BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. i Kulturby 96."

Transkript

1 22. juni årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen. Selve pladsen er belagt med sten i et smukt geometrisk mønster, og på kajgaden står det gamle træskib Pinen. Kære borgmestre. Vores havnepark har problemer og behøver nu jeres hjælp for at kunne leve op til at være Islands Brygges stolthed og åndehul Da vi i 1984 selv skaffede midler til at rydde havnekajen og indrette en park med græsplæner, træer, bede, borde, bænke, legeredskaber med mere, fremstod vores havn som en perle i en tætbeboet bydel Det tog en forberedelsesgruppe et par år, og det rent fysiske arbejde blev udført af et par hundrede mand i løbet af en weekend. Etableringen af havneparken er blevet anerkendt som noget af en bedrift, og blandt andet har du Thm Ahlberg været meget uforbeholden i din ros af bryggeboernes indsats med deres kajområde. Desværre sker der med årene en vis slitage. Vi har med ihærdighed prøvet at følge med for at h olde nedbrydningen i ave. Udskiftet hegnspæle, legetøjsdyr og vedligeholdt borde og bænke. Men det er dyrt, og vi har derfor været nødt til at lave det i det tempo, vi var i stand til at indsamle penge. Sidste år kostede det alene at reparere vores svævebane. Vi har således kun kunnet tage det allermest nødtørftige. Resultatet er nu at meget af træværket, der er brugt til indretningen, er for stærkt nedadgående. Græsplænerne er heller ikke mere for gode. Det muldlag, vi dengang lagde, har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Jorden slår sig og er meget bulet, og stenene er nu kommet op til overfladen. I den ene ende af parken er det stort det umuligt at ligge. Og efterhånden som parken bliver mere brugt er oprydningen utilfredsstillende. Affaldsbeholderne kan slet ikke følge med, og bliver alt for hurtigt fyldt op, så affaldet hober sig op alle steder. Vi må altså konstatere, at bryggeboerne på trods af en ihærdig indsats ikke kan følge med, og derfor har vi nu brug for jeres hjælp. Kommunal interesse Da vi har konstateret, at I nu udviser en vis interesse for havneparken, jvfr. Jeres forslag om at navngive havneparken William Heinesen, synes vi, at I skulle gå endnu videre. Var det ikke en ide, om kommunen overtog driften af parken med rengøring, vedligeholdelse og gartnerarbejde, så den kunne komme til at fremstå, som noget William Heinesen ville være stolt af? Som det ser ud for øjeblikket, ville det næsten være en skam mod den store færøske kunstner. I kunne oven i købet slå to fluer med et smæk ved at gøre havneparken til et projekt for arbejdsledige. Ifølge ungdomsgarantien for unge under 25 skal der jo falde aktiveringstilbud. På den måde kunne l/vi få ordnet havneparken og samtidig få iværksat noget særdeles nyttigt arbejde. Man kunne også gå endnu videre. Kulturby96 Hvorfor ikke lade det være en del af Kulturby 96? Et af målene med Kulturbyen er bl.a. at bedre byens fysiske udtryk og dens miljø, og for Islands Brygge kan man næsten ikke finde noget, der er bedre end en renovering af Havneparken med efterfølgende pasning, til at indgå som bydelens deltagelse i Kulturby 96. Islands Brygges Lokalråd har udarbejdet et projekt for renovering af festpladsen, der inkluderer opsætning af skroget fra den gamle træbåd Pinen (se vedlagte modelfoto) samt stenbelægning på hele pladsen. Vi vedlægger derfor kopi af projektet. Gennemførelsen af dette projekt, der i forbindelse med et arbejdsløshedsprojekt vil kunne gennemføres for under ' mio., ville sætte havneparken på Islands Brygge på kortet over seværdige områder, og ville være en fantastisk forbedring af bryggeboernes uderum. Husk på at Islands Brygge er et af de tættest bebyggede kvarterer i hele landet og har samtidig noget nær danmarksrekord i procentdel af små lejligheder. Derfor spørger vi jer nu. Vil I gå ind i en renovering og fremtidig drift af havneparken på Islands Brygge? - Vil I måske oven i købet støtte op om ideen i forhold til Kulturby 96? -Vi tør så til gengæld godt lovejer et kæmpestort kulturelt arrangement på havnen i Da Bryggebladet nu holder sommerferie, og først udkommer i begyndelsen af september igen, behøver i ikke at haste med svaret, men vi ser frem til at bringe jeres svar i første efterårsnummer, ligesom vi håber på jeres deltagelse i arrangementet Bryggens Virkelighed på havnen d august i år. Med venlig hilsen BRYGGEBLADET MINE DAMER OG lffirre~ SanktHans Klovnen og jongløren Allton optræder for børn og barnlige sjæle på havnekajen Skt. Hans aften. BAGSIDEN Bryggens fagregister SIDE7 Aktuelt frakirken SIDE6 Fælleden og densvenner Alligevel narkobehandling p_å Bryggen? Planerne om at placere et kommende center for behandling af Amagers narkomaner i Njalsgade er endnu ikke skrinlagt. Som tidligere oplyst i Bryggebladet har Københavns Kommune ganske vist opgivet tankerne om at leje sig ind i Njalsgade 19, hvor udlejeren efter pres fra ejendommens nuværende lejere afbrød forhandlingerne med kommunen om lejemålet. Men nu har kommunen i stedet kig på sin egen ejendom i Njalsgade 13, hvor bl.a. Socialcenteret har til huse. Det oplyser konsulent i Socialforvaltningen, Keld Olsen, til Bryggebladet. Han har til opgave at finde en endelig placering af behandlingscenteret. Belært af erfaringerne fra de hidtidige forsøg på at leje sig ind hos private udlejere - to af de fire centre i København har måttet opgives på de oprindeligt planlagte adresser - koncentrerer han sig nu om kommunale ejendomme for at undgå problemet med modstand fra nuværende lejere. Konkret nævner Keld Olsen to sådanne ejendomme, som i øjeblikket indgår i overvejelserne. Det drejer sig dels om medborgerhuset i Norgesgade, som står foran lukning, og dels altså om Njalsgade 13. Her er Socialforvaltningen i gang med en større omstrukturering, som indebærer, at en række funktioner - bl.a. den afdeling som har ansvaret for placering af narkobehandlingscentrene - flytter til Bernstorffsgade, og det vil muligvis frigøre plads nok i Njalsgade til, at centeret for distrikt Amager kan placeres her. Modstanden blandt de nuværende lejere kommer givetvis ikke til orde officielt, men den findes. Højtstående kilder blandt Socialforvaltningens personale i Njalsgade 13, som ønsker at forblive anonyme, betegner det over for Bryggebladet som udtryk for manglende omtanke at ville placere narkobehandlingen sammen med Socialcenteret og dets normale klientel. Keld Olsen understreger, at der endnu ikke er taget endelig stilling til placeringen, og at der i princippet kan blive tale om et helt tredje sted. Det står dog klart, at kommunen nu er under tidspres, og Keld Olsen forventer en endelig afklaring i løbet af få uger. Behandlingscenteret skal tages i brug umiddelbart efter årsskiftet. ml Julie's Kereskole v/ J. Schmidt Begravelse MIK kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti og ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Kastrup & Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Amager Fælled står netop nu i fuld flor, men hvad byder fremtiden? SIDES Parkering og linie 40 Løser trafikborgmesterens forslag mon Bryggens parkeringsproblem?... Fra den 26. september ændres bussens tids- og ruteplan. SIDE4 Debat -Om Københavns Kommunes økonomi, Havneparken, miljø på Bryggen, og om en lokalavis der holder sommerferie! SIDE2 OG3

2 2 Sommerferie ryggebladet takker nu affor forårssæsonen B og holder sommerferie indtil begyndelsen af september. Det vil sige at bryggeboerne må undvære deres lokalavis i de næste par måneder. U d gi velsen afbryggebladet finansieres ved annoncer, og arbejdet udføres af stort set ubetalt arbejdskraft, og da både de handlende skruer ned for blusset rent annoncemæssigt, og avisens arbejdskraft holder ferie, varer det altså noget tid, før vi igen er på baneri Men tag det bare roligt. Vi vender frygteligt tilbage. Det kommende stykke tid vil vi bruge til at evaluere avisen. Er den god nok? - Dækker vi aktualiteter godt nok? - Dækker vi det kulturelle fra Bryggen godt nok? er er ingen tvivl om, at der er meget, der D kan gøres bedre, og det vil vi bestræbe os på at få rettet, så efterårets Bryggeblad vil blive endnu bedre end hidtil. Godt nok har vi stort set kun fået ros, men det er trods alt på en billig baggrund, idet de sidste mange års udgivelser aflokaiavis på Bryggen, ikke har været noget at prale af. På et punkt har vi allerede taget stilling: På grund af de mange klager vedrørende Bryggebladets levering, vil vi for fremtiden selv stå for distributionen. Vi kan ikke leve med at betale over kr for en distribution, som fungerer så ringe. år vi vender tilbage i en ny og forbedret N udgave, vil det stadig være ud fra den betragtning, at Islands Brygge fortjener en information om, hvad der foregår i både lokalsamfundet og i det samfund udenfor, der influerer på Bryggens hverdag. Bryggebladet vil fortsætte den lagte linie, hvor der ses kritisk på de beslutninger, der træffes fra både kommunal som intern lokal side. Vi vil bestræbe os på, at informere så bredt som overhovedet muligt, også om de forskellige kulturelle arrangementer, der foregår på Bryggen. Ligesom vi særdeles gerne medvirker til at iværksætte nye initiativer. Bryggebladet er til for Bryggen og bryggeboerne, og vi modtager hellere end gerne indlæg fra læsere, der har en mening om et eller andet.! efteråret vil vi lægge op til kommunevalget set fra Bryggens synsvinkel. Vi vil spørge borgmestre og andre politikere fra Københavns Kommune om deres forhold til Islands Brygge. Spørgsmål som skolens udbygning, Ørestaden på Amager Fælled, Havneparkens fremtid og Sojakagegrunden, vil vi forsøge, at få dem til at tage stilling til. Det kan blive helt interessant at høre deres mening om disse sager, samt om deres syn på Bryggens fremtid i det hele taget. Redaktionen ønsker alle bryggeboere en rigtig god sommer, og vi glæder os til gensynet i september. BRYGGEBLADET 22. juni 1993 Stadig større hul i Københavris kasse Af Per Bregengaard, borgerrepræsentant for En hadslisten -de rød-grønne Krisen kradser et stadig større hul i Københavns Kommunes kasse. Kommunens budgetkontrol i april viser, at man i år foreløbig må regne med et netto-kasseunderskud på omkring 300 mio. kr. set i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes først og fremmest, at de lovbundne udgifter til kontanthjælp, beskæftigelse og boligstøtte m.v. er støt stigende. Den økonomiske krise viser sig også ved, at indtægten fra selskabsbeskatningen er 120 mio. kr. mindre end forudset. Budget-situationen i 1994 tegner sig ikke mindre kaotisk, viser overborgmesterens udsendte indkaldelses-cirkulære. Jens Kramer.Mikkelsen ønsker uændret aktivitet. Han har bedt de fleste af sine borgmesterkolleger om at spare l pct., men pengene skal bruges på ældre og daginstitutionsområdet, hvor ventelisterne for de mindste stadig vokser. Hans problem er, at der så kommer til at mangle godt l mia. kr. på et budget, hvor der reelt kan rykkes rundt med de ikkelovbundne udgifter (som der dog er mange love omkring) på ca. 15 mia. Overborgmesteren love de ganske vist ved frem læggelsen af den såkaldte treårsplan i efteråret 1990 at have skabt balance i Københavns økonomi i Siden har S-SF-fJer tallet da også forhøjet kom muneskatten med 1,9 point og sparet 1,1 mia. kr. på budgettet - endog 100 mio. kr. mere end planlagt. Hestekuren har tydeligvis ikke hjulpet. Tværtimod, må man sige. Nedlæggelsen af kom m u nale arbejdspladser, svarende til 8 pct., har været klart kriseforstærkende, fordi den førte politik har Bedre miljø på Bryggen lil Beboerforeningen på Islands Brygge Først vil jeg gerne takke jer for jeres indsats - specielt i forbindelse med de seneste huslejestigninger, hvor jeres information var rigtig god. Det er vigtigt, vi står sammen, når ejendomsselskabet "presser citronen". (Min første kontakt med ejendomsselskabet Norden var i øvrigt ikke positiv. Da jeg i al stilfærdighed ringer op, og høfligt spørger hvem jeg skal snakke med i for bindeise med spørgsmål omkring husleje, bliver jeg mødt af følgende: "Nå, du kan ikke forstå, hvorfor du har fået tre girokort?"... Så er stilen, fordommene og serviceniveauet vist lagt an.) Jeg har boet på Bryggen i tre år. Det er ikke lang tid i forhold til mange andre, men det er alligevel nok til at se den udvikling, jeg me ner, Bryggen er midt i. Flere unge mennesker flytter hertil i takt med, at ældre mennesker,.flytter ud af naturlige årsager. Samtidig er flere indvan drere kommet til, i hvert fald mens jeg har boet her. Vi ser et meget tæt befolket område, der er domineret af helt unge mennesker (ty pisk studerende), ældre mennesker og mennesker af anden national herkomst. Hvor tolerancen kan være svær at finde i Danmark i almindelighed, skal man nok ikke forvente, at Bryg gen i særdeleshed ligger over gennemsnittet. Når man en sommerdag spadserer ad f.eks. Egilsgade eller Gunløgsgade, møder man en del mennesker, der hænger på gaden med en bajer i hånden. Det er der jo principielt ikke nogetgalt i; men jeg synes alligevel, det giver en lidt forkert stemning, at de mennesker der opholder sig umiddel bart udenfor deres lejlighed PinkRadio TV Video Stereo REPERATION AF TV VIDEO & STEREO GRATIS LÅNE TV TV & VIDEO UDLEJES fra kr. 98,- pr. md. BATTERISKIFT I URE Service Center Isafjordsgade 13 Tlf øget arbejdsløshedsudgifterne, sænket skatteindtægterne og været ødelæg gende for servicen: 18 pct. af de ansatte ved hospitalerne er forsvundet. For skolerne drejer det sig om 11 pct. I 1993 blev budget-hullet hovedsagelig lappet med et statslån på 850 mio. kr. Det skal forrentes fra 1994 og bidrager hermed til væksten i fremtidens budgethuller. Der må derfor advares kraftigt imod, at et lig nende arrangement gentages i den aftale overborgme steren vil indgå med regeringen omkring d. l. juli. Låne-lappen er desværre nærliggende for regeringen: - Et lån er i nationaløkonomisk forstand ikke en udgift og forøger således ikke statens forventede rekordstore budgetunderskud. - Et lån er heller ikke bindende for fremtiden på samme måde som sagligt begrundede forøgelser af re fusioner, bloktilskud m.m. Man kan desværre frygte, at låne-lappen blot skal bruges til at sikre Socialdemokratiet et godt kommu nevalg til november ved at undgå drastiske nedskæringer på de budgetter, der skal være vedtaget en må ned forinden. Regeringspartiernes egen overlevelse ved det kommende folketingsvalg, som senest skal finde sted i efteråret 1994, spiller måske også en rolle. København befinder sig i en alvorlig økonomisk og so cial krise. En fortsættelse af nedskæringspolitikken vil være kriseforstærkende og må klart afvises, -også når valgene er overstået. Over borgmesterens forhandlinger skal derfor føre til en varig og effektiv lukning af budget-hullet på baggrund er folk der drikker (og sand synligvis har problemer) - ikke mindst fordi det altid er de samme mennesker, der fylder gadebilledet. Samtidig er det jo natur Hgt at have sine vinduer åbne, når det er varmt. Men i mangel på hensyn til sine medmennesker (den broge de folkeskare man ikke har noget forhold til) så hører man den musik, man kan li' - højt! Så højt at man har mulighed for at overdøve ham på den anden side, der spiller noget musik, man absolut ikke bryder sig om. "Og så er der jo fed akkustik i gaden; det lyder skide godt, når Metallica bliver slynget mellem karreerne". Tingene accelererer, og man skal et godt stykke væk fra disse gader, før man kan høre fuglefløjt, når det går hedt til. Om aftenen holder man fest, og det er helt fint. Man glemmer blot at advisere sine naboer i opgangen ("hvorfor skulle jeg dog det, dem kender jeg jo ikke"), og man lukker selvfølgelig heller ikke sine vinduer, for det er jo varmt, når man danser o.s.v. Klokken bliver nemt to eller tre før det er sjæler tid og volumen sænkes. På det tidspunkt er tålmodig heden ved at briste for de fleste. Havde man givet et forv.arsel, hvor man gør opmærksom på sin fest, og havde man truffet et valg mellem høj musik og åbne vinduer, ville generne være udholdelige - for der skal selvfølgelig være plads til fest og glade dage. Det er ikke nogen nem opgave at skabe en vis fællesskabsfølelse, hvor man tager lidt hensyn til hinanden; blandt forskellige beaf de sagligt begrundede behov, København har. Københavns særegne, al vorlige sociale og økonomiske problemer fremgår, når man tager følgende forhold i betragtning: - Arbejdsløsheden i Københavns Kommune er si den 1987 vokset med 65 pct., mens den for det øvrige land i gennemsnit er vokset med godt 40 pct. Kontanthjælpsudgifterne pr. indbygger i kommunen er i København næsten 2,5 gange større end i resten af landet. Siden 1991 har væksten i København væretca. 30 pct., mens den i resten af landet har været uændret. Det høje niveau og den store vækst hænger blandt andet sammen med, at Københavns Kommune i forhold til sin befolkning har tre gange så mange ikke-forsikrede arbejdsløse som i resten af landet. Staten har hidtil værnet kommunernes budgetter mod de voksende konjunktur-bestemte udgifter. Problemet for København er, at vi som alle andre får tilskud, som om vi var en gennemsnitskommune. Det er et af de mange forhold, der må ændres. folkningsgrupper, der ikke kender hinanden. Men det er efter min mening nødvendigt at gøre noget ved sagen, hvis ikke bydelen skal udvikle sig hen imod en ghetto, hvor man er fuldstændig ligeglad med sine naboer og genboer. Hvad skal man så gøre? Holde en stor fest og ryste folk sammen? Ringe til politiet hver gang man bliver forstyrret om dagen eller ikke kan sove om natten? Drikke jordbærte og sæt te sig sammen i fokusgrup per og snakke tingene godt igennem? Jeg ved det ikke, menjeg har et lille konkret, overskueligt forslag, som måske kan hjælpe en lille smule: Under overskriften Bed re miljø påbryggen (?)mennesker på l km2 (?)! kunne man distribuere en lille folder (på dansk og en gelsk) der, på humoristisk vis, gør opmærksom på de problemer der er, når man ge mennesker bor sammen - så tæt. Folderen kan udstikke nogle, efter min opfattelse, nødvendige retningslinier for god og hensynsfuld opførsel. Det reglement, man modtog ved indflytningen, har de fleste glemt, hvis de overhovedet har læst det. Det kan nok trænge til en opfriskning. Med håbet om, at I vil diskutere mit forslag, vil jeg endnu engang takke jer for jeres indsats! Måske ville vores glimrende lokalavis være interesseret i at gengive disse synspunkter eller sta.rte en diskussion på anden vis? De venligste hilsener Carsten M. Aagesen Egilsgade tv.

3 22. juni 1993 BRYGGEBLADET 3 Bryggeboerne måseluuære med til at holde orden i parken, husk på Parken er din -pas på den! Fra vor danske avler Klarskov Mskriv ikke Havneparken Af Gertrud Eggers, parkaktivist i 1 O år At afskrive Havneparken ville være en falliterklæring, som jeg ikke tror hverken aktivister eller andre bryggeboere vil kunne acceptere. Og siden hvomår er det blevet bryggepolitik at give op, fordi et par instanser (her Havnevæsenet og Københavns Kommune) ikke kan blive enige indbyrdes? Vi har lavet et åndehul, som nu er kommet på landkortet. Men jeg må indrømme, at det er pudsigt at se politikeres bevågenhed over for området, når det gælder navngivning i kulturens«navn, når parken ellers ikke i almindelighed interesserer dem. Vi har dog gennem årene fået støtte af forskellig art fra kommunen, men kun når vi selv har bedt om det. Det kommer ikke automatisk. At være aktivist i Havneparken har i mange år været hårdt men sjovt. I de seneste år har det imidlertid været så som så med morskaben, fordi både tyveri og hærværk har taget til. Sidste år blev et af kastanjetræerne (hek træet) skåret i småstykker og sat ned i en skraldebøtte og sat i brand. I august måned 1992 indkøbte vi nye gyngedyr og rutschebane i dyre domme og i dag er der skåret med kniv i begge dele. De fire bordelbænke-sæt stod pludselig og rokkede. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at der var blevet stjålet 18 - atten - bolte fra de fire borde. Til jul forærede Bryggens Bodega os et juletræ, og vi købte tre lyskæder. En time efter det var sat op var pærerne fra den ene af kæderne fjernet. Det er ikke Cafe Isbjørnen Reykjaviksgade l Tlf morsomt- det er hæruærk. Det er sådan nogle ting, der gør det surt at være aktivist og svært at overbevise folk om, at de bør støtte os. Til trods for dette har Genbryggen igen i år givet tilskud, der har gjort det muligt for os at tl repareret forskellige ting. Endvidere har vi kunnet få nye bundplader i grillen og jeg vil her minde om, at børnene ikke skal bruge grillen som trambolin, som det tidligere er sket. Jeg må igen slå fast, at indtil videre er parken vores og ikke kommunens, så derfor må bryggeboerne selv hjælpe til med at holde den ren og passe på tingene. Det er os selv det går ud over, når noget ødelægges. Der kommer ikke automatisk nogen og laver det. Så hvis I stadig gider, gider jeg også. Og så endnu en gang: Parken er din-pas på den!! - Stedet hvo r m a n m øde s o g hygge r sig Bemærk vores billige priser: Alm. øl : snaps : bitter -frit valg kun kr. 1 O,- Wiibroe Flag kr. 12,- Gælder HELE åbningstiden fra kl omme r 1 kilo dansketomater 10, 2 stk. danske agurker 10,- 2 stk. danske iceberg 10,- 2 kg. nye danske primula kartofler 1 O, 1 bakke, 1/2 kilo, jordbær 10, Alle varer er naturligvis 1. klasse F'Wq l6~gøde S Tei IS 90

4 4 BRYGGEBLADET 22. juni 1993 Lappeløsning på parkering Trafikborgmesters løsningsforslag Bryggebladets omtale af det daglige parkeringskaos omkring Langebro siden parkomaternes indførelse i Indre By og på Christianshavn får nu trafikborgmester Peter Martinussen til at reagere. Dels vil man nu ved skiltning og opstribning søge at skabe mere ordnede forhold i området, og dels vil man rykke grænsen for betalingsområdet, som nu befinder sig umiddelbart nord for Langebro, 100 meter tilbage i Langebrogade. Borgmesteren har netop afvist et forslag fra Enhedslistens repræsentanter på Københavns rådhus om at udvide betalingsområdet til HAPPYWEEK på Artillericafeen sidste uge i "huslejemåneden " også at omfatte brokvartererne. En sådan udvidelse vil efter borgmesterens opfattelse skabe flere problemer, end den villøse - bl.a. for kommunekassen, idet betalingen i parkomater i brokvartererne ikke kan forventes at dække udgifterne til ordningen, hvis beboerne fritages for betaling, og megen fremmed parkering ophører. max - - ArtilleriveJ 48 24/ 6-30/6. 24/9-30/9. 24/12-3 1/ 12 Øl Bitter l O kr. hele dagen (alle datoer inkl.) Sildebord lo kr. hver lørdag Musikaften hver den første torsdag i m ån eden 1/7: Chaps and Boots 5/8: Jensens Leifsjov 2/9: Michael Kunak 5/10: Kieath and Mike Billard ~ ~v~ Øl Bitter hver dag indtil kl : 10,- kr. Vi sætter ca.l70 millioner kroner på spil hvert år! 2x kr.: llxi.ooo.ooo kr. 1 2xSOO.OOOkr. 20x kr. 30x kr. 40x50.000kr. 286x20.000kr. I.OOOxiO.OOOkr xl.200kr x.l.280kr. Nu også. Online Kla\~~ttene Allerede Tips og Lotto ~~~~:t.: : millioner af kontante > hilsener. t vu &~t (Q.t"\tc! offic:jei&e sp l herhjemme. i d~ite v1 de fcf'$t.e i<l"''ls-ter 00 til glade v.ndere Ncgie af traditionerne fra der;ga:'i er- ho~t i t)z vd.. f. eks. hindruller v "Stad g 1-lle: numrf! og gevln.\ h~r. 0& de mange vind~e ;.u.1træ:ic.ke1 mtt'luek E EDEKA V/ PER TOFT ~ lsi.ands BRYGGE S Åben mandag til torsdag Fredag Lørdag Ny rute for linie 40 5-minutters drift i myldretiden Fra den 26. september 1993 ændrer HT linieføringen for buslinie 40. Behovet for betjening ad den nuværende rute på strækningen Sturlasgade - lsiands Brygge - Drechselsgade er bortfaldet efter sojakagefabrikkens lukning, så linien omlægges ad Artillerivej mellem Kigkurren og den nuværende endestation. Fremover kører linie 40 med lo-minutters drift i dagtimerne, idet der dog indsættes ekstrakørsel mellem Hovedbanegården og Kigkurren i myldretiderne, så strækningen betjenes med 5- minutters drift. Herudover vil linie 40 i myldretiderne blive forlænget, således at hver anden bus fortsætter ad Lossepladsvej - Vejlands Alle -Amagerbrogade til Sundbyvester Plads. Formålet med forlængelsen er at etablere forbindelse fra Islands Brygge til Bella Centret og busserne mod Valby, samt at give forbindelse til de mange buslinier, der mødes på Sundbyvester Plads. max Fransk, portugisisk, spansk, italiensk valuta er.billigst hjemmefra. Amagerbanken veksler uden gebyr fra kr. Kom ind i banken og få brochuren, der klart fortæller, hvad det koster at veksle - i udlandet og i Amagerbanken. Amagerbanken J

5 22. juni 1993 BRYGGEBLADET Fælleden og dens venner Amager Fælled står netop nu i fuld flor, men hvad byder fremtiden? På grænsen til Islands Brygge ligger et af Københavns dejligste naturområder, Amager Fælled. Netop nu er fælleden allersmukkest. Alle træer og buske er i blomst, og de grønne omgivelser lokker både folk på traveture og motionister på løbeture. Og der er masser af lokkende tilbud. Ser man op er der mulighed for at se rovfugle, og hvis man er stille på sin vej er det ikke umuligt at møde harer, fasaner og ræve. H vis man tager turen efter en byge skal man ikke være særlig på vagt for at komme til at se de store vinbjergsnegle, der langsomt bevæger sig over stierne, men derimod skal man være opmærksom for ikke at komme til at træde på de utallige skovsnegle. Thger man en tur på en solskinnende middag, kan man være heldig at se en snog, der ligger og soler sig. o~ i vandhullerne er der en vrimmel af haletudser og andet småkravl. Gæs med unger Men det er fuglene, der tiltrækker mest opmærksomhed for øjeblikket. Skulle man have lyst til at vise sine børn (eller sig selv) hvordan Arrangementer med Fælledens Venner i sommerperioden r.::?øndag d. 18. juli kl ved Artlllerlvej 63 c;;!) Naturvandring med botaniker Gunnar Rylander r.::?øndag d. l. august kl ved Grønjordsvej c;;!) Cykeltur rundt om den såkaldte Ørestadsgrund. Madpakke er en god ting at have med. Slutter ca. kl. 15. (<?øndag d. 8. august kl ved Artillerivej 63 c:;:!) Sommerfugletur med biolog Michael Stolze som guide Du kan blive medlem af Fælledens Venner ved at Indbetale kontingent kr. 50,- på girokonto Fælledens Venner Medborgerhuset Gimle Thorshavnsgade København S rigtige levende fugleunger ser ud, så skal man lægge turen omkring Grønjordssøen, hvor der for øjeblikket er et mylder af fugleunger. Mindst fire af de fem gåsepar har unger, og de ligger helt ugenert og nyder solen blandt ænder og masser af ællinger midt på gangstien, så det kræver forsigtighed at komme forbi. Sådan et område er værdifuldt for en storby som København. Tænk bare 5 minutter fra Rådhuspladsen er der mulighed for at gå nattergaletur og se sjældne arter af padder og krybdyr. Få lidt ro i sjælen og forlade Københavns forurenede luft for et øjeblik. Man skulle tro, at en kommune ville værdsætte det højt, at kunne tilbyde sine borgere et åndehul som dette. Ørestaden en trussel Men forude ligger en latent fare og lurer. Politikerne har nemlig fået den ide, at København skal udvikles til Nordeuropas center for handel. Dertil mener de, at der skal bruges et stort erhvervscenter, som skalligge på Fælleden. Ørestaden er navnet. Det vil berøre en stor del af den fredede fælled, der så ikke længere ville have den naturværdi, som i dag er tilstede. Foreningen Fælledens Venner kæmper en hård kamp for at Ørestaden ikke bliver oprettet. Fælledens Venner blev stiftet for nogle år siden på et debatmøde i Islands Brygges Lokalråd, og har siden udviklet sig til en selvstændig organisation, der breder sig langt ud over Bryggen og har tilknyttet en del eksperter som f.eks. ornitologer. Deres formål er at bevare fælleden og udbrede kendskabet til det dejlige naturområde. Derfor arrangerer Fælledens venner en del ture i området, f.eks. nattergaleture og naturvandringer med f.eks. padder og krybdyr i fokus. Fælledens Venner påpeger især kommunens negligering af den fredning, der er truffet i Fredningsnævnet, idet de mener, at kommunen vil ophæve og annullere en hvilken som helst bindende bestemmelse om arealernes brug, pleje og faciliteter. Desuden kan Fælledens venner ikke indse nødvendigheden af en Ørestad, hvilket de nok kan have ret i. Det er jo ikke sådan, at København ligefrem mangler erhvervslokaler. For øjeblikket er der kvadratmeter tomme erhvervslokaler i kommunen. En stigning på 13% i forhold til sidste år. En tur rundt på Bryggen vil også vise, at der her er mange ledige kvadratmeter erhvervslokaler, f.eks. i Leifsgade, Kigkurren og Njalsgade. Y dermere mener Fælledens Venner, at der i befolkningen er stor modvilje mod projektet, og at de politiske partier går imod deres vælgeres ønsker i denne sag. Derfor agter foreningen i forbindelse med kommunevalget til efteråret at oplyse borgerne om hvilke partier, der støtter op om den naturfjendske. ide. uic 5 Nu på Bryggen Buketten Blomster - Gaveartikler Vi åbner d. 2. juli med fonygende tilbud på: 12 stk. hånddyppede lys 38 cm- brændetid: 10 timer kr. 33,- 3 par hånddyppede snoede lys kr. 35,- På åbningsdagen er der en overraskelse til de første 30 kunder. Abntngsttder: Man-tors l Fredag l 0-19 Lørdag 9-14 Søndag 9-12 Vi har: Frtske blomster, sllkeblomster, blomster-kunsthåndværk lys, stager, servietter. Og hvis du selv binder kranse, har v1 også alt hvad du har brug for tu det. Buketten-hjørnet af Isafjordsgade og Egilsgade Efter lang tids mørke kommer endelig lys på hjørnæt igen Porcelænshuset åbner igen Det er ikke helt rigtigt, at Porcelænshuset genåbner, men sandt er det, at der igen skal til at være forretning i kælderen på hjørnet af Isafjordsgade og Egilsgade. Fredag den 2. juli åbner Stig og Tina J ensen deres butik i de store dejlige lokaler på Bryggens bedste hjørne. Hjørnet har længe ligget mørkt og ensomt hen til stor ærgrelse for samtlige bryggeboere, der har måttet døje med de kolde og tomme vinduer. Men det vil Stig og Tina nu råde bod på. De indbyder til reception mellem kl. 12 og 19 på åbningsdagen, så alle kan komme ned og se den nye forretning, der vil blive en blomsterhandel i den ene ende og gavebod i den anden. Stig fortæller, at de fik ideen efter at have set på de tomme lokaler, og at de synes, at Bryggen efter Porcelænshusets nedlæggelse trænger til et sted, hvor man kan købe gaveartikler. Derfor forhandler de lys, servietter, duge, tørrede blomster og i det hele taget alt inden for værtindegaver. Det pointeres dog, at det ikke er et nyt Porcelænshus, der åbner, og at de ikke sælger glas og porcelæn. Bryggeboere measmil og mod Der skal mod til at åbne en sådan butik, i en tid hvor de små lokale handlende ellers har trange tider, men Stig er fuld af fortrøstning med hensyn til fremtiden og er ret sikker på, at det nok skal komme til at gå. - Jeg har boet på Bryggen de sidste 6 år, og jeg tror, at vi nok skal falde i bryggeboernes smag, hvis de ellers bliver mødt med service og et smil, og det kan vi i hvert fald altid tilbyde. Da lokalerne er meget store, er en afdeling skilt fra. Den bruger Tinas far som kontor for sin murermestervirksomhed. Til efteråret åbner parret et solcenter i en del aflokalerne. Dette center bliver med fire nye solarier og en kaffe/hyggestue, så bryggeboerne nu får mulighed for at vedligeholde sommerkuløren i rare omgivelser. Bryggebladet ønsker Tina og Stig tillykke med forretningen, og vil opfordre bryggeboerne til flittigt at besøge butikken. Vi bør gøre alt for at støtte op om de små lokale handlende. uic

6 6 BRYGGEBLADET 22. juni Aktuelt fra Hans Tausens Kirke Gudstjenesteliste Vejviser KIRKENS KONTOR Kordegn Christian Lind, Kirkens kontor, Halfdansgade 6, tlf Træffes daglig 10-13, tirsdag tillige 16-18, lørdag Sognepræst KBF, BM VAKANT Distrikt fra Arn. Boulevard til og med Egilsgade og Gullfosshus. Træffes i præsteboligen daglig undt. mandag, fredag kl , samt efter aftale. Sognepræst Fung. KBF, BM B. Fabritius Petersen, Christian 11 Alle 18, 2300 Kbh. S. tlf Distrikt den sydlige del af sognet. Træffes bedst i kirken tirsdag, torsdag, lørdag kl , mandag kl , onsdag kl Tlf Kirketjener Annie Grundtvig. Træffetid hverdage fra på tlf Derudover henv. til Kirkekontoret tlf Organist Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv., 1573 Kbh. V. tlf Træffes bedst hverdage 17-18, undt. mandag. Menighedsrådets formand Michael Riis, Bergthorasgade 47, tlf Fødselsanmeldelse sker til kordegnekontoret senest 4 dage efter barnets fødsel. Forældrenes attester medbringes. Sammen med gul anmeldelse i udfyldt stand. Dåb anmeldes først på kordegnekontoret. Fødselsattest medbringes. Derefter henvender man sig til den af præsterne, der skal foretage dåben. Vielse E fjer at have fremskaffet prøvelsesattest på bryllupskontoret, rådhuset, henvender man sig til den af præsterne man ønsker skal foretage vielsen, samt til kordegnen med prøvelsesattesten. Begravelse - bisættelse Tid og sted for højtiden aftales med den af præsterne, der skal medvirke. Personlig samtale Skulle der være et eller andet, som De godt vil drøfte med en af os præster, så er De til enhver tid velkommen til at ringe og træffe aftale for en samtale enten hos Dem eller præsten. (Se vejviseren). De ved at præsten har absolut tavshedspligt. Søndag d. 27. juni kl. 1 O: Fabritius. Søndag d. 4. juli kl. 10: J. Eikjer Nissen. Søndag d. 11. juli kl. 10: Jørgen Hede Madsen. Søndag d. 18. juli kl. 10: Ida Brandt. Søndag d. 25. juli kl. 1 O: Fabritius. Søndag d. 1. august kl. 10: Birgitte Kallesøe. Søndag d. 8. august kl. 10: Ingrid Meulengracht. Søndag d. 15. august kl. 10: Fabritius. Søndag d. 22. august kl. 10: Fabritius. Søndag d. 29. august kl. 10: Fabritius. Hj(!rtelig tak!! for opmærksomheden v/ henholdsvis mid. fødselsdag, jubilæum og afsked fra Hans Tausens Kirke,-tak til de mange hvor der kun stod et navn, men ingen adr. Det var helt overvældende! P. Bak dinitzen Kirkebil Beboerne i lsiands Brygges sogn, der har svært ved at komme til og fra kirkens arrangementer så som gudstjenester, ældremøder og sogneaftener, er velkomne til at bestille gratis transport. Henvendelse sker til kordegnen senest dagen i IoNejen på tlf og i dennes træffetid. Kirkekaffe Den sidste søndag i hver måned er der efter gudstjenesten kirkekaffe. Der er lejlighed til at hygge sig sammen - lære hinanden at kende og snakke sammen om løst og fast. Kom og vær med. Gunløgsgade i slutningen af tyverne Egilsgade og Gunløgsgade Egil Skallagrimsson var en berømt islandsk høvding, desuden var han en fremragende digter. På et vikingetogt til England blev han taget til fange af Erik Blodøkse og dødsdømt. Natten før han skulle henrettes skrev han et digt, som han fremsagde dagen efter. Dette gjorde så stærkt indtryk på Erik Blodøkse, at han straks benådede Egil og sendte ham tilbage til Island. Egil blev på sin gård "Borg" på Island og skrev mange digte indtil han døde - 83 år gammel. Hidsig, voldelig, rap i kæften og meget stor og stærk var Gunløg Ormstunge fra Island. Allerede som 15-årig løb han hjemmefra for at rejse til andre lande. Først tre år senere lykkedes det Gunløg at rejse til Norge. Der ragede han sig straks uklar med Norges hersker Erik Hakonssøn, som spåede ham til ikke at overleve 19 år til. Det kom til at passe - Gunløg blev kun 27 år, da han i en tvekamp med Ravn Onundssøn døde af sine sår, efter han havde slået Ravn Onundssøn ihjel. Begge havde de i flere år bekæmpet hinanden p.g.a. den skønne Helga, som både Gunløg og Ravn ville have som hustru. Husk hvis I har noget materiale om Islands Brygge så som: Billeder, film, postkort, huslejekontrakter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venligst kontakt arkivar Poul A Sørensen Islands Brygges Lokalhistoriske Forening u l Sussie Elmann Paddison, Snorresgade 3, 2300 Kbh. s P..Li \NOENrOR KUP & KRØL MEOOE SEOSiE PRÆPP..RP..iER i\ l P..SSOLlli R\MEUGE pp.\ser Gi MLE ISLANDS OAYGGES MEDOORGEAHUS Sommerkoncert i Hans Tausens Kirke Torsdag d. 29. juli kl. 20 med den italienske pianist Pao la Alessandra Troili som spiller værker af Mozart, Beethoven og Schubert. G rat is a dgang Thorshavnsgade 21 Kontor: tlf Caf e: tlf Sommerlukning i Gimle fra mandag 28/6 til søndag 8/8 (begge dage inkl.) God sommer til alle Gi m les brugere ønskes af personalet.

7 22. juni 1993 Afspænding Helen Kondek R fis Afspænding Thorshavnsgade 22, kld. } Cafeer l Bodegaer forts Caf~ 1stand Vestmannagade Havnekafeen. lsiands Brygge 33 ' BRYGGEBLADET 7 " Bryggens lokale fagregister Frisørsaloner forts. SalonAnita Njalsgade Salon Kathe Bergthorasgade Isenkram Restaurant l Hotel forts. Vaskeri ArthUr Thiim & Søn Vs ~ ~ Møntvaskeri lsaijordsgade 1 Isafjordsgade 12 < Kiosker Hosinge KLAuto lsafjmdsgade Artillerivej Banker AmagerBanken lsiands Brygge Blikkenslagere John Martinsen Gunløgsgade Svane Pedersen Eftf. Gulliossgade Blomster Blomster-Cirklen Leifsgade Bygningsrenovering Ejendomshandel Arne Pedersen Njalsgade Cafeer /Bodegaer Artillericafeen ArtilleriVej Bryggens Konfekture Egilsgade Cykler Bryggens Cyklef Isafjordsgade G overnor Cykler Amager Boulevard 4 31 ~ 8619 Dyrlæge Bryggens Oyrekl i nik EgHsgade ' ~ :;...:=>.;;.., '.:>::;.;..,:;~f ::.:~:-~ ;_:/: :::~,~lektrikere t Kilting EL-køt} Isatjordsgade x Farvehandel O. Narbys Eftf. l/s Isafjordsgade Flyttefirmaer Sundby-Flyt Snorresgade Fornøjelse l Motion City Paintball Njalsgade ;.;.,.. ~ ~ F:otografer Fotograf ' Gitte Andersen Egilsgade JAST Fotogæfi lsiands Brygge Fotohandler Fødevarer l Al:JS Frugt og Grønt Njalsgade Bager Brd. Sørensen Egilsgade Bryggebageren Leifsgade Bryggeos Viktualier & Smørrebrød lsiands Brygge 5 EDEJ<A Marked l Per Toft Islands Brygge FAKTA Njalsgade 13 Frugtkælderen Isafjordsgade Mejetiet Thorshavn Thorshavnsgade Ostehuset Isafjordsgade Bryggens Flskehalle LeifsgadeS Genbrug 5EIFFEL Egilsgade Vinduet-Bøger & Blade Egilsgade 30 Genbryggen Reykjaviksgade 2 Glarmestre... Jlmmy Berger Arti lierive j Jørgen Sørensen Egilsgade Grill / Pizza Bjørnegrillen ReykjaviksQade Nabilo Pi7zaria lsiands Brygge Ocean Kinesisk Grill Leifsgade Kiosk Brørup Njalsgade Sagakiosken LeifsgadeS VamoKiosken Thorshavnsgade Vin & Tobakshuset Vrt:a Bergthorasgade Køkkenmontering ' Amager Køkken Center v l Vorup Rasmussen ApS Amagerbrogade :", /32.. Specialforretninger Tidens FO!ITl Dansk Kunsthåndværk Njalsgade Terapeauter m.m. Bryggens Fodklinik Reykjaviksgade Aura Vision Energitårnet. Center for alternativ behandling.~ Thorshavnsgade Køres~oler ',,. Julie~ Køreskole "...,".,.,,,..,.,..,...,,,.,,. Gunløgsgade 31 '.} Trykkerler Bryggens Bogt}inderi ApS. Njalsgade 17, bygn. 2 opg. 6 < Låse/nøgler LAsehjørnel Isafjordsgade Malere Materfirma AV-Byg Egilsgade Malerfirma Nikander Leifsgade Malermester Harry Jensen w,, Appeldorn Alle 2, 2791 DragØr, Radio&TV PinkRadio Salg -reparation & udlejnlpg.. Isafjordsgade Rengøring Nygards Rengøring og Centrum VinduespoleringAps Egilsgade Hertz- Bogtrykkergarden Snorresgade Tæpper Amager Tæppelager Amagerbrogade Ullrup Tæpper Artillerivej Tømrere l Trælast. ACS-Trælast AIS Amager Fælledvej Jakobsen E & Sønner ApS Øst delail/ engros Artillerivej Video Video Ekspressen ThOtShavnsgade 16 kld Børnehave. Gunløgsgade Børnehave (deltid) Thorshavnsgade Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6 NORDENAIS Isafjordsgade Skolefl p«islands R.:vM~'f~Æt%:oA Artillerivej

8 BRYGGEBLADET v MineDamer og Herrer.: ~ Klovnen og jongløren Anton optræder for børn og barnlige sjæle på havnekajen Skt. Hans aften. Som sædvanlig arrangerer Lokalrådet på Bryggen Set. Hans fest på havnekajen d. 23. juni, og som sædvanlig starter arrangementet med en forestilling for børn og barnlige sjæle. Anton gøgler, jonglerer og udviser sine artistiske evner kl Derefter vil der være mulighed for at spise grill-mad fra havnens kæmpegrill til en absolut billig penge. Resten af aftenen vil gå med musik og dans, dog afbrudt af aftenens højdepunkt: Afbrænding af bålet og heksen. Set. Hans talen vil blive holdt af en gammel brygge boer. Den levende musik bliver leveret af Rockbryggeriet, der en gruppe bestående af gamle bryggeboere. Musikken spænder fra Beatles til Duran Duran. Rockbrygge- ANTON BYDER VELKOMMEN riet har med stor succes spillet i Gimle, hvor de fik alle på dansegulvet. Så der er noget at glæde sig til. Hele arrangementet bliver finansieret af ølsalget på pladsen, og underskuddet betales aflokalrådet, så der kan opfordres til at købe sit øl på stedet. uic ONSDAG d. %3.juni kl. 18 %3,30 1 g * G-t!jfel'e!( ANfON underholde( 5!11Å oy ;fore 1 q * MA {) fra den 5/vre h~vne_yrt'l J 1q 29* l1 u5ik rnetcjpa få h~rmonlktt, l.l~ f/lcwif- ~.ffnrt JANKT- HANS ~AL 2-1~~ Asfo.Lt ba( med /ZO(}(BfZYG&GFJET Ar r. Lokalradet l tilfælde af dårligt vejr holdes festen i Gimle. Petanquebane på havnefronten En længe ønsket petanquebane bliver nu en realitet. Som en del af»bryggens Virkelighed« august på havnefronten indvies banen officielt, og det er tanken at den skal ligge i den ene ende af legepladsen på havnefronten. Dansk Petanqueforbund, som iøvrigt har til huse på Islands Brygge, demonstrerer det fascinerende spil og stiller folk til rådighed under hele weekenden. Derefter er det tanken, at enhver der møder op med de obligatoriske stålkugler kan bruge banen. Bryggens Virkelighed holder iøvrigt det næste planlægningsmøde mandag den 28. juni på biblioteket hvor alle, der har gode ideer til programmet, kan møde op. FR.ARt åns~gæ ISAFJORDSGADE løbelliavl S TELF.: HOBILTLF.: M I JJ.sE. SIKRING MM UDFØRES DØGNSERVICE Klasse og stil 5.v på Skolen på Islands Brygge havde tirsdag d. 10. afslutning for elever og lærere. I den anledning opførte klassen musicallen Klasse og stil for forældre og andre familiemedlemmer. Musicallen handler om så svære emner som kærlighed, følelser og problemet med at blive "stor", altsammen som en udløber af en stil, 5. v skulle skrive. De ter ikke altid nemt at overbevise sig selv om vigtigheden af at skrive stil, og derfor indgik der i stykket tre KK'er fra finnaet AIS Lektiehjælp. Disse KK'er skulle inspirere både Læder-Jørgen, Butikstyven Michael, legebarnet Lisa som de andre elever til at få skrevet stilen. Det lykkedes over al forventning, og i stykket indgik der solosang fra mange af børnene. Ikke et forældreøje var tørt, det var meget flot fremført af de unge skuespillere. Men på den anden side er 5.v heller ikke helt ukendt med begrebet sang og musik, da det i hele skoleforløbet har været en vigtig del af deres hverdag. Dagen var et farvel til Skolen på Islands Brygge. Som bekendt går skolen kun til og med 5. klassetrin, så børnene må nu flyttes over på Amager Fælled skole. Man må håbe på, at de der vil forstå at værdsætte de dejlige unger og videreføre klassen i samme positive ånd som hidtil. vie Krydsordsvinder Vinderen af krydsord i BRYGGEBLADET nr. 5 er: K. Johnsen. Bergthorasgade Præmien er et gavekort på 100 kr. til EDEKA, Egilsgade 2; præmien kan afhentes i butikken. BRYGGEBLADET holder sommerferie indtil vi udkommer igen i begyndelsen af september

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Hestevognstur. August nr. 8

Hestevognstur. August nr. 8 August nr. 8 Hestevognstur Vi havde en helt fantastisk tur i Gråsten med hestevogn. Alle var glade og i godt humør, og kusken vidste en masse om lokalområdet, som han gladeligt fortalte en masse spændende

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Nyhedsbrev FK og JK. Sommerferien 2011. Sol, sommer og ferietid for alle

Nyhedsbrev FK og JK. Sommerferien 2011. Sol, sommer og ferietid for alle Nyhedsbrev FK og JK Sommerferien 2011 Sol, sommer og ferietid for alle Endelig ferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben til Vilde Vulkaner og med på

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver Retstavning lug ud i dine sprogfejl Opgaver Opgave 1 A: Vælg det rigtige ord Skriv, hvad hans/hendes eller sin/sit henviser til i følgende sætninger (sin egen /en andens ) 1. Peter købte altid blomster

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

ARENDSE NYT. April 201

ARENDSE NYT. April 201 ARENDSE NYT April 201 Indholdsfortegnelse April 2012 Forside Indholdsfortegnelse Vi siger farvel Forstanders indlæg En mere aktiv hverdag Nye medarbejdere Fødselsdag i april Set og sket i april Aktivitetsplan

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Pressen. 46. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970

Pressen. 46. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970 har skrevet'opdateret Pressen 2016 46. sæson Kvalitet siden 1970 1. April Sider 883 til 899 Åbningstider: i sommer halvåret 16. Marts til 30. Sept. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11 00-17 30 Fredag

Læs mere