Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser."

Transkript

1 Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener, at de forudsætninger, der ligger til grund for forslaget, bygger på et tvivlsomt grundlag samt, at det er uden skelen til faktiske tal, resultater samt områdets unikke vækstpotenttale. I dette høringssvar vil vi også påvise, at flere af de anførte besparelser i Kommunens oplæg er udokumenterede og bygger på antagelser, som meget vel kan påføre Køge Kommunes borgere yderligere omkostninger og ikke som angivet besparelser. Højelse Skole er en af kommunens bedste skoler, og karakterne ved afgangseksamen har for Højelse Skole i årevis ligget helt i top. Det er resultatet af systematisk arbejde med undervisningsformer og nye metoder til læring. Det er den høje kvalitet, man med forslaget lukker ned for. 3 ÅR UDEN CYKLER Hvis Byrådet vælger at gennemføre lukningen af Højelse Skole, får 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn mere end 4,5 km til skole. Som nævnt i høringsmaterialet, eksisterer der ikke en sikker skolevej på grund af store anlægsarbejder i området før tidligst i Også elever til Ejby skole forventes at skulle med skolebus. Det betyder helt konkret, at alle 250 elever skal med skolebus hver dag også de ældste klasser. Undersøgelser viser, at børn, der cykler til skole, er mere aktive dagen igennem end børn, der bliver kørt i bil eller bus. Vi mener, at det er urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i op mod halvdelen af deres skoleliv (se uddybende kommentarer afsnit 2, side 4). ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Desuden falder ovenstående langt fra i tråd med Køge Kommunes cykelhandleplan, der skal fremme cykeltrafikken i Køge Kommune, og som skal medvirke til at opfylde de sundhedspolitiske mål. Urealistisk transportløsning I høringsmaterialet vil Køge Kommune indsætte én skolebus til at køre 250 elever fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen. Bussen skal køre i pendulfart fra samme opsamlingssted med 50 børn ad gangen. Hvilke 50 elever skal stå op halvanden time før for at nå med den første afgang kl. 6.35? Denne løsning er hverken rimelig for børnene eller mulig at gennemføre i overensstemmelse med lovkravet om, at ventetiden på skolen skal holdes under en time, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Løsningen er samtidig udtryk for et serviceniveau, der ligger LANGT under, hvad der tilbydes andre steder i kommunen. Vi mener, at der skal sættes 3 busser ind om morgenen, hvilket vil medføre en merudgift på driften på op til kr. (se uddybende kommentarer afsnit 2, side 6). Løsningen er udtryk for et serviceniveau, der ligger LANGT under, hvad der tilbydes andre steder i kommunen. Stærkt lokalsamfund med høj aktivitet Men det er ikke kun skolen, det handler om. Det handler om et velfungerende og ressourcestærkt lokalsamfund. Højelse Skole har betydning for vores lokalsamfund.

2 2 Lille Skensved, Højelse og omegn er et attraktivt sted for børnefamilier. Vi har en veldrevet skole med kompetent personale, vi har en skøn by omgivet af hyggelige landsbyer alle med et prisniveau på boliger, som børnefamilierne kan betale. Vi har en velfungerende daginstitution og et idrætsanlæg, som er under udvidelse og vidner om høj lokal aktivitet i lokalsamfundet. Her er trygt for børnene at vokse op (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9 samt afsnit 6, side 12). Attraktivt område for børnefamilier med et aktivt lokalsamfund Køge Kommune er lykkedes med at få den nye jernbane forbi Køge. Det er en kæmpe succes. Om fem år vil det ikke være svært at sælge nye udstykninger, når der er under 20 minutter med tog ind til Hovedbanegården samt en Køge Bugt motorvej, der er udvidet til 8 spor. Lille Skensved, Højelse og omegn er et lokalsamfund i vækst mange børnefamilier har bosat sig i området inden for det seneste årti. Med den nye jernbane bliver området endnu mere attraktivt. (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9). Nedgang i skattegrundlag Når børnefamilier skal søge ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor 1-2 km og sikre cykelveje. Det har boligerne i Højelse og Lille Skensved. Med en fremtidig skolevej på mere end 4,5 km vil en del børnefamilier fravælge Lille Skensved og Højelse, hvilket vil medføre vigende boligpriser og dermed også vigende provenu fra ejendomsskatten. Et estimat baseret på Statens Byggeforsknings Institut 1 vil være en kommunal grundskyldsreduktion på 2,2 mio kr. per år. (se uddybende kommentarer afsnit 5, side 9). Bustransport og etablering af privatskole vil udhule besparelserne Vi mener, at de besparelser, Kommunen forventer at få ved at lukke Højelse Skole, ikke vil blive realiseret på grund af en langt større udgift til bustransport, fald i skatteindtægter samt, at en etablering af Køge Nord Privatskole vil udhule besparelsesgrundlaget. (Se uddybende kommentarer afsnit 4, side 8 samt afsnit 5, side 9). Om fem år er det ikke svært at sælge nye udstykninger, når der er 20 minutter ind til hovedbanegården. Når børnefamilier skal søge ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor 1-2 km og sikre cykelveje. På de følgende sider vil vi uddybe vores begrundelser for at bevare Højelse Skole. 1 Kilde: Boligmarkedet uden for de store byer Jacob Norvig Larsen, Hans Thor Andersen, Karin Haldrup, Anders Rhiger Hansen, Mette Hove Jacobsen, Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 2014:05

3 1. Skole 3 HVORFOR NEDLÆGGE DE SKOLER, DER FUNGERER BEDST? Højelse Skole har nogle af Køge kommunes bedste resultater i forhold til karaktererne ved afgangsprøven. I juni 2014 lå gennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for Højelse Skole på 7,3. Skolen har en kompetent ledelse, engagerede og kvalificerede lærere og velfungerende klasser. Skolen er fagligt dygtig og arbejder fremadrettet med en høj pædagogisk udvikling. Højelse Skole har også vist sig at være rigtig dygtig til at løse inklusionsopgaven. Både for skoledistriktets egne børn, men også fra andre skoledistrikter. Det skyldes blandt andet et særligt og kompetent lærerkorps, som er rummeligt og evner at inkludere og derfor lykkes med det. Højelse Skole har tradition for pædagogisk udviklingsarbejde, bl.a. læseløft, den virtuelle skoletaske, flipped-classroom, genrepædagogik samt udveksling og samarbejde med skoler i andre lande. Højelse Skoles størrelse gør, at der ikke er langt fra ide til handling. Kommunens andre skoler har brugt erfaringerne fra Højelse Skole i deres arbejde. Det pædagogiske udviklingsarbejde i kommunen risikerer at blive sat tilbage. Kvalitet lader sig ikke bare flytte og er ikke bare muligt at genskabe et andet sted. Hvordan har vi i Køge Kommune råd til at lukke en af vores bedste skoler? Højelse Skole har 1-2 klasser på alle klassetrin. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,3 og der er en stærk, engageret forældregruppe som støtter op i hverdagen. Skolelukninger giver hverken bedre eller billigere skoler Flere undersøgelser viser, at større enhedsskoler ikke skaber bedre resultater, men at karaktergennemsnittet typisk falder på større skoler en ny rapport fra CEPOS 2 viser, at skolelukninger hverken giver bedre eller billigere skoler. Højelse Skole har 1-2 klasser på alle klassetrin. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,3 og der er en stærk, engageret forældregruppe som støtter op i hverdagen. Erfaringerne indtil nu viser først og fremmest, at de stordriftsfordele, man havde forventet at opnå med skolesammenlægningerne, ikke er opnået. Når man ser på udgifterne per elev i de kommuner, der har reduceret antallet af folkeskoler, sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner, så viser det sig klart, at udgifterne per elev er vokset stærkere i de kommuner, der har sammenlagt skoler til større skoleenheder. Skolesammenlægningerne synes derfor indtil videre kun at have ført til dyrere og ikke billigere skoler. Og kommunerne synes derfor endnu ikke at have haft succes med at høste stordriftsfordele og dermed få en økonomisk gevinst ved de store skoler Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS Heller ikke, når jeg ser på kvaliteten af undervisningen og dermed på, hvor gode skolerne har været til at løfte deres elever, er der indtil nu tegn på, at skolesammenlægningerne har resulteret i bedre undervisning. Tværtimod er der en tendens til, at skolernes evne til at løfte eleverne ud over, hvad man kunne forvente set i forhold til elevernes socio-økonomiske sammensætning, er blevet svagere i takt med, at kommunerne har reduceret antallet af folkeskoler Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS 2 Kilde: De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, CEPOS arbejdspapir nr. 21 Maj 2013

4 Men det er ikke kun CEPOS, som har fundet skolelukninger betænkelige, hvis en kommune ønsker at sparer penge på skoleområdet. Det har også en af Danmark mest velansete kommunale forskere, Roger Buch, stillet sig meget kritisk over for og udtaler, at der i de seneste år er lukket skoler i Danmark, og økonomien i de fleste steder fortsætter i samme spor. 3 Der er intet i det forslag, som Køge Kommune har lagt til grund for lukningen af Højelse Skole, som indikerer, at de har brudt denne trend. Hvis man virkeligt ønsker at højne kvaliteten i skolesystemet i Køge kommune bør man så ikke netop bevare de skoler med høj kvalitet? 4 2. Bustransport 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn får mere end 4,5 km til skole, hvis byrådet lukker Højelse Skole. Med flere store anlægsarbejder i området vil der ikke være en sikker cykelstiforbindelse fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen før tidligst i Det betyder, at alle elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år, hvilket også fremgår af høringsmaterialet. Efterfølgende vurderer vi, at op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skal med skolebus (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. Klasse) fra skolen). Vi mener, at det urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i 3 år af deres skoleliv. Desuden mener vi, at 6-9 klasse ikke bør være afhængig af skolebusser. De skal kunne bevæge sig frit til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Vi mener ikke, at 6-9 klasse bør være afhængig af skolebusser. De skal kunne bevæge sig frit til og fra skole, fritidsaktiviteter og venner. Det fremgår af høringsmaterialet, at der skal være busdrift fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen frem til 2018, hvilket vil koste kr. om året. Herudover er der afsat kr. årligt til befordring af øvrige elever i området herunder elever, der skal til Ejby skole. Man påtænker, at én bus, med ét opsamlingssted, skal klare morgentransporten ved at køre 3 gange frem og tilbage med 50 børn ad gangen. Dette er beregnet til at tage 40 minutter. Hjemtransporten forventes ligeledes at kunne afvikles med én bus. 3 Kilde:

5 Det mener vi er et yderst urealistisk regnestykke, eftersom turen fra Lille Skensved til Kirstinedalsskolen (via Egedesvej og Fuglebæk Allé) ifølge Google Maps tager 10 minutter i bil (se nedenfor). Bussen skal gennemføre turen 5 gange (da den skal retur til Lille Skensved mellem hver er turene til Kirstinedalsskolen), hvilket i sig selv vil tage 50 minutter. Dertil kommer, at man i høringsforslaget regner med, at hele 90 børn vil blive kørt til skole af forældre, hvilket vil give tæt trafik ved rundkørslen og på de små villaveje rundt om Kirstinedalsskolen. Oven i de 50 minutter skal der altså lægges tid til kødannelse, morgentrafik, samt ventetid ved bommen over jernbanen i Lille Skensved som skal krydses hele 5 gange. Desuden er der ikke afsat tid til af- og påstigning af børnene. Bussen skal gennemføre turen 5 gange, hvilket vil tage 50 minutter. Der er ikke afsat tid til kødannelse, morgentrafik, samt ventetid ved bommen over jernbanen i Lille Skensved som skal krydses hele 5 gange. Desuden er der ikke afsat tid til af- og påstigning af børnene. 5 På baggrund af de nævnte forhold er vi dybt uforstående over for, hvordan transporten skal kunne gennemføres på 40 minutter som beskrevet i høringsmaterialet. Hvis transporten skal gennemføres med tid afsat til af- og påstigning samt et mere realistisk bud på transporttid, så vil en køreplan med brug af én bus se sådan ud: Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) 1. Afgang, Ll. Skensved 6.35 Ankomst Kristinedal 6.47 (2 min er lagt ind I tidsplanen til kø, morgentrafik etc.) Afstigning v/skole Returkørsel Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) Afgang, Ll. Skensved 7.07 Ankomst Kristinedal 7.19 (2 min er lagt ind I tidsplanen til kø, morgentrafik etc.) Afstigning v/skole Returkørsel Påstigning i Lille Skensved (50 elever, et opsamlingsted) Afgang, Ll. Skensved 7.39 Ankomst Kristinedal 7.49

6 Som det fremgår, vil det første hold af børn ankomme Det betyder, at forslaget ikke vil kunne opfylde kravet om, at ventetiden på skolen ikke må overstige 60 minutter, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Hvor skal eleverne opholde sig og under opsyn af hvem? Desuden finder vi det ikke rimeligt at påføre så mange elever en endnu længere skoledag end den nye skolereform allerede lægger op til. Endelig rejser en sådan køreplan store spørgsmål i forhold til, hvordan man afgør, hvilke børn, der skal stå mere end en time tidligere op for at tage første bus. Og hvordan undgår man, at der står en masse børn ved busstoppestedet hver morgen og ikke kan komme med den sidste bus, eller at børn helt ned til 5 år vil kunne risikere at skulle vente på skolebussen alene ved busstoppestedet i op mod 30 min., hvis ikke der er plads ved 1. eller 2. afgang? Bustransport fra skole Hvad angår hjemtransporten, så hviler beregningen af den samlede udgift til bustransport i høringsmaterialet på, at der vil være en bus til rådighed i 3 timer i løbet af eftermiddagen. Hvis mere end 50 elever får fri på samme tid, hvilket er overvejende sandsynligt, vil der altså være nogle, der må vente på næste afgang. Derfor mener vi, at der skal være to busser for mindst en time i løbet af eftermiddagen, for derved at undgå unødigt lange skoledage. Det første hold af børn vil ankomme Det betyder, at forslaget ikke vil kunne opfylde kravet om, at ventetiden på skolen ikke må overstige 60 minutter, jf. 5 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. 6 En realistisk transportløsning Den løsning for bustransporten frem til 2018, som er beskrevet ovenfor, er ikke realistisk indenfor lovens rammer og repræsenterer desuden et serviceniveau, der ligger langt under skolebustransport andre steder i kommunen. En realistisk transportløsning bør sikre, at alle børn tidligst skal af sted 30 minutter før første undervisningslektion for derved at undgå meget lange skoledage. Desuden vil der være behov for forskellige opsamlingssteder i Lille Skensved. Det betyder, at der vil være behov for 3 busser om morgenen samt 2 busser om eftermiddagen ved tidspunkter med spidsbelastning. Selv efter 2018, hvor der må forventes at være etableret sikre cykelstier, vil der på grund af afstanden til Kirstinedalsskolen være behov for 2 busser om morgenen til at tranportere alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km fra skolen. Udgiften til busdrift vil blive fordoblet Med de nævnte præmisser for et rimeligt serviceniveau vil udregningen for busdriften seud som følger: Bus 1: (rådighedsbeløb) x 4 (1 time om morgenen og 3 timer om eftermiddagen) x 200 (skoledage) = Bus 2: x 2 (1 time om morgenen og 1 time om eftermiddagen) x 200 = Bus 3: x 1 (1 time om morgenen) x 200 = Altså en samlet udgift på kr. for transport af elever mellem Lille Skensved og Kirstinedalsskolen. Hertil skal lægges de kr. årligt til befordring af øvrige elever i området herunder elever, der skal til Ejby skole.

7 Det skal også bemærkes, at hvis man påtænker at sætte en bus til at køre 3 gange om morgenen, vil det betyde, at skolen skal føre tilsyn med de børn, der ankommer tidligt på skolen med den første bus, jf. tilsynspligten beskrevet i 5 stk. 2. i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Dette vil betyde en merudgift. Vi mener derfor, at forslaget til løsning af transporten til Kirstinedalsskolen er urealistisk og i bedste fald udtryk for et urimeligt lavt serviceniveau. Der er afsat kr. til bustransport, men der skal findes yderligere kr., hvis Køge Kommune skal levere en realistisk transportløsning. Det vil sige, at der samlet skal budgetteres 2,1 mio kr. til bustransport. Der skal findes yderligere kr., hvis Køge Kommune skal levere en realistisk transportløsning Sikre skoleveje Motion har betydning for børns indlæring og koncentrationsevne Forskningscenter OPUS og Dansk Naturvidenskabsformidling offentliggjorde i en undersøgelse, som viser at motion og mad har betydning for børns evne til koncentration og indlæring. Børn der motionerer i mere end to timer om ugen, klarer sig markant bedre i testen end andre børn, som dyrker lidt eller slet ingen motion. De inaktive børn scorer i snit over et point lavere end de børn, der ugentligt er fysisk aktive i to timer eller mere. Forskellen bliver større, jo flere timer børnene bevæger sig. En 3. klasses elev, der får rørt sig på vej til skole, har en koncentrationsevne, der svarer til en elev, som er et halvt år længere i sit skoleforløb. Børns koncentrationsevne stiger generelt med alderen. I dag cykler elever på Højelse Skole helt ned til 0. klasse selv til skole. I dag cykler elever på Højelse Skole helt ned til 0. klasse selv til skole. Det er en glæde for børn på alle alderstrin at kunne transportere sig frit mellem skole og hjem; derfor mener vi, at skolen bør ligge lokalt. Afstand mellem skole og hjem Vi mener, at en afstand fra 4,5-8 km til skole for samtlige nuværende 250 elever er for lang. På grund af afstanden til Kirstinedalsskolen vil op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skulle med skolebus hver dag (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. klasse) fra skolen). Vi mener, at det er urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i op mod halvdelen af deres skoleliv. 100% sikre cykleveje I høringsmaterialet fremgår det, at man blandt andet vil anlægge en cykelsti gennem STC. Det er bekymrende, at man vælger en skolevej, hvor man vil blande bløde trafikanter og endog børn - med tonstung industritransport. Der vil være stor risiko for højresvingsulykker. Man må som minimum kræve, at skolevejen gøres sikker efter gældende vejregler. Det kan betyde, at det vil være nødvendigt at etablerer tunneller eller broer ved overgange og rundkørsler, hvilket vil betyde, at anlægsbudgettet på 6. mio kr. overskrides væsentligt. På grund af afstanden til Kirstinedalsskolen vil op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet skulle med skolebus hver dag. Herudover bekymrer det os, at man vælger, at børn skal cykle gennem et mennesketomt industrikvarter. 4 Kilde:

8 8 4. Privatskole Straks efter offentliggørelse af forslaget om lukning af Højelse Skole, blev privatskolegruppen nedsat med det formål at kigge på et privat alternativ til Kirstinedalsskolen. Dette har udmøntet sig i en pt. fiktiv skole ved navn Køge Nord Privatskole, der allerede har sin egen hjemmeside Gennem husstandsomdelte skemaer er mere end 110 børn skrevet op til Køge Nord Privatskole. Det er en klar tilkendegivelse fra forældrene af, at de har et stort ønske om, at deres børn skal gå i en lokal privatskole. Mange elever er fra lokalområdet Lille Skensved, Højelse og omegn, men vi har modtaget flere ansøgninger fra børn i andre skoledistrikter. Det er tydeligt, at forældregruppen har et stærkt ønske om en lokal skole. Vi er mange i lokalområdet, som mener, at det alternativ kommunen giver os, ikke er godt nok. Det er forældrenes ønske at bevare Højelse Skole, oprettelsen af Køge Nord Privatskole gennemføres kun, hvis Højelse Skole lukkes. På få dage er det lykkedes gruppen at indsamle de kr. til Undervisningsministeriet, som en ansøgning om tilladdelse til oprettelse af en privatskole koster. Privatskolegruppen har udfærdiget en sådan ansøgning, og de første kr. hertil er indbetalt, da vi ikke tør andet, som situationen ser ud nu. Det står derfor klart for privatskolegruppen, at der vil blive et privat alternativ til Kirstinedalsskolen og Ejby skole, såfremt Højelse Skole lukkes. Opbakningen i lokalsamfundet har været enorm. Det skal dog her tilføjes, at det er forældrenes ønske at bevare Højelse Skole, og at oprettelsen af Køge Nord Privatskole kun gennemføres, hvis Højelse Skole lukkes. Som nævnt er mere end 110 elever på nuværende tidspunkt skrevet op til Køge Nord Privatskole. Men den tilslutning, der er lige nu, vil driftstilskuddet fra kommunen beløbe sig til 1,1 mio kr. i 2015, 2,7 mio kr. i 2016, 2,9 mio kr. i 2017 og 3,0 mio kr. i Vi forventer dog en klar stigning i antallet af børn, der skrives op til Køge Nord Privatskole i tilfælde af, at lukningen af Højelse Skole gennemføres, hvilket vil betyde en yderligere stigning i driftstilskuddet. Det er for usikkert at sige præcis, hvad det vil betyde for den endelige besparelse ved lukning af Højelse Skole. Men det vil betyde, at de kapacitetsændringer, der er forslået ved sammenlægning af Kirstinedalsskolen og Højelse Skole, ikke giver det provenu, der fremgår af høringsmaterialet. Dette er også er erfaringen fra andre kommuner, der har gennemført skolelukninger. 5 5 Kilde:

9 5. Vækst i Køge Nord 9 Lille Skensved har som stationsby direkte togforbindelse til Køge og Roskilde, og byen ligger desuden tæt på den kommende Køge Nord station og ikke langt fra det nye supersygehus. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på bare 20 minutter, udvidelse af Køge Sygehus til regionens supersygehus, som forventes at afføde op mod nye arbejdspladser, ny uddannelsesby Campus Køge og færdiggørelse af motorvejsudbygningen helt ned til Solrød S i 2015 er der fantastiske muligheder for at skabe vækst og herved styrke et allerede blomstrende lokalsamfund. I en ny rapport fra Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter har man sat fokus på de mindre stationsbyer. 6 Konklusionen er, at både nuværende og tidligere stationsbyer med mellem 1000 og 5000 indbyggere langtfra er under afvikling, men derimod under forandring med masser af muligheder Carsten Hansen (S), By, bolig- og landdistriktsminister Køge Nord Station er den eneste station i Storkøbenhavn, udover Ny Ellebjerg, Høje- Taastrup og Københavns Hovedbanegård, som forbinder højhastighedstog, regionaltog og S-tog fra en og samme station. Køge Kommune er lykkedes med at få den nye jernbane forbi Køge. Det er en kæmpe succes. Stationen er den eneste station i Storkøbenhavn, udover Ny Ellebjerg, Høje-Taastrup og Københavns Hovedbanegård, som forbinder højhastighedstog, regionaltog og S-tog fra en og samme station. Det giver fantastiske forbindelsesmuligheder til de omliggende byer og til Hovedbanegården. Om fem år vil det ikke være svært at sælge nye udstykninger, når der er 20 minutter ind til Hovedbanegården med tog og nem adgang til en ottesporet Køge Bugt motorvej. 6 Kilde: Mindre stationsbyers sammenhængskraft, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014

10 Lille Skensved, Højelse og omegn er et lokalsamfund i vækst. Området er især attraktivt for børnefamilier og unge par, der påtænker at få børn, fordi der er en skole inden for kort afstand med sikre cykelveje og kort afstand til station, hvilket giver de unge par og børnefamilier mulighed for at flytte ud fra København til grønne områder og stadig have gode transportmuligheder til København. Mange børnefamilier har bosat sig i området inden for det seneste årti. I Højelse by er 8 ud af 10 familier, der har bosat sig indenfor de seneste 4 år, børnefamilier og helt unge par. Med den nye jernbane bliver området endnu mere attraktivt hvilket giver nye fantastiske muligheder for at skabe et endnu mere bæredygtigt og aktivt lokalsamfund. Hvor finder man ellers et hus 20 minutter fra København med boligpriser, der er til at komme i nærheden af for førstegangskøbere, i et attraktivt og velfungerende lokalområde med en rigtig god daginstitution og en af kommunens bedste skoler? I Højelse by er 8 ud af 10 familier, der har bosat sig indenfor de seneste 4 år, børnefamilier og helt unge par. 10 Køge Kommune er en attraktiv kommune, der ønsker at tiltrække børnefamilier og unge par. Vi foreslår derfor, at man også satser på at byudvikle lokalområderne, og dermed giver familier med middelindkomster mulighed for at bosætte sig nær by og strand. Der foreligger en udstykningsplan for Lille Skensved bag ved Skensvedhallen på omkring 150 parcelhusgrunde. 7 Vi vil gerne opfordre til, at man fra kommunens side i samarbejde med indbyggerne i lokalområdet kigger nærmere på fremtidige udstykningsmuligheder, der kan sikre at vækstpotentialet udnyttes til fulde. Nedgang i skattegrundlag Når børnefamilier eller unge par, som påtænker at få børn, skal finde en ny bolig, er et af de væsentlige kriterier for fremtidig lokation, at der findes en skole indenfor en kort afstand og med tilhørende sikre cykelveje. En kort afstand er i disse termer under 1 km og max 2 km. Ejendomsmæglere i hhv. Ejby, Køge, Præstø, Ringsted og Næstved er blevet forespurgt, hvad en forøget afstand på 4-5 km til skolen gør ved den forventede salgspris for samme 1-familie hus. Ejendomsmæglerne svarer alle samstemmende, at det har en negativ betydning jo større afstand til skolen, specielt hvis cykelvejen er usikker og trafikeret. Langt den overvejende andel af husene i Højelse og Lille Skensved ligger i en afstand af 500 m til 1,5 km til skolen. En afstand på 4-5 km vil således have en negativ virkning på ejendommens salgspris og dermed også på ejendomsværdien og Kommunens ejendomsskattegrundlag. Det skal også nævnes, at den væsentligste majoritet af ejer-ejendomme i Lille Skensved og Højelse er 1-familie huse med en gennemsnitlig grundstørrelse på 800 kvm og et ejendomsareal på ca kvm, hvorfor de hovedsageligt er egnet til børnefamilier. Ved en lukning af Højelse Skole må det forventes, at søgningen af børnefamilier og unge par til Lille Skensved og Højelse vil mindskes, og dermed reduceres efterspørgslen med vigende ejendomssalgspriser til følge. Ifølge flere ejendomsmæglere kan dette hurtigt skabe en negativ udvikling, hvor børnefamilier helt fravælger området, fordi der efterhånden mangler jævnaldrende børn at lege med, og dermed er der en ikke ubetydelig risiko for, at Lille Skensved og Højelse udvikler sig til et område med overvejende ældre borgere. Langt den overvejende andel af husene i Højelse og Lille Skensved ligger i en afstand af 500 m til 1,5 km til skolen. En afstand på 4-5 km vil således have en negativ virkning på ejendommens salgspris og dermed også på ejendomsværdien og Kommunens ejendomsskattegrundlag. 7 Kilde:

11 Ifølge Statens Byggeforsknings Institut (SBI) udgivelse angives en reduktion af ejendomspriserne per kvadratmeter på 13,5% i landområder hvor der ikke opstod et alternativ til den lukkede skole. 8 En vurdering med reference til ovenstående vil medføre, at Lille Skensved og Højelse boligmasse på omkring 1000 enheder med en konservativt sat gennemsnitlig salgsværdi på 1,75 mio kr. (grundværdi på kr. og ejendomsværdi på 1 mio kr.) og med en ejendomsskatteprocent på 2,175 % og en salgsprisreduktion på 13,5 % (6 x 2,23 %), vil medføre et reduceret kommunalt grundskyldsprovenu på (1.000 * * 2,175 % * 13,5 % ) ca. 2,2 mio kr. per år. Hertil kommer en tilsvarende reduktion i statslig ejendomsskatteprovenu på ca. 2,9 mio kr. per år. Denne reduktion i de forventede ejendomsskatteprovnuer skal derfor tages med i den samlede betragtning. Derudover må det understreges, at hvis Højelse Skole lukkes, så forspildes muligheden for til fulde at udnytte de muligheder, infrastrukturforbedringerne i området giver for at øge skatteprovenuet i Kommunen. Nye boligudstykninger i Lille Skensved, Højelse og omegn vil forventeligt medføre et 10-15% lavere grundskyldsprovenu, ligesom det må forventes, at service virksomheder samt detailvarebutikker påvirkes negativt. En salgsprisreduktion på 13,5% vil medføre et reduceret kommunalt grundskyldsprovenu på ca. 2,2 mio kr. per år. Hertil kommer en tilsvarende reduktion i statslig ejendomsskatteprovenu på ca. 2,9 mio kr. per år. 11 Befolkningsprognoser Først og fremmest skal det siges om befolkningsprognoser, at der er tale om en prognose altså det bedste bud på at forudsige fremtiden. Det er derfor vigtig at forstå de begrænsninger, der ligger i en befolkningsprognose og den måde, den virker på. Befolkningsprognoser er generelt rimeligt gode til at forudsige udvikling på en kort tidsskala eksempelvis over en tidshorisont på 1 år, hvorefter den så vedligeholdes og opdateres igen; hvis dette ikke gøres, vil fejlskøn forplante sig og øge usikkerheden markant. Kort fortalt baserer befolkningsprognosen sig på to dele: 1. Finansministeriets befolkningsfremskrivning Er en fremskrivning af trenden fra de sidste 4 år dvs. 2010, 2011, 2012 og 2013, hvilket er 4 lav-konjunktur år. Derfor må det forventes, at denne del undervurderer befolkningstilvæksten kraftigt, hvis vi bevæger os ind i en høj-konjunktur periode. 2. Lokale og regionale forhold Her skønnes antallet af fødte, døde og tilflyttede (både fra ind og udland). Fødselstallet vurderes igen fra historiske data fra Igen bemærkes, at hvis vi bevæger os ind i en periode med økonomisk opsving, så vil dette være undervurderet, da opgang i økonomien normalt ledsages af stigende fødselstal. Tilflytningen vurderes ud fra ændringer i boligmassen, dvs. nybyggerier samt ændring i befolkningssammensætningen i de eksisterende boliger. Igen er det historiske tal fra , der ligger til grund for denne beregning. I denne periode sås overvejende lave salgstal for boliger grundet faldende boligpriser. Hvis boligpriserne stiger, og der sker en ændring i mobiliteten på boligmarkedet eksempelvis hvis et område som Køge Nord bliver mere attraktivt pga. ny jernbane, motorvejsudvidelse samt nye arbejdspladser 9 vil denne prognose også være stærkt undervurderet. 8 Kilde: Boligmarkedet uden for de store byer Jacob Norvig Larsen, Hans Thor Andersen, Karin Haldrup, Anders Rhiger Hansen, Mette Hove Jacobsen, Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi 2014:05 9 Vil du bygge med?, Planchef Casper Toftholm, Teknik- og Miljøforvaltningen d. 10. juni 2014

12 12 Befolkningsprognosen forudser groft sagt, at den fremtidige udvikling bliver som gennemsnittet af de sidste 4-6 år. Befolkningsprognosen tager derfor ikke højde for effekterne af ny jernbane, motorvejsudbygningen og markant tilførsel af nye arbejdspladser i Køge Nord. Vi opfordrer derfor til, at man benytter sin sunde fornuft i sammenhæng med brugen af befolkningsprognoser. Vi tror, at de nye tiltag i Køge Nord vil gøre området mere attraktivt for tilflyttere. Vi mener, at Køge Kommune vil være i stand til at udnytte det unikke vækstpotentiale, der vil komme i Køge Nord, og derfor mener vi, at virkeligheden vil afvige væsentligt fra befolkningsprognoserne og vil være langt mere positiv, end de giver udtryk for. Den faktiske stigning af indbyggertallet i Køge Kommune var i % højere end forudsag af befolkningsprognosen fra I Højelse Skoledistrikt er 25% af alle beboere over 60 år, og i Kirstinedal skoledistrikt er 20% over 60 år. Når disse boliger sælges til nye tilflyttere, vil det med stor sandsynlighed være børnefamilier og unge par, der flytter ind. Disse vil blive tiltrukket af de nye infrastrukturmuligheder, der er i området. For at illustrere følsomheden i befolkningsprognosens estimater, kan det nævnes, at hvis bare 15 ud af ca. 900 elever på den sammenlagte Kirstinedalsskole ikke flytter i forligsperioden, som befolkningsprognosen forudser, så vil antallet af klassereduktioner halveres, hvilket vil medføre en halvering i besparelsen, altså fra 2,6 mio kr. til ca. 1,3 mio kr. årligt. Slutteligt skal det bemærkes, at der kun spås om 16% nedgang i børnetal for Højelse Skole i befolkningsprognosen, hvilket er markant lavere end for mange andre skoler i Kommunen. Børnetallet i Ærtebjerghave Børnecenter er stabilt i de årgange, der er født frem til 2013 endog med en synlig stigning på årgang 2012 og Vi ser altså ikke det varslede fald i børnetallet på 16% i lokalområdet. Når disse boliger sælges til nye tilflyttere, vil det med stor sandsynlighed være børnefamilier og unge par, der flytter ind. Disse vil blive tiltrukket af de nye infrastrukturmuligheder, der er i området. 6. Nært og resourcestærkt lokalsamfund Tryghed, nærhed og fællesskab Børn og specielt mindre børn, har det bedst med at gå i skole i det nærmiljø, de bor i, og hvor deres venner er. Trygge børn er mere læringsparate, og det skaber et bedre fundament for kvalitet i uddannelsen og ro i undervisningen. Hvert år er der et tæt og velfungerende brobygningsforløb mellem Højelse Skole og daginstitutionen Ærtebjerghave Børnecenter. Hvis Højelse Skole lukker, er vi be-

13 kymrede for, at børnene mister et socialt fællesskab, når de splittes ud på flere skoler (Ejby, Kirstinedalsskolen og privatskolerne Jersie privatskole, Køge privatskole og Køge Nord Privatskole samt Havdrup Skole). Det er er langt sværere for børnene at mødes efter skoletid med kammerater i en anden by. 13 Der er stor opmærksomhed på inklusion i skoler og daginstitutioner. Det er beviseligt, at det bedste resultat for inklusion sker med en indsats, mens børnene er helt små og vi mener, at et tæt samarbejde mellem børnehave og skole har stor betydning for, at det lykkes. I dag følges børnene ad fra deres tidlige start i vuggestue/ børnehave videre til Højelse Skole. Det er trygt for børnene. Vi vil gå så langt at påstå, at en af grundene til, at inklusion lykkes så godt på Højelse Skole, er fordi vi er et nært lokalsamfund, hvor vi passer på hinanden hinanden. Vi passer hinandens postkasser og kæledyr, når vi er væk hjemmefra. Vi ser efter hinandens børn vi kerer os om hinanden. Spørger man børnene, hvad de holder mest af ved at bo i Lille Skensved, Højelse og omegn, så er svaret: Vi har en masse gode venner, vi går alle i samme skole, vi leger sammen alle sammen, i skolen og hos hinanden, piger og drenge, på kryds og tværs af klasserne. Vi er også bekymret for det velfungerende foreningsliv, der er i byen. Der er en meget aktiv idræts- og gymnastikforening, hvor en væsentlig del af de unge mødes og samles. Hallens placering i forhold til skolen gør, at børnene selv kan gå fra skolen til gymnastik, fordi skole og hal ligger tæt på hinanden, og fordi de er direkte forbundet af en sikker cykelsti. Gymnastikforeningen har fx en flot og lang tradition med samarbejde med skolens SFO. SFOen sender børnene af sted til gymnastik ad den sikre cykelvej til Skensvedhallen til stor glæde for forældrene. Det betyder også, at selv børn på tidlige klassetrin selvstændigt kan deltage på idrætshold, som ligger tidligt om eftermiddagen. Lukker man skolen, er der stor risiko for, at dette aktive foreningsliv langsomt forsvinder. Der er stor risiko for at lukning af skolen vil medføre, at den nye haludvidelse vil være spildte penge. Vi vil gå så langt at påstå, at en af grundene til, at inklusion lykkes så godt på Højelse Skole, er fordi vi er et nært lokalsamfund, hvor vi passer på hinanden hinanden. 7. Fremtid i Lille Skensved, højelse og omegn Lille Skensved, Højelse og omegn er et velfungerende og ressourcestærkt lokalsamfund. Vi har en veldrevet skole og en velfungerende, integreret daginstitution. Prisniveauet på boligerne ligger fornuftigt i forhold til de fleste børnefamiliers og førstegangskøberes økonomi. Her er trygt for børnene at vokse op. Idrætsanlæg er under udvidelse og vidner om høj lokal aktivitet. Byen har et rigt erhvervsliv med frisør, brugs, bager, slagter og meget mere. Hvis Højelse Skole lukker, opretter vi selv en privatskole Køge Nord Privatskole, fordi vi mener, at en skole i lokalsamfundet er væsentlig for vækst og trivsel. Vi vil etablere en borgergruppe. Vi vil ydermere markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter. Vi vil i de kommende år arbejde aktivt for, at der bliver skabt et politisk grundlag for et forøget fokus på Køge Nord. Vi vil etablere en borgergruppe. Vi vil ydermere markedsføre området aktivt med hjemmeside og lokale aktiviteter, der fortsat kan styrke sammenholdet i lokalsamfundet og gøre vores by attraktiv for nye tilflyttere.

14 8. Økonomi 14 Hvis vi sammenfatter de meromkostninger, der er redegjort for tidligere, kommer den samlede besparelse på årsplan til at se ud som følger: Budgetår Reduktion i antal klasser -1,1-2,6-2,6-2,7 Administration og ledelse -0,5-1,2-1,2-1,2 Basisbemanding SFO -0,4-0,9-0,9-0,9 Befordring og øvrige udgifter 0,9 2,1 2,1 2,1 Samlet besparelse -1,1-2,6-2,6-2,7 Yderligere udgifter i tilfælde af at Højelse Skole lukker Nedgang i grundskyldsprovenu 2,2 2,2 2,2 2,2 Tilskud til Køge Nord privatskole 1,1 2,7 2,9 3,0 Hvis vi samtidig tager højde for, at det tabte vækstpotentiale ved fremtidige udstykninger samt følsomheden for små afvigelser i befolkningsprognosen kan formindske besparelsen ved klassereduktioner markant, så kan det ses, at også fra et økonomisk synspunkt giver det ikke mening at lukke Højelse Skole.

15 9. Konklusion 15 Vi mener, at de besparelser, kommunen forventer at opnå ved at lukke Højelse Skole, ikke vil realiseres på grund af en langt større udgift til bustransport ( kr.), af tilskud til Køge Nord Privatskole, som etableres, hvis Højelse Skole lukker (ca. 3 mio kr.). Man bør også tage højde for vigende boligpriser og dermed også vigende grundskyldsprovenue, som er estimeret til 2,2 mio kr. per år. Desuden mener vi, at befolknings- og elevfremskrivningen for området er undervurderet i de fremlagte befolkningsprognoser. Vi mener, at man bør se på de vilkår, man byder 250 skoleelever fra Lille Skensved, Højelse og omegn. Er det rimeligt at 250 elever i Lille Skensved, Højelse og omegn får mere end 4,5 km til skole, hvis byrådet lukker Højelse Skole. Det betyder, at alle elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år, hvilket også fremgår af høringsmaterialet. Efterfølgende skal op mod 50% af alle børn fra Lille Skensved, Højelse og omegn fremadrettet med skolebus (alle elever i klasse samt de elever, der bor mere end 6 km (7 km for 7-9. Klasse) fra skolen). Vi mener, at det urimeligt at fratage vores børn muligheden for at cykle til skole i halvdelen af deres skoleliv. Ydermere bør man anerkende det vækstpotentiale området har. Med en fremtidig hurtig togforbindelse til København på under 20 minutter, udvidelse af Køge Sygehus til regionens supersygehus, op til nye arbejdspladser i Køge Nord, ny uddannelsesby Campus Køge og færdiggørelse af motorvejsudbygningen helt ned til Solrød S i 2015 og Køge i 2018 vil afstedkomme fantastiske udviklingsmuligheder og skabe et endnu mere bæredygtigt og aktivt lokalsamfund. Området er især attraktivt for børnefamilier og unge par, der påtænker at få børn, fordi der er en skole indenfor kort afstand med sikre cykelveje og kort afstand til togstation. Vi kan ikke anbefale forslaget om lukning af Højelse Skole. På vegne af borgere i Lille Skensved, Højelse og omegn Styregruppen i Bevar Højelse Skole Ann Britt S. Krejberg Christian Pejtersen Karin Fog Kasper Tipsmark Therkildsen Monika Dahl Eriksen Nis Høyrup Christensen Peter Juul Preben Rasmussen Sille Haahr-Aasmul Søren Jacobsen For yderligere information: Nis Høyrup Christensen, Sille Haahr-Aasmul,

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 NOVA PRO Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 Udført af: Chefkonsulent Preben Thisgaard NOVA PRO udviklingsbureauet Projekt nr.:

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Distrikt Elverdam og distrikt Engskov

Distrikt Elverdam og distrikt Engskov Workshop 1 Distrikt Elverdam og distrikt Engskov Distrikt Elverdam Mulige veje. Børnehuset Solgården i Tølløse lægges sammen med børnehuset Midgård? Stestrup børnegård lægges sammen med børnehusene i Tølløse?

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere