Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser."

Transkript

1 Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener, at de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget, bygger på et tvivlsomt grundlag samt, at det er uden skelen til faktiske tal, resultater samt områdets unikke vækstpotenttale. I dette høringssvar vil vi også påvise, at flere af de anførte besparelser i Kommunens oplæg er udokumenterede og bygger på antagelser, som meget vel kan påføre Køge Kommunes borgere yderligere omkostninger og ikke som angivet besparelser. Højelse Skole er en af kommunens bedste skoler, og karakterne ved afgangseksamen har for Højelse Skole i årevis ligget helt i top. Det er resultatet af systematisk arbejde med undervisningsformer og nye metoder til læring. Det er den høje kvalitet, man med forslaget lukker ned for. 3 ÅR UDEN CYKLER Hvis Byrådet vælger at gennemføre lukningen af Højelse Skole, får 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn mere end 4,5 km til skole. Som nævnt i høringsmaterialet, eksisterer der ikke en sikker skolevej på grund af store anlægsarbejder i området før tidligst i Også elever til Ejby skole forventes at skulle med skolebus. Det betyder helt konkret, at alle 250 elever skal med skolebus hver dag også de ældste klasser. Undersøgelser viser, at børn, der cykler til skole, er mere aktive dagen igennem end børn, der bliver kørt i bil eller bus. Vi mener, at det er urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i op mod halvdelen af deres skoleliv (se uddybende kommentarer afsnit 2, side 4). ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Desuden falder ovenstående langt fra i tråd med Køge Kommunes cykelhandleplan, der skal fremme cykeltrafikken i Køge Kommune, og som skal medvirke til at opfylde de sundhedspolitiske mål. Urealistisk transportløsning I høringsmaterialet vil Køge Kommune indsætte én skolebus til at køre 250 elever fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen. Bussen skal køre i pendulfart fra samme opsamlingssted med 50 børn ad gangen. Hvilke 50 elever skal stå op halvanden time før for at nå med den første afgang kl. 6.35? Denne løsning er hverken rimelig for børnene eller mulig at gennemføre i overensstemmelse med lovkravet om, at ventetiden på skolen skal holdes under en time, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Løsningen er samtidig udtryk for et serviceniveau, der ligger LANGT under, hvad der tilbydes andre steder i kommunen. Vi mener, at der skal sættes 3 busser ind om morgenen, hvilket vil medføre en merudgift på driften på op til kr. (se uddybende kommentarer afsnit 2, side 6). Løsningen er udtryk for et serviceniveau, der ligger LANGT under, hvad der tilbydes andre steder i kommunen. Stærkt lokalsamfund med høj aktivitet Men det er ikke kun skolen, det handler om. Det handler om et velfungerende og ressourcestærkt lokalsamfund. Højelse Skole har betydning for vores lokalsamfund.

2 2 Lille Skensved, Højelse og omegn er et attraktivt sted for børnefamilier. Vi har en veldrevet skole med kompetent personale, vi har en skøn by omgivet af hyggelige landsbyer alle med et prisniveau på boliger, som børnefamilierne kan betale. Vi har en velfungerende daginstitution og et idrætsanlæg, som er under udvidelse og vidner om høj lokal aktivitet i lokalsamfundet. Her er trygt for børnene at vokse op (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9 samt afsnit 6, side 12). Attraktivt område for børnefamilier med et aktivt lokalsamfund Køge Kommune er lykkedes med at få den nye jernbane forbi Køge. Det er en kæmpe succes. Om fem år vil det ikke være svært at sælge nye udstykninger, når der er under 20 minutter med tog ind til Hovedbanegården samt en Køge Bugt motorvej, der er udvidet til 8 spor. Lille Skensved, Højelse og omegn er et lokalsamfund i vækst mange børnefamilier har bosat sig i området inden for det seneste årti. Med den nye jernbane bliver området endnu mere attraktivt. (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9). Nedgang i skattegrundlag Når børnefamilier skal søge ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor 1-2 km og sikre cykelveje. Det har boligerne i Højelse og Lille Skensved. Med en fremtidig skolevej på mere end 4,5 km vil en del børnefamilier fravælge Lille Skensved og Højelse, hvilket vil medføre vigende boligpriser og dermed også vigende provenu fra ejendomsskatten. Et estimat baseret på Statens Byggeforsknings Institut 1 vil være en kommunal grundskyldsreduktion på 2,2 mio kr. per år. (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9). Bustransport og etablering af privatskole vil udhule besparelserne Vi mener, at de besparelser, Kommunen forventer at få ved at lukke Højelse Skole, ikke vil blive realiseret på grund af en langt større udgift til bustransport, fald i skatteindtægter samt, at en etablering af Køge Nord Privatskole vil udhule besparelsesgrundlaget. (Se uddybende kommentarer afsnit 4, side 8 samt afsnit 5, side 9). Om fem år er det ikke svært at sælge nye udstykninger, når der er 20 minutter ind til hovedbanegården. Når børnefamilier skal søge ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor 1-2 km og sikre cykelveje. På de følgende sider vil vi uddybe vores begrundelser for at bevare Højelse Skole. 1 Kilde: Boligmarkedet uden for de store byer Jacob Norvig Larsen, Hans Thor Andersen, Karin Haldrup, Anders Rhiger Hansen, Mette Hove Jacobsen, Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 2014:05

3 1. Skole 3 HVORFOR NEDLÆGGE DE SKOLER, DER FUNGERER BEDST? Højelse Skole har nogle af Køge kommunes bedste resultater i forhold til karaktererne ved afgangsprøven. I juni 2014 lå gennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for Højelse Skole på 7,3. Skolen har en kompetent ledelse, engagerede og kvalificerede lærere og velfungerende klasser. Skolen er fagligt dygtig og arbejder fremadrettet med en høj pædagogisk udvikling. Højelse Skole har også vist sig at være rigtig dygtig til at løse inklusionsopgaven. Både for skoledistriktets egne børn, men også fra andre skoledistrikter. Det skyldes blandt andet et særligt og kompetent lærerkorps, som er rummeligt og evner at inkludere og derfor lykkes med det. Højelse Skole har tradition for pædagogisk udviklingsarbejde, bl.a. læseløft, den virtuelle skoletaske, flipped-classroom, genrepædagogik samt udveksling og samarbejde med skoler i andre lande. Højelse Skoles størrelse gør, at der ikke er langt fra ide til handling. Kommunens andre skoler har brugt erfaringerne fra Højelse Skole i deres arbejde. Det pædagogiske udviklingsarbejde i kommunen risikerer at blive sat tilbage. Kvalitet lader sig ikke bare flytte og er ikke bare muligt at genskabe et andet sted. Hvordan har vi i Køge Kommune råd til at lukke en af vores bedste skoler? Højelse Skole har 1-2 klasser på alle klassetrin. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,3 og der er en stærk, engageret forældregruppe som støtter op i hverdagen. Skolelukninger giver hverken bedre eller billigere skoler Flere undersøgelser viser, at større enhedsskoler ikke skaber bedre resultater, men at karaktergennemsnittet typisk falder på større skoler en ny rapport fra CEPOS 2 viser, at skolelukninger hverken giver bedre eller billigere skoler. Højelse Skole har 1-2 klasser på alle klassetrin. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,3 og der er en stærk, engageret forældregruppe som støtter op i hverdagen. Erfaringerne indtil nu viser først og fremmest, at de stordriftsfordele, man havde forventet at opnå med skolesammenlægningerne, ikke er opnået. Når man ser på udgifterne per elev i de kommuner, der har reduceret antallet af folkeskoler, sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner, så viser det sig klart, at udgifterne per elev er vokset stærkere i de kommuner, der har sammenlagt skoler til større skoleenheder. Skolesammenlægningerne synes derfor indtil videre kun at have ført til dyrere og ikke billigere skoler. Og kommunerne synes derfor endnu ikke at have haft succes med at høste stordriftsfordele og dermed få en økonomisk gevinst ved de store skoler Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS Heller ikke, når jeg ser på kvaliteten af undervisningen og dermed på, hvor gode skolerne har været til at løfte deres elever, er der indtil nu tegn på, at skolesammenlægningerne har resulteret i bedre undervisning. Tværtimod er der en tendens til, at skolernes evne til at løfte eleverne ud over, hvad man kunne forvente set i forhold til elevernes socio-økonomiske sammensætning, er blevet svagere i takt med, at kommunerne har reduceret antallet af folkeskoler Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS 2 Kilde: De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, CEPOS arbejdspapir nr. 21 Maj 2013

4 Men det er ikke kun CEPOS, som har fundet skolelukninger betænkelige, hvis en kommune ønsker at sparer penge på skoleområdet. Det har også en af Danmark mest velansete kommunale forskere, Roger Buch, stillet sig meget kritisk over for og udtaler, at der i de seneste år er lukket skoler i Danmark, og økonomien i de fleste steder fortsætter i samme spor. 3 Der er intet i det forslag, som Køge Kommune har lagt til grund for lukningen af Højelse Skole, som indikerer, at de har brudt denne trend. Hvis man virkeligt ønsker at højne kvaliteten i skolesystemet i Køge kommune bør man så ikke netop bevare de skoler med høj kvalitet? 4 2. Bustransport 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn får mere end 4,5 km til skole, hvis byrådet lukker Højelse Skole. Med flere store anlægsarbejder i området vil der ikke være en sikker cykelstiforbindelse fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen før tidligst i Det betyder, at alle elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år, hvilket også fremgår af høringsmaterialet. Efterfølgende vurderer vi, at op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skal med skolebus (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. Klasse) fra skolen). Vi mener, at det urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i 3 år af deres skoleliv. Desuden mener vi, at 6-9 klasse ikke bør være afhængig af skolebusser. De skal kunne bevæge sig frit til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Vi mener ikke, at 6-9 klasse bør være afhængig af skolebusser. De skal kunne bevæge sig frit til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Det fremgår af høringsmaterialet, at der skal være busdrift fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen frem til 2018, hvilket vil koste kr. om året. Herudover er der afsat kr. årligt til befordring af øvrige elever i området herunder elever, der skal til Ejby skole. Man påtænker, at én bus, med ét opsamlingssted, skal klare morgentransporten ved at køre 3 gange frem og tilbage med 50 børn ad gangen. Dette er beregnet til at tage 40 minutter. Hjemtransporten forventes ligeledes at kunne afvikles med én bus. 3 Kilde:

5 Det mener vi er et yderst urealistisk regnestykke, eftersom turen fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen (via Egedesvej og Fuglebæk Allé) ifølge Google Maps tager 10 minutter i bil (se nedenfor). Bussen skal gennemføre turen 5 gange (da den skal retur til Lille Skensved mellem hver er turene til Kirstinedalsskolen), hvilket i sig selv vil tage 50 minutter. Dertil kommer, at man i høringsforslaget regner med, at hele 90 børn vil blive kørt til skole af forældre, hvilket vil give tæt trafik ved rundkørslen og på de små villaveje rundt om Kirstinedalsskolen. Oven i de 50 minutter skal der altså lægges tid til kødannelse, morgentrafik, samt ventetid ved bommen over jernbanen i Lille Skensved som skal krydses hele 5 gange. Desuden er der ikke afsat tid til af- og påstigning af børnene. Bussen skal gennemføre turen 5 gange, hvilket vil tage 50 minutter. Der er ikke afsat tid til kødannelse, morgentrafik, samt ventetid ved bommen over jernbanen i Lille Skensved som skal krydses hele 5 gange. Desuden er der ikke afsat tid til af- og påstigning af børnene. 5 På baggrund af de nævnte forhold er vi dybt uforstående over for, hvordan transporten skal kunne gennemføres på 40 minutter som beskrevet i høringsmaterialet. Hvis transporten skal gennemføres med tid afsat til af- og påstigning samt et mere realistisk bud på transporttid, så vil en køreplan med brug af én bus se sådan ud: Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) 1. Afgang, Ll. Skensved 6.35 Ankomst Kristinedal 6.47 (2 min er lagt ind I tidsplanen til kø, morgentrafik etc.) Afstigning v/skole Returkørsel Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) Afgang, Ll. Skensved 7.07 Ankomst Kristinedal 7.19 (2 min er lagt ind I tidsplanen til kø, morgentrafik etc.) Afstigning v/skole Returkørsel Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) Afgang, Ll. Skensved 7.39 Ankomst Kristinedal 7.49

6 Som det fremgår, vil det første hold af børn ankomme Det betyder, at forslaget ikke vil kunne opfylde kravet om, at ventetiden på skolen ikke må overstige 60 minutter, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Hvor skal eleverne opholde sig og under opsyn af hvem? Desuden finder vi det ikke rimeligt at påføre så mange elever en endnu længere skoledag end den nye skolereform allerede lægger op til. Endelig rejser en sådan køreplan store spørgsmål i forhold til, hvordan man afgør, hvilke børn, der skal stå mere end en time tidligere op for at tage første bus. Og hvordan undgår man, at der står en masse børn ved busstoppestedet hver morgen og ikke kan komme med den sidste bus, eller at børn helt ned til 5 år vil kunne risikere at skulle vente på skolebussen alene ved busstoppestedet i op mod 30 min., hvis ikke der er plads ved 1. eller 2. afgang? Bustransport fra skole Hvad angår hjemtransporten, så hviler beregningen af den samlede udgift til bustransport i høringsmaterialet på, at der vil være en bus til rådighed i 3 timer i løbet af eftermiddagen. Hvis mere end 50 elever får fri på samme tid, hvilket er overvejende sandsynligt, vil der altså være nogle, der må vente på næste afgang. Derfor mener vi, at der skal være to busser for mindst en time i løbet af eftermiddagen, for derved at undgå unødigt lange skoledage. Det første hold af børn vil ankomme Det betyder, at forslaget ikke vil kunne opfylde kravet om, at ventetiden på skolen ikke må overstige 60 minutter, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. 6 En realistisk transportløsning Den løsning for bustransporten frem til 2018, som er beskrevet ovenfor, er ikke realistisk indenfor lovens rammer og repræsenterer desuden et serviceniveau, der ligger langt under skolebustransport andre steder i kommunen. En realistisk transportløsning bør sikre, at alle børn tidligst skal af sted 30 minutter før første undervisningslektion for derved at undgå meget lange skoledage. Desuden vil der være behov for forskellige opsamlingssteder i Lille Skensved. Det betyder, at der vil være behov for 3 busser om morgenen samt 2 busser om eftermiddagen ved tidspunkter med spidsbelastning. Selv efter 2018, hvor der må forventes at være etableret sikre cykelstier, vil der på grund af afstanden til Kirstinedalsskolen være behov for 2 busser om morgenen til at tranportere alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km fra skolen. Udgiften til busdrift vil blive fordoblet Med de nævnte præmisser for et rimeligt serviceniveau vil udregningen for busdriften seud som følger: Bus 1: (rådighedsbeløb) x 4 (1 time om morgenen og 3 timer om eftermiddagen) x 200 (skoledage) = Bus 2: x 2 (1 time om morgenen og 1 time om eftermiddagen) x 200 = Bus 3: x 1 (1 time om morgenen) x 200 = Altså en samlet udgift på kr. for transport af elever mellem Lille Skensved og Kirstinedalsskolen. Hertil skal lægges de kr. årligt til befordring af øvrige elever i området herunder elever, der skal til Ejby skole.

7 Det skal også bemærkes, at hvis man påtænker at sætte en bus til at køre 3 gange om morgenen, vil det betyde, at skolen skal føre tilsyn med de børn, der ankommer tidligt på skolen med den første bus, jf. tilsynspligten beskrevet i 5 stk. 2. i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Dette vil betyde en merudgift. Vi mener derfor, at forslaget til løsning af transporten til Kirstinedalsskolen er urealistisk og i bedste fald udtryk for et urimeligt lavt serviceniveau. Der er afsat kr. til bustransport, men der skal findes yderligere kr., hvis Køge Kommune skal levere en realistisk transportløsning. Det vil sige, at der samlet skal budgetteres 2,1 mio kr. til bustransport. Der skal findes yderligere kr., hvis Køge Kommune skal levere en realistisk transportløsning Sikre skoleveje Motion har betydning for børns indlæring og koncentrationsevne Forskningscenter OPUS og Dansk Naturvidenskabsformidling offentliggjorde i en undersøgelse, som viser at motion og mad har betydning for børns evne til koncentration og indlæring. Børn der motionerer i mere end to timer om ugen, klarer sig markant bedre i testen end andre børn, som dyrker lidt eller slet ingen motion. De inaktive børn scorer i snit over et point lavere end de børn, der ugentligt er fysisk aktive i to timer eller mere. Forskellen bliver større, jo flere timer børnene bevæger sig. En 3. klasses elev, der får rørt sig på vej til skole, har en koncentrationsevne, der svarer til en elev, som er et halvt år længere i sit skoleforløb. Børns koncentrationsevne stiger generelt med alderen. I dag cykler elever på Højelse Skole helt ned til 0. klasse selv til skole. I dag cykler elever på Højelse Skole helt ned til 0. klasse selv til skole. Det er en glæde for børn på alle alderstrin at kunne transportere sig frit mellem skole og hjem; derfor mener vi, at skolen bør ligge lokalt. Afstand mellem skole og hjem Vi mener, at en afstand fra 4,5-8 km til skole for samtlige nuværende 250 elever er for lang. På grund af afstanden til Kirstinedalsskolen vil op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skulle med skolebus hver dag (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. klasse) fra skolen). Vi mener, at det er urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i op mod halvdelen af deres skoleliv. 100% sikre cykleveje I høringsmaterialet fremgår det, at man blandt andet vil anlægge en cykelsti gennem STC. Det er bekymrende, at man vælger en skolevej, hvor man vil blande bløde trafikanter og endog børn - med tonstung industritransport. Der vil være stor risiko for højresvingsulykker. Man må som minimum kræve, at skolevejen gøres sikker efter gældende vejregler. Det kan betyde, at det vil være nødvendigt at etablerer tunneller eller broer ved overgange og rundkørsler, hvilket vil betyde, at anlægsbudgettet på 6. mio kr. overskrides væsentligt. På grund af afstanden til Kirstinedalsskolen vil op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skulle med skolebus hver dag. Herudover bekymrer det os, at man vælger, at børn skal cykle gennem et mennesketomt industrikvarter. 4 Kilde:

8 8 4. Privatskole Straks efter offentliggørelse af forslaget om lukning af Højelse Skole, blev privatskolegruppen nedsat med det formål at kigge på et privat alternativ til Kirstinedalsskolen. Dette har udmøntet sig i en pt. fiktiv skole ved navn Køge Nord Privatskole, der allerede har sin egen hjemmeside Gennem husstandsomdelte skemaer er mere end 110 børn skrevet op til Køge Nord Privatskole. Det er en klar tilkendegivelse fra forældrene af, at de har et stort ønske om, at deres børn skal gå i en lokal privatskole. Mange elever er fra lokalområdet Lille Skensved, Højelse og omegn, men vi har modtaget flere ansøgninger fra børn i andre skoledistrikter. Det er tydeligt, at forældregruppen har et stærkt ønske om en lokal skole. Vi er mange i lokalområdet, som mener, at det alternativ kommunen giver os, ikke er godt nok. Det er forældrenes ønske at bevare Højelse Skole, oprettelsen af Køge Nord Privatskole gennemføres kun, hvis Højelse Skole lukkes. På få dage er det lykkedes gruppen at indsamle de kr. til Undervisningsministeriet, som en ansøgning om tilladdelse til oprettelse af en privatskole koster. Privatskolegruppen har udfærdiget en sådan ansøgning, og de første kr. hertil er indbetalt, da vi ikke tør andet, som situationen ser ud nu. Det står derfor klart for privatskolegruppen, at der vil blive et privat alternativ til Kirstinedalsskolen og Ejby skole, såfremt Højelse Skole lukkes. Opbakningen i lokalsamfundet har været enorm. Det skal dog her tilføjes, at det er forældrenes ønske at bevare Højelse Skole, og at oprettelsen af Køge Nord Privatskole kun gennemføres, hvis Højelse Skole lukkes. Som nævnt er mere end 110 elever på nuværende tidspunkt skrevet op til Køge Nord Privatskole. Men den tilslutning, der er lige nu, vil driftstilskuddet fra kommunen beløbe sig til 1,1 mio kr. i 2015, 2,7 mio kr. i 2016, 2,9 mio kr. i 2017 og 3,0 mio kr. i Vi forventer dog en klar stigning i antallet af børn, der skrives op til Køge Nord Privatskole i tilfælde af, at lukningen af Højelse Skole gennemføres, hvilket vil betyde en yderligere stigning i driftstilskuddet. Det er for usikkert at sige præcis, hvad det vil betyde for den endelige besparelse ved lukning af Højelse Skole. Men det vil betyde, at de kapacitetsændringer, der er forslået ved sammenlægning af Kirstinedalsskolen og Højelse Skole, ikke giver det provenu, der fremgår af høringsmaterialet. Dette er også er erfaringen fra andre kommuner, der har gennemført skolelukninger. 5 5 Kilde:

9 5. Vækst i Køge Nord 9 Lille Skensved har som stationsby direkte togforbindelse til Køge og Roskilde, og byen ligger desuden tæt på den kommende Køge Nord station og ikke langt fra det nye supersygehus. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter, udvidelse af Køge Sygehus til regionens supersygehus, som forventes at afføde op mod nye arbejdspladser, ny uddannelsesby Campus Køge og færdiggørelse af motorvejsudbygningen helt ned til Solrød S i 2015 er der fantastiske muligheder for at skabe vækst og herved styrke et allerede blomstrende lokalsamfund. I en ny rapport fra Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter har man sat fokus på de mindre stationsbyer. 6 Konklusionen er, at både nuværende og tidligere stationsbyer med mellem 1000 og 5000 indbyggere langtfra er under afvikling, men derimod under forandring med masser af muligheder Carsten Hansen (S), By, bolig- og landdistriktsminister Køge Nord Station er den eneste station i Storkøbenhavn, udover Ny Ellebjerg, Høje- Taastrup og Københavns Hovedbanegård, som forbinder højhastighedstog, regionaltog og S-tog fra en og samme station. Køge Kommune er lykkedes med at få den nye jernbane forbi Køge. Det er en kæmpe succes. Stationen er den eneste station i Storkøbenhavn, udover Ny Ellebjerg, Høje-Taastrup og Københavns Hovedbanegård, som forbinder højhastighedstog, regionaltog og S-tog fra en og samme station. Det giver fantastiske forbindelsesmuligheder til de omliggende byer og til Hovedbanegården. Om fem år vil det ikke være svært at sælge nye udstykninger, når der er 20 minutter ind til Hovedbanegården med tog og nem adgang til en ottesporet Køge Bugt motorvej. 6 Kilde: Mindre stationsbyers sammenhængskraft, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014

10 Lille Skensved, Højelse og omegn er et lokalsamfund i vækst. Området er især attraktivt for børnefamilier og unge par, der påtænker at få børn, fordi der er en skole inden for kort afstand med sikre cykelveje og kort afstand til station, hvilket giver de unge par og børnefamilier mulighed for at flytte ud fra København til grønne områder og stadig have gode transportmuligheder til København. Mange børnefamilier har bosat sig i området inden for det seneste årti. I Højelse by er 8 ud af 10 familier, der har bosat sig indenfor de seneste 4 år, børnefamilier og helt unge par. Med den nye jernbane bliver området endnu mere attraktivt hvilket giver nye fantastiske muligheder for at skabe et endnu mere bæredygtigt og aktivt lokalsamfund. Hvor finder man ellers et hus 20 minutter fra København med boligpriser, der er til at komme i nærheden af for førstegangskøbere, i et attraktivt og velfungerende lokalområde med en rigtig god daginstitution og en af kommunens bedste skoler? I Højelse by er 8 ud af 10 familier, der har bosat sig indenfor de seneste 4 år, børnefamilier og helt unge par. 10 Køge Kommune er en attraktiv kommune, der ønsker at tiltrække børnefamilier og unge par. Vi foreslår derfor, at man også satser på at byudvikle lokalområderne, og dermed giver familier med middelindkomster mulighed for at bosætte sig nær by og strand. Der foreligger en udstykningsplan for Lille Skensved bag ved Skensvedhallen på omkring 150 parcelhusgrunde. 7 Vi vil gerne opfordre til, at man fra kommunens side i samarbejde med indbyggerne i lokalområdet kigger nærmere på fremtidige udstykningsmuligheder, der kan sikre at vækstpotentialet udnyttes til fulde. Nedgang i skattegrundlag Når børnefamilier eller unge par, som påtænker at få børn, skal finde en ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor en kort afstand og med tilhørende sikre cykelveje. En kort afstand er i disse termer under 1 km og max 2 km. Ejendomsmæglere i hhv. Ejby, Køge, Præstø, Ringsted og Næstved er blevet forespurgt, hvad en forøget afstand på 4-5 km til skolen gør ved den forventede salgspris for samme 1-familie hus. Ejendomsmæglerne svarer alle samstemmende, at det har en negativ betydning jo større afstand til skolen, specielt hvis cykelvejen er usikker og trafikeret. Langt den overvejende andel af husene i Højelse og Lille Skensved ligger i en afstand af 500 m til 1,5 km til skolen. En afstand på 4-5 km vil således have en negativ virkning på ejendommens salgspris og dermed også på ejendomsværdien og Kommunens ejendomsskattegrundlag. Det skal også nævnes, at den væsentligste majoritet af ejer-ejendomme i Lille Skensved og Højelse er 1-familie huse med en gennemsnitlig grundstørrelse på 800 kvm og et ejendomsareal på ca kvm, hvorfor de hovedsageligt er egnet til børnefamilier. Ved en lukning af Højelse Skole må det forventes, at søgningen af børnefamilier og unge par til Lille Skensved og Højelse vil mindskes, og dermed reduceres efterspørgslen med vigende ejendomssalgspriser til følge. Ifølge flere ejendomsmæglere kan dette hurtigt skabe en negativ udvikling, hvor børnefamilier helt fravælger området, fordi der efterhånden mangler jævnaldrende børn at lege med, og dermed er der en ikke ubetydelig risiko for, at Lille Skensved og Højelse udvikler sig til et område med overvejende ældre borgere. Langt den overvejende andel af husene i Højelse og Lille Skensved ligger i en afstand af 500 m til 1,5 km til skolen. En afstand på 4-5 km vil således have en negativ virkning på ejendommens salgspris og dermed også på ejendomsværdien og Kommunens ejendomsskattegrundlag. 7 Kilde:

11 Ifølge Statens Byggeforsknings Institut (SBI) udgivelse angives en reduktion af ejendomspriserne per kvadratmeter på 13,5% i landområder hvor der ikke opstod et alternativ til den lukkede skole. 8 En vurdering med reference til ovenstående vil medføre, at Lille Skensved og Højelse boligmasse på omkring 1000 enheder med en konservativt sat gennemsnitlig salgsværdi på 1,75 mio kr. (grundværdi på kr. og ejendomsværdi på 1 mio kr.) og med en ejendomsskatteprocent på 2,175 % og en salgsprisreduktion på 13,5 % (6 x 2,23 %), vil medføre et reduceret kommunalt grundskyldsprovenu på (1.000 * * 2,175 % * 13,5 % ) ca. 2,2 mio kr. per år. Hertil kommer en tilsvarende reduktion i statslig ejendomsskatteprovenu på ca. 2,9 mio kr. per år. Denne reduktion i de forventede ejendomsskatteprovnuer skal derfor tages med i den samlede betragtning. Derudover må det understreges, at hvis Højelse Skole lukkes, så forspildes muligheden for til fulde at udnytte de muligheder, infrastrukturforbedringerne i området giver for at øge skatteprovenuet i Kommunen. Nye boligudstykninger i Lille Skensved, Højelse og omegn vil forventeligt medføre et 10-15% lavere grundskyldsprovenu, ligesom det må forventes, at service virksomheder samt detailvarebutikker påvirkes negativt. En salgsprisreduktion på 13,5% vil medføre et reduceret kommunalt grundskyldsprovenu på ca. 2,2 mio kr. per år. Hertil kommer en tilsvarende reduktion i statslig ejendomsskatteprovenu på ca. 2,9 mio kr. per år. 11 Befolkningsprognoser Først og fremmest skal det siges om befolkningsprognoser, at der er tale om en prognose altså det bedste bud på at forudsige fremtiden. Det er derfor vigtig at forstå de begrænsninger, der ligger i en befolkningsprognose og den måde, den virker på. Befolkningsprognoser er generelt rimeligt gode til at forudsige udvikling på en kort tidsskala eksempelvis over en tidshorisont på 1 år, hvorefter den så vedligeholdes og opdateres igen; hvis dette ikke gøres, vil fejlskøn forplante sig og øge usikkerheden markant. Kort fortalt baserer befolkningsprognosen sig på to dele: 1. Finansministeriets befolkningsfremskrivning Er en fremskrivning af trenden fra de sidste 4 år dvs. 2010, 2011, 2012 og 2013, hvilket er 4 lav-konjunktur år. Derfor må det forventes, at denne del undervurderer befolkningstilvæksten kraftigt, hvis vi bevæger os ind i en høj-konjunktur periode. 2. Lokale og regionale forhold Her skønnes antallet af fødte, døde og tilflyttede (både fra ind og udland). Fødselstallet vurderes igen fra historiske data fra Igen bemærkes, at hvis vi bevæger os ind i en periode med økonomisk opsving, så vil dette være undervurderet, da opgang i økonomien normalt ledsages af stigende fødselstal. Tilflytningen vurderes ud fra ændringer i boligmassen, dvs. nybyggerier samt ændring i befolkningssammensætningen i de eksisterende boliger. Igen er det historiske tal fra , der ligger til grund for denne beregning. I denne periode sås overvejende lave salgstal for boliger grundet faldende boligpriser. Hvis boligpriserne stiger, og der sker en ændring i mobiliteten på boligmarkedet eksempelvis hvis et område som Køge Nord bliver mere attraktivt pga. ny jernbane, motorvejsudvidelse samt nye arbejdspladser 9 vil denne prognose også være stærkt undervurderet. 8 Kilde: Boligmarkedet uden for de store byer Jacob Norvig Larsen, Hans Thor Andersen, Karin Haldrup, Anders Rhiger Hansen, Mette Hove Jacobsen, Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 2014:05 9 Vil du bygge med?, Planchef Casper Toftholm, Teknik- og Miljøforvaltningen d. 10. juni 2014

12 12 Befolkningsprognosen forudser groft sagt, at den fremtidige udvikling bliver som gennemsnittet af de sidste 4-6 år. Befolkningsprognosen tager derfor ikke højde for effekterne af ny jernbane, motorvejsudbygningen og markant tilførsel af nye arbejdspladser i Køge Nord. Vi opfordrer derfor til, at man benytter sin sunde fornuft i sammenhæng med brugen af befolkningsprognoser. Vi tror, at de nye tiltag i Køge Nord vil gøre området mere attraktivt for tilflyttere. Vi mener, at Køge Kommune vil være i stand til at udnytte det unikke vækstpotentiale, der vil komme i Køge Nord, og derfor mener vi, at virkeligheden vil afvige væsentligt fra befolkningsprognoserne og vil være langt mere positiv, end de giver udtryk for. Den faktiske stigning af indbyggertallet i Køge Kommune var i % højere end forudsag af befolkningsprognosen fra I Højelse Skoledistrikt er 25% af alle beboere over 60 år, og i Kirstinedal skoledistrikt er 20% over 60 år. Når disse boliger sælges til nye tilflyttere, vil det med stor sandsynlighed være børnefamilier og unge par, der flytter ind. Disse vil blive tiltrukket af de nye infrastrukturmuligheder, der er i området. For at illustrere følsomheden i befolkningsprognosens estimater, kan det nævnes, at hvis bare 15 ud af ca. 900 elever på den sammenlagte Kirstinedalsskole ikke flytter i forligsperioden, som befolkningsprognosen forudser, så vil antallet af klassereduktioner halveres, hvilket vil medføre en halvering i besparelsen, altså fra 2,6 mio kr. til ca. 1,3 mio kr. årligt. Slutteligt skal det bemærkes, at der kun spås om 16% nedgang i børnetal for Højelse Skole i befolkningsprognosen, hvilket er markant lavere end for mange andre skoler i Kommunen. Børnetallet i Ærtebjerghave Børnecenter er stabilt i de årgange, der er født frem til 2013 endog med en synlig stigning på årgang 2012 og Vi ser altså ikke det varslede fald i børnetallet på 16% i lokalområdet. Når disse boliger sælges til nye tilflyttere, vil det med stor sandsynlighed være børnefamilier og unge par, der flytter ind. Disse vil blive tiltrukket af de nye infrastrukturmuligheder, der er i området. 6. Nært og resourcestærkt lokalsamfund Tryghed, nærhed og fællesskab Børn og specielt mindre børn, har det bedst med at gå i skole i det nærmiljø, de bor i, og hvor deres venner er. Trygge børn er mere læringsparate, og det skaber et bedre fundament for kvalitet i uddannelsen og ro i undervisningen. Hvert år er der et tæt og velfungerende brobygningsforløb mellem Højelse Skole og daginstitutionen Ærtebjerghave Børnecenter. Hvis Højelse Skole lukker, er vi be-

13 kymrede for, at børnene mister et socialt fællesskab, når de splittes ud på flere skoler (Ejby, Kirstinedalsskolen og privatskolerne Jersie privatskole, Køge privatskole og Køge Nord Privatskole samt Havdrup Skole). Det er er langt sværere for børnene at mødes efter skoletid med kammerater i en anden by. 13 Der er stor opmærksomhed på inklusion i skoler og daginstitutioner. Det er beviseligt, at det bedste resultat for inklusion sker med en indsats, mens børnene er helt små og vi mener, at et tæt samarbejde mellem børnehave og skole har stor betydning for, at det lykkes. I dag følges børnene ad fra deres tidlige start i vuggestue/ børnehave videre til Højelse Skole. Det er trygt for børnene. Vi vil gå så langt at påstå, at en af grundene til, at inklusion lykkes så godt på Højelse Skole, er fordi vi er et nært lokalsamfund, hvor vi passer på hinanden hinanden. Vi passer hinandens postkasser og kæledyr, når vi er væk hjemmefra. Vi ser efter hinandens børn vi kerer os om hinanden. Spørger man børnene, hvad de holder mest af ved at bo i Lille Skensved, Højelse og omegn, så er svaret: Vi har en masse gode venner, vi går alle i samme skole, vi leger sammen alle sammen, i skolen og hos hinanden, piger og drenge, på kryds og tværs af klasserne. Vi er også bekymret for det velfungerende foreningsliv, der er i byen. Der er en meget aktiv idræts- og gymnastikforening, hvor en væsentlig del af de unge mødes og samles. Hallens placering i forhold til skolen gør, at børnene selv kan gå fra skolen til gymnastik, fordi skole og hal ligger tæt på hinanden, og fordi de er direkte forbundet af en sikker cykelsti. Gymnastikforeningen har fx en flot og lang tradition med samarbejde med skolens SFO. SFOen sender børnene af sted til gymnastik ad den sikre cykelvej til Skensvedhallen til stor glæde for forældrene. Det betyder også, at selv børn på tidlige klassetrin selvstændigt kan deltage på idrætshold, som ligger tidligt om eftermiddagen. Lukker man skolen, er der stor risiko for, at dette aktive foreningsliv langsomt forsvinder. Der er stor risiko for at lukning af skolen vil medføre, at den nye haludvidelse vil være spildte penge. Vi vil gå så langt at påstå, at en af grundene til, at inklusion lykkes så godt på Højelse Skole, er fordi vi er et nært lokalsamfund, hvor vi passer på hinanden hinanden. 7. Fremtid i Lille Skensved, højelse og omegn Lille Skensved, Højelse og omegn er et velfungerende og ressourcestærkt lokalsamfund. Vi har en veldrevet skole og en velfungerende, integreret daginstitution. Prisniveauet på boligerne ligger fornuftigt i forhold til de fleste børnefamiliers og førstegangskøberes økonomi. Her er trygt for børnene at vokse op. Idrætsanlæg er under udvidelse og vidner om høj lokal aktivitet. Byen har et rigt erhvervsliv med frisør, brugs, bager, slagter og meget mere. Hvis Højelse Skole lukker, opretter vi selv en privatskole Køge Nord Privatskole, fordi vi mener, at en skole i lokalsamfundet er væsentlig for vækst og trivsel. Vi vil etablere en borgergruppe. Vi vil ydermere markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter. Vi vil i de kommende år arbejde aktivt for, at der bliver skabt et politisk grundlag for et forøget fokus på Køge Nord. Vi vil etablere en borgergruppe. Vi vil ydermere markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter, der fortsat kan styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre vores by attraktiv for nye tilflyttere.

14 8. Økonomi 14 Hvis vi sammenfatter de meromkostninger, der er redegjort for tidligere, kommer den samlede besparelse på årsplan til at se ud som følger: Budgetår Reduktion i antal klasser -1,1-2,6-2,6-2,7 Administration og ledelse -0,5-1,2-1,2-1,2 Basisbemanding SFO -0,4-0,9-0,9-0,9 Befordring og øvrige udgifter 0,9 2,1 2,1 2,1 Samlet besparelse -1,1-2,6-2,6-2,7 Yderligere udgifter i tilfælde af at Højelse Skole lukker Nedgang i grundskyldsprovenu 2,2 2,2 2,2 2,2 Tilskud til Køge Nord privatskole 1,1 2,7 2,9 3,0 Hvis vi samtidig tager højde for, at det tabte vækstpotentiale ved fremtidige udstykninger samt følsomheden for små afvigelser i befolkningsprognosen kan formindske besparelsen ved klassereduktioner markant, så kan det ses, at også fra et økonomisk synspunkt giver det ikke mening at lukke Højelse Skole.

15 9. Konklusion 15 Vi mener, at de besparelser, kommunen forventer at opnå ved at lukke Højelse Skole, ikke vil realiseres på grund af en langt større udgift til bustransport ( kr.), af tilskud til Køge Nord Privatskole, som etableres, hvis Højelse Skole lukker (ca. 3 mio kr.). Man bør også tage højde for vigende boligpriser og dermed også vigende grundskyldsprovenue, som er estimeret til 2,2 mio kr. per år. Desuden mener vi, at befolknings- og elevfremskrivningen for området er undervurderet i de fremlagte befolkningsprognoser. Vi mener, at man bør se på de vilkår, man byder 250 skoleelever fra Lille Skensved, Højelse og omegn. Er det rimeligt at 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn får mere end 4,5 km til skole, hvis byrådet lukker Højelse Skole. Det betyder, at alle elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år, hvilket også fremgår af høringsmaterialet. Efterfølgende skal op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet med skolebus (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. Klasse) fra skolen). Vi mener, at det urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i halvdelen af deres skoleliv. Ydermere bør man anerkende det vækstpotentiale området har. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på under 20 minutter, udvidelse af Køge Sygehus til regionens supersygehus, op til nye arbejdspladser i Køge Nord, ny uddannelsesby Campus Køge og færdiggørelse af motorvejsudbygningen helt ned til Solrød S i 2015 og Køge i 2018 vil afstedkomme fantastiske udviklingsmuligheder og skabe et endnu mere bæredygtigt og aktivt lokalsamfund. Området er især attraktivt for børnefamilier og unge par, der påtænker at få børn, fordi der er en skole indenfor kort afstand med sikre cykelveje og kort afstand til togstation. Vi kan ikke anbefale forslaget om lukning af Højelse Skole. På vegne af borgere i Lille Skensved, Højelse og omegn Styregruppen i Bevar Højelse Skole Ann Britt S. Krejberg Christian Pejtersen Karin Fog Kasper Tipsmark Therkildsen Monika Dahl Eriksen Nis Høyrup Christensen Peter Juul Preben Rasmussen Sille Haahr-Aasmul Søren Jacobsen For yderligere information: Nis Høyrup Christensen, Sille Haahr-Aasmul,

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere