Status over grænsehandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over grænsehandel"

Transkript

1

2 Status over grænsehandel Juni 2007 Publikationen er elektronisk og kan hentes på ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1. Sammenfatning Resumé Elementer i grænsehandlen Udvikling i danskeres grænsehandel Udvikling i udlændinges grænsehandel Skattestop og grænsehandel Udvikling i forbrug af nydelsesmidler Virkninger af afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer...17 Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 2006 til Afgiftsændringer i og omkring Danmark Danmark Nedsættelse af sodavandsafgiften Passagerafgift Tyskland Momsforhøjelse Ingen håndhævelse af dåsepant Sverige Tobaksafgifter Norge Moms Afgiftsforhøjelser EU Udvikling i grænsetrafikken Landgrænsen Persontrafik med færger Øresund Flytrafik Udvikling i den samlede trafik Effekt på grænsehandel...35 Kapitel 3. Udvikling i det afgiftspligtige salg Afgiftssatser for visse grænsehandelsfølsomme varer Udvikling i salg af spiritus Udvikling salg af tobak Udvikling i det afgiftspligtige salg af øl Udvikling i det afgiftspligtige salg af vin Udvikling i salg af sodavand Udvikling i salg af chokolade Udvikling i salg af blankbånd...55 Kapitel 4. Priser og incitamenter til grænsehandel Udvikling i priser på spiritus Udvikling i priser på tobak Cigaretter Røgtobak Udvikling i priser på øl

4 Status over grænsehandel 4. Udvikling i priser på vin Udvikling i priser på sodavand Udvikling i priser på chokolade Udvikling i priser på blankbånd Kapitel 5. Grænsehandel Grænsehandel med spiritus Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med tobak Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med øl Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Grænsehandel med vin Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Grænsehandel med sodavand Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med chokolade Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel med blankbånd Grænsehandel med andre varer Danskeres grænsehandel i udlandet Grænsehandel med energiprodukter Kapitel 6. Virkninger af afgiftsændringer Spiritus Tobak Øl Vin Sodavand Chokolade Dvd er Litteraturliste

5 Indledning Indledning Denne status er den tredje i rækken af opdateringer af Rapport om grænsehandel De to forrige statusrapporter udkom i juni 2005 og Grænsehandlen er på ny undersøgt af analyseinstituttet GfK, dels ved en interviewundersøgelse og dels ved paneldatasættet ConsumerScan. Interviewundersøgelse er foretaget à fire omgange i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal 2006, mens ConsumerScan dækker 1. og 2. halvår Ud over opdatering af tabeller er der også foretaget visse korrektioner. Generelt set er metoderne de samme som i rapporterne fra 2005 og Skatteministeriet har i lighed med de andre år inddraget alle umiddelbart tilgængelige kilder for at få et så præcist skøn over grænsehandlen som muligt. De forskellige kilder kan give modstridende bud på udviklingen i grænsehandlen. Beregningerne af mulige afgiftsændringer viser dog, at selv ved forskellige antagelser om størrelsen af grænsehandlen, er analysens resultater robuste. Rapporten er opbygget, som følger: Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 2. Påvirkninger af grænsehandlen fra 2006 til 2007 Kapitel 3. Udvikling i det afgiftspligtige salg Kapitel 4. Priser og incitamenter til grænsehandel Kapitel 5. Grænsehandel Kapitel 6. Virkninger af afgiftsændringer - 3 -

6 Status over grænsehandel Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Danskernes grænsehandel er faldende. Det gælder både grænsehandel med nydelsesmidler og andre varer. Grænsehandel med nydelsesmidler er faldet fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i 2006 og ventes blive reduceret med yderligere ca. 25 mio. kr. i Grænsehandel med spiritus er faldet fra ca. 6,0 mio. liter i 2005 til ca. 5,5 mio. liter i 2006 og ventes med den tyske momsforhøjelse yderligere at blive reduceret med 0,5 mio. liter i Grænsehandlen med alkoholsodavand vurderes at være ophørt. Grænsehandel med øl og sodavand er reduceret med henholdsvis 10 og 15 mio. liter som følge af mindre ulovlige handel. Den illegale handel med øl og sodavand er faldet markant. Specielt er den illegale handel med sodavand faldet. Faldet afspejler, at regeringens målrettede afgiftsnedsættelser og styrkelse af kontrolindsatsen til bekæmpelse af grænsehandel og illegal handel har virket. I oktober 2003 blev afgifterne på spiritus og tobak nedsat for at hindre en eksplosion i grænsehandlen med disse varer i forbindelse med ophør af 24-timersreglen. På trods af de lavere afgifter på spiritus og tobak er forbruget faldende. De seneste tiltag overfor grænsehandel og illegal handel kom med finanslovsaftalen for 2007, hvor sodavandsafgiften blev sænket og kontrolindsatsen yderligere styrket. Grænsehandel med cigaretter skønnes at være uændret, mens grænsehandel med røgtobak fortsat falder. Grænsehandel med chokolade er uændret på 5,75 mio. kg. Danskernes samlede forbrug af alkoholholdige drikkevarer er fortsat faldende. Forbruget af cigaretter, herunder hjemmerullede, er faldende, ligesom også piberygning er på retur. Sammenlignet med Status over grænsehandel, juni 2006 er danskernes grænsehandel med andre varer end nydelsesmidler faldet. Grænsehandel med andre varer er faldet med ca. 675 mio. kr. Opgørelsen af grænsehandel med andre varer er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket også kan forklare den uforholdsmæssig store stigning i grænsehandlen i sidste års status. Sidste år var det et stort indkøb af planter og frø, som kunne forklare en stor del af stigningen i dette års status er der tale om et uspecificeret indkøb. På trods af disse store atypiske indkøb, som vægter meget højt i gruppen andre varer, - 4 -

7 Sammenfatning er den største grænsehandelsvare fortsat tøj. Grænsehandlen med tøj er steget fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i Udlændinges grænsehandel i Danmark er steget fra ca mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006 og ventes yderligere at stige til ca mio. kr. i Stigningen skyldes både en større grænsehandel med nydelsesmidler og en større grænsehandel med andre varer. Skønnet over grænsehandlen med andre varer er behæftet med stor usikkerhed. Grænsehandlen med de alkoholholdige drikkevarer er set under ét faldende. Specielt falder salget af spiritus og vin til udlændinge, mens skønnet over øl er fastholdt på 25 mio. liter. Derimod er udlændingenes køb af cigaretter i Danmark fordoblet fra 100 mio. stk. i 2005 til 200 mio. stk. i 2006, og det skønnes på baggrund af provenuudviklingen, at grænsehandlen vil stige med yderligere 100 mio. stk. i Stigningen kommer dels pga. den tyske momsstigning pr. 1. januar 2007, som betød, at prisen på cigaretter i Tyskland er ca. 3,15 kr. pr. 20 stk. højere end i Danmark, og dels at Sverige har forhøjet afgiften på tobak, så cigaretter koster ca. 3,40 kr. mere end i Danmark. Stigningen i grænsehandlen er udtryk for et forsigtig skøn, hvor der ikke er taget højde for tysk og svensk ketchupeffekten. Ketchup-effekten er udtryk for, at en mindre afgiftsændring udløser en uforholdsmæssig stor stigning i grænsehandlen. Det giver størst effekt på grænsehandlen at nedsætte afgiften på spiritus sammenlignet med en lavere afgift på øl og vin set i forhold til provenutabet. En mindre nedsættelse af spiritusafgiften er ligefrem fuldt selvfinansierende. 2. Elementer i grænsehandlen Regeringen har i de senere år gennemført en række målrettede initiativer for at reducere grænsehandel og den illegale handel mv. Sammen med Dansk Folkeparti har regeringen bl.a. nedsat afgiften på spiritus og cigaretter i forbindelse med 24-timersreglens ophør. Derudover er den parafiskale afgift på dvd er nedsat til under en tredjedel. Kontrolindsatsen overfor den illegale handel med bl.a. sodavand er desuden blevet styrket. Det er bl.a. sket ved større bøder og mulighed for beslaglæggelse af varelager i forbindelse med manglende pantmærker mv. Af to omgange er afgiften på sodavand desuden blevet sænket, for at styrke incitamentet til at købe varer i Danmark med dansk moms og afgift. Afgiften på sodavand er senest nedsat pr. 8. januar Tiltagene har haft den ønskede effekt. Danskere grænsehandler fortsat færre nydelsesmidler i udlandet, men også danskeres køb af andre varer er faldende. Grænsehandel med nydelsesmidler er faldet med ca. 225 mio. kr. fra 2005 til 2006 og skønnes at blive yderligere reduceret med 25 mio. kr. i Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler skønnes at være faldet med ca. 675 mio. kr. fra 2005 til

8 Status over grænsehandel Tabel 1.1: Samlet grænsehandel ud og ind af Danmark Mio. kr. Skøn 2007 Danskeres køb i udlandet af nydelsesmidler Danskere, andre varer ) ) ) ) Danskeres grænsehandel i udlandet Udlændinges grænsehandel i Danmark, nydelsesmidler Udlændinge, andre varer 1) Udlændinges grænsehandel i Danmark Nettogrænsehandel for benzin og diesel i udenlandsk favør 1) Nettogrænsehandel ) Opgørelsen er behæftet med ekstra usikkerhed. 2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2004 for 2000 til Udlændinges grænsehandel i Danmark er steget fra ca mio. kr. i 2005 til ca mio. kr. i 2006 og ventes at stige med 275 mio. kr. i Stigningen skyldes dels en stigning i grænsehandel med cigaretter og dels udviklingen i trafiktallene ind over den danske grænse samt udviklingen i forbrugerpriser. Det betyder, at den seneste undersøgelse af udlændinges grænsehandel i Danmark fra 2001 kan opskrives til mio. kr. i På baggrund af udvikling i prisen på benzin og diesel i Danmark, Sverige og Tyskland er skønnet for nettogrænsehandlen opjusteret for 2005 sammenlignet med Status over grænsehandel, juni Samlet set er nettogrænsehandlen er faldet fra ca mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006, og udviklingen ventes at fortsætte i Det kraftige fald skyldes dels en moderat nedgang i danskernes grænsehandel, men specielt en kraftig stigning i udlændinges grænsehandel af cigaretter og andre varer. Dertil kommer det nye skøn over grænsehandlen med benzin og diesel. Det skal bemærkes, at udlændinges grænsehandel med andre varer i lighed - 6 -

9 Sammenfatning med sidste år er foretaget på baggrund af en mekanisk opskrivning og er behæftet med stor usikkerhed. 2.1 Udvikling i danskeres grænsehandel Skatteministeriet har igen fået analyseinstituttet GfK til at foretage en interviewundersøgelse af danskernes grænsehandel. Derudover har GfK stillet paneldatasættet ConsumerScan til rådighed. Disse to kilder er de primære kilder til opgørelse af danskernes grænsehandel, men også oplysninger og undersøgelser fra de involverede brancher og Danmarks Statistik indgår i Skatteministeriets skøn. Dertil kommer oplysninger fra udenlandske ministerier mv. Skatteministeriet har desuden analyseret udviklingen i det afgiftspligtige salg, samt foretaget en mindre prisundersøgelse i københavnske butikker. I skønnene fra Skatteministeriet forsøges det så vidt muligt at tage højde for alle kilder til opgørelse af grænsehandel, herunder også den illegale handel. Danskernes grænsehandel opdeles normalt i nydelsesmidler (alkoholholdige drikkevarer, tobak, sodavand og chokolade) og andre varer. Tabel 1.2 viser udviklingen dels i handel med nydelsesmidler og dels i handel med andre varer

10 Status over grænsehandel Tabel 1.2: Danskernes grænsehandel i udlandet Grænsehandel Skøn 2007 Vare (mængder): Mio. liter Øl Vin 25 27,5 28, Spiritus, Tyskland 3 3,5 4 4,25 4,75 4,5 4 3,5 Spiritus taxfree, Sydeuropa og Østeuropa 2,5 3 3,25 2,75 1,75 1,5 1,5 1,5 Alkoholsodavand 0 0 3,5 5,5 4, Vare (mængder): Mio. stk. Cigaretter, Tyskland Cigaretter taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Vare (mængder): Mio. gram Røgtobak Vare (mængder): Mio. liter Sodavand Vare (mængder): Mio. kg Chokolade ,5 5,75 5,75 5,75 5,75 Nydelsesmidler (værdi): Mio. kr. Øl Vin Spiritus, Tyskland Spiritus taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Alkoholsodavand Cigaretter, Tyskland Cigaretter taxfree, Sydeuropa og Østeuropa Røgtobak Sodavand Chokolade I alt nydelsesmidler Andre varer (værdi): Mio. kr. Mad Medicin og kosttilskud Kosmetik og parfume Forbrugerelektronik og IT Tøj Tilbehør til biler mv Boligudstyr og byggematerialer Øvrige (ofte store) indkøb I alt andre varer 2) Grænsehandel (værdi): Mio. kr. I alt grænsehandel Grænsehandel: Pct. - som pct. af BNP 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 - som pct. af privat forbrug 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,5 1,5 - som pct. af vare- og tjenesteimport 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,9 1,5 1,5 1) Fra og med 2003 omfatter øl og sodavand også ulovlige indførsler. 2) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i Skatteministeriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før Grænsehandel med nydelsesmidler Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler er faldet fra 2005 til 2006 med ca. 225 mio. kr. Der er stort set tale om, at grænsehandlen falder for samtlige - 8 -

11 Sammenfatning varegrupper undtagen cigaretter, sodavand og chokolade, som er uændret. Målt i mængder er grænsehandlen med sodavand dog faldet, men prisen er til gengæld steget i grænsehandlen, hvorved grænsehandlen opgjort i kroner er uændret. Grænsehandlen med øl og sodavand er faldende pga. en nedgang i den ulovlige indførsel af disse varer. Den lovlige grænsehandel med øl og sodavand er derimod uændret i forhold til Afgiftsnedsættelsen på sodavand pr. 8. januar 2007 er endnu ikke kommet forbrugerne til gode i form af lavere forbrugerpriser. SKATs indsats mod det ulovlige salg og det forhold, at der kan være en vis træghed i priserne, betyder, at grænsehandlen med sodavand kan falde i 2007 sammenlignet med På nuværende tidspunkt er der dog ikke tegn på et fald. Grænsehandel med spiritus i Tyskland er faldet fra ca. 4,5 mio. liter til ca. 4 mio. liter i Det skønnes, at udviklingen vil fortsætte med den tyske momsforhøjelse pr. 1. januar 2007, og at grænsehandlen dermed reduceres med yderligere 0,5 mio. liter. Grænsehandel med andre varer Grænsehandel med andre varer er primært varer, som der ikke er punktafgift på, men kun moms. Undtagelsen er dog blankbånd, som er omfattet af en parafiskal afgift, og brændsler som f.eks. energikoks, som indgår i kategorien øvrige varer. Grænsehandel med andre varer er ligesom i Status over grænsehandel, juni 2006 fortsat på et meget højt niveau, men stikprøven er påvirket af enkelte meget store indkøb. I Status over grænsehandel, juni 2006 var der tale om, at en person havde købt planter og frø for kr., og som opregnet kom til at tegne sig for en grænsehandel på ca. 2 mia. kr. Grænsehandel med planter og frø er da også faldet til et mere normalt niveau i år, men til gengæld er der en person, som har haft et meget stort ikke nærmere specificeret indkøb, som falder i kategorien store særlige indkøb. Denne person står for en selvstændig grænsehandel på 1,1 mia. kr. Det er vanskeligt at estimere grænsehandlen med andre varer, og der vil altid være store udsving i disse tal, da det afhænger af, om analyseinstituttet på interviewdagen rammer ind i en person, som har haft et unormalt stort indkøb. På trods af disse udsving er der dog ingen tvivl om, at topscoreren igen i år er grænsehandel med tøj. Grænsehandlen stiger fra ca. 3,1 mia. kr. til 3,4 mia. kr. Det er vanskeligt at forklare udviklingen, men det kan muligvis være udtryk for, at danskerne køber dyrere tøj, når de er ude at rejse. Det ventes, at beløbsgrænsen for indførsel af varer fra ikke-eu-lande hæves betydeligt pr. 1. januar Det vil især betyde, at flyrejsende vil kunne kø

12 Status over grænsehandel be for kr. mere på en rejse med fly, mens rejsende med bil kan medtage varer for kr. I dag er grænsen på kr. uanset transportform. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at grænsehandlen med andre varer bl.a. tøj og i de kommende år vil stige. I kategorien andre varer gemmer der sig et par punktafgiftsbelagte varer, som blankbånd og brændsler herunder energikoks. I juni 2006 blev den parafiskale afgift på dvd er nedsat for en vende udviklingen i grænsehandlen, som var steget betragteligt. GfK s undersøgelse for Skatteministeriet tyder på, at grænsehandel med dvd er kan være reduceret med så meget som 75 pct. skønnet er dog behæftet med stor usikkerhed. I modsætning til dvd er er grænsehandel med brændsler tilsyneladende stigende. Siden 2004 er grænsehandlen fordoblet ifølge GfK s undersøgelse. Brændsler kan dække over mange ting, men i grænsebutikkerne sælges der store mængder energikoks til opvarmning. Prisen i Danmark er ca. tre gange så høj som i Tyskland, og besparelsen og incitamentet til grænsehandel med energikoks er således til stede. Det kan ikke afvises, at energikoks er en ny sællert i grænsebutikkerne. Moms og grænsehandel Grænsehandel er ikke i sig selv et onde. Handel for en lille åben økonomi er med til at skabe økonomiske værdier og vækst i et samfund, selv om varerne købes i udlandet. Eksempelvis er lønomkostningerne i Danmark betydeligt højere end f.eks. i Kina, mens uddannelsesniveauet er højere her end i Kina. Ud fra en økonomisk betragtning vil det være til alles bedste, at en arbejdskraftintensiv vare produceres dér, hvor der er rigelig og billig arbejdskraft eksempelvis Kina. Det giver billigere varer til gavn for forbrugere og samfund. Hvis der derimod er tale om udvikling af avanceret ingeniørarbejde, vil det være mere rentabelt at udvikling af produktet sker i Danmark, hvor danskerne generelt er højt uddannet sammenlignet med kineserne. Det danske samfund og resten verden (herunder Kina) opnår således store fordele ved at have handel over grænserne frem for, at landene, hver især producerer alt fra tøj til udvikling af vindmøller. Tøjet bliver billigere til fordel for de danske forbrugere, mens kineserne får en mere effektiv og rentabel vindmølle. Grænsehandel adskiller sig i princippet ikke fra andre former for international handel. Grænsehandel er kun et problem, hvis det er afgiftsforskelle, som driver danskere til f.eks. at købe dansk øl i Tyskland. Hvis avance og afgifter havde været ens i Danmark og Tyskland, ville en dansker alt andet lige købe sin danskproducerede øl i den nærmeste danske butik. På grund af moms- og afgiftsforskelle kører han f.eks. 50 km til grænsen frem for 5 km til nærmeste supermarked. Den danske stat mister provenu af moms og eventuel afgift ved grænsehandel, mens den danske forbruger, som køber en vare i Tyskland naturligvis sparer

13 Sammenfatning dansk moms og afgift, men betaler tilsvarende tyske afgifter. Danskeren vinder derfor kun forskellen på moms og afgift mellem Danmark og Tyskland 1. Dertil kommer de såkaldte forvridningsomkostninger ved grænsehandel. Som nævnt ville den samme pris i Danmark og Tyskland alt andet lige betyde, at den danske forbruger køber varen i det nærmeste supermarked. Pga. prisforskellen vælger han f.eks. i stedet at køre 50 km. frem for 5 km. Det koster tid, ekstra penge til benzin og slid på bilen. Dertil kommer, at han køber større ind i grænsehandlen, end han ville have gjort i supermarkedet, og at de mange rammer sodavand og øl skal opbevares. Opbevaring og besværet med dét er også en omkostning. Hans gevinst i form af afgiftsforskellen indsnævres dermed. Samfundsøkonomisk er der tale om et samlet tab, da staten mister det fulde afgifts- og momsbeløb, mens borgeren kun vinder forskellen i afgift og moms mellem Danmark og Tyskland og desuden har omkostninger i forbindelse med grænsehandel. Det samlede tab er dermed afhængig af afgifts- og momsforskellene. Sammenlignet med f.eks. Tyskland er der tale om en relativt lille momsforskel. En lavere dansk momssats vil indsnævre momsforskellen og dermed gevinsten for forbrugeren ved grænsehandel, og danskere vil derfor købe mere i Danmark, men kun til en vis grad. Nedsættes den danske momssats med et procentpoint, vil det reducere de grænsehandlendes momsbesparelse i Tyskland fra 4,8 pct. til 4,0 pct., og de vil derfor stadig have en lille fordel af at handle i Tyskland. Staten vil til gengæld få et relativt stort tab pga. tabte momsindtægter på alt salg i Danmark. Selv om en del af grænsehandlen vender hjem, vil det langt fra være nok til at dække provenutabet, som kan være op mod 6,5 mia. kr. ved nedsættelse af momsen med blot ét procentpoint. Momsforskellen i forhold til Tyskland er dermed for lille til, at det kan anbefales at sænke momsen for at komme grænsehandlen til livs. For en række varer med høj afgift er det samfundsøkonomiske tab så stort, at en vis afgiftsnedsættelse giver overskud for både borgere og staten. Således skønnes f.eks. nedsættelsen af spiritus- og tobaksafgiften i 2003 at have medført et merprovenu for det offentlige. Illegal handel I Status over grænsehandel, juni 2006 blev det skønnet, at den illegale handel med vin udgør 3 pct. af det samlede forbrug, mens spiritus udgør 6 pct. og cigaretter 0-1 pct. Der var også vurderinger af det illegal salg af sodavand og øl, som kunne skønnes til 8 pct. for både øl og sodavand. Skønnene var behæftet med stor usikkerhed. Skatteministeriet har ikke kendskab til nye undersøgelser af illegal handel med spiritus, cigaretter og vin, men SKAT Hovedcenter har i efteråret 2006 foretaget en undersøgelse af danskernes illegale handel 1 Der er her set bort fra gevinster, som ikke skyldes prisforskelle. Grænsehandleren kan f.eks. få en gevinst pga. andet sortiment, hyggetur med familien osv

14 Status over grænsehandel med øl og sodavand. Analysen er dels baseret på en interviewundersøgelse og dels på resultaterne af SKATs kontrolaktioner. SKATs analyse viser, at den illegale handel er faldet markant. For sodavand er den illegale handel faldet fra skønsmæssigt 29 mio. liter i 2005 til 8 mio. liter i 2006, og for øl er det tale om et mindre fald fra 10 mio. liter i 2005 til 8 mio. liter Det skal bemærkes, at faldet i den illegale handel med sodavand er kommet før afgiftsnedsættelsen pr. 8. januar Den lavere afgift, i den udstrækning den slår igennem på priserne, vil sammen med SKATs udvidede beføjelser i kampen mod illegal handel, yderligere reducere den illegale handel. 2.2 Udvikling i udlændinges grænsehandel Udlændinges grænsehandel i Danmark er i kraftig stigning. Det er cigaretter, som er den store grænsehandelsvare. Grænsehandlen med cigaretter skønnes således at være fordoblet fra 2005 til 2006, og der ventes yderligere en markant stigning i Baggrunden for udviklingen er primært, at den tyske momsforhøjelse sammen med tidligere års tyske afgiftsforhøjelser har betydet, at cigaretter i Tyskland nu er ca. 3,15 kr. dyrere pr. 20 stk. sammenlignet med Danmark. Dertil kommer, at Sverige har hævet afgiften på tobak, således at prisen på cigaretter i Sverige koster ca. 3,40 kr. pr. 20 stk. mere end i Danmark

15 Sammenfatning Tabel 1.3: Udlændinges grænsehandel i Danmark Grænsehandel Mængder: Mio. liter Skøn 2007 Spiritus 1,75 1,75 1, ,5 3,25 3,25 Vin ,5 12, Øl Mængder: Mio. stk. Cigaretter Røgtobak Mio. kg Chokolade Værdi: Mio. kr. Spiritus Vin Øl Cigaretter Chokolade I alt Andre varer 1) I alt Afgiftsindtægter faktorpriser Afgiftsindtægter forbrugerpriser ) Grænsehandlen med andre varer end nydelsesmidler er antaget at være på samme niveau som i 2001 for årene 2002 og Skatteministeriet har ikke skøn over udviklingen med disse varer før Opjusteringen af skønnet for udlændinges grænsehandel er forholdsvist forsigtig. Det kan ikke afvises, at den tyske momsforhøjelse pr. 1. januar 2007 har udløst en egentlig ketchup-effekt, hvor en ukendt prisstigning kan udløse en uforholdsmæssig stor stigning i grænsehandlen. Den såkaldte ketchupeffekt kan også have ligget bag udviklingen i sodavandssalget i forbindelse med forhøjelsen af den danske sodavandsafgift i Selv om afgiften rent faktisk er lavere end i 2001, er grænsehandlen fortsat dobbelt så stor som før afgiftsforhøjelsen. Hvis den tyske forhøjelse har udløst en ketchup-effekt, kan den tyske grænsehandel i sig selv være 315 mio. stk., og hertil skal lægges svenskere og nordmænds grænsehandel, således at grænsehandlen kan komme helt op på 475 mio. stk. Dertil kommer en eventuel svensk ketchupeffekt. Den svenske afgift på cigaretter er hævet pr. 1. januar 2007, så cigaretter nu koster ca. 3,40 kr. pr. 20 stk. mere i Sverige end i Danmark. Det kan muligvis udløse en yderligere grænsehandel på ca. 200 mio. stk

16 Status over grænsehandel For andre nydelsesmidler end cigaretter er tendensen, at grænsehandlen falder. Udlændinges grænsehandel med øl og vin er faldende, mens skønnet for chokolade er uændret. Grænsehandel med andre varer er i lighed med Status over grænsehandel, juni 2006 opjusteret i forhold til udviklingen i trafiktal og forbrugerpriser. Der er tale om en stigning i udlændinges grænsehandel med andre varer på 525 mio. kr., hvilket umiddelbart er en meget stor stigning. Der er ingen nye undersøgelser af udlændinges grænsehandel, og skønnene i tabel 1.3 er derfor behæftet med stor usikkerhed. 2.3 Skattestop og grænsehandel Skattestoppet er medvirkende til, at afgiftsniveauet gradvist udhules og medfører derfor, at incitamentet for danskere til at grænsehandle i udlandet reduceres over tid. For udlændinge vil der omvendt alt andet lige være en større fordel ved at grænsehandle i Danmark. De danske afgifter udgør generelt en forholdsvis stor andel af detailprisen derfor har et skattestop en større effekt i Danmark sammenlignet med et land med lave afgifter. I udlandet er der ikke udstedt et egentlig skattestop, men det er ikke nødvendigvis sådan, at de udenlandske afgiftssatser justeres i overensstemmelse med inflationsudviklingen. Det sker ofte punktvis f.eks. som finansiering af diverse tiltag i forbindelse med finansloven. I tabel 1.4 fremgår den årlige reduktion af realafgiften inklusive moms for en række af de mest grænsehandelsfølsomme varer. Nettoprisindekset (priser uden moms og afgift) er steget med ca. 9,5 pct. siden Årligt svarer det til en prisstigning på 1,8 pct. eller ca. 2 pct. Der er taget udgangspunkt i en inflation på 2 pct. både i Danmark og i udlandet

17 Sammenfatning Tabel 1.4: Årlig reduktion af realafgift inkl. moms for nydelsesmidler Real nedsættelse af dansk pris ved dansk skattestop og 2 pct. inflation Real nedsættelse af udenlandsk pris ved udenlandsk skattestop og 2 pct. inflation Real nedsættelse af afgiftsbetinget prisforskel ved skattestop både her og i udland Øl kr. pr. kasse 0,58 0,15 0,43 Bordvin kr. pr. flaske 0,12 0,00 0,12 Spiritus kr. pr. flaske 1,05 0,65 1) 0,40 Sodavand kr. pr. liter 0,02 0,00 0,02 Slik mv. kr. pr. kg 0,36 0,00 0,36 Cigaretter kr. pr. 20 stk. 0,42 0,25 2) 0,17 Røgtobak kr. pr. 20 g 0,23 0,12 0,11 1) For Tyskland. For Syd- og Østeuropa omkring 0,50 kr. 2) For Sydeuropa med stor spredning. Skattestoppet betyder, at danskeres besparelse ved grænsehandel med nydelsesmidler realt bliver reduceret med 20 mio. kr. årligt. Med en samlet besparelse på ca. 1,3 mia. kr. bør danskernes grænsehandel falde med ca. 1,5 pct. årligt. Staten får årligt indtægter fra øl, vin, spiritus, sodavand, slik, cigaretter og røgtobak på 15,25 mia. kr. inklusive moms. Med skattestoppet bliver indtægterne fra disse varer realt reduceret med ca. 275 mio. kr. årligt. Skattestoppet er således med til at reducere danskeres fordel ved at grænsehandle, men omvendt betyder en større rejseaktivitet, at både den danske grænsehandel i udlandet, og udlændinges køb i Danmark i sig selv stiger. Derfor kan grænsehandlen stige, på trods af at afgifts- og inflationsniveau er uændret. Det skønnes umiddelbart, at effekten af skattestoppet primært begrænser danskeres grænsehandel, og kun i mindre grad fremmer udlændinges grænsehandel i Danmark. 2.4 Udvikling i forbrug af nydelsesmidler Danskernes forbrug af alkoholholdige drikkevarer har de seneste år udvist en faldende tendens. Udviklingen fra 2005 til 2006 er ingen undtagelse. Det samlede alkoholforbrug reduceres således med ca. 1,2 mio. liter ren alkohol. Set i forhold til 2001 er danskernes forbrug faldet mere end 5 pct. til trods for, at afgifter på både spiritus, øl og vin er sænket i perioden

18 Status over grænsehandel Tabel 1.5: Udvikling i danskeres forbrug af alkoholholdige drikkevarer Øl Vin Spiritus I alt Dansk salg: Mio. liter ren alkohol ,0 20,4 6,1 51, ,5 19,6 6,2 50, ,2 19,8 6,8 51, ,0 19,3 8,1 50, ,4 19,9 8,1 50, ,8 20,0 8,1 49, skøn 21,8 19,9 8,2 49,8 Grænsehandel: ,2 3,3 2,6 11, ,5 3,4 3,1 12, ) 5,9 3,6 3,1 12, ,1 2,9 2,9 11, ,9 2,4 2,5 10, ,3 2,4 2,2 9, skøn 5,3 2,4 2,0 9,7 Salg til udlændinge: ,6 1,2 0,7 3, ,6 1,2 0,7 3, ,9 1,5 1,2 4, ,9 1,5 1,6 5, ,4 1,3 1,4 4, ,4 1,2 1,3 3, skøn 1,4 1,2 1,3 3,9 Danskeres forbrug: ,5 22,5 8,0 59, ,4 21,8 8,5 58, ,3 21,9 8,7 59, ,3 20,7 9,5 57, ,9 21,0 9,2 57, ,8 21,2 9,0 55, skøn 25,8 21,1 8,9 55,7 1) Fra og med 2003 omfatter grænsehandel med øl også ulovlige indførsler. Det er specielt ølforbruget, som falder. Skatteministeriet skønner, at ølforbruget falder med ca. 1,1 mio. liter fra 2005 til 2006, heraf er 0,6 mio. liter pga. en lavere dansk grænsehandel. Siden 2001 er ølforbruget faldet med ca. 9 pct. Salget af vin skønnes at falde med ca. 0,1 mio. liter ren alkohol i 2007, mens grænsehandel og udlændinges køb er uændret. Set under ét er vinforbruget rimeligt stabilt omkring 21 mio. liter ren alkohol. Grænsehandel med spiritus

19 Sammenfatning er faldet, og det er udlændinges køb af spiritus i Danmark også. Der er tale om en lille stigning i det danske salg, mens forbruget forventes at blive reduceret med 0,1 mio. liter, pga. at grænsehandel med spiritus efter den tyske momsforhøjelse yderligere skønnes reduceret med 0,5 mio. liter. Danskernes forbrug af cigaretter vurderes at være uændret i forhold til Det kan ikke afvises, at forbruget er faldet mere, end det umiddelbart fremgår af tabellen, og rygeforbuddet i det offentlige rum, som træder i kraft i august 2007, vil sandsynligvis også betyde, at danskernes forbrug yderligere falder. Danskernes cigaretforbrug, herunder også hjemmerulning skønnes at være ca mio. stk. Forbruget af pibetobak er ligeledes faldet fra ca. 350 mio. gram i 2005 til 325 mio. gram i 2006 og det skønnes, at forbruget fortsætter den nedadgående tendens. Tabel 1.6: Udvikling i cigaretforbrug År Salg af cigaretter i DK - heraf til udlændinge Samlet grænsehandel cigaretter Salg af grovskåren tobak Salg af finskåren tobak Til piberygning 2) Grænsehandel røgtobak Samlet hjemmerulning Danskeres samlede forbrug af cigaretter 4) Mio. stk. Mio. gram Mio. stk ) ) ) 925 1) ) ) ) ) 1) Korrigeret for hamstringer op til afgiftsforhøjelse januar 01, idet 2 x 75 mio. gram er flyttet fra 2000 til ) Forbrug til piberygning er skøn især for tidligere år, mens niveauet i 2003 er bekræftet af Tobaksindustrien. 3) Cigaretsalget bør måske reduceres med mio. stk. i 2003, heraf ca. 100 mio. stk., der måske bør overføres til 2004, og resten på grund af engangslagerforskydninger mv. 4) Eksklusive danskeres forbrug i udlandet, men inklusive udlændinges forbrug og køb i Danmark. Også eksklusive forbrug af indsmuglede cigaretter. 5) Der bør måske korrigeres for ca. 105 mio. stk. for hamstring i 2004 før afgiftsforhøjelsen pr. 9. januar ) Der er ikke taget højde for, at trenden i tobaksforbruget er nedadgående. Lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2007, træder i kraft den 15. august 2007, og må formodes at have en effekt på tobaksforbruget. Der er stor usikkerhed om, hvor stor effekt rygeforbudet vil få, men det kan reducere forbruget med skønsmæssigt 50 mio. stk. i 2007 der er tale om et meget konservativt skøn med betydelig usikkerhed. Selvfinansieringsgraden i tabel 1.7 er på den baggrund sandsynligvis lidt undervurderet. 2.5 Virkninger af afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer I tabellen herunder fremgår det, hvorledes afgiftsændringer på en række grænsehandelsfølsomme varer påvirker provenu, sundhedsomkostninger og samfundet som helhed. Der er tale om robuste resultater

20 Status over grænsehandel Tabel 1.7: Virkning af lavere afgift på grænsehandelsfølsomme varer Øl Vin Øl+vin Spiritus - 5 kr. pr. kasse - 1 kr. pr. flaske Sodavand Fald i detailpris ved afgiftsnedsættelse - 5 kr. pr. kasse og - 1 kr. pr. flaske Mio. kr øre pr. liter Slik - 5 kr. pr. kg Tobak 1 kr. pr. 20 stk./g Provenu uændret mængde Ændret adfærd Netto provenu kr. pr. flaske Selvfinansieringsgrad 30 pct. 27 pct. 29 pct. 90 pct. 15 pct. 10 pct. 67 pct. Ændret dansk grænsehandel mv Helbredsvirkning < 0 < 0-22 Mindre forbrugsforvridning Mindre grænsehandelsforvridning Udlændinge < Ulovligt salg > 0 > 0 > 0 > > 0 Netto samfund heraf staten heraf borgere heraf helbredsvirkning > 0 > 0-22 Anm.: Forudsætningerne fremgår af kapitel 6. Pga. EU-regler skal en lavere afgift på øl følges af en tilsvarende lettelse af vinafgiften. En afgiftsnedsættelse på 5 kr. pr. kasse øl og 1 kr. pr. flaske vin vil medføre et provenutab på ca. 273 mio. kr. Selvfinansieringsgraden er relativt lav på ca. 29 pct. Den lavere afgift vil betyde, at grænsehandel med øl og vin falder med henholdsvis 83 mio. kr. og 31 mio. kr. En lavere afgift betyder, at danskere vil drikke mere. Omkostningerne ved et stigende alkoholforbrug kan opgøres til ca. 66 mio. kr. Samfundet som helhed vinder dog 21 mio. kr., heraf har staten et provenutab på 273 mio. kr., mens de danske borgere vinder 361 mio. kr. Af Status over grænsehandel, juni 2006 fremgår det, at det har en langt større effekt på grænsehandlen i forhold til provenutabet at sænke emballageafgiften for øl og sodavand frem for at sænke øl- og sodavandsafgiften. Sammenlignet med øl er det ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt mere interessant at reducere afgiften på spiritus med 10 kr. pr. flaske. Det fremgår, at

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Maj 2010 Maj 2010 Status over grænsehandel Status over grænsehandel Udgiver: Skatteministeriet København maj 2010 E-post adresse: skm@skm.dk Hjemmeside: www.skm.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz ISBN: 87-90922-63-8 ISBN: 87-90922-64-6 (Internet) Pris: 50 kr. Yderligere eksemplarer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 197 Offentligt J.nr. 2005-202-004444 Dato:29-06-2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Til orientering fremsendes sammenfatningen af den status for grænsehandlen, som

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2006 Publikationen er elektronisk og kan hentes på www.skm.dk ISBN: 87-90922-72-7 (Internet) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark... 5 1.1. Afgiftsændringer i Danmark... 5 1.1.2

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 34 Offentligt Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Rapport om grænsehandel 2001

Rapport om grænsehandel 2001 Rapport om grænsehandel 2001 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Sammenfatning og anbefalinger 1. Denne rapport indeholder 2. Hovedresultaterne 3. Grænsehandelsfølsomme varer 4. Afgiftspolitiske konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Udvikling i det afgiftspligtige salg af tobaksvarer

Udvikling i det afgiftspligtige salg af tobaksvarer Tobak Tobaksafgifterne omfatter aretter, finskåren røgtobak, grovskåren røgtobak, arer, cerutter, arillos, aretpapir, skrå og snus. Mens aretpapir, skrå og snus beskattes efter forbrugsafgiftsloven beskattes

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Status over grænsehandel 2016

Status over grænsehandel 2016 Status over grænsehandel 2016 Rapport 15. juni 2016 Status over grænsehandel 2016 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning - nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Danskernes grænsehandel

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 91 Offentligt. Status over grænsehandel 2014

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 91 Offentligt. Status over grænsehandel 2014 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 91 Offentligt Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER 27. juni 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER Konkurrencestyrelsen har udsendt en rapport, hvor man har analyseret prisog konkurrenceforholdene

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Kapitel I. Indledning

Kapitel I. Indledning Kapitel I. Indledning I. Indledning 1. I foråret 1999 gennemførte Institut for grænseregionsforskning en undersøgelse af danskernes grænsehandel over den dansk tyske landgrænse. Undersøgelsen resultat

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Status over grænsehandel 2012

Status over grænsehandel 2012 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 101 Offentligt Status over grænsehandel 2012 Teknisk gennemgang i SAU d. 24. januar 2012 Indledning Rapportens struktur Metode, usikkerhed og primære datakilder

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL F R E I T P R A SK UDVALG H E S N Æ GMRER SALG GRÆNSE D E K R A VALG TA 3 ANDEL DEN ABSURDE GRÆNSEHANDEL Grænsehandel er et af de mest absurde trafikmønstre i Danmark. Ikke fordi

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Bilag Status over grænsehandel 2017

Bilag Status over grænsehandel 2017 Bilag Status over grænsehandel 2017 27. oktober 2017 Status over grænsehandel 2017 Indhold 4 Indhold 1. Alkohol... 1 1.1 Udlændinges grænsehandel med alkohol i Danmark... 1 1.2 Illegal handel med alkohol...

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Skatteudvalget Samråd, spørgsmål T 10 min Tid og sted: 13.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0049 Fremsættes i Folketinget d. 21. november 2011 Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven,

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundhedsudvalget Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af fedme Tid og sted:

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 48 af 3. november /John Fuhrmann

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 48 af 3. november /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt J.nr 2005-261-0148 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 48 af 3. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Forslag. Skatteministeriet J. nr til

Forslag. Skatteministeriet J. nr til Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0030 Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade-

Læs mere

Status over grænsehandel 2017

Status over grænsehandel 2017 Status over grænsehandel 2017 Status over grænsehandel 2017 Indhold 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Traditionel grænsehandel... 5 2.1 Grænsehandlen med nydelsesmidler er uændret... 5 2.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Grænsehandel koster dyrt

Grænsehandel koster dyrt Grænsehandel koster dyrt AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Grænsehandlen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

I den forbindelse er det da bemærkelsesværdigt, at den samlede danske øleksport til hele Tyskland er mindre, end 7 store danske

I den forbindelse er det da bemærkelsesværdigt, at den samlede danske øleksport til hele Tyskland er mindre, end 7 store danske Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Samrådsspørgsmål I Ministeren bedes forklare forskellen mellem grænsehandelsrapportens tal for salg af øl og læskedrikke og

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt Departementet 21-9-25 J.nr. 25-318-411 Afgifternes fordelingsmæssige virkninger i forhold til husholdningernes samlede forbrug

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Illegal handel er meget udbredt

Illegal handel er meget udbredt Illegal handel er meget udbredt AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ I Danmark eksisterer der et betydeligt salg af

Læs mere