ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE"

Transkript

1 ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk

2 INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN SØGER DU EN BOLIG... 4 BETINGELSERNE FOR AT FÅ EN BOLIG... 5 LEJEFORHOLD... 5 INTET FAST PERSONALE... 6 ANSØGNING OM BOLIG I ANDEN KOMMUNE... 6 KLAGEMULIGHEDER... 6 HVAD ER FOREBYGGELSE OG VISITATION?... 7 VIL DU VIDE MERE?... 7 FAKTA OM ÆLDREBOLIGERNE OG DERES BELIGGENHED... 8 HAMLET, KRONBORGVEJ 1 OG STRANDPROMENADEN 1A 2B, 3000 HELSINGØR... 8 POPPELHAVEN 2 32 OG 3 45, 3070 SNEKKERSTEN... 8 KRISTINEHØJVEJ 10A - B OG KRONBORG LADEGÅRDS VEJ 100A G, 3000 HELSINGØR... 9 MONTEBELLO, GURREVEJ , 3000 HELSINGØR... 9 HOLMEGÅRDSVEJ 50 B, 3100 HORNBÆK BUEN 57 69, 3490 KVISTGÅRD FREDENSVEJ 13 53, 3060 ESPERGÆRDE KRONBORGVEJ 2 8, 3000 HELSINGØR KONGENSGADE 24 26, 3000 HELSINGØR BAKKEBOPARKEN, PETER OLSENS VEJ 2 A E, 3100 HORNBÆK OLAF RUDES VEJ 1, 3000 HELSINGØR MURERGADE 5F L, 3000 HELSINGØR BOLIGSELSKABER FLERE OPLYSNINGER Side 2 af 15

3 INDLEDNING Helsingør Kommune kan tilbyde ældre og handicappede borgere to forskellige boligtyper: Plejehjemsboliger Ældreboliger Hvilken bolig, du kan få bevilget, afhænger af dine behov. Lige nu sidder du med pjecen, der handler om ældreboliger. Her kan du læse om de ældreboliger, som Helsingør Kommune har til rådighed, og om hvordan du ansøger om en ældrebolig. Du skal være opmærksom på, at boligerne kun kan tilbydes, hvis du opfylder visse betingelser. Helsingør Kommune har den fulde anvisningsret til de ældreboliger, der ligger i kommunen. De fleste af boligerne udlejes af et alment boligselskab, så beboerne er omfattet af lejeloven. Desuden tilbydes plejehjemsboliger til ældre borgere, som har brug for at kunne få hjælp døgnet rundt. Der findes en særskilt pjece om plejehjemsboliger, som du kan få ved at kontakte Forebyggelse og Visitation på tlf mandag, tirsdag og torsdag fra kl , onsdag og fredag fra kl FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME Mange får senere i livet problemer med at klare sig i den bolig, hvor de måske har boet i mange år. Helsingør Kommune anbefaler derfor, at raske og rørige ældre i tide beslutter at finde en passende bolig, der kan vare livet ud. På den måde vil mange slet ikke få behov for en af de særlige ældreboliger. Du kan søge rådgivning hos de almene boligselskaber, hos ejendomsmæglere eller i din bank. Bor du i forvejen i et alment boligselskab, har du visse fordele i boligselskabet. Du finder adresser og telefonnumre på boligselskaber bagest i denne brochure. Side 3 af 15

4 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG? Helsingør Kommune har mulighed for at hjælpe ældre og handicappede borgere med at få en egnet bolig. Du skal være opmærksom på, at boligerne kun kan tilbydes, hvis du opfylder visse betingelser. For eksempel er din alder ikke afgørende. Det handler i stedet om, hvor godt du kan klare dig i hverdagen. Helsingør Kommune udlejer kun ganske få boliger selv og er ikke et boligselskab, men kommunen har muligheden for at anvise dig en ældrebolig i et boligselskab. Når du tilbydes en egnet bolig, skal du være indstillet på at flytte med kort varsel. VENTELISTE Bliver du godkendt til en bolig, der er anvist af kommunen, kommer du normalt på en venteliste. Ventelisten er behovsbestemt. Det vil sige, at ledige boliger først tilbydes til de borgere, som har det største behov. Det er Visitationsudvalget, der vurderer behovet. SÅDAN SØGER DU EN BOLIG Hvis du ønsker at søge en ældrebolig, skal du kontakte Helsingør Kommune, Forebyggelse og Visitation. Forebyggelse og Visitation træffes på telefon mandag, tirsdag og torsdag fra kl , onsdag og fredag fra kl I forbindelse med ansøgningen vil du få besøg af en visitator, som vil bede om oplysninger om dit helbred, boligforhold og sociale forhold samt høre, hvordan du har det, og hvordan du klarer dig i dagligdagen. Når du søger en ældrebolig, har du mulighed for at komme med ønsker til, hvor du gerne vil bo, og vi vil, så vidt det er muligt, forsøge at opfylde dine ønsker. Visitator indstiller til Visitationsudvalget, som beslutter, om du kan bevilges en ældrebolig. Side 4 af 15

5 BETINGELSERNE FOR AT FÅ EN BOLIG Når din ansøgning om en ældrebolig behandles, vurderer visitator, hvordan du klarer dig. Visitator vurderer også din nuværende bolig. Er rammerne i orden? Kan du fungere rimeligt? Kan du komme rundt? Kan du få den nødvendige hjælp eller pleje fra hjemmeplejen? Det er nogle af de emner, der vil blive berørt, når visitator kommer på besøg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. Helsingør Kommune anviser ikke en bolig, hvis ansøgningen skyldes, at den nuværende bolig er blevet for stor, for dyr, ligger dårligt, eller haven er uoverkommelig. din nuværende bolig kan indrettes hensigtsmæssigt ved at foretage mindre boligændringer eller give dig hjælpemidler. ÆLDREBOLIGER En typisk ældrebolig er en 2-rums bolig på ca kvadratmeter eller en 3-rums bolig på ca kvadratmeter, der ligger i et boligselskab. I nogle af bebyggelserne er der fælleshus/fællesarealer, der indgår som en del af boligens bruttoareal Ældreboliger er indrettet, så de er velegnede til bevægelseshæmmede samt til borgere, som har behov for hjælp til personlig pleje. LEJEFORHOLD Helsingør Kommune har anvisningsretten, men ingen kontraktlige forpligtelser. Du indgår et helt almindeligt lejeforhold med boligselskabet. Som i enhver anden bolig kan du få hjemmehjælp, hvis du af helbredsmæssige grunde har behov for det. Oplysninger om husleje, beboerreglement m.v. fås ved henvendelse til det enkelte boligselskab. Oplysninger omkring økonomi, boligydelse boligindskudslån m.v., fås på Borgerservice, Birkedalsvej 27,. Tlf: Side 5 af 15

6 INTET FAST PERSONALE Det er kun plejehjemsboligerne, der har fast tilknyttet personale, som du kan komme i kontakt med 24 timer i døgnet. I ældreboligerne er der ikke særligt tilknyttet personale eller fast kaldeanlæg, men du får naturligvis den hjælp, som du er visiteret til, og du kan få installeret et nødkald, hvis du har behov for det. ANSØGNING OM BOLIG I ANDEN KOMMUNE Det er muligt at søge en ældrebolig i en anden kommune. Du skal godkendes i både Helsingør Kommune, og den kommune du søger til. Betingelserne for at få en ældrebolig kan være forskellige fra kommune til kommune. Ønsker du at søge en bolig i en anden kommune, skal du først godkendes i Helsingør Kommune. Visitationsudvalget sender herefter sagen videre til godkendelse i den nye kommune. KLAGEMULIGHEDER Du kan klage til Ankestyrelsen over afslag på ansøgning om en bolig. Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du rette henvendelse til Helsingør Kommune, Forebyggelse og Visitation. Du skal klage senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Din ansøgning vil herefter blive revurderet. Hvis Visitationsudvalget fastholder afgørelsen, vil klagen blive sendt videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen sender en kvittering til dig, når de har modtaget klagen. Den forventede sagsbehandlingstid vil fremgå af kvitteringen. Når Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen, får du besked. Side 6 af 15

7 HVAD ER FOREBYGGELSE OG VISITATION? Forebyggelse og Visitation er en tværfagligt sammensat gruppe, som består af visitatorer, som er enten ergo og fysioterapeuter eller sygeplejersker samt administrative medarbejdere. Forebyggelse og Visitation har ansvaret for at vurdere, i hvilken udstrækning brugerne er berettigede til hjælp i overensstemmelse med lovgivningen og Helsingør Kommunes serviceniveau. VIL DU VIDE MERE? Har du brug for flere oplysninger om ældreboliger, er du velkommen til at kontakte Forebyggelse og Visitation: tlf mandag, tirsdag og torsdag fra kl , onsdag og fredag fra kl Helsingør Kommune Forebyggelse og Visitation Sundtoldvej 2 Tlf.: Side 7 af 15

8 FAKTA OM ÆLDREBOLIGERNE OG DERES BELIGGENHED Hamlet, Kronborgvej 1 og Strandpromenaden 1A 2B, Bebyggelse i 3½ etage med elevator. 29 boliger med 1 og 2 rum af forskellig størrelse. Ligger i samme bygning som dagcenteret Hamlet Udlejer: Helsingør Kommune, Center for Ejendomme, Stengade 59,. Tlf.: Poppelhaven 2 32 og 3 45, 3070 Snekkersten Rækkehuse i 1 plan. 38 stk. 2-rums boliger på ca. 60 m² Lille have, Fælleshus og vaskeri. Nabo til Træningscenter Poppelgården Administrator: Andersen Advokater, Ole Rømers Vej 4,. Tlf.: Side 8 af 15

9 Kristinehøjvej 10A - B og Kronborg Ladegårds Vej 100A G, Rækkehuse i 1 plan og 9 stk. 2-rums boliger på ca. 60 m² Lille have. Nabo til plejecentret Kristinehøj. Udlejer: Danske Diakonhjem Adm.: Plejehjemmet Kristinehøj, Kronborg Ladegårdsvej 102,. Tlf.: Montebello, Gurrevej , Bebyggelse i 3 etager m/elevator. 50 boliger - heraf - 44 stk. 2-rums boliger på m² (brutto ca. 70 m²) - 6 stk. 3-rums boliger på ca. 78 m² (brutto ca. 95 m²) Terrasse/altan, Fælleshus, vaskeri og gæsteværelse. Nabo til plejehjemmet Montebello. Udlejer: DOMEA, Oldenburg Allé 3, 2630 Tåstrup. Tlf.: Side 9 af 15

10 Holmegårdsvej 50 B, 3100 Hornbæk Bebyggelse i 1 plan. 2 stk. 2- rums boliger på ca. 60 m² Er sammenbygget med plejehjemmet Bøgehøjgård. Udlejer: Helsingør Kommune, Center for Ejendomme, Stengade 59,. Tlf.: Fredensvej 13 53, 3060 Espergærde Rækkehuse i 1 plan. 21 stk. 2-rums boliger på ca. 56m² Lille have. Udlejer: Boligselskabet Nordkysten, Vestermarken 16A, 3060 Espergærde Tlf.: Buen 57 69, 3490 Kvistgård Rækkehuse i 1 plan. 7 stk. 2-rums boliger på 56 m² Lille have. Fælleslokale og fælles vaskeri (fælles med anden boligbebyggelse). Udlejer: DOMEA, Oldenburg Allé 3, 2630 Tåstrup. Tlf.: Side 10 af 15

11 Kronborgvej 2 8, Bebyggelse i 2½ etage med elevator. 20 boliger, placeret i 3 boligblokke: - 6 stk. 3-rums boliger, m² - 14 stk. 2-rums boliger, m² Fælleslokale og vaskeri. Udlejer: Boligselskabet Nordkysten, Vestermarken 16A, 3060 Espergærde Tlf.: Kongensgade 24 26, Bebyggelse i 3 etager med elevator. 28 stk. 2-rums boliger på m². Fælleslokale og vaskeri Udlejer: O.K. Fonden, Frederiksberg Allé 104, 1. sal, 1820 Frederiksberg Tlf.: Side 11 af 15

12 Bakkeboparken, Peter Olsens Vej 2 A E, 3100 Hornbæk 3 punkthuse i 2 etager med elevator samt 1 punkthus i 1 plan I alt 13 boliger heraf 3 stk. 3-rum boliger på ca. 75m² 10 stk. 2-rums boliger, 63-66m² Terrasse/altan. Fælleslokale og gæsteværelse. Udlejer: Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby. Tlf.: Olaf Rudes Vej 1, Bebyggelse i 3 etager m/elevator 29 stk. 2-rums boliger på ca. 55m². Fælleslokale Udlejer: Boliggården Trækbanen 16,. Tlf.: Murergade 5F L, Bebyggelse i 3 etager med elevator. 29 stk. 2- og 3-rums boliger på m². Fælleslokale Udlejer: AKB Nordsjælland, Grønnegade 4B, 3400 Hillerød Tlf.: Side 12 af 15

13 BOLIGSELSKABER AKB Nordsjælland Grønnegade 4B 3400 Hillerød Tlf.: Boliggården Trækbanen 16 Tlf.: Ekspeditionstid dagligt kl , torsdag til kl. 17. Boligselskabet Nordkysten Vestermarken 16A 3060 Espergærde Tlf.: Espergærde Andelsboligforening Vestermarken 16 A 3060 Espergærde Tlf.: Ekspeditionstid dagligt kl og 13-14, torsdag også kl KAB - Bygge- og boligadministration Vester Voldgade København V Tlf.: Ekspeditionstid: Mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl (fredag kun personlig henvendelse til Udlejningen). Boligselskabet Lejerbo Torvet 7, Hillerød Fax nr.: Tlf.: Ekspeditionstid: mandag-onsdag kl og 13-15, torsdag kl Fredag lukket. Boligselskabet af 1961 i Tikøb, v/ DOMEA Oldenburg Allé Taastrup Tlf.: Ekspeditionstid: mandag-onsdag kl , torsdag og fredag kl Side 13 af 15

14 FLERE OPLYSNINGER Boligstøttekontoret samt kontoret for boligindskudslån Borgerservice Prøvestenen Birkedalsvej 27 Tlf.: Ekspeditionstid: mandag-onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Center for Ejendomme Rådhuset Stengade 59 Tlf.: Advokatvagten 2 advokater tilbyder gratis mundtlig rådgivning den 1. og 3. torsdag hver måned kl på Hovedbiblioteket på Kulturværftet på 2.sal. Alle borgere er velkomne til at henvende sig med juridiske spørgsmål. Lejernes Landsorganisation i Danmark Hovedgaden Birkerød Tlf.: og Ekspeditionstid: mandag kl , onsdag kl og kl Personlig henvendelse efter aftale. Helsingør Lejerforening Fiolgade 13 C, 1. Tlf.: Åbent hver mandag kl Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V Tlf.: Ekspeditionstid: mandag-fredag kl Side 14 af 15

15 Side 15 af 15

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... Nr. 7 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere