1 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2

3 Kapitel 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Spørgeskema Støj hvad er det? Brostensbelægning Krystalgade i København Strædet i København Lyngby Hovedgade Nordre Strandvej Sct. Laurentii Vej Vester Voldgade København Skvallertorget Fiskertorget Taastrup Hovedgade Jernbanegade Roskilde Nørregade Kbh Klosterbakken Odense Østergade Frederikssund Torvet Nr. Sundby Nørregade Ejby

4 Kapitel 2 Spørgeskema 2 Spørgeskema I dette bilag ses det udarbejdede spørgeskema, som blev anvendt ved stopinterviewene på de 15 destinationer, som indgik i undersøgelsen. Spørgeskemaet ses jf. figur 2.1 på modstående side. De indtastede resultater af interviewene ses på regnearket på vedlagte CD-rom. 2

5 Kapitel 2 Spørgeskema Figur 2.1 Spørgeskema. 3

6 Kapitel 3 Støj hvad er det? 3 Støj hvad er det? Støj det er uønsket lyd. Musik kan for nogle mennesker opfattes som støj, mens andre finder det behageligt næsten uanset, hvor højt det er. Hvorimod stort set alle mennesker oplever lyde, der kommer fra vejtrafik, som støj. Måleenheden for lyd og hermed også støj er decibel som forkortes db. En stigning i støjen på 8 10 db vil blive opfattet som en fordobling i den oplevede støj. En ændring på 3 db er en tydelig hørbar ændring på støjen. Støjniveauet for vejtrafik er grafisk fremstillet jf. figur 3.1. Herudfra ses at det normalt er i intervallet fra ca db, og for tung trafik er intervallet fra ca db. (Vejdirektoratet 1998A) Figur 3.1 Grafisk fremstilling af lydniveauer. (Vejdirektoratet 1998A) 4

7 Kapitel 4 Brostensbelægning 4 Brostensbelægning Brostensbelægninger er meget anvendt i såvel ældre bydele, som i nyere bydele, hvor den er brugt som et arkitektonisk virkemiddel. Belægningen har en støjmæssig svaghed. Støjgenen ved brosten er undersøgt af Vejdirektoratet i forbindelse med EU projektet SILENCE. Støjmålingerne i forbindelse med projektet har vist, at brostensbelægninger giver op til 10 db højere støj end for tæt asfaltbetonbelægning. I undersøgelsen sammenlignes tre typer af brosten og en cementbetonsten samt en nyudviklet hel plan brosten. Resultaterne, der ses gengivet jf. figur 4.1, viser tydeligt at de ru brosten er en meget støjende belægning. Figur 4.1 Diagram der angiver støjen fra de forskellige typer belægning. (Vejdirektoratet 2007, p 15) 5

8 Kapitel 5 Krystalgade i København 5 Krystalgade i København I dette bilag er destinationen Krystalgade yderligere beskrevet. Ved tællingen og registreringen var vejret overskyet og med let vind, overvejende tørt vejr. De butikker og institutioner der er i gaden er: Københavns Universitetet, Cafe Dalle Valle, Hovedbiblioteket, tøjbutikken PARISTEXAS, tøjbutikken G star raw, First Hotel Skt. Petri, First bleu bar rouge cafeblanc og møbelbutikken ROOM Siddemulighederne er begrænset til 8 stole og 4 borde ved en café, som ses jf. figur 5.1. Figur 5.1 Siddemulighederne i Krystalgade. Gaderummet ses jf. figur 5.2 med de gamle jernlamper ved indgangen til Universitetet, herudover er der 4 ophængte Københavnerlamper Figur 5.2 Gaderummet i Krystalgade 6

9 Kapitel 6 Strædet i København 6 Strædet i København Dette bilag har til formål, at beskrive destinationen Strædet nærmere. Strædet i København blev i 1992 omdannet til en sivegade. Der var ikke nogle faste regler for sivegadeskiltningen på daværende tidspunkt, så i første omgang blev gaden skiltet med tavlen opholds- og legeområde. Gaden har en ÅDT på køretøjer. Der har i den seneste femårsperiode ikke være uheld med personskade. Der har været et materielskadeuheld, hvor en cyklist overså og påkørte en bil. På dagen hvor tællingen blev foretaget, var vejret klart og tørt og næsten ingen vind, temperaturen var ca. 8 grader. Butikkerne i Strædet er blandt andet caféer, brugskunst, restauranter og en wellnes-lounch. Hovedparten af de adspurgte fandt Strædet meget hyggeligt og med mange oplevelser og mindre trængsel end Strøget. De negative reaktioner var hovedsageligt imod cyklisterne, der må cykle i Strædet. Fodgængerne overaskes af dem, da de kommer meget lydløst og ofte med meget høj fart. Strædet har en belægning i et niveau fra væg til væg. Belægningen, der ses jf. figur 6.1, består af betonfliser på kørearealet og i siderne er der brostensbelægning med bordurbånd. Hvor der er krydsninger med andre gader, er belægningen i hele krydset udført med brosten. På billedet ses desuden de ophængte Københavnerlamper. På strækningen hvor registreringen fandt sted, er belysningen 4 ophængte Københavnerlamper jf. figur 6.1. Figur 6.1 Gaderummet i Strædet med de ophængte Københavnerlamper kan lige anes. 7

10 Kapitel 6 Strædet i København Siddemulighederne er jf. figur 6.2 hovedsageligt ved caféer, men der er offentlige bænke hist og her. Figur 6.2 Fortovscaféerne bliver flittigt brugt selv i de kolde måneder. Biltrafikken ses jf. figur 6.3, den har en ÅDT på og er således ikke så stor en belastning. Figur 6.3 Biltrafikken kører meget langsomt i Strædet, så den forstyrrer minimalt. Den blandede trafik jf. figur 6.4 fungerer og afvikles stille og roligt. Figur 6.4 Der er et blandet brug af gadearealet, men det funger fint. 8

11 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade 7 Lyngby Hovedgade Dette bilag omhandler Lyngby Hovedgade. Der blev talt lørdag d Vejret var tørt med sol og en let vind og ca. 6 grader. I 1982 besluttede Lyngby Taarbæk Kommune at regulere strækningen langs Lyngby Hovedgade med en lokalplan. Formålet var at bevare en koncentration af små detailhandlende til at sikre handelslivet og at undgå de døde butiksfacader. Det blev således forbudt at etablere klinikker, banker og kontorlignende erhverv i stuetagen. I perioden 1996 til 1998 blev gaden saneret, hvorved asfaltbelægningen blev udskiftet med en brostensbelægning. Handelslivet på strækningen er en: ostehandler, isenkræmmer, Designa køkkener, solcenter, MBT skobutik, lingeributik, slagterbutik, kebabhus, vin og bladkiosk, hælebar, smykkebutik, optiker, blomsterhandler, café, elektronik og tv og tøjbutikker. Den midterste del fra Nørgaardsvej til Klampenborgvej, Toftebæksvej har en ÅDT på ca køretøjer. I perioden har der uden krydset med Klampenborgvej været 6 uheld fordelt med 3 personskadeuheld, heraf 1 alvorlig og 2 lettere kvæstet, 2 materielskade og 1 ekstrauheld. Gangarealerne er jf. figur 7.1 udført med en belægning af bordurfliser, mens sidearealet til gadeinventar udligningsarealet og kørebanen er belagt med brosten. Figur 7.1 Belægningen på gangarealerne med bordurfliser. 9

12 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade Der skiltes med en anbefalet hastighed på 20 km/t jf. figur 7.2 De handlende opstiller deres gadevarer i zonen for gadeinventar, hvilket er med til at opretholde den klassiske inddeling af gaden, og ikke medvirker til det øgede samspil trafikformerne imellem. Figur 7.2 Den anbefalede hastighed på 20 km/t og opstilling af varer i zonen til gadeinventar. Ved indkørslen til Lyngby Hovedgade virker fodgængerfeltet som en hævet flade jf. figur 7.3. Figur 7.3 Fodgængerfeltet virker som en hævet flade ved indkørslen til området. Der er handlende, som jf. figur 7.4 har for meget på gaden, hvilket medvirker til at der dannes propper for fodgængertrafikken. Her ville en anden opdeling af gadens brug være medvirkende til en øget integration trafikformerne imellem. Figur 7.4 De handlende har mange varer udstillet på gaden. 10

13 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade Der ses jf. figur 7.5, at der er caféer med udeservering stort set hele året. Figur 7.5 Selv i marts kan der nydes en kop kaffe udendørs. Dele af gadeinventaret i Lyngby Hovedgade ses jf. figur 7.6. Lygtepælene er en middelhøj model som lyser meget nedad, hvilket medvirker til den lave belysning, som også dæmper hastigheden. På den undersøgte strækning var der 28 lygtepæle 9 offentlige bænke samt 12 stole og 6 borde udenfor en café. Figur 7.6 Gadeinventar i form af lygtepæle og bænke. Lyngby Hovedgade er meget trafikeret, og jf. figur 7.7 afvikles trafikken meget langsomt i spidstimerne. Figur 7.7 Lyngby Hovedgade med meget trafik. 11

14 Kapitel 7 Lyngby Hovedgade Der opstår jf. figur 7.8 en propeffekt ved for meget udstillet på gadearealet. Figur 7.8 Propdannelse ved for meget udstillet på gaden. 12

15 Kapitel 8 Nordre Strandvej 8 Nordre Strandvej Dette bilag skal beskrive Nordre Strandvej i Hornbæk nærmere. Hornbæk er beliggende i det nordsjællandske, og er en kystby med meget sommeraktivitet. Gaden blev talt mandag d Tællingen og interviewene fandt sted foran malerforretningen. Vejret var fint og klart først på dagen, men det blev mere blæsende og snevejr op ad dagen. Hovedgaden i Hornbæk er den primære handelsgade i byen og ligesom i Skagen en sæsonvej. Vejen er anlagt med en overkørbar vulst i midten af kørebanen. Handelslivet i gaden er: to banker, ejendomsmægler, malerforretning, købmand, super brugsen, matas, bager, optiker, isenkræmmer, fodterapi, 2 pizzeria, kunstbutik, dyrehandel og tøjbutik. Gadeinventaret udgør: en telefonboks, lygtepæle og vejskilte og ingen bænke. Parkering er forbudt i hele gaden. Nordre Strandvej er ombygget i ca Ombygningen, der er en trafiksanering, er sket i samarbejde mellem Helsingør Kommune og Frederiksborg Amt. Hovedformålet har været at få hastigheden dæmpet på biltrafikken. Med ombygningen er etableret en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. I forbindelse med ombygningen er gadebelysning blevet ændret til Nyhavn Park armaturer, som med den lavtsiddende belysning vil virke yderligere hastighedsdæmpende. Fortovsbelægningen som ses jf. figur 8.1, er udført med en belægning af små betonsten. Belægningen er bedømt som meget god. Dette er også en meget jævn belægning at færdes på. Kantstensopspringet er ca. 7 cm. Figur 8.1 Fortovsbelægningen med betonsten. 13

16 Kapitel 8 Nordre Strandvej Vejprofilet ses jf. figur 8.2 og her ses den overkørbare vulst, herudover ses den lave belysning, som medvirker til at holde hastigheden lav. Der er 11 lygtepæle på den registrerede strækning. Figur 8.2 Vejprofilet med den overkørbare vulst. Den skiltede hastighed på Nordre Strandvej i Hornbæk er jf. figur 8.3 på 40 km/t. Dette er ikke efter forskrifterne for Shared Space. Af forskrifterne fremgår det, at der ikke kan ske forhandling ved øjenkontakt på steder, hvor hastigheden er over 30 km/t. Figur 8.3 Den skiltede hastighed er 40 km/t. 14

17 Kapitel 9 Sct. Laurentii Vej 9 Sct. Laurentii Vej I dette bilag behandles de registreringer, der er gjort på Sct. Laurentii Vej i Skagen. Der blev foretaget tælling tirsdag d Vejret var tørt, og næsten ingen blæst, men overskyet og diset med en temperatur på 6 grader. En råkold dag. Det er i uge 7, der er vinterferie i visse dele af landet, men ikke i Nordjylland. En del af de interviewede var turister. Der var begrænset aktivitet, men ud for slagter Munch s slagterbutik var der væsentlig aktivitet. Fyrtårnet var aflukket, men Bamsemuseet og Anchers hus havde åbent, herudover var der en del boliger, hvoraf flere udlejede værelser. Butikslivet består af: en slagter og et pølsemageri, Skagens ure, brugskunstbutik, bageri, blomsterbutik, tøjbutik, smykkebutik, museum, iscafe og genbrugsbutik. Sct. Laurentii Vej er i 1994 ombygget til Shared Space på en strækning med en længde på ca. 220 m, heraf er ca. 30 m udført som en integreret plads. Pladsen udgør en stor flade, som forbinder rundkørselen om mindestenen med Sct. Laurentii Vej. På vestsiden er et rødt fyr beliggende, og her støder det grønne område ved fyret op til pladsdannelsen. På pladsen er opsat en mindesten for 8 redningsmænd som i 1962 mistede livet i forbindelse med et forlis. Rundt om pladsen findes blandt andet det røde fyrtårn, Anchers hus, Skagens museum, Bamsemuseet og en del butikker. I 2007 blev der færdiggjort en omfartsvej bestående af Buttervej, Bøjlevej og Batterivej. Omfartsvejen leder størstedelen af trafikken til Skagens Odde udenom den indre bydel, og således også udenom Sct. Laurentii Vej. Sct. Laurentii Vej har to kørespor adskilt med en overkørbarvulst. Vulsten er udført i brosten, mens vejen og parkeringssporet har en belægning af betonsten. Parkeringssporet er i den østlige side af vejen. Pladsen ved mindestenen er brostensbelagt. Belægningen angiver ved hjælp af farvenuancer køresporene. Der er 3 bænke og 7 lamper Torvet er 30 x 33 m. Kantstensopspringet er på 5 cm. 15

18 Kapitel 9 Sct. Laurentii Vej På Sct. Laurentii Vej i Skagen er der jf. figur 9.1 opsat skilte med en anbefalet hastighed i zonen på 30 km/t. Figur 9.1 Skiltet anbefalet hastighedsgrænse for Sct. Laurentii Vej i Skagen. På figur 9.2 ses vejprofilet med den overkørbare vulst og parkeringssporet. Figur 9.2 Vejprofilet for Sct. Laurentii Vej. Den høje belysning der ses jf. figur 9.3 er ikke optimal at benytte i et Shared Space område, da den giver indtryk af et stort åbent og lyst rum, som indbyder til høj hastighed. Figur 9.3 Sct. Laurentii Vej med den høje belysning. 16

19 Kapitel 9 Sct. Laurentii Vej På figur 9.4 ses den brostensbelagte plads med rundkørsel om mindestenen og den lave belysning ved pladsen. Figur 9.4 Den brostensbelagte plads set ud fra Markvej. Billedet der ses jf. figur 9.5 er pladsen set fra sidegaden. Figur 9.5 Pladsen med mindesten og rundkørsel set fra bag slagterbutikken. 17

20 Kapitel 10 Vester Voldgade København 10 Vester Voldgade København Vester Voldgade blev registreret for data mandag d Vejret var klart men op af dagen kom der et par små byger ind imellem, temperaturen var ca. ca. 6 grader Der var mange der ikke syntes der skulle sættes bænke i gaden. Deres argumenter er, at gaden er jo bare en trafikkorridor, og det er ikke et sted, man sætter sig i alt den larm og bilos. Der er 6 stole og 3 borde ved en cafe på hjørnet. Der var ligeledes mange, som syntes det var en vej, de ikke var trygge ved trafikalt, men de kunne alligevel ikke forestille sig, at den kunne være anderledes. Rigtig mange syntes, der manglede cykelstier. De er ikke trygge ved at cykle der. Cyklisterne bliver presset mellem de parkerede biler og de store busser og lastbiler. Handelslivet består af: et bladhus, galleri, restaurant, klasselotteriet, hotel, højtalerbutik, renseri, frisørsalon, restauration og en kiosk. Gaden er ca. 110 m lang. Der er 12 lamper på strækningen. Kantstensopspring på 7 cm. Gaderummet i Vester Voldgade ses jf. figur Gaden har parkeringsspor i begge sider, herudover er der to kørespor i hver retning. Figur 10.1 Gaderummet i Vester Voldgade. 18

21 Kapitel 10 Vester Voldgade København Vejarealet er med asfaltbelægning og fortovet er udført med en Københavnerbelægning. Belysningen med Københavnerlamper ses også jf. figur Figur 10.2 Fortovet på Vester Voldgade er med en traditionelt Københavnerbelægning. Der er en enkelt café, der har udeservering med 6 stole og 3 borde jf. figur Herudover findes der ikke siddemuligheder i gaden. Figur 10.3 Der er en enkelt café der har borde og stole ude på fortovet. 19

22 Kapitel 11 Skvallertorget 11 Skvallertorget Skvallertorget blev registreret og talt lørdag d Der havde været et harmonikasammenstød 3 dage forinden, der var 3 biler impliceret i trafikuheldet. Der var en del, der var utilfredse med stedet, de syntes det var uoverskueligt og ikke fungerede. Der er for mange, som ikke forstår princippet, selv politiet holdt forkert tilbage for biltrafikken. Busstoppestedet er etableret sådan, at når der er meget trafik skaber busserne trafikpropper. I spidstimerne er der trafikkøer så langt øjet rækker. Tidligere var busstoppestedet etableret i en lomme, hvorved bustrafikken ikke blokerede for den øvrige trafik, som den gør nu. Handelslivet på stedet er: ICA supermarked, café, bodega, universitet og et foreningshus. Gadeinventaret udgør:ca. 10 bænke, t3 høje lysmaster og 3 lave lysmaster, 9 steller, 3 træer og 1 skulptur Skvallertorget ses jf. figur 11.1 og skiltet med en anbefalet hastighed på 30 km/t. Figur 11.1 Skvallertorget med anbefalet hastighed 30 km/t. 20

23 Kapitel 11 Skvallertorget Busstoppestedet jf. figur 11.2 er placeret ved fortovskanten således at biltrafikken bremses, når bussen holder for at optage og afsætte passagerer. Figur 11.2 Bus ved Skvallertorget. På Skvallertorget er der jf. figur 11.3 opsat en skulptur. Figur 11.3 Kunst på Skvallertorget. Ved Skvallertorget var der rigtig mange der krydsede i betonstensfeltet, der ses jf. figur Figur 11.4 Det typiske sted at krydse ved Skvallertorget. 21

24 Kapitel 11 Skvallertorget Der var mange siddemuligheder og de var fint synlige på Skvallertorget jf. figur Figur 11.5 Eksempel på siddemulighederne ved Skvallertorget. 22

25 Kapitel 12 Fiskertorget 12 Fiskertorget Fisketorget er beliggende i Vestervik i det sydlige Sverige ca. 270 km fra Stockholm. Vestervik Fisketorget blev talt og registreret fredag d Fisketorget er reguleret ved en skiltning som gårdsgate, hvilket svarer til det danske opholds- og legeområde. Det vil sige, at de kørende har vigepligt for de gående, og kørsel skal ske med ganghastighed (7 km/t) og parkering er forbudt på området. Fisketorget er et åbent torv beliggende ved havnen. Torvet har de to sider mod byen og bebyggelsen, og de andre to sider ud mod havnen. Belægningen på torvet er i et niveau fra væg til væg. Biltrafikken ledes over torvet ved hjælp af gadeinventar som træer, blomsterkrukker, pullerter og belysningsmaster. Belægningen er udført med små betonsten, der er lagt i store kvadratiske felter med bånd af brosten imellem. Fisketorget er jf. figur 12.1 reguleret ved skiltning som gårdsgate. Hvilket betyder at hastigheden er ca. 7 km/t og ingen parkering. Figur 12.1 Fisketorget er skiltet som en gårdsgate. 23

26 Kapitel 12 Fiskertorget Belægningen på Fisketorget ses jf. figur 12.2 og er udført med betonsten i store felter med bånd af brosten. På billedet ses ligeledes, at belysningen er udført med lave lygtepæle samt krukker der anvendes til at lede trafikken. Figur 12.2 Belægningen på Fisketorget med betonsten i store felter og bånd af brosten. Der var ikke meget støj eller gener fra biltrafikken på Fisketorget, den brudte kørselsretning var med til at holde hastigheden lav. Der var ikke markeret kørespor i belægningen, som ses jf. figur Figur 12.3 Biltrafikken afvikledes uden meget støj. Det gamle pumpehus og træerne, som ses jf. figur 12.4, bidrager til et godt miljø på pladsen. Figur 12.4 På Fisketorget findes et gammelt pumpehus, herudover er der plantet en del træer. 24

27 Kapitel 12 Fiskertorget Ud over pumpehuset findes der to sammenbyggede haller som rummede en fiskebod, og om sommeren er der også kunstsalg deri. Bygningerne ses jf. figur Figur 12.5 Dobbeltbygningen som rummer fiskebod og kunst. For at lede biltrafikken i aften og nattetimerne indgår pullerterne også i den lave belysning. Jf. figur 12.6 ses pullert med lys indbygget i toppen. Figur 12.6 Pullerter er også forsynet med lys. 25

28 Kapitel 13 Taastrup Hovedgade 13 Taastrup Hovedgade I dette bilag redegøres det for registreringen og tællingen på Taastrup Hovedgade. Registreringen fandt sted fredag den d Dagen begyndte fint med rimeligt godt vejr. Der var i løbet af dagen optræk til et par byger, men det blev ikke til noget før hen sidst på eftermiddagen, hvor registreringen stoppede pga. regn. Vejret var med en let vind og ca. 9 grader. Brugerne klagede over den smalle cykelsti. De er ikke trygge ved at benytte den, og belægningen er meget ujævn, og der er ofte huller med løse brosten. De interviewede fortæller, at bilerne kører stærkt på strækningen, og der er meget gennemkørende trafik og meget parkeringssøgende trafik. Der sker også mange uheld i forbindelse med parkeringen, plus de gener det giver, når bilisterne blokerer vejen på grund af, at de venter på en bil kører, så de kan få den pågældende parkeringsplads, idet der sjældent er ledige parkeringspladser. De interviewede fortæller, at gaden ligger øde hen efter forretningernes lukketid. Handelslivet bestod af: restaurant, optiker, frisør, bager, lokalavis, isenkræmmer, apotek, galleri, tøjbutik, urmager, kosmetikbutik, blomsterhandler, købmand og en sandwichbutik. På den registrerede strækning der er på ca. 100 m var der 4 bænke og 16 lygtepæle. I 2003 inden ombygningen gik i gang var ÅDT køretøjer på den del af Køgevej, der skulle ombygges. ÅDT er målt juni 2007 til sammen for begge retninger Af andre uheld kan nævnes at en del bilister køre ind i pullerter som desværre ikke kan ses fra bilen. Efter genåbningen af Køgevej blev der gennemført hastighedsmålinger ud for Axel Torv. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på ca. 20 km/t. Hastighederne fordeler sig således: 80 % af bilerne kører under 30 km/t. 16 % af bilerne kører mellem 30 og 40 km/t. 3 % af bilerne kører mellem 40 og 50 km/t. 1 % af bilerne kører mellem 50 og 60 km/t. (sker ifølge målingen kun om natten). Den faktiske målte gennemsnitshastighed ved registreringen var 19 km/t, så det har ikke ændret sig meget. 26

29 Kapitel 13 Taastrup Hovedgade Opdelingen af vejprofilet ses jf. figur Det er med ensrettede kørebaner i hver side og et parkeringsareal i midten. Til højre på kørearealet er der anlagt en cykelstribe. Og yderst til højre er der områder til byinventar og gangareal og udligningsareal. Figur 13.1 Opdelingen af vejprofilet i Taastrup Hovedgade. De interviewede klagede meget over at cykelstriben er for smal. De føler sig utrygge ved at køre på den, og at de er presset af bilerne, samt at belægningen ofte er hullet og med løse brosten. Cykelstriben ses jf. figur Figur 13.2 Cykelstriben på Taastrup Hovedgade. På figur 13.3 ses skiltningen med hastigheden. Taastrup Hovedgade er en 40 km/t zone med en anbefalet hastighed på 30 km/t. Den faktiske målte gennemsnitshastighed ved registreringen var 19 km/t. Figur 13.3 Hastighedsskiltningen i Taastrup Hovedgade. 27

30 Kapitel 13 Taastrup Hovedgade På figur 13.4 ses de lave lygtepæle. At belysningen er udført med lave lygtepæle, medvirker til at holde hastigheden lav om aftenen og i nattetimerne. Figur 13.4 Belysningen er udført med lave lygtepæle. Der ses jf. figur 13.5 eksempel på siddemuligheder i Taastrup Hovedgade, der findes flere forskellige udgaver af offentlige bænke. Figur 13.5 Eksempel på siddemuligheder i Taastrup Hovedgade. Der sker mange påkørsler af pullerterne, da de ikke kan ses fra bilen jf. figur Figur 13.6 Pullerterne kan ikke ses fra bilen. 28

31 Kapitel 14 Jernbanegade Roskilde 14 Jernbanegade Roskilde Der blev foretaget tælling fredag d Vejret var mest skyet med lidt finregn ud på eftermiddagen. Temperatur på ca.7 grader og let vind. Jernbanegade er omlagt i Der er 7 bænke på området og 20 lygtepæle fordelt med 15 høje og 5 lave. Handelslivet er udover stationen en frisørskole og et posthus. Det mest markante ved Jernbanegade i Roskilde er det store fodgængerfelt, der ses jf. figur Fodgængerfeltet fører fra Banegårdspladsen over til Hestetorvet, det er udført som en hævet flade, i en vinkel på ca. 45 grader og har en bredde på ca. 10 m. Figur 14.1 Jernbanegade i Roskilde med det store fodgængerfelt. Forpladsen ved stationen ses jf. figur De bagvedliggende arealer er anvendt til taxa holdeplads, korttidsparkering og yderst til cykelparkering. Endvidere ses, at der overvejende er anvendt belysning med høje lygtepæle. Figur 14.2 Arealfordeling og belysning i Jernbanegade. 29

32 Kapitel 14 Jernbanegade Roskilde På hovedstrækningen som ses jf. figur 14.3, er der to busbaner og to kørespor. Figur 14.3 Fordelingen af arealet på hovedstrækningen. På figur 14.4 ses, at der i yderområdet ved cykelparkeringen er benyttet lav belysning, Figur 14.4 Yderområdet med cykelparkering. På figur 14.5 ses midterrabatten og fodgængerfeltet, der fungerer som hævet flade. De udgør indgangspartiet til Shared Space området på destinationen. Figur 14.5 Området set fra den vestlige retning. 30

33 Kapitel 14 Jernbanegade Roskilde Siddepladserne i Jernbanegade findes jf. figur 14.6 i overvejende grad i forbindelse med busstoppestederne. Figur 14.6 Der er en del siddepladser i forbindelse med busskurene. Der blev talt 7 bænke på området for undersøgelsen. 31

34 Kapitel 15 Nørregade Kbh. 15 Nørregade Kbh. Nørregade i København blev talt og registreret tirsdag d Vejret var let skyet med sol ind imellem ca. 9 grader og en let vind. Handelslivet i Nørregade Kbh. er: folketeatret, tøjbutik, café, bolsjebutik, pub, glashandel, ældresagen, sushibar, frisør, optiker, restaurant og boghandel. Der var ingen siddemuligheder i gaden og belysningen på den registrerede strækning er 4 Københavnerlamper. Kantstensopspringet var 10 cm i gaden. Nørregade Kbh. der ses jf. figur 15.1 er ensrettet med undtagelse for bustrafikken. Figur 15.1 Nørregade Kbh. er ensrettet med undtagelse for bustrafikken. Nørregade i Kbh. som ses jf. figur 15.2 er præget af, at den indgår i en cykelforbindelse og har derfor mange cyklister i forhold til de øvrige destinationer. 32 Figur 15.2 Nørregade i Kbh. indgår som en cykelforbindelse.

35 Kapitel 15 Nørregade Kbh. Der kører mange busser i Nørregade jf. figur 15.3 Figur 15.3 Nørregade Kbh. er en travl busgade. 33

36 Kapitel 16 Klosterbakken Odense 16 Klosterbakken Odense Registreringen og tællingerne på Klosterbakken i Odense fandt sted mandag d Vejret var solrigt med enkelte skyer og ca. 8 grader og næsten ingen vind. Omlægning af Klosterbakken skete i ca Det var den første etape i en større omlægning af området omkring Klingenberg, på ialt m2. Hovedidéen var at binde byen og Odense å tættere sammen. Det skete bl.a. ved at fjerne en masse høje træer, så der blev frit udsyn til selve Eventyrhaven. Belægningsarealerne blev sammenhængende ved valg af granit som materiale overalt, og selve vejarealerne blev reduceret. På Klosterbakken kører der biler og ganske få cykler. Fodgængerne er adskilt fra bilerne ved en pullertløsning i stedet for en kantstensløsning. Valget er begrundet med at få en sammenhængende belægning uden de traditionelle adskillelser, men alligevel synliggjort for at styre begge trafiktyper. Handelslivet består af: cafe, svømmehal, lægehus og telebutik samt en kirke. Busruterne der kører på gaden er: 805, 810, 831, 832, 835, 840, 850, 890, 960, 961 og 962. Men kun 4 ruter har stoppested på gaden. Der blev talt 8 bænke på den registrerede strækning og 12 lygtepæle samt 6 pullerter. Længden på strækningen er ca. 130 m. På figur 16.1 ses pladsen som er belagt med granitfliser, den udgør busstoppestederne. Herved opnås et ca. 10 cm kantstensopspring som letter indstigningen for passagererne, hvilket er anbefalet i vejreglerne for bustrafik. Figur 16.1 Siddemuligheder og belysning på Klosterbakken. 34

37 Kapitel 16 Klosterbakken Odense Busstoppestedet er jf. figur 16.2 forsynet med busbaner, således at der ikke opstår trafikpropper, når busserne holder for at afsætte og optage passagerer. Figur 16.2 Busstoppestedet med busbaner. Adskillelsen af trafikformerne ses jf. figur 16.3, pullerterne er forsynet med lys så de også er meget synlige of aftenen og natten. Figur 16.3 Pullerter med lys. Bus der holder på Klosterbakken for at optage og afsætte passager ses jf. figur Figur 16.4 Bustrafikken på Klosterbakken. 35

38 Kapitel 16 Klosterbakken Odense På billedet jf. figur 16.5 ses spidstimetrafikken på Klosterbakken i Odense. Figur 16.5 Spidstimetrafik på Klosterbakken i Odense 36

39 Kapitel 17 Østergade Frederikssund 17 Østergade Frederikssund Østergade i Frederikssund blev talt og registreret tirsdag d Vejret var delvist skyet men med en del sol og let vind og temperaturen var ca. 5 grader. Handelslivet bestod af: Forsikringskontor, ejendomsmægler, telebutik, købmand, bank, antikbutik, café og sandwichbutik, værktøjsbutik, skobutik og tøjbutik. Den registrerede strækning udgjorde ca. 110 m. Gadeinventaret var her: pullerter, telefonboks, busstoppested, 3 blomsterkrukker, 9 bænke, 16 cykelstativer og 18 lygtepæle. Indgangspartiet til Østergade i Frederikssund er jf. figur 17.1 udført som en hævet flade. Figur 17.1 Indgangspartiet til området er en hævet flade. På billedet jf. figur 17.2 ses eksempel på belægningen i Østergade i Frederikssund. Figur 17.2 Eksempel på belægningen i Østergade i Frederikssund. 37

40 Kapitel 17 Østergade Frederikssund Gadebilledet, der ses jf. figur 17.3, udtrykker en ret skarp opdeling i zonerne for de forskellige trafikantgrupper og anvendelse. Figur 17.3 En alt for opdelt gade. Der er jf. figur 17.4 ikke meget integration trafikformerne imellem på dette sted. Figur 17.4 Den meget opdelte gadezone. Et andet eksempel på belægningen på Østergade ses jf. figur 17.5 er felter med betonsten. Belægningen på fortovet er en gangbane med otte rækker af små betonfliser og en række brosten i midten som en taktil ledelinje. Figur 17.5 Belægninger på Østergade i Frederikssund 38

41 Kapitel 17 Østergade Frederikssund Over for torvet er der jf. figur 17.6 anlagt et fodgængerfelt, hvilket ikke er en del af det oprindelige Shared Space koncept. Figur 17.6 Fodgængerfelt over for torvet. 39

42 Kapitel 18 Torvet Nr. Sundby 18 Torvet Nr. Sundby Registrering og tælling er foretaget mandag den Vejret var tørt og overskyet med optræk til regn et par gange, men det blev ikke til noget. Der er en let vind og det trækker og suser visse steder på pladsen. Temperaturen var 6 grader. Det er i uge 7. Der er vinterferie i dele af landet, men ikke i Nordjylland. Der er 5 bænke på pladsen, 2 springvand, 1 scene, 1 telefonboks, træer, pullerter og store krukker samt lygtepæle. Destinationen er skiltet som område med fartdæmpning og anbefalet hastighed 30 km/t. Der er 2 taxiholdepladser, 3 parkeringspladser og et busstoppested på området. Kørebanen har en bredde på 5,60 m og længden på Torvet er ca. 130 m. Bredden på torvet er varierende mellem 30 m og 60 m. Handelslivet består af: farvehandel, begravelsesforretning, ejendomsmægler, boghandel, 3 banker, lædervarebutik og en skobutik. Der er målt hastigheder på 50 biler indenfor strækningen og det har taget ca. 35 minutter at måle hastigheden på de 50 biler. Den målte gennemsnit blev 19,54 ~ giver 20 km/t. Den nyeste trafiktælling der foreligger, er fra april 1999 med en ÅDT på køretøjer. Uheldsdata fra 2007 og fem år bagud er: 1 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld. Torvet i Nr. Sundby er ombygget i 1996 for at formindske trafikken hen over Torvet. Det blev besluttet at ombygge det til et egentligt torv. Indretningen af Torvet blev udført, så det tydeligt fremgår, at trafikken her skal færdes på andre præmisser. På Torvet forekommer kørsel med både busser, lastbiler og varevogne og personbiler. 40

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

AUC Trafikdage 2004 Evaluering af tilgængelige løsninger

AUC Trafikdage 2004 Evaluering af tilgængelige løsninger AUC Trafikdage 2004 Evaluering af tilgængelige løsninger Forfattere: Arkitekt MAA, eksamineret tilgængelighedsrevisor Jacob Deichmann og tilgængelighedskonsulent Annette Bredmose, Rambøll Nyvig A/S Baggrund

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Oversigtskort Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr:

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA PLATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 OTIMERINGSLAN CYKELBY 2025 VESTERBROGADEKORRIDOREN - FRA LATANVEJ TIL GASVÆRKSVEJ AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Hensyn til de erhvervsdrivende er vigtig, men det skaber problemer, når handlende krydser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III

SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III SikreSkoleveje Bilag 1 Projektpakke 2012-III 1 Nye Skoler 2 1.1 Christianshavns Døttreskole 2 1.2 Hanssted Skole 4 1.3 Rudolf Steiner Skole 6 1.4 Landsbyskolen 6 1.5 Amager internationale Skole 6 1.6 Københavns

Læs mere

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade 15 (tidligere tom

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Cykeltour 2014 Tour de Suisse II

Cykeltour 2014 Tour de Suisse II Cykeltour 2014 Tour de Suisse II DAG 3 LØRDAG DEN 23. AUGUST 2014 BRIG TIL ANDERMATT Det anbefales at følge ruten som lagt i MapMyRide igennem Brig mod Naters. Hvis man følger hovedvejen videre ud af brig

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund

Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund Dialogmøde med Dansk Cyklistforbund Vi har fra cyklistforbundet i Randers anmodet om et dialogmøde med Miljø og teknik. Dette møde bliver den 22. august. Selvom Randers Cykelby har fået flere til at bruge

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere