MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl Buffet med mexicanske retter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter"

Transkript

1 Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur Nr årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo Tlf. 6215A God vi - billi billig i pris... i Commdur d Sit Michl Côt du Rhô LOKAL INDKØBSFORENING Dr r mg fordl vd Ærø Oli Eg tkbil på Ærø. Dglig udkørsl f oli også i wkd, hvis situtio skull opstå. Chufførr md stort loklkdskb. Stor lgrkpcitt ltr., Ærø Olis lvrdør OK r dskjt. Ærø Olis bstyrls r fr hl Ærø. Ærøs ltrtiv til d multitiol gigtr. Rig og gør god hdl md Ærøbors sikr olilvrdør i ovr 60 år. MEXICANSK AFTEN Frdg d 24. jur kl S SPOTPRI Bufft md mxicsk rttr 128,- Spis hvd du k Kr. Dr vil vær rttr for hvr smg, båd mildt og stærkt krydrt. Bl.. Mxicsk supp, Chilli co cr, Burritos md fyld m.m. Bordbstillig ødvdig på tlf llr Tlf D Lill Cf Kirkstræd 15 tlf E-mil: ØENS BLAD TLF ,M Tlf S flr god tilbud hr i vis S R - ELECT RIC VI DÆKKER HELE ØEN ÉN UDDANNELSE UDDANNELSE - ALLE M MULIGHEDER U LIG H E DE R Vlkomm til Iformtiosmød - for kommd lvr og forældr Ærø Srvic Tlf Rgørig til privt og virksomhdr ut. l-istlltør sør rsmuss ghovdvj 3 - mrstl lrbækk 4 - ærøskøbig ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER Automtik og styrig Ldbrug Husistlltior Blysig Idustriistlltior Brd- og tyvrilrm TLF SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER Fx: E-mil: Md vlig hils: KIRSTEN CARLSEN D Ø G N VA G T Pilgårds Etrprør Er di jdom omfttt f Ærø Vds krv om fjrls f sptiktk? Kotkt d os for fglig udførls. Krst Hrris Groth - tlf ØENS BLAD TLF

2 Rævjgt Vstrskov Jgtforig fholdr rævjgt lørdg d 18. jur md mødstd i klubhust kl til kff og rudstykkr. Sr r for- 2 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Gudstjstr ig vært vd Gul Ærtr, LÆGEVAGTEN 50 år dr r bidd tilmldig Sødg d. 19. jur TLF sst osdg d. 15. jur til Coi Christs, Østr Brgig 13 k osdg d 15. j- 2. sødg ftr Sør Storm på tlfo ummr llr tlfo ur fjr si 50 års fødslsdg. Hllig Tr Kogr Ortopædisk Søby kirk kl ummr Trdrup kirk kl Skomgr Hugrd Rcptio Clus Nils ortopædisk Ærøskøbig kirk kl år skomgr kommr til Ærø I ldig f læg Nicolj Skkmos Ærøskøbig Ligrd d 16. jur på Mrth Krists, Syghusvj 11, Ærøskøbig k Brtlss ovrtgls f læ- Fridrichss fskd og Hs kirk kl Ældr Ctr i tidsrummt Crst Albrts & Mrti Mølgrd Ligrd kl Tidsbstillig dirkt til Clus Nils på tlf. si 90 års fødslsdg. big Syghus idbyds ll osdg d 15. jur fjr gkosulttio på Ærøskø / Omml kirk kl Ligrd ptitr og smrbjdsprtr til rcptio frdg d Tirsdg d. 21. jur Ris kirk kl jur kl i kosulttio Stillgudstjst på 1. sl. Tgrbjd - Nyt og rovrig Vidur og dør Nybygig og omlvig Vi givr uforbidd tilbud og rådgivig Vi smrbjdr md HTH KØKKEN om dit y køkk, bdværls, grdrobskb Nicolj Fridrichs ophørr som lmt prktisrd læg pr. 1. jur Prksis ovrdrgs til: Lægkliikk Hs Brtls Syghusvj 18, Ærøskøbig Dr udstds løbd fr u y sudhdskort til ptitr. Er du llrd ptit vd Nicolj Fridrichs hr du rt til fr 1. jur 2014 og to mådr frm t skift læg gbyrfrit. Dtt k gørs vi md dit NmID. BORGERSERVICE Grlforsmlig Mdg d. 20. jur: Hotl kl : Sorr Rgmægd I dcmbr måd fldt dr i 49,2 mm imod 79,0 mm sidst år smm tid og std. Sidst år 636,5 mm, i år 647,1 mm. --- Dr fldt 45,3 mm rg i dcmbr i Søby. Dåb I Brgig Kirk r døbt Klus Thygs, sø f Mtt Igrid Pruss og Js Erik Thygs, Kobblbkk 1, Lby. ÆRØ KOMMUNE iformrr Socil- og Sudhdsssistt/hjælpr På Ældr Ctr r stillig som socil- og sudhdsssistt/hjælpr ldig til bsættls pr. 1. mrts 2014 llr srst drftr. Stillig r på gmsitlig 25 timr pr. ug i ftvgt. Dr må pårgs wkd-vgt hvr 2. wkd. Asøgigsfrist: 23. jur 2014 kl S mr om stillig på ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Dokophold MF Skjoldæs M/F SKJOLDNÆS skl i dok i priod 20. jur jur 2014 INCL. I ovævt priod r dr ig sjlds på rut Søby Fborg og Søby Fyshv. Dr hviss til Ærøskøbig Svdborg ovrfrt. ÆRØFÆRGERNE Vrmtillæg til førtidspsioistr (før 2003) og folkpsioistr Pr. 1. mrts 2013 r dt Udbtlig Dmrk dr vrtgr udbtlig f vrmtillæg. Vrmrgskbr skl sds dirkt til: Udbtlig Dmrk Kogs Væg Hillrød Læs mr på BORGERSERVICE Ø-kort 2014 til fstbod Ø-kort udsds i ug 50. Såfrmt dtt ikk r modtgt, bds du vligst rtt hvdls til Borgrsrvic sst frdg d 31. jur 2014, ftr d dto opkrævs t gbyr på kr. 100,00. For mistd ø-kort opkrævs t gbyr på kr. 100,00. Stmkort r grtis. BORGERSERVICE Lgld og Ærø Frifod For stt i Ærø Kommu smt kommus 100 % jd ktislskbr r dr u åbt for lodtrækig til æst sæso. Frifods hus liggr på Als, i Houstrup, i Fjllrup og på Flstr. S mr på https: //lgldrofrifod.bookhus.dk/logi.spx Hvis du r i tvivl om, hvord du bookr r du vlkomm til t kotkt Mo Mds, llr på tlf LANGELAND OG ÆRØ FERIEFOND Loklpl 9-9A for Ærøskøbig by vdtgls f Bystdrd Kommulbstyrls vdtog d 18. dcmbr 2013»Bystdrd«for dt offtlig rum bliggd idfor loklpl 9-9A i Ærøskøbig by. Formålt md Bystdrd r t fstlægg rmmr for gdivtrts omfg og udformig. Bystdrd r udrbjdt i smrbjd md Byhistorisk Forig, Turist- og Erhvrvsforig, Ærøskøbig Hdlstdsforig og Ærøskøbig Bværtrforig og k ss på TEKNISK AFDELING Skolidskrivig til 0. klss Skol Digitl idskrivig til 0. klss for dt kommd skolår 2014/2015. Idskrivig til 0. klss i Ærø Kommu r blvt digitl. Dt btydr t slv idskrivig til 0. klss forgår vi itrtdrss: https://idskrivig.dk D digitl idskrivig r åb fr d. 13. jur 2014 til og md d. 7. fbrur Du skl brug di NmID vd idskrivig. Hvis du ikk llrd hr NmID, k du bstill d på Ust om dit br skl gå på Skol, Ærø Friskol llr du øskr skoludsættls, skl du bytt d digitl idskrivig, for t dit br blivr rgistrrt korrkt. Vjldig - såd idskrivr du dit br. Du k idskriv dit br vd hvr computr, dr hr dgg til itrttt. 1. Gå til sid: https://idskrivig.dk 2. Log på md di NmID og følg visigr i blktt. 3. Udfyld fltr md ll ødvdig oplysigr. Husk også t udfyld dit tlfoummr. 4. På dt sidst skærmbilld skl du husk t klikk på»godkd«, hrftr får du kvittrig for idskrivig. 5. Hvis du øskr dit br idmldt i Fritidshjmmt, kommr dr t lik til dtt på kvittrigssid. Hvis du hr spørgsmål llr r i tvivl om idskrivig, r du vlkomm til t kotkt skols skrtærr på tlfo , llr komm på skol, så hjælpr vi dig gr. Optgls i 0. klss: Bør, dr fyldr 6 år i kldrårt 2014, vil ftr modig fr forældr bliv optgt i 0. klss. Bør, dr fyldr 5 år id 1. oktobr 2014, vil ftr modig fr forældr, bliv optgt, hvis d må tgs t ku følg udrvisig i 0. klss md hblik på t ku gå i 1. klss årt ftr. Optgls i Fritidshjmmt Toftbo Hvis du øskr dit br idskrvt i Fritidshjmmt Toftbo, skl du gå til hjmmsid: llr følg likt på kvittrigssid for skolidskrivig. SKOLELEDER, MARSTAL SKOLE Fi Møllr Mds Btligsvdtægt for spildvdsforsyig udr Ærø Vd A/S Kommulbstyrls hr d 18. dcmbr 2013 godkdt y btligsvdtægt for spildvdsforsyig udr Ærø Vd A/S. Btligsvdtægt r opdtrt i hhold til btligslov for spildvdslæg og trædr i krft pr. 1. jur Btligsvdtægt k ss på TEKNISK AFDELING Ny læg i Ærøskøbig pr. 1. jur 2014 Tlfo Tlfx Mil: kotor

3 TIRSDAG DEN 14. JANUAR Ærø hjælpr Rumæi Tæt på dig Få t tjk f di forsikrigr. Kotkt di lokl ssurdørdør på Ærø. Ti Wbr Mobil tlf.: CR Rvisio Rgistrrt rvisor v/ Richrd Christs Tighusgd 28, 3. sl 5700 Svdborg Wb: Emil: Tlfo Forig Ærø hjælpr Rumæi (ÆHR) rbjdr u på 12. år md t hjælp rumæsk bør. Mg tig i Rumæi r blvt bdr i diss år bldt dt ifrstruktur, m d god udviklig blv st på std by, d kris kom, og d fttigst hr stdig stor bhov for hjælp. ÆHR hr c. 50 mdlmmr, i bstyrls skl dr vær 3 llr 5 mdlmmr og 2 suppltr, for tid r vi 3 bstyrlssmdlmmr. Vi rbjdr smm md 2 orgistior i Rumæi.»Jsus hop of th Chil d- r«(jhc), lill orgistio, hvor ll rbjdr grtis, d støttr c. 15 fmilir mtrilt og socilt, ldr Mri r uddt psykolog, og hr god rsulttr.»sfât Mcri«r t børhjm ormrt til 22 bør (d hr mllm 25 og 30) og t dgctr md tilmldt c. 75 bør (dr kommr c. 40 hvr dg), d 75 bør i dgctrt kommr fr c. 70 fmilir som Sf. Mcri støttr socilt og mtrilt. Drudovr hr d 2 ljlighdr, hvor dr bor 10 til 12 ug pigr. Dr r c. 16 stt i Sf. Mcri. Vort fokus r på uddls. Vi hr t lill skolprojkt kørd i JHC, hvor Mri givr kstr udrvisig til 6 til 8 bør 6 timr ugtlig, dt hr hjulpt flr bør, som vr vd t dropp ud f skol, u klrr d, dr hr vr og lyst, sig godt i High School. Skolmtrilr r vigtig dl t skff pg til, ligså ugs sommrljr i d rumæsk bjrg for ogl f bør i JHC. Vort bsøg f bør fr Sf. Mcri i ugust hvrt år r også vigtig for os, dt hr stor stjr i Sf. Mcri, og dt r djlig oplvls for os, t oplv børs glæ d. Bskrivls f orgistior og vor projktr k rkvirrs. Hvdls til: Ig Mthis tlf llr Ev Sloth Jørgs tlfo Vi håbr og hr lyst til t gå id i bstyrls, hvis ikk vil forig bliv lukkt d i ftrårt På bstyrlss vg Ev S. Jørgs Formd Møllvj Tlf Arrbo Ærøskøbig Sødg-Osdg kl Torsdg kl Frdg-Lørdg kl Dr. Fisk Ærø Hr du psorisis, hård hud, fodsvmp llr trægr di føddr br til kærlig plj, så k d fisk hjælp dig. 30 miuttr kr. 125,- 50 miuttr kr. 155,- Tidsbstillig hvr dg mllm kl tlf Kott - Tgr ikk mod btligskort. TRÆNGER FAMILIEN TIL NYE MØBLER??? Vlkomm til Ifomød - for kommd lvr og forældr ÉN UDDANNELSE U D DANNELSE - ALLE MULIGHEDER T på MØBEL UDSALG F.ks.: prs. sof Normlpris Kr ,- SPAR Kr ,- UDSALG Kr ,- 30% på l brugskust, og billdr. BOLIG HUSET Østrbro Søby. Tlf

4 4 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 KROGKILDE AUTOVASK TRANDERUPGADE 49 TLF ÅBENT ALLE UGENS DAGE FRA KL MONA OG LARS Mlrmstr J Ptrs Dorthdlsvj Sprøjtsprtl - sprtllæg Uddørs fcdmlig Opsætig f væv Tptrbjd Uforpligtd tilbud Udljig f lift Tlf SALG AF DYRUPS KVALITETSPRODUKTER Dt vil glæd dig t s os til iformtiosmød Hør om 2-årig hf på Ærø - Ærøs gymsil uddls Tirsdg d. 21. jur kl P.E. Pålssosvj 1, ÆRØ www. vucfy.dk/ro LANDBRUG & SMED Vi udførr: Mski- og motorrprtior Slg f rsrvdl til diss Hydrulikslgr frmstills Srvic på SAC mlklæg Stldlæg forhdls/opsætts Slg f hgsrtiklr Slg f sliddl til mrkrdskbr Strtbttrir Forhdlig og rprtio f strtr og grtorr Ny og brugt mskir sælgs Alt i kilrmm Slg f dæk SMEDEARBEJDE Vi udførr ll formr for smdrbjd på vors værkstd og ud vd kudr. Rådgivig i øjhøjd - ltid t opkld værd. Dukærgd 22 Dukær tlf Ugdomms Rød Kors hr åbt lkticf md stor succs Ugdomms Rød Kors på Ærø hr strtt lkticfé i som åbd d. 8. jur Frmovr vil lkticfé vær åb hvr osdg fr Cfé - r for ll bør og d frivillig blv ovrvældt d dr på åbigsdg kom ikk færr d 25 bør. I Ugdomms Rød Kors vd vi, t psykisk drlg i skoltid r lvorlig udfordrig. Drfor rbjdr vi for t styrk bør i lkticfér fgligt og socilt. Elvr kommr først og frmmst for t få hjælp og støtt til drs skolgg. M cfér r ikk fortsættls f skoldg. D r t frirum, hvor motivtio og positivt smvær r dt vigtigst. For mg f bør r dt socil smvær md d frivillig og d dr bør i lkticfé væstlig dl f lktihjælp. Sm vært og ktivittr i lkticfér hjælpr bør md t udvikl drs lyst og v til t d positiv rltior og fællsskbr md dr bør og drmd drs forudsætigr for t idgå i fællsskbr i dt lmidlig skolliv. Formd for dt lokl udvikligsråd på Ærø, Ait Gudbjrtsdottir udtlr;»dt vr supr fdt, t dr kom så mg bør først gg vi åbd lkticfé. Vi håbr dr kommr lig så mg frmovr, m så får vi brug for flr frivillig.«d flst frivillig i URK Ærø r ug fr VUC. Dt r lill vlfugrd grupp f frivillig dr drivr lkticfé m dr k brugs flr! Som frivillig idgår du i vgtpl, som Vi udførr: Trppr Glædr Stldivtr Lågr Stålkotruktior d ktivittssvrlig hr svrt for. Dt r frivilliggrupps svr t sørg for hygglig og trygg rmmr for brugr f cfé. Dr stills ikk krv til, t du hr rfrig md t udrvis. Til ggæld forvts dt, t du r stbil og motivrt for t gør forskl for dr. Du skl forvt t vær md som lktihjælpr midst to timr hvr 14. dg og dltg i mødr i frivilliggrupp. Frivillig i lkticfé, Rikk Mikkls udtlr;»jg k virklig godt lid mit frivillig rbjd i URK. Dt r fdt, t ku stbl såd t tilbud på b f frivillig kræftr. Vi r lill fdlig hr på Ærø, m hldigvis r dr mg tilbud om fstr og kursr i Ugdomms Rød Kors.«Fmilikosult i kommu, Vr Thstrup Hs, r også bgjstrt for d frivilligs idsts og glædr sig til, t kigg forbi lkticfé vd ljlighd. Cfé hr åbt hvr osdg kl Vi holdr til i»dt stor Læshus«på Skol. Dr r mulighd for t få hjælp til lktir, læs bøgr, skk, hygg llr hvd d frivillig og bør fidr på. Du k læs mr om URK s lkticfér hr: Ugdomms Rød Kors r Dmrks størst humitær ugdomsorgistio. Vi hjælpr bør og ug md problmr som somhd, misbrug, fttigdom og vold. Fr lktihjælp og friljr til cht og værstdr frivillig udgør kr i vors rbjd. Læs mr på Dtt r bvis på, t også d SMÅ ANNONCER læss i Ugvis Nu kstr krors tilskud til Tdprotsr vd bstillig id d 7. fbrur Rig i dg og bstil tid til GRATIS forudrsøgls. Bhdligr fisirs. Små fdrg ovr op til 5 år. ærø blomstr & hvctr OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF Åbigstidr: Md.-frdg kl Lørdg kl LANDBRUG Vi hr flr forskllig værkstdr, hvor vi udførr forskllig formr for rprtior f ldbrugs- og trprørmskir smt ll småmskir. Er du hvrrt llr dt, hr vi dr til udstyrd værkstdsvog sålds, t vi k rprr di mski på stdt. Vi sælgr liglds rsrvdl mm. i vors butik på drss. Alt i murrrbjd Rprtiosrbjd Bdværlsr Tgrbjd Murrmstr Christi Grø Eghovdvj 7 Tlf Mobil UDSALG i udstyrsfdlig strtr Torsdg d. 16. j. kl Kig id og s d mg god tilbud på f.ks.: Grdir Hådklædr Sgtøj Bdforhæg Plidr Dyr Pudr m.m. Tøjshopp ÆRØ BOLIGUDSTYR Sødrgd 6. Ærøskøbig. Tlf SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI: FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE Ods Hfihus Torvgd 1 Tlf Svdborg Dt Gul Pkhus Hvplds 3 B Tlf

5 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Vi hr ogt for hvr smg... 25% rbt DELIKATESSEN: Altid c. 10 rttr t vælg imllm f.ks.: f. på lt Økologi i frugt og grøt Lsg Bøf md løg Krbod md grøærtr FRIT VALG ÅBNINGSTIDER Mdg - Frdg... kl Lørdg - Sødg... kl Bgr åbr ll dg kl psk gurkr Tilbud gældr fr osdg d. 15/ til og md lørdg d. 18/ Dr tgs forbhold for trykfjl, mgld lvrcr, fgiftsædrigr smt udsolgt vrr. Tlf ovr 70 prkrigspldsr lig vd dør! 5

6 6 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Ærø Rdigskorps ApS Dukærgd 21 - Ærøskøbig - Tlf. * Hurtig hjælp r dobblt hjælp! TEGN ABONNEMENT - md FORBINDINGSKASSE til bil - til hjmmt - til rbjdsplds Eftrsy og opldig f ILDSLUKKERE udførs! Ny ildslukkr på lgr! ÆRØ KARTOFLER SAVA pill- og skrællkrtoflr Grtis lvrig! ovrlt på Ærø llr fht slv på f vor slgsstdr. Vlig hils 15 KG SÆKKE ÅBENT ALLE ugs dg for slvbtjig! PER ERIKSEN OLDEGADE 5 TLF SNEDKER- OG TØMRERARBEJDE udførs... ERIK ERIKSEN Træskibsværft Tlfo Mobil-tlfo ÆRØ BYG ApS DIN LOKALE HÅNDVÆRKER Murr- & ut. Klokmstr Vi udførr lt idfor: JORD-, KLOAKARBEJDE BETON OG MURERARBEJDE Klik id på vors hjmmsid Kotkt os for t uforpligtd bsøg Tlf k bytts til ocidlvrig Ærø vlgt som forggskommu f klimmiistrit Et søvrmlæg til opvrmig f hrrgård og vidrudviklig lfærgr drvt f vidmøllstrøm. Md d to dmostrtiosprojktr r Ærø udvlgt f Klim-, Ergi- og Bygigsmiistrit som d f to forggskommur id for d grø omstillig. - Vi r gld for t bliv vlgt som forggskommu og håbr, t vi k vær md til t vis vj for d grø omstillig f dr kommur og særligt dr ø-smfud. Vi sr dt som rkdls f øs stsig på vdvrd rgi og d y projktr, som Ærø r i gg md, sigr projktmdrbjdr id for vdvrd rgi, Thoms Estrup, Ærø Kommu. Høj-Tstrup og Ærø r vlgt som d to forggskommur, som Klim-, rgi- og bygigsmiistrit søgt og hr tildlt støtt md midlr fr D Grø Suprpulj. Ærø får som søgt 2 mio. kr. til projktt, dr hr fåt titl Smrt Ergy Isld. - Md støtt k vi rlisr t søvrmlæg i gtblrt voldgrv vd f øs hlt stor turistttrktior, hrrgård Søbygrd, og komm vidr md udviklig f lfærgr til rsttig for d trditioll bilfærgr. Elfærgprojktt r lgt frmm og vil id for få år ku rsttt mg f d dsk bilfærgr og gør færgtrfikk hlt CO2-fri, hvis d blivr opldt md l fr vidmøllr llr dr vdvrd rgiformr, sigr Thoms Estrup. Md D Grø Suprpulj vil rgrig og Ehdslist gr støtt d kommur, som vil gå forrst og vis, hvord kommur på bdst vis k rducr CO2-udldig vd t ovrgå fr t få drs rgi fr fossil brædslr til mr grø? l k y c t f tis! r t g, Træ md dig i busstis tg dii u u gr cykl d t k, å S rø på Æ, og r s s. g u r b o s l m I lll ig i bus lo dig 9 om d k k o m l l k cyk ldr fr m. æld g t l d u lb ig Tililb k/cyk ig d g. s d u r B t fortsæt på Fy g i i d or r om m s æ L rgi og bdr rgiffktivitt. -Vi står midt i stor grø omstillig f dt dsk rgisystm. Hr spillr kommur stor roll, og drfor r dt ormt vigtigt, t vi støttr d god udviklig, vi sr i rigtig mg dsk kommur. Jg glædr mig til t følg pilotprojktrs udviklig til fordl for vors fælls klim, sigr klim-, rgi- og bygigsmiistr Mrti Lidgrd. D Grø Suprpulj r rttt til d kommur, dr går smm md privt grø ktørr om t lysr mulighdr for grø omstillig og om t forbrd kokrt dmostrtios-projktr. Dt btydr, t kommur skl gå smm md rlvt rgislskbr, privt virksomhdr llr vidistitutior for t få tildlt pg fr stt. Alysrbjdt skl vær fsluttt id 1. juli Ærø r gåt smm md SE (tidligr Syd Ergi) og r i t projktkosortium md Sims lgt frmm md udviklig f lfærgr. Alborg Uivrsitt skl bidrg til lysr f, hvord Ærø k omstill øsmfudt til 100 % fossilufhægighd. - Md projktr som diss får vi lgt mr fokus på d lgsigtd prspktivr, hvilkt vil styrk rbjdt md d smld grø omstillig f dt dsk smfud. Projktr skl ss som t lill, m vigtigt strtgisk skridt i rtig mod frmtids Ergidmrk, sigr Ehdslists klim- og rgiordførr, Pr Clus. FAKTA E såkldt»ø-kommu«og såkldt»lmidlig kommu«får tildlt pg fr D Grø Suprpulj. Ærø Kommu og Høj-Tstrup Kommu r vlgt. I bgg kommur vil dr bliv gmført ét pilotprojkt. Projktr vrr frm til 1. juli E»ø-kommu«hr bgræst rgiudvkslig md bokommur, ms»lmidlig kommus«r- giforsyig i højr grd r itgrrt md bokommurs forsyig. Md solvrm, vidmøllr og dr vdvrd rgiformr r Ærø llrd lgt frmm md omstillig til grø rgi. Kommu hr visio om, t ø skl vær CO2-utrl id S mr på og om lfærgprojktt på Thoms By Estrup Kommuiktios- og projktmdrbjdr Udvlgt for Bærdygtig Ergi WWF Vrdsturfod søgr ug fr Fy til kspditio i Afrik D friksk lftr r trut på livt f d omfttd illgl hdl md lfb, som hvrt år, r skyld i flr d drb på d stor dyr. WWF Vrdsturfod sættr fokus på problmt md kmpg»wildlif Rportrs«og søgr drfor to ug fr Fy, som skl md på kspditio til Ky smm md WWF Vrdsturfod, til sommr. Livt som Wildlif Rportr Ug fr Fy k u tilmld sig stor olikokurrc om t bliv Wildlif Rportr og dltg i kspditio til Ky. Som Wildlif Rportr kommr d md g øj til t s hvilk udfordrigr og problmr, som kyttr sig til hdl md trud dyr. Drs opgv blivr t rsrch, skriv rtiklr og rpportr hjm, hvd m som lmidlig fybo k gør, for t udgå drb på lftr og midsk prsst på d friksk tur. Spcilt som turist, hr vi dskr t svr, vd ikk t køb lfbsfigurr, smykkr llr dr dl fr lft, som sælgs mg stdr i båd Afrik og spcilt Asi. Drfor skl vi hdl Sidst år vr vi du gg vid til lftmsskr, d mr d lftr blv dræbt for drs stødtædr. M mtodr r blvt voldsommr og mr omfttd. Dt stod klrt d m fdt 300 død lftr MØLLEVEJEN 33 A 5960 MARSTAL TLF TELEFAX Aoc -mil: Udgivr og svrshvd: Sør Storm Sts og motg: Mrk & Storm Grfisk A/S Åbigstidr: Mdg-frdg kl Est vis, dr kommr til ll husstd på Ærø Læs Ugvis på www. rougvis.dk fr kl tirsdg i Zimbbw dræbt vh. giftstofft cyid. Omkrig dm fdt m t utl f dr død dyrrtr. WWF hr lcrt globl kmpg»kill th trd«som opfordrr rgrigr vrd ovr, til t bkæmp d illgl hdl. Gmmr Fy på og Wildlif Rportrs? D ug skl tilmld sig kspditio i pr vi hjmmsid D skl uplod vido på mx 1 miut, hvor d fortællr hvorfor d gr vil vær Wildlif Rportr. Hrfr udvælgr WWF Vrdsturfod fm pr fr Fy, som skl dyst vidr på hæsblæsd BsCmp i Ods ZOO om d dlig pldsr. Fkt Kmpg sættr fokus på d omfttd hdl md trud dyr, spcilt lfb og hvilk koskvsr dt hr for Afriks dyrliv. Dt slås, t d smld illgl hdl md trud dyr og pltr i dg udgør d fjrdstørst krimilitt på vrdspl ftr mskhdl, rkotik og slg f kopivrr. Dr hdls illglt for 108 mi. kr. om årt. Ug i ldr k tilmld sig. Tilmldig fr 1. jur 1. pril. BsCmp i Ods ZOO d pril. Ekspditio til Ky liggr i ug 26. S mr på: INDLEVERINGSFRISTER FOR ANNONCER: Stor forrtigs-/ forigsocr - hl og hlv sidr: SENEST ONSDAGEN FØR KL Midr forrtigs-/ forigsocr: TORSDAG KL Dog k færdigt mtril og bkdtgørlsr modtgs til frdg kl Små 1-spltd rubrikocr: SENEST FREDAG KL Dødsocr modtgs idtil mdg morg KL Al rhvrvsmæssig ffotogrfrig f bldts ocr ikk tilldt. Avis påtgr sig itt rsttigssvr som følg f vt. trykfjl i ocr og tkst. Aocr, dr stridr mod bldts forrtigsord, optgs ikk.

7 TIRSDAG DEN 14. JANUAR Til kudr hos Ærø Elforsyig: Nu r dr é rgig midr i jur 1. jur 2014 skiftr ll kudr hos Ærø Elforsyig fr coto til fktisk frgig. D æst lrgig kommr drfor først i pril. I 2014 fusiorr Ærø Elforsyig md SE, t f Dmrks størst rgi- og tlslskbr. Dt btydr billigr t- trif og y spædd mulighdr. Dt btydr også, t du frmovr skl btl bgud for d strøm, du fktisk brugr. Såd forgår ovrgg I sidst hlvdl f jur modtgr du komplt årsopgørls, m ig coto fktur for 1. kvrtl som du pljr. I pril modtgr du rgig fr SE for dit fktisk forbrug i 1. kvrtl. Frmovr vil ll rgigr hv SE som fsdr. Ovståd gældr ikk for kudr md solcllr udr ttomålrordig. Vil du vid mr? Hr du spørgsmål til fusio llr d y lrgig, så giv os dlig t kld på Hold dig opdtrt om yhdr og tilbud. Tilmld dig SE s yhdsbrv på SE.dk/yhdsbrv 90 år md oplysig og uddls Torsdg d. 9. jur 2014 vr dt 90 år sid, t AOF blv stiftt, og bgydt t oplys dskr md kursr og fordrg, dr styrkd båd dt klt msk og fællsskbt. D først stor ktivitt AOF gmført, vr ldsomfttd fordrgsvirksomhd ovr mt: Dt dsk smfud. Dt blv til 953 fordrg md tilhørr. M mål for AOF vr dog flr og højr. AOF vill giv d ug lærlig fglig og lm kudskbr vd sid f drs mstrlæruddls. Vi vill skb dbt og formidl vid til d brd bfolkig, og dlig skull AOF tg ktiv dl i t udd ldbrugts rbjdr til idustrirbjdr. AOF s virk r gm folkoplysig t klæd dskr på til t bld sig i dmokrtit. I d 90 år, dr r gåt, hr AOF gmgåt gigtisk udviklig, og i dg hr vi ftskolr i hovdprt f ldts kommur. AOF s ftskolr r i kostt foryls. Vi tilbydr d kursr, som borgr ftrspørgr. AOF oplysr og hjælpr borgr id på rbjdsmrkdt. Dt skr bl.. gm divrs bskæftiglssrttd kursr,- hrudr forbrdd voksudrvisig og ordblidudrvisig, dr hjælpr dm, dr hr bgræsd færdighdr i læsig, rgig og it. AOF hr i 30 år også rbjdt itsivt md u drvisig f udlædig, og hr i mg år, gm vors sprogctr vært vigtig mdspillr, år dt hdlr om itgrtio. Vi r stolt f, t vi i 90 år hr brigt dskr gm uddls, kursr, fordrg, dbt og oplvlsr. Tk til vors mdlmsorgistior, mdrbjdr og kursistr i AOF, som hr vært md til t sikr, t lt dtt hr kut ld sig gør. Læs mr om AOF på Hurtig tomtsupp Såd lvr du hurtig omgg skoldhd tomtsupp (givr cirk to portior): E hlv bouillotrig, dås flåd, hkkd tomtr smt t fd hvidløg blds og hælds i gryd. Tilsæt cirk to dcilitr vd, slt, pbr og vtult dr kryddrir og smul crmfrich llr flød. Kog supp fm til ti miuttr. Nu r d hurtigsupp klr til srvrig. Drømm r på Ø... Lill byhus/fritidshus ær Sødrrd Vill md hvudsigt - ær strd Hyggligt byhus i Omml by - ær to hv Ldsbyvill i Græsvæg Sommrhus i Borgæs Øbolig I Skipprgd 50 I 5960 v/ Rio Jss I Sttsut. jdomsmæglr MDE Mobil: I øbolig.dk...www.øbolig.dk»miors Hjm«- Dit y gllri/bolig i? NYT Færgstræd 6. Byhus md mulighdr til god pris, forvt rovrig. Lukkt gårdhv, hyggligt områd, tæt på hv... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 60 Ergimærk: G Kld./udhus rl: 0/0 Kott: Vær./tgr: 3/2 Udbtlig: Grudrl: 91 Brutto: Opført/omb: 1763 Ntto: NYT Pilvægt 5A. Rigtig hygglig, godt idrttt, brædov, 3 værlsr på 1. sl, god stor kælr, tæt på dt hl i... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 122 Ergimærk: E Kld./udhus rl: 64/29 Kott: Vær./tgr: 4/3 Udbtlig: Grudrl: 516 Brutto: Opført/omb: 1957 Ntto: NYT Hovdgd 23. Godt bliggd, ær hv og strd. Sydvdt lukkt hv og grg. Godt hlårs-/fritidshus til pris... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 116 Ergimærk: G Kld./udhus rl: 0/47 Kott: Vær./tgr: 7/2 Udbtlig: Grudrl: 412 Brutto: Opført/omb: 1800/1984 Ntto: Græsvægvj 66. Prfkt til børfmili, md 4 sovværlsr, rgimærk C, tæt på boldb, skolbus, tur... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 150 Ergimærk: C Kld./udhus rl: 0/58 Kott: Vær./tgr: 6/2 Udbtlig: Grudrl: 660 Brutto: Opført/omb: 1915 Ntto: Flot og gmrovrt byhus i Ærøskøbig Flot udsigt til Vitsø og Østrsø Tglgd 11. Uik, flot gmml bygig, prfkt til gllri llr ligd udbyds i budrud. Frist 1. fbrur 2014 for bud... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 0 Ergimærk: INGEN Kld./udhus rl: 0/84 Kott: Vær./tgr: 6/1 Udbtlig: Grudrl: 227 Brutto: Opført/omb: 1798 Ntto: NYT Østrgd 6. Lækkr jdom, forholdsvis stor, sydvdt, lukkt gårdhv, tæt på vdt vd Bøsshg, få hudrd... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 129 Ergimærk: E Kld./udhus rl: 0/0 Kott: Vær./tgr: 5/2 Udbtlig: Grudrl: 123 Brutto: Opført/omb: 1863 Ntto: Hss Agr 11. Ku 100 mtr til strd. 5 km til Ærøskøbig. Godt idrttt. Brædov. Sydvdt trrss... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 67 Ergimærk: Kld./udhus rl: 0/0 Vær./tgr: 3/1 Grudrl: 855 Opført/omb: 1983 SOLGT Søby Ldvj 16. Få km til Søby, storslåt tur og ftstisk udsigt. God plds, md udhusbygigr. Mulighd for t... s mr på ØBOLIG.dk Boligrl: 115 Ergimærk: G Kld./udhus rl: 10/240 Kott: Vær./tgr: 6/1 Udbtlig: Grudrl: Brutto: Opført/omb: 1905 Ntto: VURDERING ELLER FREMVISNING RING Rio Jss Lott Withr

8 8 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Kær Jørg! Du øsks hjrtlig tillykk md d 18 år d 12. jur og vlkomm i d vokss rækkr. Vi lskr dig MOR, ALLAN MAGNUS, KIRSTINE, ANTON OG THEA Isolrig lur også i privtøkoomi Korrkt og grudig isolrig hr mg fordl. Dt sprr turligvis på båd vrm og pgpug, m dt givr også t sudr idklim. Måsk tør du slv bgiv dig i kst md t udfør ogt f isolrigsrbjdt. For ksmpl udlægig f isolrigsmtrilt på loft og i skuk. Adr isolrigsopgvr r klrt opgv for fgmd, og i tid, hvor dr r rift om hådværkr, gældr dt om t lv lu ftl md isolrigsfirmt så hurtigt som muligt. E kosult fr t firm md ftrisolrig som spcil k mt gmgå jrs bolig og komm md t bud på, hvor dr bør sætts id md ftrisolrig. H r også i std til t brg, hvor mgt jrs rgiforbrug vil fld, år d forskllig formr for isolrigsrbjdr r udført. Og så r dt såmæd pærlt t rg ud hvor mg år, dr går, før ivstrigr hr tjt sig slv hjm ig. Dt hr r i øvrigt ikk blot t spørgsmål om kror og ørr. Dt drjr sig i høj grd også om bokomfort. Optiml isolrig givr t sudr idklim ud træk, fugt og fodkuld, og i mg tilfæld givr ftr-isolrig mulighd for bdr pldsudyttls. Hvis loft og tg ftrisolrs, hr m pludslig mulighd for t idrtt tgtg til værlsr, kstr opholdsstu tc. E»skrubbtur«r djlig t få hjælp til I ldig f mi fødslsdg holdr jg ÅBENT HUS Lørdg d. 1. fbrur kl på Brgig Soggrd hvor dt vil glæd mig t s fmili, vr, bor og kollgr. Hils CONNIE CHRISTENSEN Østr Brgig 13 ÅBENT HUS 70 år - jm dog! Hr du lyst til t fjr mi mg år, så kom til fst på Brgig Soggrd Lørdg d. 25. jur kl Hils fr MARIETTA RECEPTION Frdg d 17. jur fr k holdr vi rcptio i kosulttio på 1. sl på Ærøskøbig Syghus Aldig r fskd md Nicolj og Hs Brtlss ovrtgls f kosulttio. All ptitr og smrbjdsprtr r vlkom til bid og tår. Hils NICOLAJ OG HANS 10.klss md rhvrvsrttt idhold for dig dr skl vidr..! ÅBENT HUS 6. FEBRUAR 2014 KL sydfysfrifgskol.dk Tillykk Vors djlig mor fyldr 90 år d 15. jur. KAREN ANNE MARIE INGER Hj Krl Tillykk md d 30 år. Hils RENDEN GENBRUG Hdl og Srvic Opkøbr tk- og plisdrmøblr. Bor rydds - opkøbs. Kørr ovrlt. Hvdls: ULRICH JØRGENSEN, tlf Ærø Produktforrtig»SKROTTEN«TROUSLØKKEVEJ 5 A 5960 MARSTAL TLF. HELGE E-mil: Miljøbhdlig f bilr md skrotpræmi Modtgr: jr og skrot ISO crt. Lå til mskir Lgld/Ærø Idkøbsforig tilbydr lå til trktorr, mskir, rdskbr og gulpldbilr til brug i ldbrugt, lægsgrtr og hådværkr md flr. Rt r 4% p.. Ydrligr oplysigr vd: Pdr Pdrs, tlf mil: hjmmsid: li.lrs.dk Lgld/Ærø Idkøbsforig stiftt Du k slv å dt mst f kropp, m du skl turligvis bd di prtr klr ksmplvis rygg. Du k slv å dt mst f kropp md svmp llr»skrubbhdsk«, m vi k klrt bfl, t du sættr di prtr på»skrubbrbjd«. Dt r hyggligt og ydrst bhgligt, og h/hu k u gg ud bsvær å t skrubb hl di ryg! Nu forsvidr død hudcllr, dr kommr gg i blodomløbt, og dt bhglig rsultt r, t di hud blivr bdr i std til t optg lt dt god fr di crmr. Hvilk hudtyp? Hvilk plj og drmd hvilk hudpljproduktr, dr pssr dig bdst, fhægr ikk midst f di hudtyp. Tør hud r ksmplvis mgt fiport hud, som oft virkr spædt, grov og klød. Hr bør du ormlt vælg pljproduktr, dr tilførr mgt fugt og fdt. D orml hud blivr lidt tør om vitr. Hud r blød md srtt to, og dr r ikk områdr, dr skllr llr som virkr særligt fdtd. D orml hud vil hv godt f pljproduktr md mg fugtighd og ku lidt fdt. Dr r mssr f god råd Dødsfld Mi lskd md vors kær fr, morfr, svigrfr og pljfr Erik M. Nils t ht om plj f d forskllig hudtypr hos mtrilist, m husk på, t sud hud ikk blot skbs vd korrkt hudplj. E sud og vrirt kost, motio, frisk luft og god ttsøv r også vigtig lmtr for huds vlbfidd. 24 tidszor Når klokk r syv morg i Dmrk, r d ku sks i Egld, og d zotid, dr brugs id for hvr f d 24 tidszor, jord r iddlt i, får mg t føl, år d tgr på chrtrfri til mildr himmlstrøg. Id for hvr tidszo rgs md klokkslæt, dr r é tim forskllig fr bozos, m mllm zor lig øst og vst for dtolii r forskll dog ikk é m hl 24 timr! Tksiglsr Hjrtlig tk for blomstr og vlig dltgls vd Kristi Luritss bisættls. E stor tk til Hjmmplj for god og kærlig plj og omsorg. På fmilis vg Ar, Ato og Albrt * 24. pril jur 2014 r tgt på si sidst sjlds På fmilis vg Add Bgrvls fidr std frdg d 17. jur kl fr Ods Kirkgårdskpl

9 TIRSDAG DEN 14. JANUAR Dskr vd ikk ok om drs kældyr Dsk dyrjr vd ikk ltid ok om drs kældyr, og Dyrs Bskyttls glædr sig drfor ovr, t dt u pr. 1. jur r lovpligtigt, t y dyrjr får udlvrt psigsvjldig, år d købr t kældyr. Dog skl dr mr til d blot psigsvjldig, for t kældyr r stor bslutig, sigr Dyrs Bskyttls. Hvor mgt flyvplds skl udult hv, k to hkir gå i smm bur, og skl ørkrottr gtlig hv jord t grv i? Alt for mg dskr sættr sig dsværr ikk grudigt ok id i dyrs dfærd og bhov, id d skffr sig t kældyr. Og dt går ud ovr dyr.»hos Dyrs Bskyttl s hr vi dsværr mg dyrværssgr, dr skylds, t dyrjr ikk vd ok om dt kældyr, d hr skfft sig. Dt k vær trrrir, dr r for kold, kir, dr går i for små bur og ikk får ok motio, flokdyr, dr går hlt l ud kotkt til dr rtsfællr og så vidr. Dt skylds ikk od vilj, m drimod t jr ikk kdr ok til dyrs bhov, og dt hr dsværr stor koskvsr for dyr«, forklrr Js Jokums, projktldr for fmilidyr fr Dyrs Bskyttls. Drfor glædr dt Dyrs Bskyttls, t dt sid 1. jur 2014 hr vært lovpligtigt, t dyrhdlr frmovr skl udlvr psigsvjldig, år d sælgr t dyr. På d måd k m mlig sikr, t d y dyrjr får br t miimum f vid om drs y dyr. Ovrvj grudigt før du får dyr Js Jokums udrstrgr dog, t dt ikk l r ok md psigsvjldig, år m hr købt t dyr. Arbjdt som svrlig dy rjr bgydr læg i d, mlig i dt øjblik, m ovrvjr t få t dyr.»id m købr t kældyr, skl m udrsøg øj, hvd dyrt krævr f som jr. Dt r mlig ikk ok t tæk på, hvd dyrt k giv, m også hvd m slv hr t tilbyd dyrt, så m r sikkr på, t dt k trivs i fgskb«, sigr Js Jokums, dr drfor rådr folk til t sætt sig grudigt id i d forskllig dyrs bhov, læg før d står i dyrhdl.»ellrs risikrr m t d md t hv t dyr, dr mistrivs. Og dt r dr jo ikk og dyrjr, dr øskr«, sigr Js Jokums. Grtis vjldigr på hjmmsid Drfor hr Dyrs Bskyttls på drs hjmmsid lvt list ovr pttdyr og fisk. Hr r ll dyr dlt id i ktgorir svær, middl og lt, så m mt k s, hvilk dyr dr krævr særlig vid og rfrig.»hvis m hr bsluttt, t m gr vil hv t dyr, så k m på Dyrs Bskyttlss hjmmsid bliv klogr på, hvor mgt rfrig og omsorg d forskllig dyr krævr. M k også læs mr om hvrt klt dyr. Hvor stort blivr dt, hvilk slgs bur llr læg skl dt hv, hvord stimulrr m dt, hr dt særlig dfærd og så vidr«, forklrr Js Jo kums, dr håbr, t dt vil vær stor hjælp for dyrjr, dr drvd k sikr sig, t d skffr sig t dyr, d mgtr t hv. På Fødvrstyrlss hjmmsid k m læs d lovpligtig psigsvjldigr. Dyrs Bskyttls hr bidrgt til flr f diss psigsvjldigr. FAKTA: Skl du hv kældyr? Js Jokums rådr dig til t tæk ovr følgd: Hvor mgt tid hr du til rådighd? Lufttur, ktivrig, plj, rgørig og så vidr tgr mlig mr tid, d m lig tror. Hvor mgt plds hr du? Nogl dyr krævr mgt plds til t bvæg sig på llr stor læg/bur. Hvor læg blivr du bod på di uværd bopæl? Hvis du srt skl flytt, r dt ikk sikkrt, dr gældr d smm rglr for husdyr dr. Hvord sr di økoomi ud? Fmilidyr k vær stor post på budgttt, båd i forhold til fodr og bur, m også uforudst dyrlægrgigr. Husk t ogl dyr k lv mgt læg. Er du klr til d forpligtls d æst 15 år? Dtt r bvis på, t også d SMÅ ANNONCER læss i Ugvis Bldd Al opmærksomhd frbds sødg d 19. jur. Ji Grub EL-SCOOTER 3 OG 4-HJULET Fr kr ,- KURT FILIPSEN Tlf Blu Ribd Trsltios Ovrsættls og korrkturlæsig. Også små opgvr. Trsltør Vibk Lykk Friis Lggr 1 Tlf smild føddr Yvo Grub Fbricius Lægxm. Kliisk Fodpljr Hvplds 4, All Ærøs jægr og dr turitrssrd Skl dr vær jgt på Ærøs dåvildt? Mød: osdg d 15. jur kl i Græsvæg Gl. Skol All itrssrd r vlkom til dbt og stilligtg til dåvildtts frdig llr j. Vl mødt! ÆRØS JAGTFORENINGER Møllvj Tlf FLYTTEBILER UDLEJES Tlf Mssgtrput A Flidt Wsth Tlf: mssgtrput-mrstl.dk Yi-yog Ny mdicisk yog hvr osdg kl Yi-yog roligt og gt til ll. Dorit Yogstudio Søby Tlf ÆRØ SVØMME- KLUB fholdr Ordiær Grlforsmlig TORSDAG d. 30. j kl på Hotl. Dgsord iht. vdtægtr. Ærø Hjælpr Rumæi Vi mglr mdlmmr, især bstyrlssmdlmmr. Hr du lyst til t vær md? S idlæg dt std i vis. Hvdls: Ev S. Jørgs Møllvj 51, th., Tlf llr HERRESALONEN LUKKET I DENNE UGE Strtr forhåbtlig ig tirsdg d. 21. jur frisk og strømlit ftr dt pcmkr oprtio. Kirkstræd 9.. Tlf Grg i søgs. Tlf FRISØR Hrr- og dm PENSIONISTPRISER Md og ud tidsbstillig Mrgit Nørby Smdgd Ærøskøbig Tlf Rod i d øvrst tg llr odt i hjrtt? - Vi k ikk forhidr d sort fugl i t flyv, m vi k forhidr dm i t bygg rd i vors hår. Hurtig bhdlig f tkr, føllsr og vr. Bstil tid oli: Tlf Kliik: Præstvægt 10, Søby (ku ftr ftl). Ljlighdr Hus til lj Vidbll, 70 m 2-3 rum. Tlf Ljlighd udljs Tidligr lægkliik i Brgig Soggrd udljs. Kotkt formd: Pdr Jørgs Tlf Ærøskøbig Vstrgd - udljs: Djlig 2 værlss stuljlighd (57 m 2 ), smt rgulær 1 værlss ljlighd (34 m 2 ). Tlf Lill hus til lj i Omml, md fjl og mglr, udljs billigt for kr ,- icl. vd og rovtio. Rig og hør ærmr på: Tlf Nyt fmilihjm Vi søgr hus md hv llr midr ldjdom til lj fr mrts, mi. 80 m 2. Hvdls: Tlf (Omml) Flot og hygglig stupls ljlighd 44 m 2 md soltrrss og dirkt dgg til stor grø fællshv. Tæt vd Klv Hv. Tlf Flot 4 værlss ljlighd på hvfrot udljs. Eståd udsigt ud ovr Hv. Stupl, 134 m 2, 2 bdværlsr. K vtult ljs som bofællsskb for 3 prsor. Tlf Hus udljs Fuldt møblrt hus md 4 sovpldsr, lt i hård hvidvrr udljs i. Huslj kr ,- + forbrug. Michl Tlf Mtt Tlf Fmili på 4 søgr hus til lj i by. Mi. 120 m 2. Md lill hv/ gårdhv. Tlf Ljlighd 48 m 2 Nyistdst md yt bdværls. Stu, sovværls, køkk og bdværls smt tgtrrss md udsigt ovr by og hv. Mdl. lj kr ,- ksl. forbrug. Hvdls: Tlf Udljig f ljlighd/hus Søby - 3 værlss ljlighd på 101 m 2 Udljs srst. Lj 3000 kr plus forbrug 3 værlss fritliggd modrisrt byhus på 115 m 2 Udljs srst. Lj 4.000,- kr plus forbrug Hvdls: Tlf Ljlighd på»gågd«i Ærøskøbig udljs Lys og yistdst ljlighd på først sl i Sødrgd udljs. Ljlighd hr tr værlsr og opvrms md fjrvrm. Lj 3000 kr. pr. måd. Evt. (m ikk ogt krv!) k gllri/butikslokl i stu idgå i ljmålt. Hvdls: Tlf Køb og slg Sælgs Lidbjrg El-scootr modl LM 450. Købt 2012 til pris kr ,-, sælgs for kr ,-. Mx Fit løbbåd, mg fuktior, pris kr ,-. Hvdls: Tlf Flyttlopp Flyttslg,»lt«skl væk! Møblr, idbo, ips m,m. Håd/lhv/hobbyværktøj Færgvj 21, Krgæs Lørdg d. 18. jur kl Evt. spørgsmål til tlf Møllvj Tlf Fx

10 10 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 HOLDTRÆNING Følgd hold r strtt: Spiig, Zumb, Mv/Bldr/Lår, Siortræig, Vægttb (mod mrbtlig) Tilmldig i ctrt ÅBNINGSTIDER: M - Fr Lør Sø Ærø Hotl - Eghovdvj Tlf Z Ærø Turist- og Erhvrvsforig øskr ll mdlmmr t Godt Nytår md ivittio til NYTÅRSKUR 2014 Nytårskur i ÆRØ TURIST- OG ERHVERVSFORENING fholds TIRSDAG d. 28. jur kl på Søby Skol i smrbjd md SØBY LOKALRÅD Nytårskur hr i år fokus på udfordrig mllm små smfuds udviklig llr fviklig md dt primær formål t ispirr til dbt om, hvord vi bdst sikrr Ærøs fortstt udviklig. Johs. Nørgrd Frds»Loklidtitt mllm udviklig og fvikligstdr btydr ogt«johs. Nørgrd Frds r profssor vd Istitut for Kulturvidskbr og Littrtur vd Syddsk Uivrsitt i Ods. H vd ogt om ldt og hr skrvt bog om»livsvilkår og udvikligsmulighdr på ldt«- Drtil r Johs. udrholdd fordrgsholdr. Jørg Møllr»Småsmfud i krydsfltt mllm udviklig og fviklighvilk udfordrigr står vi ovrfor hvd k og bør gørs«jørg Møllr r rkitkt MAA og lktor vd Istitut for Pllægig vd Alborg Uivrsitt og forskr idfor kommu og loklpllægig, også md ldbyfviklig og udviklig. Om og for s tår Jørg Møllr t provokr diskussio frm om, hvd vi vil md vor ydrområdr. Js Møllr»Hr bor vi ikk, hr lvr vi«js Møllr r jourlistuddt og u idhvr f firmt SOS Kommuiktio. Js hr fmilimæssig rltior til Søby og hr fulgt dbtt hr tæt gm år. Js vil giv os kærlig sprk og komm md visio om, hvilk histori vi skl fortæll om Ærø. Nytårskur sluttr md t gls chmpg og lidt pidmddr. Dltgls i ytårskur r grtis m m skl tilmld sig på forhåd på llr på tlf ÆRØ TURIST- & ERHVERVSKONTOR Ærøskøbig Hv Tlf Lds Grill r Hv, Ærøskøbig Åbt ALLE DAGE fr kl Tlf Øs VVS Ærø A/S vi udførr også totltrprisr Ærøskøbig Købhv mil: SOBY LOKALRÅD HANDYMAN Viko Rig og hør ærmr. Ommlsvj Ig opgv r for lill llr for stor. Fglært Dsk Mlrmstr Uforpligtd tilbud også Fy og Sjælld Effktivt sprtl og qufiltsystm Frk S. Nilsso tlf / Møllvj Tlf Fx SNEDKER- OG TØMRERMESTER EDMUND RASMUSSEN Trdrupvj Ærøskøbig Tlf SOMMERFEST 2014 Sjlklub fholdr sommrfst Lørdg d. 1. fbrur kl på tidl. Østrsøs Idrætsftrskol Billttr à 250,00 kr. k købs fr torsdg d. 16. jur kl i Søfrtsmusts butik som holdr åbt dgligt mllm kl Billtt dækkr lækkr MENU. Storslåt SOMMERFEST-REVY smt ftrfølgd BAL til kl md supr orkstrt:»apollo«mød TALSTÆRKT OP til d prgt fuld trditiosrig ft, som først gg blv holdt på øjgtig smm std d 8. fbrur Dør åbs kl FESTUDVALGET MOTION - STYRKE OG KONDITION ÆIK rådr ovr t top modr motiosctr md lt idfor styrk- og koditiostræig. Som mdlm hr du mulighd for t træ fr kl morg til kl ft ll ugs dg. Mdlmsskb k tgs vd hvdls til: Fbi Thumilir i Ærø BowligCtr Tøjshopp, Sødrgd 6, Ærøskøbig Joh Evolds, Arrbohll (ll stdr i åbigstid) Kotigt for mdlmsskb: 12 mdr.... kr ,- 6 mdr.... kr. 850,- 3 mdr.... kr. 500,- 1 md.... kr. 250,- Psioistr (ikk ftrlør) k køb mdlmskort til hlv pris. Mod forvisig f gyldigt Ø-kort k lærlig og studrd køb motioskort til hlv pris. Fordl vd t dyrk motio: Modvirk strss og sygdomm Modvirk krdsløbsproblmr Goptræ ftr sygdom llr skdr Mulighd for vægttb (du k få målt di fdtproct) Modvirk odt i rygg, ld llr musklr Udskyd kropps ldrigssymptomr Hold dig i god fysisk form Få mr rgi Su for båd dmr og hrrr Husk! Grtis-bussr på Ærø Vi ss i dt y år ÆRØSKØBING IDRÆTSKLUB Alt idfor tømrrsdkrrbjd og rsturrig

11 TIRSDAG DEN 14. JANUAR AOF - Ærøs Aftskol v/ skolldr Jørg Roos, Tglgd 2, tlf l Tlfotid tirsdg-torsdg kl Nyt hold: Glskust md Coi vo Elbwrt: Dt gml Værft, Ærøskøbig Hv lktior, 6-8 dltgr, kr. 715,-. Udgift til værktøj og mtrilr må pårgs. Frdg d. 7. fbrur kl Lørdg d. 8. fbrur kl Sødg d. 9. fbrur kl Nystrtd hold md ldig pldsr: Yog i md Dorit Lss: Tirsdg kl på Skol. Smykkfrmstillig md A K. Højriis: Lørdg kl på Friskol i Ærøskøbig. S opdtrigr og flr oplysigr på hjmmsid: MARSTAL PENSIONISTFORENING rrgrr KURSUS Førsthjælp/Hjrtstrtr Afholds i Psioistforigs loklr Tordskjoldsgd 20,. D 27., 28. og 29. jur Tidspukt ftls vd tilmldig. Kurst vrr 6 timr. Tilmld dig d dg, som pssr bdst. Tilmldigsfrist sst d 22. jur. All r vlkom. Tilmldig smt ydrligr oplysigr til Grth Jcobs, tlf Istruktør: Js Kock, Svdborg. Sposor: Trygfod Arrgør: MARSTAL PENSIONISTFORNING Sog liv Nyt fr Ærø Mighdsråd Aktivittr og bgivhdr Søby Sogsødg Sødg d 19. jur kl Tidligr højskollærr Igolf Adrs fortællr :»Fr t hjm md klvr og gr!«eftr gudstjst kl smls vi i soghust på Søbkkvj. Kff og kg for 20 kr. Ris Stillgudstjst Tirsdg d 21. jur kl Tm: Nytår Øvrig rrgmtr s Kirkbldt. ANDELEN Sødrgd 28 Ærøskøbig TLF DENNE UGE: Tirsdg d 14. jur og ug ud kl : judi dch stv coog BASERET PÅ EN SAND HISTORIE 98 miuttr NÆSTE UGE: Tirsdg d. 21. jur og ug ud kl :»Adls Liv«www.bio-dl.dk Klik id og s, hvd dr skr på Adl. Omml Boldklub Ord. GENERALFORSAMLING f - holds FREDAG d 31. jur kl i klubhust. DAGSORDEN iflg. vdtægtr: Forslg, dr øsks bhdlt på grlforsmlig, skl vær idgivt skriftligt til formd sst 5 dg før grlforsmlig fholds. MØD TALRIGT OP! BESTYRELSEN TRO OG LIDENSKAB Fordrg om d orsk forfttr SIGRID UNDSET vd Doris Otts Torsdg d. 23. jur kl i Ris Mighdshus Kr. 50,- ikl. kff. Dr vil vær tlslyg. FÆLLESKAB OM LIV OG TRO Kom mdg ft og s t uddrg fr film om Jsu liv. Eftr r kort oplæg, vil vi skk om rlvt mr ud fr hs og vors smtid. Du r hjrtlig vlkomm til llr flr ftr fr kl : Mdg d 20. jur Mdg d 3. fbrur Mdg d 24. fbrur Mdg d 10. mrts Mdg d 31. mrts Mdg d 14. pril Mdg d 28. pril Dr vil bliv srvrt kff og kg i løbt f ft. Pris pr. ft 25 kr. Std: Aggrshøj, Møllvj 50, Vi sr frm til ogl spædd ftr! Md vlig hils Simo og Mrgit Ambros k bytts til ocidlvrig Cyklhdlr gir dig srvic... Kig id og s hs go tilbud KILDEMOES CYKLER YAMAHA KNALLERTER HENTER OG BRINGER! Åbigstidr: Md.-frd..... kl Lørdg kl Sødg LUKKET TANK BENZIN DØGNET RUNDT blyfri FYRINGSOLIE EFTER LUKKETID PÅ AUTOMAT MED Dkort - 50 kr. og 100 kr. sdlr Køb di cykl hos: NØRREMARK CYKELFORRETNING PETER THYGESEN Møllvj 77 Tlf Møllvj Tlf Fx SØNDAGS-SPIL Sødg d. 19. j. kl i RISE MINIHAL Dr spills om: 15 x SVINEKOTELETTER 15 x GAVEKORT 15 x SVINEMØRBRAD Ekstr-r.: 2 x GAVEKORT Pulj 13: Kr ,- PULJE-BANKO 8 x AMRK. LOTTERI 21 SPIL CHANCEN Kortslgt åbr kl i MIFs klubhus kl d. 21. jur 15 x GAVEKORT à 50 kr. 15 x OKSEBOV (kog/stg) 15 x GAVEKORT à 100 kr. EKSTRA-NR. 2 x SLAGTERPAKKER SR-ELECTRIC Aut. l-istlltør Sør Rsmuss, tlf TIRSDAGS-SPIL Vl mødt! Kortslgt åbr kl Kortpris 9,00. Idrætsforig Tlf SØBYKORET Søbykort strtr ig torsdg d. 16. jur kl Vi øvr på Søby Skol. Ny sgr vlkom. Pul Ndrgrd Tlf Tlf Skotsk ft på Øs Grill- og Spishus Lørdg d 25. jur kl MENU: Hkkbøffr f økologisk skotsk højldskvæg md tilbhør. Irish coff m. whisky dirkt fr tød og lækkr kg fr Fi. Pris... kr. 200,- Mort Ptrs fortællr om opdræt f skotsk højldskvæg på Ærø. I løbt f ft vil dr vær whiskysmgig for itrssrd. Pris...kr. 150,- Michl Nils, Ærø Whisky mdbrigr særligt udvlgt flskr fr dt skotsk højld, og fortællr lidt om d forskllig ftpigr. M k prøv smg: Adlphi ftpig fr Ivrgordo årg (45 år på fd). Duc Tylor NC2-ftpig fr Mcduff 13 år. Gl Foyl 12 år, Sigl Mlt. Gldroch 12 år llr Glglssugh 57 % stærk Sigl Mlt. Gvkort til whisky-shopp på kr. 100,- til ll mæd dr kommr i kilt. Tilmldig ødvdig på (først-til-møll). OBS: M k ikk før motorkørtøj forsvrligt og på fuldt lovlig vis - ftr dt whisky-smgig! ÆRØ VINDUESPOLERING Frz Kirchgssr Tlf

12 12 TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014 Du hr fortjt ogt lækkrt 4 stk. Træstmmr 4 Fstlvs- Goslrbrød bollr md flød Spr 18,Spr 1 10,0,Spr 7,- K UN 20,- K UN 30,- K UN 50,- D ET N YE Å R PÅ RT A TA ST S IG LL BI G O EM N R M ED EN SL A G TE RE N H JÆ LP ER KUN FREDAG Svikotlttr u/b /b Lækkrt kød til wkd Prmium Cuvtt Pr ½ kg grm KUN 35,- KUN 45,- Oks ks Gullsc Gullsch - Oksidrlår Prmium Etr Côt 600 grm 2 stk. 400 grm KU N 65,ÅBNINGSTIDER Mdg - Frdg... kl Lørdg - Sødg... kl Bgr åbr ll dg kl kg 55,Fstskikr Fstski kr PR. STK. 180,Tilbud gældr fr osdg d. 15/ til og md lørdg d. 18/ Dr tgs forbhold for trykfjl, mgld lvrcr, fgiftsædrigr smt udsolgt vrr. Tlf ovr 70 prkrigspldsr lig vd dør!

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 9.

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

De sidste udsalgsvarer NU 50% Udsalget slutter lørdag d. 18. aug. Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR. Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf.

De sidste udsalgsvarer NU 50% Udsalget slutter lørdag d. 18. aug. Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR. Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 14. august 2012 - Nr. 33-48. årg. Vråvejen

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

Lige til grillen! Langelænder pølser 1 PAKKE 20,- Marstal Tlf. 6215A. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen

Lige til grillen! Langelænder pølser 1 PAKKE 20,- Marstal Tlf. 6215A. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen Til samtlige husstande, kontorer og butikker advokat (H) Vi rådgiver om incasso. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 10. juni 2014 - Nr. 24-50. årg. SVENDBORG/ÆRØ Lemmy Fialin Claus Olsen Verner Sørensen Anne Mette

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

SNEDKER & TØMRER FORR.ApS. Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk

SNEDKER & TØMRER FORR.ApS. Vælger du. Østermarksvej 15 5970 Ærøskøbing brinksbosnedker@gmail.com www.brinksbo.dk Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige

Læs mere

ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF.62531199 www.aeroeblomster.dk Åbningstider: Mand.-fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag kl. 9.30-13.

ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF.62531199 www.aeroeblomster.dk Åbningstider: Mand.-fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag kl. 9.30-13. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 7. august 2012 - Nr. 32-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk

Læs mere

Nyrøget. Anders JJohansson. Klar til grillen IIKKE DYRE. ærørøgeri.dk. vores. - alle ugens dage kl. 11.00-19.00 ADVOKAT. Kalve Cuvette Dansk Kalv

Nyrøget. Anders JJohansson. Klar til grillen IIKKE DYRE. ærørøgeri.dk. vores. - alle ugens dage kl. 11.00-19.00 ADVOKAT. Kalve Cuvette Dansk Kalv Til samtlige husstande, kontorer og butikker Gode d råd d er IIKKE DYRE - vi spørger bare v vores ores AD ADVOKAT VOKA AT adv advokatabonnement okatabonnement ffor or virk virksomheder somheder Tlf oresadvokat@voresadvokat.dk

Læs mere

»Vitsø Galloway« Kødkvæg sælges i ¼ og ½ dyr. Slagtes hos Dunkærslagteren. 50 kr. pr. kg. Henv. Frank tlf. 21 22 68 16

»Vitsø Galloway« Kødkvæg sælges i ¼ og ½ dyr. Slagtes hos Dunkærslagteren. 50 kr. pr. kg. Henv. Frank tlf. 21 22 68 16 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 10. januar 2012 - Nr. 2-48. årg. SVENDBORG/ÆRØ Lemmy

Læs mere

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 25. september

Læs mere

VARME TILBUD GARDINMANDEN I OMMEL. Tlf. 42 75 57 01 FABER LAMEL OG PLISSÈ GARDINER

VARME TILBUD GARDINMANDEN I OMMEL. Tlf. 42 75 57 01 FABER LAMEL OG PLISSÈ GARDINER Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Morten Nordenbæk Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

Super ttilbud. Coop Danbo ost Mellemlagret ca. 600 g. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen

Super ttilbud. Coop Danbo ost Mellemlagret ca. 600 g. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. AeroeBeat Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk

Læs mere

Keerth Pizza. Påskeåbent alle dage kl. 12-22. Få stillet sulten. også hele natten! Påskelørdag åbent fra kl.12.00 indtil kl. 05.

Keerth Pizza. Påskeåbent alle dage kl. 12-22. Få stillet sulten. også hele natten! Påskelørdag åbent fra kl.12.00 indtil kl. 05. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Ærøskøbing kontoret holder ferielukket i denne uge. Marstal kontoret holder åbent man-, tirs- og onsdag. God påske Ærø Ugeavis - Mandag den 2. april 2012 -

Læs mere

Kære Ærøbo og øens gæster. Netop nu er gårdbutikken fyldt med mange jakker, frakker og lækkert strik til Ø-priser Fås ej bedre andre steder

Kære Ærøbo og øens gæster. Netop nu er gårdbutikken fyldt med mange jakker, frakker og lækkert strik til Ø-priser Fås ej bedre andre steder Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 1. oktober 2013 - Nr. 40-49. årg. Kanon

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Hvis du trænger til NYE GARDINER. inden jul? Så ring til Gardinmanden i Ommel. Tlf. 42 75 57 01

Hvis du trænger til NYE GARDINER. inden jul? Så ring til Gardinmanden i Ommel. Tlf. 42 75 57 01 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere