SKATs systemmoderniseringsprogram. Direktør Thomas Juhl IT Services SKAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATs systemmoderniseringsprogram. Direktør Thomas Juhl IT Services SKAT thomas.juhl@skat.dk"

Transkript

1 Direktør Thomas Juhl IT Services SKAT

2 Agenda 1. SKAT organisation 2. Hvorfor? 3. Beslutning 1. Strategi og faseopdeling 2. Organisationstilpasning 3. Kompetenceafdækning 4. Status 5. Key points 6. Spørgsmål Side 2

3 1. SKAT organisation

4 Skatteministeriet Side 4

5 SKAT Skive Thisted Hjørring + kundecenter Aalborg Skattecenter Kundecenter Betalingscenter Struer Herning Ringkøbing = betalingscenter Horsens Billund Esbjerg Ribe = kundecenter Middelfart Haderslev Tønder Århus Holbæk Korsør Odense + kundecenter Randers Svendborg Ballerup Grenaa Frederikssund Side 5 Fredensborg Nærum København Køge Næstved Maribo Høje Tåstrup Roskilde + kundecenter Rønne

6 SKAT Side 6

7 SKATs Direktion Told- og skattedirektør: r: Ole Kjær Direktøren ren for Strategi og Udvikling: Preben Kristiansen Direktøren ren for Økonomi og Planlægning: Karsten Juncher Direktøren ren for Ministerbetjening, Skatteråd d og Internationale Relationer: Erik Blegvad Andersen Direktøren ren for Borger- og Erhvervs- Service: Steffen Normann Hansen Direktøren ren for Kontrol: Preben Bialas Direktøren ren for Juridisk service: Leif Normann Jeppesen Direktøren ren for Inddrivelse: Claus Kaaber Direktøren ren for HR: Kirsten Otbo 5 Planlægnings gnings- direktører rer fra det operationelle niveau. Direktøren ren for IT services: Thomas Juhl Side 7

8 IT Services IT Services direktør Thomas Juhl IT-strategi, -arkitektur og sikkerhed Kontorchef Morten Hass Leverandør- og Aftalestyring Kontorchef Søren Kjær Jensen Infrastrukturkontoret Kontorchef Johnni E Mandrup Jensen Drifts- og Supportkontoret Kontorchef Steen Rydicher Operationelt niveau IT centre Side 8

9 2. Hvorfor?

10 Hvorfor? Tjah Udviklet over 30 år mere end 50 millioner linier kode 6 hoved-teknolgimønstre 8 store leverandører + mange mindre over 600 millioner kroner om året Side 10

11 IT er forretningssystemet! Fra kvalitetscirkler til kørende processer CRM Udsøgning Personskat Sagsarkivering Side 11

12 3. Beslutning

13 Regeringsbeslutning forår 2003 SKAT skal gennemføre en systemmodernisering, der: - baner vej for offentlig effektivisering og - giver lettelser for borgere og virksomheder - reducerer den teknologiske usikkerhed - skaber konkurrence om SKATs IT-opgaver Forretningsprojekter Ny IT-arkitektur For at SKAT kan gennemføre moderniseringen skal SKATs IT- og projektorganisation professionaliseres Ny organisation Ny projektmodel Side 13

14 Tre-delt plan 1. Strategi og faseopdeling 2. Organisationstilpasning 3. Kompetenceafdækning og rekruttering Side 14

15 3.1 - Strategi og faseopdeling Gartners anbefaling Gartner rapporten fra foråret 2003 pegede på følgende forhold: Connect-strategi som alternativ til ny-udvikling SOA med en central ENS Opdeling i mange faser Indførelse af IS Lite - IT Lederskab - Projektstyring - Leverandørstyring - Arkitekturstyring - Teknologistyring Oprustning af kernekompetencer Side 15

16 Klaveret : Fra IT-systemer til løst koblede Forretningskomponenter! => Hurtigere, billigere og mere sikker forretningsudvikling Grænseflader Processer Services Informationer..er tilgængelige på infrastrukturen, veldefineret i SKAT s egne forretningsbegreber => Et klaver, hvor Forretningens toner fleksibelt kan spilles, adskilles og kombineres efter SKAT s egne noder Portal Datawarehouse Web CMS Grænseflade Forretningsproces Forretningsservice Information TSintern XML Én ESDH konto Eksterne systemer OIOXML Udv.- og vedl. styring Driftsstyring Katalog Opgørelse Person Vareførsel (SLUT) Aktører Integrationsplatform Grundsystemer Side 16

17 Strategi og faseopdeling - hovedfaserne Fundament - Infrastrukturplatform (ENS) - Portal - ESDH Erhverv - eindkomst - emotor - Én Skattekonto - einddrivelse Borger - Enkel forskud - Afskaffelse af selvangivelse - Ligning ved kilden - - ecustoms - Ejendomsvurdering Side 17

18 Strategi og faseopdeling - Samlet moderniseringsoverblik Version d. 27 maj SAS-kontoret - IT-services Offentlige processer Kundeprocesser Virk. etablering Serviceudbyder Revisor Revisorsystem Portaler - Virk.DK - Kommunale kvikskranker - SU-styrelsen - Netbanker Registrering Produkter Fordeling - Virk. reg. - Person reg. - Tinglysning - Byggesag - Motorregistrering - Produktstøtte - Produktilladelse - Produktkvoter - Kontanthjælp - Dagpenge - Boligstøtte - Friplads Afregning. - Statens KoncernBetalinger - NemKonto Sikkerhed - Politi - Beredskab Virk. økonomi Økonomisystem Bank Skatteprocesser Virk. medarbej. Lønsystem Virk. produkt Lønservice Importør Kundekontakt TastSelv Erhverv Nyt TastSelv Erhverv LetLøn TStele Registrering ES SE Ny Registrering Spil.dk Angivelse Intrastat DR Opgørelse LetLøn SAP38 Afregning DR PC- Ny Debitor Kasse NP 4 Kontrol med illegal vareførsel GPP PC-SURVEIL AFIS Transit (NCTS) SCENT/CIS Ny Portal Import e-export Nyt Liste Nyt YMsystem Virk. logistik Speditør Din Skattes Slutmandtal E-handel Eksport YM-syst Liste PAF PAL EIS EROS 3S TastSelv Borger KMD CSR-P Forskud ABS TURS KOBRA KR-L BYS OLVER Flytning Ejendomsmægler TastSelv Borger Gennemstilling 3 I COR MIA SA RKO: AKFA AKSA ANPA BHO CPS FINK GI KTR IFPA L IRTE SP Uddata Gammel SLUT EVS Transport Person familier Person job Person økonomi Bilforhandler Trafikselskab Advokat Arbejdsgiver A-kasse Bank Gennemstilling 3 II Et nummer Consorte Skattecenter Træskoregistret LUP Nyt Motorsystem ELO CKR-A Remedy Nye udsøgninger Ny Ejendomsvurdering Gammel SLUT ? (kontrol, beregning, opgør.) SP 1: Økonomistyring SP 2: Personale SP 3: IT SP 4: Intern SP 5: INKO TiRe/LISY Fælles Ny ENS BRAS FROC MUS UAS LUKAS Revision Ministerbetjening SAP9 PAI Captia - SAPHR REKS Idébank StaPri Dist. servermiljø SVUR SVUR IGS Modep KMD Skat/Lignin g Std. klient prog. Intermedi Driftplan VUR HARPUN CSR-U MT-fil KINFO DIPSY Kvalipro VK SLS-E RAP Scanjou server Telefoni KOM*IT DAP Kontrol BR Motor Sagsbehandling PRINT Nyt DW SEES VSO/VBO Elrev LS/SLS-S SLS-P RegAfg SLUT KMD Debit CKR-K KMD Debit DFLS RUF Fordelingssys Inddrivelse CFR Bevillinger Bøde beregning FAS/RES SAP38 Ny Inddrivelse Bibliotek FAS/STU SP 6: Interne aktiviteter Registre Landskatteretten Skatteankenævn Kontrol Arbejdsmiljø Sundhed Miljø SIkkerhed Anke Administration Økonomistyring Personale IT Rigsrevisionen TiRe/LISY SP 7: Ledelsesinformation Omlægning af grænseflader mv.<= 25% Større funktionelændring 25-75% Lukkes eller reimplementeres Ændres ikke Nyudvikling Ikke vurderet Side 18

19 3.2 - Organisationstilpasning I efteråret 2003 blev der afholdt en række workshops med deltagelse af Gartner Dette for at diskutere forskellige organisationsmodeller udfra en IS Lite strategi og med de specifikke udfordringer som systemmoderniseringen medfører Alle relevante direktionsmedlemmer blev inddraget i de løbende diskussioner og overvejelser Hovedkonklusionen blev og er, at det er forretningen der skal have ejerskabet for IT understøttelse af forretningsprocesserne og ændringer skal være drevet af forretningsmæssig udvikling og optimering. Dog skal en række tværgående IT aspekter centraliseres Modellen er videreført i SKAT Side 19

20 Organisationstilpasning oprettelse af kompetencecentre Forretnings- og IT-projekter Stg. For IT og Projekter (SIP) IT lederskab Arkitekturstyring Leverandørstyring Teknologistyring Projekt- og programstyring Projekter Side 20

21 Organisationstilpasning - Projekt- og IT-organisation Direktionen Ansvar for projektporteføljen Faglig direktør = Projektejer Styregruppen for IT & projekter Strategisk ansvar for IT og projekter Løbende opfølgning på projekter Forretningen/ procesejere Forretningsmæssige krav Ejer projekterne Overtager projektets leverancer Projektenhed Gennemfører projekterne. Certificerede projektchefer Udskilt fra basisorganisation IT IT-arkitektur Leverandør og aftalestyring Tekniske vurderinger Side 21

22 Projektmodel forretningsmodellering som en del af analyse Projektoplæg Projektbeskrivelse Statusrapportering Projektevaluering Projekteffekt Idé Modning Gennemførelse Opstart Analyse Aftale Udvikling Drift Nedluk Mål opfølgning Arkitekturstyring (IT-Services ) Omkostningsstyring (IT-Services ) Leverandørstyring (IT-Services ) Effektopfølgning (forretningsenheder) Brugergrænseflade Intra- og Internet (Portalorganisationen) Side 22

23 3.3 - Kompetenceafdækning og rekruttering Sommeren og efteråret 2003 blev der foretaget en intern kompetenceafdækningsanalyse Denne viste, at SKAT havde en lang række af de kritiske kompetencer internt, men at der var behov for at rekruttere ind til en række kompetenceområder, samt videreudvikle og uddanne eksisterende så de kom på et højere niveau Behovene for ekstern rekruttering var på: IT arkitekter Forretningsproces og data modellering Program- og projektledelse Leverandørstyring Side 23

24 4. Status

25 Status Rammeaftale for systemmoderniseringsprogrammet på plads medio juni 2005 vindere: IBM, KMD/CapGemini og CSC Fase 1 udbuddet forventeligt underskrevet 7/4 Fase 2 udbud forventeligt primo juni 2006 Modning af fase 3 i fuld sving En række projekter udenfor fase i fuld sving Side 25

26 Igangsatte projekter ifølge projektmodellen 1. NCTS SAD 3. ESDH/e-arkiv 4. Sikkerhed, DS Infrastrukturplatform, ENS 6. Portal, rollestyret indhold 7. eservice, TastSelv Erhverv, Virk.dk 8. Erhvervsligning, risikomodel 9. Underretningspligtens afskaffelse 10. EU Rentebeskatningsdirektiv, nr.søg 11. EMS, sagsvisning vedr. registrering 12. Én skattekonto for virksomheder 13. Én inddrivelsesmyndighed 14. Motorregistrering, motorvurdering 15. eindkomst, trækprocent-indeholdelse 16. ECMS, EU-punktafgifter 17. VIES2, EU-fjernsalg Lovgivning og løbende forbedringer mio.kr. om året!!! Finansiering på en række af projekterne ER budgetteret og gevinster ER høstet på Finansloven Side eservice 2, TastSelvBorger, Borgerportal, Servicebutikker 2. etinglysning, storkundeordning 3. Registrering, ES ud af HPS 4. CRM, BPM, procesovervågning 5. Ressourcestyring, personale, økonomi 6. Én skattekonto for borgere 7. Færre selvangivelser, indberetningsservice, gaver, befordr. 8. Enklere forskud, skatteberegningsservice, Fremrykket ligning, arbejdsgiverkontrol 10. Lignings- og kontrolsager 11. Ejendomsvurdering 12. ecustoms 13. Ydre Marked, ud af DPS (Euro?)

27 Status Organisationsmodel og styringsform (governance) stadig en succes men kan forbedres yderligere Store udfordringer mht. kompetenceafdækning Store udfordringer med forretningsmodellering og kravspecificering Forventeligt store udfordringer med implementering og de forandringer det medfører Udfordringer med at holde fokus og momentum gælder også eksternt Tiltrods for faseopdeling stadig store og komplekse klumper Side 27

28 5. Key points

29 Hvad skal der til? Commitment! Topledelsen og forretningen/procesejerne skal ville det! Projekter og projektorganisation, skal drive det! Central styring af arkitektur og teknologi! Central styring af leverandører! Stor fokus på forretningsmodellering og kravspecificering! Forretningsorganisationen skal kunne det! Involvering af alle relevante grupper følgegrupper etc. Second opinions på kritiske områder Side 29

30 Spørgsmål Side 30

31 Sourcing og Governance Der er mange forskellige definitioner på Governance Sammenfattende er IT Governance vel ret beset et udtryk for den enkelte virksomheds styringsmodel fsva. IT ydelser Styringsmodellen skal sættes i forhold til virksomhedens strategiske målsætninger, kultur m.m. Side 31

32 Sourcing og Governance SKAT har valgt, at begrebet Governance dækker over den minimums styring som SKAT ikke kan outsource men selv skal have hovedansvaret for. Dette kaldes internt også for Styrmandsrollen i modsætning til Leverandørrollen. Dette er samtidigt hvad Gartner kalder IS Lite modellen Minimums styrmandsrollen er der basalt set behov for i fire sammenhænge: 1. IT udviklingsretning I Gartner terminologi dækker dette over IT Leadership, Business Enhancement og Technology advancement 2. Arkitekturstyring I Gartner terminologi dækker dette over Architecture Development 3. Aftalemæssige, kontraktuelle og SLA opfølgningsmæssig styring I Gartner terminologi dækker dette over Vendor Management 4. Implementering og operationel styring Side 32

33 IS Lite Gartners IS Lite model er baseret på minimums styrmandsrollen. Til denne er følgende kompetencer essentielle: IT-lederskab: prioritering, ressourceallokering, styring og opfølgning samt risikoanalyse/-vurdering IT-arkitektur: teknisk design og standarder, "non-funktionel kogebog", sikkerhedspolitik Forretningsprocesser og projektstyring/-gennemførelse: tværgående procesanalyser, idéudvikling, projektstyring, bruger- og kunderelationer Teknologiforståelse og -vurdering: overvågning af den teknologiske udvikling, analyse af fordele og ulemper ved nuværende og ny teknologi, standardisering Leverandør- og aftalestyring: sourcingstrategi, udbuds- og tilbudsstyring, kontraktindgåelse, leverandørrelationer, opfølgning Side 33

34 Sourcing og Governance IT ydelser opdelt efter 'Omkostningsmodellen' med Governance Mainframe drift Midrange drift Distribueret miljø WAN Governance / Styrmandsrolle Telefoni Helpdesk Applikationsudvikling Standard virksomhedssystemer Applikationssupport og - vedligehold Governance - eller virksomhedens minimums styrmandsrolle kan og må ikke sources! Resten indgår derimod i Sourcing populationen. Side 34

35 Sourcingstrategiens leverandørtyper Antal ? Formål med opdeling af leverandører: Opdeling af leverandører i nedenstående typer giver SKAT mulighed for klart at kommunikere forventninger til leverandører. Endvidere vil styringsformen afhænge af leverandørtypen. Strategiske leverandører (partnerskaber) Disse leverandører vil SKAT oparbejde et tæt og langvarigt samarbejde med i forbindelse med teknisk og strategisk rådgivning. Det være sig strategisk rådgivning på organisatorisk niveau, samt rådgivning på det strategiske systemmæssige/arkitektoniske niveau. Disse leverandører skal stille kapacitet til rådighed, som muliggør løbende rådgivning. Foretrukne leverandører I forbindelse med ydelser såsom drift, vedligeholdelse og udvikling skal der udpeges en række leverandører, som SKAT har tillid til, kan levere de ønskede ydelser hurtigt og til konkurrencedygtige priser. Andre leverandører Leverandører, som ikke er omfattet af ovenstående, vil komme ind under kategorien andre leverandører. Denne kategori indeholder også nicheleverandører som kan tilbyde SKAT spidskompetence. Typisk vil det være generiske eller ikke kritiske ydelser, som købes af disse leverandører. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere er interessenter, som SKAT har aftaler med, og som ikke involverer økonomiske transaktioner (f.eks. KMD). Side 35

36 Udvikling Udvikling af nye løsninger, services, nye grundsystemer eller nye (større) infrastruktur komponenter. Udviklingsleverandøren skal stille krav til behov for udviklings- og testmiljøer og i samarbejde med Kunden, forvalteren og driftsleverandøren tage endelig beslutning om, hvornår hvilke miljøer skal være etableret. Udviklingsleverandøren skal efter idriftsættelse, når der er indtruffet en stabil driftssituation, overdrage løsningen til vedligeholdelsesleverandøren. Det vil være en skønsafgørelse, baseret på opgavens størrelse og kompleksitet, om en opgave skal løses af vedligeholdsleverandøren eller af en (ny) udviklingsleverandør. Ansvarsområde: Udvikling af den ønskede funktionalitet samt dokumentation og overdragelse til forvalter og vedligeholder. Pilotdrift. Leverandørprofil: Afhænger af opgavens karakter, men vil ofte svare til en vedligeholder, dog ofte med nogle tungere udviklingskompetencer. Kundekendskab: Leverandørens behov for viden om Kunden afhænger af den konkrete opgave, men typisk vil det forventes, at Leverandøren har kendskab til eller en god forståelse for Kundens forretningsprocesser. Side 36

37 Vedligeholdelse Opgaven består i at udføre fejlrettelser samt (mindre) ændringer til Kunden specifikke programmer/løsninger. Vedligeholdelsesleverandøren har intet overvågningsansvar og har derved ikke samme høje krav til en service desk funktion (inklusiv central incident- og problemmanagement funktion) som forvaltnings- og driftsleverandørerne. Ansvarsområde: Funktionelle rettelser til Kunden specifik funktionalitet samt svartider i det omfang, de relaterer sig til den konkrete funktion (i modsætning til generelle svartidsproblemer i infrastrukturen). Leverandøren konstruerer og vedligeholder services ved brug af infrastrukturen. ENS forvalteren foretager integrationsopgaver. Leverandørprofil: Leverandør med systemudviklingskompetencer og kapaciteten til at håndtere et varierende forbrug af ressourcer. Kompetencer mht. udviklingsmetode/projektmodel, udviklingsværktøjer, anvendelse af infrastruktur m.m. Kundekendskab: Leverandøren har behov for et grundlæggende kendskab til Kundens infrastruktur miljø og et indgående kendskab til de specifikke services og forretningsprocesser. Side 37

38 Platformsforvaltning Opgaven består i at holde infrastrukturen kørende på software eller applikationsniveau. Dvs. vedligeholdelse og overvågning af software komponenter i infrastrukturen. En Infrastruktur forvaltningsleverandør overvåger, vedligeholder samt har ansvaret for en del af infrastrukturen. Kompetencen til overvågning af infrastruktur komponenter og applikationernes brug af komponenterne, ligger ligeledes hos denne leverandør. Infrastrukturforvalteren har desuden ansvaret for at etablere og vedligeholde test- og udviklingsmiljøer, dog eksklusiv driftsleverandørens opgave. Ansvarsområde: Integritet af platformen. Udføre egentlige integrationsopgaver. Opgradering, patchning og tuning af generelle infrastruktur elementer (applikationsservere, databaseservere integration broker, portal ramme m.m.) samt vedligehold og tuning af specifikke infrastruktur komponenter udviklet til Kunden. Overvågning af infrastruktur samt de applikationer, der benytter infrastrukturen. Service desk (inklusiv central incident- og problemmanagement funktion). Afvikling af batch jobs i henhold til dokumentation fra vedligeholdelsesleverandøren. Leverandøren skal desuden servicere vedligeholdelses/udviklings-leverandører ligeværdigt. Leverandøren har ikke opgaven med at lave applikationer, der benytter infrastrukturen, men har som hovedregel opgaven med at udvikle nye adaptorer og med at etablere forbindelsen til de underliggende systemer. Side 38

39 Platformsforvaltning(fortsat) Leverandørprofil: Større software leverandør af tekniske løsninger, med kompetencer til at etablere og vedligeholde en kompleks platforms integrationsinfrastruktur. Kompetence til at vedligeholde standardsoftware og udføre systemprogrammør opgaver mm. Kundekendskab: Leverandøren har behov for et indgående kendskab til Kundens infrastruktur miljø samt viden om Kundens forretningsgange mm. Leverandøren skal have en bemandet service desk. Side 39

40 Drift Hermed menes kun drift og vedligeholdelse på hardware og operativsystem software (svarende f.eks. til begrebet Server management). Driftsleverandøren vil primært skulle varetage drift af mainframe og/eller midrange platforme. Opgaven består i f.eks. at holde et antal servere inkl. operativsystemer kørende. Driftsleverandøren udfører en generisk ydelse, der kan udføres uden kendskab til Kundens forretning, og dermed vil kunne konkurrenceudsættes eller købes on demand. Ønsket om at udskille denne funktion bunder i en forventning om, at denne type af ydelser vil blive mere standardiseret på sigt og kan karakteriseres som en hyldevare. Ansvarsområde: Hardware, Operativsystem software, back-up/restore, database administration, kapacitet og tilgængelighed på server niveau, firewall, virusbeskyttelse, fail-over mm. Leverandørprofil: Leverandøren skal have et fysisk miljø, i hvilket serverne kan driftes forsvarligt, samt have adgang til fornødne hardware og operativ system kompetencer. Kundekendskab: Leverandøren har ikke behov for et specifikt kendskab til Kundens forretningsgange eller -systemer. Side 40

41 IT-arkitektur generelle retningslinier Arkitekturhåndbog 1. Arkitekturen afklares iht. SKAT s projektmodel og arkitekturprincipper, så den understøtter løsningens, SKAT s og de fællesoffentlige forretningsmål, samt relevante OIO-standarder mv., indenfor SKAT s økonomiske råderum 2. Forretningskomponenter grænseflader, processer, aktiviteter, services, informationer tilgås løst koblet og adskillelige på forretningsniveau via SKAT s fælles infrastruktur (vælges i aktuelt udbud) 3. Fremfinding og brug af services - alle kald og integrationer - sker via infrastrukturens og eventuelt OIO s servicekatalog, hvor services er udstillet med servicekvalitet og vilkår for anvendelse 4. Services tilgås med anvendelse af SKAT s fælles rollestyrede adgangskontrol på infrastrukturen (vælges i aktuelt udbud), idet yderligere filtrering - f.eks. geografi eller funktionsadskillelse - implementeres som forretningsregler i grundsystemet 5. Driftstyring og brugsregistrering af hver enkelt service sker i henhold til dens servicekvalitet, integreret med SKAT s kvalitetssystem om f.eks. driftsforstyrrelser, servicekvalitet og ressourceforbrug, iht. SKAT s ITIL-processer, DS484, mv. 6. Leverandørens udvikling af forretningskomponenter skal svare til SKAT s modellering af grænseflader, processer, services, informationer, fra SKAT s repository, til og med det platformsuafhængige modelniveau (PIM) i leverandørens udviklingsværktøj 7. Udviklingsmiljøer og dokumentation, bl.a. procesmodel, begrebsmodel, use cases, programkode og fysisk datamodel, skal via åbne grænseflader være tilgængeligt for SKAT og for andre leverandører 8. Funktionalitet i eksisterende grundsystemer genanvendes, idet IT-nyudvikling af grundsystemer kun sker ved større ændringer af funktionaliteten 9. Grundsystemer skal være fysisk dekoblet, opdelt efter processer og begrebsdomæner, så de kan drives, vedligeholdes og optimeres uafhængigt af hinanden Side 41

42 IT-arkitektur retningslinier om platforme 1. Processer implementeres via infrastrukturens fælles procesrammeværk, der kan styre procestrin og informationsudveksling, inkl. roller, ansvar, status og deadlines (vælges i aktuelt udbud) 2. Forretningsservices implementeres i grundsystemer, men tilgås på forretningsniveau via adaptorer til infrastrukturen. Services skal uanset teknologi kunne skaleres, genbruges og sammenstilles til nye løsninger 3. Informationer fra grundsystemer, bl.a. stamregistre, tilgås fra kilden via services på infrastrukturen, og evt. via SKAT s Datawarehouse som kopi af hensyn til økonomi, performance eller historik 4. Informationsservices, der sammenstiller informationer fra mange forskellige kilder, implementeres primært via SKAT s fælles datawarehouseplatform, Sybase ASE/IQ (integreres via aktuelt udbud) 5. Grænseflader implementeres, så de er udskiftelige, via SKAT s fælles portalrammeværk (vælges i aktuelt udbud), med adskillelse af funktioner, flows og styling, og distribuerbare iht standarden WSRP 6. Services til udsøgning ved kontrol og service, til ledelsesinformation, til analyse, og til rapportering implementeres via analyseuniverser med analyseværktøjerne Business Objects/SAS på SKAT s fælles datawarehouseplatform Arkitekturhåndbog 7. Services til fordrings- og kontoprocesser implementeres via systemet Én skattekonto (etableres via kommende udbud), baseret på en ERP standard-rammeløsning, hvori SKAT s eksisterende tre SAP-løsninger reimplementeres og konsolideres 8. Services til styring af SKAT s ressourcer, økonomi og personale implementeres via systemet SAP Intern 9. Services til sagsoprettelse, sagsarkivering mv. implementeres via SKAT s fælles ESDH-system, Captia Side 42

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Geografisk information i en enterprise arkitektur

Geografisk information i en enterprise arkitektur Geografisk information i en enterprise arkitektur - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Informi GIS A/S Titel: Geografisk information i en enterprise arkitektur

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere