Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober årgang

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: Løvvænget 16, Næstformand H.H. Schmidt Tlf.: Hattemagervej 1, hatten Kasserer Jørn Lien Tlf.: Sauntevej 111, Sekretær Lars Fisker Tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Suppleant Anne Marie Jørgensen Tlf.: Kleinsmedevej 6, samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Carl Bødker Nielsens Vej Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15, Hjemmeside: NY ADRESSE TIL HIF-INFORMERER Tiden er nu kommet til, at jeg slutter som redaktør for HIF-informerer. Det har været en meget spændende tid og bladet har udviklet sig til et flot og meget læseværdigt medie for idræts- og kulturlivet i Hornbæk. Fritiden er sparsom og jeg syntes tiden er inde til, at andre tager en tørn. Tak for de mange sjove s og det samarbejde som vi har haft gennem årene. Jeres indlæg til klubbladet skal fremover sendes direkte til Harry Duus, produktionsstedet Hafnia Grafisk, derfor vil jeg skitsere nogle retningslinier ned, som I bedes overholde. Det vil gøre arbejdet lettere og evt. misforståelser undgås. RETNINGSLINIER Send alle indlæg samlet og på én gang Lav en prioriterings liste over de sendte indlæg, så man ved pladsmangel, ved hvad der evt. kan udelades Undgå for mange billeder og prioriter i rækkefølge. Husk billedtekster (de der laver bladet, kender jer ikke). Husk at det bedste resultat opnåes med billeder i så høj opløsning som muligt, (ellers risikerer du at billederne bliver meget små). Husk korte præcise navne på filer. Skriv, såfremt du ønsker svar på modtagelse af fremsendte. Afsender og modtager er vigtig på Eks. Modtager: Til HIF informerer oktober Emne: Håndboldens indlæg oktober Ny adresse: Ny postadresse: Hafnia Grafisk Herstedvang 12, 2620 Albertslund Tlf.: Har du tvivl eller spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte Hafnia grafisk, for mere info. Redaktør: Lone Schmidt Tlf.: Hattemagervej 1, Ansvarshavende Redaktør: Peter Poulsen Layout og tryk: Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund Tlf.: Forsidefoto af: Harry Duus Oplag: Stof til næste nummer senest onsdag den 20. okt. (Såfremt alt skulle kikse, så er den gamle adresse åbent et par måneder endnu, så jeg skal nok hjælpe til). Mange tak for denne gang! Hilsen Lone Schmidt HIF-Informerer 2004 Deadlines: November nr. Deadline onsdag den 20. oktober December nr. Deadline onsdag den 24. november Januar nr. Deadline onsdag den 19. januar 2 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

3 Klubbladet Lone Schmidt har valgt at takke af som redaktør af klubbladet. Dette nummer af klubbladet er det sidste, som Lone har redigeret. Lone har været det store omdrejningspunkt som redaktør af bladet, siden vi omlagde klubbladet i april 1999 efter Niels Svan Olsens død. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Lone for den store ihærdige indsats, hun har gjort både som redaktør og i forbindelse med tegning af annoncer til bladet. På denne baggrund bliver der ændret på proceduren for aflevering af stof til klubbladet, idet vi har indgået en aftale med Hafnia Grafisk, som i forvejen producerer bladet, at al stof fremover skal sendes pr. mail direkte til Hafnia Grafisk. Læs på forrige side om den fremtidige procedure om aflevering af stof til klubbladet, som også vil blive tilsendt direkte til samtlige afdelingsformænd. Endnu engang tak til Lone Schmidt og held og lykke i fremtiden. Træningstider i hallen og skolen Vibeke Jespersen havde i sidste nummer af klubbladet et indlæg om Volleyball-afdelingens manglende træningstider og deraf manglende ungdomsvolleyball i Hornbæk. Til det vil jeg sige at det også ærgrer mig, at ikke alle afdelinger i regi af Hornbæk Idrætsforening kan få al den tid, de ønsker, enten i hallen eller på Hornbæk skole og skal i den forbindelse tilføje følgende. Der blev den 16. februar 2004 afholdt timefordelingsmøde vedrørende fordeling af træningstider i hallen og på Hornbæk Skole. Timefordelingsmødet gik ikke så nemt, som man kunne ønske sig det. Det skyldes bl.a., at vi i Hornbæk Idrætsforening bliver flere og flere aktive medlemmer, og alle vil helst træne i Hornbæk Hallen. Men sådan som kapaciteten i hallen ser ud på nuværende tidspunkt, er der altså fortsat afdelinger, der må træne på Hornbæk skole. Derfor var det meget beklageligt, at der ikke kunne opnås enighed mellem en række afdelinger om fordelingen af tider på Hornbæk Skole, hvor det også kniber med at få den tid, som hver enkelt afdeling ønsker. Det blev derfor besluttet, at afdelingerne individuelt måtte kontakte forvaltningen med deres ønsker om tider på skolen, og så måtte forvaltningen tage stilling til de enkelte afdelingers ønsker og ikke mindst behov. Lad mig i denne forbindelse blot nævne, at Volleyball-afdelingen p.t. tæller 21 medlemmer, og gymnastik-afdelingen tæller p.t. over 450 medlemmer derfor er der måske en forklaring på, hvorfor en afdeling frem for en anden har flere timer til rådighed på Hornbæk skole, uden det dog er en god forklaring, for jeg så helst at alle afdelinger fik de tider, som de mener at have behov for både til ungdom og seniorer og gerne i Hornbæk Hallen. Men det store pres på vores halfaciliteter og på Hornbæk skole beviser, at der er et stort behov for yderligere halkapacitet i Hornbæk, og derfor er det også besluttet at drøfte dette nærmere i Halfondens bestyrelse for at se, hvordan vi løser disse pladsproblemer. Ønskemålet er, at vi får bygget en træningshal mere på Hornbæk idrætsanlæg, således at al sportsligt og kulturel aktivitet foregår på Hornbæk idrætsanlæg. Men sådan som den politiske prioritet er i Helsingør kommune, skal vi dog ikke forvente, at vi kommer i første række, hvad angår udbygning af vores faciliteter på Carl Bødker Nielsens Vej, men en nødvendighed er det absolut, så der også i fremtiden er plads både til Volleyball og gymnastik og alle de andre afdelinger, der er med i Hornbæk Idrætsforening, der i dag tæller 3400 medlemmer. Juletræsfest i Hornbæk Hallen Lørdag d. 4. december afholder Hornbæk Idrætsforenings gymnastik, fodbold og håndboldafdeling i et samarbejde med hovedafdelingens forretningsudvalg juletræsfest for hele byen. Om eftermiddagen afholder hovedafdelingen den traditionelle børnejuletræsfest, hvor der danses om juletræet, og julemanden kommer og leger med børnene m.v. Nærmere oplysninger om køb af billetter til børnejuletræet kommer i næste nummer af klubbladet. Om aftenen afholder de 3 afdelinger igen i år en voksen julefrokost med stor julebuffet, musik og dans til Sunshine Boys samt underholdning. Alle kan deltage, såvel private og/eller firmaer, og man behøver ikke at være medlem af Hornbæk Idrætsforening. Nærmere oplysninger om aftenfesten kan ske ved henvendelse til Jens Ole Berthelsen på telefon Hovedgeneralforsamlingen 2005 Næste års hovedgeneralforsamling er fastsat til søndag den 24. april 2005 kl i klubhuset. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen denne formiddag. Hornbæk Idrætsforening Oktober

4 Hovedafdelingen Husk, at alle underafdelingerne skal afholde deres generalforsamling senest den 15. april 2005, jf. idrætsforeningens vedtægter 9. Husk samtidig, at Hornbæk I.F s Idræts- og Kulturpris uddeles på hovedgeneralforsamlingen, og kandidatforslag til denne pris skal være hovedafdelingen i hænde senest mandag den 11. april Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en gruppe af personer eller en afdeling, der har gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF. Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter Forretningsudvalget tager den endelige beslutning. Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på årets Idræts- og Kulturpris. I år gik Idræts- og Kulturprisen til Elle Svendsen, mangeårige daglig leder af klubhuset og kiosken. Peter Poulsen, Hovedformand Flügger farver støtter sporten Malermester Flemming Larsen Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf Åben , fredag 9-18, lørdag 9-13 Ndr. Strandvej 343,. Tlf Åben , fredag 9-18, lørdag R 03 4 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

5 Gæstehytter 9,55m 2 hytte m/45mm. vægbredde inkl. termoglas vinduer. lagervare i Hornbæk! Uden veranda kr ,- Med veranda kr ,- Vi sælger redskabsskure og gæstehytter fra 5m 2 til 80m 2 standart hytter og specialproduceret hyter. Holmegårdsvej 29B, Tlf.: fax: Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård

6 Badminton Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Tlf.: Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman Mobil: Holmevænget 2C Kasserer Karin Mathiesen Tlf.: Havreholmvej, Banefordeler Margit Fritzbøger Tlf.: Tlf.: Holmevænget 13A Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Tlf.: Ole Piis Vej 4, Seniorformand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Juniorformand Christine Bogattke Mobil: Mads Holmsvej 42B 3000 Helsingør Turneringsudvalg Jette Beck Tlf.: Ole Piisvej 4, Leje af baner Der er stadig enkelte ledige tider onsdag aften i hallen og lørdag eftermiddag på skolen. Hvis du søger nogen at spille med, så kontakt Margit. Betaling I år er det gået nogenlunde med betaling af kontingent, baneleje og træning, MEN til jer som stadig ikke har betalt, ja så er det altså NU. Lørdagsbadminton Vi har ganske få tider i hallen i år, men til jer motionister, som gerne vil spille lidt mere, så er der altså følgende muligheder: 2. oktober 2004 kl marts 2005 kl oktober 2004 kl marts 2005 kl december 2004 kl april 2005 kl februar 2005 kl april 2005 kl februar 2005 kl PS: Hvis der er motionister som ønsker egentlig træning, så kan dette evt. arrangeres i forbindelse med lørdagsbadminton (i februar). Kontakt Hans Jørgen hvis dette har interesse. Cocktailturnering I år har vi cocktailturnering lørdag d. 16. october kl. 15 i hallen med efterfølgende spisning. Turneringen er åben for alle motionister husk at tilmelde jer på opslag i hallen. Motionistturnering I år har vi fire hold tilmeldt i DGI s motionist turneringer, heraf 3 hold med 4 herrer og 4 damer og et enkelt hold med 4 herrer. Turneringen går i gang slutningen af september. Hvis du/i har lyst til at deltage så kontakt Hans Jørgen. Åbne turneringer En række klubber inviterer til motioniststævner, og disse invitationer (med tilmeldingslister) hænges op i hallen. Skriv jeg på hvis I har lyst, så sørger vi for tilmelding. I bliver senere opkrævet evt. deltagergebyr. Se opslag fra Frederikssund, Farum og Stenløse (ladies only turnering) i hallen. Husk på kan du altid finde relevante og opdaterede oplysninger om badminton i Hornbæk! Intro-weekend 2004 Badminton-sæsonen er atter i gang, og i år valgte vi at vække en af de gamle traditioner op. Nemlig vores intro-weekend, der samler klubbens unge til en sjov og lærerig weekend. De får både spillet en masse badminton, er sammen med vennerne og en masse andre aktiviteter. Vi var tre trænere, Andreas, Mathilde og undertegnede, og Tudse som leder der havde fornøjelsen af alle børnene i denne weekend. Børnene mødte talstærkt op kl.16:00 præcist med en spændende weekend forude. Hvor vi startede stille og roligt ud med lidt småspil. Herefter blev de delt ind på to hold, som de hver især var knyttet til hele weekenden igennem. Da klokken nærmede sig spisetid, blev der serveret en fantastisk gourmetret. Efter maden var der masser energi til at tage ud på det 6 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

7 legendariske natteløb. Vejret var desværre ikke med os, men intet skulle hindre at få gennemført det. Dog kom en løssluppen hveps desværre i vejen, en lille forhindring. Men intet skulle knække os, og vi gik samlet over i tipien, hvor Andreas forældre bød på varm kakao og snobrød. En stor succes, hvor kun enkelte særtilfælde af mislykkede snobrødsbagning hændte. En enkel havde de store kvaler med dette, men jeg vil ikke udlevere vedkommende, dog var det ikke et af børnene. Efter stammemødet gik vi hjemad, hvor sengetøjet skulle findes frem, dette blev gjort prompte, efter den hårde fysiske udfordring. Endnu en af traditionerne fra intro-weekenden er morgenløbet. Det er en dejlig start på dagen, og man bliver på ingen tid rigtig morgenfrisk. Så kl. 07:00 var det ud af soveposen og frem med løbeskoene. Vi oplevede at nogle af børnene havde fået det forkerte ben ud af sengen, da de problemer med at være klar til tiden. Dette havde vi forudset og indsat en straf. Men alt gik godt og vi kom hjem til morgenbadet. Inden det stod på morgenmad og afslapning. De to hold skiftedes til at være i hallen og henholdsvis udenfor. Så der var masser varierende oplevelser. Op ad lørdagen blev der arbejdet hårdt, og børnene viste et stort engagement der ikke var set magen før. Efter endnu en kolonarisk oplevelse fra køkkenet, var det frem med cyklen og dertilhørende cykelhjelm og ud på de danske landeveje. Der blev sat et hurtigt fra start af og vi susede af sted. Den store strand var blevet udset som målområde, hvor vi atter samledes til en omgang beachvolley instrueret af altmuligmanden Andreas. Der var nogle startproblemer, men til sidst kørte sammenspillet perfekt. Efter tur på stranden stod der fællesspil i hallen, hvor alle spillede mod alle. Der blev endnu engang budt på god mad, inden vi gik i gang med den improviserede 3-kamp. Denne indeholdt serveturnering, stafet og den mislykkede bodystrike. Der blev gået til den, og opbakningen var i top. Ved 21-tiden blev lærredet rullet ned og den hyggelige biograf-stemning blev hurtigt fundet frem. Næste morgen ventede vi lidt med opvækningen, men morgenløb skulle løbes. Andreas og et par var en smuttur til Tikøb, så gejsten var der atter til den sidste del af dagen. Vi fik opsamlet lidt på det foregående, og spist en masse kage og drukket lidt saftevand. Samlet var intro-weekenden en stor succes og vi havde alle det sjovt. Der skal siges en stor tak til de forældre der bakkede op med kager og en ekstra stor hånd til dem der stod i køkkenet. Der skal og takkes til Astrid, Mija, Louise, Nikolaj osv. i ved hvem i er, for at hjælpe med andre praktiske ting. Nicklas Stougaard ungdomstræner Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Havnevej 6, Tlf.: Telefax Stainless CONVEYOR Aps alt i rustfrit JENS SCHULTZ Engholmvej 1 DK- Tlf Fax Hornbæk Idrætsforening Oktober

8 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Næstformand & Joller Jens Kristian Pedersen Tlf.: Stolemagervej 12 Kasserer Ann-Birthe Rasmussen Tlf.: Ndr. Strandvej Sekretær/PR Benn Bak Tlf.: Syrenvej 40 Afriggerfest oktober kl Sejlersæsonen er slut for i år efter en god sæson. Standeren bliver taget ned den 30. oktober og traditionen tro fejres dette om aftenen med en god og hyggelig fest. I løbet af aftenen vil årets klubmestre i kølbåde blive kåret plus at Warnøs pokal vil blive uddelt. Årets netop nedtagne HBK-stander vil ligeledes blive solgt via amerikansk lotteri. Vi vil specielt opfordre vore mange nye medlemmer til at benytte denne lejlighed til at troppe op og møde klubbens medlemmer. I år vil Café Hansen levere en kulinarisk middag. Klubben vil servere en velkomstdrik og senere kaffe samt musik. Prisen for hele arrangementet er kr. 150,00 pro persona. Vin og avec er exclusiv, men leveres til bådeklubbens normale billige priser. Bindende tilmelding senest den 26. oktober til Benn Bak, tlf eller eller på liste i klubbens bar, der nu har åbent lørdage og søndage eller tlf i samme tidsrum. Vent ikke for længe, da der kun er 70 pladser. William Leedgaard Kølbåde Thorkil Ratzlaff Tlf.: Borsholmvænget 8 F Motorbåde Hans Erik Nørgaard Tlf.: Sauntevænget 13 B Mini 12: Ove Hansen Tlf.: Rødtjørnevej 6 klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

9 Dansk/fransk a la carte Selskaber op til 50 personer Mad ud af huset JAN BORG VVS INSTALLATØR Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser Firma Privat Fax Bordbestilling Havnevej 19 Hornbæk Idrætsforening Oktober

10 Fodbold Postadresse Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr.Strandvej 285 B 3140 Ålsgårde Kasserer Betina Porsgaard Søvænget 29, Styregruppe, ungdom Ivan S. Jensen (Formand) Smedevænget 8, Saunte, Henrik Olsen (Administrator) Drejervej 17, Carsten Nielsen (Sportschef) Støberens Vænge 8, Jørgen Olsen (Sportschef) Bødkervej 2, arb Henrik Olsen ny kasserer Bestyrelsen har rokeret lidt på opgaverne, således at Henrik Olsen har overtaget hvervet som kasserer fra Betina Porsgaard, der dog fortsætter i bestyrelsen. Henrik Olsen vælges først officielt på næste generalforsamling. Afslutningsfester lørdag 23. okt. og lørdag 6. nov. Festudvalget har indledt arbejdet med at arrangere årets afslutningsfest for de voksne medlemmer samt alle trænere og ledere. Tilmelding foregår som sædvanlig på en ophængt liste i klubhuset, og vi håber at se mange af afdelingens medlemmer og støtter i alle aldre. Afslutningen for alle ungdomsspillerne foregår lørdag 6. november, hvor der skal spilles fodbold både inde og ude. Ved begge arrangementer uddeles diverse priser og hædersbevisninger. Tæt på oprykning I skrivende stund er førsteholdet tæt at fuldende sæsonen på bedste vis. Fire kampe mangler, og holdet mangler kun to point for at være helt sikker på oprykning til serie 2. Forhåbentlig kommer de sidste nødvendige point også i hus. Andetholdet har også mulighed for oprykning til serie 4, men her er spændingen lidt større. Hornbæk er placeret på andenpladsen, men kampen om de to oprykningspladser er tæt imellem Allerød, Vapnagård og Hornbæk. Information fra Ungdomsudvalget Familiedagen! Familiedagen blev en stor succes, med perfekt vejr og masser af god underholdning til både børnene og alle forældrene, ca. 350 gæster, var dog lidt i underkanten, men vi har besluttet at arrangementet også findes næste år, og håber så, at i alle møder op med jeres hold, så vi kan få endnu en stor dag! Ungdomsafslutning 2004! Ungdomsafslutningen ligger i år for alle hold d. 6. nov. 04 (99-94 spiller inde i hallen, udendørs). På et fast tidspunkt i løbet af eftermiddagen samles alle hold i hallen til kåring af årets spillere! Første indendørs træningsdag! Vi har i år fået mulighed for at endnu flere af vores ungdomshold kan træne i Hornbæk hallen. Første indendørs træningsdag er 22. oktober, og træningsdagene ligger som sidste sæson fredag og lørdag, på skolen trænes onsdag, fredag og lørdag (se træningstider andetsteds). Som noget nyt har vi i år Multisalen (Hornbæk hallen) til vores rådighed, det betyder at alle årgange (96 til U21) kan starte træningen en halv time før haltiden, med opvarmning i Multisalen (Husk endelig: ingen bolde i Multisalen) Nyt på hjemmesiden Som nogle måske har set, er der kommet et nyt faneblad på fodboldens hjemmeside: OPSLAGSTAVLEN. Er til brug for alle trænere samt spillere og forældre, hvis i har en god eller sjov historie om jeres hold, nogle fakta eller oplysninger som i gerne vil videregive, nogle gode billeder fra træning, kamp eller andre fodbold relatere- 10 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

11 de arrangementer. Alt stof mailes til Peter Clausen (se kolofon), som sørger for, at det bliver lagt på hjemmesiden! Afslutning for seniorer og trænere! Der har ikke tidligere været tradition for at vi trænere har deltaget i den voksne afslutningsfest men det vil vi meget gerne lave om på, så hermed videregives datoen for årets afslutningsfest: Festen afholdes 23. oktober om aftenen i idrætsforeningens lokaler! Og ægtefæller eller kærester er meget velkomne! Der bliver ophængt tilmeldingsliste i klubhusets cafeteria! Vi håber at i alle vil tilmelde jer, og ser frem til en hyggelig aften ved et ungdomstræner/lederbord Sponsorarrangement I forbindelse med at Danbolig og Brix Vestergård har sponseret vores nye bander i Hornbæk hallen, har de selvsamme Ejendomsmæglere udfordret fodboldklubbens trænere til en kamp indenfor banderne. Ligeledes stiller Fodboldens venner og Fodbold Bestyrelsen med hold, og vi beder så jer om at snøre skoene og melde tilbage til Jørgen Olsen, vi stiller med 1, 2 eller 3 hold afhængig af tilmeldingerne. Det foregår d. 5. nov. fra kl. 17,30 og så spiser vi lidt mad sammen bagefter! Meld tilbage til Jørgen, om du kan spille og spise med, inden 10/10 (nem at huske) Piger Bjørn Hoffmann Hornebyvej 7, Seniorformand Thomas Lynge Sauntevej 55 B, Sponsorer Ivan S. Jensen Smedevænget 8, Saunte, Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Hjælp Som afslutning på en længere smøre, vil vi bede jer alle om at finde nogle forældre, som kan hjælpen os i forbindelse med Hornbæk IF s første indendørs stævne, løber af stablen d jan Tilbage melding pr. mail til Henrik Olsen inden 10/10. Det er vores håb at alle hold kan bringe 3-4 navne! Da det kræver et større opbud af hjælpere, for at vi kan få succes med arrangementet, og forhåbentlig god indtjening til gavn for vores allesammens fodbold børn! På vegne af ungdomudvalget Carsten Træningstider Fordeling af træningstider indendørs: Fredag kl. 15,00 16,30 Årgang 96 (Michael) - Mikroput Kl. 16,30 18,00 Årgang 94 (Carsten) - Miniput Kl. 18,Fordeling af træningstider indendørs: Fredag kl. 15,00 16,30 Årgang 96 (Michael) - Mikroput Kl. 16,30 18,00 Årgang 94 (Carsten) - Miniput Kl. 18,00 19,30 Pigeholdene (Bjørn) Damejunior/ Pige Kl. 19,30 21,00 Årgang 91 (Jørgen) - Drenge Kl. 21,00 23,00 U21 Lørdag kl. 08,00 09,00 Oldboys Kl. 09,00 10,30 Årgang 95 (Kim) - Miniput Kl. 10,30 12,00 Årgang 93 (Steen) - Lilleput Kl. 12,00 13,30 Årgang 89 og 90 (Frank) - Junior Kl. 13,30 15,00 Årgang 92 (Ulrich) Lilleput Indendørs træningen starter fredag den Multisalen bruges til opvarmning. Eksempelvis 1 2 time inden hallen kan bruges. Husk at give besked til Jørgen hvis der er dage hvor i ikke skal bruge jeres træningstid. Årets Mikro. Hornbæk skole Onsdag kl. 17,00 kl. 18,30 Årgang 97 (Stefan) Fredag kl. 17,00 kl. 19,00 Årgang 98 (Claus) Lørdag kl. 10,00 kl. 12,00 Årgang 99 (Peter) Kl. 12,00 kl. 14,00 Årgang 97 (Stefan) 00 19,30 Pigeholdene (Bjørn) Damejunior/ Pige Kl. 19,30 21,00 Årgang 91 (Jørgen) - Drenge Kl. 21,00 23,00 U21 Lørdag kl. 08,00 09,00 Oldboys Kl. 09,00 10,30 Årgang 95 (Kim) - Miniput Kl. 10,30 12,00 Årgang 93 (Steen) - Lilleput Kl. 12,00 13,30 Årgang 89 og 90 (Frank) - Junior Kl. 13,30 15,00 Årgang 92 (Ulrich) Lilleput Indendørs træningen starter fredag den Multisalen bruges til opvarmning. Eksempelvis 1 2 time inden hallen kan bruges. Husk at give besked til Jørgen hvis der er dage hvor i ikke skal bruge jeres træningstid. Hornbæk Idrætsforening Oktober

12 Gedden Klubhus: Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff Tlf.: Mobil: Lindehøj Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Tlf.: Kagerupvej Hillerød (Økonomi) Best. medl. Erik Ibsen Tlf.: Ll. Ewaldsvej 3 (Klubhus) Fætter PR! I en travl hverdag var der lige blevet en ledig plads i kalenderen 3. september, så jeg fik pakket grejet og kom af sted for den kun 4. overnatning i år. Det var således knald eller fald, og jeg håbede, at jeg kunne fange årets fisk på den korte tid jeg havde til rådighed. 4 tackler med favorit-opskriften i 18 mm blev lagt på et par muslingebanker, og så nød jeg ellers at være ude igen. Lidt efter midnat kørte en bidmelder for fuld skrue og efter 10 minutters fight kom en stor græsser i nettet. Den møvede sig dog ud igen ved et badutspring og en hård fight på kortdistancen begyndte. Efter yderligere 10 minutter havde jeg den igen ved nettet og denne gang lykkedes det. Og hvilken fisk, 11,25 kg 92 cm. Ny PR og årets fisk, vild jubel. Lidt senere lagde jeg tacklet samme sted og 1 time efter stod jeg med en ny græsser på 9,55 på samme stang. Agnen var min all-time favorit, fiskemix med Catch-It-Bait jordbær flavour, masser af salt i mixet og fisket på bunden; Ren killer. Thomas Ratzlaff Best. medl. Bjørn Andersen Tlf.: Mobil: Søvænget 23 (Klubture) Best. medl. Michael Ogilvie-Bronee Tlf.: Per Bjørnsvej 20 kld. Best. medl. Børge Nilsson Tlf.: Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Tlf.: Karetmagervej Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

13 ÅBNINGSTIDER 2003 Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN Klubhuset Per Bjørnsvej 20 Kl til Ugedag Dato/måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt Torsdag 2. Oktober Spinner & Blink Morten Henrik W. Børge Mandag 6. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik J. Torsdag 9. Oktober Geddeforfang Mic Thomas R. Børge Mandag 13. Oktober Grejfremstilling Christian Erik Morten Torsdag 16. Oktober Spinner & blink Jacob Christoffer Børge Mandag 20. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik J. Torsdag 23. Oktober Fluebinding Thomas B.A. Bjørn Henning Mandag 27. Oktober Grejfremstilling Peter Erik Henrik W. Onsdag 29. Oktober Rengøring Alle(tilmelding) Torsdag 30. Oktober Spinner blink geddeforfang Christian Morten Mic Mandag 3. November Grejfremstilling Peter Erik Thomas R. Torsdag 6. November Spinner blink - geddeforfang Thomas B.A. Bjørn Børge Mandag 10. November Grejfremstilling Peter Erik Morten Torsdag 13. November Fluebinding Christian Jacob Christoffer Mandag 17. November Grejfremstilling Peter Erik Henrik W. Torsdag 20. November Støbning af pirke / blink Thomas R. Henning Børge Mandag 24. November Grejfremstilling Peter Erik Henrik J. Onsdag 26. November Rengøring Alle( tilmelding ) Torsdag 27. November Fluebinding Christian Thomas B.A. Børge Mandag 1. December Grejfremstilling Peter Erik Mic Torsdag 4. December Spinner & blink Jacob Christoffer Børge Mandag 8. December Grejfremstilling Peter Erik Henrik J. Torsdag 11. December Støbning af pirke / blink Henrik W. Thomas R Børge Mandag 15. December Grejfremstilling Peter Erik Henning Onsdag 17. December Rengøring Alle( tilmelding) Torsdag 18. December Grejfremstilling Thomas B.A. Mic Bjørn Kontrollèr hvilke dage du har og find selv en afløser hvis du er forhindret en dag Christian Skands - Karetmagervej / Peter Hansen - Nordre Strandvej Jacob Thorman - Mads Holms vej 38c 2.th / Børge Nilsson - Karetmagervej / Bjørn Andersen Søænget / Thomas Bjørn Andersen - Hornebyparken Henning Blom Nielsen - Kobbersmedevej Erik Ibsen - Lille Ewaldsvej Henrik Jessen Gl. Havreholmvej Thomas Ratzlaff Torvegade 5D / Henrik Willum Petersen Karetmagervej Mic Morten Skands Spicavej Christoffer Jørgensen A R Friisvej / ØLPAUSE..! williams as Hornbæk Idrætsforening Oktober

14 Golf Hornbæk Golfklub Bøtterupvej 2C Tlf Fax Sekretariat Forretningsfører: Steen Andersen Sekretær: Birgit Aaholm Web-adresse Greenkeeper Louis Jakobsen, tlf Restaurantchef Susanne Falkenberg, tlf Shoppen Tlf Formand: Niels Erik Clausen Tlf.: Næstformand: Kim Parsberg Jakobsen Regel- og handicapudvalget. Edb-ansvarlig. Web-master. Tlf.: Kasserer: Alice Nielsen Tlf.: Baneudvalget: Jørgen Jensen Tlf.: / Begyndere og Juniorer: Flemming Andersen Tlf.: Bestyrelsesmøde 8. september Mødet blev indledt med et stort velkommen til Jens Peter Nielsen som ansvarlig for vore Elite-udvalg. Der vil snarest her på siden, blive redegjort for Elite-udvalgets arbejde. Økonomien tegner godt, vi forventer på nuværende tidspunkt et overskud på mindst kr. set i forhold til et budgetteret underskud på kr. og så har vi endda betalt midtvejshuset, som først var budgetteret næste år. Vores problemer med GOBOOK vil blive behandlet på et møde mellem bestyrelsen og leverandøren 15. september. Baneudvalget sørger for etablering af ændret spilleradgang til 1. tee, så starterhus og venteområde kommer til sin berettigelse. Ny masterplan til baneændringer er fremlagt i klubhuset og udvalget håber på mange tilbagemeldinger. Edb-udvalget var stolte over det stadig stigende antal besøgende på vores hjemmesider, som i august rundede mere end besøgende. Der arbejdes i øjeblikket på nyt layout. Regel-udvalget meldte om vigende deltagerantal til prøverne. Bygningsudvalget færdigmeldte midtvejshuset med enkelte udestående, Malerarbejdet af klubhus og andre nødvendige steder pågår. Diverse ekstraarbejder bevilliget. Nye baneguides under udarbejdelse 3 bestyrelsesmedlemmer har meldt ud, at de ønsker at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet fra næste generalforsamling. Derfor, hvis du er vores nye kasserer, vores nye PR m/k eller vores nye turneringsudvalgsformand, så skriv lige et par linier til formanden. Årets klubfest. Som afslutning på sæsonen holdes årets klubfest d. 30. oktober, husk at skrive Jer på listen i klubhuset. Det bliver en festlig aften med god mad, god musik og hyldning af årets klubmestre og kåring af bl. a. årets kanin. Sidste år blev festen en stor succes, så skynd Jer med tilmeldingen, der er kun plads til ca. 80 deltagere. Mødetid, pris m.m. vil fremgå af de fremlagte lister. Årets klubmestre Efter 2 weekender med spændende og god golf blev årets klubmestre i slagspil fundet. Til årets klubfest d. 30. oktober vil de alle blive behørigt hyldet, og fra den aften skal vi nok bringe billeder af de glade klubmestre. Årets klubmestre er følgende: Slagspil Pigejunior: Nicoline Cetti Engstrøm Slagspil Drengejunior: Simon Pedersen Slagspil Damer: Lillian Agerklint Slagspil Herrer: Emil Meulengracht Slagspil Damer, Senior: Birgit Aaholm Slagspil Herrer, Senior: Rolf Henning-Jensen Slagspil Damer, Veteran: Elsebeth Schibbye Slagspil Herrer, Veteran: Karl A. Søgaard Putting: Emil Meulengracht Hulspil Damer: Birgit Aaholm 14 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

15 Hulspil Damer, Senior: Hulspil Herrer, Senior: Hulspil Herrer, Veteran: Hulspil Herrer, Hulspil Drengejunior: Elsebeth Schibbye Mogens Brix Westergaard Kalle Søgaard Per Kammer Damtoft Sebastian Bruun Resultater for DRACHMANN Cup Hele 37 hold deltog i Drachmann Cup der blev afviklet i et for årstiden udmærket vejr søndag d. 19. september. Mens der i B-rækken var nye vindere gentog sidste års vindere af A-rækken triumfen. Tak til sponsor, Drachmann Advokater for de flotte præmier. De bedst Placerede hold kommer her: A-rækken: 1. Søren Petersen, Jesper Martin Jørgensen, Søren Hütten Pedersen og Per Kammer Damtoft, 58 slag netto. 2. Torben Holmstrøm, Christian Nissen, Dan Havndrup og Agnete Havndrup, 59 slag netto. 3. Kim Parsberg Jacobsen, Steen Poulsen, Niels Clausen og Peter Poulsen, 61 slag netto. B-rækken: 1. Maja Olsen, Kurt Olsen, Anne Jørgensen og Thomas Jørgensen, 44 point. 2. Cyril Knudsen, Ove Nielsen, Sven Hansen og Brian Knudsen, 42 point. 3. Niels Fredskilde, Claus Hertz, Mogens Knudsen og Margart Riis, 42 point. Turneringsudvalget: Marianne Schubert Tlf.: Presse og Information: Henning Andersen Tlf.: / Bygningsudvalget: Thomas Jørgensen Tlf.: Eliteudvalget: Michael Kramer Tlf.: Holdet som blev nr. 3 i A-rækken til Drachmann Cup. 2. Holdet som var tæt på, men måtte nøjes med en andenplads i Drachmann Cup. 3. Holdet med sponsor Anders Drachmann i spidsen. 4. Vinderholdet for andet år i træk i Drachmann Cup Hornbæk Idrætsforening Oktober

16 Golf På tur med Griffin Ejendomme Vi var 4 stolte række julematch vindere, én nr. 24, én ekstra og 3 ledsagere der torsdag d. 19 august drog mod Jylland for at indløse Griffins sponsorpræmie fra sidste års julematch. Vi var allerede inden afgang meget imponerede over den fine præmie, udsigten til at spille Pro-Am på fine golfbaner og det blev bestemt bare bedre da vi modtog den endelige tilmelding. Hvad skulle de fx med vores tøjstørrelse?, pludseligt var der åbent for at vi kunne medbringe ledsagere og så var der det der med VIP kort til baren og festmiddage hver aften! Allerede fra det første møde med Himmerland og Griffin, blev vi klar over at alle vore forventninger ikke holdt det her var bedre!!! Velkommen til Himmerland, her er nøglen til jeres hus, nøglen til jeres buggy, en taske med spilletøj, et VIP-kort til bar og restaurant og så et varmt velkommen nyd opholdet i Himmerland!! Da vi kom frem til hytten mente Gunnar, at de forrige lejere ikke var flyttet ud endnu, for køkkenet var fuldt af vin, øl og diverse madvarer, men det gik snart op for os, at det var med venlig hilsen Griffin. Godt nok mente Gunnar, at der var for mange tonicvand i forhold til antallet af flasker gin, men vi skulle jo også kunne spille golf. Og golf fik vi spillet først en prøverunde hvor det ene Hornbækhold spillede New Course og det andet spillede Old Course, så en lang diskussion af hvilken bane der var sværest (for at undskylde vores dårlige scores). Dagen efter startede den rigtige Pro-Am, hvor vi sammen med en Pro fik muligheden for at teste vores evner når banerne var sat rigtigt op. Desværre var vejret også sat op til spændende golf: sol, lunt og dejligt, men med en kuling, der fik selv et 5-jern til at dø efter 120 meter, og på en eller anden måde lå alle hullerne i modvind. Tempoet på banen (6 timer pr. runde) gjorde det naturligvis ikke lettere (nogen brugte 7), men så kunne vi jo benytte lidt af ventetiden til, at få gode råd af Pro en eller spise pølser fra de udstationerede pølsevogne. Resultatet blev vi enige om var mindre væsentligt, for det var alt det omkring matchen, de fine middage, den gode vin, de flotte præmier og den altid høflige service fra både Himmerland og især Griffin, der fik turen til at være noget helt særligt. Så hvis du ser nogen på Hornbæks baner, der går rundt med 3 redskaber i baggen så er det bare os der træner til årets julematch. Bare glem at tilmelde dig, for vi vil gøre alt for at vinde igen. Tak for et fantastisk arrangement. Griffin 5 og 6. Danmarksserieholdet vandt igen Søndag d. 5. sept. spillede vores bedste hold sæsonens sidste match, mod Fredensborg på Nivå s bane. Resultatet blev 14-4, hvilket må siges at være overbevisende. Den endelige stilling i Danmarksserien Kreds 1 kan du finde på vores hjemmeside, men vi sluttede sådan ca. midt i rækken. Tillykke til holdet med det, og skulle vi så ikke vinde rækken næste år? Jørgen Hansen formåede at producere det ultimative slag under turneringen, ved kun at bruge 1 slag på Nivå s 122 meter lange 8. hul, altså et hole-inone, i øvrigt det første i karrieren. Stort tillykke til Jørgen med dette hole-in-one. Hole-in-one på 4. hul Også stort tillykke til Gunnar Sandbjerg som lørdag d. 4. sept. formåede at udføre det ultimative slag på vores 169 meter lange 4. hul. Masterplan for fremtidige ændringer af banen Vores banearkitekt Rolf Henning Jensen har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en plan for ændringer til vores bane. Ændringerne har til formål at gøre vores bane sikrere og bedre, rent sportsligt. Vi vil meget gerne høre medlemmernes mening, både til den fremlagte masterplan og til eventuelt andre ændringer, som du måtte have ideer til. Planen er lagt frem i klubhuset på et bord i restauranten. Skriv dine kommentarer og læg dem i den røde kasse på bordet. Planen vil være fremlagt i hele september, hvorefter bestyrelsen vil beslutte den endelige plan, under behørig hensyntagen til vores økonomi. Venskabsmatch mod Örkelljunga Søndag 12. september gæstede 44 forventningsfulde spillere fra Hornbæk Örkelljunga Golfklubb for at deltage i vores første venskabsmatch. Der blev som mange tidligere har oplevet det udvist stor gæstfrihed og man fik over dagen lov til at møde mange flinke og imødekommende mennesker. Da det virkelig gjaldt var det dog så som så med gæstfriheden og vi måtte se os slået gul og blå med mod efter 44 hulspilsmatcher Ændring af medlemsstatus Hvis du ønsker at ændre medlemsstatus per 1. januar 2005 fra aktiv til passiv (eller omvendt) skal du huske at gøre det skriftligt til klubben senest 1. oktober Rettighederne for aktivt og passivt medlemskab kan læses i vedtægterne. 16 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

17 Medlem Einar Blochs oplevelse af det nye greenfeesamarbejde Personligt er jeg meget glad for aftalerne, jeg spiller normalt kun på hjemmebanen fordi jeg ikke vil betale så store summer i greenfee i Nordsjælland som man normalt bliver afkrævet, men i år har jeg spillet Helsingør 3 gange, Fredensborg 2 gange og Skovlunde 1 gang, og det skyldes udelukkende de gensidige aftaler. Havde de ikke været der, havde jeg spillet i Hornbæk de pågældende dage... Så set med mine øjne har jeg brugt lidt over 1000 kroner + restaurantregningerne, som jeg ellers ikke havde brugt hos vores samarbejdsklubber, og jeg håber da at trafikken har gået begge veje, så de huller jeg har efterladt i Hornbæk er blevet fyldt op med gæster fra de medvirkende klubber til alles fælles glæde. Einar Bloch Husk tilmelding til Efterårsturneringen Efterårsturneringen afvikles søndag 24. oktober som netto slagspil i Gruppe 1-2 og Stableford i Gruppe 3-5. Sidste frist for tilmelding er søndag 17. oktober 2004 kl. 17:00. Tilmelding kan ske via GOBOOK eller tilmeldingslisten ophængt i sekretariatet. M & T Byg er sponsor for Efterårsturneringen. Har du spørgsmål til golfreglerne Er du i tvivl om en af golfspillets mange finurlige regler så benyt muligheden for at sende dine spørgsmål til Regel- og handicapudvalget (nemmest via hjemmesiden). Flere har benyttet sig af tilbuddet og siden under er netop opdateret med nye spørgsmål og svar. SUPER SEJT SKATERTØJ Går du i flyttetanker? Så kontakt home i Hornbæk Vi er specialister i salg af helårs- og fritidshuse HORNBÆK v/sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE Ndr. Strandvej 355, Tlf EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN Hornbæk Idrætsforening Oktober

18 Viden er god medicin spørg på apoteket Sauntevej VELVÆRE FOR KROP OG SJÆL TILBYDER Luxusbehandling af lægeeksamineret massør Tina Karsbæk 2 timers helkropsbehandlling inkl. massage af ansigt, hænder og fødder øger blodgennemstrømningen og udskilning af affaldsstoffer Specielt udvalgte cremer til ansigt, hænder og fødder Hele kroppen bliver behandler og arbejdet igennem Ultimativ afslapning og velvære Forkæl Dem selv i Deres egne behagelige omgivelser Jeg behandler hos Dem Pris 1200,00 kr. inkl. moms. Ring og aftal tid på For andre behandlinger ring eller klik ind på (Max. kørselsafstand til KBH 50 km.) Mad ud af huset / Seher s just the best! Kim Lykkegaard Bygningskonstruktør Rådgivning Renovering Om- og tilbygninger Byggestyring Døre og vinduer Holmegårdsvej 3 Tlf / DYHL ELECTRIC Lys Kraft EDB Nybygning/ombygning Engholmvej 3 Tlf.: Fax HORNBÆK KØRESKOLE Små hold DVD undervisningsudstyr Kirsten Stilling Lodsensvej 5 Medlem af DKU

19 NYTHornbæk Kirke & Sogn FRA GUDSTJENESTER I HORNBÆK KIRKE 10. Oktober. 18. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen 17. Oktober. 19. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein 24. Oktober. 20. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen 31. Oktober. 21. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen 7. November. Alle Helgens dag kl. 10. Bodil Olesen 14. November. 23. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein Gudstjeneste på Bøgehøjgård: Torsdag d. 7. oktober og 4. november kl er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen på Bøgehøjgård. Bibeltime på Bøgehøjgård: Torsdag d. 21. oktober er der bibeltime i pejsestuen på Bøgehøjgård ved Bodil Olesen Juniorkonfirmander: Fra tirsdag d ktober tilbydes alle børn på 4. klassetrin i Hornbæk skole juniorkonfirmandundervisning kl Undervisningen foregår dels i kirken, dels i sognehuset ved kirken. Juniorkonfirmandundervisning er et tilbud til børn på 3. eller 4. klassetrin om at om en kirkelig undervisning med vægt på bl.a. Bibelfortælling, salmesang, trosbekendelsen, Fadervor, kirke og gudstjeneste. Undervisningen tager udgangspunkt i, at børnene skal få et forhold til deres kirke og kende til, hvad det betyder at være døbt. Undervisningen slutter med en børnegudstjeneste umiddelbart før påske. Undervisningen er frivillig og har ingen betydning for, hvorvidt barnet senere skal konfirmeres eller ej. Men deltagelse vil give en god baggrund at bygge videre på, når barnet senere skal deltage i konfirmationsforberedelsen. Man skal melde sit barn fra igen, hvis det efter den første mødegang ikke er interesseret i at deltage i resten af forløbet. Derefter vil tilmeldingen være bindende. Afbud til den enkelte undervisningsgang på grund af sygdom mv. skal meddeles forud for undervisningens start, dvs. senest om formiddagen før undervisningen. Der afholdes informationsmøde for børn og forældre onsdag d. 6. oktober kl i sognehuset.yderligere oplysninger kan fås hos sognepræst Bodil Olesen på telefon Brdr. Bendtsens Legat: I løbet af december måned vil der være et antal legatportioner til uddeling. Ifølge fundatsen uddeles legatet dels til unge, velbegavede personer fra hjem i små kår til hjælp til videreuddannelse, dels til ældre, værdigt trængende, begge kategorier hjemmehørende i Hornbæk sogn. Begrundet ansøgning stiles til legatbestyrelsen ved sognepræst Bodil Olesen og skal være legatbestyrelsen i hænde senest 25. november. Folkekirkens skoletjeneste i Helsingør Som mange vil have erfaret gennem dagspressen, er der oprettet en skoletjeneste i Helsingør Domprovsti. Folkekirkens Skoletjeneste er et tilbud til sogne og skoler om ideer og støtte til kristendomsundervisningen. Der er blandt andet udsendt et tilbud til skoler og kirker om deltagelse i et salmeprojekt, som skal munde ud i et fællesarrangement i Helsingør Domkirke torsdag d. 18. november. Her er det meningen, at de klasser, der har deltaget i projektet og har arbejdet med udvalgte salmetekster og medlodier, skal samles og synge de salmer, de har lært. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt flere end 1100 elever fra kommunens skoler, hvilket er langt over forventning. Der er ansat to medarbejdere, en teolog, Anne Birgitte Zoega, på fuld tid samt en lærer, John Rydal på deltid. Begge har megen erfaring indenfor arbejdet med skoletjenester, og der er allerede planlagt og udbudt flere projekter, som vi håber, at lærere og præster vil benytte sig af. Skoletjenesten financieres af de ti menighedsråd i kommunen, som på den måde er med til at sikre et kvalificeret og spændende arbejde for skoleelevers undervisning i kristendomsfaget. Det er glædeligt, at der på den måde kan blive endnu mere samarbejde mellem skoler og kirker, så begge parters erfaringer og ressurcer kan blive udnyttet bedst muligt. Bodil Olesen Hornbæk Idrætsforening Oktober

20 Katekismusklummen Fadervor bøn 5: Hvad betyder det at have skyld? Det at have skyld er noget fundamentalt ved det at være et menneske, skabt med en fri vilje. Den fri vilje åbner netop for muligheden for at synde/pådrage sig skyld. De fleste kender til at have gæld,skylde penge væk. Det er konkret og til at tage og føle på. Imidlertid handler skyld ikke alene om materielle ting, men kan også dreje sig om moralske overtrædelser af alment anerkendte regler og normer. Man kan også komme i taknemmelighedsgæld og derved blive afhængig og måske føle, at man skylder nogen en tjeneste til gengæld. Som om det at få tilgivet sin skyld er et spørgsmål om noget for noget, en slags handel. Begrebet skyld har et forskelligt indhold, afhængigt af, om der tales om menneskers skyld overfor hinanden eller menneskers skyld overfor Gud. Et medmenneske kan man skylde meget, eksempelvis penge. Når man taler om at være skyldig overfor Gud, får ordet en lidt anden vinkel. En teologisk tradition vil ofte være tilbøjelig til at erstatte skyld med begrebet synd.det kan for eksempel dreje sig om undladelsessynder. Det, man undlader at gøre, gør eller tænker mod medmennesket, har man også gjort mod Gud, jf. Matt. 25: man kan faktisk gøre sig skyldig overfor Gud ved at undlade at vise næstekærlighed. Vi beder i denne bøn, at vor Fader i Himmelen ikke vil se på vor synd og for dens skyld afvise vor bøn. For vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke fortjent det. Men vi beder, at han vil give os alt af nåde. Thi vi synder daglig meget og fortjener kun straf. Sådan vil vi i sandhed også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der forsynder sig mod os Luthers forklaring til Fadervors 5. bøn. Er der forskel mellem synd og skyld? Begge dele betyder egentlig at gå fejl af målet. Man kan sige, at synd er et teologisk begreb, som har sin oprindelse i opfattelsen af syndefaldet som et almenmenneskeligt fænomen. Syndefaldet indtræder, når mennesket vil være selvberoende og uafhængig, også af Gud. Man kunne overveje, om det forholder sig sådan,at vi gerne vil tale om skyld, men ikke om synd, fordi netop det begreb slæber en hale af underforståethed efter sig. Synd opfattes af nogle som et missionsk begreb som mørkemænds fordømmende pegefingre rettet mod almindelige menneskers som oftest lidt rodede liv. I kirkens lange historie er synd også i perioder blevet blandet sammen med samfundsmæssige, økonomiske og politiske interesser eller almindelig moralisering i et borgerligt samfund. Ingen af delene har noget med evangeliets ord at gøre, men brugen bevirker, at ordet synd så at sige skal renses og bringes tilbage til en kristen forståelse for at have mening for de fleste mennesker i dag. Skyld, derimod bruges oftere i daglig tale om så mange ting,fra de helt store til de ganske små synder. At have skyld er for mange ikke helt så belastet et begreb som at være en synder. ( Det var ikke min skyld, han påtog sig skylden, politiet har fanget den skyldige ). Begrebet tilgivelse Ordet forlade betyder i Fadervors sammenhæng tilgive. I femte bøn beder man altså Gud tilgive ens skyld. Hvad ligger der i det? Forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere synes at gøre tilgivelsen betinget. Tilgiver Gud kun den, der selv er i stand til at tilgive (jf. Matt. 6, 15 tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser)? Eller er det snarere sådan,at den,der ved sig tilgivet af Gud, bliver sat fri til at tilgive sine egne skyldnere (jf. lignelsen om den gældbundne tjener, Matt. 18, 21 35)? Det er ikke let at tilgive en, der har gjort noget forfærdeligt imod en anden. Retssystemet opererer da også med en nøje udmålt straf for enhver forbrydelse. Der udmåles straf efter retfærdighedsprincippet. Ikke øje for øje og tand for tand på vore breddegrader, men alligevel er det sådan, at til en bestemt overtrædelse svarer en bestemt straf. Og den måde at håndtere skyld på, er flertallet enige om, er hensigtsmæssig. Men støder denne retsbevidsthed ikke sammen med Fadervors bøn om tilgivelse? Hvis Gud kan tilgive, hvorfor kan mennesker så ikke? Eller er det ikke sådan, det hænger sammen? Har såvel skyld- 20 Hornbæk Idrætsforening Oktober 2004

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere