Ejendomme. København Aarhus eksemplarer maj SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen"

Transkript

1 Ejendomme eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME SALG UDLEJNING VURDERING RÅDGIVNING ASSET MANAGEMENT

2 DTZ Egeskov & Lindquist A/S Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister Mikael Hartmann Adm. direktør, seniorpartner MRICS, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Henrik Lyngskjold Direktør, seniorpartner MRICS, cand.merc. Statsaut. ejendomsmægler, MDE Louis Kjærgaard Seniorpartner MRICS, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Kim McMillan Seniorpartner FRICS, Dip (gen. surv.) Kenneth Pedersen Partner, afdelingsdirektør MRICS, HD (FR), EFP Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Mikkel Scheel Associeret partner, Afdelingsleder Vurdering & research Civiløkonom, HD, EFP Brian Tretow-Loof Associeret partner, seniorrådgiver HD (Int. Business) Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Tom Nedergaard Associeret partner, seniorrådgiver MRICS, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Keld Abildgaard Erhvervschef Statsaut. ejendomsmægler, MDE Kim Valentin Juridisk chef, seniorrådgiver Cand.jur. Anders Holm Seniorrådgiver Cand.merc.jur. Statsaut. ejendomsmægler, MDE Brian Teglgaard Salg & udlejning Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Frank Kristensen Salg & udlejning Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Janne Lykke Nielsen Vurdering & research MRICS, BSc (Hons) Estate Management Lars Gormsen Seniorkonsulent Vurdering & research HD (U) Martin Jokumsen Vurdering & research MSc Int. Business Economics Philip Heegaard Investeringsrådgiver Cand.merc. (Int. Business) Rasmus Egeskov Davidsen Salg & udlejning Cand.merc. Jens Lindquist Bestyrelsesformand MRICS, Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE, HD (R) 2 DTZ Ejendomme maj 2013

3 Nyt fra DTZ Af Mikael Hartmann Adm. direktør, seniorpartner Siden sidst har DTZ Egeskov & Lindquist A/S afholdt to gå-hjemmøder. Ved det første, som blev afholdt d. 4. april præsenterede associeret partner og afdelingsleder for Vurdering & research, Mikkel Scheel, de nye regler for offentlige ejendomsvurderinger og muligheder for at få tilrettet en forkert vurdering. Hertil kan føjes, at det nu er ved at være sidste chance for at klage over den offentlige vurdering, idet fristen udløber d. 1. juli. INTERNATIONAL INVESTERINGSRÅDGIVNING På det næste gå-hjem-møde d. 7. maj havde vi besøg af DTZ s Global Head of Research, Hans Vrensen, som præsenterede DTZ Researchs flagskibsrapport, Money into Property. I forbindelse med præsentationen havde DTZ den efterfølgende dag arrangeret personlige møder mellem Hans Vrensen og en række kunder med international ejendomseksponering, hvor Hans ydede rådgivning om vores kunders internationale ejendomsinvesteringer. DUPONTS HOVEDSÆDE PÅ CHRISTIANSHAVN SOLGT DTZ har rådgivet DuPont Nutrition Biosciences tidligere Danisco A/S i forbindelse med salget af Langebrogade 1-3 på Christianshavn til C.W. Obel Ejendomme. Virksomhederne DuPont Nutrition Biosciences og Nordic Sugar, som begge bor i ejendommen i dag, forbliver som lejere. Udover disse to lejemål er der godt m 2 kontorer. DTZ RÅDGIVER FINANSIEL STABILITET Finansiel stabilitet udbyder syv ejendomme for mere end 650 millioner kr. Udbuddet sker som led i afviklingen af engagementer, der er overtaget fra nødlidende banker, og varetages af fem forskellige mæglere. DTZ Egeskov & Lindquist A/S er betroet opgaven at sælge Indhold investeringsejendommen Telefonvej 8 på ca m 2. Derudover har DTZ fået til opgave at sælge 20 rækkehuse i Roskilde for Finansiel Stabilitet. OPTIMAL MARKEDSFØRING Dansk Industri har hos DTZ fået den optimale markedsføring af deres kontorlejemål på Sundkrogskaj 20 med ejendommens egen hjemmeside, SK20.dk, som blev lanceret kort før påske. Sitet giver et nemt og hurtigt overblik over ejendommen, muligheder for opdeling, lejepriser, download af prospekt, samt kontakt til de ansvarlige mæglere hos DTZ. Hjemmesiden sætter standarden for markedsføring af større kontorhuse og vi er sikre på, vi ser flere i fremtiden. DTZ RESEARCH LANCERER PROPERTY INVESTOR CONFIDENCE INDEX DTZ har lanceret en halvårlig forventningsanalyse, som tager temperaturen på markedet for ejendomsinvestering og investorernes forventninger til fremtiden. Du kan læse mere om forventningsanalysen på s. 4 DTZ RAPPORTER Tidligere på måneden udgav DTZ Research en rapport om det danske marked for kontorejendomme med særligt fokus på København. I rapporten kan du bl.a. få et overblik over de internationale kontormarkeder, læse om tendenser på det københavnske kontormarked samt fordele ved sale & lease back i dagens marked. Har du ikke allerede modtaget rapporten kan du downloade den fra dk eller kontakte PR & Marketingkoordinator, Mette Meng på eller Ved henvendelse til Mette Meng kan du ligeledes registrere dig til at modtage fremtidige rapporter. DTZ planlægger udgivelse af en rapport om markedet for industri- og logistikejendomme i juni. God læselyst! NYT OLINE.DK ENERGIMÆRKNING FORVENTNINGSANALYSE KONTOR & DOMICIL INDUSTRI DTZ OUTLOOK SKATTEVURDERINGER PLUG 'N' PLAY KONTORMÅL I TV-BYEN DETAIL INVESTERING & PROJEKT Nyt fra DTZ 3

4 Nyt oline.dk Nyt design og ny funktionalitet på Danmarks største database for erhvervsejendomme. Den nye emnevisning på Oline.dk Umiddelbart efter påske lancerede Erhvervsmæglerbasen f.m.b.a et nyt og optimeret oline.dk. Den nye hjemmeside byder på ny og spændende funktionalitet: Nyheder om erhvervsejendomsmarkedet leveret i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark Nyt kort fra Geodatastyrelsen med mulighed for at se afstand til offentlige transportmidler, matriklens størrelse, hus nr. m.m. Information om erhvervsejendomsmarkedet i alle landsdele og 12 store byer og et helt nyt opdateret design. Engelsk version til de udenlandske virksomheder og investorer Tag et kig på oline.dk Udsnit af Nyborg i den nye udgave af Oline.dk med matrikler og husnumre. DTZ Property Investor Confidence Index Få indsigt i markedet for handel med investeringsejendomme med DTZ s seneste forventningsanalyse, som er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt Danmarks største ejendomsinvestorer. DTZ Egeskov & Lindquist A/S har lanceret en halvårlig forventningsanalyse, Property Investor Confidence Index, om det danske ejendomsmarked. Gennem online spørgeskemaundersøgelser har vi undersøgt investorernes forventninger til det danske investeringsejendomsmarkeds udvikling i for eksempel det totale afkast, ejendomsværdi, tomgang og markedsleje. Vi har samlet og analyseret de indkomne svar i en rapport, som kan erhverves for kr ,- + moms, ved henvendelse til Mette Meng på eller Vi følger op på rapporten til september med en ny spørgeskemaundersøgelse. Investorer, som deltager i undersøgelsen modtager den endelige rapport uden beregning. Er du investor og interesseret i at deltage i undersøgelsen, kontakt venligst Mette Meng. DTZ har som en af sine målsætninger at skabe større gennemsigtighed af ejendomsmarkederne lokalt, såvel som globalt, gennem forskellige analyser. DTZ property investor Confidence Index er et yderligere tiltag, for at kunne understøtte ejendomsinvestorers beslutninger, omkring køb eller salg af investeringsejendomme. 4 DTZ Ejendomme maj 2013

5 Sidste udkald for at klage over den offentlige vurdering De nye offentlige vurderinger blev offentliggjort i februar og marts måned og har betydning for ejendomsskatter- og afgifter i de efterfølgende år. Fristen for at klage over den fastsatte værdi er 1. juli. Efter denne frist er det efter en lovstramning fra årsskiftet sværere at få genoptaget en vurdering. Af Mikkel Scheel Afdelingsleder Vurdering & research Den offentlige ejendomsvurdering har betydning for den grundskyld og dækningsafgift, en ejer eller en lejer skal betale i de efterfølgende år. En præcis vurdering er derfor afgørende for en korrekt skattebelastning i de efterfølgende år. Reduceres den offentlige ejendomsvurdering, kan skattebelastningen derved reduceres tilsvarende. Der kan således være markante omkostningsbesparelser at hente. Både markedskonformitet i forhold til lejeniveau samt afkast/værdi og faktuelle forhold skal tilsikres i forhold til en retvisende vurdering. Det ses i et betragteligt antal af DTZ s gennemførte sager, at faktuelle fejl ligger til grund for en fejlagtig vurdering. Dækningsafgiften har ikke været omfattet af skatteloftet og har i en periode været stærkt stigende. Også i fremtiden vil der uden tvivl være meget fokus på korrekt værdifastsættelse af fast ejendom, dels i forbindelse med låneudmåling og særligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse. KUN EN MÅNED TIL KLAGEFRISTEN UDLØBER I løbet af marts 2013 har alle ejere af erhvervsejendomme modtaget den nye offentlige vurdering pr. 1.oktober Fristen for at klage over den offentlig vurdering er 1. juli Efter en lovstramning pr. 1. januar 2013 er det endnu vigtigere at sikre, at den offentlige vurdering er korrekt. Ændringerne betyder, at adgangen til at få genoptaget ejendomsvurderinger med fejlskøn fra SKATs side er blevet særdeles begrænset fra nytår og fremefter, hvilket umiddelbart kun kan ske, hvis der er faktuelle fejl i vurderingen. Ændringerne er et led i den del af skattereformen, hvorved fradraget for grundforbedringer tillige afskaffes med virkning fra nytår, dog således at fradrag for grundforbedringer foretaget før 1. januar 2013 kunne indberettes indtil 1. maj Eksempler på DTZ s opgaver For en stor kunde med over 70 ejendomme i Danmark har DTZ gennemført en komplet skatte- og afgiftsmæssig due diligence. På denne baggrund har vi påklaget et tocifret antal ejendomme med vidt forskellige problemstillinger af såvel økonomisk som juridisk karakter. I skrivende stund er endnu ikke alle sager afklaret, men en besparelse på et millionbeløb er allerede opnået på kundens vegne. Kunde med en betydelig ejendomsportefølje på kr. 750 mio. har ønsket en komplet skatte- og afgiftsmæssigt kontrol i forhold til de konkrete ejendomsværdier, herunder hvorvidt benyttelse af ejendommene er dækningsafgiftspligtig. Igangværende sag, hvilket betyder, at vi endnu ikke kan oplyse resultat. For stort holding- og investeringsselskab varetager DTZ skatte- og afgiftsmæssig due diligence på industriel ejendomsportefølje bestående af 60 enheder beliggende over hele Danmark. Porteføljen er vurderet til kr. 1,1 mia. Udover selve vurderingen af ejendommen eller porteføljen foretager DTZ altid en fuldstændig gennemgang af de forhold, der ligger til grund for SKAT s ejendomsvurdering. 5

6 Energimærkning af erhvervsejendomme Fra 1. januar 2013 er det et krav, at karakteren fra energimærkningen, eller alternativt at ejendommen ikke er omfattet af ordningen, angives i annoncering af erhvervsejendomme til salg og udlejning. Ved salg af ejendomme er det i Danmark lovpligtigt, at bygningen skal have en gyldig energimærkning. I en energimærkning fastlægges ejendommen på en skala fra A til G, som du måske også kender fra hårde hvidevarer. A betyder at bygningens energiforbrug er lavt, mens G betyder at bygningen har et højt energiforbrug. Pr. 1. januar 2013 er det dog også lovpligtigt at denne energimærkning angives i annoncering af ejendommen også selv om annonceringen påbegyndtes før Det betyder, at erhvervsmæglere i deres annoncering i trykte medier, på egen website og på Oline.dk skal oplyse energimærkekarakteren eller at ejendommen ikke er omfattet af energimærkningspligten, hvis det er tilfældet. I løbet af 2013 vil Energistyrelsen udføre stikprøvekontroller ved indhentning af oplysninger om bygninger og ejerforhold m.v. fra offentlige myndigheder ENERGIMÆRKNING I DTZ EJENDOMME Som det fremgår af denne udgave af DTZ Ejendomme, er der nu anført energimærke på de fleste ejendomme. I takt med at ejendomsejerne forsøger at konkurrencefastholde deres ejendomme, mærkes en aktiv indsats fra ejendomsejerne med henblik på reducering af energiomkostninger, gennem mange forskellige tiltag. Dermed forventer vi en stadig forbedring af de annoncerede ejendommes energimærke over de kommende år det bliver spændende at følge. Følgende erhvervsejendomme er fritaget fra reglerne om energimærkning: Fritliggende ejendomme med et bruttoareal under 60 m 2 Ejendomme til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding (BBR-kode 210) Ejendomme til industri og håndværk (BBR-kode 220) El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt mv. (BBR-kode 230) Andre ejendomme til landbrug, industri etc. (BBR-kode 290) Ejendomme, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på aktuel nedrivning Ejendomme, hvor det opvarmede areal højst udgør 25% af det samlede etageareal Ejendomme, som er fredede efter bygningsfrednings- og bevaringsloven Ejendomme, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg og klimaskærm Generelt gælder det, at hvis over halvdelen af en ejendoms areal benyttes til en af ovenstående formål, så er ejendommen som helhed undtaget for reglerne om energimærkning. DTZ s mærkning af ejendomme, der er undtaget reglerne: Undtaget energimærkning 6 DTZ Ejendomme maj 2013

7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Attraktive, velbeliggende og moderne lejemål på konkurrencedygtige vilkår og uden den lange bindingsperiode, der normalt følger nyere lejemål af denne høje standard. Søger din virksomhed nye og moderne omgivelser er der fortsat 3 1/2 etager ledige i den gamle TV-By fra 8. sal og opefter. TV-Byen er Danmarks Radios tidligere hovedsæde, som blev tegnet af arkitekt Mogens Boertmann og bygget i 1960'erne på Gyngemose Parkvej i Søborg. TV-Byen blev bygget som følge af stor pladsmangel i Radiohuset på Frederiksberg, hvorfra de første danske fjernsynsprogrammer blev sendt. De første studier blev taget i anvendelse allerede i 1963, Kong Frederik foretog indvielsen af første etape bestående af bl.a. blokken med de tre store studier i 1965, anden etape med 14 etagers kontorhus var klar i 1970, og nogle år senere blev byggeriet afsluttet med nyhedshuset. DR's administration lå også i TV-Byen, ligesom her også var snedkerier, filmstudier, kostumeafdeling, værksteder til sendevogne og andre nødvendige faciliteter. EN NY ÆRA DR flyttede i løbet af 2006 og 2007 de fleste af sine københavnske aktiviteter til DR Byen i Ørestad-området på Amager. Revisionsfirmaet Ernst & Young overtog i 2009 TV-Byen, der forinden havde gennemgået en omfattende modernisering, således at ejendommen nu fremstår med en indbydende og tidssvarende indretning. Ernst & Young har herved fremtidssikret sit arealbehov og har som følge heraf nu mulighed for at byde andre lejere velkommen i et særdeles velfungerende fællesskab med omfattende fællesfaciliteter, såsom: reception, café og lounge, kantine med elite-smiley, møde- og konferencelokaler, fitnesscenter med instruktør og squashbane, kopiog printcenter, fri parkering, fantastisk udsigt m.m. optimale parkeringsforhold, ingen bilkø til indre by, god offentligt transport, grøn og velkendt beliggenhed ideel beliggenhed centralt i Hovedstadsområdet, omgivet af grønne områder og omfattende stistystem DET SIGER DE NYE RE: IT-sikkerhedsvirksomheden Dubex Vi vil gerne udtrykke en mere rådgivende tilgang til vores kunder gennem vores identitet, som mere imødekommende, fremadskuende og dynamisk, hvilket understøttes af de nye lokaler i den moderniserede TV-By, fortæller Dorthe H. Gyldenkærne, Marketing & Communications Manager. Lejemålene er yderst effektive og moderne og absolut indflytningsklare udlejer kan endda bistå med møbler og inventar, såfremt det kniber for lejer selv at indrette lejemålet Sag LE-K For yderligere oplysninger kontakt: Rasmus Egeskov Davidsen på tlf DET SIGER DE NYE RE: Skyldnerregistret Debitor Registret Allerede ved første indtryk af Gyngemose Parkvej var vi solgte, det var simpelthen en imponerende renovering, bygningen havde gennemgået. Vi er overbeviste om, at vi bliver boende her meget længe, siger direktør hos Debitor Registret, Birger Baylund. Giv dine medarbejdere byens bedste udsigt og meget mere Udsigt helt ud til Øresundsbroen på sal Fra 750 m 2, etagevis fra m 2 og op til m 2 i alt High-end reception, café og lounge, kantine med elite-smiley, møde- og konferencelokaler, fitnesscenter og squashbane, kopi- og printcenter, renseri m.m. Effektiv arealudnyttelse, m 2 per medarbejder Undgå bilkøen til indre by og få gratis parkeringsfaciliteter Beliggenhed centralt i Hovedstadsområdet og omgivet af grønt 10 min. til Rådhuspladsen Gode offentlige transportmuligheder Flyt ind i det tidligere TV-Byen sammen med bl.a. Ernst & Young Fællesfaciliteter Kantineordning (pr. medarbejder pr. dag) kr. 90 Kold og varm buffet, frugt og ost m.m. Fitness (pr. medarbejder pr. måned) kr. 150 Squash, bordtennis, dart, spinning, boksning, maskiner, omklædning/ sauna/bad m.m. Mødelokaler (pr. time) kr Fra 4-30 personer Konferencelokaler efter aftale Fuld gæsteforplejning (pr. person pr. dag) Efter aftale Telefonpasning/omstilling (pr. måned) efter aftale 7

8 Kontor 1. KVARTAL KORT Kvartalet har været kendetegnet ved få større udlejninger i København og Aarhus generelt Der er fortsat få igangsatte spekulative kontorbyggerier Stort fokus blandt både udlejere og lejere for at reducere ejendomsskatter/dækningsafgifter og energiomkostninger med henblik på at reducere ejendommenes udgifter De samlede omkostninger til husleje, drift og energi i københavnske kontorlejemål faldt ifølge DTZ Global Occupancy Costs 2013 med ca. 10% i 2012, primært drevet af større effektivitet i virksomhedernes og organisationernes udnyttelse af deres lokaler. Rapporten kan downloades gratis på dtz.dk/research DTZ fastholder sin høje markedsandel inden for udlejning af kontorsegmentet (på basis af antallet udlejninger registreret på Oline.dk) for hermed at kunne nedbringe lokaleomkostningerne. Hvordan ser det ud hos jer? UDSTRÅLER JERES LOKALER DET, I GERNE VIL? UNDERSTØTTER DE JERES FORRETNINGSPLAN? Som følge af den skærpede konkurrence i denne tid, har lokalerne for virksomheden og organisationen endnu større betydning, og er med til at afspejle, hvor virksomheden eller organisationen netop nu er i markedet. Mange af DTZ s udlejere har også her investeret i at forbedre deres ejendommes konkurrencekraft, hvilket bl.a. kan ses på de næste mange sider. Velkommen til mange spændende kontorlejemål måske er det nu, der skal søges efter nye muligheder. HVORFOR SØGE NYE KONTORLOKALER NETOP NU? Stort fokus på energiomkostninger mange lejemål er allerede optimeret Mange af DTZ s udlejere har igennem de seneste år arbejdet intenst på at nedbringe deres ejendommes energiforbrug som følge af de stigende energiomkostninger, afgifter og skatter, der tillægges disse. Dette giver en direkte besparelse i virksomhedernes og organisationernes lokaleomkostninger. Lejespænd pr. m 2 p.a. KBH City/ Frederiksberg Kbh havnearealer/ Nordhavn/Tuborg Sydhavn/Ørestad HAR I I DAG ET EFFEKTIVT DOMICIL/KONTOR? Hvis I har de samme lokaler som for fem år siden, er det (næsten) sikkert, at jeres organisation har forandret sig. Mange organisationer har måttet revurdere deres forretningsplan som følge af den finansielle krise; nogle har fået færre medarbejdere, andre flere eller vokser stærkt i disse år eller måske er lokalerne ikke længere hensigtsmæssige, da de forskellige grupper/divisioner ikke har samme størrelse i dag som for fem år siden. I disse år er der fortsat fokus på, hvor effektiv den enkelte arbejdsplads er/hvor mange m 2, der allokeres til hver arbejdsplads, Storkøbenhavn Odense City Aarhus City Storaarhus Aalborg/ Trekantsområdet Kilde: DTZ Research Tomgangsprocenter 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, København by Københavns omegn Østjylland Fyn Hele landet Kilde: Oline-ED-statistikken 8 DTZ Ejendomme maj 2013

9 Kontor København K Kontor København Ø Hammerensgade 6, 4. sal Østerbrogade 41 A Eksklusivt beliggende lejemål ved Kastellet 296 m² penthousekontor med kæmpe tagterrasse Smuk ejendom med yderst præsentable adgangsforhold Elevator Gode p-muligheder Tæt på Østerport Station Spændende kontor i New Yorker stil På Østerbrogade tilbagetrukket i pæn baggård Tre etager på hver 116 m² Indvendig trappe forbinder etagerne De to øverster etager har ekstra lofthøjde Delvise sildebensparket Kort afstand til Trianglen og Østerport St. Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K.90248C Årlige leje kr. 930 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor København K Hammerensgade 6, 3. sal Eksklusivt beliggende lejemål ved Kastellet 587 m² på 3. sal kan skræddersys til lejer Smuk ejendom med yderst præsentable adgangsforhold Elevator Gode p-muligheder Tæt på Østerport Station Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 9

10 Domicil Frederiksberg C Danasvej 30 Indretningsforslag 2. sal Frederiksberg lige bag Forum metro-station Stort forhus ca m² og baghus på ca m² Kan opdeles i flere lejemål fx m² og m² Mange indretningsmuligheder Mulighed for medindflydelse på indretningen/istandsættelse Elevator P-pladser på ejendommen Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

11 Kontor København Ø Amerika Plads 38 Eksklusivt og repræsentativt domicil i Nordhavnen Domicil m² eller fra 550 m² Unikt, eksklusivt domicil med tagterrasse og udsigt over Øresund Fleksibel indretning udført udelukkende i kvalitetsmaterialer Attraktiv beliggenhed for såvel offentlig transport som bilister 8 minutters gang til S-tog Flotte fællesarealer, herunder reception, kantine og mødelokaler Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 11

12 Kontor København Ø Sundkrogskaj 20 Utzon-tegnet kontorbygning Udsigt over Kalkbrænderihavnen To sammenhængende bygninger m 2 med opdelingsmulighed Elevator, delvis med køling Gode p-forhold Flot kantine Se mere på Årlig leje fra kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

13 Kontor København Ø Dag Hammerskjölds Allé 13 Imposant kontordomicil i ambassadekvarteret På en af Københavns mest attraktive adresser Lige over for den amerikanske ambassade m 2 fordelt på 3 bygninger og kælder Forhus og baghus har 4 etager og tagterrasser Mellembygning i ét plan og parkeringskælder 30 private P-pladser i kælder og på terræn Egen aflåst indkørsel fra Visbygade bagved Årlig leje kr pr m 2 ekskl. drift SAG LE-K Kontor 13

14 Kontor København Ø Lersø Park Allé Lyse og indbydende lejemål på Østerbro Fra 300 til m² til kontor, laboratorium m.v. Flot facaderenoveret ejendom Nye 3-lags vinduer med indbyggede persienner Fælles tagterrasse med en fantastisk udsigt Gode p-muligheder på terræn og i kælder Årlig leje fra kr. 600 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

15 Kontor København K Østergade 7 9 Stue og 1. sal Lejemål på Strøget Historisk og markant ejendom Kontor på 680 m² Beliggende i stuen på Lille Kongensgade og 1. sal i hele ejendommen Indretninger fra enkeltkontorer til åbne kontormiljøer Tæt ved Kgs. Nytorv og Metro Indrettes i samarbejde med lejer Årlig leje fra kr pr. m² inkl. drift SAG LE-K sal Kontor København K Borgergade 6 Centrale og indflytningsklare kontorer 113 eller 385 m² indbydende kontorer Fælles tagterrasse med udsigt Parkeringspladser kan lejes i gård og kælder Nyistandsættes eller overtages som beset I gå-afstand til Kgs. Nytorv og Nørreport Årlig leje fra kr. 835 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 15

16 Kontor København K Østergade 26 Unikke kontorlokaler i Bernikow Gården 364/1.310 m² fantastiske kontorer beliggende på 2. og 4. sal Bygningerne, passagen og torvene er smukt renoveret Mulighed for parkering i nærliggende parkeringshuse Gåafstand til Metroen på Kongens Nytorv Østergade ligger på den del af Strøget, der kendetegner City og Strøget i særdeleshed Årlig leje kr /1.600 pr. m² inkl. drift SAG LE-K Kontor København Ø Kontor København ø Blegdamsvej 104 Strødamvej 52, st. AUDITORIUM Velindrettede kontorlokaler på Østerbro 220 m 2 beliggende på 2. sal Indrettet som celle- og storrumskontor Gode mødelokaler Anretterkøkken og to toiletter Ungt miljø Mulighed for at leje op til 600 m 2 arkiv/lager Fællesfaciliteter og høj arealeffektivitet 790 m 2 regulære kontorer Undgå trafik og bilkø til centrum Nyistandsatte fællesfaciliteter; reception, kantine med tagterrasse, mødecenter, auditorium Nyistandsættes i samråd med lejer Gode parkeringsforhold Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Årlig leje kr. 975,- pr. m 2 ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

17 Kontor Frederiksberg C Frederiksberg Allé Kontor Frederiksberg Nimbusparken 24 3.sal Attraktiv kontorlejemål på Sankt Thomas Plads Lejemål på 314, 628 eller 701 m² Lyse, moderne kontorer til fornuftig leje Fleksible indretningsmuligheder Mulighed for arkiv/opbevaringsplads på 5. sal Offentlig transport Grøn beliggenhed på Frederiksberg Allé Arkitekttegnede kontorer i hjertet af Frederiksberg m² velindrettede nyere kontorer på 3. sal Mulighed for opdeling i to lejemål på hhv. 625 m² og 446 m² Attraktiv leje Nyere flerbrugerejendom med alle finesser Gode parkeringsforhold ved ejendommen Tæt ved offentlig transport bl.a. Metro og S-tog Årlig leje kr. 750 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Årlig leje pr. m² kr ekskl. drift SAG LE-K Kontor Frederiksberg Alhambravej 15 Kontor Bagsværd Bagsværd hovedgade 132, 1. sal Herskabelige kontorer i hjertet af Frederiksberg 738 m² klassisk kontor i Frederiksberg-villa Centralt beliggende mellem Gl. Kongevej og Frederiksberg Allé Velholdt og repræsentativ ejendom Gode parkeringsforhold og stor synlighed fra Alhambravej Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor i Bagsværd Stationscenter 432 m² velindrettet kontor Beliggende på 1. sal i nyere bygning fra år kontorer/mødelokaler og storrums kontor 2 pæne toiletter og brusebad Køkken/kantine med anretterkøkken Flotte parketgulve Ligger lige ved Bagsværd Station Aircondition Leje pr. m² kr ekskl. drift SAG LE-K Kontor 17

18 Kontor København V FLYT KONTORET TIL KØBENHAVNS NYE CENTRUM Vesterbro har udviklet sig til Københavns nye centrum for dynamisk erhvervs- og forretningsliv, hvor profilerede brands etablerer sig på stribe. Vil I med på vognen, tilbyder vi her et udvalg af lejemål, som kan ændres og indrettes så det tilpasses din virksomheds behov. Tivoli Hovedbanegården Kødbyen Halmtorvet Saga P-hus Planetariet nam nam (Claus Meyer) Baresso Søerne Det Ny Teater Lê Lê Joe & the Juice Vesterbrogade 14, st. Vesterbrogade 24, 5. Vesterbrogade 12, 5. MOMSFRIT VELEGNET TIL BEHANDLERSEKTOR Roligt lejemål i baghuset 204 m² Årlig leje kr. 750 pr. m² SAG LE-K Penthouse til attraktiv leje 764 m² Årlig leje kr. 600 pr. m² SAG LE-K MOMSFRIT Charmerende og nyistandsat 296 m² Årlig leje kr. 895 pr. m² SAG LE-K Vesterbrogade 24, 4. tv. Vesterbrogade 24, 4.th. Vesterbrogade 14, 2.th. Indbydende og moderne 356 m² Årlig leje kr. 900 pr. m² SAG LE-K m 2 herskabelighed 442 m² Årlig leje kr. 775 pr. m² SAG LE-K Hyggelig og veludnyttet 111 m² Årlig leje kr. 900 pr. m² SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

19 Kontor København N Titangade 9-13 ATTRAKTIVE VILKÅR Penthousekontorer nær Fælledparken m 2 på 3. og 4. sal, 250 m 2 i stueplan Velegnet til undervisning, storrumskontorer m.m. Vid udsigt og tagterrasse Person-/vareelevator Fleksibel indretning efter lejers ønske Nær S-tog, Parken og kommende metro Årlig leje fra kr. 600 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor København S Holmbladsgade 70 Spændende kontorlejemål i den helt rigtige New Yorker-stil Historisk pakhus nyindrettet til moderne kontorlokaler Multibrugerhus med bl.a. fælles reception, kantine og tagterrasse Gåafstand til indkøbscenter og Metro og Kun 10 min. til Amager Strandpark, Kgs. Nytorv og lufthavnen Lejemål fra 578 til m² tilpasset lejers behov Årlig leje fra kr. 950 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 19

20 Kontor København S Lyongade Lyse og centralt beliggende lejemål til attraktiv leje Fra 173 til m² kontor/klinik/undervisning mv. Mulighed for momsfritagelse Centralt beliggende, 400 m fra metrostation Nyindrettes/istandsættes i samråd med lejer Elevator samt gratis p-pladser i baggård Fælles tagterrasse KUN KR. 585 PR. M 2 Årlig leje fra kr. 585 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor/showroom Ørestad Syd Robert Jacobsens Vej 76 Prisbelønnet arkitektur af Bjarke Ingels Saint-Gobain, Asics, Premier Is, DMG, CAD-Q, Froosh m.fl. har allerede valgt 8TALLET Kan bl.a. benyttes til kontor / showroom / butik Udsigtscafé med mulighed for frokostordning Metro til døren, 10 min. til City og lufthavn Lejemål på 280, 410 eller 500 m² Årlig leje fra kr. 800 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

21 Domicil Ballerup Lautruphøj 2-6 Moderne kontorlejemål i attraktivt område Lejemål fra ca m² Mulighed for domicilprofilering og -placering i ejendommen Stor fælles kantine og fælles reception 380 p-pladser gratis lige uden for døren Tæt på motorvejsnettet og Malmparken S-station Lejemålene kan indrettes efter lejers ønsker Mulighed for leje af op til ca m² lager Årlig leje kontor fra kr. 800 pr. m² ekskl. drift Årlig leje lager/kld. kr. 400 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 21

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Fleksibel ejendom med er og lagerhal med portadgang Kort afstand til motorvej E45 og Aarhus Gode tilkørselsforhold Mere end 200 gratis parkeringspladser

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Serious about Innovation Ejendommen Ejendommen er beliggende i særdeles rolige og skønne omgivelser, omkranset af velholdte skov-lignende områder. Der

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Serious about Innovation Få mere end blot m2 flyt til en forskerpark Ejendommen ejendommen Unikt beliggende i Lyngby med DTU som nærmeste

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDSVEJ 5A, HØRSHOLM Kontorer EJENDOMMEN EJENDOMMEN

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Unikt beliggende i Lyngby med DTU som nærmeste

Læs mere

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 Kontorlejemål Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 UDLEJES FOR Sohngårdsholmsvej 2, niveau 2, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god

Læs mere

tagterrasse og Parkering i gård

tagterrasse og Parkering i gård Udlejningsprospekt Areal: 332 m² Kontor/ 12 m² depot tagterrasse og Parkering i gård Vestergade 2A, 4. sal, 1456 København K Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om 6 2 Beskrivelse

Læs mere

kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer

kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen I markant og præsentabel ejendom opført i 1997 i gule mursten udlejes funktionelt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Markant kontorejendom med synlig beliggenhed Domicil på i alt 6.107 m 2 i 3 etager 60 parkeringspladser på terræn 100 meter til Helsingørmotorvejen Tæt

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business Kontor 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen Ejendommen I natursmukke omgivelser udlejes domicil ejendom på i alt 2.145 m 2.

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne og funktionelt kontorhotel på Adgangskontrolleret parkeringsplads og gode parkeringsmuligheder i gaderne omkring

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Sagsnr. 21.153 Attraktiv beliggenhed på livlig handelsgade Momsfrit lejemål

Læs mere

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange gratis

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 LEJEPROSPEKT Facade Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 Kontorer i new yorker style i renoveret produktionsejendom Spændende nyistandsatte lokaler Store vinduespartier Ca. 1,5 km. til Herlev Bymidte

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2

Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Kontor Copenhagen Europe Centre 477m 2 Højloftet kontor i rå industriomgivelser Fælles reception og kantine Møde- og konferencefaciliteter Attraktivt lejemål til den kreative virksomhed Egen indgang Leje

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 7-21.476 Lyse moderne lokaler i klassisk miljø Mange indretningsmuligheder for den

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Sag 94500020952

LEJEPROSPEKT. Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Sag 94500020952 LEJEPROSPEKT Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Sag 94500020952 Forskerparken i det attraktive Hørsholm 6.000 m² til forsknings-eller udviklingsvirksomhed Bygningen kan opdeles i flere lejemål med egen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

St. Kongensgade 14, 1264 København K

St. Kongensgade 14, 1264 København K St. Kongensgade 14, 1264 København K Ledige lejemål på henholdsvis 222 og 226 m² Central beliggenhed Åbent gårdmiljø med udendørsservering Kgs. Nytorv lige om hjørnet Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Lautrupvang 10 2750 Ballerup Lautrupvang 10 2750 Ballerup Ejendommen kan opdeles 8.441 m² kontorlejemål Flot markant domicilejendom i Ballerup med mange muligheder. Stor synlighed og gode parkeringsforhold. Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Præsentabelt kontor på 2. sal med godt lysindfald Byens bedste udsigt over havnen og Kalundborg Fjord Indrettes med storrum, cellekontorer eller en kombination

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Attraktivt kontorlejemål og showroom i New Yorker-stil Lyse storrumskontorer og gode mødefaciliteter Integreret og højloftet lager på 410 m 2 med portadgang

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Denne rustikke ejendom udsender, med sine store sprossede panoramavinduer, højloftede lokaler og udvendige elevatorafsnit,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011

LEJEPROSPEKT. Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011 LEJEPROSPEKT Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011 Kontorlejemål 325 m² nær centrum Gode parkeringsforhold og gå-afstand til stationen. Lejemålet består af hele 1. sal i nyere kontorhus.

Læs mere

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Lejeopstilling Kontorlejemål Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Sohngårdsholmsvej 2, 1. og 2. sal, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god infrastruktur

Læs mere

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendomm

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Naverland 2 2600 Glostrup

Naverland 2 2600 Glostrup Naverland 600 Glostrup Bygning 90 Kontorfællesskab Kontorer fra 5 m Kontorhus på Naverland ligger som et markant vartegn - det eneste højhus - i området. Anlæggene omkring bygningen, der er smukke og præsentable,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2

Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2 Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2 Markant ejendom beliggende i attraktivt erhvervsområde i Aarhus N Tæt på DR, Journalisthøjskolen, Canon, Vestas, Rambøll, Skejby Sygehus m.fl. Tæt på offentlig

Læs mere

Butikslokaler, liberalt erhverv

Butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling Butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendom Facade

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg Sag 1048 FLOTTE MODERNISEREDE LOKALER 5-8 MTR. FRIHØJDE,

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere