmestre. Vores havnepark har problemer og behøver nu jeres hjælp for at kunne leve op til at være Islands Brygges stolthed og åndehul Da vi i 1984 selv skaffede midler til at rydde havnekajen og indrette en park med græsplæner, træer, bede, borde, bænke, legeredskaber med mere, fremstod vores havn som en perle i en tætbeboet bydel Det tog en forberedelsesgruppe et par år, og det rent fysiske arbejde blev udført af et par hundrede mand i løbet af en weekend. Etableringen af havneparken er blevet anerkendt som noget af en bedrift, og blandt andet har du Thm Ahlberg været meget uforbeholden i din ros af bryggeboernes indsats med deres kajområde. Desværre sker der med årene en vis slitage. Vi har med ihærdighed prøvet at følge med for at h olde nedbrydningen i ave. Udskiftet hegnspæle, legetøjsdyr og vedligeholdt borde og bænke. Men det er dyrt, og vi har derfor været nødt til at lave det i det tempo, vi var i stand til at indsamle penge. Sidste år kostede det alene at reparere vores svævebane. Vi har således kun kunnet tage det allermest nødtørftige. Resultatet er nu at meget af træværket, der er brugt til indretningen, er for stærkt nedadgående. Græsplænerne er heller ikke mere for gode. Det muldlag, vi dengang lagde, har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Jorden slår sig og er meget bulet, og stenene er nu kommet op til overfladen. I den ene ende af parken er det stort det umuligt at ligge. Og efterhånden som parken bliver mere brugt er oprydningen utilfredsstillende. Affaldsbeholderne kan slet ikke følge med, og bliver alt for hurtigt fyldt op, så affaldet hober sig op alle steder. Vi må altså konstatere, at bryggeboerne på trods af en ihærdig indsats ikke kan følge med, og derfor har vi nu brug for jeres hjælp. Kommunal interesse Da vi har konstateret, at I nu udviser en vis interesse for havneparken, jvfr. Jeres forslag om at navngive havneparken William Heinesen, synes vi, at I skulle gå endnu videre. Var det ikke en ide, om kommunen overtog driften af parken med rengøring, vedligeholdelse og gartnerarbejde, så den kunne komme til at fremstå, som noget William Heinesen ville være stolt af? Som det ser ud for øjeblikket, ville det næsten være en skam mod den store færøske kunstner. I kunne oven i købet slå to fluer med et smæk ved at gøre havneparken til et projekt for arbejdsledige. Ifølge ungdomsgarantien for unge under 25 skal der jo falde aktiveringstilbud. På den måde kunne l/vi få ordnet havneparken og samtidig få iværksat noget særdeles nyttigt arbejde. Man kunne også gå endnu videre. Kulturby96 Hvorfor ikke lade det være en del af Kulturby 96? Et af målene med Kulturbyen er bl.a. at bedre byens fysiske udtryk og dens miljø, og for Islands Brygge kan man næsten ikke finde noget, der er bedre end en renovering af Havneparken med efterfølgende pasning, til at indgå som bydelens deltagelse i Kulturby 96. Islands Brygges Lokalråd har udarbejdet et projekt for renovering af festpladsen, der inkluderer opsætning af skroget fra den gamle træbåd Pinen (se vedlagte modelfoto) samt stenbelægning på hele pladsen. Vi vedlægger derfor kopi af projektet. Gennemførelsen af dette projekt, der i forbindelse med et arbejdsløshedsprojekt vil kunne gennemføres for under ' mio., ville sætte havneparken på Islands Brygge på kortet over seværdige områder, og ville være en fantastisk forbedring af bryggeboernes uderum. Husk på at Islands Brygge er et af de tættest bebyggede kvarterer i hele landet og har samtidig noget nær danmarksrekord i procentdel af små lejligheder. Derfor spørger vi jer nu. Vil I gå ind i en renovering og fremtidig drift af havneparken på Islands Brygge? - Vil I måske oven i købet støtte op om ideen i forhold til Kulturby 96? -Vi tør så til gengæld godt lovejer et kæmpestort kulturelt arrangement på havnen i Da Bryggebladet nu holder sommerferie, og først udkommer i begyndelsen af september igen, behøver i ikke at haste med svaret, men vi ser frem til at bringe jeres svar i første efterårsnummer, ligesom vi håber på jeres deltagelse i arrangementet Bryggens Virkelighed på havnen d august i år. Med venlig hilsen BRYGGEBLADET MINE DAMER OG lffirre~ SanktHans Klovnen og jongløren Allton optræder for børn og barnlige sjæle på havnekajen Skt. Hans aften. BAGSIDEN Bryggens fagregister SIDE7 Aktuelt frakirken SIDE6 Fælleden og densvenner Alligevel narkobehandling p_å Bryggen? Planerne om at placere et kommende center for behandling af Amagers narkomaner i Njalsgade er endnu ikke skrinlagt. Som tidligere oplyst i Bryggebladet har Københavns Kommune ganske vist opgivet tankerne om at leje sig ind i Njalsgade 19, hvor udlejeren efter pres fra ejendommens nuværende lejere afbrød forhandlingerne med kommunen om lejemålet. Men nu har kommunen i stedet kig på sin egen ejendom i Njalsgade 13, hvor bl.a. Socialcenteret har til huse. Det oplyser konsulent i Socialforvaltningen, Keld Olsen, til Bryggebladet. Han har til opgave at finde en endelig placering af behandlingscenteret. Belært af erfaringerne fra de hidtidige forsøg på at leje sig ind hos private udlejere - to af de fire centre i København har måttet opgives på de oprindeligt planlagte adresser - koncentrerer han sig nu om kommunale ejendomme for at undgå problemet med modstand fra nuværende lejere. Konkret nævner Keld Olsen to sådanne ejendomme, som i øjeblikket indgår i overvejelserne. Det drejer sig dels om medborgerhuset i Norgesgade, som står foran lukning, og dels altså om Njalsgade 13. Her er Socialforvaltningen i gang med en større omstrukturering, som indebærer, at en række funktioner - bl.a. den afdeling som har ansvaret for placering af narkobehandlingscentrene - flytter til Bernstorffsgade, og det vil muligvis frigøre plads nok i Njalsgade til, at centeret for distrikt Amager kan placeres her. Modstanden blandt de nuværende lejere kommer givetvis ikke til orde officielt, men den findes. Højtstående kilder blandt Socialforvaltningens personale i Njalsgade 13, som ønsker at forblive anonyme, betegner det over for Bryggebladet som udtryk for manglende omtanke at ville placere narkobehandlingen sammen med Socialcenteret og dets normale klientel. Keld Olsen understreger, at der endnu ikke er taget endelig stilling til placeringen, og at der i princippet kan blive tale om et helt tredje sted. Det står dog klart, at kommunen nu er under tidspres, og Keld Olsen forventer en endelig afklaring i løbet af få uger. Behandlingscenteret skal tages i brug umiddelbart efter årsskiftet. ml Julie's Kereskole v/ J. Schmidt Begravelse MIK kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti og ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Kastrup & Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Amager Fælled står netop nu i fuld flor, men hvad byder fremtiden? SIDES Parkering og linie 40 Løser trafikborgmesterens forslag mon Bryggens parkeringsproblem?... Fra den 26. september ændres bussens tids- og ruteplan. SIDE4 Debat -Om Københavns Kommunes økonomi, Havneparken, miljø på Bryggen, og om en lokalavis der holder sommerferie! SIDE2 OG3

2 2 Sommerferie ryggebladet takker nu affor forårssæsonen B og holder sommerferie indtil begyndelsen af september. Det vil sige at bryggeboerne må undvære deres lokalavis i de næste par måneder. U d gi velsen afbryggebladet finansieres ved annoncer, og arbejdet udføres af stort set ubetalt arbejdskraft, og da både de handlende skruer ned for blusset rent annoncemæssigt, og avisens arbejdskraft holder ferie, varer det altså noget tid, før vi igen er på baneri Men tag det bare roligt. Vi vender frygteligt tilbage. Det kommende stykke tid vil vi bruge til at evaluere avisen. Er den god nok? - Dækker vi aktualiteter godt nok? - Dækker vi det kulturelle fra Bryggen godt nok? er er ingen tvivl om, at der er meget, der D kan gøres bedre, og det vil vi bestræbe os på at få rettet, så efterårets Bryggeblad vil blive endnu bedre end hidtil. Godt nok har vi stort set kun fået ros, men det er trods alt på en billig baggrund, idet de sidste mange års udgivelser aflokaiavis på Bryggen, ikke har været noget at prale af. På et punkt har vi allerede taget stilling: På grund af de mange klager vedrørende Bryggebladets levering, vil vi for fremtiden selv stå for distributionen. Vi kan ikke leve med at betale over kr for en distribution, som fungerer så ringe. år vi vender tilbage i en ny og forbedret N udgave, vil det stadig være ud fra den betragtning, at Islands Brygge fortjener en information om, hvad der foregår i både lokalsamfundet og i det samfund udenfor, der influerer på Bryggens hverdag. Bryggebladet vil fortsætte den lagte linie, hvor der ses kritisk på de beslutninger, der træffes fra både kommunal som intern lokal side. Vi vil bestræbe os på, at informere så bredt som overhovedet muligt, også om de forskellige kulturelle arrangementer, der foregår på Bryggen. Ligesom vi særdeles gerne medvirker til at iværksætte nye initiativer. Bryggebladet er til for Bryggen og bryggeboerne, og vi modtager hellere end gerne indlæg fra læsere, der har en mening om et eller andet.! efteråret vil vi lægge op til kommunevalget set fra Bryggens synsvinkel. Vi vil spørge borgmestre og andre politikere fra Københavns Kommune om deres forhold til Islands Brygge. Spørgsmål som skolens udbygning, Ørestaden på Amager Fælled, Havneparkens fremtid og Sojakagegrunden, vil vi forsøge, at få dem til at tage stilling til. Det kan blive helt interessant at høre deres mening om disse sager, samt om deres syn på Bryggens fremtid i det hele taget. Redaktionen ønsker alle bryggeboere en rigtig god sommer, og vi glæder os til gensynet i september. BRYGGEBLADET 22. juni 1993 Stadig større hul i Københavris kasse Af Per Bregengaard, borgerrepræsentant for En hadslisten -de rød-grønne Krisen kradser et stadig større hul i Københavns Kommunes kasse. Kommunens budgetkontrol i april viser, at man i år foreløbig må regne med et netto-kasseunderskud på omkring 300 mio. kr. set i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes først og fremmest, at de lovbundne udgifter til kontanthjælp, beskæftigelse og boligstøtte m.v. er støt stigende. Den økonomiske krise viser sig også ved, at indtægten fra selskabsbeskatningen er 120 mio. kr. mindre end forudset. Budget-situationen i 1994 tegner sig ikke mindre kaotisk, viser overborgmesterens udsendte indkaldelses-cirkulære. Jens Kramer.Mikkelsen ønsker uændret aktivitet. Han har bedt de fleste af sine borgmesterkolleger om at spare l pct., men pengene skal bruges på ældre og daginstitutionsområdet, hvor ventelisterne for de mindste stadig vokser. Hans problem er, at der så kommer til at mangle godt l mia. kr. på et budget, hvor der reelt kan rykkes rundt med de ikkelovbundne udgifter (som der dog er mange love omkring) på ca. 15 mia. Overborgmesteren love de ganske vist ved frem læggelsen af den såkaldte treårsplan i efteråret 1990 at have skabt balance i Københavns økonomi i Siden har S-SF-fJer tallet da også forhøjet kom muneskatten med 1,9 point og sparet 1,1 mia. kr. på budgettet - endog 100 mio. kr. mere end planlagt. Hestekuren har tydeligvis ikke hjulpet. Tværtimod, må man sige. Nedlæggelsen af kom m u nale arbejdspladser, svarende til 8 pct., har været klart kriseforstærkende, fordi den førte politik har Bedre miljø på Bryggen lil Beboerforeningen på Islands Brygge Først vil jeg gerne takke jer for jeres indsats - specielt i forbindelse med de seneste huslejestigninger, hvor jeres information var rigtig god. Det er vigtigt, vi står sammen, når ejendomsselskabet "presser citronen". (Min første kontakt med ejendomsselskabet Norden var i øvrigt ikke positiv. Da jeg i al stilfærdighed ringer op, og høfligt spørger hvem jeg skal snakke med i for bindeise med spørgsmål omkring husleje, bliver jeg mødt af følgende: "Nå, du kan ikke forstå, hvorfor du har fået tre girokort?"... Så er stilen, fordommene og serviceniveauet vist lagt an.) Jeg har boet på Bryggen i tre år. Det er ikke lang tid i forhold til mange andre, men det er alligevel nok til at se den udvikling, jeg me ner, Bryggen er midt i. Flere unge mennesker flytter hertil i takt med, at ældre mennesker,.flytter ud af naturlige årsager. Samtidig er flere indvan drere kommet til, i hvert fald mens jeg har boet her. Vi ser et meget tæt befolket område, der er domineret af helt unge mennesker (ty pisk studerende), ældre mennesker og mennesker af anden national herkomst. Hvor tolerancen kan være svær at finde i Danmark i almindelighed, skal man nok ikke forvente, at Bryg gen i særdeleshed ligger over gennemsnittet. Når man en sommerdag spadserer ad f.eks. Egilsgade eller Gunløgsgade, møder man en del mennesker, der hænger på gaden med en bajer i hånden. Det er der jo principielt ikke nogetgalt i; men jeg synes alligevel, det giver en lidt forkert stemning, at de mennesker der opholder sig umiddel bart udenfor deres lejlighed PinkRadio TV Video Stereo REPERATION AF TV VIDEO & STEREO GRATIS LÅNE TV TV & VIDEO UDLEJES fra kr. 98,- pr. md. BATTERISKIFT I URE Service Center Isafjordsgade 13 Tlf øget arbejdsløshedsudgifterne, sænket skatteindtægterne og været ødelæg gende for servicen: 18 pct. af de ansatte ved hospitalerne er forsvundet. For skolerne drejer det sig om 11 pct. I 1993 blev budget-hullet hovedsagelig lappet med et statslån på 850 mio. kr. Det skal forrentes fra 1994 og bidrager hermed til væksten i fremtidens budgethuller. Der må derfor advares kraftigt imod, at et lig nende arrangement gentages i den aftale overborgme steren vil indgå med regeringen omkring d. l. juli. Låne-lappen er desværre nærliggende for regeringen: - Et lån er i nationaløkonomisk forstand ikke en udgift og forøger således ikke statens forventede rekordstore budgetunderskud. - Et lån er heller ikke bindende for fremtiden på samme måde som sagligt begrundede forøgelser af re fusioner, bloktilskud m.m. Man kan desværre frygte, at låne-lappen blot skal bruges til at sikre Socialdemokratiet et godt kommu nevalg til november ved at undgå drastiske nedskæringer på de budgetter, der skal være vedtaget en må ned forinden. Regeringspartiernes egen overlevelse ved det kommende folketingsvalg, som senest skal finde sted i efteråret 1994, spiller måske også en rolle. København befinder sig i en alvorlig økonomisk og so cial krise. En fortsættelse af nedskæringspolitikken vil være kriseforstærkende og må klart afvises, -også når valgene er overstået. Over borgmesterens forhandlinger skal derfor føre til en varig og effektiv lukning af budget-hullet på baggrund er folk der drikker (og sand synligvis har problemer) - ikke mindst fordi det altid er de samme mennesker, der fylder gadebilledet. Samtidig er det jo natur Hgt at have sine vinduer åbne, når det er varmt. Men i mangel på hensyn til sine medmennesker (den broge de folkeskare man ikke har noget forhold til) så hører man den musik, man kan li' - højt! Så højt at man har mulighed for at overdøve ham på den anden side, der spiller noget musik, man absolut ikke bryder sig om. "Og så er der jo fed akkustik i gaden; det lyder skide godt, når Metallica bliver slynget mellem karreerne". Tingene accelererer, og man skal et godt stykke væk fra disse gader, før man kan høre fuglefløjt, når det går hedt til. Om aftenen holder man fest, og det er helt fint. Man glemmer blot at advisere sine naboer i opgangen ("hvorfor skulle jeg dog det, dem kender jeg jo ikke"), og man lukker selvfølgelig heller ikke sine vinduer, for det er jo varmt, når man danser o.s.v. Klokken bliver nemt to eller tre før det er sjæler tid og volumen sænkes. På det tidspunkt er tålmodig heden ved at briste for de fleste. Havde man givet et forv.arsel, hvor man gør opmærksom på sin fest, og havde man truffet et valg mellem høj musik og åbne vinduer, ville generne være udholdelige - for der skal selvfølgelig være plads til fest og glade dage. Det er ikke nogen nem opgave at skabe en vis fællesskabsfølelse, hvor man tager lidt hensyn til hinanden; blandt forskellige beaf de sagligt begrundede behov, København har. Københavns særegne, al vorlige sociale og økonomiske problemer fremgår, når man tager følgende forhold i betragtning: - Arbejdsløsheden i Københavns Kommune er si den 1987 vokset med 65 pct., mens den for det øvrige land i gennemsnit er vokset med godt 40 pct. Kontanthjælpsudgifterne pr. indbygger i kommunen er i København næsten 2,5 gange større end i resten af landet. Siden 1991 har væksten i København væretca. 30 pct., mens den i resten af landet har været uændret. Det høje niveau og den store vækst hænger blandt andet sammen med, at Københavns Kommune i forhold til sin befolkning har tre gange så mange ikke-forsikrede arbejdsløse som i resten af landet. Staten har hidtil værnet kommunernes budgetter mod de voksende konjunktur-bestemte udgifter. Problemet for København er, at vi som alle andre får tilskud, som om vi var en gennemsnitskommune. Det er et af de mange forhold, der må ændres. folkningsgrupper, der ikke kender hinanden. Men det er efter min mening nødvendigt at gøre noget ved sagen, hvis ikke bydelen skal udvikle sig hen imod en ghetto, hvor man er fuldstændig ligeglad med sine naboer og genboer. Hvad skal man så gøre? Holde en stor fest og ryste folk sammen? Ringe til politiet hver gang man bliver forstyrret om dagen eller ikke kan sove om natten? Drikke jordbærte og sæt te sig sammen i fokusgrup per og snakke tingene godt igennem? Jeg ved det ikke, menjeg har et lille konkret, overskueligt forslag, som måske kan hjælpe en lille smule: Under overskriften Bed re miljø påbryggen (?)mennesker på l km2 (?)! kunne man distribuere en lille folder (på dansk og en gelsk) der, på humoristisk vis, gør opmærksom på de problemer der er, når man ge mennesker bor sammen - så tæt. Folderen kan udstikke nogle, efter min opfattelse, nødvendige retningslinier for god og hensynsfuld opførsel. Det reglement, man modtog ved indflytningen, har de fleste glemt, hvis de overhovedet har læst det. Det kan nok trænge til en opfriskning. Med håbet om, at I vil diskutere mit forslag, vil jeg endnu engang takke jer for jeres indsats! Måske ville vores glimrende lokalavis være interesseret i at gengive disse synspunkter eller sta.rte en diskussion på anden vis? De venligste hilsener Carsten M. Aagesen Egilsgade tv.

3 22. juni 1993 BRYGGEBLADET 3 Bryggeboerne måseluuære med til at holde orden i parken, husk på Parken er din -pas på den! Fra vor danske avler Klarskov Mskriv ikke Havneparken Af Gertrud Eggers, parkaktivist i 1 O år At afskrive Havneparken ville være en falliterklæring, som jeg ikke tror hverken aktivister eller andre bryggeboere vil kunne acceptere. Og siden hvomår er det blevet bryggepolitik at give op, fordi et par instanser (her Havnevæsenet og Københavns Kommune) ikke kan blive enige indbyrdes? Vi har lavet et åndehul, som nu er kommet på landkortet. Men jeg må indrømme, at det er pudsigt at se politikeres bevågenhed over for området, når det gælder navngivning i kulturens«navn, når parken ellers ikke i almindelighed interesserer dem. Vi har dog gennem årene fået støtte af forskellig art fra kommunen, men kun når vi selv har bedt om det. Det kommer ikke automatisk. At være aktivist i Havneparken har i mange år været hårdt men sjovt. I de seneste år har det imidlertid været så som så med morskaben, fordi både tyveri og hærværk har taget til. Sidste år blev et af kastanjetræerne (hek træet) skåret i småstykker og sat ned i en skraldebøtte og sat i brand. I august måned 1992 indkøbte vi nye gyngedyr og rutschebane i dyre domme og i dag er der skåret med kniv i begge dele. De fire bordelbænke-sæt stod pludselig og rokkede. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at der var blevet stjålet 18 - atten - bolte fra de fire borde. Til jul forærede Bryggens Bodega os et juletræ, og vi købte tre lyskæder. En time efter det var sat op var pærerne fra den ene af kæderne fjernet. Det er ikke Cafe Isbjørnen Reykjaviksgade l Tlf morsomt- det er hæruærk. Det er sådan nogle ting, der gør det surt at være aktivist og svært at overbevise folk om, at de bør støtte os. Til trods for dette har Genbryggen igen i år givet tilskud, der har gjort det muligt for os at tl repareret forskellige ting. Endvidere har vi kunnet få nye bundplader i grillen og jeg vil her minde om, at børnene ikke skal bruge grillen som trambolin, som det tidligere er sket. Jeg må igen slå fast, at indtil videre er parken vores og ikke kommunens, så derfor må bryggeboerne selv hjælpe til med at holde den ren og passe på tingene. Det er os selv det går ud over, når noget ødelægges. Der kommer ikke automatisk nogen og laver det. Så hvis I stadig gider, gider jeg også. Og så endnu en gang: Parken er din-pas på den!! - Stedet hvo r m a n m øde s o g hygge r sig Bemærk vores billige priser: Alm. øl : snaps : bitter -frit valg kun kr. 1 O,- Wiibroe Flag kr. 12,- Gælder HELE åbningstiden fra kl omme r 1 kilo dansketomater 10, 2 stk. danske agurker 10,- 2 stk. danske iceberg 10,- 2 kg. nye danske primula kartofler 1 O, 1 bakke, 1/2 kilo, jordbær 10, Alle varer er naturligvis 1. klasse F'Wq l6~gøde S Tei IS 90

4 4 BRYGGEBLADET 22. juni 1993 Lappeløsning på parkering Trafikborgmesters løsningsforslag Bryggebladets omtale af det daglige parkeringskaos omkring Langebro siden parkomaternes indførelse i Indre By og på Christianshavn får nu trafikborgmester Peter Martinussen til at reagere. Dels vil man nu ved skiltning og opstribning søge at skabe mere ordnede forhold i området, og dels vil man rykke grænsen for betalingsområdet, som nu befinder sig umiddelbart nord for Langebro, 100 meter tilbage i Langebrogade. Borgmesteren har netop afvist et forslag fra Enhedslistens repræsentanter på Københavns rådhus om at udvide betalingsområdet til HAPPYWEEK på Artillericafeen sidste uge i "huslejemåneden " også at omfatte brokvartererne. En sådan udvidelse vil efter borgmesterens opfattelse skabe flere problemer, end den villøse - bl.a. for kommunekassen, idet betalingen i parkomater i brokvartererne ikke kan forventes at dække udgifterne til ordningen, hvis beboerne fritages for betaling, og megen fremmed parkering ophører. max - - ArtilleriveJ 48 24/ 6-30/6. 24/9-30/9. 24/12-3 1/ 12 Øl Bitter l O kr. hele dagen (alle datoer inkl.) Sildebord lo kr. hver lørdag Musikaften hver den første torsdag i m ån eden 1/7: Chaps and Boots 5/8: Jensens Leifsjov 2/9: Michael Kunak 5/10: Kieath and Mike Billard ~ ~v~ Øl Bitter hver dag indtil kl : 10,- kr. Vi sætter ca.l70 millioner kroner på spil hvert år! 2x kr.: llxi.ooo.ooo kr. 1 2xSOO.OOOkr. 20x kr. 30x kr. 40x50.000kr. 286x20.000kr. I.OOOxiO.OOOkr xl.200kr x.l.280kr. Nu også. Online Kla\~~ttene Allerede Tips og Lotto ~~~~:t.: : millioner af kontante > hilsener. t vu &~t (Q.t"\tc! offic:jei&e sp l herhjemme. i d~ite v1 de fcf'$t.e i<l"''ls-ter 00 til glade v.ndere Ncgie af traditionerne fra der;ga:'i er- ho~t i t)z vd.. f. eks. hindruller v "Stad g 1-lle: numrf! og gevln.\ h~r. 0& de mange vind~e ;.u.1træ:ic.ke1 mtt'luek E EDEKA V/ PER TOFT ~ lsi.ands BRYGGE S Åben mandag til torsdag Fredag Lørdag Ny rute for linie 40 5-minutters drift i myldretiden Fra den 26. september 1993 ændrer HT linieføringen for buslinie 40. Behovet for betjening ad den nuværende rute på strækningen Sturlasgade - lsiands Brygge - Drechselsgade er bortfaldet efter sojakagefabrikkens lukning, så linien omlægges ad Artillerivej mellem Kigkurren og den nuværende endestation. Fremover kører linie 40 med lo-minutters drift i dagtimerne, idet der dog indsættes ekstrakørsel mellem Hovedbanegården og Kigkurren i myldretiderne, så strækningen betjenes med 5- minutters drift. Herudover vil linie 40 i myldretiderne blive forlænget, således at hver anden bus fortsætter ad Lossepladsvej - Vejlands Alle -Amagerbrogade til Sundbyvester Plads. Formålet med forlængelsen er at etablere forbindelse fra Islands Brygge til Bella Centret og busserne mod Valby, samt at give forbindelse til de mange buslinier, der mødes på Sundbyvester Plads. max Fransk, portugisisk, spansk, italiensk valuta er.billigst hjemmefra. Amagerbanken veksler uden gebyr fra kr. Kom ind i banken og få brochuren, der klart fortæller, hvad det koster at veksle - i udlandet og i Amagerbanken. Amagerbanken J

5 22. juni 1993 BRYGGEBLADET Fælleden og dens venner Amager Fælled står netop nu i fuld flor, men hvad byder fremtiden? På grænsen til Islands Brygge ligger et af Københavns dejligste naturområder, Amager Fælled. Netop nu er fælleden allersmukkest. Alle træer og buske er i blomst, og de grønne omgivelser lokker både folk på traveture og motionister på løbeture. Og der er masser af lokkende tilbud. Ser man op er der mulighed for at se rovfugle, og hvis man er stille på sin vej er det ikke umuligt at møde harer, fasaner og ræve. H vis man tager turen efter en byge skal man ikke være særlig på vagt for at komme til at se de store vinbjergsnegle, der langsomt bevæger sig over stierne, men derimod skal man være opmærksom for ikke at komme til at træde på de utallige skovsnegle. Thger man en tur på en solskinnende middag, kan man være heldig at se en snog, der ligger og soler sig. o~ i vandhullerne er der en vrimmel af haletudser og andet småkravl. Gæs med unger Men det er fuglene, der tiltrækker mest opmærksomhed for øjeblikket. Skulle man have lyst til at vise sine børn (eller sig selv) hvordan Arrangementer med Fælledens Venner i sommerperioden r.::?øndag d. 18. juli kl ved Artlllerlvej 63 c;;!) Naturvandring med botaniker Gunnar Rylander r.::?øndag d. l. august kl ved Grønjordsvej c;;!) Cykeltur rundt om den såkaldte Ørestadsgrund. Madpakke er en god ting at have med. Slutter ca. kl. 15. (<?øndag d. 8. august kl ved Artillerivej 63 c:;:!) Sommerfugletur med biolog Michael Stolze som guide Du kan blive medlem af Fælledens Venner ved at Indbetale kontingent kr. 50,- på girokonto Fælledens Venner Medborgerhuset Gimle Thorshavnsgade København S rigtige levende fugleunger ser ud, så skal man lægge turen omkring Grønjordssøen, hvor der for øjeblikket er et mylder af fugleunger. Mindst fire af de fem gåsepar har unger, og de ligger helt ugenert og nyder solen blandt ænder og masser af ællinger midt på gangstien, så det kræver forsigtighed at komme forbi. Sådan et område er værdifuldt for en storby som København. Tænk bare 5 minutter fra Rådhuspladsen er der mulighed for at gå nattergaletur og se sjældne arter af padder og krybdyr. Få lidt ro i sjælen og forlade Københavns forurenede luft for et øjeblik. Man skulle tro, at en kommune ville værdsætte det højt, at kunne tilbyde sine borgere et åndehul som dette. Ørestaden en trussel Men forude ligger en latent fare og lurer. Politikerne har nemlig fået den ide, at København skal udvikles til Nordeuropas center for handel. Dertil mener de, at der skal bruges et stort erhvervscenter, som skalligge på Fælleden. Ørestaden er navnet. Det vil berøre en stor del af den fredede fælled, der så ikke længere ville have den naturværdi, som i dag er tilstede. Foreningen Fælledens Venner kæmper en hård kamp for at Ørestaden ikke bliver oprettet. Fælledens Venner blev stiftet for nogle år siden på et debatmøde i Islands Brygges Lokalråd, og har siden udviklet sig til en selvstændig organisation, der breder sig langt ud over Bryggen og har tilknyttet en del eksperter som f.eks. ornitologer. Deres formål er at bevare fælleden og udbrede kendskabet til det dejlige naturområde. Derfor arrangerer Fælledens venner en del ture i området, f.eks. nattergaleture og naturvandringer med f.eks. padder og krybdyr i fokus. Fælledens Venner påpeger især kommunens negligering af den fredning, der er truffet i Fredningsnævnet, idet de mener, at kommunen vil ophæve og annullere en hvilken som helst bindende bestemmelse om arealernes brug, pleje og faciliteter. Desuden kan Fælledens venner ikke indse nødvendigheden af en Ørestad, hvilket de nok kan have ret i. Det er jo ikke sådan, at København ligefrem mangler erhvervslokaler. For øjeblikket er der kvadratmeter tomme erhvervslokaler i kommunen. En stigning på 13% i forhold til sidste år. En tur rundt på Bryggen vil også vise, at der her er mange ledige kvadratmeter erhvervslokaler, f.eks. i Leifsgade, Kigkurren og Njalsgade. Y dermere mener Fælledens Venner, at der i befolkningen er stor modvilje mod projektet, og at de politiske partier går imod deres vælgeres ønsker i denne sag. Derfor agter foreningen i forbindelse med kommunevalget til efteråret at oplyse borgerne om hvilke partier, der støtter op om den naturfjendske. ide. uic 5 Nu på Bryggen Buketten Blomster - Gaveartikler Vi åbner d. 2. juli med fonygende tilbud på: 12 stk. hånddyppede lys 38 cm- brændetid: 10 timer kr. 33,- 3 par hånddyppede snoede lys kr. 35,- På åbningsdagen er der en overraskelse til de første 30 kunder. Abntngsttder: Man-tors l Fredag l 0-19 Lørdag 9-14 Søndag 9-12 Vi har: Frtske blomster, sllkeblomster, blomster-kunsthåndværk lys, stager, servietter. Og hvis du selv binder kranse, har v1 også alt hvad du har brug for tu det. Buketten-hjørnet af Isafjordsgade og Egilsgade Efter lang tids mørke kommer endelig lys på hjørnæt igen Porcelænshuset åbner igen Det er ikke helt rigtigt, at Porcelænshuset genåbner, men sandt er det, at der igen skal til at være forretning i kælderen på hjørnet af Isafjordsgade og Egilsgade. Fredag den 2. juli åbner Stig og Tina J ensen deres butik i de store dejlige lokaler på Bryggens bedste hjørne. Hjørnet har længe ligget mørkt og ensomt hen til stor ærgrelse for samtlige bryggeboere, der har måttet døje med de kolde og tomme vinduer. Men det vil Stig og Tina nu råde bod på. De indbyder til reception mellem kl. 12 og 19 på åbningsdagen, så alle kan komme ned og se den nye forretning, der vil blive en blomsterhandel i den ene ende og gavebod i den anden. Stig fortæller, at de fik ideen efter at have set på de tomme lokaler, og at de synes, at Bryggen efter Porcelænshusets nedlæggelse trænger til et sted, hvor man kan købe gaveartikler. Derfor forhandler de lys, servietter, duge, tørrede blomster og i det hele taget alt inden for værtindegaver. Det pointeres dog, at det ikke er et nyt Porcelænshus, der åbner, og at de ikke sælger glas og porcelæn. Bryggeboere measmil og mod Der skal mod til at åbne en sådan butik, i en tid hvor de små lokale handlende ellers har trange tider, men Stig er fuld af fortrøstning med hensyn til fremtiden og er ret sikker på, at det nok skal komme til at gå. - Jeg har boet på Bryggen de sidste 6 år, og jeg tror, at vi nok skal falde i bryggeboernes smag, hvis de ellers bliver mødt med service og et smil, og det kan vi i hvert fald altid tilbyde. Da lokalerne er meget store, er en afdeling skilt fra. Den bruger Tinas far som kontor for sin murermestervirksomhed. Til efteråret åbner parret et solcenter i en del aflokalerne. Dette center bliver med fire nye solarier og en kaffe/hyggestue, så bryggeboerne nu får mulighed for at vedligeholde sommerkuløren i rare omgivelser. Bryggebladet ønsker Tina og Stig tillykke med forretningen, og vil opfordre bryggeboerne til flittigt at besøge butikken. Vi bør gøre alt for at støtte op om de små lokale handlende. uic

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2.

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2. Bibliotek uden betjening Fra midten af februar kan du gå på Islands Brygge Bibliotek med dit sygesikringsbevis som nøgle. Så kan du gå på biblioteket alle dage fra klokken 8-21 uden at der er personale

Læs mere

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol.

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol. Portræt af Jarl Cordua Efter fem år har Cordua valgt at prioritere familien og lave politisk journalistik i radioen. Derfor er han sluttet som Bryggebladets klummeskribent. Ølbaren venter Kommunen kræver

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Ingen pladser før sommeren 2008

Ingen pladser før sommeren 2008 Tjekket gymnasium 1.g er og bryggebo Mathilde Kjær Hansen glæder sig til at indtage det nye i Gymnasium i Ørestad efter sommerferien. side 8-9 DONG scorer kassen Alle, simpelthen alle jeg har talt med,

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Benny Holst Trio på Nokken

Benny Holst Trio på Nokken Spring ud med en Venstre-mand! Bryggebladet opfordrer læserne til at springe i sammen med Leslie Arentoft, borgerrepræsentant for Venstre, når han hopper i havnen den 1. juni i protest mod at havnebadet

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere