DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave 1 Siden 1968 havde de nordjyske kunstnere Alf Antonius, Brit Brutus, Carl Claudius og Dora Domitian levet sammen i kollektivet»roma«, der blev opløst ved Antonius død i Der var stor efterspørgsel efter alle fire kunstneres værker. Kunstsamleren Ebbe Ejegod fra Ebberød kom den 15. marts 1999 undervejrs med, at Brutus, Claudius og Domitian ejede et Antonius-maleri hver. Samme dag bad Ejegod sin gode ven Franz From om straks at tage til Nordjylland for at købe de tre malerier i Ejegods navn og for maksimalt kr. pr. stk. Tidligt næste morgen - den 16. marts - fik Ejegod et tip om, at det maleri, som var i Brutus eje, var noget makværk. Da From ikke havde telefon, fik Ejegod straks et budfirma til at køre ud til From med en skriftlig meddelelse om, at From ikke skulle købe Brutus maleri. Meddelelsen blev lagt i Froms postkasse kl samme morgen, hvor From dog undtagelsesvis ikke nåede at tømme postkassen, inden han kl tog hjemmefra i bil - med kurs mod Nordjylland. For at være på den sikre side afsendte Ejegod endnu samme dag med posten sålydende brev til Brutus:»Kære Brit Brutus. De vil snart få besøg af en hr. From, som hævder at have en fuldmagt, der imidlertid nu er tilbagekaldt. Med venlig hilsen Ejegod.«Da Ejegod var kommet til at underfrankere brevet med 25 øre, blev det standset under postbesørgelsen, og Ejegod fik det retur med morgenposten den 17. marts. Sidst på eftermiddagen den 16. marts fandt From frem til Brutus, som han tilbød kr. for maleriet med tilføjelsen, at hun kunne tænke over tilbudet»i nogle dage«. Den 18. marts kom Ejegods brev - bilagt en udførlig redegørelse fra Ejegod om det passerede - frem til Brutus, der imidlertid straks besvarede brevet således:»ejegod. Egentlig ville jeg ikke have accepteret tilbudet, men jeg finder mig ikke i dine kapitalistkneb og har derfor netop nu besluttet at acceptere. Brit Brutus.«I Nordjylland opsøgte From dernæst Claudius, som ikke ville sælge sit Antonius-maleri, 1

2 men derimod gerne sin nyeste skulptur -»Formand Mao«- for kr. Da Claudius ikke havde telefon, begav From sig til en telefonboks for at kontakte Ejegod. From fik kun forbindelse med telefonsvareren, lagde besked og bad om, at Ejegod svarede pr. telegram til Claudius adresse. Kort efter modtog From her sålydende telegram:»kære franz STOP du skal også købe skulpturen STOP Ebbe«, og From accepterede herefter - i Ejegods navn - Claudius tilbud på kr. Det kom senere for en dag, at telegrammet ved en fejl fra telegrafvæsenets side havde fået et fejlagtigt indhold, og at telegrammet skulle have været sålydende:»kære franz STOP du skal ikke købe skulpturen STOP Ebbe«. I Nordjylland opsøgte From endelig Dora Domitian, som kort forinden havde modtaget sålydende brev fra Ejegod:»Jeg ønsker at købe Deres maleri af Alf Antonius og har givet Franz From fuldmagt til at indgå aftale herom med Dem. Med venlig hilsen Ejegod.«From var knap kommet inden for døren, før Dora Domitian sagde, at hun skulle have mindst kr. for det billede, hun havde malet af Alf Antonius, da de i 1985 havde siddet og portrætteret hinanden. From, der havde en svaghed for dominerende kvinder, accepterede på stedet tilbudet i Ejegods navn og kom aldrig ind på sit egentlige ærinde. Ved Froms hjemkomst den 20. marts kom alting for dagens lys, og Ejegod meddelte straks Brutus, Claudius og Domitian, at han ikke anså sig for bundet ved det passerede, der måtte være en sag mellem de tre kunstnere og From. Ejegod meddelte også From, at han hverken ville opfylde Froms krav på vederlag ( kr.) eller hans krav på godtgørelse for benzin- og andre rejseudgifter (2.227 kr.) og i øvrigt ville have erstatning af From, hvis han (Ejegod) blev»hængt op på noget«. Hvorledes er retsstillingen mellem alle sagens parter? 2

3 1. Retsstillingen vedr. Brutus maleri Løsningseksempel til opgave Forholdet mellem Ejegod og Brutus Ejegod har den 15. marts 1999 givet From en 18-fuldmagt, men har dagen efter afsendt en tilbagekaldelse, der bliver lagt i Froms postkasse kl Tilbagekaldelsen må således anses for at være kommet frem kl (eller i hvert fald senest kl. 8.45, idet det af opgavetekstens oplysninger klart fremgår, at From under normale omstændigheder tømmer postkassen, inden han tager hjemmefra). From har herefter ingen 18-fuldmagt, da han den 16. marts sidst på eftermiddagen - i Ejegods navn - tilbyder Brutus kr. for maleriet, og Ejegod kan følgelig ikke på dette grundlag være forpligtet over for Brutus. Da Ejegod ved, at From vil tage afsted til de tre kunstnere»straks«, og da Ejegod dermed også ved, at From kan være taget afsted i uvidenhed om tilbagekaldelsen, påhviler der utvivlsomt Ejegod en pligt til at give Brutus en sådan meddelelse som foreskrevet i AFTL 19. Dette gør Ejegod da også et forsøg på, men forsøget slår fejl, fordi Ejegod underfrankerer brevet. AFTL 40 kan klart ikke anvendes i en situation, hvor forsinkelsen beror på en fejl eller forsømmelse fra afsenderens side, og denne bestemmelse kan således ikke»redde«ejegod. Ejegod gør et fornyet forsøg på at få 19-meddelelsen frem til Brutus den 18. marts, og dette forsøg lykkes - men for sent, idet From allerede den 16. marts i Ejegods navn har afgivet et tilbud, der er kommet til Brutus kundskab og dermed er bindende for Ejegod. 19-meddelelsen, som Ejegod har»bilagt en udførlig redegørelse for det passerede«(d.v.s. Ejegods oprindelige instruks, hans vildfarelse med hensyn til maleriet og hans underfrankering af 19-meddelelsen), kommer imidlertid frem til Brutus på et tidspunkt, hvor Brutus - efter eget udsagn - har bestemt sig til ikke at acceptere. Henset til begivenhedsforløbet og til, at Brutus accept har et chikanøst præg, er det utvivlsomt, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at princippet i den snævre undtagelsesregel i AFTL 39, 2. pkt., kan bringes i anvendelse, således at Ejegods 19-meddelelse anses for at være rettidig. Ejegod er herefter ikke bundet over for Brutus Forholdet mellem Ejegod og From From har ikke krav på vederlag, da der ikke er indgået aftale herom. Derimod har From selvsagt krav på godtgørelse for benzin- og andre rejseudgifter. Da Ejegod ikke er bundet over for Brutus, opstår der ikke spørgsmål om, hvorvidt Ejegod kan få erstatning hos From Forholdet mellem Brutus og From Da Ejegod ville være bundet over for Brutus, hvis ikke princippet i AFTL 39, 2. pkt., havde»reddet«ham (Ejegod), slipper From for erstatningsansvar over for Brutus, jf. AFTL 25, stk. 1, sammenholdt med AFTL 39, 2. pkt. (From, der i medfør af AFTL 3

4 25, stk. 1, indestår for, at han har fornøden fuldmagt, ville derimod ikke kunne slippe for erstatningsansvar i medfør af AFTL 25, stk. 2, 2. pkt., da tredjemand (Brutus) må kunne påregne, at fuldmægtigen (From) ved besked om en tilbagekaldelse, som er kommet frem på fuldmægtigens bopæl, inden fuldmægtigen tager hjemmefra). 2. Retsstillingen vedr. Claudius skulptur 2.1. Forholdet mellem Ejegod og Claudius Ejegod er ikke bundet over for Claudius, idet 18-fuldmagten i telegrammet til From er ugyldig i medfør af AFTL 32, stk. 2, der er en stærk ugyldighedsgrund. Det er derfor uden betydning, at såvel From som Claudius er i god tro om telegramforvanskningen Forholdet mellem Ejegod og From Der henvises til punkt 1.2 ovenfor, der finder tilsvarende anvendelse her Forholdet mellem Claudius og From From, der i medfør af AFTL 25, stk. 1, indestår for, at han har fornøden fuldmagt, slipper for erstatningsansvar i medfør af AFTL 25, stk. 2, 2. pkt., idet tredjemand (Claudius) ikke kan påregne, at fuldmægtigen (From) ved besked om telegramforvanskningen. 3. Retsstillingen vedr. Domitians maleri 3.1. Forholdet mellem Ejegod og Domitian Ejegod har givet From en 13-fuldmagt ved at rette en særskilt fuldmagtserklæring til Domitian. Fuldmagten går efter sin ordlyd ud på køb af»deres maleri af Alf Antonius«, hvilket sprogligt kan forstås enten som Domitians maleri af Antonius eller Antonius maleri af Domitian. Domitian må antages at være i god tro, da hun tilbyder From det portræt, hun har lavet af Antonius, hvorimod From naturligvis er i ond tro. Da det alene er Domitians gode eller onde tro, der er afgørende, vinder Domitian ret, og Ejegod er således bundet til at betale hende kr. for maleriet Forholdet mellem Ejegod og From From har ikke krav på vederlag, da der ikke er indgået aftale herom. From har heller ikke krav på godtgørelse for benzin- og andre rejseudgifter, når han misrøgter sit fuldmagtshverv i den grad, der her er tale om. Da From imidlertid under alle omstændigheder skulle tage til Nordjylland, er det kun de - sikkert meget beskedne - merudgifter, der har været forbundet med dette besøg, som From ikke kan få godtgørelse for. Da Ejegod kun er blevet bundet over for Domitian, fordi From har handlet culpøst, kan Ejegod kræve, at From erstatter det tab, Ejegod har lidt som følge af handelen. Tabet svarer til forskellen mellem købesummen og maleriets værdi (der ikke er oplyst i opgaveteksten). (Selv om det måtte antages, at From er omfattet af EAL 23, stk. 3, må hans ansvar fastholdes fuldt ud, idet han har været helt bevidst om fuldmagtsoverskridelsen). 4

5 3.3. Forholdet mellem Domitian og From Da Ejegod er bundet over for Domitian, opstår der ikke spørgsmål om, hvorvidt Domitian kan få erstatning hos From. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 35 ff., s. 39 ff., s. 64, s. 307, s. 309 og s. 311 ff. 5

6 Opgave 2 Købmand Kurt Knop besluttede efter en lang og trist vinter at rejse til Lanzarote i perioden fra den 17. til den 24. april Kurts ekspedient gennem mange år, Eskild Ehlers, måtte derfor passe købmandsforretningen alene. Eskild havde særdeles travlt og kunne ikke nå at fylde hylder op med varer fra det tilstødende varelager. Kunderne tog imidlertid ikke nogen notits heraf, eftersom det var ganske sædvanligt, at der manglede varer på hylderne, allerede fordi butikslokalets meget beskedne størrelse satte en naturlig begrænsning for antallet af varer, der kunne stå fremme. Døren til lagerlokalet stod således normalt åben, og det forekom jævnligt, at kunderne selv gik ud på lageret og hentede den ønskede vare. Torsdag den 22. april bad murermester Morten Mortensen sin»stik-i-renddreng«, den 15-årige skoleelev Janus Juul, om at købe fyraftensbajere hos købmand Kurt til alle medarbejderne i firmaet. Ved en fejltagelse greb Janus Mortensens jakke, der hang lige ved siden af Janus på knagerækken. Jakkerne var % bortset fra størrelsen % helt ens, da der var tale om»firmajakker«, som alle medarbejderne havde fået som et»frynsegode«. På vej ud af døren opdagede Janus, at det ikke var hans egen jakke, idet ærmerne var lidt for lange, men han mente dog ikke, at det betød noget for den korte tur. Da Janus indfandt sig i købmandsforretningen, konstaterede han, at der ikke var flere Tuborg Classic på hylden, hvorfor han ilede ud på lageret og fik fat på to styk»sixpack«(to kartoner med 6 øl i hver). På vej tilbage mod kassen gled Janus i noget madolie, som en kunde tidligere på dagen havde spildt på gulvet i lagerlokalet, da en glasflaske med olie gik i stykker, idet den gled ud af indkøbskurven. Eskild var blevet tilkaldt straks efter, at madolien var blevet spildt, men havde på grund af travlhed kun nået at samle de største af glasskårene op, inden han blev afbrudt af telefonen, hvorefter han glemte alt om olien. De 12 øl blev smadret ved uheldet, og Mortensens jakke blev ødelagt, idet Janus skar sig på adskillige glasskår. Ved faldet beskadigede Janus sit højre knæ. På skadestuen blev han udstyret med en benskinne og to krykker, hvorved hans førlighed nedsattes betragteligt. Som følge af uheldet kunne Janus hverken gå i skole eller passe sit fritidsjob. I sygdomsperioden 6

7 fordrev Janus tiden med at se fjernsyn. 14 dage efter uheldet i købmandsforretningen faldt Janus i hjemmet i forbindelse med, at han ville rejse sig for at slukke for fjernsynet, idet den ene krykke hang fast i en fodskammel. Ved dette sidste fald forlængedes Janus sygeog genoptræningsperiode med 3 uger. Eskild var dybt ulykkelig over det passerede og havde straks lovet Janus, at skaderne selvfølgelig nok skulle blive betalt, for som Eskild sagde:»kurt har tegnet en forsikring, der dækker den slags«. Da Kurt ved sin hjemkomst informeredes om begivenheden, blev han imidlertid rasende og krævede, at Janus, Mortensen eller Eskild skulle betale for de 12 øl. Kurt afviste på det kraftigste, at der kunne rejses et krav mod ham, idet han udtalte, at Janus»var en fortravlet klodrian, der gik i glatte hyttesko, som var totalt uegnet fodtøj, og at han for øvrigt ikke havde noget at gøre i lagerlokalet«. Hvorledes er retsstillingen? Det skal ved besvarelsen lægges til grund, at Kurt havde tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækkede Kurts og/eller Kurts ansattes erstatningsansvar, at Janus først var i stand til at genoptage sit fritidsjob efter 8 uger, men ikke havde nogen varige følger af uheldet, at jakken nu kostede kr., men var indkøbt ca. en måned tidligere til kr., idet Mortensen havde opnået»mængderabat«ved indkøb af jakker til alle medarbejderne i firmaet, og at Kurt solgte øllene til 5,95 kr. pr. stk., mens hans indkøbspris var 4,10 kr. pr. stk. Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatningskrav. 7

8 Løsningseksempel til opgave 2 1. Er Janus krav omfattet af ASFL? Janus går til købmanden som et led i tjenesten, jf. ASFL 1 (se Lærebogen s. 253). Der er utvivlsomt tale om et ulykkestilfælde i ASFL s forstand (se Lærebogen s. 255 f.). Janus tab (svie og smerte godtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste) dækkes imidlertid ikke af ASFL, jf. ASFL 25 e.c. (se Lærebogen s. 257 ff.). Det er således relevant at undersøge, om Janus kan rejse et privatretligt erstatningskrav, jf. ASFL 59 (Lærebogen s. 259 f.). Der er ikke grundlag for at pålægge murermester Mortensen et erstatningsansvar for skaderne på Janus, eftersom Mortensen på ingen måde har handlet culpøst. 2. Janus krav mod Kurt og Eskild Eskild har en stillingsfuldmagt, jf. AFTL 10, stk. 2, men denne rækker klart ikke til at give en skadelidt kunde tilsagn om erstatning (Aftaler og mellemmænd s. 285 f.). (Løftet er i øvrigt ikke omfattet af reglen i EAL 27 (Lærebogen s. 364)). Kurt hæfter for Eskilds culpøse handlinger/undladelser under arbejdets udførelse i medfør af reglen i DL (Lærebogen s. 151 ff.). Det er et almindeligt fænomen, at man har vanskeligt ved at få tilkendt erstatning, hvis man kommer til skade på et sted, hvor man ikke har noget naturligt ærinde, jf. Lærebogen s. 67 (smh. m. s. 106). Kunderne færdes på lageret, hvilket accepteres af indehaveren (Kurt) og ikke blot er begrundet i den konkrete situation, hvor Eskild passer forretningen alene. Lagerlokalet er frit tilgængeligt, jf. den åbentstående dør, og anvendes i praksis som en integreret del af butikken. (Smh. endvidere Lærebogen s. 65 om arrangørers erstatningsansvar og dommene U Ø og U V (omtalt i Lærebogen s. 306)). Uanset at Eskild har travlt, handler han, jf. det ovenstående, culpøst ved at undlade at tørre madolien op. Initialskaden er utvivlsomt en kausal og adækvat følge af den udviste culpøse adfærd. Følgeskaden (forlængelsen af sygdomsperioden med 3 uger ved uheldet i hjemmet) må tillige anses for at være kausal og adækvat, idet det fremgår, at Janus førlighed som følge af uheldet var nedsat betragteligt. (Se til problemstillingen Lærebogen s. 288 ff.). Janus har ikke udvist egen skyld i relation til uheldet i hjemmet (Lærebogen s. 293). Janus vil kunne rejse krav mod Kurt om godtgørelse for svie og smerte, jf. reglen i EAL 3 (Lærebogen s. 235 f.). Derudover vil Janus have et krav i anledning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2, da han i 8 uger ikke er i stand til at passe sit arbejde (Lærebogen s. 232 f.). Der er intet grundlag for at betragte Janus skovalg eller ophold i lagerlokalet som relevant egen skyld. (Se Lærebogen s. 305 f.). Eskild har ikke optrådt groft uagtsomt i EAL 19, stk. 3 s forstand, hvorfor hans erstatningsansvar bortfalder, da ansvaret er dækket af arbejdsgiverens ansvarsforsikring (Lærebogen s. 343 f.). 3. Murermester Mortensens krav i anledning af skaden på jakken 8

9 3.1. Krav mod Kurt og Eskild? Kurt er erstatningsansvarlig for skaden på jakken, jf. det ovenfor i punkt 2 anførte. Idet der ikke foreligger medvirken/egen skyld fra Janus side, er der ikke passiv identifikation (Lærebogen s. 308). Mortensen kan derimod ikke rejse noget krav mod Eskild, jf. EAL 19, stk. 3, p.g.a. Kurts erhvervsansvarsforsikring, da E kun har handlet simpelt uagtsomt (Lærebogen s. 343 f.) Krav mod Janus? Janus opdager fejlen, inden han går ud af døren, hvorfor forholdet nærmest må karakteriseres som et»tvangslån«omfattet af DL a fortiori (eller eventuelt princippet om casus mixtus cum culpa) (Lærebogen s. 158 og s. 284). Det er en forudsætning for anvendelsen af reglen i EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1, at arbejdstageren har handlet culpøst (jf. Lærebogen s. 154 og s. 165 f.). Janus adfærd i købmandsbutikken kan ikke betegnes som culpøs. Janus har dog forsæt til uberettiget brug af jakken, hvorfor reglen i EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1, må være anvendelig. I den konkrete situation bortfalder Janus ansvar, da der må lægges vægt på, at skaden er en hændelig følge af et begivenhedsforløb igangsat af en forsætlig handling, Janus alder, stillingens karakter og det forhold, at der er en (med)ansvarlig skadevolder, som er dækket af en ansvarsforsikring (Lærebogen s. 163 ff.). Murermester Mortensen har altså alene et erstatningskrav mod Kurt (indirekte dennes erhvervsansvarsforsikring) i anledning af skaden på jakken Erstatningskravets størrelse Der skal tages udgangspunkt i genanskaffelsesprisen på kr., jf. princippet i FAL 37 (Lærebogen s. 221 f.). 4. Kurts krav om betaling for de 12 øl 4.1. Krav mod Janus og/eller Mortensen? Janus har ikke forvoldt skaden ved culpøs adfærd, hvorfor hverken Janus eller Mortensen er erstatningsansvarlige Krav mod Eskild? Skaden på øllene er en adækvat følge af den af Eskild udviste uagtsomhed. Erstatningskravet på 12 gange 4,10 kr. (Lærebogen s. 221 f.) bortfalder, jf. EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (Lærebogen s. 165 f.).»lærebogen«er: Bo von Eyben, Jørgen Nørgaard og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 3. udg., Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg.,

10 Opgave 3 Thorkild Thomsen drev fra havnen i Thyborøn en virksomhed med eksport af fisk til Sydeuropa. Bogholderiet i Thomsens virksomhed blev ført ved hjælp af en enkelt ret ny computer, en såkaldt»pentium II«. Selv om denne computer havde mere end rigelig kapacitet til at udføre virksomhedens forholdsvis simple bogholderiopgaver, var Thomsen på udkig efter nyt og kraftigere edb-udstyr. Den 1. oktober 1998 læste Thomsen i dagbladet»vestkysten«en annonce, som var indrykket af computerfirmaet»pc Power ApS«med adresse i Glostrup. I annoncen hed det blandt andet:»den nye generation af særligt kraftige PC er - Pentium III - er nu på markedet til favørpris. Vi sørger for levering overalt i landet uden omkostning for Dem. Ved samlet køb af skærm og harddisk ydes en rabat på 10 %.«Senere samme dag bestilte Thomsen telefonisk hos PC Power ApS en 17 tommer farveskærm samt en Pentium III-harddisk - begge dele af det italienske mærke»capisco«. Normalpriserne for skærm og harddisk var henholdsvis kr. og kr. Straks efter telefonsamtalen modtog Thomsen en ordrebekræftelse pr. telefax. I ordrebekræftelsen, som indeholdt en præcis beskrivelse af skærm og harddisk, hed det blandt andet:»levering sker omgående på Deres forretningsadresse. Købesummen på kr. (rabat kr. fratrukket) betales senest 30 dage efter levering.«den 2. november afleverede en fragtmand en skærm og en harddisk på Thomsens forretningsadresse. De to dele var begge forsynet med mærkater, som var i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. I ugerne herefter fungerede det nye anlæg upåklageligt. Det gamle anlæg anbragte Thomsen på et ledigt skrivebord, hvor det stod ubrugt»som reserve«. Søndag den 22. november fik Thomsen besøg af sin 22-årige søn, Erik, som læste datalogi på Aarhus Universitet. Thomsen foreviste stolt sit nye edb-anlæg for sønnen. I det følgende par timer sad Erik og»legede med«de to computere. Erik konstaterede efter 10

11 nogen tids undersøgelse, at den ny computer kun var en anelse kraftigere end den gamle. Erik meddelte sin far, at der var rigelig kapacitet til bogholderiet i den nye computer, men at der umuligt kunne være tale om en Pentium III, som skulle være mere end dobbelt så kraftig som den gamle Pentium II. Denne oplysning gjorde Thomsen aldeles rasende. Den 23. november om morgenen afmonterede Thomsen den nye harddisk, som han herefter sendte med en lokal fragtmand til PC Power ApS forretningsadresse i Glostrup. Straks efter afsendelsen meddelte Thomsen i en telefax til PC Power ApS, at han hævede købet af harddisken, som ikke svarede til det aftalte, og at den lovede rabat på kr. ville blive fradraget i de kr., som var normalprisen for skærmen. Under transporten til Glostrup fik den forsvarligt emballerede harddisk et stød, som beskadigede fjederen i diskettedrevet. Den 25. november modtog Thomsen en telefax fra PC Power ApS, som oplyste, at den returnerede harddisk var en Pentium II, som var fejlmærket af den italienske leverandør. PC Power ApS bestred dog, at Thomsens ophævelse var berettiget. Til støtte herfor anførtes det, at Thomsen havde reklameret for sent, at harddisken nu var blevet påført en skade, som det ville koste 200 kr. at udbedre, at harddisken var forringet i værdi med kr., idet den nu kun kunne sælges som brugt, at Thomsen inden ophævelsen skulle have givet PC Power ApS adgang til at foretage omlevering, og at ophævelse af købet i øvrigt ikke kunne ske for harddisken alene. PC Power ApS krævede i øvrigt erstatning for transportskaden (200 kr.) samt for værdiforringelsen (4.000 kr.) som følge af Thomsens brug af harddisken. Endelig krævede PC Power ApS en godtgørelse på 400 kr. for den nytte, Thomsen havde haft af harddisken i tiden indtil ophævelsen. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. (Ved»harddisk«forstås overalt i opgaveteksten den kasse, som indeholder de centrale elektroniske dele, der muliggør anvendelse af edb-programmer). 11

12 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om et handelskøb, jf. købelovens 4, stk. 1, som har karakter af genuskøb, jf. købelovens 3. Ophævelsen Det er åbenbart, at der foreligger en væsentlig mangel ved harddisken, som hverken svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller har den værdi eller kapacitet, som Thomsen havde ret til at forvente, jf. Lærebogen s. 114 f. At computeren rent faktisk - aktuelt - opfylder Thomsens edb-behov medfører selvsagt ikke, at manglen kan anses for uvæsentlig. Spørgsmålet er herefter, om der foreligger konkrete omstændigheder, som medfører fortabelse af hævebeføjelsen. Udgangspunktet ved besvarelsen heraf kan tages i de anbringender, som gøres gældende af PC Power ApS. 1. Reklamationsproblemet: Da der er tale om handelskøb, skal køberen reklamere»straks«, jf købelovens 52, stk. 1. Vil køberen hæve købet, skal specifik reklamation herom afgives uden ugrundet ophold, jf. samme bestemmelses stk. 2. Reklamation kan dog først kræves, når køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen, jf. i det hele nærmere Lærebogen s. 143 f. I den foreliggende situation er det utvivlsomt, at Thomsens reklamation er rettidig: Dels har Thomsen ikke tilsidesat sin undersøgelsespligt ifølge købelovens 51 (harddisken var mærket i overensstemmelse med det aftalte og fungerede upåklageligt, så Thomsen havde ingen anledning til at foranstalte nogen nærmere undersøgelse af dens kapacitet). Dels hævede Thomsen købet ved telefax mandag den 23. november, efter at han søndag den 22. november var blevet opmærksom på manglen. 2. Transportskaden. Risikoen for skaden under forsendelsen til PC Power ApS bæres af Thomsen, der hverken havde ret eller pligt til tilbagesendelse, jf. Lærebogen s Skaden er imidlertid åbenbart en uvæsentlig forringelse: Skadesbeløbet på 200 kr. skal sammenholdes med købesummen for harddisken. Det følger af købelovens 57, stk. 1, at en sådan forringelse ikke afskærer køberen fra at hæve, jf. Lærebogen s Værdiforringelsen som følge af brug. Til trods for, at værdiforringelsen - angiveligt kr. - ikke kan anses for uvæsentlig, har Thomsen ikke mistet sin hæveadgang, idet brugen af genstanden har fundet sted, inden manglen blev/burde være opdaget, jf. købelovens 58 og Lærebogen s Omlevering. En køber skal kun lade sig nøje med omlevering, hvis omlevering kan ske inden for den tid, da køberen havde pligt til at afvente levering, jf. 49. I det foreliggende tilfælde skulle levering ifølge aftalen ske»omgående«efter den 1. oktober. Retten til at afskære køberens misligholdelsesbeføjelser ved omlevering var således forlængst tabt, da manglen blev konstateret den 22. november, jf. nærmere Lærebogen s. 141 f. 5. Ophævelse for så vidt angår harddisken alene. Selv om købeloven ikke udtaler sig herom, ligger det fast, at en køber kan hæve købet delvis for så vidt angår den mangelfulde del, hvis denne isoleret set er behæftet med en væsentlig mangel, jf. Lærebogen s Ved køb af (eksempelvis) et edb-anlæg kan sammenhængen mellem anlæggets enkelte dele dog afskære køberen fra at hæve købet af én del alene. En sådan 12

13 sammenhæng foreligger åbenbart ikke i det foreliggende tilfælde, hvor det af rabatordningen klart fremgår, at skærm og harddisk kunne købes hver for sig. At rabatten forudsætter et samlet køb gør ingen forskel, jf. nærmere om rabatten nedenfor. Thomsens krav på rabat Da Thomsen ikke opfylder den aftalte betingelse - samlet køb af harddisk og edb-skærm - er det klart, at han ikke har krav på det fulde rabatbeløb på kr. Da PC Power ApS åbenbart er i væsentlig misligholdelse, og da Thomsen som følge heraf er berettiget til delvis ophævelse, jf. ovenfor, kan Thomsen dog antagelig kræve rabat af den del af leverancen, han beholder. Herefter udgør rabatten 10 % af skærmens pris (d.v.s. 10 % af kr. = 900 kr.). PC Power ApS krav PC Power kræver (1) erstatning for transportskaden (200 kr.), (2) erstatning for værdiforringelsen som følge af Thomsens brug (4.000 kr.) og (3) godtgørelse for Thomsens nytte af computeren i tiden indtil ophævelsen (400 kr.). 1. Transportskaden. Da Thomsens tilbagesendelse af harddisken som nævnt var uberettiget, er Thomsen ansvarlig for skaden på diskettedrevet. Thomsen må således erstatte PC Power ApS de 200 kr. Se Lærebogen s. 150 f. 2. Værdiforringelsen som følge af brug. Da Thomsens brug af harddisken har fundet sted, inden han opdagede/burde have opdaget manglen, jf. herved købelovens 58, har Thomsen ikke handlet ansvarspådragende. 3. Godtgørelse for nytte. En sælger kan efter omstændighederne kræve godtgørelse for køberens nytte af det solgte i tiden indtil ophævelsen, selv om køberen ikke har handlet ansvarspådragende, jf. Lærebogen s. 150 f. I det foreliggende tilfælde er det imidlertid åbenbart, at PC Power ApS ikke kan kræve godtgørelse for Thomsens - i øvrigt ganske kortvarige - brug. Det fremgår således klart, at Thomsen ikke har haft nogen som helst økonomisk nytte af den nye harddisk: Den gamle harddisk, som efter det oplyste var fuldt ud tilstrækkelig til opfyldelse af Thomsens edb-behov, henstod således ubrugt som»reserve«på kontoret. Konklusion Thomsens ophævelse er berettiget. Thomsen skal betale kr. til PC Power ApS, nemlig købesummen for skærmen (9.000 kr.) med fradrag af rabat (900 kr.) og med tillæg af transportskaden (200 kr.). I øvrigt får ingen af parterne medhold i de rejste krav.»lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 13

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 %

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 % Handelsbetingelser Pet-Pocket APS CVR-nr.36454237 Contact@Pet-Pocket.dk Telefon: (+45) 79 30 41 40 (Telefonisk åbningstid 13-15) Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere