Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet."

Transkript

1 Print Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland og endelig selskabet Bekey. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet. I 1978 udvidede selskabet aktiviteterne og påbegyndte udgivelse af annoncefinansierede husstandsomdelte gratisaviser i weekenden under navnet Søndagsavisen. Forretningsområder North Media har opdelt sine printaktiviteter i fire hovedområder, der hver især fokuserer på sin kundegruppes behov og ønsker til en professionel leverandør: FK Distribution Bekey Søndagsavisen og øvrige aviser FK DISTRIBUTION FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsvirksomhed. FK Distribution omdeler reklamer og gratisaviser til samtlige danske husstande to gange ugentligt. FK Distribution er Danmarks største private distributionsvirksomhed, der distribuerer gratisaviser og husstandsomdelte reklamer og tilbudsaviser for dagligvarekæder, byggecentre, hårde hvidevarer- og elektronikforhandlere samt andre detailhandlende til samtlige danske husstande to gange om ugen. Forbrugerne foretrækker husstandsomdelte reklamer Husstandsomdelte reklamer er forbrugernes foretrukne medie, når der søges information i forbindelse med indkøb, og flertallet af de danske forbrugere bruger reklametryksagerne aktivt i planlægningen af deres daglige indkøb. Forbrugerne opfatter husstandsomdelte reklamer som relevant og aktuel information om vareudbud og pristilbud. Husstandsomdelte tryksager er det reklamemedie, der irriterer forbrugerne mindst, bl.a. fordi forbrugerne selv bestemmer, hvor og hvornår de vil læse reklamerne. Husstandsomdelte reklamer er det suverænt mest effektive reklamemedie for detailhandlen. Det estimeres, at husstandsomdelte reklamer samlet set driver rabatter i den danske detailhandel på mellem 25 og 30 mia. kr. om året. Det understreger en analyse, analysevirksomheden GfK har udarbejdet i marts 2011, hvori de afdækker de realiserede og potentielle besparelser på dagligvarer ved brug af reklametryksager i Ifølge analysen realiserede en almindelig dansk børnefamilie i 2010 en gennemsnitlig besparelse på 750 kr. om måneden ved brug af reklametryksager. Analyser har herudover vist, at de husstandsomdelte tryksager mere end noget andet reklamemedie er konkurrencefremmende og dermed fremmende for lavere udsalgspriser generelt. Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie, fordi effekten er markant højere end andre former for reklamer. De husstandsomdelte reklamer driver således en stor kundestrøm, der kan måles direkte på butikkernes omsætning. FK Distribution servicerer detailhandlens virksomheder og kundeporteføljen omfatter alt fra mindre dagligvarebutikker til detailhandlens største butikskæder. FK Distribution indgår langvarige samarbejdsrelationer med kunderne, og virksomheden er i markedet kendt for høj kvalitet, fairness, fleksibilitet og en unik kundeservice. FK Distribution leverer høj værdi FK Distribution har i 2012 øget værdiskabelsen for kunderne ved at tilbyde professionel rådgivning om kunde- og kampagneanalyser, effektdokumentation og nye målrettede markedsføringsprodukter i brugen af tryksagsmediet, eventuelt i samspil med andre mediegrupper. Dermed dokumenteres mediets værdi, og kunderelationerne styrkes. Strategien indebærer, at markedsperspektivet udvides til det samlede mediemarked, og FK Distribution har ambitioner om at vinde annonceomsætning fra andre medier.

2 Markedet for husstandsomdelte reklamer er i forandring Antallet af husstandsomdelte reklamer steg ifølge Reklameforbrugsanalysen fra 2,2 mia. stk. i 2003 til omkring 3,2 mia. stk. i 2007, men er siden faldet tilbage til lidt under 3 mia. stk. i FK Distribution forventer, at mængden af husstandsomdelte reklamer vil falde 10% i 2013 på grund af reklameafgiften og yderligere i de kommende år omend i en væsentligt lavere takt. På kort sigt forstærkes volumenfaldet af den generelle stagnation i Danmark og i detailhandelsomsætningen. Endvidere har en stigning i antallet af nej-tak husstande medført et fald i den distribuerede volumen. Kilde: European Letterbox Marketing Association Danmark har det laveste nej-tak niveau i Skandinavien. I Europa ligger Schweiz højest med 44% nej-tak ere. Holland, som har det højeste antal omdelte tryksager i Europa, har samtidig en lavere nej-tak tilslutning end Danmark. FK Distribution forventer, at antallet af nej-tak husstande i Danmark vil stige med ca. 5 procentpoint p.a. de kommende par år, idet flere husstande fravælger tryksagerne. De husstandsomdelte reklamers succes og effektivitet bliver derfor i stigende grad en udfordring for mediet. Folketinget har vedtaget at indføre en reklameafgift eksplicit kun på husstandsomdelte reklamer pr. 1. januar Reklameafgiften bliver en vægtbaseret afgift, der pålægges husstandsomdelte tryksager uden betaling fra modtageren og medmindre end 25% redaktionelt indhold. Afgiften pålægges detailhandlen, og vil forventeligt påvirke antallet af distribuerede husstandsomdelte reklamer. Reklameafgiften indføres dog ikke, førend lovudkastet er godkendt i EU. Datoen for den faktiske indførsel er derfor endnu ikke fastlagt. Afgift på tryksager medfører højere priser på fødevarer Beregninger viser, at en afgift på tryksagerne resulterer i, at en typisk familie vil få en ekstraregning til fødevarer på kr. om året. Dette hænger sammen med, at priserne på især fødevarer vil stige op til 5-6%, når de bliver mindre konkurrenceudsatte, hvilket dokumenteres af beregninger foretaget af Copenhagen Economics, baseret på erfaringer fra en reklameskat i Østrig. Uanset den negative markedsudvikling inden for husstandsomdelte tryksager, så er den trykte reklame uændret dagligvarehandelens foretrukne medie. 70 % af dagligvarebutikkernes annoncebudget går til tilbudsaviser. Internettets andel

3 vokser, men udgør fortsat kun 3 % af dagligvarehandlens annoncebudget. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: Tilbud i den danske dagligvarehandel Den trykte reklame vil således uændret være dagligvarehandlens absolut vigtigste og mest effektive medie i de kommende år. Ingen andre potentielt substituerende medier såsom lokalaviser, tv eller internet tilbyder tilnærmelsesvis den samme effekt eller omkostningseffektivitet. I et forandret marked vil FK fortsat sikre kunder i kundernes butikker FK Distribution vil også i fremtiden være en væsentlig aktør på markedet for husstandsomdeling af reklamer. Uanset markedsudviklingen har FK Distributions kunder, detailhandlen, behov for at få trafik i deres butikker. Og et flertal blandt forbrugerne ønsker adgang til reklamer på print, dog med en tendens mod mere segmentering og flere tilbud, der er målrettet den enkelte husstand. FK Distribution har med udtalte strategiske styrker inden for effektiv pakning og distribution af tryksager, solide og loyale relationer til detailhandlen samt kontakt med samtlige danske husstande to gange ugentligt en unik mulighed for at servicere eksisterende behov og udvikle fremtidens distributionsprodukter. For at forberede sig på forbrugernes fremtidige mere varierende krav til modtagelse af reklamer har FK Distribution gennem hele 2012 gennemført forsøg med adresserede omslag. Med henblik på bedre at kunne servicere forbrugernes mere varierende krav, er North Medias dattervirksomhed MinReklame.dk flyttet til FK Distribution sidst i 2012, for at tilføre virksomheden digitale kompetencer og produkter. MinReklame er Danmarks største distributør af digitale tilbudsaviser og reklamer. Efter en årrække med indtjeningsmæssig fremgang, blev 2012 et år med tilbagegang for FK Distribution. Erhvervs- og Vækstministeriet meddelte i slutningen af maj 2012, at den nuværende ordning med nej-tak til reklamer ikke ville blive erstattet af en ja-tak til reklamer. Den politiske dagsorden i 2012 rettede sig herefter mod indførelsen af en afgift. Regeringen vedtog således pr. 1. januar 2013 indførelsen af en afgift på husstandsomdelte tryksager. Det politiske fokus har gjort, at andelen af nej-tak husstande er steget mere end forventet i andet halvår, ligesom dele af detailhandlen har reduceret mængden af tryksager. Konkurrencevilkårene er således gennem året blevet skærpet yderligere. FK Distribution har imidlertid fastholdt markedsandelen, og har indgået to- og treårige aftaler med flere af selskabets største kunder.

4 I salgsafdelingen har der ligeledes været fokus på at styrke kvaliteten og forretningsgrundlaget, bl.a. ved at udvide effektdokumentation og kundetilfredshedsanalyser, samtidig med at salget til nye sektorer som f.eks. bilbranchen, som forventet er øget. Endelig er midtugedækningen blevet udvidet, idet FK Distribution har indgået aftale med Berlingske Media om omdeling af deres lokalaviser. Pakkemaskinerne på de to terminaler i Taastrup og Tilst ved Århus er i 2012 blevet ombygget med henblik på at øge fleksibiliteten i den automatiske pakning. Dette vil medføre en mindre besparelse i de kommende år, men primært gøre pakkeprocessen mere fleksibel. De sidste husstande flyttede deres postkasser til skel i starten af året, hvilket har medført en mindre besparelse i omdelerlønningerne. Det er ledelsens vurdering, at FK Distribution gennem en årelang og målrettet indsats har nået et meget højt niveau af driftseffektivitet og produktivitet i pakkehallerne, i udkørslen af tryksagerne og i selve distributionsledet. Markedsudviklingen, priskonkurrencen samt den stigende andel af nej-tak husstande betød, at FK Distributions omsætning faldt i niveauet 10% fra 2011 til Dette har haft betydelig negativ indvirkning på FK Distributions driftsresultat, som faldt med et stort tocifret millionbeløb. FK Distributions overskudsgrad er i 2012 dog stadig på et tilfredsstillende niveau. Færdiggørelse af nye forretningsmodeller vil præge det ledelsesmæssige fokus i 2013 på FK Distribution For at modvirke og kompensere for den nuværende negative markeds- og prisudvikling for husstandsomdeling af adresseløse tryksager til modtagergruppen, samtlige husstande, arbejder ledelsen i FK Distribution på nye forretningsmodeller, der udvider og supplerer den hidtidige forretningsmodel. De fremtidige tiltag omfatter en vurdering af digitale tjenester, segmenteret omdeling, som muliggør differentieret prissætning baseret på f.eks. effekt samt udvidede rådgivningsydelser. De nye forretningsmodeller, som ventes klar til implementering i andet halvår 2013, skal sikre, at virksomheden også på lang sigt forbliver en væsentlig og rentabel aktør på markedet for levering af tilbud og information til forbrugerne og dermed levere kunder i butikkerne hos FK Distributions kunder. Den negative markedsudvikling ventes at fortsætte i 2013 og det forventes at FK Distributions omsætning falder i niveauet 10% i Dette forventes at påvirke driftsresultatet negativt. Der er betydelig usikkerhed forbundet med forventningerne til Måden hvorpå og tidspunktet for indførsel af reklameafgiften er endnu ukendt, ligesom omfanget af påvirkningen på markedsudviklingen fortsat er uvis. Samtidig er det usikkert, om den stigende tilmelding til nej-tak vil fortsætte, eller om udviklingen flader ud og finder et nyt stabilt niveau. Senest opdateret februar 2013 Fakta om FK Distribution A/S PRODUKTER FK Distribution husstandsomdeler adresseløse tryksager og gratisaviser til samtlige husstande i Danmark. Pakningen af tryksagerne til den enkelte husstand sker i en af FK Distributions to terminaler i henholdsvis Taastrup og Tilst. Omdelingen af tryksagerne foretages af ca omdelere, der håndterer ca ruter. KUNDER FK Distribution servicerer et stort antal af detailhandlens virksomheder. Kundeporteføljen omfatter alt fra mindre detailbutikker til de største butikskæder. MARKEDSPOSITIONPost Danmark og FK Distribution er de to førende aktører på markedet for omdeling af adresseløse forsendelser. BEKEY BEKEY er nu på markedet for adgangskontrol til ejendomme med en helt ny type produkt, der involverer brug af

5 mobiltelefonen som nøgle. Bekey består af tre dele. En Administrationsenhed, en Mobilenhed og en Dørenhed: Administrationsenhed Administrationsenheden Netkey er et centralt styret softwaresystem, der anvendes til at tildele og fratage elektroniske nøgler til Mobilenheden. Nøgler kan tildeles, så de alene virker i begrænsede tidsrum. De elektroniske nøgler tildeles trådløst af eksempelvis ejendommens vicevært, og tildelingen er krypteret, så nøglen kun lander hos den person, der har tilladelse til at modtage den. Mobilenhed Mobilenheden - som typisk er en mobiltelefon erstatter den almindelige fysiske nøgle og virker som en elektronisk nøgle, der trådløst kan kommunikere med Dørenheden via Bluetooth. Når den autoriserede bruger står ved døren, åbnes døren automatisk. Bluetooth-kommunikationen mellem Mobilenheden og Dørenheden er krypteret for at opnå optimal sikkerhed. Nøglen sendes fra Bekey-serveren i krypteret form - over telefonnettet til mobiltelefonen (ligesom en sms). Dørenhed Dørenheden leveres i en elektronisk boks, der er på størrelse med en lille tændstikæske, og som monteres skjult bag det eksisterende dørtelefonanlæg. Dørenheden kobles til den elektroniske dørlås, som herefter kan aktiveres via Mobilenheden. I opgangsdøre i Storkøbenhavn installeres systemet gratis, idet postvirksomheder, distributionsselskaber og andre, der anvender systemet til brug for adgang, betaler en løbende afgift for anvendelsen. BEKEY giver store fordele for alle brugere avisbude, postbude, håndværkere, viceværter og ikke mindst etageejendommens beboere, da der ikke længere skal udleveres fysiske nøgler til opgangsdøre. Bekey systemet sikrer en billigere og mere tryg adgangskontrol, hvad enten man bor i lejlighed eller hus. Elektroniske nøgler kan udleveres på få minutter og over lange afstande Elektroniske nøgler kan annulleres med det samme Kvalitetssikring via log af adgang, som kan bruges som dokumentation Mulighed for tidsbegrænset adgang Kan kobles direkte til ERP systemer og integreres med ruteplanlægningssystemer Med Bekey vil beboere i ejendomme opleve et forbedret sikkerhedsniveau og en nemmere hverdag, idet der ikke længere vil være fysiske nøgler i omløb. Bekey påvirker ikke det eksisterende låsesystem, og beboere kan fortsat anvende egne fysiske nøgler. Bekey benyttes allerede i opgange i København og omegn. BEKEY er nu på markedet for

6 adgangskontrol til ejendomme med en helt ny type produkt, der involverer brug af mobiltelefonen som nøgle. Tildelte elektroniske nøgler kan uden videre fratages via Administrationsenheden uden fysisk kontakt med Mobilenheden. Herudover er der altid mulighed for at se, hvem der går ind og ud af opgangen, samt hvem der har adgang til netop din ejendom. Bekey vil være førende på effektiv digital adgangskontrol Bekeys langsigtede mål er at blive en internationalt førende leverandør af effektiv tildeling af digital adgangskontrol til såvel etageejendomme som private huse. Strategien realiseres ved en 3-trins plan, der består af: 2012 konceptualisér og fokusér på færdiggørelse af produktportefølje 2013 kommercialisér og fokusér på at bringe produkterne til markedet 2014 ekspandér i nye segmenter og udarbejd en international ekspansionsmodel BEKEY har i 2012 haft fokus på at konceptualisere forretningsplanen og at færdiggøre produktpaletten Markedet for elektronisk adgangskontrol er i kraftig vækst, til trods for at markedet stadig er relativt umodent. Bekey produktet har gjort sin entre på markedet for adgangskontrol med en helt ny type produkt. Det er derfor vanskeligt at opgøre hvor stor del af det etablerede marked for adgangskontrol, der kan og vil adoptere denne type løsning. Foreløbige indikationer tyder på et stort potentiale for en løsning af denne type. I 2012 har Bekey brugt alle ressourcer på at færdiggøre produkterne samt at installere Dørenheder i knap opgange i Storkøbenhavn. Som led heri har Bekey testet produkterne i samarbejde med en række potentielle kunder, som har benyttet systemet på daglig basis. Disse kunder har efterfølgende indgået aftale om brug af Bekey fra Bekey har dermed indgået aftale med flere kunder i Andre større danske virksomheder har indgået aftale om test af systemet fra begyndelsen af Der har været store omkostninger forbundet med færdigudvikling af produkter og installation af Dørenheder, ligesom organisationen er styrket. EBIT-resultatet for Bekey i 2012 er således negativt med et betydeligt millionbeløb. I 2013 vil fokus være på at skabe omsætning samt på at fortsætte installation af opgangsenheder I 2013 skal Bekey kommercialiseres og der skal være fokus på at bringe produkterne på markedet. Bekeys primære kunder er: Distributionsselskaber, postselskaber og andre virksomheder, der afleverer pakker, breve, madvarer m.v. til beboere i etageejendomme Virksomheder, som skal have adgang til etageejendomme for at installere og servicere telefoni, internet, kabel-tv, elektricitet, gas m.v. Ældreplejen/hjemmehjælp i kommuner, som skal have adgang til borgeres hjem Installation af Dørenheder fortsættes, og målet er at installere opgange i Ved udgangen af 2013 forventes Bekey således at være installeret i 50% af de Storkøbenhavnske opgange. Sidst i 2013, skal produktporteføljen udvides til at inkludere private husstande. Resultatet i 2013 forventes på niveau med resultatet i 2012 og dermed at være negativt i betydelig grad. Alle udviklingsomkostninger driftsføres løbende. I 2014 forventes resultatet at blive væsentligt bedre end i Fakta om Bekey A/S PRODUKTER Bekey er et system til adgangskontrol, der kan administrere og tildele tidsbegrænsede elektroniske nøgler. Med Bekey kan en mobiltelefon erstatte den almindelige fysiske nøgle.

7 Markedet er fragmenteret og umodent, og konkurrentbilledet består KUNDER primært af mindre opstartsvirksomheder. Ingen konkurrenter har så komplet og ny en produktportefølje som Bekey. Markedet er fragmenteret og umodent, og konkurrentbilledet består MARKEDSPOSITIONprimært af mindre opstartsvirksomheder. Ingen konkurrenter har så komplet og ny en produktportefølje som Bekey. Senest opdateret februar 2013 SØNDAGSAVISEN OG ØVRIGE AVISER Fortsat vækst på Danmarks ubestridt største og mest læste avis Ingen over ingen ved siden af North Medias avisaktiviteter består først og fremmest af Søndagsavisen, der er Danmarks suverænt største avis, uanset om der måles på oplagsstørrelse, antal læsere eller den geografiske dækning. Avisen, der første gang blev udgivet i 1978, er en husstandsomdelt og annoncefinansieret gratis weekendavis med et oplag på 1,2 mio. eksemplarer og 1,3 mio. ugentlige læsere. Avisen udkommer i 24 regionale udgaver, hvor annoncerne er tilpasset den enkelte region baseret på analyser af befolkningens indkøbs-, trafik-, flytte- og adfærdsmønstre i det pågældende område. Det redaktionelle indhold er derimod ensartet på tværs af regioner og fokuserer på samfund, forbrug, mad og sundhed, privatøkonomi og familie- og jobliv med den moderne børnefamilie i centrum. Avisaktiviteterne omfatter derudover Helsingør Dagblad, der også udgiver midtugeavisen Lokalavisen Nordsjælland samt 50% af Vestsjællandske Distriktsblade, der udgiver tre midtugeaviser og den regionale udgave af Søndagsavisen. Den resterende del af Vestsjællandske Distriktsblade ejes af Sjællandske Medier. Kilde: TNS Gallup: Index Danmark 1. halvår 2012 Søndagsavisen trodser markedstendens og styrker sin position Mediemarkedet undergår i disse år dramatiske forandringer. Traditionelle printede avismedier er under betydeligt pres som følge af konkurrence fra onlinemedier, hvor nyheder, annoncer mv. formidles gratis eller til væsentligt lavere kontaktpriser. Det

8 har medført et fald i dagbladenes samlede nettoomsætning på 45% fra 2006 til 2011, jf. Reklameforbrugsundersøgelsen, Dansk Oplagskontrol, Nettoomsætning for dagbladene. De betalte dagblade har på tre år tabt hver fjerde læser, først og fremmest fordi villigheden til at betale for en avis er faldet markant, særligt hos befolkningsgruppen under 45 år. Trafikaviserne har på samme vis tabt stort terræn, efter gratis dataforbindelser i busser og tog har skærpet konkurrencen om brugernes tid betydeligt. Urban lukkedes således i 2012 og MetroXpress og 24Timer er blevet solgt efter dramatiske fald i læsertallene i det forgangne år. Midtugeaviserne har igennem længere tid været ramt af ændringer i familiernes tidsmønstre med indkøb flyttet til weekenden, hvor tiden er bedre. Og endelig oplevede flow-tv i 2012 en væsentlig tilbagegang, som ventes yderligere forstærket i de kommende år, hvor nemmere og billigere adgang til IP-baseret tv vil tage betydelige markedsandele. Udviklingen har også ramt Søndagsavisen, hvis produkt er at levere relevante læsere til avisens annoncører. De absolutte læsertal er således faldet en smule (7%) siden 2009, men vigtigere er det, at avisen har vundet markedsandele og styrket sin position på printannoncemarkedet, som samlet set repræsenterede en værdi på ca. 4 mia. kr. i Selvom Søndagsavisen, som andre printmedier taber marked til online, så opvejes aktivitetstabet af tilstrømningen af annoncer fra andre printmedier, hvis kontaktpriser er steget som følge af faldende læsertal. Denne udvikling ser ikke ud til at stoppe på mellemlang sigt og derfor forventes det, at Søndagsavisens position som et af Danmarks bredest dækkende og mest attraktive annoncemedier vil blive udbygget de kommende år. Volumenstrategi med fokus på vækst og indtjening Søndagsavisen har siden 2009 målrettet forfulgt en vækststrategi baseret på tre hovedelementer: Stor volumen Søndagsavisens effektive produktionssystemer og brede udgivelsesområde danner grundlaget for målrettet at adressere store annoncører med stor volumen. Dette medvirker samtidig til at øge volumen til FK Distribution. Redaktionelt kvalitetsprodukt Avisens redaktionelle linje skal appellere til og fastholde læsere i det kommercielt attraktive segment af årige. Det forudsætter høj kvalitet og kvantitet inden for hvert enkelt stofområde, og stofområder nok til at tiltrække så mange læsere som muligt. Derfor har Søndagsavisen fokus på at udvide stofområderne i den rette takt, så både nuværende og nye læsergrupper oplever avisen som redaktionelt relevant og værdiskabende. Høj effektivitet Udtalt fokus på effektivisering skal sikre, at volumenvæksten kan gennemføres uden at øge de salgsmæssige og redaktionelle ressourcer. Effektiviseringerne omfatter ligeledes backoffice funktioner, produktion og trykaftaler. De strategiske indsatsområder skal, uanset vanskelige markedsbetingelser med tiltagende konkurrence på markedet for printannoncer, gøre, at Søndagsavisen og Helsingør Dagblad i 2015 bidrager med et tocifret millionbeløb til koncernens driftsindtjening, når indtjeningen i distributionen af avisomdelingen indregnes. Stærk forretningsplatform styrker omsætning og resultater i 2012 Trods intensiverede konkurrencebetingelser på tekstannoncer og et betydeligt fravær af jobannoncer, har Søndagsavisen styrket sin position, forretning og resultater i 2012, hvor et stærkt momentum er blevet udnyttet til at vinde yderligere markedsandele på tekstannoncer på bekostning af ugeaviser og dagblade. Siden 2009 er annoncemængderne steget med næsten 100% og omsætningen væsentligt mindre, grundet priskonkurrence. I 2012 har omsætningsvæksten på tekstannoncering udgjort ca. 13% med en vækst i store annoncører formidlet gennem mediebureauer på meget tilfredsstillende 56%. En primær årsag til omsætningsfremgangen er en væsentlig produktivitetsfremgang i salgsafdelingen, som er fortsat i En markant indsatsstyring via CRM-systemer og en strammere segmentering med fokus på store nationale, regionale og lokale annoncører gør, at effektiviteten i salgsarbejdet er steget betydeligt. Samtidig har etableringen af en udpræget performancekultur, der understøttes af uddannelse, personlig udviklingsassistance, incitamentsaflønning og løbende opfølgning, gjort, at Søndagsavisens salgsafdeling ved udgangen af 2012 er blandt de førende og bedst performende i den danske mediebranche. Den succesfulde indsats på annonceområdet har øget annoncemængder og belægningsgraden i avisen. Men den positive annonceudvikling har også medført, at læserne i 2012 får mere redaktionelt stof. Søndagsavisen er således i 2012 vokset med otte sider og har en gennemsnitlig størrelse på 40 sider samlet. Det voksende antal sider er bl.a. blevet benyttet til at udvide

9 den redaktionelle dækning inden for privat- og boligøkonomi samt familieforhold. Helsingør Dagblad har som et af de få dagblade i Danmark haft et stigende oplag i 2012, men omsætningen er her og på Lokalavisen Nordsjælland stagneret som følge af den generelle tilbagegang i annoncemarkedet. Ledelsen har som modtræk til den vigende toplinje implementeret en optimering af bladsalg og administrative funktioner samt gennemført rationaliseringer i annoncesalg- og produktion. Søndagsavisen forventes fra første kvartal 2013 overskudsgenererende til koncernen På omkostningssiden har Søndagsavisen opretholdt et stramt fokus og øget effektiviteten. Det betyder, at avisen i 2012 fortsatte indtjeningsfremgangen og ledelsen kan således med stor tilfredshed konstatere, at målsætningen om at genskabe avisernes profitabilitet på koncernniveau fra første kvartal 2013 forventes realiseret. Initiativerne på Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland har reetableret indtjeningen i slutningen af 2012, og forventes at bidrage til at øge indtjeningsgraden det kommende år. Fokus på performance og markedsandel centralt de kommende år På mellemlang sigt vil svækkelsen af dagbladene, midtugeaviserne og flow-tv skabe en styrket markedsposition for Søndagsavisen, idet avisens forøgede markedsandel har betydeligt større effekt end det generelle markedsfald. For at udnytte denne væsentlige forandring vil Søndagsavisen skærpe det strategiske spor og fastholde fokus på de value drivers, som avisen dokumenteret har haft succes med at eksekvere på de seneste år. Idet Søndagsavisens produktions-set-up og -omkostninger vurderes at være stærkt optimeret, vil ledelsens opmærksomhed de kommende år samle sig om at tilrettelægge en udvikling af produktet, der sikrer en stigning i læsertallet inden for de kommercielt interessante målgrupper. Bl.a. ved fortsat at efterstræbe en høj redaktionel kvalitet og et indhold, som adresserer målgruppens ønsker. Et andet væsentligt fokuspunkt er den fortsatte udvikling af salgsorganisationen og at øge dens performance yderligere ved at søge inspiration uden for mediebranchen. Det er ledelsens vurdering, at selvom Søndagsavisens performancekultur skaber unikke resultater i mediebranchen, så er der fortsat plads til forbedringer, og disse vil blive forsøgt realiseret. På midtugeaviserne forventes markedsbetingelserne for Helsingør Dagblad ikke at blive styrket de kommende år. Derfor vil der blive fokuseret på bedre rentabilitet af eksisterende forretning og forbedring af den nuværende indtjening, bl.a. ved at migrere aktiviteterne over på Søndagsavisens systemer og koncepter. Det ventes, at it-integrationen vil være gennemført i første halvår 2013, hvorefter fokus rettes mod styrkelse af performancekultur og udvikling af salgsafdelingen. Søndagsavisen forventes at fortsætte med at opnå tocifrede vækstrater i omsætning og et positivt resultat på koncernniveau i Fakta om Søndagsavisen A/S og Helsingør Dagblad A/S Søndagsavisen er en gratisavis, der omdeles til 1,2 millioner danske husstande fredag/lørdag. PRODUKTER Helsingør Dagblad udkommer som morgenavis til abonnenter 6 gange om ugen. Lokalavisen Nordsjælland omdeles gratis som midtugeavis til husstande. Alle brands, detailhandel, ejendomsmæglere og andre annoncører, der KUNDER har brug for et bredt og geografisk veldefineret dækningsområde. Markedsandelen på det samlede annoncemarked er under 5%. Søndagsavisen har en andel af de ugentlige læsere af dagblade- og MARKEDSPOSITIONugeaviser på 12%. Dette tal er stigende, idet dagbladene og ugeavisernes læsertal er faldet med 9% i gennemsnit fra , 1. halvår, mens Søndagsavisens læsertal falder markant mindre. Senest opdateret februar 2013

FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter

FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter FK Distribution FK Distribution formidler information og tilbud til de danske forbrugere via såvel trykte som online medier. FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsvirksomhed. FK

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR AVISEN OM MALRETTET MARKEDSFØRING 09 VI VED HVOR DINE KUNDER BOR FACTS OM DANSKERNES BRUG AF REKLAMETRYKSAGER 76% gemmer tryksagerne mindst et par dage 51% foretrækker at læse tryksagsreklamer fredag-søndag

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Velkommen som omdeler

Velkommen som omdeler Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Tilbudsaviser forbrugere og klima

Tilbudsaviser forbrugere og klima Tilbudsaviser forbrugere og klima RESUME Tilbudsaviser modtages af størstedelen af de danske husstande, og de bruges af modtagerne til at orientere sig om aktuelle tilbud. Tilbudsaviserne bliver for tiden

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Jeg hedder Mollie. Jeg er 13 år. I min fritid går jeg til cheerleading og er omdeler. Tillykke. med jobbet. Tjek blivomdeler.nu

Jeg hedder Mollie. Jeg er 13 år. I min fritid går jeg til cheerleading og er omdeler. Tillykke. med jobbet. Tjek blivomdeler.nu Jeg hedder Mollie. Jeg er 13 år. I min fritid går jeg til cheerleading og er omdeler. Tillykke med jobbet Tjek blivomdeler.nu Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job.

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater.

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater. Indledning og resultater Berlingske Tidendes projekt Tættere på læserne (i daglig tale forkortet til TPL) blev iværksat i januar 2003. Arbejdet resulterede i en omlægning af avisen i november 2003, hvor

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S

Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S Stiftelse af joint venture mellem Post Danmark A/S og 365 Media Scandinavia A/S Rådsmødet den 30. august 2006 Journal nr. 4/0120-0401-0002/ISA/FAB 1. Resumé og indstilling 1.1. Resumé 1. Post Danmark A/S

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER MEST TIL GAVN 27. SEPTEMBER 2011

HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER MEST TIL GAVN 27. SEPTEMBER 2011 HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER MEST TIL GAVN 27. SEPTEMBER 2011 Forfatter: Thomas Kabelmann, Frederik Dalgård, Frederik Harhoff, Christian Balthazar Møller og Claus Kastberg Nielsen Kunde: FK Distribution og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper Tandplejererne er både privat-praksiserende og kommunualt ansatte Medieinfo 2014 media partners

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER

HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER Skatteudvalget 2012-13 L 50 Bilag 16 Offentligt HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER MEST TIL GAVN 27. SEPTEMBER 2011 Forfatter: Thomas Kabelmann, Frederik Dalgård, Frederik Harhoff, Christian Balthazar Møller og

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

BEKEY vejledning til FK Distribution

BEKEY vejledning til FK Distribution BEKEY vejledning til FK Distribution Indhold Installation... 2... 2 Telefon kan ikke åbne link i SMS... 2 Internet problemer... 2 Kan ikke få lov til at åbne filen bekey.jad... 3 Kan ikke få lov til at

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere