BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. i Kulturby 96."

Transkript

1 22. juni årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen. Selve pladsen er belagt med sten i et smukt geometrisk mønster, og på kajgaden står det gamle træskib Pinen. Kære borgmestre. Vores havnepark har problemer og behøver nu jeres hjælp for at kunne leve op til at være Islands Brygges stolthed og åndehul Da vi i 1984 selv skaffede midler til at rydde havnekajen og indrette en park med græsplæner, træer, bede, borde, bænke, legeredskaber med mere, fremstod vores havn som en perle i en tætbeboet bydel Det tog en forberedelsesgruppe et par år, og det rent fysiske arbejde blev udført af et par hundrede mand i løbet af en weekend. Etableringen af havneparken er blevet anerkendt som noget af en bedrift, og blandt andet har du Thm Ahlberg været meget uforbeholden i din ros af bryggeboernes indsats med deres kajområde. Desværre sker der med årene en vis slitage. Vi har med ihærdighed prøvet at følge med for at h olde nedbrydningen i ave. Udskiftet hegnspæle, legetøjsdyr og vedligeholdt borde og bænke. Men det er dyrt, og vi har derfor været nødt til at lave det i det tempo, vi var i stand til at indsamle penge. Sidste år kostede det alene at reparere vores svævebane. Vi har således kun kunnet tage det allermest nødtørftige. Resultatet er nu at meget af træværket, der er brugt til indretningen, er for stærkt nedadgående. Græsplænerne er heller ikke mere for gode. Det muldlag, vi dengang lagde, har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Jorden slår sig og er meget bulet, og stenene er nu kommet op til overfladen. I den ene ende af parken er det stort det umuligt at ligge. Og efterhånden som parken bliver mere brugt er oprydningen utilfredsstillende. Affaldsbeholderne kan slet ikke følge med, og bliver alt for hurtigt fyldt op, så affaldet hober sig op alle steder. Vi må altså konstatere, at bryggeboerne på trods af en ihærdig indsats ikke kan følge med, og derfor har vi nu brug for jeres hjælp. Kommunal interesse Da vi har konstateret, at I nu udviser en vis interesse for havneparken, jvfr. Jeres forslag om at navngive havneparken William Heinesen, synes vi, at I skulle gå endnu videre. Var det ikke en ide, om kommunen overtog driften af parken med rengøring, vedligeholdelse og gartnerarbejde, så den kunne komme til at fremstå, som noget William Heinesen ville være stolt af? Som det ser ud for øjeblikket, ville det næsten være en skam mod den store færøske kunstner. I kunne oven i købet slå to fluer med et smæk ved at gøre havneparken til et projekt for arbejdsledige. Ifølge ungdomsgarantien for unge under 25 skal der jo falde aktiveringstilbud. På den måde kunne l/vi få ordnet havneparken og samtidig få iværksat noget særdeles nyttigt arbejde. Man kunne også gå endnu videre. Kulturby96 Hvorfor ikke lade det være en del af Kulturby 96? Et af målene med Kulturbyen er bl.a. at bedre byens fysiske udtryk og dens miljø, og for Islands Brygge kan man næsten ikke finde noget, der er bedre end en renovering af Havneparken med efterfølgende pasning, til at indgå som bydelens deltagelse i Kulturby 96. Islands Brygges Lokalråd har udarbejdet et projekt for renovering af festpladsen, der inkluderer opsætning af skroget fra den gamle træbåd Pinen (se vedlagte modelfoto) samt stenbelægning på hele pladsen. Vi vedlægger derfor kopi af projektet. Gennemførelsen af dette projekt, der i forbindelse med et arbejdsløshedsprojekt vil kunne gennemføres for under ' mio., ville sætte havneparken på Islands Brygge på kortet over seværdige områder, og ville være en fantastisk forbedring af bryggeboernes uderum. Husk på at Islands Brygge er et af de tættest bebyggede kvarterer i hele landet og har samtidig noget nær danmarksrekord i procentdel af små lejligheder. Derfor spørger vi jer nu. Vil I gå ind i en renovering og fremtidig drift af havneparken på Islands Brygge? - Vil I måske oven i købet støtte op om ideen i forhold til Kulturby 96? -Vi tør så til gengæld godt lovejer et kæmpestort kulturelt arrangement på havnen i Da Bryggebladet nu holder sommerferie, og først udkommer i begyndelsen af september igen, behøver i ikke at haste med svaret, men vi ser frem til at bringe jeres svar i første efterårsnummer, ligesom vi håber på jeres deltagelse i arrangementet Bryggens Virkelighed på havnen d august i år. Med venlig hilsen BRYGGEBLADET MINE DAMER OG lffirre~ SanktHans Klovnen og jongløren Allton optræder for børn og barnlige sjæle på havnekajen Skt. Hans aften. BAGSIDEN Bryggens fagregister SIDE7 Aktuelt frakirken SIDE6 Fælleden og densvenner Alligevel narkobehandling p_å Bryggen? Planerne om at placere et kommende center for behandling af Amagers narkomaner i Njalsgade er endnu ikke skrinlagt. Som tidligere oplyst i Bryggebladet har Københavns Kommune ganske vist opgivet tankerne om at leje sig ind i Njalsgade 19, hvor udlejeren efter pres fra ejendommens nuværende lejere afbrød forhandlingerne med kommunen om lejemålet. Men nu har kommunen i stedet kig på sin egen ejendom i Njalsgade 13, hvor bl.a. Socialcenteret har til huse. Det oplyser konsulent i Socialforvaltningen, Keld Olsen, til Bryggebladet. Han har til opgave at finde en endelig placering af behandlingscenteret. Belært af erfaringerne fra de hidtidige forsøg på at leje sig ind hos private udlejere - to af de fire centre i København har måttet opgives på de oprindeligt planlagte adresser - koncentrerer han sig nu om kommunale ejendomme for at undgå problemet med modstand fra nuværende lejere. Konkret nævner Keld Olsen to sådanne ejendomme, som i øjeblikket indgår i overvejelserne. Det drejer sig dels om medborgerhuset i Norgesgade, som står foran lukning, og dels altså om Njalsgade 13. Her er Socialforvaltningen i gang med en større omstrukturering, som indebærer, at en række funktioner - bl.a. den afdeling som har ansvaret for placering af narkobehandlingscentrene - flytter til Bernstorffsgade, og det vil muligvis frigøre plads nok i Njalsgade til, at centeret for distrikt Amager kan placeres her. Modstanden blandt de nuværende lejere kommer givetvis ikke til orde officielt, men den findes. Højtstående kilder blandt Socialforvaltningens personale i Njalsgade 13, som ønsker at forblive anonyme, betegner det over for Bryggebladet som udtryk for manglende omtanke at ville placere narkobehandlingen sammen med Socialcenteret og dets normale klientel. Keld Olsen understreger, at der endnu ikke er taget endelig stilling til placeringen, og at der i princippet kan blive tale om et helt tredje sted. Det står dog klart, at kommunen nu er under tidspres, og Keld Olsen forventer en endelig afklaring i løbet af få uger. Behandlingscenteret skal tages i brug umiddelbart efter årsskiftet. ml Julie's Kereskole v/ J. Schmidt Begravelse MIK kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti og ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Kastrup & Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Amager Fælled står netop nu i fuld flor, men hvad byder fremtiden? SIDES Parkering og linie 40 Løser trafikborgmesterens forslag mon Bryggens parkeringsproblem?... Fra den 26. september ændres bussens tids- og ruteplan. SIDE4 Debat -Om Københavns Kommunes økonomi, Havneparken, miljø på Bryggen, og om en lokalavis der holder sommerferie! SIDE2 OG3

2 2 Sommerferie ryggebladet takker nu affor forårssæsonen B og holder sommerferie indtil begyndelsen af september. Det vil sige at bryggeboerne må undvære deres lokalavis i de næste par måneder. U d gi velsen afbryggebladet finansieres ved annoncer, og arbejdet udføres af stort set ubetalt arbejdskraft, og da både de handlende skruer ned for blusset rent annoncemæssigt, og avisens arbejdskraft holder ferie, varer det altså noget tid, før vi igen er på baneri Men tag det bare roligt. Vi vender frygteligt tilbage. Det kommende stykke tid vil vi bruge til at evaluere avisen. Er den god nok? - Dækker vi aktualiteter godt nok? - Dækker vi det kulturelle fra Bryggen godt nok? er er ingen tvivl om, at der er meget, der D kan gøres bedre, og det vil vi bestræbe os på at få rettet, så efterårets Bryggeblad vil blive endnu bedre end hidtil. Godt nok har vi stort set kun fået ros, men det er trods alt på en billig baggrund, idet de sidste mange års udgivelser aflokaiavis på Bryggen, ikke har været noget at prale af. På et punkt har vi allerede taget stilling: På grund af de mange klager vedrørende Bryggebladets levering, vil vi for fremtiden selv stå for distributionen. Vi kan ikke leve med at betale over kr for en distribution, som fungerer så ringe. år vi vender tilbage i en ny og forbedret N udgave, vil det stadig være ud fra den betragtning, at Islands Brygge fortjener en information om, hvad der foregår i både lokalsamfundet og i det samfund udenfor, der influerer på Bryggens hverdag. Bryggebladet vil fortsætte den lagte linie, hvor der ses kritisk på de beslutninger, der træffes fra både kommunal som intern lokal side. Vi vil bestræbe os på, at informere så bredt som overhovedet muligt, også om de forskellige kulturelle arrangementer, der foregår på Bryggen. Ligesom vi særdeles gerne medvirker til at iværksætte nye initiativer. Bryggebladet er til for Bryggen og bryggeboerne, og vi modtager hellere end gerne indlæg fra læsere, der har en mening om et eller andet.! efteråret vil vi lægge op til kommunevalget set fra Bryggens synsvinkel. Vi vil spørge borgmestre og andre politikere fra Københavns Kommune om deres forhold til Islands Brygge. Spørgsmål som skolens udbygning, Ørestaden på Amager Fælled, Havneparkens fremtid og Sojakagegrunden, vil vi forsøge, at få dem til at tage stilling til. Det kan blive helt interessant at høre deres mening om disse sager, samt om deres syn på Bryggens fremtid i det hele taget. Redaktionen ønsker alle bryggeboere en rigtig god sommer, og vi glæder os til gensynet i september. BRYGGEBLADET 22. juni 1993 Stadig større hul i Københavris kasse Af Per Bregengaard, borgerrepræsentant for En hadslisten -de rød-grønne Krisen kradser et stadig større hul i Københavns Kommunes kasse. Kommunens budgetkontrol i april viser, at man i år foreløbig må regne med et netto-kasseunderskud på omkring 300 mio. kr. set i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes først og fremmest, at de lovbundne udgifter til kontanthjælp, beskæftigelse og boligstøtte m.v. er støt stigende. Den økonomiske krise viser sig også ved, at indtægten fra selskabsbeskatningen er 120 mio. kr. mindre end forudset. Budget-situationen i 1994 tegner sig ikke mindre kaotisk, viser overborgmesterens udsendte indkaldelses-cirkulære. Jens Kramer.Mikkelsen ønsker uændret aktivitet. Han har bedt de fleste af sine borgmesterkolleger om at spare l pct., men pengene skal bruges på ældre og daginstitutionsområdet, hvor ventelisterne for de mindste stadig vokser. Hans problem er, at der så kommer til at mangle godt l mia. kr. på et budget, hvor der reelt kan rykkes rundt med de ikkelovbundne udgifter (som der dog er mange love omkring) på ca. 15 mia. Overborgmesteren love de ganske vist ved frem læggelsen af den såkaldte treårsplan i efteråret 1990 at have skabt balance i Københavns økonomi i Siden har S-SF-fJer tallet da også forhøjet kom muneskatten med 1,9 point og sparet 1,1 mia. kr. på budgettet - endog 100 mio. kr. mere end planlagt. Hestekuren har tydeligvis ikke hjulpet. Tværtimod, må man sige. Nedlæggelsen af kom m u nale arbejdspladser, svarende til 8 pct., har været klart kriseforstærkende, fordi den førte politik har Bedre miljø på Bryggen lil Beboerforeningen på Islands Brygge Først vil jeg gerne takke jer for jeres indsats - specielt i forbindelse med de seneste huslejestigninger, hvor jeres information var rigtig god. Det er vigtigt, vi står sammen, når ejendomsselskabet "presser citronen". (Min første kontakt med ejendomsselskabet Norden var i øvrigt ikke positiv. Da jeg i al stilfærdighed ringer op, og høfligt spørger hvem jeg skal snakke med i for bindeise med spørgsmål omkring husleje, bliver jeg mødt af følgende: "Nå, du kan ikke forstå, hvorfor du har fået tre girokort?"... Så er stilen, fordommene og serviceniveauet vist lagt an.) Jeg har boet på Bryggen i tre år. Det er ikke lang tid i forhold til mange andre, men det er alligevel nok til at se den udvikling, jeg me ner, Bryggen er midt i. Flere unge mennesker flytter hertil i takt med, at ældre mennesker,.flytter ud af naturlige årsager. Samtidig er flere indvan drere kommet til, i hvert fald mens jeg har boet her. Vi ser et meget tæt befolket område, der er domineret af helt unge mennesker (ty pisk studerende), ældre mennesker og mennesker af anden national herkomst. Hvor tolerancen kan være svær at finde i Danmark i almindelighed, skal man nok ikke forvente, at Bryg gen i særdeleshed ligger over gennemsnittet. Når man en sommerdag spadserer ad f.eks. Egilsgade eller Gunløgsgade, møder man en del mennesker, der hænger på gaden med en bajer i hånden. Det er der jo principielt ikke nogetgalt i; men jeg synes alligevel, det giver en lidt forkert stemning, at de mennesker der opholder sig umiddel bart udenfor deres lejlighed PinkRadio TV Video Stereo REPERATION AF TV VIDEO & STEREO GRATIS LÅNE TV TV & VIDEO UDLEJES fra kr. 98,- pr. md. BATTERISKIFT I URE Service Center Isafjordsgade 13 Tlf øget arbejdsløshedsudgifterne, sænket skatteindtægterne og været ødelæg gende for servicen: 18 pct. af de ansatte ved hospitalerne er forsvundet. For skolerne drejer det sig om 11 pct. I 1993 blev budget-hullet hovedsagelig lappet med et statslån på 850 mio. kr. Det skal forrentes fra 1994 og bidrager hermed til væksten i fremtidens budgethuller. Der må derfor advares kraftigt imod, at et lig nende arrangement gentages i den aftale overborgme steren vil indgå med regeringen omkring d. l. juli. Låne-lappen er desværre nærliggende for regeringen: - Et lån er i nationaløkonomisk forstand ikke en udgift og forøger således ikke statens forventede rekordstore budgetunderskud. - Et lån er heller ikke bindende for fremtiden på samme måde som sagligt begrundede forøgelser af re fusioner, bloktilskud m.m. Man kan desværre frygte, at låne-lappen blot skal bruges til at sikre Socialdemokratiet et godt kommu nevalg til november ved at undgå drastiske nedskæringer på de budgetter, der skal være vedtaget en må ned forinden. Regeringspartiernes egen overlevelse ved det kommende folketingsvalg, som senest skal finde sted i efteråret 1994, spiller måske også en rolle. København befinder sig i en alvorlig økonomisk og so cial krise. En fortsættelse af nedskæringspolitikken vil være kriseforstærkende og må klart afvises, -også når valgene er overstået. Over borgmesterens forhandlinger skal derfor føre til en varig og effektiv lukning af budget-hullet på baggrund er folk der drikker (og sand synligvis har problemer) - ikke mindst fordi det altid er de samme mennesker, der fylder gadebilledet. Samtidig er det jo natur Hgt at have sine vinduer åbne, når det er varmt. Men i mangel på hensyn til sine medmennesker (den broge de folkeskare man ikke har noget forhold til) så hører man den musik, man kan li' - højt! Så højt at man har mulighed for at overdøve ham på den anden side, der spiller noget musik, man absolut ikke bryder sig om. "Og så er der jo fed akkustik i gaden; det lyder skide godt, når Metallica bliver slynget mellem karreerne". Tingene accelererer, og man skal et godt stykke væk fra disse gader, før man kan høre fuglefløjt, når det går hedt til. Om aftenen holder man fest, og det er helt fint. Man glemmer blot at advisere sine naboer i opgangen ("hvorfor skulle jeg dog det, dem kender jeg jo ikke"), og man lukker selvfølgelig heller ikke sine vinduer, for det er jo varmt, når man danser o.s.v. Klokken bliver nemt to eller tre før det er sjæler tid og volumen sænkes. På det tidspunkt er tålmodig heden ved at briste for de fleste. Havde man givet et forv.arsel, hvor man gør opmærksom på sin fest, og havde man truffet et valg mellem høj musik og åbne vinduer, ville generne være udholdelige - for der skal selvfølgelig være plads til fest og glade dage. Det er ikke nogen nem opgave at skabe en vis fællesskabsfølelse, hvor man tager lidt hensyn til hinanden; blandt forskellige beaf de sagligt begrundede behov, København har. Københavns særegne, al vorlige sociale og økonomiske problemer fremgår, når man tager følgende forhold i betragtning: - Arbejdsløsheden i Københavns Kommune er si den 1987 vokset med 65 pct., mens den for det øvrige land i gennemsnit er vokset med godt 40 pct. Kontanthjælpsudgifterne pr. indbygger i kommunen er i København næsten 2,5 gange større end i resten af landet. Siden 1991 har væksten i København væretca. 30 pct., mens den i resten af landet har været uændret. Det høje niveau og den store vækst hænger blandt andet sammen med, at Københavns Kommune i forhold til sin befolkning har tre gange så mange ikke-forsikrede arbejdsløse som i resten af landet. Staten har hidtil værnet kommunernes budgetter mod de voksende konjunktur-bestemte udgifter. Problemet for København er, at vi som alle andre får tilskud, som om vi var en gennemsnitskommune. Det er et af de mange forhold, der må ændres. folkningsgrupper, der ikke kender hinanden. Men det er efter min mening nødvendigt at gøre noget ved sagen, hvis ikke bydelen skal udvikle sig hen imod en ghetto, hvor man er fuldstændig ligeglad med sine naboer og genboer. Hvad skal man så gøre? Holde en stor fest og ryste folk sammen? Ringe til politiet hver gang man bliver forstyrret om dagen eller ikke kan sove om natten? Drikke jordbærte og sæt te sig sammen i fokusgrup per og snakke tingene godt igennem? Jeg ved det ikke, menjeg har et lille konkret, overskueligt forslag, som måske kan hjælpe en lille smule: Under overskriften Bed re miljø påbryggen (?)mennesker på l km2 (?)! kunne man distribuere en lille folder (på dansk og en gelsk) der, på humoristisk vis, gør opmærksom på de problemer der er, når man ge mennesker bor sammen - så tæt. Folderen kan udstikke nogle, efter min opfattelse, nødvendige retningslinier for god og hensynsfuld opførsel. Det reglement, man modtog ved indflytningen, har de fleste glemt, hvis de overhovedet har læst det. Det kan nok trænge til en opfriskning. Med håbet om, at I vil diskutere mit forslag, vil jeg endnu engang takke jer for jeres indsats! Måske ville vores glimrende lokalavis være interesseret i at gengive disse synspunkter eller sta.rte en diskussion på anden vis? De venligste hilsener Carsten M. Aagesen Egilsgade tv.

3 22. juni 1993 BRYGGEBLADET 3 Bryggeboerne måseluuære med til at holde orden i parken, husk på Parken er din -pas på den! Fra vor danske avler Klarskov Mskriv ikke Havneparken Af Gertrud Eggers, parkaktivist i 1 O år At afskrive Havneparken ville være en falliterklæring, som jeg ikke tror hverken aktivister eller andre bryggeboere vil kunne acceptere. Og siden hvomår er det blevet bryggepolitik at give op, fordi et par instanser (her Havnevæsenet og Københavns Kommune) ikke kan blive enige indbyrdes? Vi har lavet et åndehul, som nu er kommet på landkortet. Men jeg må indrømme, at det er pudsigt at se politikeres bevågenhed over for området, når det gælder navngivning i kulturens«navn, når parken ellers ikke i almindelighed interesserer dem. Vi har dog gennem årene fået støtte af forskellig art fra kommunen, men kun når vi selv har bedt om det. Det kommer ikke automatisk. At være aktivist i Havneparken har i mange år været hårdt men sjovt. I de seneste år har det imidlertid været så som så med morskaben, fordi både tyveri og hærværk har taget til. Sidste år blev et af kastanjetræerne (hek træet) skåret i småstykker og sat ned i en skraldebøtte og sat i brand. I august måned 1992 indkøbte vi nye gyngedyr og rutschebane i dyre domme og i dag er der skåret med kniv i begge dele. De fire bordelbænke-sæt stod pludselig og rokkede. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at der var blevet stjålet 18 - atten - bolte fra de fire borde. Til jul forærede Bryggens Bodega os et juletræ, og vi købte tre lyskæder. En time efter det var sat op var pærerne fra den ene af kæderne fjernet. Det er ikke Cafe Isbjørnen Reykjaviksgade l Tlf morsomt- det er hæruærk. Det er sådan nogle ting, der gør det surt at være aktivist og svært at overbevise folk om, at de bør støtte os. Til trods for dette har Genbryggen igen i år givet tilskud, der har gjort det muligt for os at tl repareret forskellige ting. Endvidere har vi kunnet få nye bundplader i grillen og jeg vil her minde om, at børnene ikke skal bruge grillen som trambolin, som det tidligere er sket. Jeg må igen slå fast, at indtil videre er parken vores og ikke kommunens, så derfor må bryggeboerne selv hjælpe til med at holde den ren og passe på tingene. Det er os selv det går ud over, når noget ødelægges. Der kommer ikke automatisk nogen og laver det. Så hvis I stadig gider, gider jeg også. Og så endnu en gang: Parken er din-pas på den!! - Stedet hvo r m a n m øde s o g hygge r sig Bemærk vores billige priser: Alm. øl : snaps : bitter -frit valg kun kr. 1 O,- Wiibroe Flag kr. 12,- Gælder HELE åbningstiden fra kl omme r 1 kilo dansketomater 10, 2 stk. danske agurker 10,- 2 stk. danske iceberg 10,- 2 kg. nye danske primula kartofler 1 O, 1 bakke, 1/2 kilo, jordbær 10, Alle varer er naturligvis 1. klasse F'Wq l6~gøde S Tei IS 90

4 4 BRYGGEBLADET 22. juni 1993 Lappeløsning på parkering Trafikborgmesters løsningsforslag Bryggebladets omtale af det daglige parkeringskaos omkring Langebro siden parkomaternes indførelse i Indre By og på Christianshavn får nu trafikborgmester Peter Martinussen til at reagere. Dels vil man nu ved skiltning og opstribning søge at skabe mere ordnede forhold i området, og dels vil man rykke grænsen for betalingsområdet, som nu befinder sig umiddelbart nord for Langebro, 100 meter tilbage i Langebrogade. Borgmesteren har netop afvist et forslag fra Enhedslistens repræsentanter på Københavns rådhus om at udvide betalingsområdet til HAPPYWEEK på Artillericafeen sidste uge i "huslejemåneden " også at omfatte brokvartererne. En sådan udvidelse vil efter borgmesterens opfattelse skabe flere problemer, end den villøse - bl.a. for kommunekassen, idet betalingen i parkomater i brokvartererne ikke kan forventes at dække udgifterne til ordningen, hvis beboerne fritages for betaling, og megen fremmed parkering ophører. max - - ArtilleriveJ 48 24/ 6-30/6. 24/9-30/9. 24/12-3 1/ 12 Øl Bitter l O kr. hele dagen (alle datoer inkl.) Sildebord lo kr. hver lørdag Musikaften hver den første torsdag i m ån eden 1/7: Chaps and Boots 5/8: Jensens Leifsjov 2/9: Michael Kunak 5/10: Kieath and Mike Billard ~ ~v~ Øl Bitter hver dag indtil kl : 10,- kr. Vi sætter ca.l70 millioner kroner på spil hvert år! 2x kr.: llxi.ooo.ooo kr. 1 2xSOO.OOOkr. 20x kr. 30x kr. 40x50.000kr. 286x20.000kr. I.OOOxiO.OOOkr xl.200kr x.l.280kr. Nu også. Online Kla\~~ttene Allerede Tips og Lotto ~~~~:t.: : millioner af kontante > hilsener. t vu &~t (Q.t"\tc! offic:jei&e sp l herhjemme. i d~ite v1 de fcf'$t.e i<l"''ls-ter 00 til glade v.ndere Ncgie af traditionerne fra der;ga:'i er- ho~t i t)z vd.. f. eks. hindruller v "Stad g 1-lle: numrf! og gevln.\ h~r. 0& de mange vind~e ;.u.1træ:ic.ke1 mtt'luek E EDEKA V/ PER TOFT ~ lsi.ands BRYGGE S Åben mandag til torsdag Fredag Lørdag Ny rute for linie 40 5-minutters drift i myldretiden Fra den 26. september 1993 ændrer HT linieføringen for buslinie 40. Behovet for betjening ad den nuværende rute på strækningen Sturlasgade - lsiands Brygge - Drechselsgade er bortfaldet efter sojakagefabrikkens lukning, så linien omlægges ad Artillerivej mellem Kigkurren og den nuværende endestation. Fremover kører linie 40 med lo-minutters drift i dagtimerne, idet der dog indsættes ekstrakørsel mellem Hovedbanegården og Kigkurren i myldretiderne, så strækningen betjenes med 5- minutters drift. Herudover vil linie 40 i myldretiderne blive forlænget, således at hver anden bus fortsætter ad Lossepladsvej - Vejlands Alle -Amagerbrogade til Sundbyvester Plads. Formålet med forlængelsen er at etablere forbindelse fra Islands Brygge til Bella Centret og busserne mod Valby, samt at give forbindelse til de mange buslinier, der mødes på Sundbyvester Plads. max Fransk, portugisisk, spansk, italiensk valuta er.billigst hjemmefra. Amagerbanken veksler uden gebyr fra kr. Kom ind i banken og få brochuren, der klart fortæller, hvad det koster at veksle - i udlandet og i Amagerbanken. Amagerbanken J

5 22. juni 1993 BRYGGEBLADET Fælleden og dens venner Amager Fælled står netop nu i fuld flor, men hvad byder fremtiden? På grænsen til Islands Brygge ligger et af Københavns dejligste naturområder, Amager Fælled. Netop nu er fælleden allersmukkest. Alle træer og buske er i blomst, og de grønne omgivelser lokker både folk på traveture og motionister på løbeture. Og der er masser af lokkende tilbud. Ser man op er der mulighed for at se rovfugle, og hvis man er stille på sin vej er det ikke umuligt at møde harer, fasaner og ræve. H vis man tager turen efter en byge skal man ikke være særlig på vagt for at komme til at se de store vinbjergsnegle, der langsomt bevæger sig over stierne, men derimod skal man være opmærksom for ikke at komme til at træde på de utallige skovsnegle. Thger man en tur på en solskinnende middag, kan man være heldig at se en snog, der ligger og soler sig. o~ i vandhullerne er der en vrimmel af haletudser og andet småkravl. Gæs med unger Men det er fuglene, der tiltrækker mest opmærksomhed for øjeblikket. Skulle man have lyst til at vise sine børn (eller sig selv) hvordan Arrangementer med Fælledens Venner i sommerperioden r.::?øndag d. 18. juli kl ved Artlllerlvej 63 c;;!) Naturvandring med botaniker Gunnar Rylander r.::?øndag d. l. august kl ved Grønjordsvej c;;!) Cykeltur rundt om den såkaldte Ørestadsgrund. Madpakke er en god ting at have med. Slutter ca. kl. 15. (<?øndag d. 8. august kl ved Artillerivej 63 c:;:!) Sommerfugletur med biolog Michael Stolze som guide Du kan blive medlem af Fælledens Venner ved at Indbetale kontingent kr. 50,- på girokonto Fælledens Venner Medborgerhuset Gimle Thorshavnsgade København S rigtige levende fugleunger ser ud, så skal man lægge turen omkring Grønjordssøen, hvor der for øjeblikket er et mylder af fugleunger. Mindst fire af de fem gåsepar har unger, og de ligger helt ugenert og nyder solen blandt ænder og masser af ællinger midt på gangstien, så det kræver forsigtighed at komme forbi. Sådan et område er værdifuldt for en storby som København. Tænk bare 5 minutter fra Rådhuspladsen er der mulighed for at gå nattergaletur og se sjældne arter af padder og krybdyr. Få lidt ro i sjælen og forlade Københavns forurenede luft for et øjeblik. Man skulle tro, at en kommune ville værdsætte det højt, at kunne tilbyde sine borgere et åndehul som dette. Ørestaden en trussel Men forude ligger en latent fare og lurer. Politikerne har nemlig fået den ide, at København skal udvikles til Nordeuropas center for handel. Dertil mener de, at der skal bruges et stort erhvervscenter, som skalligge på Fælleden. Ørestaden er navnet. Det vil berøre en stor del af den fredede fælled, der så ikke længere ville have den naturværdi, som i dag er tilstede. Foreningen Fælledens Venner kæmper en hård kamp for at Ørestaden ikke bliver oprettet. Fælledens Venner blev stiftet for nogle år siden på et debatmøde i Islands Brygges Lokalråd, og har siden udviklet sig til en selvstændig organisation, der breder sig langt ud over Bryggen og har tilknyttet en del eksperter som f.eks. ornitologer. Deres formål er at bevare fælleden og udbrede kendskabet til det dejlige naturområde. Derfor arrangerer Fælledens venner en del ture i området, f.eks. nattergaleture og naturvandringer med f.eks. padder og krybdyr i fokus. Fælledens Venner påpeger især kommunens negligering af den fredning, der er truffet i Fredningsnævnet, idet de mener, at kommunen vil ophæve og annullere en hvilken som helst bindende bestemmelse om arealernes brug, pleje og faciliteter. Desuden kan Fælledens venner ikke indse nødvendigheden af en Ørestad, hvilket de nok kan have ret i. Det er jo ikke sådan, at København ligefrem mangler erhvervslokaler. For øjeblikket er der kvadratmeter tomme erhvervslokaler i kommunen. En stigning på 13% i forhold til sidste år. En tur rundt på Bryggen vil også vise, at der her er mange ledige kvadratmeter erhvervslokaler, f.eks. i Leifsgade, Kigkurren og Njalsgade. Y dermere mener Fælledens Venner, at der i befolkningen er stor modvilje mod projektet, og at de politiske partier går imod deres vælgeres ønsker i denne sag. Derfor agter foreningen i forbindelse med kommunevalget til efteråret at oplyse borgerne om hvilke partier, der støtter op om den naturfjendske. ide. uic 5 Nu på Bryggen Buketten Blomster - Gaveartikler Vi åbner d. 2. juli med fonygende tilbud på: 12 stk. hånddyppede lys 38 cm- brændetid: 10 timer kr. 33,- 3 par hånddyppede snoede lys kr. 35,- På åbningsdagen er der en overraskelse til de første 30 kunder. Abntngsttder: Man-tors l Fredag l 0-19 Lørdag 9-14 Søndag 9-12 Vi har: Frtske blomster, sllkeblomster, blomster-kunsthåndværk lys, stager, servietter. Og hvis du selv binder kranse, har v1 også alt hvad du har brug for tu det. Buketten-hjørnet af Isafjordsgade og Egilsgade Efter lang tids mørke kommer endelig lys på hjørnæt igen Porcelænshuset åbner igen Det er ikke helt rigtigt, at Porcelænshuset genåbner, men sandt er det, at der igen skal til at være forretning i kælderen på hjørnet af Isafjordsgade og Egilsgade. Fredag den 2. juli åbner Stig og Tina J ensen deres butik i de store dejlige lokaler på Bryggens bedste hjørne. Hjørnet har længe ligget mørkt og ensomt hen til stor ærgrelse for samtlige bryggeboere, der har måttet døje med de kolde og tomme vinduer. Men det vil Stig og Tina nu råde bod på. De indbyder til reception mellem kl. 12 og 19 på åbningsdagen, så alle kan komme ned og se den nye forretning, der vil blive en blomsterhandel i den ene ende og gavebod i den anden. Stig fortæller, at de fik ideen efter at have set på de tomme lokaler, og at de synes, at Bryggen efter Porcelænshusets nedlæggelse trænger til et sted, hvor man kan købe gaveartikler. Derfor forhandler de lys, servietter, duge, tørrede blomster og i det hele taget alt inden for værtindegaver. Det pointeres dog, at det ikke er et nyt Porcelænshus, der åbner, og at de ikke sælger glas og porcelæn. Bryggeboere measmil og mod Der skal mod til at åbne en sådan butik, i en tid hvor de små lokale handlende ellers har trange tider, men Stig er fuld af fortrøstning med hensyn til fremtiden og er ret sikker på, at det nok skal komme til at gå. - Jeg har boet på Bryggen de sidste 6 år, og jeg tror, at vi nok skal falde i bryggeboernes smag, hvis de ellers bliver mødt med service og et smil, og det kan vi i hvert fald altid tilbyde. Da lokalerne er meget store, er en afdeling skilt fra. Den bruger Tinas far som kontor for sin murermestervirksomhed. Til efteråret åbner parret et solcenter i en del aflokalerne. Dette center bliver med fire nye solarier og en kaffe/hyggestue, så bryggeboerne nu får mulighed for at vedligeholde sommerkuløren i rare omgivelser. Bryggebladet ønsker Tina og Stig tillykke med forretningen, og vil opfordre bryggeboerne til flittigt at besøge butikken. Vi bør gøre alt for at støtte op om de små lokale handlende. uic

6 6 BRYGGEBLADET 22. juni Aktuelt fra Hans Tausens Kirke Gudstjenesteliste Vejviser KIRKENS KONTOR Kordegn Christian Lind, Kirkens kontor, Halfdansgade 6, tlf Træffes daglig 10-13, tirsdag tillige 16-18, lørdag Sognepræst KBF, BM VAKANT Distrikt fra Arn. Boulevard til og med Egilsgade og Gullfosshus. Træffes i præsteboligen daglig undt. mandag, fredag kl , samt efter aftale. Sognepræst Fung. KBF, BM B. Fabritius Petersen, Christian 11 Alle 18, 2300 Kbh. S. tlf Distrikt den sydlige del af sognet. Træffes bedst i kirken tirsdag, torsdag, lørdag kl , mandag kl , onsdag kl Tlf Kirketjener Annie Grundtvig. Træffetid hverdage fra på tlf Derudover henv. til Kirkekontoret tlf Organist Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv., 1573 Kbh. V. tlf Træffes bedst hverdage 17-18, undt. mandag. Menighedsrådets formand Michael Riis, Bergthorasgade 47, tlf Fødselsanmeldelse sker til kordegnekontoret senest 4 dage efter barnets fødsel. Forældrenes attester medbringes. Sammen med gul anmeldelse i udfyldt stand. Dåb anmeldes først på kordegnekontoret. Fødselsattest medbringes. Derefter henvender man sig til den af præsterne, der skal foretage dåben. Vielse E fjer at have fremskaffet prøvelsesattest på bryllupskontoret, rådhuset, henvender man sig til den af præsterne man ønsker skal foretage vielsen, samt til kordegnen med prøvelsesattesten. Begravelse - bisættelse Tid og sted for højtiden aftales med den af præsterne, der skal medvirke. Personlig samtale Skulle der være et eller andet, som De godt vil drøfte med en af os præster, så er De til enhver tid velkommen til at ringe og træffe aftale for en samtale enten hos Dem eller præsten. (Se vejviseren). De ved at præsten har absolut tavshedspligt. Søndag d. 27. juni kl. 1 O: Fabritius. Søndag d. 4. juli kl. 10: J. Eikjer Nissen. Søndag d. 11. juli kl. 10: Jørgen Hede Madsen. Søndag d. 18. juli kl. 10: Ida Brandt. Søndag d. 25. juli kl. 1 O: Fabritius. Søndag d. 1. august kl. 10: Birgitte Kallesøe. Søndag d. 8. august kl. 10: Ingrid Meulengracht. Søndag d. 15. august kl. 10: Fabritius. Søndag d. 22. august kl. 10: Fabritius. Søndag d. 29. august kl. 10: Fabritius. Hj(!rtelig tak!! for opmærksomheden v/ henholdsvis mid. fødselsdag, jubilæum og afsked fra Hans Tausens Kirke,-tak til de mange hvor der kun stod et navn, men ingen adr. Det var helt overvældende! P. Bak dinitzen Kirkebil Beboerne i lsiands Brygges sogn, der har svært ved at komme til og fra kirkens arrangementer så som gudstjenester, ældremøder og sogneaftener, er velkomne til at bestille gratis transport. Henvendelse sker til kordegnen senest dagen i IoNejen på tlf og i dennes træffetid. Kirkekaffe Den sidste søndag i hver måned er der efter gudstjenesten kirkekaffe. Der er lejlighed til at hygge sig sammen - lære hinanden at kende og snakke sammen om løst og fast. Kom og vær med. Gunløgsgade i slutningen af tyverne Egilsgade og Gunløgsgade Egil Skallagrimsson var en berømt islandsk høvding, desuden var han en fremragende digter. På et vikingetogt til England blev han taget til fange af Erik Blodøkse og dødsdømt. Natten før han skulle henrettes skrev han et digt, som han fremsagde dagen efter. Dette gjorde så stærkt indtryk på Erik Blodøkse, at han straks benådede Egil og sendte ham tilbage til Island. Egil blev på sin gård "Borg" på Island og skrev mange digte indtil han døde - 83 år gammel. Hidsig, voldelig, rap i kæften og meget stor og stærk var Gunløg Ormstunge fra Island. Allerede som 15-årig løb han hjemmefra for at rejse til andre lande. Først tre år senere lykkedes det Gunløg at rejse til Norge. Der ragede han sig straks uklar med Norges hersker Erik Hakonssøn, som spåede ham til ikke at overleve 19 år til. Det kom til at passe - Gunløg blev kun 27 år, da han i en tvekamp med Ravn Onundssøn døde af sine sår, efter han havde slået Ravn Onundssøn ihjel. Begge havde de i flere år bekæmpet hinanden p.g.a. den skønne Helga, som både Gunløg og Ravn ville have som hustru. Husk hvis I har noget materiale om Islands Brygge så som: Billeder, film, postkort, huslejekontrakter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venligst kontakt arkivar Poul A Sørensen Islands Brygges Lokalhistoriske Forening u l Sussie Elmann Paddison, Snorresgade 3, 2300 Kbh. s P..Li \NOENrOR KUP & KRØL MEOOE SEOSiE PRÆPP..RP..iER i\ l P..SSOLlli R\MEUGE pp.\ser Gi MLE ISLANDS OAYGGES MEDOORGEAHUS Sommerkoncert i Hans Tausens Kirke Torsdag d. 29. juli kl. 20 med den italienske pianist Pao la Alessandra Troili som spiller værker af Mozart, Beethoven og Schubert. G rat is a dgang Thorshavnsgade 21 Kontor: tlf Caf e: tlf Sommerlukning i Gimle fra mandag 28/6 til søndag 8/8 (begge dage inkl.) God sommer til alle Gi m les brugere ønskes af personalet.

7 22. juni 1993 Afspænding Helen Kondek R fis Afspænding Thorshavnsgade 22, kld. } Cafeer l Bodegaer forts Caf~ 1stand Vestmannagade Havnekafeen. lsiands Brygge 33 ' BRYGGEBLADET 7 " Bryggens lokale fagregister Frisørsaloner forts. SalonAnita Njalsgade Salon Kathe Bergthorasgade Isenkram Restaurant l Hotel forts. Vaskeri ArthUr Thiim & Søn Vs ~ ~ Møntvaskeri lsaijordsgade 1 Isafjordsgade 12 < Kiosker Hosinge KLAuto lsafjmdsgade Artillerivej Banker AmagerBanken lsiands Brygge Blikkenslagere John Martinsen Gunløgsgade Svane Pedersen Eftf. Gulliossgade Blomster Blomster-Cirklen Leifsgade Bygningsrenovering Ejendomshandel Arne Pedersen Njalsgade Cafeer /Bodegaer Artillericafeen ArtilleriVej Bryggens Konfekture Egilsgade Cykler Bryggens Cyklef Isafjordsgade G overnor Cykler Amager Boulevard 4 31 ~ 8619 Dyrlæge Bryggens Oyrekl i nik EgHsgade ' ~ :;...:=>.;;.., '.:>::;.;..,:;~f ::.:~:-~ ;_:/: :::~,~lektrikere t Kilting EL-køt} Isatjordsgade x Farvehandel O. Narbys Eftf. l/s Isafjordsgade Flyttefirmaer Sundby-Flyt Snorresgade Fornøjelse l Motion City Paintball Njalsgade ;.;.,.. ~ ~ F:otografer Fotograf ' Gitte Andersen Egilsgade JAST Fotogæfi lsiands Brygge Fotohandler Fødevarer l Al:JS Frugt og Grønt Njalsgade Bager Brd. Sørensen Egilsgade Bryggebageren Leifsgade Bryggeos Viktualier & Smørrebrød lsiands Brygge 5 EDEJ<A Marked l Per Toft Islands Brygge FAKTA Njalsgade 13 Frugtkælderen Isafjordsgade Mejetiet Thorshavn Thorshavnsgade Ostehuset Isafjordsgade Bryggens Flskehalle LeifsgadeS Genbrug 5EIFFEL Egilsgade Vinduet-Bøger & Blade Egilsgade 30 Genbryggen Reykjaviksgade 2 Glarmestre... Jlmmy Berger Arti lierive j Jørgen Sørensen Egilsgade Grill / Pizza Bjørnegrillen ReykjaviksQade Nabilo Pi7zaria lsiands Brygge Ocean Kinesisk Grill Leifsgade Kiosk Brørup Njalsgade Sagakiosken LeifsgadeS VamoKiosken Thorshavnsgade Vin & Tobakshuset Vrt:a Bergthorasgade Køkkenmontering ' Amager Køkken Center v l Vorup Rasmussen ApS Amagerbrogade :", /32.. Specialforretninger Tidens FO!ITl Dansk Kunsthåndværk Njalsgade Terapeauter m.m. Bryggens Fodklinik Reykjaviksgade Aura Vision Energitårnet. Center for alternativ behandling.~ Thorshavnsgade Køres~oler ',,. Julie~ Køreskole "...,".,.,,,..,.,..,...,,,.,,. Gunløgsgade 31 '.} Trykkerler Bryggens Bogt}inderi ApS. Njalsgade 17, bygn. 2 opg. 6 < Låse/nøgler LAsehjørnel Isafjordsgade Malere Materfirma AV-Byg Egilsgade Malerfirma Nikander Leifsgade Malermester Harry Jensen w,, Appeldorn Alle 2, 2791 DragØr, Radio&TV PinkRadio Salg -reparation & udlejnlpg.. Isafjordsgade Rengøring Nygards Rengøring og Centrum VinduespoleringAps Egilsgade Hertz- Bogtrykkergarden Snorresgade Tæpper Amager Tæppelager Amagerbrogade Ullrup Tæpper Artillerivej Tømrere l Trælast. ACS-Trælast AIS Amager Fælledvej Jakobsen E & Sønner ApS Øst delail/ engros Artillerivej Video Video Ekspressen ThOtShavnsgade 16 kld Børnehave. Gunløgsgade Børnehave (deltid) Thorshavnsgade Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6 NORDENAIS Isafjordsgade Skolefl p«islands R.:vM~'f~Æt%:oA Artillerivej

8 BRYGGEBLADET v MineDamer og Herrer.: ~ Klovnen og jongløren Anton optræder for børn og barnlige sjæle på havnekajen Skt. Hans aften. Som sædvanlig arrangerer Lokalrådet på Bryggen Set. Hans fest på havnekajen d. 23. juni, og som sædvanlig starter arrangementet med en forestilling for børn og barnlige sjæle. Anton gøgler, jonglerer og udviser sine artistiske evner kl Derefter vil der være mulighed for at spise grill-mad fra havnens kæmpegrill til en absolut billig penge. Resten af aftenen vil gå med musik og dans, dog afbrudt af aftenens højdepunkt: Afbrænding af bålet og heksen. Set. Hans talen vil blive holdt af en gammel brygge boer. Den levende musik bliver leveret af Rockbryggeriet, der en gruppe bestående af gamle bryggeboere. Musikken spænder fra Beatles til Duran Duran. Rockbrygge- ANTON BYDER VELKOMMEN riet har med stor succes spillet i Gimle, hvor de fik alle på dansegulvet. Så der er noget at glæde sig til. Hele arrangementet bliver finansieret af ølsalget på pladsen, og underskuddet betales aflokalrådet, så der kan opfordres til at købe sit øl på stedet. uic ONSDAG d. %3.juni kl. 18 %3,30 1 g * G-t!jfel'e!( ANfON underholde( 5!11Å oy ;fore 1 q * MA {) fra den 5/vre h~vne_yrt'l J 1q 29* l1 u5ik rnetcjpa få h~rmonlktt, l.l~ f/lcwif- ~.ffnrt JANKT- HANS ~AL 2-1~~ Asfo.Lt ba( med /ZO(}(BfZYG&GFJET Ar r. Lokalradet l tilfælde af dårligt vejr holdes festen i Gimle. Petanquebane på havnefronten En længe ønsket petanquebane bliver nu en realitet. Som en del af»bryggens Virkelighed« august på havnefronten indvies banen officielt, og det er tanken at den skal ligge i den ene ende af legepladsen på havnefronten. Dansk Petanqueforbund, som iøvrigt har til huse på Islands Brygge, demonstrerer det fascinerende spil og stiller folk til rådighed under hele weekenden. Derefter er det tanken, at enhver der møder op med de obligatoriske stålkugler kan bruge banen. Bryggens Virkelighed holder iøvrigt det næste planlægningsmøde mandag den 28. juni på biblioteket hvor alle, der har gode ideer til programmet, kan møde op. FR.ARt åns~gæ ISAFJORDSGADE løbelliavl S TELF.: HOBILTLF.: M I JJ.sE. SIKRING MM UDFØRES DØGNSERVICE Klasse og stil 5.v på Skolen på Islands Brygge havde tirsdag d. 10. afslutning for elever og lærere. I den anledning opførte klassen musicallen Klasse og stil for forældre og andre familiemedlemmer. Musicallen handler om så svære emner som kærlighed, følelser og problemet med at blive "stor", altsammen som en udløber af en stil, 5. v skulle skrive. De ter ikke altid nemt at overbevise sig selv om vigtigheden af at skrive stil, og derfor indgik der i stykket tre KK'er fra finnaet AIS Lektiehjælp. Disse KK'er skulle inspirere både Læder-Jørgen, Butikstyven Michael, legebarnet Lisa som de andre elever til at få skrevet stilen. Det lykkedes over al forventning, og i stykket indgik der solosang fra mange af børnene. Ikke et forældreøje var tørt, det var meget flot fremført af de unge skuespillere. Men på den anden side er 5.v heller ikke helt ukendt med begrebet sang og musik, da det i hele skoleforløbet har været en vigtig del af deres hverdag. Dagen var et farvel til Skolen på Islands Brygge. Som bekendt går skolen kun til og med 5. klassetrin, så børnene må nu flyttes over på Amager Fælled skole. Man må håbe på, at de der vil forstå at værdsætte de dejlige unger og videreføre klassen i samme positive ånd som hidtil. vie Krydsordsvinder Vinderen af krydsord i BRYGGEBLADET nr. 5 er: K. Johnsen. Bergthorasgade Præmien er et gavekort på 100 kr. til EDEKA, Egilsgade 2; præmien kan afhentes i butikken. BRYGGEBLADET holder sommerferie indtil vi udkommer igen i begyndelsen af september

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Kære Laugsbrødre. Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Fraværende: Viceoldermanden som p.t. lader sin spinkle korpus branke i den spanske sol 1. Velkomst v/oldermanden.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere