Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom"

Transkript

1 Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Farumsødal Orientering fra Domea Organisering / bemanding af ejendomskontoret Ombygning af Nordtoft Udlejning af 1. sal på Nordtoft Forberedelse af repræsentantskabsmødet Boliger til flygtninge i Furesø Kommune Status i retssagen i Vejgårdspark 52 lukket punkt Boligselskabets afdelinger Mødeplanlægning Eventuelt... 5 Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Gullander, formand - afbud Karin Beyer, næstformand Jørgen Gottliebsen Henning Thomsen Henning Østerbye Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Øvrige deltagere: Tina Søvsø Pedersen, sekretær Anders Pflug, ejendomsmester Lars Gruby, Regionsdirektør - afbud Tom L. Frandsen, Domea Claus Krag, Markedschef Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 26. februar

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Referat: Dagsorden godkendes, dog med en lille ændring. Punkt 3.2 og 3.3. bytter plads. 2 Godkendelse af referat Referat af møde den 19. januar 2015 er udsendt den 6. februar Det indstilles, at referatet godkendes. Referat: Referat godkendt 3 Boligselskabet Farumsødal 3.1 Orientering fra Domea Orientering gives på mødet, herunder en orientering om den fremtidige servicering af Farumsødal, betaling for ekstraydelser og proces for forhandling om ny administrationsaftale mv. Det indstilles, drøfter orienteringen og tager den til efterretning. Claus Krag orienterer: Farumsødal vil køre som det hele tiden har gjort, blot med en lille ændring. Ændringen består i, at Jakob Olsen overtager Tom L. Frandsen plads som kundechef for Farumsødal, og han får sin arbejdsplads i Taastrup. Jakob Olsen er ansat pr. den 1.marts 2015, og kommer med en stærk baggrund i drift. Jakob Olsen skal udover Farumsødal, have ansvaret for Slangerup, Hillerød samt Ballerup. Grundlaget for serviceringen af Farum er den aftale / ydelseskatalog, som er gældende. Claus Krag lovede at sende aftalen ud til organisationsbestyrelsen. Slangerup, Hillerød samt Ballerup går videre i bestræbelse på at etablere et Servicecenter beliggende i Ballerup. Bliver dette en realitet, vil Jakob Olsen få sin faste arbejdsplads i Ballerup, og vil herfra servicere Farumsødal. Farumsødal ønskede en snarlig dato for forhandling af ny forretningsføreraftale, og vil i den forbindelse meget gerne have et skriftligt oplæg fra Domea. Yderligere skal den ny forretningsføreraftale tage højde for de opgaver, som Farumsødal mener i dag løses på ejendomskontoret og som tidligere er løst af Domea/kundechefen. Herunder ønsker en opgørelse over det honorar, som Farumsødal har betalt fra 2009 til i dag, samt hvordan det fremtidige administrationshonorar vil blive. Farumsødal mangler at få en del punkter afklaret herunder økonomi, hvordan Domea mener ejendomskontoret skal fungerer osv. Havde forventet at dette var blevet afklaret på dette møde. Side 2 af 5

3 3.2 Organisering / bemanding af ejendomskontoret Ejendomsmester Anders Pflug har udarbejdet vedlagte forslag til fremtidig bemanding af Nordtoft samt en beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver der udføres af hvem. Forslaget indebærer bl.a. at der skal ansættes en ejendomsmester / ejendomsserviceteknikker ud over den vi forsøger at få besat, som erstatning for Jens-Christian Hansen, som opsagde sig stilling til udgangen af Årsagen til, at det er nødvendigt at ansætte en yderligere medarbejder er, at overenskomsten dikterer, at kun ansatte med titel af ejendomsmester / ejendomsserviceteknikker må syne i forbindelse med fraflytning og indflytning. Det er ikke muligt præcist at redegøre for økonomien i en udvidelse af personalestaben, idet lønnen pt. ikke kendes. Anders Pflug er pt. i gang med at ansætte erstatning for Jens-Christian Hansen, og indtil nu har der ikke været særligt mange kvalificerede ansøgere, hvorfor ansøgningsfristen er blevet forlænget. Men økonomien i de to omtalte medarbejdere skulle gerne betyde, at Farumsødal totalt set står med en indtægt, idet blåt arbejde udført af egne medarbejdere er billigere end brug af fremmede firmaer. Udgiften til lønnen vil blive fordelt efter lejemål, som det er sket vedr. Jens- Christian Hansen og til dels Frede Bjørnstad. Først når styringsværktøj er indkøbt kan fordeling af udgifter til løn ske efter forbrugt tid i den enkelte afdeling. Det indstilles, at bestyrelsen tager forslag om organisering og arbejdsbeskrivelserne til efterretning. Derudover indstilles det, at bestyrelsen beslutter ansættelse af en medarbejder, som beskrevet i indstillingen. Referat: Anders Pflug oplyste, at Martin Madsen er ansat som ny ejendomsmester fra den 1. marts Martin Madsen kommer fra en stilling som ejendomsmester på Ørnegårdsvej. Farumsødal ønskede ikke at beslutte sig for yderligere ansættelser førend den nye forretningsføreraftale er på plads. Organisationsbestyrelsen føler sig ikke overbevist om, at der er brug for en medarbejder yderligere. Der tages stilling til forslaget efter repræsentantskabsmødet. 3.3 Ombygning af Nordtoft Nordtoft trænger til at blive frisket op. Ejendomsmester Anders Pflug har derfor udarbejdet vedlagte forslag til renovering af lokalerne. Inventar, møbler og it er ikke med i beregningen. Der er siden sidste bestyrelsesmøde koblet en indretningsarkitekt - Grape Design ApS - på ombygningsprojektet efter ønske fra bestyrelsen. Der er vedlagt 2 forslag. Selve ombygningen skønnes at komme til at koste ca kr. hertil kommer møbler med videre, som overslagsmæssigt vil koste kr. Hertil kommer udgifter til nyt it, som også indbefatter EasyProjekt og udstyr til medarbejderne i marken, som de skulle have, hvis Farumsødal var deltager i et servicecenter. Pris for dette forsøges indhentet inden mødet. Side 3 af 5

4 Det indstilles, at bestyrelsen bevilger en ramme på kr. til renovering af Nordtoft. Derudover bevilger økonomi til it-løsning, som beskrevet ovenover. Pengene tages fra dispositionsfonden / arbejdskapitalen. Referat: Bestyrelsen bevilger at forkontor samt køkken renoveres, dog skal der indhentes en pris for dette. Anders påtages ansvaret for denne ombygning samt indretningen. Vi afventer resten af ombygningen til forretningsføreraftalen er på plads, derefter tages den endelige beslutning. It løsningen vil koste kr ,- pr. år. Dette indbefatter smartphones, Easy Project samt support. Holder prisen på kr ,- sættes det i gang med det samme. (Domea står for undervisning i det nye it-udstyr. Undervisning er indeholdt i prisen.) Det betyder, at it-løsningen bestilles. 3.4 Udlejning af 1. sal på Nordtoft Lejligheden står ledig. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at den udlejes på ny. Referat: Anders tager fat i lokal ejendomsmægler, der dermed sættes på sagen. 3.5 Forberedelse af repræsentantskabsmødet Som optakt til det kommende repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. marts 2015 skal tages stilling til / forberedes en del ting: A) Hvem skal indstilles til dirigent? B) Påtænker nogen at stille forslag til vedtægtsændringer, ændringer i forretningsordenen? C) Hvem genopstiller? D) Emner til årsberetning, den mundlige del? Referat fra sidste repræsentantskabsmøde vedlægges. Referat: Tinus Lassen indstilles til dirigent (hvis muligt), ellers finder Tom Frandsen en anden. Dagsorden udsendes 4 uger før. Følgende punkter blev omtalt på mødet: Punkt 7 tages torsdag den 12. marts Punkt 10 Jørgen genopstiller ikke. Punkt 11 Personlige suppleanter. Dagsorden til konstituerende møde skal stærkt beskæres, dette tages på næste møde den 12. marts Hvem der genopstiller afgøres i baglandet. Emner til årsberetningen afklares af formanden og næstformanden. 3.6 Boliger til flygtninge i Furesø Kommune Furesø Kommune har skrevet følgende mail til jeres orientering: Side 4 af 5

5 Som opfølgning på din korrespondance med Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen inden jul, så henvender jeg mig venligst bare for at gøre opmærksom på, at kommunen fortsat mangler boliger og vil være interesseret eventuelle ekstra lejemål fra Domea, det være sig på midlertidige eller ordinære vilkår. Jeg kan supplerende informere om, at Furesø kommune pt. arbejder med løsninger både hos private og almennyttige udlejere samt indretning af kommunale ejendomme til boligplacering for vores flygtninge, men kommunen vil fortsat være udfordret på kapaciteten, da antallet af boligplacerede flygtninge tredobles i Skulle Domea have mulighed for at hjælpe med lejemål eller kunne inspirere Furesø Kommune med ideer til afhjælpning af vores kapacitetsproblemer, så må I endelig kontakte mig. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.7 Status i retssagen i Vejgårdspark 52 lukket punkt 4 Boligselskabets afdelinger 5 Mødeplanlægning Bestyrelsen har planlagt følgende organisationsbestyrelsesmøder: Torsdag d. 12/ (regnskabsmøde) Repræsentantskabsmøde blev aftalt til: Tirsdag d. 24/ Holdes i Lillevangspark. Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning. 6 Eventuelt Referat: Der blev orienteret om, at man ikke kan tvinge noget til at få foretaget et forsyn. Henning Thomsen beklagede, at der ikke var kommet materiale fra Rambøll vedr. helhedsplanen. Tom Frandsen oplyste, at Per Zwinge havde lovet, at det ville ske mandagen efter dette møde. Side 5 af 5

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere