Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet."

Transkript

1 Print Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland og endelig selskabet Bekey. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet. I 1978 udvidede selskabet aktiviteterne og påbegyndte udgivelse af annoncefinansierede husstandsomdelte gratisaviser i weekenden under navnet Søndagsavisen. Forretningsområder North Media har opdelt sine printaktiviteter i fire hovedområder, der hver især fokuserer på sin kundegruppes behov og ønsker til en professionel leverandør: FK Distribution Bekey Søndagsavisen og øvrige aviser FK DISTRIBUTION FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsvirksomhed. FK Distribution omdeler reklamer og gratisaviser til samtlige danske husstande to gange ugentligt. FK Distribution er Danmarks største private distributionsvirksomhed, der distribuerer gratisaviser og husstandsomdelte reklamer og tilbudsaviser for dagligvarekæder, byggecentre, hårde hvidevarer- og elektronikforhandlere samt andre detailhandlende til samtlige danske husstande to gange om ugen. Forbrugerne foretrækker husstandsomdelte reklamer Husstandsomdelte reklamer er forbrugernes foretrukne medie, når der søges information i forbindelse med indkøb, og flertallet af de danske forbrugere bruger reklametryksagerne aktivt i planlægningen af deres daglige indkøb. Forbrugerne opfatter husstandsomdelte reklamer som relevant og aktuel information om vareudbud og pristilbud. Husstandsomdelte tryksager er det reklamemedie, der irriterer forbrugerne mindst, bl.a. fordi forbrugerne selv bestemmer, hvor og hvornår de vil læse reklamerne. Husstandsomdelte reklamer er det suverænt mest effektive reklamemedie for detailhandlen. Det estimeres, at husstandsomdelte reklamer samlet set driver rabatter i den danske detailhandel på mellem 25 og 30 mia. kr. om året. Det understreger en analyse, analysevirksomheden GfK har udarbejdet i marts 2011, hvori de afdækker de realiserede og potentielle besparelser på dagligvarer ved brug af reklametryksager i Ifølge analysen realiserede en almindelig dansk børnefamilie i 2010 en gennemsnitlig besparelse på 750 kr. om måneden ved brug af reklametryksager. Analyser har herudover vist, at de husstandsomdelte tryksager mere end noget andet reklamemedie er konkurrencefremmende og dermed fremmende for lavere udsalgspriser generelt. Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie, fordi effekten er markant højere end andre former for reklamer. De husstandsomdelte reklamer driver således en stor kundestrøm, der kan måles direkte på butikkernes omsætning. FK Distribution servicerer detailhandlens virksomheder og kundeporteføljen omfatter alt fra mindre dagligvarebutikker til detailhandlens største butikskæder. FK Distribution indgår langvarige samarbejdsrelationer med kunderne, og virksomheden er i markedet kendt for høj kvalitet, fairness, fleksibilitet og en unik kundeservice. FK Distribution leverer høj værdi FK Distribution har i 2012 øget værdiskabelsen for kunderne ved at tilbyde professionel rådgivning om kunde- og kampagneanalyser, effektdokumentation og nye målrettede markedsføringsprodukter i brugen af tryksagsmediet, eventuelt i samspil med andre mediegrupper. Dermed dokumenteres mediets værdi, og kunderelationerne styrkes. Strategien indebærer, at markedsperspektivet udvides til det samlede mediemarked, og FK Distribution har ambitioner om at vinde annonceomsætning fra andre medier.

2 Markedet for husstandsomdelte reklamer er i forandring Antallet af husstandsomdelte reklamer steg ifølge Reklameforbrugsanalysen fra 2,2 mia. stk. i 2003 til omkring 3,2 mia. stk. i 2007, men er siden faldet tilbage til lidt under 3 mia. stk. i FK Distribution forventer, at mængden af husstandsomdelte reklamer vil falde 10% i 2013 på grund af reklameafgiften og yderligere i de kommende år omend i en væsentligt lavere takt. På kort sigt forstærkes volumenfaldet af den generelle stagnation i Danmark og i detailhandelsomsætningen. Endvidere har en stigning i antallet af nej-tak husstande medført et fald i den distribuerede volumen. Kilde: European Letterbox Marketing Association Danmark har det laveste nej-tak niveau i Skandinavien. I Europa ligger Schweiz højest med 44% nej-tak ere. Holland, som har det højeste antal omdelte tryksager i Europa, har samtidig en lavere nej-tak tilslutning end Danmark. FK Distribution forventer, at antallet af nej-tak husstande i Danmark vil stige med ca. 5 procentpoint p.a. de kommende par år, idet flere husstande fravælger tryksagerne. De husstandsomdelte reklamers succes og effektivitet bliver derfor i stigende grad en udfordring for mediet. Folketinget har vedtaget at indføre en reklameafgift eksplicit kun på husstandsomdelte reklamer pr. 1. januar Reklameafgiften bliver en vægtbaseret afgift, der pålægges husstandsomdelte tryksager uden betaling fra modtageren og medmindre end 25% redaktionelt indhold. Afgiften pålægges detailhandlen, og vil forventeligt påvirke antallet af distribuerede husstandsomdelte reklamer. Reklameafgiften indføres dog ikke, førend lovudkastet er godkendt i EU. Datoen for den faktiske indførsel er derfor endnu ikke fastlagt. Afgift på tryksager medfører højere priser på fødevarer Beregninger viser, at en afgift på tryksagerne resulterer i, at en typisk familie vil få en ekstraregning til fødevarer på kr. om året. Dette hænger sammen med, at priserne på især fødevarer vil stige op til 5-6%, når de bliver mindre konkurrenceudsatte, hvilket dokumenteres af beregninger foretaget af Copenhagen Economics, baseret på erfaringer fra en reklameskat i Østrig. Uanset den negative markedsudvikling inden for husstandsomdelte tryksager, så er den trykte reklame uændret dagligvarehandelens foretrukne medie. 70 % af dagligvarebutikkernes annoncebudget går til tilbudsaviser. Internettets andel

3 vokser, men udgør fortsat kun 3 % af dagligvarehandlens annoncebudget. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: Tilbud i den danske dagligvarehandel Den trykte reklame vil således uændret være dagligvarehandlens absolut vigtigste og mest effektive medie i de kommende år. Ingen andre potentielt substituerende medier såsom lokalaviser, tv eller internet tilbyder tilnærmelsesvis den samme effekt eller omkostningseffektivitet. I et forandret marked vil FK fortsat sikre kunder i kundernes butikker FK Distribution vil også i fremtiden være en væsentlig aktør på markedet for husstandsomdeling af reklamer. Uanset markedsudviklingen har FK Distributions kunder, detailhandlen, behov for at få trafik i deres butikker. Og et flertal blandt forbrugerne ønsker adgang til reklamer på print, dog med en tendens mod mere segmentering og flere tilbud, der er målrettet den enkelte husstand. FK Distribution har med udtalte strategiske styrker inden for effektiv pakning og distribution af tryksager, solide og loyale relationer til detailhandlen samt kontakt med samtlige danske husstande to gange ugentligt en unik mulighed for at servicere eksisterende behov og udvikle fremtidens distributionsprodukter. For at forberede sig på forbrugernes fremtidige mere varierende krav til modtagelse af reklamer har FK Distribution gennem hele 2012 gennemført forsøg med adresserede omslag. Med henblik på bedre at kunne servicere forbrugernes mere varierende krav, er North Medias dattervirksomhed MinReklame.dk flyttet til FK Distribution sidst i 2012, for at tilføre virksomheden digitale kompetencer og produkter. MinReklame er Danmarks største distributør af digitale tilbudsaviser og reklamer. Efter en årrække med indtjeningsmæssig fremgang, blev 2012 et år med tilbagegang for FK Distribution. Erhvervs- og Vækstministeriet meddelte i slutningen af maj 2012, at den nuværende ordning med nej-tak til reklamer ikke ville blive erstattet af en ja-tak til reklamer. Den politiske dagsorden i 2012 rettede sig herefter mod indførelsen af en afgift. Regeringen vedtog således pr. 1. januar 2013 indførelsen af en afgift på husstandsomdelte tryksager. Det politiske fokus har gjort, at andelen af nej-tak husstande er steget mere end forventet i andet halvår, ligesom dele af detailhandlen har reduceret mængden af tryksager. Konkurrencevilkårene er således gennem året blevet skærpet yderligere. FK Distribution har imidlertid fastholdt markedsandelen, og har indgået to- og treårige aftaler med flere af selskabets største kunder.

4 I salgsafdelingen har der ligeledes været fokus på at styrke kvaliteten og forretningsgrundlaget, bl.a. ved at udvide effektdokumentation og kundetilfredshedsanalyser, samtidig med at salget til nye sektorer som f.eks. bilbranchen, som forventet er øget. Endelig er midtugedækningen blevet udvidet, idet FK Distribution har indgået aftale med Berlingske Media om omdeling af deres lokalaviser. Pakkemaskinerne på de to terminaler i Taastrup og Tilst ved Århus er i 2012 blevet ombygget med henblik på at øge fleksibiliteten i den automatiske pakning. Dette vil medføre en mindre besparelse i de kommende år, men primært gøre pakkeprocessen mere fleksibel. De sidste husstande flyttede deres postkasser til skel i starten af året, hvilket har medført en mindre besparelse i omdelerlønningerne. Det er ledelsens vurdering, at FK Distribution gennem en årelang og målrettet indsats har nået et meget højt niveau af driftseffektivitet og produktivitet i pakkehallerne, i udkørslen af tryksagerne og i selve distributionsledet. Markedsudviklingen, priskonkurrencen samt den stigende andel af nej-tak husstande betød, at FK Distributions omsætning faldt i niveauet 10% fra 2011 til Dette har haft betydelig negativ indvirkning på FK Distributions driftsresultat, som faldt med et stort tocifret millionbeløb. FK Distributions overskudsgrad er i 2012 dog stadig på et tilfredsstillende niveau. Færdiggørelse af nye forretningsmodeller vil præge det ledelsesmæssige fokus i 2013 på FK Distribution For at modvirke og kompensere for den nuværende negative markeds- og prisudvikling for husstandsomdeling af adresseløse tryksager til modtagergruppen, samtlige husstande, arbejder ledelsen i FK Distribution på nye forretningsmodeller, der udvider og supplerer den hidtidige forretningsmodel. De fremtidige tiltag omfatter en vurdering af digitale tjenester, segmenteret omdeling, som muliggør differentieret prissætning baseret på f.eks. effekt samt udvidede rådgivningsydelser. De nye forretningsmodeller, som ventes klar til implementering i andet halvår 2013, skal sikre, at virksomheden også på lang sigt forbliver en væsentlig og rentabel aktør på markedet for levering af tilbud og information til forbrugerne og dermed levere kunder i butikkerne hos FK Distributions kunder. Den negative markedsudvikling ventes at fortsætte i 2013 og det forventes at FK Distributions omsætning falder i niveauet 10% i Dette forventes at påvirke driftsresultatet negativt. Der er betydelig usikkerhed forbundet med forventningerne til Måden hvorpå og tidspunktet for indførsel af reklameafgiften er endnu ukendt, ligesom omfanget af påvirkningen på markedsudviklingen fortsat er uvis. Samtidig er det usikkert, om den stigende tilmelding til nej-tak vil fortsætte, eller om udviklingen flader ud og finder et nyt stabilt niveau. Senest opdateret februar 2013 Fakta om FK Distribution A/S PRODUKTER FK Distribution husstandsomdeler adresseløse tryksager og gratisaviser til samtlige husstande i Danmark. Pakningen af tryksagerne til den enkelte husstand sker i en af FK Distributions to terminaler i henholdsvis Taastrup og Tilst. Omdelingen af tryksagerne foretages af ca omdelere, der håndterer ca ruter. KUNDER FK Distribution servicerer et stort antal af detailhandlens virksomheder. Kundeporteføljen omfatter alt fra mindre detailbutikker til de største butikskæder. MARKEDSPOSITIONPost Danmark og FK Distribution er de to førende aktører på markedet for omdeling af adresseløse forsendelser. BEKEY BEKEY er nu på markedet for adgangskontrol til ejendomme med en helt ny type produkt, der involverer brug af

5 mobiltelefonen som nøgle. Bekey består af tre dele. En Administrationsenhed, en Mobilenhed og en Dørenhed: Administrationsenhed Administrationsenheden Netkey er et centralt styret softwaresystem, der anvendes til at tildele og fratage elektroniske nøgler til Mobilenheden. Nøgler kan tildeles, så de alene virker i begrænsede tidsrum. De elektroniske nøgler tildeles trådløst af eksempelvis ejendommens vicevært, og tildelingen er krypteret, så nøglen kun lander hos den person, der har tilladelse til at modtage den. Mobilenhed Mobilenheden - som typisk er en mobiltelefon erstatter den almindelige fysiske nøgle og virker som en elektronisk nøgle, der trådløst kan kommunikere med Dørenheden via Bluetooth. Når den autoriserede bruger står ved døren, åbnes døren automatisk. Bluetooth-kommunikationen mellem Mobilenheden og Dørenheden er krypteret for at opnå optimal sikkerhed. Nøglen sendes fra Bekey-serveren i krypteret form - over telefonnettet til mobiltelefonen (ligesom en sms). Dørenhed Dørenheden leveres i en elektronisk boks, der er på størrelse med en lille tændstikæske, og som monteres skjult bag det eksisterende dørtelefonanlæg. Dørenheden kobles til den elektroniske dørlås, som herefter kan aktiveres via Mobilenheden. I opgangsdøre i Storkøbenhavn installeres systemet gratis, idet postvirksomheder, distributionsselskaber og andre, der anvender systemet til brug for adgang, betaler en løbende afgift for anvendelsen. BEKEY giver store fordele for alle brugere avisbude, postbude, håndværkere, viceværter og ikke mindst etageejendommens beboere, da der ikke længere skal udleveres fysiske nøgler til opgangsdøre. Bekey systemet sikrer en billigere og mere tryg adgangskontrol, hvad enten man bor i lejlighed eller hus. Elektroniske nøgler kan udleveres på få minutter og over lange afstande Elektroniske nøgler kan annulleres med det samme Kvalitetssikring via log af adgang, som kan bruges som dokumentation Mulighed for tidsbegrænset adgang Kan kobles direkte til ERP systemer og integreres med ruteplanlægningssystemer Med Bekey vil beboere i ejendomme opleve et forbedret sikkerhedsniveau og en nemmere hverdag, idet der ikke længere vil være fysiske nøgler i omløb. Bekey påvirker ikke det eksisterende låsesystem, og beboere kan fortsat anvende egne fysiske nøgler. Bekey benyttes allerede i opgange i København og omegn. BEKEY er nu på markedet for

6 adgangskontrol til ejendomme med en helt ny type produkt, der involverer brug af mobiltelefonen som nøgle. Tildelte elektroniske nøgler kan uden videre fratages via Administrationsenheden uden fysisk kontakt med Mobilenheden. Herudover er der altid mulighed for at se, hvem der går ind og ud af opgangen, samt hvem der har adgang til netop din ejendom. Bekey vil være førende på effektiv digital adgangskontrol Bekeys langsigtede mål er at blive en internationalt førende leverandør af effektiv tildeling af digital adgangskontrol til såvel etageejendomme som private huse. Strategien realiseres ved en 3-trins plan, der består af: 2012 konceptualisér og fokusér på færdiggørelse af produktportefølje 2013 kommercialisér og fokusér på at bringe produkterne til markedet 2014 ekspandér i nye segmenter og udarbejd en international ekspansionsmodel BEKEY har i 2012 haft fokus på at konceptualisere forretningsplanen og at færdiggøre produktpaletten Markedet for elektronisk adgangskontrol er i kraftig vækst, til trods for at markedet stadig er relativt umodent. Bekey produktet har gjort sin entre på markedet for adgangskontrol med en helt ny type produkt. Det er derfor vanskeligt at opgøre hvor stor del af det etablerede marked for adgangskontrol, der kan og vil adoptere denne type løsning. Foreløbige indikationer tyder på et stort potentiale for en løsning af denne type. I 2012 har Bekey brugt alle ressourcer på at færdiggøre produkterne samt at installere Dørenheder i knap opgange i Storkøbenhavn. Som led heri har Bekey testet produkterne i samarbejde med en række potentielle kunder, som har benyttet systemet på daglig basis. Disse kunder har efterfølgende indgået aftale om brug af Bekey fra Bekey har dermed indgået aftale med flere kunder i Andre større danske virksomheder har indgået aftale om test af systemet fra begyndelsen af Der har været store omkostninger forbundet med færdigudvikling af produkter og installation af Dørenheder, ligesom organisationen er styrket. EBIT-resultatet for Bekey i 2012 er således negativt med et betydeligt millionbeløb. I 2013 vil fokus være på at skabe omsætning samt på at fortsætte installation af opgangsenheder I 2013 skal Bekey kommercialiseres og der skal være fokus på at bringe produkterne på markedet. Bekeys primære kunder er: Distributionsselskaber, postselskaber og andre virksomheder, der afleverer pakker, breve, madvarer m.v. til beboere i etageejendomme Virksomheder, som skal have adgang til etageejendomme for at installere og servicere telefoni, internet, kabel-tv, elektricitet, gas m.v. Ældreplejen/hjemmehjælp i kommuner, som skal have adgang til borgeres hjem Installation af Dørenheder fortsættes, og målet er at installere opgange i Ved udgangen af 2013 forventes Bekey således at være installeret i 50% af de Storkøbenhavnske opgange. Sidst i 2013, skal produktporteføljen udvides til at inkludere private husstande. Resultatet i 2013 forventes på niveau med resultatet i 2012 og dermed at være negativt i betydelig grad. Alle udviklingsomkostninger driftsføres løbende. I 2014 forventes resultatet at blive væsentligt bedre end i Fakta om Bekey A/S PRODUKTER Bekey er et system til adgangskontrol, der kan administrere og tildele tidsbegrænsede elektroniske nøgler. Med Bekey kan en mobiltelefon erstatte den almindelige fysiske nøgle.

7 Markedet er fragmenteret og umodent, og konkurrentbilledet består KUNDER primært af mindre opstartsvirksomheder. Ingen konkurrenter har så komplet og ny en produktportefølje som Bekey. Markedet er fragmenteret og umodent, og konkurrentbilledet består MARKEDSPOSITIONprimært af mindre opstartsvirksomheder. Ingen konkurrenter har så komplet og ny en produktportefølje som Bekey. Senest opdateret februar 2013 SØNDAGSAVISEN OG ØVRIGE AVISER Fortsat vækst på Danmarks ubestridt største og mest læste avis Ingen over ingen ved siden af North Medias avisaktiviteter består først og fremmest af Søndagsavisen, der er Danmarks suverænt største avis, uanset om der måles på oplagsstørrelse, antal læsere eller den geografiske dækning. Avisen, der første gang blev udgivet i 1978, er en husstandsomdelt og annoncefinansieret gratis weekendavis med et oplag på 1,2 mio. eksemplarer og 1,3 mio. ugentlige læsere. Avisen udkommer i 24 regionale udgaver, hvor annoncerne er tilpasset den enkelte region baseret på analyser af befolkningens indkøbs-, trafik-, flytte- og adfærdsmønstre i det pågældende område. Det redaktionelle indhold er derimod ensartet på tværs af regioner og fokuserer på samfund, forbrug, mad og sundhed, privatøkonomi og familie- og jobliv med den moderne børnefamilie i centrum. Avisaktiviteterne omfatter derudover Helsingør Dagblad, der også udgiver midtugeavisen Lokalavisen Nordsjælland samt 50% af Vestsjællandske Distriktsblade, der udgiver tre midtugeaviser og den regionale udgave af Søndagsavisen. Den resterende del af Vestsjællandske Distriktsblade ejes af Sjællandske Medier. Kilde: TNS Gallup: Index Danmark 1. halvår 2012 Søndagsavisen trodser markedstendens og styrker sin position Mediemarkedet undergår i disse år dramatiske forandringer. Traditionelle printede avismedier er under betydeligt pres som følge af konkurrence fra onlinemedier, hvor nyheder, annoncer mv. formidles gratis eller til væsentligt lavere kontaktpriser. Det

8 har medført et fald i dagbladenes samlede nettoomsætning på 45% fra 2006 til 2011, jf. Reklameforbrugsundersøgelsen, Dansk Oplagskontrol, Nettoomsætning for dagbladene. De betalte dagblade har på tre år tabt hver fjerde læser, først og fremmest fordi villigheden til at betale for en avis er faldet markant, særligt hos befolkningsgruppen under 45 år. Trafikaviserne har på samme vis tabt stort terræn, efter gratis dataforbindelser i busser og tog har skærpet konkurrencen om brugernes tid betydeligt. Urban lukkedes således i 2012 og MetroXpress og 24Timer er blevet solgt efter dramatiske fald i læsertallene i det forgangne år. Midtugeaviserne har igennem længere tid været ramt af ændringer i familiernes tidsmønstre med indkøb flyttet til weekenden, hvor tiden er bedre. Og endelig oplevede flow-tv i 2012 en væsentlig tilbagegang, som ventes yderligere forstærket i de kommende år, hvor nemmere og billigere adgang til IP-baseret tv vil tage betydelige markedsandele. Udviklingen har også ramt Søndagsavisen, hvis produkt er at levere relevante læsere til avisens annoncører. De absolutte læsertal er således faldet en smule (7%) siden 2009, men vigtigere er det, at avisen har vundet markedsandele og styrket sin position på printannoncemarkedet, som samlet set repræsenterede en værdi på ca. 4 mia. kr. i Selvom Søndagsavisen, som andre printmedier taber marked til online, så opvejes aktivitetstabet af tilstrømningen af annoncer fra andre printmedier, hvis kontaktpriser er steget som følge af faldende læsertal. Denne udvikling ser ikke ud til at stoppe på mellemlang sigt og derfor forventes det, at Søndagsavisens position som et af Danmarks bredest dækkende og mest attraktive annoncemedier vil blive udbygget de kommende år. Volumenstrategi med fokus på vækst og indtjening Søndagsavisen har siden 2009 målrettet forfulgt en vækststrategi baseret på tre hovedelementer: Stor volumen Søndagsavisens effektive produktionssystemer og brede udgivelsesområde danner grundlaget for målrettet at adressere store annoncører med stor volumen. Dette medvirker samtidig til at øge volumen til FK Distribution. Redaktionelt kvalitetsprodukt Avisens redaktionelle linje skal appellere til og fastholde læsere i det kommercielt attraktive segment af årige. Det forudsætter høj kvalitet og kvantitet inden for hvert enkelt stofområde, og stofområder nok til at tiltrække så mange læsere som muligt. Derfor har Søndagsavisen fokus på at udvide stofområderne i den rette takt, så både nuværende og nye læsergrupper oplever avisen som redaktionelt relevant og værdiskabende. Høj effektivitet Udtalt fokus på effektivisering skal sikre, at volumenvæksten kan gennemføres uden at øge de salgsmæssige og redaktionelle ressourcer. Effektiviseringerne omfatter ligeledes backoffice funktioner, produktion og trykaftaler. De strategiske indsatsområder skal, uanset vanskelige markedsbetingelser med tiltagende konkurrence på markedet for printannoncer, gøre, at Søndagsavisen og Helsingør Dagblad i 2015 bidrager med et tocifret millionbeløb til koncernens driftsindtjening, når indtjeningen i distributionen af avisomdelingen indregnes. Stærk forretningsplatform styrker omsætning og resultater i 2012 Trods intensiverede konkurrencebetingelser på tekstannoncer og et betydeligt fravær af jobannoncer, har Søndagsavisen styrket sin position, forretning og resultater i 2012, hvor et stærkt momentum er blevet udnyttet til at vinde yderligere markedsandele på tekstannoncer på bekostning af ugeaviser og dagblade. Siden 2009 er annoncemængderne steget med næsten 100% og omsætningen væsentligt mindre, grundet priskonkurrence. I 2012 har omsætningsvæksten på tekstannoncering udgjort ca. 13% med en vækst i store annoncører formidlet gennem mediebureauer på meget tilfredsstillende 56%. En primær årsag til omsætningsfremgangen er en væsentlig produktivitetsfremgang i salgsafdelingen, som er fortsat i En markant indsatsstyring via CRM-systemer og en strammere segmentering med fokus på store nationale, regionale og lokale annoncører gør, at effektiviteten i salgsarbejdet er steget betydeligt. Samtidig har etableringen af en udpræget performancekultur, der understøttes af uddannelse, personlig udviklingsassistance, incitamentsaflønning og løbende opfølgning, gjort, at Søndagsavisens salgsafdeling ved udgangen af 2012 er blandt de førende og bedst performende i den danske mediebranche. Den succesfulde indsats på annonceområdet har øget annoncemængder og belægningsgraden i avisen. Men den positive annonceudvikling har også medført, at læserne i 2012 får mere redaktionelt stof. Søndagsavisen er således i 2012 vokset med otte sider og har en gennemsnitlig størrelse på 40 sider samlet. Det voksende antal sider er bl.a. blevet benyttet til at udvide

9 den redaktionelle dækning inden for privat- og boligøkonomi samt familieforhold. Helsingør Dagblad har som et af de få dagblade i Danmark haft et stigende oplag i 2012, men omsætningen er her og på Lokalavisen Nordsjælland stagneret som følge af den generelle tilbagegang i annoncemarkedet. Ledelsen har som modtræk til den vigende toplinje implementeret en optimering af bladsalg og administrative funktioner samt gennemført rationaliseringer i annoncesalg- og produktion. Søndagsavisen forventes fra første kvartal 2013 overskudsgenererende til koncernen På omkostningssiden har Søndagsavisen opretholdt et stramt fokus og øget effektiviteten. Det betyder, at avisen i 2012 fortsatte indtjeningsfremgangen og ledelsen kan således med stor tilfredshed konstatere, at målsætningen om at genskabe avisernes profitabilitet på koncernniveau fra første kvartal 2013 forventes realiseret. Initiativerne på Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland har reetableret indtjeningen i slutningen af 2012, og forventes at bidrage til at øge indtjeningsgraden det kommende år. Fokus på performance og markedsandel centralt de kommende år På mellemlang sigt vil svækkelsen af dagbladene, midtugeaviserne og flow-tv skabe en styrket markedsposition for Søndagsavisen, idet avisens forøgede markedsandel har betydeligt større effekt end det generelle markedsfald. For at udnytte denne væsentlige forandring vil Søndagsavisen skærpe det strategiske spor og fastholde fokus på de value drivers, som avisen dokumenteret har haft succes med at eksekvere på de seneste år. Idet Søndagsavisens produktions-set-up og -omkostninger vurderes at være stærkt optimeret, vil ledelsens opmærksomhed de kommende år samle sig om at tilrettelægge en udvikling af produktet, der sikrer en stigning i læsertallet inden for de kommercielt interessante målgrupper. Bl.a. ved fortsat at efterstræbe en høj redaktionel kvalitet og et indhold, som adresserer målgruppens ønsker. Et andet væsentligt fokuspunkt er den fortsatte udvikling af salgsorganisationen og at øge dens performance yderligere ved at søge inspiration uden for mediebranchen. Det er ledelsens vurdering, at selvom Søndagsavisens performancekultur skaber unikke resultater i mediebranchen, så er der fortsat plads til forbedringer, og disse vil blive forsøgt realiseret. På midtugeaviserne forventes markedsbetingelserne for Helsingør Dagblad ikke at blive styrket de kommende år. Derfor vil der blive fokuseret på bedre rentabilitet af eksisterende forretning og forbedring af den nuværende indtjening, bl.a. ved at migrere aktiviteterne over på Søndagsavisens systemer og koncepter. Det ventes, at it-integrationen vil være gennemført i første halvår 2013, hvorefter fokus rettes mod styrkelse af performancekultur og udvikling af salgsafdelingen. Søndagsavisen forventes at fortsætte med at opnå tocifrede vækstrater i omsætning og et positivt resultat på koncernniveau i Fakta om Søndagsavisen A/S og Helsingør Dagblad A/S Søndagsavisen er en gratisavis, der omdeles til 1,2 millioner danske husstande fredag/lørdag. PRODUKTER Helsingør Dagblad udkommer som morgenavis til abonnenter 6 gange om ugen. Lokalavisen Nordsjælland omdeles gratis som midtugeavis til husstande. Alle brands, detailhandel, ejendomsmæglere og andre annoncører, der KUNDER har brug for et bredt og geografisk veldefineret dækningsområde. Markedsandelen på det samlede annoncemarked er under 5%. Søndagsavisen har en andel af de ugentlige læsere af dagblade- og MARKEDSPOSITIONugeaviser på 12%. Dette tal er stigende, idet dagbladene og ugeavisernes læsertal er faldet med 9% i gennemsnit fra , 1. halvår, mens Søndagsavisens læsertal falder markant mindre. Senest opdateret februar 2013

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2008 Netop Solutions A/S Kent Madsen, CTO Claus Finderup Grove, CFO 2 Kurt Groth Bager, CEO indhold NETOP Solutions A/S kort fortalt Til aktionærerne 4 Hovedpunkter 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere