MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl Buffet med mexicanske retter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter"

Transkript

1 Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur Nr årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo Tlf. 6215A God vi - billi billig i pris... i Commdur d Sit Michl Côt du Rhô LOKAL INDKØBSFORENING Dr r mg fordl vd Ærø Oli Eg tkbil på Ærø. Dglig udkørsl f oli også i wkd, hvis situtio skull opstå. Chufførr md stort loklkdskb. Stor lgrkpcitt ltr., Ærø Olis lvrdør OK r dskjt. Ærø Olis bstyrls r fr hl Ærø. Ærøs ltrtiv til d multitiol gigtr. Rig og gør god hdl md Ærøbors sikr olilvrdør i ovr 60 år. MEXICANSK AFTEN Frdg d 24. jur kl S SPOTPRI Bufft md mxicsk rttr 128,- Spis hvd du k Kr. Dr vil vær rttr for hvr smg, båd mildt og stærkt krydrt. Bl.. Mxicsk supp, Chilli co cr, Burritos md fyld m.m. Bordbstillig ødvdig på tlf llr Tlf D Lill Cf Kirkstræd 15 tlf E-mil: ØENS BLAD TLF ,M Tlf S flr god tilbud hr i vis S R - ELECT RIC VI DÆKKER HELE ØEN ÉN UDDANNELSE UDDANNELSE - ALLE M MULIGHEDER U LIG H E DE R Vlkomm til Iformtiosmød - for kommd lvr og forældr Ærø Srvic Tlf Rgørig til privt og virksomhdr ut. l-istlltør sør rsmuss ghovdvj 3 - mrstl lrbækk 4 - ærøskøbig ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER Automtik og styrig Ldbrug Husistlltior Blysig Idustriistlltior Brd- og tyvrilrm TLF SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER Fx: E-mil: Md vlig hils: KIRSTEN CARLSEN D Ø G N VA G T Pilgårds Etrprør Er di jdom omfttt f Ærø Vds krv om fjrls f sptiktk? Kotkt d os for fglig udførls. Krst Hrris Groth - tlf ØENS BLAD TLF

2 Rævjgt Vstrskov Jgtforig fholdr rævjgt lørdg d 18. jur md mødstd i klubhust kl til kff og rudstykkr. Sr r for- 2 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Gudstjstr ig vært vd Gul Ærtr, LÆGEVAGTEN 50 år dr r bidd tilmldig Sødg d. 19. jur TLF sst osdg d. 15. jur til Coi Christs, Østr Brgig 13 k osdg d 15. j- 2. sødg ftr Sør Storm på tlfo ummr llr tlfo ur fjr si 50 års fødslsdg. Hllig Tr Kogr Ortopædisk Søby kirk kl ummr Trdrup kirk kl Skomgr Hugrd Rcptio Clus Nils ortopædisk Ærøskøbig kirk kl år skomgr kommr til Ærø I ldig f læg Nicolj Skkmos Ærøskøbig Ligrd d 16. jur på Mrth Krists, Syghusvj 11, Ærøskøbig k Brtlss ovrtgls f læ- Fridrichss fskd og Hs kirk kl Ældr Ctr i tidsrummt Crst Albrts & Mrti Mølgrd Ligrd kl Tidsbstillig dirkt til Clus Nils på tlf. si 90 års fødslsdg. big Syghus idbyds ll osdg d 15. jur fjr gkosulttio på Ærøskø / Omml kirk kl Ligrd ptitr og smrbjdsprtr til rcptio frdg d Tirsdg d. 21. jur Ris kirk kl jur kl i kosulttio Stillgudstjst på 1. sl. Tgrbjd - Nyt og rovrig Vidur og dør Nybygig og omlvig Vi givr uforbidd tilbud og rådgivig Vi smrbjdr md HTH KØKKEN om dit y køkk, bdværls, grdrobskb Nicolj Fridrichs ophørr som lmt prktisrd læg pr. 1. jur Prksis ovrdrgs til: Lægkliikk Hs Brtls Syghusvj 18, Ærøskøbig Dr udstds løbd fr u y sudhdskort til ptitr. Er du llrd ptit vd Nicolj Fridrichs hr du rt til fr 1. jur 2014 og to mådr frm t skift læg gbyrfrit. Dtt k gørs vi md dit NmID. BORGERSERVICE Grlforsmlig Mdg d. 20. jur: Hotl kl : Sorr Rgmægd I dcmbr måd fldt dr i 49,2 mm imod 79,0 mm sidst år smm tid og std. Sidst år 636,5 mm, i år 647,1 mm. --- Dr fldt 45,3 mm rg i dcmbr i Søby. Dåb I Brgig Kirk r døbt Klus Thygs, sø f Mtt Igrid Pruss og Js Erik Thygs, Kobblbkk 1, Lby. ÆRØ KOMMUNE iformrr Socil- og Sudhdsssistt/hjælpr På Ældr Ctr r stillig som socil- og sudhdsssistt/hjælpr ldig til bsættls pr. 1. mrts 2014 llr srst drftr. Stillig r på gmsitlig 25 timr pr. ug i ftvgt. Dr må pårgs wkd-vgt hvr 2. wkd. Asøgigsfrist: 23. jur 2014 kl S mr om stillig på ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Dokophold MF Skjoldæs M/F SKJOLDNÆS skl i dok i priod 20. jur jur 2014 INCL. I ovævt priod r dr ig sjlds på rut Søby Fborg og Søby Fyshv. Dr hviss til Ærøskøbig Svdborg ovrfrt. ÆRØFÆRGERNE Vrmtillæg til førtidspsioistr (før 2003) og folkpsioistr Pr. 1. mrts 2013 r dt Udbtlig Dmrk dr vrtgr udbtlig f vrmtillæg. Vrmrgskbr skl sds dirkt til: Udbtlig Dmrk Kogs Væg Hillrød Læs mr på BORGERSERVICE Ø-kort 2014 til fstbod Ø-kort udsds i ug 50. Såfrmt dtt ikk r modtgt, bds du vligst rtt hvdls til Borgrsrvic sst frdg d 31. jur 2014, ftr d dto opkrævs t gbyr på kr. 100,00. For mistd ø-kort opkrævs t gbyr på kr. 100,00. Stmkort r grtis. BORGERSERVICE Lgld og Ærø Frifod For stt i Ærø Kommu smt kommus 100 % jd ktislskbr r dr u åbt for lodtrækig til æst sæso. Frifods hus liggr på Als, i Houstrup, i Fjllrup og på Flstr. S mr på https: //lgldrofrifod.bookhus.dk/logi.spx Hvis du r i tvivl om, hvord du bookr r du vlkomm til t kotkt Mo Mds, llr på tlf LANGELAND OG ÆRØ FERIEFOND Loklpl 9-9A for Ærøskøbig by vdtgls f Bystdrd Kommulbstyrls vdtog d 18. dcmbr 2013»Bystdrd«for dt offtlig rum bliggd idfor loklpl 9-9A i Ærøskøbig by. Formålt md Bystdrd r t fstlægg rmmr for gdivtrts omfg og udformig. Bystdrd r udrbjdt i smrbjd md Byhistorisk Forig, Turist- og Erhvrvsforig, Ærøskøbig Hdlstdsforig og Ærøskøbig Bværtrforig og k ss på TEKNISK AFDELING Skolidskrivig til 0. klss Skol Digitl idskrivig til 0. klss for dt kommd skolår 2014/2015. Idskrivig til 0. klss i Ærø Kommu r blvt digitl. Dt btydr t slv idskrivig til 0. klss forgår vi itrtdrss: https://idskrivig.dk D digitl idskrivig r åb fr d. 13. jur 2014 til og md d. 7. fbrur Du skl brug di NmID vd idskrivig. Hvis du ikk llrd hr NmID, k du bstill d på Ust om dit br skl gå på Skol, Ærø Friskol llr du øskr skoludsættls, skl du bytt d digitl idskrivig, for t dit br blivr rgistrrt korrkt. Vjldig - såd idskrivr du dit br. Du k idskriv dit br vd hvr computr, dr hr dgg til itrttt. 1. Gå til sid: https://idskrivig.dk 2. Log på md di NmID og følg visigr i blktt. 3. Udfyld fltr md ll ødvdig oplysigr. Husk også t udfyld dit tlfoummr. 4. På dt sidst skærmbilld skl du husk t klikk på»godkd«, hrftr får du kvittrig for idskrivig. 5. Hvis du øskr dit br idmldt i Fritidshjmmt, kommr dr t lik til dtt på kvittrigssid. Hvis du hr spørgsmål llr r i tvivl om idskrivig, r du vlkomm til t kotkt skols skrtærr på tlfo , llr komm på skol, så hjælpr vi dig gr. Optgls i 0. klss: Bør, dr fyldr 6 år i kldrårt 2014, vil ftr modig fr forældr bliv optgt i 0. klss. Bør, dr fyldr 5 år id 1. oktobr 2014, vil ftr modig fr forældr, bliv optgt, hvis d må tgs t ku følg udrvisig i 0. klss md hblik på t ku gå i 1. klss årt ftr. Optgls i Fritidshjmmt Toftbo Hvis du øskr dit br idskrvt i Fritidshjmmt Toftbo, skl du gå til hjmmsid: llr følg likt på kvittrigssid for skolidskrivig. SKOLELEDER, MARSTAL SKOLE Fi Møllr Mds Btligsvdtægt for spildvdsforsyig udr Ærø Vd A/S Kommulbstyrls hr d 18. dcmbr 2013 godkdt y btligsvdtægt for spildvdsforsyig udr Ærø Vd A/S. Btligsvdtægt r opdtrt i hhold til btligslov for spildvdslæg og trædr i krft pr. 1. jur Btligsvdtægt k ss på TEKNISK AFDELING Ny læg i Ærøskøbig pr. 1. jur 2014 Tlfo Tlfx Mil: kotor

3 TIRSDAG DEN 14. JANUAR Ærø hjælpr Rumæi Tæt på dig Få t tjk f di forsikrigr. Kotkt di lokl ssurdørdør på Ærø. Ti Wbr Mobil tlf.: CR Rvisio Rgistrrt rvisor v/ Richrd Christs Tighusgd 28, 3. sl 5700 Svdborg Wb: Emil: Tlfo Forig Ærø hjælpr Rumæi (ÆHR) rbjdr u på 12. år md t hjælp rumæsk bør. Mg tig i Rumæi r blvt bdr i diss år bldt dt ifrstruktur, m d god udviklig blv st på std by, d kris kom, og d fttigst hr stdig stor bhov for hjælp. ÆHR hr c. 50 mdlmmr, i bstyrls skl dr vær 3 llr 5 mdlmmr og 2 suppltr, for tid r vi 3 bstyrlssmdlmmr. Vi rbjdr smm md 2 orgistior i Rumæi.»Jsus hop of th Chil d- r«(jhc), lill orgistio, hvor ll rbjdr grtis, d støttr c. 15 fmilir mtrilt og socilt, ldr Mri r uddt psykolog, og hr god rsulttr.»sfât Mcri«r t børhjm ormrt til 22 bør (d hr mllm 25 og 30) og t dgctr md tilmldt c. 75 bør (dr kommr c. 40 hvr dg), d 75 bør i dgctrt kommr fr c. 70 fmilir som Sf. Mcri støttr socilt og mtrilt. Drudovr hr d 2 ljlighdr, hvor dr bor 10 til 12 ug pigr. Dr r c. 16 stt i Sf. Mcri. Vort fokus r på uddls. Vi hr t lill skolprojkt kørd i JHC, hvor Mri givr kstr udrvisig til 6 til 8 bør 6 timr ugtlig, dt hr hjulpt flr bør, som vr vd t dropp ud f skol, u klrr d, dr hr vr og lyst, sig godt i High School. Skolmtrilr r vigtig dl t skff pg til, ligså ugs sommrljr i d rumæsk bjrg for ogl f bør i JHC. Vort bsøg f bør fr Sf. Mcri i ugust hvrt år r også vigtig for os, dt hr stor stjr i Sf. Mcri, og dt r djlig oplvls for os, t oplv børs glæ d. Bskrivls f orgistior og vor projktr k rkvirrs. Hvdls til: Ig Mthis tlf llr Ev Sloth Jørgs tlfo Vi håbr og hr lyst til t gå id i bstyrls, hvis ikk vil forig bliv lukkt d i ftrårt På bstyrlss vg Ev S. Jørgs Formd Møllvj Tlf Arrbo Ærøskøbig Sødg-Osdg kl Torsdg kl Frdg-Lørdg kl Dr. Fisk Ærø Hr du psorisis, hård hud, fodsvmp llr trægr di føddr br til kærlig plj, så k d fisk hjælp dig. 30 miuttr kr. 125,- 50 miuttr kr. 155,- Tidsbstillig hvr dg mllm kl tlf Kott - Tgr ikk mod btligskort. TRÆNGER FAMILIEN TIL NYE MØBLER??? Vlkomm til Ifomød - for kommd lvr og forældr ÉN UDDANNELSE U D DANNELSE - ALLE MULIGHEDER T på MØBEL UDSALG F.ks.: prs. sof Normlpris Kr ,- SPAR Kr ,- UDSALG Kr ,- 30% på l brugskust, og billdr. BOLIG HUSET Østrbro Søby. Tlf

4 4 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 KROGKILDE AUTOVASK TRANDERUPGADE 49 TLF ÅBENT ALLE UGENS DAGE FRA KL MONA OG LARS Mlrmstr J Ptrs Dorthdlsvj Sprøjtsprtl - sprtllæg Uddørs fcdmlig Opsætig f væv Tptrbjd Uforpligtd tilbud Udljig f lift Tlf SALG AF DYRUPS KVALITETSPRODUKTER Dt vil glæd dig t s os til iformtiosmød Hør om 2-årig hf på Ærø - Ærøs gymsil uddls Tirsdg d. 21. jur kl P.E. Pålssosvj 1, ÆRØ www. vucfy.dk/ro LANDBRUG & SMED Vi udførr: Mski- og motorrprtior Slg f rsrvdl til diss Hydrulikslgr frmstills Srvic på SAC mlklæg Stldlæg forhdls/opsætts Slg f hgsrtiklr Slg f sliddl til mrkrdskbr Strtbttrir Forhdlig og rprtio f strtr og grtorr Ny og brugt mskir sælgs Alt i kilrmm Slg f dæk SMEDEARBEJDE Vi udførr ll formr for smdrbjd på vors værkstd og ud vd kudr. Rådgivig i øjhøjd - ltid t opkld værd. Dukærgd 22 Dukær tlf Ugdomms Rød Kors hr åbt lkticf md stor succs Ugdomms Rød Kors på Ærø hr strtt lkticfé i som åbd d. 8. jur Frmovr vil lkticfé vær åb hvr osdg fr Cfé - r for ll bør og d frivillig blv ovrvældt d dr på åbigsdg kom ikk færr d 25 bør. I Ugdomms Rød Kors vd vi, t psykisk drlg i skoltid r lvorlig udfordrig. Drfor rbjdr vi for t styrk bør i lkticfér fgligt og socilt. Elvr kommr først og frmmst for t få hjælp og støtt til drs skolgg. M cfér r ikk fortsættls f skoldg. D r t frirum, hvor motivtio og positivt smvær r dt vigtigst. For mg f bør r dt socil smvær md d frivillig og d dr bør i lkticfé væstlig dl f lktihjælp. Sm vært og ktivittr i lkticfér hjælpr bør md t udvikl drs lyst og v til t d positiv rltior og fællsskbr md dr bør og drmd drs forudsætigr for t idgå i fællsskbr i dt lmidlig skolliv. Formd for dt lokl udvikligsråd på Ærø, Ait Gudbjrtsdottir udtlr;»dt vr supr fdt, t dr kom så mg bør først gg vi åbd lkticfé. Vi håbr dr kommr lig så mg frmovr, m så får vi brug for flr frivillig.«d flst frivillig i URK Ærø r ug fr VUC. Dt r lill vlfugrd grupp f frivillig dr drivr lkticfé m dr k brugs flr! Som frivillig idgår du i vgtpl, som Vi udførr: Trppr Glædr Stldivtr Lågr Stålkotruktior d ktivittssvrlig hr svrt for. Dt r frivilliggrupps svr t sørg for hygglig og trygg rmmr for brugr f cfé. Dr stills ikk krv til, t du hr rfrig md t udrvis. Til ggæld forvts dt, t du r stbil og motivrt for t gør forskl for dr. Du skl forvt t vær md som lktihjælpr midst to timr hvr 14. dg og dltg i mødr i frivilliggrupp. Frivillig i lkticfé, Rikk Mikkls udtlr;»jg k virklig godt lid mit frivillig rbjd i URK. Dt r fdt, t ku stbl såd t tilbud på b f frivillig kræftr. Vi r lill fdlig hr på Ærø, m hldigvis r dr mg tilbud om fstr og kursr i Ugdomms Rød Kors.«Fmilikosult i kommu, Vr Thstrup Hs, r også bgjstrt for d frivilligs idsts og glædr sig til, t kigg forbi lkticfé vd ljlighd. Cfé hr åbt hvr osdg kl Vi holdr til i»dt stor Læshus«på Skol. Dr r mulighd for t få hjælp til lktir, læs bøgr, skk, hygg llr hvd d frivillig og bør fidr på. Du k læs mr om URK s lkticfér hr: Ugdomms Rød Kors r Dmrks størst humitær ugdomsorgistio. Vi hjælpr bør og ug md problmr som somhd, misbrug, fttigdom og vold. Fr lktihjælp og friljr til cht og værstdr frivillig udgør kr i vors rbjd. Læs mr på Dtt r bvis på, t også d SMÅ ANNONCER læss i Ugvis Nu kstr krors tilskud til Tdprotsr vd bstillig id d 7. fbrur Rig i dg og bstil tid til GRATIS forudrsøgls. Bhdligr fisirs. Små fdrg ovr op til 5 år. ærø blomstr & hvctr OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF Åbigstidr: Md.-frdg kl Lørdg kl LANDBRUG Vi hr flr forskllig værkstdr, hvor vi udførr forskllig formr for rprtior f ldbrugs- og trprørmskir smt ll småmskir. Er du hvrrt llr dt, hr vi dr til udstyrd værkstdsvog sålds, t vi k rprr di mski på stdt. Vi sælgr liglds rsrvdl mm. i vors butik på drss. Alt i murrrbjd Rprtiosrbjd Bdværlsr Tgrbjd Murrmstr Christi Grø Eghovdvj 7 Tlf Mobil UDSALG i udstyrsfdlig strtr Torsdg d. 16. j. kl Kig id og s d mg god tilbud på f.ks.: Grdir Hådklædr Sgtøj Bdforhæg Plidr Dyr Pudr m.m. Tøjshopp ÆRØ BOLIGUDSTYR Sødrgd 6. Ærøskøbig. Tlf SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI: FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE Ods Hfihus Torvgd 1 Tlf Svdborg Dt Gul Pkhus Hvplds 3 B Tlf

5 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Vi hr ogt for hvr smg... 25% rbt DELIKATESSEN: Altid c. 10 rttr t vælg imllm f.ks.: f. på lt Økologi i frugt og grøt Lsg Bøf md løg Krbod md grøærtr FRIT VALG ÅBNINGSTIDER Mdg - Frdg... kl Lørdg - Sødg... kl Bgr åbr ll dg kl psk gurkr Tilbud gældr fr osdg d. 15/ til og md lørdg d. 18/ Dr tgs forbhold for trykfjl, mgld lvrcr, fgiftsædrigr smt udsolgt vrr. Tlf ovr 70 prkrigspldsr lig vd dør! 5

6 6 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Ærø Rdigskorps ApS Dukærgd 21 - Ærøskøbig - Tlf. * Hurtig hjælp r dobblt hjælp! TEGN ABONNEMENT - md FORBINDINGSKASSE til bil - til hjmmt - til rbjdsplds Eftrsy og opldig f ILDSLUKKERE udførs! Ny ildslukkr på lgr! ÆRØ KARTOFLER SAVA pill- og skrællkrtoflr Grtis lvrig! ovrlt på Ærø llr fht slv på f vor slgsstdr. Vlig hils 15 KG SÆKKE ÅBENT ALLE ugs dg for slvbtjig! PER ERIKSEN OLDEGADE 5 TLF SNEDKER- OG TØMRERARBEJDE udførs... ERIK ERIKSEN Træskibsværft Tlfo Mobil-tlfo ÆRØ BYG ApS DIN LOKALE HÅNDVÆRKER Murr- & ut. Klokmstr Vi udførr lt idfor: JORD-, KLOAKARBEJDE BETON OG MURERARBEJDE Klik id på vors hjmmsid Kotkt os for t uforpligtd bsøg Tlf k bytts til ocidlvrig Ærø vlgt som forggskommu f klimmiistrit Et søvrmlæg til opvrmig f hrrgård og vidrudviklig lfærgr drvt f vidmøllstrøm. Md d to dmostrtiosprojktr r Ærø udvlgt f Klim-, Ergi- og Bygigsmiistrit som d f to forggskommur id for d grø omstillig. - Vi r gld for t bliv vlgt som forggskommu og håbr, t vi k vær md til t vis vj for d grø omstillig f dr kommur og særligt dr ø-smfud. Vi sr dt som rkdls f øs stsig på vdvrd rgi og d y projktr, som Ærø r i gg md, sigr projktmdrbjdr id for vdvrd rgi, Thoms Estrup, Ærø Kommu. Høj-Tstrup og Ærø r vlgt som d to forggskommur, som Klim-, rgi- og bygigsmiistrit søgt og hr tildlt støtt md midlr fr D Grø Suprpulj. Ærø får som søgt 2 mio. kr. til projktt, dr hr fåt titl Smrt Ergy Isld. - Md støtt k vi rlisr t søvrmlæg i gtblrt voldgrv vd f øs hlt stor turistttrktior, hrrgård Søbygrd, og komm vidr md udviklig f lfærgr til rsttig for d trditioll bilfærgr. Elfærgprojktt r lgt frmm og vil id for få år ku rsttt mg f d dsk bilfærgr og gør færgtrfikk hlt CO2-fri, hvis d blivr opldt md l fr vidmøllr llr dr vdvrd rgiformr, sigr Thoms Estrup. Md D Grø Suprpulj vil rgrig og Ehdslist gr støtt d kommur, som vil gå forrst og vis, hvord kommur på bdst vis k rducr CO2-udldig vd t ovrgå fr t få drs rgi fr fossil brædslr til mr grø? l k y c t f tis! r t g, Træ md dig i busstis tg dii u u gr cykl d t k, å S rø på Æ, og r s s. g u r b o s l m I lll ig i bus lo dig 9 om d k k o m l l k cyk ldr fr m. æld g t l d u lb ig Tililb k/cyk ig d g. s d u r B t fortsæt på Fy g i i d or r om m s æ L rgi og bdr rgiffktivitt. -Vi står midt i stor grø omstillig f dt dsk rgisystm. Hr spillr kommur stor roll, og drfor r dt ormt vigtigt, t vi støttr d god udviklig, vi sr i rigtig mg dsk kommur. Jg glædr mig til t følg pilotprojktrs udviklig til fordl for vors fælls klim, sigr klim-, rgi- og bygigsmiistr Mrti Lidgrd. D Grø Suprpulj r rttt til d kommur, dr går smm md privt grø ktørr om t lysr mulighdr for grø omstillig og om t forbrd kokrt dmostrtios-projktr. Dt btydr, t kommur skl gå smm md rlvt rgislskbr, privt virksomhdr llr vidistitutior for t få tildlt pg fr stt. Alysrbjdt skl vær fsluttt id 1. juli Ærø r gåt smm md SE (tidligr Syd Ergi) og r i t projktkosortium md Sims lgt frmm md udviklig f lfærgr. Alborg Uivrsitt skl bidrg til lysr f, hvord Ærø k omstill øsmfudt til 100 % fossilufhægighd. - Md projktr som diss får vi lgt mr fokus på d lgsigtd prspktivr, hvilkt vil styrk rbjdt md d smld grø omstillig f dt dsk smfud. Projktr skl ss som t lill, m vigtigt strtgisk skridt i rtig mod frmtids Ergidmrk, sigr Ehdslists klim- og rgiordførr, Pr Clus. FAKTA E såkldt»ø-kommu«og såkldt»lmidlig kommu«får tildlt pg fr D Grø Suprpulj. Ærø Kommu og Høj-Tstrup Kommu r vlgt. I bgg kommur vil dr bliv gmført ét pilotprojkt. Projktr vrr frm til 1. juli E»ø-kommu«hr bgræst rgiudvkslig md bokommur, ms»lmidlig kommus«r- giforsyig i højr grd r itgrrt md bokommurs forsyig. Md solvrm, vidmøllr og dr vdvrd rgiformr r Ærø llrd lgt frmm md omstillig til grø rgi. Kommu hr visio om, t ø skl vær CO2-utrl id S mr på og om lfærgprojktt på Thoms By Estrup Kommuiktios- og projktmdrbjdr Udvlgt for Bærdygtig Ergi WWF Vrdsturfod søgr ug fr Fy til kspditio i Afrik D friksk lftr r trut på livt f d omfttd illgl hdl md lfb, som hvrt år, r skyld i flr d drb på d stor dyr. WWF Vrdsturfod sættr fokus på problmt md kmpg»wildlif Rportrs«og søgr drfor to ug fr Fy, som skl md på kspditio til Ky smm md WWF Vrdsturfod, til sommr. Livt som Wildlif Rportr Ug fr Fy k u tilmld sig stor olikokurrc om t bliv Wildlif Rportr og dltg i kspditio til Ky. Som Wildlif Rportr kommr d md g øj til t s hvilk udfordrigr og problmr, som kyttr sig til hdl md trud dyr. Drs opgv blivr t rsrch, skriv rtiklr og rpportr hjm, hvd m som lmidlig fybo k gør, for t udgå drb på lftr og midsk prsst på d friksk tur. Spcilt som turist, hr vi dskr t svr, vd ikk t køb lfbsfigurr, smykkr llr dr dl fr lft, som sælgs mg stdr i båd Afrik og spcilt Asi. Drfor skl vi hdl Sidst år vr vi du gg vid til lftmsskr, d mr d lftr blv dræbt for drs stødtædr. M mtodr r blvt voldsommr og mr omfttd. Dt stod klrt d m fdt 300 død lftr MØLLEVEJEN 33 A 5960 MARSTAL TLF TELEFAX Aoc -mil: Udgivr og svrshvd: Sør Storm Sts og motg: Mrk & Storm Grfisk A/S Åbigstidr: Mdg-frdg kl Est vis, dr kommr til ll husstd på Ærø Læs Ugvis på www. rougvis.dk fr kl tirsdg i Zimbbw dræbt vh. giftstofft cyid. Omkrig dm fdt m t utl f dr død dyrrtr. WWF hr lcrt globl kmpg»kill th trd«som opfordrr rgrigr vrd ovr, til t bkæmp d illgl hdl. Gmmr Fy på og Wildlif Rportrs? D ug skl tilmld sig kspditio i pr vi hjmmsid D skl uplod vido på mx 1 miut, hvor d fortællr hvorfor d gr vil vær Wildlif Rportr. Hrfr udvælgr WWF Vrdsturfod fm pr fr Fy, som skl dyst vidr på hæsblæsd BsCmp i Ods ZOO om d dlig pldsr. Fkt Kmpg sættr fokus på d omfttd hdl md trud dyr, spcilt lfb og hvilk koskvsr dt hr for Afriks dyrliv. Dt slås, t d smld illgl hdl md trud dyr og pltr i dg udgør d fjrdstørst krimilitt på vrdspl ftr mskhdl, rkotik og slg f kopivrr. Dr hdls illglt for 108 mi. kr. om årt. Ug i ldr k tilmld sig. Tilmldig fr 1. jur 1. pril. BsCmp i Ods ZOO d pril. Ekspditio til Ky liggr i ug 26. S mr på: INDLEVERINGSFRISTER FOR ANNONCER: Stor forrtigs-/ forigsocr - hl og hlv sidr: SENEST ONSDAGEN FØR KL Midr forrtigs-/ forigsocr: TORSDAG KL Dog k færdigt mtril og bkdtgørlsr modtgs til frdg kl Små 1-spltd rubrikocr: SENEST FREDAG KL Dødsocr modtgs idtil mdg morg KL Al rhvrvsmæssig ffotogrfrig f bldts ocr ikk tilldt. Avis påtgr sig itt rsttigssvr som følg f vt. trykfjl i ocr og tkst. Aocr, dr stridr mod bldts forrtigsord, optgs ikk.

7 TIRSDAG DEN 14. JANUAR Til kudr hos Ærø Elforsyig: Nu r dr é rgig midr i jur 1. jur 2014 skiftr ll kudr hos Ærø Elforsyig fr coto til fktisk frgig. D æst lrgig kommr drfor først i pril. I 2014 fusiorr Ærø Elforsyig md SE, t f Dmrks størst rgi- og tlslskbr. Dt btydr billigr t- trif og y spædd mulighdr. Dt btydr også, t du frmovr skl btl bgud for d strøm, du fktisk brugr. Såd forgår ovrgg I sidst hlvdl f jur modtgr du komplt årsopgørls, m ig coto fktur for 1. kvrtl som du pljr. I pril modtgr du rgig fr SE for dit fktisk forbrug i 1. kvrtl. Frmovr vil ll rgigr hv SE som fsdr. Ovståd gældr ikk for kudr md solcllr udr ttomålrordig. Vil du vid mr? Hr du spørgsmål til fusio llr d y lrgig, så giv os dlig t kld på Hold dig opdtrt om yhdr og tilbud. Tilmld dig SE s yhdsbrv på SE.dk/yhdsbrv 90 år md oplysig og uddls Torsdg d. 9. jur 2014 vr dt 90 år sid, t AOF blv stiftt, og bgydt t oplys dskr md kursr og fordrg, dr styrkd båd dt klt msk og fællsskbt. D først stor ktivitt AOF gmført, vr ldsomfttd fordrgsvirksomhd ovr mt: Dt dsk smfud. Dt blv til 953 fordrg md tilhørr. M mål for AOF vr dog flr og højr. AOF vill giv d ug lærlig fglig og lm kudskbr vd sid f drs mstrlæruddls. Vi vill skb dbt og formidl vid til d brd bfolkig, og dlig skull AOF tg ktiv dl i t udd ldbrugts rbjdr til idustrirbjdr. AOF s virk r gm folkoplysig t klæd dskr på til t bld sig i dmokrtit. I d 90 år, dr r gåt, hr AOF gmgåt gigtisk udviklig, og i dg hr vi ftskolr i hovdprt f ldts kommur. AOF s ftskolr r i kostt foryls. Vi tilbydr d kursr, som borgr ftrspørgr. AOF oplysr og hjælpr borgr id på rbjdsmrkdt. Dt skr bl.. gm divrs bskæftiglssrttd kursr,- hrudr forbrdd voksudrvisig og ordblidudrvisig, dr hjælpr dm, dr hr bgræsd færdighdr i læsig, rgig og it. AOF hr i 30 år også rbjdt itsivt md u drvisig f udlædig, og hr i mg år, gm vors sprogctr vært vigtig mdspillr, år dt hdlr om itgrtio. Vi r stolt f, t vi i 90 år hr brigt dskr gm uddls, kursr, fordrg, dbt og oplvlsr. Tk til vors mdlmsorgistior, mdrbjdr og kursistr i AOF, som hr vært md til t sikr, t lt dtt hr kut ld sig gør. Læs mr om AOF på Hurtig tomtsupp Såd lvr du hurtig omgg skoldhd tomtsupp (givr cirk to portior): E hlv bouillotrig, dås flåd, hkkd tomtr smt t fd hvidløg blds og hælds i gryd. Tilsæt cirk to dcilitr vd, slt, pbr og vtult dr kryddrir og smul crmfrich llr flød. Kog supp fm til ti miuttr. Nu r d hurtigsupp klr til srvrig. Drømm r på Ø... Lill byhus/fritidshus ær Sødrrd Vill md hvudsigt - ær strd Hyggligt byhus i Omml by - ær to hv Ldsbyvill i Græsvæg Sommrhus i Borgæs Øbolig I Skipprgd 50 I 5960 v/ Rio Jss I Sttsut. jdomsmæglr MDE Mobil: I øbolig.dk...www.øbolig.dk»miors Hjm«- Dit y gllri/bolig i? NYT Færgstræd 6. Byhus md mulighdr til god pris, forvt rovrig. Lukkt gårdhv, hyggligt områd, tæt på hv... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 60 Ergimærk: G Kld./udhus rl: 0/0 Kott: Vær./tgr: 3/2 Udbtlig: Grudrl: 91 Brutto: Opført/omb: 1763 Ntto: NYT Pilvægt 5A. Rigtig hygglig, godt idrttt, brædov, 3 værlsr på 1. sl, god stor kælr, tæt på dt hl i... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 122 Ergimærk: E Kld./udhus rl: 64/29 Kott: Vær./tgr: 4/3 Udbtlig: Grudrl: 516 Brutto: Opført/omb: 1957 Ntto: NYT Hovdgd 23. Godt bliggd, ær hv og strd. Sydvdt lukkt hv og grg. Godt hlårs-/fritidshus til pris... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 116 Ergimærk: G Kld./udhus rl: 0/47 Kott: Vær./tgr: 7/2 Udbtlig: Grudrl: 412 Brutto: Opført/omb: 1800/1984 Ntto: Græsvægvj 66. Prfkt til børfmili, md 4 sovværlsr, rgimærk C, tæt på boldb, skolbus, tur... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 150 Ergimærk: C Kld./udhus rl: 0/58 Kott: Vær./tgr: 6/2 Udbtlig: Grudrl: 660 Brutto: Opført/omb: 1915 Ntto: Flot og gmrovrt byhus i Ærøskøbig Flot udsigt til Vitsø og Østrsø Tglgd 11. Uik, flot gmml bygig, prfkt til gllri llr ligd udbyds i budrud. Frist 1. fbrur 2014 for bud... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 0 Ergimærk: INGEN Kld./udhus rl: 0/84 Kott: Vær./tgr: 6/1 Udbtlig: Grudrl: 227 Brutto: Opført/omb: 1798 Ntto: NYT Østrgd 6. Lækkr jdom, forholdsvis stor, sydvdt, lukkt gårdhv, tæt på vdt vd Bøsshg, få hudrd... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 129 Ergimærk: E Kld./udhus rl: 0/0 Kott: Vær./tgr: 5/2 Udbtlig: Grudrl: 123 Brutto: Opført/omb: 1863 Ntto: Hss Agr 11. Ku 100 mtr til strd. 5 km til Ærøskøbig. Godt idrttt. Brædov. Sydvdt trrss... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 67 Ergimærk: Kld./udhus rl: 0/0 Vær./tgr: 3/1 Grudrl: 855 Opført/omb: 1983 SOLGT Søby Ldvj 16. Få km til Søby, storslåt tur og ftstisk udsigt. God plds, md udhusbygigr. Mulighd for t... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 115 Ergimærk: G Kld./udhus rl: 10/240 Kott: Vær./tgr: 6/1 Udbtlig: Grudrl: Brutto: Opført/omb: 1905 Ntto: VURDERING ELLER FREMVISNING RING Rio Jss Lott Withr

8 8 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Kær Jørg! Du øsks hjrtlig tillykk md d 18 år d 12. jur og vlkomm i d vokss rækkr. Vi lskr dig MOR, ALLAN MAGNUS, KIRSTINE, ANTON OG THEA Isolrig lur også i privtøkoomi Korrkt og grudig isolrig hr mg fordl. Dt sprr turligvis på båd vrm og pgpug, m dt givr også t sudr idklim. Måsk tør du slv bgiv dig i kst md t udfør ogt f isolrigsrbjdt. For ksmpl udlægig f isolrigsmtrilt på loft og i skuk. Adr isolrigsopgvr r klrt opgv for fgmd, og i tid, hvor dr r rift om hådværkr, gældr dt om t lv lu ftl md isolrigsfirmt så hurtigt som muligt. E kosult fr t firm md ftrisolrig som spcil k mt gmgå jrs bolig og komm md t bud på, hvor dr bør sætts id md ftrisolrig. H r også i std til t brg, hvor mgt jrs rgiforbrug vil fld, år d forskllig formr for isolrigsrbjdr r udført. Og så r dt såmæd pærlt t rg ud hvor mg år, dr går, før ivstrigr hr tjt sig slv hjm ig. Dt hr r i øvrigt ikk blot t spørgsmål om kror og ørr. Dt drjr sig i høj grd også om bokomfort. Optiml isolrig givr t sudr idklim ud træk, fugt og fodkuld, og i mg tilfæld givr ftr-isolrig mulighd for bdr pldsudyttls. Hvis loft og tg ftrisolrs, hr m pludslig mulighd for t idrtt tgtg til værlsr, kstr opholdsstu tc. E»skrubbtur«r djlig t få hjælp til I ldig f mi fødslsdg holdr jg ÅBENT HUS Lørdg d. 1. fbrur kl på Brgig Soggrd hvor dt vil glæd mig t s fmili, vr, bor og kollgr. Hils CONNIE CHRISTENSEN Østr Brgig 13 ÅBENT HUS 70 år - jm dog! Hr du lyst til t fjr mi mg år, så kom til fst på Brgig Soggrd Lørdg d. 25. jur kl Hils fr MARIETTA RECEPTION Frdg d 17. jur fr k holdr vi rcptio i kosulttio på 1. sl på Ærøskøbig Syghus Aldig r fskd md Nicolj og Hs Brtlss ovrtgls f kosulttio. All ptitr og smrbjdsprtr r vlkom til bid og tår. Hils NICOLAJ OG HANS 10.klss md rhvrvsrttt idhold for dig dr skl vidr..! ÅBENT HUS 6. FEBRUAR 2014 KL sydfysfrifgskol.dk Tillykk Vors djlig mor fyldr 90 år d 15. jur. KAREN ANNE MARIE INGER Hj Krl Tillykk md d 30 år. Hils RENDEN GENBRUG Hdl og Srvic Opkøbr tk- og plisdrmøblr. Bor rydds - opkøbs. Kørr ovrlt. Hvdls: ULRICH JØRGENSEN, tlf Ærø Produktforrtig»SKROTTEN«TROUSLØKKEVEJ 5 A 5960 MARSTAL TLF. HELGE E-mil: Miljøbhdlig f bilr md skrotpræmi Modtgr: jr og skrot ISO crt. Lå til mskir Lgld/Ærø Idkøbsforig tilbydr lå til trktorr, mskir, rdskbr og gulpldbilr til brug i ldbrugt, lægsgrtr og hådværkr md flr. Rt r 4% p.. Ydrligr oplysigr vd: Pdr Pdrs, tlf mil: hjmmsid: li.lrs.dk Lgld/Ærø Idkøbsforig stiftt Du k slv å dt mst f kropp, m du skl turligvis bd di prtr klr ksmplvis rygg. Du k slv å dt mst f kropp md svmp llr»skrubbhdsk«, m vi k klrt bfl, t du sættr di prtr på»skrubbrbjd«. Dt r hyggligt og ydrst bhgligt, og h/hu k u gg ud bsvær å t skrubb hl di ryg! Nu forsvidr død hudcllr, dr kommr gg i blodomløbt, og dt bhglig rsultt r, t di hud blivr bdr i std til t optg lt dt god fr di crmr. Hvilk hudtyp? Hvilk plj og drmd hvilk hudpljproduktr, dr pssr dig bdst, fhægr ikk midst f di hudtyp. Tør hud r ksmplvis mgt fiport hud, som oft virkr spædt, grov og klød. Hr bør du ormlt vælg pljproduktr, dr tilførr mgt fugt og fdt. D orml hud blivr lidt tør om vitr. Hud r blød md srtt to, og dr r ikk områdr, dr skllr llr som virkr særligt fdtd. D orml hud vil hv godt f pljproduktr md mg fugtighd og ku lidt fdt. Dr r mssr f god råd Dødsfld Mi lskd md vors kær fr, morfr, svigrfr og pljfr Erik M. Nils t ht om plj f d forskllig hudtypr hos mtrilist, m husk på, t sud hud ikk blot skbs vd korrkt hudplj. E sud og vrirt kost, motio, frisk luft og god ttsøv r også vigtig lmtr for huds vlbfidd. 24 tidszor Når klokk r syv morg i Dmrk, r d ku sks i Egld, og d zotid, dr brugs id for hvr f d 24 tidszor, jord r iddlt i, får mg t føl, år d tgr på chrtrfri til mildr himmlstrøg. Id for hvr tidszo rgs md klokkslæt, dr r é tim forskllig fr bozos, m mllm zor lig øst og vst for dtolii r forskll dog ikk é m hl 24 timr! Tksiglsr Hjrtlig tk for blomstr og vlig dltgls vd Kristi Luritss bisættls. E stor tk til Hjmmplj for god og kærlig plj og omsorg. På fmilis vg Ar, Ato og Albrt * 24. pril jur 2014 r tgt på si sidst sjlds På fmilis vg Add Bgrvls fidr std frdg d 17. jur kl fr Ods Kirkgårdskpl

9 TIRSDAG DEN 14. JANUAR Dskr vd ikk ok om drs kældyr Dsk dyrjr vd ikk ltid ok om drs kældyr, og Dyrs Bskyttls glædr sig drfor ovr, t dt u pr. 1. jur r lovpligtigt, t y dyrjr får udlvrt psigsvjldig, år d købr t kældyr. Dog skl dr mr til d blot psigsvjldig, for t kældyr r stor bslutig, sigr Dyrs Bskyttls. Hvor mgt flyvplds skl udult hv, k to hkir gå i smm bur, og skl ørkrottr gtlig hv jord t grv i? Alt for mg dskr sættr sig dsværr ikk grudigt ok id i dyrs dfærd og bhov, id d skffr sig t kældyr. Og dt går ud ovr dyr.»hos Dyrs Bskyttl s hr vi dsværr mg dyrværssgr, dr skylds, t dyrjr ikk vd ok om dt kældyr, d hr skfft sig. Dt k vær trrrir, dr r for kold, kir, dr går i for små bur og ikk får ok motio, flokdyr, dr går hlt l ud kotkt til dr rtsfællr og så vidr. Dt skylds ikk od vilj, m drimod t jr ikk kdr ok til dyrs bhov, og dt hr dsværr stor koskvsr for dyr«, forklrr Js Jokums, projktldr for fmilidyr fr Dyrs Bskyttls. Drfor glædr dt Dyrs Bskyttls, t dt sid 1. jur 2014 hr vært lovpligtigt, t dyrhdlr frmovr skl udlvr psigsvjldig, år d sælgr t dyr. På d måd k m mlig sikr, t d y dyrjr får br t miimum f vid om drs y dyr. Ovrvj grudigt før du får dyr Js Jokums udrstrgr dog, t dt ikk l r ok md psigsvjldig, år m hr købt t dyr. Arbjdt som svrlig dy rjr bgydr læg i d, mlig i dt øjblik, m ovrvjr t få t dyr.»id m købr t kældyr, skl m udrsøg øj, hvd dyrt krævr f som jr. Dt r mlig ikk ok t tæk på, hvd dyrt k giv, m også hvd m slv hr t tilbyd dyrt, så m r sikkr på, t dt k trivs i fgskb«, sigr Js Jokums, dr drfor rådr folk til t sætt sig grudigt id i d forskllig dyrs bhov, læg før d står i dyrhdl.»ellrs risikrr m t d md t hv t dyr, dr mistrivs. Og dt r dr jo ikk og dyrjr, dr øskr«, sigr Js Jokums. Grtis vjldigr på hjmmsid Drfor hr Dyrs Bskyttls på drs hjmmsid lvt list ovr pttdyr og fisk. Hr r ll dyr dlt id i ktgorir svær, middl og lt, så m mt k s, hvilk dyr dr krævr særlig vid og rfrig.»hvis m hr bsluttt, t m gr vil hv t dyr, så k m på Dyrs Bskyttlss hjmmsid bliv klogr på, hvor mgt rfrig og omsorg d forskllig dyr krævr. M k også læs mr om hvrt klt dyr. Hvor stort blivr dt, hvilk slgs bur llr læg skl dt hv, hvord stimulrr m dt, hr dt særlig dfærd og så vidr«, forklrr Js Jo kums, dr håbr, t dt vil vær stor hjælp for dyrjr, dr drvd k sikr sig, t d skffr sig t dyr, d mgtr t hv. På Fødvrstyrlss hjmmsid k m læs d lovpligtig psigsvjldigr. Dyrs Bskyttls hr bidrgt til flr f diss psigsvjldigr. FAKTA: Skl du hv kældyr? Js Jokums rådr dig til t tæk ovr følgd: Hvor mgt tid hr du til rådighd? Lufttur, ktivrig, plj, rgørig og så vidr tgr mlig mr tid, d m lig tror. Hvor mgt plds hr du? Nogl dyr krævr mgt plds til t bvæg sig på llr stor læg/bur. Hvor læg blivr du bod på di uværd bopæl? Hvis du srt skl flytt, r dt ikk sikkrt, dr gældr d smm rglr for husdyr dr. Hvord sr di økoomi ud? Fmilidyr k vær stor post på budgttt, båd i forhold til fodr og bur, m også uforudst dyrlægrgigr. Husk t ogl dyr k lv mgt læg. Er du klr til d forpligtls d æst 15 år? Dtt r bvis på, t også d SMÅ ANNONCER læss i Ugvis Bldd Al opmærksomhd frbds sødg d 19. jur. Ji Grub EL-SCOOTER 3 OG 4-HJULET Fr kr ,- KURT FILIPSEN Tlf Blu Ribd Trsltios Ovrsættls og korrkturlæsig. Også små opgvr. Trsltør Vibk Lykk Friis Lggr 1 Tlf smild føddr Yvo Grub Fbricius Lægxm. Kliisk Fodpljr Hvplds 4, All Ærøs jægr og dr turitrssrd Skl dr vær jgt på Ærøs dåvildt? Mød: osdg d 15. jur kl i Græsvæg Gl. Skol All itrssrd r vlkom til dbt og stilligtg til dåvildtts frdig llr j. Vl mødt! ÆRØS JAGTFORENINGER Møllvj Tlf FLYTTEBILER UDLEJES Tlf Mssgtrput A Flidt Wsth Tlf: mssgtrput-mrstl.dk Yi-yog Ny mdicisk yog hvr osdg kl Yi-yog roligt og gt til ll. Dorit Yogstudio Søby Tlf ÆRØ SVØMME- KLUB fholdr Ordiær Grlforsmlig TORSDAG d. 30. j kl på Hotl. Dgsord iht. vdtægtr. Ærø Hjælpr Rumæi Vi mglr mdlmmr, især bstyrlssmdlmmr. Hr du lyst til t vær md? S idlæg dt std i vis. Hvdls: Ev S. Jørgs Møllvj 51, th., Tlf llr HERRESALONEN LUKKET I DENNE UGE Strtr forhåbtlig ig tirsdg d. 21. jur frisk og strømlit ftr dt pcmkr oprtio. Kirkstræd 9.. Tlf Grg i søgs. Tlf FRISØR Hrr- og dm PENSIONISTPRISER Md og ud tidsbstillig Mrgit Nørby Smdgd Ærøskøbig Tlf Rod i d øvrst tg llr odt i hjrtt? - Vi k ikk forhidr d sort fugl i t flyv, m vi k forhidr dm i t bygg rd i vors hår. Hurtig bhdlig f tkr, føllsr og vr. Bstil tid oli: Tlf Kliik: Præstvægt 10, Søby (ku ftr ftl). Ljlighdr Hus til lj Vidbll, 70 m 2-3 rum. Tlf Ljlighd udljs Tidligr lægkliik i Brgig Soggrd udljs. Kotkt formd: Pdr Jørgs Tlf Ærøskøbig Vstrgd - udljs: Djlig 2 værlss stuljlighd (57 m 2 ), smt rgulær 1 værlss ljlighd (34 m 2 ). Tlf Lill hus til lj i Omml, md fjl og mglr, udljs billigt for kr ,- icl. vd og rovtio. Rig og hør ærmr på: Tlf Nyt fmilihjm Vi søgr hus md hv llr midr ldjdom til lj fr mrts, mi. 80 m 2. Hvdls: Tlf (Omml) Flot og hygglig stupls ljlighd 44 m 2 md soltrrss og dirkt dgg til stor grø fællshv. Tæt vd Klv Hv. Tlf Flot 4 værlss ljlighd på hvfrot udljs. Eståd udsigt ud ovr Hv. Stupl, 134 m 2, 2 bdværlsr. K vtult ljs som bofællsskb for 3 prsor. Tlf Hus udljs Fuldt møblrt hus md 4 sovpldsr, lt i hård hvidvrr udljs i. Huslj kr ,- + forbrug. Michl Tlf Mtt Tlf Fmili på 4 søgr hus til lj i by. Mi. 120 m 2. Md lill hv/ gårdhv. Tlf Ljlighd 48 m 2 Nyistdst md yt bdværls. Stu, sovværls, køkk og bdværls smt tgtrrss md udsigt ovr by og hv. Mdl. lj kr ,- ksl. forbrug. Hvdls: Tlf Udljig f ljlighd/hus Søby - 3 værlss ljlighd på 101 m 2 Udljs srst. Lj 3000 kr plus forbrug 3 værlss fritliggd modrisrt byhus på 115 m 2 Udljs srst. Lj 4.000,- kr plus forbrug Hvdls: Tlf Ljlighd på»gågd«i Ærøskøbig udljs Lys og yistdst ljlighd på først sl i Sødrgd udljs. Ljlighd hr tr værlsr og opvrms md fjrvrm. Lj 3000 kr. pr. måd. Evt. (m ikk ogt krv!) k gllri/butikslokl i stu idgå i ljmålt. Hvdls: Tlf Køb og slg Sælgs Lidbjrg El-scootr modl LM 450. Købt 2012 til pris kr ,-, sælgs for kr ,-. Mx Fit løbbåd, mg fuktior, pris kr ,-. Hvdls: Tlf Flyttlopp Flyttslg,»lt«skl væk! Møblr, idbo, ips m,m. Håd/lhv/hobbyværktøj Færgvj 21, Krgæs Lørdg d. 18. jur kl Evt. spørgsmål til tlf Møllvj Tlf Fx

10 10 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 HOLDTRÆNING Følgd hold r strtt: Spiig, Zumb, Mv/Bldr/Lår, Siortræig, Vægttb (mod mrbtlig) Tilmldig i ctrt ÅBNINGSTIDER: M - Fr Lør Sø Ærø Hotl - Eghovdvj Tlf Z Ærø Turist- og Erhvrvsforig øskr ll mdlmmr t Godt Nytår md ivittio til NYTÅRSKUR 2014 Nytårskur i ÆRØ TURIST- OG ERHVERVSFORENING fholds TIRSDAG d. 28. jur kl på Søby Skol i smrbjd md SØBY LOKALRÅD Nytårskur hr i år fokus på udfordrig mllm små smfuds udviklig llr fviklig md dt primær formål t ispirr til dbt om, hvord vi bdst sikrr Ærøs fortstt udviklig. Johs. Nørgrd Frds»Loklidtitt mllm udviklig og fvikligstdr btydr ogt«johs. Nørgrd Frds r profssor vd Istitut for Kulturvidskbr og Littrtur vd Syddsk Uivrsitt i Ods. H vd ogt om ldt og hr skrvt bog om»livsvilkår og udvikligsmulighdr på ldt«- Drtil r Johs. udrholdd fordrgsholdr. Jørg Møllr»Småsmfud i krydsfltt mllm udviklig og fviklighvilk udfordrigr står vi ovrfor hvd k og bør gørs«jørg Møllr r rkitkt MAA og lktor vd Istitut for Pllægig vd Alborg Uivrsitt og forskr idfor kommu og loklpllægig, også md ldbyfviklig og udviklig. Om og for s tår Jørg Møllr t provokr diskussio frm om, hvd vi vil md vor ydrområdr. Js Møllr»Hr bor vi ikk, hr lvr vi«js Møllr r jourlistuddt og u idhvr f firmt SOS Kommuiktio. Js hr fmilimæssig rltior til Søby og hr fulgt dbtt hr tæt gm år. Js vil giv os kærlig sprk og komm md visio om, hvilk histori vi skl fortæll om Ærø. Nytårskur sluttr md t gls chmpg og lidt pidmddr. Dltgls i ytårskur r grtis m m skl tilmld sig på forhåd på llr på tlf ÆRØ TURIST- & ERHVERVSKONTOR Ærøskøbig Hv Tlf Lds Grill r Hv, Ærøskøbig Åbt ALLE DAGE fr kl Tlf Øs VVS Ærø A/S vi udførr også totltrprisr Ærøskøbig Købhv mil: SOBY LOKALRÅD HANDYMAN Viko Rig og hør ærmr. Ommlsvj Ig opgv r for lill llr for stor. Fglært Dsk Mlrmstr Uforpligtd tilbud også Fy og Sjælld Effktivt sprtl og qufiltsystm Frk S. Nilsso tlf / Møllvj Tlf Fx SNEDKER- OG TØMRERMESTER EDMUND RASMUSSEN Trdrupvj Ærøskøbig Tlf SOMMERFEST 2014 Sjlklub fholdr sommrfst Lørdg d. 1. fbrur kl på tidl. Østrsøs Idrætsftrskol Billttr à 250,00 kr. k købs fr torsdg d. 16. jur kl i Søfrtsmusts butik som holdr åbt dgligt mllm kl Billtt dækkr lækkr MENU. Storslåt SOMMERFEST-REVY smt ftrfølgd BAL til kl md supr orkstrt:»apollo«mød TALSTÆRKT OP til d prgt fuld trditiosrig ft, som først gg blv holdt på øjgtig smm std d 8. fbrur Dør åbs kl FESTUDVALGET MOTION - STYRKE OG KONDITION ÆIK rådr ovr t top modr motiosctr md lt idfor styrk- og koditiostræig. Som mdlm hr du mulighd for t træ fr kl morg til kl ft ll ugs dg. Mdlmsskb k tgs vd hvdls til: Fbi Thumilir i Ærø BowligCtr Tøjshopp, Sødrgd 6, Ærøskøbig Joh Evolds, Arrbohll (ll stdr i åbigstid) Kotigt for mdlmsskb: 12 mdr.... kr ,- 6 mdr.... kr. 850,- 3 mdr.... kr. 500,- 1 md.... kr. 250,- Psioistr (ikk ftrlør) k køb mdlmskort til hlv pris. Mod forvisig f gyldigt Ø-kort k lærlig og studrd køb motioskort til hlv pris. Fordl vd t dyrk motio: Modvirk strss og sygdomm Modvirk krdsløbsproblmr Goptræ ftr sygdom llr skdr Mulighd for vægttb (du k få målt di fdtproct) Modvirk odt i rygg, ld llr musklr Udskyd kropps ldrigssymptomr Hold dig i god fysisk form Få mr rgi Su for båd dmr og hrrr Husk! Grtis-bussr på Ærø Vi ss i dt y år ÆRØSKØBING IDRÆTSKLUB Alt idfor tømrrsdkrrbjd og rsturrig

11 TIRSDAG DEN 14. JANUAR AOF - Ærøs Aftskol v/ skolldr Jørg Roos, Tglgd 2, tlf l Tlfotid tirsdg-torsdg kl Nyt hold: Glskust md Coi vo Elbwrt: Dt gml Værft, Ærøskøbig Hv lktior, 6-8 dltgr, kr. 715,-. Udgift til værktøj og mtrilr må pårgs. Frdg d. 7. fbrur kl Lørdg d. 8. fbrur kl Sødg d. 9. fbrur kl Nystrtd hold md ldig pldsr: Yog i md Dorit Lss: Tirsdg kl på Skol. Smykkfrmstillig md A K. Højriis: Lørdg kl på Friskol i Ærøskøbig. S opdtrigr og flr oplysigr på hjmmsid: MARSTAL PENSIONISTFORENING rrgrr KURSUS Førsthjælp/Hjrtstrtr Afholds i Psioistforigs loklr Tordskjoldsgd 20,. D 27., 28. og 29. jur Tidspukt ftls vd tilmldig. Kurst vrr 6 timr. Tilmld dig d dg, som pssr bdst. Tilmldigsfrist sst d 22. jur. All r vlkom. Tilmldig smt ydrligr oplysigr til Grth Jcobs, tlf Istruktør: Js Kock, Svdborg. Sposor: Trygfod Arrgør: MARSTAL PENSIONISTFORNING Sog liv Nyt fr Ærø Mighdsråd Aktivittr og bgivhdr Søby Sogsødg Sødg d 19. jur kl Tidligr højskollærr Igolf Adrs fortællr :»Fr t hjm md klvr og gr!«eftr gudstjst kl smls vi i soghust på Søbkkvj. Kff og kg for 20 kr. Ris Stillgudstjst Tirsdg d 21. jur kl Tm: Nytår Øvrig rrgmtr s Kirkbldt. ANDELEN Sødrgd 28 Ærøskøbig TLF DENNE UGE: Tirsdg d 14. jur og ug ud kl : judi dch stv coog BASERET PÅ EN SAND HISTORIE 98 miuttr NÆSTE UGE: Tirsdg d. 21. jur og ug ud kl :»Adls Liv«www.bio-dl.dk Klik id og s, hvd dr skr på Adl. Omml Boldklub Ord. GENERALFORSAMLING f - holds FREDAG d 31. jur kl i klubhust. DAGSORDEN iflg. vdtægtr: Forslg, dr øsks bhdlt på grlforsmlig, skl vær idgivt skriftligt til formd sst 5 dg før grlforsmlig fholds. MØD TALRIGT OP! BESTYRELSEN TRO OG LIDENSKAB Fordrg om d orsk forfttr SIGRID UNDSET vd Doris Otts Torsdg d. 23. jur kl i Ris Mighdshus Kr. 50,- ikl. kff. Dr vil vær tlslyg. FÆLLESKAB OM LIV OG TRO Kom mdg ft og s t uddrg fr film om Jsu liv. Eftr r kort oplæg, vil vi skk om rlvt mr ud fr hs og vors smtid. Du r hjrtlig vlkomm til llr flr ftr fr kl : Mdg d 20. jur Mdg d 3. fbrur Mdg d 24. fbrur Mdg d 10. mrts Mdg d 31. mrts Mdg d 14. pril Mdg d 28. pril Dr vil bliv srvrt kff og kg i løbt f ft. Pris pr. ft 25 kr. Std: Aggrshøj, Møllvj 50, Vi sr frm til ogl spædd ftr! Md vlig hils Simo og Mrgit Ambros k bytts til ocidlvrig Cyklhdlr gir dig srvic... Kig id og s hs go tilbud KILDEMOES CYKLER YAMAHA KNALLERTER HENTER OG BRINGER! Åbigstidr: Md.-frd..... kl Lørdg kl Sødg LUKKET TANK BENZIN DØGNET RUNDT blyfri FYRINGSOLIE EFTER LUKKETID PÅ AUTOMAT MED Dkort - 50 kr. og 100 kr. sdlr Køb di cykl hos: NØRREMARK CYKELFORRETNING PETER THYGESEN Møllvj 77 Tlf Møllvj Tlf Fx SØNDAGS-SPIL Sødg d. 19. j. kl i RISE MINIHAL Dr spills om: 15 x SVINEKOTELETTER 15 x GAVEKORT 15 x SVINEMØRBRAD Ekstr-r.: 2 x GAVEKORT Pulj 13: Kr ,- PULJE-BANKO 8 x AMRK. LOTTERI 21 SPIL CHANCEN Kortslgt åbr kl i MIFs klubhus kl d. 21. jur 15 x GAVEKORT à 50 kr. 15 x OKSEBOV (kog/stg) 15 x GAVEKORT à 100 kr. EKSTRA-NR. 2 x SLAGTERPAKKER SR-ELECTRIC Aut. l-istlltør Sør Rsmuss, tlf TIRSDAGS-SPIL Vl mødt! Kortslgt åbr kl Kortpris 9,00. Idrætsforig Tlf SØBYKORET Søbykort strtr ig torsdg d. 16. jur kl Vi øvr på Søby Skol. Ny sgr vlkom. Pul Ndrgrd Tlf Tlf Skotsk ft på Øs Grill- og Spishus Lørdg d 25. jur kl MENU: Hkkbøffr f økologisk skotsk højldskvæg md tilbhør. Irish coff m. whisky dirkt fr tød og lækkr kg fr Fi. Pris... kr. 200,- Mort Ptrs fortællr om opdræt f skotsk højldskvæg på Ærø. I løbt f ft vil dr vær whiskysmgig for itrssrd. Pris...kr. 150,- Michl Nils, Ærø Whisky mdbrigr særligt udvlgt flskr fr dt skotsk højld, og fortællr lidt om d forskllig ftpigr. M k prøv smg: Adlphi ftpig fr Ivrgordo årg (45 år på fd). Duc Tylor NC2-ftpig fr Mcduff 13 år. Gl Foyl 12 år, Sigl Mlt. Gldroch 12 år llr Glglssugh 57 % stærk Sigl Mlt. Gvkort til whisky-shopp på kr. 100,- til ll mæd dr kommr i kilt. Tilmldig ødvdig på (først-til-møll). OBS: M k ikk før motorkørtøj forsvrligt og på fuldt lovlig vis - ftr dt whisky-smgig! ÆRØ VINDUESPOLERING Frz Kirchgssr Tlf

12 12 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Du hr fortjt ogt lækkrt 4 stk. Træstmmr 4 Fstlvs- Goslrbrød bollr md flød Spr 18,Spr 1 10,0,Spr 7,- K UN 20,- K UN 30,- K UN 50,- D ET N YE Å R PÅ RT A TA ST S IG LL BI G O EM N R M ED EN SL A G TE RE N H JÆ LP ER KUN FREDAG Svikotlttr u/b /b Lækkrt kød til wkd Prmium Cuvtt Pr ½ kg grm KUN 35,- KUN 45,- Oks ks Gullsc Gullsch - Oksidrlår Prmium Etr Côt 600 grm 2 stk. 400 grm KU N 65,ÅBNINGSTIDER Mdg - Frdg... kl Lørdg - Sødg... kl Bgr åbr ll dg kl kg 55,Fstskikr Fstski kr PR. STK. 180,Tilbud gældr fr osdg d. 15/ til og md lørdg d. 18/ Dr tgs forbhold for trykfjl, mgld lvrcr, fgiftsædrigr smt udsolgt vrr. Tlf ovr 70 prkrigspldsr lig vd dør!

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Ledighedsstatistik, maj 2013

Ledighedsstatistik, maj 2013 Ledighedssttistik, mj 3 Fld i kdemikerledighede i mj me reelt tle m e lille stigig Stigede tl lgtidsledige dimitteder Akdemikerledighede er fldet med fr ril til mj g er u å.53 svrede til e ledighedsrcet

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere