ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen runde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde"

Transkript

1 1 of 6 Notat Ansøgninger til Landsbypuljen Forslag til prioritering. ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen runde Ebeltoftvej 5, Mørke Nimtofte Mejeri, Stationsvej 9, 8581 Nimtofte Mårupvej 44, Mårup, 8560 Kolind Bugtrupvej 12, 8560 Kolind Tilskud til udskiftning af tag. Ejer har også købt Ebeltoftvej 2, og vil isætte vinduer og istandsætte facade forår Tilskud kr. (25%) En del af det gamle mejeri i Nimtofte ønskes omdannet til kultur- og forsamlingshus. Der ansøges om tilskud til bygningsforbedring. De samlede omkostninger er angivet til kr. inkl. moms. Tilskud kr. (25%) Stuehus til landbrug beliggende tæt ved vej i Mårup. Bygningen er tom og forfalden, og er synligt beliggende i forhold til offentlig vej. Da Mårup ikke er en afgrænset landsby betragtes ejendommen som beliggende i det åbne land, og der kan ikke gives tilskud til nedrivning af udlængerne. Samlet tilskud vurderes til kr. Tilsagn Landsbypuljen 2015 besluttet Opkøb af udtjent tidligere DSB bygning til nedrivning med henblik på etablering af pendler parkering til Letbanen. Købspris kr. Kan afholdes af Landsbypuljen. Har tidligere været indstillet med henblik på mageskifte. Tilskudsstørrelse vurderes i alt til kr. Dråby Kærvej 9, Dråby Overflyttet fra Landsbypuljen Nedrivning vurderes til kr. Mørke Genbyg Ramme kr. Jf. Strategien for Hovedgaden Landsbypuljen 2015 Indgår i den centrale del af Hovedgaden i Mørke Nimtofte Kulturforening har indgået en lejekontrakt. Til rest nedrivninger Landsbypuljen 2015 : kr. = 1 mio. kr. = 8-10 ejendomme, afhængig af licitationsresultatet. Kolind Distriktsråd. Indstillingen til sag vedr. stationsforbedringer, godkendt af PUK i møde den 2. oktober Indgår i den godkendte Strategi for Landsbypuljen 2015 Rød = nye ansøgninger. Balle Borgerstue, Balle I bero. Lufthavnsvej 7, Feldballe Skrejrupvej 25, Skrejrup Ansøgninger i prioriteret rækkefølge - Nedrivning Nedrivning af beboelse i to plan. I dårlig stand. Balle Borgerforening under stiftelse. Option til køb i 3 måneder. Meget dårlig bolig. Synligt beliggende midt på Lufthavnsvej.. Landbrugsejendom ved indkørsel til landsby, synligt beliggende ved landevejen. Udlænger er i kraftigt forfald og skæmmende for Beslutning i ØK Oplyser på møde af nedrivningen ikke er aktuel Dødsbo. Kontakt fra Ejendomsmægler. Alsh Side

2 2 of 6 Slotsvej 37, Karlby Storkevej 14, Bendstrup Auningvej 38, 8544 Mørke Hovdigevej 10, Stationsvej 14 a + b Slotsgade 3, Ryomgård Slotsgade 3, Ryomgård Strandbakken 3, Ørby Ramtenvej 3, Nimtofte omgivelserne. Stuehuset ønskes nedrevet, da boligen er nedslidt og udgifterne til en istandsættelse vil overstige bygnings værdi. Et tilskud til nedrivning vil blive givet under forudsætning af, at der kan indhentes dispensation fra bopælspligten. Landsbyhus beliggende 0,5 m fra vej og en halv meter under niveau. Nedslidt facade. Lang smal grund parallel med vej. Ejer kan bytte jord med nabo og få mere baghave og rykke nyt hus tilbage på grunden. Synlig beliggende langs byvej i Karlby. 4-længet landbrugsejendom, beliggende for enden af en fællesvej i landsbyen Bendstrup. Boligen står tom og er i forfald. Udlængerne er tomme, nedslidte og stærkt forfalden. Ejendommen er forfalden, men som følge af beliggenheden, delvist skjult af buskads for enden af vejen, har forfaldet ikke en væsentlig afsmittende effekt i forhold til omgivelserne. Enligt beliggende hus midt på en mark. Dårlig bolig. Skal væk. Skal ikke bebygges igen. Fodermesterbolig ved større landbrugsejendom. Synligt beliggende i landskabet og fra offentlig vej, trods afstand. Boligen er tom, nedslidt og forfalden. Der skal ikke bygges igen på dette sted. Tidligere administrationsbygning KFK. Nedrives evt. pga. fugt i kælderen. Indgår i programmet for Mørke Områdefornyelse men er ikke aktuelt det, der arbejdes videre med. Nedrivning af del af Slotsgade 3. Pejsestuen. Indgår i helhedsplan for Ryomgård og lokalplan for Slotsgadeområdet. Lokalplan er ikke aktuel. Transformerstation i baggård/karré. Nedrives som led i helhedsplan for Ryomgård. Transformerstation placeret på kommunal jord. NRGI skal give samtykke. Landbrugsejendom i Ørby, synligt beliggende fra offentlig vej. Ejendommen er tom og forfalden. Ejendommen er tidligere vurderet i forhold til Indsatspuljen 2011, men da tilsagnet kun kan gives til ejer og ikke mulig køber, kunne ansøgningen ikke imødekommes. Et tilskud til nedrivning vil blive givet under forudsætning af, at der kan indhentes dispensation fra bopælspligten. Det tager erfaringsmæssigt lang tid at få de nødvendige tilladelser på plads, og der er usikkerhed om, en nedrivning vil kunne effektures inden for fristen. Samlet tilskud vurderes til kr. Erhvervsbygning, tilhørende Nimtofte brugs. Bygningen er beliggende direkte ud mod Michael Alexandersen. Rasmus Poulsen Hjort. Olav Sørensen. Søren Meldgaard på vegne af Hedegaard A/S Søren Meldgaard Søren Meldgaard på vegne af NRGI (?) Ny Køber. Jesper Perstrup. Overtagelse 15. feb Nimtofte Distrikstråd. Alsh Side

3 3 of 6 Bredgade 35, Kolind Baghus. Ikke synlig. Gl. Møllevej 5, Feldballe Bittevej 9, Skader Skolemarken 9, Grønfeld Kærhusvej 3, Thorsager Hovedgaden 33, Lime Hønebjergvej 17, Søby Kirkevænget 3, Kærtoften 14, Kejlstrup offentlig vej. Bygningen er tom og erhvervet er nedlagt Erhvervsbygninger er generelt prioriteret lavere end beboelse. Nedrivning. Del af Kolind midtby, Områdefornyelse. Udlænger til landbrug beliggende i udkant af Feldballe. Ikke synlig fra landsbygade. Synlig fra tæt-lavt boligområde ved Bakkehegnet. Bank har stillet som betingelse for lån til istandsættelse af stuehus at udlænger fjernes. Udlænge til landbrug i Skader. For enden af blind vej. Ved å og sti i landsbyen. Ikke synlig. Skæmmende for det rekreative område langs med åen. Parcelhus. Opført o Bolig beliggende i landsby. Ikke synlig fra landsbygade. Dårlig bolig. Ikke skæmmende. Ikke synlig i bybilledet. Nedlagt landbrugsejendom beliggende for enden af grusvej nordøst for Thorsager ved Ebdrup enge. Ejendommen er tom og stærkt forfalden. Der ønskes opført en ny bolig på stedet. Bygningerne er skæmmende i forhold til det omgivende landskab med sø og skov. Bolig under istandsættelse, syner forfalden. Oplag af byggematerialer mv. Beboet. Nedrivning foreslået af Lime Beboerforening. Udlænger til landbrug beliggende centralt i landsby. Ikke skæmmende. Har forespurgt igen. Sender evt. ansøgning om tilskud til istandsættelse af stuehus. Synligt beliggende. Ikke bevaringsværdig. Tidligere bolig beliggende tæt på vej i. Der er opført en ny bolig på grunden og bygningen er sandsynligvis nedklassificeret til udhus, værksted, garage o.lign. Bygningen er synlig fra vejen, men ikke centralt i landsbyen. Bygningen er tom og udtjent, men ikke væsentlig skæmmende, ligesom en nedrivning ikke vil åbne op for en udvikling, der ikke ellers ville ske. Ejer har tidligere ansøgt Indsatspuljen, men ejendommen har ikke været tilstrækkeligt højt prioriteret og har derfor ikke fået tilskud. Der bør meddeles ejer et endeligt afslag. Udtjente udhuse anvendt til gartneri eller lignende ønskes nedrevet. Beliggende i have til landsbrugsejendom i Kejlstrup. Bygningerne kan ses fra veje mellem Kejlstrup og Thorup, men da bygningerne ligger i en afstand af 100 m fra vejen, er de ikke i væsentligt omfang skæmmende for landsbyen. Ansøger har søgt Ejer Thomas Lisbjerg Iver Simonsen Lars Alexandersen. Ejer via henvendelse via Team Ejendomme. Henvendelse fra Lime. Ejer ikke kontaktet, da nedrivning ligger langt nede på listen. Ejer henvender sig jævnligt. Alsh Side

4 4 of 6 Mårupvej 44 Har fået tilsagn om tilskud til nedrivning af stuehus Andrupvej 2, Vrinners Bredgade 13, Kolind Smedebakken 27, Mygind tidligere Indsatpuljer, men bygningerne har ikke været tilstrækkelig højt prioriteret og har derfor ikke fået tilskud. En nedrivning vil ikke virke væsentlig forskønnende for landsbyen eller give mulighed for en byudvikling. Der bør derfor meddeles ejer et endeligt afslag. Ansøgning om tilskud til nedrivning af udlænger. Mårup er ikke en afgrænset landsby i KP. Beliggende i det åbne land. Ikke omfattet af landsbypuljen. Ejendomme der følges Kondemnering og nedrivning. Har indhentet tilbud på istandsættelse, men intet sker. Kondemnering og påbud om nedrivning. Kommunal udgift ikke Landsbypulje midler. Beliggende centralt i Kolind. I en dårlig stand. Vindue 1. sal faldet ud. Varsle besigtigelse, vurdering af om ejendommen er kondemnabel. Rod og Skrot Affald. Brokker placeret på mark. Overgroet med græs. Have hævet med flere læs brokker. Bygningsaffald flyttet fra område ved å til areal uden for have. Ejendommen er tom og til salg.. Ejer ønsker ikke frivillig nedrivning. Ejer ønsker ikke frivillig nedrivning. Bygningsforbedring i alt 2 mio. kr. til fordeling. 100 % e. 75 % bevaringsværdige bygninger. 50 % boliger og erhverv, Bygningsforbedring - igangværende 1. prioritet iht. strategien byfornyelse Ebeltoftvej 2, Mørke Tilskud til istandsættelse af facade. Indgår i kr. områdefornyelsen for Mørke. Ebeltoftvej 5, Mørke Tilskud til istandsættelse af facade kr. Bygningsforbedring 2. prioritet iht. strategien e Rostved Tilmuring af vinduesåbning og udskiftning af kr. ældre vinduer. Søby Modtog tilsagn om kr. fra Landsbypuljen 2014, men kunne ikke løfte medfinansieringen. Ansøger igen til bygningsforbedring og handicaptoilet. Dele af byggearbejderne er ikke fuldt tilskudsberettiget. Er ikke muligt umiddelbart at udskille de relevante bygningsarbejder kr.! Dråby Foreslår at der gives et tilskud på 50%. Varmegenindvinding. Luft-til-luft pumpe. Energimærkning skal fremsendes? kr. Samlet tilbud kr. Alsh Side

5 5 of 6 Strands Bytinget Ommestrup Helgenæs Dagstrup Balle Borgerstue Mygind Skørring Eskerod-Rodskov Tåstrup Mesballe Udskiftning af vinduer.. (Vil ikke støtte plast?) Diverse indvendige istandsættelser, som ikke er tilskudsberettigede, f.eks. opsætning af loft, afhøvling af gulve. Udskiftning af 12 vinduer og en bagdør. Ommestrup Bylaug. Facade og dør. Søgte Landsbypuljen 2014 og fik tilsagn. Men kunne ikke udnytte det. Udskiftning af yderdøre, isolering af loft og ny dør mellem lille sal og store sal. I alt kr. Energimærkningsrapport anbefaler det? Udskiftning af vinduer. Overslag. Ikke medsendt bilag. Indretning af Balle Borgerhus i tidl. Børnehave. Ny gavl efter nedrivning af nabobeboelse i to plan. Frivillige stenrensere. Genbrug af nedbrudte røde mursten. Indretning af handicaptoilet. (Fremgår ikke af tegningsmateriale). Kan ikke støtte andet end handicaptoilet. Ikke udskilt selvstændig i det fremsendte overslag/estimat. Stensætning omkring legeplads kr. Kan ikke støttes med byfornyelsesmider. Nyt handicaptoilet. Overslag. Mangler beskrivelse og tegninger samt tilbud. Vinduer og døre. Maling af gavl. Ny fortrappe. Etablering af handicaptoilet. Har ikke nået at indhente tilbud. Kørestolsrampe. Udskiftning af yderdør. Har ikke kunnet nå at indhente et tilbud Handicaptoilet. Har ikke kunnet nå at indhente et tilbud. Nye døre Nedrivning af uanvendelig depotbygning. Opførelse af nyt depot 36 m kr. Kan måske give tilskud til vinduer hvis plastik ikke er i konflikt med lokalplan og vi finder at et er en forbedring kr kr kr. (døre) kr kr.! kr. Tilkendegivelse. Tilkendegivelse. Tilkendegivelse interessetilkendegivelse Nyt byggeri kan ikke støttes af Landsbypuljen. Skader Nyt køkken kr. Ikke tilskudsberettiget Rosmus Udvendigt malerarbejde er udført. Kan ikke give støtte til arbejde der er udført. Bygningsforbedring - 3. prioritet iht. strategien Bevaringsværdige bygninger Djursland Folkehøjskole. Drammelstrup Tilskud til udskiftning af vinduer. Istandsættelse af kapel Bevaringsværdigt SAVE værdi 2. Udpeget som Samlet kr. (75 %) (Vinduer kr. ) (Kapel kr.) kulturmiljø. Den gamle skole i Istandsættelse af vinduer i facade, to gavle og kr. (75%) Grønfeld, Molsvej 90 Østergårdsvej 4, Ugelbølle kviste. Istandsættelse af facade. Tidligere købmandsgård. 2 plan. Beliggende i den gamle kr. (75%) Alsh Side

6 6 of 6 del af Ugelbølle. Omfattet af lokalplan der udpeger ejendommen som bevaringsværdig. Gl. Stationsvej 40, Gl. Krovej 3, Fuglsø Esby Bygade 6 Skødshovedvej 10 Tilskud til nyt tag, tagrender og tagvinduer.. Synligt beliggende. Landbrug beliggende centralt i Fuglsø, ikke synlig for landvejen. Stuehus Saveværdi 5. Udlænger SAVE 4. Flotte porthammer. Gesims. Forkert tag. Puds reparation. Afgravning af opfyld ved fundament. Bygningsarbejder dyrere end beregnet. Ønsker Supplerende tilskud. Modtog tilskud fra Landsbypuljen tilskud kan ikke forhøjes. Fremgår også af tilsagnet. Ansøger Landsbypuljen 2015 om tilskud. Bygningsarbejderne er afsluttet. Bygningsforbedring - boliger og erhverv Ansøger om tilskud til bygningsforbedring. Søgte Landsbypuljen 2014, men blev ikke behandlet da fristen var udløbet. Bygningen er beliggende i det åbne land mellem Dejret og Skødshoved, og er synlig fra vejen. Der er ikke endnu indhentet et tilbud på de enkelte bygningsarbejder kr. (75%) Stuehus (50 %) Staldlænger (75 % ) Kan ikke give tilskud til arbejder der er gennemført. Kirsten Baunsgaard og Drew Aitken. Bygningen er ikke registeret som bevaringsværdig. Et tilskud kan derfor maks. udgøre 50 %. Ramtenvej 3, Nimtofte Istandsættelse af gavl til nr. 3 efter nedrivning. Nedrivning af erhverv, lagerbygning. Synligt i byen. Pollen 7 Stuehus til landbrug. Opført Gode kr. proportioner. Nye vinduer. Hønebjergvej 17, Søby Udskiftning af vinduer. Bygning skal vurderes kr. ift. Bevaringsværdi. Elsegårde Skovvej 1B Tilskud til nyt tag på udlænger, nedlagt kr. landbrug. SAVE værdi 4 og 5. Gratbjergvej 6 Nyt tag på udhus. Pandeplader. SAVE værdi kr. Alsh Side

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere