1 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2

3 Kapitel 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Spørgeskema Støj hvad er det? Brostensbelægning Krystalgade i København Strædet i København Lyngby Hovedgade Nordre Strandvej Sct. Laurentii Vej Vester Voldgade København Skvallertorget Fiskertorget Taastrup Hovedgade Jernbanegade Roskilde Nørregade Kbh Klosterbakken Odense Østergade Frederikssund Torvet Nr. Sundby Nørregade Ejby

4 Kapitel 2 Spørgeskema 2 Spørgeskema I dette bilag ses det udarbejdede spørgeskema, som blev anvendt ved stopinterviewene på de 15 destinationer, som indgik i undersøgelsen. Spørgeskemaet ses jf. figur 2.1 på modstående side. De indtastede resultater af interviewene ses på regnearket på vedlagte CD-rom. 2

5 Kapitel 2 Spørgeskema Figur 2.1 Spørgeskema. 3

6 Kapitel 3 Støj hvad er det? 3 Støj hvad er det? Støj det er uønsket lyd. Musik kan for nogle mennesker opfattes som støj, mens andre finder det behageligt næsten uanset, hvor højt det er. Hvorimod stort set alle mennesker oplever lyde, der kommer fra vejtrafik, som støj. Måleenheden for lyd og hermed også støj er decibel som forkortes db. En stigning i støjen på 8 10 db vil blive opfattet som en fordobling i den oplevede støj. En ændring på 3 db er en tydelig hørbar ændring på støjen. Støjniveauet for vejtrafik er grafisk fremstillet jf. figur 3.1. Herudfra ses at det normalt er i intervallet fra ca db, og for tung trafik er intervallet fra ca db. (Vejdirektoratet 1998A) Figur 3.1 Grafisk fremstilling af lydniveauer. (Vejdirektoratet 1998A) 4

7 Kapitel 4 Brostensbelægning 4 Brostensbelægning Brostensbelægninger er meget anvendt i såvel ældre bydele, som i nyere bydele, hvor den er brugt som et arkitektonisk virkemiddel. Belægningen har en støjmæssig svaghed. Støjgenen ved brosten er undersøgt af Vejdirektoratet i forbindelse med EU projektet SILENCE. Støjmålingerne i forbindelse med projektet har vist, at brostensbelægninger giver op til 10 db højere støj end for tæt asfaltbetonbelægning. I undersøgelsen sammenlignes tre typer af brosten og en cementbetonsten samt en nyudviklet hel plan brosten. Resultaterne, der ses gengivet jf. figur 4.1, viser tydeligt at de ru brosten er en meget støjende belægning. Figur 4.1 Diagram der angiver støjen fra de forskellige typer belægning. (Vejdirektoratet 2007, p 15) 5

8 Kapitel 5 Krystalgade i København 5 Krystalgade i København I dette bilag er destinationen Krystalgade yderligere beskrevet. Ved tællingen og registreringen var vejret overskyet og med let vind, overvejende tørt vejr. De butikker og institutioner der er i gaden er: Københavns Universitetet, Cafe Dalle Valle, Hovedbiblioteket, tøjbutikken PARISTEXAS, tøjbutikken G star raw, First Hotel Skt. Petri, First bleu bar rouge cafeblanc og møbelbutikken ROOM Siddemulighederne er begrænset til 8 stole og 4 borde ved en café, som ses jf. figur 5.1. Figur 5.1 Siddemulighederne i Krystalgade. Gaderummet ses jf. figur 5.2 med de gamle jernlamper ved indgangen til Universitetet, herudover er der 4 ophængte Københavnerlamper Figur 5.2 Gaderummet i Krystalgade 6

9 Kapitel 6 Strædet i København 6 Strædet i København Dette bilag har til formål, at beskrive destinationen Strædet nærmere. Strædet i København blev i 1992 omdannet til en sivegade. Der var ikke nogle faste regler for sivegadeskiltningen på daværende tidspunkt, så i første omgang blev gaden skiltet med tavlen opholds- og legeområde. Gaden har en ÅDT på køretøjer. Der har i den seneste femårsperiode ikke være uheld med personskade. Der har været et materielskadeuheld, hvor en cyklist overså og påkørte en bil. På dagen hvor tællingen blev foretaget, var vejret klart og tørt og næsten ingen vind, temperaturen var ca. 8 grader. Butikkerne i Strædet er blandt andet caféer, brugskunst, restauranter og en wellnes-lounch. Hovedparten af de adspurgte fandt Strædet meget hyggeligt og med mange oplevelser og mindre trængsel end Strøget. De negative reaktioner var hovedsageligt imod cyklisterne, der må cykle i Strædet. Fodgængerne overaskes af dem, da de kommer meget lydløst og ofte med meget høj fart. Strædet har en belægning i et niveau fra væg til væg. Belægningen, der ses jf. figur 6.1, består af betonfliser på kørearealet og i siderne er der brostensbelægning med bordurbånd. Hvor der er krydsninger med andre gader, er belægningen i hele krydset udført med brosten. På billedet ses desuden de ophængte Københavnerlamper. På strækningen hvor registreringen fandt sted, er belysningen 4 ophængte Københavnerlamper jf. figur 6.1. Figur 6.1 Gaderummet i Strædet med de ophængte Københavnerlamper kan lige anes. 7

10 Kapitel 6 Strædet i København Siddemulighederne er jf. figur 6.2 hovedsageligt ved caféer, men der er offentlige bænke hist og her. Figur 6.2 Fortovscaféerne bliver flittigt brugt selv i de kolde måneder. Biltrafikken ses jf. figur 6.3, den har en ÅDT på og er således ikke så stor en belastning. Figur 6.3 Biltrafikken kører meget langsomt i Strædet, så den forstyrrer minimalt. Den blandede trafik jf. figur 6.4 fungerer og afvikles stille og roligt. Figur 6.4 Der er et blandet brug af gadearealet, men det funger fint. 8

11 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade 7 Lyngby Hovedgade Dette bilag omhandler Lyngby Hovedgade. Der blev talt lørdag d Vejret var tørt med sol og en let vind og ca. 6 grader. I 1982 besluttede Lyngby Taarbæk Kommune at regulere strækningen langs Lyngby Hovedgade med en lokalplan. Formålet var at bevare en koncentration af små detailhandlende til at sikre handelslivet og at undgå de døde butiksfacader. Det blev således forbudt at etablere klinikker, banker og kontorlignende erhverv i stuetagen. I perioden 1996 til 1998 blev gaden saneret, hvorved asfaltbelægningen blev udskiftet med en brostensbelægning. Handelslivet på strækningen er en: ostehandler, isenkræmmer, Designa køkkener, solcenter, MBT skobutik, lingeributik, slagterbutik, kebabhus, vin og bladkiosk, hælebar, smykkebutik, optiker, blomsterhandler, café, elektronik og tv og tøjbutikker. Den midterste del fra Nørgaardsvej til Klampenborgvej, Toftebæksvej har en ÅDT på ca køretøjer. I perioden har der uden krydset med Klampenborgvej været 6 uheld fordelt med 3 personskadeuheld, heraf 1 alvorlig og 2 lettere kvæstet, 2 materielskade og 1 ekstrauheld. Gangarealerne er jf. figur 7.1 udført med en belægning af bordurfliser, mens sidearealet til gadeinventar udligningsarealet og kørebanen er belagt med brosten. Figur 7.1 Belægningen på gangarealerne med bordurfliser. 9

12 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade Der skiltes med en anbefalet hastighed på 20 km/t jf. figur 7.2 De handlende opstiller deres gadevarer i zonen for gadeinventar, hvilket er med til at opretholde den klassiske inddeling af gaden, og ikke medvirker til det øgede samspil trafikformerne imellem. Figur 7.2 Den anbefalede hastighed på 20 km/t og opstilling af varer i zonen til gadeinventar. Ved indkørslen til Lyngby Hovedgade virker fodgængerfeltet som en hævet flade jf. figur 7.3. Figur 7.3 Fodgængerfeltet virker som en hævet flade ved indkørslen til området. Der er handlende, som jf. figur 7.4 har for meget på gaden, hvilket medvirker til at der dannes propper for fodgængertrafikken. Her ville en anden opdeling af gadens brug være medvirkende til en øget integration trafikformerne imellem. Figur 7.4 De handlende har mange varer udstillet på gaden. 10

13 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade Der ses jf. figur 7.5, at der er caféer med udeservering stort set hele året. Figur 7.5 Selv i marts kan der nydes en kop kaffe udendørs. Dele af gadeinventaret i Lyngby Hovedgade ses jf. figur 7.6. Lygtepælene er en middelhøj model som lyser meget nedad, hvilket medvirker til den lave belysning, som også dæmper hastigheden. På den undersøgte strækning var der 28 lygtepæle 9 offentlige bænke samt 12 stole og 6 borde udenfor en café. Figur 7.6 Gadeinventar i form af lygtepæle og bænke. Lyngby Hovedgade er meget trafikeret, og jf. figur 7.7 afvikles trafikken meget langsomt i spidstimerne. Figur 7.7 Lyngby Hovedgade med meget trafik. 11

14 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade Der opstår jf. figur 7.8 en propeffekt ved for meget udstillet på gadearealet. Figur 7.8 Propdannelse ved for meget udstillet på gaden. 12

15 Kapitel 8 Nordre Strandvej 8 Nordre Strandvej Dette bilag skal beskrive Nordre Strandvej i Hornbæk nærmere. Hornbæk er beliggende i det nordsjællandske, og er en kystby med meget sommeraktivitet. Gaden blev talt mandag d Tællingen og interviewene fandt sted foran malerforretningen. Vejret var fint og klart først på dagen, men det blev mere blæsende og snevejr op ad dagen. Hovedgaden i Hornbæk er den primære handelsgade i byen og ligesom i Skagen en sæsonvej. Vejen er anlagt med en overkørbar vulst i midten af kørebanen. Handelslivet i gaden er: to banker, ejendomsmægler, malerforretning, købmand, super brugsen, matas, bager, optiker, isenkræmmer, fodterapi, 2 pizzeria, kunstbutik, dyrehandel og tøjbutik. Gadeinventaret udgør: en telefonboks, lygtepæle og vejskilte og ingen bænke. Parkering er forbudt i hele gaden. Nordre Strandvej er ombygget i ca Ombygningen, der er en trafiksanering, er sket i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Frederiksborg Amt. Hovedformålet har været at få hastigheden dæmpet på biltrafikken. Med ombygningen er etableret en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. I forbindelse med ombygningen er gadebelysning blevet ændret til Nyhavn Park armaturer, som med den lavtsiddende belysning vil virke yderligere hastighedsdæmpende. Fortovsbelægningen som ses jf. figur 8.1, er udført med en belægning af små betonsten. Belægningen er bedømt som meget god. Dette er også en meget jævn belægning at færdes på. Kantstensopspringet er ca. 7 cm. Figur 8.1 Fortovsbelægningen med betonsten. 13

16 Kapitel 8 Nordre Strandvej Vejprofilet ses jf. figur 8.2 og her ses den overkørbare vulst, herudover ses den lave belysning, som medvirker til at holde hastigheden lav. Der er 11 lygtepæle på den registrerede strækning. Figur 8.2 Vejprofilet med den overkørbare vulst. Den skiltede hastighed på Nordre Strandvej i Hornbæk er jf. figur 8.3 på 40 km/t. Dette er ikke efter forskrifterne for Shared Space. Af forskrifterne fremgår det, at der ikke kan ske forhandling ved øjenkontakt på steder, hvor hastigheden er over 30 km/t. Figur 8.3 Den skiltede hastighed er 40 km/t. 14

17 Kapitel 9 Sct. Laurentii Vej 9 Sct. Laurentii Vej I dette bilag behandles de registreringer, der er gjort på Sct. Laurentii Vej i Skagen. Der blev foretaget tælling tirsdag d Vejret var tørt, og næsten ingen blæst, men overskyet og diset med en temperatur på 6 grader. En råkold dag. Det er i uge 7, der er vinterferie i visse dele af landet, men ikke i Nordjylland. En del af de interviewede var turister. Der var begrænset aktivitet, men ud for slagter Munch s slagterbutik var der væsentlig aktivitet. Fyrtårnet var aflukket, men Bamsemuseet og Anchers hus havde åbent, herudover var der en del boliger, hvoraf flere udlejede værelser. Butikslivet består af: en slagter og et pølsemageri, Skagens ure, brugskunstbutik, bageri, blomsterbutik, tøjbutik, smykkebutik, museum, iscafe og genbrugsbutik. Sct. Laurentii Vej er i 1994 ombygget til Shared Space på en strækning med en længde på ca. 220 m, heraf er ca. 30 m udført som en integreret plads. Pladsen udgør en stor flade, som forbinder rundkørselen om mindestenen med Sct. Laurentii Vej. På vestsiden er et rødt fyr beliggende, og her støder det grønne område ved fyret op til pladsdannelsen. På pladsen er opsat en mindesten for 8 redningsmænd som i 1962 mistede livet i forbindelse med et forlis. Rundt om pladsen findes blandt andet det røde fyrtårn, Anchers hus, Skagens museum, Bamsemuseet og en del butikker. I 2007 blev der færdiggjort en omfartsvej bestående af Buttervej, Bøjlevej og Batterivej. Omfartsvejen leder størstedelen af trafikken til Skagens Odde udenom den indre bydel, og således også udenom Sct. Laurentii Vej. Sct. Laurentii Vej har to kørespor adskilt med en overkørbarvulst. Vulsten er udført i brosten, mens vejen og parkeringssporet har en belægning af betonsten. Parkeringssporet er i den østlige side af vejen. Pladsen ved mindestenen er brostensbelagt. Belægningen angiver ved hjælp af farvenuancer køresporene. Der er 3 bænke og 7 lamper Torvet er 30 x 33 m. Kantstensopspringet er på 5 cm. 15

18 Kapitel 9 Sct. Laurentii Vej På Sct. Laurentii Vej i Skagen er der jf. figur 9.1 opsat skilte med en anbefalet hastighed i zonen på 30 km/t. Figur 9.1 Skiltet anbefalet hastighedsgrænse for Sct. Laurentii Vej i Skagen. På figur 9.2 ses vejprofilet med den overkørbare vulst og parkeringssporet. Figur 9.2 Vejprofilet for Sct. Laurentii Vej. Den høje belysning der ses jf. figur 9.3 er ikke optimal at benytte i et Shared Space område, da den giver indtryk af et stort åbent og lyst rum, som indbyder til høj hastighed. Figur 9.3 Sct. Laurentii Vej med den høje belysning. 16

19 Kapitel 9 Sct. Laurentii Vej På figur 9.4 ses den brostensbelagte plads med rundkørsel om mindestenen og den lave belysning ved pladsen. Figur 9.4 Den brostensbelagte plads set ud fra Markvej. Billedet der ses jf. figur 9.5 er pladsen set fra sidegaden. Figur 9.5 Pladsen med mindesten og rundkørsel set fra bag slagterbutikken. 17

20 Kapitel 10 Vester Voldgade København 10 Vester Voldgade København Vester Voldgade blev registreret for data mandag d Vejret var klart men op af dagen kom der et par små byger ind imellem, temperaturen var ca. ca. 6 grader Der var mange der ikke syntes der skulle sættes bænke i gaden. Deres argumenter er, at gaden er jo bare en trafikkorridor, og det er ikke et sted, man sætter sig i alt den larm og bilos. Der er 6 stole og 3 borde ved en cafe på hjørnet. Der var ligeledes mange, som syntes det var en vej, de ikke var trygge ved trafikalt, men de kunne alligevel ikke forestille sig, at den kunne være anderledes. Rigtig mange syntes, der manglede cykelstier. De er ikke trygge ved at cykle der. Cyklisterne bliver presset mellem de parkerede biler og de store busser og lastbiler. Handelslivet består af: et bladhus, galleri, restaurant, klasselotteriet, hotel, højtalerbutik, renseri, frisørsalon, restauration og en kiosk. Gaden er ca. 110 m lang. Der er 12 lamper på strækningen. Kantstensopspring på 7 cm. Gaderummet i Vester Voldgade ses jf. figur Gaden har parkeringsspor i begge sider, herudover er der to kørespor i hver retning. Figur 10.1 Gaderummet i Vester Voldgade. 18

21 Kapitel 10 Vester Voldgade København Vejarealet er med asfaltbelægning og fortovet er udført med en Københavnerbelægning. Belysningen med Københavnerlamper ses også jf. figur Figur 10.2 Fortovet på Vester Voldgade er med en traditionelt Københavnerbelægning. Der er en enkelt café, der har udeservering med 6 stole og 3 borde jf. figur Herudover findes der ikke siddemuligheder i gaden. Figur 10.3 Der er en enkelt café der har borde og stole ude på fortovet. 19

22 Kapitel 11 Skvallertorget 11 Skvallertorget Skvallertorget blev registreret og talt lørdag d Der havde været et harmonikasammenstød 3 dage forinden, der var 3 biler impliceret i trafikuheldet. Der var en del, der var utilfredse med stedet, de syntes det var uoverskueligt og ikke fungerede. Der er for mange, som ikke forstår princippet, selv politiet holdt forkert tilbage for biltrafikken. Busstoppestedet er etableret sådan, at når der er meget trafik skaber busserne trafikpropper. I spidstimerne er der trafikkøer så langt øjet rækker. Tidligere var busstoppestedet etableret i en lomme, hvorved bustrafikken ikke blokerede for den øvrige trafik, som den gør nu. Handelslivet på stedet er: ICA supermarked, café, bodega, universitet og et foreningshus. Gadeinventaret udgør:ca. 10 bænke, t3 høje lysmaster og 3 lave lysmaster, 9 steller, 3 træer og 1 skulptur Skvallertorget ses jf. figur 11.1 og skiltet med en anbefalet hastighed på 30 km/t. Figur 11.1 Skvallertorget med anbefalet hastighed 30 km/t. 20

23 Kapitel 11 Skvallertorget Busstoppestedet jf. figur 11.2 er placeret ved fortovskanten således at biltrafikken bremses, når bussen holder for at optage og afsætte passagerer. Figur 11.2 Bus ved Skvallertorget. På Skvallertorget er der jf. figur 11.3 opsat en skulptur. Figur 11.3 Kunst på Skvallertorget. Ved Skvallertorget var der rigtig mange der krydsede i betonstensfeltet, der ses jf. figur Figur 11.4 Det typiske sted at krydse ved Skvallertorget. 21

24 Kapitel 11 Skvallertorget Der var mange siddemuligheder og de var fint synlige på Skvallertorget jf. figur Figur 11.5 Eksempel på siddemulighederne ved Skvallertorget. 22

25 Kapitel 12 Fiskertorget 12 Fiskertorget Fisketorget er beliggende i Vestervik i det sydlige Sverige ca. 270 km fra Stockholm. Vestervik Fisketorget blev talt og registreret fredag d Fisketorget er reguleret ved en skiltning som gårdsgate, hvilket svarer til det danske opholds- og legeområde. Det vil sige, at de kørende har vigepligt for de gående, og kørsel skal ske med ganghastighed (7 km/t) og parkering er forbudt på området. Fisketorget er et åbent torv beliggende ved havnen. Torvet har de to sider mod byen og bebyggelsen, og de andre to sider ud mod havnen. Belægningen på torvet er i et niveau fra væg til væg. Biltrafikken ledes over torvet ved hjælp af gadeinventar som træer, blomsterkrukker, pullerter og belysningsmaster. Belægningen er udført med små betonsten, der er lagt i store kvadratiske felter med bånd af brosten imellem. Fisketorget er jf. figur 12.1 reguleret ved skiltning som gårdsgate. Hvilket betyder at hastigheden er ca. 7 km/t og ingen parkering. Figur 12.1 Fisketorget er skiltet som en gårdsgate. 23

26 Kapitel 12 Fiskertorget Belægningen på Fisketorget ses jf. figur 12.2 og er udført med betonsten i store felter med bånd af brosten. På billedet ses ligeledes, at belysningen er udført med lave lygtepæle samt krukker der anvendes til at lede trafikken. Figur 12.2 Belægningen på Fisketorget med betonsten i store felter og bånd af brosten. Der var ikke meget støj eller gener fra biltrafikken på Fisketorget, den brudte kørselsretning var med til at holde hastigheden lav. Der var ikke markeret kørespor i belægningen, som ses jf. figur Figur 12.3 Biltrafikken afvikledes uden meget støj. Det gamle pumpehus og træerne, som ses jf. figur 12.4, bidrager til et godt miljø på pladsen. Figur 12.4 På Fisketorget findes et gammelt pumpehus, herudover er der plantet en del træer. 24

27 Kapitel 12 Fiskertorget Ud over pumpehuset findes der to sammenbyggede haller som rummede en fiskebod, og om sommeren er der også kunstsalg deri. Bygningerne ses jf. figur Figur 12.5 Dobbeltbygningen som rummer fiskebod og kunst. For at lede biltrafikken i aften og nattetimerne indgår pullerterne også i den lave belysning. Jf. figur 12.6 ses pullert med lys indbygget i toppen. Figur 12.6 Pullerter er også forsynet med lys. 25

28 Kapitel 13 Taastrup Hovedgade 13 Taastrup Hovedgade I dette bilag redegøres det for registreringen og tællingen på Taastrup Hovedgade. Registreringen fandt sted fredag den d Dagen begyndte fint med rimeligt godt vejr. Der var i løbet af dagen optræk til et par byger, men det blev ikke til noget før hen sidst på eftermiddagen, hvor registreringen stoppede pga. regn. Vejret var med en let vind og ca. 9 grader. Brugerne klagede over den smalle cykelsti. De er ikke trygge ved at benytte den, og belægningen er meget ujævn, og der er ofte huller med løse brosten. De interviewede fortæller, at bilerne kører stærkt på strækningen, og der er meget gennemkørende trafik og meget parkeringssøgende trafik. Der sker også mange uheld i forbindelse med parkeringen, plus de gener det giver, når bilisterne blokerer vejen på grund af, at de venter på en bil kører, så de kan få den pågældende parkeringsplads, idet der sjældent er ledige parkeringspladser. De interviewede fortæller, at gaden ligger øde hen efter forretningernes lukketid. Handelslivet bestod af: restaurant, optiker, frisør, bager, lokalavis, isenkræmmer, apotek, galleri, tøjbutik, urmager, kosmetikbutik, blomsterhandler, købmand og en sandwichbutik. På den registrerede strækning der er på ca. 100 m var der 4 bænke og 16 lygtepæle. I 2003 inden ombygningen gik i gang var ÅDT køretøjer på den del af Køgevej, der skulle ombygges. ÅDT er målt juni 2007 til sammen for begge retninger Af andre uheld kan nævnes at en del bilister køre ind i pullerter som desværre ikke kan ses fra bilen. Efter genåbningen af Køgevej blev der gennemført hastighedsmålinger ud for Axel Torv. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på ca. 20 km/t. Hastighederne fordeler sig således: 80 % af bilerne kører under 30 km/t. 16 % af bilerne kører mellem 30 og 40 km/t. 3 % af bilerne kører mellem 40 og 50 km/t. 1 % af bilerne kører mellem 50 og 60 km/t. (sker ifølge målingen kun om natten). Den faktiske målte gennemsnitshastighed ved registreringen var 19 km/t, så det har ikke ændret sig meget. 26

29 Kapitel 13 Taastrup Hovedgade Opdelingen af vejprofilet ses jf. figur Det er med ensrettede kørebaner i hver side og et parkeringsareal i midten. Til højre på kørearealet er der anlagt en cykelstribe. Og yderst til højre er der områder til byinventar og gangareal og udligningsareal. Figur 13.1 Opdelingen af vejprofilet i Taastrup Hovedgade. De interviewede klagede meget over at cykelstriben er for smal. De føler sig utrygge ved at køre på den, og at de er presset af bilerne, samt at belægningen ofte er hullet og med løse brosten. Cykelstriben ses jf. figur Figur 13.2 Cykelstriben på Taastrup Hovedgade. På figur 13.3 ses skiltningen med hastigheden. Taastrup Hovedgade er en 40 km/t zone med en anbefalet hastighed på 30 km/t. Den faktiske målte gennemsnitshastighed ved registreringen var 19 km/t. Figur 13.3 Hastighedsskiltningen i Taastrup Hovedgade. 27

30 Kapitel 13 Taastrup Hovedgade På figur 13.4 ses de lave lygtepæle. At belysningen er udført med lave lygtepæle, medvirker til at holde hastigheden lav om aftenen og i nattetimerne. Figur 13.4 Belysningen er udført med lave lygtepæle. Der ses jf. figur 13.5 eksempel på siddemuligheder i Taastrup Hovedgade, der findes flere forskellige udgaver af offentlige bænke. Figur 13.5 Eksempel på siddemuligheder i Taastrup Hovedgade. Der sker mange påkørsler af pullerterne, da de ikke kan ses fra bilen jf. figur Figur 13.6 Pullerterne kan ikke ses fra bilen. 28

31 Kapitel 14 Jernbanegade Roskilde 14 Jernbanegade Roskilde Der blev foretaget tælling fredag d Vejret var mest skyet med lidt finregn ud på eftermiddagen. Temperatur på ca.7 grader og let vind. Jernbanegade er omlagt i Der er 7 bænke på området og 20 lygtepæle fordelt med 15 høje og 5 lave. Handelslivet er udover stationen en frisørskole og et posthus. Det mest markante ved Jernbanegade i Roskilde er det store fodgængerfelt, der ses jf. figur Fodgængerfeltet fører fra Banegårdspladsen over til Hestetorvet, det er udført som en hævet flade, i en vinkel på ca. 45 grader og har en bredde på ca. 10 m. Figur 14.1 Jernbanegade i Roskilde med det store fodgængerfelt. Forpladsen ved stationen ses jf. figur De bagvedliggende arealer er anvendt til taxa holdeplads, korttidsparkering og yderst til cykelparkering. Endvidere ses, at der overvejende er anvendt belysning med høje lygtepæle. Figur 14.2 Arealfordeling og belysning i Jernbanegade. 29

32 Kapitel 14 Jernbanegade Roskilde På hovedstrækningen som ses jf. figur 14.3, er der to busbaner og to kørespor. Figur 14.3 Fordelingen af arealet på hovedstrækningen. På figur 14.4 ses, at der i yderområdet ved cykelparkeringen er benyttet lav belysning, Figur 14.4 Yderområdet med cykelparkering. På figur 14.5 ses midterrabatten og fodgængerfeltet, der fungerer som hævet flade. De udgør indgangspartiet til Shared Space området på destinationen. Figur 14.5 Området set fra den vestlige retning. 30

33 Kapitel 14 Jernbanegade Roskilde Siddepladserne i Jernbanegade findes jf. figur 14.6 i overvejende grad i forbindelse med busstoppestederne. Figur 14.6 Der er en del siddepladser i forbindelse med busskurene. Der blev talt 7 bænke på området for undersøgelsen. 31

34 Kapitel 15 Nørregade Kbh. 15 Nørregade Kbh. Nørregade i København blev talt og registreret tirsdag d Vejret var let skyet med sol ind imellem ca. 9 grader og en let vind. Handelslivet i Nørregade Kbh. er: folketeatret, tøjbutik, café, bolsjebutik, pub, glashandel, ældresagen, sushibar, frisør, optiker, restaurant og boghandel. Der var ingen siddemuligheder i gaden og belysningen på den registrerede strækning er 4 Københavnerlamper. Kantstensopspringet var 10 cm i gaden. Nørregade Kbh. der ses jf. figur 15.1 er ensrettet med undtagelse for bustrafikken. Figur 15.1 Nørregade Kbh. er ensrettet med undtagelse for bustrafikken. Nørregade i Kbh. som ses jf. figur 15.2 er præget af, at den indgår i en cykelforbindelse og har derfor mange cyklister i forhold til de øvrige destinationer. 32 Figur 15.2 Nørregade i Kbh. indgår som en cykelforbindelse.

35 Kapitel 15 Nørregade Kbh. Der kører mange busser i Nørregade jf. figur 15.3 Figur 15.3 Nørregade Kbh. er en travl busgade. 33

36 Kapitel 16 Klosterbakken Odense 16 Klosterbakken Odense Registreringen og tællingerne på Klosterbakken i Odense fandt sted mandag d Vejret var solrigt med enkelte skyer og ca. 8 grader og næsten ingen vind. Omlægning af Klosterbakken skete i ca Det var den første etape i en større omlægning af området omkring Klingenberg, på ialt m2. Hovedidéen var at binde byen og Odense å tættere sammen. Det skete bl.a. ved at fjerne en masse høje træer, så der blev frit udsyn til selve Eventyrhaven. Belægningsarealerne blev sammenhængende ved valg af granit som materiale overalt, og selve vejarealerne blev reduceret. På Klosterbakken kører der biler og ganske få cykler. Fodgængerne er adskilt fra bilerne ved en pullertløsning i stedet for en kantstensløsning. Valget er begrundet med at få en sammenhængende belægning uden de traditionelle adskillelser, men alligevel synliggjort for at styre begge trafiktyper. Handelslivet består af: cafe, svømmehal, lægehus og telebutik samt en kirke. Busruterne der kører på gaden er: 805, 810, 831, 832, 835, 840, 850, 890, 960, 961 og 962. Men kun 4 ruter har stoppested på gaden. Der blev talt 8 bænke på den registrerede strækning og 12 lygtepæle samt 6 pullerter. Længden på strækningen er ca. 130 m. På figur 16.1 ses pladsen som er belagt med granitfliser, den udgør busstoppestederne. Herved opnås et ca. 10 cm kantstensopspring som letter indstigningen for passagererne, hvilket er anbefalet i vejreglerne for bustrafik. Figur 16.1 Siddemuligheder og belysning på Klosterbakken. 34

37 Kapitel 16 Klosterbakken Odense Busstoppestedet er jf. figur 16.2 forsynet med busbaner, således at der ikke opstår trafikpropper, når busserne holder for at afsætte og optage passagerer. Figur 16.2 Busstoppestedet med busbaner. Adskillelsen af trafikformerne ses jf. figur 16.3, pullerterne er forsynet med lys så de også er meget synlige of aftenen og natten. Figur 16.3 Pullerter med lys. Bus der holder på Klosterbakken for at optage og afsætte passager ses jf. figur Figur 16.4 Bustrafikken på Klosterbakken. 35

38 Kapitel 16 Klosterbakken Odense På billedet jf. figur 16.5 ses spidstimetrafikken på Klosterbakken i Odense. Figur 16.5 Spidstimetrafik på Klosterbakken i Odense 36

39 Kapitel 17 Østergade Frederikssund 17 Østergade Frederikssund Østergade i Frederikssund blev talt og registreret tirsdag d Vejret var delvist skyet men med en del sol og let vind og temperaturen var ca. 5 grader. Handelslivet bestod af: Forsikringskontor, ejendomsmægler, telebutik, købmand, bank, antikbutik, café og sandwichbutik, værktøjsbutik, skobutik og tøjbutik. Den registrerede strækning udgjorde ca. 110 m. Gadeinventaret var her: pullerter, telefonboks, busstoppested, 3 blomsterkrukker, 9 bænke, 16 cykelstativer og 18 lygtepæle. Indgangspartiet til Østergade i Frederikssund er jf. figur 17.1 udført som en hævet flade. Figur 17.1 Indgangspartiet til området er en hævet flade. På billedet jf. figur 17.2 ses eksempel på belægningen i Østergade i Frederikssund. Figur 17.2 Eksempel på belægningen i Østergade i Frederikssund. 37

40 Kapitel 17 Østergade Frederikssund Gadebilledet, der ses jf. figur 17.3, udtrykker en ret skarp opdeling i zonerne for de forskellige trafikantgrupper og anvendelse. Figur 17.3 En alt for opdelt gade. Der er jf. figur 17.4 ikke meget integration trafikformerne imellem på dette sted. Figur 17.4 Den meget opdelte gadezone. Et andet eksempel på belægningen på Østergade ses jf. figur 17.5 er felter med betonsten. Belægningen på fortovet er en gangbane med otte rækker af små betonfliser og en række brosten i midten som en taktil ledelinje. Figur 17.5 Belægninger på Østergade i Frederikssund 38

41 Kapitel 17 Østergade Frederikssund Over for torvet er der jf. figur 17.6 anlagt et fodgængerfelt, hvilket ikke er en del af det oprindelige Shared Space koncept. Figur 17.6 Fodgængerfelt over for torvet. 39

42 Kapitel 18 Torvet Nr. Sundby 18 Torvet Nr. Sundby Registrering og tælling er foretaget mandag den Vejret var tørt og overskyet med optræk til regn et par gange, men det blev ikke til noget. Der er en let vind og det trækker og suser visse steder på pladsen. Temperaturen var 6 grader. Det er i uge 7. Der er vinterferie i dele af landet, men ikke i Nordjylland. Der er 5 bænke på pladsen, 2 springvand, 1 scene, 1 telefonboks, træer, pullerter og store krukker samt lygtepæle. Destinationen er skiltet som område med fartdæmpning og anbefalet hastighed 30 km/t. Der er 2 taxiholdepladser, 3 parkeringspladser og et busstoppested på området. Kørebanen har en bredde på 5,60 m og længden på Torvet er ca. 130 m. Bredden på torvet er varierende mellem 30 m og 60 m. Handelslivet består af: farvehandel, begravelsesforretning, ejendomsmægler, boghandel, 3 banker, lædervarebutik og en skobutik. Der er målt hastigheder på 50 biler indenfor strækningen og det har taget ca. 35 minutter at måle hastigheden på de 50 biler. Den målte gennemsnit blev 19,54 ~ giver 20 km/t. Den nyeste trafiktælling der foreligger, er fra april 1999 med en ÅDT på køretøjer. Uheldsdata fra 2007 og fem år bagud er: 1 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld. Torvet i Nr. Sundby er ombygget i 1996 for at formindske trafikken hen over Torvet. Det blev besluttet at ombygge det til et egentligt torv. Indretningen af Torvet blev udført, så det tydeligt fremgår, at trafikken her skal færdes på andre præmisser. På Torvet forekommer kørsel med både busser, lastbiler og varevogne og personbiler. 40

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013

evaluering af nørrebrogadeprojektets Januar 2013 evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1 Januar 2013 2 Dronning Louises Bro - januar 2013 indhold evaluering af nørrebrogadeprojektets etape 1...4 nørrebrogade skal fredeliggøres trafikalt... 6 antallet

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Læssezoner ved Vesterbrogade

Læssezoner ved Vesterbrogade Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Dokument

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre.

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre. Bemærkninger fra debat-café d. 20. maj 2014 på Nibe skole På baggrund af den fremtidige befolkningssammensætning hvilke typer boliger efterspørges så i Nibe? Vi er betænkelige ved, at der planlægges bebyggelse

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Bilag: Kan vi gøre Værnedamsvej endnu bedre?

Bilag: Kan vi gøre Værnedamsvej endnu bedre? PROJEKTEJERE Projekt Status Dato Frederiksberg og Københavns Kommuner Værnedamsvej - bedre byliv og cykelforhold Bilag: Feedback fra borgerdialog Marts 2014 Bilag: Kan vi gøre Værnedamsvej endnu bedre?

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 3 Metode og gennemførelse Side 4 Anbefalinger Side 8 Hovedkonklusioner Side 11 Hovedresultater

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere