Ejendomme. København Aarhus eksemplarer maj SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen"

Transkript

1 Ejendomme eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME SALG UDLEJNING VURDERING RÅDGIVNING ASSET MANAGEMENT

2 DTZ Egeskov & Lindquist A/S Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister Mikael Hartmann Adm. direktør, seniorpartner MRICS, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Henrik Lyngskjold Direktør, seniorpartner MRICS, cand.merc. Statsaut. ejendomsmægler, MDE Louis Kjærgaard Seniorpartner MRICS, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Kim McMillan Seniorpartner FRICS, Dip (gen. surv.) Kenneth Pedersen Partner, afdelingsdirektør MRICS, HD (FR), EFP Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Mikkel Scheel Associeret partner, Afdelingsleder Vurdering & research Civiløkonom, HD, EFP Brian Tretow-Loof Associeret partner, seniorrådgiver HD (Int. Business) Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Tom Nedergaard Associeret partner, seniorrådgiver MRICS, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Keld Abildgaard Erhvervschef Statsaut. ejendomsmægler, MDE Kim Valentin Juridisk chef, seniorrådgiver Cand.jur. Anders Holm Seniorrådgiver Cand.merc.jur. Statsaut. ejendomsmægler, MDE Brian Teglgaard Salg & udlejning Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Frank Kristensen Salg & udlejning Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Janne Lykke Nielsen Vurdering & research MRICS, BSc (Hons) Estate Management Lars Gormsen Seniorkonsulent Vurdering & research HD (U) Martin Jokumsen Vurdering & research MSc Int. Business Economics Philip Heegaard Investeringsrådgiver Cand.merc. (Int. Business) Rasmus Egeskov Davidsen Salg & udlejning Cand.merc. Jens Lindquist Bestyrelsesformand MRICS, Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE, HD (R) 2 DTZ Ejendomme maj 2013

3 Nyt fra DTZ Af Mikael Hartmann Adm. direktør, seniorpartner Siden sidst har DTZ Egeskov & Lindquist A/S afholdt to gå-hjemmøder. Ved det første, som blev afholdt d. 4. april præsenterede associeret partner og afdelingsleder for Vurdering & research, Mikkel Scheel, de nye regler for offentlige ejendomsvurderinger og muligheder for at få tilrettet en forkert vurdering. Hertil kan føjes, at det nu er ved at være sidste chance for at klage over den offentlige vurdering, idet fristen udløber d. 1. juli. INTERNATIONAL INVESTERINGSRÅDGIVNING På det næste gå-hjem-møde d. 7. maj havde vi besøg af DTZ s Global Head of Research, Hans Vrensen, som præsenterede DTZ Researchs flagskibsrapport, Money into Property. I forbindelse med præsentationen havde DTZ den efterfølgende dag arrangeret personlige møder mellem Hans Vrensen og en række kunder med international ejendomseksponering, hvor Hans ydede rådgivning om vores kunders internationale ejendomsinvesteringer. DUPONTS HOVEDSÆDE PÅ CHRISTIANSHAVN SOLGT DTZ har rådgivet DuPont Nutrition Biosciences tidligere Danisco A/S i forbindelse med salget af Langebrogade 1-3 på Christianshavn til C.W. Obel Ejendomme. Virksomhederne DuPont Nutrition Biosciences og Nordic Sugar, som begge bor i ejendommen i dag, forbliver som lejere. Udover disse to lejemål er der godt m 2 kontorer. DTZ RÅDGIVER FINANSIEL STABILITET Finansiel stabilitet udbyder syv ejendomme for mere end 650 millioner kr. Udbuddet sker som led i afviklingen af engagementer, der er overtaget fra nødlidende banker, og varetages af fem forskellige mæglere. DTZ Egeskov & Lindquist A/S er betroet opgaven at sælge Indhold investeringsejendommen Telefonvej 8 på ca m 2. Derudover har DTZ fået til opgave at sælge 20 rækkehuse i Roskilde for Finansiel Stabilitet. OPTIMAL MARKEDSFØRING Dansk Industri har hos DTZ fået den optimale markedsføring af deres kontorlejemål på Sundkrogskaj 20 med ejendommens egen hjemmeside, SK20.dk, som blev lanceret kort før påske. Sitet giver et nemt og hurtigt overblik over ejendommen, muligheder for opdeling, lejepriser, download af prospekt, samt kontakt til de ansvarlige mæglere hos DTZ. Hjemmesiden sætter standarden for markedsføring af større kontorhuse og vi er sikre på, vi ser flere i fremtiden. DTZ RESEARCH LANCERER PROPERTY INVESTOR CONFIDENCE INDEX DTZ har lanceret en halvårlig forventningsanalyse, som tager temperaturen på markedet for ejendomsinvestering og investorernes forventninger til fremtiden. Du kan læse mere om forventningsanalysen på s. 4 DTZ RAPPORTER Tidligere på måneden udgav DTZ Research en rapport om det danske marked for kontorejendomme med særligt fokus på København. I rapporten kan du bl.a. få et overblik over de internationale kontormarkeder, læse om tendenser på det københavnske kontormarked samt fordele ved sale & lease back i dagens marked. Har du ikke allerede modtaget rapporten kan du downloade den fra dk eller kontakte PR & Marketingkoordinator, Mette Meng på eller Ved henvendelse til Mette Meng kan du ligeledes registrere dig til at modtage fremtidige rapporter. DTZ planlægger udgivelse af en rapport om markedet for industri- og logistikejendomme i juni. God læselyst! NYT OLINE.DK ENERGIMÆRKNING FORVENTNINGSANALYSE KONTOR & DOMICIL INDUSTRI DTZ OUTLOOK SKATTEVURDERINGER PLUG 'N' PLAY KONTORMÅL I TV-BYEN DETAIL INVESTERING & PROJEKT Nyt fra DTZ 3

4 Nyt oline.dk Nyt design og ny funktionalitet på Danmarks største database for erhvervsejendomme. Den nye emnevisning på Oline.dk Umiddelbart efter påske lancerede Erhvervsmæglerbasen f.m.b.a et nyt og optimeret oline.dk. Den nye hjemmeside byder på ny og spændende funktionalitet: Nyheder om erhvervsejendomsmarkedet leveret i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark Nyt kort fra Geodatastyrelsen med mulighed for at se afstand til offentlige transportmidler, matriklens størrelse, hus nr. m.m. Information om erhvervsejendomsmarkedet i alle landsdele og 12 store byer og et helt nyt opdateret design. Engelsk version til de udenlandske virksomheder og investorer Tag et kig på oline.dk Udsnit af Nyborg i den nye udgave af Oline.dk med matrikler og husnumre. DTZ Property Investor Confidence Index Få indsigt i markedet for handel med investeringsejendomme med DTZ s seneste forventningsanalyse, som er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt Danmarks største ejendomsinvestorer. DTZ Egeskov & Lindquist A/S har lanceret en halvårlig forventningsanalyse, Property Investor Confidence Index, om det danske ejendomsmarked. Gennem online spørgeskemaundersøgelser har vi undersøgt investorernes forventninger til det danske investeringsejendomsmarkeds udvikling i for eksempel det totale afkast, ejendomsværdi, tomgang og markedsleje. Vi har samlet og analyseret de indkomne svar i en rapport, som kan erhverves for kr ,- + moms, ved henvendelse til Mette Meng på eller Vi følger op på rapporten til september med en ny spørgeskemaundersøgelse. Investorer, som deltager i undersøgelsen modtager den endelige rapport uden beregning. Er du investor og interesseret i at deltage i undersøgelsen, kontakt venligst Mette Meng. DTZ har som en af sine målsætninger at skabe større gennemsigtighed af ejendomsmarkederne lokalt, såvel som globalt, gennem forskellige analyser. DTZ property investor Confidence Index er et yderligere tiltag, for at kunne understøtte ejendomsinvestorers beslutninger, omkring køb eller salg af investeringsejendomme. 4 DTZ Ejendomme maj 2013

5 Sidste udkald for at klage over den offentlige vurdering De nye offentlige vurderinger blev offentliggjort i februar og marts måned og har betydning for ejendomsskatter- og afgifter i de efterfølgende år. Fristen for at klage over den fastsatte værdi er 1. juli. Efter denne frist er det efter en lovstramning fra årsskiftet sværere at få genoptaget en vurdering. Af Mikkel Scheel Afdelingsleder Vurdering & research Den offentlige ejendomsvurdering har betydning for den grundskyld og dækningsafgift, en ejer eller en lejer skal betale i de efterfølgende år. En præcis vurdering er derfor afgørende for en korrekt skattebelastning i de efterfølgende år. Reduceres den offentlige ejendomsvurdering, kan skattebelastningen derved reduceres tilsvarende. Der kan således være markante omkostningsbesparelser at hente. Både markedskonformitet i forhold til lejeniveau samt afkast/værdi og faktuelle forhold skal tilsikres i forhold til en retvisende vurdering. Det ses i et betragteligt antal af DTZ s gennemførte sager, at faktuelle fejl ligger til grund for en fejlagtig vurdering. Dækningsafgiften har ikke været omfattet af skatteloftet og har i en periode været stærkt stigende. Også i fremtiden vil der uden tvivl være meget fokus på korrekt værdifastsættelse af fast ejendom, dels i forbindelse med låneudmåling og særligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse. KUN EN MÅNED TIL KLAGEFRISTEN UDLØBER I løbet af marts 2013 har alle ejere af erhvervsejendomme modtaget den nye offentlige vurdering pr. 1.oktober Fristen for at klage over den offentlig vurdering er 1. juli Efter en lovstramning pr. 1. januar 2013 er det endnu vigtigere at sikre, at den offentlige vurdering er korrekt. Ændringerne betyder, at adgangen til at få genoptaget ejendomsvurderinger med fejlskøn fra SKATs side er blevet særdeles begrænset fra nytår og fremefter, hvilket umiddelbart kun kan ske, hvis der er faktuelle fejl i vurderingen. Ændringerne er et led i den del af skattereformen, hvorved fradraget for grundforbedringer tillige afskaffes med virkning fra nytår, dog således at fradrag for grundforbedringer foretaget før 1. januar 2013 kunne indberettes indtil 1. maj Eksempler på DTZ s opgaver For en stor kunde med over 70 ejendomme i Danmark har DTZ gennemført en komplet skatte- og afgiftsmæssig due diligence. På denne baggrund har vi påklaget et tocifret antal ejendomme med vidt forskellige problemstillinger af såvel økonomisk som juridisk karakter. I skrivende stund er endnu ikke alle sager afklaret, men en besparelse på et millionbeløb er allerede opnået på kundens vegne. Kunde med en betydelig ejendomsportefølje på kr. 750 mio. har ønsket en komplet skatte- og afgiftsmæssigt kontrol i forhold til de konkrete ejendomsværdier, herunder hvorvidt benyttelse af ejendommene er dækningsafgiftspligtig. Igangværende sag, hvilket betyder, at vi endnu ikke kan oplyse resultat. For stort holding- og investeringsselskab varetager DTZ skatte- og afgiftsmæssig due diligence på industriel ejendomsportefølje bestående af 60 enheder beliggende over hele Danmark. Porteføljen er vurderet til kr. 1,1 mia. Udover selve vurderingen af ejendommen eller porteføljen foretager DTZ altid en fuldstændig gennemgang af de forhold, der ligger til grund for SKAT s ejendomsvurdering. 5

6 Energimærkning af erhvervsejendomme Fra 1. januar 2013 er det et krav, at karakteren fra energimærkningen, eller alternativt at ejendommen ikke er omfattet af ordningen, angives i annoncering af erhvervsejendomme til salg og udlejning. Ved salg af ejendomme er det i Danmark lovpligtigt, at bygningen skal have en gyldig energimærkning. I en energimærkning fastlægges ejendommen på en skala fra A til G, som du måske også kender fra hårde hvidevarer. A betyder at bygningens energiforbrug er lavt, mens G betyder at bygningen har et højt energiforbrug. Pr. 1. januar 2013 er det dog også lovpligtigt at denne energimærkning angives i annoncering af ejendommen også selv om annonceringen påbegyndtes før Det betyder, at erhvervsmæglere i deres annoncering i trykte medier, på egen website og på Oline.dk skal oplyse energimærkekarakteren eller at ejendommen ikke er omfattet af energimærkningspligten, hvis det er tilfældet. I løbet af 2013 vil Energistyrelsen udføre stikprøvekontroller ved indhentning af oplysninger om bygninger og ejerforhold m.v. fra offentlige myndigheder ENERGIMÆRKNING I DTZ EJENDOMME Som det fremgår af denne udgave af DTZ Ejendomme, er der nu anført energimærke på de fleste ejendomme. I takt med at ejendomsejerne forsøger at konkurrencefastholde deres ejendomme, mærkes en aktiv indsats fra ejendomsejerne med henblik på reducering af energiomkostninger, gennem mange forskellige tiltag. Dermed forventer vi en stadig forbedring af de annoncerede ejendommes energimærke over de kommende år det bliver spændende at følge. Følgende erhvervsejendomme er fritaget fra reglerne om energimærkning: Fritliggende ejendomme med et bruttoareal under 60 m 2 Ejendomme til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding (BBR-kode 210) Ejendomme til industri og håndværk (BBR-kode 220) El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt mv. (BBR-kode 230) Andre ejendomme til landbrug, industri etc. (BBR-kode 290) Ejendomme, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på aktuel nedrivning Ejendomme, hvor det opvarmede areal højst udgør 25% af det samlede etageareal Ejendomme, som er fredede efter bygningsfrednings- og bevaringsloven Ejendomme, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg og klimaskærm Generelt gælder det, at hvis over halvdelen af en ejendoms areal benyttes til en af ovenstående formål, så er ejendommen som helhed undtaget for reglerne om energimærkning. DTZ s mærkning af ejendomme, der er undtaget reglerne: Undtaget energimærkning 6 DTZ Ejendomme maj 2013

7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Attraktive, velbeliggende og moderne lejemål på konkurrencedygtige vilkår og uden den lange bindingsperiode, der normalt følger nyere lejemål af denne høje standard. Søger din virksomhed nye og moderne omgivelser er der fortsat 3 1/2 etager ledige i den gamle TV-By fra 8. sal og opefter. TV-Byen er Danmarks Radios tidligere hovedsæde, som blev tegnet af arkitekt Mogens Boertmann og bygget i 1960'erne på Gyngemose Parkvej i Søborg. TV-Byen blev bygget som følge af stor pladsmangel i Radiohuset på Frederiksberg, hvorfra de første danske fjernsynsprogrammer blev sendt. De første studier blev taget i anvendelse allerede i 1963, Kong Frederik foretog indvielsen af første etape bestående af bl.a. blokken med de tre store studier i 1965, anden etape med 14 etagers kontorhus var klar i 1970, og nogle år senere blev byggeriet afsluttet med nyhedshuset. DR's administration lå også i TV-Byen, ligesom her også var snedkerier, filmstudier, kostumeafdeling, værksteder til sendevogne og andre nødvendige faciliteter. EN NY ÆRA DR flyttede i løbet af 2006 og 2007 de fleste af sine københavnske aktiviteter til DR Byen i Ørestad-området på Amager. Revisionsfirmaet Ernst & Young overtog i 2009 TV-Byen, der forinden havde gennemgået en omfattende modernisering, således at ejendommen nu fremstår med en indbydende og tidssvarende indretning. Ernst & Young har herved fremtidssikret sit arealbehov og har som følge heraf nu mulighed for at byde andre lejere velkommen i et særdeles velfungerende fællesskab med omfattende fællesfaciliteter, såsom: reception, café og lounge, kantine med elite-smiley, møde- og konferencelokaler, fitnesscenter med instruktør og squashbane, kopiog printcenter, fri parkering, fantastisk udsigt m.m. optimale parkeringsforhold, ingen bilkø til indre by, god offentligt transport, grøn og velkendt beliggenhed ideel beliggenhed centralt i Hovedstadsområdet, omgivet af grønne områder og omfattende stistystem DET SIGER DE NYE RE: IT-sikkerhedsvirksomheden Dubex Vi vil gerne udtrykke en mere rådgivende tilgang til vores kunder gennem vores identitet, som mere imødekommende, fremadskuende og dynamisk, hvilket understøttes af de nye lokaler i den moderniserede TV-By, fortæller Dorthe H. Gyldenkærne, Marketing & Communications Manager. Lejemålene er yderst effektive og moderne og absolut indflytningsklare udlejer kan endda bistå med møbler og inventar, såfremt det kniber for lejer selv at indrette lejemålet Sag LE-K For yderligere oplysninger kontakt: Rasmus Egeskov Davidsen på tlf DET SIGER DE NYE RE: Skyldnerregistret Debitor Registret Allerede ved første indtryk af Gyngemose Parkvej var vi solgte, det var simpelthen en imponerende renovering, bygningen havde gennemgået. Vi er overbeviste om, at vi bliver boende her meget længe, siger direktør hos Debitor Registret, Birger Baylund. Giv dine medarbejdere byens bedste udsigt og meget mere Udsigt helt ud til Øresundsbroen på sal Fra 750 m 2, etagevis fra m 2 og op til m 2 i alt High-end reception, café og lounge, kantine med elite-smiley, møde- og konferencelokaler, fitnesscenter og squashbane, kopi- og printcenter, renseri m.m. Effektiv arealudnyttelse, m 2 per medarbejder Undgå bilkøen til indre by og få gratis parkeringsfaciliteter Beliggenhed centralt i Hovedstadsområdet og omgivet af grønt 10 min. til Rådhuspladsen Gode offentlige transportmuligheder Flyt ind i det tidligere TV-Byen sammen med bl.a. Ernst & Young Fællesfaciliteter Kantineordning (pr. medarbejder pr. dag) kr. 90 Kold og varm buffet, frugt og ost m.m. Fitness (pr. medarbejder pr. måned) kr. 150 Squash, bordtennis, dart, spinning, boksning, maskiner, omklædning/ sauna/bad m.m. Mødelokaler (pr. time) kr Fra 4-30 personer Konferencelokaler efter aftale Fuld gæsteforplejning (pr. person pr. dag) Efter aftale Telefonpasning/omstilling (pr. måned) efter aftale 7

8 Kontor 1. KVARTAL KORT Kvartalet har været kendetegnet ved få større udlejninger i København og Aarhus generelt Der er fortsat få igangsatte spekulative kontorbyggerier Stort fokus blandt både udlejere og lejere for at reducere ejendomsskatter/dækningsafgifter og energiomkostninger med henblik på at reducere ejendommenes udgifter De samlede omkostninger til husleje, drift og energi i københavnske kontorlejemål faldt ifølge DTZ Global Occupancy Costs 2013 med ca. 10% i 2012, primært drevet af større effektivitet i virksomhedernes og organisationernes udnyttelse af deres lokaler. Rapporten kan downloades gratis på dtz.dk/research DTZ fastholder sin høje markedsandel inden for udlejning af kontorsegmentet (på basis af antallet udlejninger registreret på Oline.dk) for hermed at kunne nedbringe lokaleomkostningerne. Hvordan ser det ud hos jer? UDSTRÅLER JERES LOKALER DET, I GERNE VIL? UNDERSTØTTER DE JERES FORRETNINGSPLAN? Som følge af den skærpede konkurrence i denne tid, har lokalerne for virksomheden og organisationen endnu større betydning, og er med til at afspejle, hvor virksomheden eller organisationen netop nu er i markedet. Mange af DTZ s udlejere har også her investeret i at forbedre deres ejendommes konkurrencekraft, hvilket bl.a. kan ses på de næste mange sider. Velkommen til mange spændende kontorlejemål måske er det nu, der skal søges efter nye muligheder. HVORFOR SØGE NYE KONTORLOKALER NETOP NU? Stort fokus på energiomkostninger mange lejemål er allerede optimeret Mange af DTZ s udlejere har igennem de seneste år arbejdet intenst på at nedbringe deres ejendommes energiforbrug som følge af de stigende energiomkostninger, afgifter og skatter, der tillægges disse. Dette giver en direkte besparelse i virksomhedernes og organisationernes lokaleomkostninger. Lejespænd pr. m 2 p.a. KBH City/ Frederiksberg Kbh havnearealer/ Nordhavn/Tuborg Sydhavn/Ørestad HAR I I DAG ET EFFEKTIVT DOMICIL/KONTOR? Hvis I har de samme lokaler som for fem år siden, er det (næsten) sikkert, at jeres organisation har forandret sig. Mange organisationer har måttet revurdere deres forretningsplan som følge af den finansielle krise; nogle har fået færre medarbejdere, andre flere eller vokser stærkt i disse år eller måske er lokalerne ikke længere hensigtsmæssige, da de forskellige grupper/divisioner ikke har samme størrelse i dag som for fem år siden. I disse år er der fortsat fokus på, hvor effektiv den enkelte arbejdsplads er/hvor mange m 2, der allokeres til hver arbejdsplads, Storkøbenhavn Odense City Aarhus City Storaarhus Aalborg/ Trekantsområdet Kilde: DTZ Research Tomgangsprocenter 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, København by Københavns omegn Østjylland Fyn Hele landet Kilde: Oline-ED-statistikken 8 DTZ Ejendomme maj 2013

9 Kontor København K Kontor København Ø Hammerensgade 6, 4. sal Østerbrogade 41 A Eksklusivt beliggende lejemål ved Kastellet 296 m² penthousekontor med kæmpe tagterrasse Smuk ejendom med yderst præsentable adgangsforhold Elevator Gode p-muligheder Tæt på Østerport Station Spændende kontor i New Yorker stil På Østerbrogade tilbagetrukket i pæn baggård Tre etager på hver 116 m² Indvendig trappe forbinder etagerne De to øverster etager har ekstra lofthøjde Delvise sildebensparket Kort afstand til Trianglen og Østerport St. Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K.90248C Årlige leje kr. 930 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor København K Hammerensgade 6, 3. sal Eksklusivt beliggende lejemål ved Kastellet 587 m² på 3. sal kan skræddersys til lejer Smuk ejendom med yderst præsentable adgangsforhold Elevator Gode p-muligheder Tæt på Østerport Station Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 9

10 Domicil Frederiksberg C Danasvej 30 Indretningsforslag 2. sal Frederiksberg lige bag Forum metro-station Stort forhus ca m² og baghus på ca m² Kan opdeles i flere lejemål fx m² og m² Mange indretningsmuligheder Mulighed for medindflydelse på indretningen/istandsættelse Elevator P-pladser på ejendommen Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

11 Kontor København Ø Amerika Plads 38 Eksklusivt og repræsentativt domicil i Nordhavnen Domicil m² eller fra 550 m² Unikt, eksklusivt domicil med tagterrasse og udsigt over Øresund Fleksibel indretning udført udelukkende i kvalitetsmaterialer Attraktiv beliggenhed for såvel offentlig transport som bilister 8 minutters gang til S-tog Flotte fællesarealer, herunder reception, kantine og mødelokaler Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 11

12 Kontor København Ø Sundkrogskaj 20 Utzon-tegnet kontorbygning Udsigt over Kalkbrænderihavnen To sammenhængende bygninger m 2 med opdelingsmulighed Elevator, delvis med køling Gode p-forhold Flot kantine Se mere på Årlig leje fra kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

13 Kontor København Ø Dag Hammerskjölds Allé 13 Imposant kontordomicil i ambassadekvarteret På en af Københavns mest attraktive adresser Lige over for den amerikanske ambassade m 2 fordelt på 3 bygninger og kælder Forhus og baghus har 4 etager og tagterrasser Mellembygning i ét plan og parkeringskælder 30 private P-pladser i kælder og på terræn Egen aflåst indkørsel fra Visbygade bagved Årlig leje kr pr m 2 ekskl. drift SAG LE-K Kontor 13

14 Kontor København Ø Lersø Park Allé Lyse og indbydende lejemål på Østerbro Fra 300 til m² til kontor, laboratorium m.v. Flot facaderenoveret ejendom Nye 3-lags vinduer med indbyggede persienner Fælles tagterrasse med en fantastisk udsigt Gode p-muligheder på terræn og i kælder Årlig leje fra kr. 600 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

15 Kontor København K Østergade 7 9 Stue og 1. sal Lejemål på Strøget Historisk og markant ejendom Kontor på 680 m² Beliggende i stuen på Lille Kongensgade og 1. sal i hele ejendommen Indretninger fra enkeltkontorer til åbne kontormiljøer Tæt ved Kgs. Nytorv og Metro Indrettes i samarbejde med lejer Årlig leje fra kr pr. m² inkl. drift SAG LE-K sal Kontor København K Borgergade 6 Centrale og indflytningsklare kontorer 113 eller 385 m² indbydende kontorer Fælles tagterrasse med udsigt Parkeringspladser kan lejes i gård og kælder Nyistandsættes eller overtages som beset I gå-afstand til Kgs. Nytorv og Nørreport Årlig leje fra kr. 835 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 15

16 Kontor København K Østergade 26 Unikke kontorlokaler i Bernikow Gården 364/1.310 m² fantastiske kontorer beliggende på 2. og 4. sal Bygningerne, passagen og torvene er smukt renoveret Mulighed for parkering i nærliggende parkeringshuse Gåafstand til Metroen på Kongens Nytorv Østergade ligger på den del af Strøget, der kendetegner City og Strøget i særdeleshed Årlig leje kr /1.600 pr. m² inkl. drift SAG LE-K Kontor København Ø Kontor København ø Blegdamsvej 104 Strødamvej 52, st. AUDITORIUM Velindrettede kontorlokaler på Østerbro 220 m 2 beliggende på 2. sal Indrettet som celle- og storrumskontor Gode mødelokaler Anretterkøkken og to toiletter Ungt miljø Mulighed for at leje op til 600 m 2 arkiv/lager Fællesfaciliteter og høj arealeffektivitet 790 m 2 regulære kontorer Undgå trafik og bilkø til centrum Nyistandsatte fællesfaciliteter; reception, kantine med tagterrasse, mødecenter, auditorium Nyistandsættes i samråd med lejer Gode parkeringsforhold Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Årlig leje kr. 975,- pr. m 2 ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

17 Kontor Frederiksberg C Frederiksberg Allé Kontor Frederiksberg Nimbusparken 24 3.sal Attraktiv kontorlejemål på Sankt Thomas Plads Lejemål på 314, 628 eller 701 m² Lyse, moderne kontorer til fornuftig leje Fleksible indretningsmuligheder Mulighed for arkiv/opbevaringsplads på 5. sal Offentlig transport Grøn beliggenhed på Frederiksberg Allé Arkitekttegnede kontorer i hjertet af Frederiksberg m² velindrettede nyere kontorer på 3. sal Mulighed for opdeling i to lejemål på hhv. 625 m² og 446 m² Attraktiv leje Nyere flerbrugerejendom med alle finesser Gode parkeringsforhold ved ejendommen Tæt ved offentlig transport bl.a. Metro og S-tog Årlig leje kr. 750 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Årlig leje pr. m² kr ekskl. drift SAG LE-K Kontor Frederiksberg Alhambravej 15 Kontor Bagsværd Bagsværd hovedgade 132, 1. sal Herskabelige kontorer i hjertet af Frederiksberg 738 m² klassisk kontor i Frederiksberg-villa Centralt beliggende mellem Gl. Kongevej og Frederiksberg Allé Velholdt og repræsentativ ejendom Gode parkeringsforhold og stor synlighed fra Alhambravej Årlig leje kr pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor i Bagsværd Stationscenter 432 m² velindrettet kontor Beliggende på 1. sal i nyere bygning fra år kontorer/mødelokaler og storrums kontor 2 pæne toiletter og brusebad Køkken/kantine med anretterkøkken Flotte parketgulve Ligger lige ved Bagsværd Station Aircondition Leje pr. m² kr ekskl. drift SAG LE-K Kontor 17

18 Kontor København V FLYT KONTORET TIL KØBENHAVNS NYE CENTRUM Vesterbro har udviklet sig til Københavns nye centrum for dynamisk erhvervs- og forretningsliv, hvor profilerede brands etablerer sig på stribe. Vil I med på vognen, tilbyder vi her et udvalg af lejemål, som kan ændres og indrettes så det tilpasses din virksomheds behov. Tivoli Hovedbanegården Kødbyen Halmtorvet Saga P-hus Planetariet nam nam (Claus Meyer) Baresso Søerne Det Ny Teater Lê Lê Joe & the Juice Vesterbrogade 14, st. Vesterbrogade 24, 5. Vesterbrogade 12, 5. MOMSFRIT VELEGNET TIL BEHANDLERSEKTOR Roligt lejemål i baghuset 204 m² Årlig leje kr. 750 pr. m² SAG LE-K Penthouse til attraktiv leje 764 m² Årlig leje kr. 600 pr. m² SAG LE-K MOMSFRIT Charmerende og nyistandsat 296 m² Årlig leje kr. 895 pr. m² SAG LE-K Vesterbrogade 24, 4. tv. Vesterbrogade 24, 4.th. Vesterbrogade 14, 2.th. Indbydende og moderne 356 m² Årlig leje kr. 900 pr. m² SAG LE-K m 2 herskabelighed 442 m² Årlig leje kr. 775 pr. m² SAG LE-K Hyggelig og veludnyttet 111 m² Årlig leje kr. 900 pr. m² SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

19 Kontor København N Titangade 9-13 ATTRAKTIVE VILKÅR Penthousekontorer nær Fælledparken m 2 på 3. og 4. sal, 250 m 2 i stueplan Velegnet til undervisning, storrumskontorer m.m. Vid udsigt og tagterrasse Person-/vareelevator Fleksibel indretning efter lejers ønske Nær S-tog, Parken og kommende metro Årlig leje fra kr. 600 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor København S Holmbladsgade 70 Spændende kontorlejemål i den helt rigtige New Yorker-stil Historisk pakhus nyindrettet til moderne kontorlokaler Multibrugerhus med bl.a. fælles reception, kantine og tagterrasse Gåafstand til indkøbscenter og Metro og Kun 10 min. til Amager Strandpark, Kgs. Nytorv og lufthavnen Lejemål fra 578 til m² tilpasset lejers behov Årlig leje fra kr. 950 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 19

20 Kontor København S Lyongade Lyse og centralt beliggende lejemål til attraktiv leje Fra 173 til m² kontor/klinik/undervisning mv. Mulighed for momsfritagelse Centralt beliggende, 400 m fra metrostation Nyindrettes/istandsættes i samråd med lejer Elevator samt gratis p-pladser i baggård Fælles tagterrasse KUN KR. 585 PR. M 2 Årlig leje fra kr. 585 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor/showroom Ørestad Syd Robert Jacobsens Vej 76 Prisbelønnet arkitektur af Bjarke Ingels Saint-Gobain, Asics, Premier Is, DMG, CAD-Q, Froosh m.fl. har allerede valgt 8TALLET Kan bl.a. benyttes til kontor / showroom / butik Udsigtscafé med mulighed for frokostordning Metro til døren, 10 min. til City og lufthavn Lejemål på 280, 410 eller 500 m² Årlig leje fra kr. 800 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K DTZ Ejendomme maj 2013

21 Domicil Ballerup Lautruphøj 2-6 Moderne kontorlejemål i attraktivt område Lejemål fra ca m² Mulighed for domicilprofilering og -placering i ejendommen Stor fælles kantine og fælles reception 380 p-pladser gratis lige uden for døren Tæt på motorvejsnettet og Malmparken S-station Lejemålene kan indrettes efter lejers ønsker Mulighed for leje af op til ca m² lager Årlig leje kontor fra kr. 800 pr. m² ekskl. drift Årlig leje lager/kld. kr. 400 pr. m² ekskl. drift SAG LE-K Kontor 21

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering 3-5 kvm kontor Søger fra 3 kvm. kontorlokaler til undervisning i Valby. >>114-23175717 Søger lyse kontorlokaler Søger lyse lokaler på 2 25 kvm. beliggende, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Gentofte eller

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail I N V E S T E R I N G HEDEHUSENE KØBENHAVN K VELBYGGET INVESTERINGSEJENDOM SAG 11460702 Velbygget ejendom opført i 1992 bestående af højloftet stueetage samt tilhørende administrationsafsnit på 1. sal,

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu.

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu. Juni 2007 ErhvervsNyt Erhvervsejendomme - markedet netop nu Læs mere side 3 Tiderne skifter Nye udfordringer og muligheder Se side 4 Investeringsejendomme Se side 7 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive September 2008 ErhvervsNyt Bankernes tillidskrise rammer ejendomme Læs mere side 4 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side 19 5.300 kvm. kontor i Friis

Læs mere

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

Virksomheders lokaliseringskrav

Virksomheders lokaliseringskrav December 1999 RAPPORT Virksomheders lokaliseringskrav Ejendomsmarkedets generelle udvikling Beskrivelse af erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Analyse af virksomheders efterspørgsel

Læs mere

ESTATE MAGASIN. investerer milliarder i Lyngby. investeringsejendomme. høje til boligmarkedet Læs hvorfor

ESTATE MAGASIN. investerer milliarder i Lyngby. investeringsejendomme. høje til boligmarkedet Læs hvorfor ESTATE MAGASIN investeringsejendomme Tillæg til Estate Magasin Nr. 04 2013 Pensionskasse investerer milliarder i Lyngby Sammenlign med Sverige: - sådan blev investeringerne i 2012 Forventninger fortsat

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT KJELDSKOV & CO. MAGAZINE ERHVERVSEJENDOMME NO.01 ERHVERVSEJENDOMME I dagens marked kræves der aktivt opsøgende salg. Det er et særligt håndværk, der giver resultater, H. KJELDSKOV Investering i høj standard

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere