SKATs systemmoderniseringsprogram. Direktør Thomas Juhl IT Services SKAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATs systemmoderniseringsprogram. Direktør Thomas Juhl IT Services SKAT thomas.juhl@skat.dk"

Transkript

1 Direktør Thomas Juhl IT Services SKAT

2 Agenda 1. SKAT organisation 2. Hvorfor? 3. Beslutning 1. Strategi og faseopdeling 2. Organisationstilpasning 3. Kompetenceafdækning 4. Status 5. Key points 6. Spørgsmål Side 2

3 1. SKAT organisation

4 Skatteministeriet Side 4

5 SKAT Skive Thisted Hjørring + kundecenter Aalborg Skattecenter Kundecenter Betalingscenter Struer Herning Ringkøbing = betalingscenter Horsens Billund Esbjerg Ribe = kundecenter Middelfart Haderslev Tønder Århus Holbæk Korsør Odense + kundecenter Randers Svendborg Ballerup Grenaa Frederikssund Side 5 Fredensborg Nærum København Køge Næstved Maribo Høje Tåstrup Roskilde + kundecenter Rønne

6 SKAT Side 6

7 SKATs Direktion Told- og skattedirektør: r: Ole Kjær Direktøren ren for Strategi og Udvikling: Preben Kristiansen Direktøren ren for Økonomi og Planlægning: Karsten Juncher Direktøren ren for Ministerbetjening, Skatteråd d og Internationale Relationer: Erik Blegvad Andersen Direktøren ren for Borger- og Erhvervs- Service: Steffen Normann Hansen Direktøren ren for Kontrol: Preben Bialas Direktøren ren for Juridisk service: Leif Normann Jeppesen Direktøren ren for Inddrivelse: Claus Kaaber Direktøren ren for HR: Kirsten Otbo 5 Planlægnings gnings- direktører rer fra det operationelle niveau. Direktøren ren for IT services: Thomas Juhl Side 7

8 IT Services IT Services direktør Thomas Juhl IT-strategi, -arkitektur og sikkerhed Kontorchef Morten Hass Leverandør- og Aftalestyring Kontorchef Søren Kjær Jensen Infrastrukturkontoret Kontorchef Johnni E Mandrup Jensen Drifts- og Supportkontoret Kontorchef Steen Rydicher Operationelt niveau IT centre Side 8

9 2. Hvorfor?

10 Hvorfor? Tjah Udviklet over 30 år mere end 50 millioner linier kode 6 hoved-teknolgimønstre 8 store leverandører + mange mindre over 600 millioner kroner om året Side 10

11 IT er forretningssystemet! Fra kvalitetscirkler til kørende processer CRM Udsøgning Personskat Sagsarkivering Side 11

12 3. Beslutning

13 Regeringsbeslutning forår 2003 SKAT skal gennemføre en systemmodernisering, der: - baner vej for offentlig effektivisering og - giver lettelser for borgere og virksomheder - reducerer den teknologiske usikkerhed - skaber konkurrence om SKATs IT-opgaver Forretningsprojekter Ny IT-arkitektur For at SKAT kan gennemføre moderniseringen skal SKATs IT- og projektorganisation professionaliseres Ny organisation Ny projektmodel Side 13

14 Tre-delt plan 1. Strategi og faseopdeling 2. Organisationstilpasning 3. Kompetenceafdækning og rekruttering Side 14

15 3.1 - Strategi og faseopdeling Gartners anbefaling Gartner rapporten fra foråret 2003 pegede på følgende forhold: Connect-strategi som alternativ til ny-udvikling SOA med en central ENS Opdeling i mange faser Indførelse af IS Lite - IT Lederskab - Projektstyring - Leverandørstyring - Arkitekturstyring - Teknologistyring Oprustning af kernekompetencer Side 15

16 Klaveret : Fra IT-systemer til løst koblede Forretningskomponenter! => Hurtigere, billigere og mere sikker forretningsudvikling Grænseflader Processer Services Informationer..er tilgængelige på infrastrukturen, veldefineret i SKAT s egne forretningsbegreber => Et klaver, hvor Forretningens toner fleksibelt kan spilles, adskilles og kombineres efter SKAT s egne noder Portal Datawarehouse Web CMS Grænseflade Forretningsproces Forretningsservice Information TSintern XML Én ESDH konto Eksterne systemer OIOXML Udv.- og vedl. styring Driftsstyring Katalog Opgørelse Person Vareførsel (SLUT) Aktører Integrationsplatform Grundsystemer Side 16

17 Strategi og faseopdeling - hovedfaserne Fundament - Infrastrukturplatform (ENS) - Portal - ESDH Erhverv - eindkomst - emotor - Én Skattekonto - einddrivelse Borger - Enkel forskud - Afskaffelse af selvangivelse - Ligning ved kilden - - ecustoms - Ejendomsvurdering Side 17

18 Strategi og faseopdeling - Samlet moderniseringsoverblik Version d. 27 maj SAS-kontoret - IT-services Offentlige processer Kundeprocesser Virk. etablering Serviceudbyder Revisor Revisorsystem Portaler - Virk.DK - Kommunale kvikskranker - SU-styrelsen - Netbanker Registrering Produkter Fordeling - Virk. reg. - Person reg. - Tinglysning - Byggesag - Motorregistrering - Produktstøtte - Produktilladelse - Produktkvoter - Kontanthjælp - Dagpenge - Boligstøtte - Friplads Afregning. - Statens KoncernBetalinger - NemKonto Sikkerhed - Politi - Beredskab Virk. økonomi Økonomisystem Bank Skatteprocesser Virk. medarbej. Lønsystem Virk. produkt Lønservice Importør Kundekontakt TastSelv Erhverv Nyt TastSelv Erhverv LetLøn TStele Registrering ES SE Ny Registrering Spil.dk Angivelse Intrastat DR Opgørelse LetLøn SAP38 Afregning DR PC- Ny Debitor Kasse NP 4 Kontrol med illegal vareførsel GPP PC-SURVEIL AFIS Transit (NCTS) SCENT/CIS Ny Portal Import e-export Nyt Liste Nyt YMsystem Virk. logistik Speditør Din Skattes Slutmandtal E-handel Eksport YM-syst Liste PAF PAL EIS EROS 3S TastSelv Borger KMD CSR-P Forskud ABS TURS KOBRA KR-L BYS OLVER Flytning Ejendomsmægler TastSelv Borger Gennemstilling 3 I COR MIA SA RKO: AKFA AKSA ANPA BHO CPS FINK GI KTR IFPA L IRTE SP Uddata Gammel SLUT EVS Transport Person familier Person job Person økonomi Bilforhandler Trafikselskab Advokat Arbejdsgiver A-kasse Bank Gennemstilling 3 II Et nummer Consorte Skattecenter Træskoregistret LUP Nyt Motorsystem ELO CKR-A Remedy Nye udsøgninger Ny Ejendomsvurdering Gammel SLUT ? (kontrol, beregning, opgør.) SP 1: Økonomistyring SP 2: Personale SP 3: IT SP 4: Intern SP 5: INKO TiRe/LISY Fælles Ny ENS BRAS FROC MUS UAS LUKAS Revision Ministerbetjening SAP9 PAI Captia - SAPHR REKS Idébank StaPri Dist. servermiljø SVUR SVUR IGS Modep KMD Skat/Lignin g Std. klient prog. Intermedi Driftplan VUR HARPUN CSR-U MT-fil KINFO DIPSY Kvalipro VK SLS-E RAP Scanjou server Telefoni KOM*IT DAP Kontrol BR Motor Sagsbehandling PRINT Nyt DW SEES VSO/VBO Elrev LS/SLS-S SLS-P RegAfg SLUT KMD Debit CKR-K KMD Debit DFLS RUF Fordelingssys Inddrivelse CFR Bevillinger Bøde beregning FAS/RES SAP38 Ny Inddrivelse Bibliotek FAS/STU SP 6: Interne aktiviteter Registre Landskatteretten Skatteankenævn Kontrol Arbejdsmiljø Sundhed Miljø SIkkerhed Anke Administration Økonomistyring Personale IT Rigsrevisionen TiRe/LISY SP 7: Ledelsesinformation Omlægning af grænseflader mv.<= 25% Større funktionelændring 25-75% Lukkes eller reimplementeres Ændres ikke Nyudvikling Ikke vurderet Side 18

19 3.2 - Organisationstilpasning I efteråret 2003 blev der afholdt en række workshops med deltagelse af Gartner Dette for at diskutere forskellige organisationsmodeller udfra en IS Lite strategi og med de specifikke udfordringer som systemmoderniseringen medfører Alle relevante direktionsmedlemmer blev inddraget i de løbende diskussioner og overvejelser Hovedkonklusionen blev og er, at det er forretningen der skal have ejerskabet for IT understøttelse af forretningsprocesserne og ændringer skal være drevet af forretningsmæssig udvikling og optimering. Dog skal en række tværgående IT aspekter centraliseres Modellen er videreført i SKAT Side 19

20 Organisationstilpasning oprettelse af kompetencecentre Forretnings- og IT-projekter Stg. For IT og Projekter (SIP) IT lederskab Arkitekturstyring Leverandørstyring Teknologistyring Projekt- og programstyring Projekter Side 20

21 Organisationstilpasning - Projekt- og IT-organisation Direktionen Ansvar for projektporteføljen Faglig direktør = Projektejer Styregruppen for IT & projekter Strategisk ansvar for IT og projekter Løbende opfølgning på projekter Forretningen/ procesejere Forretningsmæssige krav Ejer projekterne Overtager projektets leverancer Projektenhed Gennemfører projekterne. Certificerede projektchefer Udskilt fra basisorganisation IT IT-arkitektur Leverandør og aftalestyring Tekniske vurderinger Side 21

22 Projektmodel forretningsmodellering som en del af analyse Projektoplæg Projektbeskrivelse Statusrapportering Projektevaluering Projekteffekt Idé Modning Gennemførelse Opstart Analyse Aftale Udvikling Drift Nedluk Mål opfølgning Arkitekturstyring (IT-Services ) Omkostningsstyring (IT-Services ) Leverandørstyring (IT-Services ) Effektopfølgning (forretningsenheder) Brugergrænseflade Intra- og Internet (Portalorganisationen) Side 22

23 3.3 - Kompetenceafdækning og rekruttering Sommeren og efteråret 2003 blev der foretaget en intern kompetenceafdækningsanalyse Denne viste, at SKAT havde en lang række af de kritiske kompetencer internt, men at der var behov for at rekruttere ind til en række kompetenceområder, samt videreudvikle og uddanne eksisterende så de kom på et højere niveau Behovene for ekstern rekruttering var på: IT arkitekter Forretningsproces og data modellering Program- og projektledelse Leverandørstyring Side 23

24 4. Status

25 Status Rammeaftale for systemmoderniseringsprogrammet på plads medio juni 2005 vindere: IBM, KMD/CapGemini og CSC Fase 1 udbuddet forventeligt underskrevet 7/4 Fase 2 udbud forventeligt primo juni 2006 Modning af fase 3 i fuld sving En række projekter udenfor fase i fuld sving Side 25

26 Igangsatte projekter ifølge projektmodellen 1. NCTS SAD 3. ESDH/e-arkiv 4. Sikkerhed, DS Infrastrukturplatform, ENS 6. Portal, rollestyret indhold 7. eservice, TastSelv Erhverv, Virk.dk 8. Erhvervsligning, risikomodel 9. Underretningspligtens afskaffelse 10. EU Rentebeskatningsdirektiv, nr.søg 11. EMS, sagsvisning vedr. registrering 12. Én skattekonto for virksomheder 13. Én inddrivelsesmyndighed 14. Motorregistrering, motorvurdering 15. eindkomst, trækprocent-indeholdelse 16. ECMS, EU-punktafgifter 17. VIES2, EU-fjernsalg Lovgivning og løbende forbedringer mio.kr. om året!!! Finansiering på en række af projekterne ER budgetteret og gevinster ER høstet på Finansloven Side eservice 2, TastSelvBorger, Borgerportal, Servicebutikker 2. etinglysning, storkundeordning 3. Registrering, ES ud af HPS 4. CRM, BPM, procesovervågning 5. Ressourcestyring, personale, økonomi 6. Én skattekonto for borgere 7. Færre selvangivelser, indberetningsservice, gaver, befordr. 8. Enklere forskud, skatteberegningsservice, Fremrykket ligning, arbejdsgiverkontrol 10. Lignings- og kontrolsager 11. Ejendomsvurdering 12. ecustoms 13. Ydre Marked, ud af DPS (Euro?)

27 Status Organisationsmodel og styringsform (governance) stadig en succes men kan forbedres yderligere Store udfordringer mht. kompetenceafdækning Store udfordringer med forretningsmodellering og kravspecificering Forventeligt store udfordringer med implementering og de forandringer det medfører Udfordringer med at holde fokus og momentum gælder også eksternt Tiltrods for faseopdeling stadig store og komplekse klumper Side 27

28 5. Key points

29 Hvad skal der til? Commitment! Topledelsen og forretningen/procesejerne skal ville det! Projekter og projektorganisation, skal drive det! Central styring af arkitektur og teknologi! Central styring af leverandører! Stor fokus på forretningsmodellering og kravspecificering! Forretningsorganisationen skal kunne det! Involvering af alle relevante grupper følgegrupper etc. Second opinions på kritiske områder Side 29

30 Spørgsmål Side 30

31 Sourcing og Governance Der er mange forskellige definitioner på Governance Sammenfattende er IT Governance vel ret beset et udtryk for den enkelte virksomheds styringsmodel fsva. IT ydelser Styringsmodellen skal sættes i forhold til virksomhedens strategiske målsætninger, kultur m.m. Side 31

32 Sourcing og Governance SKAT har valgt, at begrebet Governance dækker over den minimums styring som SKAT ikke kan outsource men selv skal have hovedansvaret for. Dette kaldes internt også for Styrmandsrollen i modsætning til Leverandørrollen. Dette er samtidigt hvad Gartner kalder IS Lite modellen Minimums styrmandsrollen er der basalt set behov for i fire sammenhænge: 1. IT udviklingsretning I Gartner terminologi dækker dette over IT Leadership, Business Enhancement og Technology advancement 2. Arkitekturstyring I Gartner terminologi dækker dette over Architecture Development 3. Aftalemæssige, kontraktuelle og SLA opfølgningsmæssig styring I Gartner terminologi dækker dette over Vendor Management 4. Implementering og operationel styring Side 32

33 IS Lite Gartners IS Lite model er baseret på minimums styrmandsrollen. Til denne er følgende kompetencer essentielle: IT-lederskab: prioritering, ressourceallokering, styring og opfølgning samt risikoanalyse/-vurdering IT-arkitektur: teknisk design og standarder, "non-funktionel kogebog", sikkerhedspolitik Forretningsprocesser og projektstyring/-gennemførelse: tværgående procesanalyser, idéudvikling, projektstyring, bruger- og kunderelationer Teknologiforståelse og -vurdering: overvågning af den teknologiske udvikling, analyse af fordele og ulemper ved nuværende og ny teknologi, standardisering Leverandør- og aftalestyring: sourcingstrategi, udbuds- og tilbudsstyring, kontraktindgåelse, leverandørrelationer, opfølgning Side 33

34 Sourcing og Governance IT ydelser opdelt efter 'Omkostningsmodellen' med Governance Mainframe drift Midrange drift Distribueret miljø WAN Governance / Styrmandsrolle Telefoni Helpdesk Applikationsudvikling Standard virksomhedssystemer Applikationssupport og - vedligehold Governance - eller virksomhedens minimums styrmandsrolle kan og må ikke sources! Resten indgår derimod i Sourcing populationen. Side 34

35 Sourcingstrategiens leverandørtyper Antal ? Formål med opdeling af leverandører: Opdeling af leverandører i nedenstående typer giver SKAT mulighed for klart at kommunikere forventninger til leverandører. Endvidere vil styringsformen afhænge af leverandørtypen. Strategiske leverandører (partnerskaber) Disse leverandører vil SKAT oparbejde et tæt og langvarigt samarbejde med i forbindelse med teknisk og strategisk rådgivning. Det være sig strategisk rådgivning på organisatorisk niveau, samt rådgivning på det strategiske systemmæssige/arkitektoniske niveau. Disse leverandører skal stille kapacitet til rådighed, som muliggør løbende rådgivning. Foretrukne leverandører I forbindelse med ydelser såsom drift, vedligeholdelse og udvikling skal der udpeges en række leverandører, som SKAT har tillid til, kan levere de ønskede ydelser hurtigt og til konkurrencedygtige priser. Andre leverandører Leverandører, som ikke er omfattet af ovenstående, vil komme ind under kategorien andre leverandører. Denne kategori indeholder også nicheleverandører som kan tilbyde SKAT spidskompetence. Typisk vil det være generiske eller ikke kritiske ydelser, som købes af disse leverandører. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere er interessenter, som SKAT har aftaler med, og som ikke involverer økonomiske transaktioner (f.eks. KMD). Side 35

36 Udvikling Udvikling af nye løsninger, services, nye grundsystemer eller nye (større) infrastruktur komponenter. Udviklingsleverandøren skal stille krav til behov for udviklings- og testmiljøer og i samarbejde med Kunden, forvalteren og driftsleverandøren tage endelig beslutning om, hvornår hvilke miljøer skal være etableret. Udviklingsleverandøren skal efter idriftsættelse, når der er indtruffet en stabil driftssituation, overdrage løsningen til vedligeholdelsesleverandøren. Det vil være en skønsafgørelse, baseret på opgavens størrelse og kompleksitet, om en opgave skal løses af vedligeholdsleverandøren eller af en (ny) udviklingsleverandør. Ansvarsområde: Udvikling af den ønskede funktionalitet samt dokumentation og overdragelse til forvalter og vedligeholder. Pilotdrift. Leverandørprofil: Afhænger af opgavens karakter, men vil ofte svare til en vedligeholder, dog ofte med nogle tungere udviklingskompetencer. Kundekendskab: Leverandørens behov for viden om Kunden afhænger af den konkrete opgave, men typisk vil det forventes, at Leverandøren har kendskab til eller en god forståelse for Kundens forretningsprocesser. Side 36

37 Vedligeholdelse Opgaven består i at udføre fejlrettelser samt (mindre) ændringer til Kunden specifikke programmer/løsninger. Vedligeholdelsesleverandøren har intet overvågningsansvar og har derved ikke samme høje krav til en service desk funktion (inklusiv central incident- og problemmanagement funktion) som forvaltnings- og driftsleverandørerne. Ansvarsområde: Funktionelle rettelser til Kunden specifik funktionalitet samt svartider i det omfang, de relaterer sig til den konkrete funktion (i modsætning til generelle svartidsproblemer i infrastrukturen). Leverandøren konstruerer og vedligeholder services ved brug af infrastrukturen. ENS forvalteren foretager integrationsopgaver. Leverandørprofil: Leverandør med systemudviklingskompetencer og kapaciteten til at håndtere et varierende forbrug af ressourcer. Kompetencer mht. udviklingsmetode/projektmodel, udviklingsværktøjer, anvendelse af infrastruktur m.m. Kundekendskab: Leverandøren har behov for et grundlæggende kendskab til Kundens infrastruktur miljø og et indgående kendskab til de specifikke services og forretningsprocesser. Side 37

38 Platformsforvaltning Opgaven består i at holde infrastrukturen kørende på software eller applikationsniveau. Dvs. vedligeholdelse og overvågning af software komponenter i infrastrukturen. En Infrastruktur forvaltningsleverandør overvåger, vedligeholder samt har ansvaret for en del af infrastrukturen. Kompetencen til overvågning af infrastruktur komponenter og applikationernes brug af komponenterne, ligger ligeledes hos denne leverandør. Infrastrukturforvalteren har desuden ansvaret for at etablere og vedligeholde test- og udviklingsmiljøer, dog eksklusiv driftsleverandørens opgave. Ansvarsområde: Integritet af platformen. Udføre egentlige integrationsopgaver. Opgradering, patchning og tuning af generelle infrastruktur elementer (applikationsservere, databaseservere integration broker, portal ramme m.m.) samt vedligehold og tuning af specifikke infrastruktur komponenter udviklet til Kunden. Overvågning af infrastruktur samt de applikationer, der benytter infrastrukturen. Service desk (inklusiv central incident- og problemmanagement funktion). Afvikling af batch jobs i henhold til dokumentation fra vedligeholdelsesleverandøren. Leverandøren skal desuden servicere vedligeholdelses/udviklings-leverandører ligeværdigt. Leverandøren har ikke opgaven med at lave applikationer, der benytter infrastrukturen, men har som hovedregel opgaven med at udvikle nye adaptorer og med at etablere forbindelsen til de underliggende systemer. Side 38

39 Platformsforvaltning(fortsat) Leverandørprofil: Større software leverandør af tekniske løsninger, med kompetencer til at etablere og vedligeholde en kompleks platforms integrationsinfrastruktur. Kompetence til at vedligeholde standardsoftware og udføre systemprogrammør opgaver mm. Kundekendskab: Leverandøren har behov for et indgående kendskab til Kundens infrastruktur miljø samt viden om Kundens forretningsgange mm. Leverandøren skal have en bemandet service desk. Side 39

40 Drift Hermed menes kun drift og vedligeholdelse på hardware og operativsystem software (svarende f.eks. til begrebet Server management). Driftsleverandøren vil primært skulle varetage drift af mainframe og/eller midrange platforme. Opgaven består i f.eks. at holde et antal servere inkl. operativsystemer kørende. Driftsleverandøren udfører en generisk ydelse, der kan udføres uden kendskab til Kundens forretning, og dermed vil kunne konkurrenceudsættes eller købes on demand. Ønsket om at udskille denne funktion bunder i en forventning om, at denne type af ydelser vil blive mere standardiseret på sigt og kan karakteriseres som en hyldevare. Ansvarsområde: Hardware, Operativsystem software, back-up/restore, database administration, kapacitet og tilgængelighed på server niveau, firewall, virusbeskyttelse, fail-over mm. Leverandørprofil: Leverandøren skal have et fysisk miljø, i hvilket serverne kan driftes forsvarligt, samt have adgang til fornødne hardware og operativ system kompetencer. Kundekendskab: Leverandøren har ikke behov for et specifikt kendskab til Kundens forretningsgange eller -systemer. Side 40

41 IT-arkitektur generelle retningslinier Arkitekturhåndbog 1. Arkitekturen afklares iht. SKAT s projektmodel og arkitekturprincipper, så den understøtter løsningens, SKAT s og de fællesoffentlige forretningsmål, samt relevante OIO-standarder mv., indenfor SKAT s økonomiske råderum 2. Forretningskomponenter grænseflader, processer, aktiviteter, services, informationer tilgås løst koblet og adskillelige på forretningsniveau via SKAT s fælles infrastruktur (vælges i aktuelt udbud) 3. Fremfinding og brug af services - alle kald og integrationer - sker via infrastrukturens og eventuelt OIO s servicekatalog, hvor services er udstillet med servicekvalitet og vilkår for anvendelse 4. Services tilgås med anvendelse af SKAT s fælles rollestyrede adgangskontrol på infrastrukturen (vælges i aktuelt udbud), idet yderligere filtrering - f.eks. geografi eller funktionsadskillelse - implementeres som forretningsregler i grundsystemet 5. Driftstyring og brugsregistrering af hver enkelt service sker i henhold til dens servicekvalitet, integreret med SKAT s kvalitetssystem om f.eks. driftsforstyrrelser, servicekvalitet og ressourceforbrug, iht. SKAT s ITIL-processer, DS484, mv. 6. Leverandørens udvikling af forretningskomponenter skal svare til SKAT s modellering af grænseflader, processer, services, informationer, fra SKAT s repository, til og med det platformsuafhængige modelniveau (PIM) i leverandørens udviklingsværktøj 7. Udviklingsmiljøer og dokumentation, bl.a. procesmodel, begrebsmodel, use cases, programkode og fysisk datamodel, skal via åbne grænseflader være tilgængeligt for SKAT og for andre leverandører 8. Funktionalitet i eksisterende grundsystemer genanvendes, idet IT-nyudvikling af grundsystemer kun sker ved større ændringer af funktionaliteten 9. Grundsystemer skal være fysisk dekoblet, opdelt efter processer og begrebsdomæner, så de kan drives, vedligeholdes og optimeres uafhængigt af hinanden Side 41

42 IT-arkitektur retningslinier om platforme 1. Processer implementeres via infrastrukturens fælles procesrammeværk, der kan styre procestrin og informationsudveksling, inkl. roller, ansvar, status og deadlines (vælges i aktuelt udbud) 2. Forretningsservices implementeres i grundsystemer, men tilgås på forretningsniveau via adaptorer til infrastrukturen. Services skal uanset teknologi kunne skaleres, genbruges og sammenstilles til nye løsninger 3. Informationer fra grundsystemer, bl.a. stamregistre, tilgås fra kilden via services på infrastrukturen, og evt. via SKAT s Datawarehouse som kopi af hensyn til økonomi, performance eller historik 4. Informationsservices, der sammenstiller informationer fra mange forskellige kilder, implementeres primært via SKAT s fælles datawarehouseplatform, Sybase ASE/IQ (integreres via aktuelt udbud) 5. Grænseflader implementeres, så de er udskiftelige, via SKAT s fælles portalrammeværk (vælges i aktuelt udbud), med adskillelse af funktioner, flows og styling, og distribuerbare iht standarden WSRP 6. Services til udsøgning ved kontrol og service, til ledelsesinformation, til analyse, og til rapportering implementeres via analyseuniverser med analyseværktøjerne Business Objects/SAS på SKAT s fælles datawarehouseplatform Arkitekturhåndbog 7. Services til fordrings- og kontoprocesser implementeres via systemet Én skattekonto (etableres via kommende udbud), baseret på en ERP standard-rammeløsning, hvori SKAT s eksisterende tre SAP-løsninger reimplementeres og konsolideres 8. Services til styring af SKAT s ressourcer, økonomi og personale implementeres via systemet SAP Intern 9. Services til sagsoprettelse, sagsarkivering mv. implementeres via SKAT s fælles ESDH-system, Captia Side 42

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver E-BUSS konference 14. september 2007 Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.dk ZEBRANET Serviceorienteret SOA og Enterprise Architechture Definitioner

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø

Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Indhold Bilag 1: Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø... 1 1. Rigspolitiets

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013

Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis. 24. Oktober 2013 Top 5 ERP implementeringsudfordringer - håndtering i praksis 24. Oktober 2013 Agenda Kort om Ole Fælles baggrund Hvad mener vi med implementering? Metode Succeskriterier ved implementering af ERP Top 5

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark

Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd. Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Digitalisering, effektivisering & risikostyring går hånd i hånd Søren Lindgaard, IT-direktør i Region Syddanmark Region Syddanmark Areal 12.255 km 2 Befolkningstal 1,2 mio. indbyggere Ansatte ca. 25.000

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål. Dit valg af konsulenter er afgørende for succes. Kort & Godt. April 2013. 4.

Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål. Dit valg af konsulenter er afgørende for succes. Kort & Godt. April 2013. 4. April 2013 4. årgang, nummer 4 Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål Dit valg af konsulenter er afgørende for succes Hovedfokus i Saphira Consulting er, at vores kunder skal lykkes med SAP.

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Formål med workshop. Hvad er Skattecenter København?

Formål med workshop. Hvad er Skattecenter København? Skattecenter København på ny rejse med Excellence Workshop med Skattecenter København SCKK kvalitetskonference den 15. november 2007 Formål med workshop Besvarelse af og mulighed for dialog i forbindelse

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere