Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet."

Transkript

1 Print Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland og endelig selskabet Bekey. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet. I 1978 udvidede selskabet aktiviteterne og påbegyndte udgivelse af annoncefinansierede husstandsomdelte gratisaviser i weekenden under navnet Søndagsavisen. Forretningsområder North Media har opdelt sine printaktiviteter i fire hovedområder, der hver især fokuserer på sin kundegruppes behov og ønsker til en professionel leverandør: FK Distribution Bekey Søndagsavisen og øvrige aviser FK DISTRIBUTION FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsvirksomhed. FK Distribution omdeler reklamer og gratisaviser til samtlige danske husstande to gange ugentligt. FK Distribution er Danmarks største private distributionsvirksomhed, der distribuerer gratisaviser og husstandsomdelte reklamer og tilbudsaviser for dagligvarekæder, byggecentre, hårde hvidevarer- og elektronikforhandlere samt andre detailhandlende til samtlige danske husstande to gange om ugen. Forbrugerne foretrækker husstandsomdelte reklamer Husstandsomdelte reklamer er forbrugernes foretrukne medie, når der søges information i forbindelse med indkøb, og flertallet af de danske forbrugere bruger reklametryksagerne aktivt i planlægningen af deres daglige indkøb. Forbrugerne opfatter husstandsomdelte reklamer som relevant og aktuel information om vareudbud og pristilbud. Husstandsomdelte tryksager er det reklamemedie, der irriterer forbrugerne mindst, bl.a. fordi forbrugerne selv bestemmer, hvor og hvornår de vil læse reklamerne. Husstandsomdelte reklamer er det suverænt mest effektive reklamemedie for detailhandlen. Det estimeres, at husstandsomdelte reklamer samlet set driver rabatter i den danske detailhandel på mellem 25 og 30 mia. kr. om året. Det understreger en analyse, analysevirksomheden GfK har udarbejdet i marts 2011, hvori de afdækker de realiserede og potentielle besparelser på dagligvarer ved brug af reklametryksager i Ifølge analysen realiserede en almindelig dansk børnefamilie i 2010 en gennemsnitlig besparelse på 750 kr. om måneden ved brug af reklametryksager. Analyser har herudover vist, at de husstandsomdelte tryksager mere end noget andet reklamemedie er konkurrencefremmende og dermed fremmende for lavere udsalgspriser generelt. Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie, fordi effekten er markant højere end andre former for reklamer. De husstandsomdelte reklamer driver således en stor kundestrøm, der kan måles direkte på butikkernes omsætning. FK Distribution servicerer detailhandlens virksomheder og kundeporteføljen omfatter alt fra mindre dagligvarebutikker til detailhandlens største butikskæder. FK Distribution indgår langvarige samarbejdsrelationer med kunderne, og virksomheden er i markedet kendt for høj kvalitet, fairness, fleksibilitet og en unik kundeservice. FK Distribution leverer høj værdi FK Distribution har i 2012 øget værdiskabelsen for kunderne ved at tilbyde professionel rådgivning om kunde- og kampagneanalyser, effektdokumentation og nye målrettede markedsføringsprodukter i brugen af tryksagsmediet, eventuelt i samspil med andre mediegrupper. Dermed dokumenteres mediets værdi, og kunderelationerne styrkes. Strategien indebærer, at markedsperspektivet udvides til det samlede mediemarked, og FK Distribution har ambitioner om at vinde annonceomsætning fra andre medier.

2 Markedet for husstandsomdelte reklamer er i forandring Antallet af husstandsomdelte reklamer steg ifølge Reklameforbrugsanalysen fra 2,2 mia. stk. i 2003 til omkring 3,2 mia. stk. i 2007, men er siden faldet tilbage til lidt under 3 mia. stk. i FK Distribution forventer, at mængden af husstandsomdelte reklamer vil falde 10% i 2013 på grund af reklameafgiften og yderligere i de kommende år omend i en væsentligt lavere takt. På kort sigt forstærkes volumenfaldet af den generelle stagnation i Danmark og i detailhandelsomsætningen. Endvidere har en stigning i antallet af nej-tak husstande medført et fald i den distribuerede volumen. Kilde: European Letterbox Marketing Association Danmark har det laveste nej-tak niveau i Skandinavien. I Europa ligger Schweiz højest med 44% nej-tak ere. Holland, som har det højeste antal omdelte tryksager i Europa, har samtidig en lavere nej-tak tilslutning end Danmark. FK Distribution forventer, at antallet af nej-tak husstande i Danmark vil stige med ca. 5 procentpoint p.a. de kommende par år, idet flere husstande fravælger tryksagerne. De husstandsomdelte reklamers succes og effektivitet bliver derfor i stigende grad en udfordring for mediet. Folketinget har vedtaget at indføre en reklameafgift eksplicit kun på husstandsomdelte reklamer pr. 1. januar Reklameafgiften bliver en vægtbaseret afgift, der pålægges husstandsomdelte tryksager uden betaling fra modtageren og medmindre end 25% redaktionelt indhold. Afgiften pålægges detailhandlen, og vil forventeligt påvirke antallet af distribuerede husstandsomdelte reklamer. Reklameafgiften indføres dog ikke, førend lovudkastet er godkendt i EU. Datoen for den faktiske indførsel er derfor endnu ikke fastlagt. Afgift på tryksager medfører højere priser på fødevarer Beregninger viser, at en afgift på tryksagerne resulterer i, at en typisk familie vil få en ekstraregning til fødevarer på kr. om året. Dette hænger sammen med, at priserne på især fødevarer vil stige op til 5-6%, når de bliver mindre konkurrenceudsatte, hvilket dokumenteres af beregninger foretaget af Copenhagen Economics, baseret på erfaringer fra en reklameskat i Østrig. Uanset den negative markedsudvikling inden for husstandsomdelte tryksager, så er den trykte reklame uændret dagligvarehandelens foretrukne medie. 70 % af dagligvarebutikkernes annoncebudget går til tilbudsaviser. Internettets andel

3 vokser, men udgør fortsat kun 3 % af dagligvarehandlens annoncebudget. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: Tilbud i den danske dagligvarehandel Den trykte reklame vil således uændret være dagligvarehandlens absolut vigtigste og mest effektive medie i de kommende år. Ingen andre potentielt substituerende medier såsom lokalaviser, tv eller internet tilbyder tilnærmelsesvis den samme effekt eller omkostningseffektivitet. I et forandret marked vil FK fortsat sikre kunder i kundernes butikker FK Distribution vil også i fremtiden være en væsentlig aktør på markedet for husstandsomdeling af reklamer. Uanset markedsudviklingen har FK Distributions kunder, detailhandlen, behov for at få trafik i deres butikker. Og et flertal blandt forbrugerne ønsker adgang til reklamer på print, dog med en tendens mod mere segmentering og flere tilbud, der er målrettet den enkelte husstand. FK Distribution har med udtalte strategiske styrker inden for effektiv pakning og distribution af tryksager, solide og loyale relationer til detailhandlen samt kontakt med samtlige danske husstande to gange ugentligt en unik mulighed for at servicere eksisterende behov og udvikle fremtidens distributionsprodukter. For at forberede sig på forbrugernes fremtidige mere varierende krav til modtagelse af reklamer har FK Distribution gennem hele 2012 gennemført forsøg med adresserede omslag. Med henblik på bedre at kunne servicere forbrugernes mere varierende krav, er North Medias dattervirksomhed MinReklame.dk flyttet til FK Distribution sidst i 2012, for at tilføre virksomheden digitale kompetencer og produkter. MinReklame er Danmarks største distributør af digitale tilbudsaviser og reklamer. Efter en årrække med indtjeningsmæssig fremgang, blev 2012 et år med tilbagegang for FK Distribution. Erhvervs- og Vækstministeriet meddelte i slutningen af maj 2012, at den nuværende ordning med nej-tak til reklamer ikke ville blive erstattet af en ja-tak til reklamer. Den politiske dagsorden i 2012 rettede sig herefter mod indførelsen af en afgift. Regeringen vedtog således pr. 1. januar 2013 indførelsen af en afgift på husstandsomdelte tryksager. Det politiske fokus har gjort, at andelen af nej-tak husstande er steget mere end forventet i andet halvår, ligesom dele af detailhandlen har reduceret mængden af tryksager. Konkurrencevilkårene er således gennem året blevet skærpet yderligere. FK Distribution har imidlertid fastholdt markedsandelen, og har indgået to- og treårige aftaler med flere af selskabets største kunder.

4 I salgsafdelingen har der ligeledes været fokus på at styrke kvaliteten og forretningsgrundlaget, bl.a. ved at udvide effektdokumentation og kundetilfredshedsanalyser, samtidig med at salget til nye sektorer som f.eks. bilbranchen, som forventet er øget. Endelig er midtugedækningen blevet udvidet, idet FK Distribution har indgået aftale med Berlingske Media om omdeling af deres lokalaviser. Pakkemaskinerne på de to terminaler i Taastrup og Tilst ved Århus er i 2012 blevet ombygget med henblik på at øge fleksibiliteten i den automatiske pakning. Dette vil medføre en mindre besparelse i de kommende år, men primært gøre pakkeprocessen mere fleksibel. De sidste husstande flyttede deres postkasser til skel i starten af året, hvilket har medført en mindre besparelse i omdelerlønningerne. Det er ledelsens vurdering, at FK Distribution gennem en årelang og målrettet indsats har nået et meget højt niveau af driftseffektivitet og produktivitet i pakkehallerne, i udkørslen af tryksagerne og i selve distributionsledet. Markedsudviklingen, priskonkurrencen samt den stigende andel af nej-tak husstande betød, at FK Distributions omsætning faldt i niveauet 10% fra 2011 til Dette har haft betydelig negativ indvirkning på FK Distributions driftsresultat, som faldt med et stort tocifret millionbeløb. FK Distributions overskudsgrad er i 2012 dog stadig på et tilfredsstillende niveau. Færdiggørelse af nye forretningsmodeller vil præge det ledelsesmæssige fokus i 2013 på FK Distribution For at modvirke og kompensere for den nuværende negative markeds- og prisudvikling for husstandsomdeling af adresseløse tryksager til modtagergruppen, samtlige husstande, arbejder ledelsen i FK Distribution på nye forretningsmodeller, der udvider og supplerer den hidtidige forretningsmodel. De fremtidige tiltag omfatter en vurdering af digitale tjenester, segmenteret omdeling, som muliggør differentieret prissætning baseret på f.eks. effekt samt udvidede rådgivningsydelser. De nye forretningsmodeller, som ventes klar til implementering i andet halvår 2013, skal sikre, at virksomheden også på lang sigt forbliver en væsentlig og rentabel aktør på markedet for levering af tilbud og information til forbrugerne og dermed levere kunder i butikkerne hos FK Distributions kunder. Den negative markedsudvikling ventes at fortsætte i 2013 og det forventes at FK Distributions omsætning falder i niveauet 10% i Dette forventes at påvirke driftsresultatet negativt. Der er betydelig usikkerhed forbundet med forventningerne til Måden hvorpå og tidspunktet for indførsel af reklameafgiften er endnu ukendt, ligesom omfanget af påvirkningen på markedsudviklingen fortsat er uvis. Samtidig er det usikkert, om den stigende tilmelding til nej-tak vil fortsætte, eller om udviklingen flader ud og finder et nyt stabilt niveau. Senest opdateret februar 2013 Fakta om FK Distribution A/S PRODUKTER FK Distribution husstandsomdeler adresseløse tryksager og gratisaviser til samtlige husstande i Danmark. Pakningen af tryksagerne til den enkelte husstand sker i en af FK Distributions to terminaler i henholdsvis Taastrup og Tilst. Omdelingen af tryksagerne foretages af ca omdelere, der håndterer ca ruter. KUNDER FK Distribution servicerer et stort antal af detailhandlens virksomheder. Kundeporteføljen omfatter alt fra mindre detailbutikker til de største butikskæder. MARKEDSPOSITIONPost Danmark og FK Distribution er de to førende aktører på markedet for omdeling af adresseløse forsendelser. BEKEY BEKEY er nu på markedet for adgangskontrol til ejendomme med en helt ny type produkt, der involverer brug af

5 mobiltelefonen som nøgle. Bekey består af tre dele. En Administrationsenhed, en Mobilenhed og en Dørenhed: Administrationsenhed Administrationsenheden Netkey er et centralt styret softwaresystem, der anvendes til at tildele og fratage elektroniske nøgler til Mobilenheden. Nøgler kan tildeles, så de alene virker i begrænsede tidsrum. De elektroniske nøgler tildeles trådløst af eksempelvis ejendommens vicevært, og tildelingen er krypteret, så nøglen kun lander hos den person, der har tilladelse til at modtage den. Mobilenhed Mobilenheden - som typisk er en mobiltelefon erstatter den almindelige fysiske nøgle og virker som en elektronisk nøgle, der trådløst kan kommunikere med Dørenheden via Bluetooth. Når den autoriserede bruger står ved døren, åbnes døren automatisk. Bluetooth-kommunikationen mellem Mobilenheden og Dørenheden er krypteret for at opnå optimal sikkerhed. Nøglen sendes fra Bekey-serveren i krypteret form - over telefonnettet til mobiltelefonen (ligesom en sms). Dørenhed Dørenheden leveres i en elektronisk boks, der er på størrelse med en lille tændstikæske, og som monteres skjult bag det eksisterende dørtelefonanlæg. Dørenheden kobles til den elektroniske dørlås, som herefter kan aktiveres via Mobilenheden. I opgangsdøre i Storkøbenhavn installeres systemet gratis, idet postvirksomheder, distributionsselskaber og andre, der anvender systemet til brug for adgang, betaler en løbende afgift for anvendelsen. BEKEY giver store fordele for alle brugere avisbude, postbude, håndværkere, viceværter og ikke mindst etageejendommens beboere, da der ikke længere skal udleveres fysiske nøgler til opgangsdøre. Bekey systemet sikrer en billigere og mere tryg adgangskontrol, hvad enten man bor i lejlighed eller hus. Elektroniske nøgler kan udleveres på få minutter og over lange afstande Elektroniske nøgler kan annulleres med det samme Kvalitetssikring via log af adgang, som kan bruges som dokumentation Mulighed for tidsbegrænset adgang Kan kobles direkte til ERP systemer og integreres med ruteplanlægningssystemer Med Bekey vil beboere i ejendomme opleve et forbedret sikkerhedsniveau og en nemmere hverdag, idet der ikke længere vil være fysiske nøgler i omløb. Bekey påvirker ikke det eksisterende låsesystem, og beboere kan fortsat anvende egne fysiske nøgler. Bekey benyttes allerede i opgange i København og omegn. BEKEY er nu på markedet for

6 adgangskontrol til ejendomme med en helt ny type produkt, der involverer brug af mobiltelefonen som nøgle. Tildelte elektroniske nøgler kan uden videre fratages via Administrationsenheden uden fysisk kontakt med Mobilenheden. Herudover er der altid mulighed for at se, hvem der går ind og ud af opgangen, samt hvem der har adgang til netop din ejendom. Bekey vil være førende på effektiv digital adgangskontrol Bekeys langsigtede mål er at blive en internationalt førende leverandør af effektiv tildeling af digital adgangskontrol til såvel etageejendomme som private huse. Strategien realiseres ved en 3-trins plan, der består af: 2012 konceptualisér og fokusér på færdiggørelse af produktportefølje 2013 kommercialisér og fokusér på at bringe produkterne til markedet 2014 ekspandér i nye segmenter og udarbejd en international ekspansionsmodel BEKEY har i 2012 haft fokus på at konceptualisere forretningsplanen og at færdiggøre produktpaletten Markedet for elektronisk adgangskontrol er i kraftig vækst, til trods for at markedet stadig er relativt umodent. Bekey produktet har gjort sin entre på markedet for adgangskontrol med en helt ny type produkt. Det er derfor vanskeligt at opgøre hvor stor del af det etablerede marked for adgangskontrol, der kan og vil adoptere denne type løsning. Foreløbige indikationer tyder på et stort potentiale for en løsning af denne type. I 2012 har Bekey brugt alle ressourcer på at færdiggøre produkterne samt at installere Dørenheder i knap opgange i Storkøbenhavn. Som led heri har Bekey testet produkterne i samarbejde med en række potentielle kunder, som har benyttet systemet på daglig basis. Disse kunder har efterfølgende indgået aftale om brug af Bekey fra Bekey har dermed indgået aftale med flere kunder i Andre større danske virksomheder har indgået aftale om test af systemet fra begyndelsen af Der har været store omkostninger forbundet med færdigudvikling af produkter og installation af Dørenheder, ligesom organisationen er styrket. EBIT-resultatet for Bekey i 2012 er således negativt med et betydeligt millionbeløb. I 2013 vil fokus være på at skabe omsætning samt på at fortsætte installation af opgangsenheder I 2013 skal Bekey kommercialiseres og der skal være fokus på at bringe produkterne på markedet. Bekeys primære kunder er: Distributionsselskaber, postselskaber og andre virksomheder, der afleverer pakker, breve, madvarer m.v. til beboere i etageejendomme Virksomheder, som skal have adgang til etageejendomme for at installere og servicere telefoni, internet, kabel-tv, elektricitet, gas m.v. Ældreplejen/hjemmehjælp i kommuner, som skal have adgang til borgeres hjem Installation af Dørenheder fortsættes, og målet er at installere opgange i Ved udgangen af 2013 forventes Bekey således at være installeret i 50% af de Storkøbenhavnske opgange. Sidst i 2013, skal produktporteføljen udvides til at inkludere private husstande. Resultatet i 2013 forventes på niveau med resultatet i 2012 og dermed at være negativt i betydelig grad. Alle udviklingsomkostninger driftsføres løbende. I 2014 forventes resultatet at blive væsentligt bedre end i Fakta om Bekey A/S PRODUKTER Bekey er et system til adgangskontrol, der kan administrere og tildele tidsbegrænsede elektroniske nøgler. Med Bekey kan en mobiltelefon erstatte den almindelige fysiske nøgle.

7 Markedet er fragmenteret og umodent, og konkurrentbilledet består KUNDER primært af mindre opstartsvirksomheder. Ingen konkurrenter har så komplet og ny en produktportefølje som Bekey. Markedet er fragmenteret og umodent, og konkurrentbilledet består MARKEDSPOSITIONprimært af mindre opstartsvirksomheder. Ingen konkurrenter har så komplet og ny en produktportefølje som Bekey. Senest opdateret februar 2013 SØNDAGSAVISEN OG ØVRIGE AVISER Fortsat vækst på Danmarks ubestridt største og mest læste avis Ingen over ingen ved siden af North Medias avisaktiviteter består først og fremmest af Søndagsavisen, der er Danmarks suverænt største avis, uanset om der måles på oplagsstørrelse, antal læsere eller den geografiske dækning. Avisen, der første gang blev udgivet i 1978, er en husstandsomdelt og annoncefinansieret gratis weekendavis med et oplag på 1,2 mio. eksemplarer og 1,3 mio. ugentlige læsere. Avisen udkommer i 24 regionale udgaver, hvor annoncerne er tilpasset den enkelte region baseret på analyser af befolkningens indkøbs-, trafik-, flytte- og adfærdsmønstre i det pågældende område. Det redaktionelle indhold er derimod ensartet på tværs af regioner og fokuserer på samfund, forbrug, mad og sundhed, privatøkonomi og familie- og jobliv med den moderne børnefamilie i centrum. Avisaktiviteterne omfatter derudover Helsingør Dagblad, der også udgiver midtugeavisen Lokalavisen Nordsjælland samt 50% af Vestsjællandske Distriktsblade, der udgiver tre midtugeaviser og den regionale udgave af Søndagsavisen. Den resterende del af Vestsjællandske Distriktsblade ejes af Sjællandske Medier. Kilde: TNS Gallup: Index Danmark 1. halvår 2012 Søndagsavisen trodser markedstendens og styrker sin position Mediemarkedet undergår i disse år dramatiske forandringer. Traditionelle printede avismedier er under betydeligt pres som følge af konkurrence fra onlinemedier, hvor nyheder, annoncer mv. formidles gratis eller til væsentligt lavere kontaktpriser. Det

8 har medført et fald i dagbladenes samlede nettoomsætning på 45% fra 2006 til 2011, jf. Reklameforbrugsundersøgelsen, Dansk Oplagskontrol, Nettoomsætning for dagbladene. De betalte dagblade har på tre år tabt hver fjerde læser, først og fremmest fordi villigheden til at betale for en avis er faldet markant, særligt hos befolkningsgruppen under 45 år. Trafikaviserne har på samme vis tabt stort terræn, efter gratis dataforbindelser i busser og tog har skærpet konkurrencen om brugernes tid betydeligt. Urban lukkedes således i 2012 og MetroXpress og 24Timer er blevet solgt efter dramatiske fald i læsertallene i det forgangne år. Midtugeaviserne har igennem længere tid været ramt af ændringer i familiernes tidsmønstre med indkøb flyttet til weekenden, hvor tiden er bedre. Og endelig oplevede flow-tv i 2012 en væsentlig tilbagegang, som ventes yderligere forstærket i de kommende år, hvor nemmere og billigere adgang til IP-baseret tv vil tage betydelige markedsandele. Udviklingen har også ramt Søndagsavisen, hvis produkt er at levere relevante læsere til avisens annoncører. De absolutte læsertal er således faldet en smule (7%) siden 2009, men vigtigere er det, at avisen har vundet markedsandele og styrket sin position på printannoncemarkedet, som samlet set repræsenterede en værdi på ca. 4 mia. kr. i Selvom Søndagsavisen, som andre printmedier taber marked til online, så opvejes aktivitetstabet af tilstrømningen af annoncer fra andre printmedier, hvis kontaktpriser er steget som følge af faldende læsertal. Denne udvikling ser ikke ud til at stoppe på mellemlang sigt og derfor forventes det, at Søndagsavisens position som et af Danmarks bredest dækkende og mest attraktive annoncemedier vil blive udbygget de kommende år. Volumenstrategi med fokus på vækst og indtjening Søndagsavisen har siden 2009 målrettet forfulgt en vækststrategi baseret på tre hovedelementer: Stor volumen Søndagsavisens effektive produktionssystemer og brede udgivelsesområde danner grundlaget for målrettet at adressere store annoncører med stor volumen. Dette medvirker samtidig til at øge volumen til FK Distribution. Redaktionelt kvalitetsprodukt Avisens redaktionelle linje skal appellere til og fastholde læsere i det kommercielt attraktive segment af årige. Det forudsætter høj kvalitet og kvantitet inden for hvert enkelt stofområde, og stofområder nok til at tiltrække så mange læsere som muligt. Derfor har Søndagsavisen fokus på at udvide stofområderne i den rette takt, så både nuværende og nye læsergrupper oplever avisen som redaktionelt relevant og værdiskabende. Høj effektivitet Udtalt fokus på effektivisering skal sikre, at volumenvæksten kan gennemføres uden at øge de salgsmæssige og redaktionelle ressourcer. Effektiviseringerne omfatter ligeledes backoffice funktioner, produktion og trykaftaler. De strategiske indsatsområder skal, uanset vanskelige markedsbetingelser med tiltagende konkurrence på markedet for printannoncer, gøre, at Søndagsavisen og Helsingør Dagblad i 2015 bidrager med et tocifret millionbeløb til koncernens driftsindtjening, når indtjeningen i distributionen af avisomdelingen indregnes. Stærk forretningsplatform styrker omsætning og resultater i 2012 Trods intensiverede konkurrencebetingelser på tekstannoncer og et betydeligt fravær af jobannoncer, har Søndagsavisen styrket sin position, forretning og resultater i 2012, hvor et stærkt momentum er blevet udnyttet til at vinde yderligere markedsandele på tekstannoncer på bekostning af ugeaviser og dagblade. Siden 2009 er annoncemængderne steget med næsten 100% og omsætningen væsentligt mindre, grundet priskonkurrence. I 2012 har omsætningsvæksten på tekstannoncering udgjort ca. 13% med en vækst i store annoncører formidlet gennem mediebureauer på meget tilfredsstillende 56%. En primær årsag til omsætningsfremgangen er en væsentlig produktivitetsfremgang i salgsafdelingen, som er fortsat i En markant indsatsstyring via CRM-systemer og en strammere segmentering med fokus på store nationale, regionale og lokale annoncører gør, at effektiviteten i salgsarbejdet er steget betydeligt. Samtidig har etableringen af en udpræget performancekultur, der understøttes af uddannelse, personlig udviklingsassistance, incitamentsaflønning og løbende opfølgning, gjort, at Søndagsavisens salgsafdeling ved udgangen af 2012 er blandt de førende og bedst performende i den danske mediebranche. Den succesfulde indsats på annonceområdet har øget annoncemængder og belægningsgraden i avisen. Men den positive annonceudvikling har også medført, at læserne i 2012 får mere redaktionelt stof. Søndagsavisen er således i 2012 vokset med otte sider og har en gennemsnitlig størrelse på 40 sider samlet. Det voksende antal sider er bl.a. blevet benyttet til at udvide

9 den redaktionelle dækning inden for privat- og boligøkonomi samt familieforhold. Helsingør Dagblad har som et af de få dagblade i Danmark haft et stigende oplag i 2012, men omsætningen er her og på Lokalavisen Nordsjælland stagneret som følge af den generelle tilbagegang i annoncemarkedet. Ledelsen har som modtræk til den vigende toplinje implementeret en optimering af bladsalg og administrative funktioner samt gennemført rationaliseringer i annoncesalg- og produktion. Søndagsavisen forventes fra første kvartal 2013 overskudsgenererende til koncernen På omkostningssiden har Søndagsavisen opretholdt et stramt fokus og øget effektiviteten. Det betyder, at avisen i 2012 fortsatte indtjeningsfremgangen og ledelsen kan således med stor tilfredshed konstatere, at målsætningen om at genskabe avisernes profitabilitet på koncernniveau fra første kvartal 2013 forventes realiseret. Initiativerne på Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland har reetableret indtjeningen i slutningen af 2012, og forventes at bidrage til at øge indtjeningsgraden det kommende år. Fokus på performance og markedsandel centralt de kommende år På mellemlang sigt vil svækkelsen af dagbladene, midtugeaviserne og flow-tv skabe en styrket markedsposition for Søndagsavisen, idet avisens forøgede markedsandel har betydeligt større effekt end det generelle markedsfald. For at udnytte denne væsentlige forandring vil Søndagsavisen skærpe det strategiske spor og fastholde fokus på de value drivers, som avisen dokumenteret har haft succes med at eksekvere på de seneste år. Idet Søndagsavisens produktions-set-up og -omkostninger vurderes at være stærkt optimeret, vil ledelsens opmærksomhed de kommende år samle sig om at tilrettelægge en udvikling af produktet, der sikrer en stigning i læsertallet inden for de kommercielt interessante målgrupper. Bl.a. ved fortsat at efterstræbe en høj redaktionel kvalitet og et indhold, som adresserer målgruppens ønsker. Et andet væsentligt fokuspunkt er den fortsatte udvikling af salgsorganisationen og at øge dens performance yderligere ved at søge inspiration uden for mediebranchen. Det er ledelsens vurdering, at selvom Søndagsavisens performancekultur skaber unikke resultater i mediebranchen, så er der fortsat plads til forbedringer, og disse vil blive forsøgt realiseret. På midtugeaviserne forventes markedsbetingelserne for Helsingør Dagblad ikke at blive styrket de kommende år. Derfor vil der blive fokuseret på bedre rentabilitet af eksisterende forretning og forbedring af den nuværende indtjening, bl.a. ved at migrere aktiviteterne over på Søndagsavisens systemer og koncepter. Det ventes, at it-integrationen vil være gennemført i første halvår 2013, hvorefter fokus rettes mod styrkelse af performancekultur og udvikling af salgsafdelingen. Søndagsavisen forventes at fortsætte med at opnå tocifrede vækstrater i omsætning og et positivt resultat på koncernniveau i Fakta om Søndagsavisen A/S og Helsingør Dagblad A/S Søndagsavisen er en gratisavis, der omdeles til 1,2 millioner danske husstande fredag/lørdag. PRODUKTER Helsingør Dagblad udkommer som morgenavis til abonnenter 6 gange om ugen. Lokalavisen Nordsjælland omdeles gratis som midtugeavis til husstande. Alle brands, detailhandel, ejendomsmæglere og andre annoncører, der KUNDER har brug for et bredt og geografisk veldefineret dækningsområde. Markedsandelen på det samlede annoncemarked er under 5%. Søndagsavisen har en andel af de ugentlige læsere af dagblade- og MARKEDSPOSITIONugeaviser på 12%. Dette tal er stigende, idet dagbladene og ugeavisernes læsertal er faldet med 9% i gennemsnit fra , 1. halvår, mens Søndagsavisens læsertal falder markant mindre. Senest opdateret februar 2013

FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter

FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter FK Distribution FK Distribution formidler information og tilbud til de danske forbrugere via såvel trykte som online medier. FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsvirksomhed. FK

Læs mere

FK Distribution. Fakta om FK Distribution

FK Distribution. Fakta om FK Distribution FK Distribution FK Distribution er bindeleddet mellem tilbudsglade, danske forbrugere og detailhandlen. Kerneforretningen er de husstandsomdelte tilbudsaviser, som er den mest effektive omsætningsdriver

Læs mere

Ledelsesberetning North Media A/S 1

Ledelsesberetning North Media A/S 1 Ledelsesberetning North Media A/S 1 2 Ledelsesberetning North Media A/S Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 56 Koncernregnskab... 59 Noteoversigt... 65 Bestyrelse og direktion...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00.

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00. Den 4. november 211 Selskabsmeddelelse nr. 12-11 Kvartalsorientering 3. kvartal 211 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den positive indtjeningsfremgang. Koncernens nåede 18,5 mio. kr. i 3.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1

ÅRSRAPPORT CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013. 8. februar 2013 1 ÅRSRAPPORT 2012 CARNEGIE 8. FEBRUAR - 2013 8. februar 2013 1 Agenda Præsentation af North Media A/S Årsrapport 2012 ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, CEO Mads Dahl Andersen Administrerende

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 213 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. North Media A/S 1 Den 3. maj 213 Selskabsmeddelelse nr. 7-13 Koncernens resultat blev bedre end forventet i

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder.

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. 11. november

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 215 Den 5. november 215 Selskabsmeddelelse nr. 9-15 FK Distribution er kraftigt negativt påvirket af en urimelig priskonkurrence fra Post Danmark: Det totale antal breve

Læs mere

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 5. FEBRUAR 2015 Agenda 2014 i hovedtræk Fokus og forventninger 2015 Finansiel udvikling 2014 Udvikling i selskaber 5. februar 2015 2 Succesfuld vækst med NejTak+ er det vigtigste strategiske

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

KOM IND AF BREVSPRÆKKEN TIL MERE END 1,6 MILLIONER DANSKE JA TAK HUSSTANDE

KOM IND AF BREVSPRÆKKEN TIL MERE END 1,6 MILLIONER DANSKE JA TAK HUSSTANDE MEDIEPROFIL- OG INFORMATION 2015 PR. 1. JANUAR 2015 KOM IND AF BREVSPRÆKKEN TIL MERE END 1,6 MILLIONER DANSKE JA TAK HUSSTANDE FAMILIEN DANMARK * + MERE END 2.000 GRATIS UNIKKE VISNINGER PÅ ** * Ifølge

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere. 583.000 Den 4. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 05-16 North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Reklametryksager Reklameanalysen 2011

Reklametryksager Reklameanalysen 2011 Reklametryksager Hvem er jeg? Analysechef hos FK Distribution Har arbejdet med medier og analyser i 25 år som konsulent/direktør i analyseinstitut og i flere mediebureauer ACNielsen i 5 år TV2 Reklame

Læs mere

TNS Gallup Trendanalysen 2009

TNS Gallup Trendanalysen 2009 TNS Gallup Trendanalysen 2009 Morten Kromann-Larsen Direktør, Media I samarbejde med: Media om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et

Læs mere

Danskernes brug af reklame

Danskernes brug af reklame Danskernes brug af reklame TNS Gallup analyse 2011 Indhold 3 Husstandsomdelte tryksager anno 2011 5 Husstandsomdelte tryksager og Nej tak -debatten 7 De daglige indkøb og reklametryksagen 10 Antal tryksager

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres

Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres Den 3. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 11-16 Koncernens indtjeningsforventning til 2016 fastholdes og præciseres I 3. kvartal 2016 er FK Distributions omsætningsudvikling fortsat påvirket af tabet

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 108 Koncernstruktur... 112 Årsregnskab for moderselskabet... 114

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 2014 Ad Spend 1st half year 2014 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 2014 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

DET DANSKE REKLAMEMARKED

DET DANSKE REKLAMEMARKED DET DANSKE REKLAMEMARKED Annonceomsætningen 1. halvår 013 Ad Spend 1st half year 013 Udarbejdet af DET DANSKE REKLAMEMARKED 1. halvår 013 Forord Siden 1994 har hvert år gennemført og offentliggjort en

Læs mere

Online OFIR. Ofir.dk BoligPortal.dk BostadsPortal.se Søndagsavisen.dk MinReklame.dk MatchWork.com

Online OFIR. Ofir.dk BoligPortal.dk BostadsPortal.se Søndagsavisen.dk MinReklame.dk MatchWork.com Online North Media-koncernen er en af Danmarks ældste udbydere af internetbaserede services. Koncernens internetaktiviteter blev påbegyndt i 1996, og North Media har siden opbygget en stærk position på

Læs mere

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TENDENS 2013 RIGTIG MANGE ELSKER TILBUDSAVISEN CITATER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN Tilbudsavisen er en relation med butikken Tilbudsavisen er min tid, bare rendyrket luksus Tilbudsaviser

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

DANMARKS STÆRKESTE MEDIE OG STØRSTE KUPONMARKED

DANMARKS STÆRKESTE MEDIE OG STØRSTE KUPONMARKED MEDIEPROFIL- OG INFORMATION 2012 PR. 1. JANUAR 2012 DANMARKS STÆRKESTE MEDIE OG STØRSTE KUPONMARKED Få dit budskab billigt og effektivt ind af brevsprækken til mere end 2 mio. private husstande hver weekend.

Læs mere

Medieprofil- og information 2014 pr. 1. januar ,9 millioner HUSSTANDE. 25 øre

Medieprofil- og information 2014 pr. 1. januar ,9 millioner HUSSTANDE. 25 øre Medieprofil- og information 2014 pr. 1. januar 2014 1,9 millioner HUSSTANDE FÅR DINE BUDSKABER Landsdækkende kampagne for UNDER 25 øre pr. HUSsTAND INKL. TRYK FRONT PAGE Danmarks billigste adresseløse

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Velkommen som omdeler

Velkommen som omdeler Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR

VI VED HVOR DINE KUNDER BOR AVISEN OM MALRETTET MARKEDSFØRING 09 VI VED HVOR DINE KUNDER BOR FACTS OM DANSKERNES BRUG AF REKLAMETRYKSAGER 76% gemmer tryksagerne mindst et par dage 51% foretrækker at læse tryksagsreklamer fredag-søndag

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Jyllands-Posten præsenterer..

Jyllands-Posten præsenterer.. præsenterer.. Tour holder læserne up-to-date med det vigtigste inden for bil, båd og camping. Et miks af nyheder, tests, råd og oplevelseshistorier er hovedingredienserne i Tour, ligesom fantastiske biler

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Store gevinster ved en postliberalisering

Store gevinster ved en postliberalisering MARTS 2009 BAG OM NYHEDERNE Store gevinster ved en postliberalisering Senest den 1. januar 2011 skal alle EU-lande have åbnet de nationale markeder for post for konkurrence, som følge af EU's 3. postdirektiv.

Læs mere

Høring af udkast til forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiften)

Høring af udkast til forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiften) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. e-mail: js@skat.dk Journalnummer 12-017431 25. september 2012 Høring af udkast til forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Tilbudsaviser forbrugere og klima

Tilbudsaviser forbrugere og klima Tilbudsaviser forbrugere og klima RESUME Tilbudsaviser modtages af størstedelen af de danske husstande, og de bruges af modtagerne til at orientere sig om aktuelle tilbud. Tilbudsaviserne bliver for tiden

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Digital ledelse Jyllands-Posten

Digital ledelse Jyllands-Posten Digital ledelse Jyllands-Posten Claus Hovge Andersen 10. september 2015 Keywords Selskabsstruktur Two-speed høste plus investere 150 år gammel virksomhed find på nyheder fra etableringsdato Transparens

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET

ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Annonceomsætning - i Danmark og til udlandet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Claus Varnes & Per Østergaard Jacobsen Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Observationer fra tidligere analyser Maksimering frem for optimering Strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Reklameforbruget og pengestrømme til udenlandske virksomheder Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Reklameforbruget og pengestrømme til udenlandske virksomheder Side 1 af 9 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE REKL LAMEFORBRUG OG PENGESTRØMME H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere