Svarstatistik for Flexicurity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarstatistik for Flexicurity"

Transkript

1 Svarstatistik for Flexicurity 03/04/ /05/ responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ - Tjekkiet 37 10,6% DE - Tyskland 30 8,6% HU - Ungarn 21 6,0% FI - Finland 20 5,7% AT - Østrig 17 4,9% SV - Sverige 14 4,0% ES - Spanien 13 3,7% UK - Det Forenede Kongerige 11 3,2% NO - Norge 9 2,6% BE - Belgien 8 2,3% FR - Frankrig 8 2,3% IE - Irland 8 2,3% SI - Slovenien 6 1,7% PT - Portugal 4 1,1% EE - Estland 3 0,9% EL - Grækenland 3 0,9% IT - Italien 2 0,6% LT - Litauen 2 0,6% LV - Letland 2 0,6% IS - Island 2 0,6% CY - Cypern 1 0,3% MT - Malta 1 0,3% SK - Slovakiet 1 0,3% BG - Bulgarien 0 0,0% LU - Luxembourg 0 0,0% RO - Rumænien 0 0,0% Antallet af ansatte: ,4% ,2% ,5% ,1% ,5% ,3% 1/14

2 Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor C - Råstofudvinding 4 1,1% D - Fremstillingsvirksomhed 83 23,8% E - Elektricitets-, gas- og vandforsyning 14 4,0% F - Bygge- og anlægsvirksomhed 34 9,7% G - Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer, motorcykler og 52 14,9% varer til personlig brug eller til husholdninger H - Hotel- og restaurationsvirksomhed 9 2,6% I - Transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation 46 13,2% J - Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed 31 8,9% K - Fast ejendom, udlejning og forretningsservice 41 11,7% N - Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 4 1,1% O - Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 31 8,9% I hvor mange EU-lande ud over Danmark sælger De med jævne mellemrum varer og tjenesteydelser? ingen ,2% ,7% ,8% ,3% over ,1% Ønsker De at udfylde spørgeskemaet? Ja ,5% Nej 33 9,5% I. Indledning 1. Spørgeskemaet handler om flexicurity. Har De nogensinde hørt om "flexicurity" før i dag? Nej ,2% Ja 88 27,8% 2. Flexicurity tager sigte på at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og samtidig at skabe større sikkerhed for arbejdstagerne i forbindelse med jobskifte. Hvilke af følgende udsagn afspejler Deres holdning: Det er muligt at forbedre både fleksibiliteten og sikkerheden samtidig ,6% Øget sikkerhed for arbejdstagerne vil altid være på bekostning af fleksibiliteten 82 25,9% for virksomhederne Øget fleksibilitet vil altid være på bekostning af arbejdstagernes sikkerhed 34 10,8% Ved ikke 18 5,7% 2/14

3 II. Kontrakter og ansættelse 3. Er der andre ansatte i virksomheden end Dem selv? Ja ,4% Nej 21 6,6% 3a. Fra listen herunder vælges de ansættelsesformer, der gælder for over 20 % af virksomhedens medarbejdere (mulighed for flere valg): Fastansættelse ,9% Tidsbegrænset kontraktansættelse 68 23,1% Deltidskontraktansættelse 56 19,0% Kontraktansættelse gennem underleverandører 33 11,2% Kontraktansættelse gennem et vikarbureau 26 8,8% Andre former for kontrakter 13 4,4% 4. Påtænkes det at ansætte nye medarbejdere i det kommende år? Ja ,1% Nej 66 20,9% 5. Hvilken form for kontrakt påtænker De at tilbyde de nye medarbejdere? Anfør, i hvilket omfang De påtænker at anvende en bestemt kontraktform: Fastansættelse 1 = mest sandsynligt ,0% ,8% ,4% ,0% 5 = mindst sandsynligt 30 12,0% Slet ikke 12 4,8% Tidsbegrænset kontraktansættelse 1=mest sandsynligt 93 37,2% ,0% ,2% ,8% 5=mindst sandsynligt 36 14,4% Slet ikke 16 6,4% Deltidskontraktansættelse 1=mest sandsynligt 33 13,2% ,0% ,2% ,0% 5=mindst sandsynligt 57 22,8% Slet ikke 37 14,8% 3/14

4 Kontraktansættelse gennem et vikarbureau 1=mest sandsynligt 27 10,8% ,6% ,2% ,4% 5=mindst sandsynligt 55 22,0% Slet ikke 75 30,0% Kontraktansættelse gennem underleverandører 1=mest sandsynligt 29 11,6% ,8% ,8% ,4% 5=mindst sandsynligt 66 26,4% Slet ikke 90 36,0% Andre former for kontrakter 1=mest sandsynligt 14 5,6% 2 3 1,2% ,6% ,8% 5=mindst sandsynligt 71 28,4% Slet ikke ,4% 6. Ville De fastansætte mere personale, hvis reglerne gjorde det nemmere at bringe ansættelseskontrakter til ophør? Ja, hvis det var nemmere at afskedige medarbejdere, ville jeg fastansætte mere ,6% personale Nej, mine beslutninger om fastansættelse af personale er ikke påvirket af ,7% lovbestemmelser om afskedigelse af medarbejdere Ved ikke 21 6,6% 7. Angiv, i hvilket omfang følgende udsagn afspejler Deres holdning: (kun én valgmulighed) Fast ansættelse har en positiv indvirkning på arbejdstagernes produktivitet Helt enig 57 18,0% Delvist enig ,5% Hverken enig eller uenig 69 21,8% Delvist uenig 69 21,8% Helt uenig 15 4,7% Fast ansættelse har en positiv indvirkning på arbejdstagernes motivation Helt enig 76 24,1% Delvist enig ,7% Hverken enig eller uenig 66 20,9% Delvist uenig 43 13,6% Helt uenig 15 4,7% 4/14

5 8. Beskriv medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund? Ingen særlig uddannelse Ja ,4% Nej ,6% Erhvervsuddannelse på grundniveau Ja ,9% Nej 77 26,1% Videregående erhvervsuddannelse Ja ,1% Nej 44 14,9% Uddannelse fra universitet/højere læreanstalt Ja ,0% Nej 62 21,0% 8a. Hvad er den mest relevante uddannelsesmæssige baggrund blandt medarbejderne? Uddannelse fra universitet/højere læreanstalt 70 23,7% Videregående erhvervsuddannelse ,4% Erhvervsuddannelse på grundniveau 81 27,5% Ingen særlig uddannelse 19 6,4% 9. Hvilken metode anvendes ved ansættelse af personale? (mulighed for flere valg) Egen rekruttering (f.eks. intern personaleafdeling, opslag) ,2% Arbejdsformidling 71 24,1% Vikarbureau 69 23,4% Andet 38 12,9% 10. Ved ansættelse af medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter, hvorledes står medarbejderne ved udløbet af den oprindelige kontrakt? De fleste: (kun én valgmulighed) er blevet fastansat i virksomheden ,3% er stadig på tidsbegrænset kontraktansættelse i virksomheden 49 16,6% ikke relevant 45 15,3% har forladt virksomheden 38 12,9% 10a. Ved ansættelse af medarbejdere via et vikarbureau, hvorledes står medarbejderne normalt ved udløbet af den oprindelige kontrakt? De fleste: (kun én valgmulighed) ikke relevant ,9% har forladt virksomheden 52 17,6% er blevet fastansat i virksomheden 49 16,6% arbejder stadig via et vikarbureau i virksomheden 35 11,9% 5/14

6 11. Forudser De at få vanskeligt ved at ansætte personale med relevante færdigheder og med relevant uddannelsesmæssig baggrund i løbet af de kommende år? (kun én valgmulighed) Ja, for visse særlige færdigheder er det vanskeligt at finde personale ,6% Ja, de fleste stillinger er vanskelige at besætte 85 34,0% Nej 26 10,4% 12. Hvad gør De, hvis det er umuligt at finde personale med de rigtige færdigheder: (kun én Rekrutterer en anden person og lærer vedkommende op ,7% Lader stillinger være ubesat og prøver igen på et andet tidspunkt 91 28,8% Outsourcer aktiviteten 39 12,3% Stopper igangværende aktiviteter/stopper den udbudte service 10 3,2% Andet 3 0,9% 13. I løbet af sidste år ansatte De da (flere valgmuligheder): arbejdstagere under 24 år ,5% arbejdstagere, der modtager arbejdsløshedsunderstøttelse ,3% arbejdstagere fra et etnisk mindretal 78 26,4% arbejdstagere på 55 år eller derover 74 25,1% Ingen af de ovenstående 59 20,0% arbejdstagere med handicap 44 14,9% Ved ikke 10 3,4% 14. Ville De ansætte flere arbejdstagere fra de grupper, der er nævnt i spørgsmål 13, hvis nedenstående var muligt? Opstil svarene i den rækkefølge, virksomheden foretrækker Jeg ville ansætte flere medarbejdere fra disse grupper, hvis de offentlige myndigheder betalte for deres uddannelsesbehov Vigtigst 40 13,6% Vigtigt ,9% Mindst vigtigt 99 33,6% Slet ikke vigtigt 56 19,0% Jeg ville ansætte flere medarbejdere fra disse grupper, hvis de samlede omkostninger (løn + skat + sociale bidrag) var lavere Vigtigst 92 31,2% Vigtigt ,2% Mindst vigtigt 58 19,7% Slet ikke vigtigt 44 14,9% Jeg ville ansætte flere medarbejdere fra disse grupper, hvis det var lettere at afskedige dem Vigtigst 70 23,7% Vigtigt 77 26,1% Mindst vigtigt 81 27,5% Slet ikke vigtigt 67 22,7% 6/14

7 III. Arbejdsret og kollektive overenskomster 15. Hvilken procentdel af ansættelseskontrakterne i Deres virksomheder er omfattet af kollektive overenskomster (dvs. fagforeninger)? (kun én valgmulighed) Over 50 % ,2% % 14 4,7% 1-10 % 9 3,1% Ingen 74 25,1% ikke relevant 35 11,9% Ved ikke 6 2,0% 16. Er der behov for at tilpasse den gældende arbejdsret og reglerne for de kollektive overenskomster? (kun én valgmulighed) Den gældende arbejdsret og de kollektive overenskomster bør tilpasses med henblik på større fleksibilitet Helt enig ,1% Delvist enig 82 25,9% Hverken enig eller uenig 43 13,6% Delvist uenig 13 4,1% Helt uenig 4 1,3% Den gældende arbejdsret og de kollektive overenskomster bør tilpasses med henblik på større sikkerhed for arbejdstagerne Helt enig 21 6,6% Delvist enig 58 18,4% Hverken enig eller uenig 91 28,8% Delvist uenig 86 27,2% Helt uenig 60 19,0% Den gældende arbejdsret og de kollektive overenskomster garanterer allerede tilstrækkelig sikkerhed og fleksibilitet, der er ingen grund til øget fleksibilitet og sikkerhed Helt enig 23 7,3% Delvist enig 55 17,4% Hverken enig eller uenig 74 23,4% Delvist uenig 82 25,9% Helt uenig 82 25,9% 7/14

8 IV. Personalefleksibilitet 17. Hvilke af følgende aspekter af personalefleksibilitet er allerede indført i virksomheden? Kryds de gældende af (flere valgmuligheder) Personalets evne til at udføre forskellige opgaver (funktionel fleksibilitet) ,6% Muligheden for at tilpasse personalets arbejdstid (arbejdstidsfleksibilitet) ,5% Muligheden for at tilpasse lønningerne til de individuelle præstationer ,8% (lønfleksibilitet) Muligheden for at tilpasse antallet af medarbejdere (numerisk fleksibilitet) ,0% Intet af det ovenstående 11 3,7% Ved ikke 0 0,0% 18. Indgår øget personalefelksibilitet som en vigtig del af virksomhedens strategi for at være konkurrencedygtig på markedet? (kun én valgmulighed) Ja ,4% Nej 55 18,6% 18a. Hvor vigtigt er det? Meget vigtigt for at bevare konkurrencedygtigheden ,8% Forholdsvis vigtigt, men der er andre faktorer, der er vigtigere ,2% 19. Hvis det er (forholdsvis) vigtigt, hvorledes påtænker De at gennemføre det? Kryds de gældende af (flere valgmuligheder) Øge personalets evne til at udføre forskellige opgaver (funktionel fleksibilitet) ,10% Skabe øget mulighed for at tilpasse personalets arbejdstid ,70% (arbejdstidsfleksibilitet) Skabe øget mulighed for at tilpasse antallet af medarbejdere (numerisk ,20% fleksibilitet) Skabe øget mulighed for at tilpasse lønningerne til de individuelle præstationer ,10% (lønfleksibilitet) Ved ikke 7 2,90% Intet af det ovenstående 3 1,20% 20. Jobrotation betyder, at medarbejdere regelmæssigt skifter stilling i virksomheden for at udvide deres færdighedsgrundlag. Anvendes jobrotation i Deres virksomhed? Ja ,4% Nej ,6% 8/14

9 21. Hvad er Deres holdning til jobrotation? Vurder følgende udsagn: Jobrotation forbedrer medarbejdernes muligheder for at finde et nyt job i en anden virksomhed Helt enig 79 25,0% Delvist enig ,0% Hverken enig eller uenig 62 19,6% Delvist uenig 34 10,8% Helt uenig 5 1,6% Medarbejderne skal være i stand til at udføre en lang række opgaver, og derfor er jobrotation et nyttigt uddannelsesredskab. Helt enig ,8% Delvist enig ,8% Hverken enig eller uenig 37 11,7% Delvist uenig 17 5,4% Helt uenig 1 0,3% Jobrotation er vigtigt for at motivere de ansatte Helt enig 62 19,6% Delvist enig ,1% Hverken enig eller uenig 77 24,4% Delvist uenig 35 11,1% Helt uenig 9 2,8% 9/14

10 V. Motivation 22. Hvad motiverer, efter Deres opfattelse, medarbejderne til fortsat at arbejde i virksomheden? I listen herunder vælges de 5 vigtigste incitamenter, som opstilles i prioriteret rækkefølge fra de vigtigste (1) til de mindst vigtige (5). Lønniveauet ,5% ,7% ,7% ,2% ,1% Bonussystem ,1% ,2% ,0% ,9% ,1% Karrieremuligheder ,7% ,3% ,1% ,7% ,6% Jobsikkerhed ,4% ,2% ,1% ,1% ,3% Uddannelsesmuligheder 1 5 1,6% ,5% ,5% ,7% ,9% Selvstændighed ,5% ,5% ,2% ,2% ,2% 10/14

11 Arbejdets indhold ,8% ,3% ,3% ,3% ,1% Fleksible arbejdstider ,8% ,4% ,1% ,4% ,4% Servicefaciliteter (vuggestuer mv.) 1 5 1,6% 2 8 2,5% 3 6 1,9% ,8% ,8% VI. Uddannelse 23. Deltog personalet (eller De selv, hvis der ikke er personale) i uddannelsesaktiviteter sidste år? Ja ,2% Nej 31 9,8% 23a. Hvilken procentdel af personalet deltog i uddannelsesaktioner sidste år? (kun én valgmulighed) 1-25 % ,5% % 85 29,8% % 45 15,8% % 51 17,9% 24. Anfør de gennemsnitlige årlige omkostninger til uddannelse pr. medarbejder? Ved ikke ,5% De gennemsnitlige årlige omkostninger til uddannelse pr. medarbejder er: ,5% 25. Hvor længe varede uddannelsesaktiviteterne i alt? Mere end tre dage 93 32,6% Ca. tre dage 30 10,5% Ca. to dage 87 30,5% Ca. en dag 65 22,8% Ca. en halv dag 10 3,5% 11/14

12 26. Er det vigtigt for virksomheden, at personalet holder deres kompetencer og færdigheder ajour? (kun én valgmulighed) Ja, meget vigtigt ,8% Ja, forholdsvis vigtigt 94 29,7% Nej, ikke særlig vigtigt 7 2,2% Nej, slet ikke vigtigt 4 1,3% 27. Ville De investere yderligere i uddannelse for personalet, hvis: det var sikkert, at medarbejderen ikke ville forlade virksomheden kort efter kursets afslutning Ja ,3% Nej ,7% Ved ikke 41 13,0% der var flere fastansatte medarbejdere Ja 53 16,8% Nej ,4% Ved ikke 47 14,9% arbejdsgiveren fik kompensation for lønomkostningerne under uddannelsen Ja ,9% Nej 76 24,1% Ved ikke 19 6,0% en større del af uddannelsesomkostningerne blev afholdt af eksterne midler Ja ,6% Nej 70 22,2% Ved ikke 23 7,3% 12/14

13 VII. Socialsikring 28. Hvis De blev bedt om at ændre den nationale sociale sikringsordning, hvordan ville De da: ændre kombinationssikkerheden (arbejdstagernes mulighed for at forene arbejds- og familieliv, såsom børnepasning, forældreorlov osv.) Jeg ville øge den ,1% Jeg ville reducere den 48 15,2% Ved ikke 75 23,7% ændre indkomstsikkerheden (dvs. højere ydelser i tilfælde af arbejdsløshed) Jeg ville øge den 91 28,8% Jeg ville reducere den ,6% Ved ikke 81 25,6% ændre beskæftigelsessikkerheden (støtte til arbejdstagere, der skifter job - inden- eller udenfor virksomheden) Jeg ville øge den ,5% Jeg ville reducere den 52 16,5% Ved ikke 79 25,0% ændre jobsikkerheden (arbejdstagernes sikkerhed for at beholde deres nuværende job) Jeg ville øge den 83 26,3% Jeg ville reducere den ,4% Ved ikke 99 31,3% 29. Hvad mener De om Danmarks nuværende social sikringsordning? Anfør, i hvilket omfang følgende udsagn afspejler Deres holdning. Arbejdsløshedsydelserne er så lave, at de arbejdsløse er nødt til at acceptere jobs, som de egentlig ikke er egnede til. Helt enig 31 9,8% Delvist enig 36 11,4% Hverken enig eller uenig 26 8,2% Delvist uenig 99 31,3% Helt uenig ,7% Ved ikke 5 1,6% 13/14

14 Der er behov for bedre børnepasning for at give virksomhederne bedre mulighed for at ansætte medarbejdere med børn Helt enig 81 25,6% Delvist enig ,3% Hverken enig eller uenig 47 14,9% Delvist uenig 47 14,9% Helt uenig 16 5,1% Ved ikke 7 2,2% Sanktionerne overfor arbejdsløse, der ikke aktivt søger job, er for svage Helt enig ,3% Delvist enig 97 30,7% Hverken enig eller uenig 27 8,5% Delvist uenig 22 7,0% Helt uenig 15 4,7% Ved ikke 12 3,8% De arbejdsløse modtager tilstrækkelig støtte og uddannelse til at forbedre deres chancer for at komme i arbejde Helt enig 48 15,2% Delvist enig ,1% Hverken enig eller uenig 57 18,0% Delvist uenig 59 18,7% Helt uenig 23 7,3% Ved ikke 15 4,7% Ydelserne er så høje, at arbejdstagerne mister motivationen til at søge job Helt enig 86 27,2% Delvist enig ,2% Hverken enig eller uenig 48 15,2% Delvist uenig 43 13,6% Helt uenig 27 8,5% Ved ikke 7 2,2% 14/14

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion 18/09/2007-19/10/2007 Der er 354 svar ud af 354, der opfylder dine kriterier 0. Deltagelse Land PL - Polen

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

EU kommer styrket ud af krisen

EU kommer styrket ud af krisen Analysepapir, januar 13 EU kommer styrket ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Finanskrisen har været hård og skaber stadig stor usikkerhed om især europæisk økonomi. Men krisen

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer: Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer:   Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Offentlig høring om mobilitetsordningen Dit første EURES-job og mulighederne for fremtidige EU-initiativer for unge arbejdstageres bevægelighed inden for EU Felter med en skal udfyldes. Personlige oplysninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2015 COM(2015) 700 final UDKAST TIL KOMMISSIONENS OG RÅDETS FÆLLES RAPPORT OM BESKÆFTIGELSEN Ledsagedokument til

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere