Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser."

Transkript

1 Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener, at de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget, bygger på et tvivlsomt grundlag samt, at det er uden skelen til faktiske tal, resultater samt områdets unikke vækstpotenttale. I dette høringssvar vil vi også påvise, at flere af de anførte besparelser i Kommunens oplæg er udokumenterede og bygger på antagelser, som meget vel kan påføre Køge Kommunes borgere yderligere omkostninger og ikke som angivet besparelser. Højelse Skole er en af kommunens bedste skoler, og karakterne ved afgangseksamen har for Højelse Skole i årevis ligget helt i top. Det er resultatet af systematisk arbejde med undervisningsformer og nye metoder til læring. Det er den høje kvalitet, man med forslaget lukker ned for. 3 ÅR UDEN CYKLER Hvis Byrådet vælger at gennemføre lukningen af Højelse Skole, får 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn mere end 4,5 km til skole. Som nævnt i høringsmaterialet, eksisterer der ikke en sikker skolevej på grund af store anlægsarbejder i området før tidligst i Også elever til Ejby skole forventes at skulle med skolebus. Det betyder helt konkret, at alle 250 elever skal med skolebus hver dag også de ældste klasser. Undersøgelser viser, at børn, der cykler til skole, er mere aktive dagen igennem end børn, der bliver kørt i bil eller bus. Vi mener, at det er urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i op mod halvdelen af deres skoleliv (se uddybende kommentarer afsnit 2, side 4). ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Desuden falder ovenstående langt fra i tråd med Køge Kommunes cykelhandleplan, der skal fremme cykeltrafikken i Køge Kommune, og som skal medvirke til at opfylde de sundhedspolitiske mål. Urealistisk transportløsning I høringsmaterialet vil Køge Kommune indsætte én skolebus til at køre 250 elever fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen. Bussen skal køre i pendulfart fra samme opsamlingssted med 50 børn ad gangen. Hvilke 50 elever skal stå op halvanden time før for at nå med den første afgang kl. 6.35? Denne løsning er hverken rimelig for børnene eller mulig at gennemføre i overensstemmelse med lovkravet om, at ventetiden på skolen skal holdes under en time, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Løsningen er samtidig udtryk for et serviceniveau, der ligger LANGT under, hvad der tilbydes andre steder i kommunen. Vi mener, at der skal sættes 3 busser ind om morgenen, hvilket vil medføre en merudgift på driften på op til kr. (se uddybende kommentarer afsnit 2, side 6). Løsningen er udtryk for et serviceniveau, der ligger LANGT under, hvad der tilbydes andre steder i kommunen. Stærkt lokalsamfund med høj aktivitet Men det er ikke kun skolen, det handler om. Det handler om et velfungerende og ressourcestærkt lokalsamfund. Højelse Skole har betydning for vores lokalsamfund.

2 2 Lille Skensved, Højelse og omegn er et attraktivt sted for børnefamilier. Vi har en veldrevet skole med kompetent personale, vi har en skøn by omgivet af hyggelige landsbyer alle med et prisniveau på boliger, som børnefamilierne kan betale. Vi har en velfungerende daginstitution og et idrætsanlæg, som er under udvidelse og vidner om høj lokal aktivitet i lokalsamfundet. Her er trygt for børnene at vokse op (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9 samt afsnit 6, side 12). Attraktivt område for børnefamilier med et aktivt lokalsamfund Køge Kommune er lykkedes med at få den nye jernbane forbi Køge. Det er en kæmpe succes. Om fem år vil det ikke være svært at sælge nye udstykninger, når der er under 20 minutter med tog ind til Hovedbanegården samt en Køge Bugt motorvej, der er udvidet til 8 spor. Lille Skensved, Højelse og omegn er et lokalsamfund i vækst mange børnefamilier har bosat sig i området inden for det seneste årti. Med den nye jernbane bliver området endnu mere attraktivt. (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9). Nedgang i skattegrundlag Når børnefamilier skal søge ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor 1-2 km og sikre cykelveje. Det har boligerne i Højelse og Lille Skensved. Med en fremtidig skolevej på mere end 4,5 km vil en del børnefamilier fravælge Lille Skensved og Højelse, hvilket vil medføre vigende boligpriser og dermed også vigende provenu fra ejendomsskatten. Et estimat baseret på Statens Byggeforsknings Institut 1 vil være en kommunal grundskyldsreduktion på 2,2 mio kr. per år. (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9). Bustransport og etablering af privatskole vil udhule besparelserne Vi mener, at de besparelser, Kommunen forventer at få ved at lukke Højelse Skole, ikke vil blive realiseret på grund af en langt større udgift til bustransport, fald i skatteindtægter samt, at en etablering af Køge Nord Privatskole vil udhule besparelsesgrundlaget. (Se uddybende kommentarer afsnit 4, side 8 samt afsnit 5, side 9). Om fem år er det ikke svært at sælge nye udstykninger, når der er 20 minutter ind til hovedbanegården. Når børnefamilier skal søge ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor 1-2 km og sikre cykelveje. På de følgende sider vil vi uddybe vores begrundelser for at bevare Højelse Skole. 1 Kilde: Boligmarkedet uden for de store byer Jacob Norvig Larsen, Hans Thor Andersen, Karin Haldrup, Anders Rhiger Hansen, Mette Hove Jacobsen, Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 2014:05

3 1. Skole 3 HVORFOR NEDLÆGGE DE SKOLER, DER FUNGERER BEDST? Højelse Skole har nogle af Køge kommunes bedste resultater i forhold til karaktererne ved afgangsprøven. I juni 2014 lå gennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for Højelse Skole på 7,3. Skolen har en kompetent ledelse, engagerede og kvalificerede lærere og velfungerende klasser. Skolen er fagligt dygtig og arbejder fremadrettet med en høj pædagogisk udvikling. Højelse Skole har også vist sig at være rigtig dygtig til at løse inklusionsopgaven. Både for skoledistriktets egne børn, men også fra andre skoledistrikter. Det skyldes blandt andet et særligt og kompetent lærerkorps, som er rummeligt og evner at inkludere og derfor lykkes med det. Højelse Skole har tradition for pædagogisk udviklingsarbejde, bl.a. læseløft, den virtuelle skoletaske, flipped-classroom, genrepædagogik samt udveksling og samarbejde med skoler i andre lande. Højelse Skoles størrelse gør, at der ikke er langt fra ide til handling. Kommunens andre skoler har brugt erfaringerne fra Højelse Skole i deres arbejde. Det pædagogiske udviklingsarbejde i kommunen risikerer at blive sat tilbage. Kvalitet lader sig ikke bare flytte og er ikke bare muligt at genskabe et andet sted. Hvordan har vi i Køge Kommune råd til at lukke en af vores bedste skoler? Højelse Skole har 1-2 klasser på alle klassetrin. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,3 og der er en stærk, engageret forældregruppe som støtter op i hverdagen. Skolelukninger giver hverken bedre eller billigere skoler Flere undersøgelser viser, at større enhedsskoler ikke skaber bedre resultater, men at karaktergennemsnittet typisk falder på større skoler en ny rapport fra CEPOS 2 viser, at skolelukninger hverken giver bedre eller billigere skoler. Højelse Skole har 1-2 klasser på alle klassetrin. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,3 og der er en stærk, engageret forældregruppe som støtter op i hverdagen. Erfaringerne indtil nu viser først og fremmest, at de stordriftsfordele, man havde forventet at opnå med skolesammenlægningerne, ikke er opnået. Når man ser på udgifterne per elev i de kommuner, der har reduceret antallet af folkeskoler, sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner, så viser det sig klart, at udgifterne per elev er vokset stærkere i de kommuner, der har sammenlagt skoler til større skoleenheder. Skolesammenlægningerne synes derfor indtil videre kun at have ført til dyrere og ikke billigere skoler. Og kommunerne synes derfor endnu ikke at have haft succes med at høste stordriftsfordele og dermed få en økonomisk gevinst ved de store skoler Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS Heller ikke, når jeg ser på kvaliteten af undervisningen og dermed på, hvor gode skolerne har været til at løfte deres elever, er der indtil nu tegn på, at skolesammenlægningerne har resulteret i bedre undervisning. Tværtimod er der en tendens til, at skolernes evne til at løfte eleverne ud over, hvad man kunne forvente set i forhold til elevernes socio-økonomiske sammensætning, er blevet svagere i takt med, at kommunerne har reduceret antallet af folkeskoler Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS 2 Kilde: De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, CEPOS arbejdspapir nr. 21 Maj 2013

4 Men det er ikke kun CEPOS, som har fundet skolelukninger betænkelige, hvis en kommune ønsker at sparer penge på skoleområdet. Det har også en af Danmark mest velansete kommunale forskere, Roger Buch, stillet sig meget kritisk over for og udtaler, at der i de seneste år er lukket skoler i Danmark, og økonomien i de fleste steder fortsætter i samme spor. 3 Der er intet i det forslag, som Køge Kommune har lagt til grund for lukningen af Højelse Skole, som indikerer, at de har brudt denne trend. Hvis man virkeligt ønsker at højne kvaliteten i skolesystemet i Køge kommune bør man så ikke netop bevare de skoler med høj kvalitet? 4 2. Bustransport 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn får mere end 4,5 km til skole, hvis byrådet lukker Højelse Skole. Med flere store anlægsarbejder i området vil der ikke være en sikker cykelstiforbindelse fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen før tidligst i Det betyder, at alle elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år, hvilket også fremgår af høringsmaterialet. Efterfølgende vurderer vi, at op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skal med skolebus (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. Klasse) fra skolen). Vi mener, at det urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i 3 år af deres skoleliv. Desuden mener vi, at 6-9 klasse ikke bør være afhængig af skolebusser. De skal kunne bevæge sig frit til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Vi mener ikke, at 6-9 klasse bør være afhængig af skolebusser. De skal kunne bevæge sig frit til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Det fremgår af høringsmaterialet, at der skal være busdrift fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen frem til 2018, hvilket vil koste kr. om året. Herudover er der afsat kr. årligt til befordring af øvrige elever i området herunder elever, der skal til Ejby skole. Man påtænker, at én bus, med ét opsamlingssted, skal klare morgentransporten ved at køre 3 gange frem og tilbage med 50 børn ad gangen. Dette er beregnet til at tage 40 minutter. Hjemtransporten forventes ligeledes at kunne afvikles med én bus. 3 Kilde:

5 Det mener vi er et yderst urealistisk regnestykke, eftersom turen fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen (via Egedesvej og Fuglebæk Allé) ifølge Google Maps tager 10 minutter i bil (se nedenfor). Bussen skal gennemføre turen 5 gange (da den skal retur til Lille Skensved mellem hver er turene til Kirstinedalsskolen), hvilket i sig selv vil tage 50 minutter. Dertil kommer, at man i høringsforslaget regner med, at hele 90 børn vil blive kørt til skole af forældre, hvilket vil give tæt trafik ved rundkørslen og på de små villaveje rundt om Kirstinedalsskolen. Oven i de 50 minutter skal der altså lægges tid til kødannelse, morgentrafik, samt ventetid ved bommen over jernbanen i Lille Skensved som skal krydses hele 5 gange. Desuden er der ikke afsat tid til af- og påstigning af børnene. Bussen skal gennemføre turen 5 gange, hvilket vil tage 50 minutter. Der er ikke afsat tid til kødannelse, morgentrafik, samt ventetid ved bommen over jernbanen i Lille Skensved som skal krydses hele 5 gange. Desuden er der ikke afsat tid til af- og påstigning af børnene. 5 På baggrund af de nævnte forhold er vi dybt uforstående over for, hvordan transporten skal kunne gennemføres på 40 minutter som beskrevet i høringsmaterialet. Hvis transporten skal gennemføres med tid afsat til af- og påstigning samt et mere realistisk bud på transporttid, så vil en køreplan med brug af én bus se sådan ud: Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) 1. Afgang, Ll. Skensved 6.35 Ankomst Kristinedal 6.47 (2 min er lagt ind I tidsplanen til kø, morgentrafik etc.) Afstigning v/skole Returkørsel Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) Afgang, Ll. Skensved 7.07 Ankomst Kristinedal 7.19 (2 min er lagt ind I tidsplanen til kø, morgentrafik etc.) Afstigning v/skole Returkørsel Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) Afgang, Ll. Skensved 7.39 Ankomst Kristinedal 7.49

6 Som det fremgår, vil det første hold af børn ankomme Det betyder, at forslaget ikke vil kunne opfylde kravet om, at ventetiden på skolen ikke må overstige 60 minutter, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Hvor skal eleverne opholde sig og under opsyn af hvem? Desuden finder vi det ikke rimeligt at påføre så mange elever en endnu længere skoledag end den nye skolereform allerede lægger op til. Endelig rejser en sådan køreplan store spørgsmål i forhold til, hvordan man afgør, hvilke børn, der skal stå mere end en time tidligere op for at tage første bus. Og hvordan undgår man, at der står en masse børn ved busstoppestedet hver morgen og ikke kan komme med den sidste bus, eller at børn helt ned til 5 år vil kunne risikere at skulle vente på skolebussen alene ved busstoppestedet i op mod 30 min., hvis ikke der er plads ved 1. eller 2. afgang? Bustransport fra skole Hvad angår hjemtransporten, så hviler beregningen af den samlede udgift til bustransport i høringsmaterialet på, at der vil være en bus til rådighed i 3 timer i løbet af eftermiddagen. Hvis mere end 50 elever får fri på samme tid, hvilket er overvejende sandsynligt, vil der altså være nogle, der må vente på næste afgang. Derfor mener vi, at der skal være to busser for mindst en time i løbet af eftermiddagen, for derved at undgå unødigt lange skoledage. Det første hold af børn vil ankomme Det betyder, at forslaget ikke vil kunne opfylde kravet om, at ventetiden på skolen ikke må overstige 60 minutter, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. 6 En realistisk transportløsning Den løsning for bustransporten frem til 2018, som er beskrevet ovenfor, er ikke realistisk indenfor lovens rammer og repræsenterer desuden et serviceniveau, der ligger langt under skolebustransport andre steder i kommunen. En realistisk transportløsning bør sikre, at alle børn tidligst skal af sted 30 minutter før første undervisningslektion for derved at undgå meget lange skoledage. Desuden vil der være behov for forskellige opsamlingssteder i Lille Skensved. Det betyder, at der vil være behov for 3 busser om morgenen samt 2 busser om eftermiddagen ved tidspunkter med spidsbelastning. Selv efter 2018, hvor der må forventes at være etableret sikre cykelstier, vil der på grund af afstanden til Kirstinedalsskolen være behov for 2 busser om morgenen til at tranportere alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km fra skolen. Udgiften til busdrift vil blive fordoblet Med de nævnte præmisser for et rimeligt serviceniveau vil udregningen for busdriften seud som følger: Bus 1: (rådighedsbeløb) x 4 (1 time om morgenen og 3 timer om eftermiddagen) x 200 (skoledage) = Bus 2: x 2 (1 time om morgenen og 1 time om eftermiddagen) x 200 = Bus 3: x 1 (1 time om morgenen) x 200 = Altså en samlet udgift på kr. for transport af elever mellem Lille Skensved og Kirstinedalsskolen. Hertil skal lægges de kr. årligt til befordring af øvrige elever i området herunder elever, der skal til Ejby skole.

7 Det skal også bemærkes, at hvis man påtænker at sætte en bus til at køre 3 gange om morgenen, vil det betyde, at skolen skal føre tilsyn med de børn, der ankommer tidligt på skolen med den første bus, jf. tilsynspligten beskrevet i 5 stk. 2. i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Dette vil betyde en merudgift. Vi mener derfor, at forslaget til løsning af transporten til Kirstinedalsskolen er urealistisk og i bedste fald udtryk for et urimeligt lavt serviceniveau. Der er afsat kr. til bustransport, men der skal findes yderligere kr., hvis Køge Kommune skal levere en realistisk transportløsning. Det vil sige, at der samlet skal budgetteres 2,1 mio kr. til bustransport. Der skal findes yderligere kr., hvis Køge Kommune skal levere en realistisk transportløsning Sikre skoleveje Motion har betydning for børns indlæring og koncentrationsevne Forskningscenter OPUS og Dansk Naturvidenskabsformidling offentliggjorde i en undersøgelse, som viser at motion og mad har betydning for børns evne til koncentration og indlæring. Børn der motionerer i mere end to timer om ugen, klarer sig markant bedre i testen end andre børn, som dyrker lidt eller slet ingen motion. De inaktive børn scorer i snit over et point lavere end de børn, der ugentligt er fysisk aktive i to timer eller mere. Forskellen bliver større, jo flere timer børnene bevæger sig. En 3. klasses elev, der får rørt sig på vej til skole, har en koncentrationsevne, der svarer til en elev, som er et halvt år længere i sit skoleforløb. Børns koncentrationsevne stiger generelt med alderen. I dag cykler elever på Højelse Skole helt ned til 0. klasse selv til skole. I dag cykler elever på Højelse Skole helt ned til 0. klasse selv til skole. Det er en glæde for børn på alle alderstrin at kunne transportere sig frit mellem skole og hjem; derfor mener vi, at skolen bør ligge lokalt. Afstand mellem skole og hjem Vi mener, at en afstand fra 4,5-8 km til skole for samtlige nuværende 250 elever er for lang. På grund af afstanden til Kirstinedalsskolen vil op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skulle med skolebus hver dag (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. klasse) fra skolen). Vi mener, at det er urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i op mod halvdelen af deres skoleliv. 100% sikre cykleveje I høringsmaterialet fremgår det, at man blandt andet vil anlægge en cykelsti gennem STC. Det er bekymrende, at man vælger en skolevej, hvor man vil blande bløde trafikanter og endog børn - med tonstung industritransport. Der vil være stor risiko for højresvingsulykker. Man må som minimum kræve, at skolevejen gøres sikker efter gældende vejregler. Det kan betyde, at det vil være nødvendigt at etablerer tunneller eller broer ved overgange og rundkørsler, hvilket vil betyde, at anlægsbudgettet på 6. mio kr. overskrides væsentligt. På grund af afstanden til Kirstinedalsskolen vil op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skulle med skolebus hver dag. Herudover bekymrer det os, at man vælger, at børn skal cykle gennem et mennesketomt industrikvarter. 4 Kilde:

8 8 4. Privatskole Straks efter offentliggørelse af forslaget om lukning af Højelse Skole, blev privatskolegruppen nedsat med det formål at kigge på et privat alternativ til Kirstinedalsskolen. Dette har udmøntet sig i en pt. fiktiv skole ved navn Køge Nord Privatskole, der allerede har sin egen hjemmeside Gennem husstandsomdelte skemaer er mere end 110 børn skrevet op til Køge Nord Privatskole. Det er en klar tilkendegivelse fra forældrene af, at de har et stort ønske om, at deres børn skal gå i en lokal privatskole. Mange elever er fra lokalområdet Lille Skensved, Højelse og omegn, men vi har modtaget flere ansøgninger fra børn i andre skoledistrikter. Det er tydeligt, at forældregruppen har et stærkt ønske om en lokal skole. Vi er mange i lokalområdet, som mener, at det alternativ kommunen giver os, ikke er godt nok. Det er forældrenes ønske at bevare Højelse Skole, oprettelsen af Køge Nord Privatskole gennemføres kun, hvis Højelse Skole lukkes. På få dage er det lykkedes gruppen at indsamle de kr. til Undervisningsministeriet, som en ansøgning om tilladdelse til oprettelse af en privatskole koster. Privatskolegruppen har udfærdiget en sådan ansøgning, og de første kr. hertil er indbetalt, da vi ikke tør andet, som situationen ser ud nu. Det står derfor klart for privatskolegruppen, at der vil blive et privat alternativ til Kirstinedalsskolen og Ejby skole, såfremt Højelse Skole lukkes. Opbakningen i lokalsamfundet har været enorm. Det skal dog her tilføjes, at det er forældrenes ønske at bevare Højelse Skole, og at oprettelsen af Køge Nord Privatskole kun gennemføres, hvis Højelse Skole lukkes. Som nævnt er mere end 110 elever på nuværende tidspunkt skrevet op til Køge Nord Privatskole. Men den tilslutning, der er lige nu, vil driftstilskuddet fra kommunen beløbe sig til 1,1 mio kr. i 2015, 2,7 mio kr. i 2016, 2,9 mio kr. i 2017 og 3,0 mio kr. i Vi forventer dog en klar stigning i antallet af børn, der skrives op til Køge Nord Privatskole i tilfælde af, at lukningen af Højelse Skole gennemføres, hvilket vil betyde en yderligere stigning i driftstilskuddet. Det er for usikkert at sige præcis, hvad det vil betyde for den endelige besparelse ved lukning af Højelse Skole. Men det vil betyde, at de kapacitetsændringer, der er forslået ved sammenlægning af Kirstinedalsskolen og Højelse Skole, ikke giver det provenu, der fremgår af høringsmaterialet. Dette er også er erfaringen fra andre kommuner, der har gennemført skolelukninger. 5 5 Kilde:

9 5. Vækst i Køge Nord 9 Lille Skensved har som stationsby direkte togforbindelse til Køge og Roskilde, og byen ligger desuden tæt på den kommende Køge Nord station og ikke langt fra det nye supersygehus. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter, udvidelse af Køge Sygehus til regionens supersygehus, som forventes at afføde op mod nye arbejdspladser, ny uddannelsesby Campus Køge og færdiggørelse af motorvejsudbygningen helt ned til Solrød S i 2015 er der fantastiske muligheder for at skabe vækst og herved styrke et allerede blomstrende lokalsamfund. I en ny rapport fra Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter har man sat fokus på de mindre stationsbyer. 6 Konklusionen er, at både nuværende og tidligere stationsbyer med mellem 1000 og 5000 indbyggere langtfra er under afvikling, men derimod under forandring med masser af muligheder Carsten Hansen (S), By, bolig- og landdistriktsminister Køge Nord Station er den eneste station i Storkøbenhavn, udover Ny Ellebjerg, Høje- Taastrup og Københavns Hovedbanegård, som forbinder højhastighedstog, regionaltog og S-tog fra en og samme station. Køge Kommune er lykkedes med at få den nye jernbane forbi Køge. Det er en kæmpe succes. Stationen er den eneste station i Storkøbenhavn, udover Ny Ellebjerg, Høje-Taastrup og Københavns Hovedbanegård, som forbinder højhastighedstog, regionaltog og S-tog fra en og samme station. Det giver fantastiske forbindelsesmuligheder til de omliggende byer og til Hovedbanegården. Om fem år vil det ikke være svært at sælge nye udstykninger, når der er 20 minutter ind til Hovedbanegården med tog og nem adgang til en ottesporet Køge Bugt motorvej. 6 Kilde: Mindre stationsbyers sammenhængskraft, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014

10 Lille Skensved, Højelse og omegn er et lokalsamfund i vækst. Området er især attraktivt for børnefamilier og unge par, der påtænker at få børn, fordi der er en skole inden for kort afstand med sikre cykelveje og kort afstand til station, hvilket giver de unge par og børnefamilier mulighed for at flytte ud fra København til grønne områder og stadig have gode transportmuligheder til København. Mange børnefamilier har bosat sig i området inden for det seneste årti. I Højelse by er 8 ud af 10 familier, der har bosat sig indenfor de seneste 4 år, børnefamilier og helt unge par. Med den nye jernbane bliver området endnu mere attraktivt hvilket giver nye fantastiske muligheder for at skabe et endnu mere bæredygtigt og aktivt lokalsamfund. Hvor finder man ellers et hus 20 minutter fra København med boligpriser, der er til at komme i nærheden af for førstegangskøbere, i et attraktivt og velfungerende lokalområde med en rigtig god daginstitution og en af kommunens bedste skoler? I Højelse by er 8 ud af 10 familier, der har bosat sig indenfor de seneste 4 år, børnefamilier og helt unge par. 10 Køge Kommune er en attraktiv kommune, der ønsker at tiltrække børnefamilier og unge par. Vi foreslår derfor, at man også satser på at byudvikle lokalområderne, og dermed giver familier med middelindkomster mulighed for at bosætte sig nær by og strand. Der foreligger en udstykningsplan for Lille Skensved bag ved Skensvedhallen på omkring 150 parcelhusgrunde. 7 Vi vil gerne opfordre til, at man fra kommunens side i samarbejde med indbyggerne i lokalområdet kigger nærmere på fremtidige udstykningsmuligheder, der kan sikre at vækstpotentialet udnyttes til fulde. Nedgang i skattegrundlag Når børnefamilier eller unge par, som påtænker at få børn, skal finde en ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor en kort afstand og med tilhørende sikre cykelveje. En kort afstand er i disse termer under 1 km og max 2 km. Ejendomsmæglere i hhv. Ejby, Køge, Præstø, Ringsted og Næstved er blevet forespurgt, hvad en forøget afstand på 4-5 km til skolen gør ved den forventede salgspris for samme 1-familie hus. Ejendomsmæglerne svarer alle samstemmende, at det har en negativ betydning jo større afstand til skolen, specielt hvis cykelvejen er usikker og trafikeret. Langt den overvejende andel af husene i Højelse og Lille Skensved ligger i en afstand af 500 m til 1,5 km til skolen. En afstand på 4-5 km vil således have en negativ virkning på ejendommens salgspris og dermed også på ejendomsværdien og Kommunens ejendomsskattegrundlag. Det skal også nævnes, at den væsentligste majoritet af ejer-ejendomme i Lille Skensved og Højelse er 1-familie huse med en gennemsnitlig grundstørrelse på 800 kvm og et ejendomsareal på ca kvm, hvorfor de hovedsageligt er egnet til børnefamilier. Ved en lukning af Højelse Skole må det forventes, at søgningen af børnefamilier og unge par til Lille Skensved og Højelse vil mindskes, og dermed reduceres efterspørgslen med vigende ejendomssalgspriser til følge. Ifølge flere ejendomsmæglere kan dette hurtigt skabe en negativ udvikling, hvor børnefamilier helt fravælger området, fordi der efterhånden mangler jævnaldrende børn at lege med, og dermed er der en ikke ubetydelig risiko for, at Lille Skensved og Højelse udvikler sig til et område med overvejende ældre borgere. Langt den overvejende andel af husene i Højelse og Lille Skensved ligger i en afstand af 500 m til 1,5 km til skolen. En afstand på 4-5 km vil således have en negativ virkning på ejendommens salgspris og dermed også på ejendomsværdien og Kommunens ejendomsskattegrundlag. 7 Kilde:

11 Ifølge Statens Byggeforsknings Institut (SBI) udgivelse angives en reduktion af ejendomspriserne per kvadratmeter på 13,5% i landområder hvor der ikke opstod et alternativ til den lukkede skole. 8 En vurdering med reference til ovenstående vil medføre, at Lille Skensved og Højelse boligmasse på omkring 1000 enheder med en konservativt sat gennemsnitlig salgsværdi på 1,75 mio kr. (grundværdi på kr. og ejendomsværdi på 1 mio kr.) og med en ejendomsskatteprocent på 2,175 % og en salgsprisreduktion på 13,5 % (6 x 2,23 %), vil medføre et reduceret kommunalt grundskyldsprovenu på (1.000 * * 2,175 % * 13,5 % ) ca. 2,2 mio kr. per år. Hertil kommer en tilsvarende reduktion i statslig ejendomsskatteprovenu på ca. 2,9 mio kr. per år. Denne reduktion i de forventede ejendomsskatteprovnuer skal derfor tages med i den samlede betragtning. Derudover må det understreges, at hvis Højelse Skole lukkes, så forspildes muligheden for til fulde at udnytte de muligheder, infrastrukturforbedringerne i området giver for at øge skatteprovenuet i Kommunen. Nye boligudstykninger i Lille Skensved, Højelse og omegn vil forventeligt medføre et 10-15% lavere grundskyldsprovenu, ligesom det må forventes, at service virksomheder samt detailvarebutikker påvirkes negativt. En salgsprisreduktion på 13,5% vil medføre et reduceret kommunalt grundskyldsprovenu på ca. 2,2 mio kr. per år. Hertil kommer en tilsvarende reduktion i statslig ejendomsskatteprovenu på ca. 2,9 mio kr. per år. 11 Befolkningsprognoser Først og fremmest skal det siges om befolkningsprognoser, at der er tale om en prognose altså det bedste bud på at forudsige fremtiden. Det er derfor vigtig at forstå de begrænsninger, der ligger i en befolkningsprognose og den måde, den virker på. Befolkningsprognoser er generelt rimeligt gode til at forudsige udvikling på en kort tidsskala eksempelvis over en tidshorisont på 1 år, hvorefter den så vedligeholdes og opdateres igen; hvis dette ikke gøres, vil fejlskøn forplante sig og øge usikkerheden markant. Kort fortalt baserer befolkningsprognosen sig på to dele: 1. Finansministeriets befolkningsfremskrivning Er en fremskrivning af trenden fra de sidste 4 år dvs. 2010, 2011, 2012 og 2013, hvilket er 4 lav-konjunktur år. Derfor må det forventes, at denne del undervurderer befolkningstilvæksten kraftigt, hvis vi bevæger os ind i en høj-konjunktur periode. 2. Lokale og regionale forhold Her skønnes antallet af fødte, døde og tilflyttede (både fra ind og udland). Fødselstallet vurderes igen fra historiske data fra Igen bemærkes, at hvis vi bevæger os ind i en periode med økonomisk opsving, så vil dette være undervurderet, da opgang i økonomien normalt ledsages af stigende fødselstal. Tilflytningen vurderes ud fra ændringer i boligmassen, dvs. nybyggerier samt ændring i befolkningssammensætningen i de eksisterende boliger. Igen er det historiske tal fra , der ligger til grund for denne beregning. I denne periode sås overvejende lave salgstal for boliger grundet faldende boligpriser. Hvis boligpriserne stiger, og der sker en ændring i mobiliteten på boligmarkedet eksempelvis hvis et område som Køge Nord bliver mere attraktivt pga. ny jernbane, motorvejsudvidelse samt nye arbejdspladser 9 vil denne prognose også være stærkt undervurderet. 8 Kilde: Boligmarkedet uden for de store byer Jacob Norvig Larsen, Hans Thor Andersen, Karin Haldrup, Anders Rhiger Hansen, Mette Hove Jacobsen, Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 2014:05 9 Vil du bygge med?, Planchef Casper Toftholm, Teknik- og Miljøforvaltningen d. 10. juni 2014

12 12 Befolkningsprognosen forudser groft sagt, at den fremtidige udvikling bliver som gennemsnittet af de sidste 4-6 år. Befolkningsprognosen tager derfor ikke højde for effekterne af ny jernbane, motorvejsudbygningen og markant tilførsel af nye arbejdspladser i Køge Nord. Vi opfordrer derfor til, at man benytter sin sunde fornuft i sammenhæng med brugen af befolkningsprognoser. Vi tror, at de nye tiltag i Køge Nord vil gøre området mere attraktivt for tilflyttere. Vi mener, at Køge Kommune vil være i stand til at udnytte det unikke vækstpotentiale, der vil komme i Køge Nord, og derfor mener vi, at virkeligheden vil afvige væsentligt fra befolkningsprognoserne og vil være langt mere positiv, end de giver udtryk for. Den faktiske stigning af indbyggertallet i Køge Kommune var i % højere end forudsag af befolkningsprognosen fra I Højelse Skoledistrikt er 25% af alle beboere over 60 år, og i Kirstinedal skoledistrikt er 20% over 60 år. Når disse boliger sælges til nye tilflyttere, vil det med stor sandsynlighed være børnefamilier og unge par, der flytter ind. Disse vil blive tiltrukket af de nye infrastrukturmuligheder, der er i området. For at illustrere følsomheden i befolkningsprognosens estimater, kan det nævnes, at hvis bare 15 ud af ca. 900 elever på den sammenlagte Kirstinedalsskole ikke flytter i forligsperioden, som befolkningsprognosen forudser, så vil antallet af klassereduktioner halveres, hvilket vil medføre en halvering i besparelsen, altså fra 2,6 mio kr. til ca. 1,3 mio kr. årligt. Slutteligt skal det bemærkes, at der kun spås om 16% nedgang i børnetal for Højelse Skole i befolkningsprognosen, hvilket er markant lavere end for mange andre skoler i Kommunen. Børnetallet i Ærtebjerghave Børnecenter er stabilt i de årgange, der er født frem til 2013 endog med en synlig stigning på årgang 2012 og Vi ser altså ikke det varslede fald i børnetallet på 16% i lokalområdet. Når disse boliger sælges til nye tilflyttere, vil det med stor sandsynlighed være børnefamilier og unge par, der flytter ind. Disse vil blive tiltrukket af de nye infrastrukturmuligheder, der er i området. 6. Nært og resourcestærkt lokalsamfund Tryghed, nærhed og fællesskab Børn og specielt mindre børn, har det bedst med at gå i skole i det nærmiljø, de bor i, og hvor deres venner er. Trygge børn er mere læringsparate, og det skaber et bedre fundament for kvalitet i uddannelsen og ro i undervisningen. Hvert år er der et tæt og velfungerende brobygningsforløb mellem Højelse Skole og daginstitutionen Ærtebjerghave Børnecenter. Hvis Højelse Skole lukker, er vi be-

13 kymrede for, at børnene mister et socialt fællesskab, når de splittes ud på flere skoler (Ejby, Kirstinedalsskolen og privatskolerne Jersie privatskole, Køge privatskole og Køge Nord Privatskole samt Havdrup Skole). Det er er langt sværere for børnene at mødes efter skoletid med kammerater i en anden by. 13 Der er stor opmærksomhed på inklusion i skoler og daginstitutioner. Det er beviseligt, at det bedste resultat for inklusion sker med en indsats, mens børnene er helt små og vi mener, at et tæt samarbejde mellem børnehave og skole har stor betydning for, at det lykkes. I dag følges børnene ad fra deres tidlige start i vuggestue/ børnehave videre til Højelse Skole. Det er trygt for børnene. Vi vil gå så langt at påstå, at en af grundene til, at inklusion lykkes så godt på Højelse Skole, er fordi vi er et nært lokalsamfund, hvor vi passer på hinanden hinanden. Vi passer hinandens postkasser og kæledyr, når vi er væk hjemmefra. Vi ser efter hinandens børn vi kerer os om hinanden. Spørger man børnene, hvad de holder mest af ved at bo i Lille Skensved, Højelse og omegn, så er svaret: Vi har en masse gode venner, vi går alle i samme skole, vi leger sammen alle sammen, i skolen og hos hinanden, piger og drenge, på kryds og tværs af klasserne. Vi er også bekymret for det velfungerende foreningsliv, der er i byen. Der er en meget aktiv idræts- og gymnastikforening, hvor en væsentlig del af de unge mødes og samles. Hallens placering i forhold til skolen gør, at børnene selv kan gå fra skolen til gymnastik, fordi skole og hal ligger tæt på hinanden, og fordi de er direkte forbundet af en sikker cykelsti. Gymnastikforeningen har fx en flot og lang tradition med samarbejde med skolens SFO. SFOen sender børnene af sted til gymnastik ad den sikre cykelvej til Skensvedhallen til stor glæde for forældrene. Det betyder også, at selv børn på tidlige klassetrin selvstændigt kan deltage på idrætshold, som ligger tidligt om eftermiddagen. Lukker man skolen, er der stor risiko for, at dette aktive foreningsliv langsomt forsvinder. Der er stor risiko for at lukning af skolen vil medføre, at den nye haludvidelse vil være spildte penge. Vi vil gå så langt at påstå, at en af grundene til, at inklusion lykkes så godt på Højelse Skole, er fordi vi er et nært lokalsamfund, hvor vi passer på hinanden hinanden. 7. Fremtid i Lille Skensved, højelse og omegn Lille Skensved, Højelse og omegn er et velfungerende og ressourcestærkt lokalsamfund. Vi har en veldrevet skole og en velfungerende, integreret daginstitution. Prisniveauet på boligerne ligger fornuftigt i forhold til de fleste børnefamiliers og førstegangskøberes økonomi. Her er trygt for børnene at vokse op. Idrætsanlæg er under udvidelse og vidner om høj lokal aktivitet. Byen har et rigt erhvervsliv med frisør, brugs, bager, slagter og meget mere. Hvis Højelse Skole lukker, opretter vi selv en privatskole Køge Nord Privatskole, fordi vi mener, at en skole i lokalsamfundet er væsentlig for vækst og trivsel. Vi vil etablere en borgergruppe. Vi vil ydermere markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter. Vi vil i de kommende år arbejde aktivt for, at der bliver skabt et politisk grundlag for et forøget fokus på Køge Nord. Vi vil etablere en borgergruppe. Vi vil ydermere markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter, der fortsat kan styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre vores by attraktiv for nye tilflyttere.

14 8. Økonomi 14 Hvis vi sammenfatter de meromkostninger, der er redegjort for tidligere, kommer den samlede besparelse på årsplan til at se ud som følger: Budgetår Reduktion i antal klasser -1,1-2,6-2,6-2,7 Administration og ledelse -0,5-1,2-1,2-1,2 Basisbemanding SFO -0,4-0,9-0,9-0,9 Befordring og øvrige udgifter 0,9 2,1 2,1 2,1 Samlet besparelse -1,1-2,6-2,6-2,7 Yderligere udgifter i tilfælde af at Højelse Skole lukker Nedgang i grundskyldsprovenu 2,2 2,2 2,2 2,2 Tilskud til Køge Nord privatskole 1,1 2,7 2,9 3,0 Hvis vi samtidig tager højde for, at det tabte vækstpotentiale ved fremtidige udstykninger samt følsomheden for små afvigelser i befolkningsprognosen kan formindske besparelsen ved klassereduktioner markant, så kan det ses, at også fra et økonomisk synspunkt giver det ikke mening at lukke Højelse Skole.

15 9. Konklusion 15 Vi mener, at de besparelser, kommunen forventer at opnå ved at lukke Højelse Skole, ikke vil realiseres på grund af en langt større udgift til bustransport ( kr.), af tilskud til Køge Nord Privatskole, som etableres, hvis Højelse Skole lukker (ca. 3 mio kr.). Man bør også tage højde for vigende boligpriser og dermed også vigende grundskyldsprovenue, som er estimeret til 2,2 mio kr. per år. Desuden mener vi, at befolknings- og elevfremskrivningen for området er undervurderet i de fremlagte befolkningsprognoser. Vi mener, at man bør se på de vilkår, man byder 250 skoleelever fra Lille Skensved, Højelse og omegn. Er det rimeligt at 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn får mere end 4,5 km til skole, hvis byrådet lukker Højelse Skole. Det betyder, at alle elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år, hvilket også fremgår af høringsmaterialet. Efterfølgende skal op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet med skolebus (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. Klasse) fra skolen). Vi mener, at det urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i halvdelen af deres skoleliv. Ydermere bør man anerkende det vækstpotentiale området har. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på under 20 minutter, udvidelse af Køge Sygehus til regionens supersygehus, op til nye arbejdspladser i Køge Nord, ny uddannelsesby Campus Køge og færdiggørelse af motorvejsudbygningen helt ned til Solrød S i 2015 og Køge i 2018 vil afstedkomme fantastiske udviklingsmuligheder og skabe et endnu mere bæredygtigt og aktivt lokalsamfund. Området er især attraktivt for børnefamilier og unge par, der påtænker at få børn, fordi der er en skole indenfor kort afstand med sikre cykelveje og kort afstand til togstation. Vi kan ikke anbefale forslaget om lukning af Højelse Skole. På vegne af borgere i Lille Skensved, Højelse og omegn Styregruppen i Bevar Højelse Skole Ann Britt S. Krejberg Christian Pejtersen Karin Fog Kasper Tipsmark Therkildsen Monika Dahl Eriksen Nis Høyrup Christensen Peter Juul Preben Rasmussen Sille Haahr-Aasmul Søren Jacobsen For yderligere information: Nis Høyrup Christensen, Sille Haahr-Aasmul,

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Fagteams og skoleledelsens sparring foregår allerede og kan udvides selvom der ikke bliver et skolecenter (på Nørhalne Skole).

Fagteams og skoleledelsens sparring foregår allerede og kan udvides selvom der ikke bliver et skolecenter (på Nørhalne Skole). Dialogmøde den 13. maj 2014 på Biersted Skole Gruppe A Man lægger økonomien og beslutningerne ned i skolecentret, som så i stedet for politikerne skal tage stilling til om Gjøl Skole skal lukkes. Hvad

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA SKOLEBESTYRELSEN PÅ ØLSTED SKOLE

HØRINGSSVAR FRA SKOLEBESTYRELSEN PÅ ØLSTED SKOLE HØRINGSSVAR FRA SKOLEBESTYRELSEN PÅ ØLSTED SKOLE Skolebestyrelsen på Ølsted skole ønsker ikke Byrådets oplæg om en kombinationsmodel i distrikt Syd. Visionen fra politikernes side var oprindeligt en føde-/overbygningsmodel,

Læs mere

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Udarbejdet af Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup. Vi er blevet opfordret til at komme med løsningsforslag, og det

Læs mere

Der er i de følgende analyser derfor fokuseret på tallene fra selve rapportens kapacitetsanalyse.

Der er i de følgende analyser derfor fokuseret på tallene fra selve rapportens kapacitetsanalyse. Skolebestyrelsen Sengeløse Skole Spangåvej 10 2630 Tåstrup tlf. 4335 2320 sglskole@htk.dk www.sengeloese.skoleintra.dk 15.02.2010 Høringssvar vedr. Skolestrukturen i Høje Taastrup Kommune Beslutninger

Læs mere

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Bevar overbygningen på Jels Skole Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Overbygningen på Jels Skole Fakta elevtal Fakta økonomi 360 gr. undersøgelse Fakta faglighed Undersøgelser Bløde

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Input fra Skolen ved Tuse Næs Debatmøde blev afholdt mandag d. 23. marts 2014 på afdeling Tuse, hvor der var omkring 60 fremmødt. Forsat god debat! Bæredygtige skoler og

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning

Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning 1 Fakta-ark 12: Indledende bemærkninger Der er ikke foretaget særlig mange undersøgelser af sammenhængen mellem skolestruktur

Læs mere

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole.

Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Høringssvar mod nedlæggelsen af overbygningen på Fårup Skole. Byrådet i Randers Kommune har fremlagt forslag til en ny skolestruktur. Forslaget vil medføre meget store ændringer for flere tusinde skolebørn

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Fra Landsby til Tog Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Transportgruppen har i samarbejde med lokaludvalget i Fjelsted/Harndrup og Brenderup udarbejdet et oplæg til

Læs mere

Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec :37: Birthe Laustrup Carstensen Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet.

Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec :37: Birthe Laustrup Carstensen Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet. From: Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec 2016 17:37:30 +0100 To: Birthe Laustrup Carstensen Subject: Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet. Høringssvar vedr. Ændringer på skole-dagtilbudsområdet.

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse Høringssvar fra forældrevalgte i Koldby Skoles skolebestyrelse Børne- og Familieudvalget og forvaltningen ved Thisted Kommune præsenterede på kvartalsmødet for skoler i august udviklingsplanen for skoleområdet.

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring

Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring Jesper Glargaard Simonsen Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring Horne - familie og foreningsliv Jesper 04-01-2017 Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Indledning.... 3 Forslag til besparelser.... 4 Forslag

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Et større økonomisk perspektiv!! Har kommunen råd til at miste 5,7-7,9 mio. kr. i skatteindtægter pr. år i Janderup alene?? ikke Nogle tilvælger

Et større økonomisk perspektiv!! Har kommunen råd til at miste 5,7-7,9 mio. kr. i skatteindtægter pr. år i Janderup alene?? ikke Nogle tilvælger Høringssvar vedr. oplæg til ny skolestruktur (mailet 8.1.2017 til bilc@varde.dk) Et større økonomisk perspektiv!! Har kommunen råd til at miste 5,7-7,9 mio. kr. i skatteindtægter pr. år i Janderup alene??

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Potentialer for tiltrækning og fastholdelse af borgere 2 3 4 Grundlæggende analysespørgsmål Hvad får folk til at flytte på landet? Hvad får folk til at blive boende

Læs mere

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Paw

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Den store institution bør opdeles i satellitter, for at skabe tryghed for det enkelte barn. Inddrage 10 klasse elever i institutionen

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016

Velkommen til borgermøde. 25. og 26. april 2016 Velkommen til borgermøde 25. og 26. april 2016 Styregruppen for folkeskoleanalyse: Præsentation af arbejdet og den videre proces Ved borgmester Jan Petersen Programmet for i aften Styregruppens arbejde

Læs mere

Hvad er det vi vil i Vejle?

Hvad er det vi vil i Vejle? Hvad er det vi vil i Vejle? - et høringssvar til Skolestruktur-rapport juni 2010 Indledning Omlægning af den danske skolestruktur har vidtrækkende konsekvenser for hele samfundet. Det er i skolen, at fremtidens

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

... 6... 12... 16... 22... 24 2 3 4 5 6 Skolen bestemmer hvor børnefamilier bor Af Redaktionen, 20-04-2010 Børnene spiller ind på boligjagten. Det handler meget om tryghed, tid og praktisk hjælp, når børnefamilier

Læs mere

Hvad ved vi om effekten af skolelukninger?

Hvad ved vi om effekten af skolelukninger? Hvad ved vi om effekten af skolelukninger? Lukker landsbyen skolen, eller lukker skolen landsbyen? Jesper Kaas Schmidt 25. februar 2016 Hvad ved vi om effekten af skolelukninger? Disposition for oplægget:

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Vi er 16 mennesker på Lokallistens kandidatliste, og vi er en skøn blanding af mænd og kvinder med forskellig baggrund: Selvstændige, kommunalt

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014. Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015

Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014. Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015 Oversigt over udvidelsesforslag 28.5.2014 Udvalg: Ramme til udvidelser på 0,5%: 3,121 mio. kr. Budget 2015 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2015 2015 2016 2017 2018 Prioritet 1 71 Uddannelse 1 Frivillige

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Tillæg til høringssvar afgivet af forældrene på Sengeløse skole vedrørende placering af Øtofteskolen:

Tillæg til høringssvar afgivet af forældrene på Sengeløse skole vedrørende placering af Øtofteskolen: Kære alle Efter aftale med borgmester Michael Ziegler fremsender forældrene på Sengeløse skole hermed et tillæg til høringssvaret vedrørende en mulig lukning af Øtofteskolen: Tillæg til høringssvar afgivet

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 12.05.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Befolkningsprognose 2015.... 2 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen.... 7 4. Strategi

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN DAGSORDEN

SKOLEBESTYRELSEN DAGSORDEN 1. Forslag om nye tiltag på IT området. På Nordre Skole og Bøgeskovskolen har man lavet forsøg med, at børnene medbringer egen PC i udskolingen. Forsøgene har været en succes og det foreslås at Overlund

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere